INTER. OM og FOR Silkeborgs erhvervsliv, organisationer og offentlige virksomheder GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTER. OM og FOR Silkeborgs erhvervsliv, organisationer og offentlige virksomheder GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 PRESSEBUREAUET SILKEBORG TORVET SILKEBORG TLF OM og FOR Silkeborgs erhvervsliv, organisationer og offentlige virksomheder INTER Bøgltd Sport. Vestergade Silkeborg GØR EN FORSKEL 36 ~-J~2011

2 r-. 1 Hjejlen, rog sin begyndelse i 1861, hvor ejeren af Papirfabrikken, Michael Drewsen, havde rejst kapital til købet af Hjejlen. <Der """",,."_..... "",,",,.,.,....,...,,.._,.,"''':I...,,.,"'"'''"'""..,"' med Dronning Margrethe, men kun vi 874'ere har oplevet ham i det ultimative admiral-dress ved klubbens 30 6rs jubilæumsfest. onsor I B74 er vi glade for de mange stolte traditioner, der er bygget op gennem årene, men det må erkendes, at det på nogle områder blegner lidt, når vi sammenligner os med klubbens i særklasse fornemste sponsor, Hjejlebådene, hvis historie som bekendt går helt tilbage til Silkeborg Bys allerførste år. Nogenlunde samtidig med, at B74 rykkede op i Serie 2, fejrede hele byen således Hjejleselskabets 150 års jubilæum. Hjejleselskabets direktør, overadmiral Peder Kristensen (PK), måtte i den anledning lægge den røde B74-trøje til side og i stedet iføre sig det foreskrevne ornat, så han kunne varetage værtspligterne overfor Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe og mange andre honoratiores, som kastede deres glans over begivenheden. Til daglig er PK leder af en pæn stor forretning, som i sommermånederne beskæftiger omkring 40 medarbejdere, der sørger for, at rutebådene mellem Silkeborg og Himmelbjerget sejler til tiden, så ikke mindst de mange tusinde turister får mulighed for at opleve den smukke natur omkring Silkeborg fra søsiden. En anden del af Hjejleselskabets forretning består i udlejning af bådene til selskaber og fester. Det er et særdeles attraktivt bud på rammer for firmaarrangementer af enhver art, og også mindeværdige familiebegivenheder og andre private arrangementer vil blive husket som noget helt særligt, når festen foregår til søs. - Mulighederne er mange, fremhæver PK, og han påpeger, at det er uanset, om det drejer sig om firmaturen, private arrangementer, skoleudflugter eller noget helt andet. - Der findes helt sikkert en mulighed med en af de smukke både, vi besejler Silkeborgsøerne med, understreger han.

3 HJEJLECUP 2011 LØRDAG DEN 6. AUGUST HjejleCup'en er klubbens ældste og mest traditionsfyldte bold-event, og også i år er der garanti for dramatik, spænding og dårlige undskyldninger - såvel på banerne som blandt det kyndige og erfarne publikum. Traditionen tro vil de sidste praktiske foranstaltninger først falde helt på plads tæt på deadline, men den er god nok: Også i år holdea HjejleCup'en første lørdag i august. Nyd fotoserien herunder fra sidste års vellykkede arrangement. Er du en af disse smarte, strømlinede og innovative kolportører der tror på, at en god forretning er, når BEGGE PARTER GØR EN GOD FORRETNING? Så læs her: Vi er byens BEDSTE klub, med det BILLIG STE kontingent... og de FEDESTE fester. Det har vi bl.a. fordi, vi har en række sponsorer, som støtter os. Vi vil gerne have flere sponsorer, derfor skal vi have DIN hjælp! Vi er specielt interesserede i tøjsponsorater for et hold. Vi er interesserede i bandereklamer. HOLDKONKURRENCE Deltag i en holdkonkurrence, hvor netop dit hold får 3 kasser sublim øl for hvert nyt tøj- eller bande-sponsorat. Vi trækker lod om et gavekort til Sport Direct for jer, der skaffer nye sponsorer. PS: Oversigt og priser på de enkelte sponsorater forefindes i baren eller ved henvendelse til sponsorudvalget, der består af: FUBS: HUSTED: RISVIG: - Tlf.: Tlf.: Tlf.: ~-J~

4 ~~ li... lll... lll~ ""li "lll!"""ji!lii'"' li"' 'III "III -JI li. '11111 "" li " III w III JI " 'III li - " " - -, li li -... "... li 1111) Bindslevs Plads 18 I~ ~ 0 I 8600 Silkeborg.) m li Tlf )I>< I :li li " JI " " " " pub ]I :li li "... - I JI li )I)( JI li ~)( I )I>< ""... - ID li SP R2 m~ MALERNES ANDELS-FORRETNING MALERARBEJDE af enhver art LDLEJNING AF LIFT Tlf Telefax TIETGENSVEJ SILKEBORG CAFE Tværgade 1 SB Silkeborg Tlf.: Bygma Silkeborg Stagehø1ve Silkeborg l Norrevænget Silkeborg Tlf Åbningstider: Man-torsdag kl Fredag kl Loroa ~ - JUHUN.e.1uuuHbch

5 GENERALFORSAMLING BOLDKLUBBEN AF 1974 TORSDAG d Efter en kort velkomst ved Formand Thomas Jensen gik man videre med den officielle dagsorden. Pkt. 1: Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Niels Jørgen B. Nielsen, der indledningsvis kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter blev ordet overgivet til Thomas Jensen. Pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed. Thomas Jensen kunne berette, at B74 i 2010 også var blevet ramt af finanskrisen, hvilket primært havde givet sig til udtryk ved, at flere sponsorer var faldet fra. Regnskabet var dog fortsat yderst tilfredsstillende, så 2010 måtte trods finanskrisen betegnes som et økonomisk godt år, hvor man også havde indgået en ny fordelagtig aftale med Carlsberg. Sportsligt var man i serieafdelingen startet ud i 2010 med et Serie 3-hold samt tre Serie 5-hold. Efter sæsonen kunne det konstateres, at man nu havde et hold i henholdsvis Serie 3, 4, 5 og 6. Alt i alt en tilfredsstillende sæson, hvor man nu har en bedre fordelingen af holdene i de enkelte rækker. Oldboys-holdene i 11-mandsrækkerne havde haft en sæson på det jævne, og er fortsat placeret i rækkerne A og C. Derimod havde 7-mands veteranholdet haft en fremragende sæson, hvor man takket være holdleder Kresten "Spjald" Knudsen havde opnået en topplacering. På den negative front kunne det konstateres, at U21-samarbejdet med SIF ikke havde fungeret tilfredsstillende og var blevet afbrudt. Der var dog en mulighed for, at flere spillere fra SIF ville indmelde sig i B74. Årets afslutningsfest var forløbet glimrende, og må fremdeles betegnes som et fremragende punktum for sæsonen. Som sædvanlig var der også afholdt Hjejle-cup og VM i indebold med mange deltagere. Endnu engang gode stævner, der også som sædvanligt var blevet afsluttet med spisning i klubhuset om aftenen vil torsdagstræningen blive genoptaget. Der vil endvidere blive afholdt Pool-turnering samt mandefrokost (askeonsdag). Alle blev opfordret til at fremkomme med gode ideer til aktiviteter udenfor banen. Disse vil blive vel modtaget og med stor sandsynlighed støttet økonomisk. Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. pkt. 3: Eremlænelse af det reviderede runskab. Kasserer Jacob Nymark fremlagde årsregnskabet, der udviste et overskud på kr. Resultatet må betragtes som yderst tilfredsstillende. Likviditeten var endvidere blevet forbedret, idet man nu fik udbetalt lokaletilskuddet fra kommunen løbende, hvilket havde medført et ekstra tilskud på kr. 5000,-. Man havde desuden modtaget ikke mindre end kr. fra Frederiksberggades døgnkiosk, som var meget tilfreds med sponsoratet, og havde opfattet det utroligt positivt, at være portrætteret i Riposten. Der resterer nu kun kr. på huslånet, hvilket havde medført en reduktion af renteudgifterne på kr. Efter forslag fra forsamlingen, vil der blive gjort en ekstra indsats for at inddrive de udestående kontigentrestancer. Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer. pkt. 4: Valg til bestyrelse. På valg var Lasse Laursen, Kenneth Pedersen, Jacob Nymark, Thomas Herlev og Kim Skov, der alle accepterede genvalg med undtagelse af Kenneth Pedersen. Efter forslag fra bestyrelsen blev Jens Husted indstillet. De ovennævnte personer valgtes uden modkandidater. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Lasse Laursen, Jens Husted, Thomas Herlev, Morten Risv1g, Christian Simonsen, Claus Jensen, Thomas Jensen, Kim Skov, Jacob Nymark og Emil Jacobsen. pkt. 5; Valg af revisor samt revisorsuppleant. På valg som revisor var Lars Nielsen og Carsten Skovgaard, der begge accepterede genvalg. Generalforsamlingen valgte herefter Lars Nielsen og Carsten Skovgaard. Pkt. 6: Indkomne forslag. Ingen forslag var indkommet. Pkt. 7; Eventyelt. Der blive arbejdet på af få klubben inddraget i arrangementer i forbindelse med Regatta og Hede Rytmer, hvor der evt. vil blive lavet campingplads på banearealet. Klubbens vandrepokal for god indsats blev uddelt. Efter afstemning tilfaldt pokalen Per Det lykkedes ikke for Brødrene at afværge, at Mureren fik tildelt klubbens vandrepokal, så f ormonden måtte finde det professionelle smilfrem, do pressefotografernes blitz lynede. Husted og Mul/es årelange lobbyarbejde gav pote, og de kan nu kolde sig juniormembers i hhv. bestyrelsen og Støtten. " Murer" Hegelund for hans store arbejde som kasserer i støtteforeningen. Dirigent Niels Jørgen B. Nielsen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. Referent Jens K. Hjorth 24 ~- JCUN~

6 FRA OPRYKNINGSFESTEN 25. JULI 2011

7 GENERALFORSAMLING 874 STØTTEFORENING TORSDAG d Efter en kort indledning ved formand Christian Simonsen, gik man videre med den officielle dagsorden. Pkt. 1; Valg af dirigent Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Niels Jørgen B. Nielsen, der indledningsvis kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter blev ordet overgivet til Christian Simonsen. pkt. 2; Beretning om foreningens virksomhed Christian Simonsen kunne konstatere, at 2010 havde været et meget stille år med hensyn til aktiviteter i forbindelse med klubhuset. Økonomisk havde det dog været et glimrende år, hvor man trods en faldende omsætning havde opnået samme store overskud som i I årets løb havde det været overvejet at nedlægge støtteforeningen, men blandt andet nogle regnskabsmæssige forhold havde bevirket, at støtteforeningen vil bestå som hidtil. Man vil i 2011 forsøge at afholde en arbeidsweekend vedr. de udvendige anlæg. Der var en stor tak til kasserer Per Hegelund for stor indsats i forbindelse med støtteforeningens økonomi. Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen. Pkt. 3; Eremlænelse af det reviderede regnskab. Kasserer Per Hegelund Jensen gennemgik regnskabet, som kunne fremvise et flot resultat på kr. Trods en faldende omsætning havde der været en dækningsgrad på 4S,l %. Der var overført rekordstore kr. til hovedforeningen i Økonomisk må 2010 således betragtes som et rigtigt godt år. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet uden kommentarer. Pkt. 4; Valg af bestyrelse. På valg var Per Hegelund Jensen, Jens Kristian Hjorth og Søren Fæster, der alle accepterede genvalg. Efter afstemning valgte generalforsamlingen Per Hegelund Jensen, Jens Kristian Hjorth og Søren Fæster. Efter forslag fra forsamlingen blev bestyrelsen udvidet med Sam " Mulle" Demirel. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Christian Simonsen, Per Hegelund Jensen, Stephen Knudsen, Jens Kristian Hjorth, Søren Fæster og Sam Demirel. Pkt. 5; Yalg af revjsor samt reyjsorsuopleant. På valg var Jacob Nymark og Carsten Skovgaard, der begge accepterede genvalg. Generalforsamlingen valgte herefter Jacob Nymark og Carsten Skovgaard. Pkt. 6; Indkomne forslag. For at aktivere klubbens unge medlemmer, vil det blive overvejet at indkøbe spillekonsoller til klubhuset. Pkt. 7; Eyentuelt. Intet. Dirigent Niels Jørgen B. Nielsen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. Referent Jens K. Hjorth. N r situationen krævede det, form ede forsamlingen at behandle emnerne med stor seriøsitet... GENVALGT / 28 ~-J~

8 V 2 I BÅLD B 0 L D 874 Igen i år stod 874 bag VM-stævnet. Denne gang i Silkeborghallerne på Søholt, men festen den blev selvfølgelig holdt i klubhuset ~-J'~

9 B 0 L D 874 KLUBBEN SILKEBORG Marienlundsvej 33B Tlf.: Formand Chr. Simonsen Skovlebervej Kasserer Per H. Jensen Frederiksberggade 56 st.tv Stephen Knudsen Vejlbovej Jens Kristian Hjorth Ågade Stlren Fæster Knudsgade ~ REDAKTION Chefredakt r oa -fotoaraf Claus "Nymand" Mikkelsen Redaktionssjæf Claus H. Jensen Businessreporter Peter Toupard Vlrtual reality write Bruno Nielsen Formand Thomas Jensen Vestre Alle Næstformand Oaus H. Jensen Funder Bakke Kasserer Jakob Nymark Sjællandsgade / Christian Simonsen Skovlebervej Thomas Herlev Peder Nielsens Vej Formand Emil Jacobsen Århus Jakob Nymark Sjællandsgade / T~: Silkeborg Bogtryk Layout: Peters Pen Peter lodahl / r Morten Rlsvl1 Tyttebærvej 35B Emil Jacobsen Ny Samsegade 58,2" 8000 Århus C Kim MAlmand Skov Skolegade so Lasse Laursen Gjessevej Jens Husted Sejsvej Anders Kjeldsen Dalgasgade UK UK crtctnn I tmrlmø Holdleder. seri(l Stlren Fæster Holdleder. serie 5.1: Kim MAlmand Skov Holdle<Jer. serie 5.2: Mulle Absalonsgade Holdlr<Jer. mie 6: M ike Koch Visbyvej Holdleder. 7-mands I Lars Jacobsen Holdlrder. 7-mands 2 Niclas Behrndu ~ Jens Husted, Sejsvej 3 tlf ~ Mulle Absalonsgade Veteran Popdrrnaenr Peter Vllladsen Vrteron Th( Qrjginols Kresten Knudsen Frejasvej John f. Jensen A. Andersensvej 22B Klubhuset Stephen Knudsen Jens Kristian Hjorth Thomas Jensen Vestre Alle Stephen Knudsen Vejlbovej Vaskekone Morten Foersom Træffetid torsdag bedst inden Kampfordeler - Thomas Herlev Husk at meddele adresseændring eller andre ændringer/tilføjelser 34 35

10 I 0 l D 874 KLUBBEN En stor dag i B 74's historie."."" Lørdag den 25. juni blev en stor dag dag. Vi glæder os alle til at følge Lad mig lige til sidst i denne Men de kommer, og de spiller - og i vores lille klubs historie. Efter at dette spændende hold fremover. lille klumme fremhæve vores for at det ikke er nok, så er de have taget tilløb til oprykningen i Det var dog ikke kun de unge, fantastiske serie 6. Magen til der også, når det drejer sig om at to-tre kampe, lykkedes det endelig som gjorde en go' figur. De gamle humør skal man lede længe efter. støtte førsteholdet. Tak skal I have for vores serie 3 i den sidste kamp tågehorn fra veteranholdet gik Uanset fysisk eller mental stand drenge. at vinde over Sunds og definitivt igennem sæsonen helt uden møder disse humørbomber op Sluttelig vil jeg gerne ønske jer sikre sig førstepladsen og en fornem nederlag, så hvis serie 2 i ny og næ til deres kampe om søndagen. alle en go' sommerferie og på oprykning til serie 2. mangler en rutineret spiller, så er OG det er ikke altid det bedste gensyn. Tak for jeres måde at Kun en kamp blev tabt i hele der her et enormt potentiale. spilletidspunkt, lørdagens være på. sæsonen, resten blev vundet Vi måtte desværre se serie 4 rykke hændelser taget i betragtning. Formanden med en så flot målscore som 59- ned, men det, tror jeg, var fordi 10. Oprykningen blev skabt på holdet så at sige var helt nyt og ikke basis af et meget engageret og kendte hinanden godt nok. Jeg er flotspillende hold, som rummer sikker på, de tager revanche næste mange spændende spillere, men det sæson. Der går nemlig også her en skyldes også et stort engagement fra del talentfulde unge spillere rundt. træner og mental coach Fæster, som De gamle serie S'ere klarede har langt et kæmpe arbejde i det, skærene og skal derfor også næste for at sikre oprykningen. Et kæmpe år sprede skræk og rædsel i serie 5. tillykke herfra. De øvrige syvmands hold og de to Dagen blev i øvrigt fejret med oldboys hold holdt ligeledes skansen champagne, t-shirts, Fæster-mad og fortsætter efter sommerferien, og klipning af hår i alle mulige og hvor de slap. umulige frisurer. Det var en festlig 2 3

11 0 Metropolens mange monumentale seværdigheder vakte udelt begejstring blandt de udsendte ryf'ere. 13 toptrimmede, stålsatte og ædruelige mænd havde sat London stævne til en forlænget weekend, hvor marts blev til april. Der skulle bankes kultur, ses bold, gæstes greyhoundløb - og resten af tiden anvendes bruges til solidt socialt samvær med vore dyre venner (our dear friends). Efter en kyssen farvel til formanden, kassereren og dennes venner fra klubben, gik de 13 "kamikaze"-frivillige ud til den ventende bus. Med våde og forventningsfulde øjne blev der vinket og senere indtaget medicin i bussen, så selv en død myg ikke ville have en chance for at overleve. Efter rej selederens tredobbelte aksel tilført spiritus'el skrue arriverede alle i Ålborg Guldporter, og herfra kunne RYF-agenten proklamere: NNu er det et spørgsmål om at smøge ærmerne op~ hvortil Mulle sagligt konstaterede: Nlamen, vi står jo allerede i undertøj". Godt landet i Gatwick og efter en halvmaraton, fandt vi endelig det kasteløse hotel i "Little India". 4 ~-J~2011 5

12 Under motto'et: Hind mæ æ kvi'er, vi sko wi'ere" gik det med raske skridt til den lokale pub, og med Churchills ord: "Aldrig har så få smagt så meget" fik RYF Rejser indviet de lokale ølmærker, og stemningen steg betragteligt, da Søren Ad sang en af hjemlandets vemodige sange: ''Jeg står ved en bar, og min lomme er Hovedkvarteret blev hurtigt indrettet i The Great Spoon of ///ord. tomh tilsat Ole Høs snorken - unplugged of course. Senere prøvede en unavngiven person at konvertere til "sikher" ved baren. Det viste sig senere, at det at være sikkerhedsrepræsentant i Danmark, ej var det samme som at være "sikher" i Londons India Province. Cranbrook Hotel viste sig at være Londons foretrukne overnatningsetablissement for alle slags skæve eksistenser. Næste dag stod morgenmaden på god engelsk tarmrensningsfedtpølse indeholdende 99% fedt og 1% tarm, bønner og halvkogt bacon tilsat "a nice cup of tea". Selv om der ikke var tale om fastelavn, var der dog en del, der lige skulle besøge tønden, før vi skulle fuldføre DET, som utysken ej kunne: INDTAGE LONDON. Sjæfen så man allerede her gå rundt og øve sig i engelsk: "Hella Clammy Chippers, I do not sleep, when you larmer. lf you larmer more, I do not sleep longere, please." Mange kloge hoveder senere blev det vedtaget, at en opdeling i mindre grupper var at ønske. Battler Brittons venner ville besøge et Wa r Museum, og de vandrede troskyldige ud i "Ingenmandsland" for at opsøge dette. Special Force Group 2 havde Søren Fæ og Købmanden som chefguides. Disse to havde dog glemt, at de i et tidligere liv var ophavsmænd til bogen: "Hærvejsmarch De mange vandringer t/r fra lægterne til den fjernestbeliggende bar var godt for Fæsters dagsform som hunde-tipper. Købmanden med tømmermænd" fra forlaget " Walk- og Fæster over". finder vej. Vi fik set det, man nu skal se, og de lokale pubber blev frekventeret. Stor tak til Søren Fæ and The Grocer for at føre os sikkert igennem storbyens jungle og minefelter - vi fik noget på op-leveren. The Romford Stadium stod for fredag aftens indslag, hvor hundene "Not now Bertie" og "Look out for Jethro" blev overhalet af et kødben forklædt som hare. Denne aften startede godt, da der under indtagelsen af flere lokale væsker blev flere og flere sagkyndige ud i HHundie..!". En løjerlig vovse kaldet "A Lo ud Voice" fik Jacob til at undres, da denne havde forøget hans formue med 40 DKK og sejret på trods af "Tower of Big Ben" (tov om begge ben). Længe så man også Anders udkæmpe en udmarvende eksistentiel kamp med sig selv om, hvorvidt han skulle sætte hele sin surt opsparede pension på hunden "Pride of Topgolf" eller bare hengive sig til Sko's tilbud om en fadbamse - mon ikke sovedyret vandt? 6 ~- J~2011 7

13 Rom/ord Greyhound Stadium stod toptrimmet til aftenens ryf-ræs. Den lokale mønt flød let med indtagelsen af Hot Dogs - (taberhundene ilagt Park. Her skulle West Hams lokale drenge pubben "Denmark Arms" nær Upton varmt brød), og i takt med at nogle vandt træde op. og andre tabte, var det en stor oplevelse For at forebygge græspollen og skarlagensfeber indtog vi diverse mediciner, at se hundene bevæge sig hurtigere end de to benede artsfæller - remember således at vi reglementeret kunne erobre Bauer for 15 år siden! Upton Park. West Ham (skinkerne) mod Næste dag - efter påfyldningen af de Manchester United (mestrene) og 20 sidste bønner - var vi armeret til at erobre grader i skyggen, et grønt græstæppe og en masse tilskuere uden tænder, men erstattet med overdådige tatoveringer. Jo, det tegnede godt for denne eftermiddag. Med 300" kilo foran en {Lodahl, Fæster og Købmanden) var sikkerheden i top. Efter tilskueres skrålen med på Nl'm forever blowing bubbles" rejste de små hår (nu store) sig "in my ass", - dette var bare livet! Nye engelske ord kom frem, selv om de fleste rimede på "your ass", så var alle imponeret over englændernes entusiasme. Tænk engang at være bagud med to mål, og så alligevel se de bedste vinde, så er det tæt ved, at man får lyst til at give alle en dobbelt rom (a double room). Uanset hvem man holder med - eller sågar ingen af disse - så var alle dog enige om, at dette ej var Lerpytter Stadion, og når så mange sangtalenter er samlet på et sted, er det en oplevelse, der selv kan få Keld & Hilda til at ligne WBA på en dårlig dag. Et par Carlingtons senere blev vi draget imod vores lokale pub. Den lokale darling og i perioder gæstearbejder, Sir Lal, var ikke sen til at kapre en taxa til vores hjembase i llford, kaldet "The Great Spoon of llford". Straks i taxaen fik denne sprogcharmør i berusende og indsmigrende vendinger tilspurgt den lokale kasteløse taxachauffør: HCan you hold down on the spoon r Den lettere rystede og grådkvalte chauffør af blandet indisk herkomst fandt dog "The Spoon" til alles tilfredshed. Dette skulle fejres, og straks fandt de to "businessmen" - Husted og Søren Ad - en ligestillet dansker, der var noget inden for Alle spillets facetter studeres nærgående fra/ægterne på Upton Park. Lørdagens gallafest under opsejling i The Spoon's gårdhave. Rejselederen og Søren Ad i en politisk diskussion på et for omstændighederne højt, intellektuelt plan. 8 ~-J~2011 9

14 "moneymaking", og Sørens blå viagralignende piller blev straks iblandet flere Reserva rødvine. Det viste sig dog senere, at det eneste, der blev stiv på disse to, var deres gangmønstre til og fra baren. Der blev nydt bøffer, pints og gin and tonics i en lind strøm, og snart gik jagten ind på Spion X-13, dog uden held, men takket være en englænder, der hele tiden sagde: "Piss off!", fandt vi dog på toilettet. En lettet Lal er kommet trygt frem, og er derfor ikke til at bide skeer med. Søren Ad kunne hele aftenen høres spørgende: "Who was this important man I buy this pils of?" (Hvem var den impotente mand, jeg købte pillerne af?). Tid til tankevirksomhed blev der også. Vores alles fortræffelige Tour Operator måtte næste morgen bede alle Ryf'erne tænke på, hvor han mon kunne have fået forlagt sit "by-pass" aftenen i forvejen. Der var et markant flertal for at koncentrere eftersøgningen omkring "The Spoon", som havde dannet rammerne lastbil på vej til slagteriet, hvor en enkelt af de nervøse grise udtaler: "Tag det bare roligt, vi har vores tillidsmand med os!". Med Mulle -"the King of Tillidsmen" - blandt os, blev en smuk parksø okkuperet, og latteren fik igen overtaget. Sluttelig fik vi set det, vi skulle se i City of London, og ved ankomsten til Gatwick Airport havde vi alle fået hærvejsnålen i guld eller sølv med egeløv. Det viste sig senere, at modtagerne af guldnålene var deltagere med sommerdæk under deres trolley'er. Vi andre med vinterdæk og deraf afledte 93 decibel fik "kun" sølvnålene. Den engelske klasseforskel fornægter sig ikke. Godt lettet fra Gatwick og med Han Herreds Husmoderforening og deres bud på Låndån til styrbord, var vi snart i Ålborg. Ud over snapsen har Ålborg givet os en bus til at modtage os i. Under ledelse af den mest professionelle amatør i miles omkreds kom vi planmæssigt hjem til livets arne: 874. Bestyrelsen modtog os ikke (det viste sig senere, at deres engelske favorithold havde tabt i weekenden), og så måtte vi igen ty til fællessangen "You'll Never Wa/k Alone". Meget trætte, men en masse oplevelser rigere, kunne vi sige farvel og på gensyn. PS: En hulens masse hilsner og STOR tak til Lodahl fra "RYF Cooperation and Travel Ine." samt Sjæfen fra "The Spurs Go Marching On" og "Jacko and his Pretty Bubbles in the Air". Uden på noget tidspunkt at tabe andet end penge og pas og holde hovedet koldt, har Lord Lodahl under stort pres fra ædruelige og tjenstvillige medrejsende givet disse bondeøkonomer maksimale oplevelser. Dette vidner om RYF Rejsers kvalitet! Således vitterlig oplevet... Deres Utilpassede. om aftenens tumult og aura af "Love and Happiness". Tænketanken havde på ny sejret, alle var glade, og gruppen var intakt, inden erobringen af Hyde Park under motto'et: "Kun se, men IKKE gå". Hvem der gjorde hvad og bestemte hvor hin dag, står hen i det uvisse. 13 efterårsklædte mænd, der skulle tisse, vadede dog otte minutter senere gennem En efterforskning, der var Scotland Yard værdig, sikrede, at Ryf-rejsemester Lodahl genfandt sit pas i The Great Spoon of l/ford. den "lille" park, følgende Sørens stønnen. Det vakte stærke minder om en tegning, jeg en gang så, visende en flok grise på en 10 ~- c:f'uøc~

15 KAJ JØRGENSEN Mariehøj Murerforretning Solhøjsvej Silkeborg Julsøvej 74. Sejs Silkeborg TLF (.\ ØSTJYLLANDS + HESTEPRAKSIS vi Ole Sanne Alt murerarbejde udføres Nybygninger Tilbygninger Reparationer Storm og forsikringsskader lso kærn Frederiksberggade 16 Tlf bent e. andersen aut. WS-installatør Blikkenslager Tømrermester Holger Buch-Larsen Estrupsgade 10 Silkeborg Telefon FLISE FORUM Udfører alt i tømrerarbejde 12 ~- c:j'"~

16 PRAKTISK INFO o REGLER Giv hånd til barpersonalet før kamp, - dog ikke til træningskampe. ~~~~~ Styrketræning: Alle finder en medspiller og ryster denne til vedkom ~~~r:.,~ mende vender det hvide ud af øjnene. Frugtordning. Såfremt man ikke er udtaget til den pågældende kamp, sørger man for at medbringe blandede rodfrugter til om-deling blandt spillere og tilskuere. I de klubber arbejder vi på 1 modsætnin~ til de me~e f~~~~ee;:gelfri klub. Oer fin~ej d~g at gøre 874 til oanmar s, " som hver spiller bør erm re. nogle "få og enkle reg er, Holdlederzone: Ingen samtale med forældre eller kærester under kampen. Kun fokus på holdlederen, bestyrelsen, Støtten og deres familier. Kampevaluering: Foretages højst en gang årligt under punktet "Eventuelt" til generalforsamlingen, den førstkommende torsdag i februar. Spillermøder: Foretages kun under private former tilsat chips, cola og en gang X-box. De spillere, som ikke kan køre til kampene, skal blive i klubben og ordne have. pudse vinduer eller bare gøre sig til over for formanden. Kommer man på banen før kampstart må der ikke løbes. dribles eller laves afleverings-øvelser. Det må kun skydes på mål, for derved at undgå selvskader. Skydes en bold i kolonihaverne bør denne ikke hentes. da der disse steder kan forekomme løsgående hunde og deres efterladenskaber. oet er forbudt at deltage i gadekampe, firmafodbold, skolefodbold og lignende stævner på grund af risiko for tømmermænd. Der udvises respektfuld opførsel i kampe over for dommer, tilskuere, familiemedlemmer og deres hunde. Kampens spiller kåres altid ud fra reglen: Hvem har penge med? Optimal forberedelse til kamp: Kun "fastfood", begrænset alkohol indtagelse og overholdelse af toiletbesøgstiderne - spil aldrig på tom mavet 14 ~-J~2011 Du har pligt til at få arbejde til at passe med klubbens åbningstider. ~ Værdier: Afleveres i holdlederens taske. Har du ingen værdier, bør du låne af ~J(' holdlederen. Bløde værdier modtages ikke. Spillerne er altid velkomne til at blive i klubben så længe, at de kan komme med holdlederen hjem og hilse på deres familie, evt. overnatte der. Er du syg, modtages du gerne i klubben, men det henstilles, at du har mindst 40 graders feber, da du ellers kan virke for urolig. Du må før en kamp under ingen omstændigheder selv klæde dig på, da glæden derved fratages holdlederen. Da du netop har valgt B74 på grund af dit handicap: manglende arme og jngen ben, er der ingen grund til at rydde op efter endt spisen og drikken. Hvad har vi ellers ulønnede frivillige til? Hjemmeside: Her videregives PRAKTISK INFO blandt andet om, at Kim Målmand er på dit hold, eller hvorvidt din holdleder har fået malaria. HUSK: Dette er kun vejledende regler, lad din sunde fornuft råde, og ellers: "God kamp". 874's moralske opkastudvalg 15

17 Farstad Optik - synlig forskel v/ Optiker Johan Farstad Søndergade 2C Silkeborg Tlf Notton WnlmportAIS Ørst.dsveJ Siikeborg Tlf Fax: "hop: Danske I sank I... v/ John Poulsen Linåvej 9G - tlf StjsMarlnecenter ~ Arbejdernes Landsbank Nørregade, 8850 Bjerringbro Tlf ~-J'~

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News.

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News. Velkommen til. Bestyrelses formand Steen Christiansen har igennem længere tid arbejdet på at få en aftale I hus med Fangear fra Outlet. Det er nu lykkes. Se fremragende billeder fra U12/U14 Stævne. Vi

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere