45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015"

Transkript

1 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

2 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på skolerne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! - et inspirationskursus til at integrere bevægelse i den faglige undervisning Kursus i Leg på Streg - introduktion, formidling og kvalificering af indholdet i Leg på Streg MOVETOMIND - en seminarmodel med fokus på bevægelse og læring i udskolingen Bevæg klassen i bevægelsesbånd! - et inspirationskursus med fokus på bevægelsesbåndaarhus Motorik og bevægelse - en forudsætning for læring Idræt som prøvefag - Temadag om prøven i idræt - Del GREJ OG MATERIALER 2015 Opstregning til Leg på Streg Aktivitetstaske Plakater fra Dansk Skoleidræt - inspiration til bevægelse Bevægelsesbanko - bevægelsesinspiration i hverdagen 15 INSPIRATION TIL BEVÆGELSE OG INFORMATION OMKRING SAMARBEJDSPARTNERE

3 Kære skoler i Aarhus Kommune Børn og Unge har hermed fornøjelsen af at fremsende produktkataloget for bevægelsesindsatsen Her finder I kompetenceudviklings- og kursustilbud samt tilbud på forskellige former for grej og materialer, der understøtter arbejdet med bevægelse på jeres skole. Børn og Unge igangsatte allerede fra foråret 2014 en flerstrenget og tværprofessionel proces i forhold til kravet om 45. min bevægelse i folkeskolereformen. Her blev der dels afprøvet en uddannelse af bevægelsesvejledere på tre pilotskoler, dels udbudt forskellige inspirationskurser samt materialer og grej til at understøtte implementeringen af mere bevægelse. Bevægelsesvejlederuddannelsen, inspirationskurser og tilhørende grej og materialer er løbende blevet evalueret, og denne evaluering har dannet baggrunden for produktkataloget I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Med venlig hilsen Børn og Unge, Aarhus Kommune KONTAKT Kontaktoplysninger vedr. kurser og uddannelse: Karen Mette Hansen, Sundhed og Trivsel: Kontaktoplysninger vedr. grej og materialer: Thomas Batting, Pædagogik og Integration: 3

4 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på skolerne Kompetenceforløbet varetages af: Det nationale videncenter for sundhed, kost og motion for børn og unge KOSMOS. Læs mere: Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Skolernes udbytte Med kompetenceforløbet får skolerne uddannet et bevægelsesvejlederteam, der kan varetage igangsættelse, gennemførelse samt videreudvikling og kvalificering af skolens fremtidige bevægelsestiltag. Kompetenceforløbet rummer en sammenhængende indsats fordelt over tre perioder. Udgangspunktet er 3 læringsdage á 5 timer samt 3 netværksdage á 3 timer. Hvert forløb afvikles for en gruppe af skoler. Læringsdagene rummer primært præsentation af og indføring i ny viden samt afprøvning i praksis. Netværksdagene er primært erfaringsudveksling og raffinering af eksisterende viden. Mellem læringsdage og netværksdage arbejder teamet med opgaver som led i at etablere konkrete bevægelsesindsatser på skolen. Adgang til deltagelse i Aarhus Kommunes netværk for bevægelsesvejledere. 2 årlige netværksmøder DELTAGELSE: Det anbefales at uddanne 2 lærere og 2 pædagoger (minimum 1 lærer og 1 pædagog) pr. skole - gerne fra forskellige trin. Antal kan justeres alt efter skolens størrelse. Optimalt samles deltagere fra tre skoler pr. hold. Tilmelding: Karen Mette Hansen på mail: Spørgsmål til kompetenceforløbet kan ligeledes sendes til Karen Mette Hansen. Kompetenceforløbet er gratis. Derudover gives der et beløb pr. bevægelsesvejleder til uddannelse, udvikling og evaluering. Læs om forløbet, opbygningen af dagene mm. her Bevægelsesvejleder. Tid og sted TID: Læringsdage og netværksdage afvikles mellem uge 37, 2015 og uge 17, Hvad siger pilotskolerne? Kontakt pædagogisk leder Frank Hansen fra Skovvangskolen, eller bevægelsesvejleder Tommy Sjøner fra Lystrup skole, hvis I vil høre om deres erfaringer med forløbet og de ressourcer, det har tilført skolen. Tidsplanen aftales med KOSMOS og er senest klar ultimo maj Sted: Læringsdage og netværksdagene afholdes på skift ved de forskellige tilmeldte skoler. 4

5 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! - et inspirationskursus til at integrere bevægelse i den faglige undervisning Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! Er et fælles kursus for skolens lærere og pædagoger. Skolen vælger selv, hvem der deltager, og det er muligt at tilpasse kurset til egen skole. Kurset udbydes i et samarbejde med Dansk Skoleidræt og Trygfonden. Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Kurset giver inspiration og konkrete værktøjer til at integrere bevægelse i den faglige undervisning - både for lærere og pædagoger med og uden erfaring med den form for undervisning. Det rummer: Konkrete øvelsesforslag til dansk, matematik, natur- og sprogfag Ideer til, hvordan du kan involvere eleverne i selve organiseringen af øvelserne Tips til struktur og systematik omkring undervisningsmaterialer Nemme metoder til udvikling af øvelser til egen undervisning med få enkle redskaber Effektive pædagogiske værktøjer, der giver positiv vekselvirkning mellem højt aktivitetsniveau og rolig undervisning i klassen DELTAGELSE: Der er plads til 25 pædagoger og/eller lærer pr. kursus. Tilmelding: Martin Gertz (kursusafholder) på mail: eller tlf.: Ved booking i uge 27 eller 32 anvendes Dansk Skoleidræts bookingsystem - book her. Kurset er gratis for skolen at deltage i. Tid og sted TID: Alle dage fra uge 8 og frem til sommerferien + uge 27 og uge 32. Kurset varer 2-3 timer (Aftales med kursusafholder). Mulige tidsrum på dagen: Mellem 8-12 og (Aftales med kursusafholder). Sted: Kurset foregår på skolen og giver dermed praksisnær inspiration. ØVRIG INFO Skolen får 3 aktivitetstasker + 3 sæt bevægelsesbanko. Taskerne indeholder konkrete materialer, der afprøves og bruges i forbindelse med kurset, og tasken forbliver på skolen efter kurset. Se udvalg af bankospil på: Kurset har været helt i top med en teoretisk del koblet med en praksis del. Kurset er klart og simpelt i sin formidling af, hvordan læring og forskellige fag let kan kobles med bevægelse. - Torben, Skødstrup Skole 5

6 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Kursus i Leg på Streg - introduktion, formidling og kvalificering af indholdet i Leg på Streg Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding I samarbejde med MOtivaTION udbydes kursus i Leg på Streg. Kurset afholdes af Jesper Grothe Pedersen og Leif Dorph Rasmussen, der ejer firmaet MOtivaTION. Kurset har tre moduler, der alle rummer praksisorienterede forløb, hvor deltagerne får afprøvet en række aktiviteter i praksis og kvalificerer disse ved løbende faglig refleksion, ideudveksling og tilpasning. Modulerne har hhv. fokus på inspiration til faget dansk, faget matematik og den understøttende undervisning. På kurset formidles idrætspædagogisk fast-food, som kan afvikles inden for max. 45 minutter. Aktiviteterne bærer præg af at være inkluderende, intense, motiverende, kortvarige, lavpraktiske og sjove. DELTAGELSE: Der er plads til 25 deltagere pr. modul. Modul 2 henvender sig primært til dansklærere, og modul 3 henvender sig primært til matematiklærere. Der er mulighed for at deltage på flere hold. Som udgangspunkt er der en deltagerbegrænsning på 5 deltagere pr. skole. Tilmelding: Karen Mette Hansen på mail: Skriv hvilket kursus du/i ønsker at deltage i (eks. Kursus 1), samt hvilke af dagens hold (Eks. hold 2). Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. Tid og sted TID: KURSUSPROGRAM: Kl. 08:00-10:30: Hold 1 - Inspiration til den understøttende undervisning. Kl. 10:30-13:00: Hold 2 - Leg på Streg inspiration i faget dansk. Kl. 13:30-16:00: Hold 3 - Leg på Streg inspiration i faget matematik. STED: Kursus 1: Hasle Skole - tirsdag d. 5. maj. Kursus 2: Sølystskolen - tirsdag d. 12. maj. Kursus 3: Rosenvangskolen - onsdag d. 20. maj. Kursus 4: Mårslet Skole - tirsdag d. 26. maj. Kursus 5: Katrinebjergskolen - onsdag d. 27. maj. Kursus 6: Hårup Skole - mandag d. 8 juni. Kurset er gratis at deltage i, og der vil være frugt og vand i løbet af dagen. ØVRIG INFO Til kurset medfølger 2 leg på streg tasker pr. deltagende skole. Angående optegning og bestilling af tasker se under grej eller kontakt: Thomas Batting på mail: 6

7 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 MOVETOMIND - en seminarmodel med fokus på bevægelse og læring i udskolingen Kurset giver viden om, hvilke parametre der er betydningsfulde i en udskolingskontekst, og herefter vil kursisterne kunne designe et kropsligt undervisningsforløb, som er skræddersyet til deres faglige praksis og elevmålgruppe. Indhold og anvendelse Tid og sted MOVETOMINDs seminarmodel leverer en værktøjskasse, der gør det muligt for den enkelte underviser at integrere bevægelse i egen praksis. Samtidig skabes en fælles referenceramme i det udskolingsteam, der deltager i kurset. Opbygning: Kurset består af to moduler, der dækker over fire temaer. For at forankre undervisningen i kursisternes hverdag er der indlagt øvelser. Modul 01-3 timers varighed: Tema 1: Pædagogisk omstilling - indsigt i - og diskussion af - hvorledes kroppen kan optræde som et formidlende element mellem eleverne og den viden, de præsenteres for i en undervisningssituation. Tema 2: Forstyrrelse - fokus på hvordan introduktionen af bevægelse i en læringssituation udfordrer klassens traditionelle undervisningsramme og potentielt skubber eleverne ud af vanlig praksis. Opgave forankret i egen praksis (ca. 3 uger mellem de to moduler) Modul 02-3 timers varighed: Tema 3: Motivation - introduktion til hvorledes deltagerne som undervisere kan iscenesætte en anderledes undervisningsform. Tema 4: Ansvar for egen læring - indføring i teorien omkring, hvorledes kropslig aktivitet i faglige diskussioner medfører mere interagerende og løsningsorienterede elever. TID: Seminaret afholdes fra og med uge 32, Booking foregår efter først-til-mølle princippet. STED: Seminaret afholdes på egen skole. Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Alle lærere og pædagoger i udskolingen, kan deltage. Tilmelding: Jakob Søndergaard (kursusafholder) på mail: Al koordinering ift. datoer og tidspunkt på dagen aftales ligeledes med Jakob. Kurset er gratis at deltage i. 7

8 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevæg klassen i bevægelsesbånd - et inspirationskursus med fokus på bevægelsesbånd Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Kurset giver praksisnær inspiration og konkrete værktøjer til gennemførelse og indhold af bevægelsesbånd - både for lærere og pædagoger med og uden erfaring med den form for undervisning. Kurset rummer: Hands-on facilitering, hvor deltagerne prøver aktiviteter og organisering af på egen krop Ideer til, hvordan eleverne involveres i selve organiseringen af øvelserne Planlægning egen praksis og kom i gang dagen efter. Inspiration til aktiviteter med fagfagligt indhold Effektive pædagogiske værktøjer, der giver positiv vekselvirkning mellem højt aktivitetsniveau og rolig undervisning i klassen DELTAGELSE: Kurset er for alle pædagoger og lærere på skolen. Der er ikke deltagerbegrænsning. Tilmelding: Morten Bjerg Poulsen (kursusafholder) på mail: eller på tlf.: Kurset er gratis for skolen at deltage i. Tid og sted tid: Tirsdage fra 3. februar til og med 23. juni. Alle dage i uge 27 + uge 32. Mulige tidsrum på dagen er mellem kl og kl (Aftales med kursusafholder). ØVRIG INFO Skolen får i forbindelse med kurset 3 aktivitetstasker + 3 sæt bevægelsesbanko. Taskerne indeholder konkrete materialer, der afprøves og bruges i forbindelse med kurset, og tasken forbliver på skolen efter kurset. Se udvalg af bankospil på: Sted: Kurset foregår på skolen. Bevæg klassen i bevægelsesbånd Er et fælles kursus for skolens lærere og pædagoger. Skolen vælger selv, hvem der deltager, og det er muligt at tilpasse kurset til egen skole. Kurset udbydes af Børn og Unge, UNO-Friluftscenter. 8

9 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Motorik og bevægelse - en forudsætning for læring Indhold og anvendelse FORELØBIG KURSUSRÆKKE - TILPASSES EFTER AFPRØVNING Kurserne afvikles i et samarbejde med Dansk Skoleidræt med Martin Gertz som kursusafholder. Glæde og begejstring er i centrum, og der er fokus på sammenhæng med motorik og understøttende undervisning Alle kurser afvikles som et mix af teori og praksis Kurserne tager som udgangspunkt 3 timer, men kan kortes ned tids- og indholdsmæssigt Kurserne skal ses som et samlet hele, men kan også tages enkeltvis Forud for hvert kursus går en dialog med kursusafholder Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Alle lærere og pædagoger, kan deltage. Kurset henvender sig primært til indskolingen og mellemtrin. TILMELDING: Martin Gertz (kursusafholder) på mail: eller tlf.: Deltagelse på kurserne er gratis. Modul 1 Et teorikursus med fokus på fælles viden og fælles sprog. Kursisterne får: Et overblik over forudsætninger for at arbejde med motorikken, hvad der sker i hjernen og om sammenhængen med læring. En bred indgang til motorik og tegn på mulige motoriske udfordringer. Redskaber og ideer til, hvordan man tilrettelægger en understøttende undervisning. MODUL 2 Henvender sig til alle, der arbejder med motorisk usikre børn. Kursisterne får: Begreber og værktøjer til at arbejde casebaseret med forskellige motorikopfattelser. Teoretisk afsæt for at forstå barnets udfordringer i et kropsligt perspektiv. Ideer og redskaber til at udvikle bevægelse ud fra en didaktik, hvor ingen bliver udstillet eller fremhævet, hverken de usikre eller de sikre børn. MODUL 3 Henvender sig til alle, der har basiskendskab til børns motorik, men mangler et batteri af aktivitetsmuligheder. Kursisterne får: Ideer til at arbejde didaktisk med motorik i en aldersrelateret kontekst. Redskaber til at udvikle, tilpasse og opbygge lege, aktiviteter og længere forløb som fx Skolesport Værktøjer til at udvikle egen hverdagspraksis, der fremmer børns motorik, fx ugens leg og motoriske lektier. 9

10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Idræt som prøvefag - Temadag om prøven i idræt - Del 2 Indhold og anvendelse Temadagen Prøver i idræt - Del 2 afholdes i samarbejde med Det Nationale Videncenter for Kost, Motion og Sundhed (KOSMOS). Deltagelse er gratis. Der vil være forplejning. Temadagen vil fokusere på, hvordan vi som idrætslærere kan udvikle vores praksis med henblik på at lave læringsmålstyret og temabaseret idrætsundervisning - som er bæredygtig for skolens udskolingselever og idrætslærere. I vil som idrætslærere i udskolingen få tunet årsplanerne i både teori og praksis til det kommende skoleår 2015/16 og i fremtiden - med afsæt i de erfaringer KOSMOS har med at opkvalificere idrætsundervisningen. Tid og sted tid: Onsdag d. 11. marts 2015 fra kl. 9 - kl. 15. STEd: Idrætshøjskolen i Aarhus. Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Temadagen er primært målrettet lærere i udskolingen. TILMELDING: Karen Mette Hansen på mail: Tilmeldingen foregår skolevis. 10

11 GREJ OG MATERIALER 2015 Opstregning til Leg på Streg BESKRIVELSE Alle skoler tilbydes igen i år gratis opstregning af Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale til Leg på streg. Leg på streg er et innovativt koncept, der kobler bevægelse og læring i jeres skolegård. Hertil bruges undervisningsmateriale i form af opstregninger. Stregerne er midlertidige og kan placeres, hvor skolen ønsker det. Inspiration samt yderligere beskrivelse af Leg på streg findes her. Det er gratis at få tegnet stregerne op. En teknisk servicemedarbejder skal være til stede ved og deltage i opstregningen. Denne skal også kunne anvise, hvor der skal streges op. Der medfølger 2 tasker med inspirationshæfter samt materiale til brug sammen med stregerne. Tasken leveres sammen med opstregningen. MÅLGRUPPE Materialerne er primært målrettet indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk og matematik. Bestilling BESTILLING: Thomas Batting på mail: Opstregninger fra 1. april 2015 (eller når vejret tillader det) og hele året ud. 11

12 GREJ OG MATERIALER 2015 Aktivitetstaske - materiale tilhørende kurserne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg klassen i bevægelsesbånd BESKRIVELSE Bestilling Tasken er tilpasset kurset Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse. Bookes dette kursus eller Bevæg klassen i bevægelsesbånd følger der automatisk 3 tasker med - én taske pr. trin. BESTILLING: Thomas Batting på mail: Taskerne følger med kurset Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg klassen i bevægelsesbånd. Hver taske indeholder: Produkt: antal: Ærteposer 17 Hulahopringe 4 Spillekort 2 Frisbee 3 Sjippetov 4 Skolegårdskridt 33 Kegler 15 Måtter (skridsikre) 5 Bordtennispakke 7 bat, net og bolde 1 sæt Taskerne er gratis. Skolen kan dog højst få 3 tasker. Ønskes der flere end 3, kan ekstra tasker tilkøbes for 1650 kr. MÅLGRUPPE Målgruppen er hele skolen - alle klassetrin. 12

13 GREJ OG MATERIALER 2015 Plakater fra Dansk Skoleidræt - inspiration til bevægelse BESKRIVELSE Bestilling Tre forskellige plakater har fokus på kropslige aktiviteter som pædagogisk værktøj. Hæng dem op i klasselokalet, på gangene eller i personalerummet, og lad dem inspirere alle. Læringsmulighedsplakaten: Plakaten giver eksempler på, hvilke læringsmuligheder, der kan være, når idræt, leg og bevægelse bruges som læringsrum og -redskab i den pædagogiske praksis. Sanseplakaten: Plakaten illustrerer vores sanser, deres placering ifht. kroppen, deres betydning - samt hvilken slags aktiviteter man kan lave for at stimulere de enkelte sanser. BESTILLING: Thomas Batting på mail: Plakaterne er gratis. Der kan bestilles 3 sæt a 3 plakater pr. skole. Ønsker skolen flere, kan de tilkøbes for 75 kr. for 3 plakater. Grundbevægelsesplakaten: Plakaten viser 19 idéer til grundbevægelser, hvor der rulles, hoppes, skubbes, trækkes, balanceres, kastes og gribes m.m. MÅLGRUPPE Målgruppen er hele skolen - alle klassetrin. 13

14 GREJ OG MATERIALER 2015 Bevægelsesbanko - bevægelsesinspiration i hverdagen BESKRIVELSE Der er hos TipTapTudse udviklet en række bevægelsesbankospil ud fra tanken om, at børn lærer bedst, når kroppen er aktiv, og vi griner, leger og sanser sammen. Alle spil er lavet i robust plast til leg ude og inde. En børnegruppe på ca. 25 deltagere er let i gang i 45 minutter. Hvis skolen ønsker flere spil eller nogle gulvbrikker, kan disse tilkøbes hos: TipTapTudse, Annette Møs på mail: Skolen får i forbindelse med kurserne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg skolen i bevægelsesbånd 3 sæt bevægelsesbanko. Der findes 12 bevægelsesbankospil med 12 forskellige temaer. Se alle bankospil under bestilling på MÅLGRUPPE Materialerne er primært målrettet indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk og matematik. Bestilling BESTILLING: Thomas Batting på mail: 14

15 INSPIRATION INSPIRATION OG INFORMATION - bevægelsesinspiration i hverdagen inspiration om bevægelse Inspirationshæftet 45 min. bevægelse i skolen - Kom godt i gang (Hæfte) Portal omkring folkeskolereformen i Aarhus Kommune - motion og bevægelse EMU Danmarks læringsportal - find forslag og inspiration til reformens nye områder Prøver i idræt - prøvevejledning Information om samarbejdspartnere KOSMOS - videncenter for sundhed Dansk Skoleidræt Movetomind MOtivaTION Leg på streg Tip Tap Tudse Udgivet af: Sundhed og Trivsel & Pædagogik og Integration Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge, Aarhus Kommune Februar 2015 Indhold: Katrine Lindgaard, Sundhedskonsulent i Sundhed og Trivsel Grafik og layout: Kommunikation, Børn og Unge, Aarhus Kommune 15

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Mange måder at lære på

Mange måder at lære på SIS akademi Kursus og konsulentydelser til skoler, daginstitutioner og virksomheder Mange måder at lære på Ønsker du at udvikle forståelse for forskellige måder at kommunikere, lære og samarbejde på? Vil

Læs mere

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder KOMPENDIUM Læring i bevægelse med en praktisk og didaktisk vinkel v. 1. Videoeksempel 2. Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole 3. De fysiske rammers betydning 4. Målsætning og vejen derhen 5. Sammenhængen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere