Referat af RSK-mødet august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014"

Transkript

1 Referat af t august 2014

2 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse af referat 6. Godkendelse af dagsorden 7. Selvransagelses workshop 8 Tilbagemelding fra OSR Forum ud fra punkterne: A. Økonomi B. Hvordan går det i OSK C. Ønsker til RSK D. Andet E. Svar på diverse spørgsmål fra områder 9. Administrationskomiteen orienterer A. Opdaterede retningslinjer - herunder et par små justeringer B. Takster på diæter, overnatning, transport - er de realistiske? C. Post 10. Regionsdelegerede orienterer A. Rapport fra WSC 2014 B. EDM C. Svar omkring erfaringer med SSP D. Svar om "stempelordning" 11. Rapport fra underudvalgene: A. Internet udvalg (herunder nyt budget + hjemmeside + godkendelse af retningslinjer) B. Oversættelsesudvalg C. H&I udvalg 12. Kassererens rapport A. Hvad skal der ske med OI pengebeholdning? 13. Regnskab Tringuides - hvad skal der ske med overskuddet? 14. Servicestruktur/servicekonference 15. Bud på service konference 16. Bud på RSK møder Eventuelt 18. Runde om mødet 1

3 Indhold Dagsorden Sindsrobøn Præsentationsrunde Oplæsning af De 12 Koncepter og En vision for NA-service Oplæsning af dagens tekst, et medlem deler om teksten Godkendelse af referat (aprilmødet 2014) Godkendelse af dagsorden Selvransagelsesworkshop Tilbagemelding fra OSR-forum... 5 A) Økonomi... 5 B) Hvordan går det i OSK... 5 C) Ønsker til RSK... 5 D) Andet... 5 E) Svar på diverse spørgsmål fra områder Administrationskomiteen orienterer... 6 A) Opdaterede retningslinjer herunder et par småjusteringer... 6 B) Takster på diæter, overnatning, transport er de realistiske?... 6 C) Post RD/RDS orienterer... 6 A) Rapport fra WSC B) EDM... 7 C) Svar omkring erfaringer med SSP... 7 D) Svar omkring stempelordning fra Norge og Sverige Rapport underudvalgene... 7 A) Internet udvalg (IU) herunder nyt budget + hjemmeside + godkendelse af retningslinjer... 7 B) Oversættelsesudvalget (OU)... 8 C) Hospitaler og Institutioner (H&I) Kasserer rapport og regnskab... 8 A) Hvad skal der ske med OI pengebeholdning Regnskab salg Tringuide - hvad skal der ske med overskud? Service struktur/servicekonference? Bud på Servicekonference Bud på RSK møder Eventuelt

4 18. Med ud til områderne Runde om mødet

5 1. Sindsrobøn Bedt. 2. Præsentationsrunde Steff, næstformand H&I Christian, formand IU Jesper, OSR SoV Allan, OSS SoV Mogens, kasserer RSK Frank, OSS Syddanmark Jesper, menig Brian, RDS Keld, OSR Midtjylland Mia, formand OU Thomas, RD 3. Oplæsning af De 12 Koncepter og En vision for NA-service Oplæst. 4. Oplæsning af dagens tekst, et medlem deler om teksten Oplæst og delt. 5. Godkendelse af referat (aprilmødet 2014) Godkendt 6. Godkendelse af dagsorden Godkendt 7. Selvransagelsesworkshop Bygget på Planlægningsredskabet er der indsamlet oplysninger, og ud fra disse har vi valgt hvilke problemer der skal fokuseres på, hvilke mål vi gerne vil nå, og hvilke metoder vi vil anvende til at nå disse mål. Der arbejdes ud fra følgende mål: 1. Alle medlemmer kommer igennem traditionsworkshop 2. Bruge rotationsprincippet (for at blive bedre til at praktisere, at det er et vi-program, ikke et jegprogram) 3. Alle (i offentligheden) har kendskab til NA 4. Alle NA ere har kendskab til og praktiserer traditioner. Metoderne til at opnå disse mål: 1. Workshop RSK ud fra mini-traditionsworkshop 2. Opstramning af struktur RSK, baseret på Sverige 3. Den nye hjemmeside kommer op at køre -> søgemaskineoptimering Få nedsat et PR-udvalg/gruppe -> lave TV/radio-spots 4. Områder laver traditionsworkshops ud fra Det Virker Hvordan og Hvorfor 4

6 Ud fra Punkt 1 og 4 er der udarbejdet en handlingsplan, der er som følger: Opgaver der skal udføres: Gennemførelse af 12 workshops, 1 tradition af gangen, ud fra Det Virker Hvordan og Hvorfor og Minitraditionsworkshoppen Tidsramme for gennemførelsen: De næste 12 r Hvem har ansvaret for gennemførelsen: Jesper og Allan SoV står for Workshop, 1. tradition i November 2014 Her vælges hvem der står for næste workshop - og så fremdeles. Hvilke ressourcer kræves: Indføres som punkt 7 på RSK-dagsordenen, der afsættes 1½ time pr. workshop Deadline for afslutning på opgaven: Ultimo Der følges op på punkt 2. under punktet opdaterede retningslinjer. Der følges op på punkt 3., ny hjemmeside, når IU underretter. Punkt 3 angående PR/TV-spots mm. tages med ud i områder Der laves et punkt på dagsordenen til første i 2015 der hedder Evaluering af selvransagelse. 8. Tilbagemelding fra OSR-forum A) Økonomi B) Hvordan går det i OSK C) Ønsker til RSK D) Andet E) Svar på diverse spørgsmål fra områder Se vedhæftede OSR-rapporter 5

7 9. Administrationskomiteen orienterer A) Opdaterede retningslinjer herunder et par småjusteringer De opdaterede retningslinjer/forretningsorden blev gennemgået. Følgende ændringer vedtaget: - Forretningsorden punkt 1 H: Budget og handleplansmøde ændres til Budgetmøde - Retningslinjer punkt 8: Underudvalgsformand og næstformand ændres til Underudvalgsformand - Retningslinjer punkt 8 D: Formænd og næstformænd vælges på t ændres til Formænd vælges på t Disse to ændringer i punkt 8 foretages fordi vi vælger at have tillid til at underudvalgene vælger deres betroede tjenere med omhu. - Retningslinjer punkt 3E: RSK vil, i samarbejde med et område arrangere en årlig servicekonference til RSK vil, i samarbejde med et område arrangere en servicekonference B) Takster på diæter, overnatning, transport er de realistiske? Spørgsmålet er rejst, fordi der ikke budgetteres med de beløb der faktisk er vedtaget; der er ikke noget loft på beløb for overnatning, og man får diæter på dage hvor der er fuld forplejning. Der er ikke ensartethed hele vejen rundt; underudvalgene følger ikke RSK s forslag. Det er meget lagt op til den enkeltes moral. Vi kommer frem til, at vi fremover budgetterer ud fra RSK s takster, som grupperne har vedtaget, både i RSK og RSK s underudvalg, så grupperne kan se, hvad det reelt koster, hvis i yderste konsekvens alle vælger at følge de gældende takster. C) Post NAWS news: Ny IP An introduction to NA-meetings - World Unity Dag 30.aug kl 7:00 dansk tid mm. Regning for support på Digital Postkasse på 62 kr. NAWS annual report 10. RD/RDS orienterer PowerPoint om Zonal Forum og info-video til offentligheden ( OBS ) fra Israel (tilgængelig på na.org) Opfordring til RD/RDS om at undersøge hvad de forskellige ansatte i WSO egentlig er og hvad de laver og hvad det koster. A) Rapport fra WSC 2014 Video fra WSC 2014 (tilgængelig på na.org) Se vedhæftede rapport 6

8 B) EDM Video om EDM (tilgængelig på na.org) Se vedhæftede rapport til EDM. RDS tager til sommer-edm alene. C) Svar omkring erfaringer med SSP Mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg (i RSK eller OSK) til at undersøge det nye servicesystem nærmere, med mulighed for evt. tage nogle af de nye redskaber i brug. (Nogle af redskaberne bruger vi allerede, f.eks. måden vi lavede workshop; Planlægningsværktøjerne ). Yderligere info kan findes her: https://www.dropbox.com/sh/9gspawxfzukcm3p/aacqzm_4nuhddcbqfkepka5ra D) Svar omkring stempelordning fra Norge og Sverige Sverige er holdt op med at bruge det, fordi der er to eksempler på at det er blevet brugt som alibi Norge har brugt det i lang tid Grupperne i Danmark kan gøre som de vil, da grupperne er selvstyrende. Der er givet forslag/inspiration til retningslinjer fra H&I, som grupperne kan bruge som de vil. (Jvnf. referat fra RSKmøde april 2014) 11. Rapport underudvalgene A) Internet udvalg (IU) herunder nyt budget + hjemmeside + godkendelse af retningslinjer Se vedhæftede rapport Præsentation af den nye hjemmeside, som foreløbig kan ses her: Ændringer til mødelister skal foreløbig både meldes til områdets webansvarlige og til (det sidste for, at det også bliver ændret på den nye hjemmeside samt na.org) På nuværende tidspunkt bliver der ikke foretaget nogle ændringer på områdernes hjemmesider. De nye oversættelser af oplæsninger, samt den nye oversættelse af Hvem, hvad, hvorfor og sådan bliver lagt ind på hjemmesiden. (Oplæsningerne bliver fjernet igen, når de WSO-godkendte udkommer). Nakonvent.dk peges over den nye eventside. Det er de enkelte konventkomitéers ansvar, hvis de ønsker at oprette konventet på World Service her: Det nye budget: IU søger om yderligere 7300 kr. til afholdelse af en arbejdsweekend for at færdiggøre den nye hjemmeside, samt til to r. Godkendt som budgetforhøjelse for De nye retningslinjer for IU godkendt. 7

9 B) Oversættelsesudvalget (OU) Se vedhæftede rapport Hvis der er nogen der gerne vil oversætte service-litteratur, må de meget gerne henvende sig på mail C) Hospitaler og Institutioner (H&I) Se vedhæftede rapport H&I kan kontaktes, hvis man ønsker at få trykt T-shirts, f.eks. til et konvent. Mail: Det er en god idé at holde grænse-møder dvs. ikke-faste H&I møder på steder, hvor folk i princippet godt kan komme til et møde, men hvor det kan give mening, at komme ind til dem og holde et slags info-intro-møde f.eks. på behandlerhuse, halvvejshuse o.lign. 12. Kasserer rapport og regnskab Se vedhæftede rapporter Regnskab fremlagt. Budgetter for underudvalg skal sendes ind senest 1. september. Skal kontoudtog fra RSK på hjemmesiden? Tages med ud i områderne. A) Hvad skal der ske med OI pengebeholdning Bliver stående urørt 13. Regnskab salg Tringuide - hvad skal der ske med overskud? Overskuddet doneres til Fellowship Development, EDM Da det er et ulovligt overskud (vi må ikke tjene på drafts ifølge copyright-reglerne, men det vidste vi ikke før nu) sættes prisen fremover ned til kostpris som er 40 kr. pr. stk. 14. Service struktur/servicekonference? SoV ønsker en servicekonference, indeholdende visionsarbejde. Kbh ønsker en servicekonference. Syddanmark ønsker en servicekonference. 8

10 15. Bud på Servicekonference Ingen bud på servicekonference. 16. Bud på RSK møder 2015 Ingen bud på r 17. Eventuelt RD går af til april Med ud til områderne Næste November i Aarhus Der skal afholdes tre RSK møder i 2015 (april, august og november). Foreløbig har ingen områder budt ind. Bud modtages meget gerne. Er der et område, der kunne tænke sig at afholde en servicekonference? Der er rig mulighed for at gøre service i RSK. Pt. er følgende serviceposter ledige: Formand, næstformand, vicekasserer, sekretær, vicesekretær. RD (Regions Delegeret) går af til april. Da der pt. ikke er et Offentlig Informations underudvalg i RSK, bliver det lagt ud til områderne, om der er nogen der vil tage sig af at undersøge mulighederne for at lave TV/radio-spots (Jvnf. punkt 7) Hvis man ønsker kendskab til det nye servicesystem, kan man evt. nedsætte et adhoc udvalg, som kan undersøge det nærmere. (Jvnf. punkt 10C) Materiale findes her: https://www.dropbox.com/sh/9gspawxfzukcm3p/aacqzm_4nuhddcbqfkepka5ra (Jvnf. punkt 10C) Ændringer til mødelister skal foreløbig både meldes til områdets webansvarlige og til (det sidste for, at det også bliver ændret på den nye hjemmeside samt na.org) Det er de enkelte konventkomitéers ansvar, hvis de ønsker at oprette konventet på World Service her: Hvis der er nogen der gerne vil oversætte service-litteratur, må de meget gerne henvende sig til oversættelsesudvalget på mail 9

11 H&I kan kontaktes, hvis man ønsker at få trykt T-shirts, f.eks. til et konvent. Mail: Prisen på Vejledninger i Trinarbejde kladde sættes fremover ned til kostpris som er 40 kr. pr. stk. (Jvnf. punkt 13) Skal kontoudtog fra RSK på hjemmesiden? 19. Runde om mødet Delt 10

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere