TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT"

Transkript

1 TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT TAPILIUT 39 KOMMUNEMI PILERSAARUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TILLÆG 39 KOMMUNEPLAN Qeqqata Kommunia

2 Nr 39 Kommunimi pilersaarummut tapiliut 39-tut siunnersuut 1992-imiit 2005-imut kommunemi pilersaarut Teknikkimut atortuutinut atugassiaq - Aqqusinersuarmi mittarfikoq, Sisimiut Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussaq uannga suliarineqarpoq: Qeqqata Kommunia Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik Postboks Sisimiut Oqarasuaat: Allakkasuartaat: Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussassatut siunnersuut nr. 39, 2010-mi juulip 27-anit septembarip 7-ata tungaanut tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq. Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussassatut siunnersuut Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit 2010-mi juulip 26-ani akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussassatut siunnersuut Kommunalbestyrelsimit 2010-mi juulip 26-ani akuersissutigineqarpoq. Kommunalbestyrelsip 2010-minovembarip 23-ani ataatsimiinnerani Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussq nr. 39 inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq nr mi decembarip 3-ani tamanut saqqummiunneqarpoq Forslag til Kommuneplantillæg 39 Kommuneplan Område til Tekniske Anlæg - Heliport ved Aqqsinersuaq, Sisimiut Kommuneplantillægget er udarbejdet af: Qeqqata Kommunia Området for Teknik & Miljø Planafdelingen Postboks Sisimiut Telefon: Telefax: Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 har været i offentlig høring i perioden den 27. juli til 7. september Forslaget til kommuneplantillægget er vedtaget i Økonomiudvalget den 26. juli Forslag til kommuneplantillægget er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. juli Kommuneplantillæg nr. 39 er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. november Kommuneplantillæg nr. 39 er offentligt bekendtgjort den 3. december 2010

3 KOMMUNEMI PILERSAARUT SUUGAMI? HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, decembarip 5-ani 2008-meersoq aamma kommunimi pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuisarneq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 7, februaarip 26-ani 2009-meersoq naapertorlugit, kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermigut nunaminertanillu aqutsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut akornanni pissutsit tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut kommunimi nunaminertat atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa. Taamaattumik pilersaarusiornermi tamakkiisumik assiliartaliisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq, taamaalillunilu iliuusissat aalajagersimasut tassunga atatillugu innuttaasunit kommunalbestyrelsimillu nalilerneqarsinnaassallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi illoqarfiup ineriartornerani takussutissatut aallaavigineqassaaq. Kommunimi pilersaarummi kommunimi nunaminertat qanoq atorneqarnissaat pillugit kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Illuliornermi, aqqusinniornermi, pisuinnarnut aqqusinniornermi, teknikkimut tunngasunik sanaartornermi il.il. qanoq inissiisoqassanersoq aamma immikkoortup aalajangersimasup iluani qanoq ilusiliisoqassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut iluinut aalajangersagaqarpoq. Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunimi pilersaarummut tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna pisinnaanngussaaq. Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq una Sisimiut Kommunetoqaani immikkoortitap ilaanut ilaavoq. Taamaattumik Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq Sisimiuni 1992-imiit 2005 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaavoq. Kommunemi pilersaarummut tapiliussaq nassuiaatitaqarpoq, tassanilu kommunemi pilersaarutikkut pilersaarutit tunngavigisaat aalajangersarneqarlutik. Tamatuma kingorna aalajangersagartaa tullinnguutissaaq, tamatumani nunaminertat qanoq atorneqarnissaanut, illuliornermut, aqqusinniornermut, pisuinnarnut aqqusinniornermut, teknikkimut tunngasunik sanaartornermi il.il. qanoq inissiisoqassanersoq aamma immikkoortup aalajangersimasup iluani qanoq ilusiliisoqassanersoq pineqarlutik. Kommunimi pilersaarutaani tapiliummut pilersaarutinullu allanut tunngasutillugu paasissutissat tullinnguuttumut saaffiginnissuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaapput: Efter Landstingsforordningen nr. 11 af 5. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse, har kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration pligt til at medvirke til, at arealerne indenfor kommunen tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Derfor udarbejdes kommuneplanen der giver et helhedsbillede af planlægningen, og derved får borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng. Kommuneplanen er det plandokument der styrer den fremtidige fysiske udvikling i kommunen. I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes. Indenfor de forskellige arealer er der bestemmelser for placeringen og udformningen af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv. Kommuneplanen kan ændres f.eks. når den på nogle punkter ikke er tilstrækkelig eller tidssvarende. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Dette kommuneplantillæg omhandler et delområde der hører ind under den daværende Sisimiut Kommune. Derfor er Kommuneplantillægget en del af Kommuneplan Sisimiut. Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel, der fastlægger de forudsætninger og mål, der ligger til grund for kommuneplantillægget. Herefter kommer bestemmelsesdelen, der består af overordnede og detaljerende bestemmelser for areal anvendelsen, placering samt udformning af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv. Oplysninger om dette kommuneplantillæg og andre planforhold kan fås ved henvendelse til: Qeqqata Kommunia Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik Qeqqata Kommunia Området for Teknik & Miljø Planafdelingen

4

5 IMAI INDHOLD NASSUIAAT A. Tunuliaqutaq B. Immikkoortitap ullumikkutut isikkua...8 C. Kommunimi pilersaarummut tapiliussami siunertaq...10 D. Kommunimi pilersaarummut tapiliussap imaa...10 E. Pilersaarummut allanut attuumassutit...14 F. Atuuffii...16 G. Tamanut saqqummiussineq...17 H. Inaarutaasumik akuersissuteqarneq...18 AALAJANGERSAKKAT MALITTARISASSAT PINGAARNERIT 1 Siunertaq Killilersuineq Atorneqarnera Sanaartukkat Sanaartorfiup annertussusia inissisimaffialu Sanaartorfissat Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinulluunin gasarfik Allanngutsaalisariaqartut Avatangiisitigut piumasaqaatit isumannaallisaanermilu killigititat Immikkut aalajangersakkat...21 AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERSUT 11 Sanaartorfiup annertussusia inissisimaffialu Sanaartukkat silatimikkut isikkui Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinulluunin gasarfik Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut Sanaartukkat teknikkukkullu atortut ataatsimoorussat Aningaasaqarnermut tunngasut Avatangiisinut tunngasut Nutaanik sanaartukkat atulerneqarnissaannut piumasaqaatit...28 Ilanngussaq 1: Kommunip pilersaaeusiorneqarneranut, Ilanngussaq 2: Assitalerlugu pilersaarut, Ilanngussaq 3: Qalipaatinut Pilersaarut REDEGØRELSE A. Baggrund...7 B. Delområdet i dag...7 C. Kommuneplantillæggets formål...13 D. Kommuneplantillæggets indhold...13 E. Forholdet til anden planlægning...14 F. Retsvirkninger...16 G. Offentliggørelse...17 H. Endelig vedtagelse...18 BESTEMMELSER OVERORDNEDE BESTEMMELSER 1 Formål Afgrænsning Anvendelse Bebyggelse Bebyggelsens omfang og placering Restrummelighed Vej,sti- og parkering Bevaringsværdige træk Miljøkrav og sikkerhedszoner Særlige bestemmelser...21 DETALJEREDE BESTEMMELSER 11 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej, sti- og parkering Ubebyggede arealer Fælles anlæg og tekniske anlæg Økonomiske forhold Miljøforhold Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse...25 Bilag 1: Anvendelseskort, Bilag 2: Illustrationsplan, Bilag 3: Farveplan

6 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT A. Tunuliaqutaq Aqqusinersuarmi mittarfikup atuleqqinneqarnissaa periarfissinniarlugu, kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussaq suliarineqarpoq. Mittarfik qulimiguulinnuinnaq miffissatut, inissikkiartorfissatut, aallarfissatullu kisimi atugassiaavoq. Inuussutissarsiutilinnit apeqquteqaatigineqartup akuersaarneqarnissaanik Kommunalbestyrelsip kissaateqarnera, tassuunakkullu namminersortut ilaatigut takornarissanik angallassisinnaanissaannik periarfissinneqarnissaat tamatumunnga tunuliaqutaavoq. Kommunalbestyrelsen nalilerpaa, Aqqusinersuarmi qulimiguulinnut mittarfik siunertamut tassunga naleqqutissasoq imi Sisimiut illoqarfiani 799 meterinik takitigusumik mittarfittaarnissaa tikillugu qulimiguulinnut mittarfik atorneqarpoq. Air Greenland-ip timmisartunik Dash-7-inik nunap iluani timmisartuussineranut Sisimiuni mittarfiup kiffartuuppaa, taamaakkaluartorli timmisartut nammineq pigineqartut aamma kiffartuuttarpaat, soorluttaaq Air Greenland-ip qulimiguuliutai tassanngaa aamma kiffartuunneqarunnaartut. Qulimiguulinnut mittarfiup atorunnaarneqarneratigut, Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarutitigut D7-ikkut Sunngiffeqarnermut sanaartukkat inuusuttunut siunertaqartut aqqutigalugu nunap immikkoortortaa tamanna teknikkikkut atortuutinut atugassiaanikuulluni inuusuttunut sammisassaqartitsivissatut atugassianngortinneqarluni allanngortinneqarpoq. Nunap immikkoortortaa taanna ullumikkut inuusuttut ornittagaattut atorneqartup, qulimiguulinnut mittarfittut atugassianngoqqillugu kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut ugguuna allanngortinneqarpoq. REDEGØRELSE A. Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for at retablere den tidligere heliport beliggende ved Aqqusinersuaq. En heliport er en helikopterflyveplads som er en flyveplads eller et nærmere afgrænset område på bygningsværk, beregnet til udelukkende eller delvis brug for helikoptere, der lander, starter, ruller eller manøvrerer i lav højde. Baggrunden herfor er Kommunalbestyrelsens ønske om at imødekomme efterspørgslen fra erhvervslivet og derved give private operatører mulighed for at gennemføre helikopterflyvninger for blandt andet turister. Kommunalbestyrelsen har vurderet, at den oprindelige heliport ved Aqqusinersuaq vil være velegnet til dette formål. Heliporten var i brug frem til 1998, hvor lufthavnen i Sisimiut by blev åbnet med en 799 m lang bane. Sisimiut lufthavn betjener hovedsageligt Air Greenlands indenrigsflyvninger med flytypen Dash-7, men lufthavnen kan også tage imod privatfly, ligesom Air Greenlands helikopterflyvninger ligeledes udgår fra lufthavnen. Efter heliporten blev nedlagt, blev området i 2000 gennem Lokalplan D7 Fritidsanlæg med ungdomsformål overført fra at være et område til tekniske formål til et område til rekreative formål til ungdomsformål. Med dette kommuneplantillæg tilbageføres det område, som i dag anvendes til ungdomsklub, til heliport. Kalaallit Nunaat / Grønland Qeqqata Kommunia Sisimiut - Immikkortitap / Delområde Takuss. / Fig. 1 Immikkoortitap inissisimaffia / Delområdets placering 7

7 NASSUIAAT REDEGØRELSE B. Immikkoortitaq ullumikkutut isikkua Inissisimaffia Immikkoortitaq Sisimiut illoqarfiata avannamut kangerpasissuaniilluni nunaannarmullu killiup killinganiilluni, Sisimiut Kommuniani Kommunip imit 2005 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneratigut takussutissaq 1 takkuk immikkoortitaalluni illoqarfiup pilersaarusiorfigineqarneranut immikkoortup D7/E2-p iluaniilluni m2-it missaannik atsigaaq. Atuufia killeqarfialu Nunap immikkoortortaa ullumikkut inuusuttut ornittagaattut qimmeqarfittullu atorneqarpoq. Qulimiguulinnut mittarfiup atulerneqarneratigut immikkoortumi qimmiliviit allamut inissinneqassapput, inuusuttullu ornittagassaannik nassaarnissap tungaanut inuusuttut ornittagaat silami sammisassaqartitsiveqarani atuinnarallassalluni. Avannamut kangerpasissuani inuussutissarsiorfissangaatsiaq B8 ippoq. B8 suli sanaartorfigineqanngilaq, siunissamili inuussutissarsiorfinnik soorlu sannavinnik, toqqorsivinnik, garage-anik, pilersuivinnik, inissiivinnik, entreprenøreqarfimmik teknikkikkullu atortuutinik sanaartorfiusussaalluni. Nunap immikkoortortaata kitaatungaaniippoq Knud Rasmussens Højskolia. Kujataatungaaniippoq sanaartorfigeqqusaanngitsoq qanga qaartiterutinut inissiiviusimasoq. Immikkoortitap pitsaaqutaa Nunap immikkoortortaata qulimiguulinnut mittarfittut atugassaanikuuneratigut, siunertamut tassunga atulerneqaqqinnissaa iluaqutaavoq. Nunap immikkoortortap eqqaani nunaminertat inuussutissarsiorfittut atorneqarnerussapput, inuussutissarsiorfinnullu mingutsitsinerusinnaasunut ilinniartitsivittulluunniit atorneqarsinnaassallutik. Taamaattumik tamatumunnga eqqugaasinnaasunik nunap immikkoortortap tamatuma eqqaani najugaqarfissiaqanngilaq. Qulimiguullit mikkiartorfissaat aallartarfissaallu Sisimiuni innuttaasunik imermik pilersuivimmut sunniuteqassanngilaq. B. Delområdet i dag Placering Delområdet ligger i den nordøstlige del af Sisimiut by på grænsen til det åbne land, se fig.1. Det omfatter hele delområde D7/E2, som er udlagt i Kommuneplan , Sisimiut Kommune, og dækker et areal på ca m 2. Anvendelse & afgrænsning Området anvendes i dag til ungdomsklub og hundehold. Når heliporten etableres, vil der blive fundet en anden placering til områdets hundehold, og ungdomsklubben vil i en overgangsperiode kunne forblive i området uden udendørs legearealer, indtil en anden placering er fundet. Mod nord og øst afgrænses området af et større kommende erhvervsområde B8. B8-området er ikke udbygget endnu, men skal på sigt rumme forskellige former for erhvervsvirksomheder som værksted, lagerbygning, garageanlæg, produktionsanlæg, lagerplads, entreprenørplads og tekniske anlæg. Mod vest afgrænses området af Knud Rasmussens Højskole. Mod syd af et større friholdt område, som tidligere har været udlagt til sprængstofdepot. Delområdets styrke Den store fordel ved at retablere området som heliport er, at området tidligere har været anvendt til dette formål. De omkringliggende områder anvendes primært til erhvervsformål og kan anvendes til særligt forurenende virksomheder eller undervisningsformål. Der er derfor ingen boliger i nærheden, som vil blive berørt. Ind- og udflyvningszoner til området vil ligge uden for Sisimiuts drikkevandsopland. 8

8 NASSUIAAT REDEGØRELSE Nunap immikkoortortaani nunap qanoq ilusaata nakuussuserpaa, taamaattumillu avannaatungaani qaarsoq qaqqajunnallu marluk kiisalu Kangerluaarsunnguup tungaanut nuna allanngortinneqassanngillat. Immikkoortortap ilaata pitsaanngequtaa Ukiut ingerlanerini Sisimiut illoqarfiata ineriartornera ilutigalugu, soorlu Sipinikumi ilinniartut inaannik sanaartornikkut qulimiguulinnut mittarfiup tungaanut illoqarfik ineriartortinneqarnikuummat assersuutigalugu najugaqarfik qaninnerpaaq 200 m missaani ungasissuseqarpoq, illoqarfimmi innuttaasut ilaat akornusersorneqarsinnaasassapput. Områdets landskabelige struktur er en styrke, derfor skal fjeldryggen mod nord samt to markante fjeldknolde bevares samt landskabsforløbet og kigget ned mod Kangerluarsunnguaq. Delområdets svaghed Med Sisimiuts udvikling de sidste mange år har heliporten fået en meget bynær placering forholdsvis tæt på byens centrale boligområder, da byen efterhånden er vokset ud til heliporten f.eks. er der ca. 200m til nærmeste bolig. Der kan derfor blive gener for beboerne i bymidten. v1 Takuss. / Fig. 3 Eqqaani nuna Kangerluaarsunnguarlu / Landskabsforløb og kig mod Kangerluarsunnguaq D1 C7 B8 D7 v1 Knud Rasmussenip Højskolia/ Knud Rasmussens Højskole qimmegarfik/ hundehold Inuusuttut ornittagaat/ ungdomsklub/ E3 D3 Takuss. / Fig. 2 Immikkoortup maannakkut atuuffia killeqarfialu, taamaattorli sungaartumik toornilersugaq nutaamik killeqarfilersorneranik takutitsivoq, taannalu kommunimi pilersaarummut tapiliussami atuutissalluni /Områdets nuværende anvendelse & afgrænsning men hvor den gule stiplede linje angiver den nye afgrænsning som er gældende for dette kommuneplantillæg 9

9 NASSUIAAT REDEGØRELSE C. Kommunip pilersaarummut tapiliussami siunertaa Immikkoortoq teknikkikkut atortuutinut atorneqarluni qulimiguulinnut mittarfittut kiisalu mittarfiup ingerlanneqarnissaanut inuussutissarsiornermut siunertalinnut, qulimiguulimmik mittarfittut hangar-italimmut, garage-littut taakkunungalu attuumassutilimmik iluarsaassisarfittalimmut, kiisalu immikkoortumi sanaartukkat pioreersut qalipaataannut atortuinullu naapertuuttut atorlugit sanaartorneqarnissaat kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut atorneqarnissaata qulakkeerneqarnissaa siunertaavoq. D. Kommunip pilersaarummut tapiliussap imaa Atorneqarnissaa Immikkoortoq teknikkikkut atortuutinut atorneqarluni soorlu qulimiguulinnut mittarfittut kiisalu mittarfiup ingerlanneqarnissaanut, hangar-imut taakkununngalu attuumassuteqartunut iluarsaassisarfittalimmut atugassiaavoq. Sanaartorneq Nutaamik sanaartornissanut, sanaartukkanillu pioreersunik alliliinissamut, kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussatigut sanaartorfissat arfinillit immikkoortinneqarput. Tamatuma saniatigut nutaamik sanaartukkanut annertussuseq, sanaartukkat silatissaannut qaliassaanullu atortunik qalipaatinillu toqqaanissamut kiisalu allagartalersuinissamut, qullilersuinissamut, containerinik inissiinissamut il.il. kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq aalajangersagaqarpoq. Immikkoortumi sanaartukkanut avatangiisinullu naapertuuttumik sanaartukkat sanaartorneqarnissaat siunertaavoq. Immikkoortoq ima pilersaarusiorneqarpoq, sanaartukkat annerusut hangar-isut atorneqartussat mittarfimmut toqqaannartumik atasunngorlugit immikkoortitaapput. Tamatumunnga atatillugu immikkoortup inuussutissarsiorfittut atorneqarnissaanut sanaartorfissat minnerusut arlallit immikkoortinneqarput. C. Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets formål er at sikre, at området kan anvendes til erhvervsformål, tekniske anlæg som helikopterflyveplads med hangar, garageanlæg og værkstedsfaciliteter i tilknytning hertil, samt at sikre at den samlede bebyggelse får et sammenhængende helhedspræg i form af materialer og farver. D. Kommuneplantillæggets indhold Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg som helikopterflyveplads med hangar, garageanlæg og værkstedsfaciliteter i tilknytning hertil. Bebyggelse Kommuneplantillægget udlægger seks byggefelter til opførelse af ny bebyggelse og til udvidelse af eksisterende bebyggelse. Kommuneplantillægget indeholder endvidere bestemmelser for udformningen af nyt byggeri i forhold til omfang, valg af materialer og farver for ydervægge og tagflader samt skiltning, belysning, containeropstilling mv. Hensigten er, at bygningerne fremtræder på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Området er disponeret sådan, at større bebyggelse, som naturligt vil kunne anvendes til hangar, er udlagt i direkte tilknytning til selve landingspladsen. I tilknytning hertil er der udlagt en række mindre byggefelter til områdets øvrige erhvervsformål. 10

10 NASSUIAAT REDEGØRELSE Immikkoortup pilersarusiorneqarnera Mittarfimmi miffissap qangattarfissallu nalaa FATO område-mik taaneqartartoq (Final approach and takeoff area), qulimiguulinnit AS350-iinnarnit ullukkuinnaq miffissatut qangattarfissatullu atugassanngortinneqarpoq. Tamatuma saniatigut annaassiniarneq klasse 3 qulimiguulik qangattaraluarluni arlaatigut akornuteqartilluni mittariaqarneranut imaluunniit isumannaatsumut mikkiartornissaanut, imaluunniit miffissamut tulluartumut isumannaatsumik timmiinnartoqassappat qanga ajoquserneq apeqqutaalluni FATO aamma atorneqarsinnaassaaq. Qulimiguullit mikkiartorfissaasa inissisimanissaanik naatsorsuut kiisalu FATO, taamatullu nunap qanoq innera aallaavigalugit immikkoortumi sanaartorfissat inissinneqarput. Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinulluuninngasarfik Immikkoortoq Aqqusinersuarmit Mittarfimmut aqqutaatigut aqqusineqartinneqassaaq. Aqqusinersuaq aqquserngup qeqqanit uuttorlugu Aqqusinersuarmit 12 meterinit aqqusineqarpoq (aqqusineqartitsineq). Aqqusineqartitsineq taanna teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu nalaani arlaatigut sanaartortoqaqqusaanani. Kommuip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussami Aqqusinersuaq immikkoortortakkut ingerlateqqinneqarpoq, tamaalilluni Kangerluarsuk isinerlugu aqqusiniamut nutaamut pingaarnertut aqqusinikkut attaveqalersinnaanera qulakkeerneqarluni Områdets disponering Heliportens FATO område (Final approach and take-off area), dvs slutindflyvnings- og startområdet hvor over slutindflyvning til hover eller landing udføres, og hvorfra start manøvren påbegyndes, er udlagt ud fra at heliporten skal kunne beflyves udelukkende om dagen med en helikopter af typen AS350. FATO skal ligeledes kunne anvendes i forbindelse med performance klasse 3 operationer, hvilket betyder at der i tilfælde af en fejl på den kritiske motor skal være muligt for helikopteren at lande indenfor distancen, der er til rådighed for en afbrudt start, eller til at fortsætte flyvningen sikkert til et passende landingsområde, afhængig af hvornår fejlen indtræffer. Bebyggelse i området er placeret udfra hvor indflyvningssektoren (det areal, over hvilket indflyvning til og udflyvning fra en flyveplads finder sted) til heliporten forventes placeret, samt FATOs sikkerhedszone samt landskabets topografi. Vej, sti- og parkering Området skal vejbetjenes fra Aqqusinersuaq ad Mittarfimmut Aqqutaa. Aqqusinersuaq er omfattet af en 12 m vejbyggelinje (en klausuleret zone) målt fra vejmidten. Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og indenfor den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. I kommuneplantillægget videreføres Aqqusinersuaq gennem området så der sikres mulighed for videreførelse af den overordnede vejforbindelse til sammenknytning med de nye vejanlæg langs Ulkebugten. 11

11 NASSUIAAT REDEGØRELSE Tamatuma saniatigut silami inissiinissanut kiisalu nutaanik sanaartortoqartillugu biilinut inissiiviliornissamut imaluunniit sanaartukkat pioreersut allatigut atorneqarnissaannut kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiuliussatigut piumasaqaatitaqarpoq. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Sanaartorfigissaanermut sanaartornermullu atatillugu nunalerinermi sapinngisamik nuna naasullu innarlerneqassanngillat, sanaartornerulluunniit nalaani allamut inissikkallariarlugit sanaartorneq naammassippat inaanut ilineqaqqissallutik. Sanaartorfigissaanerup sanaartornermullu nalaani sapinngisamik nuna innarlerneqassanngilaq. Nuna allanngortissimasaq isikkorisimasaatut iluarsineqassaaq, sanaartornerullu naammassineqarneratigut nuna piaartumik isikkorissinissaa pillugu qaartiterinermut imaluunniit assartuinermut atatillugu qaartiterinermit siammarsimasut/nakkakaasimasut piiarneqassallutik. Teknikkikkut atortut Imermik, innaallagissanik kiassarnermillu pilersuineq Nukissiorfimmit isumagineqassaaq. Kuuffissualersuineq aqqusiornerlu kommunimit suliffeqarfimmilluunniit allamit isumagineqassapput. Pilersuinermut attaviit, soorlu innaallagissamut, imermut, kiassarnermut kuuffissuarnullu attaviit nunap iluatigoortinneqarlutik sapinngisamik ataqqineqarlutik qallerneqaqqusaagatillu pallittaaligaleqqusaanngillat. Attaviit allatorluinnaq ikkussuunniaraanni attavinnut piginnittoq akiliuteqartussaanngilaq, allatullu ikkussuisoqassappat attavinnut piginnittoq isumasioqqaarneqarluni attavinnut piginnittup ilitsersuinera maleruagassiaalu malillugit allatut ikkussuisoqassalluni. Nunap immikkoortortaata pilersorneqarnissaanut sakkortusaaviit ilanngullugit, immikkoortortap iluani teknikkikkut atortuuteqarsinnaavoq. Sakkortusaaviit sumiisinneqarnissaat assigisaallugu pillugit Nukissiorfiit isumasiorneqarnerisigut pissaaq. I kommuneplantillægget stilles endvidere krav til eventuelle udendørs oplag samt etablering af parkeringsarealer ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. Ubebyggede arealer I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport, så området omkring byggeriet hurtigt får et færdigt udtryk. Tekniske anlæg Forsyning af vand, el og varme varetages af Nukissiorfiit. Kloakering og anlæggelse af veje kan udføres enten af Kommunen eller af anden virksomhed. Forsyningsledninger som el, vand, varme og kloak skal nedgraves og skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. Indenfor området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstation og lignende skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning. 12

12 NASSUIAAT REDEGØRELSE Kiassarneq Seqerngup nukinga, nunap kissarnera il.il. atorneqarsinnaanngippata, innaallagiaq atorlugu imaluunniit kiassarnermut attaveqaatit atorlugit kiassaasoqassatillugu attavilernissaq pisussaaffiuvoq. Assersuutigalugu kiassarnissamut attavilersinnissamut akuersissutinik pisariaqartunik pissarsinissaq sanaartortitsisup/nunaminertamik atuisinnaatitaasup nammineq akisussaaffigaa. Imeq Pisortat imermik pilersuiviinit nunap immikkoortortaa pilersorneqarpoq. Eqqagassalerineq Qeqqata Kommuniani eqqagassalerineq pillugu maleruaqqusat sukkulluunniit atuuttut immikkoortortami atuupput. Najugaqarfiit inuussutissarsiorfiillu silatiini tamani eqqaaveqassaaq, taamaanngippat kommunimi eqqagassalerineq pillugu maleruaqqusat naapertorlugit eqqaavinnik containerinik inissiisoqassalluni. Biilinut inissiivinni eqqaavinnik containerinik inissiisoqaqqusaanngilaq. Imeq atornikoq/mingunnikoq Kuuffissualiisoqarniaruni attavilersinnissamut pisussaaffeqarpoq. Imeq atornikoq/mingunnikoq kuuffissuatigoortinneqanngikkuni tank-imut kuutsinneqartassaaq. Tatsit illup qalianiillu kusernerit kuuffissuartigut tank-imulluunniit kuutsinneqaqqusaanatik, sanaartukkanut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut, nunaminertanullu sanaartorfigineqarsimanngitsunut akornutaanngitsumik, assersuutigalugu kussiniliornikkut kuutsinneqartassapput. Avatangiisit Immikkoortup ilaa siornatigut inuussutissarsiorfiunikuummat, nunaminertap ilaa peqqissutsimut akornutaasinnaasumik mingutsinneqaratarsimasinnaapput. Mingutsitsisoqarsimanissaanik pasitsaassaqarnermi, nutaamik sanaartortoqartinnagu mingutsitsisimaneq qanoq annertutiginersup uppernarsarneqarnissaa sanaartortitsisup Varme Såfremt der bliver fremført og etableret mulighed for elvarme eller fjernvarme er der tilslutningspligt, medmindre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. kan anvendes. Det er bygherrens/arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform. Vand Området vandforsynes via den offentlige vandforsyning. Renovation Området er omfattet af Qeqqata Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger. Ved alle boliger og erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. Der må ikke opsættes affaldscontainere på parkeringsarealer. Spildevand Såfremt der bliver fremført og etableret mulighed for kloaktilslutning er der tilslutningspligt. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak eller opsamles i tank. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloak eller tank, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter. Miljø Da dele af området tidligere har været anvendt til erhvervsområde, kan disse aktiviteter have medført, at området er forurenet med sundhedsskadelige stoffer. I tilfælde af mistanke om forurening og forinden der kan etableres nyt byggeri, må 13

13 NASSUIAAT REDEGØRELSE qulakkiissavaa. Saliisoqassappat tamanna sanaartortitsisup isumagissavaa. Assaasoqarneranut atatillugu mingutsitsisoqarsimanera paasineqassappat, suna mingutsitsissutaasimanersoq, mingutsitsinerlu qanoq annertutiginersoq pillugu Qeqqata Kommuniani Avatangiisinut tunngatillugu immikkoortortaqarfik ilisimatinneqassaaq. Avatangiisinut mianernarsinnaasunik piiaaneq, assersuutigalugu nuna uuliamik mingutsinneqarsimasoq piiarneqassatillugu eqqagassalerineq pillugu kommunimi maleruaqqusat, avatangiisinullu mianernarsinnaasunik eqqagassalerineq pillugu peqqussutit atuuttut naapertorlugit tamanna ingerlanneqassaaq. Nunaminertami mingutsinneqarsimasumi tamakkiisumillu salinneqarsimanngitsumi saartortoqassappat, illup ilua peqqissutsimut akornutaannginnissaa qulakkeerumallugu illup toqqavia matuillugu sananeqassaaq, takuuk illuliornermi malittarisassat. E. Pilersaarutinut allanut attuumassutit Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq, nuna tamakkerlugu pilersaarummut atuuttumut naapertuuppoq Qanganitsat eqqaassutissat Nunap immikkoortortaa arlaatigut misissuiffigineqarnikuunngimmat, nunap immikkoortortaani qanganitsanik eqqaassutissaqarnersoq Qeqqata Kommuniata ilisimanngilaa. Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 19. november 2007-imeersoq naapertorlugu immikkoortup iluani nunalerineq ingerlanneqassaaq. Nunalerinermut atatillugu qanganitsanik eqqaassutissanik nassaartoqassappat, qanganisaq eqqaassutissaq sunnerneqassappat nunalerineq unitsinneqassaaq. Qanganitsat eqqaassutissat nassaarineqartut Namminersorlutik Oqartussanik pigineqarput, peqquneqarnerlu naapertorlugu erngertumik tunniunneqassallutik. Nunalerineq aallartinneqaqqissinnaanersoq imaluunniit misissuisoqareernissaata tungaanut nunalerineq uninngatikkallarneqassanersoq imaluunniit nunap eqqissisimatinneqalernissaanut suliakkiisoqarniarnersoq Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu bygherren sikre tilvejebragt den fornødne dokumentation på graden af forurening. Eventuel oprensning må varetages af bygherren. Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Qeqqata Kommunias Miljøafdeling straks informeres om forureningstype og omfang. Bortskaffelse af miljøfarligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. For at sikre et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima skal bygningskonstruktioner mod undergrunde udføres lufttæt og diffusionstæt, hvis der bygges på et forurenet areal, som ikke er fuldstændigt oprenset, jf. Bygningsreglementet. E. Forholdet til anden planlægning Landsplanlægning Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med gældende landsplanlægning. Fortidsminder Qeqqata Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder indenfor området, men dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området. Jordarbejder indenfor delområdeplanens område er underlagt Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder. Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyrer og skal efter anmodning straks afleveres. Nunatta Katersugaasivia Allegaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og arkiv) meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en 14

14 NASSUIAAT REDEGØRELSE nunalerisunut piaartumik nalunaarutigissavaa. Nunatta Katersugaasivia Allegaateqarfiatalu aalajangiinera kulturimut ilinniartitaanermullu naalakkersuisumut saqqummiunneqarsinnaavoq. Suliffeqarfiit il.il. mingutsitsivallaartut avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqarnerat Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 22. december 1988-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguutit ilanngullugit aamma Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq naapertorlugit suliffeqarfiit il.il. mingutsitsivallaartut avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqarnissaannut aalajangersagaqarpoq. Takuuk nalunaarut, suliffeqarfinnut mingutsitsivallaartunut avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartariaqartunut takussutissiami qulimiguulinnut mittarfik ilaavoq. Tamatuma kingunerisaanik suliffeqarfiit, sanaartukkat allalluunniit mingutsitsivallaartut avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartinnagit aallartinneqaqqusaanngillat. Akuersissummik qinnuteqaat Avatangiisinut Pinngortitamullu Naalakkersuisoqarfimmut tunniunneqassaaq. Allakkatigut qinnuteqaataassaaq. Akuersissummut atatillugu eqqaamiut eqqarsaatigalugit nipinut tunngatillugu killissarititanik aalajangersaasoqarumaarpoq. Akuersissutit pisariaqartut pissarsiarineqarnissaat sanaartortitsisup atuisussaatitaasullu namminneq akisussaaffigaat. Timmisartorsinnaanissamut akuersissut Qulimiguulinnut mittarfimmik pilersitsissagaanni BL 3-7-mi aajangersakkat naammassineqartariaqarput, SLV-lu akuersitinneqaqqaartariaqarluni. Akuersissutit pisariaqartut pissarsiarineqarnissaannut atuisinnaatitaasup nammineq pissarsiarinissaanut akisussaaffigaa. Peqqussutitigut allatigut, soorlu avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu peqqussut aamma pilersaarusiornermi peqqussut naapertorlugit akuersissutit allat pissarsiarineqarnissaannut qulimiguulinnut mittarfimmik pilersitsiniap akisussaaffigaa. undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. Nunatta Katersugaasivia Allegaateqarfialus (Grønlands Nationalmuseum og arkiv) afgørelse kan indbringes for landsstyremedlemmet for kultur og undervisning. Miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I henhold til Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med efterfølgende ændringer og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. fastlægges regler om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. Jf. bekendtgørelsen er heliporte optaget på listen over særligt forurenende virksomheder, som kræver en særlig miljøgodkendelse. Konkret betyder det, at særligt forurenende virksomheder, anlæg eller indretninger ikke må anlægges eller påbegyndes, før godkendelse hertil er meddelt. Ansøgning om godkendelse indgives til Direktoratet for Miljø og Natur, som er myndighed på området. Ansøgningen skal være skriftlig. I forbindelse med tilladelsen vil der blive fastsat vejledende grænser for støjbelastningen på naboområderne. Det er byggeherre rettighedshavers eget ansvar at indhente de fornødne godkendelser. Flyvetilladelse Etableringen af en helikopterflyveplads skal opfylde bestemmelserne i BL 3-7 og kræver en tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen (SLV). Det er koncessionshaveren eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse. Det påhviler den, der ønsker at etablere en helikopterflyveplads, at indhente fornødne tilladelser i medfør af anden lovgivning, såsom miljøbeskyttelseslovgivningen, og planlægningslovgivningen. 15

15 NASSUIAAT REDEGØRELSE Kommunip 1992-imit 2005 tikillugu pilersaarusiorfigineqarnera Kommunip 1992-imit 2005 tikillugu pilersaarusiorfigineqarnerani pingaarnertut aalajangersakkat, kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut naapertuupput. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamut illoqarfiup killiata iluaniittoq immikkoortoq D7 atuuppoq. Immikkoortoq D7-ip sunngiffimmi sammisassaqartitsivittut atorneqarnera siornatigut teknikkikkut atortuutinut atugaasimaneranut E2-mut kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut ugguuna allanngortinneqaqqippoq. Immikkoortoq E2-mut pingaarnertut ersarinnerusumillu aalajangersakkat, Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugit suliarineqarput. Immikkoortoq D7-imut pingaarnertut aalajangersakkat atuuttut, kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut ugguuna atorunnaarlutik kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussami aalajangersakkanut taarsiunneqarput. Siornatigut illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut Nunap immikkoortortaani Illoqarfimmut immikkoortumut pilersaarut D7, sunngiffeqarnermut sanaartukkat inuusuttunut siunertaqartut, qulimiguulinnut mittarfik, atuuppoq. Nunap immikkoortortaa sunngiffeqarnermut atorneqarnissaanut tunngavissiinissaq Illoqarfimmut immikkoortumut pilersaarutip D7-ip siunertaraa. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussap matumap akuersissutigineqarnera ilutigalugu, Illoqarfimmut immikkoortumut pilersaarut D7 atorunnaassaaq. F. Atuuffii Atuuffiugallartut Pilersaarummut siunnersuut tamanut saqqummiunneqareerpat, nunaminertat, illut sanaartukkallu pilersaarummut siunnersuummi ilaatinneqartut, pilersaarutip imaata inaarutaanut akerliusumik atorneqaratillu sanaartorfiussanngillat. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med hovedstrukturen for kommuneplan Kommuneplantillægget omfatter delområde D7, som er beliggende indenfor byzonen. Med dette kommuneplantillæg tilbageføres anvendelsen af delområde D7 fra at være et område til rekreative formål til den tidligere anvendelse som et område til tekniske anlæg til E2. For delområde E2 udarbejdes der nye overordnede og detaljerede bestemmelser, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse. Med nærværende kommuneplantillæg udgår de indtil nu gældende bestemmelser for delområde D7 og erstattes af bestemmelserne i dette kommuneplantillæg. Tidligere lokalplan Området er i dag omfattet af Lokalplan D7, Fritidsanlæg med Ungdomsformål, Heliportområdet. Lokalplan D7 har til formål at skabe grundlag for områdets anvendelse til fritidsformål. Lokalplan D7 vil med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg blive ophævet i sit fulde omfang. F. Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når planforslaget er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes eller bebygges på en måde, som er i strid med den endelige plans indhold. 16

16 NASSUIAAT REDEGØRELSE Atuuffiugallartut pilersaarutip inaarutaasumik akuersissutigineqarnissaata tungaanut atuutissapput taamaattorli siunnersuutip tamanut saqqummiunneraniit ukioq ataaseq sinnerneqassanngilaq. Akerliliinissamut piffissaliunneqartoq qaangiutereerpat, akerliliissutinillu tigusaqartoqarsimanngippat, nunaminertat pilersaarummut siunnersuummi ilaasuni siunnersuummut naapertuuttumik atuinissamik sanaartorfiunissaanilluunniit Kommunalbestyrelsi akuersisinnaavoq. Inaarutaasumik atuuffii Pilersaarut inaarutaasumik Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqareerneratigut tamanullu saqqummiunneqareerneratigut, nunaminertaq pilersaarummi ilaatinneqalissaaq, pilersaarummilu aalajangersakkat kisiisa aallaavigalugit atorneqarsinnaassalluni. Taamaattorli immikkut pisoqartillugu pilersaarutillu pingaarnertut tunngaviinut akerliunngippat, annikitsumik avaqqutsisoqarnissaanik akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Avaqqutsinerit annertunerusut pineqartillugit, nutaamik pilersaarusiortoqartariaqalersinnaavoq. Pilersaarummi sanaartorfissatut sanaartugassatulluunniit eqqaaneqartunut tunngatillugu ima isumaqanngilaq, pilersaarummit ilumut pilersinneqassasut. Akuerisaasumik nunaminertami maannamut ingerlanneqareersut ingerlatiinnarneqarsinnaapput. Allatut atuineq pilersaarummut akerliussanngilaq. G. Tamanut saqqummiussineq Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussassatut siunnersuut nr. 39, 2010-mi juulip 27-aniit septembarip 7-ata tungaanut tamanut oqallisissarineqwarnikuuvoq. Oqallisissianngorlugu saqqummiunneqarnerata nalaani siunnersuummut oqaaseqaatiginiakkat arfineq-marluk tunniunneqarsinnaapput. Kommunalbestyrelsip mi novembarip 23-ani ataatsimiinnermini kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq eqqartorpaa ammalu siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnikumut sanilliullugu tullinnguuttunik allannguutitalerlugu kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq akuersissutigalu: De midlertidige retsvirkninger er gældende frem til planens endelige vedtagelse dog højest et år efter forslagets offentliggørelse. Kommunalbestyrelsen kan, når indsigelsesfristen er udløbet, og der ikke er indkommet indsigelser, tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, udnyttes eller bebygges, såfremt udnyttelsen eller byggeriet er i overensstemmelse med forslaget. Endelige retsvirkninger Når planen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer omfattet af planen, kun udnyttes på en måde, som er i overensstemmelse med planens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med planens hovedprincipper. Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny plan. Planen medfører ikke i sig selv, at bebyggelser eller anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Eksisterende lovlig anvendelse af arealer, bygninger og anlæg, kan fortsætte som hidtil. Ændret anvendelse må ikke være i strid med planen. G. Offentliggørelse Forslag til kommuneplantillæg 39 har været til offentlig debat i perioden fra den 27. juli til den 7. september Der er i debatperioden indkommet bemærkninger fra 7 parter. Kommunalbestyrelsen behandlede kommuneplantillægget på møde den 23. november 2010 og godkendte kommuneplantillægget med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag : 17

17 NASSUIAAT REDEGØRELSE Pilersaarutitut siunnersuummi siunertatut aalajangersagaq 1.1 allanngortinneqarpoq, taamaalilluni allassimaneq qulimiguulinnut mittarfik peerneqarluni taavalu hangar, garageanlæg aamma iluarsaasarfimmik allassimasumik taarserneqarpoq. Pilersaarutitut siunnersuummi atorneqarnissaanut aalajangersakkami 3-mi oqaasertassatut siunnersuutaasoq tullinnguuttutut oqaasertassatut taarserneqarpoq: Immikkoortup atorneqarnissaa pisortanit teknikkikkut atortuutinut, hangarr, garage aamma iluarsaassisarfik ilanngullugu, tak. Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 7, 26. februar 2009-meersumi 8, stk.1 nr.1. Taakku saniatigut immikkoortup atorneqarsinnaanera allanngortinneqarpoq, taamaalilluni Aqqusinersuaq kangimut ingerlaqqissinnaanera periarfissinneqarluni, taamaalilluni aqquserngup angallaffiunerusup Kangerluarsunnguamut aqqusinniornermut attaveqalersinnaaniassammat. Taakku saniatigut allaffissornikkut aaqqissuinerit minnerit suliarineqarnikuupput. H. Inaarutaasumik akuersissuteqarneq Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 22. december 1988-meersoq naapertorlugu, SLV-mit kiisalu Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfimmit avatangiisitigut akuersissummik pissarsinissap piviusunngunnginnerani allannguuteqarsinnaatillugu kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq akuersissutigineqarpoq. Planforslagets formålsbestemmelse 1.1. led er blevet ændret, således at betegnelsen heliport udgår og er erstattet med hangar, garageanlæg og værkstedsfaciliteter. Den foreslåede ordlyd i planforslagets anvendelsesbestemmelse 3 er blevet erstattet af følgende formulering: Delområdets anvendelse fastlægges til offentlig teknisk anlæg, herunder hangar, garageanlæg og reparationsfaciliteter jf. 8, stk. 1 nr. 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse. Der er foretaget en justering af områdets disponering så der skabes plads til en videreførelse af Aqqusinersuaq mod øst så den som hovedfærdselsåre kan tilsluttes vejanlægget ved Ulkebugten. Derudover er der en række mindre redaktionelle ændringer. H. Endelig vedtagelse Kommuneplantillægget er vedtaget med forbehold for, at der før realiseringen indhentes tilladelse fra SLV samt miljøgodkendelse fra Direktoratet for Miljø og Natur i henhold til Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med efterfølgende ændringer. 18

18 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 2008-mi decembarip 11-aneersoq aamma Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussami matumani immikkoortitanut pingaarnertut ersarinnerusumillu aalajangersakkanik Kommunalbestyrelsi tulliuttuni aalajangersaavoq. OVERORDNEDE BESTEMMELSER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Landstingsforordningen nr.5 af 11. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. 1 Siunertaq 1.1 Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut tulliuttut qulakkeerneqarnissaat siunertaavoq; immikkoortoq soorlu assersuutigalugu qulimiguulinnut teknikkinut atortuutinut atorneqarluni teknikkikkut atortulersuutinut soorlu hangar-imut, garage-mut iluarsaasarfittullu atorneqassasoq, sanaartukkat nutaat atortutigut qalipaatitigullu immikkoortumi sanaartukkanut pioreersunut naapertuutissasut 2 Killilersuineq 2.1 Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani immikkoortitat ilanngussaq 1-mi takutinneqartutut killilersorneqarlutik m 2 -iupput. 3 Atorneqarnera 3.1 Immikkoortitat pisortat teknikkikkut atortulersuutaattut assersuutigalugu qulimiguulinnut iluarsaasarfissatut, hangar-itut, garage-tut atorneqassasoq aalajangerneqarpoq. 4 Sanaartukkat 4.1 Nutaamik sanaartukkat, matumani allanngortiterinerit alliliinerillu ilanngullugit, immikkoortumi sanaartukkat qalipaataannut atortuinullu naapertuuttut atorlugit sanaartorneqassapput. 1 Formål 1.1 Kommuneplantillæggets formål er at sikre; at området kan anvendes til tekniske anlæg som hangar, garageanlæg og værkstedsfaciliteter for bl.a. helikoptere, at ny bebyggelse udformes således, at den samlede bebyggelse får et sammenhængende helhedspræg i form af materialer og farver 2 Afgrænsning 2.1 Delområdet for kommuneplantillægget afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter et areal på m 2. 3 Anvendelse 3.1 Delområdet anvendelse fastlægges til offentlige tekniske anlæg, herunder hangar, garageanlæg og reparationsfaciliteter for bl.a. helikoptere. 4 Bebyggelse 4.1 Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygninger, skal med hensyn til farver og materialer udgøre en samlet helhed indenfor delområdet. 19

19 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER 5 Sanaartorfiup annertussusia inissisimaffialu 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 sanaartukkat marlunnik qulereeqarsinnaapput. Illup qimerluata portussusaa annerpaamik nunamit 10 meterinik portussuseqassaaq. 5.1 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med uudnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 10 m over eksisterende terræn 6 Sanaartorfissat 6.1 Sanaartorfissat tallimat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 aamma 1.6 sanaartorfissatut immikkoortitaapput. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussami matumani sanaartorfissat tamakkerlugit atorneqareerpata, immikkoortortaq sanaartorfissaarulluni tamakkiisumik sanaartorfiusimassaaq. 7 Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinulluuninngasarfik 7.1 Aqqusinersuarmit Mittarfimmut aqqutaatigut immikkoortortaq aqqusineqarpoq. 7.2 Aqquserngup qeqqanit uuttorlugu Aqqusinersuarmit 12 meterinit aqqusineqarpoq (aqqusineqartitsineq). 7.3 Aqqusineqartitsineq taanna teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu nalaani arlaatigut sanaartortoqaqqusaanani. 7.4 Biilinut inissiivissatut immikkoortinneqartuni biilinut inissiisoqartassaaq. 8 Allanngutsaalisariaqartut 8.1 Nunap immikkoortortaa allanngorneqassanngilaq, taamaattumillu avannaatungaani qaarsoq kiisalu Kangerluaarsunnguup tungaanut nunataq allanngorneqassanatik. 6 Restrummelighed 6.1 Der er udlagt fem byggefelter, benævnt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6. Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed. 7 Vej, sti- og parkering 7.1 Området skal vejbetjenes fra Aqqusinersuaq ad Mittarfimmut Aqqutaa. Der udlægges vejtrace for en videreførelse af Aqqusinersuaq mod øst med en vejbyggelinie på 12 m målt fra vejmidte. 7.2 Aqqusinersuaq er omfattet af en 12 m vejbyggelinje (en klausuleret zone) målt fra vejmidten. 7.3 Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og indenfor den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. 7.4 Parkering skal ske indenfor de udlagte p-arealer 8 Bevaringsværdige træk 8.1 Områdets landskabelige kvalitet skal bibeholdes, derfor skal fjeldryggen mod nord samt to markante fjeldknolde bevares samt landskabsforløbet og kigget ned mod Kangerluarsunnguaq. 20

20 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER 9 Avatangiisitigut piumasaqaatit isumannaallisaanermilu killigititat 9.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut nunaminertaq aqqusineqartinneqarpoq. Aqqusineqartitsineq taanna mikkiartorfissaavoq. 9 Miljøkrav og sikkerhedszoner 9.1 Området er omfattet af den klausulerede zone, som vist på Bilag 1. Den klausulerede zone er indflyvningssektor. 9.2 Atorneqarnissaa -ni 3-mi eqqaaneqartutut atorneqarnissaanut aalajangersakkanut naapertuuttumik nunap immikkoortortaani suliffeqarfinnik mingutsitsinerusunik, soorlu assersuutigalugu qulimiguulinnut mittarfittut aamma orsersortarfittut pilersitsoqarsinnaavoq, takuuk Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 22. december 1988-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguutit ilanngullugit aamma Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq. 10 Immikkut aalajangersakkat 10.1 Qulimiguulinnut mittarfinnik pilersitsinissaq ingerlatsinissarlu pillugit aalajangersakkat BL-3-7 saqqummersitap aappaa 2008-mi decembarip 12-ianeersoq naapertorlugu SLV akuersippat kiisalu Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 22. december 1988-imeersoq kingusinnerusukkut allannguutit ilanngullugit naapertorlugu suliffeqarfiit mingutsitsinerusut akuersissuteqarfigineqarnissaanut Nunamut namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik akuersissuteqassappat aatsaat kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussap piviusunngorsinnaavoq. 9.2 Der kan i delområdet etableres nye særlige forurenende virksomheder, f.eks. flyveplads for helikoptere og tankstation, i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne som nævnt i 3 Anvendelse, jf. landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, med efterfølgende ændringer og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. 10 Særlige bestemmelser 10.1 Realiseringen af kommuneplantillægget kræver tilladelse fra SLV, for så vidt angår flyvetilladelse i henhold til BL 3-7 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser, Udgave 2, 12. december 2008, og Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø for så vidt angår miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. i henhold til Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, med efterfølgende ændringer. 21

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA KOMMUNIP 1992-IMIT 2005 TIKILLUGU PILERSAARUSIORFIGINEQARNERANUT TAPILIUT 44 MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT TILLÆG 44 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Nr. 44 Kommunip

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN LOKALPLAN NR. 18 I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN Diskobugten A-11 Edvard Sivertsenip Aqq. Nassuiaatit / Signaturforklaring DECEMBER 2003 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 18 HOTELUDBYGNING

Læs mere

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq A19.3 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A19.3 16.02.2009-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Lokalplan A19.3 er offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Delområdet... 4 Planens formål og indhold... 6 Trafikforhold...

Læs mere

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Nr. 22 Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Tillæg til Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliut nr. 57 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 Indhold INDHOLD Kommuneplantillæg 3A8-3, Iiminaq Indhold... 2 Vejledning... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål

Læs mere

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa C15.2 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaanik immikkoortoq ataatsimoorussatut siunertanut atugassaq Lokalplan Ilulissat Kommune Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip

Læs mere

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17.

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17. KPT Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 14. Immikkoortortaq pillugu pilersaarut imm. 1200-C17.4. Ilulissani

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58 QAASUITSUP KOMMUNIA Malugiuk: Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut nr. 58- imut siunnersuut Ilimanamut tunngassuteqartoq, piffissani 04.12.2013-imiit 10.02.2014-ip tungaanut tamanit oqaluuserineqartussanngorlugu

Læs mere

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Juni 2005 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Tekniske

Læs mere

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq.

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq. SIUNNERSUUT - FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq - Offentlig høring: 01.04.2015-04.06.2015 0003-L01 Eqip eqqaani takornariartarfik 0003-N06 Eqip eqqaani nunaannarmi qulimiguulimmut mittarfik, Asi QAASUITSUP

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. DELOMRÅDE A-11 TIL BOLIGFORMÅL OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Hermed offentliggør Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13. Formål.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq QAASUITSUP KOMMUNIA Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliussaq nr. 2 Kangaatsiaq pillugu Kommunemi

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 KOMMUNEPLANTILLÆG 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...4

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ MAJ 07 Indhold Indhold Indhold...2 Vejledning...3 Figur 1. Lokalplanområdet...4 Redegørelse...4 Lokalplanens baggrund...4 Tidligere

Læs mere

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA JUNI 2003 1. INDLEDNING Hermed fremlægger Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til LOKALPLAN NR. 16 KOLLEGIE-BOLIGER I OMRÅDE A-27

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III April 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 KOMMUNELANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 lanområdet... 4 lanens formål og indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold QAAKOM KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 24. Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiinermi

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ NOVEMBER 2006 Indhold Indhold Lokalplan 3B2-2, Nukappiakuluk Indhold...2 Vejledning...3 Redegørelse...4

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. maj 2014 Sanaartukkat Anlæg Sanaartornerluttoqaraangat kukkussutinut amigaatinullu

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 PHÆVELSE AF OMRÅDE A 20 OPHÆVELSE AF OMRÅDE 20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE OMRÅDERNE A 21, A 22 22 OG D3 D3 1. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Hermed foreligger det af Ilulissat Kommunalbestyrelse

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Februar 2016

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Februar 2016 FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq Februar 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Fenja - Beauty & Fit 4 U Akit / Priser Vippe extension:............................. 595 kr. Ansigt behandling. Priser fra:................... 375 kr. Akupunktur. Priser fra:........................ 200

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

FRILANDSPLAN NR. 1 QOORNOQ

FRILANDSPLAN NR. 1 QOORNOQ FRILANDSPLAN NR. 1 QOORNOQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ Maj 2001 INDHOLD Vejledning... 2 REDEGØRELSE Baggrund... 3 Frilandsplanens formål... 3 Områdets anvendelse og forvaltning... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...5 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri.

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Gennemgang af indsigelser og bemærkninger til: Forslag til Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia.

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia . Boligområde i Tasiilaq Ammassalip Kommunia 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens formål og indhold.... 4 Baggrund.... 4 Beliggenhed... 4 Eksisterende Bygninger... 4 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Delområdet...4 Planens formål og indhold...5

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Juni 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Juni 2016 KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq Juni 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere