Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? - Træffer du det rigtige valg?

2 Indhold: Farvel til 2011, goddag til 2012 Kort nyt... 3 Tilfredsstillende basisindtjening Når man finder kalenderen frem, slutter det ene år den 31. december, hvorefter det næste år begynder den 1. januar. Sådan føles det ikke altid i Danske Andelskassers Bank. Radioens bedste ven... 8 Efterløn eller ej? Øse Efterskole trodser krisen Konkurrence Før vi tager endelig afsked med 2011, skal der nemlig offentliggøres en årsrapport, som især kigger tilbage, der skal holdes seks aktionærmøder, hvor vi også kommer til at kigge tilbage, og der skal holdes en generalforsamling med fokus på det forgangne år. Et par sider længere fremme i dette blad ser vi også tilbage på Her vil jeg derfor kigge fremad bliver næppe et jubelår for dansk økonomi. De mest optimistiske eksperter taler om en afdæmpet vækst, og hvis vi overfører det til vores banks situation, kan vi sige, at vi i hvert fald ikke får noget foræret. Vi skal arbejde for at skabe de positive resultater. Men det er der intet nyt i. Vi er udsprunget af og ligger ofte i områder, hvor man selv tager fat, når man gerne vil noget. Redaktion: HR- & Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Digisource Ansvarshavende: HR- & Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Malene Søgaard - repotagefotos (side ) Jan Johansen (side 15) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Forsidebillede: Pressefoto - Søren Dahl Redaktionen er afsluttet den 1. marts Vi har noget, vi gerne vil. Vi vil gøre en forskel i de lokalsamfund, vi er en del af og dermed bidrage til den positive udvikling for kunder, lokalområder, bank og aktionærer. Derfor tager vi selv fat. Vi har tilpasset organisationen og fortsætter med at optimere banken, så vi lever op til de øgede krav fra lovgivere, kunder og os selv. På den baggrund forventer vi at komme ud af 2012 med et positivt resultat før skat. Hvor stort eller lille kan jeg ikke sige. Usikkerheden er for stor. Men jeg kan sige, at vi regner med en basisindtjening på millioner kroner. Det er en betydelig stigning i forhold til 2011, selv om basisindtjeningen i 2011 er blandt de største i bankens historie. Jeg glæder mig til Og jeg glæder mig til at møde mange af dette blads læsere vores aktionærer på de kommende aktionærmøder eller til generalforsamlingen. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Ny viceadministrerende direktør i banken Kreditdirektør Tomas Michael Jensen er pr. 1. januar udnævnt til viceadministrerende direktør i Danske Andelskassers Bank. Med udnævnelsen af Tomas Michael Jensen sikrer banken, at man fortsat har to direktører i direktionen, efter at bankdirektør Vagn T. Raun fratrådte ved udgangen af årige Tomas Michael Jensen har været kreditdirektør i banken siden 1. marts 2011, er uddannet cand.oecon. og har en fortid i Jyske Bank og BG Bank. Han har fortsat det overordnede ansvar for kreditområdet i banken. Gå i Andelskassen på din smartphone Opdateret finanskalender DAB har opdateret finanskalenderen for Der er kun sket en enkelt ændring i forhold til den tidligere offentliggjorte: Delårsrapporten for 1. kvartal er flyttet fra 15. maj til 9. maj. Kalenderen for resten af året ser nu således ud: Hent vores populære app "Andelskassens Mobilbank" til såvel iphone som Android - og tag Andelskassen med dig overalt. Har du Webbank i Andelskassen, kan du nu få adgang til Andelskassens Mobilbank med en app til Android eller ios (iphone, ipod touch og ipad). Med den kan du foretage de fleste af dine daglige bankgøremål, uanset hvor du er nemt, bekvemt og hurtigt. 25. april Ordinær generalforsamling 9. maj Kvartalsrapport 22. august Halvårsrapport Det er naturligvis gratis både at downloade og benytte Andelskassens Mobilbank. Søg på Andelskassen i App Store eller Android Market eller find de direkte links på andelskassen.dk. 21. november Kvartalsrapport Aktionær

4 Tilfredsstillende basisindtjening i 2011 Trods den samfundsøkonomiske krise i andet halvår af 2011 opnåede vi en større basisindtjening end i Grundet negative kursreguleringer og nedskrivninger ender 2011 dog med et minus på 240 millioner kroner før skat. Forventningen til 2012 er en stigende basisindtjening og et positivt resultat. Resultatopgørelse DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance i DKK Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Solvensprocent 14,2% 12,0% Antal medarbejdere februar 2011 offentliggjorde vi i Danske Andelskassers Bank vores regnskab for Regnskabet kan blandt andet ses på vores hjemmeside, men vi vil gerne kort ridse hovedtrækkene op. Det er altid noget specielt at offentliggøre et årsregnskab, men i år var det noget ganske særligt har nemlig om noget været et specielt år i bankens historie. Et år, der blandt andet har budt på fusionen af Sammenslutningen Danske Andelskasser, de 16 andelskasser og Danske Andelskassers Bank til én bank, på en børsnotering, på en gældskrise i andet halvår og på tilpasninger af blandt andet bankens filialnet og med arbejderstab. Samtidig med, som følge af og/eller på grund af disse forhold har vi haft fokus på at optimere forholdet mellem vores indtægter og omkostninger for at sikre den langsigtede stabilitet. Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at det er lykkedes. 4 Aktionær 02-12

5 »Set henover 2011 har den primære drift udviklet sig stadig mere positivt«set henover 2011 har den primære drift udviklet sig stadig mere positivt. Basisindtjeningen (opgjort som resultat før skat eksklusive kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og engangsudgifter i forbindelse med omdannelsen) blev således i 2011 på 223 millioner kroner mod 213 millioner kroner i Det er en stigning på knap fem procent. Og kigger man på første og andet halvår hver for sig, var basisindtjeningen i andet halvår 27 procent højere end i første halvår på trods af, at Danmark i lighed med resten af Europa blev ramt af gældskrisen i Sydeuropa i andet halvår. Basisindtjeningen er steget, blandt andet fordi omkostningerne er faldet (som vist i figur 2). Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har gennemført omdannelsen til aktieselskab og tilpasningerne af organisationen. Selv med forholdsvis lav aktivitet, eksempelvis med et fastfrosset boligmarked, er det på den baggrund alligevel lykkedes at få en større basisindtjening. Nedskrivninger og kursreguleringer Trods en positiv udvikling i den primære drift ender 2011 alligevel med et minus på bundlinjen. Resultatet før skat blev således på minus 240 millioner kroner, hvilket er på niveau med resultatet før skat i Resultatet efter skat blev på minus 176 millioner kroner. De to hovedårsager til dette resultat er kursreguleringer og nedskrivninger. Vi ejer i Danske Andelskassers Bank blandt andet aktier i forskellige andre virksomheder i den finansielle sektor. Det er som hovedregel aktier, vi dels har ejet gennem mange år, dels ejer, fordi det er virksomheder, vi har et godt samarbejde med. Det er for eksempel virksomheder, vi samarbejder med for at kunne tilbyde kreditforeningslån, garantiobligationer eller investeringsbeviser. Disse aktier er i lighed med hovedparten af danske og internationale aktier faldet i kurs i 2011, og det giver negative kursreguleringer for 51 millioner kroner mod positive kursreguleringer på 46 millioner kroner i Men det er altså ikke sådan, at vi har købt eller solgt større aktieposter i Dertil kommer, at flere af vores kunder desværre er blevet negativt påvirket af blandt andet den forværrede samfundsøkonomiske udvikling i andet halvår Det betyder, at nedskrivningerne i 2011 beløb sig til 378 millioner kroner fordelt med 100 millioner kroner i første halvår og 278 millioner kroner i andet halvår. Nedskrivningerne i 2010 beløb sig til 414 millioner kroner. Figur 1: Basisindtjening ( ) (Mio. kr.) Figur 2: Omkostningsprocent ( ) 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% Figur 3: Ind- og udlån ( ) (Mio kr.) Indlån Udlån Aktionær

6 Figur 4: Tilsynsdiamanten pr. 31. december 2011 Likviditetsoverdækning (> 50 %) DAB: 159 % Funding ratio (< 1) DAB: 0,7 Summen af store engagementer (< 125 %) DAB: 18,3 % 2013 den såkaldte kreditreservationsmodel. Ejendomseksponering (< 25 %) DAB: 7 % Udlånsvækst p.a. (< 20 %) DAB: -6,7 % Med denne model beregnes vores solvensbehov til 12,2 procent. Vores solvensmæssige overdækning er derfor 2,0 procentpoint. Nedskrivningsniveauet bærer præg af, at vi har mange kunder i de brancher, der i særlig grad er blevet ramt af de senere års økonomiske krise. Vi har for eksempel mange små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af det danske marked og ikke eksporterer til vækstmarkeder som Kina. Og selv om flertallet af vores landbrugskunder er både dygtige og solide, så har landbruget som bekendt også været under pres de senere år. Som beskrevet andetsteds, er nedskrivningsniveauet også påvirket af, at Finanstilsynet var på inspektion i slutningen af Balance mellem indlån og udlån De senere år er der blevet stadig mere fokus på bankers likviditet. Den primære kilde til likviditet er i de fleste banker indlån. Altså de penge, kunder har stående på konti i banken. Sådan er det også i Danske Andelskassers Bank. Her har vi i dag balance mellem indlån (på mio. kr.) og udlån (på mio. kr.), og som man kan se af figur 3, har det faktisk været sådan gennem mange år. Det er medvirkende til, at vi har en likviditetsmæssig overdækning, der er 159 procent over lovens krav, og som det ses af figur 4, overholder vi også de øvrige fire krav i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Styrket egenkapital Med udgangen af 2011 kunne vores egenkapital opgøres til millioner kroner mod millioner kroner med udgangen af Når der trods et resultat i minus er sket en forøgelse af egenkapitalen, skyldes det den store opbakning, vi oplevede, da vi i juni udbød aktier. Det var både moralsk og økonomisk med til at give organisationen et ekstra løft. Vores solvensprocent kan med udgangen af 2011 opgøres til 14,2 procent mod 12,0 procent med udgangen af Finanstilsynet vurderede, at bankens solvensbehov burde hæves. I samråd med tilsynet er vi derfor overgået til at beregne solvensbehovet ud fra den model, der ventes at blive et lovkrav for alle pengeinstitutter fra Da vi gerne vil have en større solvensmæssig overdækning end dette, er der igangsat forskellige initiativer for at øge overdækningen. Det omfatter blandt andet, at vi vil søge at afhænde nogle de tidligere nævnte aktieposter i andre virksomheder. Kombineret med et forventet positivt resultat regner vi således med, at overdækningen øges henover Forventninger om et positivt resultat 2011 har endnu engang understreget, at finanssektoren og dermed også Danske Andelskassers Bank er påvirket af udviklingen i dansk og global økonomi. Året har også understreget, at det eneste, der med sikkerhed kan siges om udviklingen de kommende år, er, at den er omgærdet med usikkerhed men at væksten i dansk økonomi forventes at være på et relativt lavt niveau. Vi har i banken arbejdet for at tilpasse os disse markedsforhold. Vi har omdannet vores organisation. Vi har tilpasset vores filialnet og bemanding. Og vi har igangsat en række processer, der dels 6 Aktionær 02-12

7 Finanstilsynet mindsker omkostninger, dels øger kvalitetsniveauet endnu mere. Finanstilsynets hovedopgave er at føre tilsyn med finansielle virksomheder blandt andet via inspektioner i alle danske banker hvert andet eller tredje år. Disse tiltag ventes at have en stigende positiv effekt gennem Derfor forventer vi et positivt resultat for Både i forhold til resultat før skat og for basisindtjeningen. Konkret forventer vi en basisindtjening mellem 270 og 300 mio. kr. Det vil være det bedste i bankens historie og mellem 21 og 35 procent højere end i Som nævnt kan regnskabet ses på vores hjemmeside under fanen "Aktionær". I november og december 2011 var Finanstilsynet på inspektion i Danske Andelskassers Bank. Her gennemgik de alle bankens udlånsengagementer, som er større end 15 millioner kroner (76 stk. i alt), og 290 stikprøver af de øvrige engagementer. I alt blev 28 procent af udlånsporteføljen gennemgået. På baggrund af gennemgangen vurderede Finanstilsynet, at der i forhold til nedskrivningsniveauet pr. 30. september 2011 var behov for yderligere nedskrivninger på 112 millioner kroner. Disse nedskrivninger er med i de nedskrivninger på i alt 378 millioner kroner, der er foretaget i Finanstilsynet gennemgik endvidere forretnings gange, politikker og lignende. På den baggrund gav Finanstilsynet forskellige påbud og risikooplysninger. Disse er taget til efterretning, og det bemærkes, at vi i banken allerede er langt med flere af forholdene, ligesom de øvrige naturligvis også vil blive bragt i orden. Kursudvikling Kurs Dato Danske Andelskassers Bank blev optaget til handel på børsen NASDAQ OMX Copenhagen 7. juli 2011 til kurs 25. Ved deadline for dette blad torsdag den 1. marts 2012 blev aktierne handlet til kurs 16,10. Det svarer til et fald på 35,6 procent over perioden. Aktionær

8 Radioens bedste ven Søren Dahl underholder på aktionærmøderne i Midtjylland, Vestjylland, Sønderjylland og Sydjylland. På møderne i Østjylland og på Fyn underholder skuespiller og forfatter Flemming Jensen. 8 Aktionær 02-12

9 Krise og økonomiske bekymringer skubber for tit livsglæden til side, mener vært på Cafe Hack, Søren Dahl, der underholder til flere af bankens aktionærmøder. Saldoen på kontoen hænger sjældent sammen med livskvaliteten. Men det kan en svigerfar med nedsat syn og en flaske rom gøre. - Fedtafgiften er fantastisk, siger Søren Dahl, klapper sig på maven og tilføjer: - Et enkelt lovforslag, og så gør ens fedtprocent, at man i den grad stiger i værdi. Den 53-årige foredragsholder, musiker og radiovært varmer tilhørerne op i minutterne, før den første interview-gæst sætter sig i stolen på Cafe Hacks lille, intime scene midt i Aarhus. Og mad er et tema, som får latteren til at boble i takt med den mousserende vin i publikums champagneglas. Inden tilhørerne et par timer senere rejser sig fra brunchtallerkenerne ved de tætpakkede cafeborde, har de mødt sanger og forfatter Alberte Winding og Arlas administrerende direktør Peder Tuborgh. De har hørt om plateausko, borede knallerter og karriere i Arla. De har hørt Alberte læse op af sin nye børnebog og set Søren Dahl lukke programmet med en madopskrift til menneskets bedste ven og en kinddans med et tegneseriestort kødben. For mange er det opskriften på appetitvækkende underholdning, der gør Søren Dahl og holdet bag til radioens bedste ven. Omkring en million lytter med, når Cafe Hack hver søndag formiddag går i luften på DR P4. - Det er vanvittig mange, hvilket også har betydet, at vi har overvejet, om vi skulle gøre os mere umage. Det er vi nu hurtigt gået væk fra, konstaterer Søren Dahl, da han efter optagelserne spiser en brunch. - Når man begynder at spekulere i, hvad folk kan lide og ikke lide, kører det hurtigt af sporet. Vores udgangspunkt er, at hvis et menneske siger noget, vi synes er spændende, er der sikkert andre, som synes det samme. Tandløst eller tankevækkende Han ved det godt, Søren Dahl. At kritikken ind imellem går på, at programmet tager for venskabeligt fat om gæsterne. Men målet er ikke afslørende erhvervsjournalistik. Det er at minde lytterne om, at gæsterne er mere end facaden som skuespiller, politiker eller administrerende direktør. De er mennesker som alle andre. - Dybest set er jeg bare nysgerrig og har en vis føling med det levede liv. Hver uge skifter jeg bunkerne af læsestof ud på natbordet, og de næste syv dage er min mission at finde klangen af et menneske hos min gæst, forklarer han. Den klang skal - sammen med festen i cafeen - ud igennem højtalerne til lytterne søndag formiddag. - Der er mange ensomme i det her land, og de har brug for at føle sig som en del af fællesskabet. I Cafe Hack anstrenger vi os for at holde en åben fest, siger radioværten. Penge er et byttemiddel "Alt, hvad jeg beder om, er chancen for at bevise, at penge ikke gør mig lykkelig," lød det engang fra en morsom kyniker. Men penge er i bund og grund bare et byttemiddel. Livsglæde finder man ifølge ra- Aktionær

10 dioværten ikke på sin bankkonto. Heller ikke når finanskrisen vælter virksomheder som dominobrikker, trykker huspriser i bund og gør køen af arbejds løse længere. - Selvfølgelig betyder det tryghed at have orden i sin økonomi. Men vi er alt for bekymrede over penge og for sjældent bevidste om, hvor værdifuld en gave familie, venner og fællesskab er, siger Søren Dahl og fortsætter: - Tænk på en glædelig eller sørgelig begivenhed i dit liv. Hvor tit indgår penge som en del af følelsen? Stort set aldrig. Som foredragsholder, der møder omkring mennesker hvert år, fornemmer han, at vi langsomt for andrer værdier. I krisens skygge vokser fællesskaber frem, som lægger vægt på andet end hurtige penge, friværdi og navlepillende selvforkælelse. - Det er slut med at lade sig inspirere af smarte finansfyrster i forgyldte firhjulstrækkere, og det skaber plads til andre fyrtårne som pejlemærker. Det vil jeg gerne være med til at bringe til torvs, lyder løftet. Fyrtårne og rådne bananer Du snubler sjældent over opskriften på det gode liv ved at nærstudere en reportage fra den røde løber til en gallapremiere, mener radioværten, der selv er opvokset i Thy. - Jeg forstår slet ikke, at man kalder dele af landet for den rådne banan eller udkantsdanmark. Der leves et godt liv alle steder, hvor der er lys i et hus. Det skal vi blive bedre til at anerkende og hente inspiration i. Selv bor han nu med familien i Aarhus. Blandt andet fordi det er praktisk at bo midt i landet, når man holder foredrag over alt. To brødre er dog blevet i Thy, som han erkender, at han nok har en tendens til at forherlige. For som musiker kan man måske føle sig en smule utilpasset i Thy. - At leve af musik var simpelthen ikke en mulighed i Thy. Jeg har også gjort mig umage for ikke at blive musiker, men endte alligevel på musikkonservatoriet, fordi det var det rigtige for mig. Når jeg kom hjem til Thy, og folk spurgte, hvad jeg lavede, svarede jeg selvfølgelig: Jeg er musiker. I mange år spurgte de så igen: Ja, men hvad laver du? - Så jeg har nok også følt, at der var noget at gøre oprør mod. Når du så bliver ældre, indser du, at du er en del af en lang historie. At der har været oprør før dig. Før Thylejren og hippie-tiden. Andelsbevægelsen og højskolebevægelsen har jo også stærke rødder i Thy. Rundforvirret politikerløsning Kriser har vi også haft før og de er drevet over igen. Søren Dahl forstår dog godt den almindelige rundforvirring i kølvandet af det økonomiske kollaps. For krisen skyldes, at vi var for optimistiske, forklarer politikerne. Købte for mange fladskærme, nye køkkener og dyre huse. - Og nu er alle politikeres løs ning, at vi skal købe flere huse, flere fladskærme og finde optimismen frem. Årsagen til problemet og løsningen er to identiske størrelser. Så kan man ikke bebrejde nogen, at de ryster på hovedet, siger han og fortsætter: 10 Aktionær 02-12

11 - Økonomien bekymrer folk, fordi de er så ansvarlige. Men lige nu rydder vi alle sammen op efter en flok absurde fallenter. Den opgave havner altid i fællesskabet, fordi vi er nødt til at tage den på os. Så skal vi altså ikke samtidig være tynget af det og lade det ødelægge vores livskvalitet. Familiebilleder fra fællesskabet For radioværten selv er livskvalitet mange ting. To billeder kredser det måske lidt ind. Det ene viser Søren Dahl, der laver mad til familien en fredag aften, i mens han drikker en enkelt øl. Børnene er hjemme, og ingen har nogen aftaler. Ved halvnitiden nikker hovedet i stolen, og han døser hen. - Alt er bare trygt og mageligt, og der er ingen uforløste spændinger i luften. Det er helt optimalt, mener han. Søren Dahls forældre lever ikke længere, så det andet billede viser svigerforældrene, der begge er 79 år. En lørdag eftermiddag inviterer familien sig selv på middag hos svigerforældrene. Tre timer senere har svigermor tryllet en tre retters menu Flyglet er min høvlbænk Søren Dahl er født 1958 i Thisted. Efter et forgæves forsøg med en plastikguitar i fireårs alderen, kom musikken ind i hans liv, da han tre år senere begyndte at gå til klaverundervisning hos 78-årige fru Larsen, der havde et stort aldersbetinget høretab. Uddannet musikpædagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og videreuddannet i musical- og filmkomposition i London. Vært og står sammen med vennen, producer Kristian Borregaard på tiende år bag det populære radioprogram Cafe Hack. Er forfatter til bogen Den, der vover livet og har også skrevet Mylle Pylle børnebøgerne sammen med Kristian Borregaard. Derudover komponist, foredragsholder og meget andet. Har dog aldrig som sine brødre lært at bygge et hus fra bunden, hvilket generede hans maskuline selvfølelse i en del år. Nu er flyglet blevet hans høvlbænk, siger han. frem til både dem og andre, der har Så skåler de. Og imens Søren Dahl ringet. hiver efter vejret, kigger svigerfaren bekymret på sit glas og spørger: Er - Hun er helt på toppen og i sprudlende humør, og efter middagen ly- den lidt for tynd? der det fra min svigerfar: Skal vi lige - Det giver værdi for mig. At man er have en rom og cola? det helt rigtige sted i det helt rigtige fællesskab. Det handler ikke om Svigerfarens syn er ikke frygtelig penge, rådne bananer eller kriser. skarpt længere. Ret svækket faktisk. Livskvalitet handler om mennesker. Så han skænker gevaldigt med rom i glassene og slutter af med en skive citron og en lille smule cola. Aktionær

12 Efterløn eller ej? Pension, opsparing og efterløn bliver varme emner i foråret. Mange danskere skal træffe en afgørende beslutning om deres efterløn og opspa ring. Og hvis man sørger for at bruge tiden på at træffe en velinformeret beslutning, kan der være mange penge at hente: Måske dit livs bedste timeløn lyder det fra Danske Andelskassers Banks pensionschef, Birgitte Normann. Fra årsskiftet er der kommet nye regler for efterløn og for hvor stort et beløb, man kan få fradrag for, når man sætter penge ind på sin ratepension.»fra 2. april kan du få dine efterlønspenge udbetalt skattefrit«de nye regler betyder, at vi hver især skal tage stilling til en række spørgsmål: Skal du fortsætte med at betale ind til efterløn, eller vil du have pengene udbetalt, når du får den mulighed fra den 2. april? Hvordan og hvor meget vil du indbetale på din pensionsordning fremover? Og hvad skal du gøre, for at få mest muligt ud af dine penge? Normann, der er pensionschef i Danske Andelskassers Bank. Den nye tilbagetrækningsreform betyder, man må vente længere med at gå på efterløn, hvis man er født i 1954 eller senere. Samtidig sættes efterlønsperioden gradvist ned fra fem til tre år, og derudover vil den modregning, der sker som følge af egne pensionsordninger, blive øget. - Det er faktorer som alder, størrelsen af opsparingen og den enkeltes forventninger til, hvor længe de bliver på arbejdsmarkedet, der spiller ind, når man skal træffe beslutninger om efterløn og opsparing, forklarer Birgitte Normann. Derfor anbefaler vi også, at du sætter en time af til at tale med din bankrådgiver, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning for dig. indskud på pension bliver sandsynligvis dit livs bedste timeløn, fastslår Birgitte Normann. Du kan blive klogere på de nye regler og hvilken betydning, de får for dig: Aftal et møde med din kunderådgiver i dag, og find ud af, hvordan din økonomi ser ud i morgen. Pension og efterløn: Tre vigtige punkter, der kan få betydning for din økonomi: 1. Udbetaling af efterlønsbidrag I perioden fra 2. april til 30. september 2012 kan du få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. Vælger du at få pengene udbetalt, drejer det sig om ca kroner, hvis du har indbetalt siden Har du fx indbetalt i to år i alt siden 1999, er det omkring kroner. - Svarene på de her spørgsmål ligger ikke lige for. Det er meget individuelt fra person til person, hvad der er det rigtige at gøre, understreger Birgitte - Vi har naturligvis sat os grundigt ind i de nye regler, så vi sidder parat til at hjælpe. Som vi siger: En time med os om de nye regler for efterløn og 2. Senere på efterløn i en kortere årrække Tilbagetrækningsreformen betyder, at alle født i 1954 eller senere vil få 12 Aktionær 02-12

13 udskudt deres efterlønsalder. Desuden nedsættes den maksimale ef ter lønsperiode gradvist fra 5 til 3 år over årene 2018 til Samtidig øges din pensionsopsparingsmodregning i efterlønnen. 3. Lavere loft for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension I 2011 kunne du med fradrag indbetale op til kr. på en ratepension. I 2012 og 2013 bliver grænsen sat ned til kr. Det lavere loft betyder, at det bliver endnu mere attraktivt at spare op på en livsvarig livrente, hvor der ikke er noget loft for, hvad du må indbetale med fradrag. Med livrente er du desuden garanteret en udbetaling, så længe du lever. Birgitte Normann, pensionschef i Danske Andelskassers Bank»Måske dit livs bedste timeløn«pension Saml dine klatpensioner - og spar titusindvis af kroner Små, glemte pensioner de såkaldte klatpensioner står placeret på forskellige opsparinger og bliver typisk mindre værd år for år, fordi omkostningerne er større end renteindtægterne. Da en del af omkostningerne er uafhængig af opsparingens størrelse, kan der være mange penge at spare ved at samle klatpensionerne i en fælles ordning. Der er tit tale om titusindvis af kroner, som i stedet kan bruges til at forsøde pensionisttilværelsen. Det forudsætter bare, at opsparingerne i tide samles i én ordning, så der kun skal betales administrationsomkostninger et sted. Flyt pensionen let og enkelt Et møde med en rådgiver om efterløn og pension er en oplagt anledning til også at se på klatpensionerne. Aftal et møde med din rådgiver i Andelskassen og medbring dit NemID til mødet. Så kan vi hurtigt tjekke, om du har små pensionsopsparinger, som du er bedst tjent med at samle. For rigtig mange er der god økonomi i at samle det hele et sted og samtidig giver det et meget bedre overblik over den fremtidige økonomi. Fra 1. januar 2012 er det gratis at flytte en hvilende firmapensionsordning på under kroner til din nuværende firmapensionsordning. Er opsparingen større end kroner, eller er det en privattegnet ordning, koster overførslen dog et gebyr. Andelskassen sørger for alt det praktiske ved en evt. flytning af klatpensionerne. Vil du gerne selv undersøge, om du har glemte pensioner stående, kan du gøre det ved at logge ind på med dit NemID. Det er dog ikke en god idé at flytte mindre pensionsopsparinger uden videre. Der kan eksempelvis være attraktive vilkår tilknyttet, som gør, at opsparingen bør køre videre. Aktionær

14 Øse Efterskole trodser krisen For over 30 år siden blev Øse Efterskole stiftet på kreative idéer, energi og et økonomisk fundament, som Andelskassen var med til at støbe. Den cocktail virker stadig for skolen, der sidste år holdt indvielsesfest efter at have gennemført et byggeprojekt til 11 mio. kroner. Gode ideer haves økonomisk back up ønskes. Sådan var situationen, da Øse Efterskole i begyndelsen af 80'erne mest var kreative tanker. Og selv om verden ser anderledes ud i dag, er koblingen mellem idéer og økonomi stadig aktuel. For et par år siden stod Øse Efterskole i et dilemma. Krav fra myndighederne betød, at skolen måtte lukke tre elev-køkkener og i stedet opføre et dyrt storkøkken. - I den forbindelse lå hele diskussionen om afvikling eller udvikling lige for. Var det klogest at blive stående på stedet og se, hvad der ville ske? Eller skulle vi benytte lejligheden til at drive skolen fremad? fortæller forstander Jens Rode Petersen. - Som besindige vestjyder valgte vi selvfølgelig at udvikle helt vildt, tilføjer han med et grin. Den beslutning betød et projekt til 11 millioner kroner, som blev gennemført, imens de dårlige nyheder stod i kø. Finanskrise, skolelukninger og udsigt til besparelser på efterskoleområdet er bare et udpluk. Øse Efterskole Skolen, der blev oprettet i 1981, ligger ca. 13 km øst for Varde og har i dag plads til 86 elever. Eleverne kan vælge en af fire linjer: musik, teater, billedkunst eller film, animation & it. Se evt. mere på oese.dk Tyrkertro på fremtiden I maj 2011 tog eleverne den nyindrettede skole og 1000 ekstra kvadratmeter i brug. Blandt andet med nyt spisehus og en ny elevfløj. Udvidelsen giver plads til 12 nye elever, så 86 unge nu kan tage 9. og 10 klasse på skolen. - Vi har altid haft en tyrkertro på, at bare der bliver født 80 børn hvert år, så bliver Øse Efterskole fyldt. Vi tror på, at de værdier, vi står for, har gennemslagskraft, og det ser ud til at holde. Midt i en krisetid har vi fået flere elever, siger Jens Rode Petersen. At stole på sine værdier skal dog ikke forveksles med at være låst fast i fortiden, lyder det. Det handler deri mod om at udvikle ud fra sin grundtanke. Og med rødder i det musisk kreative har efterskolen skabt en ny linje film, animation og it som skal tiltrække elever til de ekstra pladser. Den nye linje, som går i luften efter sommerferien, blev hurtigt fuldt booket, og næste skoleår er der heller ikke flere pladser på musik, teater og billedkunst. 14 Aktionær 02-12

15 Lokalt samarbejde: Forstander for Øse Efterskole. Jens Rode Petersen og Rådgiver Jesper Toft Jensen fra Andelskassen Liv i lokalsamfundet Finansieringen af byggeprojektet faldt på plads med en blanding af skolens egne midler, realkreditlån og en byggekredit fra Andelskassen, der også fungerer som finansiel sparringspartner. Det er et samarbejde, som pengeinstituttet sætter pris på. - Efterskolen skaber liv i lokalområdet, og både ledelse og bestyrelse er meget kompetente, mener rådgiver Jesper Toft Jensen fra Andelskassens erhvervsafdeling i Varde. - I hele byggeprocessen er vi fx løbende blevet holdt orienteret om indtægter og udgifter, og når budgettet har vist udsving, blev der taget hånd om det. Det er en topprofessionel måde at drive skole på, uddyber han. Lokal styring De fleste ved, at et byggeprojekt let kan skride. Men det kan håndteres, når den lokale bygmester står for byggeriet, lyder erfaringen. Når det har været nødvendigt at bruge flere penge et sted, har bygmesteren og skolen sammen fundet et andet sted at spare. - Budgettet er ikke skredet med en krone, og det havde set helt anderledes ud med et landsdækkende firma. Samarbejdet fungerer, fordi vi hurtigt kan få tingene snakket igennem, siger Jens Rode Petersen. Øse Efterskole lægger vægt på at være en væsentlig medspiller i lokalsamfundet. Det samme gør Andelskassen. - Derfor må vi nødvendigvis bruge hinanden, alt andet giver ingen mening, konstaterer forstanderen, som taler om forbundne kar, der strækker sig tilbage til efterskolens fødsel. Koncept uden klejner Da efterskolen i 1981 skulle starte i Øses gamle skolebygninger, var Andelskassen som på det tidspunkt var et beskedent pengeinstitut i landsbyen med til at bakke op økonomisk. - Vi havde ikke en klejne at lave skole for, men Andelskassen stolede på vores koncept og gav os det økonomiske fundament, som gjorde, at vi kunne starte, fortæller Jens Rode Petersen og fortsætter: - Siden har vi udviklet os, og det samme har Andelskassen, der har vokset sig stærk og været igennem fusioner. Men samarbejdet består, og eksempelvis har vi igennem hele byggeprocessen sparret og holdt informationskanalerne åbne. Vi er superglade for samarbejdet, og det tror jeg også, Andelskassen er. Det bekræfter Jesper Toft Jensen. - Vi har altid haft en tæt og god dialog med Øse Efterskole, og det glæder vi os til at fortsætte med. Aktionær

16 Konkurrence: Gæt og vind I denne udgave af Aktionær kan du bl.a. læse om de nye regler for efterløn og indskud på ratepension. Hvis du vælger at trække dig ud af efterlønsordningen, kan du få pengene udbetalt skattefrit og måske bruge dem til en privat opsparing i stedet. Men hvornår kan du få udbetalt pengene? Send en sms til 1280 med dit svar: (Det koster normal sms-takst.) Skriv Andelskassen A + dit navn, hvis du mener svaret er: Fra 1. januar 1. april Skriv Andelskassen B + dit navn, hvis du mener svaret er: Fra 2. april 30. september Skriv Andelskassen C + dit navn, hvis du mener svaret er: Fra 1. oktober 31. december Du kan også: - skrive dit svar i en mail til - aflevere dit svar i en af vores filialer. Husk dit navn, adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis du bliver den heldige vinder. Hvis du svarer rigtigt, deltager du i konkurrencen om: Et gavekort á kr. til Danske Kroer og Hoteller. Se mere på 5 x 1 "Den der vover livet" af Søren Dahl. Sidste frist for deltagelse i konkurrencen er fredag den 27. april Vi trækker lod blandt de rigtige svar, og vinderne får direkte besked. Onsdag den 2. maj kan du se vinderne på www. andelskassen.dk. Medarbejdere hos Danske Andelskassers Bank A/S og deres nærmeste familie kan ikke deltage i konkurrencen. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fakta om Sparekassens. Soliditet Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. 30.

Fakta om Sparekassens. Soliditet Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. 30. Fakta om Sparekassens Soliditet 2017 Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud Baseret på tal pr. 30. juni 2017 02 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere