Kender du. Velkommen til Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kender du. Velkommen til Slagelse"

Transkript

1 Udgiver Slagelse Kommune wwwslagelsedk Tekst og foto Slagelse Kommune Grafisk design og krea v opsætning Sjællandske Slagelse wwwsndk/slagelse Tryk Provinstrykkeriet Vordingborg wwwpt-avistrykdk Distribu on Distribueres sammen med Erhverv Sjælland Kender du Slagelse Kommune?

2 Velkommen til Slagelse Den 1 august sætter vi gang i en ny og stor satsning på erhvervsområdet i Slagelse Kommune Store dele af vores erhvervsområde flytter ud af den kommunale organisation I stedet danner vi et nyt stærkt aktieselskab, som i fremtiden får ansvaret for at hjælpe både store og små virksomheder med at vækste og skabe arbejdspladser Vi gør det, fordi vi tror på, at hvis vi som kommune skal understøtte virksomheder i at skabe vækst og arbejdspladser, så skal der tænkes nyt Vores medarbejdere skal ud af den kommunale verden og ind i virksomhedernes verden, og vores erhvervsindsats skal gøres bedre Derfor skaber vi et nyt aktieselskab Det bliver en slagkraftig partner for kommunens erhvervsliv, og det bliver én samlet organisation, som har kompetencerne, der kan hjælpe eksisterende virksomheder med at ekspandere, iværksættere med at vokse og tilflyttervirksomheder med at falde til Der er rigtig mange gode grunde til at placere sin virksomhed i Slagelse Kommune På de næste sider kan du læse meget mere om det, vi kan tilbyde Både Korsør og Slagelse by lig- ger meget tæt på motorvej og jernbane, vi er universitetskommune, har gode uddannelser på alle niveauer, og vi har optimale iværksættermiljøer Nu sætter vi for alvor gang i en udvikling, som skal være med til at løfte vores service til virksomhederne op i Superligaen Målet er klart - vi vil være blandt de bedste og mest attraktive kommuner for virksomheder i Danmark ERHVERV Kommune Borgmester Stén Knuth og Villum Christensen, formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Det er vig gt, at er der kommer en selvstændig enhed, som har fokus på erhvervslivet, ltrække nye virksomheder og få arbejdskra l Slagelse Det bliver en meget synlig enhed, og det tror jeg alt andet lige, vil være en kæmpe fordel Adm direktør Peter Thorn, Westrup 4 spørgsmål til kommunens nye ehvervssatsning Hvorfor flytter Slagelse Kommune sin erhvervsindsats ud i et aktieselskab? I Slagelse Kommune har vi fokus på at skabe vækst og arbejdspladser i kommunens erhvervsvirksomheder Derfor samler og målretter vi indsatsen med at understøtte erhvervslivet Vi tror, at et aktieselskab, der er rundet af en professionel forretningsmæssig kultur og ikke en kommunal kultur, er den bedste måde at gøre dette på Hvad bliver hovedopgaven for det nye aktieselskab? Hovedopgaven er at skabe de bedst mulige forudsætninger for vækst og erhvervsudvikling i Slagelse Kommune Derfor er det en bred opgaveportefølje, som aktieselskabet overtager Det er blandt andet erhvervsservice, iværksætterindsatsen og så vil det nye selskab også have fokus på at opdyrke nye muligheder for Offentlig-Privat Innovation Men en vigtig pointe er, at det bliver op til den nye direktør og bestyrelse for aktieselskabet at definere og igangsætte nye tiltag Der skal være rum til nytænkning Hvad er fordelen ved at flytte erhvervsområdet ud af kommunen? Fordelen er, at vi får rykket erhvervsområdet væk fra kommunen og tættere på virksomhederne Vi professionaliseret vores erhvervsindsats, og medarbejdere fra forskellige afdelinger i kommunen bliver samlet et sted, så de målrettet kan arbejde på at skabe gode vilkår for erhvervslivet Hvad betyder det nye aktieselskab for den enkelte virksomhed? For virksomhederne betyder det, at de får en samarbejdspartner, som kender deres verden og tænker ligesom dem Med det nuværende setup ser man med kommuneøjne på erhvervslivet Jeg forventer, at med det nye setup, får Slagelse en enhed, som kan se med lidt andre øjne på ngene og sam dig fortsæ e de mange gode ng, som allerede er sat i gang Dri schef Lars Frederiksen, Kød Grossisten

3 Derfor fl ytter virksomheder til Slagelse Nye virksomheder vælger Slagelse Kommune pga lav husleje, motorvejen eller fordi ejeren gerne vil bo her Den nye Omfartsvej og østvendte motorvejsramper på vej ved Vemmelev giver også nye attraktive erhvervsgrunde Væksthus Sjællands Center for Vækstanalyse har undersøgt, hvorfor virksomheder har valgt at fl ytte til og fra Slagelse Kommune og en anden dansk adresse fra 2011 til 2013 De lidt større virksomheder som har slået sig ned i Slagelse Kommune fortæller, at det er fordi de kan reducere driftsomkostningerne, bla kan de leje eller købe erhvervsbygninger billigt her Og så ligger Slagelse godt ved motorvejen mellem Odense og København - Slagelse roligt gå ud og markedsføre sig meget mere i fremtiden, det er en økonomisk fordelagtig kommune at slå sig ned i, og den ligger lige på hovedfærdselsåren øst - vest, vurderer Thomas Trøster, analysekonsulent i Center for Vækstanalyse Undersøgelsen viste også, at 92 procent af frafl yttervirksomhederne var tilfredse med erhvervsservicen, og deres fl ytning altså næppe skyldes utilfredshed med kommunen - Der var der stor ros til kommunens erhvervsservice og jeg er faktisk lidt overrasket over, at tilfredsheden er så høj, i betragtning af at arbejdet med den er forholdsvis nyt I de jyske kommuner som scorer topkarakterer i diverse undersøgelser er det jo frugterne af 20 års samarbejde mellem lokalpolitikerne og erhvervsfolk, som de høster nu Det er ikke noget som kommer over natten, forklarer Thomas Trøster Undersøgelsen viste også at små enkeltmandsejede virksomheder hovedsageligt fl ytter efter ejeren, fordi mange af dem bliver drevet fra privatadressen - Den type virksomhedsejere kigger på, hvor har jeg råd til at bo godt, hvor vil jeg gerne have at mine børn skal gå i skole og den slags ting Og for dem er der ikke nogen væsentlig forskel på en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv erhvervskommune, fortæller Thomas Trøster ERHVERV Vi fi k en fantastisk modtagelse og har mødt en erhvervsservice langt ud over, hvad vi havde forventet Jørgen Wenshøj, direktør i Peter Justesen A/S, som fly ede hele lageret med varenumre l Slagelse Lav husleje og motorvejen tæt på Slagelse Kommune har i dag ledige erhvervsgrunde langs motorvejen, bla m2 omkring Vemmelev, og de bliver rigtigt attraktive når der kommer østvendte motorvejsramper og hurtig adgang mod København - Vi har sat halvdelen af pengene til ramperne af i Slagelse Kommune, og i den blå trafi k- ordførerkreds i Folketingets trafi kudvalg er vi enige om at ramperne skal indgå i den kommende trafi kaftale, så jeg er ikke i tvivl om at det falder på plads inden sommerferien, siger Villum Christensen, som sidder i Folketinget og Trafi kudvalget for Liberal Alliance og er formand for Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget i Slagelse Kommune Den nye Omfartsvej har allerede gjort kørsel med modulvogntog muligt til nogle af industriområderne, og østvendte ramper vil være endnu et plus - Det er klart at ramperne vil være en kæmpefordel, specielt for grossist virksomheder, eller dem som har mange kørende sælgere Og der bliver også arbejdet på en hurtigere forbindelse mellem Slagelse og Næstved, forklarer Kaare Dybvad, geograf og projektleder hos Væksthus Sjælland med speciale i gode rammevilkår for virksomheder Vi fik erhvervsservice 24/7, da Fødevarestyrelsen skulle finde et nyt domicil Kim Bo Skø, direktør i Scancom, som ejer sta onsbygningen i Korsør, hvor Fødevarestyrelsen er rykket ind

4 En hel campusbydel vokser frem omkring banegården i Slagelse Syddansk Universitet har så stor succes med at ligge lige ud til Perron 1, at University College Sjælland også flytter derned Sammen bliver de grundstenen i en hel ny levende campusbydel med tilbud til både studerende og byens borgere Hop af toget og sid til forelæsningen tre minutter senere Placeringen lige ud til togperron 1 er så populær, at det er en vigtig del af grunden til at Vest- og Midtsjællands eneste universitet er gået fra 559 til 1301 studerende - Det har haft en utrolig effekt, at vi er flyttet ned på banegården Vi er faktisk selv overrasket over hvor meget det betyder Og samtidigt har de studerende opdaget, at her er de ikke bare ét ansigt i en lang række, men at de faktisk kan være på navn med deres undervise, forklarer Torben Andersen, Campus- og Institutleder på Syddansk Universitet (SDU) Men succesen har givet pladsproblemer og SDU vil gerne have m2 i stedet for de nuværende 5752 m2 og samtidigt er University College Sjælland, som uddanner bla sygeplejersker og pædagoger også blevet inspireret af SDU succes med Perron 1, så de har solgt Sygeplejerskeskolen i Slagelse og vil flytte ned ved siden af SDU UNGE OG UDDANNELSE Jeg valgte Slagelse Gymnasium, fordi de havde den naturvidenskabelige linje jeg gerne ville på Og Slagelse er en god studieby med masser af byliv, butikker og rigeligt af fritidsaktiviteter Josefine Nordskov Nielsen, 20 år, student fra Slagelse Gymnasium 2013, har sabbatår nu - Det Dett giver De gii bl bla a mulighed li h d for f stordriftsfordestordriftsforde t d ift f d le, e lige ige ffra ffælles ll auditorium, auditorium di dit i kantine, k kantine tii adminiadmini d i i stration og fælles biblioteksområde med både uddannelsernes fagbiblioteker og en filial af det store offentlige bibliotek, så alle kan bruge det, fortæller Benedict Moos, sekretariatsleder i Slagelse Kommune Det er nemlig planen at campus skal udvikle sig til en levende bydel for både studerende og resten af byens borgere Studiejobs med indhold Derfor har Slagelse Kommune arrangeret workshops, workshops k h hvor hvorr der de d err k kom ko mange ideer til camdøgnåbent bibliotek, en kantine pus Lige pus Lii fra f ett dø døg d døgn som bliver til cafe efter studietid, jazzklub, en Vækstfabrik for iværksættere, træningscenter, daginstitutioner og meget mere - Alle ønskerne er med i arbejdet med at lave en byrumsanalyse og en masterplan Vi har også netop ansat en bylivskoordinator, som skal skabe liv i campusområdet og sikre at hele bydelen omkring banegårdspladsen bliver bundet godt sammen med resten af byen, forklarer Benedict Moos Men den nye campusbydel er ikke det eneste som er med til at gøre Slagelse til en eftertragtet studieby i fremtiden I 2015 bliver det nye psykiatrisygehus færdig og der kommer også en hel ny forskningsafdeling - Det vil være oplagt for SDU at tilbyde efteruddannelser i ledelse og administration til sygehuspersonalet Og samtidigt vil de mange nye studiejobs og akademikerstillinger i sygehusdriften gøre det mere attraktivt at studere i Slagelse De unge vil rigtigt gerne have et studiejob der passer til det de lærer, i stedet for at sidde bag kassen i Bilka, forklarer dekan Jesper Strandskov fra SDU Jeg valgte J l t Sl Slagelse, Slagelse l ffordi di b byen er stor bye nok til at der sker en masse, men ikke så stor, at jeg har svært ved at koncentrere mig om studierne Og der er dejlige strande tæt på Roman Butsev, 31 år, Economics & IT, SDU, udvekslingsstudent fra Estland

5 Håndværkere med studenterhue De fleste af kammeraterne har valgt gymnasiet og har undret sig over, at Julius Ley og Malthe Johansen gik en anden vej Det har dog ikke fået de to kommende håndværkere til at fortryde, at de valgte EUX som uddannelse efter grundskolen - Jeg ville gerne være håndværker, men jeg ville også gerne have det boglige med, så for mig var det oplagt at vælge EUX, forklarer Malthe Johansen, der er i lærer som tømrer For Julius Ley er det nogenlunde det samme, der gør sig gældende Han er ved at uddanne sig til elektriker, men gør det som EUX, hvor man udover sin håndværksmæssige uddannelse også får en studentereksamen - Vi står bare med flere kort på hånden, når vi er færdige Vi har muligheden for at læse videre med det samme Vi kan også arbejde inden for vores fag og så læse videre senere Jeg satser på blive ingeniør eller installatør, men jeg vil arbejde først, så jeg kan tage den praktiske erfaring med ind i det teoretiske, siger han Det er dem erhvervslivet efterspørger EUX er en af de hurtigst voksende erhvervsuddannelser på Selandia i Slagelse I 2013 var der 14, der søgte optagelse og i år forventer Mette Tram Pedersen, der er vicedirektør på Selandia, at der starter 40 elever til august - Vi kan se, at uddannelsen tiltaler de super stærke og målrettede unge, som gerne vil have en erhvervsuddannelse, men som samtidig har en drøm om at læse videre på et tidspunkt Det er helt klart, at EUX vil være den uddannelsesform, som skal være med til at ændre det generelle syn på erhvervsuddannelserne De unge som tager en EUX er lige nøjagtig den type, som erhvervslivet har efterspurgt Derfor håber vi også, at virksomhederne tager godt imod dem og finder plads til en lærling, der godt nok har et halvt års længere uddannelsesforløb, men til gengæld er engageret og en god arbejdskraft UNGE OG UDDANNELSE Talentvejen er et nationalt projekt, hvor 10 erhvervsskoler skal have fokus på at udvikle talenterne I forbindelse med projektet er en række lærere efteruddannet i talentspotting og talentudvikling Daniel Kim Willemoes Pedersen, som vandt sølv ved DM for murerelever 2014 Talenterne T l t ttrives i på å Selandia Selandia vinder guld i international kokke- og tjenerkonkurrence Daniel Kim Willemoes Pedersen bliver nummer to ved DM for murerelever og satser på VM i 2015 Talenterne trives på Selandia i Slagelse, og det er ikke en tilfældighed Her arbejder man nemlig målrettet på at understøtte talentudvikling på alle uddannelser blandt andet via et nationalt talentprogram Talentvejen Målet er VM i Brasilien Min lærer kom en dag og spurgte mig, om jeg ikke ville deltage i regionsmesterskaberne for murerelever I år vandt jeg regionsmesterskaberne og jeg blev nummer to ved DM fortæller Daniel Kim Willemoes Pedersen Skal nok nå langt Arne T Hansen var den lærer, der spottede Da- niel Pedersens talent for faget og som trænede ham op til DM, og han er ikke i tvivl om, at Daniel har evnerne til at være blandt de bedste - Det handler om nøjagtighed, hurtighed og fremsynethed, og der er Daniel virkelig dygtig Han skal nok nå langt næste gang Det har været en fornøjelse at træne med ham og se, hvor koncentreret og fokuseret han arbejder, siger han Det Dett er vores opgave D opgave, att give i alle lll e elever de bedste muligheder undervejs i deres uddannelse Vi skal se deres potentiale og hjælpe dem med at udleve det bedst muligt Me e Tram Pedersen, vicedirektør på Selandia

6 Iværksættere tænker nyt i gammel barak IVÆRKSÆTTERI Der bliver tænkt nyt og anderledes i en gammel barak i Korsørs industrikvarter Barakken er navnet på et nyt iværksætterhus i Korsør, hvor otte iværksættere er flyttet ind I en gammel barak fra 2 verdenskrig i Korsørs industriområde er otte kreative iværksættere rykket ind Men Barakken - som iværksætterhuset bliver kaldt - er mere end bare endnu et kontorfæl- lesskab med kaffeordning Målet er, at det skal være centrum for nytænkning - Vi kan ikke løse den nye tids udfordringer med den samme tænkning, som har skabt dem Det sagde Einstein, og det er fundamentet for det her hus Når vi får en opgave, så sælger vi ikke gammel vin på nye flasker Vi vil gerne gøre det anderledes, siger idémand og initiativtager til Barakken Hans-Jørn Andersen Flere lokale kunder - Udover at det er sjovt at snakke med andre, så har jeg fået opgaver Før var min virksomhed stort set online baseret med kunder over hele landet Nu har jeg flere lokale kunder Louise Lamberth, 43 år, Teks okus Ne Netv Netvæ Netvær Netværk etværk tværk værk ærk k og ffællesskab ll k b Den en n gamle l barak b k husede h d tidligere tidli idli reklame reklamekl bureauet Burchardt, som Hans-Jørn Andersen også er partner i Virksomheden flyttede til Slagelse for tre år siden, og derefter har bygningen været lejet ud til forskellige virksomheder Men da den seneste lejer flyttede, og Hans-Jørn Andersen samtidig hørte, at der var flere unge iværksættere, som ledte efter vidensdeling og netværk, blev det starten på Barakken - Jeg spurgte de unge iværksætter, hvad har i brug for De sagde nogle lokaler, hvor de kan være, og det er vigtigt for dem, at det ikke er poleret ffor forkromet f k t og gp pole po poler polere oleret leret eret Det har de fået her, Andersen siger i H Hans-Jørn Hans JJørn A And An Nu er Barakken hjemsted for kreative iværksættere indenfor udvikling, kommunikationsdesign og event management Ligesom iværksætternes tilgang til opgaveløsningen er utraditionel, så er forretningsstrategien det også Ændre selvforståelsen - Jeg ser mere Barakken som et netværk end et kontorfællesskab Jeg sidder ikke i Barakken, fordi jeg mangler en kontorplads Det er mere det, at jeg kan mødes med nogle mennesker og sparre med dem, hvis jeg har problemer, og så fordi jeg kan være med til at løse opgaver på en anderledes måde, siger Jonas Krogslund, som driver tre virksomheder fra Barakken Men det handler ikke kun om at give iværksættertalenter et rum for at tænke nyt og udvikle sig Hans-Jørn Andersen håber også, at Barakken kan være med til at flytte kommunens selvforståelse - Jeg håber, at vi kan ændre den opfattelse, at du kun kan blive til noget i de kreative fag, hvis du flytter til København Selvfølgelig kan du også det i Slagelse Kommune, siger han Vi sparrer godt sammen - Jeg har lært en masse unge mennesker at kende Jeg lærer jo også af dem, og det skal man være åben overfor De kan mange ting især med sociale medier, og så sparrer vi godt sammen De spørger mig, fordi jeg har erfaring, og på den måde hjælper vi hinanden Per Krogsgaard Larsen, 46 år, PKL Design og foto

7 Vækstfabrikken - mere end et kontorfællesskab I Slagelse er Vækstfabrikken ikke kun et kontorfællesskab i lyse og venlige lokaler Med i huslejen følger et stimulerende miljø med fagligt netværk og en særlig kultur, der understøtter virksomhederne og deres forretning på bedste vis Man kan købe sig til meget som lille virksomed, men huslejen her giver meget mere, end jeg kan købe andre steder Det er som om, ingene kommer nemmere til én her Man får ollegaer som brænder for deres fag, har stor ekspertise og erfaring, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs, siger Inger Vincentz fra Vincentz Regnskab, som har været tilknyttet Vækstfabrikken siden september 2011 Vækstfabrikken har eksisteret i tre år, og i den periode har enkelte virksomheder formået at vækste med helt op til 400 % Samtidig ligger Vækstfabrikken i Slagelse i direkte sammenhæng med den kommunale erhvervsservice, hvilket har skabt en rigtig god dynamik, som har været med til at løfte udviklingen i både virksomheder og kommune På Vækstfabrikken kunne jeg starte med det samme Jeg har været selvstændig i mange år i Nordjylland, og ville starte op på Sjælland Det var utrolig nemt at etablere sig her både rent fysisk, fordi der var internet og printer mv, men også socialt og netværksmæssigt Der gik ikke lang tid før jeg havde kunder og opgaver, siger Claus Jensen fra CBJ-Byggerådgivning, som blev tilknyttet Vækstfabrikken i februar 2014 IVÆRKSÆTTERI Vækstfabrikkerne understøtter iværksættere og mindre virksomheder i Region Sjælland, og har til formål at fl ere virksomheder udnytter deres vækstpotentiale Der er 10 Vækstfabrikker i Region Sjælland Vækstfabrikkerne er et projekt under Væksthus Sjælland, som er fi nansieret af EU s Regionalfond Inger Vincentz ejer af Vincentz Regnskab Slagelse Kommune har mange forskellige tilbud til lokale virksomheder og iværksættere, bla; 6 timers gratis erhvervsvejledning Alle virksomheder og iværksættere har ret til seks timers gratis erhvervsvejledning om året hos Slagelse Kommunes 19 forskellige erhvervsvejledere De er specialister i alt fra regnskaber og bogføring, PR, arbejdsmiljø, fi nansiering, hjemmesider, jura, markedsføring til CE mærkninger Gratis B2B netværk Slagelse Kommune står også bag et stort gratis B2B netværk, hvor ca 40 lokale virksomheder og iværksættere mødes en gang om måneden hos hinanden Hjælp til EU og fondsansøgninger Slagelse Kommune har en EU konsulent, som kan vejlede virksomheder i de forskellige muligheder for at søge tilskud gennem EU s forskellige støtteordninger, og danske fonde og puljer Affaldssymbioser Projekt Fuld Skrald hjælper med at skabe affaldssymbioser blandt lokale virksomheder Detailhandelsnetværk Gratis netværk for detailhandlen i hver af de tre købstæder, Slagelse, Korsør og Skælskør Businesscafe En gang om måneden er der to timers businesscafe med erhvervsvejledere, hvor alle kan få svar på ting som driller, fra momsen over søgeordsoptimering til arbejdspladsvurderinger Jeg valgte at sidde på vækstfabrikken, fordi jeg havde brug for et kontorfællesskab, da jeg startede op for mig selv Jeg bliver siddende her, fordi jeg har fået både er et super godt fagligt netværk, et hyggeligt socialt miljø, og bestemt en god adgang til nye arbejdsopgaver

8 Erhvervsservicen her er klasser bedre end i hovedstadsområdet Slagelse Kommune er en langt bedre erhvervskommune, end placeringen i den tunge ende af DI s undersøgelse viser, mener Peter Thorn, direktør for Westrup A/S Han vil hellere være stor i Slagelse end at drukne i mængden af mellemstore virksomheder omkring København Slagelse Kommune ligger i den mindre pæne ende af DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse, og det har givet et billede af en erhvervsfjendtlig kommune, som er helt forkert, mener direktøren for en af de største DI virksomheder i Slagelse Kommune - Det er slet ikke det vi oplever Faktisk synes jeg at kommunen er både erhvervsvenlig og proaktiv Og der er en imødekommenhed og opmærksomhed, som du slet ikke får som virksomhed i vores størrelse, hvis du ligger i en forstadskommune til København, fortæller Peter Thorn, der har en fortid som direktør i fl ere andre kommuner Westrup har omkring 130 ansatte i Slagelse, og har succes med at lave avancerede frøsorteringsanlæg, der eksporteres til verden - Jeg synes, at DI undersøgelsen har alt for meget magt Man skulle prøve at kigge om bag tallene, - hvor mange DI virksomheder er der egentligt i Slagelse og hvilke? For det har været et par hårde år efter krisen for mange virksomheder i kommunen, og så er det også blevet en vane at tale Slagelse ned Jeg kan ikke forstå at erhvervslivet gør det, for det starter jo en lavineeffekt og kommer til at fylde meget, siger Peter Thorn ERHVERV Vi har været rigtigt glade for Forbrugs- og Erhvervsmessen, som Slagelse Kommune arrangerede første gang i 2013 Det er et super initiativ og et godt sted at møde nye og gamle kunder Carsten Nissen, direktør i Inventarland ApS Borgmesterbesøg er god markedsføring Han er især glad for opmærksomheden fra politikerne og embedsmændene - Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi fi k behov for det, så kunne vi tage fat i både kommunaldirektøren og borgmesteren og få en dialog med det samme Og der adskiller Slagelse sig da enormt fra andre kommuner, hvor jeg har været direktør Den erhvervsservice som bliver leveret her, er klasser bedre end i København, mener Westrup direktøren Faktisk er borgmesteren blevet en del af Westrups markedsføring, efter at den tidligere borgmester Lis Tribler var på besøg for at overrække en fortjenstmedalje til en af lærlingene Billedet af den stolte gut sammen med borgmesteren har været guld værd på de internationale markeder - Og vi har fået samme gode relationer til den nye borgmester Stèn Knuth Specielt i lande som Kina og Indien er det et rigtigt godt signal, at vi kan vise at kommunen støtter op om os, og at selveste borgmesteren kommer ud Det løfter en banal lærlingepris op på et helt andet niveau, fortæller Peter Thorn At Slagelse er blevet en stor uddannelses by er også et kæmpeplus for virksomheden - Vi får superdygtige lærlinge fra Selandia, som er rigtigt dygtige til at løfte dem, som er interesseret i at nå et trin højere op, og vi har et godt samarbejde med både dem og Syddansk Universitet Slagelse er faktisk lidt af et smørhul, og har potentialet til en enorm vækst, siger Peter Thorn Kommunens erhvervschef h fh hjalp med en specialist i fi nansiering, som banede vejen for at vi kunne købe en m2 stor industribygning i Korsør Det var en stor hjælp og god erhvervsservice Steen E Rasmussen, økonomidirektør i Achton A/S som fly er l Korsør sommeren 2014

9 Kommunen er god til at lytte og hjælpe Da KødGrossisten skulle bygge ny fabrik i Vemmelev, nedsatte Slagelse Kommune en særlig hjælpegruppe, som guidede virksomheden sikkert igennem byggeriet Det var en fantastisk hjælp, som mindst har sparet os for et halvt års byggearbejde, fortæller driftschef Lars Frederiksen KødGrossisten har succes med at levere kød i alle slags udskæringer til kantiner, storkøkkener og restauranter, og der produceres og ekspederes mellem 850 og 1100 ordrer om dagen Lige fra fl ere hundrede kilo oksefi let til en enkelt spegepølse Virksomheden voksede ud af de første lokaler i Vemmelev by og besluttede at bygge en ny fabrik på 3000 m2 i et nyt industriområde lige ud til motorvejen i 2010 Og kontaktede Slagelse Kommunes erhvervschef Per B Madsen, som nedsatte en mini taskforce med de relevante mennesker fra kommunens afdelinger for bygge- og miljøtilladelser og erhvervsafdelingen, som holdt møder med KødGrossisten undervejs - Det var en kæmpe hjælp Det betød at vi med det samme kunne få at vide, hvilke af vores planer der var ok, og hvilke det ville være svært at få tilladelse til Og så kunne vi sammen fi nde en anden løsning I stedet for at vi først havde lavet hele ansøgningsarbejdet færdigt for så at få afslag på nogle af punkterne, fortæller Lars Frederiksen Han er ikke den eneste som var imponeret over hjælpen - Vi havde COWI s Odenseafdeling som byaggerådgiver, og de fortalte at de aldrig havde oplevet noget lignende Og at det mindst sparede os for et halvt års byggearbejde, forklarer driftschefen VÆKST Vi har en super arbejdskraft her på Vestsjælland De er dygtige, fl ittige og ærlige og der bliver arbejdet lige godt, uanset om jeg er her eller ej, Knud Jensen, direktør i DanPalle ser A/S emt for virksomhederne initaskforcen var en forløber til En indgang or virksomhederne, som Slagelse Kommune prettede to år senere i oktober 2012 En indgang betyder at virksomheder kun ehøver at henvende sig ét sted, uanset om eres spørgsmål eller ønsker kræver svar og illadelser fra fl ere af kommunens afdelinger Og hvis det er sager med en vis komplekitet så nedsætter vi en hurtigt arbejdende askforce med de relevante medarbejdere Som da KødGrossisten ville bygge i et helt nyt industriområde, forklarer erhvervschef Per B Madsen KødGrossisten vokser stadigt og har allerede nået de mål som moderkoncernen Dagrofa A/S havde sat for år 2030 Og det kniber med pladsen, så virksomheden skal udbygge indenfor de næste par år - Og så går vi helt sikkert direkte til kommunen med det samme Jeg synes at de er gode til at lytte og hjælpe med de ting som driller Lige fra lokalplanen som forlangte høje træer ud mod motorvejen, som ville ødelægge synligheden, og til at arbejde på at vi kan modtage modulvogntog, forklarer Lars Frederiksen Og KødGrossisten er ikke den eneste som får byggekranerne til at svinge fl ittigt i Slagelse Kommune Det nye psykiatrisygehus bliver færdigt i 2015 og skaber sammen med en større udbygning af akutsygehuset mellem nye arbejdspladser Vi fået en fantastisk modtagelse af Slagelse Kommune og Center for Erhvervsservice, så det kan kun blive en succes hernede, Torben Sørensen, direktør i Din Distribu onspartner ApS, som lige er fly et l Skælskør

10 Fuld skrald - den enes affald den andens guld Projekt FULD SKRALD sætter fokus på, hvordan erhvervsaffald kan genbruges og udnyttes og på, hvordan virksomheder inden for affalds- og genbrugssektoren kan understøttes i at udvikle nye metoder og teknologier til affaldshåndtering Overordnet handler det om at sætte fokus på ressourceudnyttelse Råvarepriser og stigende verdensmarkedspriser på naturressourcer udfordrer den økonomiske vækst, og her kan omstillingen fra at forbrænde affald til at genanvende det være løsningen Satsningen på FULD SKRALD handler om, at Slagelse Kommune vil være med helt fremme i den grønne omstilling Vi er meget interesseret i at skabe de bedste rammer for, at virksomhederne kan optimere både udvikling og teknologi med henblik på grøn ressourceoptimering - til gavn for både borgere, miljø og virksomheder, siger erhvervskonsulent Kristina Bjerre Fire af delprojekterne Symbiosesamarbejde Den enes (rest)affald, den andens guld Vi vil forsøge at skabe nogle samarbejder, hvor én virksomhed kan komme af med sit affald til en anden virksomhed, som kan anvende det som ressource Centralt affaldssorteringsanlæg Vi vil arbejde for, at få placeret et affaldssorteringsanlæg i Slagelse Kommune Med strategisk god placering i Vestsjælland og med den nødvendige arbejdskraft ved hånden, Affaldsuddannelse Vi vil undersøge potentialet for en driftsteknisk affaldsuddannelse, der kan være med til at løfte branchen, og gøre det mere anerkendt, at arbejde med affald Koordineret indsamling af madaffald Her undersøges mulighederne for fællesindsamling af madaffald fra erhverv, bla restaurationer, til forgasning Vi er ikke bekendt med, at man andre steder giver virksomhederne mulighed for at være med i en fælles affaldsindsamling Vi vil gerne være de første til at give dette tilbud, og dermed sikre bedre ressourceudnyttelse for GRØN SYMBIOSE Vi skaber grøn omstilling og genanvendelse, men også uddannelse og jobs i kommunen Affald er en vækstmotor for kommunens fremtid Samtidig vurderer EU kommissionen, at en satsning på grøn omstilling kan skabe nye arbejdspladser i Europa Borgmester Stén Knuth Fakta slagelse Fakta slagelse Nytænkende N t k d ffælles ll affa affaldsindsamling affald affal aff fff Som noget helt nyt, vil der, i et delprojekt under FULD SKRALD, blive sat fokus på, at få udviklet en metode til at indsamle madaffald fra restaurationer virksomhederne og miljøet, siger projektleder Jette Jungsberg I dag bliver madaffald fra restaurationer hverken sorteret eller indsamlet som almindelig dagrenovation Affaldet bliver hentet af mange forskellige renovatører og køres til forbrændingsanlæg I initiativet under FULD SKRALD vil man opstil- le nogle centrale stationer, hvor der skal være en kværn, en tank og en opvaskemaskine Kværnen skal knuse affaldet til en homogen masse, der egner sig til bioforgasning Denne masse sendes automatisk over i en tank, hvor det lagres indtil tanken tømmes ca én gang pr måned Herfra køres massen direkte til Hashøj Biogasanlæg, hvor det forgasses til energi Opvaskemaskinen skal bruges til at rengøre restaurationernes skraldespande Det er fuldstændig nytænkende ikke selve teknologien, men bydelsperspektivet Vi kan blive first movers på området, og hvis det kommer til at lykkedes, som tankerne er nu, så bliver det en model, som rigtig mange byer kan få gavn af Søren Pihl, konsulent for Biotrans Nordic

11 Til dig, der er selvstændig eller dig, som drømmer om at blive selvstændig Center for Erhvervsservice Kom og vær med Center for Erhvervsservice inviterer til Business Café Gratis vejledning for virksomheder og iværksættere i Slagelse Kommune, kræver ikke tilmelding Kom og mød eksperter med erfaringer inden for forskellige brancher og få sparring og hjælp med at håndtere dine udfordringer Du kan mødes med vores konsulenter i Business café den sidste torsdag i hver måned Tid: kl Dato: 26 juni, 30 oktober Sted: Barakken, Møllevangen 12, 4220 Korsør Dato: 28 august, 25 september, 27 november Sted: Willemoesvej 2C, 4200 Slagelse Iværksætterkursus Iværksætterkurset er for dig, der er ved at starte virksomhed eller er i gang med dit første år som selvstændig Kurset består af 10 kursusaftner Du kan vælge at tilmelde dig hele kurset eller du kan vælge blot at købe enkeltmoduler Dato: 16 september 25 november 2014, 10 aftner Tid: kl (4 timer pr gang) Sted: Willemoesvej 2C, 4200 Slagelse Informationsmøde om Iværksætterkursus 2014: Dato: 9 september 2014 Tid: kl 1830 Sted: Willemoesvej 2C, 4200 Slagelse Bogføringskursus Gratis kursus om grundlæggende økonomistyring henvender sig til dig, der har startet ny virksomhed, men som synes, at det med bogføring er svært Du får en teoretisk indføring i de krav, der stilles til din bogføring, og den sidste gang får du individuel vejledning til din egen bogføring Dato: 20oktober, 27 oktober, 3 november Tid: Sted: Willemoesvej 2C, 4200 Slagelse Læs mere om vores kurser og arrangementer på: wwwslagelsedk/erhvervskalender Besøg Vestsjællandsmessen 2014 Kom og deltag i den største messe på Vestsjælland! Her præsenterer virksomheder i Slagelse Kommune en lang række interessante produkter og ydelser der vil være noget for enhver smag! Få en god oplevelse med spændende tilbud, underholdning og konkurrencer! Dato: 1-2 november Tid: kl10-16 Sted: Antvorskovhallen, Slagelse Læs mere på wwwvestmessendk VESTSJÆLLANDS MESSEN

12 Det gode liv i Slagelse Skønne gåture i skoven med hele familien Varme dage ved stranden eller udsigt over grønne marker Hygge på caféen med veninderne eller shopping i en af de tre købstæder Timevis af leg i legeland eller magiske stunder i biografens mørke Slagelse Kommune har noget for enhver smag og for hele familien Lige midt i Danmark Uanset om man vil tæt på naturen eller nyde byens mangfoldighed, så er der masser af muligheder Slagelse Kommune er nemlig kilometervis af kystlinje, ø-liv, store skove, hyggelige landsbyer og tre unikke købstæder; Slagelse, Korsør og Skælskør, hver med sin egen charme Beliggende lige midt i Danmark med 1 times kørsel til København, 45 minutter til Næstved og 30 minutter til Odense er Slagelse Kommune også det perfekte udgangspunkt, selv om drømmejobbet måske ikke findes lokalt Toge og busser kører flere gange i timen fra Slagelse og Korsør, og sørger for at det altid er let at komme rundt i kommunen eller resten af landet Kommune er også sport på eliteplan med FC Vestsjælland i Superligaen, gymnastik på højt niveau, adskillige mesterskabstitler i vandpolo samt Team Skælskør-Slagelse i den bedste badmintonliga Sport, kultur og foreningsliv Fritiden kan bruges i en af de mange spændende foreninger eller med besøg på biblioteket, på museerne, i teateret eller med at nyde de mange fantastiske kulturelle tilbud Slagelse I Slagelse Kommune er drømmeboligen garanteret til at finde, og så gør det ikke noget, at det er til en fornuftig pris uanset om den skal købes eller lejes I Slagelse er der alle muligheder for at leve det gode liv som familie Drømmeboligen Skal der være havudsigt, skal den ligge inde midt i skoven, på landet eller i byen? Vidste du at Slagelse Kommune Har pasningsgaranti for alle børn fra 26 uger til 4 klasse Desuden er Slagelse en af de få kommuner, der kan tilbyde en børnehave med døgnåbent for forældre med aften- og natarbejde Fakta Slagelse Fakta Slagelse Vi elsker l k d de mange muligheder li h d Den ene kommer fra Stenstrup på Fyn Den anden er fra Vanløse De mødtes i Odense, men i dag har Rikke og Stina Findorf, sammen med deres to børn, Villiam på 9 år og Ella på 6 år, deres base i Slagelse De høje huspriser, gjorde det umuligt for os, at købe drømmehuset i Vanløse, så vi begyndte at kigge på andre muligheder Vi ville bo i en by, men ville også gerne tæt på naturen og det mere provinsielle liv Det var også et vigtigt parameter, at der var masser af fritidsaktiviteter BOSÆTNING for os og børnene, ligesom der gerne måtte være nogle gode kulturelle tilbud Vi har nogle bekendte fra Slagelse, og de fik solgt byen godt, så vi begyndte at kigge på huse her og blev efterhånden gladere og gladere for området Da vi så oven i købet fandt det perfekte hus, så var det her, vi skulle bo, fortæller Rikke Findorf Tæt på marker, skov og strand I dag er der ingen tvivl hos den lille familie de hører til i Slagelse, og de elsker de mange muligheder i kommunen - Slagelse ligger på togstrækningen lige midt imellem mine forældre i Vanløse og Rikkes på Fyn, hvilket er vigtigt når man har fravalgt at have bil Vi er tæt på skov, marker og strand Der er masser af oplevelser for os og for ungerne, og så er der stor valgfrihed i forhold til institutioner, hvilket har betydet meget for os Vi kan kun sige, at vi trives i Slagelse, konstaterer Stina Findorf Vidste du at Slagelse Kommune Har 3 biografer Der er en i hver af de tre byer; Skælskør, Slagelse og Korsør Korsør Biografteater er oven i købet verdens ældste biograf

13 Slagelse var hendes eventyr Kærligheden kaldte på hende i Slagelse, så i 2006 besluttede den dengang 19- årige Gada Omar at flytte fra familie og venner i Vejle, for at slå sig ned på Sjælland Dengang var det hendes helt eget eventyr med prinsen, hendes mand Ahmad Yassin, og et nyt liv som studerende samt spændingen ved at flytte til en ny by, der fik hende til at træffe beslutningen I dag er Slagelse hendes sted Det er her, hun har det godt, og det er her deres børn, Selena på 5 år og Jonas på 1 år trives og går i, hvad hun betegner som, verdens bedste institution De bliver i Slagelse En undersøgelse fra KL viste i starten af året, at de unge borgere bliver i Slagelse Faktisk ligger Slagelse Kommune på en femteplads foran kommuner som Odense og Aarhus, når det handler om fastholdelse af de unge Undersøgelsen bygger på materiale fra Danmarks Statistik og tager udgangspunkt i hele den årgang, som blev født i 1979 Man har undersøgt deres flyttemønstre fra den afslut- - Da jeg flyttede til Slagelse, havde jeg regnet med, at det var midlertidigt, og at jeg kunne lokke Ahmad med til København, men efter et par måneder, havde jeg ikke lyst til at flytte Det er en dejlig by, og vi har et godt netværk af Ahmads familie og vores venner Der er masser af oplevelser for hele familien, og der er gode uddannelsesmuligheder Jeg vil bestemt ikke væk, konstaterer hun Det var nemt at flytte hertil Gada Omar husker heller ikke tiden som ny i byen som en udfordring Tre uger efter hun flyttede ind i hendes og Ahmads fælles lejlighed, startede hun med at studere kommunikation på det lokale campus på Syddansk Universitet - Studiemiljøet gav et andet fællesskab, end det jeg havde mødt hos min fantastiske svigerfamilie og Ahmads venner Vi kom næsten alle sammen fra andre byer og landsdele, så det gik vi ikke så meget op i Måske var det også medvirkende til, at jeg faldt så hurtigt til i Slagelse Jeg synes, i hvert fald, at det har været nemt at flytte hertil, og jeg kan sagtens anbefale andre at bo her Her er jo skønt, pointerer hun BOSÆTNING Vidste du at Slagelse Kommune Har 210 foreninger inden for kultur og idræt Så her er masser af muligheder for et rigt fritidsliv for både børn og voksne Fakta slagelse tende folkeskoleeksamen i midt 1990 erne indtil 1 januar 2013, hvor de var fyldt 33 år Her viser det sig, at hele 54,0 % af dem som tog sin afgangseksamen i Slagelse Kommune (inddelt efter de nye kommunegrænser), stadig var bosiddende i kommunen i 2013 Masser af uddannelsesmuligheder I Slagelse Kommune er der da også et godt fundament for at skabe sig en fremtid, tage en uddannelse, stifte familie, få job og finde ønskeboligen Stærke parametre i forhold til at fastholde de unge i kommunen Især på uddannelsesområdet er Slagelse en stærk spiller med masser af uddannelsesmuligheder på alle niveauer Ofte fraflytter unge deres barndomsby for at læse videre, men det er ikke nødvendigt i Slagelse, vor drømmestudiet kan være lige rundt om hjørnet Et godt udgangspunkt Femtepladsen tydeliggør i hvert fald, at Slagelse Kommune er et sted, hvor det er værd at blive Et godt udgangspunkt for et rigt familieliv, hvor man kan realisere sine drømme, have en dejlig hverdag og et berigende fritidsliv Vi har jo det hele her Sport og fritidstilbud, bibliotek, posthus, gode indkøbsmuligheder og det allervigtigste er trygheden og fællesskabet Karina og Lennart Malmbæk, Julie og Tobias bor i Vemmelev

14 Vikingeborg i rivende udvikling Lidt uden for Slagelse smelter kulturarv og historie sammen med spænding og fantastiske oplevelser På Vikingeborgen Trelleborg hersker vikingerne, og historien vækkes til live I 980 byggede Kong Harald Blåtand Vikingeborgen Trelleborg, der i dag opfattes som en del af fundamentet for samlingen af det danske rige Den velbevarede ringborg er en af de mest opsigtvækkende af kongens borge og er kommet igennem det første nåleøje for at kunne optages på Unescos Verdensarvsliste Derfor er Trelleborg også et yndet udflugtsmål, og året rundt får både skoler, institutioner og virksomheder en smagsprøve på livet som viking, når vikingeborgens dygtige formidlere sørger for specielarrangementer - Vi kan blandt andet tilbyde teambuilding, kurser, undervisning, ryste-sammen-ture og guidede ture Alt sammen tilpasset den enkelte gruppe Det er vigtigt for en god, spændende og sjov formidling, at vi rammer målgruppen Vi har rigtig mange skoleklasser, og vi har jo nogle helt unikke faciliteter, der gør historien nærværende og som også kan rumme børn med specielle behov Dette er meget vigtigt i forhold til den inklusion, der foregår i Folkeskolen, forklarer Anne-Christine Larsen, der er museumsinspektør og leder af Vikingeborgen Trelleborg Fra museum til oplevelses og videnscenter Den storslåede ringborg er da også inde i en rivende udvikling Der arbejdes målrettet på at gennemføre projekt Ny Trelleborg, hvor Vikingeborgen Trelleborg skal udvikles til et Internationalt Oplevelses- og Videnscenter, med det nyeste inden for digitale og virtuelle virkemidler - Det er et virkelig fantastisk projekt, og vi glæder os meget til at være en del af processen og selvfølgelig til, det hele står færdigt Masser af vikingeaktiviteter Indtil Ny Trelleborg står færdigt er der stadigvæk masser af oplevelser at hente på vikingeborgen Efter Trelleborg blev en del af Nationalmuseet, er der gratis adgang bortset fra under vikingefestivalen, og flere gange om året er der ekstra fokus på familierne I påsken, pinsen og efterårsferien er der ekstra formidling og masser af spændende aktiviteter, og hver dag i sommerferien foregår der noget for både børn og voksne Fra lørdag d 12 juli til søndag d 20 juli flytter ikke mindre end 800 vikinger ind på Trelleborg til den årlige vikingefestival, og så er det næsten som at være tilbage i Harald Blåtands tid PROJEKTER/ TURISME Vidste du at Du på Trelleborg kan se Danmarks eneste bevarede skjold fra vikingetiden Skjoldet blev fundet 40 meter fra vikingeborgens sydport i 2008 og udstilles på Trelleborg Det har en diameter på 85 cm Fakta slagelse Fakta slagelse Nyt ytt sportcollege t ll til gavn fforr både bå b båd åd elite og bredde I fremtiden får unge eliteidrætsudøvere gode muligheder for at forene skole- og idrætslivet i Slagelse For i 2016 kan et færdigt sportscollege i sammenhæng med Slagelse Stadion stå klar Slagelse Kommune forsøger hele tiden at få flere og flere unge til uddannelserne i kommunen, og med det nye byggeri, vil kommunen kunne tilbyde attraktive og billige ungdomsboliger i direkte sammenhæng med et varierende udbud af sports- og fritidstilbud til unge, siger formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Christensen Det er den gamle Tribune ved Slagelse Stadion, som renoveres og bygges om, således at der kommer helt nye omklædningsrum, mødelokaler, klubhus og rum til styrketræning samt 67 ungdomsboliger, hvoraf 25 bliver collegeboliger Alt dette, fordelt på fire etager Udover at give særlige forhold til eliteidrætsudøvere, så opfylder byggeriet omkring etablering af sportscollege også behovet for opgradering og fornyelse af trænings- og klubfaciliteter til breddeidrætten ved Haboe Arena Slagelse Selve opførelsen af sportscollege sker i et samarbejde mellem Slagelse Boligselskab og Slagelse Kommune Anskaffelsessummen er 63,7 mio kr hvoraf den kommunale andel er på 24,6 mio kr Og med godkendelse i Slagelse Kommunes byråd i april 2014, forventes det, at etableringen af sportscollege kan påbegyndes i 1 kvartal 2015, og indvies i 2 kvartal 2016 Vidste du at Sportsteam Slagelse, Slagelse Svømmeklub, Korsør Atletik og Motion, Team Skælskør-Slagelse Badminton, Golfteam Storbælt, SBI og FC Vestsjælland har alle været involveret i processen omkring etableringen af sportscollege

15 Kunder som Noma og Claus Meyers kantiner Med kunder som Noma og Claus Meyers Kantiner er Slagelse Kommune godt i gang med at skabe et tangeventyr, som også har store eksportmuligheder For et par måneder siden smed fiskeskipper Jon Krüger sukkertangen overbord lige så hurtigt som han fik den i nettet Nu bliver de 3-4 meter lange tangplanter sorteret, skyllet og hængt omhyggeligt til tørre hjemme i det nye tørrehus på havnen på Omø Inden den havner på tallerkenerne på fashionable restauranter - Jeg kan afsætte al den tang som Omø og Agersø kan producere Og den nye røgede tang er kokkene helt vilde med, forklarer Anita Dietz Hun er selv uddannet kok, og det er hendes firma som har skabt motorvejen mellem de to små øer i Storebælt og Noma, Comwell hotelkæden og Claus Meyers Kantiner, som fornyligt lavede et to dages tang tema for alle kantinekunder Det er Slagelse Kommune som med projekt Maritimt Knudepunkt Storebælt står bag tangeventyret Projektet har både finansieret tangrøgeri, tørrehus og pakkeri på Omø og det nye tangklækkeri på Agersø - Tangen findes allerede ude i Storebælt, men Slagelse Kommune kan hjælpe med at omdanne den til arbejdspladser ved at sætte de rigtige mennesker sammen forskere, kokke som bruger tangen og øboerne Og ved at Maritimt Knudepunkt tager hånd om alle de svære ting, som tilladelser, afsætningsmuligheder og at finde den vigtige finansiering til tørrehuset og klækkeriet, forklarer Susanne Kruse Sørensen, chefkonsulent i Slagelse Kommune For Helene Gerup, som har fået jobbet som tangpakker på Omø, er det et kærkommet bidrag til en indtægt, som ellers kommer fra jobbet som kirkesanger på de to øer, en syv sengs bed & breakfast i sommermånederne og en endnu spæd produktion af naturkosmetik - Jeg tjener lidt her og lidt der, og så løber det rundt Men med tangen kan jeg pludseligt se dollartegnene, fortæller hun med et stort smil PROJEKTER/ TURISME Det er da lidt vildt, at den tang, som vi bare har smidt overbord nu bliver spist på et sted som Noma Jon Krüger, fiskeskipper fra Omø i 35 år Vi Vii vilil h helst l th have ha e ffrisk iisk k tang tang, t men me m når kvaliteten er helt i top som her bruger vi også tørret Og tang er helt klart en ingrediens, som vil blive brugt meget mere fremover på grund af Umami smagen (den 5 grundsmag) Fukushima ulykken gør tang eftertragtet Der er også gode eksportmuligheder i havplanten - Tang er allerede stort på det internationale marked og der er en kæmpe efterspørgsel derude Japan og Kina som står for størstedelen af verdens produktion af tang har problemer pga forureningen fra ulykken på atomkraftværket i Fukushima mm, fortæller Susan Holdt Hun er adjunkt og forsker i tang på Danmarks Teknologisk Universitet (DTU Fødevareinstituttet) I Maritimt Knudepunkt dyrker de også tangen på liner I tangklækkeriet på Agersø bliver tusindvis af sukkertangsporer klækket, sætter sig selv fast på hvide fiskeliner og bliver så sat ud i Storebælt - De bliver gjort fast til bøjer, så de er nemme at tage op og høste om seks måneder Linetang kan blive certificeret som økologisk tang, og så er det rigtigt interessant for bla kosmetikindustrien Vi har allerede kontakt til en stor tysk producent, forklarer havbiolog Claus Falconi, projektleder i Maritimt Knudepunkt Leonardo Pereira, køkkensouschef Noma

16

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Dansk-svensk markedsføring skal lokke turisterne til

Dansk-svensk markedsføring skal lokke turisterne til Dansk-svensk markedsføring skal lokke turisterne til Den bedste markedsføring er den personlige anbefaling. Det vil virksomhedsdeltagerne i det dansk-svenske samarbejdsprojekt UDLAVI nu udnytte. Derfor

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Page 1 of 5 HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Af Anne Mette Ehlers Ægte interesse, empati og især engagement. Det er den bedste opskrift på en vejledningssamtale, der motiverer unge mennesker. Er man

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Statusnotat om iværksætterstrategien

Statusnotat om iværksætterstrategien Statusnotat om iværksætterstrategien 9. august 2017 Sagsid: 24.10.00-g01-3-16 Ballerup Kommunes iværksætterstrategi blev vedtaget i Erhvervs- og beskræftigelsesudvalget (EBU) den 17. august 2016. Dette

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Idrættens Iværksættere

Idrættens Iværksættere Idrættens Iværksættere Teknologi og iværksætteri i den danske sportssektor Projektet har 1. defineret Idrættens Iværksættere 2. identificeret Idrættens Iværksættere 3. analyseret Idrættens Iværksættere

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere