Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering. Juni Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering. Juni 2006. Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring"

Transkript

1 Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering Juni 2006 Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring

2 Center for Bygningsbevaring ligger i Raadvad I den gamle knivfabrik, som er et af de fredede industrianlæg langs Mølleåen. Center for Bygningsbevaring er et viden-, informations- og kursuscenter for håndværk og bygningsbevaring. Center for Bygningsbevaring retter sig mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse. Formålet med rådgivningen er at tage vare på eller retablere husenes bevaringsværdier. Dette arbejde sker gennem: - Forskning, videnindsamling og dokumentation - Information og PR - Kurser, undervisning og arrangementer for håndværkere, rådgivere og private - Bygningsrådgivning, konsulentbesøg og udarbejdelse af tilstandsrapporter Center for Bygningsbevaring har som ét af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaureringskodeks, nænsom bygningsbevaring. Ved nænsom bygningsbevaring reparerer og bevarer man de originale bygningsmaterialer på ældre huse, frem for at skifte dem ud. Derved bevares husenes udtryksfulde slid og patina. Ved nænsom bygningsbevaring anvender man de traditionelle materialer og metoder, som husene er bygget med, og man foretrækker kvalitet frem for kortsigtet økonomi. Derudover er det vigtigt at indgrebene genskaber arkitektonisk helhed, hvis denne er ødelagt. Center for Bygningsbevaring har oprettet en database over en række særligt specialiserede personer, firmaer og institutioner (håndværkere, rådgivere og forskere) inden for bygningsrestaurering i Danmark. Her vil specialeuddannelsens kursister også figurere efter endt studieforløb. Specialeuddannelsen i nænsom bygningsrestaurering Specialeuddannelsen er en del af EU-projektet Håndværk og bygningskultur og finansieres af Den Europæiske Socialfond (ESF) under Erhvervs- og Boligministeriet. Projekt Håndværk og Bygningskultur afvikles i samarbejde med Hjerl Hedes Frilandsmuseum og Den Gamle By i Århus. ESF-projektbeskrivelse Den teknologiske udvikling går rivende hurtigt og har gennem de seneste årtier medvirket til at flere og flere gamle håndværksfag opsluges af nye produktionsmetoder. Det er en betænkelig udvikling som på sigt vil koste os de gamle håndværk. Mange danske håndværksfag og dermed stolte håndværkstraditioner vil forsvinde for evigt sammen med den sidste udøver. Det er derfor meget vigtigt at der sættes ind i tide mens det stadig er muligt at finde håndværkere der har 2

3 bevaret håndelaget eller som kan huske og er i stand til at videregive nogle af fagets mange finesser og "fiduser". I forbindelse med restaurering af gamle bygninger er der stadig brug for mange af de traditionelle materialer og metoder til at bevare vores kulturarv. På denne baggrund ansøgte Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Den Gamle By i Århus og Center for Bygningsbevaring den Europæiske Socialfond om støtte til at gennemføre en række såvel korte som længere kurser inden for området restaurering og formidling af gamle håndværk. Støtten blev bevilliget hvilket har gjort det muligt at tilbyde en række kurser til konstruktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere m.fl. Undervisningsform Udover de planlagte kurser som alle deltager i, er undervisningen på efteruddannelsen tilrettelagt som et individuelt projekt og procesorienteret studieforløb. Deltagerne beskæftiger sig både med teoretiske overvejelser og udvikling af praktiske færdigheder. Der vil dog undervejs være faste mødedage hvor alle kursister deltager i gennemgang af hinandens projekter for at styrke opmærksomheden på andre faggruppers overvejelser i forbindelse med bygningsrestaurering. Kurserne styrke ligger netop i at flere faggrupper mødes og derved får mulighed for at udveksle erfaringer og nedbryde fordomme om hinandens fag. Kombineret med et fagligt løft er vi af den overbevisning at de kurser der udbydes under dette ESF-projekt således er af enestående karakter. Specialeuddannelsen afvikles i samarbejde med Center for Bygningsbevarings faste medarbejdere samt en række eksterne specialister. Undervisere og vejledere fra Centret: AL SV TK HJH AH Arkitekt m.a.a. Anne Lindegaard (kursusleder) Arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Arkitekt m.a.a./ civ.ing. Thomas Kampmann Bygningssyns- og restaureringshåndværker Hans Jørgen Hansen Centerleder, Arkitekt m.a.a. Arne Høi Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering Juni 2006 Del 1 Introduktion til bygningsrestaurering 3

4 Del 2 Forundersøgelser til specialeprojekt Del 3 Specialeprojekt kan evt. indeholde praktikophold eller individuelle kurser andre steder Del 4 Afslutning og evaluering af kursusforløbet Del 1 Introduktion til bygningsrestaurering Juni 2006 Formålet med denne del af projektet er at give deltagerne kendskab til de faglige, håndværksmæssige, tekniske, æstetiske og holdningsmæssige valg der knytter sig til en restaureringsopgave. I denne del af uddannelsesforløbet afholdes en række foredrag, ekskursioner, værksteds- og byggepladsbesøg. Projektformuleringen udarbejdes og fremlægges. Del 2 Forundersøgelser til specialeprojekt Juli / august 2006 I denne fase skal den tidligere udarbejdede projektformulering udmunde i en konkret arbejdsplan og forundersøgelserne til specialeprojektet påbegyndes. Litteratursøgning, kontakt til eksterne samarbejdspartnere, indsamling og systematisering af viden, aftaler med evt. praktiksteder m.v. I denne periode afholdes endvidere faste mandagsmøder, byggeplads- og/eller værkstedsbesøg ved restaureringshåndværkere. Del 3 Specialeprojekt kan evt. indeholde praktikophold eller individuelle kurser evt. hos andre udbydere Medio august 2006 november 2006 I denne periode udarbejdes et større konkret, selvstændigt fagligt udviklende projekt. Med baggrund i de udførte praktiske og teoretiske undersøgelser skal specialeprojektet bibringe faget nogle konkrete løsningsforslag til restaureringstekniske problemstillinger. Hvis det valgte projekt er knyttet til en eller flere virksomheder og evt. indebærer praktikophold, så afvikles praktikken inden for denne periode. I denne periode afholdes også faste mandagsmøder, byggeplads- og/eller værkstedsbesøg ved restaureringshåndværkere. Del 4 Afslutning og evaluering af kursusforløbet senest 29. december

5 Projektet kan afleveres skriftligt som kompendium, som fotodokumentation, som udstillingsplanche, som Power Point præsentation eller. Det afhænger af hvor kursistens styrke befinder sig. Det samlede kursusforløb afsluttes med bedømmelse og evaluering i samarbejde med de evt. involverede praktiksteder/eksterne vejledere samt den faglige følgegruppe på Center for Bygningsbevaring. Der uddeles kursusbeviser. Farvekort m. klassiske farver Essesmedede portbeslag Håndhøvling Del 1 Introduktion til bygningsrestaurering 5

6 Torsdag den 01. juni Velkomst, indskrivning, praktiske forhold, økonomi m.m. /AL /AH /SV Der udarbejdes samlet telefon- og liste over kursisterne, undervisere m.v. Introduktion til kurset og udlevering af kompendium Gennemgang af arbejdsprogram /AL Introduktion til centret og rundvisning på værkstederne : maler, essesmedje, stenhugger, billedskærer / SV Eftermiddag kl Velkomst og åbningsforelæsning Nænsom bygningsbevaring / SV Fredag den 02. juni Formiddag kl Foredrag om bygningsbevaring i Danmark Kulturarvsstyrelsen, sagsbehandling, krav, love, tilskudsordninger m.v. /AH Kl Kulturkanon gennemgang af den officielle og tre alternative kulturkanoner / NU Frokost Eftermiddag kl Besøg i Bygningskulturens Hus /AL Borgergade 111, KBH K v/ Dorthe Bendtsen Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur v/ Redaktør af By & Land, Allan Tønnesen Bygningsfredningsforeningen BYFO Mandag den 05. juni 2. pinsedag 6

7 Tirsdag den 06. juni Onsdag den 7. juni Torsdag den 08. juni Fredag den 09. juni Mandag den 12. juni Tirsdag den 13. juni Onsdag den 14. juni Oplæg til udarbejdelse af projektformulering, der forventes skrevet i løbet af juni måned og afleveret ved månedens slutning. Eksempler på tidligere specialeprojekter og deres projektformuleringer. Introduktion til kommende Power Point præsentation af kursisternes virke nu og tidligere. /AL Introduktion til opmålingskursus. /TK Ekskursion (HJH) Introduktion til bygningssyn Der udarbejdes rapporteksempel, som deltagerne får udleveret kopi af / HJH Opmåling /TK Opmåling /TK Opmåling af bygninger og bygningsdetaljer fortsat /TK Rentegning af opmålingerne /TK Rentegning af opmålingerne fortsat /TK Torsdag den 15. juni Formiddag kl Besøg på Nationalmuseets Bevaringsafdeling /Konservator Karen Stemann Petersen /AL Malerikonservator, Nationalmuseet i Brede 7

8 Farvekonservator, Nationalmuseet i Brede Vi mødes ved vagten foran hovedindgangen Nationalmuseet i Brede I.C.Modewegsvej DK 2800 Lyngby Frokost Frilandsmuseets Cafe Besøg på Frilandsmuseet Kongevejen 100, 2800 Lyngby (SV) Fredag den 16. juni Mandag den 19. juni Kildesøgning og bygningsarkæologi Landsarkivet, Ottiliavejs byggesagsarkiv? Kunstakademiets Tegningssamling på Charlottenborg Nationalmuseets Topografiske Samling Prinsens Palæ Arkitekt m.a.a. Lisbeth Pepke / AL Træ og træbevaring /SV Frokost Istandsættelse af gamle vinduer /TK 8

9 Tirsdag den 20. juni Onsdag den 21. juni Torsdag den 22. juni Fredag den 23. juni. Mandag den 26. juni Maling og overfladebehandling inde og ude Praktik prøveopstrygning og afprøvning af forskellige fabrikater linoliemaling. Kl Fremstilling af traditionelle malingstyper Facaderestaurering, kalk, puds, murværk, natursten m.v. Kl Evt. stenhuggerværkstedet Smedejern og støbejern restaurering og nysmedning samt overfladebehandling kl Praktik på smedeværksted Bygningssynets erfaringer / HJH Evt. blikkenslagerfaget kobber, Zink, skiffer, tegl Flemming Juul Udarbejdelse af projektformulering Studietur Jylland og Fyn /HJH Håndværk og bygningsrestaurering som levevej Udførligt program følger Vejen Jernstøberi Christiansfeldcentret v/ bygningskonstruktør Besøg i vinduesværksted. Besøg ved bullade Overnatning på Vandrehjem Tirsdag d. 27, juni Studietur Jylland & Fyn fortsat v/ HJH Udførligt program følger. Produktion af linoliemaling m.v. 9

10 Besøg på savværk med speciale i restaurering af bindingsværk. Besøg ved aktuel restaurering på Fyn Onsdag d. 28. juni Studietur fortsat Vi passerer gennem landsbyerne Flentstofte og Dreslette ved Assens på Sydfyn, Hagenskov Mølle bygningshistorisk gennemgang af Møllen v/ TK /HJH Hagenskov Mølle Frokost Vi kører forbi en lang række fynske herregårde på turen til Kerteminde, Rundvisning på Sognefogdegaarden Vadstrup i Viby ved Kerteminde /SV /HJH Vadstrup i Viby ved Kerteminde Aftensmad fra brændekomfuret Hjemtur 10

11 Torsdag den 29. juni Film af Niels Vest Marmorbroens pavilloner & Erik Hansen og Marmorbroen /AL Frokost Besøg på Genbyg på Amager Amager Landevej Kastrup Telefon: v/ Michael Parbst /AL Byggeteknisk Studiearkiv på Arkitektskolen på Holmen Kaffe i Arkitektskolens kantine Rundtur til syv fredede huse på Holmen v/ AH +AL Fredag den 30. juni Besøg Dansk Vinduesrenovering Valhøjs alle Rødovre v/ Daglig leder Jesper Yttesen /AL Frokost Ekskursion til KBH v/ SV 11

12 Mødested: Dansk Arkitekturcenter. Gl.Dok på Christianshavn Strandgade 27B, 1401 KBH K Aflevering af projektformulering (Evt. på til AL) Juli måned Torsdag den 17. august Fredag den 18. august Torsdag den 31. august Forprojekt /forundersøgelser til specialeprojektet mulighed for ferieafholdelse Hold C + Hold D Forelæsning v/ ekstern forelæser Restaureringsopgaver Styring af tid og økonomi. Case story Forelæsning Arkitekt maa, lektor Lars Nikolai Boch Proces, metode og arkitekturanalyse Hold D - Opstart på specialeprojekter Hold C + D Hold D Opstart på Specialeprojekterne Hold C Status specialeprojekterne Stilhistorie fra vikingetid til modernismen /AL Frokost Stilhistorie /AH Kunstindustrimuseet Bredgade KBH K Aflevering af Specialer Hold C Diplomoverrækkelse Afslutning for hold C med besøg på Vikingeskibsmuseet og de tilhørende værksteder I Roskilde Vindeboder Roskilde 12

13 Generelt: Der afholdes jævnligt fællesmøde, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og give praktiske oplysninger m.m. Mødet kombineres med værkstedsbesøg ude i byen, foredrag eller et eksternt oplæg. Kursisterne er velkomne til at komme med forslag til aktiviteter. I forløbet fastlægges en eller to midtvejsfremlæggelser for det samlede forum Endvidere fastlægges en række individuelle møder med intern og ekstern vejleder. Center for Bygningsbevaring forbeholder sig ret til ændringer i programmet. 13

MARITIME KOMPETENCECENTRE

MARITIME KOMPETENCECENTRE MARITIME KOMPETENCECENTRE RAPPORT FRA SEMINAR 5. MARTS 2008 Skibsbevaringsfonden DATABLAD Titel: Maritime kompetencecentre Undertitel: Rapport fra seminar 5. marts 2008 Forfatter: Tom Rasmussen og John

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere

medieproduktion og ledelse

medieproduktion og ledelse information om praktik medieproduktion og ledelse modul 9-10 indholdsfortegnelse side 2: Info til praktikanten side 4: Tidsplan for valg af praktiksted og praktikperiode side 5: Info til praktikstedet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere