45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015"

Transkript

1 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

2 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på skolerne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! - et inspirationskursus til at integrere bevægelse i den faglige undervisning Kursus i Leg på Streg - introduktion, formidling og kvalificering af indholdet i Leg på Streg MOVETOMIND - en seminarmodel med fokus på bevægelse og læring i udskolingen Bevæg klassen i bevægelsesbånd! - et inspirationskursus med fokus på bevægelsesbåndaarhus Motorik og bevægelse - en forudsætning for læring Idræt som prøvefag - Temadag om prøven i idræt - Del GREJ OG MATERIALER 2015 Opstregning til Leg på Streg Aktivitetstaske Plakater fra Dansk Skoleidræt - inspiration til bevægelse Bevægelsesbanko - bevægelsesinspiration i hverdagen 15 INSPIRATION TIL BEVÆGELSE OG INFORMATION OMKRING SAMARBEJDSPARTNERE

3 Kære skoler i Aarhus Kommune Børn og Unge har hermed fornøjelsen af at fremsende produktkataloget for bevægelsesindsatsen Her finder I kompetenceudviklings- og kursustilbud samt tilbud på forskellige former for grej og materialer, der understøtter arbejdet med bevægelse på jeres skole. Børn og Unge igangsatte allerede fra foråret 2014 en flerstrenget og tværprofessionel proces i forhold til kravet om 45. min bevægelse i folkeskolereformen. Her blev der dels afprøvet en uddannelse af bevægelsesvejledere på tre pilotskoler, dels udbudt forskellige inspirationskurser samt materialer og grej til at understøtte implementeringen af mere bevægelse. Bevægelsesvejlederuddannelsen, inspirationskurser og tilhørende grej og materialer er løbende blevet evalueret, og denne evaluering har dannet baggrunden for produktkataloget I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Med venlig hilsen Børn og Unge, Aarhus Kommune KONTAKT Kontaktoplysninger vedr. kurser og uddannelse: Karen Mette Hansen, Sundhed og Trivsel: Kontaktoplysninger vedr. grej og materialer: Thomas Batting, Pædagogik og Integration: 3

4 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på skolerne Kompetenceforløbet varetages af: Det nationale videncenter for sundhed, kost og motion for børn og unge KOSMOS. Læs mere: Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Skolernes udbytte Med kompetenceforløbet får skolerne uddannet et bevægelsesvejlederteam, der kan varetage igangsættelse, gennemførelse samt videreudvikling og kvalificering af skolens fremtidige bevægelsestiltag. Kompetenceforløbet rummer en sammenhængende indsats fordelt over tre perioder. Udgangspunktet er 3 læringsdage á 5 timer samt 3 netværksdage á 3 timer. Hvert forløb afvikles for en gruppe af skoler. Læringsdagene rummer primært præsentation af og indføring i ny viden samt afprøvning i praksis. Netværksdagene er primært erfaringsudveksling og raffinering af eksisterende viden. Mellem læringsdage og netværksdage arbejder teamet med opgaver som led i at etablere konkrete bevægelsesindsatser på skolen. Adgang til deltagelse i Aarhus Kommunes netværk for bevægelsesvejledere. 2 årlige netværksmøder DELTAGELSE: Det anbefales at uddanne 2 lærere og 2 pædagoger (minimum 1 lærer og 1 pædagog) pr. skole - gerne fra forskellige trin. Antal kan justeres alt efter skolens størrelse. Optimalt samles deltagere fra tre skoler pr. hold. Tilmelding: Karen Mette Hansen på mail: Spørgsmål til kompetenceforløbet kan ligeledes sendes til Karen Mette Hansen. Kompetenceforløbet er gratis. Derudover gives der et beløb pr. bevægelsesvejleder til uddannelse, udvikling og evaluering. Læs om forløbet, opbygningen af dagene mm. her Bevægelsesvejleder. Tid og sted TID: Læringsdage og netværksdage afvikles mellem uge 37, 2015 og uge 17, Hvad siger pilotskolerne? Kontakt pædagogisk leder Frank Hansen fra Skovvangskolen, eller bevægelsesvejleder Tommy Sjøner fra Lystrup skole, hvis I vil høre om deres erfaringer med forløbet og de ressourcer, det har tilført skolen. Tidsplanen aftales med KOSMOS og er senest klar ultimo maj Sted: Læringsdage og netværksdagene afholdes på skift ved de forskellige tilmeldte skoler. 4

5 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! - et inspirationskursus til at integrere bevægelse i den faglige undervisning Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! Er et fælles kursus for skolens lærere og pædagoger. Skolen vælger selv, hvem der deltager, og det er muligt at tilpasse kurset til egen skole. Kurset udbydes i et samarbejde med Dansk Skoleidræt og Trygfonden. Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Kurset giver inspiration og konkrete værktøjer til at integrere bevægelse i den faglige undervisning - både for lærere og pædagoger med og uden erfaring med den form for undervisning. Det rummer: Konkrete øvelsesforslag til dansk, matematik, natur- og sprogfag Ideer til, hvordan du kan involvere eleverne i selve organiseringen af øvelserne Tips til struktur og systematik omkring undervisningsmaterialer Nemme metoder til udvikling af øvelser til egen undervisning med få enkle redskaber Effektive pædagogiske værktøjer, der giver positiv vekselvirkning mellem højt aktivitetsniveau og rolig undervisning i klassen DELTAGELSE: Der er plads til 25 pædagoger og/eller lærer pr. kursus. Tilmelding: Martin Gertz (kursusafholder) på mail: eller tlf.: Ved booking i uge 27 eller 32 anvendes Dansk Skoleidræts bookingsystem - book her. Kurset er gratis for skolen at deltage i. Tid og sted TID: Alle dage fra uge 8 og frem til sommerferien + uge 27 og uge 32. Kurset varer 2-3 timer (Aftales med kursusafholder). Mulige tidsrum på dagen: Mellem 8-12 og (Aftales med kursusafholder). Sted: Kurset foregår på skolen og giver dermed praksisnær inspiration. ØVRIG INFO Skolen får 3 aktivitetstasker + 3 sæt bevægelsesbanko. Taskerne indeholder konkrete materialer, der afprøves og bruges i forbindelse med kurset, og tasken forbliver på skolen efter kurset. Se udvalg af bankospil på: Kurset har været helt i top med en teoretisk del koblet med en praksis del. Kurset er klart og simpelt i sin formidling af, hvordan læring og forskellige fag let kan kobles med bevægelse. - Torben, Skødstrup Skole 5

6 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Kursus i Leg på Streg - introduktion, formidling og kvalificering af indholdet i Leg på Streg Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding I samarbejde med MOtivaTION udbydes kursus i Leg på Streg. Kurset afholdes af Jesper Grothe Pedersen og Leif Dorph Rasmussen, der ejer firmaet MOtivaTION. Kurset har tre moduler, der alle rummer praksisorienterede forløb, hvor deltagerne får afprøvet en række aktiviteter i praksis og kvalificerer disse ved løbende faglig refleksion, ideudveksling og tilpasning. Modulerne har hhv. fokus på inspiration til faget dansk, faget matematik og den understøttende undervisning. På kurset formidles idrætspædagogisk fast-food, som kan afvikles inden for max. 45 minutter. Aktiviteterne bærer præg af at være inkluderende, intense, motiverende, kortvarige, lavpraktiske og sjove. DELTAGELSE: Der er plads til 25 deltagere pr. modul. Modul 2 henvender sig primært til dansklærere, og modul 3 henvender sig primært til matematiklærere. Der er mulighed for at deltage på flere hold. Som udgangspunkt er der en deltagerbegrænsning på 5 deltagere pr. skole. Tilmelding: Karen Mette Hansen på mail: Skriv hvilket kursus du/i ønsker at deltage i (eks. Kursus 1), samt hvilke af dagens hold (Eks. hold 2). Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. Tid og sted TID: KURSUSPROGRAM: Kl. 08:00-10:30: Hold 1 - Inspiration til den understøttende undervisning. Kl. 10:30-13:00: Hold 2 - Leg på Streg inspiration i faget dansk. Kl. 13:30-16:00: Hold 3 - Leg på Streg inspiration i faget matematik. STED: Kursus 1: Hasle Skole - tirsdag d. 5. maj. Kursus 2: Sølystskolen - tirsdag d. 12. maj. Kursus 3: Rosenvangskolen - onsdag d. 20. maj. Kursus 4: Mårslet Skole - tirsdag d. 26. maj. Kursus 5: Katrinebjergskolen - onsdag d. 27. maj. Kursus 6: Hårup Skole - mandag d. 8 juni. Kurset er gratis at deltage i, og der vil være frugt og vand i løbet af dagen. ØVRIG INFO Til kurset medfølger 2 leg på streg tasker pr. deltagende skole. Angående optegning og bestilling af tasker se under grej eller kontakt: Thomas Batting på mail: 6

7 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 MOVETOMIND - en seminarmodel med fokus på bevægelse og læring i udskolingen Kurset giver viden om, hvilke parametre der er betydningsfulde i en udskolingskontekst, og herefter vil kursisterne kunne designe et kropsligt undervisningsforløb, som er skræddersyet til deres faglige praksis og elevmålgruppe. Indhold og anvendelse Tid og sted MOVETOMINDs seminarmodel leverer en værktøjskasse, der gør det muligt for den enkelte underviser at integrere bevægelse i egen praksis. Samtidig skabes en fælles referenceramme i det udskolingsteam, der deltager i kurset. Opbygning: Kurset består af to moduler, der dækker over fire temaer. For at forankre undervisningen i kursisternes hverdag er der indlagt øvelser. Modul 01-3 timers varighed: Tema 1: Pædagogisk omstilling - indsigt i - og diskussion af - hvorledes kroppen kan optræde som et formidlende element mellem eleverne og den viden, de præsenteres for i en undervisningssituation. Tema 2: Forstyrrelse - fokus på hvordan introduktionen af bevægelse i en læringssituation udfordrer klassens traditionelle undervisningsramme og potentielt skubber eleverne ud af vanlig praksis. Opgave forankret i egen praksis (ca. 3 uger mellem de to moduler) Modul 02-3 timers varighed: Tema 3: Motivation - introduktion til hvorledes deltagerne som undervisere kan iscenesætte en anderledes undervisningsform. Tema 4: Ansvar for egen læring - indføring i teorien omkring, hvorledes kropslig aktivitet i faglige diskussioner medfører mere interagerende og løsningsorienterede elever. TID: Seminaret afholdes fra og med uge 32, Booking foregår efter først-til-mølle princippet. STED: Seminaret afholdes på egen skole. Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Alle lærere og pædagoger i udskolingen, kan deltage. Tilmelding: Jakob Søndergaard (kursusafholder) på mail: Al koordinering ift. datoer og tidspunkt på dagen aftales ligeledes med Jakob. Kurset er gratis at deltage i. 7

8 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevæg klassen i bevægelsesbånd - et inspirationskursus med fokus på bevægelsesbånd Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Kurset giver praksisnær inspiration og konkrete værktøjer til gennemførelse og indhold af bevægelsesbånd - både for lærere og pædagoger med og uden erfaring med den form for undervisning. Kurset rummer: Hands-on facilitering, hvor deltagerne prøver aktiviteter og organisering af på egen krop Ideer til, hvordan eleverne involveres i selve organiseringen af øvelserne Planlægning egen praksis og kom i gang dagen efter. Inspiration til aktiviteter med fagfagligt indhold Effektive pædagogiske værktøjer, der giver positiv vekselvirkning mellem højt aktivitetsniveau og rolig undervisning i klassen DELTAGELSE: Kurset er for alle pædagoger og lærere på skolen. Der er ikke deltagerbegrænsning. Tilmelding: Morten Bjerg Poulsen (kursusafholder) på mail: eller på tlf.: Kurset er gratis for skolen at deltage i. Tid og sted tid: Tirsdage fra 3. februar til og med 23. juni. Alle dage i uge 27 + uge 32. Mulige tidsrum på dagen er mellem kl og kl (Aftales med kursusafholder). ØVRIG INFO Skolen får i forbindelse med kurset 3 aktivitetstasker + 3 sæt bevægelsesbanko. Taskerne indeholder konkrete materialer, der afprøves og bruges i forbindelse med kurset, og tasken forbliver på skolen efter kurset. Se udvalg af bankospil på: Sted: Kurset foregår på skolen. Bevæg klassen i bevægelsesbånd Er et fælles kursus for skolens lærere og pædagoger. Skolen vælger selv, hvem der deltager, og det er muligt at tilpasse kurset til egen skole. Kurset udbydes af Børn og Unge, UNO-Friluftscenter. 8

9 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Motorik og bevægelse - en forudsætning for læring Indhold og anvendelse FORELØBIG KURSUSRÆKKE - TILPASSES EFTER AFPRØVNING Kurserne afvikles i et samarbejde med Dansk Skoleidræt med Martin Gertz som kursusafholder. Glæde og begejstring er i centrum, og der er fokus på sammenhæng med motorik og understøttende undervisning Alle kurser afvikles som et mix af teori og praksis Kurserne tager som udgangspunkt 3 timer, men kan kortes ned tids- og indholdsmæssigt Kurserne skal ses som et samlet hele, men kan også tages enkeltvis Forud for hvert kursus går en dialog med kursusafholder Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Alle lærere og pædagoger, kan deltage. Kurset henvender sig primært til indskolingen og mellemtrin. TILMELDING: Martin Gertz (kursusafholder) på mail: eller tlf.: Deltagelse på kurserne er gratis. Modul 1 Et teorikursus med fokus på fælles viden og fælles sprog. Kursisterne får: Et overblik over forudsætninger for at arbejde med motorikken, hvad der sker i hjernen og om sammenhængen med læring. En bred indgang til motorik og tegn på mulige motoriske udfordringer. Redskaber og ideer til, hvordan man tilrettelægger en understøttende undervisning. MODUL 2 Henvender sig til alle, der arbejder med motorisk usikre børn. Kursisterne får: Begreber og værktøjer til at arbejde casebaseret med forskellige motorikopfattelser. Teoretisk afsæt for at forstå barnets udfordringer i et kropsligt perspektiv. Ideer og redskaber til at udvikle bevægelse ud fra en didaktik, hvor ingen bliver udstillet eller fremhævet, hverken de usikre eller de sikre børn. MODUL 3 Henvender sig til alle, der har basiskendskab til børns motorik, men mangler et batteri af aktivitetsmuligheder. Kursisterne får: Ideer til at arbejde didaktisk med motorik i en aldersrelateret kontekst. Redskaber til at udvikle, tilpasse og opbygge lege, aktiviteter og længere forløb som fx Skolesport Værktøjer til at udvikle egen hverdagspraksis, der fremmer børns motorik, fx ugens leg og motoriske lektier. 9

10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Idræt som prøvefag - Temadag om prøven i idræt - Del 2 Indhold og anvendelse Temadagen Prøver i idræt - Del 2 afholdes i samarbejde med Det Nationale Videncenter for Kost, Motion og Sundhed (KOSMOS). Deltagelse er gratis. Der vil være forplejning. Temadagen vil fokusere på, hvordan vi som idrætslærere kan udvikle vores praksis med henblik på at lave læringsmålstyret og temabaseret idrætsundervisning - som er bæredygtig for skolens udskolingselever og idrætslærere. I vil som idrætslærere i udskolingen få tunet årsplanerne i både teori og praksis til det kommende skoleår 2015/16 og i fremtiden - med afsæt i de erfaringer KOSMOS har med at opkvalificere idrætsundervisningen. Tid og sted tid: Onsdag d. 11. marts 2015 fra kl. 9 - kl. 15. STEd: Idrætshøjskolen i Aarhus. Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Temadagen er primært målrettet lærere i udskolingen. TILMELDING: Karen Mette Hansen på mail: Tilmeldingen foregår skolevis. 10

11 GREJ OG MATERIALER 2015 Opstregning til Leg på Streg BESKRIVELSE Alle skoler tilbydes igen i år gratis opstregning af Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale til Leg på streg. Leg på streg er et innovativt koncept, der kobler bevægelse og læring i jeres skolegård. Hertil bruges undervisningsmateriale i form af opstregninger. Stregerne er midlertidige og kan placeres, hvor skolen ønsker det. Inspiration samt yderligere beskrivelse af Leg på streg findes her. Det er gratis at få tegnet stregerne op. En teknisk servicemedarbejder skal være til stede ved og deltage i opstregningen. Denne skal også kunne anvise, hvor der skal streges op. Der medfølger 2 tasker med inspirationshæfter samt materiale til brug sammen med stregerne. Tasken leveres sammen med opstregningen. MÅLGRUPPE Materialerne er primært målrettet indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk og matematik. Bestilling BESTILLING: Thomas Batting på mail: Opstregninger fra 1. april 2015 (eller når vejret tillader det) og hele året ud. 11

12 GREJ OG MATERIALER 2015 Aktivitetstaske - materiale tilhørende kurserne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg klassen i bevægelsesbånd BESKRIVELSE Bestilling Tasken er tilpasset kurset Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse. Bookes dette kursus eller Bevæg klassen i bevægelsesbånd følger der automatisk 3 tasker med - én taske pr. trin. BESTILLING: Thomas Batting på mail: Taskerne følger med kurset Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg klassen i bevægelsesbånd. Hver taske indeholder: Produkt: antal: Ærteposer 17 Hulahopringe 4 Spillekort 2 Frisbee 3 Sjippetov 4 Skolegårdskridt 33 Kegler 15 Måtter (skridsikre) 5 Bordtennispakke 7 bat, net og bolde 1 sæt Taskerne er gratis. Skolen kan dog højst få 3 tasker. Ønskes der flere end 3, kan ekstra tasker tilkøbes for 1650 kr. MÅLGRUPPE Målgruppen er hele skolen - alle klassetrin. 12

13 GREJ OG MATERIALER 2015 Plakater fra Dansk Skoleidræt - inspiration til bevægelse BESKRIVELSE Bestilling Tre forskellige plakater har fokus på kropslige aktiviteter som pædagogisk værktøj. Hæng dem op i klasselokalet, på gangene eller i personalerummet, og lad dem inspirere alle. Læringsmulighedsplakaten: Plakaten giver eksempler på, hvilke læringsmuligheder, der kan være, når idræt, leg og bevægelse bruges som læringsrum og -redskab i den pædagogiske praksis. Sanseplakaten: Plakaten illustrerer vores sanser, deres placering ifht. kroppen, deres betydning - samt hvilken slags aktiviteter man kan lave for at stimulere de enkelte sanser. BESTILLING: Thomas Batting på mail: Plakaterne er gratis. Der kan bestilles 3 sæt a 3 plakater pr. skole. Ønsker skolen flere, kan de tilkøbes for 75 kr. for 3 plakater. Grundbevægelsesplakaten: Plakaten viser 19 idéer til grundbevægelser, hvor der rulles, hoppes, skubbes, trækkes, balanceres, kastes og gribes m.m. MÅLGRUPPE Målgruppen er hele skolen - alle klassetrin. 13

14 GREJ OG MATERIALER 2015 Bevægelsesbanko - bevægelsesinspiration i hverdagen BESKRIVELSE Der er hos TipTapTudse udviklet en række bevægelsesbankospil ud fra tanken om, at børn lærer bedst, når kroppen er aktiv, og vi griner, leger og sanser sammen. Alle spil er lavet i robust plast til leg ude og inde. En børnegruppe på ca. 25 deltagere er let i gang i 45 minutter. Hvis skolen ønsker flere spil eller nogle gulvbrikker, kan disse tilkøbes hos: TipTapTudse, Annette Møs på mail: Skolen får i forbindelse med kurserne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg skolen i bevægelsesbånd 3 sæt bevægelsesbanko. Der findes 12 bevægelsesbankospil med 12 forskellige temaer. Se alle bankospil under bestilling på MÅLGRUPPE Materialerne er primært målrettet indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk og matematik. Bestilling BESTILLING: Thomas Batting på mail: 14

15 INSPIRATION INSPIRATION OG INFORMATION - bevægelsesinspiration i hverdagen inspiration om bevægelse Inspirationshæftet 45 min. bevægelse i skolen - Kom godt i gang (Hæfte) Portal omkring folkeskolereformen i Aarhus Kommune - motion og bevægelse EMU Danmarks læringsportal - find forslag og inspiration til reformens nye områder Prøver i idræt - prøvevejledning Information om samarbejdspartnere KOSMOS - videncenter for sundhed Dansk Skoleidræt Movetomind MOtivaTION Leg på streg Tip Tap Tudse Udgivet af: Sundhed og Trivsel & Pædagogik og Integration Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge, Aarhus Kommune Februar 2015 Indhold: Katrine Lindgaard, Sundhedskonsulent i Sundhed og Trivsel Grafik og layout: Kommunikation, Børn og Unge, Aarhus Kommune 15

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Svendborgkurserne Kroppen i læring

Svendborgkurserne Kroppen i læring Svendborgkurserne Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Kernefortællingen Sunde børn bevæger skolen! - Derfor har Dansk Skoleidræt og TrygFonden skabt en samlet indsats for sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere