Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste"

Transkript

1 Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Af dyrlæge Thomas Alkjær Land og By Dyreklinik (2007) Sammendrag Formålet med dette studie er at samle nuværende viden omkring Metabolisk Syndrom (MS) og Insulin Resistens (IR) hos heste, inklusiv sygdomsassociation, patogenese og diagnose samt diskuterer management af heste, der er disponeret for laminitis. Hesteejere og dyrlæger bør erkende, at fedme kan være forbundet med endokrinologiske forandringer, der kan disponere for laminitis. Diagnose MS bør overvejes hos heste med abnormal fedtdistribution og laminitis. Dette studie kunne ikke med statistisk sikkerhed finde en sammenhæng mellem MS og IR grundet selekteret materiale og for lille population, men der ses en tendens i overensstemmelse med litteraturen. Identifikation af hyperinsulinæmi hos den fastende hest er den enkleste kliniske fremgangsmåde til at diagnosticere IR. Heste med IR bør motioneres regelmæssigt og fodres restriktivt for at forebygge laminitis. Summary The purpose of this study is to gather present knowledge regarding Metabolic Syndrome (MS) and Insulin Resistance (IR) in horses. That include sickness association, pathogenesis and diagnosis, and to discuss management of horses predisposed to laminitis. Horse owners and veterinarians should recognize that obesity could be linked to an endocrine disorder predisposing to laminitis. The diagnose MS should therefore be considered in horses with abnormal fat distribution and laminitis. This study could not with statistical significance find a correlation between MS and IR, due to selected material and a small population. However there was a tendency in conjunction with the literature. Identification of hyperinsulinaemia in a horse deprived of food is the simplest way to diagnose IR. Horses with IR should exercise on a regular basis and be feed a low caloric diet to help prevent laminitis. Introduktion Laminitis repræsenterer en af de mest almindelige og potentielt skadende sygdomme hos hesten, og resulterer ofte i permanent halthed og eventuelt aflivning. I de sidste tredive år har mange studier fokuseret på laminitis. Laminitis ses ofte hos heste på græs, og er ofte blevet forbundet med høje mængder stivelse eller visse sukker arter i græsset så som fructan, og de fleste af de publicerede forsøg har da også fokuseret på gastrointestinale sygdomme, diætmæssige problemer og endotoksæmi 1,2. Men nogle gange optræder laminitis uden forudgående gastrointestinale problemer, endotoksæmi eller forgiftninger eller andre umiddelbare proinflammatoriske tilstande og disse tilfælde kan være som følge af endokrinologiske forandringer 1,3. Der er gennem tiden kun fokuseret lidt på sammenhængen mellem laminitis og patofysiologiske tilstande i hestens endokrine system. De to mest sandsynlige endokrinologiske forstyrrelser, der spiller en rolle i disponering for laminitis, er lidelser forbundet med for meget glucocorticoid og lidelser forbundet med insulin resistens (IR) 1,4. 1

2 Et syndrom med fedme fulgt af kronisk tilbagevendende laminitis er for længe siden opdaget af praktiserende dyrlæger 3. Termen Metabolisk Syndrom (MS) bliver brugt til at beskrive denne lidelse hos heste og ponyer 3. For nylig har forskning rettet fokus på Insulin Resistens (IR) og hyperinsulinæmi der optræder hos heste med MS 3. På nuværende tidspunkt er der debat om definitionen af MS hos heste. Metabolisk Syndrom kaldes også perifer Cushing syndrom eller omtales i nogle tilfælde som blot IR. IR ses også tit hos heste med Equine Cushing Disease (ECD) men ikke i alle tilfælde. Det er muligt, at mange heste er genetisk disponeret for IR allerede inden de udvikler ECD 3. Der er flere ligheder imellem ECD og MS, hvorfor der i fremtiden er behov for en nærmere specifikation af disse to lidelser samt diagnostiske test 1,3,5. I en artikel beskrives et Præ Laminitis Metabolisk Syndrom (PLMS) hos ponyer karakteriseret af fedme (regional fedtdepoter, så som spækkam), IR, hyperinsulinæmi og hypertriglyceridæmi 2. Graden af IR blev også karakteriseret hos ponyer med laminitis ved hjælp af proxierne RISQI (Reciprocal of the square root of insulin) og MIRG (Modified insulin-to-glucose ratio). Lav RISQI indikerer tilstedeværelse af IR. Høj MIRG karakteriserer IR som værende kompenseret som følge af et øget betacelle respons i pancreas. Der vil ikke blive gået i detaljer med formlerne, men proxies (erstatningsværdier/cirkaværdier) er et anerkendt screeningsværktøj i human medicinen 2, og vil blive anvendt i min egen undersøgelse. PLMS kriterierne beskrives i et studie at have en prædikativ værdi på cirka 70 % for udvikling af græsassocieret laminitis 2. Hos heste er fedme (Body Condition, BC over 6), fedme og /eller regional fedtdepot (spækkam) og hyperinsulinæmi (insulin over mu/l) foreslået som kriterier for diagnose af MS. Der kan ses IR hos tilsyneladende raske ponyer der tidligere har haft laminitis, og forstærket IR hos ponyer med klinisk laminitis. Resultater fra dette studie indikerer, at ponyer prædisponeret for græsassocieret laminitis er metabolisk forskellige fra ikke prædisponerede ponyer 3. Denne metaboliske forskel er associeret med IR, kompenseret hyperinsulinæmi og forstyrret glukose og fedtmetabolisme 2,3,6. I andre studier har man fundet, at fedme, IR, hyperinsulinæmi, regional fedtdepoter og laminitis optræder samtidigt hos visse heste 7 samt en mulig genetisk sammenhæng 2. I midlertidigt ved man lidt om prevalensen af hyperinsulinæmi hos heste. En artikel beskriver et studie med 300 tilfældige heste, de fik ingen korn de sidste timer før prøvetagning. Prevalensen af hyper-insulinæmi (> 30 mu/l) var 10 % (30 heste), 18 af disse var klassificeret som fede BC Figur 1 viser middel insulinniveau i forhold til BC. Fig 1: Middel insulin niveau (mu/l) i forhold til BC 8 BC < 4 BC BC BC / / / /- 3.1 I et andet studie blev fem heste med laminitis evalueret for insulin sensitivitet og insulin respons på glukose 9. Ponyerne blev holdt på græs og testet på dag 1 eller 2 med klinisk laminitis. En glukosetolerance test blev i gang sat. Tre ud af 5 ponyer med laminitis viste ingen effekt af insulin på glukose koncentrationen i blodet. Disse tre ponyer havde som udgangspunkt en hyperinsulinæmi, men de kunne ikke hæve deres insulinniveau yderligere som respons på hyperglykæmien. Det indikerende en nedsat evne til øget insulinudskillelse i forbindelse med øget glukoseniveau i blodet. To af disse ponyer var tillige hyperglykæmiske inden testen, og alle tre var det efter testen. Man konkluderede, at IR 2

3 kan være associeret med klinisk laminitis, medvirkende til et diabetes lignende stadie, hvor pancreas ikke reagerer på forandringer i cirkulerende glukose på trods af konstante cirkulerende koncentrationer af insulin 9. I et andet forsøg fandt man kompenseret IR hos ponyer med en forhistorie om laminitis (PL=Pre Laminitic), sammenlignet med dem der ikke tidligere har haft laminitis (NL=Non Laminitic) 10. I dette forsøg indgik 14 ponyer. De 7 havde tidligere haft laminitis. Alle ponyer havde BC mellem 6-8. Alderen lå imellem 4-21 år. Alle ponyer blev underlagt en glukose tolerance test. Resultatet viste kompenseret IR hos ponyer i PL gruppen idet ponyer i NL gruppen lå med 1/5 af insulin niveau i forhold til PL. Denne insulinsensitivitet var ikke korreleret med alder eller fedme. PL ponyer havde en to gange højere insulin reaktion end NL, det vil sige, at PL gruppen havde en øget sekretion som kompensation for nedsat vævsrespons som følge af nedsat insulin sensitivitet. I nogle tilfælde kan kompenseret hyperinsulinæmi ikke overvinde den nedsatte sensitivitet og hyperglykæmi opstår. Ingen ponyer i dette forsøg var hyperglykæmiske som udgangspunkt, men tolerancen overfor glukose varierede 10. I en anden artikel beskrives en undersøgelse af insulin og glukose dynamik hos neonatale føl og betydningen af maternel diæt på neonatal insulinsensitivitet 11. I alt 22 hopper på græs blev suppleret med 67 % af deres daglige energibehov. Føl blev født spontant og blev testet med en glukosetolerancetest på dag 5. Føl udviste høj insulinsensitivitet og høj insulinuafhængig glukose fjernelse i forhold til voksne heste. Det vil sige, at unge dyr er mindre disponerede for IR 11. Insulin frigøres fra betaceller i pancreas som følge af hyperglykæmi. Insulin agerer via insulinreceptormekanismer ved at stimulere glukose optag i skeletmuskulatur, fedtvæv og i leveren. Insulin kontrollerer normalt blodglukoseværdierne indenfor en snæver grænseværdi og beskytter kroppen mod hyperglykæmiens toksiske påvirkninger 1. Insulin regulerer således energi homeostase ved at koordinere lagring, mobilisering og forbrug af frie fedtsyrer (FFA) og glukose i fedtvæv, lever og muskulatur 12. IR defineres som et metabolisk stadie, hvor normal insulin koncentration bevirker et nedsat biologisk respons i insulin sensitive celler 13. Skellet muskulatur og fedtvæv bliver primært berørt idet, det er de største steder for insulin medieret glukose deponering. IR karakteriseres af hyperinsulinæmi og hyperglykæmi. Som regel kan man kun måle en mild hyperglykæmi hos heste, idet pancreas hos heste kan danne store mængder insulin, der kompenserer for det manglende respons 1,3,5,14. IR skal differentieres fra nedsat insulin effektivitet som følge nedsat mængde cirkulerende insulin, som man ser ved type 1 diabetes. Nedsat glukose tolerance og et overdrevent insulin respons efter oral eller intravenøs glukose indtag er kendetegnede for IR 1,3,5,13,14. Den patologiske effekt af IR kan skyldes både inhibitionen af insulins effekt på targetceller dvs. nedsat glukose optag, og den direkte eksponering af høje plasmainsulinkoncentrationer i længere tid for visse celletyper. Desuden ses øget tilgængelighed af glukose for celler i CNS og andre celler, der ikke afhænger af insulin for glukoseoptag hvorved toksiske påvirkninger opstår 1,6. Den største kliniske relevans af hyperglykæmi menes, at skyldes glukoses effekt på den glatte muskulatur i blodkar. Endothelceller behøver ikke insulin for at optage glukose, hvorfor de optager for meget i forbindelse med hyperglykæmi, det vil sige, der er samme koncentration af glukose i endothelceller som i plasma. Den høje koncentration af glukose intracellulært i endothelcellerne medfører 3

4 dannelsen af Reaktive Oxiderende Stoffer (ROS). Mængden af disse kan overstige cellens egen antioxidative forsvarsmekanismer, og medføre oxidativ beskadigelse af cellen og endothel dysfunktion. Dannelsen af ROS medfører nedsat Nitrit Oxid (NO) dannelse samt øget produktion af endothelin-1 (ET-1). NO og ET-1 er de vigtigste afledte regulatorer fra endothelceller til regulering af muskelspænding, og medfører øget vasokonstriktion og potentielt reduceret vævsperfusion 1,3,5. I tillæg til dysregulation af glat muskulatur i blodkar, medfører de glukotoksiske forandringer også ændringer af de hæmostatiske egenskaber af endothel, koagulationsproteiner og blodplader, og medvirker derved yderligere til nedsat perfusion og mulig laminitis. Den endothele overflade er normalt antithrombotisk og denne tilstand reduceres således ved IR. Blodpladeaktivering er opreguleret ved IR. Specifikke prothrombotiske faktorer er øget så som plasminogen aktivator inhibitor-1, von Williebrandfaktor, fibrinogen, faktor VII og den cirkulerende koncentration af trombinantitrombinkomplekser. Specifikke antitrombinfaktorer der er nedsat ved IR inkluderer antitrombin-iii, protein S og protein C 1. In vitro studier har vist en sammenhæng mellem manglende glukosemetabolisme og hovvægsseparation. Bindingen imellem hovdermis og den underliggende basalmembran synes, at være afhængig af tilstrækkelig glukose optag i basal keratinocytterne. Manglende keratinocyt binding er et kritisk tidligt step i patogenesen for alimentær laminitis. Man mener, at relativ glukosemangel i keratinocytterne i forbindelse med IR kunne øge risikoen for laminitis hos disponerede heste 1,2. Man har fundet glukose transport proteiner, GLUT-1 og GLUT-4, til stede i laminært væv. Det er derfor muligt, at IR kan forstyrre insulin medieret glukose optag i hovlaminært væv, og dermed medvirke til udvikling af laminær epithelial kollaps. Til at understøtte dette, har in vitro studier demonstreret, at hovvæv har et højt forbrug af glukose og at dermal-epidermal separation opstår, når hovvæv mangler glukose, Denne sammenhæng kræver dog yderligere undersøgelser 1,2,15. Fedme er defineret som en stigning i kropsvægt udover hvad skelettet og musklerne behøver som følge af fedt akkumulation. Heste betragtes generelt som fede hvis BC er over Hos andre dyrearter er der bevis for, at fedme forstærker IR og giver forandringer i den vaskulære funktion, via dysregulation af syntesen og sekretionen af flere faktorer fra fedtvæv (adipokiner). Adipokinerne kan modificere insulins virkemåde, inflammation, appetit og vaskulær endothel funktion. Nogle af adipokinerne secerneret fra adipocytter inkluderer TNF-α, interleukiner, leptin, resistin, adiponectin og plasminogen-aktivator inhibitor type 1. Adipokiner udøver deres effekt både centralt, på niveau med CNS, og perifert i væv så som skeletmuskulatur. Adiponectin spiller måske også en rolle i MS. Dette adipokin øger insulins sensitivitet og undertrykker vævsinflammation 17. I modsætning til de andre adipokiner er adoponectins sekretion og cirkulerende koncentration omvendt proportional med kropsfedt koncentrationen. Lav koncentration af adiponectin ses ved fedme og MS hos mennesker, og dette kan være en nøglekomponent for IR hos disse patienter 17,18. Hos heste er en lignende omvendt proportional sammenhæng mellem cirkulerende adiponectin og kropsfedt rapporteret, men rollen af ændret adiponectin niveau er ikke belyst hos heste 3. Hos mennesker ved man, at MS er en autosomal dominant nedarvet genetisk defekt. Hos mennesker med MS ses øget risiko for type 2 diabetes (IR), arteriosclerosis, kransåreforkalkning og blodpropper i hjertet, nedsat frugtbarhed, kræft og osteoarthritis 1,3. Hos mennesker ses en karakteristisk akkumulation 4

5 af kropsfedt i abdomen, ansigt og ryg hvorimod benene er tynde som følge af muskelatrofi. Man ved, at en høj kulhydrat diæt forstærker IR hvilket igen øger disponeringen for diabetes melitus type 2 (IR) hos mennesker, og måske derfor også laminitis hos heste 2. Fedme er også blevet beskrevet som et stadie med mild kronisk inflammation, og man ser forhøjede cirkulerende inflammatoriske stoffer så som IL1, IL6 og TNF-α. TNF-α spiller en direkte rolle for udvikling af fedme associeret IR hos mennesker og hos mennesker er IR og abdominal fedtakkumulation primære faktorer i MS 12,18. Hos heste kan IR også ses som en energibesparende tilstand. Man taler om et trivselsgen eller nøjsomhedsgen. IR kan repræsentere en tilpasningsstrategi hos visse heste arter, der har udviklet sig i sparsomme miljøer. Heste der har nedarvede nøjsomhedsgener har en meget effektiv fordøjelse af det indtagende foder, førende til bedre overlevelse i perioder med fødemangel. Da akkumulering af fedt er stærkt korreleret til om de indtagende fødeemner eleverer blodglukose koncentrationen ser man, at hvis fødeemnerne i midlertidigt er i overskud, medfører det hurtigt fedme hos disponerede individer. Dyr med dette gen har nedsat tolerance for høj kulhydratholdigt foder, og fodret med dette kan medføre metaboliske dysfunktion. Denne prædisposition kan derfor øge risikoen for laminitis 1,2,10. Flere studier har belyst sammenhængen mellem fedme og IR. Et studie viste, at fede heste havde en 80 procent lavere insulin sensitivitet end slanke heste 20. Et andet at plasmainsulinkoncentrationen under faste er 2-4 gange højere hos fede heste, når man sammenlignede med slanke heste 21. Hos heste er fedme associeret med IR og risiko for laminitis, men regional fedtfordelings rolle er mindre belyst. I et forsøg med 110 heste fandt man, at generel fedme har en stærk korrelation til leptin (adipokin) samt, at tilstedeværelsen af nakkekam er stærkt associeret med nedsat insulin sensitivitet, beregnet ud fra basal insulinniveau og cirkulerende FFA 19. Man konkluderede, at lav insulin sensitivitet øgede risikoen for laminitis og at fedt distribution omkring nakken (spækkam) øgede risikoen for laminitis mere end generel fedtdistribution 19. I et studie med 60 hopper belyste man sammenhængen mellem fedme, cytokiner og insulin sensitivitet 12. Man fandt, at insulin sensitiviteten falder med stigende BC og generel fedtprocent. Stigende IL-1 og TNF-α koncentrationer er forbundet med faldende insulin sensitivitet. Forhøjet TNF-α koncentration er forbundet med faldende insulin sensitivitet hos hopper over 20 år. Stigende BC og fedtprocent gav stigende TNF-α og IL-1 koncentrationer. Man konkluderede, at disse resultater antyder en sammenhæng mellem fedme, inflammatoriske cytokiner og insulin sensitivitet hos heste, men at der er behov for yderligere undersøgelser 12. Identifikation af heste og ponyer med MS kan tillade inkorporering af forebyggende tiltag og dermed måske forebygge udvikling af laminitis. PLMS kriterierne fremmer dette tiltag ved at identificere tilsyneladende raske ponyer, der er i risiko for at udvikle græsassocieret laminitis 2. Kliniske observationer indikerer, at fedme ofte udvikles hos heste, der er meget nøjsomme. Alle racer kan afficeres, men visse racer er umiddelbart mere disponeret. Afficerede heste har ofte fedtakkumulation på nakkekammen, langs ryggen, bag skulderbladene og omkring haleroden 1,2. Det primære mål i mannagement af MS/IR hos heste, er en reduktion af kropsvægten og fedmen 1,3. 5

6 Kalorierestriktion er af største vigtighed i forbindelse med mannagement af fede heste men opmærksomheden skal også rettes mod sammensætningen af foderet. Især mængden af de simple sukkerformer (Non Struktural Carbohydrat, NSC) (så som stivelse, sukker, fructan) er vigtig. Det er bevist, at foder, der medfører en stor postprandial fluktuation i plasma glukose og/eller insulin er associeret med nedsat insulin sensitivitet hos heste 10,20,22,23. Ligeledes er det muligt, at indtagelse af græs og foder med et højt NSC indhold resulterer i nedsat insulin sensitivitet. Derfor er fjernelse af korn og andre højglykæmiske tilskud fra diæten vigtig, nedsat adgang til græs er vigtig, samt fodring med hø med et kendt NSC indhold og tilskud af et afbalanceret vitamin og mineral tilskud kan bidrage til at nedbringe risikoen for laminitis 1,23. En brugt anbefaling er, at fodre fede heste med % af vedligehold fordøjeligt energi (DE) for deres ideal vægt, men kun få studier har undersøgt effektiviteten af denne metode. I et forsøg fjernede man fede og hyperinsulinæmiske ponyer fra foldene og fodrede dem med en komplet foderpakke der indeholdt anbefalet vedligehold DE 24. Efter seks uger var kropsvægten uforandret. Når man kombinerede det med moderat motion sås en signifikant effekt på vægten (cirka 5 % vægttab). Hos fuldblodsvalakker fodret med 70 % af DE i 68 dage så man et cirka 7 % vægttab 25. Hos fede pony hopper, der fik reduceret hø indtagelse til 75 % af ad libitum mængden, så man også et signifikant vægttab, samt nedsat mængde cirkulerende leptin og insulin 26. Nogle fodereksperter og dyrlæger har anbefalet restriktiv afgræsning som en metode til, at begrænse kalorieindtagelsen hos fede heste. I en undersøgelse observerede man i midlertidigt ingen forandringer i kropsvægt hos fede pony hopper der kun gik 12 timer på græs om dagen 27. Måske en følge af øget græs indtag i den reducerede periode. Fjernelse fra græsfolden til jordfolden kan være nødvendigt for at kunne kontrollere foderindtagelsen tilstrækkeligt. Stresset græs, det vil sige nedbidt græs, græs der er vokset ved kolde temperaturer eller græs med en utilstrækkelig vandforsyning, udvikler tit et højt indhold af NSC. Tillige har sukker en tendens til at koncentrerer sig i den nederste del af græsstrået. Den sikreste kliniske approach er desværre, at undgå adgang til frisk græs overhovedet, hvilket selvsagt er umuligt. Vægtforøgelse skal monitoreres omhyggeligt, også forandringer i fedtdepoterne samt tidlige tegn på laminitis 1. Man bør lave foderanalyse af sit græs og hø. Hø med lavt indhold af stivelse og sukker det vil sige ikke over 10 % er at foretrække. Eftersom sukker og fructan er vandopløseligt kan man udvande høet for at nedbringe indholdet. Hvis indholdet er for højt kan det hjælpe at udvande høet i minutter før udfodring. Varmt vand er mere effektivt end koldt vand 1. Et studie for nylig har vist at udvanding i 30 minutter i koldt vand kan reducerer det vandopløselige sukkerindholdet med 50 %. Et andet forsøg viste, at heste fodret med udvandet hø havde lavere plasma glukose-koncentration og lavere insulin respons, sammenlignet med heste der ikke fik udvandet hø. Dette peger i retning af at udvanding af hø kan bruges til mannagement af IR/laminitis disponerede heste. Hø bør udfodres med ikke mindre en % af kropsvægten 1. Der mangler statistiske grænseværdier for sikker/usikker niveauer for disse græskoncentrationer af NSC. På nuværende tidspunkt mangler der et indeks med specifikke nutritionelle anbefalinger for heste med MS/IR. Det er klart, at glukose indholdet ikke kan stå alene, da det er influeret af mange andre faktorer som for eksempel: hvor hurtigt foderet spises, generel fodersammensætning og hvor hurtigt ventriklen 6

7 tømmes. Hos mennesker ved man, at et måltid med højt kulhydratindhold og lavt NSC indhold kan forbedre betacelle funktionen i pancreas. Det er derfor muligt, at diæter med et lavt NSC indhold også er at foretrække hos heste, og man bør tilrettelægge fodringen derefter 23. Hos mennesker er fysisk aktivitet et anerkendt middel til at forbedre insulin sensitiviteten og glukose tolerance 18,28. Både mængden og intensiteten af motionen hos mennesker har betydning for forbedringen af insulins virkemåde 18,29. Motion fremmer øget glukose optag og forbrug i musklerne via insulinuafhængige mekanismer, en effekt der varer i op til 24 timer 1. Et program med regelmæssig motion bør også kunne forbedre mannagement af fede IR heste. Der er nogen bevis for at motion forbedrer insulin sensitivitet og glukose tolerance hos heste. Et forsøg med 6 heste viste at glukose fjernelse fra plasma var øget med henholdsvis 93 % og 119 % hos henholdsvis slanke (3) og fede (3) heste når de fik let motion i 7 dage. Insulin sensitivitet faldt tilbage til stadiet før motion efter blot 9 dage uden motion 22,25. Et lignende forsøg viste, at 7 dages løbebåndsmotion resulterede i en 3 dobling i insulinsensitiviteten i en gruppe raske heste 30. Så selv lidt motion er en potent behandlingsmetode, men effekten aftager hurtigt, så fortsat motion er nødvendigt. Det er beskrevet at antioxidanter samt omega 3+6 fedtsyrer kan forebygge laminitis, men der findes ikke forsøg, der viser effektiviteten hos heste med/eller der har haft laminitis 14. Udvikling af fedme, IR og laminitis er formentlig en kombination af dårlig management (fodring og fysisk aktivitet) samt genetisk disponering 5. IR opdages hos flere og flere heste og visse pony racer er afficeret med IR 2,4,5,6,9,10. Materiale og metode Samtlige prøver er udtaget i løbet af efteråret Hestene er udvalgt på baggrund af fænotype, det vil sige, at hestene var umiddelbare fede eller der var oplysninger om tidligere episoder med laminitis. Ingen af hestene havde akut laminitis. Hestene blev huldvurderet ved en BC score, og blodprøver blev udtaget på fastende heste, det vil sige, at de ikke havde fået kraftfoder indenfor de sidste 12 timer, men de må gerne have gået på en fold med begrænset adgang til græs. Da både glukose og insulin hurtigt bliver metaboliseret i blodet er det nødvendigt med hurtig nedkøling og adskillelse af serum. Blodprøverne blev kølet ned med det samme under transport til klinikken ved hjælp af en isterninge pose snoet omkring blodprøveglassene. Analysen for glukose blev analyseret indenfor maksimalt 30 minutter på en Vetscan. Serum blev centrifugeret fra og frosset ned indenfor maksimalt 30 minutter. Serum blev sendt i specialkontainer (VetMedLab) således, at serum også var frossent, når det kom frem til VetMedLab. VetMedLAb stod for analysen af insulin samt evt. cortisol og triglycerider. Til at belyse om der var en sammenhæng mellem PLMS og de enkelte variable bruges en t-test og Levene s test. 7

8 Resultater Figur 2 viser data og resultater fra undersøgelsen. Figur 3 og 4 viser resultater fra den statistiske behandling af data. Fig 2: Datasæt BC Triglyc Glucose Cortisol Insulin MIRG RISQI Fig 3: Group statistics PLMS N Mean STD-dev Std Mean Error Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej ja Nr. Race Alder år Køn Tidl. Laminitis BC >6.0 Insulin mu/l (ref. ift BC score) Triglyc. <0.6 Mmol/L Glucose mg/ml Cortisol Mmol/L 1 Pony 9 Val ja (7.3 +/- 0.8) Ja 2 Fjord 9 Val Ja (7.3 +/- 0.8) Ja 3 Shet 8 Hop Ja (7.3 +/- 0.8) Nej 4 Isl 28 Val Ja (14.2 +/- 1.9) Ja 5 Old 12 Val Nej (7.3 +/- 0.8) Nej 6 Shet 8 Val Ja (7.3 +/- 0.8) Ja 7 Newf 24 Hop Nej (7.3 +/- 0.8) Nej 8 Welc 14 Hop Ja (14.2 +/- 1.9) Ja 9 Shet 9 Val Nej (7.3 +/- 0.8) Ja 10 Welc 14 val Ja (7.3 +/- 0.8) nej MIRG >5.6 RISQI <0.32 PLMS BC Triglycerider Glucose Cortisol Insulin MIRG RISQI Fig 4: Independent Samples Test Levene s Test for Equality of t-test for Equality of Means Variance F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Srd. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper

9 Diskussion Datamaterialet indeholder data fra 10 heste der ikke er tilfældigt udvalgt. Dette gør, at man som udgangspunkt må antage at enhver konklusion baseret på dette datasæt alene, er meget usikker. Når Levene s Test for varianshomogenicitet er signifikant (>0.05) benyttes testen i rækken med og ellers benyttes testen i rækken med not. Hvis værdien i kolonnen Sig. 2 tailed under t-test for Equality of Means er mindre end 0.05 kan det ikke afvises at middelværdien for de to grupper (heste der har PLMS og heste der ikke har PLMS) er forskellige. Ud fra disse kriterier er der ingen af de ovenstående tests som er signifikante, og man kan derfor ikke sige noget om sammenhængen mellem disse enkelte variable og forekomsten af PLMS. Variablen MIRG synes at være den bedste til at skelne mellem de to grupper, men der er ikke varianshomegenicitet og derfor er resulatet ikke statistisk validt. De anvendte statiske beregninger kunne altså ikke fastslå nogen signifikant sammenhæng mellem PLMS og variablerne. Men på trods af dette, finder man en tendens i resultaterne, der er i overensstemmelse med litteraturen. Ifølge Treiber et al (2006) 2 er kriterierne for PLMS at 3 eller flere af følge karakteristika skal være opfyldt: RISQI < 0.32, MIRG > 5.6, triglycerider > 57 mg/dl, eller BC > 6.0. Ser man alene på disse kriterier har hest 4,8 og 9 PLMS. Hest 1,2 og 6 falder udenfor udelukkende fordi BC < 6.0. BC vurderingen er en subjektiv vurdering og i og med at hestene også har en fortid med laminitis, bliver de taget med i gruppen med PLMS. Hest nr. 10 falder uden for kriterierne fordi dens insulin niveau er voldsomt forhøjet således, at formlen for MIRG ikke kan bruges. Der er ingen tvivl om, at hesten har IR og dermed også sandsynlig PLMS. Ifølge ovenstående kriterier har hest 1,2,4,6,8,9 og 10 sandsynligvis PLMS. Hest nr. 7 mangler en glukose måling. Denne hest har til gengæld en forhøjet cortisol koncentration, og med hestens alder i mente, kan denne hest muligvis have ECD. Der var kun en hest (nr. 4) med hyperglykæmi hvilket også er i tråd med litteraturen. Som konklusion ses det, at 8 ud af 10 heste findes sandsynlige PLMS. Ser man på insulinniveauet siger litteraturen, at den skal være over 30 mu/l før hesten har IR. Fire af hestene havde også tydelig IR (nr. 4,6,8,10). I forhold til referenceværdierne har heste med en BC på 4-6,5 et middel insulinniveau 7,3 +/-0,8 mu/l. De otte heste med sandsynlig PLMS havde alle forhøjede insulinniveauer. De havde også lav RISQI hvilket indikerer tilstedeværelse af IR. I praksis kan man altså nøjes med en insulinmåling for, at styrke sin mistanke omkring hestens endocrine status med hensyn til IR og MS. Man passe på ikke at overfortolke resultaterne, da der indgår både en subjektiv vurdering af BC, samt en del usikkerhedsmomenter omkring blod analysen så som, graden af faste, hestens temperament, hvor hurtigt når man at nedkøle prøven, samt hvor hurtigt man kan få prøven analyseret. Men det er usikkerhedsmomenter 9

10 man kan forholde sig til og med det i mente, har testen har en værdi i praksis på grund af sin enkelhed. Selve prøvetagningen og BC vurderingen er en hurtigt metode til at vurdere hestens tilstand og kan laves i stalden. Det er håndgribeligt for ejer og med det i hånden er det nemmere, at få ejer til at foretage de nødvendige ændringer af mannagement. Det er klart, at vil man belyse hestens tilstand nærmere, er det nødvendigt med flere tests, som f.eks. en glukose tolerance test, dexametasonsuppressionstest mfl.. Taksigelser En tak til Kenneth A. Jensen, M.Sc.(Econ.), Senior Consultant, Global Services SPSS A/S for hjælp til statistiske beregninger. Og tak til dyrlæge/lektor Julie Fjeldborg KU LIFE for gode faglige input. Litteraturliste 1) Johnson, P.J., Messer, N.T., Slight, S. H., Wiedmeyer, C., Buff, P., Ganjam, V.K., Endocrinopathic laminitis in the horse. Clinical Techniques in Equine Practice (2004) 3(1) s ) Treiber, K. H., Kronfeld, D. S., Hess, T. M., Byrd, B. M., Splan, R. K., Staniar, W. B. Evaluation of genetic and metabolic predispositions and nutritional risk factors for pastureassociated laminitis in ponies. Journal of the American Veterinary Medical Association (2006) 228(10) s ) Johnson. P. J. The Equine Metabolic Syndrome: Peripheral Cushing s syndrome. The Veterinary clinics of North America Equine Practice (2002) 18 s ) Tiley, H. A., Geor, R. J., McCutcheon, L. J. Effects of dexamethasone on glucose dynamics and insulin sensitivity in healthy horses. American Journal of Veterinary Research (2007) 68(7) s ) Johnson, P.J., Messer, N. T., Ganjam, V. K., Cushing's syndromes, insulin resistance and endocrinopathic laminitis. Equine Veterinary Journal (2004) 36(3) s ) Treiber, K. H., Kronfeld, D. S., Geor, R. J. Insulin resistance in equids: Possible role in laminitis. Journal of Nutrition (2006) 136(7, Suppl. S) s. 2094S- 2098S. 7) Frank, N., Elliot, S. B., Brandt, L. E., Keisler, D. H. Physical characteristics, blood hormone cencentrations, and plasma lipid concentrations in obese horses with insulin resistance. Journal of the American Veterinary Medical Association (2006) 228(9) s ) Geor, R. J., Thatcher, C. D., Pleasant, R. S., Elvinger, F., Gay, L., Werre, S. R. Prevalence of hyperinsulinemia in mature horses: Relationship to adiposity. Journal of Veterinary Internal Medicine (2007) 21(3) s ) Treiber, K., Hess, T., Carter, R., Staniar, W. B., Kronfeld, D., Harris, P., Geor, R. Laminitis in ponies is a diabetic-like state. FASEB Journal (2007) 21(6) s. A ) Treiber, K., Hess, T., Kronfeld, D., Boston, R., Geor, R., Harris, P. A. Insulin resistance and compensation in laminitis-predisposed ponies characterized by the Minimal Model. 10

11 Pferdeheilkunde (2007) 23(3) s ) George, L., Staniar, W. B., Harris, P., Geor, R. Insulin sensitivity and glucose dynamics in neonatal foals. FASEB Journal (2007) 21(6) s. A ) Vick, M. M., Adams, A. A., Murphy, B. A., Sessions, D. R., Horohov, D. W., Cook, R. F., Shelton, B. J., Fitzgerald, B. P. Relationships among inflammatory cytokines, obesity, and insulin sensitivity in the horse. Journal of Animal Science (2007) 85(5) s ) Kahn, C. R. Insulin resistance, insulin insensitivity, and insulin unresponsiveness: a necessary distinction. Metabolism (1978) 27 s ) Kronfeld, D. S., Treiber, K. H., Hess, T. M., Splan, R. K., Byrd, B. M., Staniar, W. B., White, N. W.. Metabolic syndrome in healthy ponies facilitates nutritional countermeasures against pasture laminitis. Journal of Nutrition (2006) 136(7) s. 2090S-2093S. 15) Pass, M. A., Pollit, S., Pollit C. C. Decreased glucose metabolism causes separation of hoof lamellae in vitro: a trigger for laminitis? Equine Veterinary Journal (1998) 26 s ) Henneke, D. R., Potter, G. D., Kreider, J. L., Yeates, B. F. Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in mares. Equine Veterinary Journal (1983) 15(4) s ) Whitehead, J. P., Richards, A. A., Hickman, I. J., Macdonald, G. A., Prins, J. B. Adiponectin a key adipokine in the metabolic syndrome. Diabetes, Obesity and Metabolism (2006) 8 s ) Alberti, K. G., Zimmet, P., Shaw, J. Metabolic syndrome a new worldwide definition. A consensus statement from the International Diabetes Federation. Diabetic Medicine (2006) 23 s ) Carter, R., Treiber, K., Cubitt, T., Staniar, B., Harris, P., Geor, R. Regional fat distribution in equines is associated with metabolic variables and laminitis predisposition. FASEB Journal (2007) 21(6) s. A ) Hoffman, R. M., Boston, R. C., Stefanovski, D., Kronfeld, D. S., Harris, P. A. Obesity and diet affect glucose dynamics and insulin sensitivity in thoroughbred geldings. Journal of Animal Science (2003) 81(9) s ) Fitzgerald, B. P., McManus, C. J. Photoperiodic versus metabolic signals as determinants of seasonal anestrus in the mare. Biology of Reproduction (2000) 63 s ) Pratt, S. E., Geor, R. J., McCutcheon, L. J. Effects of dietary energy and physical conditioning on insulin sensitivity and glucose tolerance in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal (2006) 36 s ) Vervuert, I., Coenen, M. Factors affecting glycaemic index of feeds for horses. Horse health nutrition: Third European Equine Health and Nutrition Congress, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Merelbeke, 11

12 Belgium, March 2006 (2006) s ) Freestone, J. F., Beadle, R., Shoemaker, K., Bessin, R. T., Wolfsheimer, K. J., Church, C. Improved insulin sensitivity in hyperinsulinaemic ponies through physical conditioning and controlled feed intake. Equine Veterinary Journal (1992) 24(3) s ) Stewart-Hunt, L., Geor, R. J., McCutcheon, L. J. Effects of short-term training on insulin sensitivity and skeletal muscle glucose metabolism in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal (2006) 36 s ) Powell, D. M., Reedy, S. E., Sessions, D. R., Fitzgerald, B. P. Effect of shortterm exercise training on insulin sensitivity in obese and lean mares. Equine Veterinary Journal (2002) 34 s ) Buff, P. R., Johnson, P. J., Wiedmeyer, C. E., Ganjam, V. K., Messer, N. T., Keisler, D. H. Modulation of leptin, insulin and growth hormone in obese pony mares under chronic nutritional restriction and supplementation with ractopamine hydrochloride. Veterinary Therapeutics (2006) 7(1) s ) Buff, P. R., Keisler, D. H., Johnson, P. J. Weight loss and endocrine patterns in obese pony mares restricted to nocturnal or diurnal grazing. Procedings of the Equine Science Society (2005) s ) Henriksen, E. J. Exercise effects of muscle insulin signaling and action, Invited Review: Effects of acute exercise and exercise training on insulin resistance. Journal of Applied Physiology (2002) 93 s ) Houmard, J. A., Tanner, C. J., Slentz, C. A., Duscha, B. D., McCartney, J. S., Kraus, W. E. Effect of the volume and intensity of exercise training on insulin sensitivity. Journal of Applied Physiology (2004) 93 s

Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom

Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom Betydning af partiel versus komplet faste ved udtagelse af enkeltblodprøver samt insulinanalyse ved brug af ELISA og RIA. 3. Fagdyrlægeopgave Lisbeth Boel Brandborg

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Flad mave for altid så enkelt er det!

Flad mave for altid så enkelt er det! B i r g i t t e N y m a n n Flad mave for altid så enkelt er det! p o l i t i k e n s fo r l ag Indhold Forord 004 Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Betfor Ikke kun nyttigt

Betfor Ikke kun nyttigt Betfor Ikke kun nyttigt Videnskabelige undersøgelser bekræfter erfaringer igennem 50 år. De gode egenskaber ved roefibre har vakt forskernes nysgerrighed. Hvad er det for mekanismer og egenskaber, som

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED MED SPECIALE I ERNÆRING & FYSISK AKTIVITET (2005-2009) MASTER IN HUMAN NUTRITION,

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Pulver - fremtidens mad?

Pulver - fremtidens mad? Pulver - fremtidens mad? Martin Sohn, Indhold Introduktion Menneskets krav Havregryn vs pulvermad Fordele og ulemper Videoklip DIY Pulvermad Smagsprøver Diskussion Indhold Hvad er pulvermad? Indeholder

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Ketose. Fokus på nykælverens stofskifte. Hvad siger bekendtgørelsen? Klinisk undersøgelse

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

03-10-2012. Equint Metabolisk Syndrom (EMS) diagnostik i klinisk praksis. ..under danske forhold. Kliniske tegn

03-10-2012. Equint Metabolisk Syndrom (EMS) diagnostik i klinisk praksis. ..under danske forhold. Kliniske tegn Equnt Metabolsk Syndrom (EMS) dagnostk klnsk prakss. Lsbeth Boel Brandborg, fagdyrlæge hest Unverstetshosptalet for Store Husdyr KU-Sund. Das 1..under danske forhold. Klnske tegn Fasteblodprøver: Glukose

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Persistens. 1. Generelt

Persistens. 1. Generelt Persistens 1. Generelt Persistens er en beskrivelse af laktationskurvens form. Køer med høj persistens, vil have en fladere laktationskurve og dermed en lavere ydelse end forventet i den første del og

Læs mere