Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31-03-2012 Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres"

Transkript

1 Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres Der er gennem de senere år blevet opbygget solid videnskabelig dokumentation for, at et højt saltindtag er skadeligt for befolkningens sundhed. Især er der stærk evidens for, at et højt indtag af salt forårsager øget blodtryk, hvilket er en af de vigtigste risikofaktorer for hjerte-karsygdomme og for tidlig død. Danskerne får ligesom de fleste andre forbrugere i den vestlige verden for meget salt fra kosten. Befolkningerne får imidlertid størstedelen af saltet fra industrielt producerede fødevarer og snacks. En frivillig reduktion af saltindholdet i alle fødevarer, hvor det ikke er i konflikt med fødevaresikkerheden, er derfor prioriteret både i det fælles EU-program om saltreduktion og i de enkelte medlemslande. Producenterne møder derfor krav om at have mindre salt i produkterne både til hjemmemarkeder og til eksport. Producenter af kødprodukter, ost, færdigretter, morgenmadscerealier og brød har siden 2009 arbejdet for at opnå mål i henhold til det fælles EU-program om at reducere saltindholdet i fødevarer med 16 % over 4 år. Præmis for arbejdet med at reducere saltindholdet Producenternes præmis for at arbejde med saltreduktion i fødevarerne er af både teknisk og markedsmæssig karakter. Fødevaresikkerheden må ikke kompromitteres, og saltreducerede fødevarer med et vist markedsmæssigt fodfæste bør prioriteres højest. Producenterne opfordres til at tage den del af ansvaret for at nedbringe danskernes indtag af salt, som det på den baggrund er muligt. Salt har mange funktionelle egenskaber i fødevarer ud over at bidrage til smagen. Således har salt betydning for mange produkters tekstur, f.eks. krummestrukturen af brød fastheden af ost. Salt har også betydning for fødevarernes holdbarhed. Ved reduktion af salt i f.eks.hvedebrød er smagen det første problem. Herefter kan stabilitet blive et problem, og til sidst kan også holdbarheden blive et problem. Med den moderne køleteknologi og hygiejniske standard har saltet mindre betydning som konservering end før i tiden, og der kan med den baggrund arbejdes på at nedsætte saltindholdet i de fleste produkter. Dette skal ske under hensyntagen til fødevarernes sikkerhed, teknologi og smag. En reduktion af saltindholdet i fødevarerne stiller derfor krav om at forholde sig til såvel fødevarernes smag, teknologiske egenskaber som mikrobiologi i udviklingsarbejdet, og det kan være teknologisk kompliceret. Om Saltlisten Saltlisten består af vejledende reduktionsmål for indhold af salt i 15 fødevarekategorier og 77 underkategorier. Det er en vejledning til producenter om, hvilke mål for indhold af salt i produkterne, der arbejdes hen imod til. Saltlisten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Salt- 1

2 partnerskabet 1 og er en del af den danske strategi for at nedbringe danskernes daglige saltindtag. Det er målet, at der som minimum opnås en reduktion på 16 % i fødevaregrupperne brød, ost, færdigretter, kødprodukter og morgenmadscerealier svarende til den fastsatte benchmarking i EU. Listen kan derfor ses som er et inspirationsværkstøj til industrien. Den viser, hvad andre produkter indenfor samme kategori kan holde sig under, når det handler om indhold af salt og kan således fungere som inspiration for producenterne i forhold til, hvad de på frivillig basis kan arbejde hen imod at opfylde som led i deres udviklingsarbejde frem til. Saltlisten er udviklet med udgangspunkt i en tilsvarende liste fra England, men tilpasset danske forhold. Der har således været en løbende drøftelse af, hvad den mest hensigtsmæssige opdeling af fødevarekategorier er, samt det datagrundlag og den metode der ligger til grund for fastsættelse af de vejledende reduktionsmål, som saltlisten indeholder. Fødevarekategorier Der er udarbejdet vejledende reduktionsmål for stort set alle fødevarer, for på den måde at opnå at forbrugerne, uanset hvad de spiser, vil blive vænnet til, at der er mindre salt i produkterne. Derfor er fødevarer, som spises i små mængder, taget med på listen, uanset at den pågældende fødevare isoleret set ikke har væsentlig betydning for befolkningens samlede saltindtag. Det samme gælder produkter, der i dag er karakteriseret ved et højt indhold af salt, f.eks. saltlakrids og soyasovs. Fødevarer med et lavt indhold vil kunne bidrage væsentligt, hvis der spises meget af det, hvilket fx er tilfældet med brød. Indenfor de enkelte fødevaregrupper er det særlig vigtigt, at der er fokus på de produkter, der er store på det danske marked og dermed indgår ofte i danskernes kost. Man ved fra forskning i udvikling af smagspræferencer, at forbrugernes præference for den salte smag på den måde kan ændre sig, således at de med tiden vil foretrække en mindre salt smag. Det kan forventes, at der med produktudvikling og nogen tilvænning hos forbrugerne kan ske en væsentlig reduktion i saltindholdet, uden at det påvirker smagsoplevelsen. Det er vigtigt, at tilvænning og dermed produktudvikling sker gradvis og i flere tempi. De fleste studier peger på, at det tager ca uger at vænne sig til mindre salt. Det er dog ikke muligt at sige, hvor langt man kan gå ned i saltindhold, uden det påvirker smagsoplevelsen. For ikke at gøre listen alt for omfattende har man valgt at gøre fødevarekategorierne så brede som muligt. Det betyder så også, at de ikke fuldt ud afspejler kompleksiteten og variationerne i produktions- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt med et saltindhold svarende til de fastsatte reduktionsmål 1 Saltpartnerskabet er et samarbejde mellem følgende parter under ledelse af Fødevarestyrelsen: DI Fødevarer, Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv, Hjerteforeningen, Forbrugerrådet, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af Kliniske Diætister, Diabetes Foreningen, Kost & Ernæringsforbundet, Horesta. 2

3 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle fødevarer inden for en given kategori kan blive reduceret i salt. Benchmark De vejledende reduktionsmål, der er fastsat i saltlisten, er beregnet som 40 % fraktilen af de data for aktuelt saltindhold, som er meldt ind fra branchen i de pågældende fødevarekategorier på det tidspunkt, hvor listen blev lavet. Det betyder i teorien, at 40 % af produkterne allerede har et saltindhold under de vejledende reduktionsmål, mens 60 % ligger over de vejledende reduktionsmål. De pågældende reduktionsmål er ikke vægtede i forhold til fødevarernes volumen på markedet. Det har ikke i alle tilfælde været muligt at indhente tilstrækkeligt med data, hvorfor data ikke er repræsentative for det danske marked. Derfor har der i visse tilfælde været behov for at tilpasse reduktionsmålene, hvor f.eks. få data ikke har givet tilstrækkeligt sikkert grundlag for entydigt at fastsætte reduktionsmål, ligesom nogle reduktionsmål er blevet fastsat ud fra et yderst begrænset kendskab til indholdet af salt i de pågældende danske fødevarer. Derfor har reduktionsmålene i listerne i England også i nogle tilfælde haft betydning for fastlæggelse af de danske reduktionsmål. Saltpartnerskabet Partnerskabet blev etableret i 2011 med repræsentanter fra myndigheder, sundheds- og forbrugerorganisationer samt fødevareerhvervets brancheforeninger. Formålet med partnerskabet er at forbedre folkesundheden. Partnerskabets vision er at nedsætte det daglige saltindtag med 3 g og forebygge især hjertekarsygdomme, men også andre sygdomme. I Danmark er indtaget i gennemsnit på ca g pr. dag for mænd og ca. 7-8 g for kvinder, hvor anbefalingen fra WHO og De Nordiske Næringsstofanbefalinger er på 5-6 g. Når det lykkes at reducere saltindtaget med i gennemsnit 3 g pr. dag, vil man kunne reducere forekomsten af hjerte-karsygdomme med 5-15 % og samtidig spare samfundet for en sundhedsudgift på 1-2 mia. kr. årligt. Et vigtigt indsatsområde er at reducere salt i færdigpakkede fødevarer, hvorfor det er glædeligt, at erhvervet vil bidrage til denne indsats ved på frivillig basis at arbejde mod de vejledende reduktionsmål. Monitorering af initiativerne i Saltpartnerskabet Saltlisten er et blandt flere initiativer, som har til formål at sænke danskernes indtag af salt. Sammen med andre initiativer, som skal sætte betydningen af salt for befolkningssundheden på dagsordenen, indgår saltlisten som ét element i den samlede indsats. Andre elementer er at reducere saltindholdet i kantinemad og i udespisningen samt at øge forbrugernes og de mad- og sundhedsprofessionelles opmærksomhed på salt, ligesom en bedre mærkning af fødevarernes indhold af salt er elementer i den samlede indsats. Et monitoreringsprogram er en meget vigtig del af strategien for at reducere befolkningens indtag af salt. Dette iværksættes både i forhold til saltindholdet i produkterne og i forhold til borgernes faktiske saltindtag, målt som udskillelse af salt i urinen. 3

4 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 1. Kød For kødkategorien er de vejledende reduktionsmål for salt baseret på total natrium i produkterne, dvs. at også andre natriumkilder end NaCl medregnes Finhakket (farser), varmebehandlet Middagspølser F.eks. wienerpølse, frankfurter og lignende Pålægspølser F.eks. kødpølser, røget medister og lignende Frikad, kødboller og lignende 1.2. Hele stykker af kød samt udskivede stykker af produkterne, varmebehandlet Fjerkrækød F.eks. kyllingebryst, kalkunbryst og lignende Svine- og oksekød F.eks. skinke, hamburgerryg, rullepølse, kamsteg og lignende 1.3. Hele stykker af kød samt udskivede stykker af produkterne, ikke varmebehandlet Bacon Røget skinke, røget hamburgerryg og lignende 1.4. Postej og paté 2,3 g salt 920 mg natrium 2,3 g salt 920 mg natrium 1,6 g salt 640 mg natrium 2,7 g salt 1,1 g natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 2,4 g salt 960 mg natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 1,9 g salt 760 mg natrium 4

5 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 2. Brød For brødblandinger gælder de vejledende reduktionsmål de færdigtilberedte brød 1.5. Tilberedt kød Kød tilsat lage, ikke varmebehandlet Kyllingekød F.eks. kyllingebryst, kyllingefilet og lignende Andre typer kød F.eks. svinekød Andet tilberedt kød, ikke varmebehandlet F.eks. overfladekrydret kød og lignende Rugbrød Inkluderer alle slags rugbrød som rådej, delvis bagt og friskbagt 2.2. Hvedebrød Inkluderer alle slags hvedebrød som rådej, delvis bagt og friskbagt. F.eks. fransk-, toast-, ciabatta- og nanbrød, flute, burgerboller, pølsebrød, kernebrød samt sødt brød som kanelboller, boller med rosiner og lignende. Ekskluderer brød med fyld som f.eks. ost, oliven, soltørrede tomater osv. (kategori 2.5) 2.3. Fuldkorns hvedebrød Inkluderer alle slags fuldkorns hvedebrød som rådej, delvis bagt og friskbagt. F.eks. fransk-, toast-, ciabatta- og nanbrød, flute, burgerboller, pølsebrød, kernebrød samt sødt brød som kanelboller, boller med rosiner og lignende. Ekskluderer brød med fyld som f.eks. ost, oliven, soltørrede tomater osv. (kategori 2.5) 0,8 g salt 320 mg natrium 1,3 g salt 520 mg natrium 1,5 g salt 600 mg natrium 1,2 g salt 480 mg natrium 1,1 g salt 440 mg natrium 1,1 g salt 440 mg natrium 5

6 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 3. Morgenmadsprodukter 2.4. Knækbrød Inkluderer alle slags knækbrød. Ekskluderer produkter tilsat ingredienser/fyld (kategori 2.5) 2.5. Brød med fyld Inkluderer alle brød/boller/knækbrød med fyld som f.eks. ost, oliven, soltørrede tomater, kød og lignende 3.1. Müsli Inkluderer alle müsli produkter med/uden nødder, tørret frugt samt iblandet ekstruderede produkter. Havregryn er ikke tilsat salt og er ikke omfattet 3.2. Andre morgensmadsprodukter F.eks. cornflakes, rugfras, cocopops - med/uden tørret frugt 1,3 g salt 520 mg natrium 1,3 g salt 520 mg natrium 0,3 g salt 120 mg natrium 4. Mejeriprodukter 4.1. Gule oste Bløde oste Inkluderer bløde oste med <29 % protein f.eks. Danbo 20+, 30+ og 45+, Havarti 60+ og 55+, som skæreost, skiveost revet Hårde oste Inkluderer hårde oste med højt indhold af protein f.eks. Kadett 20+, Emmentaler 45+, Cheddar 50+, som skæreost, skiveost revet Mozzarella m.v. Fast og revet mozzarella samt pizzatop produkter, hvor mælkefedtet er udskiftet med vegetabilsk fedt. Ekskluderer frisk mozzarella 1,7 g salt 680 mg natrium 1,5 g salt 600 mg natrium 1,4 g salt 560 mg natrium 4.2. Frisk ost Flødeost, naturel 0,8 g salt 320 mg natrium 6

7 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt Flødeost, krydrede Flødeost, søde Frisk mozzarella Hytteost 1,2 g salt 480 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 0,5 g salt 200 mg natrium 0,8 g salt 320 mg natrium 4.3. Skimmeloste Danablue 3,1 g salt 1,2 g natrium Øvrige skimmeloste (> 2 kg) Øvrige skimmeloste (< 2 kg) 4.4. Forarbejdede oste Smelteoste 2,3 g salt 920 mg natrium 1,7 g salt 680 mg natrium 3,5 g salt 1,4 g natrium 7

8 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 5. Kartoffelprodukter Andre forarbejdede oste Inkluderer f.eks. pizzatop som revet ost tilsat smelteprodukt og kartoffelstivelse (ikke kun som antiklump) og toastost som skiveskåret smelteost 4.5. Hvide oste F.eks. hvis blød ost i tern og lignende 4.6. Smør 4.7. Margarine og blandingsprodukter Inkluderer alle margariner og smørbare produkter, som indeholder olie, f.eks. solsikke-, olivenolie, beriget smørmælk osv Pulverkartoffelmos, som tilberedt produkt 1,3 g salt 520 mg natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 1,2 g salt 480 mg natrium 0,3 g salt 120 mg natrium 5.2. Andre forarbejdede kartoffelprodukter Inkluderer frosne ovnklare krydrede kartofler og færdigkogte i glas. Ekskluderer færdigretter 5.3. Kartoffelsalater 6. Konfekture 6.1. Lakrids Inkluderer både sød og saltet lakrids 1,1 g salt 440 mg natrium 0,8 g salt 320 mg natrium 8

9 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 7. Finere bagværk For kageblandinger gælder de vejledende reduktionsmål de færdigtilberedte kager 8. Dressing For boullion og lignende gælder de vejledende reduktionsmål produktet i ikke koncentreret form 6.2. Bolsjer, stærke 7.1. Kager/skærekager, småkager, wienerbrød, vafler, muffins og lignende 7.2. Frugttærter 7.3. Søde kiks 7.4. Krydrede/ saltede kiks 8.1. Mayonnaise- og cremefraichedressinger samt olie- og eddikedressinger Ikke fedtreduceret mayonnaise- og cremefraiche- dressinger 1,7 g salt 680 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 0,2 g salt 80 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 1,8 g salt 720 mg natrium 1,6 g salt 640 mg natrium Fedtreduceret mayonnaise- og cremefraichedressinger samt olie- og eddikedressinger 8.2. Ketchup 1,8 g salt 720 mg natrium 1,8 g salt 720 mg natrium 9

10 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 9. Konserves 8.3. Sennep 8.4. Bouillon, som tilberedt 9.1. Bønner i sauce 9.2. Grønsagskonserves Grønsagskonserves Inkluderer alle konserverede grønsager. Ekskluderer forarbejdede ærter (lufttørrede ærter) og surkål (hvidkål) samt særlige saltede grønsagskonserves (kategori ) Særlige saltede grønsagskonserves Inkluderer særlige saltede grønsagskonserves som f.eks. soltørrede tomater, oliven, chili og jalapenos 3,4 g salt 1,4 g natrium 0,9 g salt 360 mg natrium 0,6 g salt 240 mg natrium 0,7g salt 280 mg natrium 3,7 g salt 1,5 g natrium 10

11 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 10. Drikkevarer Med hensyn til 10.1 er målet sat for at forhindre, at der på sigt kommer mere salt i f.eks. læskedrikke og vand. For sportsdrikkenes vedkommende er de inkluderet for at forebygge tilsætning af natrium med ikke fysiologisk formål som f. eks. de godkendte elektrolytberigede Vand, læskedrikke, iste sportsdrikke og lignende. Elektrolytberigede godkendte sportsdrikke er undtaget Instant drikke, som tilberedt produkt Inkluderer instant chokoladedrikke, instant cappuccino instant cafe latte. 30 mg natrium 25 mg natrium 11. Snacks Standard kartoffelchips Inkluderer standard kartoffelchips i alle smagsvarianter Ekstruderet snacks Inkluderer ekstruderet snacks i alle smagsvarianter. F.eks. ostepops, osterejer, popcorn og lignende Ekspanderet snacks (pellet) Inkluderer alt ekspanderet snacks, f.eks. skaller med rejesmag, baconsmag, skruer 1,7 g salt 680 mg natrium 2,3 g salt 920 mg natrium 2,8 g salt 1,1 g natrium Saltede nødder 1,2 g salt 480 mg natrium Naturligt mineralvand og kildevand omfattet af bekendtgørelse nr om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand samt produkter baseret på naturligt mineralvand og kildevand er ikke omfattet, hvad angår produkternes naturlige natriumindhold. Ligeledes er frugtsaft omfattet af bekendtgørelse nr ikke omfattet. 11

12 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt Andet saltet snacks Inkluderer f.eks. saltstænger, rugstænger og lignende 2,2 g salt 880 mg natrium 12. Færdigretter Færdigretter på frost Pizza og forårsruller 1,4 g salt 560 mg natrium Spiseklare supper Middagsretter Inkluderer kyllinge-, fiske-, kød - og vegetarretter Færdigretter på køl Inkluderer spiseklare supper samt kyllinge -, fiske-, kød - og vegetarretter 0,8 g salt 300 mg natrium 13. Pålægssalater Færdigretter uden for køl Middagsretter Inkluderer f.eks. konserves, spiseklare supper samt pulver retter som tilberedt Pålægssalater med kød Pålægssalater med fisk skaldyr 0,9 g salt 360 mg natrium 1,6 g salt 640 mg natrium 1,2 g salt 480 mg natrium 12

13 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 14. Fisk skaldyr Pålægssalater med grønsager, toppingsalater Paneret fisk Marineret fisk Røget fisk Gravad fisk Konserves og convenience Fiskekonserves og convenience Inkluderer alt konserveret fisk i olie, vand, saltlage, tomat osv. F.eks. tun, makrel, laks, sardin, blæksprutte, kaviar, torskerogn samt convenience produkter såsom frisk fars og fiskefrikad Skaldyr konserves og convenience Skalddyr konserves og convenience på køl Inkluderer alt konserveret skaldyr i olie, vand, saltlage, tomat osv. f.eks. rejer, kammuslinger samt convenience produkter 3,0 g salt 1,2 g natrium 3,0 g salt 1,2 g natrium 3,3 g salt 1,3 g natrium 2,0 g salt 800 mg natrium 13

14 uden at ændre karakter på en for forbrugerne uacceptabel måde. Det kan betyde, at ikke alle (g salt 15. Sauce og marinader Skalddyr konserves og convenience på frost Inkluderer alt konserveret skaldyr i olie, vand, saltlage, tomat osv. f.eks. rejer, kammuslinger samt convenience produkter Sauce Pasta-, mornay-, bearnaise-, whiskey-, hollandaise-, karrysauce og lignende, der er færdigblandede og blot skal varmes op. Dvs. både saucer som er ingredienssauce (blandes i ret) og tilbehørssauce ( dyp -sauce, der spises som de er, som tilbehør til kød og kartofler/pasta/ris lignende) Pesto, engelsk sauce og lignende Soya sauce, fiskesauce, østerssauce og lignende Marinader 1,5 g salt 600 mg natrium 1,1 g salt 440 mg natrium 2,7 g salt 1,1 g natrium 13 g salt 5,2 g natrium 6,7 g salt 2,7 g natrium 14

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

VEJLEDENDE REDUKTIONSMÅL FOR SALT I FØDEVARER, SALTLISTEN

VEJLEDENDE REDUKTIONSMÅL FOR SALT I FØDEVARER, SALTLISTEN VEJLEDENDE REDUKTIONSMÅL FOR SALT I FØDEVARER, SALTLISTEN DANSKERNES INDTAG AF SALT SKAL REDUCERES Der er gennem de senere år blevet opbygget solid videnskabelig dokumentation for, at et højt saltindtag

Læs mere

VEJLEDENDE REDUKTIONSMÅL FOR SALT I FØDEVARER SALTLISTEN

VEJLEDENDE REDUKTIONSMÅL FOR SALT I FØDEVARER SALTLISTEN VEJLEDENDE REDUKTIONSMÅL FOR SALT I FØDEVARER SALTLISTEN Indholdsfortegnelse DANSKERNES INDTAG AF SALT SKAL REDUCERES 4 PRÆMIS FOR ARBEJDET MED AT REDUCERE SALTINDHOLDET 4 OM SALTLISTEN 5 FØDEVAREKATEGORIER

Læs mere

En guide til gode saltvaner

En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt Spis mad med mindre salt 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram salt om dagen, mænd 9-11 gram. Anbefalingen er højst 5-6 g salt

Læs mere

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk spis mad med spis mad med mindre salt morgenmad Brød med både ost og skinke 3 Cornflakes med mælk 2 Spis højest 5-6 g salt om dagen. Brød med en skive ost og marmelade 1,9 Spiser du brød, så brug kun en

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier Saltindhold i brød og morgenmadscerealier E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2016 Af Ellen Trolle, Erling Saxholt og Pia Knuthsen DTU Fødevareinstituttet Saltindholdet i hvedebrød og rugbrød

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

BRUNCHBUFFET BRUNCH PÅ TALLERKEN

BRUNCHBUFFET BRUNCH PÅ TALLERKEN BRUNCHBUFFET Hver lørdag & søndag kl.11.00-13.30 Fri kaffe, te og æble-/appelsinjuice 139,- Børn fra 2 til 12 år 79,- Scrambled eggs m. bacon, amerikanske pandekager med sirup, græsk yoghurt med skovbær

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus

Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus (npre@lf.dk) Et kig på børnefamilierne på tværs af forskellige undersøgelser Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer 2014 om Aftensmad 992 deltagere, heraf

Læs mere

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013. Vejledning. Kodeks for fødevarereklamer til børn

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013. Vejledning. Kodeks for fødevarereklamer til børn Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013 Vejledning Kodeks for fødevarereklamer til børn 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Er fødevaren omfattet?... 3 Hvad er et børnemedie?...

Læs mere

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv.

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Torsdag d. 19. september Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Smagskassen Smør selv: Spegepølse, kalkun, sildepostej, æg Antal: Smagskassen (% svinekød) Smør selv: Oksespegepølse,

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte rodfrugter

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E?

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Hvad er tilladt hvad må jeg??? Alt er tilladt (pånær stjernefrugt) noget med måde Man er ikke på diæt men skal spise

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 13 SUNDE VANER TIL AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM Tjek dine madvaner HAR DU 13 RIGTIGE? Der er størst gevinst, når

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Cafe Iluliaq. Menu Velkommen. Tel: +299 94 22 42 Email: info@icecaptours.com Webpage:www.icecaptours.com

Cafe Iluliaq. Menu Velkommen. Tel: +299 94 22 42 Email: info@icecaptours.com Webpage:www.icecaptours.com Cafe Iluliaq Menu Velkommen Tel: +299 94 22 42 Email: info@icecaptours.com Webpage:www.icecaptours.com Supper Nudler & ris 1. Tom yum 70,- (Stærk & krydret suppe) Tiger rejer eller kammuslinger m/ grønsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop. Mad ud af huset TØNDER Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.dk Forretter (min. 10 courverter) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dampet laks

Læs mere

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for lidt fisk, fuldkorn,

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

Cafe Iluliaq MENU VELKOMMEN. Tel: +299 94 22 42 info@icecaptours.com www.icecaptours.com

Cafe Iluliaq MENU VELKOMMEN. Tel: +299 94 22 42 info@icecaptours.com www.icecaptours.com Cafe Iluliaq MENU VELKOMMEN Tel: +299 94 22 42 info@icecaptours.com www.icecaptours.com SUPPER NUDLER & RIS 1. Tom yum 75,- (Stærk & krydret suppe). Tiger rejer eller kammuslinger med grønsager. Serveres

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

NÅR DU SKAL TAGE PÅ SPIS MANGE SMÅ ENERGIRIGE MÅLTIDER HVER DAG.

NÅR DU SKAL TAGE PÅ SPIS MANGE SMÅ ENERGIRIGE MÅLTIDER HVER DAG. NÅR DU SKAL TAGE PÅ SPIS MANGE SMÅ ENERGIRIGE MÅLTIDER HVER DAG. Læs pjecen og få ideer til, hvordan du kan tage på eller stabilisere din vægt. Mad og måltider spiller en stor rolle i vores liv! Jo ældre

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 07.06.2016 Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 I marts 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen i samarbejde med Saltpartnerskabet en landsdækkende forbrugerkampagne med konkurrencen Årets Nøglehulsprodukter

Læs mere

Kulhydrat: energi i forhold til svømning. Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn

Kulhydrat: energi i forhold til svømning. Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn Kulhydrat: energi i forhold til svømning Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt

Læs mere

BRUNCHBUFFET BRUNCH PÅ TALLERKEN

BRUNCHBUFFET BRUNCH PÅ TALLERKEN BRUNCHBUFFET Hver lørdag & søndag kl.11.00-13.30 Fri kaffe, te og æble-/appelsinjuice 139,- Børn fra 2 til 12 år 79,- Scrambled eggs m. bacon, amerikanske pandekager med sirup, græsk yoghurt med skovbær

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Hvad spiser du i løbet af dagen?

Hvad spiser du i løbet af dagen? Navn: Alder: Højde: Vægt: Hvad spiser du i løbet af dagen? Sæt kryds ud for hvad du spiser Hvor ofte spiser du morgenmad? Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end 1-2 gange

Læs mere

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Menukort Uge 36 38 40 42 44 46 2015 MANDAG Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Kyllingefarsbrød med chili og krydderurter serveres med tzasiki, sæsonens salat og kartoffelrösti Stegt flæsk med persillesauce serveres

Læs mere

Inspiration til madpakken

Inspiration til madpakken Inspiration til madpakken Karen Kim Søndergaard, klinisk diætist Randers Kommune Dagens program Madpakkens betydning Gi madpakken en hånd - 5 gode huskeregler Indpakning Inspiration Planlægning og prioritering

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, august 2010

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, august 2010 Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, august 2010 Hvor er aldersgrænsen? 3 Hvordan er medier defineret? 3 Sponsorering i forbindelse med børns fritidsaktiviteter 3 Segmenterede markedsføring

Læs mere

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet Hjertet er kroppens vig:gste muskel Hjertet er kompliceret opbygget i 4 hjertekamre, der har hver sin funk:on Den højre

Læs mere

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard Hvad er sund mad Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard De officielle kostråd Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Spis frugt og mange grønsager Spis mere

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Mandag d. 20 1,250 kg kyllingefilet 100 g fedtstof 2½ agurk 1 tsk. salt 5 fed hvidløg 5 dl creme fraiche 2 spsk. olie Kartofler Kylling: 1. Krydder kyllingefileterne

Læs mere

Der er gemt ca kcal i et kilo kropsmasse og derfor vil du opnå et vægttab på g pr. uge hvis du spiser helt efter planen.

Der er gemt ca kcal i et kilo kropsmasse og derfor vil du opnå et vægttab på g pr. uge hvis du spiser helt efter planen. KOSTPLAN 1400 KCAL Brugsanvisning Denne kostplan på 1400 kcal er beregnet til vægttab. Groft forenklet har de fleste kvinder et dagligt energibehov til vægtvedligeholdelse på ca. 2000 kcal og mænd på ca.

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

MEXICANSK TACO AL PASO du bestemmer selv hvor stærk!

MEXICANSK TACO AL PASO du bestemmer selv hvor stærk! MEXICANSK TACO AL PASO du bestemmer selv hvor stærk! 2 mild medium stærk 1 LOS TRES 49,- Hjemmelavede tortillachips med salsa og guacamole. 2 TACOS 1 stk. 49,- 2 stk. 59,- Tacoskaller med fyld af enten:

Læs mere

SPRED SMAGEN UD MED PHILADELPHIA

SPRED SMAGEN UD MED PHILADELPHIA SPRED SMAGEN UD MED PHILADELPHIA DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige del af sandwichen,

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Monitorering. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Monitorering. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Monitorering Ulla Toft 1 WHO, ekspertgruppe: 8 trin til succes 1. Etablere støtte 2. Undersøge status (indtag og indhold) 3. Fastsætte et mål og en tidsramme 4. Udvælge mest relevante initiative 5. Kampagne

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER SPREDER SMAGEN UD DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige del af sandwichen, har den

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost gældende fra 2013.

Vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost gældende fra 2013. Vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost gældende fra 2013. Alder og energitrin Børn i førskolealderen 1-5 år 4100-5300 kj Børn i skolealderen 6-9 år 7700 kj Piger Piger Drenge Drenge 10-13 år

Læs mere

Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom? Indhold. Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom?...

Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom? Indhold. Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom?... Mad for dit hjertes skyld Mad for dit hjertes skyld Indhold Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom? Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom?.... 3 Risikofaktorer....

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lille portion (1800-2100 kj)

Lille portion (1800-2100 kj) Ernæringsberegninger af skolemåltiderne Lille portion (1800-2100 kj) til 7-10 årige børn Bestil. nr. 2009207 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Portion/stk. for = serveringsklar

Læs mere

Hvad skal vi spise for at få mere jern!

Hvad skal vi spise for at få mere jern! Hvad skal vi spise for at få mere jern! Denne pjece giver råd og vejledning om, hvordan du ved hjælp af kosten kan øge din daglige indtagelse af mineralet jern. Hvornår er der brug for mere jern Efter

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

alle priser er inkl. moms ret til prisstigninger forbeholdes. Min. 10 personer

alle priser er inkl. moms ret til prisstigninger forbeholdes. Min. 10 personer Forretter 2 stk. tarteletter med høns i asparges 45,- kr. Rejecocktail med dressing og flutes 50,- kr. Spinatroulade på sprød salat 55,- kr. Kyllingeroulade bagt i lufttørret skinke på sprød salat med

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

phat ga paw sodavand thai appetizers phat ga paw kildevand hjemmelavet forårsruller phat nam man hoi kaffe indbagt kyl ingevinge cappuccino

phat ga paw sodavand thai appetizers phat ga paw kildevand hjemmelavet forårsruller phat nam man hoi kaffe indbagt kyl ingevinge cappuccino menu sandthai sandwich 1. kylling & bacon, durumkernebrød, mayonnaise, karry dressing 2. parmaskinke & frisk mozzarella, groft græskar kernebrød, basilikum pesto 3. hjemmelavet frikadelle, majsbrød med

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

UGE 17 Mandag: Gnavebolle Pasta salat m/ skinke pastaskruer skinke salat,ærter,majs dressing grovflutes Majstrekant m / kalkun (majstrekant kalkun

UGE 17 Mandag: Gnavebolle Pasta salat m/ skinke pastaskruer skinke salat,ærter,majs dressing grovflutes Majstrekant m / kalkun (majstrekant kalkun UGE 17 Mandag: 1) Gnavebolle (Blød dej varieret med gulerod og trekorn) 2a) Pasta salat m/ skinke (pastaskruer:durum hvede samolina,skinke:svinekød (83%)vand,salt,surhedsreg.middel(E325)druesukker,stabilisatorer(E451,452,450),antioxidant(E301),konserveringsmid

Læs mere

PIZZA PIZZA - EFTER EGET VALG. Smagsoplevelser for hele familien. Alm. Deep pan 40x40 Fam. 1. Tomatsauce, ost 50.- 70.- 120.- 210.

PIZZA PIZZA - EFTER EGET VALG. Smagsoplevelser for hele familien. Alm. Deep pan 40x40 Fam. 1. Tomatsauce, ost 50.- 70.- 120.- 210. PIZZA Smagsoplevelser for hele familien Alm. Deep pan 40x40 Fam. 1. Tomatsauce, ost 50.- 70.- 120.- 210.- 2. Tomatsauce, ost, skinke 50.- 70.- 120.- 210.- 3. Tomatsauce, ost, oksekød 50.- 70.- 120.- 210.-

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere