Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning Mine tre sidste beretninger har talt om et turbulent, et skrækkeligt og et trist år. De ord kunne jeg godt genbruge i år, men til en afveksling ikke om os selv, men om regeringen og specielt SF. En helt usædvanlig situation, at et regeringsparti forlader regeringen, og at partiets formand samtidig går af pga. intern uro i partiet. Men på den anden side har vi jo også i denne regerings tid oplevet en regering, hvor de to af partierne på det nærmeste tromlede det tredje. Det kan også beskrives ved at sige, at regeringsgrundlaget var et udtryk for et kompromis mellem de tre partiers holdninger - eller med andre ord et grundlag, der var udtryk for en centrum-venstre politik. Imidlertid er den politik, der er blevet ført, en centrum-højre politik, hvorfor regeringen er blevet karakteriseret som en løftebrudsregering. Vi går landspolitisk en ny og spændende tid i møde, men jeg tror ikke på, at vi vil opleve et snarligt valg, hverken enhedslisten eller SF er interesseret i et nyvalg, der efter alle solemærker at dømme vil give borgerligt flertal og en meget mindre SF folketingsgruppe. Men lad mig nu vende mig til vore egne forhold - her må jeg konstatere, som jeg har gjort flere gange siden den 19. november, at der er grund til at glæde sig. Vi er blevet kommunens næststørste parti og Jens Jørgen den store stemmesluger ved kommunalvalget. Et resultat som vi kun har opnået ved hårdt og målrettet arbejde fra specielt en række meget engagerede kandidater, der både enkeltvis men navnlig i flok udførte et stort stykke arbejde. Den store og positive fælles indsats ved alle vælgermøder blev også med lidt misundelse bemærket af de øvrige partier. Vi har evalueret valgkampen på et møde og vil fortsætte evalueringen og stille og roligt lade det glide over i planlægning af næste valgkamp. Jeg har fået løfte om, at vi kan få en konsulent fra partiet ud og deltage på et af de kommende møder, og kandidaterne er stadig entusiastiske og indstillet på at gøre et stykke arbejde. Belært af triste erfaringer vedtog vi på den ekstraordinære generalforsamling i maj, at konservative byrådsmedlemmer, der ville forlade gruppen samtidig skulle forlade byrådet. En be- 1

2 slutning som flere af de øvrige partier efterfølgende også har truffet. Vi er alle klar over, at en sådan beslutning kun har moralsk betydning. Vi har derudover i bestyrelsen udarbejdet en kandidatkontrakt, hvor denne beslutning naturligvis er indføjet, og som desuden fastlægger, hvordan der skal samarbejdes indbyrdes i gruppen og mellem gruppe og bestyrelse og medlemmer. Som arbejdet har været i det forløbne år, kan man sige, at kontrakten blot afspejler det daglige arbejde, og jeg har fuld tillid til, at dette arbejde vil fortsætte. Jeg er også glad for at kunne sige, at vor hjemmeside nu er kommet godt i gang, den fungerer, med indlæg fra byrådsgruppen og orientering om kommende og afholdte arrangementer samt nyt om vælgerforeningen og partiet. Der er også på hjemmesiden link til partiets hjemmeside, hvor man kan læse om partiets holdninger og standpunkter, ligesom der naturligvis er kommentarer til den aktuelle politik. Så alle medlemmer har dermed mulighed for holde sig orienteret om, hvad der rører sig politisk. Vi har her i forbindelse med kommunalvalget suppleret med et nyhedsbrev, der udsendes direkte til alle medlemmer med kendte mailadresser og lægges på hjemmesiden. Det foranlediger mig til i lighed med de foregående år at sige, at hvis der er medlemmer, der har fået indkaldelsen til denne generalforsamling med almindelig brevpost, så vil vi forfærdelig gerne have jeres mailadresse, lige som vi selvfølgelig gerne vil have ændringer i mailadresser, så vi kan kommunikere hurtigt med jer med remindere og fortrolige meddelelser. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi er 132 medlemmer mod 141 for et år siden, og vi mangler kun 21 mailadresser. Vi har i år aktivitetsmæssigt fokuseret på kommunalvalget, vi har derudover haft opstillingsmøde, Grundlovsmøde, møde om valgresultatet og møde om kriminalitetsforebyggelse samt besøg på bryggeriet Skovlyst. Det er bestyrelsens hensigt, at vi fremover vil arbejde efter en plan med to halvårlige politiske møder og et halvårligt møde med mere socialt indhold. Vi afholder derudover naturligvis de lovbestemte generalforsamlinger i vælgerforening og storkreds samt Landsråd og Grundlovsmøde. Det bør det vel her også nævnes, at lokalforeningen har besluttet, at dens arrangementer skal være for alle foreningens medlemmer, hvilket giver mulighed for et par gange årligt at mødes med byrådsgruppen. Jeg kan oplyse, at vi her i foråret har møde med Lene Espersen og Josefine Kofoed Christiansen, der er nr.2 på vor liste til EP-valget samt et besøg på Edelgave. Datoerne vil fremgå af hjemmeside og nyhedsbrev. Vi håber ved at tilrettelægge aktiviteterne på denne måde, at alle medlemmer føler, at de får noget ud af deres medlemskab. Jeg vil i øvrigt opfordre til, at I henvender jer til os, hvis I har gode idéer og ønsker til aktiviteter. Jeg tror som sagt ikke på et folketingsvalg i år, men vi skal til valg også i 2014, nemlig EPvalg den 25 maj. Jeg regner ikke med, at vi ud over mødet med Josefine Kofoed Christiansen afholder nogle lokale arrangementer i den anledning, men vi vil selvfølgelig bakke op om storkredsarrangementer, som vil blive annonceret på hjemmesiden. Vi ved, at det bliver utrolig vanskeligt at fastholde vort mandat i EU-parlamentet, så jeg skal opfordre alle til at møde op og stemme. Lad mig slutte med endnu engang at sige tak til alle, der trak et læs, stort eller lille i forbindelse med kommunalvalget, tak til byrådsgruppen, her specielt til Finn Højgaard Morten, der siger farvel efter en lang karriere og sidst men ikke mindst til bestyrelsen for et godt med- og modspil. 2

3 Valgene på generalforsamlingen Bestyrelsen er efter valgene næsten uændret og består af: Formand Eva Møller Næstformand Ric Jacobsen Kasserer Henrik Færch Fromholdt Sekretær Jørgen Hansen Ingrid Bay Kira von der Lippe Borges Anker Sylvest Jørgensen Peter Nørris Dalsgaard Ulrik Linvald Suppleanter: 1.Suppleant Ricky Kofoed-Madsen 2.Suppleant Kirsten Jensen Observatør Bent Thyge Thygesen Den nyvalgte bestyrelse incl. suppleanter. Fra venstre: Anker Sylvest Jørgensen, Ricky Koefoed-Madsen, Kia von der Lippe Borges, Ingrid Bay, Ulrik Linvald, Ric Jacobsen, Henrik Færch Fromholdt, Peter Nørris Dalsgaard, Kirsten Jensen, Jørgen Hansen og Eva Møller 3

4 Til delegerede til partiets landsråd blev valgt: Henrik Færch Fromholdt Kirsten Jensen Ingrid Bay Jørgen Hansen Suppleanter: Bente Hansen Ulrik Linvald Lars Jacobsen Bent Thyge Thygesen Alice Pedersen Som revisorer valgtes : Søren Otterstrøm Bo Otterstrøm Suppleanter: Lars Falk Hansen Bent Thyge Thygesen Trufne beslutninger på generalforsamlingen i øvrigt: Det reviderede regnskab blev godkendt. Året sluttede med et underskud på ca kr. pga. kommunalvalget, men vi har stadig en egenkapital på knap kr. Uændrede kontingentsatser blev vedtaget. De indstillede vedtægtsændringer blev vedtaget. Og så blev der i øvrigt ivrigt lyttet og talt 4

5 5

6 Og muntert sluttet af! --- 6

7 Den nye skolereform og kultur- og fritidslivet Af Jens Jørgen Nygaard, 1. viceborgmester Det nye Børne- og Skoleudvalg havde naturligvis drøftelser om den nye skolereform på deres første dagsorden i den ny periode. Men det er vigtigt, at flere udvalg bliver inddraget i drøftelserne, da den forlængede skoledag vil få indflydelse på mange vigtige aktiviteter i Egedal. Meget skal overvejes og afvejes. Derfor skal kultur- og fritidslivet og de sundhedsmæssige aspekter også med i drøftelserne. 1. Musikskolen er et af Egedal Kommunes flotteste tiltag med deltagelse af rigtig mange børn og unge, som får en berigende indsigt i musikkens verden og musikalske færdigheder. Denne undervisning har normalt ligget i forbindelse med skolegangen om eftermiddagen. Med den længere skoledag kan eleverne miste lyst og kræfter til at modtage undervisning efter en meget lang skoledag. Derfor skal Musikskolens aktiviteter være en naturlig del af fremtidens folkeskole og være placeret i selve skoletiden. 2. Kultur- og fritidslivet har over deltagere hver uge. Rigtig mange er børn og unge, som går til gymnastik, svømning, fodbold og andre fritidsaktiviteter. Hvis de først kan få fri til disse aktiviteter efter en lang skoledag og måske aftensmad, vil de færreste have lyst til at deltage, ligesom den store skare af frivillige ledere vil trække sig. Derfor er det også tvingende nødvendigt, at børn og unges fritidsinteresser tænkes ind i skoledagen, så de fortsat kan dyrke deres interesse under ledelse af Egedals mange dygtige frivillige ledere. 3. Egedals ældre vil have fællesskab og bevægelse. Overalt mødes de til gymnastik, dans og anden bevægelse for fællesskabets og motionens skyld. De har hidtil kunne benytte haller og andre idrætslokaler, når skolerne ikke benyttede dem. Bevægelse står højt på den kommende folkeskoles program. Men skolen må ikke lægge beslag på alle haller og faciliteter fra morgen til sen eftermiddag, så de mange aktive ældre ikke kan få mulighed for at dyrke idræt og motion. Derfor skal der som i dag være huller så den voksende skare af ældre fortsat kan få mulighed for at dyrke deres idræt og bevægelse. 4. Vi har mange, der dyrker hobbies og forskellige kreative aktiviteter som at male, skabe keramik, lave mad og nyde musik i fællesskab mm. Der er borgere i næsten alle aldre. De bruger skolerne ofte i dagtimerne og de skal også fortsat have mulighed for at dyrke deres hobby i fællesskab med andre. 7

8 Egedal Kommune profilerer sig på, at det skal være sundt at bo i Egedal. Derfor er det også vigtigt, at det ikke blot bliver flotte ord, men at vi tænker på borgerne og deres mulighed for at dyrke sunde interesser til gavn for deres helbred og livsglæde. Og vejen via fællesskab om fælles interesser er måske den bedste at betræde til sundhed for flest mulige i alle aldre. Og det bedste middel mod ensomhed og manglende livslyst. Det bliver en stor opgave at få tilgodeset de mange aspekter ved en længere skoledag. Skolernes undervisning vil altid have 1. prioritet. Men det er ikke umuligt at få skabt en levende fremtidens skole i en kommune, hvor alle fortsat har adgang til at dyrke fælles interesser. --- Den aktuelle politiske situation Af Lars Carstensen, Folketingskandidat i Egedalkredsen Som Folketingskandidat for vores parti i denne tid er man nødt til at være et meget optimistisk menneske. Og det er jeg! Jeg har netop fået endnu en rolle i partiet. Jeg er blevet valgt til formand for vælgerforeningen i Furesø, og jeg glæder mig meget til at samarbejde med Egedals vælgerforening om bl.a. medlemsarrangementer, som f.eks. grundlovsmødet, EU-valgmøder, m.v. Ganske kort om kommunalvalget i Furesø: Vi gik tilbage til tre mandater fra fire (ud af 21 i Byrådet). Men vi har til gengæld fastholdt to formandsposter og en viceborgmesterpost. Vores indflydelse er dermed uforandret, men arbejdet er fordelt på færre hænder. Den politiske situation Vi har en regering, der falder fra hinanden. Her til formiddag stod det klart, at SF forlader regeringen. Det fik en af mine drenge til under middagen at udbryde: SF står for Så Færdig! Ved at nedsmelte indefra gør regeringen det meget let at være i opposition. Den nuværende regeringssammensætning holdt kun i 45 dage. Vi har nærmest fået italienske tilstande! Arbejdet med at danne en ny regering er sikkert allerede i gang, men er S og R ikke for længst løbet tør for talenter? Jeg mener, at de allerede løb tør, da den første regering blev dannet! Men der kommer nok en god løsning i morgen! 8

9 Vil SFs udtræden medføre et valg? Min vurdering er, at det ikke vil føre til et valg. Som meningsmålingerne står nu har Helle Thorning alt at tabe på at udskrive valg. Hun bliver siddende så længe som muligt. Valget skal afholdes senest i september Men mon ikke det kommer lidt før? Helle Thorning vil nok helst selv bestemme valgdatoen. Hvor efterlader SF s exit os? For det første kan vi glæde os over, at vi ikke længere er pressens prügelknabe. TAK til SF! Vi har med et kommunalvalg, som var bedre end ventet, fjernet os fra taberrollen i dansk politik. Alt i alt giver det os et bedre udgangspunkt for at komme igennem med vores mærkesager. SF s exit giver os også øget mulighed for indflydelse på regeringens politik. SF s stemmer er nemlig ikke længere sikre, og regeringen kan blive tvunget til at kigge mod højre i salen, når dens politik skal vedtages. Vores partiformand, Lars Barfoed, var ude at sige i dag, at han glæder sig over, at regeringen ikke længere bare kan gå til Enhedslisten, når den vil have gennemført noget.»nej, man skal have flere partier med, for der er ét parti og 15 mandater mindre som udgangspunkt med regeringen, når den kommer og vil have noget gennemført. Og det giver selvfølgelig os andre nogle spillemuligheder, som vi vil udnytte for at trække tingene mere i den retning, som vi gerne vil,«siger Lars Barfoed. Vi vil stille større krav om at få et mere markant konservativt aftryk på regeringens politik! Lad mig stille nogle spørgsmål Et spørgsmål som vi bør fokusere på er, hvordan vi formår at bruge den gode udvikling til at skabe fremgang til Folketingsvalget? Hvis det lykkes at skabe fremgang eller blot status quo - skal vi så gå med i en V-ledet regering? Dagens meningsmåling viser, at mandatfordelingen er 48 til V og 8 til K. I sig selv er et stærkt V ikke en trussel, men jeg mener, at vi skal overveje nøje om ikke vi risikerer at blive alt for usynlige i den konstellation? Det, der til gengæld bekymrer mig meget i de seneste meningsmålinger, er, at DF står til at få 32 mandater. At polariseringen i dansk politik er så stærk er bekymrende. Her til sommer udløber EU-kommissionens mandatperiode, og Connie Hedegaard vil afslutte sit hverv som kommissær. Uanset hvad man mener om CO2-kvoter, har hun gjort det rigtig godt på de bonede EU-gulve. Spørgsmålet er, om Connie Hedegaard kommer tilbage til dansk politik, eller om der venter en international toppost? Som et optimistisk menneske er jeg sikker på, at vi finder nogle gode svar, og at det nok skal gå alt sammen! --- 9

10 Læserbreve Velkommen i lokalafdelingen for Det Konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum Af Bent Krause, ansvarshavende redaktør for ORIENTERING Siden Egedal kommunes oprettelse har der været en lokalforening for Det Konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum. Bestyrelsen ønsker, at alle medlemmer af Egedal Konservative Vælgerforening kan deltage i lokalafdelingens arrangementer og byder enhver velkommen, der har lyst til at deltage i afdelingens arrangementer. Der er cafémøder, der er fastsat til mandag den 5. maj 2014 og mandag den 15. september 2014, begge dage kl Møderne afholdes i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre. Og så er der årets højdepunkt: Det årlige Julebanko i december. Cafémøderne har et politisk indhold, hvor vi inviterer politikerne til at orientere om punkter på den kommunale dagsorden og andre kommunale emner. Derefter er der tid til drøftelse, spørgsmål og hvad der nu har interesse. Møderne tager normalt ca. 2 timer. Ledøje-Smørum Lokalafdeling ser frem til at byde ethvert konservativt medlem af Egedal Konservative Vælgerforening velkommen. PS! Ledøje-Smørum Lokalafdeling udgiver et nyhedsbrev. Hvis man ønsker at få dette gratis tilsendt, skal det blot meddeles på denne -adresse: så vil det løbende dukke op på jeres pc. --- Kommende arrangementer Tirsdag den 18. marts (NB! Bemærk den ændrede dato): Generalforsamling i Storkredsen på Regionsgården. Nærmere om tidspunkt m.v. fremkommer opfølgende. Mandag den 24. Rådhus. marts kl : Medlemsmøde med MF Lene Espersen på Stenløse Mandag den 5. maj kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening, Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre (se i øvrigt under Læserbreve /red.) 10

11 Tirsdag den 6.maj kl : Møde med EP-kandidat Josefine Kofoed Christiansen i Smørum Kulturhus Tirsdag den 27. maj, kl : Medlemsarrangement på Edelgave med omvisning ved 1.viceborgmester Jens Jørgen Nygaard Torsdag den 5. juni: Grundlovsarrangement. Nærmere herom fremkommer opfølgende. Mandag den 15. september kl.19.30: Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Lørdag/søndag den september: Det Konservative Folkeparti s Landsråd i Tivoli Congress Center. Nærmere herom fremkommer opfølgende Og sluttelig lidt nyt fra Bruxelles Er dit hus(lån) isoleret med avispapir eller rockwool? Af Bendt Bendtsen (K) Danskerne er vant til utroligt billige realkreditlån - men sådan har det jo ikke altid været. Dengang jeg selv var ung og købte hus måtte jeg betale 19,8 pct. i renter for mit huslån. Med to små indkomster og små børn gjorde det ondt i budgettet. Min hustru var dengang sygehjælper og jeg var lige blevet politibetjent, så der var ikke meget at rutte med i det lille hjem! Derfor har jeg gjort alt hvad jeg kan for at sikre, at helt unge familier i dag kan købe og eje et hus uden at blive flået. Vi har et velfungerende system i Danmark, som jeg har kæmpet for, først da jeg var minister og nu i Europa-Parlamentet. Den tryghed spiller økonomiministeren nu hasard med. Margrethe Vestager har været med til at sætte danskernes økonomiske tryghed under pres. Økonomiministerens fejltrin og blinde tillid til en flok politiserende embedsmænd i London har ikke fyldt meget uden for de danske avisers erhvervssektioner, men risikerer nu at koste helt almindelige danskere rigtig mange penge i højere renter og dyrere huslån. Det her handler ikke om det sædvanlige ævl og kævl på Borgen men om danske familiers tryghed og økonomiske overskud i hverdagen. 11

12 Problemet bunder i ønsket om at undgå en ny økonomisk krise i Europa. Mange af EUlandenes kæmpe statsgæld skyldes, at landene blev nødt til at redde deres nødlidende banker fordi bankerne ikke havde penge nok på kistebunden til at modstå krisen. Derfor blev man, både internationalt og på europæisk plan, enig om at bankerne skulle polstres bedre fremover. Dansk realkredit, altså obligationer med sikkerhed i dit og mit hus, udgør langt størsteparten af den polstring, som danske banker gemmer på til en regnvejrsdag. Det gør bankerne fordi obligationerne har været noget mere pålidelige end for eksempel italienske eller irske statsobligationer. Dansk realkredit er et unikt produkt som ikke rigtig kendes i det øvrige Europa, og det har betydet, at det har været svært - ja meget svært endda - at overbevise dem, der var med til at lave nye regler for bankerne efter krisen, om at dansk realkredit er sikker og stabil. Men det lykkedes rent faktisk i Bruxelles sidste år. Desværre er det ikke kun op til mig og mine kolleger i Europa-Parlamentet. Mens jeg, og mange andre, råbte bål og brand sagde Margrethe Vestager nemlig ja til det endelige kompromis om nye krav til bankernes kapital. Djævlen ligger i detaljen og Vestager burde have krævet et forbehold under hensyntagen til vigtigheden for danskernes økonomiske tryghed og Danmarks økonomi. Det undlod hun, men takkede i stedet ja til, at det skulle være Europa-Kommissionen, der til slut og sidst skulle definere hvilken polstring der er tilstrækkelig for Europas banker. Europa-Kommissionen skal nu rådføre sig med en flok politiserende embedsmænd i det europæiske bankagentur (EBA), som stik imod sine egne tal og analyser, har valgt at sætte de danske realkreditobligationer i en lavere klasse. På banksprog taler de om, at bankernes polstring er af "høj kvalitet" eller "særdeles høj kvalitet". Det lyder ikke umiddelbart særlig dramatisk, men det svarer til om du isolerer dit hus med avispapir eller Rockwool. Hvis ikke dansk realkredit får mærket "særdeles høj kvalitet"så stilles der yderligere krav til polstring, og så er katastrofen i gang. Nye regler vil kræve, at danske banker skal bruge mange milliarder kroner til ny isolering af særdeles høj kvalitet. Bankerne bliver klemt og regningen på de mange milliarder ryger direkte over på dit og mit huslån. Nu ved vi ikke, hvad det kommer til at betyde på bundlinjen for den enkelte familie, men dyrere bliver det, hvis det ikke går vores vej. Imens har regeringen travlt med den ene skandale og ministerrokade efter den anden. Kommissionen skal senest i juni træffe deres endelige beslutning om hvor vidt dansk realkredit er avispapir eller Rockwool. Jeg tror på, at Kommissionen med eller uden Vestagers hjælp - besinder sig og holder sig til fakta, men kampen for vores huslån er ikke vundet endnu. Og den fortsætter i næste valgperiode fra Jeg vil kæmpe for danskernes økonomiske tryghed. Det har jeg gjort de sidste fem år og det vil jeg gerne fortsætte med at gøre i fem år mere

13 Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionelle oplysninger m.v. Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst deres maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse: Hvis du skiftet eller fået ny mailadresse, bedes du venligst oplyse denne til Ricky Kofoed- Madsen pr. mail til Afmelding af Nyhedsbrevet: Såfremt du ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet fremover, kan du ligeledes afmelde det til Ricky Kofoed-Madsen. Medlemsindlæg til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at fremsende læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske og juridiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen skal svare til max. ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hvert måned dog kan der i forbindelse med helligdage og ferieperioder i enkelte tilfælde ske ændringer heri. NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDSENDES I DAGENE OMKRING DEN 15. MARTS! 13

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Politik handler også om din hverdag..

Politik handler også om din hverdag.. Nyhedsbrev Nr. 5 - marts 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Politik handler også om din hverdag.. Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Jeg tror, at vi

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 - Januar Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Godt Nytår!

Nyhedsbrev Nr. 3 - Januar Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Godt Nytår! Nyhedsbrev Nr. 3 - Januar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Godt Nytår! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Med disse ord hilser vi hinanden i denne

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 9 - august 2014

Nyhedsbrev Nr. 9 - august 2014 Nyhedsbrev Nr. 9 - august 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal En ny blå regering Er det et realistisk projekt? Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Spørgsmålet

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti.

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Beretning 2013 for Konservative i Svendborg 2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Noget er ændret, noget er ikke faldet helt på plads, nogle medlemmer har ikke

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet ET GODT NYTÅR! Et årsskifte er traditionelt anledning til både

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Sparerunde - problematikker

Sparerunde - problematikker Sparerunde - problematikker Af Karlo Brondbjerg Nr 1 2015 Timring Skole fortsætter Feldborg og Skibbild-Nøvling stopper Skoleforliget betyder at Timring Skole fortsætter - og Feldborg Skole og Skibbild-Nøvling

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Odense fik ny energi

Odense fik ny energi Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2005 12. årgang nummer 6 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Besparelser. Nr 2 2014. 10. årgang

Besparelser. Nr 2 2014. 10. årgang Nr 2 2014 10. årgang Besparelser Af Karlo Brondbjerg De vedtagne besparelser inden for psykiatri og handikapområdet er frygtlige, og det kunne være gået endnu værre, hvis vi ikke have hjulpet hinanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ø- posten, september 2015

Ø- posten, september 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø- posten 1 Træffetid og telefontid 1 Generalforsamling i Enhedslisten Nordjylland d. 23. august 2 Aalborg Øst dagen 3 Medlemsmøder i Aalborg 4 Ny mødestruktur i Aalborg 4 Kalender

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013. Nyt fra vælgerforeningen. TILLYKKE og TAK

Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013. Nyt fra vælgerforeningen. TILLYKKE og TAK Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013 Nyt fra vælgerforeningen TILLYKKE og TAK Vi trodsede alle negative forudsigelser Vi samarbejdede om de værdier, vi tror på Det gav et flot resultat Af Eva Møller, fmd.

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Brug din stemmeret den 25. maj!

Brug din stemmeret den 25. maj! Nyhedsbrev Nr. 7 - maj 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Brug din stemmeret den 25. maj! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valg til EU-parlamentet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING 1. FORENINGENS NAVN. Stk. 1: Foreningens navn er TRIF. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. Stk. 2: TRIF er betegnelsen for THORSAGER - RØNDE

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. I Tønder Kommune. Beretning for året 2011. v/ formanden Niels Chr. Winum

Det Konservative Folkeparti. I Tønder Kommune. Beretning for året 2011. v/ formanden Niels Chr. Winum Det Konservative Folkeparti I Tønder Kommune Beretning for året 2011 v/ formanden Niels Chr. Winum Kære medlemmer, endnu et år har vi lagt bag os, og et helt nyt frisk år ligger foran os. Et år som nok

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere