PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers vedkommende. Fra at være ansat som noget der minder om tjenestemænd blev man lønmodtager, på vilkår der tilnærmer sig det almindelige arbejdsmarked. For menighedsrådene har det betydet en række nye ting at tage stilling til og en øget arbejdsbyrde, men også en langt højere grad af selvbestemmelse. At sætte sig ind i overenskomsten og at udarbejde nye ansættelsesbeviser for alle overenskomstansatte medarbejdere er engangsopgaver. At administrere de nye arbejdstidsregler er en fast tilbagevendende opgave, der er kontaktpersonens ansvar. Samtidig har det givet menighedsrådene en større selvbestemmelse i forhold til at kunne oprette stillinger, der bryder med traditionelle sognegrænser og for visse stillingskategorier også faggrænser. Denne nye selvbestemmelse er blevet administreret meget forskelligt i de forskellige sogne. Mange har valgt at sige, at de fortsætter, som de altid har gjort, hvilket for så vidt er udmærket, blot de husker at udarbejde nyt ansættelsesbevis for medarbejderne!!, og i øvrigt følge overenskomstens regler. Andre har set mulighederne i at kunne konstruere stillinger, der passer til lokale behov, især i forbindelse med nyansættelser, og den største interesse har i den forbindelse drejet sig om vikardækningen. Der bliver simpelthen flere stillinger med mere end en kirke. Mange menighedsråd har haft det lidt svært med deres nye frihed. Efter altid ved større beslutninger at skulle sige: Hvad siger stiftet?, må man nu sige: Hvad siger overenskomsten? Det har ikke været lige let for alle at omstille den vante tankegang. Også vi som ansatte har et ansvar for at kende reglerne. Det nytter ikke at nøjes med at trække på skuldrene og sige, at det må de andre vide bedst. Først når vi kender vore pligter og rettigheder, er vi klædt på til at møde de nye tider. Og hvis der skulle opstå tvivl eller uenighed, er det vores tillidsmænd, som hjælper. Overenskomsten skulle gerne være til gavn for alle parter. Det bliver den kun, hvis den følges. Henriette Hoppe, bestyrelsesmedlem, FPO 390

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Foto Peter Skjold Petersen Masser af genklang fra Herning GENKLANG er en ny platform for arbejdet med sang i Danmark med rum for internationale indspark. Side Midler fra Kompetencefonden Det er efterår, og det er atter tid tll at søge midler fra Kompetencefonden. Vi giver dig en grundig introduktion til, hvordan du søger - og hvad der kan søges til. Side PO-bladet søger ny redaktør Har du lyst til at være redaktør af dette blad? PO-bladet søger en ny redaktør. Læs mere om stillingen. Side Randers, Forsiden Den danske Salmebog Foto: Bo Nygaard Larsen

4 S A N G S K O L E Mads Bille i Herning skaber Genklang Den Jyske Sangskole har, i samarbejde med blandt andet Det Jyske Musikkonervatorium, taget initiativ til at etablere GENKLANG som en ny platform for arbejdet med sang i Danmark med rum for internationale indspark. GENKLANGs mål er at styrke sangen ved at arrangere konferencer, masterclasses og kurser for korledere, folkeskolelærere og sangpædagoger, og formidle viden om stemmer og sang på nettet. Og ambitionerne er store. Målet med GENKLANG er at udvikle et nationalt og internationalt miljø, hvor fagfolk fra hele verden mødes og udvikler viden om sang og musik, siger Mads Bille, der er kunstnerisk leder for GENKLANG, leder af Den Jyske Sangskole og dirigent for Herning Kirkes Drengekor. Konference om sang Mads Bille og GENKLANGs øvrige medarbejdere er allerede i gang med at nå fra visioner til virkelighed. Det første skridt er etableringen er hjemmesiden der netop er gået i luften. Derudover blev der den 20. september afholdt konferencen Hvorfor er det vigtigt at synge? Her havde GENKLANG inviteret musikere, sanglærere, uddannelsesledere, politikere, debattører, forskere og ildsjæle til at spille ind i debatten om hvor sangen står i Danmark i dag og kigge frem til Gennem diskussion af et worst-case-scenario og et drømmebillede for år 2020, ville man skabe en vision for fremtidens arbejde for sangen i Danmark. På konferencen deltog blandt andre Henrik Marstal, oboist Henrik Goldschmidt og Michael Bojesen, der er dirigent for DR Pigekoret. Tekst Genklang 392

5 S A N G S K O L E Mads Bille er kunstnerisk leder af GENKLANG. Foto Peter Skjold Petersen Bag om sangskolen GENKLANG fortsætter med ny hjemmeside, nye projekter og større ambitioner det arbejde der tidligere hørte ind under Videncenter for Unge Stemmer. For eksempel fortsætter den årlige Masterclass i Unge Stemmer i GENKLANG-regi. Læs mere på 393

6 RAFFINADERIET.DK Særlige interesser kræver en særlig forsikring! Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på

7 K O M P E T E N C E F O N D E N Nu er det tid til at søge midler fra Kompetencefonden Efteråret er lig med Kompetencefonden. Ansøgningen skal være fonden i hænde senest mandag den 29. november Kirkeministeriet har modtaget midler fra Kompetencefonden til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v. Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar september Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden mandag den 27. september 2010 til mandag den 29. november 2010 kl Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen: Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til. Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøgningen. Menighedsrådet modtager ansøgningen via menighedsrådets e-post adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 6. december 2010 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 6. december 2010 modtage den godkendte ansøgning. Husk, det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt. Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke Godkend sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen. Det er derfor en god idé at indtaste ansøgningen 1 uge før fristens udløb. Fordelingen forventes at finde sted i Kirkeministeriets uddannelsesudvalg fredag, den 11. februar 2011, hvorefter ansøgerne vil modtage besked om tilsagn eller afslag senest 1. marts Der henvises til: Kirkeministeriets vejledning af april 2003 om medarbejderudviklingssamtaler i folkekirken, hvor der også er optrykt forslag til opstilling af udviklingsplaner. Vejledningen findes på SCKK hvor der kan findes oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v. de faglige organisationer, som kan hjælpe med yderligere vejledning. Kontakt formand Anders Thorup. 395

8 K O M P E T E N C E F O N D E N Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning Arbejdsgiveren (menighedsrådet) og medarbejderen (organisten) skal arbejde med den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling, da kravene til medarbejderen er under stadig forandring. Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem de opgaver, som bliver stillet medarbejderen, og medarbejderens muligheder for at løse opgaverne. Både arbejdsgiver og medarbejder skal derfor være opmærksomme på pligten til at styrke kompetenceudvikling, der tilgodeser, at medarbejderen får mulighed for både personlig og faglig udvikling, herunder at kunne klare arbejdspladsens opgaver og mål. Kompetenceudvikling er en fælles opgave for medarbejdere og arbejdsgiver. Medarbejderen skal som følge heraf være indstillet på at lære og udvikle sig gennem efteruddannelse, og det er vigtigt, at arbejdsgiveren medvirker til, at deres medarbejdere får mulighed for efteruddannelse m.v. Kompetencemidlerne er et supplement til de eksisterende budgetter og er tænkt anvendt til længevarende udviklingsforløb. Strategisk kompetenceudvikling De kompetencer som Uddannelsesudvalget ønsker at fremme er: Kompetencer som kan afhjælpe mangler på grundlæggende og almene kvalifikationer. Man bør således fremme uddannelse og efteruddannelse i almindelige kvalifikationer, og herved lægge vægt på udvikling af kompetencer for de kortuddannede. Kompetencer som støtter forbedringer i arbejdet, gerne med en afsmittende virkning på omgivelserne. Således at medarbejderen bliver bedre rustet til at udføre sine opgaver og gerne således, at der efterfølgende kan ske en deling af opnået viden på stedet. Kompetencer til gavn for arbejdsmiljøet. Kompetencer som er relevante i forhold til arbejdsmarkedet. Dette skal forstås bredt, således at medarbejderen også kan udvikle kompetencer til opgaver, der ligger uden for sognet/folkekirken. Uddannelsesudvalget anbefaler, at arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderen udarbejder en strategisk og systematisk udviklingsplan på det enkelte sted ud fra de ønsker og behov, der måtte være. Krav om MUS Der skal holdes medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem arbejds- 396

9 K O M P E T E N C E F O N D E N giveren eller nærmeste forsatte og medarbejderen. Denne samtale skal sikre, at medarbejderen befinder sig godt i sit arbejde og med sine funktioner, samt give medarbejderen og arbejdsgiveren en mulighed for på tomandshånd at tale om alle sider af medarbejderens arbejdssituation. Medarbejderudviklingssamtalen er et vigtigt led i medarbejderens udvikling, og både arbejdsgiver og medarbejder har pligt til at tale om arbejdspladsens behov samt om den enkelte medarbejders individuelle og faglige udvikling. I den forbindelse drøftes og planlægges efteruddannelsen af medarbejderen. Ved medarbejderudviklingssamtalen skal der laves en individuel udviklingsplan, hvor de beslutninger arbejdsgiver og medarbejder er nået frem til nedskrives. Det skal fremgå af udviklingsplanen, at den søgte kompetenceudvikling er et led i denne. Udviklingsplanen skal indtastes i ansøgningsskemaet om kompetencemidler. Hvad kan der søges midler til Midlerne kan blandt andet bruges til dækning af kursusafgifter, vikarudgifter, undervisningsmateriale samt andre udgifter, der skal afholdes i forbindelse med kurset. Midlerne fra kompetencefonden kan ikke bruges til løn til ansøgeren. Der ydes ikke støtte til de obligatoriske kurser på f.eks. kirketjener, kordegne- og graveruddannelsen. Der kan ikke ydes støtte til uddannelser på folkekirkens egne uddannelsesinstitutioner, f.eks. kirkemusik- skolerne, dog kan der gives støtte til de kurser uddannelsesinstitutionerne udbyder, som er indtægtsdækket. (BEMÆRK denne ny formulering, der giver mulighed for at søge støtte til en lang række af kirkemusikskolernes kurser) Kontakt uddannelsesinstitutioner-ne for at høre hvilke kurser, der kan være tale om. Der ydes støtte til kurser og uddannelsesforløb, der ligger i perioden 1. januar september Der kan endvidere ydes støtte til kurser og uddannelsesforløb der ligger i perioden 1. september september Sidstnævnte kan dog kun lade sig gøre, hvis der inden 1. september 2012 er indgået en økonomisk bindende aftale med f.eks. et kursus- eller uddannelsessted i forbindelse med tilmelding til en konkret uddannelse. Er et uddannelsesforløb påbegyndt inden d. 1. januar 2011, ydes der således kun støtte til den del af den samlede uddannelse, som afvikles efter d. 1. januar Selv om der ved en tidligere fordeling er blevet tildelt midler til et specifikt formål eller kursus, betyder dette ikke, at der også bliver tildelt midler til dette formål eller kursus ved senere fordelinger. Krav til varighed Kompetenceforløbet skal være af mindst én uges varighed, svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Fraværet fra arbejdspladsen behøver ikke kun være til kursusforløbet, men kan også være i forbindelse med forberedelse til 397

10 K O M P E T E N C E F O N D E N undervisning eller forberedelse til en eventuel eksamen. En medarbejder kan få tildelt midler, der skal dække flere sammenhængende kursusforløb f.eks. basiskursus 1 og 2. Disse forløb kan være opdelt i flere moduler, hvor det enkelte modul har en varighed på under 5 arbejdsdage, men samlet skal de have en varighed på mindst 5 arbejdsdage. Ligeledes kan det enkelte kursusforløb være opdelt på flere moduler, hvor de enkelte moduler har en varighed på under 5 arbejdsdage, men tilsammen skal de have en varighed på mindst 5 arbejdsdage, f.eks. 2 gange 3 dage. Ansøgning Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af uddannelsesforløbet, både indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der ansøges midler til. Er der tale om et konkret kursus, f.eks. personalejura, vil kursustitlen ofte være nok, men specielt mere sammensatte uddannelsesforløb kræver en fyldestgørende beskrivelse. Det samme gør sig gældende for det tidsmæssige. For konkrete kurser oplyses afviklingstidspunkt, evt. som 5 dage i efteråret 2011, hvis det præcise tidspunkt endnu ikke kendes. For mere sammensatte og længere forløb kræves en nærmere beskrivelse af det tidsmæssige forløb. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt. Det er en god idé at indtaste ansøgningen 1 uge før fristens udløb. Budget Det budget, der skal indtastes i ansøgningsskemaet, skal indeholde oplysninger om, hvilke enkeltudgifter, der søges midler til. Det skal således tydeligt fremgå af budgettet, hvor stor en del af det søgte beløb, der går til f.eks. kursusafgiften, kursusmateriale, vikarudgifter samt andre udgifter i forbindelse med kompetenceforløbet. Det skal fremgå tydeligt, om der ydes tilskud til det søgte kompetenceforløb fra menighedsrådet eller fra andre fonde, legater m.v. Kørsel kan støttes med den lave sats, jf. Finansministeriets cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Ophold i udlandet følger statens satser. VEU-godtgørelse Det skal bemærkes, at til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og en række enkeltfag under lov om åben uddannelse ydes der i en række tilfælde tilskud i form af VEU-godtgørelse. For nærmere oplysning rettes henvendelse til arbejdsformidlingen eller uddannelsesinstitutionen. Til de uddannelser, hvor der er VEUgodtgørelse, bør det påføres ansøgningsskemaet under punktet budget, idet VEUgodtgørelsen skal fratrækkes udgiften til vikarudgifter. Ved ansøgning fra flere medarbejdere Flere medarbejdere kan bruge samme kursus, hvis det fremgår af den enkel-tes 398

11 K O M P E T E N C E F O N D E N udviklingsplan, at der er tale om samme behov for udvikling af kompetence. Det vil være muligt at lave fælles kurser til f.eks. en enkelt personalegruppe eller alle ansatte i et sogn. Der kræves dog individuelle udviklingsplaner for hver enkelt medarbejder, hvoraf det fremgår, at kurset er et led i denne. Hver medarbejder skal indtaste en ansøgning. Tidsfrister og ansøgningsprocedure Med hensyn til tidsfrister for brug af kompetencefondsmidler henvises der til kapitlet Hvad kan der søges midler til, 4. afsnit. Ansøgning om midler skal ske på internettet, på adressen www. kompetencefonden.km.dk. Der vil være adgang til ansøgningsskemaet fra alle pc ere med internetadgang 27. september 2010 til mandag den 29. november Ansøgningsskemaet følges af en vejledning om hvordan de enkelte felter skal udfyldes. Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøg-ningen. Menighedsrådet modtager ansøgningen via menighedsrådets e-post adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 6. december 2010 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 6. december 2010 modtage den godkendte ansøgning. Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke Godkend sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen. Fordelingen af kompetencemidlerne foretages af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget består af én repræsentant fra hver af de faglige organisationer og Landsforeningen af Menighedsråd, samt repræsentanter fra Kirkeministeriet. Spørgsmål: Er der spørgsmål om ansøgning af midler fra kompetencefonden, kan de faglige organisationer kontaktes med henblik på råd og vejledning. Kontakt gerne formand Anders Thorup. Uddybende materiale Kirkeministeriets vejledning af april 2003 om medarbejderudviklingssamtaler i folkekirken, hvor der også er trykt forslag til opstilling af udviklingsplaner. Vejledningen findes på www. folkekirkenspersonale.dk. På SCKKs hjemmeside kan der findes oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v. 399

12 Skal du have nye orgelnoder - se her! Tom Pedersen 21 enkle præ- og postludier Kan spilles både som manualiter og med pedal. Pris: kr. 155,- Se mine andre orgelværker på forlaget Partitur. Noderne kan alle bestilles hos mig eller på Partiturs hjemmeside: eller / Rutineret PO tilbyder vikariater i Storkøbenhavn og omegn. Hverdage samt løse weekender da jeg er i stilling med begrænset tjenestepligt. Mvh Ulla Schmidt

13 associad.dk Trio ardente TiLBYder følgende koncerter: noël en julekoncert pris: 7.500,- LeÇonS de TénèBreS af couperin pris: 7.500,- STaBaT MaTer af pergolesi pris: 7.500,- STreaMS of pleasure en KonCerT med barokmusik pris: 7.500,- Trio ardente BeSTÅr af: Margrethe Smedegaard, sopran Estrid Molt Ipsen, mezzosopran Christine Toft Kristensen, organist kontakt: Christine Toft Kristensen MoBiL: MaiL: 40 1

14 BYG PÅ DET KLANGLIGT SOLIDE FUNDAMENT Danhild 25, A10 i lys eg Kan udbygges med hybrakustiske lydgivere For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: I den lille landsbykirke er der jo ikke plads til så mange stemmer!. Nja - og dog. Det er ikke helt rigtigt. Det må være sagt af folk, der ikke vil indse, at nutidens teknologi gør det muligt at skabe smuk lyd med et forholdsvist lille pladsforbrug og budget. Såfremt lyden for 25 stemmer skal skabes af piber, vil det dog være meget pladskrævende. ALLE kirker har råd til et godt orgel! Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karakter. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Tel.: , og

15 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, som aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en enkelt knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Orglet i Dalbyover Kirke SKANDINAVISK ORGELCENTRUM

16 Compenius-orglet Festival for historiske musikinstrumenter på Frederiksborg Slot oktober 2010 Festivalens hovedattraktion er naturligvis Compenius-orglet, men Frederiksborg Slot råder også over andre historiske instrumenter, nemlig det nyrestaurerede Marcussen-orgel fra 1864 og det ligeledes nyrestaurerede klokkespil fra Hertil kommer komponisten I.P.E. Hartmanns flygel, bygget af Erard i Paris i Der vil være en hovedkoncert hver dag kl. 17 i Rosen eller Slotskirken samt en række halvtimes koncerter mellem kl. 11 og 16 på slottets forskellige instrumenter. Det kgl. Danske Musikkonservatoriums Tidlig Musik studerende vil sørge for tidstypisk musik med rundt om i museets stuer. søndag den 3. oktober kl Foredrag i Rosen ved Jens Brincker: Venedig omkring Musikkens Mekka kl Musik på klokkespillet med Ulla Handler kl Koncert-optakt på Compenius-orglet med slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen kl Åbningskoncert (Entré 100 kr.) Claudio Monteverdi: Maria Vesper Dirigent: Paul Hillier mandag den 4. oktober kl Klokkespillet. Ørjan Horn Johansen kl Compenius-orglet. Ruben Munk kl Marcussen-orglet. Søren Chr. Vestergaard kl Hartmann-flyglet. Morten Mogensen kl Koncert på Compenius-orglet med Bine Bryndorf. Musik af Buxtehude og Muffat tirsdag den 5. oktober kl Klokkespillet. Poul Christian Balslev kl Compenius-orglet. Søren Gleerup Hansen kl Marcussen-orglet. Sven-Ingvart Mikkelsen kl Hartmann-flyglet. Jens Ramsing kl Koncert på Marcussen-orglet med Hans Fagius. Musik af Schumann, Beethoven, Hesse, Haydn og Gade onsdag den 6. oktober kl Klokkespillet. Lars Sømod kl Compenius-orglet. Kristian Olesen kl Marcussen-orglet. Christian Blom-Hansen kl Hartmann-flyglet. Morten Mogensen kl Koncert på Compenius-orglet med Jean-Charles Ablitzer. Musik af Hieronimus og Michael Prætorius, John Bull og Frescobaldi torsdag den 7. oktober kl Compenius-orglet: Masterclass ved Compenius-orglet med Professor Edoardo Bellotti. kl Klokkespillet. Ulla Handler kl Hartmann-flyglet. Charlotte Møller kl Koncert på Compenius-orglet med Edoardo Bellotti. Musik af Hieronimus og Jacob Prætorius, Frescobaldi og Pasquini fredag den 8. oktober kl Klokkespillet. Peter Langberg kl Compenius-orglet. Babett Hartmann kl Marcussen-orglet. Kristian Krogsøe kl Compenius-orglet. Mads Damlund kl Koncert på Hartmann-flyglet med Haydn Delight. Jennifer Dill, fløjte Hanna Englund, cello Charlotte Møller, klaver. lørdag den 9. oktober kl Klokkespillet. Søren Gleerup Hansen kl Compenius-orglet. Lars Colding Wolf, orgel - Per Buhre, violin og kontratenor kl Marcussen-orglet. Ulla Handler kl Compenius-orglet. Ulla Handler kl Koncert i Rosen (Entré 100 kr.) G. Rossini: Messe Solennelle. Dir.: Sven-Ingvart Mikkelsen søndag den 10. oktober kl Festgudstjeneste kl Klokkespillet. Ulla Handler kl Compenius-orglet. Lene Langballe, zink Roberto Falcone, violin - Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel kl Afslutningskoncert i Rosen. Carsten Dahl improviserer på Hartmann-flyglet Entré: Hvor intet andet er nævnt giver billet eller årskort til Frederiksborgmuseet adgang. Dagsbillet: 60 kr (studerende og pensionister 50 kr) Årskort: 200 kr Til koncerterne 3. oktober kl. 17 og 9. oktober kl. 17 kan billetter a 100,- kr. købes i Frederiksborgmuseets billetsalg og BILLETnet på posthusene eller Resterende billetter sælges ved døren, som åbner kl

17 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 405

18 Ny orgelbog i den populære svenske serie LUX NOVA En flot indbundet bog med 30 populære stykker musik til begravelse og meditation. En del er fra den klassiske musik og en del fra populær-repertoiret. Her er der bl. a. tale om Bridge over Troubled Water, Memory, My Way, Tears in Heaven, Time to Say Goodbye og What a Wonderful World. Bed om indholdsfortegnelse ved e-post til eller se indholdet på Pris kr. 550,00 Serien består desuden af Lux Aeterna 1 og 2, Jubilate, Lacrymosa og Lamentatio. Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

19 KIRKERNE SYNGER OG SPILLER PÅ SPIL DANSK DAGEN TORSDAG DEN 28. OKTOBER 2010 OVER HELE DANMARK SPIL DANSK DAGEN ER MUSIKLIVETS ÅRLIGE FESTDAG * KONCERTER * FÆLLESSANG * FOREDRAG * DEBATTER * MUSIKGUDSTJENESTER * WORKSHOPS VI HÅBER, AT JERES KIRKE OGSÅ VIL GIVE GENLYD AF DANSK MUSIK PÅ SPIL DANSK DAGEN. VIND KONCERTER ALLE KIRKER, DER TILMELDER ET ARRANGEMENT PÅ DELTAGER I LODTRÆKNINGEN OM EN KONCERTOPLEVELSE MED HIMMELBLÅ ELLER FANGEKORET. KONCERTEN AFVIKLES I VINDERKIRKEN OG BETALES AF KODA. SAMARBEJDSPARTNERE : WWW. SPILDANSK. DK 407

20 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed ALPHA "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009 ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf

21 Find KONCERTER på Nettet - vælg i ro og mag! 118 udbydere med 317 koncertforslag Bestil vort NYHEDSBREV på hjemmesiden - det er gratis! Eller præsentér dig selv på siden i et år med max. 5 koncertforslag for kun 650 kr. Ring / mail til kirkekoncert.dk tlf

22

23

24 5% LSBprivat Løn FPO har et samarbejde med Lån & Spar, der giver dig store medlemsfordele: Højeste rente på din lønkonto lav rente på dit billån Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto På LSBprivat Løn får du 5 % i rente på de første kr. og 0,25 % på resten. Du får LSBprivat Løn på baggrund af en almindelig kreditvurdering. For at få LSBprivat Løn, skal du være medlem af FPO og samle hele din privatøkonomi hos os. Lav rente på dit billån uden udbetaling Når du har LSBprivat Løn, kan du også få LSBprivat Bil til 5,95 % i rente (svarer til ÅOP på 7,76 %). Tilmed uden udbetaling og med lav stiftelsesprovision. Har du et billån i en anden bank, overfører vi dit billån helt uden stiftelsesprovision. Det er nemt at skifte bank Du skal blot investere tid til et møde, så klarer vi resten også kontakten til din nuværende bank. Online: Klik ind på På forsiden vælger du Book et møde, så bliver du kontaktet. Ring: Ring på og aftal tid til et personligt eller telefonisk møde. Rentesatserne er variable og gældende pr.7. juli

25 Operasanger Jesper Brun-Jensen og organist Anne Lise Quorning tilbyder kirkekoncerter Kirkekoncerter i særklasse: Det er klassisk, solidt og underholdende for alle, der sætter pris på gode musikalske oplevelser. Det er intimt, medrivende og smukt en klassisk koncert med både opera, oratorieuddrag, salmer, spirituals og orgelsolo. Kirken og kroen": Ønskes en blanding af kirkekoncert og underholdning i sognegården derefter har vi gode erfaringer med denne kombination. Her kan opleves flere opera-, operette- og musicalnumre ledsaget af Jespers talegaver alt røbes fra bassernes forunderlige verden... (næsten!) Honorar: Fra kr transport For yderligere oplysninger henvises til Kontakt: Lyngåvej 78, Lyngå, 8370 Hadsten. For yderlige oplysninger: Tlf: / Uddrag fra anmeldelse af koncert i Sulsted Kirke Vensyssel Festival 2007:...der var et sjældent lykkeligt samspil mellem det eksemplariske akkompagnement og sangeren: orgelets volumen var smukt afstemt med stemmen, men Anne Lise Quorning viste også sine rige evner i bl.a. en Bach-koral samt i Oskar Lindbergs populære bearbejdning af Dalarnes En fäbodssalme. Jesper Brun-Jensens melodiøse bas klædte kirkerummet, og han viste, at hans bas egner sig til andet og mere end det gemytlige og komiske. Han markerede dens mange klanglige variationsmuligheder i sine tolkninger, og han spændte dens store klangfylde op i især de store Händelarier og i Schuberts litanai Jens Henneberg, Nordjyske. 413

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt.

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt. Nr. VI 6. okt. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Filmklubben P8 n præsenterer Kung-Fu Tema-Fest På torsdag kl. 20:00 Filmklubben P8'n præsenterer

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere