De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier:"

Transkript

1 Oversigt over input til vision På visionsmødet d. 27. januar 2015 indkom 272 input til visionen for Kildegården. Disse input er med til at forme den vision, som skal politisk vedtages i marts måned. De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier: - Mine aktiviteter - Udeliv i området - Fællesskab Derudover skulle hver gruppe i fællesskab vælge de tre vigtigste input som kerneværdier. Her følger en samlet oversigt over de 272 input opdelt i: - Prioriterede input (de 3 kerneværdier fra hver gruppe) - Øvrige input (resten af idéerne fra plancherne) Prioriterede input (Fra midten af plancherne) Fleksibilitet i lokalebrug Multifunktionalitet - Fleksibilitet 24/7 - Liv hele tiden - Multifunktionelle rum Fleksibilitet - Lokaler og færden på arealerne Åbne fleksible rum, multifunktionelle rum, inde/ude, fælles plads/delvis overdækning Fælleshus, hvor man mødes, evt. med cafe (Udstilling, hjerte/hub) Cafe, hvor vi mødes og inspirerer hinanden - Ung som gammel Fællesskabsfølelse - Alle er velkomne Fælles mødested Åbne fællesskaber - Synergier tiltrækker andre Cafe/mødessted - Torv ude/inde Mulighed for tilfældigt møde 1

2 Fællesskab og fleksibilitet som tema - Mangfoldighed, multifunktionalitet med respekt for det individuelle Café, fællesskab, synlighed Mødested cafe, udstillingssted, samlingssted for Kildegårdens "egne" og for besøgende Fælles areal med rum for bevægelse (motion og legeplads til alle aldre). Arealet er forbundet med caféen, der kan åbne op til udendørscafe og musiklokaler, der kan levere lyden til en fælles fest. Udearealer - Plads til både biler, aktiviteter og rekreative - Fleksibel udnyttelse Uderum - Inspirerende, brugbart, ophold for alle, styre biler Infrastruktur, stier, shuttlebus, skiltning, m.v. Fysiske symboler skaber sammenhæng til resten af byen/stationen/hallerne Indbydende udendørsområder God information om aktiviteter Synlighed - Fælles markedsføring Orden, struktur, opbevaring, kalender Mødelokaler til booking - Store som små Lokal administration - Lokalt brugerråd, lokal booking (fælles), fælles info Samarbejde - forpligtende, plads til ildsjæle og deres individualitet Folkesundhed kulturelt og mentalt Aktivt ude- og indemiljø Mulighed for at ændre - Ikke fastlåst - Her er intet umuligt Åbenhed - Fysisk, visuelt, psykisk, som mindset, for nyt Øvrige input (Fra de øvrige dele af plancherne) Åbenhed - Vi inspirerer og bruger hinanden 24 timer! Fælles ejerskab Fælles kulturel forståelse for arealet Åbent, indbydende, imødekommende, udfordrende, hjertesti, kreativitet, kulturelt, grønt Café - Til mange Cafe - Åbent for alle - Fælles mødested Cafe (også søndag) 2

3 Cafe m. billiard Cafe med udstillingsmuligheder Cafe og galleri Café ude/inde - Køb + medbragt mad Cafe ude/inde - Samspil med uddannelsesinst. Ung i job Cafe/kantine-køkken til madlavning Cafémiljø, hvor alle foreninger deltagerog styreker fællesskabet - Husråd/brugerråd Cafeområdet: - boghjørnet, - spil, -lille scene En cafe hvor alle kan mødes En fælles cafe/mødested Et sted hvor alle mødes Fælles cafe Fælles cafe - Samarbejde med skolen Fælles lokale med cafe Fælles mødested/café Fælles spiselokalitet Fællescafe i sammenhæng med Gimle Fælleshus Mødested for alle hvor tilfældet hersker - Traktørsted Oase - Åbne områder med café Cafe Cafeliv omgivet af spring,,,,, skating og petanque for unge og ældre Fælles cafe i gårdrummet Fælles arrangement, fælles cafe Fælles arrangementer Fælles arrangementer Fælles arrangementer Fælles arrangementer Fælles bankospil styret af pensionistforeningen med præmier fra klubberne, så foreninger kan tjene lidt og kompetence fra pensionistforeningen bruges Fælles sommerfest, fastelavn, osv. 3

4 Sammenhæng mellem aldersgrupper Faciliteter for blinde Faciliteter kan benyttes af alle, hele døgnet, på tværs af generationer Forskelligheder i synlige sammenhænge Mangfoldighed - Brugere Mangfoldighed på tværs af generationer Overlap: Ældre, skole, forening, faciliteter Tage godt imod hinanden imellem nye og gamle foreninger Åbenhed - Åben plads, plads til alle (generationer, typer, interesser), åbne miljøer, Alle udearealer udnyttes og skaber muligheder for alle generationer Hængeud steder for unge og ældre - Ude og inde Mangfoldighed i tilbud og muligheder Understøtte fællesskaber på tværs af idræt, kultur, bymidte, aftenskole, uddannelsesinst., frivillige, m.v. Husråd af brugere Adm. Booking af Kildegården på Kildegården Brugerråd Én forening a la Roskilde Ældremotion Fælles booking - Udnyttelse hele døgnet Fælles foreningsadministration Fælles kontorfaciliteter Fælles sekretariat - Varetage de kedelige ting God hurtig Wi-Fi IT - Sekretariatsfunktion, Inde- Overalt - Dele kontorfaciliteter Mere fleksibelt bookingsystem Servicemedarbejdere 7-23 Tovholder(e) for Kildegården Updated Wi-Fi Bevar servicefunktion - Pedel - Ikke automatik Åbent kontor, DGI, mødelokaler, lektielæsning i samarbejde med skole og foreningsliv Adgang 4

5 Elevator God busforbindelse Busser til alle ender af byen om aftenen Offentlig transport Tilgængelighed offentligt - Fx busser(handler også om udescener) Tilgængeligt for alle 20 Km/t hastighed og ensretning fra Helligkorsvej Bevægelsesbaner (gang og cykel) fra stationen og ned gennem Kildegårdsområdet og forsætter i området over bevægelsesområder Bilfrit område og p-pladser Gode trafikforhold - Handicapvenlig Husk parkering - Der skal bruges mere Minus biler Minus biler Nok pakeringspladser + bedre offentlig transport P-areal Parkering bagest på grunden - Resten bilfri Parkering faciliteter P-plads i randområder - Grønne oaser Shuttlebus, der binder byen sammen med Kildegården Skjulte parkeringsområder med aktiviteter på "ydersiderne" fx cafe og skater Trafiksanering - fx ensretning Trafiksikring Overbelastet Helligkorsvej Depot, opbevaring, udstillingspladser Foreningsskabe i fælleslokaler - Ikke lukkede foreningslokaler Opbevaring- og depotrum Opbevaringssted for udstyr Klar skiltning til aktiviteter Let tilgængligt - Synlighed Synlighed 5

6 Formidling af alle de mange aktiviteter, der finder sted i området Fælles information/reception Fællesskab - Dampradio også styre infotavler Informationssøjle så man kan få overblik over aktører Synlighed Synligheden - Hvem er vi? Hvor er vi? Hvad er fælles? Et forrum/rum, som man går ind i Markeret indgangsparti, der trækker folk ind i området Overnatningsmulighed Mulighed for camps med overnatning Mulighed for overnatning Overnatningsmulighed Fælles periodevis sang- og musikdag Fælles spring- og gymnastiksted, som styrker en udvikling af gymnastik i Roskilde Lege bibliotek Bibliotek - Læring og deling - Idébank Foreninger tilbyder aktiviteter til byens borgere Plads til mødeaktiviteter udover de faste Rum og plads til uorganiseret aktivitet - Ingen foreningsejerskab til enkeltlokaler Fælles aktiviteter, eksponering, ressource Undervisning/vidensdeling Lektiecafe - Sted hvor børn, unge ogsoksne kan lave lektier med hjælp, hygge, it, osv. Gymnastikundervisning for skolen og for klubben Kildegården skal kunne hjælpe Absalonsskolen i skolefaget idræt mht. idrætssal og redskabsgymnastik Læring for alle - Skolen ind i Kildegården, Kildegården ind i skolen Skolereform Øget samarbejde med skoler - Styrkelse af unges muligheder for.. Stillingtagen og formidling Tænk Absalon ind - Brug naboerne - Brug Gimle og Caféen Absalonsskole/Torv. Sammenhæng og overgang til Absalons Skole, både redskaber, plads men også fysisk 6

7 Invitere andre til at bruge udeområderne: festival, INSP, m.v. Koordinere Kildegårdens udeområder med Absalons Skoles vision for samme med henblik på at blande publikum Bordtennis Ro på eget klubliv - Trænningsfacilitet, Indbyrdes klub for kernen for at spille sammen udadtil Bordtennis, kontorfaciliteter, printmuligheder Den grønlandske stue, det grønlandske område Elite er lovligt og kræver tid og plads Bevare egenart i de forskellige klubber, ex. Håndbold har et godt stort klublokale, som skaber samspil ved behov for at låne på kryds og tværs Fleksibilitet og fællesskab med respekt for den enkeltes behov og ønsker Udendørsfitness og sundhedsspor Udnyt arealerne ud mod fodboldbanerne til aktiviteter, f.eks. streetfodbold, basketball eller græs og grill areal Bevægelsesting alle kan benytte (balancetov, ruder/stiger, balanceøvelser/hinke, fitnessredskaber Fysisk træning - Redskaber og belægning Fælles grønt område med krolfbane Leg - Multibane Mange forskellige former for udendørs sport, bordtennis, minigolf, boksning, brydning, m.v. Motion/ophold Petanque Skøjtebane Skøjtebane vinter - Multibane sommer Udendørsborde med boldautomat, så der kan spilles døgnet rundt Udendørsfitness Udeplads til krolf, krocket og Scene til optræden/koncert Fælles fleksible udendørsscener til musik, teater, sport (fx opvisninger) Musik - Overdækkede områder Musikscene/amfiteater 7

8 Overdækkede områder eller porte til haller - Musikken kommer ud Udendørsscene til koncerter m.m. Udescene Åben biograf Overdækning til cykelrengøring Belysning Fra P-areal til opholdsareal, der binder sammen (sport og sidde ) Fra skumle kroge til hyggelige aktivitetsuderum Fysisk mærkning af stedet og aktiviteterne Fælles "torv" med mulighed for overdækning Hyggekroge mv. Rare omgivelser udenfor, så man får lyst til at opholde sig der Kreative stiforbindelser - Åben, legepladser, aktivitet Lave forskellige rumlige uderum mellem husene, så husene bindes sammen af en fælles form. Lys, lyd og vand Opholdssteder: båplads, motionsredskab, kunst Oplevelse og bevægelse - Sti fra bymidte og station Overdækket mulighed for samling Overdækket plads (danse, ophold, m.m.) Præge udearealerne - Fx kunstudsmykning i fbm. idrætsarealer Trække udeliv ind i indeliv (kunst, køkkener, sport, it) og trække indeliv ud i udeliv Træklatring - Forhindringsbane Udekøkken Udendørs bevægelsesområde Udendørs fitness - Delvist overdækket Udendørs scene til musik, teater m.v. Grøn - varieret Husk de grønne områder Picnicmulighed Picnicområde - Legeplads Rekrativt nærområde Udearealer udformes til fælles formål 8

9 Udeliv - Grønne arealer - inspirerer til at bruge området for nytilkomne og brugere Udemiljø, hvor alle aldersgrupper føler sig hjemme Åbne den grønne oase ved rundkørslen ud mod omverdenen Mulighed for at låne hinandens materialer og redskaber kontorfællesskab Lærer-pædagog-instruktør fælles personalerum Megen frivillig arbejdskrafdt ved etablering Ordentlig/struktur Foreningsfællesskab - Lære af hinanden - Ikke være sig selv nok.' Samarbejde som inspirerer og udnytter hinandens ressourcer Klare grænser for frivillige/ansatte Bevaringsværdig arkitektur Gøre bygninger "parkcourbare" til at springe rundt på m.v. Sportcollege - Idrætten mangler meget et centralt liggende sportcollege med mad, lektiehjælp, osv. Fleksibilitet er vigtig - Gode faglokaler - Syning, malerværksted, bevægelse Fleksible lokaler Fleksible lokaler - Nem lokaleadgang - Også i weekenden Fleksible rum ude og inde Akustisk "multi"koncertsal - Musikkens hus De gamle retssale kan fx indrettes til multisal for dans, teater og musik og til andre foreninger evt. til turneriger med bridgeklubben. Fleksibilitet i faciliteter/lokaler evt. foldevægge Fleksiblemultirum som kan bruges til motion, dans, orkester, m.m. Flexrum til personer, der byder indenfor fra Helligkorsvej Multihal - Små og store lokaler, åbne/lukkede lokaler Åben stor sal til mindst 300 tilskuere, men fleksibel med mulighed for opdeling (god akustik) Fælles lokaler til bevægefag og hensyntagende undervisning til aftenskoler ca, 800 m2 Fælles musiklokale plus billedkunst Håndarbejdslokale Musik/teaterrum - foredrag Musiklokaler 9

10 Øvelokaler personer - Lydisolerede Fælles musikzone mellem musisk skole og aftenskoler Fælles møde/klublokale til forskellige størrelse selskaber Fælles større møderum Fælles undervisningslokaler til musiske aktiviteter Lokale til personer til fester, teater, foredrag og musik Mange forskellige åbne værksteder Musikkens hus Opdelt/organiseret brugerstyring på aktivitetsområderne. Eks. musik, støjende sport, etc. Sal til akustisk musik + fælles brug, foredrag, sangaftener, møder, teater, andre events, med plads til ca. 300 publikummer Klublokale - Med kontor, mulighed for overnatning, cafe, plads til 100, må også blive brugt af andre, parkering til aflæsning Fælles klublokale - Også "de gamle". Inkl. musisk skole og klub Inspirerende mødefaciliteter - Enkeltarr. Lokale, der kan anvendes til TV-studie Låne et lokale, hvor vi kan lukke døren og være os selv Sauna i omklædning Spillelokaler - Lydafskærmede men synlige udefra Udstillingslokale Udstillingsmuligheder Ventilation i alle lokaler specielt de store, hvor der er en stor aktivitet eller mange mennesker Flere lokaler til rådighed så man hindres i at aflyse planlæagte aktiviteter Foreningskøkken Fælles køkken Lokaler til leje, arrangementer, privat, klasser, klubber, evt. grillpladser Lys og transperans til lokaler Møde faciliteter Store lokaler, der er velegnede til det, de skal benyttes til Værksted 10

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... Hvis bymidten var et eksperimentarium, så

NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... Hvis bymidten var et eksperimentarium, så Plan og Udvikling Sagsnr. 251148 Brevid. 2061376 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 42 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... 12. februar 2015 Hvis bymidten var et eksperimentarium, så Eksperimentarium

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

BYG DIT EGET STORE TORV DOKUMENTATION AF IDEER FRA ARKITEKTURVÆRKSTED PÅ STORE TORV I RØNNE

BYG DIT EGET STORE TORV DOKUMENTATION AF IDEER FRA ARKITEKTURVÆRKSTED PÅ STORE TORV I RØNNE BYG DIT EGET STORE TORV DOKUMENTATION AF IDEER FRA ARKITEKTURVÆRKSTED PÅ STORE TORV I RØNNE 20. - 21. septembter 2014 arrangeret med støtte fra Lokalrådet Bornholms Regionskommune Introduktion Den 20-21

Læs mere

Det gode liv i Sydvest

Det gode liv i Sydvest Det gode liv i Sydvest Idékatalog og borgeroplæg til anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolelukning Frederikssund Kommune Juni 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål med borgerinddragelsesproces...

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

Resultatet af spørgeundersøgelse i Vrønding 2015

Resultatet af spørgeundersøgelse i Vrønding 2015 1. Jeres husstand (sæt 2 krydser)? sum I byen (inden for byskiltet i Vrønding) 22 På landet (uden for byskiltet) 20 Vi ejer huset 35 Vi bor til leje 3 2. Antal beboere i husstanden? Personer 109 3. Alder

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR INDHOLD VISION 2-31 MANIFEST FOR HAL 14 32-39 FUNKTIONER 40-49 FORM OG IDENTITET 50-55 DESIGNPRINCIPPER 56-57 DE NUVÆRENDE BYGNINGER 58-64 KOLOFON 65

Læs mere

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere