Håkan Nystrøm. City of The Mysteries Metafysisk sam dsmaleri ver. 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håkan Nystrøm. City of The Mysteries Metafysisk sam dsmaleri ver. 2.0"

Transkript

1 Håkan Nystrøm City of The Mysteries Metafysisk sam dsmaleri ver. 2.0

2

3 Bente Hammershøy Metafysisk sam dsmaleri 2.0 City of The Mysteries Hovedoverskri en vedrørende Håkan Nyströms værker i hans kommende uds lling fra lørdag d.4. oktober 2014 i Galleri Brænderigården demonstrerer, at man a er for anden gang med Håkan Nyström s lles overfor en gådefuld, hypersanselig billedverden. Under tlen City of The Mysteries viser også, at de uds llede 26 malerier er del af den fortløbende suite fra Håkan Nyströms nysurrealis ske billedverden, som er malerens måde at trænge ind i det metafysiske på, som han selv udtaler. Metafysisk maleri er gådefuldt maleri fra begyndelsen af 1900 tallet, hvor Håkan Nyström følger i hælene på den italienske maler Giorgio de Chirico, hvis pi ura metafisica er en af inspira onerne l Nyströms malerier tæt fulgt af belgiske René Magri e og spanske Salvador Dali og deres surrealis ske værker. Håkan Nyström lfører sine egne værker et helt specielt touch, der ikke står lbage for forgængernes billeder. Og så er der det genkendelige: de Håkan Nyströmske farver= rød, gul og blå, de tre grundfarver, der i denne malers udgaver nærmest står ud fra lærredet, helt tak lt. Metafysisk, oversanseligt, ikke begribeligt, men bevægende for beskueren er det at konfronteres med Håkan Nyströms malerier. Man s lles over for en indtrængende s llingtagen l, hvad vi i det hele taget kan absorbere. I vor forjagede d, hvor fordybelse og s lhed er blevet noget kostbart, er det en lise at blive præsenteret for disse malerier og give sig d l at SE! Galleri Brænderigården Horsens

4 Det er tydeligt at få øje på forbindelsen i suiten af de 26 værker i The City of The Mysteries, for der er farvespor og sammenhæng fra det ene maleri l det andet! Og hvert af de uds llede 26 værker har en selvstændig tel, og hvilke tler og som sagt: Hvilke værker! Hovedværket i denne uds lling er for mig triptykonet med enkel tlerne Yellow Blue Red. Her bygger Håkan Nyström sit værk på det billedlige udtryk fra middelalderens tredelte altertavler, hvor hovedmo vet i midten (dér hvor man stadig i vore dage anbringer det vig gste i malerier og fotos som en reminiscens fra gammel tradi on) o est var et fremtrædende moment fra Kris liv, især Golgatamo vet. Håkan Nyström har malet et Grundfarvernes Triptykon med de tre grundfarver repræsenteret i de to større paneler: Yellow (#10 se bagsiden) som venstre panel og Red (#12) som højre di o, der omslu er Blue, (#11) det mindste, centrale panel. Her vender Håkan Nyström så om på den tradi onelle måde at frems lle et triptykon på, for de e centrale panel plejer at være det mest fremtrædende. 4 Det centrale, Blue panel, er domineret af et ovalt, blåt område à la en sø eller et spotlys under den i en strop hængende Gliedermann: En trædukke med bevægelige led brugt af kunstnere lbage fra renæssancen i stedet for en levende model,som man jo ikke kunne holde på i mevis!

5 #11, Blue, 70 x 35 cm (Central Panel, Triptych), 2013 #12, Red, 70 x 70 cm (Right Panel, Triptych), 2013 Bagsiden: #10, Yellow, 70 x 70 cm (Le Panel, Triptych), 2013 Når kunstneren skal fastholde vanskelige s llinger i både kortere og længere perioder, er den uovertruffen. Her er den så anbragt i stedet for en menneskeskikkelse. Alle Håkan Nyströms malerier er kendetegnede ved, at de er mennesketomme. Mennesker er kun repræsenteret i kra af de spor af forskellig slags, de har e erladt som eksempelvis den indpakkede, ubegribelige genstand i forgrunden af maleriet. I mellemgrunden er der ved at blive sænket, hvad der minder om et uigennemtrængeligt, mørkeblåt tæppe, der spærrer for udsigten l baggrunden. Gliedermannfiguren fremhæves mod de e tæppe. Når den glider ud af sit ophæng, falder den ned i den blå oval. 5

6 I baggrunden l venstre ses et stort René Magri eag gt træ i en for denne surrealis ske maler speciel, overnaturlig belysning, en belysning som altså også Håkan Nyström beny er ikke bare her, men i alle sine malerier. Det er meget øjensynligt i Dialog (#21) og Nocturne. (#23) Øjet ledes over i det højre panel Red, hvor den røde oval er lukket inde i et gennemsig gt, blåt antydet hus med sort tag og med en i samme blå farve lskuerbænk i forgrunden. Det venstre panel, Yellow, indeholder farver fra de to andre dele af triptykonet, hvormed sammenhængen understreges. Det har som midterpanelet en ophængt, indpakket genstand. Blikket tvinges mod venstre, hvor det store kamera vender linsen væk fra det, man formoder skulle optages af kameraet. Til venstre er der desuden et objekt, som minder om et tændt tv apparat, der viser et stykke natur, hvor man naturligvis kan se og næsten høre vandet løbe i kanalen! #21, Dialog, 60 x 50 cm, 2012 #23, Nocturne, 45 x 30 cm, 2012

7 7

8 To andre malerier er begge hver især Håkan Nyströms hyldest l to store personligheder, dels den amerikansk fødte, engelske poet T.S. Elliot ( ) og dels den russiske filminstruktør, forfa er og skuespiller Andrej Tarkovskij ( ). Titlen på hyldesten l T.S. Elliot er If There Were Water (Hommage à T.S. Elliot). (#5) If There Were Water er en linje fra Elliots store, moderne digt på 434 linjer ét af de mest betydningsfulde digte i 1900 tallet The Waste Land. If there were water we should stop and drink lyder sammenhængen, og i Håkan Nyströms maleri ses en opbygning omkring en stor, amerikansk bil i grumsetgul mod en stringent blå firkant med en rød prik anbragt oppe i et indrammet gråsort felt i øverste venstre hjørne. Baggrunden er et ildevarslende sort, stort bjergmassiv mod en svovlgul, uheldssvanger himmel øverst l højre. Bilen er stoppet på noget, der ligner afslutningen på en vej, hvilende på samme asfaltlignende basis som den blå store firkant? Forvirret? Kniber man ikke øjnene sammen og tænker: Hvad er de e? Og endnu mere mys ficeret bliver man så af den blå, tæ lsnørede genstand foran bilen. Et dødt menneske? Hvad er det yderligere for ng, man ser i forgrunden? Ja, man må simpelthen selv se og forvisse sig om, hvad (man tror) der sker i maleriet. (Som en lille ekstraoplysning kan det lføjes, at også en anden sam dskunstner, Michael Kvium, har brugt Elliots digt i tlen på værket Wastelanded fra 2011 i uds llingen Freestyle Tales på Horsens Kunstmuseum i 2012, nu museets ejendom). 8

9 #5, If There Were Water (Hommage á T.S. Elliot), 75 x 105 cm, 2014

10 Hvad angår hyldesten l Andrej Tarkovskij, har maleriet tlen The Midnight Mass (Hommage à Andrej Tarkovskij) (#16). Denne russiske, l Vesten a oppede filmskaber skabte dunkle, poe sk filosofiske værker ladet med symbolsprog, hvilket jo er helt i tråd med Håkan Nyströms inten oner med metafysiske malerier. Maleriets tel: Midnatsmessen indicerer allerede, inden man har kigget på maleriet, hele stemningen. Man ser som på en ikonostase, en billedvæg med ikoner i den ortodokse kirke, l venstre i billedet i rustrødt og blåt, bygget op som et gammelt jernskibsskrog. Buen à la en korbue i en kirke l højre fører ind i et lyst rum med en svævende stump, som var denne en lille del af føromtalte væg/ skibsskrog. At se på denne svævende genstand er som et lbageblik på René Magri es Le Chateâu Des Pyrénées. Bagved fører en lavere bue ind l? Til venstre for denne bue ses et velkendt Nyströmsymbol: En rødtlysende prik i en sort kasse. I forgrunden l højre ses genstande i s l med artefakter anbragt på et podium, der rager ud i rummet, og hvor man som betragter synes at kunne træde op og gå videre ind i rummet. Hele maleriets opbygning går fint i spand med Andrej Tarkovskijs russiske baggrund og lhørsforhold og hans kunstneriske virke. Det, mener en ukrainskfødt kunstner og fotograf, bosat i Viborg, ved navn Sergej Sviatchenko, hører med l almen dannelse at vide noget om! Det udtalte han i hvert fald i Poli ken d.24.august! Så Håkan Nyström har fingeren på pulsen her! #16, The Midnight Mass (Hommage á Andrej Tarkovskij), 55 x 70 cm, 2012

11 The Red Basement Wall (#7) har et hvidt, ple rit klæde med fornemt malede folder som øjenfanger midt i maleriet. Malet med en akkuratesse og en virtuositet, der ikke giver mestre lbage i den som Velasques, Tintore o og Ensor noget e er, når en dug skal gengives. Tænk, at man hænger en sådan op på en rød kældervæg!! Her er a er noget på færde som i alle Håkan Nyströms malerier! Det ophængte midtpunkt, den hvide dug, det hvide klæde, er blandt andet omgivet af en smuk kniv i nederste højre hjørne. Noget af en dartskive ses nederst l venstre. Skal kniven mon kastes mod det hvide klæde, der så bliver som en skydeskive og dermed taber sin ple rihed? Ved at sæ e dagligdags genstande sammen, som man ellers ikke ser i en kontekst, opnår Håkan Nyström en chokerende, men alligevel poe sk betydning i de e værk såvel som i de øvrige. Denne fortløbende suite af 26 malerier, City of The Mysteries, Håkan Nyström præsenterer i sin uds lling med udløbere lbage l sidste uds lling i Galleri Brænderigården, har en samhørighed både farve og symbolmæssigt samt en inderlighed og et overblik, der er suverænt og uden sidestykke!! En væg g uds lling man bør og må se flere gange. #7, The Red Basement wall, 90 x 60 cm,

12 Håkan Nystrøm, 1948 Medlem af The Society of Ar sts; The Royal Danish Academy Of Fine Art M 59 Dansk Figura on Li eratur CRAS XVIII. AOF:s Kunstnerleksikon/Art Dic onary. Hrymfaxe 88: Cirrus En kunstnergruppe (Tekst/Catalog:Finn Bech). Hrymfaxe 3/91 Cirrus i Halmstad (Tekst/Catalog: Ulf Gudmundsen). Det Fri Aktuelt 10/89 (Feature). Dansk Kunst, Palle Fogtdal fra 1989 og fremad. Fogtdals Kunstnerleksikon /Art Dic onary,1991, Bind 9. Cirrus Halmstadgruppens Museum, North (Tekst/Catalog: Ulf Gudmundsen). I Virkeligheden Nikolaj Kirke (Tekst/Catalog Ulf Gudmundsen). Kastrupgaardsamlingen, Figura on (Tekst/Catalog: Håkan Nyström). M 59 i Danske Kunstnersammenslutninger s. 217 og 220, Gyldendal. Weilbachs Kunstnerleksikon/Art Dic onary, Bind 6. Den Flexible Virkelighed, Figura on, Vestjyllands Kunstmuseum og Halmstadgruppens Museum/Mjellby Kunstmuseum (Tekst/ Catalog: Torben Weirup). 12 Bud, Rønnebæksholm, Figura on (Tekst/Catalog: Håkan Nyström). Realism and Beyond, Skovhuset, Værløse (Tekst/Catalog: Dorthe Abildgaard) Legater: Akademiets Årspris Halmstadgruppens Legat Neuhausens Pr Akademirådets Rejselegat Akademirådets Understø elseslegat. 12

13 I 2012 uds llede René Tacula og jeg for første gang vores projekt Metafysisk Sam dsmaleri i Galleri Brænderigården Horsens. I 2014 skulle vi uds lle vores version 2.0 i galleriet. Desværre døde René Tancula samme år. Men vores tanker om kunsten fortsæ er. Jeg legner René, ven og kollega gennem mange år, denne anden uds llingsversion... METAFYSISK SAMTIDSMALERI Det, der ligger udenfor sproget, kan vi ikke vide noget om, det må vi sanse på andre måder Peter Høeg Meta betyder e er, udenfor eller udover. Metafysik er noget, der ligger udover den almindelige fysiske verden. Udenfor de almindelige sansers begrænsning. Kunsten har sine egne love og sin egen måde at spejle og opleve eksistensen på. Den har sin egen logik og sit eget sprog Kunsten kan ikke verbalt tømmes for sit indhold. Den er bundløs. Et arketypisk mysterium som man kun kan erfare og opleve inden i sig selv og på sine egne præmisser. Filosoffen Wi gensteins afslu ende sætning i sin bog Tractatus logico philosophicus : Om det, man ikke kan tale, bør man e, er kun et udtryk for bevidsthedens og logikkens grænse. Hvis man overskrider denne grænse, kommer man ind l fantasiens, det ubevidstes og kunstens rige. Den metafysiske oplevelse er ikke eksklusiv, men inddrager alle: Det dybeste i ét menneskes indre, er sam dig det dybeste i alle mennesker. City Of The Mysteries Min suite malerier, som jeg kalder City of the Mysteries, er min indgangsvinkel l den metafysiske verden. En storby med huse, biler, parker, møbler, interiører, eksteriører, kældre, hemmelige rum og indre ubevidste lstande. Artefakter som afslører menneskets usynlige lstedeværelse. En kunstnerisk arkæologi over Tiden og Rummet, hvor den er cirkulær, uden for eller frem d, og derfor eksisterer i ét ubevægeligt Nu. Hele mit maleri er baseret på en indre verden som et alterna v l nu dens turbulente og ekstroverte liv. Jeg søger e er en lignende s lhed og introversion, som man finder fx hos en kunstner som Hammershøi. En s lhed som åbner, og åbner sig, for andre, ukendte verdner. HÅKAN NYSTRÖM

14 14

15 Index Forside #2, Canal House II, 90 x 100 cm, 2013 Side 2 #1, Canal House I, 90 x 100 cm, 2013 Side 4 #11, Blue (Central Panel of The Triptych), 70 x 35 cm, 2013 Side 5 #12, Red (Right Panel of The Triptych), 70 x 70 cm, 2013 Side 6 #21, Dialog, 60 x 50 cm, 2012 #23, Nocturne, 45 x 30 cm, 2012 Side 7 #4, The Over flooded Factory, 90 x 80 cm, 2013 #3, The Excava on Room, 90 x 100 cm, 2013 #14, The Silent Scene, 60 x 75 cm, 2013 #13, The Blue Message, 75 x 65 cm, 2012 Side 9 #5, If There Were Water (Hommage á T.S. Elliot, 75 x 105 cm, 2014 Side 10 #16, The Midnight Mass (Hommage á Andrej Tarkovskij), 55 x 70 cm, 2012 Side 11 #7, The Red Basement Wall, 90 x60 cm, 2013 Side 12 #26, The Laboratory, 30 x 30 cm, 2010 #24, Signals, 30 x 40 cm, 2013 Side 14 #6, The Crack III, 70 x 100 cm, 2012 #9, A Secret Area, 49 x 90 cm, 2013 #8, Underground, 85 x 50 cm, 2012 #15, Emana on Above the Beach, 75 x 55 cm, 2012 #17, The Visitor III, 75 x 50 cm, 2013 #18, Floa ng Fire, 65 x 50 cm, 2014 #19, The Opener, 60 x 55 cm, 2013 #20, The Dark Canal, 60 x55 cm, 2014 #22, Ernst or The Blue Entrance, 50 x 60 cm, 2012 Bagside #10, Yellow (Le Panel of The Triptych), 70 x 70 cm, 2013 Kataloget, som er udgivet i anledning af separatuds lling i oktober Forord og tekst l malerier, kunsthistoriker Bente Hammershøy. E erskri af Håkan Nystrøm. Copyright Håkan Nystrøm og Galleri Brænderigården Horsens,

16 Galleri Brænderigården Søndergade 41 E 8700 Horsens Tlf

som klarsynet ironiker

som klarsynet ironiker Vilhelm Lundstrøm som klarsynet ironiker Præsentation og fortolkning af Lundstrøms maleri, Manden der ser alt il i z a b u r m e i s t e r k a a r i n g juni 2008 købte Statens Museum for Kunst en af Vilhelm

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side 11 4. Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge

et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge X et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge af museumsinspektør hanne lopdrup Frederiksborgmuseet er i år blevet beriget med et helt nyt historiemaleri Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien

Læs mere

SFO Nyt. Foto: Velkommen til aprils udgave af: Tirsdag d. 19.2. havde vi besøg af dansegruppen Ground Elements. Det var en stor succes!

SFO Nyt. Foto: Velkommen til aprils udgave af: Tirsdag d. 19.2. havde vi besøg af dansegruppen Ground Elements. Det var en stor succes! Velkommen til aprils udgave af: Månedens tema: Børns forbrug af elektroniske medier, SFO Nyt - Se billeder fra hverdagen. Nyt om personale, glidende overgang osv. - - Foto: Tirsdag d. 19.2. havde vi besøg

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)

Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960) Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960) Om illustrationen side 201 Ulla Diedrichsen: Bad (Foto-triptykon) (2005) Billedkunstneren Ulla Diedrichsen (født 1950) er uddannet på Det jyske Kunstakademi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

ARTMix. Undervisningsmateriale til BRANDTS, Faaborg Museum & Johannes Larsen Museet

ARTMix. Undervisningsmateriale til BRANDTS, Faaborg Museum & Johannes Larsen Museet ARTMix Undervisningsmateriale til BRANDTS, Faaborg Museum & Johannes Larsen Museet Kim Linnet, Kulturregion Fyn Foråret 2014 Introduktion til læreren Velkommen til ARTMix. Dette er et læringsmateriale,

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE

FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE slutrapport for forskningsprojektet Fremtidens feriehus ehus og feriehusområde brugerdreven udvikling ing af eksisterende feriehusområder og fremtidige ressorts sort

Læs mere

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 2 Af samme forfatter: 500 års verdenskunst. (Redigeret s.m. Holger Reenberg),

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Fortidens stemmer. af Lone Mikkelsen, forfatter

Fortidens stemmer. af Lone Mikkelsen, forfatter af Lone Mikkelsen, forfatter Fortidens stemmer Artiklen kaster et skævt, og måske kættersk blik, ind i det land, som ligger udstrakt mellem arkæologi og romanskriveri. Det er et landskab af uoverskuelige

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere