PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk og en musikalsk viden, der trænger til at blive fornyet. Sådan er livet, for skal vi udvikle os, kaldet det mere på fremdrift end på stilstand. I oktober havde jeg igen glæden af at afholde et kursus om nye salmer på Løgumkloster Højskole. Her var kirkeinteresserede mødt frem for at få en større forståelse for, hvorfor salmesangen vedvarende skal agere i den altid aktuelle nutid. Sideløbende med dette kursus afholdt skolen et kursus i kirkemusik, og det er her, beretningen begynder. Omkring 45 organister og kirkesangere fra hele landet deltog alene med det formål at blive dygtigere til det, de er betalt for i deres hjemlige sogne. Ingen af dem var tvunget af sted. Alle gjorde det, fordi de vidste, at det ville være umagen værd. At deres menigheder efterfølgende ville få en bedre organist eller sanger. Kurset var, for nu at bruge en snart slidt kliché, en win-win-situation for alle. Derfor undrede jeg mig over den snak, jeg hørte i krogene: Flere kurister deltog for egen regning, fordi deres menighedsråd ikke ville betale. Nogle måtte sågar bruge deres ferie på formålet. Naturligvis skal vi i disse tider, hvor end ikke pengene vokser ind i himlen, holde igen og nøje vurdere, hvor vi får mest kirke for pengene. På den anden side kan det ikke siges nok, hvor nødvendig efteruddannelse er. Ganske vist kan den enkelte organist og sanger drage en personlig fordel af kurset, men først og sidst kommer det deres menigheder til gode. En medarbejder, der får lov at få ny inspiration i et socialt fællesskab med ligesindede, vil alt andet lige blive bedre og mere motiveret til det fortsatte arbejde. Det bør menighedsrådene skønne på og tage højde for, når de om nogle måneder skal lægge budget for Her bør der afsættes midler, så alle ansatte kan komme på efteruddannelse. Det er en investering i fremtiden, og derfor er der faktisk ikke råd til at lade være. Bo Nygaard Larsen, redaktør 434

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Foto Bo Nygaard Larsen Debat om kvalifikationstillæg Netop nu er en række medlemmer af FPO ved at forhandle deres kvalifikationstillæg på plads. Men er måden god nok? Torsten Mariegaard tager debatten op. Side Midler fra Kompetencefonden Snart udløber fristen for at søge midler i Kompetencefonden. Få her en opdatering af dine muligheder Side 459 Fire nye udgivelser I dette sidste efterårsnummer præsenterer vi to cd'er og to bøger til ligedele afslapning og inspiration. Blandt andet en cd med salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen. Side Forsiden Susanne Mørk-Jensen Foto: Bo Nygaard Larsen Foto Martin Munch

4 Susanne Mørk-Jensen, medlem af FPOs bestyrelse 392

5 Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen Fra haven til bænken Hun opgav ungdomsdrømmen og levede den ud som voksen. Karrieren førte Susanne Mørk- Jensen fra Landbohohøjskolen og et job som havekonsulent, inden hun i 1998 fik sin PO-eksamen. PO-bladet har mødt hende til en snak om kor, orgler og arbejdet i FPOs bestyrelse. 437

6 S U S A N N E M Ø R K - J E N S E N Efteråret har ramt Nordjylland. Det landsdækkende fænomen lader intet tilbage med støvregn og blade, der langsomt skifter farve for til sidst at dø. Sådan er livets regel, at noget må forgå for at noget andet kan opstå. Susanne Mørk-Jensen sætter nøglen i den lille Romdrup Kirke syd for Aalborg og viser mig hen til Husted-orglet. Den 50-årige organist og nyvalgt medlem af FPOs bestyrelse er det levende eksempel på, at det aldrig er for sent at tænke nyt. Oprindeligt er hun uddannet cand. agro. og arbejdede en årrække som havekonsulent, inden ungdommens drøm om et liv ved musikken blev effektueret. Egentlig ville jeg på konservatoriet, men jeg fik ungdomsgriller og opgav musikken. Og det har jeg mange gange fortrudt," siger Susanne Mørk-Jensen. Hvorfor bliver du ikke organist? I stedet kom hun på Landbohøjskolen i København, og selvom det var arbejdet med dyr, der tiltalte hende, endte hun med en karriere som havekonsulent. I midten af 90erne førte vejen hende til landsbyen Gosmer ved Odder. Dér, boende klods op ad kirken, begyndte hun at mærke noget trække, og med en så kort afstand kunne hun ligeså godt prøve at spille lidt orgel. Det gik så godt, at hun til en familiemiddag blev stillet det afgørende spørgsmål: Hvorfor bliver du ikke organist?". Det er, som om, at Susanne Mørk- Jensen gentager spørgsmålet for sig selv og gennemtænker den betydning, det senere hen fik for hende. Jeg tænkte meget over det spørgsmål, og da jeg kom hjem, undersøgte jeg mine muligheder. Der var kun nogle dage til, at fristen for optagelse på PO-uddannelsen udløb, men jeg sendte en anøgning ind og blev optaget," siger hun. Hun studerede på Løgumkloster Kirkemusikskoles afdeling i Horsens, og i 1998 kunne hun kalde sig PO-organist. To år senere flyttede hun og manden til Vestjylland, hvor hun fik nogle vikariater i forskellige kirker. Senere blev hun ansat i en 60-procent-stilling ved Sir og Naur kirker ved Holstebro, og dermed var karrieskiftet gennemført. I 2002 kom Susanne Mørk-Jensen til sin nuværende stilling, der på det tidspunkt kun var på 85 procent. Men takket være korarbejdet kom den i løbet af kort tid op på 100, og som tingene ser ud nu, kan hun ikke forestille sig et bedre job. Mit arbejde er con amore. Det hænger også sammen med, at jeg har stor frihed i stillingen, så jeg har mulighed for at prøve mulighederne af," siger hun og peger på korarbejdet som et af sine kerneområder. Kor og orgel Hun leder kirkens ungdomskor, der medvirker ved alle højmesser, ligesom hun dirigerer voksenkoret, der øver hver uge i sognegården. Det første kor er et kirkekor bestående af håndplukkede korister, mens den sidste er åben for de, der har lyst. Jeg har tdiligere haft et børnekor, men det er der ikke plads til, som stillingen er sammensat nu. Men jeg håber, at jeg næste år kan få et spirekor," siger Susanne 438

7 S U S A N N E M Ø R K - J E N S E N Mørk-Jensen og begynder at demonstrere orglet. Det smukke instrument er fra 2005 er på 12 stemmer og udtykker den tillid, hun har fra menighedsrådet. Jeg var selv med til at bestemme, at det var det orgel, vi skulle have. Menighedsrådet gav mig frie hænder til at sammensætte det, men jeg allierede mig med Erling Thomsen. Han sørgede for, at jeg sammen med menighedsrådet kom på nogle ekskursioner, så vi havde et grundlag at træffe vores beslutning på," siger hun. Susanne Mørk-Jensen definerer instrumentet som et blandingsorgel, der egner sig ligegodt til både barok og den franske romantik, om end hun mest er optaget af barokkens mestre som Bach og Buxtehude. Barokken er det fundament, der skaber ro og balance i mit liv," siger hun og fortsætter: Jeg kan godt mærke, at jeg var over 30, da jeg blev uddannet. Derfor bruger jeg meget tid på at øve. Mine præ- og postludier finder jeg 14 dage før en gudstjeneste, og på den måde er jeg verdensmester i at gøre det besværligt for mig selv. Jeg ville ønske, at jeg havde værker at vælge imellem, men det har jeg ikke, og derfor må jeg arbejde meget med tingene," siger hun. Det vigtige arbejde i bestyrelsen Vi forlader kirken i blæst. Susanne Mørk- Jensen fortæller de korte træk af sognets historie, hvor landsbyerne Romdrup og Klarup i dag er bygget så meget sammen, at man ikke kan sige den ene uden også at nævne den anden. Romdrup-Klarup lyder hedder det, også pastoratet og den sognegård, der ligger for enden af kirkebakken. Susanne Mørk-Jensen pakker kassen med smørrebrød ud, og mens en traktor ude på vejen kører væk med det, den skal, fortæller hun, hvorfor hun i maj takkede ja til at blive valgt ind i FPOs bestyrelse. Egentlig havde jeg ikke så mange undskyldninger for at sige nej, Desuden mener jeg, at man skal give en hånd med, hvis man kan, og derfor hjælper jeg gerne mine kolleger, så de kan få arbejdet til at fungere," siger hun. Det gælder ikke mindst de nye overenskomster. Det er endnu for tidligt at evaluere dem, men det er vigtigt, at POerne forstår, at den kan give dem nogle muligheder som for eksempel de personlige kvalifikationstillæg. Her er det vigtigt, at vores medlemmerne får modet til at forhandle, og som organisation skal vi hele tiden se på, hvordan vi kan hjælpe vores medlemmer til en bedre løn," siger Susanne Mørk-Jensen. Kvalifikationer og løn hænger sammen. Det ved Susanne Mørk-Jensen. Hun pakker smørrebrødet væk og gør klar til at køre hjem for at pakke. Weekenden står på korkursus i Kolding, og når de følgende døgn er gået, vil hun, koristerne i de to kor og menigheden få glæde af hendes vilje til hele tiden at lære nyt. Det er vigtigt, at vi hele tiden efteruddanner os og viser, at vi organister kan noget, ingen andre kan," siger hun. 439

8 L Æ S E R B R E V Er individuelle kvalifikationstillæg en dårlig ide? Tekst Torsten Mariegaard, organist i Birkholm Kirkesal Hermed ønsker jeg at starte lidt debat, idet jeg selv har gået og funderet over overskriftens spørgsmål - naturligvis op til 15. september, hvor vi alle havde mulighed for at udfolde vores allerbedste skriveevner for at opnå mere i løn. Som et lille præludium skal jeg skynde mig at udtrykke både respekt og taknemmelighed til dem, der har siddet til mange og lange møder for at skabe os den bedst mulige overenskomst. Selv ved jeg såmænd ikke engang præcis, hvem det er, jeg takker - endsige hvordan deres/vores forhandlingsudgangspunkt har været, og hermed i virkeligheden om mine spørgsmål og tanker har nogen gang på jord. Jeg overvejede derfor at sende dette lille indlæg til bestyrelsen alene. Men løn interesserer vel os alle, så med ovenstående taknemmelighed in mente tror jeg det vil være rigtig nyttigt med lidt debat. Så her kommer mit oplæg - simpelt hen set fra orgelbænks-højde: Den offentlige sektor i Danmark har en lang tradition for fælles lønforhandlinger i store grupper: Lærere, sygeplejersker og mange andre. Selv i den private sektor finder man lignende forhold på mange felter. Dog er traditionen som bekendt under opbrud: Med Ny Løn opstod tanken om at skabe dynamik, belønning for særlig indsats, motivation for at forbedre sig m.m. For at få historikken på plads citeres: Ny løn er et system, der kun findes på det offentlige arbejdsmarked. Løn og kompetenceudvikling På det private område eksisterer der mange forskellige former for lønsystemer, der giver personlige tillæg. Lønsystemet i stat, kommuner og regioner hedder Ny løn og blev indført i Lønnen består af en grundløn og tillæg. I modsætning til det gamle lønsystem, hvor man fik løn efter anciennitet, er ideen med Ny løn, at lønnen i højere grad skal aftales på de enkelte arbejdspladser, og at den skal være baseret på den enkeltes 440

9 Årets folkekirkelige debatbog ***** Her er endelig en debatbog, hvor fraserne ikke yngler ved knopskydning, men som virkeligt stemmer til eftertanke. Kristian Østergaard, Dagbladet/Sjællandske Medier **** Tonen er forfriskende og igangsættende anmelderen måtte tage sig i indimellem at prøve at få et ord indført. Pernille Vigsø Bagge og Bo Nygaard Larsen: Ligusterkirken 146 sider Kr. 228,- Forlaget Alfa Hans Gregersen, Nordjyske Bogen kan varmt anbefales... De to debattører er dygtige til verbal slåskamp med argumenter som våben. Man mærker tydeligt, at de har prøvet det før. Det er jævnbyrdige modstandere, hvilket gør kampen spændende. Bogen vil sikkert kunne fungere som katalysator for en kvalificeret debat i mange menighedsråd. Jonas L. Christy, Kirken i København ALFA

10 L Æ S E R B R E V arbejdsfunktioner og kvalifikationer. I staten kobler man desuden ny løn og kompetenceudvikling, så lønnen bruges som motivation for at få nye opgaver, kompetencer og ansvarsområder. (Kilde: HK's hjemmeside) Fedterøvs- eller retoriktillæg måske kan man huske ordet fedterøvstillæg", som lynhurtigt opstod - hvad skulle man ellers kalde et tillæg, som man kunne opnå ved at fremhæve sin egen indsats? Og nu er turen så kommet til os organister - retorik-tillæg", fristes jeg til at kalde muligheden for at forhøje sin løn ved at skrive det bedste man har lært en gang om året. Fedterøvstillæggene mødte stor modstand i de store grupper af offentligt ansatte. Jeg skal ikke kunne sige præcis, hvordan løndannelsen i dag fungerer i de grupper, som tog hul på systemet i Dog talte jeg med en erfaren tillidskvinde for sygeplejersker, og her har man slået en hel del bak i forhold til personlige forhandlinger. Man har i stedet udarbejdet et større system med en række funktionstillæg og andre veldefinerede forhold (kurser, opgraderinger) som udløser tillæg. Men mit ærinde gælder naturligvis organistbranchen. Jeg synes der er to problemer i individuelle lønforhandlinger for os: 1. Generelt har individuel løn sine klare bagsider. Lønforskelle er som skabt til at skabe negativ fokus på lønnen. FPO udsendte som bekendt en høflig reminder med overskriften: Får du nok i løn - nej vel?" Det siger næsten alt om, hvordan vi nu kommer til at tænke. (Med tak for reminderen, i øvrigt) 2. I det kirkelige landskab er der yderligere et væsentligt problem: Arbejdsgiverne er så forskellige som nat og dag. Både mht økonomisk formåen, prioriteringer, overblik, smag og behag - på alle områder er hvert eneste sogn og hvert eneste menighedsråd helt sit eget. Gruppefølelsen i fare Problem nummer 2 kan ødelægge en masse for vores gruppefølelse. Vi vil kunne 442

11 L Æ S E R B R E V opleve at man det ene sted gladelig giver et solidt løntillæg til en organist, som har været på weekendkursus i børnekor - men man måske i nabokirken ser anderledes på sagen, og må opleve at en fuld uddannelse i samme fag ikke giver tillæg - hvad enten vi taler om fuldtidsstudieår på Kirkemusikskole, seminarium, universitet eller konservatorie. Man skal ikke forklejne kortere kurser eller andre input, som kan gøre en stor forskel mht både færdigheder og motivation. Men eksemplet ville give en virkelig solid følelse af uretfærdighed - muligheden for ærgrelse over arbejdsgiverens prioritering er pludselig uendelig. Skal vi overveje en anden kurs? Jeg skal skynde mig at sige, at jeg endnu ikke helt har forstået, om det så er tillidsmandens opgave at sørge for en eller anden form for højere retfærdighed - en god nok tanke, men trods alt har de jo ikke mulighed for at fordele midler på tværs af sognene. Så under alle omstændigheder er jeg meget nysgerrig efter, om vi kunne overveje en anden kurs end individuel stræben efter tillæg. Jeg kan se to muligheder, som jeg synes ville tjene os bedre: 1. Vi kunne søge tilbage mod den fælles løn. For mit eget vedkommende havde den nye overenskomst kun én effekt, nemlig at en række fremtidige løntrin blev aflyst - lønnen gik simpelt hen i stå, hvor den var. I stedet fik jeg så muligheden for hvert år at skulle skrive om at jeg er helt fantastisk til at gøre mit job ordentligt, og derfor skal have et tillæg. Det kommer vist aldrig til at føles naturligt for mig, og jeg vil gætte på at mange af mine kolleger har det på samme måde. 2. Vi kunne arbejde for et system, der minder om sognemedhjælpernes. Deres løn er indrettet i et 4-trins system, hvor det afspejles i lønnen om man har relevante uddannelser, der reelt opkvalificerer. På denne måde kunne man styrke den del af Ny Løn, som alle kan være enige i: At skabe motivation for at uddanne sig livet igennem for at blive stadig bedre til sit virke. 443

12 Hans Jørn Østerby Kirkekoncert En koncert med den vestjyske troubadour er en både hjertevarm og humoristisk oplevelse til stor eftertænksomhed. Østerby har taget alt det bedste med sig fra sin hjemegn - de åbne vidder og det åbne sind, den stille lune og den stoiske ro. 30 års erfaring borger for en professionel og livgivende oplevelse. Optræder over hele landet. Forhør venligst nærmere for priser og ledige datoer hansjornosterby.dk tlf

13 associad.dk Trio ardente TiLBYder følgende koncerter: noël en julekoncert pris: 7.500,- LeÇonS de TénèBreS af couperin pris: 7.500,- STaBaT MaTer af pergolesi pris: 7.500,- STreaMS of pleasure en KonCerT med barokmusik pris: 7.500,- Trio ardente BeSTÅr af: Margrethe Smedegaard, sopran Estrid Molt Ipsen, mezzosopran Christine Toft Kristensen, organist kontakt: Christine Toft Kristensen MoBiL: MaiL: 4 45

14 BYG PÅ DET KLANGLIGT SOLIDE FUNDAMENT Danhild 25, A10 i lys eg Kan udbygges med hybrakustiske lydgivere For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: I den lille landsbykirke er der jo ikke plads til så mange stemmer!. Nja - og dog. Det er ikke helt rigtigt. Det må være sagt af folk, der ikke vil indse, at nutidens teknologi gør det muligt at skabe smuk lyd med et forholdsvist lille pladsforbrug og budget. Såfremt lyden for 25 stemmer skal skabes af piber, vil det dog være meget pladskrævende. ALLE kirker har råd til et godt orgel! Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karakter. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Tel.: , og

15 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, som aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en enkelt knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Orglet i Dalbyover Kirke SKANDINAVISK ORGELCENTRUM

16 Koncertprogram 2011 Efter et års pause er Den jyske Sinfonietta på banen igen med en række spændende og varierede koncertprogrammer: Påske spilleperiode: april 2011 J. S. Bach: Himmelskönig sei wilkommen for 3 soli, kor og orkester Charpentiers: Litanies de la Vierge for kor og orkester Påsken bydes velkommen med et udadvendt og fængslende program Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Kammermusik spilleperiode: maj og august 2011 A. Vivaldis mesterværk De 4 årstider samt Blokfløjtekoncert i D-dur Il Cardellino En sikker publikumssucces. Solister: Jens Astrup - violin og Hanne Tolbøll - blokfløjte Pris: ,- Alle Helgen spilleperiode: november 2011 J.S. Bach: 3 "Dødskantater" for 4 solister, kor og orkester Stærkt og storslået musik, der vil bevæge publikum Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Jul spilleperiode: december 2011 G. F. Händel: Messias for soli, kor og orkester For mange en uundværlig del af julen Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Operakoncert spilleperiode: løbende En inciterende operaoplevelse hvor publikum bliver ført gennem opera, operette og musicalgenren på en gribende og fornøjelig måde. Kan afvikles såvel indendørs som udendørs. 4 sangere og pianist Pris: ,- Varighed 2x30 min Krav: Klaver/flygel samt lydanlæg/afdækning udendørs For information og booking kontakt Hanne Tolbøll tlf

17 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 449

18 Liturgisk Orgelspil Søren Gleerup Hansen Liturgisk Orgelspil Søren Gleerup Hansen Kirkemusikalsk Kompetencecenter har udgivet den første store danske orgelskole i liturgisk orgelspil. Søren Gleerup Hansen, der har stor pædagogisk erfaring bl.a. som underviser på Sjællands Kirkemusikskole, har bygget bogen op omkring nitten koraler fra Koralbogen til Den Danske Salmebog. Basale tekniske grundbegreber af orgelidiomatisk art er bygget ind i de forskellige satser, ligesom det er tilstræbt at forsøge at præsentere den studerende for mange forskellige satstyper og flere typer tonesprog. Til hver salme knytter der sig bl.a. forspilsidéer, koralsatser og oplæg til improvisation. Derudover præsenteres der fyldige omtaler af kirkeåret, orglet og dets registre, kirketonearter, salmespil, m.m. 172 sider Pris: 375 kr. Bogen kan købes ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium: eller

19 Mie Korp Sloth Tlf

20 452

21 B A B Y S A L M E S A N G Nyt forlag og webshop fokuserer på salmer til babyer og børn Charlotte Møller Nielsen fra Videbæk vil nu dele sine mange erfaringer om udbredelse af salmesang til babyer og andre børn i kirken. Derfor har hun oprettet firmaet Musikskabet Charlotte Møller Nielsen har i mange år arbejdet som organist og korleder i folkekirken. I den forbindelse har hun erfaret at mange børn har en meget ringe kendskab til de danske kernesalmer. Tilbage i februar afsluttede hun en Masteruddannelse i Grundlæggende Musikformidling for børn 0-11 år ved Musikkonservatoriet i Esbjerg. Hendes eksamensopgave Babysalmesang for hele familien bliver nu til Sang- & Aktivitetsbog for børnene og en Vejledning til forældrene. Der findes ikke noget samlet og gennemarbejdet materiale til babysalmesang, som både kan bruges til selve undervisningen i kirken og samtidig være velegnet til at bruge i hjemmet efterfølgende. siger Charlotte. Hun påtog sig denne udfordring, og udarbejdede et sådant materiale, og nu håber hun på, at kirkerne ser en mulighed i at bruge hendes materiale eller at få hjælp til at undervise i babysalmesang. skaber tryghed. Derfor synger vi også de samme salmer hver gang vi er til babysalmesang," siger Charlotte Møller Nielsen Charlotte og fortsætter: Det lyder måske en smule kedsommeligt, men det er det langt fra. For i løbet af de otte uger et typisk forløb strækker sig over, er det tydeligt fra gang til gang at følge babyernes stigende engagement og trang til at udforske de instrumenter og rekvisitter vi bruger i undervisningen. Denne genkendelighed skaber tryghed for både mor og barn". Søger den røde tråd Denne genkendelighed vil Charlotte Møller Nielsen gerne bringe videre ind i folkekirken og gudstjenesten i form af en rød tråd, der spænder lige fra babysalmesang til pensionistforeningen. Jeg har flere gange erfaret fra mødrene ved babysalmesang, at denne tryghed og genkendelighed har langt større betydning end mange ansatte i folkekirken tro, siger Charlotte Møller Nielsen. > Læs mere på Genkendelighed og tryghed Genkendelighed er en meget vigtig ingrediens i babysalmesang, da den 453

22 Ny orgelbog i den populære svenske serie LUX NOVA En flot indbundet bog med 30 populære stykker musik til begravelse og meditation. En del er fra den klassiske musik og en del fra populær-repertoiret. Her er der bl. a. tale om Bridge over Troubled Water, Memory, My Way, Tears in Heaven, Time to Say Goodbye og What a Wonderful World. Bed om indholdsfortegnelse ved e-post til eller se indholdet på Pris kr. 450,00 Serien består desuden af Lux Aeterna 1 og 2, Jubilate, Lacrymosa og Lamentatio. Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

23 Sjællands Kirkemusikskole Kurser med Anne-Mette Riis foråret 2011: Babysalmesang 1, Babysalmesang 2, Salmer, dans og bevægelse, med børn og unge. Derudover flere andre kurser, fx: Rytmisk klaver, m. Mads Granum, fra 28.januar Oplysninger på hjemmesiden, eller ring eller mail Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde. tlf mail: hjemmeside: Hanne Tolbøll blokfløjte Cantica Consort tilbyder 2011: Jette Rosendal sopran Helene Jerg cello Nicolai Nielsen cembalo/klaver Dansk Musik Musik med en dansk historie af Ræhs, Holmboe, Telemann og danske sange. 3 4 musikere kr. G. F. Händel Arier og kammermusik fra Händels storhedstid i London. Kan krydres med danske sange. 3 4 musikere kr....eller vælg mellem børnekoncerter, ny musik og orkesterkoncerter på Kontakt Hanne Tolbøll på eller 455

24 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed ALPHA "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009 ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf

25 Find KONCERTER på Nettet - vælg i ro og mag! 118 udbydere med 317 koncertforslag Bestil vort NYHEDSBREV på hjemmesiden - det er gratis! Eller præsentér dig selv på siden i et år med max. 5 koncertforslag for kun 650 kr. Ring / mail til kirkekoncert.dk tlf

26 Seminar om forandringsvillighed og overenskomster for CO 10 organisationer. Det er næppe nogen stor hemmelighed at det Kirkelige Landskab forandrer sig i disse år. Der er kommet nye overenskomster for en stor del af de ansatte i Folkekirken, med ny lønstruktur og mulighed for faglig og geografisk fleksibilitet. Det kræver meget af den enkelte medlemsorganisation at tilpasse sig de nye forhold, med ændrede arbejdsvilkår både overfor kolleger og arbejdsgivere. derfor afholder organisationerne under CO 10 et kompetence seminar om de nye tider. Seminaret henvender sig primært til bestyrelses- og tillidsrepræsentanter i de forskellige organisationer, men alle er velkomne. Seminaret finder sted: Fredag den 14. januar kl til lørdag den 15. januar 2011, kl Det foreløbige program ser således ud: på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. 1. del Tid til forandringer - Hvordan bliver vi bedre til at omstille os til den nye fremtid. Vi behandler emner som: Forandringer og udvikling. Positiv tilgang og ledelse. Ressourcespejder og ikke fejlfinder. Hvilke ressourcer findes der i medarbejderstaben. Ledelsesværdier. 2. del De konkrete forandringer Hvilke muligheder giver de nye organisationsaftaler. Vi behandler emner som: Udvalgte emner i organisationsaftalen. Tillidsmandsregler og cirkulærer. Hvordan bliver fremtidens arbejde som kirkefunktionær? Hvordan skal vi organiseres i fremtiden? 3. del Hvilke værktøjer har vi og hvordan bruger vi disse? Vi behandler emner som: Vi samler op og fortæller succeshistorier men vi vil også tale om hvad der er svært at arbejde med. Vi skal tale om psykisk arbejdsmiljø. Vi skal tale om spilleregler for effektive møder i relation til medlemsmøder. Vi skal tale om forpligtelser og handlingsplaner for fremtiden. Tilmelding til seminaret sker ved henvendelse på mail: senest 1. december Du skal oplyse navn, adresse, telefon nr. samt evt. tillidspost, f.eks. tillidsrepræsentant eller bestyrelsesmedlem. Seminaret er gratis, der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste og transport til kursusstedet. Arrangører: 458

27 K O M P E T E N C E F O N D E N Husk, at sidste frist for ansøgninger om midler fra Kompetencefonden er mandag den 29. november kl Det er igen tid til at søge midler i Kompetencefonden. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, henvises til oktobernummeret af PO-bladet og Tekst Anders Thorup, formand for FPO og medlem af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg Pengene fordeles mellem ansøgningerne af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg, hvor FPO er repræsenteret ved undertegnede. Det er vigtigt, at ansøgningerne opfylder de formelle krav om blandt andet varighed, MUS-baggrund og budget, som det fremgår af vejledningen, der var trykt i PO-bladets oktobernummer side , og som også kan findes på hjemmesiden. Intet krav til indholdet Der er derimod ikke noget krav til indholdet af ansøgningen og heller ikke nogen forhåndstilkendegivelse af, hvilke emner, der vil blive prioriteret. Kreativiteten skulle jo gerne opmuntres og ikke begrænses. Så søg endelig til hvad som helst. Derimod er der desværre nogle økonomiske begrænsninger. Det beløb, der er øremærket til PO'ere ligger for hver uddeling i størrelsesordenen kr. Det siger derfor sig selv, at tildelinger over kroner alvorligt vil begrænse antallet af øvrige ansøgninger, der kan imødekommes, og derfor vil blive prioriteret lavt. Bagatelgrænsen Modsvarende vil ansøgninger under cirka kroner oftest blive betragtet som under en bagatelgrænse, som det lokale menighedsråd selv kan finansiere. Man bør huske, at Kompetencefonden skal betragtes som et supplement og ikke som en erstatning for menighedsrådenes egne kursuskonti. Der vil derfor også i alle tilfælde blive set særlig positivt på ansøgninger med et element af lokal egenfinansiering. 459

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere