PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R Å R G A N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk og en musikalsk viden, der trænger til at blive fornyet. Sådan er livet, for skal vi udvikle os, kaldet det mere på fremdrift end på stilstand. I oktober havde jeg igen glæden af at afholde et kursus om nye salmer på Løgumkloster Højskole. Her var kirkeinteresserede mødt frem for at få en større forståelse for, hvorfor salmesangen vedvarende skal agere i den altid aktuelle nutid. Sideløbende med dette kursus afholdt skolen et kursus i kirkemusik, og det er her, beretningen begynder. Omkring 45 organister og kirkesangere fra hele landet deltog alene med det formål at blive dygtigere til det, de er betalt for i deres hjemlige sogne. Ingen af dem var tvunget af sted. Alle gjorde det, fordi de vidste, at det ville være umagen værd. At deres menigheder efterfølgende ville få en bedre organist eller sanger. Kurset var, for nu at bruge en snart slidt kliché, en win-win-situation for alle. Derfor undrede jeg mig over den snak, jeg hørte i krogene: Flere kurister deltog for egen regning, fordi deres menighedsråd ikke ville betale. Nogle måtte sågar bruge deres ferie på formålet. Naturligvis skal vi i disse tider, hvor end ikke pengene vokser ind i himlen, holde igen og nøje vurdere, hvor vi får mest kirke for pengene. På den anden side kan det ikke siges nok, hvor nødvendig efteruddannelse er. Ganske vist kan den enkelte organist og sanger drage en personlig fordel af kurset, men først og sidst kommer det deres menigheder til gode. En medarbejder, der får lov at få ny inspiration i et socialt fællesskab med ligesindede, vil alt andet lige blive bedre og mere motiveret til det fortsatte arbejde. Det bør menighedsrådene skønne på og tage højde for, når de om nogle måneder skal lægge budget for Her bør der afsættes midler, så alle ansatte kan komme på efteruddannelse. Det er en investering i fremtiden, og derfor er der faktisk ikke råd til at lade være. Bo Nygaard Larsen, redaktør 434

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Foto Bo Nygaard Larsen Debat om kvalifikationstillæg Netop nu er en række medlemmer af FPO ved at forhandle deres kvalifikationstillæg på plads. Men er måden god nok? Torsten Mariegaard tager debatten op. Side Midler fra Kompetencefonden Snart udløber fristen for at søge midler i Kompetencefonden. Få her en opdatering af dine muligheder Side 459 Fire nye udgivelser I dette sidste efterårsnummer præsenterer vi to cd'er og to bøger til ligedele afslapning og inspiration. Blandt andet en cd med salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen. Side Forsiden Susanne Mørk-Jensen Foto: Bo Nygaard Larsen Foto Martin Munch

4 Susanne Mørk-Jensen, medlem af FPOs bestyrelse 392

5 Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen Fra haven til bænken Hun opgav ungdomsdrømmen og levede den ud som voksen. Karrieren førte Susanne Mørk- Jensen fra Landbohohøjskolen og et job som havekonsulent, inden hun i 1998 fik sin PO-eksamen. PO-bladet har mødt hende til en snak om kor, orgler og arbejdet i FPOs bestyrelse. 437

6 S U S A N N E M Ø R K - J E N S E N Efteråret har ramt Nordjylland. Det landsdækkende fænomen lader intet tilbage med støvregn og blade, der langsomt skifter farve for til sidst at dø. Sådan er livets regel, at noget må forgå for at noget andet kan opstå. Susanne Mørk-Jensen sætter nøglen i den lille Romdrup Kirke syd for Aalborg og viser mig hen til Husted-orglet. Den 50-årige organist og nyvalgt medlem af FPOs bestyrelse er det levende eksempel på, at det aldrig er for sent at tænke nyt. Oprindeligt er hun uddannet cand. agro. og arbejdede en årrække som havekonsulent, inden ungdommens drøm om et liv ved musikken blev effektueret. Egentlig ville jeg på konservatoriet, men jeg fik ungdomsgriller og opgav musikken. Og det har jeg mange gange fortrudt," siger Susanne Mørk-Jensen. Hvorfor bliver du ikke organist? I stedet kom hun på Landbohøjskolen i København, og selvom det var arbejdet med dyr, der tiltalte hende, endte hun med en karriere som havekonsulent. I midten af 90erne førte vejen hende til landsbyen Gosmer ved Odder. Dér, boende klods op ad kirken, begyndte hun at mærke noget trække, og med en så kort afstand kunne hun ligeså godt prøve at spille lidt orgel. Det gik så godt, at hun til en familiemiddag blev stillet det afgørende spørgsmål: Hvorfor bliver du ikke organist?". Det er, som om, at Susanne Mørk- Jensen gentager spørgsmålet for sig selv og gennemtænker den betydning, det senere hen fik for hende. Jeg tænkte meget over det spørgsmål, og da jeg kom hjem, undersøgte jeg mine muligheder. Der var kun nogle dage til, at fristen for optagelse på PO-uddannelsen udløb, men jeg sendte en anøgning ind og blev optaget," siger hun. Hun studerede på Løgumkloster Kirkemusikskoles afdeling i Horsens, og i 1998 kunne hun kalde sig PO-organist. To år senere flyttede hun og manden til Vestjylland, hvor hun fik nogle vikariater i forskellige kirker. Senere blev hun ansat i en 60-procent-stilling ved Sir og Naur kirker ved Holstebro, og dermed var karrieskiftet gennemført. I 2002 kom Susanne Mørk-Jensen til sin nuværende stilling, der på det tidspunkt kun var på 85 procent. Men takket være korarbejdet kom den i løbet af kort tid op på 100, og som tingene ser ud nu, kan hun ikke forestille sig et bedre job. Mit arbejde er con amore. Det hænger også sammen med, at jeg har stor frihed i stillingen, så jeg har mulighed for at prøve mulighederne af," siger hun og peger på korarbejdet som et af sine kerneområder. Kor og orgel Hun leder kirkens ungdomskor, der medvirker ved alle højmesser, ligesom hun dirigerer voksenkoret, der øver hver uge i sognegården. Det første kor er et kirkekor bestående af håndplukkede korister, mens den sidste er åben for de, der har lyst. Jeg har tdiligere haft et børnekor, men det er der ikke plads til, som stillingen er sammensat nu. Men jeg håber, at jeg næste år kan få et spirekor," siger Susanne 438

7 S U S A N N E M Ø R K - J E N S E N Mørk-Jensen og begynder at demonstrere orglet. Det smukke instrument er fra 2005 er på 12 stemmer og udtykker den tillid, hun har fra menighedsrådet. Jeg var selv med til at bestemme, at det var det orgel, vi skulle have. Menighedsrådet gav mig frie hænder til at sammensætte det, men jeg allierede mig med Erling Thomsen. Han sørgede for, at jeg sammen med menighedsrådet kom på nogle ekskursioner, så vi havde et grundlag at træffe vores beslutning på," siger hun. Susanne Mørk-Jensen definerer instrumentet som et blandingsorgel, der egner sig ligegodt til både barok og den franske romantik, om end hun mest er optaget af barokkens mestre som Bach og Buxtehude. Barokken er det fundament, der skaber ro og balance i mit liv," siger hun og fortsætter: Jeg kan godt mærke, at jeg var over 30, da jeg blev uddannet. Derfor bruger jeg meget tid på at øve. Mine præ- og postludier finder jeg 14 dage før en gudstjeneste, og på den måde er jeg verdensmester i at gøre det besværligt for mig selv. Jeg ville ønske, at jeg havde værker at vælge imellem, men det har jeg ikke, og derfor må jeg arbejde meget med tingene," siger hun. Det vigtige arbejde i bestyrelsen Vi forlader kirken i blæst. Susanne Mørk- Jensen fortæller de korte træk af sognets historie, hvor landsbyerne Romdrup og Klarup i dag er bygget så meget sammen, at man ikke kan sige den ene uden også at nævne den anden. Romdrup-Klarup lyder hedder det, også pastoratet og den sognegård, der ligger for enden af kirkebakken. Susanne Mørk-Jensen pakker kassen med smørrebrød ud, og mens en traktor ude på vejen kører væk med det, den skal, fortæller hun, hvorfor hun i maj takkede ja til at blive valgt ind i FPOs bestyrelse. Egentlig havde jeg ikke så mange undskyldninger for at sige nej, Desuden mener jeg, at man skal give en hånd med, hvis man kan, og derfor hjælper jeg gerne mine kolleger, så de kan få arbejdet til at fungere," siger hun. Det gælder ikke mindst de nye overenskomster. Det er endnu for tidligt at evaluere dem, men det er vigtigt, at POerne forstår, at den kan give dem nogle muligheder som for eksempel de personlige kvalifikationstillæg. Her er det vigtigt, at vores medlemmerne får modet til at forhandle, og som organisation skal vi hele tiden se på, hvordan vi kan hjælpe vores medlemmer til en bedre løn," siger Susanne Mørk-Jensen. Kvalifikationer og løn hænger sammen. Det ved Susanne Mørk-Jensen. Hun pakker smørrebrødet væk og gør klar til at køre hjem for at pakke. Weekenden står på korkursus i Kolding, og når de følgende døgn er gået, vil hun, koristerne i de to kor og menigheden få glæde af hendes vilje til hele tiden at lære nyt. Det er vigtigt, at vi hele tiden efteruddanner os og viser, at vi organister kan noget, ingen andre kan," siger hun. 439

8 L Æ S E R B R E V Er individuelle kvalifikationstillæg en dårlig ide? Tekst Torsten Mariegaard, organist i Birkholm Kirkesal Hermed ønsker jeg at starte lidt debat, idet jeg selv har gået og funderet over overskriftens spørgsmål - naturligvis op til 15. september, hvor vi alle havde mulighed for at udfolde vores allerbedste skriveevner for at opnå mere i løn. Som et lille præludium skal jeg skynde mig at udtrykke både respekt og taknemmelighed til dem, der har siddet til mange og lange møder for at skabe os den bedst mulige overenskomst. Selv ved jeg såmænd ikke engang præcis, hvem det er, jeg takker - endsige hvordan deres/vores forhandlingsudgangspunkt har været, og hermed i virkeligheden om mine spørgsmål og tanker har nogen gang på jord. Jeg overvejede derfor at sende dette lille indlæg til bestyrelsen alene. Men løn interesserer vel os alle, så med ovenstående taknemmelighed in mente tror jeg det vil være rigtig nyttigt med lidt debat. Så her kommer mit oplæg - simpelt hen set fra orgelbænks-højde: Den offentlige sektor i Danmark har en lang tradition for fælles lønforhandlinger i store grupper: Lærere, sygeplejersker og mange andre. Selv i den private sektor finder man lignende forhold på mange felter. Dog er traditionen som bekendt under opbrud: Med Ny Løn opstod tanken om at skabe dynamik, belønning for særlig indsats, motivation for at forbedre sig m.m. For at få historikken på plads citeres: Ny løn er et system, der kun findes på det offentlige arbejdsmarked. Løn og kompetenceudvikling På det private område eksisterer der mange forskellige former for lønsystemer, der giver personlige tillæg. Lønsystemet i stat, kommuner og regioner hedder Ny løn og blev indført i Lønnen består af en grundløn og tillæg. I modsætning til det gamle lønsystem, hvor man fik løn efter anciennitet, er ideen med Ny løn, at lønnen i højere grad skal aftales på de enkelte arbejdspladser, og at den skal være baseret på den enkeltes 440

9 Årets folkekirkelige debatbog ***** Her er endelig en debatbog, hvor fraserne ikke yngler ved knopskydning, men som virkeligt stemmer til eftertanke. Kristian Østergaard, Dagbladet/Sjællandske Medier **** Tonen er forfriskende og igangsættende anmelderen måtte tage sig i indimellem at prøve at få et ord indført. Pernille Vigsø Bagge og Bo Nygaard Larsen: Ligusterkirken 146 sider Kr. 228,- Forlaget Alfa Hans Gregersen, Nordjyske Bogen kan varmt anbefales... De to debattører er dygtige til verbal slåskamp med argumenter som våben. Man mærker tydeligt, at de har prøvet det før. Det er jævnbyrdige modstandere, hvilket gør kampen spændende. Bogen vil sikkert kunne fungere som katalysator for en kvalificeret debat i mange menighedsråd. Jonas L. Christy, Kirken i København ALFA

10 L Æ S E R B R E V arbejdsfunktioner og kvalifikationer. I staten kobler man desuden ny løn og kompetenceudvikling, så lønnen bruges som motivation for at få nye opgaver, kompetencer og ansvarsområder. (Kilde: HK's hjemmeside) Fedterøvs- eller retoriktillæg måske kan man huske ordet fedterøvstillæg", som lynhurtigt opstod - hvad skulle man ellers kalde et tillæg, som man kunne opnå ved at fremhæve sin egen indsats? Og nu er turen så kommet til os organister - retorik-tillæg", fristes jeg til at kalde muligheden for at forhøje sin løn ved at skrive det bedste man har lært en gang om året. Fedterøvstillæggene mødte stor modstand i de store grupper af offentligt ansatte. Jeg skal ikke kunne sige præcis, hvordan løndannelsen i dag fungerer i de grupper, som tog hul på systemet i Dog talte jeg med en erfaren tillidskvinde for sygeplejersker, og her har man slået en hel del bak i forhold til personlige forhandlinger. Man har i stedet udarbejdet et større system med en række funktionstillæg og andre veldefinerede forhold (kurser, opgraderinger) som udløser tillæg. Men mit ærinde gælder naturligvis organistbranchen. Jeg synes der er to problemer i individuelle lønforhandlinger for os: 1. Generelt har individuel løn sine klare bagsider. Lønforskelle er som skabt til at skabe negativ fokus på lønnen. FPO udsendte som bekendt en høflig reminder med overskriften: Får du nok i løn - nej vel?" Det siger næsten alt om, hvordan vi nu kommer til at tænke. (Med tak for reminderen, i øvrigt) 2. I det kirkelige landskab er der yderligere et væsentligt problem: Arbejdsgiverne er så forskellige som nat og dag. Både mht økonomisk formåen, prioriteringer, overblik, smag og behag - på alle områder er hvert eneste sogn og hvert eneste menighedsråd helt sit eget. Gruppefølelsen i fare Problem nummer 2 kan ødelægge en masse for vores gruppefølelse. Vi vil kunne 442

11 L Æ S E R B R E V opleve at man det ene sted gladelig giver et solidt løntillæg til en organist, som har været på weekendkursus i børnekor - men man måske i nabokirken ser anderledes på sagen, og må opleve at en fuld uddannelse i samme fag ikke giver tillæg - hvad enten vi taler om fuldtidsstudieår på Kirkemusikskole, seminarium, universitet eller konservatorie. Man skal ikke forklejne kortere kurser eller andre input, som kan gøre en stor forskel mht både færdigheder og motivation. Men eksemplet ville give en virkelig solid følelse af uretfærdighed - muligheden for ærgrelse over arbejdsgiverens prioritering er pludselig uendelig. Skal vi overveje en anden kurs? Jeg skal skynde mig at sige, at jeg endnu ikke helt har forstået, om det så er tillidsmandens opgave at sørge for en eller anden form for højere retfærdighed - en god nok tanke, men trods alt har de jo ikke mulighed for at fordele midler på tværs af sognene. Så under alle omstændigheder er jeg meget nysgerrig efter, om vi kunne overveje en anden kurs end individuel stræben efter tillæg. Jeg kan se to muligheder, som jeg synes ville tjene os bedre: 1. Vi kunne søge tilbage mod den fælles løn. For mit eget vedkommende havde den nye overenskomst kun én effekt, nemlig at en række fremtidige løntrin blev aflyst - lønnen gik simpelt hen i stå, hvor den var. I stedet fik jeg så muligheden for hvert år at skulle skrive om at jeg er helt fantastisk til at gøre mit job ordentligt, og derfor skal have et tillæg. Det kommer vist aldrig til at føles naturligt for mig, og jeg vil gætte på at mange af mine kolleger har det på samme måde. 2. Vi kunne arbejde for et system, der minder om sognemedhjælpernes. Deres løn er indrettet i et 4-trins system, hvor det afspejles i lønnen om man har relevante uddannelser, der reelt opkvalificerer. På denne måde kunne man styrke den del af Ny Løn, som alle kan være enige i: At skabe motivation for at uddanne sig livet igennem for at blive stadig bedre til sit virke. 443

12 Hans Jørn Østerby Kirkekoncert En koncert med den vestjyske troubadour er en både hjertevarm og humoristisk oplevelse til stor eftertænksomhed. Østerby har taget alt det bedste med sig fra sin hjemegn - de åbne vidder og det åbne sind, den stille lune og den stoiske ro. 30 års erfaring borger for en professionel og livgivende oplevelse. Optræder over hele landet. Forhør venligst nærmere for priser og ledige datoer hansjornosterby.dk tlf

13 associad.dk Trio ardente TiLBYder følgende koncerter: noël en julekoncert pris: 7.500,- LeÇonS de TénèBreS af couperin pris: 7.500,- STaBaT MaTer af pergolesi pris: 7.500,- STreaMS of pleasure en KonCerT med barokmusik pris: 7.500,- Trio ardente BeSTÅr af: Margrethe Smedegaard, sopran Estrid Molt Ipsen, mezzosopran Christine Toft Kristensen, organist kontakt: Christine Toft Kristensen MoBiL: MaiL: 4 45

14 BYG PÅ DET KLANGLIGT SOLIDE FUNDAMENT Danhild 25, A10 i lys eg Kan udbygges med hybrakustiske lydgivere For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: I den lille landsbykirke er der jo ikke plads til så mange stemmer!. Nja - og dog. Det er ikke helt rigtigt. Det må være sagt af folk, der ikke vil indse, at nutidens teknologi gør det muligt at skabe smuk lyd med et forholdsvist lille pladsforbrug og budget. Såfremt lyden for 25 stemmer skal skabes af piber, vil det dog være meget pladskrævende. ALLE kirker har råd til et godt orgel! Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karakter. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Tel.: , og

15 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, som aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en enkelt knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Orglet i Dalbyover Kirke SKANDINAVISK ORGELCENTRUM

16 Koncertprogram 2011 Efter et års pause er Den jyske Sinfonietta på banen igen med en række spændende og varierede koncertprogrammer: Påske spilleperiode: april 2011 J. S. Bach: Himmelskönig sei wilkommen for 3 soli, kor og orkester Charpentiers: Litanies de la Vierge for kor og orkester Påsken bydes velkommen med et udadvendt og fængslende program Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Kammermusik spilleperiode: maj og august 2011 A. Vivaldis mesterværk De 4 årstider samt Blokfløjtekoncert i D-dur Il Cardellino En sikker publikumssucces. Solister: Jens Astrup - violin og Hanne Tolbøll - blokfløjte Pris: ,- Alle Helgen spilleperiode: november 2011 J.S. Bach: 3 "Dødskantater" for 4 solister, kor og orkester Stærkt og storslået musik, der vil bevæge publikum Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Jul spilleperiode: december 2011 G. F. Händel: Messias for soli, kor og orkester For mange en uundværlig del af julen Dirigent: Michael Thomsen Pris: ,- Operakoncert spilleperiode: løbende En inciterende operaoplevelse hvor publikum bliver ført gennem opera, operette og musicalgenren på en gribende og fornøjelig måde. Kan afvikles såvel indendørs som udendørs. 4 sangere og pianist Pris: ,- Varighed 2x30 min Krav: Klaver/flygel samt lydanlæg/afdækning udendørs For information og booking kontakt Hanne Tolbøll tlf

17 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 449

18 Liturgisk Orgelspil Søren Gleerup Hansen Liturgisk Orgelspil Søren Gleerup Hansen Kirkemusikalsk Kompetencecenter har udgivet den første store danske orgelskole i liturgisk orgelspil. Søren Gleerup Hansen, der har stor pædagogisk erfaring bl.a. som underviser på Sjællands Kirkemusikskole, har bygget bogen op omkring nitten koraler fra Koralbogen til Den Danske Salmebog. Basale tekniske grundbegreber af orgelidiomatisk art er bygget ind i de forskellige satser, ligesom det er tilstræbt at forsøge at præsentere den studerende for mange forskellige satstyper og flere typer tonesprog. Til hver salme knytter der sig bl.a. forspilsidéer, koralsatser og oplæg til improvisation. Derudover præsenteres der fyldige omtaler af kirkeåret, orglet og dets registre, kirketonearter, salmespil, m.m. 172 sider Pris: 375 kr. Bogen kan købes ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium: eller

19 Mie Korp Sloth Tlf

20 452

21 B A B Y S A L M E S A N G Nyt forlag og webshop fokuserer på salmer til babyer og børn Charlotte Møller Nielsen fra Videbæk vil nu dele sine mange erfaringer om udbredelse af salmesang til babyer og andre børn i kirken. Derfor har hun oprettet firmaet Musikskabet Charlotte Møller Nielsen har i mange år arbejdet som organist og korleder i folkekirken. I den forbindelse har hun erfaret at mange børn har en meget ringe kendskab til de danske kernesalmer. Tilbage i februar afsluttede hun en Masteruddannelse i Grundlæggende Musikformidling for børn 0-11 år ved Musikkonservatoriet i Esbjerg. Hendes eksamensopgave Babysalmesang for hele familien bliver nu til Sang- & Aktivitetsbog for børnene og en Vejledning til forældrene. Der findes ikke noget samlet og gennemarbejdet materiale til babysalmesang, som både kan bruges til selve undervisningen i kirken og samtidig være velegnet til at bruge i hjemmet efterfølgende. siger Charlotte. Hun påtog sig denne udfordring, og udarbejdede et sådant materiale, og nu håber hun på, at kirkerne ser en mulighed i at bruge hendes materiale eller at få hjælp til at undervise i babysalmesang. skaber tryghed. Derfor synger vi også de samme salmer hver gang vi er til babysalmesang," siger Charlotte Møller Nielsen Charlotte og fortsætter: Det lyder måske en smule kedsommeligt, men det er det langt fra. For i løbet af de otte uger et typisk forløb strækker sig over, er det tydeligt fra gang til gang at følge babyernes stigende engagement og trang til at udforske de instrumenter og rekvisitter vi bruger i undervisningen. Denne genkendelighed skaber tryghed for både mor og barn". Søger den røde tråd Denne genkendelighed vil Charlotte Møller Nielsen gerne bringe videre ind i folkekirken og gudstjenesten i form af en rød tråd, der spænder lige fra babysalmesang til pensionistforeningen. Jeg har flere gange erfaret fra mødrene ved babysalmesang, at denne tryghed og genkendelighed har langt større betydning end mange ansatte i folkekirken tro, siger Charlotte Møller Nielsen. > Læs mere på Genkendelighed og tryghed Genkendelighed er en meget vigtig ingrediens i babysalmesang, da den 453

22 Ny orgelbog i den populære svenske serie LUX NOVA En flot indbundet bog med 30 populære stykker musik til begravelse og meditation. En del er fra den klassiske musik og en del fra populær-repertoiret. Her er der bl. a. tale om Bridge over Troubled Water, Memory, My Way, Tears in Heaven, Time to Say Goodbye og What a Wonderful World. Bed om indholdsfortegnelse ved e-post til eller se indholdet på Pris kr. 450,00 Serien består desuden af Lux Aeterna 1 og 2, Jubilate, Lacrymosa og Lamentatio. Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

23 Sjællands Kirkemusikskole Kurser med Anne-Mette Riis foråret 2011: Babysalmesang 1, Babysalmesang 2, Salmer, dans og bevægelse, med børn og unge. Derudover flere andre kurser, fx: Rytmisk klaver, m. Mads Granum, fra 28.januar Oplysninger på hjemmesiden, eller ring eller mail Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde. tlf mail: hjemmeside: Hanne Tolbøll blokfløjte Cantica Consort tilbyder 2011: Jette Rosendal sopran Helene Jerg cello Nicolai Nielsen cembalo/klaver Dansk Musik Musik med en dansk historie af Ræhs, Holmboe, Telemann og danske sange. 3 4 musikere kr. G. F. Händel Arier og kammermusik fra Händels storhedstid i London. Kan krydres med danske sange. 3 4 musikere kr....eller vælg mellem børnekoncerter, ny musik og orkesterkoncerter på Kontakt Hanne Tolbøll på eller 455

24 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed ALPHA "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009 ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf

25 Find KONCERTER på Nettet - vælg i ro og mag! 118 udbydere med 317 koncertforslag Bestil vort NYHEDSBREV på hjemmesiden - det er gratis! Eller præsentér dig selv på siden i et år med max. 5 koncertforslag for kun 650 kr. Ring / mail til kirkekoncert.dk tlf

26 Seminar om forandringsvillighed og overenskomster for CO 10 organisationer. Det er næppe nogen stor hemmelighed at det Kirkelige Landskab forandrer sig i disse år. Der er kommet nye overenskomster for en stor del af de ansatte i Folkekirken, med ny lønstruktur og mulighed for faglig og geografisk fleksibilitet. Det kræver meget af den enkelte medlemsorganisation at tilpasse sig de nye forhold, med ændrede arbejdsvilkår både overfor kolleger og arbejdsgivere. derfor afholder organisationerne under CO 10 et kompetence seminar om de nye tider. Seminaret henvender sig primært til bestyrelses- og tillidsrepræsentanter i de forskellige organisationer, men alle er velkomne. Seminaret finder sted: Fredag den 14. januar kl til lørdag den 15. januar 2011, kl Det foreløbige program ser således ud: på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. 1. del Tid til forandringer - Hvordan bliver vi bedre til at omstille os til den nye fremtid. Vi behandler emner som: Forandringer og udvikling. Positiv tilgang og ledelse. Ressourcespejder og ikke fejlfinder. Hvilke ressourcer findes der i medarbejderstaben. Ledelsesværdier. 2. del De konkrete forandringer Hvilke muligheder giver de nye organisationsaftaler. Vi behandler emner som: Udvalgte emner i organisationsaftalen. Tillidsmandsregler og cirkulærer. Hvordan bliver fremtidens arbejde som kirkefunktionær? Hvordan skal vi organiseres i fremtiden? 3. del Hvilke værktøjer har vi og hvordan bruger vi disse? Vi behandler emner som: Vi samler op og fortæller succeshistorier men vi vil også tale om hvad der er svært at arbejde med. Vi skal tale om psykisk arbejdsmiljø. Vi skal tale om spilleregler for effektive møder i relation til medlemsmøder. Vi skal tale om forpligtelser og handlingsplaner for fremtiden. Tilmelding til seminaret sker ved henvendelse på mail: senest 1. december Du skal oplyse navn, adresse, telefon nr. samt evt. tillidspost, f.eks. tillidsrepræsentant eller bestyrelsesmedlem. Seminaret er gratis, der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste og transport til kursusstedet. Arrangører: 458

27 K O M P E T E N C E F O N D E N Husk, at sidste frist for ansøgninger om midler fra Kompetencefonden er mandag den 29. november kl Det er igen tid til at søge midler i Kompetencefonden. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, henvises til oktobernummeret af PO-bladet og Tekst Anders Thorup, formand for FPO og medlem af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg Pengene fordeles mellem ansøgningerne af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg, hvor FPO er repræsenteret ved undertegnede. Det er vigtigt, at ansøgningerne opfylder de formelle krav om blandt andet varighed, MUS-baggrund og budget, som det fremgår af vejledningen, der var trykt i PO-bladets oktobernummer side , og som også kan findes på hjemmesiden. Intet krav til indholdet Der er derimod ikke noget krav til indholdet af ansøgningen og heller ikke nogen forhåndstilkendegivelse af, hvilke emner, der vil blive prioriteret. Kreativiteten skulle jo gerne opmuntres og ikke begrænses. Så søg endelig til hvad som helst. Derimod er der desværre nogle økonomiske begrænsninger. Det beløb, der er øremærket til PO'ere ligger for hver uddeling i størrelsesordenen kr. Det siger derfor sig selv, at tildelinger over kroner alvorligt vil begrænse antallet af øvrige ansøgninger, der kan imødekommes, og derfor vil blive prioriteret lavt. Bagatelgrænsen Modsvarende vil ansøgninger under cirka kroner oftest blive betragtet som under en bagatelgrænse, som det lokale menighedsråd selv kan finansiere. Man bør huske, at Kompetencefonden skal betragtes som et supplement og ikke som en erstatning for menighedsrådenes egne kursuskonti. Der vil derfor også i alle tilfælde blive set særlig positivt på ansøgninger med et element af lokal egenfinansiering. 459

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Nytårshilsen Efter forhåbentlig vel at have overstået den travle juletid, er det nu tid for at ønske hinanden et rigtig godt nytår.

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Fokus på arbejdsmiljø I sidste nummer af PO-bladet var der et interview med SFs kirkeordfører Pernille Vigsø Bagge, der efterlyste en

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend.

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend. Hold øje uge 4 Kære alle. Om få timer er store torv omdannet til bondegård. Traditionen tro kommer der til VINTERFESTEN mange spændende udklædninger det får vi se Jeg håber at fange et godt billede eller

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Temamøde for kontaktpersoner

Temamøde for kontaktpersoner Temamøde for kontaktpersoner Ansættelsesvilkår, overenskomster og planlægning af arbejdstid Den 19. marts 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Herning Dagsorden Orientering om ansættelsesvilkår, overenskomster

Læs mere