RSK møde 20. og 21. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RSK møde 20. og 21. juni 2009"

Transkript

1 RSK møde 20. og 21. juni SINDSROBØN OPLÆSNING AF KONCEPTER PRÆSENTATIONSRUNDE OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN GODKENDELSE AF REFERAT GODKENDELSE AF DAGSORDEN VALG AF BETROEDE TJENERE: ADMINISTRATIONSKOMITÉEN ORIENTERER:... 4 ÆNDRINGER I RETNINGSLINIER... 4 POST TIL RSK... 4 VELKOMSTPAKKE TIL NYE MEDLEMMER AF RSK... 4 MANUAL TIL AFHOLDELSE AF SERVICEKONFERENCE ECCNA KASSERERENS RAPPORT RAPPORT FRA UNDERUDVALG:... 8 A. INTERNETUDVALG:... 8 B. OVERSÆTTELSESUDVALG:... 9 C. OI-UDVALG: SINDSROBØN OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN DIÆTER: MERCHANDISE HVORDAN ORGANISERER VI OI FREMOVER? LITTERATURPRISER HVAD GØR VI ANGÅENDE OSR ERNES FORUM? HVORDAN SKAL DET FOREGÅ? OPFØLGNING PÅ DISKUSSION VEDRØRENDE PUNKT 11 RAPPORT FRA UNDERUDVALG OVERSÆTTELSESUDVALGET EVENTUELT SKAL VI LÆGGE RSK S POSTBOKS SAMMEN MED MIDTJYLLANDS FOR AT SPARE PENGE? LINK TIL SPEAK I BARCELONA. HVILKET OMRÅDE SKAL TILDELES DET GRATIS LINK? HVAD SIGER VI EFTER SINDSROBØN: GØR SERVICE DET FUNGERER ELLER HVAD? SPØRGSMÅL FRA SYDDANMARK ANGÅENDE HI OG BEHANDLING SKAL VI HAVE EN TILFØJELSE I RETNINGSLINIERNE ANGÅENDE DEADLINES FOR AFLEVERING AF RAPPORTER FRA UNDERUDVALG OG OMRÅDER?

2 HVOR FINDES TRIN-BØNNERNE? HENVENDELSE FRA NA MEDLEMMER TIL OSR ERE OG FORMANDEN RUNDE OM HVORDAN MØDET ER GÅET SINDSROBØN APPENDIKS BESLUTNINGER: PUNKTER, DER SKAL MEDTAGES PÅ NÆSTE MØDES DAGSORDEN MED UD TIL OMRÅDERNE: Sindsrobøn Udført. 2. Oplæsning af koncepter Formanden oplæser koncepterne. 3. Præsentationsrunde ADMIN Thomas Formand Pernille Viceformand Iver Regionsdelegeret Erik Regionsdelegeret suppleant Sofie Sekretær Jakki (nomineret til vicesekretær) Asger Kasserer Gert Vicekasserer og merchandise koordinator Underudvalgsformænd Karsten OI-koordinator Micael IT-formand Områdeservicerepræsentanter Thomas OSR Syddanmark Mogens OSR SOV Thomas OSS SOV Sanne OSR Kbh. Brian OSR Midtjylland Peter OI-formand Repræsenterer Nordjylland 2

3 Kim Observatør, OI og HI formand Midtjylland Gæster Hans og Mikael fra Sverige 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om teksten Brian læser dagens tekst op og Kim deler om teksten. 5. Godkendelse af referat Syddanmark: pamfletten NA og Medicin er ikke oversat, som ellers berettet på sidste møde. Referatet godkendt. 6. Godkendelse af dagsorden Under punkt 7 Kbh. opstiller Jakki. ECCNA kommer på som punkt 9, eller når repræsentant fra Sverige kommer og efterfølgende tages stilling til henvendelsen. Priser på litteratur kommer som punkt nummer 17. Punkt 18:Hvad gør vi angående OSR ernes forum? Hvordan skal det foregå? Under evt.: - Spørgsmål fra Syddanmark angående HI og behandling - Link til speak i Barcelona. Hvilket område skal tildeles det gratis link? - Skal vi lægge RSK s postboks sammen med Midtjyllands for at spare penge? - Skal vi have en tilføjelse i retningslinierne angående deadlines for aflevering af rapporter fra - underudvalg og områder - Hvad siger vi efter Sindsrobøn: Gør service det fungerer eller hvad? - Hvor findes trin-bønnerne - Henvendelse fra NA medlemmer. 7. Valg af betroede tjenere: Vicesekretær, Kbh. opstiller Jakki. Jakki oplæser service cv. Alle områder støtter op, Jakki valgt som vicesekretær for RSK indtil sommermødet

4 8. Administrationskomitéen orienterer: Ændringer i retningslinier Formanden orienterer, redigerede retningslinier lagt på hjemmesiden, ændringer skrevet med rødt. Der tages et par minutter så komitéen kan læse ændringerne og tage stilling. En enkelt stavefejl noteres. Vicekassereren forslår at der næste gang retningslinierne redigeres indføres et punkt om netbank og foreslår at kassereren og vicesekretæren står som underskrivere af netbanksordningen. Post til RSK Mail med beklagelser ang. noget der ligger på en institutions hjemmeside. Vi tager ikke stilling til udenforstående spørgsmål, men henviste til OI og til den kommende pamflet om NA. Intet i postboksen. Velkomstpakke til nye medlemmer af RSK Næstformanden fortæller om planen om at lave en velkomstpakke til nye medlemmer af RSK og beder om input fra komitéens medlemmer pr. mail. Næstformanden vil kontakte underudvalgsformænd og samarbejde om hvad der skal skrives under de forskellige udvalgsbeskrivelser. Administrationskomiteen vil indhente erfaringer fra andre lande (England, Sverige m.m.). SOV foreslår at arbejdsgangen for RSK møder og hvad der besluttes på hvilke møder, ansvarsområder osv. inddrages. Manual til afholdelse af servicekonference - hvad og hvordan vil vi anvende det foreslåede GSR forum? - skal dele af manualen skrives ind i RSK s retningslinier? IT formanden henviser til den elektroniske erfaringsbank der er under opbygning, det kunne ligges ind her. SOV; godt arbejde, men synes ikke det skal fastlægges hvad indholdet af servicekonferencen skal være. Foreslår at det fjernes hvem der skal gøre hvad og kun være en koordinator. RD henviser til retningslinierne om at ansvarsområder skal uddeles. 4

5 Syddanmark; deler erfaring om at det er vigtigt med personansvar så det ikke skrider. Mulighed for og Levnedsmiddelkontrollens godkendelse af madlavning på location. SOV; beslutningen om indhold og retning af GSR ernes forum kunne udvikles via en workshop i det næste område der skal afholde næste servicekonference. Grupperne får bedre mulighed for indflydelse, information, erfaring, styrke håb på tværs af områder. Udbrede budskabet om service og mere direkte information til grupperne, vil formentlig vokse med tiden, finde sin form. Og omvendt RSK s mulighed for at mærke hvad der forgår ude i grupperne. Fast struktur så konflikter og rod undgås, evt. rapport der kan udfyldes af grupperne som OSR- rapporterne. GSR erne må selv definere deres eget forum. RSK kunne igangsætte og arrangere første møde hvorefter GSR erne selv kan overtage og definere deres forum. En kombination af ideerne foreslås; workshop ved servicekonference og tag det derefter ud i grupperne. Områderne kunne starte med at lave forum for GSR erne selv ude i områderne, som det allerede foregår i nogle områder i forbindelse med OSK møder. Hvem skal stå for det? OSR erne eller Administrationskomiteen? Måske kunne områderne der allerede har GSR-forum tage rundt og dele erfaring med de der ikke har. OSR erne kunne tage det med hjem til OSK møderne og give idéen videre til GSR erne. Administrationskomiteen arbejder på udkast, der vil kunne fremlægges på næste RSK møde, så tak for alle de gode idéer. 5

6 Sverige bruger deres GSR forum til at lave workshop omkring CAR-raport og visioner, ikke til erfaringsudveksling, det foregår internt i områderne, så vi gør faktisk allerede som Sverige. Skal vi udbygge med GSR-forum, eller lade det være som det er med workshop under servicekonferencer. Der bedes om erfaringsdeling fra de områder der allerede praktiserer GSR forum og at vi spørger repræsentant fra Sverige når han kommer. Kbh. og Midtjylland fortæller at det er et fast punkt på dagsordnen for OSK møder af ca. en halv times varighed. Hvem skal tage ansvar for den videre proces? De enkelte områder opfordres til at indføre GSR forum under OSK møder for at forberede at vi kan diskutere og tage beslutning om form og indhold på næste servicekonference. Administrationskomiteen opfordres til at lave korte retningslinier/forslag/oplæg til næste RSK møde i november, så det kan komme ud på GSR forummerne ved OSK møderne og så tages op på servicekonferencen, men vægte at ansvaret ellers ligger hos GSR erne. 9. ECCNA 2011 Afholdelse af ECCNA 2011 i samarbejde med Sverige? Oplæg fra repræsentant for Malmø om ECCNA 27 Formanden for komiteen til at give bud om ECCNA 2011 i Malmø beretter. Starten gik for nogle år siden, hvor man talte lidt om det at give et bud. Arbejdet er gået i gang. Der er forhåndsbooket sted med plads til 4000 personer. Guidelines for ECCNA følges nøje, også de reviderede. Lokaler svarer til EDM s ønsker. Budgettet er lagt og ser realistisk ud. Det er lagt med tre forskellige scenarier. Svenske områder har givet hjælp til tema og logo. Danske områder har givet hjælp til musik til præsentationsdvd. Der er bedt om hjælp på forskellige konventer til tema og logo. Præsentationen er under udarbejdelse med passende trykt papir i rette farver. Der er en stærk kerne i komiteen og en stærk servicevilje. Man ønsker hjælp fra Danmark også til gennemførelsen af konventet, hvis man får buddet. Det skal præciseres, at der ikke er tale om, at Danmark er medarrangør, eller at der afgives bud i fællesskab. Komiteen har fået hjælp allerede fra OSK Kbh. Der efterlyses yderligere hjælp fra Danmark. Især til praktisk arbejde. Der er mange underkomiteer. Tanken er at kunne have danskere som formænd eller næstformænd i underkomiteer. Men indtil fremlæggelsen i Barcelona efterlyses 6

7 også hjælp. Både for at give erfaringer med struktureret servicearbejde videre og for at få input. Det er ikke prøvet før at lave samarbejde over grænserne om sådan et arrangement. Hovedformålet er jo at nå den addict, der stadig lider. Derfor er der også brug for bred opbakning. ECCNA 27 i Malmø vil være centralt placeret i Norden og i forhold til Baltikum. Vicekasserer: Økonomi? Repræsentant fra Malmø: der skal sendes en bil over broen eller en person med toget tre gange inden buddet afgives. Efterfølgende, hvis buddet går til Malmø, vil der være et møde i september, hvortil der skal afholdes rejseudgifter. Komiteen har selv fået 5000 til at forberede buddet, som skal gives tilbage til region Sverige. Budgettet regner med et konservativt skøn på 1000 personer, men personligt tror Formanden her på 3000 personer, fra Norden og Baltikum især, da der også vil være camp. RD: hvis der lægges ud fra RSK til de forberedende møder inden Barcelona, og buddet ikke fås, vil udgiften være RSK s måske et par tusind. Hvis buddet fås, afholdes udgifterne tilbageført af EDM. Repræsentant fra Malmø: Hvis konventet afholdes i Malmø i august 2011, vil der ikke blive afholdt regionalt konvent i Sverige om sommeren. Konventet i København vil måske blive berørt af ECCNA 27, idet der vil være en del serviceopgaver. Sverige er erfaringsbank for mange regionale NA fællesskaber i Norden og Baltikum. Spørgsmål og kommentarer: SOV: gerne med, hvis ikke det tager for meget energi ud af det arbejdes med nu, vil tage det med hjem. Midtjylland: hvor mange skal med til de forberedende møder? Lidt uklart med økonomien for RSK. Ellers støttes det fuldt ud. Kbh.: togbillet fra Kbh. til Malmø retur koster 154 kr. 3 personer ville være godt. Syddanmark: Det kan vi ikke sige nej til. Fedt. Nordjylland: super godt at være med i. RSK-formanden: forslag om budgetramme på 2000 kr. RD: spred frøet i områderne. Repræsentant fra Sverige: tilbyder at låne brobizzen ud til en der vil køre i bil. RSK-formanden: hvem skal med? Kbh.: Der er interesserede. Sekretær: foreslår tilbud om at en fra hvert område kan komme med. Nordjylland: husk at komme med referat. Kbh.: Logo og tema (på engelsk) samt musik på 3-5 minutter efterlyses stadig til præsentationsmaterialet og kan sendes til Formand RSK: kan vi finde andre til at gå med nu i det forberedende arbejde? RD: der lægges på forsiden af hjemmesiden link til 7

8 opfordring til at gå med og med henvisning til at melde sig til formuleres færdigt af internetansvarlig og OSR Kbh. Bifaldes bordet rundt. Formanden RSK: budget 3000 kr. 10. Kassererens rapport Omdelt. Kontantbeholdnings udvikling gennemgået af kasserer. Bankregnskab gennemgået af Vicekasserer. Budgetopfølgning gennemgået af vicekasserer. Konti gennemgået af vicekasserer. Donationer fra grupperne. Vicekasserer foreslår at tænke over at forberede budgettet på det årlige sommermøde. Vicekasserer foreslår at følge donationerne løbende for at gøre budgetterne mere realistiske. Konventerne bør ikke være det økonomien baseres på. Vicekasserer. Beder om opgørelser på 1. rapport i året fra OSR af donationer fra områdets grupper fra det foregående år. 7. tradition er mere sikker. Der er også salg af litteraturen, som kan sikre økonomien. Kbh.: konventer er også fundraising. Malmø: fundraising sker inden konventet, for eksempel ved fester. God ide på OSK mødet at sigte på et mål for donationer til RSK, og sørge for at oplyse om hvorvidt målet kan nås, og opfordre til at der doneres mere, hvis målet er svært at nå. Vicekasserer: det er NA s penge, ikke områdernes. Servicekonference Odense 2009 regnskab omdelt Kbh.: udlæg til servicekonference 2008 i Kbh. fra OSK Kbh.: er udlægget betalt tilbage. RD: Kbh. har eftergivet udlægget. Vicekasserer og Kasserer afklarer det med OSR Kbh. 11. Rapport fra underudvalg: A. Internetudvalg: Internetansvarlig (IA) aflægger rapport samt arbejdsplan for udvalgets arbejde de næste 2 år. (Se bilag). Internetansvarlig (IA) aflægger rapport samt arbejdsplan for udvalgets arbejde de næste 2 år. Rapporten foreligger skriftligt. Der har været meget kommunikation mellem de fire webmastere, der laver hjemmesider. Database med materialer og bilag er under opbygning. Spørgsmål: 8

9 Sov: undermenuer. Internetansvarlig (IA): der bliver så få menuer som muligt. Midtjylland: skal hjemmesiden være skjult i den nye version i en testfase? SOV: skal den ikke bare i spil Internetansvarlig: de enkelte områders sider skal først lukkes ned, så. Nordjylland: det virker lidt uklart. Midtjylland: gruppers egne sider linkes der til? IA: ja, Midtjylland: der er stadig flere webmastere, og det bliver enkelt og ensartet. Nordjylland: Forretningsgangen lidt bagvendt. Formand: visioner er måske ikke kommunikeret ud. SOV: efterlyser konsensus om at gå ind under den fælles hjemmeside IA: næste møde er på Skanderborg konventet, ønsker at vente lidt med de tekniske detaljer. Vicekasserer: stort arbejde, alle skal være med. Mange hits på hjemmesiden. Nordjylland: blog: kan man lave et indlæg uden videre. IA: kan slette uden videre. Nordjylland: blog er problematisk, kan misbruges til spam og andet. IA: ønsker at prøve det af. SOV: optageudstyr til speaks, er der søgt om penge til det? IA: vil gerne til næste gang have en plan for brugen. B. Oversættelsesudvalg: Formanden har meldt afbud, rapporten skulle være mailet, men den er ikke modtaget. Der er lagt referat på hjemmesiden fra den weekend der blev afholdt af OU. Oversættelsesudvalget, oversættelser, drafts og glossariet diskuteret. Opsummering: RSK svarer OU at der ikke må ændres i glossariet. Vi tager det på som punkt i morgen om OU s formand bestrider sin post tilfredsstillende og hvad der evt. skal ske herfra. C. OI-udvalg: Formanden aflægger rapport samt arbejdsplan for udvalgets arbejde de næste 2 år. Se bilag Formanden omdelte rapport. Rapporten gennemgået. Udvalget har ikke nået at tale om visioner siden Servicekonference 2009 i Odense. Det blev gennemgået, hvilke punkter fra forslagene på servicekonferencen, der er i arbejde, og hvilke, der senere bliver taget hånd om. Generelt er ideen om en specifik arbejdsopgave 9

10 til en arbejdsgruppe sat i værk, og det ser ud som om det virker. Der blev fremvist en lille plakat og brochure. Næstformand: Power Point som præsentation af NA? OI: det er tanken at der er materiale, som kan bruges, når NA præsenteres. RSK formand: det skal sikres, at budskabet er rent. OI: der sigtes på at uddanne eller træne repræsentanter, og udarbejdes godt materiale. IA: Internet som en del af OI. OI: god ide. Kbh.: foreslår standardiseret materiale. Obs.: hjemmesiden skal vel også være delt i noget der henvender sig til professionelle og noget der henvender sig til den der er ny i NA. RD: er der plan? OI: der bliver udarbejdet en plan den RD: det er ønskeligt med planer, det er vigtigt at være systematisk og planlægge. Det er i høj grad det RSK skal bruges til. Nordjylland: OI og hjemmeside, hvordan skal det spille sammen? IA: det er vigtigt at alt placeres rigtigt. SOV: IA betjener meget andet end OI. Kan en PowePoint ikke være på hjemmesiden? Nordjylland: OI er netop til i et område og regionen for at være specialisterne, der kan trækkes på af fx grupper, der skal besøge for eksempel en institution. Midtjylland: netop og materialet kan være standardiseret. Nordjylland: Det er bekymrende, at der ikke er nogen telefonsvarer på Helpline. Planlægning er essentiel. Husk på hovedformålet. Kbh.: datoen for bedringsmarchen i Kbh. er ikke helt afklaret endnu, der afventes tilladelse fra politiet. Søndag Sindsrobøn Sindsrobøn udført 13. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om teksten Pernille læser dagens tekst op og deler om teksten. 10

11 14. Diæter: Spørgsmål fra OI som går på: Hvor mange timer skal man være af sted for at få udløst en heldagsdiæt? Finder der halvdagsdiæter? Er der nogen retningslinier for dette område? RD orienterer om indsamlede erfaringer. Tillid til ansvarlig og samvittighedsfuld omgang med NA s midler, da vi har valgt ikke at have retningslinier vedrørende halvdagsdiæter. 15. Merchandise Tovholderen aflægger rapport (se bilag). Der er siden rapporten blev udfærdiget modtaget tilladelse fra WCNA 33 til at sælge merchandise. Vi har fået bord nr. 1! Koordinatoren fremviste postkort, der vil blive solgt. Forsigtigt skøn for salg Hvordan organiserer vi OI fremover? Formanden for OI beretter om de retningslinier for underudvalg der er blevet udarbejdet i samarbejde med OU formanden. Formanden foreslår at OI laves om til et udvalg. På nuværende tidspunkt er der en koordinator der står meget alene i sit servicearbejde, savner en bestyrelse og evt. underudvalg. Der spørges til de økonomiske konsekvenser. Der bliver nogle udgifter ex. Rejseudgifter til den evt. nedsatte bestyrelse. SOV; OI et meget vigtigt og højt prioriteret arbejde, så fuld opbakning. Største vækstområde i NA, brug for ressourcer og hjælp. Erfaring fra andre lande og WS; når et fællesskab skal vokse er det især via OI. Vi kan forvente at der i fremtiden vil blive brug for udvalg med flere underudvalg med tiden. Det er et naturligt udviklingstrin at organisere OI som et udvalg. I starten vil det være de samme mennesker som er med i øjeblikket, så der er ikke umiddelbart større udgifter på grund af omstruktureringen, men OI generelt vil kontinuerligt blive et mere økonomisk tungt udvalg idet OI arbejdet prioriteres højt og er en af vores vigtigste måder at bringe budskabet videre på. Det vedtages ved konsensus at OI organiseres som et udvalg. Der vil snarest blive taget hånd om Helpline telefonsvareren. Formanden for OI udvalgets første opgave bliver at få nedfældet retningslinier for OI udvalget. Retningslinier og budget vil blive fremsendt og komme på som punkt til næste RSK møde. 11

12 17. Litteraturpriser Se bilag. Forslag til nye litteraturpriser når WS går over til at afregne i Euro efter Vicekassereren uddeler forslag til ny prisliste og fortæller at WS har sænket priserne lidt for at udligne prisforskellen. Vicekassereren anbefaler at vi følger de nye litteraturpriser han har udregnet i ca. et år indtil og så kan vi se hvordan det fungerer. Priserne skulle være enkle at følge, der er foretaget små justeringer hvor det fandtes naturligt og let at regne med (hele kroner). OSR runde; opbakning til den nye prisliste. 18. Hvad gør vi angående OSR ernes forum? Hvordan skal det foregå? Formanden opsummerer hvad der er blevet snakket om fredag og lørdag: Der skal ikke tages referat. Der kan ikke tages beslutninger. Administrationen skal ikke deltage. OSR rapporterne flyttes til RSK mødet, men er stadig omdrejningspunktet for forummet. Reaktioner: Det skal være forpligtende at deltage Er enig i at prøve det sådan, men er ikke sikker på at det er den endelige løsning i forhold til OSR rapporterne Vi tager stadig rapporterne uformelt, skal med på dagsorden for OSR ernes forum. Administrationen forslår at hvis der af OSR forummet opstår punkter til dagsorden skal disse meddeles hurtigst muligt lørdag. Men generelt skal punkter til næstkommende dagsorden sendes til formanden 28 dage inden næstkommende RSK møde. 19. Opfølgning på diskussion vedrørende punkt 11 rapport fra underudvalg oversættelsesudvalget RSK takker formanden for OU for det fantastiske engagement og den store kærlighed der er lagt i arbejdet med oversættelse af litteraturen. Der er dog manglende tillid til det arbejde, der udføres af formanden for OU, idet kompetencer er overskredet, og aftaler ikke overholdt. Det er besluttet at - RSK formanden beder formanden for OU om at stoppe 12

13 - hvis Bare for I Dag er parat til tryk og i overensstemmelse med glossariet, skal det sendes af sted til trykning. - drafts trækkes tilbage. - eventuel trykning af drafts stoppes - formandsposten sættes på valg til novembermødet. - øvrige medlemmer af udvalget kontaktes med henblik på fortsættelse af arbejdet. RSK konstituerer Mogens som formand for OU indtil november. 20. Eventuelt Skal vi lægge RSK s postboks sammen med Midtjyllands for at spare penge? Der er ikke grund til ikke at gøre det, sparede penge vil naturligvis doneres til RSK. Der er konsensus om sammenlægningen. Link til speak i Barcelona. Hvilket område skal tildeles det gratis link? Er der nogen der ønsker linket? Kbh. vil gerne tildeles såfremt der ikke er andre områder der er interesserede. Ingen andre områder byder ind, så Kbh. får tildelt det gratis link og må selv finde ud af om og hvordan det bruges. Hvad siger vi efter Sindsrobøn: Gør service det fungerer eller hvad? Forslag: vi kan anvende servicebønnen i stedet for, dette er der ikke fuld opbakning til. Forslag til afslutning af Sindsrobønnen ved servicemøder: Lav service det virker Forsøg med service det fungerer Service det virker Giv service det virker Gør service det virker Service virker Det aftales at vi ved hjælp af planlægningsværktøjet vil lave afstemning omkring dette på novembermødet. Spørgsmål fra Syddanmark angående HI og behandling Vi har ingen holdning til udenforstående spørgsmål. 13

14 Skal vi have en tilføjelse i retningslinierne angående deadlines for aflevering af rapporter fra underudvalg og områder? Tilføjelse til forretningsorden for RSK, punkt 1c, mødeindkaldelse: tilføjes først: Alle rapporter sendes til formanden for internetudvalget 21 dage før RSK mødet. Herefter Endelig dagsorden Der opfordres til at rapporter sendes til alle i RSK på maillisten. Ændring af forretningsorden for RSK, punkt 1e skal ændres til bør Hvor findes trin-bønnerne? Der findes kun tredjetrins bønnen og sindsrobønnen. Kbh. kontakter WSO og hører om der findes andre bønner i NA s litteratur. Henvendelse fra NA medlemmer til OSR ere og formanden Henvendelser til OSR ere er modtaget og besvaret af formanden ud fra konceptet om at vi ikke tager stilling til udefrakommende spørgsmål. 21. Runde om hvordan mødet er gået Rigtigt godt, talerækken skal holdes. Mange gode resultater. Meget fornuftigt. God, kærlig ånd. Tak. Rart at være her, diskussionerne blev fulgt til dørs, alles erfaringer kommer i spil. Træt. Helt vildt godt. Spændende. Taknemmelig over en fuldtallig bestyrelse for første gang. Rummeligt. Fede beslutninger og fede diskussioner. Tak til Ringsted og SOV. Dejligt at opleve den gode tone. Fedt at se det virker. Super fed weekend. Det glæder mig. TAK, jeg elsker at lave service. Smukt, at vi kan være ok sammen. Service er en større magt. Lettet. Stort, at vi kan se fremad og tænke i løsninger. Tak for et rigtig, rigtig dejligt møde. Tak for tryghed. Husk på at hjælpe nykommeren også i dette forum. Fedt at kunne arbejde med så meget i mig selv. Lært meget om service og mig selv. Behagelig fornemmelse. Taknemmelig og stolt over at være NA er. Kanon at være her. Klapsalve 22. Sindsrobøn Udført. 14

15 Appendiks Beslutninger: 1. Administrationskomiteen opfordres til at lave korte retningslinier/forslag/oplæg til næste RSK møde i november, så det kan komme ud på GSR forummerne ved OSK møderne og så tages op på servicekonferencen, men vægte at ansvaret ellers ligger hos GSR erne. Se punkt 8. manual for afholdelse af servicekonference. 2. RSK budgetterer med 3000 kr. til transportudgifter til deltagelse i udarbejdelse af Sveriges bud materiale ved tre møder i Malmø. Se punkt Årets første OSR rapport skal fremover indeholde opgørelse af donationer fra områdets grupper fra det foregående år. Se punkt OI organiseres som et udvalg. Se punkt den nye prisliste for litteratur er gældende indtil Se punkt OSR-forum: Der skal ikke tages referat. Der kan ikke tages beslutninger. Administrationen skal ikke deltage. OSR rapporterne flyttes til RSK mødet, men er stadig omdrejningspunktet for forummet. Se punkt Det er besluttet at - RSK formanden beder formanden for OU om at stoppe - hvis Bare for I Dag er parat til tryk og i overensstemmelse med glossariet, skal det sendes af sted til trykning. - drafts trækkes tilbage. - eventuel trykning af drafts stoppes - formandsposten sættes på valg til novembermødet. - øvrige medlemmer af udvalget kontaktes med henblik på fortsættelse af arbejdet. 15

16 RSK konstituerer Mogens som formand for OU indtil november. Se punkt Kbh. får tildelt det gratis link til hovedspeaket lørdag aften på verdenskonventet i Barcelona. Se punkt Tilføjelse til forretningsorden for RSK, punkt 1c, mødeindkaldelse: tilføjes først: Alle rapporter sendes til formanden for internetudvalget 21 dage før RSK mødet. Se punkt 20 16

17 Punkter, der skal medtages på næste mødes dagsorden - retningslinier vedrørende fremtidigt regionalt GSR-forum - servicekonferencemanual - velkomstpakke til nye RSKmedlemmer - merchandisesalg i Barcelona, evaluering og regnskab - OI-udvalg, retningslinier og budget - Sindsrobøn afslutning - bud på møder og servicekonference - valg af formand til OU 17

18 Med ud til områderne: 1. De enkelte områder opfordres til at indføre GSR forum under OSK møder for at forberede, at vi kan diskutere og tage beslutning om form og indhold for eventuelt regionalt GSR-forum på næste servicekonference. Se punkt 8, manual til servicekonference 2. Angående ECCNA 27 Sveriges afgivelse af bud af Europakonventet 2011 a. Logo og tema (på engelsk) samt musik på 3-5 minutter efterlyses stadig til præsentationsmaterialet og kan sendes til b. Udarbejdelse af Sveriges budmateriale sker ved tre møder i Malmø inden Barcelona, hvor det besluttes, hvem der skal afholde Europakonventet ECCNA 27. Hvis man er interesseret i at deltage, se forsiden af hjemmesiden med link til opfordring til at gå med og med henvisning til at melde sig pr. mail på adressen Se punkt Såfremt Sverige får buddet om at afholde Europakonventet 2011, bedes områderne tage stilling til, om NA Danmark skal indgå i et officielt samarbejde på regionsplan? Udgifter afholdes af EDM. Samarbejdet vil give bedre erfaring med struktureret servicearbejde, unity over landegrænser og inspiration, og på den anden side koste tid og kræfter. Se punkt Årets første OSRrapport bedes indeholde opgørelse af donationer fra områdets grupper fra det foregående år. Se punkt Den nye prisliste for litteratur er gældende. Se punkt Der er tilbud om service som formand for oversættelsesudvalget. 7. Der skal ved næste RSKmøde i november fra områdernes side bydes ind på afholdelse af RSK-møder i august og november 2010 og servicekonference Tilføjelse til forretningsorden for RSK, punkt 1c, mødeindkaldelse: tilføjes først: Alle rapporter sendes til formanden for internetudvalget 21 dage før RSK mødet. Se punkt 20 18

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Ordstyrer lørdag: Steff Ordstyrer søndag: Steff Christian tager sig af referatet

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Thomas - Christian Ordstyrer søndag: Brian Mia tager sig af referatet under hele mødet. Referat af

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej

Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej 1. Sindsrobøn. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR er: Friheden: GSR Mikkel Lyset: Christian

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2. Præsentationsrunde og afbud. Afbud: Jens Langkniv,

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

REFERAT RSK-MØDE 12-13-14. NOVEMBER Christian Paulsensvej. Frederiksberg

REFERAT RSK-MØDE 12-13-14. NOVEMBER Christian Paulsensvej. Frederiksberg REFERAT RSK-MØDE 12-13-14. NOVEMBER Christian Paulsensvej. Frederiksberg Program og dagsorden: Fredag: 20.00-22.00: OSR-Forum og Adm.-møde Lørdag: 8.00-9.00: Morgenmad 9.00-12.00: RSK-møde 1. Sindsrobøn

Læs mere

Referat af RSK-mødet. 21. - 23. august 2015

Referat af RSK-mødet. 21. - 23. august 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Mia Mogens tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 7. marts 2010 1. Sindsro: 2. Præsentationsrunde: Jannik Formand OSK - Århus Gert L. Webmaster Brian OSR -Midtjyllan Thomas GSR/Litteratur onsdag aften Sammen kan vi - Århus

Læs mere

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland Referat OSK-møde d. 7. marts kl. 18.30. Multihuset, Skelagervej 1. Sindsrobøn. Afholdt. Service virker 2. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service. Oplæst. 3. Velkomst af eventuelle nye betroede tjenere

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.03/04 2011.

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 03.5.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn. Præsentationsrunde og afbud. Velkommen til nye. Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 22.05.2014

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 22.05.2014 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 22.05.2014 1. Sindsrobøn afholdt. 2. NA s koncepter oplæst. 3. Præsentationsrunde og afbud. GSR og GSS: GSR Basic Blues: Michael GSR Lyset: Bjørn GSR Soulmates:

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland Referat af OSK-møde d. 4/4-2013 kl. 18.30. Multihuset, Skelagervej 1. Sindsrobøn Afholdt 2. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service Oplæst 3. Velkomst til evt. nye betroede tjenere i OSK OK 4. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside:

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside: Område Service Komite møde d. 7. juni 2009 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Jannik Formand OSK - Århus Lonny Sekretær OSK - Århus Brian OSR - Århus Gert L Kasserer OSK, Formand konvent komiteen - Århus

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af RSK-mødet November 2016 i Aalborg.

Referat af RSK-mødet November 2016 i Aalborg. Formands- og sekretærposterne på RSK-mødet deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Brian Lars Rs tager sig af referatet under hele mødet. Referat af RSK-mødet 18. - 20. November

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl.13.15 16.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 1. marts 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 1. marts 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 1. marts 2012 1. Sindsrobøn afholdt; NA s koncepter oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR og GSS: GSS Basic Blues: Kim GSR Håbet: Andy GSS Serenity:

Læs mere

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver.

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver. Referat af OSK møde den 4-1-04 Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed / stemmeret / afbud. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter. 5. Godkendelse af sidste referat. 6. Valg af betroede

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 09.8.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep. 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 21 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Årsregnskab 2012. Kontant & Bank regnskab & oversigt. Regnskaber underudvalg & RD/RDs. Regnskabet er færdig udarbejdet den 11. januar 2013.

Årsregnskab 2012. Kontant & Bank regnskab & oversigt. Regnskaber underudvalg & RD/RDs. Regnskabet er færdig udarbejdet den 11. januar 2013. Årsregnskab 2012 Kontant & Bank regnskab & oversigt & Regnskaber underudvalg & RD/RDs Side 2 & 3 Kontantregnskab & Bankregnskab Side 4 Bankregnskab forsat Side 4 Regnskabs oversigt Side 5 Beholdnings oversigt

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 1. juni 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus Og OSS er Brian A, GSR Fredagsgruppen Hold det enkelt Århus. Lonny, Afbud:

Læs mere

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt Årsregnskab 2011 Kontant & Bank regnskab & oversigt Side 2 Kontantregnskab Side 3 & 4 Bankregnskab Side 5 Regnskabs oversigt Side 6 Beholdnings oversigt Regnskabet er udarbejdet den 2. januar 2012 Regnskab

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 05.7.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 14.6.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 NA Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Alex observatør Ulla observatør Malene observatør Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line GSR Power Girls

Læs mere

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 1. Sindsrobøn 2. Koncepter, Visioner og Retningslinjer: Koncepter oplæst af Peter, Visioner oplæst af Lars, og retningslinje 10 oplæst af Leif. 3. Dagens

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 04: Præsentationsrunde Christian Sekretær,

Læs mere

Referat af OSK-møde den

Referat af OSK-møde den Referat af OSK-møde den 1-5-2005 1. Sindsrobøn 2. Tilstede: Anker; formand, Kim; GSR God Bedring, Frederikke; GSR Keep On Rockin, Kjell; obs, Teis; obs, Iver; OSR, Allan; GSS Sammen kan vi, Henrik; GSR

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 5. oktober 2016 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016 Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016 Dagsorden OSK møde i SoV, d. 03.1.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn. Præsentationsrunde og afbud. Velkommen til nye. Oplæsning af Koncepter

Læs mere

OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017

OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017 OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017 www.namidtjylland.dk 1. Sindsrobøn. 2. Præsentationsrunde herunder afbud. 3. Oplæsning af de 12 koncepter. 4. Oplæsning af Bare for i dag. 5. 7. tradition 6.

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

Område Service Komite møde den 7. august 2005

Område Service Komite møde den 7. august 2005 Område Service Komite møde den 7. august 2005 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde. Til stede: Anker (formand), Henrik(GSR Søndagsgruppen), Kim(GSR- God Bedring), Iver (OSR), Jess(HI), Flemming (GSS- Keep

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2014 Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber 1. januar - 31. december 2014 Overblik budget/forbrug Underudvalg: Forbrug i alt Endeligt budget

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 07/04 2011 kl. 18.30!

Dagsorden OSK møde torsdag 07/04 2011 kl. 18.30! Dagsorden OSK møde torsdag 07/04 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

OSK Midtjylland: Referat den 4. december

OSK Midtjylland: Referat den 4. december OSK Midtjylland: Referat den 4. december 2016. www.namidtjylland.dk Dagsorden: 2. Præsentationsrunde herunder afbud. 3. Oplæsning af koncepter. 4. Oplæsning af Bare for i dag. 5. Workshop. 6. Godkendelse

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 30.09-2007 kl. 12:00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 12.06.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Region Danmark www.nadanmark.dk OSR rapport Område: København Servicerer Bornholm, Nordsjælland og København Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Dato: 23.10.2014 Bestyrelse: Formand:

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 29 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.07/08 2011.

Læs mere

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet Referat Konvent møde den 4. marts 2013 Konvent & camp 2013 At dele fra hjertet Hjemmeside www.nakonvent.dk www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 11.09.16 kl. 10.00 Formalia: Servicebøn: Præsentationsrunde og afbud: Velkommen til nye: Oplæsning af Koncepter og

Læs mere

Område Service Komite møde for NA Midtjylland d. 1. april 2007

Område Service Komite møde for NA Midtjylland d. 1. april 2007 Område Service Komite møde for NA d. 1. april 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line S. GSR Power Girls - Århus Ulla, GSR Tirsdagsgruppen God bedring Århus.

Læs mere

Referat for RSK-møde 13.-14.-15. august 2010. Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted.

Referat for RSK-møde 13.-14.-15. august 2010. Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted. Referat for RSK-møde 13.-14.-15. august 2010. Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted. Dagsorden Lørdag 1. Sindsrobøn 2. Oplæsning af koncepter 3. Præsentationsrunde 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside:

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside: Område Service Komite møde d. 6. Januar 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Keld, GSR Mandagsgruppen og Torsdagsgruppen Free Spirit Viborg. Ulla, GSR Tirsdagsgruppen

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 6. april 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus Og OSS er Brian A, GSR Fredagsgruppen Hold det enkelt Århus. Thomas GSR Søndagsgruppen

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat og beslutningslog

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn (oplæst ) Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af RSK-mødet 11. - 13. april 2014

Referat af RSK-mødet 11. - 13. april 2014 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Kasserer 20.00 22.00 Ordstyrer lørdag: OI formand 9.00 16.15 Ordstyrer søndag: Kasserer

Læs mere

Referat. Konvent møde den 1. december 2014. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 1. december 2014. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 1. december 2014 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.nakonvent.dk (konventsiden for NA) www.namidtjylland.dk (se link: konvent og camp) www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 24. september 2014 1. Sindsrobøn: 2. Valg af referent og ordstyrer: Referent Gert og ordstyrer Gert 3. Præsentationsrunde: Gert, webmaster & Indkøber

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Oversigt over forbrug/budget, Bank + kontant bevægelser/beholdning Underudvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB Oversigt over forbrug/budget, Bank + kontant bevægelser/beholdning Underudvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2016 Oversigt over forbrug/budget, Bank + kontant bevægelser/beholdning Underudvalgsregnskaber RSK overblik 2016 Årets forbrug underudvalg Brugt i året Godkendt budget Oversættelsudvalget 13.761,66

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Referat af RSK-mødet april 2016

Referat af RSK-mødet april 2016 Formands- og sekretærposterne på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Mogens er ordstyrer, og Mia tager sig af referatet under hele mødet.

Læs mere

Kasserer rapport august 2017 Bank + kontant bevægelser Oversigt over forbrug/budget

Kasserer rapport august 2017 Bank + kontant bevægelser Oversigt over forbrug/budget Kasserer rapport august 2017 Bank + kontant bevægelser Oversigt over forbrug/budget Bankkonto: Danske Bank, reg nr 1551 konto nr 10391318 mobil pay nr: 29103 (nyt) Opdatering omkring mobilpay til områdekonti:

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere

RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND

RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND 1 Navn: Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Midtjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere og koordinere aktiviteter der

Læs mere

Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004

Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004 Referat m. bilag af NAOI mødet 14 februar 2004 Indhold: 1. Referat af NAOI mødet 14 februar 2004 2. Formandens rapport 3. Kassererens rapport 4. IT Rapport Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004 Dagsorden.

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 2. november 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 2. november 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 2. november 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Retningslinier for. Disse retningslinjer er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage

Retningslinier for. Disse retningslinjer er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinjer er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE Retningslinjer FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA København Godkendt den 31-07-2011 1. Navn: Komitéens navn er: Område Service Komité Narcotics Anonymous København i det følgende kaldet OSK. 2. Formål: A) Komitéens

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer Budgetoplæg 2015 Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014 Offentlig information (OI) 1.500,00 18.675,00 Oversættesudvalget 22.670,00 14.275,00 Internetudvalget 21.000,00 13.275,00 Hi - udvalget 31.520,00 21.975,00

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 4. januar 2017 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere 7.

Læs mere

I alt budget kr. 32.204,00

I alt budget kr. 32.204,00 Budgetoplæg RSK 2016 Underudvalg: Oplæg 2016 budget 2015 Offentlig information (OI) 26.120,00 14.500,00 Oversættesudvalget 22.400,00 22.670,00 Internetudvalget 16.000,00 21.000,00 Hi - udvalget 32.204,00

Læs mere

Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark.

Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark. Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark. Endnu ikke godkendt Den endelige beslutning og vedtagelse af disse retningslinjer bliver på Servicegruppemødet d. 7/10. Ønsker

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 7/10 2010 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 8) Diskussion omkring ansvarligheden i OSK.

Dagsorden OSK møde torsdag 7/10 2010 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 8) Diskussion omkring ansvarligheden i OSK. Dagsorden OSK møde torsdag 7/10 2010 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere