STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ"

Transkript

1 STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen opnår højere mål Med udgangspunkt i værdierne oplevelse, leg, glæde, udvikling og fællesskab udbyder Badminton - Bevæg dig for livet, DGI Badminton og Badminton Danmark en kursusrækken, som har til formål at løfte den enkelte klubs træningsmiljø. Det gøres ved at arbejde specifikt med klubbens trænings-setup og videreuddanne klubbens trænere. Kursusrækken overordnede mål tager sit afsæt i de fem badmintonværdier. Kursusrækken supplerer Badminton Danmarks og DGI Badmintons grunduddannelser samtidig med, at der i nogen grad er et indholdsmæssigt overlap. Styrk klubbens træningsmiljø har dog en anden indgangsvinkel, hvor fokus er på, at fremme de fem badmintonværdier i den enkelte klubs træningsmiljø ud fra klubbens og trænernes behov. Grunduddannelserne og Styrk klubbens træningsmiljø kurserne supplerer således hinanden ved, at trænernes erhvervede viden på det ene kursus udfordres på de andre kurser og alt i alt giver det et løft til den træning, som træneren gennemfører. Klubber og trænere opfordres på det kraftigste til at gøre brug af begge uddannelsesmuligheder. Kursusrækken dækker forskellige områder og aldersgrupper, hvilket kan ses i nedenstående tabel år Leg og fysiskmotorisk basistræning Indhold Undervisning 6 timer + 2 x vejl. i 3½+2½ time år Den sjove opvarmning og fysisk træning Indhold Undervisning 6 timer + 2 x vejl. i 3½+2½ time Teknisk træning, øvelser og feedback Undervisning 6 timer + 2 x vejl. i 3½+2½ time Teknisk/taktisk træning, øvelser og feedback Undervisning 6 timer + 2 x vejl. i 3½+2½ time Småspil - leg og læring Undervisning 4 timer + 1 x vejl. i 2½ time Småspil - konkurrence og læring Undervisning 4 timer + 1 x vejl. i 2½ time Træningsplanlægning få en rød tråd i klubbens træning for 5-12 årige Undervisning 4 timer + 2 x vejl. i timer Træningsplanlægning få en rød tråd i klubbens træning for årige Undervisning 4 timer + 2 x vejl. i timer Kursusundervisningen har en varighed på 4-6 timer pr. undervisning. Størstedelen af undervisningen - på nær træningsplanlægning - vil foregå i hallen. Hvert kursus suppleres med efterfølgende vejledning i klubben á 1-2 gange. Vejledningen er for de personer, som er i træningsmiljøet og har deltaget i det foregående kursus dvs. hovedsageligt trænerne og andre relevant person, der har indflydelse på træningsmiljøet. Målet med vejledningen er at arbejde med den enkelte klubs træningsmiljø med udgangspunkt i det afviklet kursus. Underviseren har derfor en bred viden om emnet, så kurset og vejledningen tilpasses klubben og trænernes ønsker og behov inden for området. Det tilstræbes, at underviseren og vejlederen er den samme person. Kurserne er uafhængige af hinanden, så klubben kan vælge et eller flere, som denne ønsker arbejde med. Deltagerantallet er 4-12 trænere/klubledere fra samme klub. Det er selvfølgelig muligt at to klubber går sammen om et kursus. Udgangspunktet for alle kurserne er, at det skal være sjovt at spille badminton, og badmintontræningen skal være god, sjov og spændende. Derfor skal træningen planlægges og gennemføres, så træningen er alders- og niveausvarende, udfordrende og varierende, giver succesoplevelser og vækker nysgerrighed og at træneren opleves engageret og anerkendende!

2 Den sjove opvarmning og fysisk træning Opvarmning og fysisk træning er andet end at løbe omgange i hallen. Sjov og varierende opvarmning og fysisk træning skal være med til at stimulere glæden ved badminton for de årige, der som udgangspunkt træner 1-3 gange om ugen. Det skal gøres ved at styrke spillernes sociale relationer via fællesskabsoplevelser samtidigt med, at spillerne udfordres både motorisk og fysisk via mange og varierende øvelser. Målet med kurset er at inspirere til implementering af opvarmning og fysisk træning, der både tilgodeser et ønske om fællesskab og samtidig udvikler spillernes fysik og glæde ved bevægelse. I dette indgår også introduktion til skadesforebyggende træning og afprøvning af forskellige øvelser. Program til kursus: DEn sjove opvarmning og fysisk træning Tid Emne Varighed Modul Badmintonsportens værdier i forhold til målgruppen, opvarmning og fysisk træning. 45 min. LEK 1 Præsentation af klubben, kursisterne og underviseren samt forventningsafstemning Opbygning af træning, omfang og skitse til lektionsplan Den sjove og motiverende opvarmning afprøvning på egen krop herunder - Justering af aktiviteter og udvikling af nye - Afprøvning af aktiviteter i kategorierne: Gang og løbemønstre Retningsskift og retningsbestemt afsæt Øje-hånd koordination Hop, spring og landing Formålet med opvarmning (kort oplæg max 15 min) herunder kobling til fysisk-motorisk basistræning Præsentation af Fysisk-motorisk basistræning videomateriale 95 min. LEK Skadesforebyggende træning kobling til fysisk-motorisk basistræning - stabilitet-bevægelighed. 70 min Lek 3 Både teori (hvorfor udførelse med god teknik, hvilke typiske skader ses) og afprøvning af øvelser (stabilitet og bevægelighed) Frokost 30 min Formålet med fysisk træning (kort oplæg max 15 min) herunder kobling til fysisk-motorisk basistræning Afprøvning af fysisk træning: konditionstræning samt styrketræning med egen kropsvægt og makkerøvelser. 95 min LEK Introduktion til opgave 1 Afrunding 25 min. LEK 5

3 Vejledning / klubbesøg 1. klubbesøg Forberedelse, gennemførelse og evaluering af træningen (opgave 1) 3½ time Den gode badmintontræning klubben og trænerens rolle - dialog om trænerens rolle vha. refleksionsspørgsmål Oplæg om: - Badminton fitness konceptet - De forskellige fysiske parametre Opgave 2 introduceres: nedsættelse af observationsteams, afprøvning af Badmintonfitness samt refleksionsspørgsmål om hvorledes klubben arbejder mere struktureret med opvarmning og fysisk træning. Opgave 2 præsenteres og diskuteres 2½ time 2. klubbesøg - Del 1: evaluering af observationsteams og afprøvningen af Badminton fitness. - Del 2: Kursisterne præsentere deres tanker ud fra refleksionsspørgsmål (1. klubbesøg). Praktisk arbejde med implementering af struktureret opvarmning og fysisk træning i klubben herunder træneren og klubbens rolle. Præsentation af hæftet: Eksempler på konditionstræning samt styrketræning med egen kropsvægt og makkerøvelser Evaluering af hele forløbet (kursusundervisning og vejledning)

4 Teknisk og taktisk træning, øvelser og feedback Tekniktræning er en essentiel del af badmintontræningen, da der stilles store krav til spillernes tekniske færdigheder. Udvikling af spillerens tekniske færdigheder er derfor meget vigtig for spillerens oplevelse af succes og glæde med badmintonspillet. I takt med stigende alder bliver de taktiske færdigheder vigtigere og vigtigere. De tekniske færdigheder skal understøtte de taktiske muligheder hvorfor træning af de taktiske og tekniske elementer er naturligt for de årige. Denne skal også bidrage til, at badmintontræningen opleves udfordrende og varierende. Kurserne har overordnet fokus på tilegnelse af færdighederne gennem 1) tilpasning af teknik og taktiktræningen til målgruppen, 2) opbygning af træningsøvelser og 3) måden, hvorpå der gives feedback til spillerne. Der fokuseres yderligt på tempo, præcision og maskeringer i spillet samt taktiske overvejelser i forbindelse med dette. Program til kursus: teknisk træning, øvelser og feedback Tid Emne Varighed Præsentation af klubben, kursisterne og underviseren samt forventningsafstemning Badmintonsportens værdiers indvirkning på den tekniske og taktiske træning samt BATK s aldersrelaterede anbefalinger til teknisk og taktisk træning for årige. 30 min. 65 min Øvelsesopbygning I et eksempel clear 75 min Frokost 30 min Instruktion og feedback: hvordan, hvornår, hvor meget mv. samt afprøvning i praksis med udgangspunkt i clearen Øvelsesopbygning II hvordan overføres clear-eksemplet til andre teknikker. Udvælg selv teknikkerne Refleksionsspørgsmål fra LEK 1 og dialog om trænerens rolle 55 min 80 min 25 min. Introduktion til opgave 1: planlæg en træning i klubben med udgangspunkt øvelsesrækken, som er udviklet i lektion 5.

5 Vejledning / klubbesøg Forberedelse og gennemførelse af træningen (opgave 1) 3½ time 1. klubbesøg Evaluering af træningen med særligt fokus på: Øvelsesopbygning Valg af øvelser ift. målgruppen og deres færdigheder Instruktion Feedback under træningen 2. klubbesøg Dialog og praktisk arbejde med udvikling af træningsmiljøet ift. den tekniske træning med udgangspunkt i evalueringen af den afviklede træning. Opgave 2 introduceres: nedsættelse af trænergrupper. Tre trænere sættes sammen alle skal deltage på hinandens træningshold minimum en gang. Dvs. der er minimum tre træninger med tre trænere på. Trænerne har ansvaret for en gruppe i minutter, hvor der afvikles teknisk træning. Præsentation og efterfølgende diskussion af de opnåede erfaringer med trænergrupperne (opgave 2) Opsamling på forløbet både praktisk og teoretiske med udgangspunkt i skitse til lektionsplan samt introduktion til træningsplanlægning. Det videre arbejde med træningsplanlægning af den tekniske træning i klubben. Der arbejdes lidt teoretisk men mest praktisk i hallen med udvalgte teknikker. Evaluering af hele forløbet samt introduktion til grunduddannelserne i Badminton Danmark og DGI Badminton samt de andre temakurser. 2½ time

6 Småspil - konkurrence og lærnig Småspil er små konkurrencer og varianter af badmintonspillet. Spillerne skal arbejde med konkurrenceelementet på forskellig måder. På den ene side skal det give dem mulighed for at eksperimentere og lege; dvs. konkurrenceelementet er begrænset. På den anden side skal konkurrenceelementet ligne kampsituationen meget og de udfordringer, som følger med. Formålet med implementering af småspil i badmintontræningen er altså tosidigt. 1. Det er en anderledes måde at konkurrere på, som gør badmintontræningen sjov og varieret. Det giver også mulighed for, at spillere med forskellige niveauer nemmere kan træne sammen, ligesom konkurrenceelementet kan anvendes i større eller mindre grad 2. Gennem småspillene trænes forskellige færdigheder og kompetencer i kamplignende situationer i den daglige træning. Spillerne får mulighed for at eksperimentere og derigennem opdage tekniske, taktiske og mental fordele og ulemper i spillet. Der er ekstra fokus på glæden ved badmintontræningen og konkurreresituationen. Derudover er der fokus på træning og implementering af de tekniske, taktiske og mentale elementer i konkurrencesituationen. Program til Småspil konkurrence og læring Tid Emne Varighed Modul Præsentation af kursister og underviser samt forventningsafstemning. Hvad er småspil og hvilke redskaber er der i trænerens værktøjskasse? 30 min. LEK Inkl. 15 min BadminPlay Afprøvning og justering af småspil. Hvilke badmintonmæssige færdigheder/kompetencer er der i fokus. 75 min + 15 min LEK 2-3 Glæde, fællesskab, udvikling, oplevelse og leg (Badmintonsportens værdier) som læringsmål i småspillene Udvikling af taktiske og mentale kompetencer via småspil herunder introduktion til taktiske tommelfingerregler og det mentale hjul 90 min LEK Opsummering vha. materialets redskaber. 30 min. LEK 6 Svar på evt. spørgsmål. Præsentation af opgave 1.

7 Vejledning / klubbesøg 1. klubbesøg Præsentation af opgave 1 og erfaringsopsamling 45 min + 2½ time 10 min Trænerens rolle og ansvar i den daglige træning 60 min Hvordan arbejdes der i klubben konkret videre med småspil Generel evaluering af kurset og klubbesøg ud over hvordan der konkret arbejdes videre jf. ovenfor. 35 min Introduktion til de andre kurser i Styrk klubbens træningsmiljø og træneruddannelserne både i DGI Badminton og Badminton Danmark

8 Træningsplanlægning - skab en råd tråd i klubbens træning for de årige Kombinationen af kontinuitet i klubbens træninger og skiftende træningselementer er essentielt for udvikling af spillerne samt deres oplevelse af et tilpasset og udfordrende træningsmiljø, hvor de har lyst og mulighed for at udvikle sig. Planlægning af de enkelte træningspas samt samspillet mellem træningerne i løbet af sæsonen er en nødvendig del for, at ovenstående kan lade sig gøre. Herved kan træningen bedst muligt tilpasses spillernes niveau og alder, hvilket er forudsætning for udvikling af klubbens træningsmiljø. Målet med kurset er, at skabe en rød tråd i klubbens træning og hermed hjælpe klubben med at udvikle sig i et langsigtet perspektiv samt på kort sigt at skabe bedre forudsætninger for den daglige træning. Herved skabes de bedst mulige forudsætninger for spillernes udvikling og en positiv oplevelse af træningen. Samtidig skal det hjælpe klubben med at forbedre muligheden for at fastholde ungdomsspillere evt. rekruttere. Program til Træningsplanlægning skab en rød tråd i klubbens træning for årige Tid (eksempel) Emne Varighed Inkl. 15 min Præsentation af kursister og underviser samt forventningsafstemning. Trænerens rolle og ansvar i forhold til udvikling af det gode træningsmiljø. Præsentation af klubben min Introduktion til sportslig målsætning og badmintonsportens værdier. Herunder diskussion om værdiernes betydning for valg af sportslig målsætning og deraf indhold i sæsonperiodeplan Redskaber til træningsplanlægning herunder eksempler på lektionsplaner og sæson-periodeplaner. Konkret arbejde med klubbens trænings-setup min 100 min + 10 min Kort afrunding. Husk at bekræfte datoen for klubbesøget samt hvorledes deres forløb skal se ud. 10 min

9 Første vejledning (Obs. bør placeres 1-2 måneder efter undervisningen) Forberedelse og gennemførelse af træningen (opgave 1) Evaluering og udvikling af sæson-periodeplan for udvalgt hold Opgave 2 introduceres: supervisionsteams Anden vejledning (Obs. bør placeres 1-2 måneder efter først klubbesøg) Opgave 2: Evaluering af supervisionsteams Evaluering af sæson-periodeplanerne i klubben indtil nu evt. justeringer Evaluering af hele forløbet (kursusundervisning og vejledning). Introduktion til Bevæg dig for livet klubudviklingsforløb. Introduktion til Badminton Danmark og DGI Badminton træneruddannelse

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

BAGGRUND FOR STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ.

BAGGRUND FOR STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ. BAGGRUND FOR STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ. NEDENSTÅENDE ER BAGGRUNDEN FOR STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ OG DERFOR ESSENTIELLE DELE AF INDHOLDET FOR ALLE KURSERNE. Nedenfor beskrives tre forskellige områder,

Læs mere

BADMINTONSPORTENS TRÆNERUDDANNELSER

BADMINTONSPORTENS TRÆNERUDDANNELSER STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ TRÆNERFORUM ANDRE INSPIRATIONSKURSER Badminton Danmark Badmintonsportens træneruddannelser - på to minutter, en orientering om den fælles træneruddannelse BADMINTONSPORTENS

Læs mere

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON KOM I GANG KOM I GANG! Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser

Læs mere

Badmintontsportens træneruddannelser

Badmintontsportens træneruddannelser STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ TRÆNERFORUM ANDRE INSPIRATIONSKURSER Badmintontsportens træneruddannelser Det overordnede formål med træneruddannelserne er at sikre udviklingsmuligheder for alle trænere på

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

DHF S BØRNETRÆNER UDDANNELSE

DHF S BØRNETRÆNER UDDANNELSE DHF S BØRNETRÆNER UDDANNELSE DHF s Børnetræneruddannelse tager afsæt i DHF s idégrundlag for børnehåndbold: Idéen med DHF s børnehåndbold er, at håndboldforeningernes børn får gode oplevelser og gennemgår

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen

Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen For at sikre en så god kursus afvikling på sommercampen, har vi deles justeret i kursusmaterielt, men også tilpasset og udplukket det materiale

Læs mere

Kurser sæson 2009 / 2010

Kurser sæson 2009 / 2010 Kurser sæson 2009 / 2010 DGI Sydøstjylland badminton har hermed fornøjelsen at tilbyde kurser til ledere, trænere og hjælpetrænere. Kurserne er med til at dygtiggøre dine trænere og fastholde dem i trænergerningen.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

MiniTon. Introduktion til nyt materiale

MiniTon. Introduktion til nyt materiale MiniTon Introduktion til nyt materiale Målgruppe Miniton er træning for børn i alderen 5-9 år med deltagelse af en forældre alternativ søskende, bedsteforældre. Alderen er blot vejledende og overordnet

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Løb Med - Trænerkursus. Et tilbud til løbeklubber der vil have sjovere og mere varieret træning og bedre trænere

Løb Med - Trænerkursus. Et tilbud til løbeklubber der vil have sjovere og mere varieret træning og bedre trænere Løb Med - Trænerkursus Et tilbud til løbeklubber der vil have sjovere og mere varieret træning og bedre trænere Hvad er Løb Med? Løb Med er et trænerkursus, der giver dig ny inspiration og viden. Kurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

Evaluering af TKC-erne Konklusioner

Evaluering af TKC-erne Konklusioner Evaluering af TKC-erne Konklusioner Fysisk Mere standardiserede test Løberne skal have større ejerskab for satsning Teknisk Stor fokus på kvalitet i træningen Formål / Evaluering Kort / baner Moment Tid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Hf Fag og niveau Idræt 0-B Lærer(e) Hold Lasse Teisner

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

HOLTE TENNISKLUB 1. April 2018

HOLTE TENNISKLUB 1. April 2018 HOLTE TENNISKLUB 1. April 2018 NY TRÆNINGSSTRUKTUR pr. 1. maj 2018 Senior Tennis Skole (+26 år) 1 x uge 3.450,- 2 x uge 4.800,- 3 x ugen 6.300,- Fysiske træning 1.050,- Max. 2 timer om ugen Ansvarlig træner:

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 2.- 3.klasse Boldbasis og Boldteknik Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER OG FRIVILLIGE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Opstart af DGI Trænerspireforløb Nørre Alslev- og Eskilstrup Skole 6. februar 2017

Opstart af DGI Trænerspireforløb Nørre Alslev- og Eskilstrup Skole 6. februar 2017 Opstart af DGI Trænerspireforløb Nørre Alslev- og Eskilstrup Skole 6. februar 2017 Maja Damgaard 1. Velkommen og opvarmning 2. Status fra foregående møder 3. Hvorfor vælger man valgfaget og hvad lærer

Læs mere

Kursus A Parkour. Underviser: Signe Skov Christensen, lektor på Falkoner Gymnasium Kursusleder: Louise Moll Hjort

Kursus A Parkour. Underviser: Signe Skov Christensen, lektor på Falkoner Gymnasium Kursusleder: Louise Moll Hjort Kursus A Parkour Parkour er ikke længere nyt, og de fleste har hørt om fænomenet eller stiftet bekendtskab med det. Målet med dette kursus er at give deltagerne redskaber til at se mulighederne og udvikle

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Tak for indbydelsen Torben Henriksen Underviser Udvikling af kurser Klubbesøg Kaptajn Træner 1 Træner 2 DIF Diplomtræner Formand Træner Klubbesøg Oksbøl Cykel Team PROGRAM Kaptajnrollen

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Basistræneruddannelsen

Basistræneruddannelsen Basistræneruddannelsen 3. udgave, juni 2018 Side 1 af 72 INTRO... 3 Vejledning: INTRO og OUTRO... 12 Tekniklektionerne på Basistræneruddannelsen... 13 Teknik 1, 2 og 3 (TTE 1-3)... 16 Teknik 4, 5 og 6

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2018/2019. amerikansk fodbold DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG 2018/2019. amerikansk fodbold DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG amerikansk fodbold 2018/2019 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

VI GØR IDRÆTSTIMERNE SJOVERE BÅDE FOR DIG OG DINE ELEVER!

VI GØR IDRÆTSTIMERNE SJOVERE BÅDE FOR DIG OG DINE ELEVER! N O T N I M D! A T E B A T M Æ E S K S E L O K S Å P ton n i m d i ba e s i v r e nd u t a t g reri æ l g o ovt j s, t m t ne e d r ø Vi g 26506_BDFL_badmitonskole.indd 1 01-09-2017 11:26:44 2 VI GØR IDRÆTSTIMERNE

Læs mere

DIF/DRF træneruddannelser

DIF/DRF træneruddannelser DIF/DRF træneruddannelser Lasse Kristensen Ejer og Leder af Thommysminde Centret Fysiolog Cand. Scient. Idræt og Biomekanik ThommysmindeCentret arbejder primært med fysioterapi, træning og behandling.

Læs mere

28. februar Aqua Fitness Workshop Inspiration, ideer og ny viden. Lavet i samarbejde med Them Svømmeklub

28. februar Aqua Fitness Workshop Inspiration, ideer og ny viden. Lavet i samarbejde med Them Svømmeklub 28. februar 2015 Aqua Fitness Workshop 2015 Inspiration, ideer og ny viden Lavet i samarbejde med Them Svømmeklub Kom og få indspark til din undervisning Deltag i Aqua Fitness Workshop 2015 og få inspiration,

Læs mere

SKAB ENDNU MERE GLÆDE, FÆLLESSKAB OG UDVIKLING I JERES KLUB

SKAB ENDNU MERE GLÆDE, FÆLLESSKAB OG UDVIKLING I JERES KLUB Styrk klubbens træningsmiljø SKAB ENDNU MERE GLÆDE, FÆLLESSKAB OG UDVIKLING I JERES KLUB SÅDAN SIKRER I JERES BADMINTONKLUB I FREMTIDEN Styrk klubbens træningsmiljø består af fire grundlæggende træningsområder,

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Konkurrencesvømning i Hørsholm Svømmeforening

Konkurrencesvømning i Hørsholm Svømmeforening Konkurrencesvømning i Hørsholm Svømmeforening Vi ønsker med den følgende information at give nye svømmere og deres forældre et indblik i, hvad der kræves af både svømmer og familie, for at dyrke konkurrencesvømning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Lasse Teisner

Læs mere

Motorisk træning. Skabe glæde og tryghed. Opmuntre og motivere. Få inspiration på dhf.dk eller på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI.

Motorisk træning. Skabe glæde og tryghed. Opmuntre og motivere. Få inspiration på dhf.dk eller på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI. U6: Mentale aspekter: Boldbehandling Kaste og gribe Skyde Lære at løbe/gå fremad med bolden fx 2 og 2 Balance og koordination gennem leg Motorisk træning Skabe glæde og tryghed. Opmuntre og motivere Høj

Læs mere

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15)

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) Tidsplan: 2016: Opgave Indhold Udført Januar-marts Markedsføring 1. klubbesøg: Klubbens bestyrelse og 1-2 trænere deltager i et informationsbesøg med DFF April sforløb

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

DHF s TALENTTRÆNERUDDANNELSE

DHF s TALENTTRÆNERUDDANNELSE Der er stort fokus på talentudvikling. I alle sammenhænge taler man om at finde talenterne og at sikre dem en optimal udvikling, så de kan få forløst potentialet. Dette gælder også i håndboldverdenen.

Læs mere

Åldersrelatered träning inom dansk idrott

Åldersrelatered träning inom dansk idrott Åldersrelatered träning inom dansk idrott Forum for barn- og ungdomsidrott 14. oktober 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk 0045 51266062 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Konceptbeskrivelse af inspirationskaravanen

Konceptbeskrivelse af inspirationskaravanen Konceptbeskrivelse af inspirationskaravanen Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker i forlængelse af deres Fritidsstrategi at skabe ny inspiration til hallernes og foreningernes idrætstilbud. På den baggrund har

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Kursus: Servicedesign 1 Serviceydelser udgør en stor andel af samfundsøkonomien. Ny teknologi ændrer eksisterende serviceydelser

Læs mere

DHF s trænerlinje foråret 2018 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 11. maj 13. maj 2018

DHF s trænerlinje foråret 2018 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 11. maj 13. maj 2018 TRÆNERKURSUS DHF s trænerlinje foråret 2018 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 11. maj 13. maj 2018 Instruktører: Simon Sørensen, Niels Christian Pedersen, Bjørn Sommer og Jesper

Læs mere

UDDANNELSE (TRÆNEREN ER NØGLEN)

UDDANNELSE (TRÆNEREN ER NØGLEN) FÅ SKABT EN KULTURÆNDRING I KLUBBERNE - VI SKAL HAVE UDDANNET ALLE TRÆNERE I KLUBBEN UDDANNELSE (TRÆNEREN ER NØGLEN) PETER GANDRUP (PEGA@DBU.DK) Træner (med speciale som forældre) Talenttræner (Viborg

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere.

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. DGI Badminton Badmintonskoler Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. dgi.dk/badmintonskoler 18802_Badmintonskole_8-siders_A4haefte 180515.indd

Læs mere

DHF s TALENTTRÆNER- UDDANNELSE

DHF s TALENTTRÆNER- UDDANNELSE DHF s TALENTTRÆNER- UDDANNELSE Uddannelsesforløb 2019-2020 Invitation til Talenttræneruddannelsen 2019-20 Der er stort fokus på talentudvikling. I alle sammenhænge taler man om at finde talenterne og at

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Lærervejledning. Fit In? Side 1

Lærervejledning. Fit In? Side 1 Lærervejledning Fit In? Side 1 Fit In? Dansk Fitness og Helse Organisation Bag om Fit in? Undervisningsforløbet Fit in? er udviklet af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) i samarbejde med Operate

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

Idræt, leg og bevægelse i kommunens daginstitutioner

Idræt, leg og bevægelse i kommunens daginstitutioner Idræt, leg og bevægelse i kommunens daginstitutioner 2 IDRÆT, LEG OG BEVÆGELSE I KOMMUNENS DAGINSTITUTIONER 3 I Danmarks Idrætsforbund (DIF) og i DGI tror vi på, at lysten til et aktivt liv i høj grad

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1 Uddannelsesprogram 2013 1 DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor

Læs mere

Boldspil Mål: - udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke - aflevere og modtage med forskellige boldtyper - spille enkle

Boldspil Mål: - udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke - aflevere og modtage med forskellige boldtyper - spille enkle Boldspil Mål: - udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke - aflevere og modtage med forskellige boldtyper - spille enkle boldspil med få regler - deltage i lege og leglignende opvarmningsformer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1 Uddannelsesprogram 2013 1 DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne

Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Præsentation Baggrund Ny bevægelse i Hillerød Læringsreformen Netværk Forberedelse Fælles møder Matrix Afklaring af forventninger

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Velkommen til en detaljeret beskrivelse af tværsektorielt kompetenceudviklingskursus i Geriatri

Velkommen til en detaljeret beskrivelse af tværsektorielt kompetenceudviklingskursus i Geriatri Velkommen til en detaljeret beskrivelse af tværsektorielt kompetenceudviklingskursus i Geriatri Dette informationsmateriale beskriver baggrunden for tværsektorielt kompetenceudvikling i geriatri, kursets

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 2

Mental Udviklingstrappe Modul 2 Mental Udviklingstrappe Modul 2 Dansk Atletik Forbund Aarhus 30.01.13 Mental udviklingstrappe Den generelle basis Modul 1. - Mental træning i atletik ca. 2½-3 timer. Introduktion til begrebet mental styrke,

Læs mere

Organisering af elitearbejdet

Organisering af elitearbejdet Talentudvikling 1 Organisering af elitearbejdet Elitecenter Orientering Senior Verdensklassegruppen U23 gruppen Elitegruppen Talentcenter Junior Klubber U20 gruppen U18 gruppen 2 DOFsTalentudvikling Den

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

KOMPETENCER. Information om kompetenceløftet

KOMPETENCER. Information om kompetenceløftet KROP & KOMPETENCER Information om kompetenceløftet KROP & KOMPETENCER 2 Krop & Kompetencer... s. 3 Langtidsholdbar viden, implementering og forankring... s. 3 soversigt... s. 4 Præsentation af de enkelte

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Figur 1. Viser trappetrinsudviklingen med aldersinddeling i forhold til præpubertet, pubertet og postpubertet.

Figur 1. Viser trappetrinsudviklingen med aldersinddeling i forhold til præpubertet, pubertet og postpubertet. Et hvert barn er unikt. Der må derfor være forskellige hensyn at tage i træningen og omgangen med børn og unge. Viden om børns udviklingstrin og vækst perioder kan dog være med til at give et billede af

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere