PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk og en musikalsk viden, der trænger til at blive fornyet. Sådan er livet, for skal vi udvikle os, kaldet det mere på fremdrift end på stilstand. I oktober havde jeg igen glæden af at afholde et kursus om nye salmer på Løgumkloster Højskole. Her var kirkeinteresserede mødt frem for at få en større forståelse for, hvorfor salmesangen vedvarende skal agere i den altid aktuelle nutid. Sideløbende med dette kursus afholdt skolen et kursus i kirkemusik, og det er her, beretningen begynder. Omkring 45 organister og kirkesangere fra hele landet deltog alene med det formål at blive dygtigere til det, de er betalt for i deres hjemlige sogne. Ingen af dem var tvunget af sted. Alle gjorde det, fordi de vidste, at det ville være umagen værd. At deres menigheder efterfølgende ville få en bedre organist eller sanger. Kurset var, for nu at bruge en snart slidt kliché, en win-win-situation for alle. Derfor undrede jeg mig over den snak, jeg hørte i krogene: Flere kurister deltog for egen regning, fordi deres menighedsråd ikke ville betale. Nogle måtte sågar bruge deres ferie på formålet. Naturligvis skal vi i disse tider, hvor end ikke pengene vokser ind i himlen, holde igen og nøje vurdere, hvor vi får mest kirke for pengene. På den anden side kan det ikke siges nok, hvor nødvendig efteruddannelse er. Ganske vist kan den enkelte organist og sanger drage en personlig fordel af kurset, men først og sidst kommer det deres menigheder til gode. En medarbejder, der får lov at få ny inspiration i et socialt fællesskab med ligesindede, vil alt andet lige blive bedre og mere motiveret til det fortsatte arbejde. Det bør menighedsrådene skønne på og tage højde for, når de om nogle måneder skal lægge budget for Her bør der afsættes midler, så alle ansatte kan komme på efteruddannelse. Det er en investering i fremtiden, og derfor er der faktisk ikke råd til at lade være. Bo Nygaard Larsen, redaktør 434

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Foto Bo Nygaard Larsen Debat om kvalifikationstillæg Netop nu er en række medlemmer af FPO ved at forhandle deres kvalifikationstillæg på plads. Men er måden god nok? Torsten Mariegaard tager debatten op. Side Midler fra Kompetencefonden Snart udløber fristen for at søge midler i Kompetencefonden. Få her en opdatering af dine muligheder Side 459 Fire nye udgivelser I dette sidste efterårsnummer præsenterer vi to cd'er og to bøger til ligedele afslapning og inspiration. Blandt andet en cd med salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen. Side Forsiden Susanne Mørk-Jensen Foto: Bo Nygaard Larsen Foto Martin Munch

4 Susanne Mørk-Jensen, medlem af FPOs bestyrelse 392

5 Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen Fra haven til bænken Hun opgav ungdomsdrømmen og levede den ud som voksen. Karrieren førte Susanne Mørk- Jensen fra Landbohohøjskolen og et job som havekonsulent, inden hun i 1998 fik sin PO-eksamen. PO-bladet har mødt hende til en snak om kor, orgler og arbejdet i FPOs bestyrelse. 437

6 S U S A N N E M Ø R K - J E N S E N Efteråret har ramt Nordjylland. Det landsdækkende fænomen lader intet tilbage med støvregn og blade, der langsomt skifter farve for til sidst at dø. Sådan er livets regel, at noget må forgå for at noget andet kan opstå. Susanne Mørk-Jensen sætter nøglen i den lille Romdrup Kirke syd for Aalborg og viser mig hen til Husted-orglet. Den 50-årige organist og nyvalgt medlem af FPOs bestyrelse er det levende eksempel på, at det aldrig er for sent at tænke nyt. Oprindeligt er hun uddannet cand. agro. og arbejdede en årrække som havekonsulent, inden ungdommens drøm om et liv ved musikken blev effektueret. Egentlig ville jeg på konservatoriet, men jeg fik ungdomsgriller og opgav musikken. Og det har jeg mange gange fortrudt," siger Susanne Mørk-Jensen. Hvorfor bliver du ikke organist? I stedet kom hun på Landbohøjskolen i København, og selvom det var arbejdet med dyr, der tiltalte hende, endte hun med en karriere som havekonsulent. I midten af 90erne førte vejen hende til landsbyen Gosmer ved Odder. Dér, boende klods op ad kirken, begyndte hun at mærke noget trække, og med en så kort afstand kunne hun ligeså godt prøve at spille lidt orgel. Det gik så godt, at hun til en familiemiddag blev stillet det afgørende spørgsmål: Hvorfor bliver du ikke organist?". Det er, som om, at Susanne Mørk- Jensen gentager spørgsmålet for sig selv og gennemtænker den betydning, det senere hen fik for hende. Jeg tænkte meget over det spørgsmål, og da jeg kom hjem, undersøgte jeg mine muligheder. Der var kun nogle dage til, at fristen for optagelse på PO-uddannelsen udløb, men jeg sendte en anøgning ind og blev optaget," siger hun. Hun studerede på Løgumkloster Kirkemusikskoles afdeling i Horsens, og i 1998 kunne hun kalde sig PO-organist. To år senere flyttede hun og manden til Vestjylland, hvor hun fik nogle vikariater i forskellige kirker. Senere blev hun ansat i en 60-procent-stilling ved Sir og Naur kirker ved Holstebro, og dermed var karrieskiftet gennemført. I 2002 kom Susanne Mørk-Jensen til sin nuværende stilling, der på det tidspunkt kun var på 85 procent. Men takket være korarbejdet kom den i løbet af kort tid op på 100, og som tingene ser ud nu, kan hun ikke forestille sig et bedre job. Mit arbejde er con amore. Det hænger også sammen med, at jeg har stor frihed i stillingen, så jeg har mulighed for at prøve mulighederne af," siger hun og peger på korarbejdet som et af sine kerneområder. Kor og orgel Hun leder kirkens ungdomskor, der medvirker ved alle højmesser, ligesom hun dirigerer voksenkoret, der øver hver uge i sognegården. Det første kor er et kirkekor bestående af håndplukkede korister, mens den sidste er åben for de, der har lyst. Jeg har tdiligere haft et børnekor, men det er der ikke plads til, som stillingen er sammensat nu. Men jeg håber, at jeg næste år kan få et spirekor," siger Susanne 438

7 S U S A N N E M Ø R K - J E N S E N Mørk-Jensen og begynder at demonstrere orglet. Det smukke instrument er fra 2005 er på 12 stemmer og udtykker den tillid, hun har fra menighedsrådet. Jeg var selv med til at bestemme, at det var det orgel, vi skulle have. Menighedsrådet gav mig frie hænder til at sammensætte det, men jeg allierede mig med Erling Thomsen. Han sørgede for, at jeg sammen med menighedsrådet kom på nogle ekskursioner, så vi havde et grundlag at træffe vores beslutning på," siger hun. Susanne Mørk-Jensen definerer instrumentet som et blandingsorgel, der egner sig ligegodt til både barok og den franske romantik, om end hun mest er optaget af barokkens mestre som Bach og Buxtehude. Barokken er det fundament, der skaber ro og balance i mit liv," siger hun og fortsætter: Jeg kan godt mærke, at jeg var over 30, da jeg blev uddannet. Derfor bruger jeg meget tid på at øve. Mine præ- og postludier finder jeg 14 dage før en gudstjeneste, og på den måde er jeg verdensmester i at gøre det besværligt for mig selv. Jeg ville ønske, at jeg havde værker at vælge imellem, men det har jeg ikke, og derfor må jeg arbejde meget med tingene," siger hun. Det vigtige arbejde i bestyrelsen Vi forlader kirken i blæst. Susanne Mørk- Jensen fortæller de korte træk af sognets historie, hvor landsbyerne Romdrup og Klarup i dag er bygget så meget sammen, at man ikke kan sige den ene uden også at nævne den anden. Romdrup-Klarup lyder hedder det, også pastoratet og den sognegård, der ligger for enden af kirkebakken. Susanne Mørk-Jensen pakker kassen med smørrebrød ud, og mens en traktor ude på vejen kører væk med det, den skal, fortæller hun, hvorfor hun i maj takkede ja til at blive valgt ind i FPOs bestyrelse. Egentlig havde jeg ikke så mange undskyldninger for at sige nej, Desuden mener jeg, at man skal give en hånd med, hvis man kan, og derfor hjælper jeg gerne mine kolleger, så de kan få arbejdet til at fungere," siger hun. Det gælder ikke mindst de nye overenskomster. Det er endnu for tidligt at evaluere dem, men det er vigtigt, at POerne forstår, at den kan give dem nogle muligheder som for eksempel de personlige kvalifikationstillæg. Her er det vigtigt, at vores medlemmerne får modet til at forhandle, og som organisation skal vi hele tiden se på, hvordan vi kan hjælpe vores medlemmer til en bedre løn," siger Susanne Mørk-Jensen. Kvalifikationer og løn hænger sammen. Det ved Susanne Mørk-Jensen. Hun pakker smørrebrødet væk og gør klar til at køre hjem for at pakke. Weekenden står på korkursus i Kolding, og når de følgende døgn er gået, vil hun, koristerne i de to kor og menigheden få glæde af hendes vilje til hele tiden at lære nyt. Det er vigtigt, at vi hele tiden efteruddanner os og viser, at vi organister kan noget, ingen andre kan," siger hun. 439

8 L Æ S E R B R E V Er individuelle kvalifikationstillæg en dårlig ide? Tekst Torsten Mariegaard, organist i Birkholm Kirkesal Hermed ønsker jeg at starte lidt debat, idet jeg selv har gået og funderet over overskriftens spørgsmål - naturligvis op til 15. september, hvor vi alle havde mulighed for at udfolde vores allerbedste skriveevner for at opnå mere i løn. Som et lille præludium skal jeg skynde mig at udtrykke både respekt og taknemmelighed til dem, der har siddet til mange og lange møder for at skabe os den bedst mulige overenskomst. Selv ved jeg såmænd ikke engang præcis, hvem det er, jeg takker - endsige hvordan deres/vores forhandlingsudgangspunkt har været, og hermed i virkeligheden om mine spørgsmål og tanker har nogen gang på jord. Jeg overvejede derfor at sende dette lille indlæg til bestyrelsen alene. Men løn interesserer vel os alle, så med ovenstående taknemmelighed in mente tror jeg det vil være rigtig nyttigt med lidt debat. Så her kommer mit oplæg - simpelt hen set fra orgelbænks-højde: Den offentlige sektor i Danmark har en lang tradition for fælles lønforhandlinger i store grupper: Lærere, sygeplejersker og mange andre. Selv i den private sektor finder man lignende forhold på mange felter. Dog er traditionen som bekendt under opbrud: Med Ny Løn opstod tanken om at skabe dynamik, belønning for særlig indsats, motivation for at forbedre sig m.m. For at få historikken på plads citeres: Ny løn er et system, der kun findes på det offentlige arbejdsmarked. Løn og kompetenceudvikling På det private område eksisterer der mange forskellige former for lønsystemer, der giver personlige tillæg. Lønsystemet i stat, kommuner og regioner hedder Ny løn og blev indført i Lønnen består af en grundløn og tillæg. I modsætning til det gamle lønsystem, hvor man fik løn efter anciennitet, er ideen med Ny løn, at lønnen i højere grad skal aftales på de enkelte arbejdspladser, og at den skal være baseret på den enkeltes 440

9 Årets folkekirkelige debatbog ***** Her er endelig en debatbog, hvor fraserne ikke yngler ved knopskydning, men som virkeligt stemmer til eftertanke. Kristian Østergaard, Dagbladet/Sjællandske Medier **** Tonen er forfriskende og igangsættende anmelderen måtte tage sig i indimellem at prøve at få et ord indført. Pernille Vigsø Bagge og Bo Nygaard Larsen: Ligusterkirken 146 sider Kr. 228,- Forlaget Alfa Hans Gregersen, Nordjyske Bogen kan varmt anbefales... De to debattører er dygtige til verbal slåskamp med argumenter som våben. Man mærker tydeligt, at de har prøvet det før. Det er jævnbyrdige modstandere, hvilket gør kampen spændende. Bogen vil sikkert kunne fungere som katalysator for en kvalificeret debat i mange menighedsråd. Jonas L. Christy, Kirken i København ALFA

10 L Æ S E R B R E V arbejdsfunktioner og kvalifikationer. I staten kobler man desuden ny løn og kompetenceudvikling, så lønnen bruges som motivation for at få nye opgaver, kompetencer og ansvarsområder. (Kilde: HK's hjemmeside) Fedterøvs- eller retoriktillæg måske kan man huske ordet fedterøvstillæg", som lynhurtigt opstod - hvad skulle man ellers kalde et tillæg, som man kunne opnå ved at fremhæve sin egen indsats? Og nu er turen så kommet til os organister - retorik-tillæg", fristes jeg til at kalde muligheden for at forhøje sin løn ved at skrive det bedste man har lært en gang om året. Fedterøvstillæggene mødte stor modstand i de store grupper af offentligt ansatte. Jeg skal ikke kunne sige præcis, hvordan løndannelsen i dag fungerer i de grupper, som tog hul på systemet i Dog talte jeg med en erfaren tillidskvinde for sygeplejersker, og her har man slået en hel del bak i forhold til personlige forhandlinger. Man har i stedet udarbejdet et større system med en række funktionstillæg og andre veldefinerede forhold (kurser, opgraderinger) som udløser tillæg. Men mit ærinde gælder naturligvis organistbranchen. Jeg synes der er to problemer i individuelle lønforhandlinger for os: 1. Generelt har individuel løn sine klare bagsider. Lønforskelle er som skabt til at skabe negativ fokus på lønnen. FPO udsendte som bekendt en høflig reminder med overskriften: Får du nok i løn - nej vel?" Det siger næsten alt om, hvordan vi nu kommer til at tænke. (Med tak for reminderen, i øvrigt) 2. I det kirkelige landskab er der yderligere et væsentligt problem: Arbejdsgiverne er så forskellige som nat og dag. Både mht økonomisk formåen, prioriteringer, overblik, smag og behag - på alle områder er hvert eneste sogn og hvert eneste menighedsråd helt sit eget. Gruppefølelsen i fare Problem nummer 2 kan ødelægge en masse for vores gruppefølelse. Vi vil kunne 442

11 L Æ S E R B R E V opleve at man det ene sted gladelig giver et solidt løntillæg til en organist, som har været på weekendkursus i børnekor - men man måske i nabokirken ser anderledes på sagen, og må opleve at en fuld uddannelse i samme fag ikke giver tillæg - hvad enten vi taler om fuldtidsstudieår på Kirkemusikskole, seminarium, universitet eller konservatorie. Man skal ikke forklejne kortere kurser eller andre input, som kan gøre en stor forskel mht både færdigheder og motivation. Men eksemplet ville give en virkelig solid følelse af uretfærdighed - muligheden for ærgrelse over arbejdsgiverens prioritering er pludselig uendelig. Skal vi overveje en anden kurs? Jeg skal skynde mig at sige, at jeg endnu ikke helt har forstået, om det så er tillidsmandens opgave at sørge for en eller anden form for højere retfærdighed - en god nok tanke, men trods alt har de jo ikke mulighed for at fordele midler på tværs af sognene. Så under alle omstændigheder er jeg meget nysgerrig efter, om vi kunne overveje en anden kurs end individuel stræben efter tillæg. Jeg kan se to muligheder, som jeg synes ville tjene os bedre: 1. Vi kunne søge tilbage mod den fælles løn. For mit eget vedkommende havde den nye overenskomst kun én effekt, nemlig at en række fremtidige løntrin blev aflyst - lønnen gik simpelt hen i stå, hvor den var. I stedet fik jeg så muligheden for hvert år at skulle skrive om at jeg er helt fantastisk til at gøre mit job ordentligt, og derfor skal have et tillæg. Det kommer vist aldrig til at føles naturligt for mig, og jeg vil gætte på at mange af mine kolleger har det på samme måde. 2. Vi kunne arbejde for et system, der minder om sognemedhjælpernes. Deres løn er indrettet i et 4-trins system, hvor det afspejles i lønnen om man har relevante uddannelser, der reelt opkvalificerer. På denne måde kunne man styrke den del af Ny Løn, som alle kan være enige i: At skabe motivation for at uddanne sig livet igennem for at blive stadig bedre til sit virke. 443

12 Hans Jørn Østerby Kirkekoncert En koncert med den vestjyske troubadour er en både hjertevarm og humoristisk oplevelse til stor eftertænksomhed. Østerby har taget alt det bedste med sig fra sin hjemegn - de åbne vidder og det åbne sind, den stille lune og den stoiske ro. 30 års erfaring borger for en professionel og livgivende oplevelse. Optræder over hele landet. Forhør venligst nærmere for priser og ledige datoer hansjornosterby.dk tlf

13 associad.dk Trio ardente TiLBYder følgende koncerter: noël en julekoncert pris: 7.500,- LeÇonS de TénèBreS af couperin pris: 7.500,- STaBaT MaTer af pergolesi pris: 7.500,- STreaMS of pleasure en KonCerT med barokmusik pris: 7.500,- Trio ardente BeSTÅr af: Margrethe Smedegaard, sopran Estrid Molt Ipsen, mezzosopran Christine Toft Kristensen, organist kontakt: Christine Toft Kristensen MoBiL: MaiL: 4 45

14 BYG PÅ DET KLANGLIGT SOLIDE FUNDAMENT Danhild 25, A10 i lys eg Kan udbygges med hybrakustiske lydgivere For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: I den lille landsbykirke er der jo ikke plads til så mange stemmer!. Nja - og dog. Det er ikke helt rigtigt. Det må være sagt af folk, der ikke vil indse, at nutidens teknologi gør det muligt at skabe smuk lyd med et forholdsvist lille pladsforbrug og budget. Såfremt lyden for 25 stemmer skal skabes af piber, vil det dog være meget pladskrævende. ALLE kirker har råd til et godt orgel! Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karakter. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Tel.: , og

15 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, som aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en enkelt knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Orglet i Dalbyover Kirke SKANDINAVISK ORGELCENTRUM

16 Koncertprogram 2011 Efter et års pause er Den jyske Sinfonietta på banen igen med en række spændende og varierede koncertprogrammer: Påske spilleperiode: april 2011 J. S. Bach: Himmelskönig sei wilkommen for 3 soli, kor og orkester Charpentiers: Litanies de la Vierge for kor og orkester Påsken bydes velkommen med et udadvendt og fængslende program Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Kammermusik spilleperiode: maj og august 2011 A. Vivaldis mesterværk De 4 årstider samt Blokfløjtekoncert i D-dur Il Cardellino En sikker publikumssucces. Solister: Jens Astrup - violin og Hanne Tolbøll - blokfløjte Pris: ,- Alle Helgen spilleperiode: november 2011 J.S. Bach: 3 "Dødskantater" for 4 solister, kor og orkester Stærkt og storslået musik, der vil bevæge publikum Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Jul spilleperiode: december 2011 G. F. Händel: Messias for soli, kor og orkester For mange en uundværlig del af julen Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Operakoncert spilleperiode: løbende En inciterende operaoplevelse hvor publikum bliver ført gennem opera, operette og musicalgenren på en gribende og fornøjelig måde. Kan afvikles såvel indendørs som udendørs. 4 sangere og pianist Pris: ,- Varighed 2x30 min Krav: Klaver/flygel samt lydanlæg/afdækning udendørs For information og booking kontakt Hanne Tolbøll tlf

17 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 449

18 Liturgisk Orgelspil Søren Gleerup Hansen Liturgisk Orgelspil Søren Gleerup Hansen Kirkemusikalsk Kompetencecenter har udgivet den første store danske orgelskole i liturgisk orgelspil. Søren Gleerup Hansen, der har stor pædagogisk erfaring bl.a. som underviser på Sjællands Kirkemusikskole, har bygget bogen op omkring nitten koraler fra Koralbogen til Den Danske Salmebog. Basale tekniske grundbegreber af orgelidiomatisk art er bygget ind i de forskellige satser, ligesom det er tilstræbt at forsøge at præsentere den studerende for mange forskellige satstyper og flere typer tonesprog. Til hver salme knytter der sig bl.a. forspilsidéer, koralsatser og oplæg til improvisation. Derudover præsenteres der fyldige omtaler af kirkeåret, orglet og dets registre, kirketonearter, salmespil, m.m. 172 sider Pris: 375 kr. Bogen kan købes ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium: eller

19 Mie Korp Sloth Tlf

20 452

21 B A B Y S A L M E S A N G Nyt forlag og webshop fokuserer på salmer til babyer og børn Charlotte Møller Nielsen fra Videbæk vil nu dele sine mange erfaringer om udbredelse af salmesang til babyer og andre børn i kirken. Derfor har hun oprettet firmaet Musikskabet Charlotte Møller Nielsen har i mange år arbejdet som organist og korleder i folkekirken. I den forbindelse har hun erfaret at mange børn har en meget ringe kendskab til de danske kernesalmer. Tilbage i februar afsluttede hun en Masteruddannelse i Grundlæggende Musikformidling for børn 0-11 år ved Musikkonservatoriet i Esbjerg. Hendes eksamensopgave Babysalmesang for hele familien bliver nu til Sang- & Aktivitetsbog for børnene og en Vejledning til forældrene. Der findes ikke noget samlet og gennemarbejdet materiale til babysalmesang, som både kan bruges til selve undervisningen i kirken og samtidig være velegnet til at bruge i hjemmet efterfølgende. siger Charlotte. Hun påtog sig denne udfordring, og udarbejdede et sådant materiale, og nu håber hun på, at kirkerne ser en mulighed i at bruge hendes materiale eller at få hjælp til at undervise i babysalmesang. skaber tryghed. Derfor synger vi også de samme salmer hver gang vi er til babysalmesang," siger Charlotte Møller Nielsen Charlotte og fortsætter: Det lyder måske en smule kedsommeligt, men det er det langt fra. For i løbet af de otte uger et typisk forløb strækker sig over, er det tydeligt fra gang til gang at følge babyernes stigende engagement og trang til at udforske de instrumenter og rekvisitter vi bruger i undervisningen. Denne genkendelighed skaber tryghed for både mor og barn". Søger den røde tråd Denne genkendelighed vil Charlotte Møller Nielsen gerne bringe videre ind i folkekirken og gudstjenesten i form af en rød tråd, der spænder lige fra babysalmesang til pensionistforeningen. Jeg har flere gange erfaret fra mødrene ved babysalmesang, at denne tryghed og genkendelighed har langt større betydning end mange ansatte i folkekirken tro, siger Charlotte Møller Nielsen. > Læs mere på Genkendelighed og tryghed Genkendelighed er en meget vigtig ingrediens i babysalmesang, da den 453

22 Ny orgelbog i den populære svenske serie LUX NOVA En flot indbundet bog med 30 populære stykker musik til begravelse og meditation. En del er fra den klassiske musik og en del fra populær-repertoiret. Her er der bl. a. tale om Bridge over Troubled Water, Memory, My Way, Tears in Heaven, Time to Say Goodbye og What a Wonderful World. Bed om indholdsfortegnelse ved e-post til eller se indholdet på Pris kr. 450,00 Serien består desuden af Lux Aeterna 1 og 2, Jubilate, Lacrymosa og Lamentatio. Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

23 Sjællands Kirkemusikskole Kurser med Anne-Mette Riis foråret 2011: Babysalmesang 1, Babysalmesang 2, Salmer, dans og bevægelse, med børn og unge. Derudover flere andre kurser, fx: Rytmisk klaver, m. Mads Granum, fra 28.januar Oplysninger på hjemmesiden, eller ring eller mail Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde. tlf mail: hjemmeside: Hanne Tolbøll blokfløjte Cantica Consort tilbyder 2011: Jette Rosendal sopran Helene Jerg cello Nicolai Nielsen cembalo/klaver Dansk Musik Musik med en dansk historie af Ræhs, Holmboe, Telemann og danske sange. 3 4 musikere kr. G. F. Händel Arier og kammermusik fra Händels storhedstid i London. Kan krydres med danske sange. 3 4 musikere kr....eller vælg mellem børnekoncerter, ny musik og orkesterkoncerter på Kontakt Hanne Tolbøll på eller 455

24 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed ALPHA "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009 ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf

25 Find KONCERTER på Nettet - vælg i ro og mag! 118 udbydere med 317 koncertforslag Bestil vort NYHEDSBREV på hjemmesiden - det er gratis! Eller præsentér dig selv på siden i et år med max. 5 koncertforslag for kun 650 kr. Ring / mail til kirkekoncert.dk tlf

26 Seminar om forandringsvillighed og overenskomster for CO 10 organisationer. Det er næppe nogen stor hemmelighed at det Kirkelige Landskab forandrer sig i disse år. Der er kommet nye overenskomster for en stor del af de ansatte i Folkekirken, med ny lønstruktur og mulighed for faglig og geografisk fleksibilitet. Det kræver meget af den enkelte medlemsorganisation at tilpasse sig de nye forhold, med ændrede arbejdsvilkår både overfor kolleger og arbejdsgivere. derfor afholder organisationerne under CO 10 et kompetence seminar om de nye tider. Seminaret henvender sig primært til bestyrelses- og tillidsrepræsentanter i de forskellige organisationer, men alle er velkomne. Seminaret finder sted: Fredag den 14. januar kl til lørdag den 15. januar 2011, kl Det foreløbige program ser således ud: på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. 1. del Tid til forandringer - Hvordan bliver vi bedre til at omstille os til den nye fremtid. Vi behandler emner som: Forandringer og udvikling. Positiv tilgang og ledelse. Ressourcespejder og ikke fejlfinder. Hvilke ressourcer findes der i medarbejderstaben. Ledelsesværdier. 2. del De konkrete forandringer Hvilke muligheder giver de nye organisationsaftaler. Vi behandler emner som: Udvalgte emner i organisationsaftalen. Tillidsmandsregler og cirkulærer. Hvordan bliver fremtidens arbejde som kirkefunktionær? Hvordan skal vi organiseres i fremtiden? 3. del Hvilke værktøjer har vi og hvordan bruger vi disse? Vi behandler emner som: Vi samler op og fortæller succeshistorier men vi vil også tale om hvad der er svært at arbejde med. Vi skal tale om psykisk arbejdsmiljø. Vi skal tale om spilleregler for effektive møder i relation til medlemsmøder. Vi skal tale om forpligtelser og handlingsplaner for fremtiden. Tilmelding til seminaret sker ved henvendelse på mail: senest 1. december Du skal oplyse navn, adresse, telefon nr. samt evt. tillidspost, f.eks. tillidsrepræsentant eller bestyrelsesmedlem. Seminaret er gratis, der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste og transport til kursusstedet. Arrangører: 458

27 K O M P E T E N C E F O N D E N Husk, at sidste frist for ansøgninger om midler fra Kompetencefonden er mandag den 29. november kl Det er igen tid til at søge midler i Kompetencefonden. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, henvises til oktobernummeret af PO-bladet og Tekst Anders Thorup, formand for FPO og medlem af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg Pengene fordeles mellem ansøgningerne af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg, hvor FPO er repræsenteret ved undertegnede. Det er vigtigt, at ansøgningerne opfylder de formelle krav om blandt andet varighed, MUS-baggrund og budget, som det fremgår af vejledningen, der var trykt i PO-bladets oktobernummer side , og som også kan findes på hjemmesiden. Intet krav til indholdet Der er derimod ikke noget krav til indholdet af ansøgningen og heller ikke nogen forhåndstilkendegivelse af, hvilke emner, der vil blive prioriteret. Kreativiteten skulle jo gerne opmuntres og ikke begrænses. Så søg endelig til hvad som helst. Derimod er der desværre nogle økonomiske begrænsninger. Det beløb, der er øremærket til PO'ere ligger for hver uddeling i størrelsesordenen kr. Det siger derfor sig selv, at tildelinger over kroner alvorligt vil begrænse antallet af øvrige ansøgninger, der kan imødekommes, og derfor vil blive prioriteret lavt. Bagatelgrænsen Modsvarende vil ansøgninger under cirka kroner oftest blive betragtet som under en bagatelgrænse, som det lokale menighedsråd selv kan finansiere. Man bør huske, at Kompetencefonden skal betragtes som et supplement og ikke som en erstatning for menighedsrådenes egne kursuskonti. Der vil derfor også i alle tilfælde blive set særlig positivt på ansøgninger med et element af lokal egenfinansiering. 459

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Husk at indsende dine lønønsker til FPO Hermed et OPROP til alle overenskomstansatte medlemmer. Den 15. i denne måned udløber

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G

N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Skide godt, Egon Jeg hørte om ham første gang engang i de naive 90ere, hvor jeg for Gud ved hvilken gang sad og drak kaffe hos min livsven

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2011-2012

Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Kirkemusikhøjskole 2011-2012 . Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne Atter bydes der velkommen til en sæson i kirkemusikhøjskolen ved Storring-Stjær,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere