dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9"

Transkript

1 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt på Guds nåde, i al våde (koral Herrens venner ingensinde) altergang 476- kornet, som dør i jorden 29 - Spænd over os dit himmelsejl goddag og glædelig søndag vi tror på et liv før døden er efterhånden et kendt slogan budskabet er klart det handler om at skabe gode forhold for flest mulig afhjælpe følgerne af sult og sygdom. Evangeliet i dag handler også om hvordan vi lever her og nu men det er med blikket rettet mod et andet liv det evige skaf jer venner, som kan tage imod jer i de evige boliger siger Jesus Hvordan gør vi så det det er spørgsmålet til os i dag. bøn o du som skabte hjerte mit det dybe underfulde o dan det efter hjerte dit til himmelspejl i mulde så jeg langt mer end selv jeg ved kan lære af din kærlighed om nådens rige fylde. dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!«og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør.»jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Præsten kommer på husbesøg hos gamle Jens Peter, som ligger i sengen

2 og ikke har langt igen På bordet ved siden af sengen står en flaske snaps den er kun halvfuld Præsten ser flasken og siger med foldede hænder og himmelvendte øjne jamen Jens Peter er det da din eneste trøst Nej da, liver Jens Peter op a har da en te i æ skav en barsk fortælling som stiller præstens hykleri ubarmhjertigt til skue hvad ved han om hvad der er grunden til at flasken er halv tom hvad ved han om hvad der rører sig af andre drømme og forhåbninger i Jens Peters sind Sådan er vi alt for ofte alt for hurtige til at fælde vores dom over andre Det slog mig at sådan er det jo også med fortællingen i dag den utro forvalter hedder den Så er grundtonen lagt han var utro han svindlede med sin herres formue svindlede den bort men hvorfor, han havde gjort det det meldes der intet om og så alligevel den ene skyldte 100 ankre olie og den anden 100 tønder hvede hvordan var de kommet til at skylde så meget Måske var hans gode hjerte løbet af med ham han gav såsæden ud uden sikkerhed han vidste at de udpinte bønder til stadighed var nær økonomisk sammenbrud høsten havde slået fejl på grund af tørke og var der ikke såsæd til den næste høst måtte bonden gå fra alt hvad han ejede Og olien ja det var bageren som på grund af tørken ikke havde råd til at købe olie til brødbagningen og ikke alene ville det være en katastrofe for ham og hans familie men for hele landsbyen hvor alle led under hungerens jerngreb denne forvalter han kunne ikke stiltiende se til han måtte hjælpe også selv om det måske ville koste ham stillingen fordi skyldnerne aldrig havde mulighed for at betale tilbage Og der sætter den rige godsejer så forvalteren på prøve aflæg regnskab nu skal det vise sig om han virkelig har gjort det af næstekærlighed eller for sin egen skyld Hvad vil forvalteren gøre for at undgå at blive afskediget vil han prøve at inddrive gælden presse skyldnerne ud i kriminalitet for at skaffe pengene ville han true med afsløring eller tæskehold Nej han fortsætter sin næstekærlige handling Han lader skyldnerne nedskrive gældsbrevet til et beløb, som det måske er muligt for dem at betale tilbage Hvor meget skylder du hundrede ankre olie tag skyldbrevet og skriv 50

3 Hvor meget skylder så du 100 tønder hvede tag skyldbrevet og skriv 80 Og så dukker en lille djævel igen op som jeg læste i en prædikenvejledning på den måde gør forvalteren dem til medskyldige og bevarer dermed grebet om struben på dem vægrer de sig ved at give forvalteren mad og husly så kan han til enhver tid angive dem og det vil være deres ruin!! Det er jo skræmmende at det er den naturlige måde at tænke på vi har en gang for alle stemplet forvalteren som en snyder og bedrager - kunne det ikke akkurat ligeså godt være at han tænkte når jeg på den måde har prøvet at redde dem fra ruin og undergang jamen så vil de nok tage imod mig med tak fordi jeg gav dem mulighed for at klare dagen og vejen Og det er jo netop det den rige mand roser forvalteren for i sidste vers skaf jer venner ved hjælp af den uretfærdige mammon for at de når det er forbi med den kan tage imod jer i de evige boliger Og det er for mig hele den betydning som ligger bag Teksterne i den sammenhæng som Lukas har placeret fortællingen i Brug det I har fået betroet af jeres himmelske far det kan godt være det er penge og jordisk gods som også regnes med men mest af alt brug af den kærlighed som I har fået betroet af jeres himmelske far brug den del ud af den Strø om jer med glæden og troen Så mennesker må se jeres himmelske fars kærlighed og her begynder brikkerne lige stille at falde i hak. lige før fortællingen her har vi fortællingen om den fortabte søn og lige efter kommer lignelsen om den rige mand og Lazarus den fortabte søn ødte sin formue væk med kvinder og druk men fortæl ham at han altid kan komme tilbage til sin himmelske far fortæl den rige mand- der lod Lazarus ligge syg og sulten uden for sin dør uden at skænke ham en tanke fortæl ham at han trods sin egoisme og nærighed at han er Guds elskede barn fortæl det så det trænger ind og ændrer synet på hvad der gør livet stort og rigt. som altid når Jesus taler til mennesker er det Gud, som er i centrum Gud der er som faderen der dag efter dag står og spejder ud mod det fjerne, hvor hans elskede søn forsvandt da han ville gøre sig fri af faderens autoritet han står med udbredte arme og tager imod sønnen der kommer pjaltet og forhutlet hjem tager imod ham ja mere - - han løber ham i møde omfavner ham kysser ham stiller an til et kæmpegilde for at fejre glæden over at han har fået sin søn frelst tilbage. Ejeren som roser godsforvalteren fordi han har foræret hans formue bort

4 det er Gud som betror os hele sin formue at dele ud af og Jesus siger så - salige er de barmhjertige dem som ødslede Guds kærlighed ud til alle uden at skele til om det nu kom tilbage med renter og renters rente - for det er min himmelske fars vilje, at ikke en eneste af dem han har givet mig skal gå fortabt. Og så fortalte Jesus lignelsen om hvordan han selv som den gode hyrde går ud for at lede efter det forvildede får for at frelse det og bære det hjem på sine skuldre hjem til den store glæde Og til sidst viste han det ved at betale for os betale for os med sit liv der på korset tog han vores skyld og skam på sig han bar det betalte for at vi kan stå som frie og retfærdige overfor gud Han tog vor skyld og bar vor skam Vor sjæl at holde i live. Det som vi hørte fra johannes brev: Jesus Kristus, han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. Det er Guds formue Kun ved at lade Jesus betale for os kan vi redde livet tro på glæden og friheden lige her og nu som har sit udspring i syndernes tilgivelse Vi må så hver især blive klar over om vi bærer os klogt ad og tror at Jesus har gjort alt det der skal til for at frelse os virkeligt forstår at vi kan ikke og vi skal intet lægge til vi kan kun dag for dag komme til ham for at trøstes i liv og i død ved at høre ordene om syndernes forladelse og evigt liv Det er så nøjagtigt den formue vi har fået at forvalte og den må vi så at sige svindle med dele rundhåndet ud af bruge den til at skaffe os venner med Tilgivelsen knytter os sammen der er ingen som kan regne sig bedre end andre Vi kan kun have et brændende ønske om at de må møde den grænseløse kærlighed vi selv så så livet også bliver meningsfyldt for dem... Men det er også at dele sin velstand med andre de fattige flygtningene som kommer til os Også den uretfærdige mammon skal vi dele ud af Bruge den til at skaffe venner med ikke ved at købe dem venner køber man ikke kun øjentjenere eller slaver... Ikke ved at svindle med pengene det skaffer man sig heller ikke venner ved kun medskyldige... Nej, ved at bruge de penge, der altid klæber synd og skyld ved bruge dem til at skabe glæde Vi kan ikke dække os ind med fordømmelse af andre politikerne og de

5 ansvarlige som skærer ned på velfærd og U- landshjælp Det gælder os selv som mennesker ikke kun vore penge og velstand det gælder os som medskabninger - enten til glæde og tjeneste for andre Eller til hindring og irritation Det er til syvende og sidst et spørgsmål, om vi lever her som kommet ved en tilfældighed som omgivet af tilfældigheder og med en grav og en mindesten som det eneste visse Eller om vor tilværelse er så stor og rig at der er en Gud som ville den At der findes en mening med livet, som aldrig kan udslettes Til tider kan det være svært at holde fast ved troen Gud kan føles så uendelig fjern og andre mennesker føles kun som en hindring for min egen tro og glæde når det går sådan for mig prøver jeg at vende mig mod ordene i en svensk salme Mit liv rinder bort, som en fattig dag O, hvad gav du mig livet til Jeg ved jo din vilje jeg kender din lov Men gør ikke selv det jeg vil Alt rører sig om mig, så svimlende fort Og nær står døden en vidåben port Gud giv mig tid Jeg ved jeg er bare en enkel mand under himmelens høje tag Så lær mig at tjene så stille jeg kan Din hellige kærligheds sag Jeg selv er jo intet Snart visner jeg ned Men din kraft er så favnende vid Så plant mig som korn i din ager ej mer Gud giv mig fred......derfor lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver én sand treenig Gud højlovet fra første begyndelse - nu og i al evighed.

6

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere