45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015"

Transkript

1 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

2 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på skolerne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! - et inspirationskursus til at integrere bevægelse i den faglige undervisning Kursus i Leg på Streg - introduktion, formidling og kvalificering af indholdet i Leg på Streg MOVETOMIND - en seminarmodel med fokus på bevægelse og læring i udskolingen Bevæg klassen i bevægelsesbånd! - et inspirationskursus med fokus på bevægelsesbåndaarhus Motorik og bevægelse - en forudsætning for læring Idræt som prøvefag - Temadag om prøven i idræt - Del GREJ OG MATERIALER 2015 Opstregning til Leg på Streg Aktivitetstaske Plakater fra Dansk Skoleidræt - inspiration til bevægelse Bevægelsesbanko - bevægelsesinspiration i hverdagen 15 INSPIRATION TIL BEVÆGELSE OG INFORMATION OMKRING SAMARBEJDSPARTNERE

3 Kære skoler i Aarhus Kommune Børn og Unge har hermed fornøjelsen af at fremsende produktkataloget for bevægelsesindsatsen Her finder I kompetenceudviklings- og kursustilbud samt tilbud på forskellige former for grej og materialer, der understøtter arbejdet med bevægelse på jeres skole. Børn og Unge igangsatte allerede fra foråret 2014 en flerstrenget og tværprofessionel proces i forhold til kravet om 45. min bevægelse i folkeskolereformen. Her blev der dels afprøvet en uddannelse af bevægelsesvejledere på tre pilotskoler, dels udbudt forskellige inspirationskurser samt materialer og grej til at understøtte implementeringen af mere bevægelse. Bevægelsesvejlederuddannelsen, inspirationskurser og tilhørende grej og materialer er løbende blevet evalueret, og denne evaluering har dannet baggrunden for produktkataloget I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Med venlig hilsen Børn og Unge, Aarhus Kommune KONTAKT Kontaktoplysninger vedr. kurser og uddannelse: Karen Mette Hansen, Sundhed og Trivsel: Kontaktoplysninger vedr. grej og materialer: Thomas Batting, Pædagogik og Integration: 3

4 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på skolerne Kompetenceforløbet varetages af: Det nationale videncenter for sundhed, kost og motion for børn og unge KOSMOS. Læs mere: Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Skolernes udbytte Med kompetenceforløbet får skolerne uddannet et bevægelsesvejlederteam, der kan varetage igangsættelse, gennemførelse samt videreudvikling og kvalificering af skolens fremtidige bevægelsestiltag. Kompetenceforløbet rummer en sammenhængende indsats fordelt over tre perioder. Udgangspunktet er 3 læringsdage á 5 timer samt 3 netværksdage á 3 timer. Hvert forløb afvikles for en gruppe af skoler. Læringsdagene rummer primært præsentation af og indføring i ny viden samt afprøvning i praksis. Netværksdagene er primært erfaringsudveksling og raffinering af eksisterende viden. Mellem læringsdage og netværksdage arbejder teamet med opgaver som led i at etablere konkrete bevægelsesindsatser på skolen. Adgang til deltagelse i Aarhus Kommunes netværk for bevægelsesvejledere. 2 årlige netværksmøder DELTAGELSE: Det anbefales at uddanne 2 lærere og 2 pædagoger (minimum 1 lærer og 1 pædagog) pr. skole - gerne fra forskellige trin. Antal kan justeres alt efter skolens størrelse. Optimalt samles deltagere fra tre skoler pr. hold. Tilmelding: Karen Mette Hansen på mail: Spørgsmål til kompetenceforløbet kan ligeledes sendes til Karen Mette Hansen. Kompetenceforløbet er gratis. Derudover gives der et beløb pr. bevægelsesvejleder til uddannelse, udvikling og evaluering. Læs om forløbet, opbygningen af dagene mm. her Bevægelsesvejleder. Tid og sted TID: Læringsdage og netværksdage afvikles mellem uge 37, 2015 og uge 17, Hvad siger pilotskolerne? Kontakt pædagogisk leder Frank Hansen fra Skovvangskolen, eller bevægelsesvejleder Tommy Sjøner fra Lystrup skole, hvis I vil høre om deres erfaringer med forløbet og de ressourcer, det har tilført skolen. Tidsplanen aftales med KOSMOS og er senest klar ultimo maj Sted: Læringsdage og netværksdagene afholdes på skift ved de forskellige tilmeldte skoler. 4

5 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! - et inspirationskursus til at integrere bevægelse i den faglige undervisning Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse! Er et fælles kursus for skolens lærere og pædagoger. Skolen vælger selv, hvem der deltager, og det er muligt at tilpasse kurset til egen skole. Kurset udbydes i et samarbejde med Dansk Skoleidræt og Trygfonden. Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Kurset giver inspiration og konkrete værktøjer til at integrere bevægelse i den faglige undervisning - både for lærere og pædagoger med og uden erfaring med den form for undervisning. Det rummer: Konkrete øvelsesforslag til dansk, matematik, natur- og sprogfag Ideer til, hvordan du kan involvere eleverne i selve organiseringen af øvelserne Tips til struktur og systematik omkring undervisningsmaterialer Nemme metoder til udvikling af øvelser til egen undervisning med få enkle redskaber Effektive pædagogiske værktøjer, der giver positiv vekselvirkning mellem højt aktivitetsniveau og rolig undervisning i klassen DELTAGELSE: Der er plads til 25 pædagoger og/eller lærer pr. kursus. Tilmelding: Martin Gertz (kursusafholder) på mail: eller tlf.: Ved booking i uge 27 eller 32 anvendes Dansk Skoleidræts bookingsystem - book her. Kurset er gratis for skolen at deltage i. Tid og sted TID: Alle dage fra uge 8 og frem til sommerferien + uge 27 og uge 32. Kurset varer 2-3 timer (Aftales med kursusafholder). Mulige tidsrum på dagen: Mellem 8-12 og (Aftales med kursusafholder). Sted: Kurset foregår på skolen og giver dermed praksisnær inspiration. ØVRIG INFO Skolen får 3 aktivitetstasker + 3 sæt bevægelsesbanko. Taskerne indeholder konkrete materialer, der afprøves og bruges i forbindelse med kurset, og tasken forbliver på skolen efter kurset. Se udvalg af bankospil på: Kurset har været helt i top med en teoretisk del koblet med en praksis del. Kurset er klart og simpelt i sin formidling af, hvordan læring og forskellige fag let kan kobles med bevægelse. - Torben, Skødstrup Skole 5

6 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Kursus i Leg på Streg - introduktion, formidling og kvalificering af indholdet i Leg på Streg Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding I samarbejde med MOtivaTION udbydes kursus i Leg på Streg. Kurset afholdes af Jesper Grothe Pedersen og Leif Dorph Rasmussen, der ejer firmaet MOtivaTION. Kurset har tre moduler, der alle rummer praksisorienterede forløb, hvor deltagerne får afprøvet en række aktiviteter i praksis og kvalificerer disse ved løbende faglig refleksion, ideudveksling og tilpasning. Modulerne har hhv. fokus på inspiration til faget dansk, faget matematik og den understøttende undervisning. På kurset formidles idrætspædagogisk fast-food, som kan afvikles inden for max. 45 minutter. Aktiviteterne bærer præg af at være inkluderende, intense, motiverende, kortvarige, lavpraktiske og sjove. DELTAGELSE: Der er plads til 25 deltagere pr. modul. Modul 2 henvender sig primært til dansklærere, og modul 3 henvender sig primært til matematiklærere. Der er mulighed for at deltage på flere hold. Som udgangspunkt er der en deltagerbegrænsning på 5 deltagere pr. skole. Tilmelding: Karen Mette Hansen på mail: Skriv hvilket kursus du/i ønsker at deltage i (eks. Kursus 1), samt hvilke af dagens hold (Eks. hold 2). Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. Tid og sted TID: KURSUSPROGRAM: Kl. 08:00-10:30: Hold 1 - Inspiration til den understøttende undervisning. Kl. 10:30-13:00: Hold 2 - Leg på Streg inspiration i faget dansk. Kl. 13:30-16:00: Hold 3 - Leg på Streg inspiration i faget matematik. STED: Kursus 1: Hasle Skole - tirsdag d. 5. maj. Kursus 2: Sølystskolen - tirsdag d. 12. maj. Kursus 3: Rosenvangskolen - onsdag d. 20. maj. Kursus 4: Mårslet Skole - tirsdag d. 26. maj. Kursus 5: Katrinebjergskolen - onsdag d. 27. maj. Kursus 6: Hårup Skole - mandag d. 8 juni. Kurset er gratis at deltage i, og der vil være frugt og vand i løbet af dagen. ØVRIG INFO Til kurset medfølger 2 leg på streg tasker pr. deltagende skole. Angående optegning og bestilling af tasker se under grej eller kontakt: Thomas Batting på mail: 6

7 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 MOVETOMIND - en seminarmodel med fokus på bevægelse og læring i udskolingen Kurset giver viden om, hvilke parametre der er betydningsfulde i en udskolingskontekst, og herefter vil kursisterne kunne designe et kropsligt undervisningsforløb, som er skræddersyet til deres faglige praksis og elevmålgruppe. Indhold og anvendelse Tid og sted MOVETOMINDs seminarmodel leverer en værktøjskasse, der gør det muligt for den enkelte underviser at integrere bevægelse i egen praksis. Samtidig skabes en fælles referenceramme i det udskolingsteam, der deltager i kurset. Opbygning: Kurset består af to moduler, der dækker over fire temaer. For at forankre undervisningen i kursisternes hverdag er der indlagt øvelser. Modul 01-3 timers varighed: Tema 1: Pædagogisk omstilling - indsigt i - og diskussion af - hvorledes kroppen kan optræde som et formidlende element mellem eleverne og den viden, de præsenteres for i en undervisningssituation. Tema 2: Forstyrrelse - fokus på hvordan introduktionen af bevægelse i en læringssituation udfordrer klassens traditionelle undervisningsramme og potentielt skubber eleverne ud af vanlig praksis. Opgave forankret i egen praksis (ca. 3 uger mellem de to moduler) Modul 02-3 timers varighed: Tema 3: Motivation - introduktion til hvorledes deltagerne som undervisere kan iscenesætte en anderledes undervisningsform. Tema 4: Ansvar for egen læring - indføring i teorien omkring, hvorledes kropslig aktivitet i faglige diskussioner medfører mere interagerende og løsningsorienterede elever. TID: Seminaret afholdes fra og med uge 32, Booking foregår efter først-til-mølle princippet. STED: Seminaret afholdes på egen skole. Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Alle lærere og pædagoger i udskolingen, kan deltage. Tilmelding: Jakob Søndergaard (kursusafholder) på mail: Al koordinering ift. datoer og tidspunkt på dagen aftales ligeledes med Jakob. Kurset er gratis at deltage i. 7

8 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevæg klassen i bevægelsesbånd - et inspirationskursus med fokus på bevægelsesbånd Indhold og anvendelse Deltagelse OG Tilmelding Kurset giver praksisnær inspiration og konkrete værktøjer til gennemførelse og indhold af bevægelsesbånd - både for lærere og pædagoger med og uden erfaring med den form for undervisning. Kurset rummer: Hands-on facilitering, hvor deltagerne prøver aktiviteter og organisering af på egen krop Ideer til, hvordan eleverne involveres i selve organiseringen af øvelserne Planlægning egen praksis og kom i gang dagen efter. Inspiration til aktiviteter med fagfagligt indhold Effektive pædagogiske værktøjer, der giver positiv vekselvirkning mellem højt aktivitetsniveau og rolig undervisning i klassen DELTAGELSE: Kurset er for alle pædagoger og lærere på skolen. Der er ikke deltagerbegrænsning. Tilmelding: Morten Bjerg Poulsen (kursusafholder) på mail: eller på tlf.: Kurset er gratis for skolen at deltage i. Tid og sted tid: Tirsdage fra 3. februar til og med 23. juni. Alle dage i uge 27 + uge 32. Mulige tidsrum på dagen er mellem kl og kl (Aftales med kursusafholder). ØVRIG INFO Skolen får i forbindelse med kurset 3 aktivitetstasker + 3 sæt bevægelsesbanko. Taskerne indeholder konkrete materialer, der afprøves og bruges i forbindelse med kurset, og tasken forbliver på skolen efter kurset. Se udvalg af bankospil på: Sted: Kurset foregår på skolen. Bevæg klassen i bevægelsesbånd Er et fælles kursus for skolens lærere og pædagoger. Skolen vælger selv, hvem der deltager, og det er muligt at tilpasse kurset til egen skole. Kurset udbydes af Børn og Unge, UNO-Friluftscenter. 8

9 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Motorik og bevægelse - en forudsætning for læring Indhold og anvendelse FORELØBIG KURSUSRÆKKE - TILPASSES EFTER AFPRØVNING Kurserne afvikles i et samarbejde med Dansk Skoleidræt med Martin Gertz som kursusafholder. Glæde og begejstring er i centrum, og der er fokus på sammenhæng med motorik og understøttende undervisning Alle kurser afvikles som et mix af teori og praksis Kurserne tager som udgangspunkt 3 timer, men kan kortes ned tids- og indholdsmæssigt Kurserne skal ses som et samlet hele, men kan også tages enkeltvis Forud for hvert kursus går en dialog med kursusafholder Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Alle lærere og pædagoger, kan deltage. Kurset henvender sig primært til indskolingen og mellemtrin. TILMELDING: Martin Gertz (kursusafholder) på mail: eller tlf.: Deltagelse på kurserne er gratis. Modul 1 Et teorikursus med fokus på fælles viden og fælles sprog. Kursisterne får: Et overblik over forudsætninger for at arbejde med motorikken, hvad der sker i hjernen og om sammenhængen med læring. En bred indgang til motorik og tegn på mulige motoriske udfordringer. Redskaber og ideer til, hvordan man tilrettelægger en understøttende undervisning. MODUL 2 Henvender sig til alle, der arbejder med motorisk usikre børn. Kursisterne får: Begreber og værktøjer til at arbejde casebaseret med forskellige motorikopfattelser. Teoretisk afsæt for at forstå barnets udfordringer i et kropsligt perspektiv. Ideer og redskaber til at udvikle bevægelse ud fra en didaktik, hvor ingen bliver udstillet eller fremhævet, hverken de usikre eller de sikre børn. MODUL 3 Henvender sig til alle, der har basiskendskab til børns motorik, men mangler et batteri af aktivitetsmuligheder. Kursisterne får: Ideer til at arbejde didaktisk med motorik i en aldersrelateret kontekst. Redskaber til at udvikle, tilpasse og opbygge lege, aktiviteter og længere forløb som fx Skolesport Værktøjer til at udvikle egen hverdagspraksis, der fremmer børns motorik, fx ugens leg og motoriske lektier. 9

10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Idræt som prøvefag - Temadag om prøven i idræt - Del 2 Indhold og anvendelse Temadagen Prøver i idræt - Del 2 afholdes i samarbejde med Det Nationale Videncenter for Kost, Motion og Sundhed (KOSMOS). Deltagelse er gratis. Der vil være forplejning. Temadagen vil fokusere på, hvordan vi som idrætslærere kan udvikle vores praksis med henblik på at lave læringsmålstyret og temabaseret idrætsundervisning - som er bæredygtig for skolens udskolingselever og idrætslærere. I vil som idrætslærere i udskolingen få tunet årsplanerne i både teori og praksis til det kommende skoleår 2015/16 og i fremtiden - med afsæt i de erfaringer KOSMOS har med at opkvalificere idrætsundervisningen. Tid og sted tid: Onsdag d. 11. marts 2015 fra kl. 9 - kl. 15. STEd: Idrætshøjskolen i Aarhus. Deltagelse OG Tilmelding DELTAGELSE: Temadagen er primært målrettet lærere i udskolingen. TILMELDING: Karen Mette Hansen på mail: Tilmeldingen foregår skolevis. 10

11 GREJ OG MATERIALER 2015 Opstregning til Leg på Streg BESKRIVELSE Alle skoler tilbydes igen i år gratis opstregning af Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale til Leg på streg. Leg på streg er et innovativt koncept, der kobler bevægelse og læring i jeres skolegård. Hertil bruges undervisningsmateriale i form af opstregninger. Stregerne er midlertidige og kan placeres, hvor skolen ønsker det. Inspiration samt yderligere beskrivelse af Leg på streg findes her. Det er gratis at få tegnet stregerne op. En teknisk servicemedarbejder skal være til stede ved og deltage i opstregningen. Denne skal også kunne anvise, hvor der skal streges op. Der medfølger 2 tasker med inspirationshæfter samt materiale til brug sammen med stregerne. Tasken leveres sammen med opstregningen. MÅLGRUPPE Materialerne er primært målrettet indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk og matematik. Bestilling BESTILLING: Thomas Batting på mail: Opstregninger fra 1. april 2015 (eller når vejret tillader det) og hele året ud. 11

12 GREJ OG MATERIALER 2015 Aktivitetstaske - materiale tilhørende kurserne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg klassen i bevægelsesbånd BESKRIVELSE Bestilling Tasken er tilpasset kurset Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse. Bookes dette kursus eller Bevæg klassen i bevægelsesbånd følger der automatisk 3 tasker med - én taske pr. trin. BESTILLING: Thomas Batting på mail: Taskerne følger med kurset Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg klassen i bevægelsesbånd. Hver taske indeholder: Produkt: antal: Ærteposer 17 Hulahopringe 4 Spillekort 2 Frisbee 3 Sjippetov 4 Skolegårdskridt 33 Kegler 15 Måtter (skridsikre) 5 Bordtennispakke 7 bat, net og bolde 1 sæt Taskerne er gratis. Skolen kan dog højst få 3 tasker. Ønskes der flere end 3, kan ekstra tasker tilkøbes for 1650 kr. MÅLGRUPPE Målgruppen er hele skolen - alle klassetrin. 12

13 GREJ OG MATERIALER 2015 Plakater fra Dansk Skoleidræt - inspiration til bevægelse BESKRIVELSE Bestilling Tre forskellige plakater har fokus på kropslige aktiviteter som pædagogisk værktøj. Hæng dem op i klasselokalet, på gangene eller i personalerummet, og lad dem inspirere alle. Læringsmulighedsplakaten: Plakaten giver eksempler på, hvilke læringsmuligheder, der kan være, når idræt, leg og bevægelse bruges som læringsrum og -redskab i den pædagogiske praksis. Sanseplakaten: Plakaten illustrerer vores sanser, deres placering ifht. kroppen, deres betydning - samt hvilken slags aktiviteter man kan lave for at stimulere de enkelte sanser. BESTILLING: Thomas Batting på mail: Plakaterne er gratis. Der kan bestilles 3 sæt a 3 plakater pr. skole. Ønsker skolen flere, kan de tilkøbes for 75 kr. for 3 plakater. Grundbevægelsesplakaten: Plakaten viser 19 idéer til grundbevægelser, hvor der rulles, hoppes, skubbes, trækkes, balanceres, kastes og gribes m.m. MÅLGRUPPE Målgruppen er hele skolen - alle klassetrin. 13

14 GREJ OG MATERIALER 2015 Bevægelsesbanko - bevægelsesinspiration i hverdagen BESKRIVELSE Der er hos TipTapTudse udviklet en række bevægelsesbankospil ud fra tanken om, at børn lærer bedst, når kroppen er aktiv, og vi griner, leger og sanser sammen. Alle spil er lavet i robust plast til leg ude og inde. En børnegruppe på ca. 25 deltagere er let i gang i 45 minutter. Hvis skolen ønsker flere spil eller nogle gulvbrikker, kan disse tilkøbes hos: TipTapTudse, Annette Møs på mail: Skolen får i forbindelse med kurserne Aarhus Kommune sætter skolen i bevægelse og Bevæg skolen i bevægelsesbånd 3 sæt bevægelsesbanko. Der findes 12 bevægelsesbankospil med 12 forskellige temaer. Se alle bankospil under bestilling på MÅLGRUPPE Materialerne er primært målrettet indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk og matematik. Bestilling BESTILLING: Thomas Batting på mail: 14

15 INSPIRATION INSPIRATION OG INFORMATION - bevægelsesinspiration i hverdagen inspiration om bevægelse Inspirationshæftet 45 min. bevægelse i skolen - Kom godt i gang (Hæfte) Portal omkring folkeskolereformen i Aarhus Kommune - motion og bevægelse EMU Danmarks læringsportal - find forslag og inspiration til reformens nye områder Prøver i idræt - prøvevejledning Information om samarbejdspartnere KOSMOS - videncenter for sundhed Dansk Skoleidræt Movetomind MOtivaTION Leg på streg Tip Tap Tudse Udgivet af: Sundhed og Trivsel & Pædagogik og Integration Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge, Aarhus Kommune Februar 2015 Indhold: Katrine Lindgaard, Sundhedskonsulent i Sundhed og Trivsel Grafik og layout: Kommunikation, Børn og Unge, Aarhus Kommune 15

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune 4 4 5 6 7 8 9 10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på

Læs mere

min. bevægelse Produktkatalog 2016

min. bevægelse Produktkatalog 2016 45 min. bevægelse Produktkatalog 2016 INDHOLD 3 4 4 5 6 7 8 9 10 12 12 14 14 15 17 17 18 19 20 21 22 Kære skoler i Aarhus Kommune KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2016 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling

Læs mere

min. bevægelse Produktkatalog 2016

min. bevægelse Produktkatalog 2016 45 min. bevægelse Produktkatalog 2016 INDHOLD 3 4 4 5 6 7 8 9 11 10 13 13 15 15 17 19 21 21 23 23 24 25 26 27 28 Kære skoler i Aarhus Kommune KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2016 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Skolesport. Mod til bevægelse

Skolesport. Mod til bevægelse Skolesport Mod til bevægelse Skolesport giver mod til bevægelse Aktiviteterne i Skolesport består dels af et målrettet motorikforløb samt et særligt bevægelseskoncept for de idrætsusikre børn. Her får

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Har din skole. Styr på Sundheden

Har din skole. Styr på Sundheden Har din skole Styr på Sundheden ellers kan den få det! Det obligatoriske og timeløse emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er alles opgave ude på skolerne. Men i en travl hverdag bliver

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Formål med forløbet. Struktur

Formål med forløbet. Struktur Formål med forløbet Projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen skal øge børns motivation for og glæde ved bevægelse for på den måde at styrke deres fysiske selvopfattelse og generelle trivsel. Rigtig mange

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Bevægelse i naturfagene

Bevægelse i naturfagene Bevægelse i naturfagene ved Majbrit Keinicke workshop på kickoff dag - projekt Naturlig-Vis Bevægelse... Naturlig-Vis Find en person du ikke kender, som underviser i samme yndlingsnaturfag som dig og dan

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Fortællinger og praksisværktøjer

Fortællinger og praksisværktøjer fordi forandring og forvandling handler om at se, hvad et andet menneske kan blive og ikke kun, hvad det er lige nu Et mentorkursus for dig, der vil skabe inklusion Fortællinger og praksisværktøjer - der

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Problemformulering: Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at implementere folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer, for at sikre

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

Svendborgkurserne Kroppen i læring

Svendborgkurserne Kroppen i læring Svendborgkurserne Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen.

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Alle post-it er blevet anbragt i øverste højre hjørne: STOR INDSATS FRA KOMMUNENS SIDE- STOR

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 2.- 3.klasse Boldbasis og Boldteknik Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER OG FRIVILLIGE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BOB) i Københavns Kommune Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen Bevægelsesteam København og (BOB) BevægelsesTeam København 2012-2015 Efteruddannelse til 105 dagtilbud i alt i alle

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Fodbold i skolen. DBU og folkeskolen mod fælles mål

Fodbold i skolen. DBU og folkeskolen mod fælles mål Fodbold i skolen DBU og folkeskolen mod fælles mål 1. En Del Af Noget Større En vision om at fodbolden kan være med til at løfte et samfundsansvar Fodbold er sundt Forskningen har siden 2007 konkluderet

Læs mere

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning & præsentation Velkommen til BOOSTER Basic -forløbet Jeres elever skal snart i gang med BOOSTER Basic -forløbet, der kickstartes

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

FIFA 11 FOR HEALTH. Dansk Boldspil-Union / DBU Kommunikation EN DEL AF NOGET STØRRE

FIFA 11 FOR HEALTH. Dansk Boldspil-Union / DBU Kommunikation EN DEL AF NOGET STØRRE FIFA 11 FOR HEALTH DBU OG SKOLERNE: HVORFOR VIL VI GERNE VÆRE MED? En Del Af Noget Større En vision om at fodbolden kan løfte et samfundsansvar Fodbold er sundt Forskningen har siden 2007 konkluderer at

Læs mere

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer DGI Badminton Sæt badminton på skoleskemaet! DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton 3 gode tilbud til dine idrætstimer 22495 19378 - Badmintonskole.indd 1 20-08-2015 10:53:29 2 Udgivet

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Sags nr.: 17/03560 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Undervisningsudvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 4.- 6.klasse Spillet i centrum Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere