RSK møde 20. og 21. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RSK møde 20. og 21. juni 2009"

Transkript

1 RSK møde 20. og 21. juni SINDSROBØN OPLÆSNING AF KONCEPTER PRÆSENTATIONSRUNDE OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN GODKENDELSE AF REFERAT GODKENDELSE AF DAGSORDEN VALG AF BETROEDE TJENERE: ADMINISTRATIONSKOMITÉEN ORIENTERER:... 4 ÆNDRINGER I RETNINGSLINIER... 4 POST TIL RSK... 4 VELKOMSTPAKKE TIL NYE MEDLEMMER AF RSK... 4 MANUAL TIL AFHOLDELSE AF SERVICEKONFERENCE ECCNA KASSERERENS RAPPORT RAPPORT FRA UNDERUDVALG:... 8 A. INTERNETUDVALG:... 8 B. OVERSÆTTELSESUDVALG:... 9 C. OI-UDVALG: SINDSROBØN OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN DIÆTER: MERCHANDISE HVORDAN ORGANISERER VI OI FREMOVER? LITTERATURPRISER HVAD GØR VI ANGÅENDE OSR ERNES FORUM? HVORDAN SKAL DET FOREGÅ? OPFØLGNING PÅ DISKUSSION VEDRØRENDE PUNKT 11 RAPPORT FRA UNDERUDVALG OVERSÆTTELSESUDVALGET EVENTUELT SKAL VI LÆGGE RSK S POSTBOKS SAMMEN MED MIDTJYLLANDS FOR AT SPARE PENGE? LINK TIL SPEAK I BARCELONA. HVILKET OMRÅDE SKAL TILDELES DET GRATIS LINK? HVAD SIGER VI EFTER SINDSROBØN: GØR SERVICE DET FUNGERER ELLER HVAD? SPØRGSMÅL FRA SYDDANMARK ANGÅENDE HI OG BEHANDLING SKAL VI HAVE EN TILFØJELSE I RETNINGSLINIERNE ANGÅENDE DEADLINES FOR AFLEVERING AF RAPPORTER FRA UNDERUDVALG OG OMRÅDER?

2 HVOR FINDES TRIN-BØNNERNE? HENVENDELSE FRA NA MEDLEMMER TIL OSR ERE OG FORMANDEN RUNDE OM HVORDAN MØDET ER GÅET SINDSROBØN APPENDIKS BESLUTNINGER: PUNKTER, DER SKAL MEDTAGES PÅ NÆSTE MØDES DAGSORDEN MED UD TIL OMRÅDERNE: Sindsrobøn Udført. 2. Oplæsning af koncepter Formanden oplæser koncepterne. 3. Præsentationsrunde ADMIN Thomas Formand Pernille Viceformand Iver Regionsdelegeret Erik Regionsdelegeret suppleant Sofie Sekretær Jakki (nomineret til vicesekretær) Asger Kasserer Gert Vicekasserer og merchandise koordinator Underudvalgsformænd Karsten OI-koordinator Micael IT-formand Områdeservicerepræsentanter Thomas OSR Syddanmark Mogens OSR SOV Thomas OSS SOV Sanne OSR Kbh. Brian OSR Midtjylland Peter OI-formand Repræsenterer Nordjylland 2

3 Kim Observatør, OI og HI formand Midtjylland Gæster Hans og Mikael fra Sverige 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om teksten Brian læser dagens tekst op og Kim deler om teksten. 5. Godkendelse af referat Syddanmark: pamfletten NA og Medicin er ikke oversat, som ellers berettet på sidste møde. Referatet godkendt. 6. Godkendelse af dagsorden Under punkt 7 Kbh. opstiller Jakki. ECCNA kommer på som punkt 9, eller når repræsentant fra Sverige kommer og efterfølgende tages stilling til henvendelsen. Priser på litteratur kommer som punkt nummer 17. Punkt 18:Hvad gør vi angående OSR ernes forum? Hvordan skal det foregå? Under evt.: - Spørgsmål fra Syddanmark angående HI og behandling - Link til speak i Barcelona. Hvilket område skal tildeles det gratis link? - Skal vi lægge RSK s postboks sammen med Midtjyllands for at spare penge? - Skal vi have en tilføjelse i retningslinierne angående deadlines for aflevering af rapporter fra - underudvalg og områder - Hvad siger vi efter Sindsrobøn: Gør service det fungerer eller hvad? - Hvor findes trin-bønnerne - Henvendelse fra NA medlemmer. 7. Valg af betroede tjenere: Vicesekretær, Kbh. opstiller Jakki. Jakki oplæser service cv. Alle områder støtter op, Jakki valgt som vicesekretær for RSK indtil sommermødet

4 8. Administrationskomitéen orienterer: Ændringer i retningslinier Formanden orienterer, redigerede retningslinier lagt på hjemmesiden, ændringer skrevet med rødt. Der tages et par minutter så komitéen kan læse ændringerne og tage stilling. En enkelt stavefejl noteres. Vicekassereren forslår at der næste gang retningslinierne redigeres indføres et punkt om netbank og foreslår at kassereren og vicesekretæren står som underskrivere af netbanksordningen. Post til RSK Mail med beklagelser ang. noget der ligger på en institutions hjemmeside. Vi tager ikke stilling til udenforstående spørgsmål, men henviste til OI og til den kommende pamflet om NA. Intet i postboksen. Velkomstpakke til nye medlemmer af RSK Næstformanden fortæller om planen om at lave en velkomstpakke til nye medlemmer af RSK og beder om input fra komitéens medlemmer pr. mail. Næstformanden vil kontakte underudvalgsformænd og samarbejde om hvad der skal skrives under de forskellige udvalgsbeskrivelser. Administrationskomiteen vil indhente erfaringer fra andre lande (England, Sverige m.m.). SOV foreslår at arbejdsgangen for RSK møder og hvad der besluttes på hvilke møder, ansvarsområder osv. inddrages. Manual til afholdelse af servicekonference - hvad og hvordan vil vi anvende det foreslåede GSR forum? - skal dele af manualen skrives ind i RSK s retningslinier? IT formanden henviser til den elektroniske erfaringsbank der er under opbygning, det kunne ligges ind her. SOV; godt arbejde, men synes ikke det skal fastlægges hvad indholdet af servicekonferencen skal være. Foreslår at det fjernes hvem der skal gøre hvad og kun være en koordinator. RD henviser til retningslinierne om at ansvarsområder skal uddeles. 4

5 Syddanmark; deler erfaring om at det er vigtigt med personansvar så det ikke skrider. Mulighed for og Levnedsmiddelkontrollens godkendelse af madlavning på location. SOV; beslutningen om indhold og retning af GSR ernes forum kunne udvikles via en workshop i det næste område der skal afholde næste servicekonference. Grupperne får bedre mulighed for indflydelse, information, erfaring, styrke håb på tværs af områder. Udbrede budskabet om service og mere direkte information til grupperne, vil formentlig vokse med tiden, finde sin form. Og omvendt RSK s mulighed for at mærke hvad der forgår ude i grupperne. Fast struktur så konflikter og rod undgås, evt. rapport der kan udfyldes af grupperne som OSR- rapporterne. GSR erne må selv definere deres eget forum. RSK kunne igangsætte og arrangere første møde hvorefter GSR erne selv kan overtage og definere deres forum. En kombination af ideerne foreslås; workshop ved servicekonference og tag det derefter ud i grupperne. Områderne kunne starte med at lave forum for GSR erne selv ude i områderne, som det allerede foregår i nogle områder i forbindelse med OSK møder. Hvem skal stå for det? OSR erne eller Administrationskomiteen? Måske kunne områderne der allerede har GSR-forum tage rundt og dele erfaring med de der ikke har. OSR erne kunne tage det med hjem til OSK møderne og give idéen videre til GSR erne. Administrationskomiteen arbejder på udkast, der vil kunne fremlægges på næste RSK møde, så tak for alle de gode idéer. 5

6 Sverige bruger deres GSR forum til at lave workshop omkring CAR-raport og visioner, ikke til erfaringsudveksling, det foregår internt i områderne, så vi gør faktisk allerede som Sverige. Skal vi udbygge med GSR-forum, eller lade det være som det er med workshop under servicekonferencer. Der bedes om erfaringsdeling fra de områder der allerede praktiserer GSR forum og at vi spørger repræsentant fra Sverige når han kommer. Kbh. og Midtjylland fortæller at det er et fast punkt på dagsordnen for OSK møder af ca. en halv times varighed. Hvem skal tage ansvar for den videre proces? De enkelte områder opfordres til at indføre GSR forum under OSK møder for at forberede at vi kan diskutere og tage beslutning om form og indhold på næste servicekonference. Administrationskomiteen opfordres til at lave korte retningslinier/forslag/oplæg til næste RSK møde i november, så det kan komme ud på GSR forummerne ved OSK møderne og så tages op på servicekonferencen, men vægte at ansvaret ellers ligger hos GSR erne. 9. ECCNA 2011 Afholdelse af ECCNA 2011 i samarbejde med Sverige? Oplæg fra repræsentant for Malmø om ECCNA 27 Formanden for komiteen til at give bud om ECCNA 2011 i Malmø beretter. Starten gik for nogle år siden, hvor man talte lidt om det at give et bud. Arbejdet er gået i gang. Der er forhåndsbooket sted med plads til 4000 personer. Guidelines for ECCNA følges nøje, også de reviderede. Lokaler svarer til EDM s ønsker. Budgettet er lagt og ser realistisk ud. Det er lagt med tre forskellige scenarier. Svenske områder har givet hjælp til tema og logo. Danske områder har givet hjælp til musik til præsentationsdvd. Der er bedt om hjælp på forskellige konventer til tema og logo. Præsentationen er under udarbejdelse med passende trykt papir i rette farver. Der er en stærk kerne i komiteen og en stærk servicevilje. Man ønsker hjælp fra Danmark også til gennemførelsen af konventet, hvis man får buddet. Det skal præciseres, at der ikke er tale om, at Danmark er medarrangør, eller at der afgives bud i fællesskab. Komiteen har fået hjælp allerede fra OSK Kbh. Der efterlyses yderligere hjælp fra Danmark. Især til praktisk arbejde. Der er mange underkomiteer. Tanken er at kunne have danskere som formænd eller næstformænd i underkomiteer. Men indtil fremlæggelsen i Barcelona efterlyses 6

7 også hjælp. Både for at give erfaringer med struktureret servicearbejde videre og for at få input. Det er ikke prøvet før at lave samarbejde over grænserne om sådan et arrangement. Hovedformålet er jo at nå den addict, der stadig lider. Derfor er der også brug for bred opbakning. ECCNA 27 i Malmø vil være centralt placeret i Norden og i forhold til Baltikum. Vicekasserer: Økonomi? Repræsentant fra Malmø: der skal sendes en bil over broen eller en person med toget tre gange inden buddet afgives. Efterfølgende, hvis buddet går til Malmø, vil der være et møde i september, hvortil der skal afholdes rejseudgifter. Komiteen har selv fået 5000 til at forberede buddet, som skal gives tilbage til region Sverige. Budgettet regner med et konservativt skøn på 1000 personer, men personligt tror Formanden her på 3000 personer, fra Norden og Baltikum især, da der også vil være camp. RD: hvis der lægges ud fra RSK til de forberedende møder inden Barcelona, og buddet ikke fås, vil udgiften være RSK s måske et par tusind. Hvis buddet fås, afholdes udgifterne tilbageført af EDM. Repræsentant fra Malmø: Hvis konventet afholdes i Malmø i august 2011, vil der ikke blive afholdt regionalt konvent i Sverige om sommeren. Konventet i København vil måske blive berørt af ECCNA 27, idet der vil være en del serviceopgaver. Sverige er erfaringsbank for mange regionale NA fællesskaber i Norden og Baltikum. Spørgsmål og kommentarer: SOV: gerne med, hvis ikke det tager for meget energi ud af det arbejdes med nu, vil tage det med hjem. Midtjylland: hvor mange skal med til de forberedende møder? Lidt uklart med økonomien for RSK. Ellers støttes det fuldt ud. Kbh.: togbillet fra Kbh. til Malmø retur koster 154 kr. 3 personer ville være godt. Syddanmark: Det kan vi ikke sige nej til. Fedt. Nordjylland: super godt at være med i. RSK-formanden: forslag om budgetramme på 2000 kr. RD: spred frøet i områderne. Repræsentant fra Sverige: tilbyder at låne brobizzen ud til en der vil køre i bil. RSK-formanden: hvem skal med? Kbh.: Der er interesserede. Sekretær: foreslår tilbud om at en fra hvert område kan komme med. Nordjylland: husk at komme med referat. Kbh.: Logo og tema (på engelsk) samt musik på 3-5 minutter efterlyses stadig til præsentationsmaterialet og kan sendes til Formand RSK: kan vi finde andre til at gå med nu i det forberedende arbejde? RD: der lægges på forsiden af hjemmesiden link til 7

8 opfordring til at gå med og med henvisning til at melde sig til formuleres færdigt af internetansvarlig og OSR Kbh. Bifaldes bordet rundt. Formanden RSK: budget 3000 kr. 10. Kassererens rapport Omdelt. Kontantbeholdnings udvikling gennemgået af kasserer. Bankregnskab gennemgået af Vicekasserer. Budgetopfølgning gennemgået af vicekasserer. Konti gennemgået af vicekasserer. Donationer fra grupperne. Vicekasserer foreslår at tænke over at forberede budgettet på det årlige sommermøde. Vicekasserer foreslår at følge donationerne løbende for at gøre budgetterne mere realistiske. Konventerne bør ikke være det økonomien baseres på. Vicekasserer. Beder om opgørelser på 1. rapport i året fra OSR af donationer fra områdets grupper fra det foregående år. 7. tradition er mere sikker. Der er også salg af litteraturen, som kan sikre økonomien. Kbh.: konventer er også fundraising. Malmø: fundraising sker inden konventet, for eksempel ved fester. God ide på OSK mødet at sigte på et mål for donationer til RSK, og sørge for at oplyse om hvorvidt målet kan nås, og opfordre til at der doneres mere, hvis målet er svært at nå. Vicekasserer: det er NA s penge, ikke områdernes. Servicekonference Odense 2009 regnskab omdelt Kbh.: udlæg til servicekonference 2008 i Kbh. fra OSK Kbh.: er udlægget betalt tilbage. RD: Kbh. har eftergivet udlægget. Vicekasserer og Kasserer afklarer det med OSR Kbh. 11. Rapport fra underudvalg: A. Internetudvalg: Internetansvarlig (IA) aflægger rapport samt arbejdsplan for udvalgets arbejde de næste 2 år. (Se bilag). Internetansvarlig (IA) aflægger rapport samt arbejdsplan for udvalgets arbejde de næste 2 år. Rapporten foreligger skriftligt. Der har været meget kommunikation mellem de fire webmastere, der laver hjemmesider. Database med materialer og bilag er under opbygning. Spørgsmål: 8

9 Sov: undermenuer. Internetansvarlig (IA): der bliver så få menuer som muligt. Midtjylland: skal hjemmesiden være skjult i den nye version i en testfase? SOV: skal den ikke bare i spil Internetansvarlig: de enkelte områders sider skal først lukkes ned, så. Nordjylland: det virker lidt uklart. Midtjylland: gruppers egne sider linkes der til? IA: ja, Midtjylland: der er stadig flere webmastere, og det bliver enkelt og ensartet. Nordjylland: Forretningsgangen lidt bagvendt. Formand: visioner er måske ikke kommunikeret ud. SOV: efterlyser konsensus om at gå ind under den fælles hjemmeside IA: næste møde er på Skanderborg konventet, ønsker at vente lidt med de tekniske detaljer. Vicekasserer: stort arbejde, alle skal være med. Mange hits på hjemmesiden. Nordjylland: blog: kan man lave et indlæg uden videre. IA: kan slette uden videre. Nordjylland: blog er problematisk, kan misbruges til spam og andet. IA: ønsker at prøve det af. SOV: optageudstyr til speaks, er der søgt om penge til det? IA: vil gerne til næste gang have en plan for brugen. B. Oversættelsesudvalg: Formanden har meldt afbud, rapporten skulle være mailet, men den er ikke modtaget. Der er lagt referat på hjemmesiden fra den weekend der blev afholdt af OU. Oversættelsesudvalget, oversættelser, drafts og glossariet diskuteret. Opsummering: RSK svarer OU at der ikke må ændres i glossariet. Vi tager det på som punkt i morgen om OU s formand bestrider sin post tilfredsstillende og hvad der evt. skal ske herfra. C. OI-udvalg: Formanden aflægger rapport samt arbejdsplan for udvalgets arbejde de næste 2 år. Se bilag Formanden omdelte rapport. Rapporten gennemgået. Udvalget har ikke nået at tale om visioner siden Servicekonference 2009 i Odense. Det blev gennemgået, hvilke punkter fra forslagene på servicekonferencen, der er i arbejde, og hvilke, der senere bliver taget hånd om. Generelt er ideen om en specifik arbejdsopgave 9

10 til en arbejdsgruppe sat i værk, og det ser ud som om det virker. Der blev fremvist en lille plakat og brochure. Næstformand: Power Point som præsentation af NA? OI: det er tanken at der er materiale, som kan bruges, når NA præsenteres. RSK formand: det skal sikres, at budskabet er rent. OI: der sigtes på at uddanne eller træne repræsentanter, og udarbejdes godt materiale. IA: Internet som en del af OI. OI: god ide. Kbh.: foreslår standardiseret materiale. Obs.: hjemmesiden skal vel også være delt i noget der henvender sig til professionelle og noget der henvender sig til den der er ny i NA. RD: er der plan? OI: der bliver udarbejdet en plan den RD: det er ønskeligt med planer, det er vigtigt at være systematisk og planlægge. Det er i høj grad det RSK skal bruges til. Nordjylland: OI og hjemmeside, hvordan skal det spille sammen? IA: det er vigtigt at alt placeres rigtigt. SOV: IA betjener meget andet end OI. Kan en PowePoint ikke være på hjemmesiden? Nordjylland: OI er netop til i et område og regionen for at være specialisterne, der kan trækkes på af fx grupper, der skal besøge for eksempel en institution. Midtjylland: netop og materialet kan være standardiseret. Nordjylland: Det er bekymrende, at der ikke er nogen telefonsvarer på Helpline. Planlægning er essentiel. Husk på hovedformålet. Kbh.: datoen for bedringsmarchen i Kbh. er ikke helt afklaret endnu, der afventes tilladelse fra politiet. Søndag Sindsrobøn Sindsrobøn udført 13. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om teksten Pernille læser dagens tekst op og deler om teksten. 10

11 14. Diæter: Spørgsmål fra OI som går på: Hvor mange timer skal man være af sted for at få udløst en heldagsdiæt? Finder der halvdagsdiæter? Er der nogen retningslinier for dette område? RD orienterer om indsamlede erfaringer. Tillid til ansvarlig og samvittighedsfuld omgang med NA s midler, da vi har valgt ikke at have retningslinier vedrørende halvdagsdiæter. 15. Merchandise Tovholderen aflægger rapport (se bilag). Der er siden rapporten blev udfærdiget modtaget tilladelse fra WCNA 33 til at sælge merchandise. Vi har fået bord nr. 1! Koordinatoren fremviste postkort, der vil blive solgt. Forsigtigt skøn for salg Hvordan organiserer vi OI fremover? Formanden for OI beretter om de retningslinier for underudvalg der er blevet udarbejdet i samarbejde med OU formanden. Formanden foreslår at OI laves om til et udvalg. På nuværende tidspunkt er der en koordinator der står meget alene i sit servicearbejde, savner en bestyrelse og evt. underudvalg. Der spørges til de økonomiske konsekvenser. Der bliver nogle udgifter ex. Rejseudgifter til den evt. nedsatte bestyrelse. SOV; OI et meget vigtigt og højt prioriteret arbejde, så fuld opbakning. Største vækstområde i NA, brug for ressourcer og hjælp. Erfaring fra andre lande og WS; når et fællesskab skal vokse er det især via OI. Vi kan forvente at der i fremtiden vil blive brug for udvalg med flere underudvalg med tiden. Det er et naturligt udviklingstrin at organisere OI som et udvalg. I starten vil det være de samme mennesker som er med i øjeblikket, så der er ikke umiddelbart større udgifter på grund af omstruktureringen, men OI generelt vil kontinuerligt blive et mere økonomisk tungt udvalg idet OI arbejdet prioriteres højt og er en af vores vigtigste måder at bringe budskabet videre på. Det vedtages ved konsensus at OI organiseres som et udvalg. Der vil snarest blive taget hånd om Helpline telefonsvareren. Formanden for OI udvalgets første opgave bliver at få nedfældet retningslinier for OI udvalget. Retningslinier og budget vil blive fremsendt og komme på som punkt til næste RSK møde. 11

12 17. Litteraturpriser Se bilag. Forslag til nye litteraturpriser når WS går over til at afregne i Euro efter Vicekassereren uddeler forslag til ny prisliste og fortæller at WS har sænket priserne lidt for at udligne prisforskellen. Vicekassereren anbefaler at vi følger de nye litteraturpriser han har udregnet i ca. et år indtil og så kan vi se hvordan det fungerer. Priserne skulle være enkle at følge, der er foretaget små justeringer hvor det fandtes naturligt og let at regne med (hele kroner). OSR runde; opbakning til den nye prisliste. 18. Hvad gør vi angående OSR ernes forum? Hvordan skal det foregå? Formanden opsummerer hvad der er blevet snakket om fredag og lørdag: Der skal ikke tages referat. Der kan ikke tages beslutninger. Administrationen skal ikke deltage. OSR rapporterne flyttes til RSK mødet, men er stadig omdrejningspunktet for forummet. Reaktioner: Det skal være forpligtende at deltage Er enig i at prøve det sådan, men er ikke sikker på at det er den endelige løsning i forhold til OSR rapporterne Vi tager stadig rapporterne uformelt, skal med på dagsorden for OSR ernes forum. Administrationen forslår at hvis der af OSR forummet opstår punkter til dagsorden skal disse meddeles hurtigst muligt lørdag. Men generelt skal punkter til næstkommende dagsorden sendes til formanden 28 dage inden næstkommende RSK møde. 19. Opfølgning på diskussion vedrørende punkt 11 rapport fra underudvalg oversættelsesudvalget RSK takker formanden for OU for det fantastiske engagement og den store kærlighed der er lagt i arbejdet med oversættelse af litteraturen. Der er dog manglende tillid til det arbejde, der udføres af formanden for OU, idet kompetencer er overskredet, og aftaler ikke overholdt. Det er besluttet at - RSK formanden beder formanden for OU om at stoppe 12

13 - hvis Bare for I Dag er parat til tryk og i overensstemmelse med glossariet, skal det sendes af sted til trykning. - drafts trækkes tilbage. - eventuel trykning af drafts stoppes - formandsposten sættes på valg til novembermødet. - øvrige medlemmer af udvalget kontaktes med henblik på fortsættelse af arbejdet. RSK konstituerer Mogens som formand for OU indtil november. 20. Eventuelt Skal vi lægge RSK s postboks sammen med Midtjyllands for at spare penge? Der er ikke grund til ikke at gøre det, sparede penge vil naturligvis doneres til RSK. Der er konsensus om sammenlægningen. Link til speak i Barcelona. Hvilket område skal tildeles det gratis link? Er der nogen der ønsker linket? Kbh. vil gerne tildeles såfremt der ikke er andre områder der er interesserede. Ingen andre områder byder ind, så Kbh. får tildelt det gratis link og må selv finde ud af om og hvordan det bruges. Hvad siger vi efter Sindsrobøn: Gør service det fungerer eller hvad? Forslag: vi kan anvende servicebønnen i stedet for, dette er der ikke fuld opbakning til. Forslag til afslutning af Sindsrobønnen ved servicemøder: Lav service det virker Forsøg med service det fungerer Service det virker Giv service det virker Gør service det virker Service virker Det aftales at vi ved hjælp af planlægningsværktøjet vil lave afstemning omkring dette på novembermødet. Spørgsmål fra Syddanmark angående HI og behandling Vi har ingen holdning til udenforstående spørgsmål. 13

14 Skal vi have en tilføjelse i retningslinierne angående deadlines for aflevering af rapporter fra underudvalg og områder? Tilføjelse til forretningsorden for RSK, punkt 1c, mødeindkaldelse: tilføjes først: Alle rapporter sendes til formanden for internetudvalget 21 dage før RSK mødet. Herefter Endelig dagsorden Der opfordres til at rapporter sendes til alle i RSK på maillisten. Ændring af forretningsorden for RSK, punkt 1e skal ændres til bør Hvor findes trin-bønnerne? Der findes kun tredjetrins bønnen og sindsrobønnen. Kbh. kontakter WSO og hører om der findes andre bønner i NA s litteratur. Henvendelse fra NA medlemmer til OSR ere og formanden Henvendelser til OSR ere er modtaget og besvaret af formanden ud fra konceptet om at vi ikke tager stilling til udefrakommende spørgsmål. 21. Runde om hvordan mødet er gået Rigtigt godt, talerækken skal holdes. Mange gode resultater. Meget fornuftigt. God, kærlig ånd. Tak. Rart at være her, diskussionerne blev fulgt til dørs, alles erfaringer kommer i spil. Træt. Helt vildt godt. Spændende. Taknemmelig over en fuldtallig bestyrelse for første gang. Rummeligt. Fede beslutninger og fede diskussioner. Tak til Ringsted og SOV. Dejligt at opleve den gode tone. Fedt at se det virker. Super fed weekend. Det glæder mig. TAK, jeg elsker at lave service. Smukt, at vi kan være ok sammen. Service er en større magt. Lettet. Stort, at vi kan se fremad og tænke i løsninger. Tak for et rigtig, rigtig dejligt møde. Tak for tryghed. Husk på at hjælpe nykommeren også i dette forum. Fedt at kunne arbejde med så meget i mig selv. Lært meget om service og mig selv. Behagelig fornemmelse. Taknemmelig og stolt over at være NA er. Kanon at være her. Klapsalve 22. Sindsrobøn Udført. 14

15 Appendiks Beslutninger: 1. Administrationskomiteen opfordres til at lave korte retningslinier/forslag/oplæg til næste RSK møde i november, så det kan komme ud på GSR forummerne ved OSK møderne og så tages op på servicekonferencen, men vægte at ansvaret ellers ligger hos GSR erne. Se punkt 8. manual for afholdelse af servicekonference. 2. RSK budgetterer med 3000 kr. til transportudgifter til deltagelse i udarbejdelse af Sveriges bud materiale ved tre møder i Malmø. Se punkt Årets første OSR rapport skal fremover indeholde opgørelse af donationer fra områdets grupper fra det foregående år. Se punkt OI organiseres som et udvalg. Se punkt den nye prisliste for litteratur er gældende indtil Se punkt OSR-forum: Der skal ikke tages referat. Der kan ikke tages beslutninger. Administrationen skal ikke deltage. OSR rapporterne flyttes til RSK mødet, men er stadig omdrejningspunktet for forummet. Se punkt Det er besluttet at - RSK formanden beder formanden for OU om at stoppe - hvis Bare for I Dag er parat til tryk og i overensstemmelse med glossariet, skal det sendes af sted til trykning. - drafts trækkes tilbage. - eventuel trykning af drafts stoppes - formandsposten sættes på valg til novembermødet. - øvrige medlemmer af udvalget kontaktes med henblik på fortsættelse af arbejdet. 15

16 RSK konstituerer Mogens som formand for OU indtil november. Se punkt Kbh. får tildelt det gratis link til hovedspeaket lørdag aften på verdenskonventet i Barcelona. Se punkt Tilføjelse til forretningsorden for RSK, punkt 1c, mødeindkaldelse: tilføjes først: Alle rapporter sendes til formanden for internetudvalget 21 dage før RSK mødet. Se punkt 20 16

17 Punkter, der skal medtages på næste mødes dagsorden - retningslinier vedrørende fremtidigt regionalt GSR-forum - servicekonferencemanual - velkomstpakke til nye RSKmedlemmer - merchandisesalg i Barcelona, evaluering og regnskab - OI-udvalg, retningslinier og budget - Sindsrobøn afslutning - bud på møder og servicekonference - valg af formand til OU 17

18 Med ud til områderne: 1. De enkelte områder opfordres til at indføre GSR forum under OSK møder for at forberede, at vi kan diskutere og tage beslutning om form og indhold for eventuelt regionalt GSR-forum på næste servicekonference. Se punkt 8, manual til servicekonference 2. Angående ECCNA 27 Sveriges afgivelse af bud af Europakonventet 2011 a. Logo og tema (på engelsk) samt musik på 3-5 minutter efterlyses stadig til præsentationsmaterialet og kan sendes til b. Udarbejdelse af Sveriges budmateriale sker ved tre møder i Malmø inden Barcelona, hvor det besluttes, hvem der skal afholde Europakonventet ECCNA 27. Hvis man er interesseret i at deltage, se forsiden af hjemmesiden med link til opfordring til at gå med og med henvisning til at melde sig pr. mail på adressen Se punkt Såfremt Sverige får buddet om at afholde Europakonventet 2011, bedes områderne tage stilling til, om NA Danmark skal indgå i et officielt samarbejde på regionsplan? Udgifter afholdes af EDM. Samarbejdet vil give bedre erfaring med struktureret servicearbejde, unity over landegrænser og inspiration, og på den anden side koste tid og kræfter. Se punkt Årets første OSRrapport bedes indeholde opgørelse af donationer fra områdets grupper fra det foregående år. Se punkt Den nye prisliste for litteratur er gældende. Se punkt Der er tilbud om service som formand for oversættelsesudvalget. 7. Der skal ved næste RSKmøde i november fra områdernes side bydes ind på afholdelse af RSK-møder i august og november 2010 og servicekonference Tilføjelse til forretningsorden for RSK, punkt 1c, mødeindkaldelse: tilføjes først: Alle rapporter sendes til formanden for internetudvalget 21 dage før RSK mødet. Se punkt 20 18

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt Årsregnskab 2011 Kontant & Bank regnskab & oversigt Side 2 Kontantregnskab Side 3 & 4 Bankregnskab Side 5 Regnskabs oversigt Side 6 Beholdnings oversigt Regnskabet er udarbejdet den 2. januar 2012 Regnskab

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2014 Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber 1. januar - 31. december 2014 Overblik budget/forbrug Underudvalg: Forbrug i alt Endeligt budget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer Budgetoplæg 2015 Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014 Offentlig information (OI) 1.500,00 18.675,00 Oversættesudvalget 22.670,00 14.275,00 Internetudvalget 21.000,00 13.275,00 Hi - udvalget 31.520,00 21.975,00

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag 19-07-15 - Vendersgade 63, Fredericia - Klokken 12:00 1. Sindsrobøn REFERAT 2. Valg af Ordstyrer og Referent Referent Pippi, Ordstyrer Kenneth 3. Oplæsning af NA-koncept

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014

RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014 Til NA Danmark Hej RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014 Her er så min rapport fra Sommer EDM i Athen 2014. Håber den er fyldestgørende og at i kan få en fornemmelse af hvad der er foregået på

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle.

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Der er desværre udsendt 2 forskellige dagsordener,det er den sidst udsendte,der er gældende. 1.Formandens velkomst. Carsten

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

SGM servicegruppemøde

SGM servicegruppemøde Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl. 13 16. Sted: Christianskirken

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

2. Godk. af ref. fra sidste møde. 3. Fastsætte møde række indtil uge 29. 5. Medhjælper og formandsstatus. 7. Opfølgning på aktionslisten

2. Godk. af ref. fra sidste møde. 3. Fastsætte møde række indtil uge 29. 5. Medhjælper og formandsstatus. 7. Opfølgning på aktionslisten 7. maj 2009 Referat Mødedato og tid 7. maj 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, valg af ref. 2. Godk. af ref. fra sidste møde

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået)

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 Ordstyrer: Pernille S Referent: Thorsten Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej To-do listen pr. slut marts er gennemgået Ny to-do er oprettet Status:

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere