Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning Mine tre sidste beretninger har talt om et turbulent, et skrækkeligt og et trist år. De ord kunne jeg godt genbruge i år, men til en afveksling ikke om os selv, men om regeringen og specielt SF. En helt usædvanlig situation, at et regeringsparti forlader regeringen, og at partiets formand samtidig går af pga. intern uro i partiet. Men på den anden side har vi jo også i denne regerings tid oplevet en regering, hvor de to af partierne på det nærmeste tromlede det tredje. Det kan også beskrives ved at sige, at regeringsgrundlaget var et udtryk for et kompromis mellem de tre partiers holdninger - eller med andre ord et grundlag, der var udtryk for en centrum-venstre politik. Imidlertid er den politik, der er blevet ført, en centrum-højre politik, hvorfor regeringen er blevet karakteriseret som en løftebrudsregering. Vi går landspolitisk en ny og spændende tid i møde, men jeg tror ikke på, at vi vil opleve et snarligt valg, hverken enhedslisten eller SF er interesseret i et nyvalg, der efter alle solemærker at dømme vil give borgerligt flertal og en meget mindre SF folketingsgruppe. Men lad mig nu vende mig til vore egne forhold - her må jeg konstatere, som jeg har gjort flere gange siden den 19. november, at der er grund til at glæde sig. Vi er blevet kommunens næststørste parti og Jens Jørgen den store stemmesluger ved kommunalvalget. Et resultat som vi kun har opnået ved hårdt og målrettet arbejde fra specielt en række meget engagerede kandidater, der både enkeltvis men navnlig i flok udførte et stort stykke arbejde. Den store og positive fælles indsats ved alle vælgermøder blev også med lidt misundelse bemærket af de øvrige partier. Vi har evalueret valgkampen på et møde og vil fortsætte evalueringen og stille og roligt lade det glide over i planlægning af næste valgkamp. Jeg har fået løfte om, at vi kan få en konsulent fra partiet ud og deltage på et af de kommende møder, og kandidaterne er stadig entusiastiske og indstillet på at gøre et stykke arbejde. Belært af triste erfaringer vedtog vi på den ekstraordinære generalforsamling i maj, at konservative byrådsmedlemmer, der ville forlade gruppen samtidig skulle forlade byrådet. En be- 1

2 slutning som flere af de øvrige partier efterfølgende også har truffet. Vi er alle klar over, at en sådan beslutning kun har moralsk betydning. Vi har derudover i bestyrelsen udarbejdet en kandidatkontrakt, hvor denne beslutning naturligvis er indføjet, og som desuden fastlægger, hvordan der skal samarbejdes indbyrdes i gruppen og mellem gruppe og bestyrelse og medlemmer. Som arbejdet har været i det forløbne år, kan man sige, at kontrakten blot afspejler det daglige arbejde, og jeg har fuld tillid til, at dette arbejde vil fortsætte. Jeg er også glad for at kunne sige, at vor hjemmeside nu er kommet godt i gang, den fungerer, med indlæg fra byrådsgruppen og orientering om kommende og afholdte arrangementer samt nyt om vælgerforeningen og partiet. Der er også på hjemmesiden link til partiets hjemmeside, hvor man kan læse om partiets holdninger og standpunkter, ligesom der naturligvis er kommentarer til den aktuelle politik. Så alle medlemmer har dermed mulighed for holde sig orienteret om, hvad der rører sig politisk. Vi har her i forbindelse med kommunalvalget suppleret med et nyhedsbrev, der udsendes direkte til alle medlemmer med kendte mailadresser og lægges på hjemmesiden. Det foranlediger mig til i lighed med de foregående år at sige, at hvis der er medlemmer, der har fået indkaldelsen til denne generalforsamling med almindelig brevpost, så vil vi forfærdelig gerne have jeres mailadresse, lige som vi selvfølgelig gerne vil have ændringer i mailadresser, så vi kan kommunikere hurtigt med jer med remindere og fortrolige meddelelser. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi er 132 medlemmer mod 141 for et år siden, og vi mangler kun 21 mailadresser. Vi har i år aktivitetsmæssigt fokuseret på kommunalvalget, vi har derudover haft opstillingsmøde, Grundlovsmøde, møde om valgresultatet og møde om kriminalitetsforebyggelse samt besøg på bryggeriet Skovlyst. Det er bestyrelsens hensigt, at vi fremover vil arbejde efter en plan med to halvårlige politiske møder og et halvårligt møde med mere socialt indhold. Vi afholder derudover naturligvis de lovbestemte generalforsamlinger i vælgerforening og storkreds samt Landsråd og Grundlovsmøde. Det bør det vel her også nævnes, at lokalforeningen har besluttet, at dens arrangementer skal være for alle foreningens medlemmer, hvilket giver mulighed for et par gange årligt at mødes med byrådsgruppen. Jeg kan oplyse, at vi her i foråret har møde med Lene Espersen og Josefine Kofoed Christiansen, der er nr.2 på vor liste til EP-valget samt et besøg på Edelgave. Datoerne vil fremgå af hjemmeside og nyhedsbrev. Vi håber ved at tilrettelægge aktiviteterne på denne måde, at alle medlemmer føler, at de får noget ud af deres medlemskab. Jeg vil i øvrigt opfordre til, at I henvender jer til os, hvis I har gode idéer og ønsker til aktiviteter. Jeg tror som sagt ikke på et folketingsvalg i år, men vi skal til valg også i 2014, nemlig EPvalg den 25 maj. Jeg regner ikke med, at vi ud over mødet med Josefine Kofoed Christiansen afholder nogle lokale arrangementer i den anledning, men vi vil selvfølgelig bakke op om storkredsarrangementer, som vil blive annonceret på hjemmesiden. Vi ved, at det bliver utrolig vanskeligt at fastholde vort mandat i EU-parlamentet, så jeg skal opfordre alle til at møde op og stemme. Lad mig slutte med endnu engang at sige tak til alle, der trak et læs, stort eller lille i forbindelse med kommunalvalget, tak til byrådsgruppen, her specielt til Finn Højgaard Morten, der siger farvel efter en lang karriere og sidst men ikke mindst til bestyrelsen for et godt med- og modspil. 2

3 Valgene på generalforsamlingen Bestyrelsen er efter valgene næsten uændret og består af: Formand Eva Møller Næstformand Ric Jacobsen Kasserer Henrik Færch Fromholdt Sekretær Jørgen Hansen Ingrid Bay Kira von der Lippe Borges Anker Sylvest Jørgensen Peter Nørris Dalsgaard Ulrik Linvald Suppleanter: 1.Suppleant Ricky Kofoed-Madsen 2.Suppleant Kirsten Jensen Observatør Bent Thyge Thygesen Den nyvalgte bestyrelse incl. suppleanter. Fra venstre: Anker Sylvest Jørgensen, Ricky Koefoed-Madsen, Kia von der Lippe Borges, Ingrid Bay, Ulrik Linvald, Ric Jacobsen, Henrik Færch Fromholdt, Peter Nørris Dalsgaard, Kirsten Jensen, Jørgen Hansen og Eva Møller 3

4 Til delegerede til partiets landsråd blev valgt: Henrik Færch Fromholdt Kirsten Jensen Ingrid Bay Jørgen Hansen Suppleanter: Bente Hansen Ulrik Linvald Lars Jacobsen Bent Thyge Thygesen Alice Pedersen Som revisorer valgtes : Søren Otterstrøm Bo Otterstrøm Suppleanter: Lars Falk Hansen Bent Thyge Thygesen Trufne beslutninger på generalforsamlingen i øvrigt: Det reviderede regnskab blev godkendt. Året sluttede med et underskud på ca kr. pga. kommunalvalget, men vi har stadig en egenkapital på knap kr. Uændrede kontingentsatser blev vedtaget. De indstillede vedtægtsændringer blev vedtaget. Og så blev der i øvrigt ivrigt lyttet og talt 4

5 5

6 Og muntert sluttet af! --- 6

7 Den nye skolereform og kultur- og fritidslivet Af Jens Jørgen Nygaard, 1. viceborgmester Det nye Børne- og Skoleudvalg havde naturligvis drøftelser om den nye skolereform på deres første dagsorden i den ny periode. Men det er vigtigt, at flere udvalg bliver inddraget i drøftelserne, da den forlængede skoledag vil få indflydelse på mange vigtige aktiviteter i Egedal. Meget skal overvejes og afvejes. Derfor skal kultur- og fritidslivet og de sundhedsmæssige aspekter også med i drøftelserne. 1. Musikskolen er et af Egedal Kommunes flotteste tiltag med deltagelse af rigtig mange børn og unge, som får en berigende indsigt i musikkens verden og musikalske færdigheder. Denne undervisning har normalt ligget i forbindelse med skolegangen om eftermiddagen. Med den længere skoledag kan eleverne miste lyst og kræfter til at modtage undervisning efter en meget lang skoledag. Derfor skal Musikskolens aktiviteter være en naturlig del af fremtidens folkeskole og være placeret i selve skoletiden. 2. Kultur- og fritidslivet har over deltagere hver uge. Rigtig mange er børn og unge, som går til gymnastik, svømning, fodbold og andre fritidsaktiviteter. Hvis de først kan få fri til disse aktiviteter efter en lang skoledag og måske aftensmad, vil de færreste have lyst til at deltage, ligesom den store skare af frivillige ledere vil trække sig. Derfor er det også tvingende nødvendigt, at børn og unges fritidsinteresser tænkes ind i skoledagen, så de fortsat kan dyrke deres interesse under ledelse af Egedals mange dygtige frivillige ledere. 3. Egedals ældre vil have fællesskab og bevægelse. Overalt mødes de til gymnastik, dans og anden bevægelse for fællesskabets og motionens skyld. De har hidtil kunne benytte haller og andre idrætslokaler, når skolerne ikke benyttede dem. Bevægelse står højt på den kommende folkeskoles program. Men skolen må ikke lægge beslag på alle haller og faciliteter fra morgen til sen eftermiddag, så de mange aktive ældre ikke kan få mulighed for at dyrke idræt og motion. Derfor skal der som i dag være huller så den voksende skare af ældre fortsat kan få mulighed for at dyrke deres idræt og bevægelse. 4. Vi har mange, der dyrker hobbies og forskellige kreative aktiviteter som at male, skabe keramik, lave mad og nyde musik i fællesskab mm. Der er borgere i næsten alle aldre. De bruger skolerne ofte i dagtimerne og de skal også fortsat have mulighed for at dyrke deres hobby i fællesskab med andre. 7

8 Egedal Kommune profilerer sig på, at det skal være sundt at bo i Egedal. Derfor er det også vigtigt, at det ikke blot bliver flotte ord, men at vi tænker på borgerne og deres mulighed for at dyrke sunde interesser til gavn for deres helbred og livsglæde. Og vejen via fællesskab om fælles interesser er måske den bedste at betræde til sundhed for flest mulige i alle aldre. Og det bedste middel mod ensomhed og manglende livslyst. Det bliver en stor opgave at få tilgodeset de mange aspekter ved en længere skoledag. Skolernes undervisning vil altid have 1. prioritet. Men det er ikke umuligt at få skabt en levende fremtidens skole i en kommune, hvor alle fortsat har adgang til at dyrke fælles interesser. --- Den aktuelle politiske situation Af Lars Carstensen, Folketingskandidat i Egedalkredsen Som Folketingskandidat for vores parti i denne tid er man nødt til at være et meget optimistisk menneske. Og det er jeg! Jeg har netop fået endnu en rolle i partiet. Jeg er blevet valgt til formand for vælgerforeningen i Furesø, og jeg glæder mig meget til at samarbejde med Egedals vælgerforening om bl.a. medlemsarrangementer, som f.eks. grundlovsmødet, EU-valgmøder, m.v. Ganske kort om kommunalvalget i Furesø: Vi gik tilbage til tre mandater fra fire (ud af 21 i Byrådet). Men vi har til gengæld fastholdt to formandsposter og en viceborgmesterpost. Vores indflydelse er dermed uforandret, men arbejdet er fordelt på færre hænder. Den politiske situation Vi har en regering, der falder fra hinanden. Her til formiddag stod det klart, at SF forlader regeringen. Det fik en af mine drenge til under middagen at udbryde: SF står for Så Færdig! Ved at nedsmelte indefra gør regeringen det meget let at være i opposition. Den nuværende regeringssammensætning holdt kun i 45 dage. Vi har nærmest fået italienske tilstande! Arbejdet med at danne en ny regering er sikkert allerede i gang, men er S og R ikke for længst løbet tør for talenter? Jeg mener, at de allerede løb tør, da den første regering blev dannet! Men der kommer nok en god løsning i morgen! 8

9 Vil SFs udtræden medføre et valg? Min vurdering er, at det ikke vil føre til et valg. Som meningsmålingerne står nu har Helle Thorning alt at tabe på at udskrive valg. Hun bliver siddende så længe som muligt. Valget skal afholdes senest i september Men mon ikke det kommer lidt før? Helle Thorning vil nok helst selv bestemme valgdatoen. Hvor efterlader SF s exit os? For det første kan vi glæde os over, at vi ikke længere er pressens prügelknabe. TAK til SF! Vi har med et kommunalvalg, som var bedre end ventet, fjernet os fra taberrollen i dansk politik. Alt i alt giver det os et bedre udgangspunkt for at komme igennem med vores mærkesager. SF s exit giver os også øget mulighed for indflydelse på regeringens politik. SF s stemmer er nemlig ikke længere sikre, og regeringen kan blive tvunget til at kigge mod højre i salen, når dens politik skal vedtages. Vores partiformand, Lars Barfoed, var ude at sige i dag, at han glæder sig over, at regeringen ikke længere bare kan gå til Enhedslisten, når den vil have gennemført noget.»nej, man skal have flere partier med, for der er ét parti og 15 mandater mindre som udgangspunkt med regeringen, når den kommer og vil have noget gennemført. Og det giver selvfølgelig os andre nogle spillemuligheder, som vi vil udnytte for at trække tingene mere i den retning, som vi gerne vil,«siger Lars Barfoed. Vi vil stille større krav om at få et mere markant konservativt aftryk på regeringens politik! Lad mig stille nogle spørgsmål Et spørgsmål som vi bør fokusere på er, hvordan vi formår at bruge den gode udvikling til at skabe fremgang til Folketingsvalget? Hvis det lykkes at skabe fremgang eller blot status quo - skal vi så gå med i en V-ledet regering? Dagens meningsmåling viser, at mandatfordelingen er 48 til V og 8 til K. I sig selv er et stærkt V ikke en trussel, men jeg mener, at vi skal overveje nøje om ikke vi risikerer at blive alt for usynlige i den konstellation? Det, der til gengæld bekymrer mig meget i de seneste meningsmålinger, er, at DF står til at få 32 mandater. At polariseringen i dansk politik er så stærk er bekymrende. Her til sommer udløber EU-kommissionens mandatperiode, og Connie Hedegaard vil afslutte sit hverv som kommissær. Uanset hvad man mener om CO2-kvoter, har hun gjort det rigtig godt på de bonede EU-gulve. Spørgsmålet er, om Connie Hedegaard kommer tilbage til dansk politik, eller om der venter en international toppost? Som et optimistisk menneske er jeg sikker på, at vi finder nogle gode svar, og at det nok skal gå alt sammen! --- 9

10 Læserbreve Velkommen i lokalafdelingen for Det Konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum Af Bent Krause, ansvarshavende redaktør for ORIENTERING Siden Egedal kommunes oprettelse har der været en lokalforening for Det Konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum. Bestyrelsen ønsker, at alle medlemmer af Egedal Konservative Vælgerforening kan deltage i lokalafdelingens arrangementer og byder enhver velkommen, der har lyst til at deltage i afdelingens arrangementer. Der er cafémøder, der er fastsat til mandag den 5. maj 2014 og mandag den 15. september 2014, begge dage kl Møderne afholdes i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre. Og så er der årets højdepunkt: Det årlige Julebanko i december. Cafémøderne har et politisk indhold, hvor vi inviterer politikerne til at orientere om punkter på den kommunale dagsorden og andre kommunale emner. Derefter er der tid til drøftelse, spørgsmål og hvad der nu har interesse. Møderne tager normalt ca. 2 timer. Ledøje-Smørum Lokalafdeling ser frem til at byde ethvert konservativt medlem af Egedal Konservative Vælgerforening velkommen. PS! Ledøje-Smørum Lokalafdeling udgiver et nyhedsbrev. Hvis man ønsker at få dette gratis tilsendt, skal det blot meddeles på denne -adresse: så vil det løbende dukke op på jeres pc. --- Kommende arrangementer Tirsdag den 18. marts (NB! Bemærk den ændrede dato): Generalforsamling i Storkredsen på Regionsgården. Nærmere om tidspunkt m.v. fremkommer opfølgende. Mandag den 24. Rådhus. marts kl : Medlemsmøde med MF Lene Espersen på Stenløse Mandag den 5. maj kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening, Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre (se i øvrigt under Læserbreve /red.) 10

11 Tirsdag den 6.maj kl : Møde med EP-kandidat Josefine Kofoed Christiansen i Smørum Kulturhus Tirsdag den 27. maj, kl : Medlemsarrangement på Edelgave med omvisning ved 1.viceborgmester Jens Jørgen Nygaard Torsdag den 5. juni: Grundlovsarrangement. Nærmere herom fremkommer opfølgende. Mandag den 15. september kl.19.30: Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Lørdag/søndag den september: Det Konservative Folkeparti s Landsråd i Tivoli Congress Center. Nærmere herom fremkommer opfølgende Og sluttelig lidt nyt fra Bruxelles Er dit hus(lån) isoleret med avispapir eller rockwool? Af Bendt Bendtsen (K) Danskerne er vant til utroligt billige realkreditlån - men sådan har det jo ikke altid været. Dengang jeg selv var ung og købte hus måtte jeg betale 19,8 pct. i renter for mit huslån. Med to små indkomster og små børn gjorde det ondt i budgettet. Min hustru var dengang sygehjælper og jeg var lige blevet politibetjent, så der var ikke meget at rutte med i det lille hjem! Derfor har jeg gjort alt hvad jeg kan for at sikre, at helt unge familier i dag kan købe og eje et hus uden at blive flået. Vi har et velfungerende system i Danmark, som jeg har kæmpet for, først da jeg var minister og nu i Europa-Parlamentet. Den tryghed spiller økonomiministeren nu hasard med. Margrethe Vestager har været med til at sætte danskernes økonomiske tryghed under pres. Økonomiministerens fejltrin og blinde tillid til en flok politiserende embedsmænd i London har ikke fyldt meget uden for de danske avisers erhvervssektioner, men risikerer nu at koste helt almindelige danskere rigtig mange penge i højere renter og dyrere huslån. Det her handler ikke om det sædvanlige ævl og kævl på Borgen men om danske familiers tryghed og økonomiske overskud i hverdagen. 11

12 Problemet bunder i ønsket om at undgå en ny økonomisk krise i Europa. Mange af EUlandenes kæmpe statsgæld skyldes, at landene blev nødt til at redde deres nødlidende banker fordi bankerne ikke havde penge nok på kistebunden til at modstå krisen. Derfor blev man, både internationalt og på europæisk plan, enig om at bankerne skulle polstres bedre fremover. Dansk realkredit, altså obligationer med sikkerhed i dit og mit hus, udgør langt størsteparten af den polstring, som danske banker gemmer på til en regnvejrsdag. Det gør bankerne fordi obligationerne har været noget mere pålidelige end for eksempel italienske eller irske statsobligationer. Dansk realkredit er et unikt produkt som ikke rigtig kendes i det øvrige Europa, og det har betydet, at det har været svært - ja meget svært endda - at overbevise dem, der var med til at lave nye regler for bankerne efter krisen, om at dansk realkredit er sikker og stabil. Men det lykkedes rent faktisk i Bruxelles sidste år. Desværre er det ikke kun op til mig og mine kolleger i Europa-Parlamentet. Mens jeg, og mange andre, råbte bål og brand sagde Margrethe Vestager nemlig ja til det endelige kompromis om nye krav til bankernes kapital. Djævlen ligger i detaljen og Vestager burde have krævet et forbehold under hensyntagen til vigtigheden for danskernes økonomiske tryghed og Danmarks økonomi. Det undlod hun, men takkede i stedet ja til, at det skulle være Europa-Kommissionen, der til slut og sidst skulle definere hvilken polstring der er tilstrækkelig for Europas banker. Europa-Kommissionen skal nu rådføre sig med en flok politiserende embedsmænd i det europæiske bankagentur (EBA), som stik imod sine egne tal og analyser, har valgt at sætte de danske realkreditobligationer i en lavere klasse. På banksprog taler de om, at bankernes polstring er af "høj kvalitet" eller "særdeles høj kvalitet". Det lyder ikke umiddelbart særlig dramatisk, men det svarer til om du isolerer dit hus med avispapir eller Rockwool. Hvis ikke dansk realkredit får mærket "særdeles høj kvalitet"så stilles der yderligere krav til polstring, og så er katastrofen i gang. Nye regler vil kræve, at danske banker skal bruge mange milliarder kroner til ny isolering af særdeles høj kvalitet. Bankerne bliver klemt og regningen på de mange milliarder ryger direkte over på dit og mit huslån. Nu ved vi ikke, hvad det kommer til at betyde på bundlinjen for den enkelte familie, men dyrere bliver det, hvis det ikke går vores vej. Imens har regeringen travlt med den ene skandale og ministerrokade efter den anden. Kommissionen skal senest i juni træffe deres endelige beslutning om hvor vidt dansk realkredit er avispapir eller Rockwool. Jeg tror på, at Kommissionen med eller uden Vestagers hjælp - besinder sig og holder sig til fakta, men kampen for vores huslån er ikke vundet endnu. Og den fortsætter i næste valgperiode fra Jeg vil kæmpe for danskernes økonomiske tryghed. Det har jeg gjort de sidste fem år og det vil jeg gerne fortsætte med at gøre i fem år mere

13 Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionelle oplysninger m.v. Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst deres maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse: Hvis du skiftet eller fået ny mailadresse, bedes du venligst oplyse denne til Ricky Kofoed- Madsen pr. mail til Afmelding af Nyhedsbrevet: Såfremt du ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet fremover, kan du ligeledes afmelde det til Ricky Kofoed-Madsen. Medlemsindlæg til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at fremsende læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske og juridiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen skal svare til max. ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hvert måned dog kan der i forbindelse med helligdage og ferieperioder i enkelte tilfælde ske ændringer heri. NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDSENDES I DAGENE OMKRING DEN 15. MARTS! 13

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere