Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning Mine tre sidste beretninger har talt om et turbulent, et skrækkeligt og et trist år. De ord kunne jeg godt genbruge i år, men til en afveksling ikke om os selv, men om regeringen og specielt SF. En helt usædvanlig situation, at et regeringsparti forlader regeringen, og at partiets formand samtidig går af pga. intern uro i partiet. Men på den anden side har vi jo også i denne regerings tid oplevet en regering, hvor de to af partierne på det nærmeste tromlede det tredje. Det kan også beskrives ved at sige, at regeringsgrundlaget var et udtryk for et kompromis mellem de tre partiers holdninger - eller med andre ord et grundlag, der var udtryk for en centrum-venstre politik. Imidlertid er den politik, der er blevet ført, en centrum-højre politik, hvorfor regeringen er blevet karakteriseret som en løftebrudsregering. Vi går landspolitisk en ny og spændende tid i møde, men jeg tror ikke på, at vi vil opleve et snarligt valg, hverken enhedslisten eller SF er interesseret i et nyvalg, der efter alle solemærker at dømme vil give borgerligt flertal og en meget mindre SF folketingsgruppe. Men lad mig nu vende mig til vore egne forhold - her må jeg konstatere, som jeg har gjort flere gange siden den 19. november, at der er grund til at glæde sig. Vi er blevet kommunens næststørste parti og Jens Jørgen den store stemmesluger ved kommunalvalget. Et resultat som vi kun har opnået ved hårdt og målrettet arbejde fra specielt en række meget engagerede kandidater, der både enkeltvis men navnlig i flok udførte et stort stykke arbejde. Den store og positive fælles indsats ved alle vælgermøder blev også med lidt misundelse bemærket af de øvrige partier. Vi har evalueret valgkampen på et møde og vil fortsætte evalueringen og stille og roligt lade det glide over i planlægning af næste valgkamp. Jeg har fået løfte om, at vi kan få en konsulent fra partiet ud og deltage på et af de kommende møder, og kandidaterne er stadig entusiastiske og indstillet på at gøre et stykke arbejde. Belært af triste erfaringer vedtog vi på den ekstraordinære generalforsamling i maj, at konservative byrådsmedlemmer, der ville forlade gruppen samtidig skulle forlade byrådet. En be- 1

2 slutning som flere af de øvrige partier efterfølgende også har truffet. Vi er alle klar over, at en sådan beslutning kun har moralsk betydning. Vi har derudover i bestyrelsen udarbejdet en kandidatkontrakt, hvor denne beslutning naturligvis er indføjet, og som desuden fastlægger, hvordan der skal samarbejdes indbyrdes i gruppen og mellem gruppe og bestyrelse og medlemmer. Som arbejdet har været i det forløbne år, kan man sige, at kontrakten blot afspejler det daglige arbejde, og jeg har fuld tillid til, at dette arbejde vil fortsætte. Jeg er også glad for at kunne sige, at vor hjemmeside nu er kommet godt i gang, den fungerer, med indlæg fra byrådsgruppen og orientering om kommende og afholdte arrangementer samt nyt om vælgerforeningen og partiet. Der er også på hjemmesiden link til partiets hjemmeside, hvor man kan læse om partiets holdninger og standpunkter, ligesom der naturligvis er kommentarer til den aktuelle politik. Så alle medlemmer har dermed mulighed for holde sig orienteret om, hvad der rører sig politisk. Vi har her i forbindelse med kommunalvalget suppleret med et nyhedsbrev, der udsendes direkte til alle medlemmer med kendte mailadresser og lægges på hjemmesiden. Det foranlediger mig til i lighed med de foregående år at sige, at hvis der er medlemmer, der har fået indkaldelsen til denne generalforsamling med almindelig brevpost, så vil vi forfærdelig gerne have jeres mailadresse, lige som vi selvfølgelig gerne vil have ændringer i mailadresser, så vi kan kommunikere hurtigt med jer med remindere og fortrolige meddelelser. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi er 132 medlemmer mod 141 for et år siden, og vi mangler kun 21 mailadresser. Vi har i år aktivitetsmæssigt fokuseret på kommunalvalget, vi har derudover haft opstillingsmøde, Grundlovsmøde, møde om valgresultatet og møde om kriminalitetsforebyggelse samt besøg på bryggeriet Skovlyst. Det er bestyrelsens hensigt, at vi fremover vil arbejde efter en plan med to halvårlige politiske møder og et halvårligt møde med mere socialt indhold. Vi afholder derudover naturligvis de lovbestemte generalforsamlinger i vælgerforening og storkreds samt Landsråd og Grundlovsmøde. Det bør det vel her også nævnes, at lokalforeningen har besluttet, at dens arrangementer skal være for alle foreningens medlemmer, hvilket giver mulighed for et par gange årligt at mødes med byrådsgruppen. Jeg kan oplyse, at vi her i foråret har møde med Lene Espersen og Josefine Kofoed Christiansen, der er nr.2 på vor liste til EP-valget samt et besøg på Edelgave. Datoerne vil fremgå af hjemmeside og nyhedsbrev. Vi håber ved at tilrettelægge aktiviteterne på denne måde, at alle medlemmer føler, at de får noget ud af deres medlemskab. Jeg vil i øvrigt opfordre til, at I henvender jer til os, hvis I har gode idéer og ønsker til aktiviteter. Jeg tror som sagt ikke på et folketingsvalg i år, men vi skal til valg også i 2014, nemlig EPvalg den 25 maj. Jeg regner ikke med, at vi ud over mødet med Josefine Kofoed Christiansen afholder nogle lokale arrangementer i den anledning, men vi vil selvfølgelig bakke op om storkredsarrangementer, som vil blive annonceret på hjemmesiden. Vi ved, at det bliver utrolig vanskeligt at fastholde vort mandat i EU-parlamentet, så jeg skal opfordre alle til at møde op og stemme. Lad mig slutte med endnu engang at sige tak til alle, der trak et læs, stort eller lille i forbindelse med kommunalvalget, tak til byrådsgruppen, her specielt til Finn Højgaard Morten, der siger farvel efter en lang karriere og sidst men ikke mindst til bestyrelsen for et godt med- og modspil. 2

3 Valgene på generalforsamlingen Bestyrelsen er efter valgene næsten uændret og består af: Formand Eva Møller Næstformand Ric Jacobsen Kasserer Henrik Færch Fromholdt Sekretær Jørgen Hansen Ingrid Bay Kira von der Lippe Borges Anker Sylvest Jørgensen Peter Nørris Dalsgaard Ulrik Linvald Suppleanter: 1.Suppleant Ricky Kofoed-Madsen 2.Suppleant Kirsten Jensen Observatør Bent Thyge Thygesen Den nyvalgte bestyrelse incl. suppleanter. Fra venstre: Anker Sylvest Jørgensen, Ricky Koefoed-Madsen, Kia von der Lippe Borges, Ingrid Bay, Ulrik Linvald, Ric Jacobsen, Henrik Færch Fromholdt, Peter Nørris Dalsgaard, Kirsten Jensen, Jørgen Hansen og Eva Møller 3

4 Til delegerede til partiets landsråd blev valgt: Henrik Færch Fromholdt Kirsten Jensen Ingrid Bay Jørgen Hansen Suppleanter: Bente Hansen Ulrik Linvald Lars Jacobsen Bent Thyge Thygesen Alice Pedersen Som revisorer valgtes : Søren Otterstrøm Bo Otterstrøm Suppleanter: Lars Falk Hansen Bent Thyge Thygesen Trufne beslutninger på generalforsamlingen i øvrigt: Det reviderede regnskab blev godkendt. Året sluttede med et underskud på ca kr. pga. kommunalvalget, men vi har stadig en egenkapital på knap kr. Uændrede kontingentsatser blev vedtaget. De indstillede vedtægtsændringer blev vedtaget. Og så blev der i øvrigt ivrigt lyttet og talt 4

5 5

6 Og muntert sluttet af! --- 6

7 Den nye skolereform og kultur- og fritidslivet Af Jens Jørgen Nygaard, 1. viceborgmester Det nye Børne- og Skoleudvalg havde naturligvis drøftelser om den nye skolereform på deres første dagsorden i den ny periode. Men det er vigtigt, at flere udvalg bliver inddraget i drøftelserne, da den forlængede skoledag vil få indflydelse på mange vigtige aktiviteter i Egedal. Meget skal overvejes og afvejes. Derfor skal kultur- og fritidslivet og de sundhedsmæssige aspekter også med i drøftelserne. 1. Musikskolen er et af Egedal Kommunes flotteste tiltag med deltagelse af rigtig mange børn og unge, som får en berigende indsigt i musikkens verden og musikalske færdigheder. Denne undervisning har normalt ligget i forbindelse med skolegangen om eftermiddagen. Med den længere skoledag kan eleverne miste lyst og kræfter til at modtage undervisning efter en meget lang skoledag. Derfor skal Musikskolens aktiviteter være en naturlig del af fremtidens folkeskole og være placeret i selve skoletiden. 2. Kultur- og fritidslivet har over deltagere hver uge. Rigtig mange er børn og unge, som går til gymnastik, svømning, fodbold og andre fritidsaktiviteter. Hvis de først kan få fri til disse aktiviteter efter en lang skoledag og måske aftensmad, vil de færreste have lyst til at deltage, ligesom den store skare af frivillige ledere vil trække sig. Derfor er det også tvingende nødvendigt, at børn og unges fritidsinteresser tænkes ind i skoledagen, så de fortsat kan dyrke deres interesse under ledelse af Egedals mange dygtige frivillige ledere. 3. Egedals ældre vil have fællesskab og bevægelse. Overalt mødes de til gymnastik, dans og anden bevægelse for fællesskabets og motionens skyld. De har hidtil kunne benytte haller og andre idrætslokaler, når skolerne ikke benyttede dem. Bevægelse står højt på den kommende folkeskoles program. Men skolen må ikke lægge beslag på alle haller og faciliteter fra morgen til sen eftermiddag, så de mange aktive ældre ikke kan få mulighed for at dyrke idræt og motion. Derfor skal der som i dag være huller så den voksende skare af ældre fortsat kan få mulighed for at dyrke deres idræt og bevægelse. 4. Vi har mange, der dyrker hobbies og forskellige kreative aktiviteter som at male, skabe keramik, lave mad og nyde musik i fællesskab mm. Der er borgere i næsten alle aldre. De bruger skolerne ofte i dagtimerne og de skal også fortsat have mulighed for at dyrke deres hobby i fællesskab med andre. 7

8 Egedal Kommune profilerer sig på, at det skal være sundt at bo i Egedal. Derfor er det også vigtigt, at det ikke blot bliver flotte ord, men at vi tænker på borgerne og deres mulighed for at dyrke sunde interesser til gavn for deres helbred og livsglæde. Og vejen via fællesskab om fælles interesser er måske den bedste at betræde til sundhed for flest mulige i alle aldre. Og det bedste middel mod ensomhed og manglende livslyst. Det bliver en stor opgave at få tilgodeset de mange aspekter ved en længere skoledag. Skolernes undervisning vil altid have 1. prioritet. Men det er ikke umuligt at få skabt en levende fremtidens skole i en kommune, hvor alle fortsat har adgang til at dyrke fælles interesser. --- Den aktuelle politiske situation Af Lars Carstensen, Folketingskandidat i Egedalkredsen Som Folketingskandidat for vores parti i denne tid er man nødt til at være et meget optimistisk menneske. Og det er jeg! Jeg har netop fået endnu en rolle i partiet. Jeg er blevet valgt til formand for vælgerforeningen i Furesø, og jeg glæder mig meget til at samarbejde med Egedals vælgerforening om bl.a. medlemsarrangementer, som f.eks. grundlovsmødet, EU-valgmøder, m.v. Ganske kort om kommunalvalget i Furesø: Vi gik tilbage til tre mandater fra fire (ud af 21 i Byrådet). Men vi har til gengæld fastholdt to formandsposter og en viceborgmesterpost. Vores indflydelse er dermed uforandret, men arbejdet er fordelt på færre hænder. Den politiske situation Vi har en regering, der falder fra hinanden. Her til formiddag stod det klart, at SF forlader regeringen. Det fik en af mine drenge til under middagen at udbryde: SF står for Så Færdig! Ved at nedsmelte indefra gør regeringen det meget let at være i opposition. Den nuværende regeringssammensætning holdt kun i 45 dage. Vi har nærmest fået italienske tilstande! Arbejdet med at danne en ny regering er sikkert allerede i gang, men er S og R ikke for længst løbet tør for talenter? Jeg mener, at de allerede løb tør, da den første regering blev dannet! Men der kommer nok en god løsning i morgen! 8

9 Vil SFs udtræden medføre et valg? Min vurdering er, at det ikke vil føre til et valg. Som meningsmålingerne står nu har Helle Thorning alt at tabe på at udskrive valg. Hun bliver siddende så længe som muligt. Valget skal afholdes senest i september Men mon ikke det kommer lidt før? Helle Thorning vil nok helst selv bestemme valgdatoen. Hvor efterlader SF s exit os? For det første kan vi glæde os over, at vi ikke længere er pressens prügelknabe. TAK til SF! Vi har med et kommunalvalg, som var bedre end ventet, fjernet os fra taberrollen i dansk politik. Alt i alt giver det os et bedre udgangspunkt for at komme igennem med vores mærkesager. SF s exit giver os også øget mulighed for indflydelse på regeringens politik. SF s stemmer er nemlig ikke længere sikre, og regeringen kan blive tvunget til at kigge mod højre i salen, når dens politik skal vedtages. Vores partiformand, Lars Barfoed, var ude at sige i dag, at han glæder sig over, at regeringen ikke længere bare kan gå til Enhedslisten, når den vil have gennemført noget.»nej, man skal have flere partier med, for der er ét parti og 15 mandater mindre som udgangspunkt med regeringen, når den kommer og vil have noget gennemført. Og det giver selvfølgelig os andre nogle spillemuligheder, som vi vil udnytte for at trække tingene mere i den retning, som vi gerne vil,«siger Lars Barfoed. Vi vil stille større krav om at få et mere markant konservativt aftryk på regeringens politik! Lad mig stille nogle spørgsmål Et spørgsmål som vi bør fokusere på er, hvordan vi formår at bruge den gode udvikling til at skabe fremgang til Folketingsvalget? Hvis det lykkes at skabe fremgang eller blot status quo - skal vi så gå med i en V-ledet regering? Dagens meningsmåling viser, at mandatfordelingen er 48 til V og 8 til K. I sig selv er et stærkt V ikke en trussel, men jeg mener, at vi skal overveje nøje om ikke vi risikerer at blive alt for usynlige i den konstellation? Det, der til gengæld bekymrer mig meget i de seneste meningsmålinger, er, at DF står til at få 32 mandater. At polariseringen i dansk politik er så stærk er bekymrende. Her til sommer udløber EU-kommissionens mandatperiode, og Connie Hedegaard vil afslutte sit hverv som kommissær. Uanset hvad man mener om CO2-kvoter, har hun gjort det rigtig godt på de bonede EU-gulve. Spørgsmålet er, om Connie Hedegaard kommer tilbage til dansk politik, eller om der venter en international toppost? Som et optimistisk menneske er jeg sikker på, at vi finder nogle gode svar, og at det nok skal gå alt sammen! --- 9

10 Læserbreve Velkommen i lokalafdelingen for Det Konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum Af Bent Krause, ansvarshavende redaktør for ORIENTERING Siden Egedal kommunes oprettelse har der været en lokalforening for Det Konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum. Bestyrelsen ønsker, at alle medlemmer af Egedal Konservative Vælgerforening kan deltage i lokalafdelingens arrangementer og byder enhver velkommen, der har lyst til at deltage i afdelingens arrangementer. Der er cafémøder, der er fastsat til mandag den 5. maj 2014 og mandag den 15. september 2014, begge dage kl Møderne afholdes i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre. Og så er der årets højdepunkt: Det årlige Julebanko i december. Cafémøderne har et politisk indhold, hvor vi inviterer politikerne til at orientere om punkter på den kommunale dagsorden og andre kommunale emner. Derefter er der tid til drøftelse, spørgsmål og hvad der nu har interesse. Møderne tager normalt ca. 2 timer. Ledøje-Smørum Lokalafdeling ser frem til at byde ethvert konservativt medlem af Egedal Konservative Vælgerforening velkommen. PS! Ledøje-Smørum Lokalafdeling udgiver et nyhedsbrev. Hvis man ønsker at få dette gratis tilsendt, skal det blot meddeles på denne -adresse: så vil det løbende dukke op på jeres pc. --- Kommende arrangementer Tirsdag den 18. marts (NB! Bemærk den ændrede dato): Generalforsamling i Storkredsen på Regionsgården. Nærmere om tidspunkt m.v. fremkommer opfølgende. Mandag den 24. Rådhus. marts kl : Medlemsmøde med MF Lene Espersen på Stenløse Mandag den 5. maj kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening, Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre (se i øvrigt under Læserbreve /red.) 10

11 Tirsdag den 6.maj kl : Møde med EP-kandidat Josefine Kofoed Christiansen i Smørum Kulturhus Tirsdag den 27. maj, kl : Medlemsarrangement på Edelgave med omvisning ved 1.viceborgmester Jens Jørgen Nygaard Torsdag den 5. juni: Grundlovsarrangement. Nærmere herom fremkommer opfølgende. Mandag den 15. september kl.19.30: Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Lørdag/søndag den september: Det Konservative Folkeparti s Landsråd i Tivoli Congress Center. Nærmere herom fremkommer opfølgende Og sluttelig lidt nyt fra Bruxelles Er dit hus(lån) isoleret med avispapir eller rockwool? Af Bendt Bendtsen (K) Danskerne er vant til utroligt billige realkreditlån - men sådan har det jo ikke altid været. Dengang jeg selv var ung og købte hus måtte jeg betale 19,8 pct. i renter for mit huslån. Med to små indkomster og små børn gjorde det ondt i budgettet. Min hustru var dengang sygehjælper og jeg var lige blevet politibetjent, så der var ikke meget at rutte med i det lille hjem! Derfor har jeg gjort alt hvad jeg kan for at sikre, at helt unge familier i dag kan købe og eje et hus uden at blive flået. Vi har et velfungerende system i Danmark, som jeg har kæmpet for, først da jeg var minister og nu i Europa-Parlamentet. Den tryghed spiller økonomiministeren nu hasard med. Margrethe Vestager har været med til at sætte danskernes økonomiske tryghed under pres. Økonomiministerens fejltrin og blinde tillid til en flok politiserende embedsmænd i London har ikke fyldt meget uden for de danske avisers erhvervssektioner, men risikerer nu at koste helt almindelige danskere rigtig mange penge i højere renter og dyrere huslån. Det her handler ikke om det sædvanlige ævl og kævl på Borgen men om danske familiers tryghed og økonomiske overskud i hverdagen. 11

12 Problemet bunder i ønsket om at undgå en ny økonomisk krise i Europa. Mange af EUlandenes kæmpe statsgæld skyldes, at landene blev nødt til at redde deres nødlidende banker fordi bankerne ikke havde penge nok på kistebunden til at modstå krisen. Derfor blev man, både internationalt og på europæisk plan, enig om at bankerne skulle polstres bedre fremover. Dansk realkredit, altså obligationer med sikkerhed i dit og mit hus, udgør langt størsteparten af den polstring, som danske banker gemmer på til en regnvejrsdag. Det gør bankerne fordi obligationerne har været noget mere pålidelige end for eksempel italienske eller irske statsobligationer. Dansk realkredit er et unikt produkt som ikke rigtig kendes i det øvrige Europa, og det har betydet, at det har været svært - ja meget svært endda - at overbevise dem, der var med til at lave nye regler for bankerne efter krisen, om at dansk realkredit er sikker og stabil. Men det lykkedes rent faktisk i Bruxelles sidste år. Desværre er det ikke kun op til mig og mine kolleger i Europa-Parlamentet. Mens jeg, og mange andre, råbte bål og brand sagde Margrethe Vestager nemlig ja til det endelige kompromis om nye krav til bankernes kapital. Djævlen ligger i detaljen og Vestager burde have krævet et forbehold under hensyntagen til vigtigheden for danskernes økonomiske tryghed og Danmarks økonomi. Det undlod hun, men takkede i stedet ja til, at det skulle være Europa-Kommissionen, der til slut og sidst skulle definere hvilken polstring der er tilstrækkelig for Europas banker. Europa-Kommissionen skal nu rådføre sig med en flok politiserende embedsmænd i det europæiske bankagentur (EBA), som stik imod sine egne tal og analyser, har valgt at sætte de danske realkreditobligationer i en lavere klasse. På banksprog taler de om, at bankernes polstring er af "høj kvalitet" eller "særdeles høj kvalitet". Det lyder ikke umiddelbart særlig dramatisk, men det svarer til om du isolerer dit hus med avispapir eller Rockwool. Hvis ikke dansk realkredit får mærket "særdeles høj kvalitet"så stilles der yderligere krav til polstring, og så er katastrofen i gang. Nye regler vil kræve, at danske banker skal bruge mange milliarder kroner til ny isolering af særdeles høj kvalitet. Bankerne bliver klemt og regningen på de mange milliarder ryger direkte over på dit og mit huslån. Nu ved vi ikke, hvad det kommer til at betyde på bundlinjen for den enkelte familie, men dyrere bliver det, hvis det ikke går vores vej. Imens har regeringen travlt med den ene skandale og ministerrokade efter den anden. Kommissionen skal senest i juni træffe deres endelige beslutning om hvor vidt dansk realkredit er avispapir eller Rockwool. Jeg tror på, at Kommissionen med eller uden Vestagers hjælp - besinder sig og holder sig til fakta, men kampen for vores huslån er ikke vundet endnu. Og den fortsætter i næste valgperiode fra Jeg vil kæmpe for danskernes økonomiske tryghed. Det har jeg gjort de sidste fem år og det vil jeg gerne fortsætte med at gøre i fem år mere

13 Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionelle oplysninger m.v. Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst deres maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse: Hvis du skiftet eller fået ny mailadresse, bedes du venligst oplyse denne til Ricky Kofoed- Madsen pr. mail til Afmelding af Nyhedsbrevet: Såfremt du ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet fremover, kan du ligeledes afmelde det til Ricky Kofoed-Madsen. Medlemsindlæg til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at fremsende læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske og juridiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen skal svare til max. ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hvert måned dog kan der i forbindelse med helligdage og ferieperioder i enkelte tilfælde ske ændringer heri. NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDSENDES I DAGENE OMKRING DEN 15. MARTS! 13

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet ET GODT NYTÅR! Et årsskifte er traditionelt anledning til både

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Odense fik ny energi

Odense fik ny energi Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2005 12. årgang nummer 6 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Hvornår mon valget kommer?

Hvornår mon valget kommer? Nyhedsbrev nr. 15 Februar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Hvornår mon valget kommer? Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det ville være dejligt

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Snejbjerg-Hallen, Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. www:snejbjerg-hallen.dk 1 Institutionens navn er Snejbjerg Hallen. Det er en selvejende institution, hvis

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere