LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER"

Transkript

1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 212 LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12 BILAG 2 om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, jf. artikel 38 PROTOKOL 1 om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon, jf. artikel 14, stk. 1 PROTOKOL 2 om den gældende ordning for indførsel i Libanon af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, jf. artikel 14, stk. 2 PROTOKOL 3 Ordning vedrørende handel med forarbejdede landbrugsprodukter mellem Libanon og Fællesskabet BILAG 1 ordning for indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon BILAG 2 ordning for indførsel i Libanon af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet PROTOKOL 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om ordninger for administrativt samarbejde PROTOKOL 5 om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål CE/LB/L/da 1

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12 HS-kode (mannitol) HS-kode (sorbitol) HS-kode (glycerol) HS-kode 3301 (flygtige olier) HS-kode (lugtstoffer) HS-kode 3501 til 3505 (æggehvidestoffer, modificeret stivelse, lim) HS-kode (efterbehandlingsmidler) HS-kode 3823 (industrielle fedtsyrer, sure olier fra raffinering, industrielle fedtalkoholer) HS-kode (sorbitol, ikke andetsteds tariferet) HS-kode 4101 til 4103 (huder og skind) CE/LB/Bilag 1/da 1

3 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 3 von 212 HS-kode 4301 (rå pelsskind) HS-kode 5001 til 5003 (råsilke og silkeaffald) HS-kode 5101 til 5103 (uld og dyrehår) HS-kode 5201 til 5203 (bomuld, ikke kartet eller kæmmet, affald af bomuld, bomuld, kartet eller kæmmet) HS-kode 5301 (rå hør) HS-kode 5302 (rå hamp) CE/LB/Bilag 1/da 2

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) BILAG 2 INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET SOM OMHANDLET I ARTIKEL Inden udgangen af det femte år efter aftalens ratificerer Libanon revisionerne af følgende multilaterale konventioner om intellektuel ejendomsret, som medlemsstaterne og Libanon er part i, eller som de facto anvendes af medlemsstaterne: Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979) Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971, ændret i 1979) Nice-arrangementet om international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève-akten 1977, ændret 1979). 2. Inden udgangen af det femte år efter aftalens tiltræder Libanon følgende multilaterale konventioner, som medlemsstaterne er part i, eller som de facto anvendes af medlemsstaterne: patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984) CE/LB/Bilag 2/da 1

5 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 5 von 212 Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980) protokol til Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (Madrid 1989) traktaten om varemærkeret (Genève 1994) den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Genève-akten, 1991). aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, bilag 1C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (TRIPs, Marrakesh, 1994). Parterne tager alle skridt til så hurtigt som muligt at ratificere følgende multilaterale konventioner: WIPO's traktat om ophavsret (Genève 1996) WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer (Genève 1996). 3. Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1 også skal gælde for andre multilaterale konventioner på området. CE/LB/Bilag 2/da 2

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) PROTOKOL 1 OM DEN GÆLDENDE ORDNING FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I LIBANON, JF. ARTIKEL 14, STK. 1 CE/LB/P1/da 1

7 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 7 von Indførslen i Fællesskabet af følgende produkter med oprindelse i Den Libanesiske Republik sker på nedenstående vilkår. 2. Indførslen i Fællesskabet af andre landbrugsprodukter med oprindelse i Den Libanesiske Republik end dem, der er anført i denne protokol, sker toldfrit. 3. I det første anvendelsesår beregnes toldkontingentmængderne prorata af basismængderne under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden aftalens. KN-kode 2002 Varebeskrivelse (1) Nedsættelse af MFNtoldsatsen (2) A B C D E F Toldkontingent (%) (tons nettovægt) Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (B) (2) Årlig stigning (%) (mængde) (tons nettovægt) Særlige bestemmelser 0603 Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. januar maj Nye kartofler, friske eller kølede, i ex perioden 1. juni juli ex Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. oktober december Tomater, friske eller kølede ubegrænset (2) Hvidløg, friske eller kølede (3) Agurker og asier, friske eller kølede 100 ubegrænset (2) Artiskokker, friske eller kølede 100 ubegrænset (2) CE/LB/P1/da 2

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) KN-kode 2002 Varebeskrivelse (1) A B C D E F Nedsættelse af MFNtoldsatsen (2) Toldkontingent Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (B) (2) Årlig stigning (%) (tons nettovægt) (%) (mængde) (tons nettovægt) Særlige bestemmelser Oliven, friske eller kølede, (4) ikke til fremstilling af olie Courgetter, friske eller 100 ubegrænset (2) kølede Konserverede oliven, ikke (4) til fremstilling af olie Appelsiner, friske eller 60 ubegrænset (2) tørrede Mandariner (herunder 60 ubegrænset (2) tangeriner og satsumas); clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede Citroner og limefrugter, 40 ubegrænset - (2) friske eller tørrede ex 0806 Druer, friske eller tørrede, 100 ubegrænset (2) undtagen friske spisedruer, i perioden 1. oktober april og 1. juni juli og andre spisedruer af sorten Emperor (vitis vinifera ev) Spisedruer, friske, i (2) perioden 1. oktober april og 1. juni juli og andre spisedruer af sorten Emperor (vitis vinifera ev) Æbler, friske ubegrænset - (2) Pærer og kvæder, friske 100 ubegrænset (2) Abrikoser, friske ubegrænset - (2) Kirsebær, friske ubegrænset - (2) Ferskner og nektariner, (2) friske ex Blommer og slåen, friske, i 100 ubegrænset (2) perioden 1. september april ex Blommer og slåen, friske, i (2) perioden 1. maj august Olivenolie (5) CE/LB/P1/da 3

9 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 9 von 212 KN-kode 2002 Varebeskrivelse (1) A B C D E F Nedsættelse af MFNtoldsatsen (2) Toldkontingent Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (B) (2) Årlig stigning (%) (tons nettovægt) (%) (mængde) (tons nettovægt) Særlige bestemmelser 1701 Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form 2002 Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre Druesaft (herunder druemost) 100 ubegrænset (2) Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos (1) Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af denne protokol bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes "ex" KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét. (2) Nedsættelsen finder kun anvendelse på toldens værdielement. (3) Henførsel under denne position sker på de vilkår, der er fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 1 til 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1047/2001 (EFT L 145 af , s. 35 og efterfølgende ændringer). (4) Henførsel under denne position sker på de vilkår, der er fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af , s. 71) og efterfølgende ændringer. (5) Indrømmelsen finder anvendelse på indførsel af ubehandlet olivenolie, der er fuldt ud fremstillet i Libanon og transporteret direkte fra Libanon til Fællesskabet. CE/LB/P1/da 4

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) PROTOKOL 2 OM DEN GÆLDENDE ORDNING FOR INDFØRSEL I LIBANON AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET, JF. ARTIKEL 14, STK. 2 CE/LB/P2/da 1

11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 11 von Indførslen i Den Libanesiske Republik af følgende produkter med oprindelse i Fællesskabet sker på nedenstående vilkår. 2. Nedsættelsessatserne i kolonne (B) for toldsatserne i kolonne (A) finder ikke anvendelse på mindstetolden og punktafgifterne i kolonne (C). A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) 0101 Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende Hornkvæg, levende fri fri 0103 Svin, levende Får, levende fri fri Geder, levende Fjerkræ, levende, af arten Gallus domesticus, af vægt 185 g og derunder Kalkuner, levende, af vægt 185 g og derunder Andet fjerkræ, levende, af vægt 185 g og derunder Fjerkræ, levende, af arten Gallus domesticus, af vægt g og derunder Fjerkræ, levende, af arten Gallus domesticus, af vægt over g Andet levende fjerkræ (ænder, gæs, kalkuner, perlehøne) 0106 Andre levende dyr Kød af hornkvæg, fersk eller kølet Kød af hornkvæg, frosset Svinekød, fersk, kølet eller frosset Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset Mindstetold LBP/netto kg Mindstetold LBP/netto kg Kød af heste, æsler, muldyr og mulæsler, fersk, kølet eller frosset 0206 Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler, fersk eller kølet CE/LB/P2/da 2

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, ikke udskåret, fersk eller kølet (%) (%) Mindstetold LBP/netto kg Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, ikke udskåret, frosset Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, udskåret samt slagteaffald, fersk eller kølet Mindstetold LBP/netto kg Mindstetold LBP/netto kg Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, udskåret samt slagteaffald, frosset Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, ikke udskåret, fersk eller kølet Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af kalkuner, ikke udskåret, frosset Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af kalkuner, udskåret, fersk eller kølet Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af kalkuner, udskåret, frosset Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, ikke udskåret, fersk eller kølet Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, ikke udskåret, frosset Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, andre varer, fersk eller kølet Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, andre varer, frosset Mindstetold LBP/netto kg Mindstetold LBP/netto kg Mindstetold LBP/netto kg CE/LB/P2/da 3

13 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 13 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser 0208 Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget (%) (%) Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder I andre tilfælde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder Mælk, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 1 vægtprocent men ikke over 6 vægtprocent Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25LBP/l Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25LBP/l I andre tilfælde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 1 vægtprocent men ikke over 6 vægtprocent Mælk, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 6 vægtprocent I andre tilfælde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 6 vægtprocent Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold over 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25LBP/l Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 4

14 14 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold over 1,5 vægtprocent Mælk og fløde, bortset fra i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler Mælk og fløde, bortset fra i pulverform, som granulat eller i anden fast form, i flydende form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (%) (%) Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25LBP/l Andre varer Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens ex Yogurt, ikke aromatiseret Mindstetold LBP/netto kg+punktafgift 25LBP/l Labneh Mindstetold LBP/netto kg ex Andre varer henhørende under pos. 0403, ikke aromatiseret Punktafgift 25 LBP 25/l. Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler Andre varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke andetsteds tariferet Smør fri fri Andre mælkefedtstoffer og -olier fri fri Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse Mindstetold 2500LBP/netto kg Ost af enhver art, revet eller i pulverform Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 5

15 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 15 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) Smelteost, ikke revet eller i pulverform Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Blåskimmelost Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens ex Kashkaval Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens ex Anden ost, undtagen Kashkaval Denne indrømmelse får virkning fra aftalens (år 1) Friske hønseæg Mindstetold 100 LBP/stk Andre fugleæg Æggeblomme, tørret Æggeblomme, bortset fra tørret Andre fugleæg, bortset fra æggeblomme, ikke i skal, tørret Andre fugleæg, bortset fra æggeblomme, ikke i skal, bortset fra tørret Naturlig honning Mindstetold LBP/netto kg Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget fri fri Tyresæd Varer af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3 fri fri Andre animalske produkter, ikke andetsteds tariferet fri fri CE/LB/P2/da 6

16 16 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) 0601 Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst; cikorie- planter og -rødder, bortset fra rødder henhørende under pos Stiklinger uden rod samt podekviste Træer og buske, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder Rhododendron og azalea, også podede Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 5% fra aftalens Roser, også podede Andre varer, skovtræer, pynteplanter i individuelle potter af diameter på over 5 cm Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 5% fra aftalens Andre varer Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde 0604 Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde Læggekartofler, friske eller kølede Kartofler, bortset fra læggekartofler, friske eller kølede Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 3 fra aftalens Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 3 fra aftalens Mindstetold 550 LBP/gros kg Tomater, friske eller kølede Mindstetold 750 LBP/brutto kg Sætteløg, friske eller kølede Andre varer, skalotteløg, friske eller kølede Mindstetold 350 LBP/brutto kg Hvidløg, friske eller kølede Mindstetold LBP/brutto kg Porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede Blomkål og broccoli, friske eller kølede Mindstetold 300 LBP/brutto kg Rosenkål, friske eller kølede CE/LB/P2/da 7

17 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 17 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede, bortset fra blomkål og rosenkål (%) (%) Mindstetold 350 LBP/brutto kg Hovedsalat, frisk eller kølet Anden salat, frisk eller kølet Mindstetold 300 LBP/stk Cikorie, frisk eller kølet Andre varer, friske eller kølede Gulerødder og turnips, friske eller kølede Mindstetold 300 LBP/brutto kg Radisse Mindstetold LBP/brutto kg Andre varer, friske eller kølede Agurker og asier, friske eller kølede Mindstetold 600 LBP/brutto kg Ærter, friske eller kølede Mindstetold 550 LBP/brutto kg Bønner, friske eller kølede Mindstetold 500 LBP/brutto kg Andre bælgfrugter, friske eller kølede Mindstetold 350 LBP/brutto kg Artiskokker, friske eller kølede Mindstetold 350 LBP/brutto kg Asparges, friske eller kølede Auberginer, friske eller kølede Mindstetold 500 LBP/brutto kg Selleri, bortset fra knoldselleri, friske eller kølede Svampe af slægten Agaricus, friske eller kølede Trøfler, friske eller kølede Andre svampe og trøfler Frugter af slægten Capsicum eller af slægten Pimenta, friske eller kølede Mindstetold 350 LBP/brutto kg Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet Mindstetold 350 LBP/brutto kg Oliven, friske eller kølede Mindstetold LBP/brutto kg Græskar og squash, friske eller kølede Mindstetold 400 LBP/brutto kg CE/LB/P2/da 8

18 18 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) Langkapslet jute, frisk eller kølet Mindstetold 300 LBP/brutto kg Portulak, persille, roket (argula), koriander, frisk eller kølet Mindstetold 750 LBP/brutto kg Sølvbede, frisk eller kølet Mindstetold 350 LBP/brutto kg Andre varer, friske eller kølede Kartofler, frosne Mindstetold LBP/brutto kg Ærter, frosne Bønner, frosne Andre bælgfrugter, frosne Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frosset Andre frosne grøntsager Blandinger af grøntsager, frosne ex 0711 Grøntsager, foreløbigt, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen sukkermajs Løg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte Svampe af slægten Agaricus, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte Judasøre (Auricularia spp.), tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte Bævresvamp (Tremella spp.), tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte Andre svampe og trøfler, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte Frø af sukkermajs Andre tørrede grøntsager, også snittede, knuste eller pulveriserede 0713 Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede fri fri eller flækkede Maniokrod (cassava) Søde kartofler CE/LB/P2/da 9

19 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 19 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) Taro (dasheen) Mindstetold 300 LBP/brutto kg Andre rødder og rodknolde med højt stivelses eller inulinindhold og sagomarv 0801 Kokosnødder, paranødder og akajounødder, friske eller tørrede, også afskallede Mandler, med skal Mindstetold 500 LBP/brutto kg Mandler, afskallede Hasselnødder (Corylus-arter), med skal Hasselnødder (Corylus-arter), afskallede Valnødder, med skal Valnødder, afskallede Kastanier Pistacienødder Pinjefrø Mindstetold LBP/netto kg Andre nødder Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede Mindstetold LBP/netto kg Dadler, friske eller tørrede Figner, friske Mindstetold 400 LBP/brutto kg Figner, tørrede Ananas, friske eller tørrede Mindstetold LBP/brutto kg Avocadoer, friske eller tørrede Mindstetold LBP/brutto kg Guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede Mindstetold LBP/brutto kg 0805 Citrusfrugter, friske eller tørrede Mindstetold 400 LBP/brutto kg Druer, friske Mindstetold 500 LBP/brutto kg Druer, tørrede Vandmeloner, friske Mindstetold 500 LBP/brutto kg Andre meloner, friske Mindstetold 500 LBP/brutto kg Papaya, frisk Mindstetold LBP/brutto kg CE/LB/P2/da 10

20 20 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) Æbler, friske Mindstetold 800 LBP/brutto kg Pærer og kvæder, friske Mindstetold 800 LBP/brutto kg Abrikoser, friske Mindstetold 350 LBP/brutto kg Kirsebær, friske Mindstetold 800 LBP/brutto kg Ferskner og nektariner, friske Mindstetold 500 LBP/brutto kg Blommer og slåen, friske Mindstetold 400 LBP/brutto kg Jordbær, friske Mindstetold LBP/brutto kg Hindbær, brombær, morbær og loganbær, friske Ribs, solbær og stikkelsbær, friske Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium, friske Kiwifrugter, friske Mindstetold LBP/brutto kg Durianfrugter Litchi, passionsfrugter, sukkeræbler, kakifrugter (kabis) Mindstetold LBP/brutto kg Mispel Mindstetold 500 LBP/brutto kg Granatæbler Mindstetold 500 LBP/brutto kg Jujuba Mindstetold 500 LBP/brutto kg Andre frugter, friske Jordbær, frosne Mindstetold LBP/brutto kg Hindbær, brombær, morbær og loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær, frosne Mindstetold LBP/brutto kg Andre frugter og nødder, frosne Mindstetold LBP/brutto kg 0812 Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring Tørrede abrikoser Svesker Tørrede æbler CE/LB/P2/da 11

21 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 21 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Andre tørrede frugter, bortset fra varer henhørende under pos til Blandinger af nødder og tørrede frugter henhørende under kapitel Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger 0901 Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet (%) (%) Te, også aromatiseret Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede Vanille Kanel og kanelblomster Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke Muskatnød, muskatblomme og kardemomme Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær Ingefær Safran Gurkemeje Timian Mindstetold LBP/brutto kg Laurbærblade Karry Blandinger som nævnt i bestemmelse 1, punkt b), til kapitel Andre varer Hvede og blandsæd af hvede og rug fri fri Rug fri fri Byg fri fri Havre fri fri Majs, til udsæd Majs, ikke til udsæd fri fri 1006 Ris Sorghum CE/LB/P2/da 12

22 22 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) 1008 Boghvede, hirse, kanariefrø, andre kornsorter Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug fri fri 1102 Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd fri fri af hvede og rug Gryn og groft mel af hvede fri fri Gryn og groft mel af majs Gryn og groft mel af andre kornsorter Pellets Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler 1106 Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos eller af varer henhørende under kapitel Malt, også brændt fri fri 1108 Stivelse; inulin Hvedegluten, også tørret fri fri Sojabønner, også knuste fri fri 1202 Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde fri fri varmebehandlede, også afskallede eller knuste Kopra fri fri Hørfrø, også knuste fri fri Rybsfrø og rapsfrø, også knuste fri fri Solsikkefrø, også knuste fri fri Palmenødder og palmekerner fri fri Bomuldsfrø fri fri Ricinusfrø fri fri Sesamfrø Sennepsfrø fri fri Saflorfrø fri fri Valmuefrø fri fri Andre varer fri fri 1208 Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel fri fri CE/LB/P2/da 13

23 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 23 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser 1209 Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd 1210 Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin (%) (%) fri fri Lakridsrod Ginsengrod Kokablade Valmuestrå eller -stængler Frisk mynte Mindstetold 750 LBP/brutto kg Andre planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, pharmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o. lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede Johannesbrød, herunder frø af johannesbrød Sten og kerner af abrikos, fersken (herunder nektariner) og blommer Sukkerroer Andre varer Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets Schellak og lign Gummi arabicum Andre varer fri fri Opium Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Andre varer Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 14

24 24 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos eller Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt (%) (%) Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Olier af fiskelever samt fraktioner deraf fri fri Fedtstoffer og olier af fisk, samt fraktioner deraf, bortset fra olier af fiskelever Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt fraktioner deraf Rå sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Anden sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Rå jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 15

25 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 25 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Anden jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 1509 Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos Rå palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Anden palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (%) (%) Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens 70 0 Mindstetold LBP/l Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Rå solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, bortset fra rå Rå bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, også befriet for gossypol Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, bortset fra rå Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 16

26 26 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) Rå kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf, bortset fra rå Rå palmekerneolie og babassuolie og fraktioner deraf Palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, bortset fra rå Rå rybsolie og rapsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Rybsolie og rapsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå Anden rå rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Anden rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 17

27 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 27 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser (%) (%) Rå linolie og fraktioner deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Linolie og fraktioner deraf, bortset fra rå Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Rå majskimolie og fraktioner deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Majskimolie og fraktioner deraf, bortset fra rå Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Rå ricinusolie og fraktioner deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Træolie (tungolie) og fraktioner deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Sesamolie og fraktioner deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Laurbærolie og jojobaolie samt fraktioner deraf fri fri Andre varer Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 18

28 28 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf: (%) (%) Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens ex Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, bortset fra hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks) Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf Homogeniserede tilberedninger af kød, slagteaffald eller blod Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Af lever fra dyr af enhver art Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Af lever af kalkuner, i hermetisk lukkede pakninger Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Af lever fra kalkuner, i andre tilfælde Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 19

29 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 29 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Af lever fra fjerkræ af arten Gallus domesticus, i hermetisk lukkede pakninger Af lever fra fjerkræ af arten Gallus domesticus, i andre tilfælde Af lever, i andre tilfælde, i lufttætte metalbeholdere (%) (%) Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Af lever, andre varer, i andre tilfælde Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens I andre tilfælde, af svin, skinke og stykker deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens I andre tilfælde, af svin, bov og stykker deraf Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens I andre tilfælde, af svin, andre varer, herunder blandinger Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Andre varer, af hornkvæg Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 20

30 30 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art 1701 Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form Lactose og lactosesirup, af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover, udtrykt som vandfrit lactose beregnet på basis af tørstoffet (%) (%) Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens I andre tilfælde Ahornsukker og ahornsirup Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent, undtagen invertsukker Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker Andre varer fri fri Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, bortset fra rørsukker Melasse ikke raffineret, bortset fra rørsukkermelase fri fri Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte fri fri Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald Bulgur Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Agurker og asier, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre Mindstetold LBP/brutto kg Mindstetold LBP/brutto kg CE/LB/P2/da 21

31 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 31 von 212 A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser ex Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen sukkermajs, yamsrødder og palmehjerter Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (%) (%) Mindstetold LBP/brutto kg Mindstetold LBP/brutto kg Tomatsaft, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover Andre varer Svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre Andre svampe og trøfler Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens ex Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen i form af mel eller flager Mindstetold LBP/brutto kg Blandinger af grøntsager. Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne ex Andre varer, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, bortset fra sukkermajs Homogeniserede grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne ex Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen i form af mel eller flager Ærter, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne Mindstetold LBP/brutto kg Mindstetold LBP/brutto kg CE/LB/P2/da 22

32 32 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) A B C Libanesisk toldtarif Varebeskrivelse (1) Nuværende anvendt toldsats Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens Særlige bestemmelser Bønner, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne Andre varer, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne Asparges, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne Agurker og asier, auberginer, turnips, løg, blomkål, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne Andre tilberedte eller konserverede grøntsager, på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (%) (%) Mindstetold LBP/brutto kg Mindstetold LBP/brutto kg Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede) Syltetøj, frugtgelé, marmelade osv., homogeniserede tilberedninger Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Syltetøj, frugtgelé, marmelade osv., af citrusfrugt Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens Koncentreret puré af den art der betegnes som dips Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens indtil år 12 efter aftalens CE/LB/P2/da 23

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12 BILAG 2 om intellektuel, industriel og

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1

389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1 389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1 LISTE OVER LANDBRUGSPRODUKTER OG FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER HENHØRENDE UNDER KAPITEL 25-97 I

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet DA DA DA EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale BILAG IIIb Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet jf. artikel 27, stk. 2, litra b) Tolden (værditold og/eller

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter og nødder, tilberedt eller konserveret på de i kapitel

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF L 107/28 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 4.5.2000 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF af 28. april 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt Europaudvalget 213 KOM (213) 779 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.5.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 134/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

LISTE OVER BILAG. CE/AL/LA/da 1

LISTE OVER BILAG. CE/AL/LA/da 1 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra a))

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) 11434/16 AGRILEG 112 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045753/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) 12459/14 AGRILEG 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 8. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033914/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 640 final ANNEX 1 BILAG til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings-

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Attila Hanko Fødselsdag: 28-01-1941 Dato: 20-01-2014 IgG antistoffer detektion af 15-01-2014 Prøvemateriale: menenske kapillærblod ID nummer : eh26231 Prøve Antal af fødevarer

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01337/Dep.sagsnr.: 19266 Den 20. februar 2013 FVM

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Gode Råd til kost & eksempler på måltider

Gode Råd til kost & eksempler på måltider Gode råd (l kost & eksempler på mål(der 2016 Gode Råd til kost & eksempler på måltider Udarbejdet af: Prof. Bachelor i ernæring & sundhed & personlig træner & Pia Skovhøj personlig træner Indhold: Hvad

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

TAG FORSKUD PÅ FERIEN. med sommersalater

TAG FORSKUD PÅ FERIEN. med sommersalater TAG FORSKUD PÅ FERIEN med sommersalater tis opskrifter Gra Vi laver den lille, mega store forskel Bær, tørrede frugter og nødder kan bruges til meget mere, end du tror. Til hovedretter, desserter og til

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0467 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0467 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2010 KOM(2010) 467 endelig 2010/0244 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen i form

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 27623 Den 15. september 2014 FVM 312 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Cashewnødder. Cedernødder. Chiafrø. Hasselnødder. Hirsefrø/kolber. Hørfrø.

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

LET S MEAT. Grillet svinelårtunge på urtekål SVINEKONGRES 2011

LET S MEAT. Grillet svinelårtunge på urtekål SVINEKONGRES 2011 Grillet svinelårtunge på urtekål Grillet svinelårtunge 3 tsk fennikelfrø 3 tsk fint salt 3 tsk fint rørsukker 3 svinelårtunger (1125 g) Urtekål 1200 g spidskål 1 bundt brøndkarse (150 g) eller 2 potter

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g.

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Salat og dressing Dressing Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Færdigkøbt dressing Fedtfri dressing eller dressing med max. 5 % fedt. Dressingpulvere beregnet til omrøring med olie eller creme

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt

Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt Banan chips Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt 2 store bananer (umodne) 1 tsk røget mild paprika 1 tsk groft salt 1 tsk sesamfrø

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/CE/LB/da 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00191 / 31539 Den 9. september 2015 MFVM

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 373 LISTE OVER PROTOKOLLER Protokol 1 om jern- og stålprodukter Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 116 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00782/

Læs mere

lidt honning, mild dijon sennep, lidt mild lys eddike

lidt honning, mild dijon sennep, lidt mild lys eddike Savojkål med rugbrød 1/2 kålhoved 50 gram frisk spinat 4 skiver groft rugbrød 6 skiver bacon (1 pakke) lidt honning, mild dijon sennep, lidt mild lys eddike oregano og salvie oliven olie. tænd ovnen på

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

Kostplan - uge 40. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

Kostplan - uge 40. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson Kostplan - uge 40 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

A Vitamin. B 1 vitamin

A Vitamin. B 1 vitamin A Vitamin Er afgørende for at opretholde vækst stoffer og et godt syn. Det holder skind og knogler sunde. Mangel er ofte årsag til sløvhed, strube lektioner(candida albicans) og dårlige øjne (blindhed).

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.2.2009 KOM(2009) 95 endelig 2009/0030 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

En sund nytårsmenu. Af Lene Hansson. opskrifter og indkøbsplan - til en nytårsmiddag for 2

En sund nytårsmenu. Af Lene Hansson. opskrifter og indkøbsplan - til en nytårsmiddag for 2 NyTåRSMENU FoR 2 En sund nytårsmenu opskrifter og indkøbsplan - til en nytårsmiddag for 2 Af Lene Hansson Indkøb Dette skal du købe til denne skønne nytårsmenu, hvor I får en sund indgang til 2013. Godt

Læs mere

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer Opskrifter til ca. 10 personer Fiskesuppe 1 daurade eller fiskeben 2 løg 1 fennikel 1 ds flåede tomater 3 fed 3 spiseske olivenolie lidt safran lidt hvidvin 2 l vand Courgette mousse 1 courgette 1 spiseske

Læs mere

JULEMENU 1. Menu. Varm gløgg, Økologisk *** Hjemmelavede æbleskiver serveret med syltetøj og flormelis. Økologisk ***

JULEMENU 1. Menu. Varm gløgg, Økologisk *** Hjemmelavede æbleskiver serveret med syltetøj og flormelis. Økologisk *** JULEMENU 1 Indled Jeres julefrokost og ønsk Jeres kunder og kolleger glædelig jul på en eventyrlig måde. Ved Jeres domicil bydes I velkommen med hornets tuden fra Grisehandler Larsens bil og I bydes varm

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere