Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17"

Transkript

1 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis udskoling, mellemtrin, indskoling og SFO er der en kort beskrivelse af de planer vi har for udviklingen af en ny og anderledes skole. Planen dækker kun de overordnede rammer for organiseringen af læringen, og fastholder dermed at lærerne og pædagogerne har ansvaret for at udvikle og strukturere læringen, så der er sammenhæng mellem læringsmålene, rammerne og indholdet i skoledagen. Gennemgående for alle vores tiltag er tid til fordybelse og mere sammenhæng i hver enkelt skoledag. Det inkluderer tværfaglig undervisning, aktiviteter uden for skolen og en tydelig integration af bevægelse i hele skoledagen. Oplægget til en ny Visions- og strategiplan tager afsæt i en række af de væsentligste hovedelementer i skolereformen. På baggrund heraf beskriver planen, hvilke overvejelser og begrundelser, der danner grundlag for ændringer i de nuværende rammer og metoder. Med afsæt i denne plan udformes der en implementeringsplan, som skal sikre inddragelse af alle berørte medarbejdere, og samtidig fungere som styringsredskab for iværksættelsen af de mange tiltag. Indhold Hovedelementerne i skolereformen... 2 Læringstrekanten... 3 Fremtiden... 4 Vision Hvor skal vi hen... 4 Hvordan ser de nye rammer ud... 5 Temalinjer i udskolingen... 6 Udeundervisning på Mellemtrinnet... 7 Tværfaglig indskoling... 8 Udeliv, bevægelse og kreativitet i SFO en

2 Hovedelementerne i skolereformen Hvad er der i reformen og hvilke dele af reformen skal vi fokusere på i første omgang: En længere og mere varieret skoledag Fokus på alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer, alsidige læringsstrategier, tilegnelsen af viden og kreativitet, motivation, refleksion, bedre undervisningsmiljø og trivsel, kobling af teori og praksis Nye og mere varierede undervisningsformer Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden. Fokus på viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør eleverne i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre, Understøtte læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed Fremme sundhed hos børn og unge gennem daglig bevægelse og motion IT skal betragtes som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. Der skal arbejdes med undervisningsmiljø og trivsel, så det kan mindske den undervisningsforstyrrende uro og understøtte elevernes sociale og faglige udvikling. Klasseledelse skal styrke skolernes arbejde med at etablere rutiner, normer og regler, der understøtter et godt læringsmiljø Eleverne skal kunne det samme i 8. kl., som de i dag kan i 9. kl. 2

3 Læringstrekanten e n en e nne e e e en e e e antagelsen om, at man kan læse sig til færdigheder og viden, hvilket ikke helt kan afvises, men hvis alt det man læser, ikke n e e e en e e n e e n e n e en n e n et meget overfladisk udbytte af studiet af de mange bøger og tekster."(tøger Johnsen) Læringstrekant: De tre elementer i læreprocessen kan i meget simpel form defineres som: Erfaring er oplevelser, færdigheder og viden, der er erhvervet gennem menneskets sanser fra egne autentiske oplevelser og træning samt gennem oplevelse af eller kendskab til andres erfaringer og refleksioner. Erindring er et lager af egne og andres erfaringer og viden. Erkendelse er refleksioner over e ne n e e n e en e e e e for, hvordan verden hænger sammen. Modellen antager, at erfaringerne er e e en n en n n en e en e n e e enne e e nne e e n n e en n en e e e n n e n n e nne n frem til erkendelse, og endelig uden samspillet mellem erkendelse og erindring vil mennesket ikke kunne eksperimentere med og udvikle nye erfaringer, der udvider erkendelsen." 3

4 Fremtiden Med afsæt i den nye skolereform og læringstrekanten har vi formuleret et sæt visioner for Jyllinge Skole, som tager afsæt i de værdier, som for nuværende er gældende her på skolen. Visionerne bliver vores fælles pejlemærke for den vej skolen skal udvikles i de næste år. De underliggende mål og tiltag skal alle pege i retning af visionen. Vision Hvor skal vi hen Vi skal lave en skoledag eleverne fortæller om Vi planlægger og organiserer vores arbejde og undervisning med afsæt i læringsmål Vi skal digitalisere undervisningen Vi skal lave en skoledag med sammenhæng mellem praksis og teori Vi skal differentiere undervisningen både fagligt, ramme- og indholdsmæssigt og med forskellige arbejdsmetoder Vi skal sikre, at det enkelte barn indgår i sociale fællesskaber og vi skal støtte børnene i deres venskaber 4

5 Hvordan ser de nye rammer ud Fælles for alle Faseopdelingen skærpes på lærerfronten Vi arbejder med 4 faser De enkelte faser får en tydeligere læringsprofil Tid til fordybelse på alle årgange Flere ressourcer til undervisning uden for klasserummet Tværfaglighed og sammenhængende skoledage Al undervisning er styret af læringsmål Følgende indsatser er tiltænkt til at underbygge processen i det kommende skoleår : Vi arbejder videre med processen omkring læringsmål. I det kommende skoleår med fokus på læringsmuligheder uden for klasserummet. Skolen har ansat en inklusionsleder som skal medvirke til at koordinere og styrke vores inklusionsindsats og supplerende undervisning Skolen skal have en sundheds- og bevægelsesvejleder. Formålet er at hjælpe den enkelte lærer/pædagog og team/fase med at implementere bevægelse i den daglige undervisning. Skolen har ansat en ny afdelingsleder for indskolingen. Vi uddanner eller ansætter udeskolevejledere. Over de næste 2 til 3 år istandsættes flere af skolens faglokaler. Der etableres et samarbejde med de lokale klubber omkring brugen af klubfaciliteterne 5

6 Temalinjer i udskolingen I udskolingen indføres der for skoleåret 2014/15 temalinjer for 7. årgang. I skoleåret 2016/17 skal alle årgange i udskolingen være organiseret omkring temalinjer. - På hvert hold vil der være 2 temadage og 3 kursusdage ugentligt. - Der skal være ressourcer til, at en del af undervisningen kan foregå udenfor skolen. - Forskellige arbejdsmetoder, interessevalg og sammenhængende undervisning Kommende 7. årgang arbejder med afsæt i følgende temalinjer. Der kan dog ske justeringer undervejs i processen. Science - Naturvidenskab, fødevarer og miljøteknologi Hands On - Entreprenørskab, håndværk og design Global - Internationale relationer og kommunikation ISI Innovation, sundhed og IT Tilføjelser Motion og bevægelse skal være en integreret del af undervisningen. Samarbejde med klubberne, både lokalemæssigt og pædagogisk 6

7 Udeundervisning på Mellemtrinnet Mellemtrinnet skal blomstre af bevægelse og kreativitet Der skal være sammenhæng mellem de mange kreative fag og de boglige fag. På mellemtrinnet skal der arbejdes på tværs af fagene, og dele af undervisningen skal flyttes ud af klasserummet og ud i lokalområdet. Følgende pejlemærker skal styre udviklingen af nye rammer og metoder for undervisningen: Finde faget i lokalområdet Bevægelse, kreativitet og fag faglighed skal integreres Flere valgmuligheder i den daglige undervisning Følgende indføres på mellemtrinnet Fordybelse og temaundervisning - alle klasser skal jævnligt have en skoledag, hvor dele af undervisningen foregår uden for klasserummet Jævnlige ekskursioner og ture med henblik på at inddrage det omkringliggende samfund i undervisningen Eleverne skal have flere og bedre muligheder for at vælge mellem forskellige arbejdsmetoder i den daglige undervisning En stor del af undervisningen skal være tværfaglig, og udnytte de mange kreative fag til at skabe mere sammenhæng mellem praksis og teori Over de næste 3 år skal der arbejdes målrettet på at udeundervisning bliver en integreret del af undervisningen for alle klasser 7

8 Pædagoger eller andre relevante faggrupper deltager i undervisningen Tværfaglig indskoling I indskolingen skal vi gribe elevernes lyst til læring og lave en skoledag, der pirrer nysgerrigheden og appellerer til hele deres sanseapparat Følgende pejlemærker skal styre udviklingen af nye rammer og metoder for undervisningen: Leg og læring skal følges ad Undervisningen skal ud i nærmiljøet En sammenhængende skoledag med plads til fordybelse Tværfaglighed og bevægelse er en naturlig del af skoledagen Følgende indføres i indskolingen Der skal arbejdes målrettet på, at dele af undervisningen dagligt flyttes ud af klasserummet Flere tværfaglige og sammenhængende dage med samme lærer hele skoledagen Undervisningen skal være eksperimenterende, og give grundlag for vidensdeling om nye metoder og rammer for et inkluderende og udfordrende læringsmiljø 8

9 Fælles pædagogiske og didaktiske metoder Der planlægges med at lærere har timer i 0. kl. Fælles faglokaler Pædagoger deltager i undervisningen og varetager understøttende undervisning samt relationsarbejde. Udeliv, bevægelse og kreativitet i SFO en I SFO'en skal børnene mærke glæden ved stærke sociale fællesskaber, gode relationer og nære venskaber. Følgende pejlemærker skal give SFO en en mere tydelig profil og medvirke til at fastholde et højt antal børn i SFO en Det pædagogfaglige arbejde skal i højere grad kombineres med synlige aktiviteter Aktiviteterne skal styrke fællesskaberne på tværs af klasserne Der skal dagligt være flere faste udendørs aktiviteter Bevægelse skal være en stor del af vores aktiviteter Vi skal stimulere børnenes kreativitet og lyst til at udfordre sig selv Vi skal hjælpe det enkelte barn med at sikre at hele dagen hænger sammen Følgende indføres i SFO De enkelte årgange skal gå i skole og i SFO i samme hus. Mellem 6.30 og 8.00 tilbydes morgenmad, lektiehjælp og støtte til en god start på dagen. 9

10 Den daglige kontakt mellem skole og hjem skal styrkes. Pædagogerne skal i øget omfang være formidler af hele skoledagen. De faste funktioner udvides, ændres og defineres tydeligere. Der indføres tilbud om eftermiddagsmad Eksempler på SFO tid Cafeen har tilbud om et mellemmåltid kl. 14, der er forskellige pædagog arrangerede/styrede aktiviteter på boldbanen, projekt med bygning af hytter fortsætter på legepladsen, forskellige lege på fliserne arrangeres/styres af en pædagog. Mellemmåltidet kl. 14 er flyttet ud i bålhuset, der er arrangeret løbsturnering med Mooncars, i boldburet er der høvdingebold, der bygges videre på hytterne, dramahold laver forskellige rytme og motorikøvelser på legepladsen. Krydserfunktionen kan flyttes udendørs og spille en mere aktiv rolle i formidlingen af SFO en mange tilbud både overfor børn og forældre (salgsstade). Ledelsen på Jyllinge Skole; Sanne Norlund Larsen, Marilyn Malmo, Steen E. Damkjær og Kai Aabrandt 10

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere