Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? - Træffer du det rigtige valg?

2 Indhold: Farvel til 2011, goddag til 2012 Kort nyt... 3 Tilfredsstillende basisindtjening Når man finder kalenderen frem, slutter det ene år den 31. december, hvorefter det næste år begynder den 1. januar. Sådan føles det ikke altid i Danske Andelskassers Bank. Radioens bedste ven... 8 Efterløn eller ej? Øse Efterskole trodser krisen Konkurrence Før vi tager endelig afsked med 2011, skal der nemlig offentliggøres en årsrapport, som især kigger tilbage, der skal holdes seks aktionærmøder, hvor vi også kommer til at kigge tilbage, og der skal holdes en generalforsamling med fokus på det forgangne år. Et par sider længere fremme i dette blad ser vi også tilbage på Her vil jeg derfor kigge fremad bliver næppe et jubelår for dansk økonomi. De mest optimistiske eksperter taler om en afdæmpet vækst, og hvis vi overfører det til vores banks situation, kan vi sige, at vi i hvert fald ikke får noget foræret. Vi skal arbejde for at skabe de positive resultater. Men det er der intet nyt i. Vi er udsprunget af og ligger ofte i områder, hvor man selv tager fat, når man gerne vil noget. Redaktion: HR- & Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Digisource Ansvarshavende: HR- & Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Malene Søgaard - repotagefotos (side ) Jan Johansen (side 15) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Forsidebillede: Pressefoto - Søren Dahl Redaktionen er afsluttet den 1. marts Vi har noget, vi gerne vil. Vi vil gøre en forskel i de lokalsamfund, vi er en del af og dermed bidrage til den positive udvikling for kunder, lokalområder, bank og aktionærer. Derfor tager vi selv fat. Vi har tilpasset organisationen og fortsætter med at optimere banken, så vi lever op til de øgede krav fra lovgivere, kunder og os selv. På den baggrund forventer vi at komme ud af 2012 med et positivt resultat før skat. Hvor stort eller lille kan jeg ikke sige. Usikkerheden er for stor. Men jeg kan sige, at vi regner med en basisindtjening på millioner kroner. Det er en betydelig stigning i forhold til 2011, selv om basisindtjeningen i 2011 er blandt de største i bankens historie. Jeg glæder mig til Og jeg glæder mig til at møde mange af dette blads læsere vores aktionærer på de kommende aktionærmøder eller til generalforsamlingen. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Ny viceadministrerende direktør i banken Kreditdirektør Tomas Michael Jensen er pr. 1. januar udnævnt til viceadministrerende direktør i Danske Andelskassers Bank. Med udnævnelsen af Tomas Michael Jensen sikrer banken, at man fortsat har to direktører i direktionen, efter at bankdirektør Vagn T. Raun fratrådte ved udgangen af årige Tomas Michael Jensen har været kreditdirektør i banken siden 1. marts 2011, er uddannet cand.oecon. og har en fortid i Jyske Bank og BG Bank. Han har fortsat det overordnede ansvar for kreditområdet i banken. Gå i Andelskassen på din smartphone Opdateret finanskalender DAB har opdateret finanskalenderen for Der er kun sket en enkelt ændring i forhold til den tidligere offentliggjorte: Delårsrapporten for 1. kvartal er flyttet fra 15. maj til 9. maj. Kalenderen for resten af året ser nu således ud: Hent vores populære app "Andelskassens Mobilbank" til såvel iphone som Android - og tag Andelskassen med dig overalt. Har du Webbank i Andelskassen, kan du nu få adgang til Andelskassens Mobilbank med en app til Android eller ios (iphone, ipod touch og ipad). Med den kan du foretage de fleste af dine daglige bankgøremål, uanset hvor du er nemt, bekvemt og hurtigt. 25. april Ordinær generalforsamling 9. maj Kvartalsrapport 22. august Halvårsrapport Det er naturligvis gratis både at downloade og benytte Andelskassens Mobilbank. Søg på Andelskassen i App Store eller Android Market eller find de direkte links på andelskassen.dk. 21. november Kvartalsrapport Aktionær

4 Tilfredsstillende basisindtjening i 2011 Trods den samfundsøkonomiske krise i andet halvår af 2011 opnåede vi en større basisindtjening end i Grundet negative kursreguleringer og nedskrivninger ender 2011 dog med et minus på 240 millioner kroner før skat. Forventningen til 2012 er en stigende basisindtjening og et positivt resultat. Resultatopgørelse DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance i DKK Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Solvensprocent 14,2% 12,0% Antal medarbejdere februar 2011 offentliggjorde vi i Danske Andelskassers Bank vores regnskab for Regnskabet kan blandt andet ses på vores hjemmeside, men vi vil gerne kort ridse hovedtrækkene op. Det er altid noget specielt at offentliggøre et årsregnskab, men i år var det noget ganske særligt har nemlig om noget været et specielt år i bankens historie. Et år, der blandt andet har budt på fusionen af Sammenslutningen Danske Andelskasser, de 16 andelskasser og Danske Andelskassers Bank til én bank, på en børsnotering, på en gældskrise i andet halvår og på tilpasninger af blandt andet bankens filialnet og med arbejderstab. Samtidig med, som følge af og/eller på grund af disse forhold har vi haft fokus på at optimere forholdet mellem vores indtægter og omkostninger for at sikre den langsigtede stabilitet. Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at det er lykkedes. 4 Aktionær 02-12

5 »Set henover 2011 har den primære drift udviklet sig stadig mere positivt«set henover 2011 har den primære drift udviklet sig stadig mere positivt. Basisindtjeningen (opgjort som resultat før skat eksklusive kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og engangsudgifter i forbindelse med omdannelsen) blev således i 2011 på 223 millioner kroner mod 213 millioner kroner i Det er en stigning på knap fem procent. Og kigger man på første og andet halvår hver for sig, var basisindtjeningen i andet halvår 27 procent højere end i første halvår på trods af, at Danmark i lighed med resten af Europa blev ramt af gældskrisen i Sydeuropa i andet halvår. Basisindtjeningen er steget, blandt andet fordi omkostningerne er faldet (som vist i figur 2). Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har gennemført omdannelsen til aktieselskab og tilpasningerne af organisationen. Selv med forholdsvis lav aktivitet, eksempelvis med et fastfrosset boligmarked, er det på den baggrund alligevel lykkedes at få en større basisindtjening. Nedskrivninger og kursreguleringer Trods en positiv udvikling i den primære drift ender 2011 alligevel med et minus på bundlinjen. Resultatet før skat blev således på minus 240 millioner kroner, hvilket er på niveau med resultatet før skat i Resultatet efter skat blev på minus 176 millioner kroner. De to hovedårsager til dette resultat er kursreguleringer og nedskrivninger. Vi ejer i Danske Andelskassers Bank blandt andet aktier i forskellige andre virksomheder i den finansielle sektor. Det er som hovedregel aktier, vi dels har ejet gennem mange år, dels ejer, fordi det er virksomheder, vi har et godt samarbejde med. Det er for eksempel virksomheder, vi samarbejder med for at kunne tilbyde kreditforeningslån, garantiobligationer eller investeringsbeviser. Disse aktier er i lighed med hovedparten af danske og internationale aktier faldet i kurs i 2011, og det giver negative kursreguleringer for 51 millioner kroner mod positive kursreguleringer på 46 millioner kroner i Men det er altså ikke sådan, at vi har købt eller solgt større aktieposter i Dertil kommer, at flere af vores kunder desværre er blevet negativt påvirket af blandt andet den forværrede samfundsøkonomiske udvikling i andet halvår Det betyder, at nedskrivningerne i 2011 beløb sig til 378 millioner kroner fordelt med 100 millioner kroner i første halvår og 278 millioner kroner i andet halvår. Nedskrivningerne i 2010 beløb sig til 414 millioner kroner. Figur 1: Basisindtjening ( ) (Mio. kr.) Figur 2: Omkostningsprocent ( ) 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% Figur 3: Ind- og udlån ( ) (Mio kr.) Indlån Udlån Aktionær

6 Figur 4: Tilsynsdiamanten pr. 31. december 2011 Likviditetsoverdækning (> 50 %) DAB: 159 % Funding ratio (< 1) DAB: 0,7 Summen af store engagementer (< 125 %) DAB: 18,3 % 2013 den såkaldte kreditreservationsmodel. Ejendomseksponering (< 25 %) DAB: 7 % Udlånsvækst p.a. (< 20 %) DAB: -6,7 % Med denne model beregnes vores solvensbehov til 12,2 procent. Vores solvensmæssige overdækning er derfor 2,0 procentpoint. Nedskrivningsniveauet bærer præg af, at vi har mange kunder i de brancher, der i særlig grad er blevet ramt af de senere års økonomiske krise. Vi har for eksempel mange små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af det danske marked og ikke eksporterer til vækstmarkeder som Kina. Og selv om flertallet af vores landbrugskunder er både dygtige og solide, så har landbruget som bekendt også været under pres de senere år. Som beskrevet andetsteds, er nedskrivningsniveauet også påvirket af, at Finanstilsynet var på inspektion i slutningen af Balance mellem indlån og udlån De senere år er der blevet stadig mere fokus på bankers likviditet. Den primære kilde til likviditet er i de fleste banker indlån. Altså de penge, kunder har stående på konti i banken. Sådan er det også i Danske Andelskassers Bank. Her har vi i dag balance mellem indlån (på mio. kr.) og udlån (på mio. kr.), og som man kan se af figur 3, har det faktisk været sådan gennem mange år. Det er medvirkende til, at vi har en likviditetsmæssig overdækning, der er 159 procent over lovens krav, og som det ses af figur 4, overholder vi også de øvrige fire krav i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Styrket egenkapital Med udgangen af 2011 kunne vores egenkapital opgøres til millioner kroner mod millioner kroner med udgangen af Når der trods et resultat i minus er sket en forøgelse af egenkapitalen, skyldes det den store opbakning, vi oplevede, da vi i juni udbød aktier. Det var både moralsk og økonomisk med til at give organisationen et ekstra løft. Vores solvensprocent kan med udgangen af 2011 opgøres til 14,2 procent mod 12,0 procent med udgangen af Finanstilsynet vurderede, at bankens solvensbehov burde hæves. I samråd med tilsynet er vi derfor overgået til at beregne solvensbehovet ud fra den model, der ventes at blive et lovkrav for alle pengeinstitutter fra Da vi gerne vil have en større solvensmæssig overdækning end dette, er der igangsat forskellige initiativer for at øge overdækningen. Det omfatter blandt andet, at vi vil søge at afhænde nogle de tidligere nævnte aktieposter i andre virksomheder. Kombineret med et forventet positivt resultat regner vi således med, at overdækningen øges henover Forventninger om et positivt resultat 2011 har endnu engang understreget, at finanssektoren og dermed også Danske Andelskassers Bank er påvirket af udviklingen i dansk og global økonomi. Året har også understreget, at det eneste, der med sikkerhed kan siges om udviklingen de kommende år, er, at den er omgærdet med usikkerhed men at væksten i dansk økonomi forventes at være på et relativt lavt niveau. Vi har i banken arbejdet for at tilpasse os disse markedsforhold. Vi har omdannet vores organisation. Vi har tilpasset vores filialnet og bemanding. Og vi har igangsat en række processer, der dels 6 Aktionær 02-12

7 Finanstilsynet mindsker omkostninger, dels øger kvalitetsniveauet endnu mere. Finanstilsynets hovedopgave er at føre tilsyn med finansielle virksomheder blandt andet via inspektioner i alle danske banker hvert andet eller tredje år. Disse tiltag ventes at have en stigende positiv effekt gennem Derfor forventer vi et positivt resultat for Både i forhold til resultat før skat og for basisindtjeningen. Konkret forventer vi en basisindtjening mellem 270 og 300 mio. kr. Det vil være det bedste i bankens historie og mellem 21 og 35 procent højere end i Som nævnt kan regnskabet ses på vores hjemmeside under fanen "Aktionær". I november og december 2011 var Finanstilsynet på inspektion i Danske Andelskassers Bank. Her gennemgik de alle bankens udlånsengagementer, som er større end 15 millioner kroner (76 stk. i alt), og 290 stikprøver af de øvrige engagementer. I alt blev 28 procent af udlånsporteføljen gennemgået. På baggrund af gennemgangen vurderede Finanstilsynet, at der i forhold til nedskrivningsniveauet pr. 30. september 2011 var behov for yderligere nedskrivninger på 112 millioner kroner. Disse nedskrivninger er med i de nedskrivninger på i alt 378 millioner kroner, der er foretaget i Finanstilsynet gennemgik endvidere forretnings gange, politikker og lignende. På den baggrund gav Finanstilsynet forskellige påbud og risikooplysninger. Disse er taget til efterretning, og det bemærkes, at vi i banken allerede er langt med flere af forholdene, ligesom de øvrige naturligvis også vil blive bragt i orden. Kursudvikling Kurs Dato Danske Andelskassers Bank blev optaget til handel på børsen NASDAQ OMX Copenhagen 7. juli 2011 til kurs 25. Ved deadline for dette blad torsdag den 1. marts 2012 blev aktierne handlet til kurs 16,10. Det svarer til et fald på 35,6 procent over perioden. Aktionær

8 Radioens bedste ven Søren Dahl underholder på aktionærmøderne i Midtjylland, Vestjylland, Sønderjylland og Sydjylland. På møderne i Østjylland og på Fyn underholder skuespiller og forfatter Flemming Jensen. 8 Aktionær 02-12

9 Krise og økonomiske bekymringer skubber for tit livsglæden til side, mener vært på Cafe Hack, Søren Dahl, der underholder til flere af bankens aktionærmøder. Saldoen på kontoen hænger sjældent sammen med livskvaliteten. Men det kan en svigerfar med nedsat syn og en flaske rom gøre. - Fedtafgiften er fantastisk, siger Søren Dahl, klapper sig på maven og tilføjer: - Et enkelt lovforslag, og så gør ens fedtprocent, at man i den grad stiger i værdi. Den 53-årige foredragsholder, musiker og radiovært varmer tilhørerne op i minutterne, før den første interview-gæst sætter sig i stolen på Cafe Hacks lille, intime scene midt i Aarhus. Og mad er et tema, som får latteren til at boble i takt med den mousserende vin i publikums champagneglas. Inden tilhørerne et par timer senere rejser sig fra brunchtallerkenerne ved de tætpakkede cafeborde, har de mødt sanger og forfatter Alberte Winding og Arlas administrerende direktør Peder Tuborgh. De har hørt om plateausko, borede knallerter og karriere i Arla. De har hørt Alberte læse op af sin nye børnebog og set Søren Dahl lukke programmet med en madopskrift til menneskets bedste ven og en kinddans med et tegneseriestort kødben. For mange er det opskriften på appetitvækkende underholdning, der gør Søren Dahl og holdet bag til radioens bedste ven. Omkring en million lytter med, når Cafe Hack hver søndag formiddag går i luften på DR P4. - Det er vanvittig mange, hvilket også har betydet, at vi har overvejet, om vi skulle gøre os mere umage. Det er vi nu hurtigt gået væk fra, konstaterer Søren Dahl, da han efter optagelserne spiser en brunch. - Når man begynder at spekulere i, hvad folk kan lide og ikke lide, kører det hurtigt af sporet. Vores udgangspunkt er, at hvis et menneske siger noget, vi synes er spændende, er der sikkert andre, som synes det samme. Tandløst eller tankevækkende Han ved det godt, Søren Dahl. At kritikken ind imellem går på, at programmet tager for venskabeligt fat om gæsterne. Men målet er ikke afslørende erhvervsjournalistik. Det er at minde lytterne om, at gæsterne er mere end facaden som skuespiller, politiker eller administrerende direktør. De er mennesker som alle andre. - Dybest set er jeg bare nysgerrig og har en vis føling med det levede liv. Hver uge skifter jeg bunkerne af læsestof ud på natbordet, og de næste syv dage er min mission at finde klangen af et menneske hos min gæst, forklarer han. Den klang skal - sammen med festen i cafeen - ud igennem højtalerne til lytterne søndag formiddag. - Der er mange ensomme i det her land, og de har brug for at føle sig som en del af fællesskabet. I Cafe Hack anstrenger vi os for at holde en åben fest, siger radioværten. Penge er et byttemiddel "Alt, hvad jeg beder om, er chancen for at bevise, at penge ikke gør mig lykkelig," lød det engang fra en morsom kyniker. Men penge er i bund og grund bare et byttemiddel. Livsglæde finder man ifølge ra- Aktionær

10 dioværten ikke på sin bankkonto. Heller ikke når finanskrisen vælter virksomheder som dominobrikker, trykker huspriser i bund og gør køen af arbejds løse længere. - Selvfølgelig betyder det tryghed at have orden i sin økonomi. Men vi er alt for bekymrede over penge og for sjældent bevidste om, hvor værdifuld en gave familie, venner og fællesskab er, siger Søren Dahl og fortsætter: - Tænk på en glædelig eller sørgelig begivenhed i dit liv. Hvor tit indgår penge som en del af følelsen? Stort set aldrig. Som foredragsholder, der møder omkring mennesker hvert år, fornemmer han, at vi langsomt for andrer værdier. I krisens skygge vokser fællesskaber frem, som lægger vægt på andet end hurtige penge, friværdi og navlepillende selvforkælelse. - Det er slut med at lade sig inspirere af smarte finansfyrster i forgyldte firhjulstrækkere, og det skaber plads til andre fyrtårne som pejlemærker. Det vil jeg gerne være med til at bringe til torvs, lyder løftet. Fyrtårne og rådne bananer Du snubler sjældent over opskriften på det gode liv ved at nærstudere en reportage fra den røde løber til en gallapremiere, mener radioværten, der selv er opvokset i Thy. - Jeg forstår slet ikke, at man kalder dele af landet for den rådne banan eller udkantsdanmark. Der leves et godt liv alle steder, hvor der er lys i et hus. Det skal vi blive bedre til at anerkende og hente inspiration i. Selv bor han nu med familien i Aarhus. Blandt andet fordi det er praktisk at bo midt i landet, når man holder foredrag over alt. To brødre er dog blevet i Thy, som han erkender, at han nok har en tendens til at forherlige. For som musiker kan man måske føle sig en smule utilpasset i Thy. - At leve af musik var simpelthen ikke en mulighed i Thy. Jeg har også gjort mig umage for ikke at blive musiker, men endte alligevel på musikkonservatoriet, fordi det var det rigtige for mig. Når jeg kom hjem til Thy, og folk spurgte, hvad jeg lavede, svarede jeg selvfølgelig: Jeg er musiker. I mange år spurgte de så igen: Ja, men hvad laver du? - Så jeg har nok også følt, at der var noget at gøre oprør mod. Når du så bliver ældre, indser du, at du er en del af en lang historie. At der har været oprør før dig. Før Thylejren og hippie-tiden. Andelsbevægelsen og højskolebevægelsen har jo også stærke rødder i Thy. Rundforvirret politikerløsning Kriser har vi også haft før og de er drevet over igen. Søren Dahl forstår dog godt den almindelige rundforvirring i kølvandet af det økonomiske kollaps. For krisen skyldes, at vi var for optimistiske, forklarer politikerne. Købte for mange fladskærme, nye køkkener og dyre huse. - Og nu er alle politikeres løs ning, at vi skal købe flere huse, flere fladskærme og finde optimismen frem. Årsagen til problemet og løsningen er to identiske størrelser. Så kan man ikke bebrejde nogen, at de ryster på hovedet, siger han og fortsætter: 10 Aktionær 02-12

11 - Økonomien bekymrer folk, fordi de er så ansvarlige. Men lige nu rydder vi alle sammen op efter en flok absurde fallenter. Den opgave havner altid i fællesskabet, fordi vi er nødt til at tage den på os. Så skal vi altså ikke samtidig være tynget af det og lade det ødelægge vores livskvalitet. Familiebilleder fra fællesskabet For radioværten selv er livskvalitet mange ting. To billeder kredser det måske lidt ind. Det ene viser Søren Dahl, der laver mad til familien en fredag aften, i mens han drikker en enkelt øl. Børnene er hjemme, og ingen har nogen aftaler. Ved halvnitiden nikker hovedet i stolen, og han døser hen. - Alt er bare trygt og mageligt, og der er ingen uforløste spændinger i luften. Det er helt optimalt, mener han. Søren Dahls forældre lever ikke længere, så det andet billede viser svigerforældrene, der begge er 79 år. En lørdag eftermiddag inviterer familien sig selv på middag hos svigerforældrene. Tre timer senere har svigermor tryllet en tre retters menu Flyglet er min høvlbænk Søren Dahl er født 1958 i Thisted. Efter et forgæves forsøg med en plastikguitar i fireårs alderen, kom musikken ind i hans liv, da han tre år senere begyndte at gå til klaverundervisning hos 78-årige fru Larsen, der havde et stort aldersbetinget høretab. Uddannet musikpædagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og videreuddannet i musical- og filmkomposition i London. Vært og står sammen med vennen, producer Kristian Borregaard på tiende år bag det populære radioprogram Cafe Hack. Er forfatter til bogen Den, der vover livet og har også skrevet Mylle Pylle børnebøgerne sammen med Kristian Borregaard. Derudover komponist, foredragsholder og meget andet. Har dog aldrig som sine brødre lært at bygge et hus fra bunden, hvilket generede hans maskuline selvfølelse i en del år. Nu er flyglet blevet hans høvlbænk, siger han. frem til både dem og andre, der har Så skåler de. Og imens Søren Dahl ringet. hiver efter vejret, kigger svigerfaren bekymret på sit glas og spørger: Er - Hun er helt på toppen og i sprudlende humør, og efter middagen ly- den lidt for tynd? der det fra min svigerfar: Skal vi lige - Det giver værdi for mig. At man er have en rom og cola? det helt rigtige sted i det helt rigtige fællesskab. Det handler ikke om Svigerfarens syn er ikke frygtelig penge, rådne bananer eller kriser. skarpt længere. Ret svækket faktisk. Livskvalitet handler om mennesker. Så han skænker gevaldigt med rom i glassene og slutter af med en skive citron og en lille smule cola. Aktionær

12 Efterløn eller ej? Pension, opsparing og efterløn bliver varme emner i foråret. Mange danskere skal træffe en afgørende beslutning om deres efterløn og opspa ring. Og hvis man sørger for at bruge tiden på at træffe en velinformeret beslutning, kan der være mange penge at hente: Måske dit livs bedste timeløn lyder det fra Danske Andelskassers Banks pensionschef, Birgitte Normann. Fra årsskiftet er der kommet nye regler for efterløn og for hvor stort et beløb, man kan få fradrag for, når man sætter penge ind på sin ratepension.»fra 2. april kan du få dine efterlønspenge udbetalt skattefrit«de nye regler betyder, at vi hver især skal tage stilling til en række spørgsmål: Skal du fortsætte med at betale ind til efterløn, eller vil du have pengene udbetalt, når du får den mulighed fra den 2. april? Hvordan og hvor meget vil du indbetale på din pensionsordning fremover? Og hvad skal du gøre, for at få mest muligt ud af dine penge? Normann, der er pensionschef i Danske Andelskassers Bank. Den nye tilbagetrækningsreform betyder, man må vente længere med at gå på efterløn, hvis man er født i 1954 eller senere. Samtidig sættes efterlønsperioden gradvist ned fra fem til tre år, og derudover vil den modregning, der sker som følge af egne pensionsordninger, blive øget. - Det er faktorer som alder, størrelsen af opsparingen og den enkeltes forventninger til, hvor længe de bliver på arbejdsmarkedet, der spiller ind, når man skal træffe beslutninger om efterløn og opsparing, forklarer Birgitte Normann. Derfor anbefaler vi også, at du sætter en time af til at tale med din bankrådgiver, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning for dig. indskud på pension bliver sandsynligvis dit livs bedste timeløn, fastslår Birgitte Normann. Du kan blive klogere på de nye regler og hvilken betydning, de får for dig: Aftal et møde med din kunderådgiver i dag, og find ud af, hvordan din økonomi ser ud i morgen. Pension og efterløn: Tre vigtige punkter, der kan få betydning for din økonomi: 1. Udbetaling af efterlønsbidrag I perioden fra 2. april til 30. september 2012 kan du få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. Vælger du at få pengene udbetalt, drejer det sig om ca kroner, hvis du har indbetalt siden Har du fx indbetalt i to år i alt siden 1999, er det omkring kroner. - Svarene på de her spørgsmål ligger ikke lige for. Det er meget individuelt fra person til person, hvad der er det rigtige at gøre, understreger Birgitte - Vi har naturligvis sat os grundigt ind i de nye regler, så vi sidder parat til at hjælpe. Som vi siger: En time med os om de nye regler for efterløn og 2. Senere på efterløn i en kortere årrække Tilbagetrækningsreformen betyder, at alle født i 1954 eller senere vil få 12 Aktionær 02-12

13 udskudt deres efterlønsalder. Desuden nedsættes den maksimale ef ter lønsperiode gradvist fra 5 til 3 år over årene 2018 til Samtidig øges din pensionsopsparingsmodregning i efterlønnen. 3. Lavere loft for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension I 2011 kunne du med fradrag indbetale op til kr. på en ratepension. I 2012 og 2013 bliver grænsen sat ned til kr. Det lavere loft betyder, at det bliver endnu mere attraktivt at spare op på en livsvarig livrente, hvor der ikke er noget loft for, hvad du må indbetale med fradrag. Med livrente er du desuden garanteret en udbetaling, så længe du lever. Birgitte Normann, pensionschef i Danske Andelskassers Bank»Måske dit livs bedste timeløn«pension Saml dine klatpensioner - og spar titusindvis af kroner Små, glemte pensioner de såkaldte klatpensioner står placeret på forskellige opsparinger og bliver typisk mindre værd år for år, fordi omkostningerne er større end renteindtægterne. Da en del af omkostningerne er uafhængig af opsparingens størrelse, kan der være mange penge at spare ved at samle klatpensionerne i en fælles ordning. Der er tit tale om titusindvis af kroner, som i stedet kan bruges til at forsøde pensionisttilværelsen. Det forudsætter bare, at opsparingerne i tide samles i én ordning, så der kun skal betales administrationsomkostninger et sted. Flyt pensionen let og enkelt Et møde med en rådgiver om efterløn og pension er en oplagt anledning til også at se på klatpensionerne. Aftal et møde med din rådgiver i Andelskassen og medbring dit NemID til mødet. Så kan vi hurtigt tjekke, om du har små pensionsopsparinger, som du er bedst tjent med at samle. For rigtig mange er der god økonomi i at samle det hele et sted og samtidig giver det et meget bedre overblik over den fremtidige økonomi. Fra 1. januar 2012 er det gratis at flytte en hvilende firmapensionsordning på under kroner til din nuværende firmapensionsordning. Er opsparingen større end kroner, eller er det en privattegnet ordning, koster overførslen dog et gebyr. Andelskassen sørger for alt det praktiske ved en evt. flytning af klatpensionerne. Vil du gerne selv undersøge, om du har glemte pensioner stående, kan du gøre det ved at logge ind på med dit NemID. Det er dog ikke en god idé at flytte mindre pensionsopsparinger uden videre. Der kan eksempelvis være attraktive vilkår tilknyttet, som gør, at opsparingen bør køre videre. Aktionær

14 Øse Efterskole trodser krisen For over 30 år siden blev Øse Efterskole stiftet på kreative idéer, energi og et økonomisk fundament, som Andelskassen var med til at støbe. Den cocktail virker stadig for skolen, der sidste år holdt indvielsesfest efter at have gennemført et byggeprojekt til 11 mio. kroner. Gode ideer haves økonomisk back up ønskes. Sådan var situationen, da Øse Efterskole i begyndelsen af 80'erne mest var kreative tanker. Og selv om verden ser anderledes ud i dag, er koblingen mellem idéer og økonomi stadig aktuel. For et par år siden stod Øse Efterskole i et dilemma. Krav fra myndighederne betød, at skolen måtte lukke tre elev-køkkener og i stedet opføre et dyrt storkøkken. - I den forbindelse lå hele diskussionen om afvikling eller udvikling lige for. Var det klogest at blive stående på stedet og se, hvad der ville ske? Eller skulle vi benytte lejligheden til at drive skolen fremad? fortæller forstander Jens Rode Petersen. - Som besindige vestjyder valgte vi selvfølgelig at udvikle helt vildt, tilføjer han med et grin. Den beslutning betød et projekt til 11 millioner kroner, som blev gennemført, imens de dårlige nyheder stod i kø. Finanskrise, skolelukninger og udsigt til besparelser på efterskoleområdet er bare et udpluk. Øse Efterskole Skolen, der blev oprettet i 1981, ligger ca. 13 km øst for Varde og har i dag plads til 86 elever. Eleverne kan vælge en af fire linjer: musik, teater, billedkunst eller film, animation & it. Se evt. mere på oese.dk Tyrkertro på fremtiden I maj 2011 tog eleverne den nyindrettede skole og 1000 ekstra kvadratmeter i brug. Blandt andet med nyt spisehus og en ny elevfløj. Udvidelsen giver plads til 12 nye elever, så 86 unge nu kan tage 9. og 10 klasse på skolen. - Vi har altid haft en tyrkertro på, at bare der bliver født 80 børn hvert år, så bliver Øse Efterskole fyldt. Vi tror på, at de værdier, vi står for, har gennemslagskraft, og det ser ud til at holde. Midt i en krisetid har vi fået flere elever, siger Jens Rode Petersen. At stole på sine værdier skal dog ikke forveksles med at være låst fast i fortiden, lyder det. Det handler deri mod om at udvikle ud fra sin grundtanke. Og med rødder i det musisk kreative har efterskolen skabt en ny linje film, animation og it som skal tiltrække elever til de ekstra pladser. Den nye linje, som går i luften efter sommerferien, blev hurtigt fuldt booket, og næste skoleår er der heller ikke flere pladser på musik, teater og billedkunst. 14 Aktionær 02-12

15 Lokalt samarbejde: Forstander for Øse Efterskole. Jens Rode Petersen og Rådgiver Jesper Toft Jensen fra Andelskassen Liv i lokalsamfundet Finansieringen af byggeprojektet faldt på plads med en blanding af skolens egne midler, realkreditlån og en byggekredit fra Andelskassen, der også fungerer som finansiel sparringspartner. Det er et samarbejde, som pengeinstituttet sætter pris på. - Efterskolen skaber liv i lokalområdet, og både ledelse og bestyrelse er meget kompetente, mener rådgiver Jesper Toft Jensen fra Andelskassens erhvervsafdeling i Varde. - I hele byggeprocessen er vi fx løbende blevet holdt orienteret om indtægter og udgifter, og når budgettet har vist udsving, blev der taget hånd om det. Det er en topprofessionel måde at drive skole på, uddyber han. Lokal styring De fleste ved, at et byggeprojekt let kan skride. Men det kan håndteres, når den lokale bygmester står for byggeriet, lyder erfaringen. Når det har været nødvendigt at bruge flere penge et sted, har bygmesteren og skolen sammen fundet et andet sted at spare. - Budgettet er ikke skredet med en krone, og det havde set helt anderledes ud med et landsdækkende firma. Samarbejdet fungerer, fordi vi hurtigt kan få tingene snakket igennem, siger Jens Rode Petersen. Øse Efterskole lægger vægt på at være en væsentlig medspiller i lokalsamfundet. Det samme gør Andelskassen. - Derfor må vi nødvendigvis bruge hinanden, alt andet giver ingen mening, konstaterer forstanderen, som taler om forbundne kar, der strækker sig tilbage til efterskolens fødsel. Koncept uden klejner Da efterskolen i 1981 skulle starte i Øses gamle skolebygninger, var Andelskassen som på det tidspunkt var et beskedent pengeinstitut i landsbyen med til at bakke op økonomisk. - Vi havde ikke en klejne at lave skole for, men Andelskassen stolede på vores koncept og gav os det økonomiske fundament, som gjorde, at vi kunne starte, fortæller Jens Rode Petersen og fortsætter: - Siden har vi udviklet os, og det samme har Andelskassen, der har vokset sig stærk og været igennem fusioner. Men samarbejdet består, og eksempelvis har vi igennem hele byggeprocessen sparret og holdt informationskanalerne åbne. Vi er superglade for samarbejdet, og det tror jeg også, Andelskassen er. Det bekræfter Jesper Toft Jensen. - Vi har altid haft en tæt og god dialog med Øse Efterskole, og det glæder vi os til at fortsætte med. Aktionær

16 Konkurrence: Gæt og vind I denne udgave af Aktionær kan du bl.a. læse om de nye regler for efterløn og indskud på ratepension. Hvis du vælger at trække dig ud af efterlønsordningen, kan du få pengene udbetalt skattefrit og måske bruge dem til en privat opsparing i stedet. Men hvornår kan du få udbetalt pengene? Send en sms til 1280 med dit svar: (Det koster normal sms-takst.) Skriv Andelskassen A + dit navn, hvis du mener svaret er: Fra 1. januar 1. april Skriv Andelskassen B + dit navn, hvis du mener svaret er: Fra 2. april 30. september Skriv Andelskassen C + dit navn, hvis du mener svaret er: Fra 1. oktober 31. december Du kan også: - skrive dit svar i en mail til - aflevere dit svar i en af vores filialer. Husk dit navn, adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis du bliver den heldige vinder. Hvis du svarer rigtigt, deltager du i konkurrencen om: Et gavekort á kr. til Danske Kroer og Hoteller. Se mere på 5 x 1 "Den der vover livet" af Søren Dahl. Sidste frist for deltagelse i konkurrencen er fredag den 27. april Vi trækker lod blandt de rigtige svar, og vinderne får direkte besked. Onsdag den 2. maj kan du se vinderne på www. andelskassen.dk. Medarbejdere hos Danske Andelskassers Bank A/S og deres nærmeste familie kan ikke deltage i konkurrencen. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder Indhold: Forandre for at

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

DR blænder snart op for en spændende del af danmarkshistorien med bl.a. Jens Sætter-Lassen og Rasmus Bjerg på rollelisten

DR blænder snart op for en spændende del af danmarkshistorien med bl.a. Jens Sætter-Lassen og Rasmus Bjerg på rollelisten Er dit hus A, B, eller G? Spar op til 25.000 kr. årligt med det rigtige energimærke eller få dit hus solgt både bedre og hurtigere 3. KVARTAL 2014 1864 Tip 10 rigtige Har du styr på de finansielle markeder?

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere