Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling"

Transkript

1 Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling

2 indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien... lejligheder i oprindelige beboelsesejendomme... lejligheder i omdannede bygninger

3 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN DAHLERUPS PAKHUS LANGELINIE ALLÉ KØBENHAVN Ø 1. UDGAVE, 1. OPLAG AUGUST STK. ISBN: TEKST & LAYOUT: SBS BYFORNYELSE FOTOS, HVOR INTET ANDET ER NÆVNT: SBS BYFORNYELSE REPRO & TRYK: SALOPRINT A/S 2

4 indledning På hjørnet af Gasværksvej og Istedgade, på Vesterbro i København, mødes man af to spektakulære og forskellige eksempler på istandsættelse og fornyelse af gamle ejendomme. På selve hjørnet ligger Skomagerstiftelsen. En af Vesterbros ældste, bevarede beboelsesejendomme fra 1858, der er gennemgribende restaureret med en smuk og uhyre pietetsfuld respekt for husets oprindelige udtryk. Naboejendommen, Vester Hus, er også gennemgribende istandsat. Men på denne ejendom, oprindeligt fra 1860, men ombygget i 1914, er det valgt at markere, at der er sket meget væsentlige indgreb i 1990 erne. Arkitekt og bygherre har, som led i nyindretningen af en lejlighed i tagrummet, valgt at bygge en ekstra etage på lejlighedens opholdsstue. På den måde afsluttes huset af et dobbelthøjt rum i et rektangulært tårn i 7 etager. Tårnet er forsynet med fladt tag og 4 høje vindueskarnapper, placeret ved siden af hinanden i gavlen. De to naboejendomme i Istedgade repræsenterer to forskellige måder at angribe bygningsfornyelsen på. Skomagerstiftelsen er nænsomt restaureret, blandt andet fordi ejendommen er fredet. Her er man gået tilbage til husets oprindelige udseende, så vidt det nu har været muligt, og har genskabt de arkitektoniske elementer i den helhed huset formodentlig var tænkt fra opførelsen. Det er - fredning eller ej - den mest almindelige måde, arkitekterne angriber en bygningsfornyelse på. I respekt for husets historie, det gadebillede, huset indgår i, eller en blanding af begge dele, 3

5 vælges denne løsning ofte. Det giver ikke altid det bedste resultat ud fra en funktionel synsvinkel, men æstetisk støder man sjældent nogen fra sig. Og mange gange er det da også den helt rigtige angrebsvinkel, som eksemplet med Skomagerstiftelsen viser. Vester Hus er behandlet ud fra en anden vinkel. Arkitekten har valgt at imødekomme nogle nye funktionelle krav og dermed bygge videre på det oprindelige hus. For at skabe en god lejlighed, med en usædvanlig rumlighed, er der givet mulighed for også at signalere, at her er foretaget en radikal ændring af huset. Uden smålig skelen til, at det oprindelige hus er opført med et gennemgående saddeltag, er tårnværelset ført op i et brud med saddeltagformen. Tag og nye karnapper er udført i tidens formsprog, om end det er gedigne og traditionelle materialer (træ og zink), der er anvendt. Denne eksempelsamling handler om sådanne brud med oprindeligheden. Det er hensigten at vise gode eksempler på nutidige tilføjelser eller omdannelser af beboelsesejendomme. Både eksempler på større omdannelser og mindre tilføjelser. Som eksempler er, med få undtagelser, valgt ejendomme, der er ombygget med støtte efter byfornyelsesloven i perioden Formålet med eksempelsamlingen er at give bygherrer, arkitekter og byggesagsbehandlere inspiration til at overveje, om bygningsfornyelsen kan gribes an på en anden måde end sædvanligt. Overveje hvordan det færdige resultat kan blive bedre funktionelt, og måske også mere spændende æstetisk. Og hvordan et nutidigt formsprog kan integreres, når en fornyelsesproces planlægges. Meningen er ikke at opfordre til at forsyne vores gamle ejendomme med nutidige elementer for enhver pris. Mange ejendomme vil stå sig bedst med en istandsættelse, der respekterer det 4 oprindelige udtryk, byggestil og arkitektur. Men som det vil fremgå i det følgende, er der også et antal muligheder for nytænkning. For at sprænge rammerne og vælge det nutidige udtryk i et omfang, der er afpasset husets æstetiske og funktionelle fremtræden. Og som i de bedste eksempler giver spændende bud på udformning af byboliger, der tilgodeser det moderne menneskes behov. Først og fremmest handler bygningsfornyelse imidlertid om respekt for huset og om at sikre kvaliteten i - og efter - en ombygning og istandsættelse. Kvalitet såvel i materialevalg og æstetisk behandling, som i funktionel indretning, der bedst muligt tilgodeser husets beboere. For at understrege det væsentlige i at betragte huset som en helhed i en byfornyelsesopgave, indledes eksempelsamlingen med bygningsbeskrivelser af to ejendomme, som er fremragende renoveret, med hvert sit arkitektoniske og funk-tionelle udgangspunkt. Herefter er eksemplerne tematiseret i en række kapitler, med elementer forskellige steder i og på huset. Det er hensig-ten at komme rundt om huset, således at der kan hentes inspiration til den opgave, der aktuelt skal løses. Der er anført adresse på alle eksempler, så det også er muligt for læseren at se og vurdere dem ved selvsyn. Byfornyelse Danmark, Håndværkets Byfornyelsesselskab og mange kommuner har været behjælpelige med at udpege potentielle emner til eksempelsamlingen. SBS Byfornyelse er dog alene ansvarlig for udvælgelsen og beskrivelsen. Arbejdet har været fulgt af en følgegruppe bestående af Pia Søberg, det tidligere By- og Boligministeriet, Christian Duch, Byfornyelse Danmark, Bente Beedholm, DAL og Eric Messerschmidt, Dansk Arkitekturcenter.

6 to ombyggede ejendomme Abel Cathrines Gade 12 Abel Cathrines Gade 12, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Tage Lyneborg Foto: Ole Akhøj, Jens V. Nielsen Ejendommen, der ligger på Vesterbro i København, er opført i slutningen af 1800-tallet og er helt traditionel i sin udformning såvel byggeteknisk som arkitektonisk. Byfornyelsesopgaven har gået ud på, i sammenhæng med resten af karreen, at opdatere de små boliger til nutidig standard. Det har desuden været hensigten at løse opgaven med anvendelse af flest mulige ugiftige og traditionelle bygningsmaterialer og overflader, der let kan vedligeholdes. Bygningen er opført i traditionelt murværk, hvor underfacaden er udformet med kvaderpuds. Taget er et Københavnertag med mansard, beklædt med skifer og det øverste tag beklædt med pap. Vinduer og yderdør er oprindelige og harmonerer med den stilfærdige og velproportionerede facade. Trapperummet er relativt snævert, således at entredørene er skråtstillet. Men trapperummet er forsynet med fine detaljer som den oprindelige trappe med drejede ballustre og entredøre fagdelt som dannebrogsdøre. Der er tale om en lille ejendom bestående af kun en enkelt opgang. Der er to ganske små lejligheder på hver etage, begge under 50 m², forsynet med to 5 værelser, et lille køkken og et toilet. Rummet mod gaden er pænt udstyret med lysningpaneler og brystningspaneler ved vinduerne. Fyldningsdøre og indfatninger er, som det øvrige træværk, af god snedkermæssig udførelse. En enkel stukbort og en kakkelovnsniche efter københavnsk tradition giver, sammen med gulvene af fyrretræsplanker, en gedigen og bevaringsværdig materiale- sammensætning. Hele denne lille ejendom rummer basale bygningsmæssige og boligmæssige kvaliteter, som fornyelsesprojektet respekterer og spiller sammen med på bedste vis. Tage Lyneborgs tegnestue, der har løst opgaven, har respekteret alle disse værdier. Det overordnede greb om opgaven aflæses af den utraditionelle planløsning, hvor lejlighederne bevares som toværelses lejligheder, men åbnes mod lyset og gårdanlægget gennem en glaspåbygning. Mod gaden er alle bevaringsværdier respekteret, såvel i facaden som i trappeopgang og stuerne mod gaden. Facaden var påført en ødelæggende behandling med plastmaling. Efter afrensning med sandblæsning var det mest hensigtsmæssigt at pudse facaden, der oprindeligt stod i blankmur. Facaden er pudset med cementbaseret mørtel og malet med en emulsionsmaling baseret på linolie.

7 Vinduerne er istandsat og malet med linoliemaling og forsynet med forsatsvinduer. Trappeopgangen havde plasticmalede vægge og bar i øvrigt præg af forfald på alle overflader. Her er alt blevet afrenset og væggene pudset op og marmoreret. Alt træværk er renset helt i bund og behandlet med linoliemaling, så trapperummet står med meget smukke, lyse og rengøringsvenlige overflader. I lejlighederne er væggene beklædt med glasfilt og filtset med indfarvet filsmørtel. Overfladerne får dermed en lidt rustik karakter, men bliver det en dag umoderne, er det enkelt at tapetsere ovenpå. Da ejendommens varmesystem er blevet opdateret til et centralt fjernvarmeanlæg, er alle lejligheder forsynet med radiatorer. Traditionelt sætter man en radiator under hvert vindue. Her har man, i erkendelse af at de små rum ikke er vanskelige at opvarme, og idet man ønsker at holde den bevaringsværdige vinduesvæg og dens panelværk fri af installationer, sat en enkelt stor radiator i den gamle kakkelovnsniche, der er udformet til at fordele varmen i rummet. Entre og stuen mod gården hænger sammen i et. Det giver en mere åben rumfornemmelse. Herfra er der adgang til et nyindrettet toilet og baderum, der får sit lysindtag gennem en matteret rude, der vender mod glaspåbygningen. Badeværelset er placeret, hvor det tidligere køkken fandtes. Her har man erfaringsmæssigt det største rådproblem i 6

8 gulvene. Ved at lægge det her, bliver gulv og dæk fjernet, og der bliver opbygget et vådrumsgulv med betondæk og vandtæt membran. Badeværelset er i øvrigt udstyret i en meget høj kvalitet, med skjulte installationer og slidstærke overflader. Rummet mod gården er forsynet med en dobbelt glasdør til glaspåbygningen. Glaspåbygningen giver lejligheden et ekstra rum på 12 m². Et lyst og åbent rum, indrettet med et rationelt kompakt køkken, og med god plads til et spisebord. Solen bidrager til energibesparelse ved at opvarme klinkegulvet og den cirkulerende luft. Varmeforsyningen udgøres i øvrigt af en lav radiator hele vejen rundt lang glasvæggen, udformet som en barre. Et stort vinduesparti kan skydes til side, så rummet får karakter af en overdækket altan. Hele påbygningen er udført i gedigne materialer som aluminium, glas og sten, mur og beton. Når denne byfornyelsesindsats skal fremhæves, er det fordi Tage Lyneborg har skabt en meget fin helhed, hvor der konsekvent er bevaret alle træk, der har en bevaringsværdi, både af arkitektoniske, funktionelle og ressourcemæssige grunde. Arkitekten har arbejdet sig frem til en afklaret og logisk planløsning, der både tilgodeser bevaring af de oprindelige kvaliteter og moderne bymenneskers måde at bo og leve på. Der er dog den svaghed ved planløsningen, at adgangen til bitrappen går gennem badeværelset. Den mest logiske adgang til karreens gårdanlæg går ad bitrappen, og det virker ikke hensigtsmæssigt at gå gennem badeværelset til og fra det rekreative anlæg. Boligerne er både nyindrettet til en høj standard, og også fremtidssikret med et materialevalg, der tåler vedligeholdelse og istandsættelse i mange generationer. Og så er de tilføjede elementer af høj kvalitet og bearbejdningsgrad. 7

9 Enghavevej 30-30A Ejendommen er en traditionel københavnsk Vesterbroejendom. Den er opført i 1882, med 5 fulde etager og udnyttet tagetage. Før ombygningen var der 24 små 2 værelses lejligheder uden bad. En ejendom opført uden arkitektoniske ambitioner overhovedet og kun med spekulationsudlejning for øje. Byfornyelsesbeslutningen bestemte, at de små lejligheder skulle sammenlægges til større, familieegnede boliger. Oprindeligt var det planen at etablere 12 nye lejligheder, men det blev reduceret til 11 lejligheder i løbet af processen. Ejendommen var voldsomt nedslidt på tidspunktet for byfornyelsesindsatsen. Opgangene var fuldstændigt prunkløse, og i lejlighederne var der heller intet specielt bevaringsværdigt. Ejendommen blev valgt som værtsejendom for et udviklingsprojekt, støttet af det tidligere By- og Boligministerium under Projekt Renovering. Det betød, at et berlinsk arkitektfirma, Buddensieg Ockert Architekten blev koblet på opgaven sammen med C. F. Møllers tegnestue. I samarbejde skulle de to arkitektfirmaer give et projektforslag for ombygning og indretning af ejendommen. C. F. Møllers tegnestue er dog ansvarlig for gennemførelse af ombygningen. Arkitekterne foreslog hurtigt, at lejlighedssammenlægningerne skulle ske ved vertikal sammenlægning. Af praktiske årsager blev det de yderste lejligheder i ejendommen, der sammenlagdes således, mens de indliggende lejligheder blev sammenlagt horisontalt. Herudover foreslog arkitekterne, at de to midterste stuelejligheder blev inddraget som fælleslokale for ejendommens beboere. Dels for at give beboerne et socialt samlingssted, dels for at give adgang til det kommende fælles gårdanlæg, idet bitrapperne blev nedlagt. Endelig blev det besluttet, at der skulle etableres en altan til hver lejlighed. I to af taglejlighederne blev det indbyggede tagterrasser, mens den tredie taglejlighed ikke fik altan, men en stor ny kvist i stedet. I de lejligheder, der er sammenlagt vertikalt, er de eksisterende bitrapperum blevet brugt til nye interne trappeløb. Det var ikke muligt at bevare de originale bitrapper, men de nye trapper er udført som de eksisterende. På denne måde spares plads i lejlighederne til nye trappeløb imellem de to plan i boligerne. Ulempen var, at der ikke kunne etableres adgang til gårdrummet via bitrappen. Dette blev løst ved at etablere et fælles 8 Enghavevej 30-30A København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: C.F.Møllers tegnestue Foto: Torben Eskerud

10 2. sal 3. sal lokale i stueetagen, hvorfra der gennem et par glasdøre og en bred trætrappe er passage til gårdsiden. Hovedtrapperne er udskiftet til nye ståltrapper, med hårdttræstrin. Alle hovedtrappedøre er udskiftede til nye pladedøre, og væggene i trapperummet er pudsede og malede. Vinduerne i ejendommen er udskiftede til nye termovinduer i træ. I stueetagens fælleslokale er der mod gaden monteret franske altandøre, som matcher de nye gadedøre i gråmalede stålprofiler og store glaspartier. Da gadedøren er hævet et trin over fortovet, har arkitekterne valgt at lægge en elegant svævende elefantrist som trin. I trappeopgange og fælleslokale er gulvene belagt med en flot mørkflammet tropetræsort, som også er anvendt på altanerne. Der er installeret nye badeværelser i alle lejligheder. Disse er fint udstyrede og har blandt andet lyse klinker på gulvene, vægfliser, pudsede og malede vægge og store spejle. Køkkenerne er standardelementkøkkener installeret i gode, store rum, der herved bliver multianvendelige køkken/ opholdsrum. I de vertikalt sammenlagte lejligheder er køkken/opholdsrum og opholdstue etableret i det ene plan, og 2 værelser og badeværelse i det andet plan. Dette gælder dog ikke de to lejligheder i tagetagen, hvor køkken og værelse er samlet på det nederste plan, og det øverste plan er én stor opholdstue. Her er hanebjælkerne fritlagt, og loftet ført til kip. Væggene til tagterrassen er af glas, så der heroppe er et pragtfuldt dagslys. Der er også sikret et godt dagslys i alle øvrige rum ved en flittig anvendelse af glasdøre rummene imellem. 9

11 Alle vægge i boligerne, bortset fra i badeværelserne, er pudsede, spartlede og malede, og gulvene består dels af de oprindelige fyrretræsgulvbrædder, der er slebet og lakerede, dels af nye lakerede gulvbrædder. Altanerne på huset er enkle. De er opbygget på et ståldæk, belagt med mørkt tropetræ, og omkranset af et enkelt stålværn med håndlister af samme træsort som gulvene. De 4 midterste altaner spænder næsten ud mellem bitrappetårnene, og har adgang fra 2 dobbeltglasdøre fra køkken / opholdsrummene. Et flytbart skoddeparti, i samme træsort som det øvrige træ på altanerne, er monteret i fronten af disse altaner. På skodderne er monteret en plantekasse, således at beboerne kan få deres skodde begrønnet, om ønsket. Efter byfornyelsen fremstår denne ejendom som et godt eksempel på fint arkitektarbejde. I og med der ikke var særlige bevaringshensyn at tage før ombygningen, har arkitekterne udnyttet den frihed til at skabe en række gode, tidssvarende boliger, der modsvarer beboernes behov, uden helt at sætte respekten for det oprindelige hus over styr. På trods af alle de nye elementer, der er indføjet i huset, er der ingen tvivl om at man befinder sig i en renoveret traditionel Vesterbroejendom. Både i helhedsgrebet og i detaljen, er der arbejdet grundigt og begavet med løsningerne, hvad enten det har handlet om at renovere inden for de eksisterende rammer, eller det har drejet sig om tilføjelser af nutidige elementer. Desværre har de givne rammer ikke tilladt, at der blev etableret større badeværelser. De forekommer lige små nok til de største af boligerne. Samme kritik kan rettes mod køkkenerne i etplans lejlighederne. Til gengæld er den nye centrale kvist mellem bitrappetårnene mod gården større end vanligt efter danske traditioner. I boligen giver dette et pragtfuldt dagslys og bedre indretningsmuligheder, men set udefra er det en voldsom konstruktion. Alt i alt er ejendommen dog blevet flot renoveret. Den toetagers bolig har store kvaliteter og er en kreativ ny boligform i en etageejendom. Omkostningerne har da også været større end normalt ved sammenlignelige renoveringsopgaver. Det har været muligt takket været et ekstra økonomisk tilskud til udviklingsprojektet fra Projekt Renovering. 10

12 på taget Eksempel 1: Louisegade 12, Aalborg Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Friis & Moltke A/S Den danske byggetradition foreskriver, at taget på byejendomme er udført med skrå flader, i det mindste delvist, og altid de dele af taget, der er synlige fra gade eller gård. Materialerne, der kan ses fra gade eller gård, er i langt de fleste tilfælde tegl eller skifer (natur- eller kunstskifer). Gode, smukke og velkendte materialer, hvilket der så godt som aldrig ændres på. Det sker derimod i stigende omfang med de elementer, der hører til på taget. Skorstene, udluftningsstudse eller - hætter, tagvinduer og ofte kviste, der udover deres praktiske roller også bryder tagenes store, ensartede flader, og giver en variation i byens skyline. I byerne er skorstene helt i fare for at forsvinde. Efterhånden som ejendommene får indlagt fjernvarme, bliver skorstenene overflødige og af mange husejere blot betragtet som en vedligeholdelsemæssig belastning. Også udluftningsstudse og -hætter fjernes og erstattes af større enheder, der kan modsvare kravene om bedre ventilationsanlæg. De gamle støbejernstagvinduer udskiftes til nye, i tidssvarende materialer og med bedre isoleringsevne, og kravene til god varmeisolering betyder også, at gamle kviste ofte udskiftes eller ombygges til ukendelighed. Enhver ændring af tagets elementer skal vurderes nøje, da alle elementerne 11 bør ses som vigtige dele af husenes fysiognomi. Skal det være, så lad det være Louisegade12 i Aalborg er totalrenoveret som led i det byøkologiske forsøgskoncept. Der er af den grund sket store ombygninger i lejlighederne, hvilket afspejles i bygningens ydre mest markant på bagfacaden og taget. På taget er monteret to gange to nye kviste, to rytterlys i tagryggen, et solcellepanel og en stor ventilator, en såkaldt sol/vindskorsten. De nye elementer på taget er alle meget voluminøse. Kvistene, der på begge sider af taget er placeret tæt ved siden af hinanden, er opbygget med buet tag, der fremstår som en fortsættelse af flunkernes dimensionering, beklædt med zink. Sol/vindskorstenen i stål står på et opmuret skaft. Alt i alt er konstruktionen mandshøj, og sammen med de massive kviste udgør det en ganske voldsom tilføjelse til ejendommen. Nok ikke et eksempel til efterfølgelse ret mange andre steder, men i orden her, hvor der er tale om et spektakulært demonstrationsprojekt, der fortjener al mulig god opmærksomhed. Udformningen lever op til det ambitiøse demonstrationsprojekt, hvor det er et budskab i sig selv.

13 Eksempel 2. Da ejeren skulle indrette en ny bolig i tagrummet, blev skorstenen erstattet af en lanterne med glas på de fire sider, afsluttet med en lille glaspyramide. Løsningen giver et fint dagslystilskud til tagrummet, og er en fin gimmick, når lyset strømmer ud i natten. Bemærk også de godt proportionerede kviste med glasflunker og zinktag. Eksemplet viser en fin kombination af nyt på gammelt, og lover godt for istandsættelsen af resten af ejendommen. Eksempel 2: Godthåbsgade 53, Odense Bygherre: Finn Holmstrøm Eksempel 3 (til venstre). Hvis skorstenene skal udskiftes, kan en løsning være at erstatte de udtjente skorstene med ventilationshætter i stål eller zink. På denne måde bliver tabet af skorstenene ikke så synligt. Selv på ejendomme med rig ornamentering, er det muligt at tilføje nye skorstene. Eksempel 4 (nederst til venstre). Ventilationshætte i stål, der har lånt sit udtryk fra den traditionelle murede skorsten. Eksempel 5 (nederst til højre). Ventilationshætte i en muret skakt afdækket med en stålplade, holdt cirka cm fri af den murede skakt. Eksempel 3: Skovgade 14, Nykøbing Mors Bygherre, Nykøbing Mors Andelsboligforening Arkitekt: Arkitektgruppen Limfjorden Eksempel 4: Holbergsgade 6, Århus Bygherre, Boligselskabet Præstehaven Arkitekt: Poulsen og Therkildsen Arkitektfirma Aps 12 Eksempel 5: Skydebanegade, København Bygherre: AB Skydebanen Arkitekt: Ole Abildhauge A/S Foto: Ole Abildhauge

14 Eksempel 6: Louis Pios Gade 1-13, København Bygherre: AKB s.m.b.a. Arkitekt: DOMUS arkitekter A/S Foto: DOMUS arkitekter A/S Eksempel 7: Frederiksbjerg Torv 8, Århus Bygherre: AB Sambo Arkitekt: Palle Holsting Eksempel 6. Præfabrikerede elementer optræder hyppigt i byfornyelsen. Men sjældent så konsekvent gennemtænkt som disse kviste. Opgaven var at designe og fremstille præfabrikerede kviste, med generel anvendelighed. Designet skulle ligeledes afsøge de æstetiske muligheder, som en industriel fremstillingsproces giver. Materialerne er glas og pulverlakerede aluminiumsprofiler. Flunkerne er enten traditionelt lukkede, eller isat opaliserede termoruder. Eksempel 7. Når kviste efterisoleres for at imødekomme nutidens varmeisoleringskrav, bliver resultatet ofte en plump og klodset kvist. Her er problemet løst ved at zinkbeklædningen på flunkerne er ført med rundt i kvistens front, og sammen med et spinkelt, fladt tag, er det med til at sløre det tykke isoleringslag. I nogle af kvistene er endvidere integreret en lille tagterrasse. Eksempel 8. Et elegant eksempel på en kvist, hovedsageligt af glas. Kvistfronten er højere end normalt, hvilket skyldes at taget har fald væk fra fronten. Den høje, slanke kvist understreger fint facadens opdeling. Eksempel 8: Halmtorvet 12-16, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Jens Madsens tegnest. Foto: Jørgen Jørgensen og SBS 13

15 Eksempel 9: Dagmargade 4, Odense Bygherre: Jytte Stenum Horn Arkitekt: Ark.fa. Erik Eriksen Foto: Michael Harder Eksempel 10: Fælledvej 27 Bygherre: EF Arkitekt: Ole Hagens tegnestue Foto: Plan og Arkitektur, Kbh. Eksempel 9. Før ombygning var der en lille lejlighed og pulterrum i tagrummet på denne ejendom. To små, trekantede kviste, der gav lys til lejligheden, har dannet model for de nye kviste. Kvistene er små, og der er ikke meget glasareal i kvistvinduerne, men nok til at rummene får et acceptabelt dagslys. Eksempel 10. Utraditionelle kviste, der både giver godt dagslys og god ståplads i boligen i loftsrummet. Konstruktionen ser voldsom ud, men kvistene er trukket så langt væk fra facadeflugten, at de ikke skæmmer den i øvrigt smukt dekorerede facade, set fra gaden. Eksempel 11: Park Alle 5, Århus Bygherre: I/S Park Alle 5 Arkitekt: Arkitektgruppen DB 80 Foto: Michael Harder Eksempel 12: Nansensgade 43, København Bygherre: AB Nansensgade 43 Arkitekt: Fl. Jensen, ARCASA Foto: Plan & Arkitektur, Kbh. Eksempel 11. I forbindelse med indretning af en beboelseslejlighed i det tidligere loftsrum, er der etableret en stor tagterrasse ovenpå en eksisterende facadeudbygning. Kvistene er nye, men opbygget efter de oprindelige tegninger fra 1930 erne. Eksemplet er luksuriøst, idet terrassen kun betjener én lejlighed, men den kunne i princippet være en fælles terrasse for en opgang. Eksempel 12. Stor fælles tagterrasse indrettet i et hjørne mod gårdsiden. En del af det tidligere loftsrum er bevaret og giver god læ, samtidig med at give adgang til terrassen og mulighed for opbevaring af havemøbler o.l. Rækværket er udført i en fin, let og transparent konstruktion. 14

16 facaden Eksempel 1: Christiansgade 40, Aalborg Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Jacob Blegvad Arkitektkontor 15 Byejendommens facade kan alle se og den, og de elementer der indgår i den, er næsten altid udtryk for den byggeskik og -stil, der var fremherskende på opførelsestidspunktet. Som sådan skal husets facader da også behandles respektfuldt. Og der kan være særlige hensyn til det oprindelige arkitektoniske udtryk, enten i sig selv, eller i den husrække og kontekst huset indgår i, der skal respekteres. Derfor er det ofte et myndighedskrav i forbindelse med renovering, at facaderne skal søges genskabt, som de må formodes at have set ud, da ejendommen blev opført. Og selvom det ikke er et direkte myndighedskrav, ses det også ofte, at bygherrer og arkitekter selv vælger denne løsning, når der skal renoveres. Men udgangspunktet må være nøje overvejelser, og ikke bare en bevidstløs tilbageføringsbestræbelse. I nogle tilfælde forspildes nemlig muligheden for at tilføre ejendom og lejligheder nye kvaliteter, som måske kan opnås ved blot beskedne tilføjelser eller ændringer på ejendommens facader. Nok skal der i renovering udvises respekt for historien, men det er ikke alle facader, der besidder de arkitektoniske kvaliteter, der gør, at der ikke kan ændres ved dem. Og selvom en facade har umiskendelige arkitektoniske kvaliteter, kan der ved et begavet indgreb godt skabes et fint, nyt indtryk. Det er imidlertid afgørende vigtigt, at ændringer udføres efter en overordnet vurdering og en grundig arkitektonisk bearbejdning. Selv nok så beskedne ændringer og tilføjelser vil spolere helhedsindtrykket af hus eller husrække, hvis udførelsen ikke er gennemtænkt og i orden. Se, her er renoveret! I den dekorative, tidstypiske gadefacade på en lille byejendom i Aalborg har arkitekten valgt at udskifte en udtjent gadedør med en ny ståldør. De to vinduer i trapperummet er også blevet udskiftet. Ikke til nye trævinduer som de oprindelige, men til en gennemgående stålkarnap, trukket lidt ud fra facadeflugten. Dør og karnap er bearbejdet i et ensartet udtryk. Indgrebet har givet et bedre dagslysindfald i trapperummet, og er samtidigt en beskeden, men markant markering af, at ejendommen har gennemgået en større ombygning.

17 Eksempel 2. Ejendommen har gennemgået en omfattende ombygning, hvor små nedslidte lejligheder er sammenlagt til større, ældreegnede boliger. Bitrapperne er erstattet med elevatorer, og tagetagen er forhøjet mod gårdsiden, hvorfra billedet stammer. Derudover er der opmuret en ny bagfacade, og der er opbygget en aluminiumsbeklædt bygning imellem de oprindeligt to ejendomme. Eksempel 3. Bagfacade i Aalborg, der med meget enkle midler er blevet tilført nye kvaliteter. Inspireret af beliggenheden i samme karré som den byøkologiske forsøgsejendom Det blå hus, har bygherre og arkitekt valgt at montere opholdsaltaner, der i et elegant sving binder bitrappetårn og hushjørne sammen. Herudover er facaden forsynet med en vandret række lægter med en afstand på ca. 50 cm. Udover at være pynt på facaden, tjener lægterne som underlag for klatreplanter, der med tiden vil give en flot grøn facade. Eksempel 2: Godthåbsvej 21-27, Frederiksberg, Bygherre: Frederiksberg kommune Arkitekt: Triarc arkitekter A/S Eksempel 3: Christiansgade 33, Aalborg, Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Jacob Blegvad Arkitektkontor Eksempel 4: Christiansgade 40, Aalborg Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Jacob Blegvad Arkitektkontor 16 Eksempel 4. En af de to byøkologiske forsøgsejendomme i Aalborg kaldes Det gule hus. Her er energibesparende elementer i fokus, hvilket blandt andet aflæses på den nyopførte, sydvendte gårdfacade. I et varieret formsprog opereres både med åbne og inddækkede altaner samt forøgelse af opholdsrummenes areal. Beklædningen er træ, solceller og solvægge under vinduerne til opvarmning af ventilationsluften. Alt glas i facaden er energiruder, og der er monteret integrerede persienner til reduktion af varmetab i nattetimerne.

18 Eksempel 5: Ingerslevsgade , København Bygherre: AAB Arkitekt: Triarc arkitekter A/S Foto: Jacob Dall Eksempel 6: Halmtorvet 1 og 5 Bygherre: Halmtorvet 1, EF Halmtorvet 1 Halmtorvet 5, Fjeldsøes ejd.adm. Arkitekt: Vandkunsten Eksempel 7: Eriksgade 13, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: KBI A/S Foto: Jørgen Jørgensen Eksempel 5, til venstre. Nyopførte aluminiumsklædte karnapper, der er monteret som erstatning for de oprindelige, murede karnapper. Disse blev fjernet i 1960 erne af vedligeholdelsesmæssige årsager. Karnapperne tilfører lejlighederne en ekstra brugsmæssig kvalitet. Eksempel 6, (nederst til venstre). Begrønning af gavle, hvor altaner er integreret i en stålinstallation for klatreplanter. Eksempel 7, (nederst til højre). Fællesvaskeri i ejendommen er markeret i gadefacaden. Når butikkerne er fortrængt fra de almindelige beboelsesgader, er dette en god måde at markere gadens sociale liv. Eksempel 8: Skydebanegade, København Bygherre: AB Skydebanen Arkitekt: Ole Abildhauge Foto: Jørgen Jørgensen Eksempel 8. Store, lukkede bagvanter ( gavle ) dominerede kvarteret omkring den store Vesterbrobebyggelse, Skydebanen, opført i slutningen af 1800-tallet. Det skyldes, at den store, sammenhængende bebyggelse er opført med disse bagvanter i naboskellet. Med byfornyelsen blev det muligt at efterisolere, med ny skalmur, og skabe åbninger i massiverne. Beboerne fik mulighed for at vælge mellem vinduer og franske altaner, og nogle steder er der også monteret glaskarnapper. 17

19 Eksempel 9: Østergade 3, Sorø, Bygherre: Co-produktion Arkitekt: Kræsten Bischoff, m.fl. Eksempel 10: Enghavevej 28 A-B, København, Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Plan 1 tegenstuen Eksempel 11: Naffet 5, Haderslev Arkitekt: Weile arkitekter maa Eksempel 9 (til venstre). Altaner har altid været med til at give liv til facaderne, udover at de sikrer beboerne et lille, ekstra friareal til lejligheden. Eksemplet til venstre viser en forholdsvis traditionel løsning, hvor de oprindelige vinduer blevet udskiftet med glasdøre, og en buet altan og franske altaner i forbindelse med istandsættelse af ejendommen.. Eksempel 10 (til højre). På eksemplet til højre er brystningerne på de små trekantede altaner forsynet med solcellepaneler. En praktisk løsning, der signalerer energibevidsthed. Eksempel 12: Enghave Plads 17 A-B, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Triarc arkitekter A/S Eksempel 11 (til venstre). For at binde et oprindelig gammelt byhus sammen med en nyere tilbygning, og for at sikre ordentligt dagslys i et forholdsvis dybt hus, er denne smukt kombinerede indgang og kvist designet. Eksempel 12 (til højre). Til højre et eksempel på en ny dør i et gammelt hus. Når den gamle indgangsdør ikke står til at redde, er dette et forfriskende bud på en nytolkning af fyldningsdøren. 18

20 påbygninger Eksempel 1: Brohusgade 10A-B og A, København Bygherre: 10 A-B, Settlementet Askovgården Arkitekt: Arkitektgruppen København A/S Bygherre: A, AB Brohusgade A Karsten Pålssons tegnestue A/S De fleste ejendomme, der omfattes af en byfornyelse, rummer små, utidssvarende lejligheder. Nedslidte 2-3 værelses lejligheder, hvor der skal indpasses nye badeværelser og toiletter, og i mange tilfælde indrettes nye køkkener. I disse lejligheder kan det knibe med at finde plads til at etablere et nyt badeværelse, når lejligheden i øvrigt skal fungere med opholds- og soverum. Det har derfor været naturligt at arbejde med at placere de nye funktioner i en påbygning til ejendommen. De første bestræbelser handlede om at opsætte badeværelsestårne på frie gavle eller bagfacaden. Det kom der alt for sjældent noget godt ud af. Dels fordi adgangen til badeværelse og toilet skulle ske igennem et værelse (ofte lejlighedens eneste soveværelse), og dels fordi tårnkonstruktionen tog dagslyset fra rummene. Men også af æstetiske grunde, idet badeværelsestårnene kom til at fremstå meget lukkede og massive. Alternativet til badeværelsestårnene er at placere de nye badeværelser, hvor køkkenet ellers lå, og så placere det nye køkken i påbygningen. En løsning, som giver et større funktionelt og æstetisk spillerum, hvor det ofte ses, at der arbejdes meget bevidst med minimalistisk designede stål- og aluprofiler og glasflader og dagslyset. 19 Som påbygning skal også nævnes inddækninger af facader og altaner, med det formål at udnytte den passive solvarme. Men uanset hvilken begrundelse, der er for at udføre en påbygning, er det grundige overvejelser, der skal ligge til grund. En påbygning vil altid være et påsat fremmedelement på ejendommen, og det kræver gode argumenter, såvel æstetisk som funktionelt, at foretage et så voldsomt indgreb på den eksisterende bygningsmasse. Til gengæld kan resultatet blive godt. Først og fremmest ved at tilføre boligerne helt nye brugskvaliteter, hvilket må være et uomgængeligt krav at stille, før en påbygning vælges. To typer påbygninger Glasinddækkede, uopvarmede altaner, forrest i billedet, på en vestvendt facade. De giver et opvarmningsupplement med passiv solvarme. Samtidig giver det beboerne ekstra opholdsmuligheder i de små lejligheder en stor del af året. Bagest i billedet ses køkkenpåbygninger, inddækket med energispareglas. Køkkenet er rykket ud i lyset, og der er en spiseplads, således at hele familien kan få glæde af det lyse rum. I det tidligere køkken er nu indrettet et nyt badeværelse.

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

HUSET PROVENCE. Inspiration/Visualiseringsbillede. Tøndergade 8-12 - Vesterbro - Hjertet i København

HUSET PROVENCE. Inspiration/Visualiseringsbillede. Tøndergade 8-12 - Vesterbro - Hjertet i København HUSET PROVENCE Inspiration/Visualiseringsbillede Tøndergade 8-12 - Vesterbro - Hjertet i København SE SOLEN GÅ NED OVER VESTERBRO! Inspiration/Visualiseringsbillede Med købet af de unikke penthouselejligheder

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt SKANSE PARKEN D J U R S B O PROJEKTFORSLAG 3 0. A P R I L 2 0 1 4 Arkitektprojekt INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigtskort_Afd. 107 + 108... AFDELING 107 Boligfordeling... Lejligheds- og rækkehusplaner... Perspektiv

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

Villa Majorgården V11

Villa Majorgården V11 Villa Majorgården V11 V11 Majorgården Eksklusiv totalrenoveret villa til den store familie med 7 soveværelser og 3 badeværelser. Renoveringen er foregået med respekt for husets oprindelige sjæl og historie,

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016 Ansøgning: På vegne af ejendommens ejer ansøges om tilladelse til indretning af 4 stk. senior-boliger i tagetagen. I indretningen lægges vægt på fleksibilitet og tilgængelighed i form af åbne rum, lette

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Eksklusive ejerlejligheder. Den gamle brødfabrik. Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse. Nybolig Jan Milvertz A/S

Eksklusive ejerlejligheder. Den gamle brødfabrik. Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse. Nybolig Jan Milvertz A/S Den gamle brødfabrik Eksklusive ejerlejligheder Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse Nybolig Jan Milvertz A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Tlf. 5853 3030 Fra Skrot til Slot 02 Eksklusive lejligheder

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

6 - Engtoftevej_situationsplan_005_ Hører til journalnummer: P Udskrevet den TEGN. NR. 005

6 - Engtoftevej_situationsplan_005_ Hører til journalnummer: P Udskrevet den TEGN. NR. 005 6 - Engtoftevej_situationsplan_005_20151026 1 TEGN. NR. 005 6 12 - Engtoftevej_facade_210_20151120 1 Ny tagterasse trappehus Nye ovenlys Nyt ovenlys Nye ovenlys Nyt ovenlys Ny kvist 12 Engtoftevej nr.

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED B.b...4 LEJLIGHED C & D...5 TAGLEJLIGHED...6

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk 2 5 6 7 8 VEJLBY VÆNGE afd. 0 Ønskernes indvirkning på det videre projekt. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 555 www.vv-renovering.dk Arbejdsproces FREMTIDS DRØMME * Jeres ønsker * Lokalplan * Idébank * Et godt

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere