Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31-03-2012 Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres"

Transkript

1 Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres Der er gennem de senere år blevet opbygget solid videnskabelig dokumentation for, at et højt saltindtag er skadeligt for befolkningens sundhed. Især er der stærk evidens for, at et højt indtag af salt forårsager øget blodtryk, hvilket er en af de vigtigste risikofaktorer for hjerte-karsygdomme og for tidlig død. Danskerne får ligesom de fleste andre forbrugere i den vestlige verden for meget salt fra kosten. Befolkningerne får imidlertid størstedelen af saltet fra industrielt producerede fødevarer og snacks. En frivillig reduktion af saltindholdet i alle fødevarer, hvor det ikke er i konflikt med fødevaresikkerheden, er derfor prioriteret både i det fælles EU-program om saltreduktion og i de enkelte medlemslande. Producenterne møder derfor krav om at have mindre salt i produkterne både til hjemmemarkeder og til eksport. Producenter af kødprodukter, ost, færdigretter, morgenmadscerealier og brød har siden 2009 arbejdet for at opnå mål i henhold til det fælles EU-program om at reducere saltindholdet i fødevarer med 16 % over 4 år. Præmis for arbejdet med at reducere saltindholdet Producenternes præmis for at arbejde med saltreduktion i fødevarerne er af både teknisk og markedsmæssig karakter. Fødevaresikkerheden må ikke kompromitteres, og saltreducerede fødevarer med et vist markedsmæssigt fodfæste bør prioriteres højest. Producenterne opfordres til at tage den del af ansvaret for at nedbringe danskernes indtag af salt, som det på den baggrund er muligt. Salt har mange funktionelle egenskaber i fødevarer ud over at bidrage til smagen. Således har salt betydning for mange produkters tekstur, f.eks. krummestrukturen af brød fastheden af ost. Salt har også betydning for fødevarernes holdbarhed. Ved reduktion af salt i f.eks.hvedebrød er smagen det første problem. Herefter kan stabilitet blive et problem, og til sidst kan også holdbarheden blive et problem. Med den moderne køleteknologi og hygiejniske standard har saltet mindre betydning som konservering end før i tiden, og der kan med den baggrund arbejdes på at nedsætte saltindholdet i de fleste produkter. Dette skal ske under hensyntagen til fødevarernes sikkerhed, teknologi og smag. En reduktion af saltindholdet i fødevarerne stiller derfor krav om at forholde sig til såvel fødevarernes smag, teknologiske egenskaber som mikrobiologi i udviklingsarbejdet, og det kan være teknologisk kompliceret. Om Saltlisten Saltlisten består af vejledende reduktionsmål for indhold af salt i 15 fødevarekategorier og 77 underkategorier. Det er en vejledning til producenter om, hvilke mål for indhold af salt i produkterne, der arbejdes hen imod til. Saltlisten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Salt- 1

2 partnerskabet 1 og er en del af den danske strategi for at nedbringe danskernes daglige saltindtag. Det er målet, at der som minimum opnås en reduktion på 16 % i fødevaregrupperne brød, ost, færdigretter, kødprodukter og morgenmadscerealier svarende til den fastsatte benchmarking i EU. Listen kan derfor ses som er et inspirationsværkstøj til industrien. Den viser, hvad andre produkter indenfor samme kategori kan holde sig under, når det handler om indhold af salt og kan således fungere som inspiration for producenterne i forhold til, hvad de på frivillig basis kan arbejde hen imod at opfylde som led i deres udviklingsarbejde frem til. Saltlisten er udviklet med udgangspunkt i en tilsvarende liste fra England, men tilpasset danske forhold. Der har således været en løbende drøftelse af, hvad den mest hensigtsmæssige opdeling af fødevarekategorier er, samt det datagrundlag og den metode der ligger til grund for fastsættelse af de vejledende reduktionsmål, som saltlisten indeholder. Fødevarekategorier Der er udarbejdet vejledende reduktionsmål for stort set alle fødevarer, for på den måde at opnå at forbrugerne, uanset hvad de spiser, vil blive vænnet til, at der er mindre salt i produkterne. Derfor er fødevarer, som spises i små mængder, taget med på listen, uanset at den pågældende fødevare isoleret set ikke har væsentlig betydning for befolkningens samlede saltindtag. Det samme gælder produkter, der i dag er karakteriseret ved et højt indhold af salt, f.eks. saltlakrids og soyasovs. Fødevarer med et lavt indhold vil kunne bidrage væsentligt, hvis der spises meget af det, hvilket fx er tilfældet med brød. Indenfor de enkelte fødevaregrupper er det særlig vigtigt, at der er fokus på de produkter, der er store på det danske marked og dermed indgår ofte i danskernes kost. Man ved fra forskning i udvikling af smagspræferencer, at forbrugernes præference for den salte smag på den måde kan ændre sig, således at de med tiden vil foretrække en mindre salt smag. Det kan forventes, at der med produktudvikling og nogen tilvænning hos forbrugerne kan ske en væsentlig reduktion i saltindholdet, uden at det påvirker smagsoplevelsen. Det er vigtigt, at tilvænning og dermed produktudvikling sker gradvis og i flere tempi. De fleste studier peger på, at det tager ca uger at vænne sig til mindre salt. Det er dog ikke muligt at sige, hvor langt man kan gå ned i saltindhold, uden det påvirker smagsoplevelsen. For ikke at gøre listen alt for omfattende har man valgt at gøre fødevarekategorierne så brede som muligt. Det betyder så også, at de ikke fuldt ud afspejler kompleksiteten og variationerne i produktions- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt med et saltindhold svarende til de fastsatte reduktionsmål 1 Saltpartnerskabet er et samarbejde mellem følgende parter under ledelse af Fødevarestyrelsen: DI Fødevarer, Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv, Hjerteforeningen, Forbrugerrådet, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af Kliniske Diætister, Diabetes Foreningen, Kost & Ernæringsforbundet, Horesta. 2

3 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle fødevarer inden for en given kategori kan blive reduceret i salt. Benchmark De vejledende reduktionsmål, der er fastsat i saltlisten, er beregnet som 40 % fraktilen af de data for aktuelt saltindhold, som er meldt ind fra branchen i de pågældende fødevarekategorier på det tidspunkt, hvor listen blev lavet. Det betyder i teorien, at 40 % af produkterne allerede har et saltindhold under de vejledende reduktionsmål, mens 60 % ligger over de vejledende reduktionsmål. De pågældende reduktionsmål er ikke vægtede i forhold til fødevarernes volumen på markedet. Det har ikke i alle tilfælde været muligt at indhente tilstrækkeligt med data, hvorfor data ikke er repræsentative for det danske marked. Derfor har der i visse tilfælde været behov for at tilpasse reduktionsmålene, hvor f.eks. få data ikke har givet tilstrækkeligt sikkert grundlag for entydigt at fastsætte reduktionsmål, ligesom nogle reduktionsmål er blevet fastsat ud fra et yderst begrænset kendskab til indholdet af salt i de pågældende danske fødevarer. Derfor har reduktionsmålene i listerne i England også i nogle tilfælde haft betydning for fastlæggelse af de danske reduktionsmål. Saltpartnerskabet Partnerskabet blev etableret i 2011 med repræsentanter fra myndigheder, sundheds- og forbrugerorganisationer samt fødevareerhvervets brancheforeninger. Formålet med partnerskabet er at forbedre folkesundheden. Partnerskabets vision er at nedsætte det daglige saltindtag med 3 g og forebygge især hjertekarsygdomme, men også andre sygdomme. I Danmark er indtaget i gennemsnit på ca g pr. dag for mænd og ca. 7-8 g for kvinder, hvor anbefalingen fra WHO og De Nordiske Næringsstofanbefalinger er på 5-6 g. Når det lykkes at reducere saltindtaget med i gennemsnit 3 g pr. dag, vil man kunne reducere forekomsten af hjerte-karsygdomme med 5-15 % og samtidig spare samfundet for en sundhedsudgift på 1-2 mia. kr. årligt. Et vigtigt indsatsområde er at reducere salt i færdigpakkede fødevarer, hvorfor det er glædeligt, at erhvervet vil bidrage til denne indsats ved på frivillig basis at arbejde mod de vejledende reduktionsmål. Monitorering af initiativerne i Saltpartnerskabet Saltlisten er et blandt flere initiativer, som har til formål at sænke danskernes indtag af salt. Sammen med andre initiativer, som skal sætte betydningen af salt for befolkningssundheden på dagsordenen, indgår saltlisten som ét element i den samlede indsats. Andre elementer er at reducere saltindholdet i kantinemad og i udespisningen samt at øge forbrugernes og de mad- og sundhedsprofessionelles opmærksomhed på salt, ligesom en bedre mærkning af fødevarernes indhold af salt er elementer i den samlede indsats. Et monitoreringsprogram er en meget vigtig del af strategien for at reducere befolkningens indtag af salt. Dette iværksættes både i forhold til saltindholdet i produkterne og i forhold til borgernes faktiske saltindtag, målt som udskillelse af salt i urinen. 3

4 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 1. Kød For kødkategorien er de vejledende reduktionsmål for salt baseret på total natrium i produkterne, dvs. at også andre natriumkilder end NaCl medregnes Finhakket (farser), varmebehandlet Middagspølser F.eks. wienerpølse, frankfurter og lignende Pålægspølser F.eks. kødpølser, røget medister og lignende Frikad, kødboller og lignende 1.2. Hele stykker af kød samt udskivede stykker af produkterne, varmebehandlet Fjerkrækød F.eks. kyllingebryst, kalkunbryst og lignende Svine- og oksekød F.eks. skinke, hamburgerryg, rullepølse, kamsteg og lignende 1.3. Hele stykker af kød samt udskivede stykker af produkterne, ikke varmebehandlet Bacon Røget skinke, røget hamburgerryg og lignende 1.4. Postej og paté 2,3 g salt 920 mg natrium 2,3 g salt 920 mg natrium 1,6 g salt 640 mg natrium 2,7 g salt 1,1 g natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 2,4 g salt 960 mg natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 1,9 g salt 760 mg natrium 4

5 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 2. Brød For brødblandinger gælder de vejledende reduktionsmål de færdigtilberedte brød 1.5. Tilberedt kød Kød tilsat lage, ikke varmebehandlet Kyllingekød F.eks. kyllingebryst, kyllingefilet og lignende Andre typer kød F.eks. svinekød Andet tilberedt kød, ikke varmebehandlet F.eks. overfladekrydret kød og lignende Rugbrød Inkluderer alle slags rugbrød som rådej, delvis bagt og friskbagt 2.2. Hvedebrød Inkluderer alle slags hvedebrød som rådej, delvis bagt og friskbagt. F.eks. fransk-, toast-, ciabatta- og nanbrød, flute, burgerboller, pølsebrød, kernebrød samt sødt brød som kanelboller, boller med rosiner og lignende. Ekskluderer brød med fyld som f.eks. ost, oliven, soltørrede tomater osv. (kategori 2.5) 2.3. Fuldkorns hvedebrød Inkluderer alle slags fuldkorns hvedebrød som rådej, delvis bagt og friskbagt. F.eks. fransk-, toast-, ciabatta- og nanbrød, flute, burgerboller, pølsebrød, kernebrød samt sødt brød som kanelboller, boller med rosiner og lignende. Ekskluderer brød med fyld som f.eks. ost, oliven, soltørrede tomater osv. (kategori 2.5) 0,8 g salt 320 mg natrium 1,3 g salt 520 mg natrium 1,5 g salt 600 mg natrium 1,2 g salt 480 mg natrium 1,1 g salt 440 mg natrium 1,1 g salt 440 mg natrium 5

6 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 3. Morgenmadsprodukter 2.4. Knækbrød Inkluderer alle slags knækbrød. Ekskluderer produkter tilsat ingredienser/fyld (kategori 2.5) 2.5. Brød med fyld Inkluderer alle brød/boller/knækbrød med fyld som f.eks. ost, oliven, soltørrede tomater, kød og lignende 3.1. Müsli Inkluderer alle müsli produkter med/uden nødder, tørret frugt samt iblandet ekstruderede produkter. Havregryn er ikke tilsat salt og er ikke omfattet 3.2. Andre morgensmadsprodukter F.eks. cornflakes, rugfras, cocopops - med/uden tørret frugt 1,3 g salt 520 mg natrium 1,3 g salt 520 mg natrium 0,3 g salt 120 mg natrium 4. Mejeriprodukter 4.1. Gule oste Bløde oste Inkluderer bløde oste med <29 % protein f.eks. Danbo 20+, 30+ og 45+, Havarti 60+ og 55+, som skæreost, skiveost revet Hårde oste Inkluderer hårde oste med højt indhold af protein f.eks. Kadett 20+, Emmentaler 45+, Cheddar 50+, som skæreost, skiveost revet Mozzarella m.v. Fast og revet mozzarella samt pizzatop produkter, hvor mælkefedtet er udskiftet med vegetabilsk fedt. Ekskluderer frisk mozzarella 1,7 g salt 680 mg natrium 1,5 g salt 600 mg natrium 1,4 g salt 560 mg natrium 4.2. Frisk ost Flødeost, naturel 0,8 g salt 320 mg natrium 6

7 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt Flødeost, krydrede Flødeost, søde Frisk mozzarella Hytteost 1,2 g salt 480 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 0,5 g salt 200 mg natrium 0,8 g salt 320 mg natrium 4.3. Skimmeloste Danablue 3,1 g salt 1,2 g natrium Øvrige skimmeloste (> 2 kg) Øvrige skimmeloste (< 2 kg) 4.4. Forarbejdede oste Smelteoste 2,3 g salt 920 mg natrium 1,7 g salt 680 mg natrium 3,5 g salt 1,4 g natrium 7

8 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 5. Kartoffelprodukter Andre forarbejdede oste Inkluderer f.eks. pizzatop som revet ost tilsat smelteprodukt og kartoffelstivelse (ikke kun som antiklump) og toastost som skiveskåret smelteost 4.5. Hvide oste F.eks. hvis blød ost i tern og lignende 4.6. Smør 4.7. Margarine og blandingsprodukter Inkluderer alle margariner og smørbare produkter, som indeholder olie, f.eks. solsikke-, olivenolie, beriget smørmælk osv Pulverkartoffelmos, som tilberedt produkt 1,3 g salt 520 mg natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 1,2 g salt 480 mg natrium 0,3 g salt 120 mg natrium 5.2. Andre forarbejdede kartoffelprodukter Inkluderer frosne ovnklare krydrede kartofler og færdigkogte i glas. Ekskluderer færdigretter 5.3. Kartoffelsalater 6. Konfekture 6.1. Lakrids Inkluderer både sød og saltet lakrids 1,1 g salt 440 mg natrium 0,8 g salt 320 mg natrium 8

9 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 7. Finere bagværk For kageblandinger gælder de vejledende reduktionsmål de færdigtilberedte kager 8. Dressing For boullion og lignende gælder de vejledende reduktionsmål produktet i ikke koncentreret form 6.2. Bolsjer, stærke 7.1. Kager/skærekager, småkager, wienerbrød, vafler, muffins og lignende 7.2. Frugttærter 7.3. Søde kiks 7.4. Krydrede/ saltede kiks 8.1. Mayonnaise- og cremefraichedressinger samt olie- og eddikedressinger Ikke fedtreduceret mayonnaise- og cremefraiche- dressinger 1,7 g salt 680 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 0,2 g salt 80 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 1,8 g salt 720 mg natrium 1,6 g salt 640 mg natrium Fedtreduceret mayonnaise- og cremefraichedressinger samt olie- og eddikedressinger 8.2. Ketchup 1,8 g salt 720 mg natrium 1,8 g salt 720 mg natrium 9

10 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 9. Konserves 8.3. Sennep 8.4. Bouillon, som tilberedt 9.1. Bønner i sauce 9.2. Grønsagskonserves Grønsagskonserves Inkluderer alle konserverede grønsager. Ekskluderer forarbejdede ærter (lufttørrede ærter) og surkål (hvidkål) samt særlige saltede grønsagskonserves (kategori ) Særlige saltede grønsagskonserves Inkluderer særlige saltede grønsagskonserves som f.eks. soltørrede tomater, oliven, chili og jalapenos 3,4 g salt 1,4 g natrium 0,9 g salt 360 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 0,7g salt 280 mg natrium 3,7 g salt 1,5 g natrium 10

11 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 10. Drikkevarer Med hensyn til 10.1 er målet sat for at forhindre, at der på sigt kommer mere salt i f.eks. læskedrikke og vand. For sportsdrikkenes vedkommende er de inkluderet for at forebygge tilsætning af natrium med ikke fysiologisk formål som f. eks. de godkendte elektrolytberigede Vand, læskedrikke, iste sportsdrikke og lignende. Elektrolytberigede godkendte sportsdrikke er undtaget Instant drikke, som tilberedt produkt Inkluderer instant chokoladedrikke, instant cappuccino instant cafe latte. 30 mg natrium 25 mg natrium 11. Snacks Standard kartoffelchips Inkluderer standard kartoffelchips i alle smagsvarianter Ekstruderet snacks Inkluderer ekstruderet snacks i alle smagsvarianter. F.eks. ostepops, osterejer, popcorn og lignende Ekspanderet snacks (pellet) Inkluderer alt ekspanderet snacks, f.eks. skaller med rejesmag, baconsmag, skruer 1,7 g salt 680 mg natrium 2,3 g salt 920 mg natrium 2,8 g salt 1,1 g natrium Saltede nødder 1,2 g salt 480 mg natrium Naturligt mineralvand og kildevand omfattet af bekendtgørelse nr om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand samt produkter baseret på naturligt mineralvand og kildevand er ikke omfattet, hvad angår produkternes naturlige natriumindhold. Ligeledes er frugtsaft omfattet af bekendtgørelse nr ikke omfattet. 11

12 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt Andet saltet snacks Inkluderer f.eks. saltstænger, rugstænger og lignende 2,2 g salt 880 mg natrium 12. Færdigretter Færdigretter på frost Pizza og forårsruller 1,4 g salt 560 mg natrium Spiseklare supper Middagsretter Inkluderer kyllinge-, fiske-, kød - og vegetarretter Færdigretter på køl Inkluderer spiseklare supper samt kyllinge -, fiske-, kød - og vegetarretter 0,8 g salt 300 mg natrium 13. Pålægssalater Færdigretter uden for køl Middagsretter Inkluderer f.eks. konserves, spiseklare supper samt pulver retter som tilberedt Pålægssalater med kød Pålægssalater med fisk skaldyr 0,9 g salt 360 mg natrium 1,6 g salt 640 mg natrium 1,2 g salt 480 mg natrium 12

13 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 14. Fisk skaldyr Pålægssalater med grønsager, toppingsalater Paneret fisk Marineret fisk Røget fisk Gravad fisk Konserves og convenience Fiskekonserves og convenience Inkluderer alt konserveret fisk i olie, vand, saltlage, tomat osv. F.eks. tun, makrel, laks, sardin, blæksprutte, kaviar, torskerogn samt convenience produkter såsom frisk fars og fiskefrikad Skaldyr konserves og convenience Skalddyr konserves og convenience på køl Inkluderer alt konserveret skaldyr i olie, vand, saltlage, tomat osv. f.eks. rejer, kammuslinger samt convenience produkter 3,0 g salt 1,2 g natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 3,3 g salt 1,3 g natrium 2,0 g salt 800 mg natrium 13

14 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 15. Sauce og marinader Skalddyr konserves og convenience på frost Inkluderer alt konserveret skaldyr i olie, vand, saltlage, tomat osv. f.eks. rejer, kammuslinger samt convenience produkter Sauce Pasta-, mornay-, bearnaise-, whiskey-, hollandaise-, karrysauce og lignende, der er færdigblandede og blot skal varmes op. Dvs. både saucer som er ingredienssauce (blandes i ret) og tilbehørssauce ( dyp -sauce, der spises som de er, som tilbehør til kød og kartofler/pasta/ris lignende) Pesto, engelsk sauce og lignende Soya sauce, fiskesauce, østerssauce og lignende Marinader 1,5 g salt 600 mg natrium 1,1 g salt 440 mg natrium 2,7 g salt 1,1 g natrium 13 g salt 5,2 g natrium 6,7 g salt 2,7 g natrium 14

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom? Indhold. Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom?...

Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom? Indhold. Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom?... Mad for dit hjertes skyld Mad for dit hjertes skyld Indhold Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom? Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom?.... 3 Risikofaktorer....

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER SPREDER SMAGEN UD DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige del af sandwichen, har den

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Mad for dit hjertes skyld

Mad for dit hjertes skyld Denne pjece er udarbejdet af de kliniske diætister (SIG kardiologi): Birgitte M. Bertelsen, Kirsten Buhl, Lonneke Hjermitslev, Inger Larsen og Lone B. Rosenkilde Mad for dit hjertes skyld 2 Copyright 2015

Læs mere

Mad for dit hjertes skyld

Mad for dit hjertes skyld Mad for dit hjertes skyld Har du for højt kolesterol, eller hjertekarsygdom? Indhold Har du for højt kolesterol, eller hjertekarsygdom?.... 3 Risikofaktorer.... 4 Fedtstoffer.... 6 8 Æg, rogn og skaldyr....

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

T I L D I G S O M A R B E J D E R I D E T P R O F E S S I O N E L L E K Ø K K E N. fødevarer til professionelle GRØNLAND

T I L D I G S O M A R B E J D E R I D E T P R O F E S S I O N E L L E K Ø K K E N. fødevarer til professionelle GRØNLAND T I L D I G S O M A R B E J D E R I D E T P R O F E S S I O N E L L E K Ø K K E N fødevarer til professionelle GRØNLAND PRIVATE-LABEL - fødevarer til professionelle KK Engros makkuninga pilersuisuuvoq:

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket.

DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket. 28. marts 2014 meps Deres sagsnr: J.nr.: 2013-27-2301-001399 Fødevarestyrelsen Fuldmægtig, Cand. Jur. Marianne Øhlenschäger Sendt pr. e-mail til: maola@fvst.dk Og hoering@fvst.dk Høringssvar: Udkast til

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt

Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt Camilla Storm Slumstrup Klinisk Diætist Stud. Scient. i klinisk ernæring Hotel

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

Politiken Test: Convenience Foods

Politiken Test: Convenience Foods Politiken Test: Convenience Foods Af Anette Kamuk, Udviklingskonsulent i VIFFOS og adjunkt på UCSJ Ernæring og Sundhed, Ankerhus Research Sheila Richie-Hansen, VIFFOS September 2008 Forbrugerne efterspørger

Læs mere

Sund mad og kostmodeller

Sund mad og kostmodeller Sund mad og kostmodeller Sund levevis indebærer lødig kost og passende fysisk aktivitet Sund mad og kostmodeller Ilinniarfissuaq 20. maj 2008. HBH. 1 Sund mad i praksis Følger næringsstofanbefalingerne

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN ØVELSE K4 KØDKVALITET DENATURERING AF PROTEINER OG HÆM-JERN VED VARMEBEHANDLING SIDE 1 AF 1 K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN På de følgende sider findes en række færdigberegnede kostregistreringer

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

Landslagteren. v/tom Munkholm

Landslagteren. v/tom Munkholm Landslagteren 62 61 06 30 75 81 52 03 Smørrebrød Hjemmelavet pålæg.... kr. 28,00/32,00 Sandwich 2-lags... kr. 22,00 Sandwich, 3-lags.... kr. 30,00 Franskbrød med ost eller rullepølse.... kr. 28,00 Luksus

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Sådan spiser jeg sundt

Sådan spiser jeg sundt EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan spiser jeg sundt Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus Stegt Kylling, Bulgur, Grov Hummus, Kalamata Oliven, Tyrkisk Brød Bistro Box Tapas Box Italiensk Salami, Spansk Chorizo, Røget Skinke, soltørret Tomat, Kalamata Oliven,

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Annes gademad Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Annes gademad Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 25 39 54 40 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Annes gademad Evalueringsrapport 17. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Landslagteren 62 61 06 30 www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Smørrebrød Håndmadder... Pr. stk. kr. 22,00 Smørrebrød... Pr. stk. kr. 28,00 Pålægskagemand nok til 12 personer....pr. stk. kr. 495,00 Pålægskagemand

Læs mere

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN SELSKABSMENUER At spise godt er en af livets gaver Simon Peters Velkommen til Kære Gæst Det er os en fornøjelse, at kunne byde jer velkommen på Best Western, hvor vi med denne selskabsbrochure vil tilbyde

Læs mere

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme Menukort for Pension Stenvang Velbekomme Kære kunde Stenvang kan tilbyde at holde jeres fest i et hyggeligt lokale med plads til max 65 gæster. Forventningerne er mange, når man skal holde selskab. Vores

Læs mere

restaurant - Menukort

restaurant - Menukort restaurant - Menukort INDISK SPECIALISTER Restaurant & Take Away VELKOMMEN TIL Taj Mahal Hos Taj Mahal får du den bedste service og altid kvalitetsmad. BESØG OS PÅ www.tajmahal-kolding.dk info@tajmahal-kolding.dk

Læs mere