Skole som i gamle dage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole som i gamle dage"

Transkript

1 Skole som i gamle dage

2 ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 3 Børneliv for 100 år siden s. 4 Skolens lange historie kort fortalt s. 6 Skolen på landet s. 8 Skolen i byen s. 10 Anskuelsestavler s. 12 Flakkebjerg Forskole en skole på landet s. 14 Skolehistorier fra Per og Agnes s Tekst: Karina Bruun Houg & Nikolaj Lindegaard Helms Redaktion: Karina Bruun Houg, Nikolaj Lindegaard Helms & Rune Lundberg Layout: Marianne Bisballe Tryk: PE offset ISBN: Revideret udgave 2014: Kathrine Noes Sørensen og Birgitte Nørskov Skallerup Forskolelærerinden fru Nielsen s. 18 Fagene i Flakkebjerg Forskole s. 20 Leg og glæde s. 22 Straf og disciplin s. 24 Tidstavle s Illustrationer: : Side: 5 øverst og midt, 7 øverst, 9 øverst, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 19 nederst, 20, 21 øverst og nederst, 22 nederst, 24 højre nederst og venstre nederst, bagside. Dansk Skolemuseum: Side: 1, 2, 3, 4, 5 øverst, 6, 7 nederst, 8, 9 midt og nederst, 10, 11, 19 øverst og midt, 21 midt, 22 øverst, 23, inderside af bagside. Forside: Øverst: 1. Skolestue i slutningen af 1800-tallet. Nederst fra venstre: 1. Time i husgerning Tavle og griffel. 3. Buddrenge cykler rundt i byen. 4. Piger på besøg i Flakkebjerg Forskole 2008.

3 En skoleklasse i begyndelsen af 1900-tallet. Skole som i gamle dage Prøv at forestille dig, at du gik i skole for 100 år siden! Det kan være svært. For skolen for 100 år siden var nemlig meget anderledes end den skole, som du kender i dag. I gamle dage skulle eleverne lære lektien udenad. Læreren overhørte eleverne én efter én. Det var vigtigt, at man kunne sidde stille og høre efter. Det var også vigtigt at lære om kristendommen. I dag er det vigtigt at kunne arbejde sammen med sine klassekammerater, og vide hvordan man bruger en computer. Hvad tror I bliver vigtigt at lære i skolen i fremtiden? Hvornår er gamle dage? I dette hæfte er de gamle dage den første del af 1900-tallet. Det var dengang, jeres olde- og bedsteforældre gik i skole. I dette hæfte kan I læse om, hvordan det var at gå i skole for 100 år siden. Hvad blev der undervist i? Hvordan lærte eleverne at læse, skrive og regne? Hvordan var skolen på landet? Og i byen? Hvilke regler fulgte eleverne i timerne, og hvad foregik der i frikvartererne? I kan også læse om landsbyskolen Flakkebjerg Forskole, der ligger syd for Slagelse. Skolen er i dag et skolemuseum, som I kan besøge. I hæftet kan I møde Per og Agnes, der har været elever på Flakkebjerg Forskole. De vil fortælle jer om, hvordan det var at gå i skole i gamle dage. Vi glæder os til at se jer som elever på Flakkebjerg Forskole! 3

4 Børneliv for 100 år siden Når du står op om morgen, tager du tøj på, spiser morgenmad og ser gerne lidt tegnefilm, inden du skal i skole. Efter skole skal du i SFO, hvor du kan lege med dine kammerater. Når du kommer hjem, leger du med dit legetøj på dit eget værelse, eller måske skal du til gymnastik eller fodbold. Sådan var livet ikke for børn for 100 år siden. De fleste børn stod meget tidligt op for at hjælpe til, inden de skulle i skole. Børnene på landet skulle for eksempel sørge for, at køerne blev malket, eller at der blev hentet brænde til komfuret. Drengene i byerne bragte tit mælk ud for at tjene penge til familien. Pigerne hjalp til med madlavningen og passede deres små søskende. Det var nu ikke fordi, forældrene var onde dengang. Børnearbejde var helt normalt og nødvendigt for, at familien kunne overleve. Det betød også, at børnene lærte forældrenes arbejde at kende. Det var almindeligt, at børnene senere overtog forældrenes arbejde. En søn af en skrædder blev tit selv skrædder. En søn af en smed blev tit selv smed. Vidste du? På landet blev børn fra 6 år sendt ud til større gårde for at arbejde som karle eller tjenestepiger. I byerne arbejdede børn på fabrik eller som bybude. Smedens sønner på arbejde. 4

5 Pige hjælper med at malke. Buddrenge cykler rundt i byen. Tal om Hvilke job kan I forstille jer, at børnene har haft for 100 år siden? I byen? På landet? I dag må børn ikke arbejde ligesom voksne. Hvorfor tror I, at det er blevet forbudt? 5

6 Skolens lange historie kort fortalt For næsten 1000 år siden blev de første skoler bygget i Danmark. Det var dog kun meget få børn, der kom i skole. Dengang var de fleste mennesker nemlig bønder. De kunne sagtens høste, lave mad og malke uden at skulle læse, skrive og regne. Nogle børn kom dog i skole. Det var kongen og adelens børn. Skolen lå dengang sammen med et kloster eller en kirke, så børnene lærte mest om kristendommen. Men de lærte også at læse og skrive. Sådan blev det faktisk ved med at være de næste mange hundrede år. Det var stadigvæk kun få børn, der kom i skole. Men så skete der noget. For 200 år siden fik bønderne lov til at eje deres egen jord. Når bonden købte jord, skulle han skrive under på et papir. På papiret stod der, hvor meget jord bonden ejede, og hvor mange penge han havde betalt. Derfor var det meget vigtigt for bonden, at han kunne skrive og læse. I 1814 vedtog kongen en ny skolelov. Den betød, at alle børn i Danmark nu skulle gå i skole. Loven sagde, at skolerne skulle være delt i to klasser. En klasse for de 6 til 10-årige og en klasse for de 11 til 14-årige. Der var tit over 50 elever i hver klasse. I loven stod der, at børnene skulle undervises i kristendom, regning, læsning og skrivning. Kristendom var et meget vigtigt fag i skolen. Her bliver Jesus døbt af Johannes Døberen. 6 Vidste du? De første skoler blev bygget på den tid, som vi kalder middelalderen. Dengang var der cirka 40 skoler i Danmark. I dag er der 1600 skoler. Luthers lille katekismus er den mest brugte skolebog. Den blev brugt i mere end 300 år! Luthers katekismus handler om De ti bud, Trosbekendelsen, Fadervor, Dåben og Nadveren.

7 Et klasselokale år Et klasselokale år Et klasselokale år Tal om Kig på billederne af klasselokalerne fra forskellige tider i historien. Hvilke ligheder og forskelle kan I se? I dag har vi en folkeskolelov. Hvad tror I, at der står i den? I kan spørge jeres lærer. 7

8 Skolen på landet For 100 år siden var skolegangen meget forskellig for børn i byen og børn på landet. Børnene på landet gik kun i skole hver anden dag i tre timer. Resten af tiden var der brug for dem til arbejdet på gården. Landsbyskolerne var som regel meget små. I skolebygningen var der skolestue i den ene ende og lærerbolig i den anden ende. Skolestuen var lille, og med kun én kakkelovn til at varme op var der mørkt og koldt om vinteren. Der blev kun undervist i de fag, som kunne foregå i skolestuen. Det var kristendom, dansk, skrivning og regning. Sommetider også lidt historie og geografi. Fordi landsbyskolerne var små, var der mange steder alt for mange børn i klasserne. Omkring år 1900 blev der derfor mange steder bygget forskoler. En forskole er næsten det samme, som det I kender som indskolingen. Her gik de yngste skolebørn. Efter 3 år i forskolen skulle børnene bestå en prøve for at komme videre over i hovedskolen. Vidste du? Efterårsferien hed i gamle dage kartoffelferien. Børnene skulle nemlig hjælpe deres forældre med at grave kartofler op af jorden. Børnene havde anskuelsesundervisning. Anskue betyder at kigge på. Børnene lærte om ting og steder ved at kigge på store farverige billedtavler, der hang i skole stuen. Tavlerne hedder anskuelsestavler. 8 At få høsten i hus var en stor opgave. Alle måtte hjælpe til også børnene.

9 Elever på Flakkebjerg Forskole i Børn og lærere foran en landsbyskole i Børn i marken. Tal om Hvordan var det at være barn på landet i gamle dage? Tegn, skriv eller genfortæl for hinanden. Kig på anskuelsestavlen på side 8. Hvad ser I? Er der ting, I kender? Er der ting, der er meget anderledes end i dag? Tal også om anskuelsestavlen på side 10. 9

10 Vestre Skole i Slagelse. Skolen er næsten 100 år gammel. Læg mærke til de mange vinduer. I dag er skolen musikskole. Husgerning ca I dag kalder vi husgerning for hjemkundskab. Sløjdtime ca Tal om Hvordan har det mon været at gå i en pigeklasse? Og i en drengeklasse? Kunne I forestille jer det i dag? Hvad ville være godt ved det? Hvad ville ikke være så godt? Kig på anskuelsestavlen på side 12. Hvad ser I? Er der ting I kender? Er der ting, der er meget anderledes end i dag? Se også anskuelsestavlen på side

11 12 Anskuelsestavle med Gammeltorv i København for 100 år siden.

12 Anskuelsestavle med livet på landet for 100 år siden. 13

13 Flakkebjerg Forskole en skole på landet Nu skal vi besøge en skole, som ligger i landsbyen Flakkebjerg. Skolen er mere end 100 år gammel og er i dag et museum. Flakkebjerg Forskole har ét klasselokale, kaldet skolestuen. Skolen var også lærerindens hjem. Hun havde to små stuer, et køkken, et spisekammer og et lille kælderrum. På første sal havde hun et soveværelse. Lokummerne og vaskehuset var i en bygning ved siden af skolen. Pladsen foran skolen var børnenes legeplads. Ofte legede lærerinden med de mindste børn. Vidste du? Flakkebjerg Forskole var skole fra 1904 og indtil Forskolen blev til skolemuseum i På Flakkebjerg Forskole har der boet i alt 5 lærerinder. De første 4 var kun på forskolen i nogle få år. Den sidste var der i 50 år! Børnene i Flakkebjerg Forskole blev kun undervist af den lærerinde, som boede i huset. Forskolelærerinderne var særligt uddannet til at undervise de mindste børn. På forskolen blev der ikke undervist efter et skema med faste ringetider, som I kender det i dag. Det var lærerinden, der bestemte dagens gang. På forskolen var der to klasser. I den yngste klasse gik de 6 til 8-årige, og i den ældste klasse gik de 9 til 10-årige. Der var stor forskel på, hvor mange børn der var i hver klasse. Nogle år var der kun 10 børn, og andre år kunne der være 30 børn. 14 Klassebillede fra 1915, Flakkebjerg Forskole.

14 Flakkebjerg Forskole i dag. Lokummerne på Flakkebjerg Forskole. Eleverne skulle tørre sig med avispapir! Grundplan over Flakkebjerg Forskole. Tal om Hvordan kan I se, at huset på billedet er en skole? Hvordan ser en skole ud i dag? På billedet kan I se en grundplan for Flakkebjerg Forskole. Hvilke rum findes der på skolen? Hvad har de forskellige rum været brugt til? 15

15 Skolehistorier fra Per og Agnes Nu skal I møde to børn, som har gået på Flakkebjerg Forskole. De hedder Per og Agnes. Per var gårdmandssøn fra en gård lidt uden for Flakkebjerg. Han begyndte på Flakkebjerg Forskole i Det vil sige, at han gik i skole på samme tid som jeres bedsteforældre. Pers storebror gik også på Flakkebjerg Forskole. Agnes var datter af snedkermester Godtfred Hansen på Flakkebjerg Ungdomshjem. Hun begyndte på Flakkebjerg Forskole i Hun var den yngste af en søskendeflok på 4 børn. Nogle af jer har måske oldeforældre, der også gik i skole på samme tid som Agnes. Agnes gik i skole næsten tyve år før Per. De blev begge undervist af den samme lærerinde, Fru Nielsen. De historier, som Agnes fortæller om sin skolegang på Flakkebjerg Forskole, er næsten de samme som Pers historier. Der er nogle historier, som de hver især husker særligt godt. I kan måske huske jeres første skoledag eller en skoleudflugt? Per i skoleuniform på første skoledag. 16 Agnes med sin kat.

16 Per fortæller om første skoledag: At skulle begynde i skole var for mange forbundet med frygt, da stort set ingen gik i børnehave for ikke at tale om børnehaveklasse. Jeg kendte skolen fra min bror, så der var ingen frygt, men kun forventning. Min mor havde syet et fint sæt skoletøj, og jeg husker tydeligt den første skoledag. De fleste havde medbragt deres mødre, hvilket jeg havde frabedt mig. Jeg husker en dreng, der senere blev kendt som en af skolens barske typer, græde fortvivlet og hjerteskærende, da hans mor forlod klassen, og vi blev efterladt alene tilbage med Fru Nielsen, som fra nu af skulle tage sig af vores undervisning. Agnes fortæller om den årlige skoleudflugt: En gang hver sommer havde vi den store skoleudflugt, og den gik altid til Skælskør Lystskov. Det var vores forældre, der kørte os. Bilen blev fyldt med børn. I skoven legede vi et par timer. Der var gynger, vipper og en sandkasse. Man kunne købe is og slik. De voksne hyggede sig og nød en kop kaffe eller en øl. Vi sang og viftede med flag, når vi kørte ud og hjem. Det var en festdag, som vi glædede os til hvert år. Tal om Forestil jer, at I er blevet voksne. I er selv blevet bedstemor eller bedstefar. I skal fortælle om jeres første skoledag. Hvad vil I særligt huske? Tegn, skriv eller genfortæl for hinanden. Prøv at gøre det samme om frikvartererne, timerne, en udflugt eller måske jeres lærer. 17

17 Forskolelærerinden fru Nielsen Ingeborg Nielsen var lærerinde på Flakkebjerg Forskole i næsten 50 år. Hvis I besøger Flakkebjerg Skolemuseum, så ser skolen ud, som da fru Nielsen boede dér. Faktisk føles det som om, hun kun lige er gået en tur til købmanden. Fru Nielsen var en meget bestemt, men også omsorgsfuld lærerinde. Hun tog sig af børnene, hvis de kom våde og kolde i skole. Hun bød dem gerne på varm kakao. Når børnenes tøj blev tørret ved kakkelovnen, lånte de fru Nielsens tøj. Forestil jer, at I skulle have jeres lærers tøj på. Mange af børnene syntes, at det var ret pinligt at låne fru Nielsens tøj. Fru Nielsen var meget kristen og begyndte altid dagen med morgensang og bøn. Fru Nielsen kunne godt lide at fortælle historier fra Bibelen, og eleverne elskede at høre hende fortælle. Per og Agnes husker begge, hvordan hun fortalte, så alt stod lyslevende. Fru Nielsen ved katederet i skolestuen. Vidste du? Fru Ingeborg Nielsen boede på Flakkebjerg Forskolen fra 1915 indtil Hun underviste på skolen, indtil den lukkede i Fru Nielsen var meget sparsommelig. Hun brugte de samme skolebøger i mange år, også selvom de var slidte og havde mistet farven. 18 Fru Nielsen i sit køkken.

18 Fru Nielsens køkken på Flakkebjerg Forskole. Fru Nielsens dagligstue. Tal om Prøv at regne ud, hvor mange år der er gået, siden fru Nielsen begyndte som lærer? Prøv også at regne ud, om det kunne være dine forældre eller bedsteforældre, Fru Nielsen underviste. Beskriv Fru Nielsens hjem. Hvordan er det forskelligt i forhold til jeres hjem? 19

19 Fagene i Flakkebjerg Forskole På Flakkebjerg Forskole blev eleverne undervist i fagene kristendom, dansk, regning, geografi og historie. Fag I kender fra jeres eget skoleskema. I dansk havde eleverne en rød læsebog, der hed Ole Bole. De ældste elever læste højt, mens de yngste skrev af efter læsebogen. I skrivning lærte eleverne at skrive skråskrift. De skrev med griffel på en lille tavle, som de havde med hjemmefra. Når tavlen var fuld, hviskede pigerne gerne ud med en lille våd klud. Drengene brugte spyt og skjorteærmet! Pen og blæk var kun for de ældste børn på forskolen. Vidste du? Fru Nielsen bad Fadervor hver dag. Fadervor er en af de mest kendte bønner i verden. Bønnen er en lovprisning af Gud som skaber. På forskolen var der ingen elektrisk klokke. Fru Nielsen klappede i hænderne og råbe: Så skal I ind, børn. Nogle gange ringede hun også med en kobjælde. 20 I regning øvede Fru Nielsen gangetabeller mundtligt med eleverne. Agnes husker, at de skulle kunne tabellerne så godt, at de kunne dem i søvne. Regnestykkerne blev skrevet på den store tavle. Eleverne skrev dem ned og regnede på deres egen tavle. I geografi, historie og naturhistorie havde børnene ikke nogen bøger. Fru Nielsen fortalte ud fra anskuelsestavler og landkort, som hang på væggen i skolestuen. Fadevor: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

20 Skoletavle med griffel. Blækhus med pen. Piger læser og skriver. Tal om På billederne kan I se de vigtige redskaber, som blev brugt i skolen i gamle dage. Hvilke redskaber er vigtige i dag? Kender I Fadervor? Læs og tal om, hvad ordene i bønnen betyder. 21

21 Leg og glæde For 100 år siden fik mange skoler i byerne gymnastiksale, og skolerne på landet fik idrætspladser. Timerne i gymnastik var et dejligt fristed langt fra læse-, skriveog regneøvelser. Børn har altid leget, og det gjorde børnene også dengang. Legetøj havde børnene dog sjældent råd til. De måtte bruge deres fantasi. En dåse kunne bruges til dåseskjul. Nogle små sten kunne bruges til at skyde til måls med. Fangelege var noget, som alle børn kendte til. Drengene legede med kugler. I skolen elskede børnene at lege i frikvartererne. Drengene kunne lege gimle eller klinke med små lerkugler. Pigerne elskede at sjippe og hinke. Pigerne og drengene legede også sammen. De legede for eksempel Bankekød, Male peber eller Regimentsfanger. Agnes husker, at de på Flakkebjerg Forskole legede Tornerose, Bjørnen sover og Bro bro brille. Per husker, at drengene legede røvere og soldater, mens pigerne legede sanglege. Pigerne legede med hinkesten. Per husker særligt legen Åh Lise, vil du ride. Legen gik ud på at sætte en pige i midten af en rundkreds, mens de andre børn dansede rundt om hende og sang: 22 Åh Lise, vil du ride på livets brede landevej med Hans ved din side, svar ja eller nej. Lise vil så svare: Nej, jeg vil ikke ride på livets brede landevej osv. Men det hændte også, at en pige turde svare: Ja, jeg vil gerne ride på livets brede landevej med Hans ved min side, for ham elsker jeg. En sådan kærlighedserklæring var meget vovet fra pigernes side, og pinlig for den dreng der blev afsløret som kæreste til pigen.

22 Sneboldkamp i skolegården ved Flakkebjerg Forskole. Anskuelsestavle med forskellige lege. Sangleg foran Flakkebjerg Forskole. Tal om Kan I genkende Pers historie fra frikvarteret? Hvordan foregår jeres frikvarter? Hvad leger pigerne? Og hvad med drengene? Kender du de lege, som er nævnt på side 20? Spørg din farfar eller din oldemor, om de kan huske nogle af legene. Eller måske din lærer? Gå i skolegården og prøv nogle af legene. 23

23 Straf og disciplin Må din lærer slå dig? Det måtte læreren godt for 100 år siden. Dengang blev eleverne slået, hvis de ikke opførte sig ordentligt, sov i timerne eller ikke havde lavet deres lektier. Lussinger, spanskrør eller ferle var nogle af de strafferedskaber, som lærerne brugte. Derfor var det ikke så underligt, at mange børn var bange for at gå i skole. Heldigvis er det i dag forbudt at slå børn. Nu er det helt almindeligt, at eleverne er med til at bestemme de regler, der skal gælde i deres klasse eller på skolen. I gamle dage spurgte man aldrig børnene. De skulle følge de regler, som de voksne havde besluttet. Det blev forbudt at slå elever i Måske er dine bedsteforældre eller forældre blevet slået i skolen? Et spanskrør og to ferler. Rebet kaldes en tamp. Agnes husker særligt en dag, da Fru Nielsen blev vred: Ingeborg Nielsen var til de fleste tider flink og forstående, men en enkelt gang blev hun meget vred. Agnes husker engang, hvor hun tog spanskrøret frem, og en dreng, en gårdmandssøn, fik nogle rap bagi. Bagefter omfavnede de hinandens arme. Det gjorde et stort indtryk på os alle. Næste dag kom drengen med en pakke og venlig hilsen fra hans mor og far. Det var en stor hanekylling, som blev pakket ud i alles åsyn. 24 Agnes huskede ikke, hvorfor Fru Nielsen slog drengen. Hvad tror I, at han kunne have gjort?

24 Klasselokale i slutningen 1800-tallet. Læg mærke til læreren, der truer med en ferle. Den uartige elev straffes. Lærer med ris. Tal om Hvilke strafferedskaber kan I finde på billederne? Hvordan har man brugt de forskellige redskaber? Tegn, skriv eller fortæl for hinanden. Hvilke regler har I på jeres skole? Og hvad sker der, hvis I ikke følger dem? 25

25 Tidstavle o 26 År 2123: Lærerne er erstattet af robotter? År 2009: Alle børn skal nu gå 10 år i skole. Ferlen blev brugt til at straffe eleverne med i 1800-tallet. År 1739: Danmarks anden skolelov vedtages. År 1721: Frederik d. 4. bygger 240 nye skoler i Danmark. År 1814: Danmarks tredje skolelov vedtages. År 1080: De første klosterskoler bygges i Danmark. År 1539: Danmarks første skolelov vedtages. År 1634: Danmarks første ABC udkommer. År 1967: Det bliver forbudt at slå eleverne. År 1903: Anskuelsesundervisning bliver et fag i skolen. År 1958: En ny skolelov bestemmer, at alle børn skal gå 9 år i skole. År 1903: Flakkebjerg Forskole bygges. År 1915: Fru Nielsen bliver lærerinde ved Flakkebjerg Forskole.

26 27 Anskuelsestavlerne fortalte også om eventyr. Kender I eventyret? Prøv at fortælle ud fra billedet.

27 Dette hæfte fungerer som et supplement til undervisningsforløbet på Flakkebjerg Forskole. Hæftet kan også anvendes særskilt som en introduktion til skoleliv og børneliv for 100 år siden. Der tages udgangspunkt i Flakkebjerg Forskole og gives eksempler på datidens undervisning, skoleliv og børns levevilkår i gamle dage. Til hæftet er der udarbejdet en lærervejledning og en række supplerende opgaver. 28 Kontakt: Skoletjenesten Storgade Sorø Tlf.:

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage 1 Sydvestsjællands Museum 1.- 3. klasse ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 1 Børneliv for

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 4-6. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere