INTER. OM og FOR Silkeborgs erhvervsliv, organisationer og offentlige virksomheder GØR EN FORSKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTER. OM og FOR Silkeborgs erhvervsliv, organisationer og offentlige virksomheder GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 PRESSEBUREAUET SILKEBORG TORVET SILKEBORG TLF OM og FOR Silkeborgs erhvervsliv, organisationer og offentlige virksomheder INTER Bøgltd Sport. Vestergade Silkeborg GØR EN FORSKEL 36 ~-J~2011

2 r-. 1 Hjejlen, rog sin begyndelse i 1861, hvor ejeren af Papirfabrikken, Michael Drewsen, havde rejst kapital til købet af Hjejlen. <Der """",,."_..... "",,",,.,.,....,...,,.._,.,"''':I...,,.,"'"'''"'""..,"' med Dronning Margrethe, men kun vi 874'ere har oplevet ham i det ultimative admiral-dress ved klubbens 30 6rs jubilæumsfest. onsor I B74 er vi glade for de mange stolte traditioner, der er bygget op gennem årene, men det må erkendes, at det på nogle områder blegner lidt, når vi sammenligner os med klubbens i særklasse fornemste sponsor, Hjejlebådene, hvis historie som bekendt går helt tilbage til Silkeborg Bys allerførste år. Nogenlunde samtidig med, at B74 rykkede op i Serie 2, fejrede hele byen således Hjejleselskabets 150 års jubilæum. Hjejleselskabets direktør, overadmiral Peder Kristensen (PK), måtte i den anledning lægge den røde B74-trøje til side og i stedet iføre sig det foreskrevne ornat, så han kunne varetage værtspligterne overfor Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe og mange andre honoratiores, som kastede deres glans over begivenheden. Til daglig er PK leder af en pæn stor forretning, som i sommermånederne beskæftiger omkring 40 medarbejdere, der sørger for, at rutebådene mellem Silkeborg og Himmelbjerget sejler til tiden, så ikke mindst de mange tusinde turister får mulighed for at opleve den smukke natur omkring Silkeborg fra søsiden. En anden del af Hjejleselskabets forretning består i udlejning af bådene til selskaber og fester. Det er et særdeles attraktivt bud på rammer for firmaarrangementer af enhver art, og også mindeværdige familiebegivenheder og andre private arrangementer vil blive husket som noget helt særligt, når festen foregår til søs. - Mulighederne er mange, fremhæver PK, og han påpeger, at det er uanset, om det drejer sig om firmaturen, private arrangementer, skoleudflugter eller noget helt andet. - Der findes helt sikkert en mulighed med en af de smukke både, vi besejler Silkeborgsøerne med, understreger han.

3 HJEJLECUP 2011 LØRDAG DEN 6. AUGUST HjejleCup'en er klubbens ældste og mest traditionsfyldte bold-event, og også i år er der garanti for dramatik, spænding og dårlige undskyldninger - såvel på banerne som blandt det kyndige og erfarne publikum. Traditionen tro vil de sidste praktiske foranstaltninger først falde helt på plads tæt på deadline, men den er god nok: Også i år holdea HjejleCup'en første lørdag i august. Nyd fotoserien herunder fra sidste års vellykkede arrangement. Er du en af disse smarte, strømlinede og innovative kolportører der tror på, at en god forretning er, når BEGGE PARTER GØR EN GOD FORRETNING? Så læs her: Vi er byens BEDSTE klub, med det BILLIG STE kontingent... og de FEDESTE fester. Det har vi bl.a. fordi, vi har en række sponsorer, som støtter os. Vi vil gerne have flere sponsorer, derfor skal vi have DIN hjælp! Vi er specielt interesserede i tøjsponsorater for et hold. Vi er interesserede i bandereklamer. HOLDKONKURRENCE Deltag i en holdkonkurrence, hvor netop dit hold får 3 kasser sublim øl for hvert nyt tøj- eller bande-sponsorat. Vi trækker lod om et gavekort til Sport Direct for jer, der skaffer nye sponsorer. PS: Oversigt og priser på de enkelte sponsorater forefindes i baren eller ved henvendelse til sponsorudvalget, der består af: FUBS: HUSTED: RISVIG: - Tlf.: Tlf.: Tlf.: ~-J~

4 ~~ li... lll... lll~ ""li "lll!"""ji!lii'"' li"' 'III "III -JI li. '11111 "" li " III w III JI " 'III li - " " - -, li li -... "... li 1111) Bindslevs Plads 18 I~ ~ 0 I 8600 Silkeborg.) m li Tlf )I>< I :li li " JI " " " " pub ]I :li li "... - I JI li )I)( JI li ~)( I )I>< ""... - ID li SP R2 m~ MALERNES ANDELS-FORRETNING MALERARBEJDE af enhver art LDLEJNING AF LIFT Tlf Telefax TIETGENSVEJ SILKEBORG CAFE Tværgade 1 SB Silkeborg Tlf.: Bygma Silkeborg Stagehø1ve Silkeborg l Norrevænget Silkeborg Tlf Åbningstider: Man-torsdag kl Fredag kl Loroa ~ - JUHUN.e.1uuuHbch

5 GENERALFORSAMLING BOLDKLUBBEN AF 1974 TORSDAG d Efter en kort velkomst ved Formand Thomas Jensen gik man videre med den officielle dagsorden. Pkt. 1: Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Niels Jørgen B. Nielsen, der indledningsvis kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter blev ordet overgivet til Thomas Jensen. Pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed. Thomas Jensen kunne berette, at B74 i 2010 også var blevet ramt af finanskrisen, hvilket primært havde givet sig til udtryk ved, at flere sponsorer var faldet fra. Regnskabet var dog fortsat yderst tilfredsstillende, så 2010 måtte trods finanskrisen betegnes som et økonomisk godt år, hvor man også havde indgået en ny fordelagtig aftale med Carlsberg. Sportsligt var man i serieafdelingen startet ud i 2010 med et Serie 3-hold samt tre Serie 5-hold. Efter sæsonen kunne det konstateres, at man nu havde et hold i henholdsvis Serie 3, 4, 5 og 6. Alt i alt en tilfredsstillende sæson, hvor man nu har en bedre fordelingen af holdene i de enkelte rækker. Oldboys-holdene i 11-mandsrækkerne havde haft en sæson på det jævne, og er fortsat placeret i rækkerne A og C. Derimod havde 7-mands veteranholdet haft en fremragende sæson, hvor man takket være holdleder Kresten "Spjald" Knudsen havde opnået en topplacering. På den negative front kunne det konstateres, at U21-samarbejdet med SIF ikke havde fungeret tilfredsstillende og var blevet afbrudt. Der var dog en mulighed for, at flere spillere fra SIF ville indmelde sig i B74. Årets afslutningsfest var forløbet glimrende, og må fremdeles betegnes som et fremragende punktum for sæsonen. Som sædvanlig var der også afholdt Hjejle-cup og VM i indebold med mange deltagere. Endnu engang gode stævner, der også som sædvanligt var blevet afsluttet med spisning i klubhuset om aftenen vil torsdagstræningen blive genoptaget. Der vil endvidere blive afholdt Pool-turnering samt mandefrokost (askeonsdag). Alle blev opfordret til at fremkomme med gode ideer til aktiviteter udenfor banen. Disse vil blive vel modtaget og med stor sandsynlighed støttet økonomisk. Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. pkt. 3: Eremlænelse af det reviderede runskab. Kasserer Jacob Nymark fremlagde årsregnskabet, der udviste et overskud på kr. Resultatet må betragtes som yderst tilfredsstillende. Likviditeten var endvidere blevet forbedret, idet man nu fik udbetalt lokaletilskuddet fra kommunen løbende, hvilket havde medført et ekstra tilskud på kr. 5000,-. Man havde desuden modtaget ikke mindre end kr. fra Frederiksberggades døgnkiosk, som var meget tilfreds med sponsoratet, og havde opfattet det utroligt positivt, at være portrætteret i Riposten. Der resterer nu kun kr. på huslånet, hvilket havde medført en reduktion af renteudgifterne på kr. Efter forslag fra forsamlingen, vil der blive gjort en ekstra indsats for at inddrive de udestående kontigentrestancer. Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer. pkt. 4: Valg til bestyrelse. På valg var Lasse Laursen, Kenneth Pedersen, Jacob Nymark, Thomas Herlev og Kim Skov, der alle accepterede genvalg med undtagelse af Kenneth Pedersen. Efter forslag fra bestyrelsen blev Jens Husted indstillet. De ovennævnte personer valgtes uden modkandidater. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Lasse Laursen, Jens Husted, Thomas Herlev, Morten Risv1g, Christian Simonsen, Claus Jensen, Thomas Jensen, Kim Skov, Jacob Nymark og Emil Jacobsen. pkt. 5; Valg af revisor samt revisorsuppleant. På valg som revisor var Lars Nielsen og Carsten Skovgaard, der begge accepterede genvalg. Generalforsamlingen valgte herefter Lars Nielsen og Carsten Skovgaard. Pkt. 6: Indkomne forslag. Ingen forslag var indkommet. Pkt. 7; Eventyelt. Der blive arbejdet på af få klubben inddraget i arrangementer i forbindelse med Regatta og Hede Rytmer, hvor der evt. vil blive lavet campingplads på banearealet. Klubbens vandrepokal for god indsats blev uddelt. Efter afstemning tilfaldt pokalen Per Det lykkedes ikke for Brødrene at afværge, at Mureren fik tildelt klubbens vandrepokal, så f ormonden måtte finde det professionelle smilfrem, do pressefotografernes blitz lynede. Husted og Mul/es årelange lobbyarbejde gav pote, og de kan nu kolde sig juniormembers i hhv. bestyrelsen og Støtten. " Murer" Hegelund for hans store arbejde som kasserer i støtteforeningen. Dirigent Niels Jørgen B. Nielsen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. Referent Jens K. Hjorth 24 ~- JCUN~

6 FRA OPRYKNINGSFESTEN 25. JULI 2011

7 GENERALFORSAMLING 874 STØTTEFORENING TORSDAG d Efter en kort indledning ved formand Christian Simonsen, gik man videre med den officielle dagsorden. Pkt. 1; Valg af dirigent Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Niels Jørgen B. Nielsen, der indledningsvis kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter blev ordet overgivet til Christian Simonsen. pkt. 2; Beretning om foreningens virksomhed Christian Simonsen kunne konstatere, at 2010 havde været et meget stille år med hensyn til aktiviteter i forbindelse med klubhuset. Økonomisk havde det dog været et glimrende år, hvor man trods en faldende omsætning havde opnået samme store overskud som i I årets løb havde det været overvejet at nedlægge støtteforeningen, men blandt andet nogle regnskabsmæssige forhold havde bevirket, at støtteforeningen vil bestå som hidtil. Man vil i 2011 forsøge at afholde en arbeidsweekend vedr. de udvendige anlæg. Der var en stor tak til kasserer Per Hegelund for stor indsats i forbindelse med støtteforeningens økonomi. Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen. Pkt. 3; Eremlænelse af det reviderede regnskab. Kasserer Per Hegelund Jensen gennemgik regnskabet, som kunne fremvise et flot resultat på kr. Trods en faldende omsætning havde der været en dækningsgrad på 4S,l %. Der var overført rekordstore kr. til hovedforeningen i Økonomisk må 2010 således betragtes som et rigtigt godt år. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet uden kommentarer. Pkt. 4; Valg af bestyrelse. På valg var Per Hegelund Jensen, Jens Kristian Hjorth og Søren Fæster, der alle accepterede genvalg. Efter afstemning valgte generalforsamlingen Per Hegelund Jensen, Jens Kristian Hjorth og Søren Fæster. Efter forslag fra forsamlingen blev bestyrelsen udvidet med Sam " Mulle" Demirel. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Christian Simonsen, Per Hegelund Jensen, Stephen Knudsen, Jens Kristian Hjorth, Søren Fæster og Sam Demirel. Pkt. 5; Yalg af revjsor samt reyjsorsuopleant. På valg var Jacob Nymark og Carsten Skovgaard, der begge accepterede genvalg. Generalforsamlingen valgte herefter Jacob Nymark og Carsten Skovgaard. Pkt. 6; Indkomne forslag. For at aktivere klubbens unge medlemmer, vil det blive overvejet at indkøbe spillekonsoller til klubhuset. Pkt. 7; Eyentuelt. Intet. Dirigent Niels Jørgen B. Nielsen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. Referent Jens K. Hjorth. N r situationen krævede det, form ede forsamlingen at behandle emnerne med stor seriøsitet... GENVALGT / 28 ~-J~

8 V 2 I BÅLD B 0 L D 874 Igen i år stod 874 bag VM-stævnet. Denne gang i Silkeborghallerne på Søholt, men festen den blev selvfølgelig holdt i klubhuset ~-J'~

9 B 0 L D 874 KLUBBEN SILKEBORG Marienlundsvej 33B Tlf.: Formand Chr. Simonsen Skovlebervej Kasserer Per H. Jensen Frederiksberggade 56 st.tv Stephen Knudsen Vejlbovej Jens Kristian Hjorth Ågade Stlren Fæster Knudsgade ~ REDAKTION Chefredakt r oa -fotoaraf Claus "Nymand" Mikkelsen Redaktionssjæf Claus H. Jensen Businessreporter Peter Toupard Vlrtual reality write Bruno Nielsen Formand Thomas Jensen Vestre Alle Næstformand Oaus H. Jensen Funder Bakke Kasserer Jakob Nymark Sjællandsgade / Christian Simonsen Skovlebervej Thomas Herlev Peder Nielsens Vej Formand Emil Jacobsen Århus Jakob Nymark Sjællandsgade / T~: Silkeborg Bogtryk Layout: Peters Pen Peter lodahl / r Morten Rlsvl1 Tyttebærvej 35B Emil Jacobsen Ny Samsegade 58,2" 8000 Århus C Kim MAlmand Skov Skolegade so Lasse Laursen Gjessevej Jens Husted Sejsvej Anders Kjeldsen Dalgasgade UK UK crtctnn I tmrlmø Holdleder. seri(l Stlren Fæster Holdleder. serie 5.1: Kim MAlmand Skov Holdle<Jer. serie 5.2: Mulle Absalonsgade Holdlr<Jer. mie 6: M ike Koch Visbyvej Holdleder. 7-mands I Lars Jacobsen Holdlrder. 7-mands 2 Niclas Behrndu ~ Jens Husted, Sejsvej 3 tlf ~ Mulle Absalonsgade Veteran Popdrrnaenr Peter Vllladsen Vrteron Th( Qrjginols Kresten Knudsen Frejasvej John f. Jensen A. Andersensvej 22B Klubhuset Stephen Knudsen Jens Kristian Hjorth Thomas Jensen Vestre Alle Stephen Knudsen Vejlbovej Vaskekone Morten Foersom Træffetid torsdag bedst inden Kampfordeler - Thomas Herlev Husk at meddele adresseændring eller andre ændringer/tilføjelser 34 35

10 I 0 l D 874 KLUBBEN En stor dag i B 74's historie."."" Lørdag den 25. juni blev en stor dag dag. Vi glæder os alle til at følge Lad mig lige til sidst i denne Men de kommer, og de spiller - og i vores lille klubs historie. Efter at dette spændende hold fremover. lille klumme fremhæve vores for at det ikke er nok, så er de have taget tilløb til oprykningen i Det var dog ikke kun de unge, fantastiske serie 6. Magen til der også, når det drejer sig om at to-tre kampe, lykkedes det endelig som gjorde en go' figur. De gamle humør skal man lede længe efter. støtte førsteholdet. Tak skal I have for vores serie 3 i den sidste kamp tågehorn fra veteranholdet gik Uanset fysisk eller mental stand drenge. at vinde over Sunds og definitivt igennem sæsonen helt uden møder disse humørbomber op Sluttelig vil jeg gerne ønske jer sikre sig førstepladsen og en fornem nederlag, så hvis serie 2 i ny og næ til deres kampe om søndagen. alle en go' sommerferie og på oprykning til serie 2. mangler en rutineret spiller, så er OG det er ikke altid det bedste gensyn. Tak for jeres måde at Kun en kamp blev tabt i hele der her et enormt potentiale. spilletidspunkt, lørdagens være på. sæsonen, resten blev vundet Vi måtte desværre se serie 4 rykke hændelser taget i betragtning. Formanden med en så flot målscore som 59- ned, men det, tror jeg, var fordi 10. Oprykningen blev skabt på holdet så at sige var helt nyt og ikke basis af et meget engageret og kendte hinanden godt nok. Jeg er flotspillende hold, som rummer sikker på, de tager revanche næste mange spændende spillere, men det sæson. Der går nemlig også her en skyldes også et stort engagement fra del talentfulde unge spillere rundt. træner og mental coach Fæster, som De gamle serie S'ere klarede har langt et kæmpe arbejde i det, skærene og skal derfor også næste for at sikre oprykningen. Et kæmpe år sprede skræk og rædsel i serie 5. tillykke herfra. De øvrige syvmands hold og de to Dagen blev i øvrigt fejret med oldboys hold holdt ligeledes skansen champagne, t-shirts, Fæster-mad og fortsætter efter sommerferien, og klipning af hår i alle mulige og hvor de slap. umulige frisurer. Det var en festlig 2 3

11 0 Metropolens mange monumentale seværdigheder vakte udelt begejstring blandt de udsendte ryf'ere. 13 toptrimmede, stålsatte og ædruelige mænd havde sat London stævne til en forlænget weekend, hvor marts blev til april. Der skulle bankes kultur, ses bold, gæstes greyhoundløb - og resten af tiden anvendes bruges til solidt socialt samvær med vore dyre venner (our dear friends). Efter en kyssen farvel til formanden, kassereren og dennes venner fra klubben, gik de 13 "kamikaze"-frivillige ud til den ventende bus. Med våde og forventningsfulde øjne blev der vinket og senere indtaget medicin i bussen, så selv en død myg ikke ville have en chance for at overleve. Efter rej selederens tredobbelte aksel tilført spiritus'el skrue arriverede alle i Ålborg Guldporter, og herfra kunne RYF-agenten proklamere: NNu er det et spørgsmål om at smøge ærmerne op~ hvortil Mulle sagligt konstaterede: Nlamen, vi står jo allerede i undertøj". Godt landet i Gatwick og efter en halvmaraton, fandt vi endelig det kasteløse hotel i "Little India". 4 ~-J~2011 5

12 Under motto'et: Hind mæ æ kvi'er, vi sko wi'ere" gik det med raske skridt til den lokale pub, og med Churchills ord: "Aldrig har så få smagt så meget" fik RYF Rejser indviet de lokale ølmærker, og stemningen steg betragteligt, da Søren Ad sang en af hjemlandets vemodige sange: ''Jeg står ved en bar, og min lomme er Hovedkvarteret blev hurtigt indrettet i The Great Spoon of ///ord. tomh tilsat Ole Høs snorken - unplugged of course. Senere prøvede en unavngiven person at konvertere til "sikher" ved baren. Det viste sig senere, at det at være sikkerhedsrepræsentant i Danmark, ej var det samme som at være "sikher" i Londons India Province. Cranbrook Hotel viste sig at være Londons foretrukne overnatningsetablissement for alle slags skæve eksistenser. Næste dag stod morgenmaden på god engelsk tarmrensningsfedtpølse indeholdende 99% fedt og 1% tarm, bønner og halvkogt bacon tilsat "a nice cup of tea". Selv om der ikke var tale om fastelavn, var der dog en del, der lige skulle besøge tønden, før vi skulle fuldføre DET, som utysken ej kunne: INDTAGE LONDON. Sjæfen så man allerede her gå rundt og øve sig i engelsk: "Hella Clammy Chippers, I do not sleep, when you larmer. lf you larmer more, I do not sleep longere, please." Mange kloge hoveder senere blev det vedtaget, at en opdeling i mindre grupper var at ønske. Battler Brittons venner ville besøge et Wa r Museum, og de vandrede troskyldige ud i "Ingenmandsland" for at opsøge dette. Special Force Group 2 havde Søren Fæ og Købmanden som chefguides. Disse to havde dog glemt, at de i et tidligere liv var ophavsmænd til bogen: "Hærvejsmarch De mange vandringer t/r fra lægterne til den fjernestbeliggende bar var godt for Fæsters dagsform som hunde-tipper. Købmanden med tømmermænd" fra forlaget " Walk- og Fæster over". finder vej. Vi fik set det, man nu skal se, og de lokale pubber blev frekventeret. Stor tak til Søren Fæ and The Grocer for at føre os sikkert igennem storbyens jungle og minefelter - vi fik noget på op-leveren. The Romford Stadium stod for fredag aftens indslag, hvor hundene "Not now Bertie" og "Look out for Jethro" blev overhalet af et kødben forklædt som hare. Denne aften startede godt, da der under indtagelsen af flere lokale væsker blev flere og flere sagkyndige ud i HHundie..!". En løjerlig vovse kaldet "A Lo ud Voice" fik Jacob til at undres, da denne havde forøget hans formue med 40 DKK og sejret på trods af "Tower of Big Ben" (tov om begge ben). Længe så man også Anders udkæmpe en udmarvende eksistentiel kamp med sig selv om, hvorvidt han skulle sætte hele sin surt opsparede pension på hunden "Pride of Topgolf" eller bare hengive sig til Sko's tilbud om en fadbamse - mon ikke sovedyret vandt? 6 ~- J~2011 7

13 Rom/ord Greyhound Stadium stod toptrimmet til aftenens ryf-ræs. Den lokale mønt flød let med indtagelsen af Hot Dogs - (taberhundene ilagt Park. Her skulle West Hams lokale drenge pubben "Denmark Arms" nær Upton varmt brød), og i takt med at nogle vandt træde op. og andre tabte, var det en stor oplevelse For at forebygge græspollen og skarlagensfeber indtog vi diverse mediciner, at se hundene bevæge sig hurtigere end de to benede artsfæller - remember således at vi reglementeret kunne erobre Bauer for 15 år siden! Upton Park. West Ham (skinkerne) mod Næste dag - efter påfyldningen af de Manchester United (mestrene) og 20 sidste bønner - var vi armeret til at erobre grader i skyggen, et grønt græstæppe og en masse tilskuere uden tænder, men erstattet med overdådige tatoveringer. Jo, det tegnede godt for denne eftermiddag. Med 300" kilo foran en {Lodahl, Fæster og Købmanden) var sikkerheden i top. Efter tilskueres skrålen med på Nl'm forever blowing bubbles" rejste de små hår (nu store) sig "in my ass", - dette var bare livet! Nye engelske ord kom frem, selv om de fleste rimede på "your ass", så var alle imponeret over englændernes entusiasme. Tænk engang at være bagud med to mål, og så alligevel se de bedste vinde, så er det tæt ved, at man får lyst til at give alle en dobbelt rom (a double room). Uanset hvem man holder med - eller sågar ingen af disse - så var alle dog enige om, at dette ej var Lerpytter Stadion, og når så mange sangtalenter er samlet på et sted, er det en oplevelse, der selv kan få Keld & Hilda til at ligne WBA på en dårlig dag. Et par Carlingtons senere blev vi draget imod vores lokale pub. Den lokale darling og i perioder gæstearbejder, Sir Lal, var ikke sen til at kapre en taxa til vores hjembase i llford, kaldet "The Great Spoon of llford". Straks i taxaen fik denne sprogcharmør i berusende og indsmigrende vendinger tilspurgt den lokale kasteløse taxachauffør: HCan you hold down on the spoon r Den lettere rystede og grådkvalte chauffør af blandet indisk herkomst fandt dog "The Spoon" til alles tilfredshed. Dette skulle fejres, og straks fandt de to "businessmen" - Husted og Søren Ad - en ligestillet dansker, der var noget inden for Alle spillets facetter studeres nærgående fra/ægterne på Upton Park. Lørdagens gallafest under opsejling i The Spoon's gårdhave. Rejselederen og Søren Ad i en politisk diskussion på et for omstændighederne højt, intellektuelt plan. 8 ~-J~2011 9

14 "moneymaking", og Sørens blå viagralignende piller blev straks iblandet flere Reserva rødvine. Det viste sig dog senere, at det eneste, der blev stiv på disse to, var deres gangmønstre til og fra baren. Der blev nydt bøffer, pints og gin and tonics i en lind strøm, og snart gik jagten ind på Spion X-13, dog uden held, men takket være en englænder, der hele tiden sagde: "Piss off!", fandt vi dog på toilettet. En lettet Lal er kommet trygt frem, og er derfor ikke til at bide skeer med. Søren Ad kunne hele aftenen høres spørgende: "Who was this important man I buy this pils of?" (Hvem var den impotente mand, jeg købte pillerne af?). Tid til tankevirksomhed blev der også. Vores alles fortræffelige Tour Operator måtte næste morgen bede alle Ryf'erne tænke på, hvor han mon kunne have fået forlagt sit "by-pass" aftenen i forvejen. Der var et markant flertal for at koncentrere eftersøgningen omkring "The Spoon", som havde dannet rammerne lastbil på vej til slagteriet, hvor en enkelt af de nervøse grise udtaler: "Tag det bare roligt, vi har vores tillidsmand med os!". Med Mulle -"the King of Tillidsmen" - blandt os, blev en smuk parksø okkuperet, og latteren fik igen overtaget. Sluttelig fik vi set det, vi skulle se i City of London, og ved ankomsten til Gatwick Airport havde vi alle fået hærvejsnålen i guld eller sølv med egeløv. Det viste sig senere, at modtagerne af guldnålene var deltagere med sommerdæk under deres trolley'er. Vi andre med vinterdæk og deraf afledte 93 decibel fik "kun" sølvnålene. Den engelske klasseforskel fornægter sig ikke. Godt lettet fra Gatwick og med Han Herreds Husmoderforening og deres bud på Låndån til styrbord, var vi snart i Ålborg. Ud over snapsen har Ålborg givet os en bus til at modtage os i. Under ledelse af den mest professionelle amatør i miles omkreds kom vi planmæssigt hjem til livets arne: 874. Bestyrelsen modtog os ikke (det viste sig senere, at deres engelske favorithold havde tabt i weekenden), og så måtte vi igen ty til fællessangen "You'll Never Wa/k Alone". Meget trætte, men en masse oplevelser rigere, kunne vi sige farvel og på gensyn. PS: En hulens masse hilsner og STOR tak til Lodahl fra "RYF Cooperation and Travel Ine." samt Sjæfen fra "The Spurs Go Marching On" og "Jacko and his Pretty Bubbles in the Air". Uden på noget tidspunkt at tabe andet end penge og pas og holde hovedet koldt, har Lord Lodahl under stort pres fra ædruelige og tjenstvillige medrejsende givet disse bondeøkonomer maksimale oplevelser. Dette vidner om RYF Rejsers kvalitet! Således vitterlig oplevet... Deres Utilpassede. om aftenens tumult og aura af "Love and Happiness". Tænketanken havde på ny sejret, alle var glade, og gruppen var intakt, inden erobringen af Hyde Park under motto'et: "Kun se, men IKKE gå". Hvem der gjorde hvad og bestemte hvor hin dag, står hen i det uvisse. 13 efterårsklædte mænd, der skulle tisse, vadede dog otte minutter senere gennem En efterforskning, der var Scotland Yard værdig, sikrede, at Ryf-rejsemester Lodahl genfandt sit pas i The Great Spoon of l/ford. den "lille" park, følgende Sørens stønnen. Det vakte stærke minder om en tegning, jeg en gang så, visende en flok grise på en 10 ~- c:f'uøc~

15 KAJ JØRGENSEN Mariehøj Murerforretning Solhøjsvej Silkeborg Julsøvej 74. Sejs Silkeborg TLF (.\ ØSTJYLLANDS + HESTEPRAKSIS vi Ole Sanne Alt murerarbejde udføres Nybygninger Tilbygninger Reparationer Storm og forsikringsskader lso kærn Frederiksberggade 16 Tlf bent e. andersen aut. WS-installatør Blikkenslager Tømrermester Holger Buch-Larsen Estrupsgade 10 Silkeborg Telefon FLISE FORUM Udfører alt i tømrerarbejde 12 ~- c:j'"~

16 PRAKTISK INFO o REGLER Giv hånd til barpersonalet før kamp, - dog ikke til træningskampe. ~~~~~ Styrketræning: Alle finder en medspiller og ryster denne til vedkom ~~~r:.,~ mende vender det hvide ud af øjnene. Frugtordning. Såfremt man ikke er udtaget til den pågældende kamp, sørger man for at medbringe blandede rodfrugter til om-deling blandt spillere og tilskuere. I de klubber arbejder vi på 1 modsætnin~ til de me~e f~~~~ee;:gelfri klub. Oer fin~ej d~g at gøre 874 til oanmar s, " som hver spiller bør erm re. nogle "få og enkle reg er, Holdlederzone: Ingen samtale med forældre eller kærester under kampen. Kun fokus på holdlederen, bestyrelsen, Støtten og deres familier. Kampevaluering: Foretages højst en gang årligt under punktet "Eventuelt" til generalforsamlingen, den førstkommende torsdag i februar. Spillermøder: Foretages kun under private former tilsat chips, cola og en gang X-box. De spillere, som ikke kan køre til kampene, skal blive i klubben og ordne have. pudse vinduer eller bare gøre sig til over for formanden. Kommer man på banen før kampstart må der ikke løbes. dribles eller laves afleverings-øvelser. Det må kun skydes på mål, for derved at undgå selvskader. Skydes en bold i kolonihaverne bør denne ikke hentes. da der disse steder kan forekomme løsgående hunde og deres efterladenskaber. oet er forbudt at deltage i gadekampe, firmafodbold, skolefodbold og lignende stævner på grund af risiko for tømmermænd. Der udvises respektfuld opførsel i kampe over for dommer, tilskuere, familiemedlemmer og deres hunde. Kampens spiller kåres altid ud fra reglen: Hvem har penge med? Optimal forberedelse til kamp: Kun "fastfood", begrænset alkohol indtagelse og overholdelse af toiletbesøgstiderne - spil aldrig på tom mavet 14 ~-J~2011 Du har pligt til at få arbejde til at passe med klubbens åbningstider. ~ Værdier: Afleveres i holdlederens taske. Har du ingen værdier, bør du låne af ~J(' holdlederen. Bløde værdier modtages ikke. Spillerne er altid velkomne til at blive i klubben så længe, at de kan komme med holdlederen hjem og hilse på deres familie, evt. overnatte der. Er du syg, modtages du gerne i klubben, men det henstilles, at du har mindst 40 graders feber, da du ellers kan virke for urolig. Du må før en kamp under ingen omstændigheder selv klæde dig på, da glæden derved fratages holdlederen. Da du netop har valgt B74 på grund af dit handicap: manglende arme og jngen ben, er der ingen grund til at rydde op efter endt spisen og drikken. Hvad har vi ellers ulønnede frivillige til? Hjemmeside: Her videregives PRAKTISK INFO blandt andet om, at Kim Målmand er på dit hold, eller hvorvidt din holdleder har fået malaria. HUSK: Dette er kun vejledende regler, lad din sunde fornuft råde, og ellers: "God kamp". 874's moralske opkastudvalg 15

17 Farstad Optik - synlig forskel v/ Optiker Johan Farstad Søndergade 2C Silkeborg Tlf Notton WnlmportAIS Ørst.dsveJ Siikeborg Tlf Fax: "hop: Danske I sank I... v/ John Poulsen Linåvej 9G - tlf StjsMarlnecenter ~ Arbejdernes Landsbank Nørregade, 8850 Bjerringbro Tlf ~-J'~

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Dagens kamp: 20/05-2006. Christiansbjerg IF vs. HOG Hinnerup

Dagens kamp: 20/05-2006. Christiansbjerg IF vs. HOG Hinnerup Dagens kamp: 20/05-2006 Christiansbjerg IF vs. HOG Hinnerup Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for AGF Fanklub Odder

Vedtægter for AGF Fanklub Odder Vedtægter for AGF Fanklub Odder Seneste ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. juni 2003. 1 Navn Klubbens navn er : AGF FANKLUB ODDER AGF Fanklub Odder har hjemsted i Odder, hvorfra

Læs mere

Dagens kamp: 26/08-2006. Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK

Dagens kamp: 26/08-2006. Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK Dagens kamp: 26/08-2006 Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Generalforsamlingen stort fremmøde, dejligt! Tegn på at vi har valgt den rette weekend.

Generalforsamlingen stort fremmøde, dejligt! Tegn på at vi har valgt den rette weekend. Generalforsamling for FS-Nord d. 17. November 2007 Tilstede: Niels Jespersen, Tue Dekkers, Christian Kjelde, Mark Vestergaard, Kasper Gråkjær, Michael BoB Pedersen, Michael Bille, Philip., Jens Spurt Sørensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 med følgende dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Valg

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere