Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq."

Transkript

1 SIUNNERSUUT - FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq - Offentlig høring: L01 Eqip eqqaani takornariartarfik 0003-N06 Eqip eqqaani nunaannarmi qulimiguulimmut mittarfik, Asi QAASUITSUP KOMMUNIATA KOMMUNIMUT PILERSAARUTAATA P TAPIATA NORMUA 4 IMMIKKOORTORTAQ 0003-L01-P PILERSAARUTAA. Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq L01 Område til turismeformål ved Eqi 0003-N06 Helistop ved Eqi, Det åbne land KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 TIL QAASUITSUP KOMMUNEPLAN MED TILLÆG. DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 0003-L01 og 0003-N06. Overordnede og detaljerede bestemmelser til særligt rekreativt område i Eqi, med formål at muliggøre udbygning af bebyggelse og anlæg i området.

2 Nassuiaaneq Redegørelse KOLOFON KPT 0003-L01 kiisalu 0003-N06 Eqip eqqaani takornariartarfik kiisalu Eqip eqqaani nunaannarmi qulimiguulimmut mittarfik, Asi KOLOFON KPT 0003-L01 og 0003-N06 Område til turismeformål ved Eqi og Helistop ved Eqi, Det åbne land Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 4. Immikkoortortaq 0003-L01-p kiisalu 003-No6-ip pilersaaruta Kommuneplantillæg nr. 4 til Qaasuitsup Kommuneplan med tillæg. Delområdeplan for område 0003-L01 og 0003-N06. Eqip eqqaani sukisaarsaartarfittut immikkut aaqqissuussaq Særligt rekreativt område og område til teknisk anlæg og infrastruktur ved Eqi. kiisalu teknikimut atortuutinut attaveqaatinullu nunaminertatut atugassiissut. Immikkoortortani pingaartillugit aalajangersakkat iluarsaanneqarneri taamartuttaarlu immikkoortortami LO1-imut aalajangersakkat tunngavilersorluakkat, taamaalilluni sumiiffimmi pineqartumi sanaartornikkut inerisaanissaq periarfissinneqarluni. Kommunimut pilersaarutip tapissaatut siunnersuut Attaveqaatinut, Sanaartornermut Avatangiisinullu ataatsimiititaliamit akuerineqarpoq Ulloq: Tamanut nutaamik tusarniutigineqarpoq Ulluni ukunani: xx.xx Tilvejebringelse af overordnede bestemmelser for delområderne samt detaljerede bestemmelser for delområde 0003-L01 for at muliggøre udbygning af bebyggelse og anlæg i området. Forslaget til Kommuneplantillæg er godkendt i Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø Dato: Ny offentlig høring: d Siunnersuut siusinnerusukkut siunnersuutaasimasumit makkunuunatigut allaanerussuteqarpoq: Immikkoortortami 0003-LO1-ip annertussisia inissisimaffialu allanngortinneqarpoq. Sumiiffiup sanaartorfigineqartussap sinnerata illuaqqanik 100-inik sanaartorfigineqarnissaralua 60-iinnarnik sanaartorfigineqartussanngorlugu aaqqinneqarpoq. Immikkoortortanut agguataarisimanerit, illuaqqanik sanaartorfiusinnaasut imaluunniit tuperfiusinnaasut ikilisinneqarput inissisimaffiilu allanngortinneqarlutik. Immikkoortortami 0003-NO6-imi qulimiguulimmut miffiusinnaasoq ilanngunneqarpoq. Takornarianut illuaqqat 60m 2 -imiit 80m 2 angullugu angissuseqarsinnaalerput. Sumiiffiup pilersuinikkut isumagineqarnera eqqarsaatigalugu aalajangersakkat immikkut erseqqissaasersorneqarput. Annikittualunnik allanngortiterisoqarpoq. Forslaget er forskelligt fra det tidligere udsendte forslag på følgende punkter: Størrelse og placering af Delområde 0003-L01 er ændret. Restrummeligheden for området er reduceret fra 100 hytter til 60 hytter. Antallet af detailområderne, hvor der kan opføres hytter og/eller teltlejr er reduceret, og placeringer er ændret. Muligheden for at etablere helikopterlandingsplads i Delområde 0003-N06 er tilføjet. Turisthytter må have et areal på op til 80 m2 i stedet for 60 m2. Bestemmelser for områdets forsyning er specificeret. Flere mindre ændringer er foretaget. Akerliilluni oqaaseqaatit, oqaaseqaatit allanngutissatut siunnersuutit kommunimut tunniunneqassapput. Kommunimut pilersaarutip nittartagaa, najukkami sullissivik aqqutigalugu toqqaannartumik akissuteqartoqarsinnaavoq imaluunniit kommunimut akissutinik nassiussisoqarsinnaavoq. Tusarniaanermi akissutit piffissap tusarniaaffiusup iluani tunniunneqassapput. Paasissutissat amerlanerit uunga saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput: Qaasuitsup Kommunia Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik Kommunip allaffia Postboks Ilulissat Oqarasuaat Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag afgives til Kommunen. Svar kan afgives direkte gennem kommuneplanens hjemmeside, til den lokale Sullissivik eller sendes til Kommunen. Høringssvar skal være afgivet inden for høringsperioden. Yderligere information: Qaasuitsup Kommunia Planafdelingen Rådhuset Postboks Ilulissat Tlf ASI DET ÅBNE LAND EQI 2

3 Imarisai Indhold Aamma takukkit: Se også: Assilissap kalaallisut oqaasertalersorneqarnera Delområdernes placering IMARISAI INDHOLD NASSUIAANEQ... 4 A: Tunuliaqut... 4 B: Immikkoortortaq ullumikkut... 5 C: Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaa... 6 D: Kommunip pilersaarutip tapiata imai... 7 E: Pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera... 8 IMMIKKOORTORTAMUT 003-L01-IMUT PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT IMMIKKOORTORTAQ 003-NO6-IMUT PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT IMMIKKOORTORTAQ 003-LO1-IMI AALAJANGERSAKKAT IMMIKKUT IT TUT ATUUT TUSSANNGORTITSINERMI ATSIORNEQ INATSISITIGUT SUNNIUTIT NAJOQQUTASSIAQ - KOMMUNIMUT PILERSAARUT AAMMA KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP TAPIA25 ILANNGUSSAQ 2 Immikkoortortaq 003-L0131 ILANNGUSSAQ 3 Nunap assiga ataatsimoortoq immikkoortortaq L01-imut aamma 0003-N06-imut tunngassuteqartoq REDEGØRELSE... 4 A: Baggrund... 4 B: Delområdet i dag... 5 C: Kommuneplantillæggets formål... 6 D: Kommuneplantillæggets indhold... 7 E: Forhold til anden planlægning... 8 OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE 003-L OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE 003-N DETALJEREDE BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE 003-N VEDTAGELSESPÅTEGNING RETSVIRKNINGER VEJLEDNING - KOMMUNEPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG BILAG 1 Delområde 0003-N06 og 0003-L BILAG 2 Delområde 003-L BILAG 3 Samlet kort over Delområde 0003-L01 og N

4 Nassuiaaneq Redegørelse NASSUIAANEQ Kommunimut pilersaarutip tapiata uuma Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaani imi nassuiaat allanngortissanngilaa. Nassuiaammi ataani allassimasumi immikkoortortaq allaaserineqarpoq kiisalu kommunimut pilersaarutip tapiata aalajangersagartai tunngavilersorluakkat itisilerneqassapput erseqqissaaffigineqassallutillu. A: Tunuliaqut Takornariaqarneq Qaasuitsup Kommuniani pingaartillugu inuussutissarsiutaavoq. Inuussutissarsiornermut tunngatillugu kommunimi pilersaarummi anguniagaq unaavoq; kommunip nunatsinni takornariaqarnikkut siuttuunera nukittorsarneqassasoq, taamaaliortoqassaarlu nunaminertanik atugassiisarnikkut, kiisalu takornariaqarnermi attaveqaatit pioreersut nutaallu pitsanngorsarnerisigut kiisalu atortuutit takornariaqarnermut tunngassuteqartut nutaat atorlugit aammalu takornariartitsineq soqutiginarsarlugu. Kommunimut pilersaarutaasup tapia tassaavoq, kommunimut pilersaarummi anguniagaasunik piviusunngortitsisussaq kiisalu Eqip eqqaani takornariartarfiit sanaartorfissatut kissaatigineqartut eqqarsaatigalugit periarfissarsiuussisartussatut suliaalluni. Qeqertarsuup eqqaani sumiiffik qulaani pineqartoq takornarianut angalaarfigissallugu pilerinarnerpaanut ilaavoq. Kommunimut pilersaarummut tapiliussap aalajangersaavigineqarnerani, sumiiffimmik pineqartoq qanoq sanaartorfiusinnaanersoq pillugu aalajangersagaqarpoq, taamaaliornikkut sumiiffiup pineqartup immikkut pilerinassuseqarnera qularnaarusunneqarluni. Immikkoortortat ataasiakkaat atugassiissutigineqarput, takornariat illuaraannut imaluunniit tuperfittut atorneqarsinnaasunngorlugit, aalajangersakkanik tunngavilersorluakkanik ilaqartillugit kiisalu issittumi ilisimasassarsiorsimasup Paul Emile Victorip illuaraa takusassarsiorfigineqarsinnaasoq tassani aamma inissaqartinneqarluni. Immikkoortortaq nutaaq teknikimut atuutuutinut inissiiviusinnaasutut innersuunneqarpoq, attaveqaatinut iluaqutaasussanngorlugu, tassaniissinnaalluni qulimiguulinnut mittarfik, pingaartillugit aalajangersakkanik ilaqartinneqartoq. REDEGØRELSE Dette kommuneplantillæg ændrer ikke ved redegørelsen i Qaasuitsup Kommuneplan Nedenstående redegørelse er en beskrivelse af delområderne samt uddybning og konkretisering af Kommuneplantillæggets detaljerede bestemmelser. A: Baggrund Turismen er et af Qaasuitsup Kommunias primære erhverv. Kommuneplanens målsætning for erhvervet lyder, at kommunens position som landets førende turismeregion skal styrkes, bl.a. gennem arealudlæg og en forbedret infrastruktur til udbygning af både eksisterende og nye turistfaciliteter og attraktioner. Kommuneplantillægget er en fysisk udmøntning af kommuneplanens målsætning og er udarbejdet for at muliggøre konkrete ønsker om etablering af bebyggelse og anlæg til turismeformål i området Eqi. Området er et af de mest attraktive udflugtsmål for turister i Diskoregionen. Med kommuneplantillægget fastlægges det, hvordan området må udbygges, så områdets særlige attraktionsværdi fortsat sikres. Dette udmøntes bl.a. ved udlæg af detailområder, med tilhørende detaljerede bestemmelser, til turisthytter og / eller teltlejr og til udstillingsbygning i polarforskeren Paul Emile Victors hytte. Derudover udlægges et nyt delområde til tekniske anlæg til infrastruktur i form af helistop med overordnede bestemmelser. ASI DET ÅBNE LAND EQI 4

5 Nassuiaaneq Redegørelse Issittumi ilisimasassarsiortartup Paul-Emile Victorip illuaraa Paul-Emile Victors ekspeditionshytte B: Immikkoortortaq ullumikkut Kalaallit Nunaanni sermersuup uukkartarfiisa ilaanni Eqip Sermiani asiartarneq kommunimut pilersaarutip tapiani uani pineqarpoq, Sermip uukkartarfia Kalaallit Nunaanni ilulissanik aniatitsinerpaasartut ilaat. Nunaminertaq asimiippoq; Ilulissat avannaani km-it 70-t missaanni ungasissusilimmiilluni aamma takornarnianit asiartarfittut tusaamaneqarluni. Ice Camp Eqi immikkoortortamiippoq, tassaniipput takornarniat illuaraat arlallit, Cafe Victor aamma tupertarfik kiisalu taakkununnga atatinneqartut talittarfiliaq/ aqqusaartut talittarfiat. Immikkoortortap qeqqani Victorip illuaraa aamma inissisimavoq. Sermersuatta ilisimatusarfigineqarneri arlallit 1950-kkut ingerlaneranni pisut Paul-Emile Victorip siuttuuffigai. Ilisimatusarnernut taakkununnga atatillugu illuaraq pingaarnertut atorneqartarpoq taamanimiilli takornariarfittut oqaluttuarisaanermut atatillugu ornigarneqartarluni. Sumiiffimmi pineqartumi Sermersuup tungaanut pisuinnarnut aqquteqarpoq. Aqqut taanna Paul-Emile Victorip qamutit motoorillit atorlugit aqqutinnaarisimavaa, sermersuup tungaanut qamutit motoorillit atorlugit atortut assartorneqartarsimallutik. Aqqummi tassani suli naammattuugassaapput ilisimasassarsiortut atortukuisa sinnikui pisoqalisimasut aserfallassimasullu. Immikkoortortap sinnera sanaartorfigineqanngilaq allanngortiterneqarsimananilu. Immikkoortortaq 0003-L01 marlunnik avissaaqqasunik immikkoortortaqarpoq, immikkoortortap aappaa Victorip illuaraqarfianiippoq Eqemilu tammaarsimaartarfiullu, B: Delområdet i dag Kommuneplantillægget omfatter det rekreative område ved Eqip Sermia, der er en af Grønlands mest aktive gletsjere. Området, der er en del af det åbne land, ligger ca. 70 km nord for Ilulissat og er et populært udflugtsmål for turister. I området ligger Ice Camp Eqi, der omfatter en række turisthytter, Cafe Victor, samt tilhørende anløbsplatform. Centralt i området finder man også Victor s hytte. Paul-Emile Victor stod i spidsen for en række polarekspeditioner til indlandsisen og gletsjerne i området omkring år I den forbindelse blev hytten brugt som hovedkvarter og har siden været en historisk attraktion i området. Gennem området forløber et vandrespor, der fører ind til indlandsisen. Dette er det oprindelige kørespor fra Paul-Emile Victors ekspeditioner, som blev brugt til at transportere udstyr med bæltekøretøjer til Indlandsisen. I dag kan man stadig finde diverse effekter, vragdele og skrot fra ekspeditionerne langs sporet. Den øvrige del af området er ubebygget og henligger i naturtilstand. Delområdet 0003-L01 dækker to adskilte områder, det ene omfatter området ved Victors hytte og Ice Camp Eqi, det andet ASI DET ÅBNE LAND EQI 5

6 Nassuiaaneq Redegørelse aappaalu Eqip kitaatungaaniilluni. Immikkoortortat taakkua narsaamanermik kuuttalimmik avissaaruteqarput. Immikkoortortaq katillugit 140 ha-t missaanni nunaminertartaqarpoq aamma illuaqqat 60-t missaat sanaartorneqarsinnaassapput nunaminertap sinneruttup iluani. Immikkoortortap kitaatungaata sineriaani immikkoortortaq 0003-LO1 qeqertaasaavoq. Immikkoortortaq 000-NO6 qulimiguulimmut mittarfissiaavoq qeqertaasamiilluni. Nunaminertaa 12 ha-iulluni. Sineriak sivinganersartaqarpoq sisamulli qanittoq manissuinnapajaajuvoq. Portussutsip 200 meterinoortup tungaanut sivinngarissiartorpoq. Sermeq uukkartartoq pissutigalugu sineriak tassaarujussuarnermik aqqusaarneqarsinnaavoq C: Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaa Immikkoortortap asiariartorfittut atorneqarnerani nutaamik sanaartukkanik pilersitsinissamik periarfissat qulakkeerneqarnissaat kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaraa. Eqqornerusumik oqaatigalugu nutaanik takornarniat illuaraannik ataatsimoorfinnik kiisalu tuperfissanik/tammaarsimaarfissanik pilersitsisinnaaneq qulakkeerniarneqarpoq. Paul-Emile Victorip illuaraanut atasunik nutaanik illuliornissaq assigisaannilu pilersitsisoqarnissaa pisariaqartinneqarpoq; ilisimatusarfittut tikeraarnermilu qitiusoqarfittut atorneqatussanik pisariaqartitsisoqarmat, soorlu aamma immikkoortortap kujataata tunuatungaani illuaqqanik sanaartorfissat periarfissaqartinneqarput. Naggataatigut sermersuup tungaanut pisuttut illerngi pioreersut, immikkoortortami avannaaniit kujataanut ingerlaartut, sanaartorfigineqaqqusaassanngitsut pilersaarummi qulakkeerniarneqarpoq. omfatter et område vest herfor. De to områder adskilles af et delta. Delområdets samlede areal udgør ca. 140 ha og har en restrummelighed på ca. 60 hytter. Fra kysten ved den vestlige del af 0003-L01 udgår en halvø. Delområde 0003-N06 til helikopterlandingsplads omfatter halvøen, som har et arel på ca. 12 ha. Ved kysten er terrænet nogle steder relativt stejlt, mens det ved ormrådet tættest på lagunen er mere fladt. Det stiger jævnt ind i landet op til kote ca Isbræens kælvinger medfører risiko for tsunamier langs kysten. C: Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets formål er at sikre mulighed for etablering af ny bebyggelse og anlæg. Konkret sikres mulighed for at der kan opføres nye turisthytter og teltpladser med tilhørende fællesbygninger. I tilknytning hertil sikres mulighed for at der kan anlægges en helikopterlandingsplads. I Paul- Emile Victor s hytte kan der etableres et forsknings- og besøgscenter. Endelig skal planen sikre friholdelse af det eksisterende vandrespor ind til isen, der forløber nordsyd gennem området. ASI DET ÅBNE LAND EQI 6

7 Nassuiaaneq Redegørelse Eqip Sermia Narsaamaneq kuuttalik Deltaet Sinerissamut qanittoq Lagunen Immikkoortortaq N06 kiisalu immikkoortortami LO1-imi immikkoortortat 4-it Delområde N06 og de fire detailområder i delområde L01. D: Kommunip pilersaarutip tapiata imai Immikkoortortaq 0003-LO1 sunngiffimmi siunertanut atuinnassaaq, tamatumani aamma pineqarput takornarianut illuaqqat, kiffartuussinermut teknikimullu atortunik peqartinneqassallutik. Tamatuma saniatigut tammaarsimaartarfik tuperfiusinnaasoq, kiffartuussinermut atortuutik pilik pilersinneqarsinnaavoq. Victorip illuaraa iluarsaateriarlugu ilisimatusarfittut saqqummersitsivittullu atorneqarsinnaavoq. Immikkoortortat illuaqqanik sanaartorfigineqarsinnaasunngorlugit atugassiissutigineqassapput imaluunniit ataatsimoorullugit atugassarititaasunut naleqqussarlugit tupertarfittut atorneqarsinnaassallutik. Sanaartorfigineqarsinnaasut illuaqqanut ataasiakkaanut sanaartorfissatut innersuutiinnarnagit immmikkuualuttunngorlugit inissititigaapput, taamaalilluni nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaateqarnermi illuaqqat sanaartornissaannut sumiiffimmut naleqqussaanissaq periarfissaassalluni. Sanaartornissamut pilersaarutaasup ataatsimoortup atorneqarnissaa pingaartinneqarpoq, taamaalilluni nunap sananeqaataanut naapertuuttumik sanaartorneq ingerlanneqarsinnaaqqullugu kiisalu sanaartukkaniit tamanit pitsaasumik isikkiveqarnissaq pisinnaaqqullugu. Asiariartortarfimmi inissisimaneq peqqutigalugu nunap pitsaassusai ilaatigut eqqarsaatigineqartussaammata sanaartukkat portussutsimik ataatsimik portitugissapput aamma sanaartukkap portussusia annerpaamik nunamiit illup qaliata aniinganersaanut 5,5 meteriussaaq, soorlu tamanna aalajangersakkani immikkut ittuni allaaserineqareersoq. Peqqut taanna peqqutaalluni quinik sanaartortoqaqqusaanngilaq, containerinik inis- D: Kommuneplantillæggets indhold Delområdet, 0003-L01, skal fortsat anvendes til fritidsformål i et område med særlig rekreativ karakter, herunder turisthytter med tilknyttede service-/teknikbygninger. Der kan endvidere indrettes camps med telte og tilknyttede servicefaciliteter. Victors hytte kan ved en renovering indrettes som forsknings- og udstillingsbygning. Der udlægges detailområder, hvor det er muligt at opføre hytter eller teltpladser i klynger omkring fælles funktioner. Fremfor at udlægge byggefelter til hver enkelt hytte er der udlagt detailområder, inden for hvilke det er muligt at tilpasse placeringen af hytter efter terrænforholdene ved ansøgning om arealtideling. Der lægges vægt på, at bebyggelse opføres efter en samlet bebyggelsesplan, der så vidt muligt følger de naturlige terrænformer og at der skabes gode udsigtsforhold fra alle bygninger. På grund af placeringen i et særligt rekreativt område, hvor der bl.a. tages hensyn til landskabelige kvaliteter, skal bebyggelse holdes i 1 etage og med en maks. bygningshøjde på 5,5 m til kip, som angivet i de overordnede bestemmelser. Af samme årsag er det heller ikke muligt at ASI DET ÅBNE LAND EQI 7

8 Nassuiaaneq Redegørelse siisoqaqqusaanani imaluunniit arlaannik uninngaannavittussanik ilioqqaaqqusaanani. Illuaqqat sanaartukkallu allat qanoq angitigisinnaaneri pillugit aalajangersakkani tunngavilersorluakkani aalajangersarneqarsimassapput. Sanaartukkat imminnut atasuunissaannik qulakkeerinninniarluni aamma nunaminertami avatangiisinut pitsaasumik ataqatigiissitsiniarluni illut ilusissaat aalajangersimasunik malittarisassiuunneqarput; ilusai, atortunik toqqartuinerit, qalipaatit, allagartalersuinerit, qullilersuinerit il.il. aalajangersaavigineqarlutik. Tamatumani aamma pineqarput toqqinut tunngassuteqartut. Immikkoortortap tungaanut aqqusineqanngilaq/ biilit ingerlaarfeqarani, tikeraartut tamarmik imaatigut angallammik tikittarmata. Taamaattumik sanaartorfinnut tamanut ikaartaarfissiusamik pisuffissiamik pilersitsinissaq periarfissaqartinneqarpoq. Immikkoortortap iluani angallannerit sinneri pisuffissiat aqqutigalugit pisassapput aamma pisuttut illerngi immikkoortortap qeqqaniittoq, kommunimut pilersaarutip tapia atorlugu, sanaartorfigeqqusaanngilluinnartunngorlugu aaqqitaavoq. Sanaartukkat amerliartorneri pissutigalugu pisuinnaat aqqutaat amerliartortinneqarsinnaapput. Nunaminertat, pisuinnaat ingerlaarfii il.il. sanaartorgineqanngitsut allanngortinnagit taamaatsiinnarneqassapput. Immikkoortortaq 0003-NO6 qulimiguulinnut mittarfittut atorneqarsinnaavoq taamatuttaarlu illu kiffartuussiviup inissaanut kiisalu atortuutit inissaannut. opføre skure, opstille containere eller foretage oplag o.l. af permanent karakter. De detaljerede bestemmelser fastlægger størrelser på hytter og øvrig bebyggelse. For at sikre en sammenhængende karakter i bebyggelsen og et godt samspil med det omgivende landskab er der fastlagt retningslinjer for bygningernes udformning mht. formsprog, valg af materialer, farver mv.. Det samme gør sig gældende for telte. Der er ingen veje/kørespor i området, da stort set alle besøgende kommer sejlende til. Der åbnes derfor mulighed for, at der i tilknytning til hvert af byggeområderne kan etableres anløbsplatform. Øvrig færdsel sker via det interne stinet og den centralt beliggende vandrerute, som med kommuneplantillægget sikres mod alle former for bygge- og anlægsaktiviteter. Stinettet kan udbygges i takt med at byggeområderne tages i anvendelse. Områder der ikke anvendes til bebyggelse, stier o.l. skal henligge som naturområde. Delområdet, 0003-N06, må anvendes til helikopterlandingsplads samt tilhørende servicebygning og -anlæg. E: Pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 4 Namminersorlutik Oqartussat nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerannut ilanngunneqassaaq, tassani eqqarsaatigineqarluni takornariaqarnermut tunngassuteqartunut ilanngunneqassallun, taamaalillunilu Namminersorlutik Oqartussat takornariaqarneq pillugu immikkoortiterlugu pilersaarusiaannut takkukkumaartussamut ilanngunneqassalluni, Namminersorlutimmi Oqartussat nammineerlutik kissaatigisimavaat, kommunip takornariaqarneq pillugu periusissiaanut ataatsimoorullugu ataqatigiissaakkamut peqataaniarlutik. Qaasuitsup Kommuniani takornariaqarneq pillugu periusissiaq Qaasuitsup Kommuniata kommunimi takornariaqarneq pillugu ataatsimoorullugu periusissiaq suliaralugu aallartereerpaa. Periusissiaq kommunimi illoqarfikkaartumik sumiiffikkaartumillu periusissianut aggulullugu suliarineqassasoq naatsorsuutigineqarpoq, takornariaqarnermilu inuussutissarsiuteqarneq pioreersoq aallaavigalugu suliarineqassaaq pilersaarusiorneqassallunilu. Immikkoortortani nutaani takornariaqarnermut tunngassuteqartutigut siunissami pilersaarusiortarnissaq periusissiami tunngavissinneqartussaavoq. E: Forhold til anden planlægning Landsplanlægning Kommuneplantillæg nr. 4 indgår i Selvstyrets landsplanlægning for så vidt angår turismeområdet og vil således indgå i Selvstyrets kommende sektorplan for turisme, hvor Selvstyret har udtrykt ønske om en samkoordinering med en kommunal turismestrategi. Turisme strategi for Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia har igangsat arbejdet med en samlet turisme strategi for kommunen som helhed. Det forventes at strategien vil blive opbygget af delstrategier for byerne og regionerne i kommunen, og at den vil indeholde eksisterende tiltag og projekter inden for turismeerhvervet. Strategien skal danne grundlag for fremtidig planlægning af nye delområder til formål inden for turisme. Qaasuitsup Kommuneplan Med Kommuneplantillæg nr. 4 ændres de overordnede bestemmelser i Kommune- ASI DET ÅBNE LAND EQI 8

9 Nassuiaaneq Redegørelse Qaasuitsup Kommuniata pilersaarutaa Kommunimut pilersaarutaasup tapia nr. 4 atorlugu kommunimut pilersaarummi 2014-imiit 2026-imoortumi pingaartillugit aalajangersakkat allanngortinneqassapput. Kommunimut pilersaarutaasup tapia immikkoortortami 0003-LO1-mi pilersaarutaareersunik imaqarpoq, tamatumani pineqarlutik sunngiffimmi siunertanut atugassanik sanaartornissaq atortui ilanngullugit. Sumiiffinnut pineqartunut marlunnut pingaartillugit aalajangersakkanik nutaanik aalajangersaasoqassaaq. Immikkoortortami 0003-LO1-imut tunngatillugu aalajangersakkat tunngavilersukkat nutaat ilanngullugit suliarineqarput, taakkualu suliarineqarput, Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november imeersoq naapertorlugu Aalajangersakkat tamanut atuuttut Pissutsit allat eqqarsaatigalugit kommunimut pilersaarummi pinngortitami asiariartarfiit aalajangersagartaat tamanut atuuttut innersuussutigineqarput. Siusinnerusukkut immikkoortumut pilersaarutit aamma kommunip pilersaarutaanut tapiussat Immikkoortortamut atuuttoq asimut pilersaarut imaluunniit immikkoortortamut pilersaarut siusinnerusukkut suliarineqarsimanngilaq. Itsarsuarnitsat Immikkoortorap iluani itsarsuarnitsanik peqarneranik Qaasuitsup Kommunia ilisimasaqanngilaq, tamannali immikkoortortami sutigulluunniit misissuisoqarsimannginneranik patsiseqartuuvoq. Immikkoortup ilaani nunami suliaqarnerit, Eqqissimatsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersup ataaniipput. Nunami suliaqarnermik anginerusumik suliaqarnermi sanaartortitsisup Nunatta Katersugaasivia Toqqorsivialu pilersaarusiornermi ilaatissavaa, tak. 11, imm. 4 kiisalu -it aamma 32. Nunamik suliaqarnerup nalaani nunami aalaakkaasumik itsarsuarnitsamik nassaartoqarpat, suliap itsarsuarnitsamut attuumasortaa unitsinneqassaaq. Matuma kingorna Nunatta Katesugaasivia Toqqortaasivialu sanaartortitsisup erngersumik saaffigissavaa. Nunatta Katersuaqqsiviata suliaq ingerlatiinnarneqassanersoq, suliaq unitsinneqassanersoq suliamik isumaginnittuusumut erngersumik nalunaarutigissavaa, itsarnisarsiuunit misissuinerup ingerlanneqarnissaata imaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliamik aallartitsisoqarnissaata tungaanut. Siuliini taaneqartunik unioqqutitsineq akiliisinneqarnermik kinguneqarsinnaavoq. Pigisat nassaarisat Namminersorlutik Oqartussat pigaat qinnuigineqarnerullu kingorna erngersumik tunniunnerqassapput. plan for Qaasuitsup Kommunia. Kommuneplantillægget omfatter det eksisterende delområde 0003-L01, til bebyggelse og anlæg til fritidsformål, og et nyt delområde, 0003-N06, til infrastrukturanlæg. Der fastlægges nye overordnede bestemmelser for begge delområder. For delområde 0003-L01 er der med dette tillæg udarbejdet nye detaljerede bestemmelser iht. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Generelle bestemmelser For øvrige forhold henvises der til kommuneplanens generelle bestemmelser for særligt rekreative områder i det åbne land. Tidligere lokalplaner og kommuneplantillæg Der er ikke tidligere udarbejdet frilandsplan eller delområdeplan for området. Jordfaste fortidsminder Qaasuitsup Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området. Dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget undersøgelse af området. Jordarbejder inden for delområdet er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse. Bygherren skal ved større jordarbejder inddrage Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i planlægningen, jf. 11 stk.4, samt og 32. Hvis der under jordarbejder findes jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Derefter skal bygherre straks rette henvendelse Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Nationalmuseet meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, om arbejdet skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse eller rejst en fredningssag. Overtrædelse af ovenstående kan medføre bødestraf. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. Øvrige forhold For forhold omkring beskyttelse af planteog dyreliv, fredet natur og landskab samt beskyttelseslinjer i det åbne land henvises til Naturbeskyttelsesloven. ASI DET ÅBNE LAND EQI 9

10 Nassuiaaneq Redegørelse Pissutsit allat Naasut uumasullu illersorneqarnissaat, pinngortitaq eqqissisimatitaasoq eqqarsaatigalugit kiisalu pinngortitamik illersuinermi malittarisassat eqqarsaatigalugit pinngortitamik illersuinermik inatsit malinneqassasoq innersuussutaavoq. ASI DET ÅBNE LAND EQI 10

11 Pingaarnertut aalajangersakkat Overordnede bestemmelser IMMIKKOORTORTAMUT 003-L01-IMUT PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE 003-L01 Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu kommunip pilersaarutaata tapiani uani immikkoortortap ilaanut malittarisassat aalajangersakkallu immikkut ittut Kommunalbestyrelsip aalajangersarpai, tassani aamma pineqarput immikkoortortaq 003-L01-imut tunngassuteqartut. Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse for delområde 0003-L01, der er omfattet af dette kommuneplantillæg 1. Immikkoortitap normua 1. Delområdenummer 2. Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik 2. Lokation - by/bygd 3. Siunertaq 3. Formål 4. Atorneqarnissaa 4. Anvendelse 5. Pissutsit atuuttut 5. Eksisterende forhold 6. Sanaartorfik 6. Bebyggelse 7. Inissaq sinneruttoq 7. Restrummelighed 8. Angallanneq pilersuinerlu 8. Trafikbetjening og forsyning 0003-L01 Eqi Pilersaarut: Siunnersuut L01 Asi Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut 1. Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqar filiornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. 1. Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq. Nunaminertaq tamarmi 140 ha-t missattut angissuseqarpoq. 1. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq,, illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. 1. Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 60 it missaannik. 2. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq. 1.Atortoortinut aammalu sanaartukkanut atatillugit pisuinnaat aqqutissaannik sanaartortoqarsinnaavoq. 2. Immikkoortortami pilersuineq eqqarsaatigalugu teknikimut atortunik ikkussuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkanut nunaminertanullu sanaartorfigineqarsimanngitsunut tulluarsakkanik atortunik inissiisoqartassaaq. Angallannermi kiffartuussinerit pilersuinerillu pillugit aalajangersakkanik peqarpoq, taakkualu aalajangersakkani tunngavilersukkani 19-imi ledninginut teknikimullu atortuutinut tunngassuteqartuni takuneqarsinnaapput L01 Eqi Status:Forslag L01 Det åbne land Særligt rekreative områder 1. Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. 1. Området er delvis bebygget. Området har et samlet areal på ca. 140 ha 1. Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip. 1. Området har en restrummelighed på ca. 60 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 2. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 1. Der kan anlægges stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. 2. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. Yderligere bestemmelser vedr. trafikbetjening og forsyning findes i de detaljerede bestemmelser 19. Ledningsforhold og tekniske anlæg. ASI DET ÅBNE LAND EQI 11

12 Nassuiaaneq Redegørelse 9. Eqqissisimatitat 1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq. 1. Ingen særlige bestemmelser. allanngutsaaliukkallu 9. Fredede og bevaringsværdige træk 10. Immikkut aalajangersaaffigisat 1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq. 1. Ingen særlige bestemmelser. 10. Klausulerede zoner 11. Immikkut aalajangersakkat 1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq. 1. Ingen særlige bestemmelser. 11. Særlige bestemmelser ASI DET ÅBNE LAND EQI 12

13 Pingaarnertut aalajangersakkat Overordnede bestemmelser IMMIKKOORTORTAQ 003-NO6-IMUT PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE 003-N06 Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu kommunip pilersaarutaata tapiani uani immikkoortortap ilaanut malittarisassat aalajangersakkallu immikkut ittut Kommunalbestyrelsip aalajangersarpai,, tassani aamma pineqarput immikkoortortaq 003-L01-imut tunngassuteqartut. Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse for delområde 0003-N06, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. 1. Immikkoortitap normua 1. Delområdenummer 2. Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik 2. Lokation - by/bygd 3. Siunertaq 3. Formål 4. Atorneqarnissaa immikkut ittumik 4. Anvendelse specifik 5. Atorneqarnissaa 5. Anvendelse 0003-N06 Pilersaarut: Siunnersuut N06 Asi Teknikkimut atortulersuutit Attaveqaateqarneq 1. Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut N06 Eqi Status:Forslag N06 Det åbne land Tekniske anlæg Infrastruktur 1. Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop. 6. Pissutsit atuuttut 6. Eksisterende forhold 7. Sanaartorfik 7. Bebyggelse 8. Inissaq sinneruttoq 8. Restrummelighed 9. Angallanneq pilersuinerlu 9. Trafikbetjening og Qulimiguulimmut mittarfimmik pilersitserusuttup pisussaaffigaa, silaannakkut angallan- etablere en helikopterflyveplads, at Det påhviler den, der ønsker at nermi inatsit naapertorlugu akuersissutinik indhente de fornødne tilladelselser i pisariaqartinneqartunik pissarsiniarnissani, medfør af luftfartslovgvningen samt tassani aamma ilaapput avatangiisit anden lovgivning såsom illersorneqarnissaannut inatsit, pinngortitap miljøbeskyttelseslovgivningen, illersorneqarnissaanut inatsit, sanaartornermut naturbeskyttelseslovgivningen, inatsit naapertorlugu akuersissutinik piniarnissaq. byggelovgivning mv. 1. Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa cirka Området omfatter et areal på ha 1. Immikkoortoq sanaartorfigineqassanngilaq, tamatumani illu kiffartuussivissaq anginngittoq atortuutillu sanaartorneqarsinnaapput, qulimiguulimmut mittarfiup ingerlaneqarneranut tunngatillugu atorneqartussat pisariaqartinneqartut tassaniisinneqarsinnaallutik. 2. Immikkoortumi teknikkikkut atortunik ivertitanillu annikinnerusunik, allagartalersuinernik assingisaannillu inunnut isumannaatsaalinermut angallannermullu pisariaqartunik sanaartortoqarsinnaavoq. 1. Delområdet friholdes for bebyggelse bortset fra mindre service bygninger og anlæg, som er nødvendige for driften af helistoppet. 2. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel. 1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq. 1. Ingen særlige bestemmelser. 1. Qamutit motoorillit kiisalu pisuinnaat aqqutaat atorlugit sumiiffimmiit sumiiffimmut allamut ingerlasoqarsinnaanera 1. Fra området sikres adgang til øvrige områder og funktioner via kørespor eller stier. ASI DET ÅBNE LAND EQI 13

14 Nassuiaaneq Redegørelse forsyning qularnaarneqassaaq. 10. Eqqissisimatitat 1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq. 1. Ingen særlige bestemmelser. allanngutsaaliukkallu 10. Fredede og bevaringsværdige træk 11. Immikkut aalajangersaaffigisat 1. Nunaminertaq helistop-imut 1. Området er beliggende under akornusersuutitaqarfiusussaanngitsumik den hindringsfrie flade for 11. Klausulerede zoner killiliussap (timminermi qulaanneqartartumut helistoppet (overflyvningsområde aamma qangattarsartarfimmut) iluaniippoq, tassani sanaartukkat qaliaasa qummut portunerpaaffissaat aamma sanaartukkat sivinganeri assigiingisitaarput qangattarsartarfimmiit aamma og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet. mikkiartortarfimmiit naatsorsuullugit. 12. Immikkut aalajangersakkat 12. Særlige bestemmelser Qulimiguulinnut mittarfiup pilersinneqarnerani ingerlanneqarneranilu silaannakkut angallannermi inuussutissarsiutigalugu ingerlatsinut timmisartuussinermi BL 3-8-imi aalajangersakkat atorneqassapput, tamatumani aalajangersakkat, soorlu isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu killiliussat kiisalu killiliussat iserfigeqqusaanngitsut pineqarput. Etablering og drift af permanente helikopterflyvepladser, der skal anvendes til erhvervsmæssig luftfart, er omfattet af BL 3-8, som fastlægger bestemmelser om bl.a. sikkerhedszone og hindringsbegrænsende flader. 1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq. 1. Ingen særlige bestemmelser. ASI DET ÅBNE LAND EQI 14

15 Aalajangersakkat immikkut ittut Detaljerede bestemmelser IMMIKKOORTORTAQ 003-LO1-IMI AALAJANGERSAKKAT IMMIKKUT IT TUT Maannakkorpiaq immikkoortortap ilaanut 0003-L01-ip immikkuualuttortaanut nassuiaatitakinnik aalajangersagaqanngilaq. Immikkuualuttortaanut aalajangersakkat ilaatigut sanaartornermut kiisalu nunaminertanut sanaartorfiusussaanngitsunut tunngassuteqarput. Immikkut ittumik pisoqartillugu aalajangersakkat immikkuualuttortaanni allatut iliuuseqartoqarsinnaavoq. DETALJEREDE BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE 003-L01 Der eksisterer på nuværende tidspunkt ingen detaljerede bestemmelser for delområde 0003-L01. De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friaealer. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 13. Annikitsukkuutaap atorneqarfissaa 13. Delområdets anvendelse Aalajangersakkat nutaat Pilersaarut: Siunnersuut 1. Immikkoortortaq 0003-L01.1 sanaartorfittut aamma sunngiffimmi asiariartornermutattuumassutilinnik sanaartorfittut atorneqassaaq. 2. Immikkoortortaq nunaminertanut sanaartorfissanut ukununnga agguataarneqarpoq; LO1,1, LO1,3 aamma LO1,4. Nye bestemmelser Status: Forslag 1. Delområde 0003-L01 skal anvendes til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. 2. Delområdet opdeles i detailområderne; L01.1, L01.2, L01.3 og L Nunaminertat sanaartorfissat LO1,1 LO1,3 aamma LO1,4 takornarniat illuaraliornermut tammaartarfiliornermullu atorneqassapput, taakkunani kiffartuussinermi /teknikkikkut atortorissaaruteqarfik ilaavoq. 4. Nunaminertaq LO1.1 illuaqqanik 10-inik imaluunniit tupernik nappaavigineqarsinnaavoq. Nunaminertaq LO1.4 illuaqqanik 40-inik imaluunniit tupernik nappaavigineqarsinnaavoq. Nunaminertaq LO.3 illuaqqanik 20-inik nappaavigineqarsinnaavoq. Illuaqqat angissusissaannut tunngassuteqartoq imm mi takuneqarsinnaavoq. Piumasaqaatit matumani atuuttussat tassaapput, nunaminertamik tunniussinermi piumasaqaatit, nunaminertap atorneqartussap aningaasarsiutigalugu atorneqarnissaanut tunngassuteqartut, tassani apeqqutaatinneqassanngilaq atortuutinik ataavartussanik pilersitsisoqarsimanera. 5. Nunaminertami sanaartorfiusumi LO1.2-mi Paul-Emile Victorip illuaraa, takornariartitsivittut atorneqassaaq; ilisimatuussuseq aallaavigalugu katersanik takornarniarfittut aamma saqqummersitsivittut/ sanaluttarfittut atorneqassalluni. 3. Detailområde L01.1, L01.3 og L01.4 må anvendes enten til turisthytter med tilhørende service-/teknikbygning eller til teltplads med tilhørende service- /teknikbygning. 4. Detailområde L01.1 rumme op til 10 hytter og / eller telte. Detailområde L01.4 kan rumme op til 40 hytter og / eller telte. Detailområde L0.3 kan rumme op til 20 hytter. Hytternes maksimale størrelse fremgår af pkt Der gælder samme vilkår for kommerciel udnyttelse af arealtildeling uanset om der etableres faste anlæg. Alle faste konstruktioner til udlejningsmæssig overnatning skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Grønlands bygningsreglement. 5. Detailområde L01.2, Paul- Emile Victor s hytte, må anvendes til turistformål i form af forsknings- og besøgscenter med udstillings-/værkstedsbygning. Takornarniat illuaraannik immikkoortortami Der må ikke etableres turisthytter uani pilersitsisoqaqqusaanngilaq, i dette område, men alene ilisimatusarnermi assigisaanullu overnatningsmulighed i attuumassuteqartut aallaavigalugit tilknytning til forskningsaktivitet nunaminertami tassani taamaallaat Paul o.l. i Paul-Emile Victor s hytte. Emile Victorip illuaraani unnuisoqarsinnaavoq. ASI DET ÅBNE LAND EQI 15

16 Aalajangersakkat immikkut ittut Detaljerede bestemmelser 14. Sanaartukkat annertussissaat inissisimaffiilu 14. Bebyggelsens omfang og placering 6. Nunaminertat sanaartorfiup avataaniittut sanaartorfigeqqusaanngillat. 1. Nutaamik sanaartorneq, illunik pioreersunik allilliineq kiisalu allanngortiterinerit allilliinerillu ilanngussaq 1-3-imi sanaartorfissatut takussutissat iluini taamaallaat sanaartoqqusaapput. 6. Arealerne uden for detailområderne skal friholdes for bebyggelse. 1. Ny bebyggelse, udvidelse af eksisterende bebyggelse samt om- og tilbygninger, må kun opføres inden for de på Bilag 1-3 viste detailområder. 2. Sanaartorfissat ataasiakkaat ima annertussuseqarput: - LO1.1: 16 ha missaanniippoq - LO1.2: 5 ha missaanniippoq - LO1.3: 7 ha missaanniippoq - LO1.4: 9 ha missaanniippoq 3. Sanaartorfissani ataasiakkaani illuaqqat kisimiitillugit imaluunniit ataatsimoortillugit imaluunniit uiuleriiaarlugit sanaartorneqarsinnaapput. 2. De enkelte detailområder har følgende størrelser: - L01.1: ca. 16 ha. - L01.2: ca. 5 ha. - L01.3: ca. 7 ha. - L01.4: ca. 9 ha. 3. Inden for detailområderne kan hytter opføres som fritliggende eller som klynge- eller række bebyggelse. 4. Illuaqqat nutaat sananeqartussat sanaartukkanut pioreersunut imaluunniit iluaqqiorfissatut qinnutigineqarsimasunut 15 meterimik ungasissuseqartinneqassapput, ungasissuseq illuaqqap aniinganeraniit naatsorsorneqassaaq. 5. Nutaanik sanaartornermi ungasissusissamut piumasaqaat annikinnerusinnaavoq, sanaartukkat uiuleriiusimappata imaluunniit ataatsimoortillugit sananeqarsimappata. 6. Tupeqarfik ataatsimoorluni tupeqarfittut aaqqissuunneqassaaq, teknikimut atortuutinik, anartarfinnik il.il. kiisalu illumik kiffarsuussivimmik peqassalluni. Ikuallattooratarsinnaanermut sillimaniarneq pissutigalugu toqqip isuaniit toqqimut allamut ungasissusissaq minnerpaamik 2 m-riussaaq, toqqilli anngajaajuppata angisuujuppataluunniit ungasissussaq minnerpaamik 3 m- iussaaq. 4.Nye hytter må ikke opføres nærmere end 15 meter fra anden eksisterende eller ansøgt hytte, regnet fra deres yderste fremspring. 5. Ny bebyggelse dog opføres med mindre indbyrdes afstand såfremt hytterne opføres som række- eller klyngebebyggelse. 6. Teltpladser kan indrettes som en samlet lejr med en tilhørende teknik-, sanitets- og servicebygning. For forebyggelse af brand anbefales det at telte opstilles med en afstand på min. 2 meter fra badun til badun, hvis der er tale om standardtelte, og min. 3 meter fra badun til badun, hvis der er tale om tipier eller større telte. 7. Nutaamik sanaartugaq napparneqassaaq sanaartornermut pilersaarut ataatsimoortoq naapertorlugu. 8. Sanaartukkat anginerpaamik ima angitigisunngorlugit sanaartortoqassaaq: - Takornarniat illuarai: 80 m² - Illut kiffartuussiviit/ teknikkikkut atortut illui: 100 m² - Tikeraarnermi qitiusoqarfik il.il. Victorip illuaraata eqqaani sananeqarsinnaavoq. 7. Ny bebyggelse skal opføres efter en samlet bebyggelsesplan. 8. Bebyggelse må opføres med følgende maksimale bruttoetagearealer: - Turisthytter: 80 m² - Service-/teknikbygninger: 100 m² - Besøgscenter mv. må opføres indenfor Victors hyttes areal. Aalajangersakkat taakkua aalajangersakkanut allanut aalajangersaasuupput, tamatumanili pineqanngillat kommunimut pilersaarummut aalajangersakkat naliginnaasut, immikkoortortami L-mi ungasissusissamut aalajangersakkanut piumasaqaatit, tamatumanimi illuaqqat sananeqarsinnaapput illuaqqamiit 30 meterinik qaninnerusumik Disse bestemmelser fastlægger herved andre bestemmelser end Kommuneplanens generelle afstandskrav for L-områder således, at hytter kan opføres med mindre afstand til nabohytter end 30 meter og med et større areal end 60 m 2. ASI DET ÅBNE LAND EQI 16

17 Aalajangersakkat immikkut ittut Detaljerede bestemmelser ungasissusilerlugit kiisalu sanaaq 60m 2 -imik annertunerutillugu. 9. Sanaartukkat portussutsimik ataatsimik portussusilerlugit sanaartorneqassapput aamma nunap qaavaniit illup qaliata aniinganeranut uuttortalugu 5,5 meteri sinnernagu sanaartortoqartassaaq. 10. Uuttortaariaatsit Qaasuitsup Kommunianit akuerisat tunngavigalugit sanaartukkat ataasiakkaat pilersaarusiorneranni sanaartukkap portussusia nunap qaavaniit illup qaliata aniinganeranut uuttortarlugu aalajangersaasoqartassaaq. Nunaminertamik qinnuteqarnermi uppernarsarneqassaaq, illuaqqat sananeqartut isumannaatsumi inissinneqarsimanissaat, assersuutigalugu uliguttartumiissanngitsut imaluunniit tassaarujussuarneranik anguneqartartumiissanngitsut 11. Sanaartukkat sapinngisamik ima inissinneqassapput; nunap pinngoqqaamminiit isikkua aamma nikerartumik portussuseqarnera ataqqineqassaaq aamma malinneqassaaq. Taamaalilluni illuaqqat tamarmik pitsaasumik isikkiveqarnissaat qulakkeerneqassaaq. 12. Illuaqqat nutaat kuunniit tatsiniillu 100 meterimik qaninnerunatik sanaartorneqassapput. Illuaqqat nutaat qangarsuarnitsat ersiinnartut imaluunniit nalunaaqutsikkat 60 meterinik qaninnerunagit sanaartorneqassapput. 13. Illup portoqqataanik anerasaartarfiit tamaallat portutigisunngorlugit pukkinninngorlugilluunniit sanaartorneqarsinnaapput aamma sanaartukkamut toqqaannartumk atasunngorlutik pilersinneqarsinnaapput. Aneerasaartarfiit 15 m²-miit angininngorlugit sanaqqusaanngillat aamma qaliaqaqqusaanngillat. 9. Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage og må ikke gives en højde der overstiger 5,5 meter til kip. 10. Bygningshøjden fastsættes som en højde målt fra terræn til kip ud fra en fastsat niveauplan for den enkelte bygning, som er godkendt af Qaasuitsup Kommunia. Ved ansøgning om arealtildeling skal det dokumenteres, at hytterne placeres forsvarligt i forhold til f.eks. havstigninger og tsunamier. 11. Bebyggelse skal så vidt muligt placeres, så de respekterer og følger terrænets naturlige og varierende højder, og således at der sikres gode udsigtsforhold for alle hytter. 12. Nye hytter må ikke opføres nærmere end 100 meter fra elve og søer. Nye hytter må ikke opføres nærmere end 60 meter fra synlige eller påviste fortidsminder. 13. Terrasser må kun opføres i stueplan med bygningen eller lavere, og skal etableres i direkte tilknytning til bebyggelse. Terrasser må ikke være større end 15 m², og må ikke overdækkes. 14. Eksisterende bebyggelse kan i forbindelse med brand eller lignende genopføres i samme omfang. 15. Sanaartukkap silatimigut isikkua 15. Bebyggelsens ydre fremtræden 14. Illut pioreersut ikuallannerminni assigisaanniluunniit pisoqarnerani toqqavimminni napparneqaqqissapput aamma angissusia allanngortinneqassanngilaq 1. Nutaamik sanaartukkat silatimikkut isikkui 1. Ny bebyggelse skal fremtræde qisuussapput, imaluunniit igalaaminiussapput, med facader i træ eller glas, mindre dele kan fremstå i andre ma- atortut minnerusut allatut isikkoqarsinnaapput. Illup silatimikkut isikkui qisuit qalipanneqassapput imaluunniit qalipanneqaratik stå malede eller som naturligt paterialer. Facader af træ skal frem- pinngoqqaatimi qanganisarpasissutut isikkui tinerende uden malerbehandling piginnarneqassapput imaluunniit qisuit illersorniarlugit akimut ersittumik qaamikkut qali- transparent træbeskyttelse. eller overfladebehandlet med panneqassallutik. Udvendige farver på bebyggelse ASI DET ÅBNE LAND EQI 17

18 Aalajangersakkat immikkut ittut Detaljerede bestemmelser Illup silatimigut qalipannerani qalipaatit taartumi qaammartartut atorlugit imaluunniit qali- neonfarver eller andre kraftige og telte må ikke have karakter af paatit sakkortuut atorlugit qalipaqqusaanngillat. kulører. 2. Tage skal beklædes med tagpap i farverne sort eller mørke- 2. Illup qaliai qalissiamik qernertumik imaluunniit qasertumik taartumik qallerneqassapput imaluunniit issumik sanaartorfiup gråt. eqqaaneersumik qallerneqassapput. 3. Seqerngup qinnguaanik nukissiuutit illup qaliata ilaanut aamma illup silataata iigartaanut nukissiuutitut ikkussuunneqarsinnaapput. 4. Illup toqqavia savimerngit soqqaat qaqqamut ikkussuunneqarsinnaapput. 5. Toqqaviit pisariaqartitat sinnerlugit portuneroqqusaanngillat, tassa imaappoq; nunap qaanit meteri ataaseq sinnerlugu toqqavik portussussuseqaqqusaanngilaq. 6. Qullillit piffimmi angallannermut sanilerisanullu akornusersueqqussanngillat. 3. Der kan opsættes solfangere/solceller som en integreret del af tag- og facadekonstruktion. 4. Fundamenter kan udføres med stålsøjleforankring til fjeldet. 5. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindstehøjde ikke må overstige 1 m over oprindeligt terræn. 6. Belysning må ikke være til gene for områdets generelle anvendelse. 7. Allagartalernerit Qaasuitsup Kommuniata 7. Opsætning af skilte kræver akuersissuteqarnissaannik piumasaqarfiupput. Qaasuitsup Kommunias tilladelse. 16. Aqquserngit aqqusineeqqat biilinullu uninngasarfiit 16. Veje, stier og parkering 17. Nunaminertat sanaartorfiusussanngitsut kiisalu suli sanaartorfigineqanngitsut 17. Friarealer og ubebyggede arealer 1. Immikkoortortami aqquserngit tunngaviit malillugit sanaartorneqassapput, ilanngussaq 2-imi takuneqarsinnaasut naapertorlugit 2. Pisuinnaat aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. 1. Sanaartorfiup avataani nunaminertani minnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq; pinnguartarfiit, ikumaartitsivik asiarnermilu atorneqartartut pilersiortorneqarsinnaapput. 2. Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nuna sapinngisamik mianersuunneqassaaq. Nuna aserugaq iluarsaateqqissaaq aamma qaartiterinerlukut, sanaartornermilu eqqagassaalersimasut piiarneqassapput. 3. Qaartiterinermi sanaartorfigissaanermilu issoq naasullu pioreersut sapinngisamik allanngutsaalineqassapput imaluunniit suliarineqarlutik aamma toqqortaatigineqarlutik, taamaalilluni sanaartorneq naammassippat nunaminertamut utertinneqaqqisinnaanngortinneqassallutik. 4. Illuaqqamik piginnittoq illup eqqaani nunaminertamik eqqiluitsuutitsinissaminut kusanartuutitsinissaminullu pisussaaffeqarpoq,tamatumani aamma pineqarput tuperlutik tammaarsimaartut. 5. Immikkoortortami qimmiveqaqqusaanngilaq imaluunniit silami arlaannik toqqortaasiveqaqqusaanani.. 1. Områdets stinet kan udbygges efter principperne, der er vist på Bilag Eksisterende stier skal opretholdes. 1. Der kan på arealer uden for byggeområderne etableres mindre anlæg i form af legeplads, bålplads og andre rekreative funktioner. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, byggeaffald o.l. 3. I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. 4. Ejeren af hytterne eller teltlejren har pligt til at holde arealet rundt om ejendommen pænt og ryddeligt. 5. Der må ikke placeres hundehold eller etableres udendørs oplag inden for området. ASI DET ÅBNE LAND EQI 18

19 Aalajangersakkat immikkut ittut Detaljerede bestemmelser 6. Immikkoortortap iluani ungalunik ikkussuisoqarsinnaanngilaq. 6. Der kan ikke opsættes hegn eller stakit inden for området. 7. Ilanngussaq 2-imi pisuttut illerngi takuneqarsinnaasut qaqugukkulluunniit sanaartorfigeqqusaanngillat kallerup innerata aqqutaanik aamma atortorissaarutinik ilitsivigeqqusaanngillat. 8. angallassilluni aqqutissanik pisuffissanillu pisariaqartunik kiisalu sinerissami talittarfimmut ikaartarfinnik sanaartorfinnut tamanu L01.1-L0.4-mut atassunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Nunaminetamik atuinissamut qinnuteqarnermi uppernarsarneqassaaq, talittarfiit isumannaatsumik assersuutigalugu ulittarneq tinittarnerlu ulussaarsuaqartarneralu eqqarsaatigalugit inissinneqarsimassasut. 7. Det på Bilag 2 viste vandrespor gennem området skal til enhver tid friholdes for bebyggelse, ledninger og andre anlæg. 8. Der kan i tilknytning til hvert af detailområderne L01.1-L01.4 etableres nødvendige kørespor og stier, samt anløbsplatform på den tilstødende kyst. Ved ansøgning om arealtildeling skal det dokumenteres, at anløbsplatforme placeres forsvarligt i forhold til f.eks. havstigninger og tsunamier. 18. Sanaartukkat avatangiisillu allanngutsaaliorneqarneri 18. Bevaring af bebyggelse 19. Ledninginut tunngassuteqartut kiisalu teknikikkut atortorissaarutit 19. Ledningsforhold og tekniske anlæg 1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq. 1. Ingen særlige bestemmelser. 1. Imermik pilersuinermut atortorissaarutinik immikkoortortamut pilersuisussanik pilersitsisoqarsinnaavoq. 2. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. 3. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu. 4. Installation af generatorer skal ske i udhuse, der er lydisoleret på en sådan måde, at støjen reduceres mest muligt. 5. Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat. 6. Imermik pilersuineq kikkunnit tamanit atorneqarsinnaasumik pilersitsiviussaaq immikkoortortani ataasiakkaani, immikkoortortaq tamakkerlugu pilersuisinnaasumik kiisalu asaanerani imeqarniarneq tatsit kuuit qanittumiittut atorlugit immikkoortortaq tamakkerlugu qulakkeerisumik naammassineqarsinnaavoq. Tupeqarfimmik illuaqqanilluunniit piginnittutp 1. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til vand til de enkelte områders lokale forsyning. 2. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. 3. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. 4. Installation af generatorer skal ske i udhuse, der er lydisoleret på en sådan måde, at støjen reduceres mest muligt. 5. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. 6. Etablering af vandforsyning skal ske som fællesanlæg for hvert enkelt detailområde, der kan forsyne hele detailområdet og kan udføres som sommervandsledning fra nærmeste sø eller elv, ASI DET ÅBNE LAND EQI 19

20 Aalajangersakkat immikkut ittut Detaljerede bestemmelser akisussaaffigaa imermik pilersuineq uumasut nakorsaannit akuersissutigineqarnissaa.. 7. Eqqagassat illoqarfimmut nunaqarfimmulluunniit qaninnerpaamut nassarneqartassapput kommunillu eqqagassat pillugit ileqqoreqqusaa naapertorlugu iginneqassallutik 8. Piffimmit eqqagassat isumannaatsumik isumagineqassapput. Tamatumani eqqakkanik assartuinermi atugassaritinneqartut taamaaputtaaq. 9. Illuaqqat takornarissanit atorneqartartut, illuaraqarfiusumilu sullissinikkut teknikkikkullu atortuleruteqarnikkut atortuutit kiisalu pulaartunit isersimaffigineqarsinnaasuni perusuersarnikkut atortorissaarutinik inissiivigineqarsimassapput. 10. Atserinermut eqqaaneq taamaallaat Qaasuitsup kommuniani avatangiisit atserinermullu inatsisit naapertorlugit akuersissummik pissarsinikkut ingerlanneqarsinnaavoq. 11. Qalianit imermillu ipertuumik kuuffeqarniarneq sanaartukkanut eqqaamiuusunut, inuit aqqutaannut sukisaarsaatigalugulu siunertanut akornutaassanngilaq 12. imermik eqqaaneq Qaasuitsup kommunianit akuersissuteqarnikkut aatsaat pisinnaavoq tk Immikkoortortap iluani teknikkikkut atortulerutinik annikinnerusunik immikkoortortap pilersorneqarneranut tunngassuteqartunik sannartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat iluseqassapput avatangiisinut tulluuttungngorsarlugit. som har kapacitet, der dækker lejren eller hytteområdets størrelse. Det påhviler ejeren af telt- eller hytteområde, at kvaliteten af drikkevand godkendes af veterinærmyndigheden. 7. Affald skal tages med til nærmeste by eller bygd og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. 8. Affald skal opbevares på en forsvarlig måde. Samme forhold gør sig gældende ved transport af affald ud af området. 9. Turisthytter, service-/teknik bygninger for hytteområder og teltlejre samt besøgscenter skal forsynes med tørklosetter eller lignende kloset. 10. Bortskaffelse af latrin må kun ske efter godkendelse fra Qaasuitsup Kommunia og i henhold til gældende lovgivning for miljø og bortskaffelse af latrinært affald. 11. Afledningen tagvand og gråt spildevand må ikke være til gene for omkringliggende bebyggelse, stier og arealer til rekreative formål. 12. Udledning af spildevand kræver tilladelse fra Qaasuitsup Kommunia jf Inden for hele delområdet kan der evt. opføres mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes, så de indpasser sig diskret i landskabet. 20. Pinngortitaq, avatangiisit kiisalu silaannaap pissusaanut tunngassuteqartut 20. Natur-, miljø- og klimaforhold 1. Nunaminertamik, kuunnik tatsinik imarmillu mingutitsisoqassanngilaq. 2. Illuaqqiornermi illuaqqanik tupernillu atuinermi uumasut immikkoortortap eqqaaniittoq pinngortitaq ima eqqarsaatigineqartassaaq; immikkoortortaq tamanna mingutsinneqassani imaluunniit aserorterneqassanani. Sanaartornermi atortut ilamiitinneqartut illersorsinnaasumik aaqqinneqassapput. 3. Nuna immerneqarlunilu aaqqissuuteqqinneqarsinnaavoq atortunit imermik mingutitsisinnaanngitsunik. Nunamik immiutissaq, 1. Forurening af landområder, elve, søer og hav må ikke finde sted. 2. Under opførelse og brug af hytter og teltpladser skal der tages hensyn til dyrelivet og den omkringliggende natur således, at området ikke forurenes eller spoleres. Udendørs opbevaring af byggematerialer skal ske forsvarligt. 3. Opfyldning og retablering af ASI DET ÅBNE LAND EQI 20

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17.

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17. KPT Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 14. Immikkoortortaq pillugu pilersaarut imm. 1200-C17.4. Ilulissani

Læs mere

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA KOMMUNIP 1992-IMIT 2005 TIKILLUGU PILERSAARUSIORFIGINEQARNERANUT TAPILIUT 44 MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT TILLÆG 44 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Nr. 44 Kommunip

Læs mere

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold QAAKOM KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 24. Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiinermi

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58 QAASUITSUP KOMMUNIA Malugiuk: Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut nr. 58- imut siunnersuut Ilimanamut tunngassuteqartoq, piffissani 04.12.2013-imiit 10.02.2014-ip tungaanut tamanit oqaluuserineqartussanngorlugu

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliut nr. 57 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT TAPILIUT 39 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TILLÆG 39

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa C15.2 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaanik immikkoortoq ataatsimoorussatut siunertanut atugassaq Lokalplan Ilulissat Kommune Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq QAASUITSUP KOMMUNIA Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliussaq nr. 2 Kangaatsiaq pillugu Kommunemi

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq A19.3 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A19.3 16.02.2009-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Lokalplan A19.3 er offentligt

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN LOKALPLAN NR. 18 I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN Diskobugten A-11 Edvard Sivertsenip Aqq. Nassuiaatit / Signaturforklaring DECEMBER 2003 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 18 HOTELUDBYGNING

Læs mere

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Nr. 22 Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Tillæg til Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri.

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Gennemgang af indsigelser og bemærkninger til: Forslag til Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. DELOMRÅDE A-11 TIL BOLIGFORMÅL OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Hermed offentliggør Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13. Formål.

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

KPT AAS 1000-B21 Aasiaat kujammut kitaa tungaani nunaminertaq inuussutissarsiutinut atugassiaq nutaaq

KPT AAS 1000-B21 Aasiaat kujammut kitaa tungaani nunaminertaq inuussutissarsiutinut atugassiaq nutaaq 2 AAS 1000-B21 KPT AAS 1000-B21 Aasiaat kujammut kitaa tungaani nunaminertaq inuussutissarsiutinut atugassiaq nutaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-29-p tapia ilanngullugu. Immikkoortortaq

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

KPT 0003-L15 "Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik". "Skiområde nord for Qeqertarsuaq" 0003-L15

KPT 0003-L15 Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik. Skiområde nord for Qeqertarsuaq 0003-L15 0003-L15 KPT 0003-L15 "Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik". Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 31. Immikkoortortamut 0003-L15- imut immikkoortortamut

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa Qimmit qimuttut kiisalu qimmeqarneq qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 30. oktober 1998-imeersumi 13, imk. 1, aamma 28, imk.

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

ILAQUTARIIT ILLUAT FAMILIErNES HUS

ILAQUTARIIT ILLUAT FAMILIErNES HUS ILAQUTARIIT ILLUAT FAMILIErNES HUS IMMIKKOORTOQ 1 / ETAPE 1 PROJEKTIMUT SIUNNERSUUT / PROJEKTFORSLAG / 24.05.2013 ILAQUTARIIT ILLUAT / FAMILIERNES HUS SIULEQUTSIUSSAQ / INTRODUKTION Uani Ilaqutariit Illuat

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA JUNI 2003 1. INDLEDNING Hermed fremlægger Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til LOKALPLAN NR. 16 KOLLEGIE-BOLIGER I OMRÅDE A-27

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 10. november 2011 Bureau for Inatsisartut 2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 KOMMUNELANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 lanområdet... 4 lanens formål og indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Det åbne land Hytter og sommerhusområder Rekreative anlæg Dyrehold og jordbrug Tekniske anlæg Friholdte områder K1 K2 L1 Akia L2 Alluitsoq L3

Det åbne land Hytter og sommerhusområder Rekreative anlæg Dyrehold og jordbrug Tekniske anlæg Friholdte områder K1 K2 L1 Akia L2 Alluitsoq L3 Det åbne land Hytter og sommerhusområder Rekreative anlæg Dyrehold og jordbrug Tekniske anlæg Friholdte områder K1 K2 L1 Akia L2 Alluitsoq L3 Kuussuaq L4 Narsap Ilua Turisme L5 Tatsip Ataa L6 Eqaluit M1

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguartarfiit pinngortitap nammineq pilersitai meeqqanut tamanut Qisuit pitsassuit Immikkut qisuit toqqarsimavagut sibirisk

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Sags nr. 2012-063627 Dok.nr. 1039192 Udarbejdet af: Departementet for Boliger,

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. maj 2014 Sanaartukkat Anlæg Sanaartornerluttoqaraangat kukkussutinut amigaatinullu

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI FORSLAG TIL NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 2014-094345 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 Årsberetning Boligklagenævnet 2013 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Pingasunngorneq, oktobarip 8-anni 2014, nal.13.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen aamma Katti Frederiksen. Peqataasinnaanatik nalunaartut: Stephen

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 Indhold INDHOLD Kommuneplantillæg 3A8-3, Iiminaq Indhold... 2 Vejledning... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Bilag K-10 Ulloq 30. aggusti 2014 Ittoqqortoormiit Eqqartuussivianit suliami suliassat allattorsimaffiini no. SER-ILL-KS 0031-2014

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00 Inatsisartut Allattoqarfiat 28. maj 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Skatter Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 PHÆVELSE AF OMRÅDE A 20 OPHÆVELSE AF OMRÅDE 20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE OMRÅDERNE A 21, A 22 22 OG D3 D3 1. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Hermed foreligger det af Ilulissat Kommunalbestyrelse

Læs mere

Fenja - Beauty & Fit 4 U Akit / Priser Vippe extension:............................. 595 kr. Ansigt behandling. Priser fra:................... 375 kr. Akupunktur. Priser fra:........................ 200

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 KOMMUNEPLANTILLÆG 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...4

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet 1 Oqaasiliortut ataatsimiinneranni, pingasunngornermi aggustip 12-ianni 2009, nal. 10.00, Ilimmarfimmi Oqaasileriffimmi, imaqarniliaq. Ataatsimiinnermi peqataapput: Stephen Heilmann, Abia Abelsen, Eva

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Departementet for Boliger, Natur og Miljø Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Avatangiisinik nakkutilliineq pillugu nalunaarusiaq 19.05.2014 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu malittarisassat ilitsersuutit / Vejledende retningslinjer om hjemmehjælp

Qaasuitsup Kommunia Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu malittarisassat ilitsersuutit / Vejledende retningslinjer om hjemmehjælp Qaasuitsup Kommuniani angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu malittarisassat ilitersuutit Vejledende retningslinjer om hjemmehjælp i Qaasuitsup kommunia 1). Atuunnera: Matumani malittarisassat

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

For dansk - vend rapporten om

For dansk - vend rapporten om For dansk - vend rapporten om Imai Siulequt 5 Eqikkaaneq 6 Siulequt 9 Timikkut piginnaanerit nassuiarneri Aalassarissusermik piginnaanerit 11 11 Sianiutitigut piginnaanerit 11 Eqqarsarsinnaaneq 14 Piginnaaneqarnermut

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Kommune Kujalleq. Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG nr. 6 til Kommune Kujalleq Kommuneplan

Kommune Kujalleq. Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG nr. 6 til Kommune Kujalleq Kommuneplan Kommune Kujalleq Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG nr. 6 til Kommune Kujalleq Kommuneplan 2011-2022 Walsøevej Skolevej ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE FOR OMRÅDE 200-A8 VED WALSØEVEJ I QAQORTOQ MED MULIGHED FOR

Læs mere