Brugervejledning. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Dansk"

Transkript

1 Brugervejledning Dansk

2 Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet... 5 Berøringsskærm... 6 Informationslinje... 7 Menulinje... 8 Bundlinje... 8 Hovedskærmbilledet... 8 Tryklinje... 9 Brug af Astral-apparatet Brug af Astral-apparatet første gang Tænding af apparatet Slukning af apparatet Start og standsning af ventilationen Låsning og oplåsning af berøringsskærmen Navigering gennem menuerne Overvågningsmenu Indstillingsmenu Alarmmenu Informationsmenu Apparatindstillinger Justering af apparatets indstillinger Programmer Manuel vejrtrækningsfunktion Sukkende vejrtrækningsfunktion Rejse med Astral-apparatet Samling af patientslangesæt Valgmuligheder for slangesæt Slangesætadaptere Montering af slangesætadapteren Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt til invasiv anvendelse Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med eksspirationsventil Tilslutning af et dobbeltløbet slangesæt (kun Astral 150) Slangesætoplæring Tilbehør Valgfrit tilbehør Tilslutning af tilbehør til patientslangesæt... 29

3 Montering af fugter Tilslutning af en fugt-varme-veksler (HME) Tilslutning af et bakteriefilter Tilførsel af supplerende oxygen Tilslutning af en forstøver Tilslutning af andet tilbehør Tilslutning af et pulsoximeter Tilslutning af en fjernalarm Strøm Tilslutning til el-nettet Tilslutning til en ResMed PowerStation RPSII) Tilslutning af Astral eksternt batteri Anvendelse af det eksterne batteri Anvendelse af det interne batteri Batteriets driftstid Opbevaring og genopladning Tilslutning til en ekstern jævnstrømskilde Astral taske Alarmer Alarmprioritet Visning af aktive alarmer Alarmlyd fra Nulstilling af alarmer Justering af alarmvolumen Testning af alarmlyde og indikatorer Test af fjernalarmen Strømalarmer Registrering af slangesætfrakobling og dekanylering Datastyringsproces Rengøring og vedligeholdelse Hver uge Hver måned Udskiftning af luftfilter Service Tidsplan for vedligeholdelse Internt batteri Oplysninger om apparatet Fejlfinding af alarmer Generel fejlfinding Tekniske specifikationer Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk emission og immunitet Vejledning og producentens erklæring elektromagnetiske emissioner Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet Symbolforklaring Standardoverholdelse Uddannelse og support... 70

4 Begrænset garanti Appendiks A Definitioner Definition af ventilationsindstillingerne Definitioner af målte og beregnede parametre... 73

5 Indledning Indledning Astral-apparatet leverer mekanisk ventilation til både ventilationsafhængige og ikke--afhængige patienter. Det tilfører tryk- og volumenventilation enten gennem en ventil eller et lækageslangesæt, og det er kompatibelt med forskelligt udstyr, der bruges som støtte i særlige tilfælde. Oplysningerne i denne vejledning gælder både Astral 100- og Astral 150-apparatet. Hvis oplysningerne kun gælder for et af disse apparater, vil det pågældende apparat blive specificeret. Denne brugervejledning er til en patient eller plejepersonale og indeholder ikke alle de oplysninger, som gives i den kliniske vejledning. ADVARSEL Hele vejledningen skal læses, inden Astral-apparatet tages i brug. Astral-apparatet må kun bruges ifølge lægens eller leverandørens anvisninger. Astral-apparatet må kun bruges til det formål, der er beskrevet i denne vejledning. Den ordinerende læges anvisninger går altid frem for de anvisninger, der gives i denne vejledning. Astral-apparatet skal installeres og konfigureres i henhold til anvisningerne i denne vejledning. FORSIGTIG I henhold til føderal lovgivning i USA må denne anordning kun sælges af læger eller efter lægeordination. Brugsindikationer Astral-apparatet leverer uafbrudt eller intermitterende ventilationsstøtte til patienter, der vejer over 5 kg, og som kræver mekanisk ventilation. Astral-apparatet er beregnet til anvendelse i hjemmet, på institutioner/hospitaler og til bærbare applikationer til både invasiv og noninvasiv ventilation. FORSIGTIG Astral-apparatet er ikke beregnet til anvendelse som respirator under nødtransport. Kontraindikationer Astral-apparatet er kontraindiceret hos patienter med følgende præeksisterende tilstande: pneumothorax eller pneumomediastinum patologisk lavt blodtryk, især i forbindelse med intravaskulær volumenreduktion cerebrospinalvæskelækage, nylig kranieoperation eller traume svær bulløs lungesygdom dehydrering. Dansk 1

6 Indledning Bivirkninger Patienterne bør instrueres om at rapportere eventuelle usædvanlige brystsmerter, alvorlig hovedpine eller øget åndenød. Følgende bivirkninger kan opstå i forbindelse med brug af apparatet: tørhed i næse, mund eller svælg næseblod oppustethed ubehag i mellemøre eller bihuler øjenirritationer hududslæt. Almindelige advarsler og forsigtighedsregler Følgende advarsler og forsigtighedsregler er af generel karakter. Yderligere specielle advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger står angivet ved de relevante anvisninger i vejledningen. En advarsel advarer om risiko for personskade. ADVARSEL Hvis du bemærker eventuelle uforklarlige ændringer i apparatets ydeevne, hvis det laver usædvanlige eller kraftige lyde, hvis apparatet eller strømforsyningen tabes eller håndteres forkert, skal du holde op med at bruge apparatet og kontakte sundhedspersonalet. Til respiratorafhængige patienter bør der altid være alternativt ventilationsudstyr, f.eks. en backuprespirator, manuelt genoplivningsudstyr eller et lignende apparat, til rådighed. Manglende overholdelse af dette kan resultere i patientskade eller død. Astral-apparatet er et medicinsk udstyr, der er underlagt restriktioner, og det er kun beregnet til brug af kvalificeret, oplært personale under opsyn af en læge. Respiratorafhængige patienter skal overvåges uafbrudt af kvalificeret personale eller passende oplærte plejepersoner. Dette personale og disse plejepersoner skal kunne foretage den nødvendige korrigerende handling i tilfælde af en respiratoralarm eller funktionsfejl. Astral-apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af personer (heriblandt børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner uden hensigtsmæssig supervision af en person, der er ansvarlig for patientens sikkerhed. Astral-apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af patienter, medmindre de har fået tilstrækkelig vejledning vedrørende betjening af apparatet af en person, der er ansvarlig for patientens sikkerhed. Astral-apparatet må ikke anvendes i nærheden af et MR-apparat. Ventilationens og alarmernes effektivitet bør verificeres, herunder efter en evt. ændring af en ventilations- eller alarmindstilling, en evt. ændring i slangesættets konfiguration eller efter en ændring af samtidig behandling (f.eks. forstøvning, ilttilførsel). Astral-apparatet og strømforsyningen kan blive for varme under brugen. For at forhindre mulige hudskader må Astral-apparatet eller strømforsyningen ikke komme i direkte kontakt med patienten i længere perioder. 2

7 Indledning Når der står Forsigtig, forklares særlige forholdsregler med henblik på at gøre brugen af apparatet sikker og effektiv. FORSIGTIG Reparationer og service må kun udføres af en autoriseret ResMed-servicetekniker. Den luftstrøm, der produceres af apparatet til vejrtrækningen, kan være op til 6 ºC varmere end rumtemperaturen. Der bør udvises forsigtighed, hvis rumtemperaturen er over 35 ºC. Apparatet må ikke udsættes for kraftige stød, fald eller rysten. Når der står Bemærk, gøres der opmærksom på særlige produktfunktioner. Bemærk: Kontakt din læge eller den autoriserede ResMed-repræsentant vedrørende hjælp og indberetning af problemer i forbindelse med Astral-apparatet. Dansk 3

8 Astral-apparatet Astral-apparatet De følgende billeder beskriver Astral-apparatets dele. Beskrivelse 1 Adapterport Kan forsynes med enkeltløbet adapter, enkeltløbet lækageadapter eller dobbeltløbet adapter (kun Astral 150). 2 Håndtag 3 Inspirationsport (rettet mod patienten) Danner et udtag for trykluft, der skal tilføres patienten via patientslangesættet. Inkluderer FiO 2 -sensor på Astral 150. FiO 2 -sensoren er et valgfrit tilbehør på Astral Ethernet-tilslutning (kun til servicebrug) 4

9 Astral-apparatet 5 USB-tilslutning (til download til ResScan) 6 Mini-USB-tilslutning (kun til servicebrug) 7 Indgang til jævnstrøm 8 Tænd/slukknap 9 SpO 2 -sensorstik 10 Fem-benet tilslutning til fjernalarm 11 Iltindtag til lavt flow (op til 30 l/min.) 12 Luftindtag (komplet med hypoallergent filter) Interface til Astral-apparatet Astral-apparatets interface omfatter flere forskellige funktioner, der beskrives i følgende billede. Beskrivelse 1 Berøringsskærm 2 Strømkildeindikatorer Vekselstrøm (netforsyning) Jævnstrøm (eksternt batteri eller tilbehørsadapter til bil) Internt batteri Dansk 5

10 Astral-apparatet 3 Indikator for behandling til/fra Apparat klart Konstant grøn skærm, når apparatet er tændt, men ikke ventilerer. Apparat ventilerer Blinker blåt, når apparatet ventilerer, og indstillingen Ventilation LED er TÆNDT. Ellers er den SLÅET FRA. 4 Knappen Frakobling af alarmlyd /nulstilling Lyser, når en alarm trigges, og blinker, når lyden dæmpes. 5 Alarmlinje Blinker rødt Blinker gult Konstant gul Højprioritetsalarm Alarm af medium prioritet Lavprioritetsalarm Berøringsskærm Interaktionen med Astral-apparatet sker hovedsageligt via berøringsskærmen. Displayet på berøringsskærmen ændres i overensstemmelse med den funktion, der udføres. Beskrivelse 1 Knap for adgang til klinisk modus Låst Låst op 2 Knap for manuel vejrtrækning vises kun, hvis den er aktiveret 6

11 Astral-apparatet 3 Informationslinje 4 Indikator for internt batteri 5 Knappen for låsning af berøringsskærm 6 Menulinje 7 Bundlinje 8 Knappen start/stop ventilation 9 Hovedskærmbilledet 10 Undermenuer 11 Tryklinje Bemærk: Gå ikke til klinisk modus, medmindre du har fået anvisning herom af en læge. Informationslinje Informationslinjen vises foroven på berøringsskærmen. Informationslinjen viser apparatets driftsstatus, inklusive patienttype, aktuel slangesætkonfiguration, programmer, informationsmeddelelser, ventilationsstatus, alarmer og strømstatus. Beskrivelse Patienttype Voksen Patienttype Pædiatrisk Slangesættype Enkeltløbet med tilsigtet lækage Slangesættype Enkeltløbet med eksspirationsventil Slangesættype Dobbeltløbet P1 (A)CV Programnummer og ventilationsmodus, der er i brug Flere alarmer er aktive samtidig. Alarmen med den højeste prioritet vises først. Meddelelsesvindue Viser alarmer eller information. Billedet ovenover viser apparatet i Standby. (Vises når apparatet er tændt, men ikke ventilerer). Dato og klokkeslæt vises, når apparatet ventilerer, og der ikke er nogen aktive alarmer. Informationsmeddelelser vises med blå tekst. Hvis apparatets indstilling for varselstone er 'Slået til', vil du blive gjort opmærksom på nye informationsmeddelelser med et enkelt bip. Dansk 7

12 Astral-apparatet Menulinje Menulinjen giver adgang til de fire hovedmenuer i Astral-apparatet. Overvågningsmenu Visning af patientdata i realtid enten i bølgeform eller overvågningsformater, herunder tryk, flow, lækage, tidalvolumen, synkronisering og oximetri. Indstillingsmenu Konfiguration og visning af indstillingerne for ventilationsbehandling og apparat. Alarmmenu Konfiguration og visning af alarmer, herunder alarmvolumen. Informationsoversigtsmenu Visning af oplysninger om behandlingsstatistikker, brugte timer, hændelser, påmindelser og apparat. Bundlinje Bundlinjen skifter i forhold til apparatets funktion. Den kan vise knapperne Stop eller Start ventilation, funktionerne Anvend eller Annullér. Hovedskærmbilledet Hovedskærmbilledet viser overvågningsdata, ventilation og apparatkontroller. Man får adgang til hver funktion gennem de forskellige menuer og faner. 8

13 Astral-apparatet Tryklinje Tryklinjen viser behandlingsdata i realtid, mens Astral-apparatet ventilerer. Patienttryk vises som et søjlediagram. Peak inspirationstryk vises som en numerisk værdi og et vandmærke. Spontan trigning og cyklusveksling angives ved og. Eksemplet herunder viser tryklinjen, når en patient trækker vejret spontant. Beskrivelse 1 Værdien for peak inspirationstryk (PIP) 2 Markør for spontan cyklusvekslet vejrtrækning angiver vejrtrækning med patientudløst cyklusveksling 3 Markør for peak inspirationstryk 4 Aktuelt tryk 5 Indstilling for positivt sluteksspiratorisk (PEEP) tryk 6 Markør for spontan trigget vejrtrækning angiver patientudløst vejrtrækning Dansk 9

14 Brug af Astral-apparatet Brug af Astral-apparatet ADVARSEL Sørg for, at området omkring apparatet er tørt og rent og ryddeligt for sengetøj, beklædningsgenstande eller andre genstande, som evt. kunne blokere luftindtaget. Blokering af afkølingsventilationshullerne kan føre til overophedning af apparatet. Blokering af luftindtaget kan medføre patientskade. FORSIGTIG For at undgå eventuel beskadigelse af respiratoren, skal den altid fastgøres til stativet eller placeres på en jævn, stabil flade. Til mobile situationer skal der sørges for, at Astral-apparatet befinder sig i transporttasken. Sørg for, at apparatet er beskyttet mod vand, hvis det bruges udendørs. Brug af Astral-apparatet første gang Hvis det er første gang, Astral-apparatet anvendes, anbefaler ResMed, at der udføres en funktionstest. En funktionstest vil sikre, at apparatet fungerer korrekt inden behandling. Oplysninger vedrørende hjælp med løsningen af evt. problemer er tilgængelige i Fejlfinding. FORSIGTIG Kontakt lægen eller ResMed for at få hjælp, hvis en eller flere af de følgende kontroller svigter. Udførsel af funktionstest: 1. Sluk for apparatet ved at trykke på kontakten bag på apparatet. 2. Kontrollér apparatets og tilbehørets stand. Inspicér apparatet og alt tilbehøret. Beskadigede dele må ikke anvendes. 3. Kontrollér patientslangesættets indstilling. Kontrollér, at patientslangesættet er i orden (apparat og medfølgende tilbehør), og at alle tilslutninger sidder godt fast. 4. Tænd apparatet, og afprøv alarmerne. ADVARSEL Hvis der ikke lyder nogen alarm, må respiratoren ikke anvendes. Apparatet tændes ved at trykke på kontakten bag på apparatet. Kontrollér, at alarmen afgiver to testbip, og at indikatorerne for alarmsignal og knappen alarmlyd fra/nulstil blinker. Apparatet er klart til brug, når skærmbilledet Patient Hjem vises. 5. Afbryd strømmen til apparatet fra el-nettet og det eksterne batteri (hvis et sådant anvendes), så apparatet drives af det interne batteri. Kontrollér, at alarm - batteri vises, og at batteriindikatoren lyser. Bemærk: Hvis det interne batteris opladningstilstand er for lav, eller hvis batteriet er fladt,, fremkommer der en alarm. Se Fejlfinding (findes på side 55). 6. Tilslut det eksterne batteri igen (hvis et sådant anvendes), og kontrollér, at indikatoren for jævnstrømsforsyning lyser. Alarmen Anvendelse af ekstern jævnstrøm vises på skærmen, og alarmindikatoren lyser. 7. Tilslut apparatet til el-nettet igen. 10

15 Brug af Astral-apparatet 8. Kontrollér pulsoximetersensoren (hvis en sådan anvendes). Sæt tilbehøret sammen i henhold til beskrivelsen af indstillinger. Fra overvågningsmenuen fortsættes til skærmbilledet Overvågning. Kontrollér, at værdierne for SpO 2 og puls vises. 9. Kontrollér ilttilslutningen (hvis en sådan anvendes). Tjek for lækage eller skade på slanger. Kontrollér iltflaskernes resterende indhold. 10. Udfør en slangesætoplæring. Tænding af apparatet Astral-apparatet tændes ved ganske enkelt at trykke på den grønne tænd/sluk-knap bag på apparatet. Apparatet udfører en systemkontrol som vist på hovedskærmbilledet. Når systemkontrollen er færdig, vises skærmbilledet Patient Hjem og det aktive program. Bemærk: De indstillinger, der er konfigureret i det aktive program, vil blive anvendt, når ventilationen startes. Nyttigt tip! Hvis der vises mere end et program på skærmbilledet Patient Hjem, vil det aktive program være fremhævet med orange. Yderligere oplysninger findes i Programmer (findes på side 17). Oplysninger om tænding af Astral-apparatet findes i Strøm (findes på side 36). Slukning af apparatet Astral-apparatet kan kun slukkes, når ventilationen er standset. Apparatet slukkes ikke, selv om netstrømmen afbrydes. Apparatet forbliver tændt vha. det interne batteri. Slukning af apparatet skal ske manuelt og skal udføres, inden apparatet skal være afbrudt fra netstrøm i en længere tidsperiode. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i et tomt batteri og aktivering af alarmerne. Apparatet slukkes ved at trykke på den grønne tænd/sluk-knap bag på apparatet og følge anvisningerne på skærmen. Kontrollér, at apparatet er helt slukket ned ved at berøre skærmen. Bemærk: Mens apparatet forbliver tilsluttet til den eksterne netforsyning, fortsætter det interne batteri med at oplade. Dansk 11

16 Brug af Astral-apparatet Start og standsning af ventilationen Din læge har indstillet et eller flere ventilationsprogrammer til din behandling. Hvis der er indstillet flere end et program, skal du følge anvisningerne fra din læge om hvornår og hvordan, hvert program skal bruges. Bemærk: Hvis det er første gang, apparatet anvendes, anbefaler ResMed at udføre en funktionstest, før ventilationen indledes. Se Brug af Astral-apparatet første gang (findes på side 10). Sådan startes ventilationen: 1. Tryk på apparatets tænd/sluk-knap bag på apparatet (hvis apparatet ikke allerede er tændt). 2. Tryk på. Ventilationen begynder. 3. Tilfør eventuelt ilt. Sådan standses ventilationen: Ventilationen kan standses når som helst og fra alle skærmbilleder. 1. Hvis der er tilsluttet ilt, slukkes der for ilten. 2. Tryk og hold på. 3. Slip, når du bliver bedt om det. 4. Tryk på Bekræft. Ventilationen standser. Låsning og oplåsning af berøringsskærmen Berøringsskærmen kan låses op når som helst. Tryk på på informationslinjen for at låse berøringsskærmen manuelt. Når berøringsskærmen er låst, markeres knappen med orange. Oplåsning af berøringsskærmen Berør skærmen hvor som helst, og følgpåmindelserne på skærmen. 12

17 Brug af Astral-apparatet Navigering gennem menuerne Astral-apparatet har fire menuer, der er tilgængelige via hovedmenulinjen. Hver menu er yderligere opdelt i flere forskellige undermenuer. Overvågningsmenu Menuen Overvågning gør det muligt at se ventilationsdata i realtid og består af tre undermenuer: Bølgef. Overvågn. Tendenser Bølgeformer Skærmbilledet Bølgeformer viser de sidste 15 sekunder af patientens luftvejstryk og -flow på en graf. Grafen opdateres i realtid. Beskrivelse 1 Markør for spontant trigget vejrtrækning angiver patientudløst vejrtrækning. 2 Hvid lodret markør angiver den aktuelle position og flytter sig fra venstre mod højre. Dansk 13

18 Brug af Astral-apparatet Overvågningsskærmbilledet Overvågningsskærmbilledet viser alle målte parametre i numerisk form. Nyttigt tip! Dit plejepersonale vil muligvis bede dig om at gå til denne skærm og rapportere værdier fra tid til anden. Skærmbilledet Trends Skærmbilledet Trends viser 5- og 95-percentilen samt medianen for de sidste 30 dage for hver af følgende parametre: Lækage Minutventilation Peak inspirationstryk Tidalvolumen Respirationsfrekvens Inspirationstid SpO 2 Pulsfrekvens FiO 2 Oplysningerne vises som søjlediagrammer med to diagrammer pr. skærmbillede. Brug rullepilene op og ned for at gennemgå diagrammerne. 14

19 Brug af Astral-apparatet Indstillingsmenu Menuen Indstilling viser fire forskellige undermenuer: Slangesæt til at vise slangesættet Indstillinger til at vise ventilationsmodus og gå til skærmbillederne Manuel vejrtrækning og Sukkende vejrtrækning Dataoverførsel til at overføre data mellem apparatet og en personlig computer via en USB-nøgle Konfig. af apparatet til at ændre apparatets konfiguration. Nyttigt tip! Indstillinger for behandling og alarm kan vises som skrivebeskyttet uden risiko for modifikation, forudsat at Klinisk modus forbliver låst. Alarmmenu Menuen Alarmer viser de enkelte udløsningstærskler for hver alarm. Realtidsværdier vises mellem de højeste og laveste tærskler. Dansk 15

20 Brug af Astral-apparatet Informationsmenu Menuen Oplysninger består af to undermenuer: Hændelser al registreret hændelsesaktivitet, der har fundet sted, vises. En specificering af bestemte alarmer, indstillinger eller systemhændelser kan også ses. Apparat oplysninger om selve apparatet vises, f.eks. model- og serienummer, softwareversioner, det interne batteris tilstand samt timerne siden sidste service og brugte patienttimer. Apparatindstillinger De indstillinger, der kan konfigureres, beskrives i følgende skema. Apparatindstilling Beskrivelse Varselstone Alarmvolumen Automatisk strøm slået fra Skærmens lysstyrke Timeout for baggrundslys Rotér skærm Indstiller varselstonerne til slået til eller slået fra. Standard: Slået til Indstiller alarmsystemets volumenniveau. Indstillinger fra 1, 2, 3, 4 eller 5. Standard: 3 Slukker automatisk apparatet efter 15 minutter uden aktivitet. Betingelser: Apparatet er i standby for ventilation (ventilerer ikke), strømføres af det interne batteri eller et eksternt batteri, og der er ingen aktive alarmer. Standard: Slået til Indstiller skærmens lysstyrke fra Auto med valg af fem forskellige lysstyrkeniveauer. Standard: Auto Slukker baggrundslyset (baggrunden bliver sort), hvis der ikke er trykket på skærmbilledet i mindst to minutter, og der ikke er nogen aktive alarmer. Hvis dette indstilles til Fra, vil baggrundslyset være tændt hele tiden. Standard: Slået til Vender skærmens aktuelle retning. 16

21 Brug af Astral-apparatet Apparatindstilling Beskrivelse Apparatets Vent-LED Dato Tid Sprog Indstiller status af LED en for aktiv ventilation til slået til eller slået fra under ventilation. Standard: Slået til Gør det muligt at indstille dag, måned og år for den aktuelle dato. Gør det muligt at indstille timer og minutter for det aktuelle klokkeslæt. Indstiller apparatets aktuelle sprog ud fra listen over tilgængelige sprog. Justering af apparatets indstillinger Gå til apparatets justerbare indstillinger fra menuen Indstilling og vælg Apparat-konfig. De aktuelt aktive valg markeres med orange. Indstillingerne ændres ved blot at vælge en anden af de tilgængelige valgmuligheder. Den reviderede indstilling markeres med orange. Programmer Programmer på Astral-apparatet kan konfigureres af din læge, så du får forskellige behandlingsmuligheder. En læge kan f.eks. indstille programmer til brug, mens du sover, i modsætning til brug om dagen, eller til brug under motion eller fysioterapi. Programmer tillader forskellige indstillinger af slangesæt, ventilation og alarm. Astral-apparatet leveres med ét aktivt program. Din læge kan konfigurere op til tre yderligere programmer (hvis de er tilgængelige). Hvis der er indstillet yderligere programmer, kan de vælges fra skærmbilledet Patient Hjem. Du kan skifte mellem programmer, mens Astral-apparatet leverer ventilation. Skift mellem programmer vil medføre, at de indstillinger for ventilation og alarm, som blev konfigureret af din læge, bliver ændret. Dansk 17

22 Brug af Astral-apparatet Skift mellem programmer: 1. Vælg det program, du vil bruge fra skærmbilledet Patient Hjem. Der vises en oversigt over programindstillingerne. 2. Tryk på Bekræft for at fortsætte med ændringen. Det valgte program bliver aktivt og er fremhævet med orange. Bemærk: Hvis du vil skifte til et program med en anden slangesættype, skal du stoppe ventilationen. Når du har skiftet slangesættet og programmet, kan du starte ventilationen igen. Nyttigt tip! Hvis der er indstillet flere end et program, skal du følge anvisningerne fra din læge om hvornår og hvordan, hvert program skal bruges. 18

23 Brug af Astral-apparatet Manuel vejrtrækningsfunktion Din læge kan have aktiveret den manuelle vejrtrækningsfunktion. Denne funktion gør det muligt at tilføre en større vejrtrækning end normalt. Tryk på for at levere en manuel vejrtrækning. Sukkende vejrtrækningsfunktion Din læge kan have aktiveret den sukkende vejrtrækningsfunktion. Denne funktion tilfører en større sukkende vejrtrækning med regelmæssige intervaller. Hvis denne funktion er konfigureret, bipper Astral-apparatet med en alarm pga. sukkende vejrtrækning inden den sukkende vejrtrækning. Sådan slår du alarmen pga. sukkende vejrtrækning til eller fra: 1. Fra menuen Indstilling vælges Indstillinger. 2. Vælg Alarm pga. sukkende vejrtrækning fra eller til. 3. Tryk på Anvend for at fortsætte med ændringen. Rejse med Astral-apparatet ADVARSEL Astral-apparatet må ikke betjenes, mens det befinder sig i tasken. Ved ventilation under rejse anvendes den ekstra transporttaske. Under rejse med Astral-apparatet: Når det ikke er i brug, skal Astral-apparatet altid pakkes ned i tasken for at undgå beskadigelse af apparatet. Tasken er kun til håndbagage. Tasken vil ikke beskytte Astral-apparatet, hvis det placeres med indchecket bagage. For nemheds skyld kan det ved sikkerhedskontrollerne være nyttigt at have en udskrevet kopi af brugervejledningen i Astral-tasken for at hjælpe sikkerhedspersonalet med at forstå apparatet, samt at henvise dem til følgende erklæring. ResMed bekræfter, at Astral-apparatet opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA, den amerikanske flyadministration) (RTCA/DO-160, afsnit 21, kategori M) for alle faser af flyrejser. Dansk 19

24 Samling af patientslangesæt Samling af patientslangesæt ADVARSEL Anvend et dobbeltløbet slangesæt til direkte måling af udåndede volumener. I denne konfiguration returneres det udåndede volumen til respiratoren for uafhængig måling. (kun Astral 150) Astral -apparatet understøtter ikke overvågning af udåndede volumener, når det bruges med et enkeltløbet slangesæt med eksspirationsventil. Patientens slangesæt skal placeres, så det ikke begrænser bevægelse eller udgør en risiko for kvælning. Anvend kun slangesætdele, der er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder, inklusive ISO og ISO FORSIGTIG Til pædiatrisk anvendelse skal man sørge for, at patientslangesættypen passer og er egnet til brug hos børn. Anvend en pædiatrisk patienttype til patienter, der vejer mindre end 23 kg og normalt kræver mindre end 300 ml tidalvolumen. Valgmuligheder for slangesæt Astral -apparatet understøtter en række slangesæt ved brug af udskiftelige slangesætadaptere. Respirationsslangesættene kan have en diameter på 10, 15 eller 22 mm. Den følgende tabel kan være en hjælp ved valg af egnede slangesæt og indstillinger til forskellige patienttyper Tidalvolumenområde Anbefalet patienttypeindstilling Egnede slangesætdiametre 50 til 300 ml Pædiatrisk 10 mm, 15 mm eller 22 mm > 100 ml Voksen 15 mm eller 22 mm 20

25 Samling af patientslangesæt Slangesætadaptere Der findes tre slangesætadaptere: Adapter 1 Enkeltløbet lækage Til brug med Enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage 2 Enkeltløbet Enkeltløbet slangesæt med eksspirationsventil (eksspirationsventil indbygget i slangesæt) 3 Dobbeltløbet (kun Astral 150) Dobbeltløbet slangesæt (eksspirationsventil indbygget i adapteren ) ELLER enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage Der skal udføres slangesætoplæring efter hver udskiftning af slangesæt. Astral vil tilføre nøjagtig behandling, forudsat at udførelsen af slangesætoplæringen er vellykket. Se Slangesætoplæring (findes på side 26). ADVARSEL Når der anvendes en noninvasiv grænseflade, kan målingen af patientudåndet gasvolumen påvirkes af lækage. Nyttigt tip! Brug kun adaptere og slangesæt som anvist af din læge. Dansk 21

26 Samling af patientslangesæt Montering af slangesætadapteren Den adapter, der hører til den påkrævede slangesættype, skal monteres, før patientslangesættet tilsluttes. Montering af adapteren: 1. Vend apparatet om og sæt det på en blød flade (for at beskytte LCD-skærmen). 2. Tryk og hold på udskubningsknappen. Træk dækslet ud mod dig. 3. Løft adapteren ud af fatningen. 4. Udskift den med den nye adapter, og sørg for, at den sidder godt fast i fatningen. 5. Anbring dækslet over rummet, og sørg for, at løberillerne på apparatet og dækslet er rettet ind efter hinanden. Skub dækslet tilbage på plads, til smæklåsen klikker. Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage. Der kan frembringes en tilsigtet lækage i slangen vha. ResMeds lækageventil eller via en indbygget åbning i masken. Ved anvendelse af et slangesæt med tilsigtet lækage forbedres estimeringen af patientens respirationsflow ved hjælp af ResMeds automatiske lækagestyringsfunktion Vsync. Vsync-teknologien gør det muligt for apparatet at estimere patientens respirationsflow og tidalvolumen ved tilstedeværelse af utilsigtet lækage. ADVARSEL Flowet gennem maskens lufthuller kan være utilstrækkeligt til at drive alle udåndede gasser ud af masken ved lavt tryk, og genindånding kan forekomme i et vist omfang, når der anvendes et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage. Sørg for, at ventilationshullerne på masken eller på ResMeds lækageventil ikke er blokerede. Sørg for, at området omkring ventilationshullerne er fri for sengetøj, tøj eller andre genstande, og at ventilationshullerne ikke vender mod patienten. 22

27 Samling af patientslangesæt Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage: 1. Kontrollér, at apparatet er udstyret med den enkeltløbede lækageadapter. Ellers skal adapteren udskiftes. Bemærk: Astral 150 kan også understøtte et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage ved hjælp af en dobbeltløbet adapter. 2. Sæt inspirationsgrenen på inspirationsporten. 3. Sæt evt. påkrævet tilbehør på slangesættet (f.eks. fugter eller filter). 4. Vælg slangesættypen og udfør slangesætoplæring. 5. Hvis der benyttes en ikke-ventileret maske eller trakeostomitilslutning, skal en ResMed lækageventil sættes på luftslangens frie ende, idet der sørges for, at lækageventilen er så tæt som muligt på patienten. 6. Sæt patientinterfacet (f.eks. en maske) på lækageventilen eller luftslangens frie ende på passende måde, og justér masketypeindstillingen på Astral-apparatet. Dansk 23

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk H5i heated humidifier Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt H5i-fugteren. Du skal læse Lågpakning velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden dette apparat tages i brug.

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

S8 Escape II. Betjeningsvejledning. Dansk. Dansk. 338468-Dan/2 08 12 APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK

S8 Escape II. Betjeningsvejledning. Dansk. Dansk. 338468-Dan/2 08 12 APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK S8 Escape II APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning 338468-Dan/2 08 12 Indhold Indikationer for anvendelse................................ 1 Kontraindikationer 1 Bivirkninger 1 S8 Escape

Læs mere

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk Brugervejledning Bærbar Helios system www.medical.dk Flydende ilt til stationær og bærbar Helios-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en opvarmet luftslange, der leverer den ønskede temperatur i din maske. ClimateLineAir Oxy er en variant af ClimateLineAir, som har en indbygget

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520. et ekstra niveau for inspiratorisk triggerfølsomhed til pædiatriske patienter

Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520. et ekstra niveau for inspiratorisk triggerfølsomhed til pædiatriske patienter Puritan Bennett Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520 1.1 Oversigt Dette tillæg til brugervejledningen og lægens håndbog beskriver produktforbedringer i LX010101-, LX010102-

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner GUIDE TIL DAGLIG BRUG ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner J uno er et stærkt undervisningsværktøj i klasseværelser. Adskillelige undersøgelser viser

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift LT NÆSEPUDEMASKE Det glæder os, at du har valgt Swift LT-masken. Tilsigtet anvendelse Swift LT-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient på en

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Workstation Critical Care kan bestå af følgende enheder: - infinity C500

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere