PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab med muligheden for, via deres tillidsrepræsentanter, at forhandle lokale tillæg til basislønnen. Nu er chancen der for alle de kolleger, der er overgået til den nye overenskomst, også selvom de ikke har skiftet job. Med overgangen til den nye overenskomst bortfaldt det gamle velkendte lønsystem med automatisk indbyggede løntrinsstigninger. I dag får man en basisløn og et tillæg efter, hvor mange kirker man betjener. Derudover får man ikke automatisk flere lønstigninger, udover den procentvise lønstigning, som alle får, medmindre man får forhandlet sig til et tillæg ved den årlige lokallønsforhandling. Det er første gang, der er mulighed for på den måde selv at have indflydelse på dele af ens løn. På FPOs hjemmeside, kan du finde råd og vejledning til, hvordan du sender din ansøgning, ligesom du også her finder en skabelon, der kan tages udgangspunkt i og der er såmænd ikke så lang betænkningstid, for ansøgningen skal være sendt inden den 15. september. Det er ikke muligt selv at forhandle lokale tillæg det skal ske gennem de lokale tillidsrepræsentanter men du skal selv formulere ansøgningen, da du jo bedst kender de kvalifikationer, du besidder. Derfor er et godt råd her lige efter ferien, at du laver en liste over de kurser, efteruddannelser eller andre relevante uddannelser, du har tilegnet dig, ligesom også din anciennitet indgår i forhandlingen så spids pennen og kom i gang med din ansøgning. Helle Zederkof, næstformand, FPO 310

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Økonomi og efteruddannelse Har du behov for efteruddannelse, er der mulighed for at få økonomisk hjælp. Det skriver FTF-A om i denne artikel. Side Med islandske rødder De fleste i hans familie er noget ved musikken. Det gælder også PO-organist Anker Sigfusson selv. PO-bladet har besøgt musikeren med de islandske rødder. Side Stillinger fra hele landet Søger du nyt job, kan du måske finde det i dette blad. Traditionen tro præsenterer vi en række stillingsopslag fra det ganske land. Side Randers, Forsiden Parti af spillebordet ved det store Marcussen-orgel i Århus Domkirke. Foto: Bo Nygaard Larsen.

4 KIRKERNE SYNGER OG SPILLER PÅ SPIL DANSK DAGEN TORSDAG DEN 28. OKTOBER 2010 OVER HELE DANMARK SPIL DANSK DAGEN ER MUSIKLIVETS ÅRLIGE FESTDAG * KONCERTER * FÆLLESSANG * FOREDRAG * DEBATTER * MUSIKGUDSTJENESTER * WORKSHOPS VI HÅBER, AT JERES KIRKE OGSÅ VIL GIVE GENLYD AF DANSK MUSIK PÅ SPIL DANSK DAGEN. VIND KONCERTER ALLE KIRKER, DER TILMELDER ET ARRANGEMENT PÅ DELTAGER I LODTRÆKNINGEN OM EN KONCERTOPLEVELSE MED HIMMELBLÅ ELLER FANGEKORET. KONCERTEN AFVIKLES I VINDERKIRKEN OG BETALES AF KODA. SAMARBEJDSPARTNERE : WWW. SPILDANSK. DK 312

5 K V A L I F I K A T I O N S T I L L Æ G Vejledning om efterårets lokale forhandlinger om kvalifikationstillæg De lokale lønforhandlinger om kvalifikationstillæg foregår skriftligt i perioden mellem 15. september og 15. november. Forhandlingerne vil komme til at foregå på den måde, at organisten skal skrive et begrundet forslag til menighedsrådet om hvorfor og hvor stort et kvalifikationstillæg, man finder rimeligt. For FPOs medlemmer findes der på medlemssiden på en skabelon, som man kan tage udgangspunkt i, når man skal skrive sit forslag. Man logger ind på medlemssiden med sin mailadresse og sit medlemsnummer i FPO. Hvis du har glemt dit medlemsnummer, sender du bare en mail til så får du det oplyst. Forslaget mailes til FPOs sekretariat, der videresender det til en tillidsrepræsentant. Det vil være denne tillidsrepræsentant, der derefter forhandler med menighedsrådet. Forhandlingen vil som altovervejende hovedregel foregå skriftligt. Aftaler om kvalifikationstillæg kan efter overenskomsten kun indgås mellem FPO (tillidsrepræsentanten) og det enkelte menighedsråd. Det er altså ikke den enkelte organist, der kan indgå aftale om lokale tillæg. Men det vil dog være en god idé, hvis organisten i forvejen drøfter ønsket om et kvalifikationstillæg med kontaktpersonen. Organisten vil modtage kopi af korrespondancen mellem tillidsrepræsentanten og menighedsrådet. Tekst John Poulsen, sekretariatsleder, FPO Foto Istockphoto 313

6 E F T E R U D D A N N E L S E Få økonomisk hjælp til din efteruddannelse Har du behov for at få ny inspiration i dit job, har du mulighed for at få en økonomisk håndsrækning. Tekst Anders Tybjerg, kommunikationschef, FTF-A Fotos Bo Nygaard Larsen Tag orlov fra dit arbejde og efteruddan dig på højeste dagpengesats. Eller skaf din arbejdsgiver et tilskud til din efteruddannelse, så du kan få det kursus, du gerne vil have. Med den økonomiske krise er kampen om pladserne på arbejdsmarkedet blevet hård. Så kan efteruddannelse være vejen til at gøre sig uundværlig på jobbet. Det vil altid være en god investering at styrke sine faglige kvalifikationer. Sørger du for at dygtiggøre sig og holde sig fagligt opdateret, giver du dig selv de bedste muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, siger Kate Sørensen, der er jobrådgiver i FTF-A. To ordninger Der findes to ordninger, der giver mulighed for støtte til efteruddannelse. Ordningerne hedder Erhvervsrettet Voksen- og efteruddannelse (VEU) eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Begge ordninger kræver, at man er i arbejde. De er rettet mod forskellige målgrupper. De VEU-støttede kurser foregår for eksempel på AMU-centre, tekniske skoler, erhvervsskoler eller handelsskoler. Mens Statens Voksenuddannelse mere er rettet mod uddannelser på folkeskoleniveau, gymnasieniveau eller videregående uddannelser, siger Kate Sørensen. Hvis det er noget, du overvejer, kan FTF-A også rådgive dig om, hvilke kvalifikationer, der er mest efterspurgte i netop dit fag. Vi hjælper dig til at få afklaret dine kompetencer og se, om de passer til det job, du søger, eller det job, du gerne vil beholde. Kort om SVU og VEU For SVU generelt skal du være fyldt 25 år, og du skal have indgået en aftale med din arbejdsplads om orlov til uddannelse. SVUgodtgørelsen udbetales til dig personligt. Der er ingen begrænsninger på et øvre uddannelsesniveau for at få ret til SVU. 314

7 E F T E R U D D A N N E L S E Hvis du ønsker du at få SVU til en videregående uddannelse, skal du have været beskæftiget som lønmodtager i mindst tre år på fuld tid (to år, hvis du er deltidsansat) inden for de seneste 5 år. Du kan få SVU til en videregående uddannelse i maksimalt 52 uger. Men hvis du ønsker SVU til en uddannelse på folkeskoleniveau eller gymnasialt niveau, er der krav om, at du er kortuddannet. Du skal også have haft mindst 26 ugers arbejde på din nuværende arbejdsplads i Danmark. Man kan få SVU til folkeskole eller gymnasialt niveau i maksimalt 40 uger. Løn fra arbejdsgiveren For at få ret til VEU-godtgørelse, må du ikke have en uddannelse, der overstiger niveauet for en almindelig erhvervsuddannelse, det vil sige ingen mellemlang eller videregående uddannelse. På VEU-ordningen skal du ikke tage orlov, og der er ingen begrænsning på uddannelsens længde. Du modtager løn fra din arbejdsgiver, mens du er på kursus, men arbejdsgiveren får refunderet en del af lønnen svarende til højeste dagpengesats. Sådan kommer du videre På den offentlige uddannelsesdatabase VIDAR kan man finde alle landets kurser og uddannelser, og her kan man læse, om det enkelte kursus berettiger til VEU eller SVU. Se mulighederne på Man søger ved at kontakte uddannelsesstedet, der udbyder det enkelte kursus, eller ved at kontakte FTF-A. Kurserne søges på særlige blanketter, som uddannelsesstedet udleverer, men du kan også finde blanketterne på hhv. eller Her står kravene til de enkelte ordninger også mere detaljeret beskrevet. > Læs mere her:

8 Cellist og organist Anker Sigfusson En musikalsk saga fra Island Han er vokset op med musik. Hans oldefar var velestimeret domorganist i Reykjavík, og efter store omveje med celloen sidder Anker Sigfusson nu selv på orgelbænken. PO-bladet har mødt organisten med de islandske rødder. Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen

9

10 Jeg træder ind i en islandsk saga i landsbyen Vivild på Djursland og lader den lukkede cellokasse og det elektriske klaver fortælle resten af historien. Anker Sigfusson, cellist og PO-organist ved Dalbyneder, Dalbyover og Øster Tørslev kirker, tager imod med kaffe på kanden og lysten til at guide mig tilbage og frem igen i en imponerende musikalsk familiekrønike. Det første bevis ligger på bordet ved siden af sofaen. Sigfús Einarsson hedder bogen, en pæn stor biografi om Anker Sigfussons oldefar, komponist samt domorganist og korleder i Reykjavík fra 1911 til Det var sådan det hele begyndte, og det er familiens musikalske udgangspunkt. Min oldefar er stadig en kendt man på Island, og hans værker bliver stadig spillet hyppigt," siger Anker Sigfusson med en tør nordatlantisk konstatering. Musikken er gået i arv Passionen for musikken gik videre i slægten. Som ung tog Einar Sigfusson, Anker Sigfussons farfar, til Danmark for at uddanne sig - og for aldrig at vende tilbage. Han blev brassist og spillede med i Aarhus Symfoniorkesrer i 50 år. Det samme gjorde iøvrigt Anker Sigfussons farmor. Hans far og onkel blev medlemmer af Sønderjyllands Symfoniorkester, og med den stærke musiktradition var terningerne kastet og resultatet givet for Anker Sigfusson. Da jeg var seks, begyndte jeg at spille blokfløjte, og to år senere begyndte jeg at spille klaver. Jeg holdt mest af klaveret, som jeg fik regelmæssig undervisning i. Dog skulle jeg øve en halv time om dagen, og jeg husker tydeligt, hvordan æggeuret stod på klaveret, men som 15-årig var jeg en habil pianist," siger han og skænker mere kaffe. Fra klaver til cello Jeg skæver over til først cellokassen og det elektriske klaver. Anker Sigfusson kommer mig i forkøbet. På et tidspunkt luftede min far den tanke, at skulle jeg leve af at spille, skulle jeg vælge et orkesterinstrument. Lidt senere så jeg en tv-udsendelse, hvor Rostropovich spillede Schumanns cellokoncert, og så var jeg fanget. Jeg ville også være cellist," siger han. Den første undervisning fik han af sin onkel, og i 1983, i en alder af 19, begyndte han på det Jydske Musikkonservatorium i 318

11 Århus med klaver som bifag. Uddannelsen tog ham syv år, i sæsonen spillede han i Aalborg Symfoniorkester, hvorefter han vandt cellokonkurrencen og en fastansættelse ved Sønderjyllands Symfoniorkester. Så kunne vi slutte her. Men sagaer lever kun på den altid eksisterende nerve. Efter fire år ved de sønderjyske symfonikere havde Anker Sigfusson fået nok. Jeg havde jo nået mit mål om at blive fastansat i et symfonikorkester, og gennem årene havde jeg mærket mere og mere til min solist i maven," siger han. Stillingen med pensionsordning og ordnede ferieforhold blev sagt op til fordel for en fri tilværelse som freelancemusiker. Den nye karriere gik udmærket, blandt andet takket være hans engagement i salontrioen Trio Classic. PO-eksamen og fast embede Men i 2004 måtte han igen tænke sig om. Jeg begyndte at få problemer med min højre skulder, og til sidst var smerterne så store, at jeg ikke kunne spille cello. I stedet tog jeg en PO-eksamen fra Vestervig Kirkemusikskole," siger Anker Sigfusson. Det var i 2007, og kort tid efter fik han sit første organistjob ved Auning Kirke. Derefter fulgte Hellenæs-Tved-Vistoft, inden han den 1. april i år kom til sin nuværende 100-procent-stilling. Wii og den klassiske musik Vi er færdige med at tale historie og årstal. Vi lader musikken fare en stund og stirrer på en reol, der hører nutiden til. Anker Sigfusson er fraskilt og har sine tre drenge hjemme tre dage om ugen. Så spiller vi mest Wii, eller det er mest børnene, der gør," griner han og tager med det samme den alvorlige mine på. Jo mere, jeg spiller orget, jo mere spændende er det, og i dag ser jeg orglet og celloen som ligeværdige instrumenter. For målet er det samme, nemlig at få mest mulig musik ud af det. Musik er følelser og stemning, og hvis det kan understøtte den handling, der skal foregå, er komponisten underordnet, så handler det om ham eller hende, der fremfører den. Både på orgel og cello," siger Anker Sigfusson og afslutter sin saga med at trække tråden tilbage til sin oldefar i Reykjavík. Jeg laver af og til mine egne forspil til gudstjenesten. Nu har jeg frihed til at vælge, hvad jeg vil spille. Det havde jeg ikke, da jeg spillede i symfoniorkestrene". 319

12 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

13 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

14 Compenius-orglet Festival for historiske musikinstrumenter på Frederiksborg Slot oktober 2010 Festivalens hovedattraktion er naturligvis Compenius-orglet, men Frederiksborg Slot råder også over andre historiske instrumenter, nemlig det nyrestaurerede Marcussen-orgel fra 1864 og det ligeledes nyrestaurerede klokkespil fra Hertil kommer komponisten I.P.E. Hartmanns flygel, bygget af Erard i Paris i Der vil være en hovedkoncert hver dag kl. 17 i Rosen eller Slotskirken samt en række halvtimes koncerter mellem kl. 11 og 16 på slottets forskellige instrumenter. Det kgl. Danske Musikkonservatoriums Tidlig Musik studerende vil sørge for tidstypisk musik med rundt om i museets stuer. søndag den 3. oktober kl Foredrag i Rosen ved Jens Brincker: Venedig omkring Musikkens Mekka kl Musik på klokkespillet med Ulla Handler kl Koncert-optakt på Compenius-orglet med slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen kl Åbningskoncert (Entré 100 kr.) Claudio Monteverdi: Maria Vesper Dirigent: Paul Hillier mandag den 4. oktober kl Klokkespillet. Ørjan Horn Johansen kl Compenius-orglet. Ruben Munk kl Marcussen-orglet. Søren Chr. Vestergaard kl Hartmann-flyglet. Morten Mogensen kl Koncert på Compenius-orglet med Bine Bryndorf. Musik af Buxtehude og Muffat tirsdag den 5. oktober kl Klokkespillet. Poul Christian Balslev kl Compenius-orglet. Søren Gleerup Hansen kl Marcussen-orglet. Sven-Ingvart Mikkelsen kl Hartmann-flyglet. Jens Ramsing kl Koncert på Marcussen-orglet med Hans Fagius. Musik af Schumann, Beethoven, Hesse, Haydn og Gade onsdag den 6. oktober kl Klokkespillet. Lars Sømod kl Compenius-orglet. Kristian Olesen kl Marcussen-orglet. Christian Blom-Hansen kl Hartmann-flyglet. Morten Mogensen kl Koncert på Compenius-orglet med Jean-Charles Ablitzer. Musik af Hieronimus og Michael Prætorius, John Bull og Frescobaldi torsdag den 7. oktober kl Compenius-orglet: Masterclass ved Compenius-orglet med Professor Edoardo Bellotti. kl Klokkespillet. Ulla Handler kl Hartmann-flyglet. Charlotte Møller kl Koncert på Compenius-orglet med Edoardo Bellotti. Musik af Hieronimus og Jacob Prætorius, Frescobaldi og Pasquini fredag den 8. oktober kl Klokkespillet. Peter Langberg kl Compenius-orglet. Babett Hartmann kl Marcussen-orglet. Kristian Krogsøe kl Compenius-orglet. Mads Damlund kl Koncert på Hartmann-flyglet med Haydn Delight. Jennifer Dill, fløjte Hanna Englund, cello Charlotte Møller, klaver. lørdag den 9. oktober kl Klokkespillet. Søren Gleerup Hansen kl Compenius-orglet. Lars Colding Wolf, orgel - Per Buhre, violin og kontratenor kl Marcussen-orglet. Ulla Handler kl Compenius-orglet. Ulla Handler kl Koncert i Rosen (Entré 100 kr.) G. Rossini: Messe Solennelle. Dir.: Sven-Ingvart Mikkelsen søndag den 10. oktober kl Festgudstjeneste kl Klokkespillet. Ulla Handler kl Compenius-orglet. Lene Langballe, zink Roberto Falcone, violin - Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel kl Afslutningskoncert i Rosen. Carsten Dahl improviserer på Hartmann-flyglet Entré: Hvor intet andet er nævnt giver billet eller årskort til Frederiksborgmuseet adgang. Dagsbillet: 60 kr (studerende og pensionister 50 kr) Årskort: 200 kr Til koncerterne 3. oktober kl. 17 og 9. oktober kl. 17 kan billetter a 100,- kr. købes i Frederiksborgmuseets billetsalg og BILLETnet på posthusene eller Resterende billetter sælges ved døren, som åbner kl

15 Vestergade 9-13, DK-6240 Løgumkloster Løgumkloster Kirkemusikskole tilbyder kurser for PO-organister i efteråret 2010: Løgumkloster Kirkemusikskole tilbyder kurser for PO-organister i efteråret 2010 A) Fredag, d. 1. oktober kl Variation i gudstjenestespillet: ledsagesatser, diskanter, diverse forspilstyper og repertoirevalg. v / rektor Hans Chr. Hein B) Lørdag, d. 2. oktober kl Samarbejdet i gudstjenesten mellem kirkesanger og organist: A) Fredag, d. deltagelse 1. oktober af kl. både sangere Variation og organister, i gudstjenestespillet: praktik i kirkerum, ideer til repertoirevalg af Ledsagesatser, gudstjenesteværker diskanter, diverse forspilstyper sang og orgel. og repertoirevalg. v / rektor Hans Chr. Hein ved sangpædagog Judith M. Brandenhoff og Hans Christian Hein B) Lørdag, d. 2. oktober kl Samarbejdet i gudstjenesten mellem Tilmelding: kirkesanger Senest d. og 1. september organist: til skolens kontor. Deltagelse af både sangere og organister, praktik i kirkerum, ideer til repertoirevalg af gudstjenesteværker for sang og orgel v/ sangpædagog Judith M. Brandenhoff og Hans Christian Hein Tilmelding: C) Mandag, Senest d. 8. d. november 1. september kl til skolens Improvisation kontor. i gudstjenestesammenhæng samt præsentation af udvalgte orgelkoraler. C) Mandag, d. 8. november kl v/ organist Improvisation Christian i Præstholm, gudstjenestesammenhæng Sct. Mortens Kirke, samt Randers præsentation af udvalgte orgelkoraler. v/ D) organist Tirsdag, Christian d. 9. november Præstholm, kl Sct. Mortens - Nyt repertoire Kirke, Randers til gudstjeneste og koncert: Dogmekoraler - og andre kompositioner v/ organist Tore Bjørn Larsen, Sct. Nicolai Kirke, Svendborg og D) Tirsdag, d. 9. november kl organist Dogmekoraler Povl Christian - og andre Balslev, værker Vor Frue Kirke, Svendborg v/ organist Tore Bjørn Larsen, Sct. Nicolai Kirke, Svendborg og organist Povl Christian Balslev, Vor Frue Kirke, Tilmelding: Svendborg Senest d. 8. oktober til skolens kontor. Tilmelding: Pris pr. kursus: Senest kr. d. 400,- 8. oktober. Tilmelding til skolens kan ske kontor. til ét eller Pris flere pr. kurser. kursus: Ønskes kr. 400,- deltagelse. Ønskes i 2 på deltagelse hinanden i 2 på følgende kursusdage er skolen behjælpelig med indkvartering forhør nærmere. hinanden følgende kursusdage er skolen behjælpelig med indkvartering forhør nærmere. Alle kurser finder sted på og ved Løgumkloster Kirkemusikskole. E) Onsdag, d. 22. september kl. 10 fredag, d. 24. september kl. 17 Kursus i babysalmesang v/ Nærmere sanger og oplysninger musikpædagog om alle Karin kurser A. kan Elkjer, fås ved Vejle henvendelse til skolen samt på dei.dk/kms F) Onsdag, d. 3. november kl. 10 fredag d. 5. november kl Kursus i musikalsk legestue v/ sanger og musikpædagog Karin A. Elkjer, Vejle Desuden tilbyder skolen i efteråret mulighed for deltagelse i kurser i babysalmesang og musikalsk legestue samt kurser i ledelse af gospelkor nærmere oplysninger fås ved henvendelse til kirkemusikskolen: Tilmelding: snarest eller tlf. muligt p.gr.a begrænset deltagerantal. Pris pr. kursus inkl. overnatning og måltider på Løgumkloster Refugium eller Løgumkl. Højskole kr. 2950,-. G) Mandag, d. 1. november kl Tirsdag, d. 2. nov. kl. 16 Gospelsang i teori og praksis - et kursus om arrangement og indstudering af kor og band v/ cand.mag., dirigent og efterskolelærer Anders Østerbye, Århus Tilmelding: Senest d. 1. oktober til skolens kontor. Pris inkl. overnatning og måltider på Løgumkloster Refugium eller Løgumkl. Højskole kr. 1500,-. Alle kurser finder sted på og ved Løgumkloster Kirkemusikskole. 323

16 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

17 Har du sagt ja? LSBprivat Løn i tilgift giver vi 5 % på din lønkonto Nu tilspørger vi dig: Vil du have LSBprivat Løn, hvor du får 5 % i rente på de første kr. på kontoen og 0,25 % på resten? Kravene for at få LSBprivat Løn er, at du er medlem af FPO og samler din privatøkonomi hos Lån & Spar. Mere for pengene med gode renter og få gebyrer LSBprivat Løn med 5 % på de første kr. og 0,25 % på resten Opsparingskonto på 1,25 % i rente, når din saldo er mindst kr. Kassekredit til 7,75-10,25 % i rente (ÅOP 7,98-10,65 %) Gratis Visa/Dankort, MasterCard, mobilbank, e-boks Gratis netbank med gebyrfri betaling af girokort og regninger samt overførsel mellem danske konti. Alle renter er variable og gældende pr. 5. februar 2010 LSBprivat får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Det er nemt at skifte bank Kom ind til et møde, så tager vi os af alt det praktiske også kontakten til din nuværende bank. Bestil møde online på coiibank.dk eller ring på

18 RAFFINADERIET.DK Særlige interesser kræver en særlig forsikring! Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på

19 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 327

20 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed ALPHA "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009 ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf

21 HØR, før du vælger! udbydere med 319 koncertforslag Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 750 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk tlf

22 S T I L L I N G E R Vilkår for ansættelse af organiststillinger Medlemmer af FPO må kun søge stillinger, der har været annonceret via organistorganisationernes fagblade eller hjemmesider. Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra FPOs hjemmeside eller fra ITskrivebordet. 330

23 S T I L L I N G E R Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til FPO for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til FPOs lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til FPOs sekretariat. Ansættelsesvilkår Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr. 1. april 2010): Basisløn (kvoteret) Trin 1 kr ,60 Trin 2 kr ,20 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr , kirker kr ,06 4 eller flere kirker kr ,70 Lokalt aftalte tillæg Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som for eksempel kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af FPO. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling. Tjenestemænd Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr. 1. april 2010): Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr ,44 Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44 Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44 331

24 S T I L L I N G E R Organist ved Herlev Kirke Stillingen bliver ledig og ønskes besat den 1. december Stillingen er på 30 timer ugentligt. Der er cirka 70 gudstjenester, cirka 150 kirkelige handlinger samt 24 morgenandagter. Der er 4 sangere, fordelt på 6 personer. Der er cirka 6 kirkekoncerter om året. Organisten deltager ved gudstjenester på plejehjemmet samt ved forskellige arrangementer i sognehuset. Organisten er med i koncertudvalget samt i ansættelsessudvalget for sangere. Menighedsrådet ser frem til en medarbejder, der brænder for kirkens liv og vækst, samt er: ansvarsbevist - udadvendt - fleksibel samt har et positivt livssyn. Vi ser også frem til et positivt samarbejde med de øvrige ansatte og med menighedsrådet. Vi tilbyder en attraktiv stilling i en aktiv kirke. Der er kalendermøde 2 gange pr. måned, hvor alle aktiviteter bliver gennemgået for 1½ måned ud i fremtiden. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Der vil være en prøvetid på tre måneder. Der vil blive indhentet børneattest. Dersom du vil vide mere kan du kontakte: Kontaktperson Kaj Gydesen, tlf , eller Sognepræst Leif Kjøller-Rasmussen, tlf , eller Menighedsrådsformand Bente Gydesen, tlf Ansøgning mærket: Organist" sendes til: Herlev Kirke kontor, Herlev Bygade 38B, 2730 Herlev. Ansøgningsfrist: den 30. august

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

august/september 2012 21. årgang nr. 4 Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften

august/september 2012 21. årgang nr. 4 Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften august/september 2012 21. årgang nr. 4 RAMLØSE Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften GUIDEN: august-september 2012 Fra Gribskovstafetten til Kræftens bekæmpelse: 232.026,52 kr 4 8 Ramløsefamiliefestival

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

DIT DANA KENDISEFFEKT GAV IKKE MEDVIND DANAS AMBASSADØRER FOLDER SIG UD DANA...DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE NR. 107 30.

DIT DANA KENDISEFFEKT GAV IKKE MEDVIND DANAS AMBASSADØRER FOLDER SIG UD DANA...DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE NR. 107 30. DIT DANA NR. 107 30. ÅRGANG MARTS 2010 DANAS AMBASSADØRER FOLDER SIG UD KENDISEFFEKT GAV IKKE MEDVIND DANA...DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE MAÑANA? Af Keith Fobian, adm. direktør i DANA, foto Karina Blicher

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere