Håkan Nystrøm. City of The Mysteries Metafysisk sam dsmaleri ver. 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håkan Nystrøm. City of The Mysteries Metafysisk sam dsmaleri ver. 2.0"

Transkript

1 Håkan Nystrøm City of The Mysteries Metafysisk sam dsmaleri ver. 2.0

2

3 Bente Hammershøy Metafysisk sam dsmaleri 2.0 City of The Mysteries Hovedoverskri en vedrørende Håkan Nyströms værker i hans kommende uds lling fra lørdag d.4. oktober 2014 i Galleri Brænderigården demonstrerer, at man a er for anden gang med Håkan Nyström s lles overfor en gådefuld, hypersanselig billedverden. Under tlen City of The Mysteries viser også, at de uds llede 26 malerier er del af den fortløbende suite fra Håkan Nyströms nysurrealis ske billedverden, som er malerens måde at trænge ind i det metafysiske på, som han selv udtaler. Metafysisk maleri er gådefuldt maleri fra begyndelsen af 1900 tallet, hvor Håkan Nyström følger i hælene på den italienske maler Giorgio de Chirico, hvis pi ura metafisica er en af inspira onerne l Nyströms malerier tæt fulgt af belgiske René Magri e og spanske Salvador Dali og deres surrealis ske værker. Håkan Nyström lfører sine egne værker et helt specielt touch, der ikke står lbage for forgængernes billeder. Og så er der det genkendelige: de Håkan Nyströmske farver= rød, gul og blå, de tre grundfarver, der i denne malers udgaver nærmest står ud fra lærredet, helt tak lt. Metafysisk, oversanseligt, ikke begribeligt, men bevægende for beskueren er det at konfronteres med Håkan Nyströms malerier. Man s lles over for en indtrængende s llingtagen l, hvad vi i det hele taget kan absorbere. I vor forjagede d, hvor fordybelse og s lhed er blevet noget kostbart, er det en lise at blive præsenteret for disse malerier og give sig d l at SE! Galleri Brænderigården Horsens

4 Det er tydeligt at få øje på forbindelsen i suiten af de 26 værker i The City of The Mysteries, for der er farvespor og sammenhæng fra det ene maleri l det andet! Og hvert af de uds llede 26 værker har en selvstændig tel, og hvilke tler og som sagt: Hvilke værker! Hovedværket i denne uds lling er for mig triptykonet med enkel tlerne Yellow Blue Red. Her bygger Håkan Nyström sit værk på det billedlige udtryk fra middelalderens tredelte altertavler, hvor hovedmo vet i midten (dér hvor man stadig i vore dage anbringer det vig gste i malerier og fotos som en reminiscens fra gammel tradi on) o est var et fremtrædende moment fra Kris liv, især Golgatamo vet. Håkan Nyström har malet et Grundfarvernes Triptykon med de tre grundfarver repræsenteret i de to større paneler: Yellow (#10 se bagsiden) som venstre panel og Red (#12) som højre di o, der omslu er Blue, (#11) det mindste, centrale panel. Her vender Håkan Nyström så om på den tradi onelle måde at frems lle et triptykon på, for de e centrale panel plejer at være det mest fremtrædende. 4 Det centrale, Blue panel, er domineret af et ovalt, blåt område à la en sø eller et spotlys under den i en strop hængende Gliedermann: En trædukke med bevægelige led brugt af kunstnere lbage fra renæssancen i stedet for en levende model,som man jo ikke kunne holde på i mevis!

5 #11, Blue, 70 x 35 cm (Central Panel, Triptych), 2013 #12, Red, 70 x 70 cm (Right Panel, Triptych), 2013 Bagsiden: #10, Yellow, 70 x 70 cm (Le Panel, Triptych), 2013 Når kunstneren skal fastholde vanskelige s llinger i både kortere og længere perioder, er den uovertruffen. Her er den så anbragt i stedet for en menneskeskikkelse. Alle Håkan Nyströms malerier er kendetegnede ved, at de er mennesketomme. Mennesker er kun repræsenteret i kra af de spor af forskellig slags, de har e erladt som eksempelvis den indpakkede, ubegribelige genstand i forgrunden af maleriet. I mellemgrunden er der ved at blive sænket, hvad der minder om et uigennemtrængeligt, mørkeblåt tæppe, der spærrer for udsigten l baggrunden. Gliedermannfiguren fremhæves mod de e tæppe. Når den glider ud af sit ophæng, falder den ned i den blå oval. 5

6 I baggrunden l venstre ses et stort René Magri eag gt træ i en for denne surrealis ske maler speciel, overnaturlig belysning, en belysning som altså også Håkan Nyström beny er ikke bare her, men i alle sine malerier. Det er meget øjensynligt i Dialog (#21) og Nocturne. (#23) Øjet ledes over i det højre panel Red, hvor den røde oval er lukket inde i et gennemsig gt, blåt antydet hus med sort tag og med en i samme blå farve lskuerbænk i forgrunden. Det venstre panel, Yellow, indeholder farver fra de to andre dele af triptykonet, hvormed sammenhængen understreges. Det har som midterpanelet en ophængt, indpakket genstand. Blikket tvinges mod venstre, hvor det store kamera vender linsen væk fra det, man formoder skulle optages af kameraet. Til venstre er der desuden et objekt, som minder om et tændt tv apparat, der viser et stykke natur, hvor man naturligvis kan se og næsten høre vandet løbe i kanalen! #21, Dialog, 60 x 50 cm, 2012 #23, Nocturne, 45 x 30 cm, 2012

7 7

8 To andre malerier er begge hver især Håkan Nyströms hyldest l to store personligheder, dels den amerikansk fødte, engelske poet T.S. Elliot ( ) og dels den russiske filminstruktør, forfa er og skuespiller Andrej Tarkovskij ( ). Titlen på hyldesten l T.S. Elliot er If There Were Water (Hommage à T.S. Elliot). (#5) If There Were Water er en linje fra Elliots store, moderne digt på 434 linjer ét af de mest betydningsfulde digte i 1900 tallet The Waste Land. If there were water we should stop and drink lyder sammenhængen, og i Håkan Nyströms maleri ses en opbygning omkring en stor, amerikansk bil i grumsetgul mod en stringent blå firkant med en rød prik anbragt oppe i et indrammet gråsort felt i øverste venstre hjørne. Baggrunden er et ildevarslende sort, stort bjergmassiv mod en svovlgul, uheldssvanger himmel øverst l højre. Bilen er stoppet på noget, der ligner afslutningen på en vej, hvilende på samme asfaltlignende basis som den blå store firkant? Forvirret? Kniber man ikke øjnene sammen og tænker: Hvad er de e? Og endnu mere mys ficeret bliver man så af den blå, tæ lsnørede genstand foran bilen. Et dødt menneske? Hvad er det yderligere for ng, man ser i forgrunden? Ja, man må simpelthen selv se og forvisse sig om, hvad (man tror) der sker i maleriet. (Som en lille ekstraoplysning kan det lføjes, at også en anden sam dskunstner, Michael Kvium, har brugt Elliots digt i tlen på værket Wastelanded fra 2011 i uds llingen Freestyle Tales på Horsens Kunstmuseum i 2012, nu museets ejendom). 8

9 #5, If There Were Water (Hommage á T.S. Elliot), 75 x 105 cm, 2014

10 Hvad angår hyldesten l Andrej Tarkovskij, har maleriet tlen The Midnight Mass (Hommage à Andrej Tarkovskij) (#16). Denne russiske, l Vesten a oppede filmskaber skabte dunkle, poe sk filosofiske værker ladet med symbolsprog, hvilket jo er helt i tråd med Håkan Nyströms inten oner med metafysiske malerier. Maleriets tel: Midnatsmessen indicerer allerede, inden man har kigget på maleriet, hele stemningen. Man ser som på en ikonostase, en billedvæg med ikoner i den ortodokse kirke, l venstre i billedet i rustrødt og blåt, bygget op som et gammelt jernskibsskrog. Buen à la en korbue i en kirke l højre fører ind i et lyst rum med en svævende stump, som var denne en lille del af føromtalte væg/ skibsskrog. At se på denne svævende genstand er som et lbageblik på René Magri es Le Chateâu Des Pyrénées. Bagved fører en lavere bue ind l? Til venstre for denne bue ses et velkendt Nyströmsymbol: En rødtlysende prik i en sort kasse. I forgrunden l højre ses genstande i s l med artefakter anbragt på et podium, der rager ud i rummet, og hvor man som betragter synes at kunne træde op og gå videre ind i rummet. Hele maleriets opbygning går fint i spand med Andrej Tarkovskijs russiske baggrund og lhørsforhold og hans kunstneriske virke. Det, mener en ukrainskfødt kunstner og fotograf, bosat i Viborg, ved navn Sergej Sviatchenko, hører med l almen dannelse at vide noget om! Det udtalte han i hvert fald i Poli ken d.24.august! Så Håkan Nyström har fingeren på pulsen her! #16, The Midnight Mass (Hommage á Andrej Tarkovskij), 55 x 70 cm, 2012

11 The Red Basement Wall (#7) har et hvidt, ple rit klæde med fornemt malede folder som øjenfanger midt i maleriet. Malet med en akkuratesse og en virtuositet, der ikke giver mestre lbage i den som Velasques, Tintore o og Ensor noget e er, når en dug skal gengives. Tænk, at man hænger en sådan op på en rød kældervæg!! Her er a er noget på færde som i alle Håkan Nyströms malerier! Det ophængte midtpunkt, den hvide dug, det hvide klæde, er blandt andet omgivet af en smuk kniv i nederste højre hjørne. Noget af en dartskive ses nederst l venstre. Skal kniven mon kastes mod det hvide klæde, der så bliver som en skydeskive og dermed taber sin ple rihed? Ved at sæ e dagligdags genstande sammen, som man ellers ikke ser i en kontekst, opnår Håkan Nyström en chokerende, men alligevel poe sk betydning i de e værk såvel som i de øvrige. Denne fortløbende suite af 26 malerier, City of The Mysteries, Håkan Nyström præsenterer i sin uds lling med udløbere lbage l sidste uds lling i Galleri Brænderigården, har en samhørighed både farve og symbolmæssigt samt en inderlighed og et overblik, der er suverænt og uden sidestykke!! En væg g uds lling man bør og må se flere gange. #7, The Red Basement wall, 90 x 60 cm,

12 Håkan Nystrøm, 1948 Medlem af The Society of Ar sts; The Royal Danish Academy Of Fine Art M 59 Dansk Figura on Li eratur CRAS XVIII. AOF:s Kunstnerleksikon/Art Dic onary. Hrymfaxe 88: Cirrus En kunstnergruppe (Tekst/Catalog:Finn Bech). Hrymfaxe 3/91 Cirrus i Halmstad (Tekst/Catalog: Ulf Gudmundsen). Det Fri Aktuelt 10/89 (Feature). Dansk Kunst, Palle Fogtdal fra 1989 og fremad. Fogtdals Kunstnerleksikon /Art Dic onary,1991, Bind 9. Cirrus Halmstadgruppens Museum, North (Tekst/Catalog: Ulf Gudmundsen). I Virkeligheden Nikolaj Kirke (Tekst/Catalog Ulf Gudmundsen). Kastrupgaardsamlingen, Figura on (Tekst/Catalog: Håkan Nyström). M 59 i Danske Kunstnersammenslutninger s. 217 og 220, Gyldendal. Weilbachs Kunstnerleksikon/Art Dic onary, Bind 6. Den Flexible Virkelighed, Figura on, Vestjyllands Kunstmuseum og Halmstadgruppens Museum/Mjellby Kunstmuseum (Tekst/ Catalog: Torben Weirup). 12 Bud, Rønnebæksholm, Figura on (Tekst/Catalog: Håkan Nyström). Realism and Beyond, Skovhuset, Værløse (Tekst/Catalog: Dorthe Abildgaard) Legater: Akademiets Årspris Halmstadgruppens Legat Neuhausens Pr Akademirådets Rejselegat Akademirådets Understø elseslegat. 12

13 I 2012 uds llede René Tacula og jeg for første gang vores projekt Metafysisk Sam dsmaleri i Galleri Brænderigården Horsens. I 2014 skulle vi uds lle vores version 2.0 i galleriet. Desværre døde René Tancula samme år. Men vores tanker om kunsten fortsæ er. Jeg legner René, ven og kollega gennem mange år, denne anden uds llingsversion... METAFYSISK SAMTIDSMALERI Det, der ligger udenfor sproget, kan vi ikke vide noget om, det må vi sanse på andre måder Peter Høeg Meta betyder e er, udenfor eller udover. Metafysik er noget, der ligger udover den almindelige fysiske verden. Udenfor de almindelige sansers begrænsning. Kunsten har sine egne love og sin egen måde at spejle og opleve eksistensen på. Den har sin egen logik og sit eget sprog Kunsten kan ikke verbalt tømmes for sit indhold. Den er bundløs. Et arketypisk mysterium som man kun kan erfare og opleve inden i sig selv og på sine egne præmisser. Filosoffen Wi gensteins afslu ende sætning i sin bog Tractatus logico philosophicus : Om det, man ikke kan tale, bør man e, er kun et udtryk for bevidsthedens og logikkens grænse. Hvis man overskrider denne grænse, kommer man ind l fantasiens, det ubevidstes og kunstens rige. Den metafysiske oplevelse er ikke eksklusiv, men inddrager alle: Det dybeste i ét menneskes indre, er sam dig det dybeste i alle mennesker. City Of The Mysteries Min suite malerier, som jeg kalder City of the Mysteries, er min indgangsvinkel l den metafysiske verden. En storby med huse, biler, parker, møbler, interiører, eksteriører, kældre, hemmelige rum og indre ubevidste lstande. Artefakter som afslører menneskets usynlige lstedeværelse. En kunstnerisk arkæologi over Tiden og Rummet, hvor den er cirkulær, uden for eller frem d, og derfor eksisterer i ét ubevægeligt Nu. Hele mit maleri er baseret på en indre verden som et alterna v l nu dens turbulente og ekstroverte liv. Jeg søger e er en lignende s lhed og introversion, som man finder fx hos en kunstner som Hammershøi. En s lhed som åbner, og åbner sig, for andre, ukendte verdner. HÅKAN NYSTRÖM

14 14

15 Index Forside #2, Canal House II, 90 x 100 cm, 2013 Side 2 #1, Canal House I, 90 x 100 cm, 2013 Side 4 #11, Blue (Central Panel of The Triptych), 70 x 35 cm, 2013 Side 5 #12, Red (Right Panel of The Triptych), 70 x 70 cm, 2013 Side 6 #21, Dialog, 60 x 50 cm, 2012 #23, Nocturne, 45 x 30 cm, 2012 Side 7 #4, The Over flooded Factory, 90 x 80 cm, 2013 #3, The Excava on Room, 90 x 100 cm, 2013 #14, The Silent Scene, 60 x 75 cm, 2013 #13, The Blue Message, 75 x 65 cm, 2012 Side 9 #5, If There Were Water (Hommage á T.S. Elliot, 75 x 105 cm, 2014 Side 10 #16, The Midnight Mass (Hommage á Andrej Tarkovskij), 55 x 70 cm, 2012 Side 11 #7, The Red Basement Wall, 90 x60 cm, 2013 Side 12 #26, The Laboratory, 30 x 30 cm, 2010 #24, Signals, 30 x 40 cm, 2013 Side 14 #6, The Crack III, 70 x 100 cm, 2012 #9, A Secret Area, 49 x 90 cm, 2013 #8, Underground, 85 x 50 cm, 2012 #15, Emana on Above the Beach, 75 x 55 cm, 2012 #17, The Visitor III, 75 x 50 cm, 2013 #18, Floa ng Fire, 65 x 50 cm, 2014 #19, The Opener, 60 x 55 cm, 2013 #20, The Dark Canal, 60 x55 cm, 2014 #22, Ernst or The Blue Entrance, 50 x 60 cm, 2012 Bagside #10, Yellow (Le Panel of The Triptych), 70 x 70 cm, 2013 Kataloget, som er udgivet i anledning af separatuds lling i oktober Forord og tekst l malerier, kunsthistoriker Bente Hammershøy. E erskri af Håkan Nystrøm. Copyright Håkan Nystrøm og Galleri Brænderigården Horsens,

16 Galleri Brænderigården Søndergade 41 E 8700 Horsens Tlf

Tekster af. Bente Hammershøy. René Tan. Det gådefulde syn metafysisk s

Tekster af. Bente Hammershøy. René Tan. Det gådefulde syn metafysisk s René Tan Tekster af Bente Hammershøy Det gådefulde syn metafysisk s Bente Hammershøy Det gådefulde syn metafysisk sam dsmaleri Ny Metafysisk maleri er over tlen på de værker, René Tancula har med i den

Læs mere

Pernille Struer. Tekster af. Bente Hammershøy

Pernille Struer. Tekster af. Bente Hammershøy Pernille Struer Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy PS Nej, de e er ikke et postscriptum: en e erskri! Det er tvær mod det s k modsa e, nemlig alt det, der bør/skal stå FØR e erskri en, og i

Læs mere

Hanne Karin Jakobsen. Tekster af. Bente Hammershøy

Hanne Karin Jakobsen. Tekster af. Bente Hammershøy Hanne Karin Jakobsen Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Erindringsbilleder Hanne Karin Jakobsen *1957, der er uds llingsaktuel i Galleri Brænderi gården i maj måned 2013, har selv formuleret

Læs mere

Håkan Nystrøm. Bente Hammershøy. Det gådefulde syn metafysisk sam dsmaleri. Tekster af

Håkan Nystrøm. Bente Hammershøy. Det gådefulde syn metafysisk sam dsmaleri. Tekster af Håkan Nystrøm Det gådefulde syn metafysisk sam dsmaleri Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Det gådefulde syn metafysisk sam dsmaleri Man træder ind i en billedverden af betydelige, kunstneriske

Læs mere

Bente Hammershøy. To naturer

Bente Hammershøy. To naturer Gunleif Grube Bente Hammershøy To naturer To øfødte kunstnere har sat hinanden stævne i Galleri Brænderigården. Det er færingen Gunleif Grube og fynboen Flemming Holm. Med fare for at blive beskyldt for

Læs mere

Ingerlise Vikne. In a Desert of Joy

Ingerlise Vikne. In a Desert of Joy Ingerlise Vikne In a Desert of Joy #2, Character with a Blue Dot, 85 x 85 cm Bente Hammershøy In a Desert of Joy Det velkendte er ikke at foragte: Den norsk danske maler Ingerlise Vikne er a er uds llingsparat

Læs mere

Lisbeth Ellinor. Et farverigt billedgalleri

Lisbeth Ellinor. Et farverigt billedgalleri Lisbeth Ellinor Et farverigt billedgalleri Bente Hammershøy Lisbeth Ellinor Et farverigt billedgalleri Ordet farverig har flere betydninger og især i Lisbeth Ellinors billedverden. For Lisbeth Ellinor

Læs mere

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af Ulrik Hoff Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Udstillingens

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Østen for solen og Vesten for månen,, Tredelt: 215 x 30 cm x 70 cm x 30 cm

Østen for solen og Vesten for månen,, Tredelt: 215 x 30 cm x 70 cm x 30 cm Kissa Tindal Østen for solen og Vesten for månen,, 2009 Tredelt: 215 x 30 cm + 215 x 70 cm + 215 x 30 cm Bente Hammershøy Overblik Kissa Tindal Teks lkunstneren Kissa Tindal kører gerne parløb med kunstnerkollegaen

Læs mere

Bente Hammershøy. Erindringens nutid. Man overskuer ikke Thomas Kiærs lærreder i ét splitsekund, i ét blik. Man må virkelig bruge øjnene - og hovedet!

Bente Hammershøy. Erindringens nutid. Man overskuer ikke Thomas Kiærs lærreder i ét splitsekund, i ét blik. Man må virkelig bruge øjnene - og hovedet! Thomas Kiær Bente Hammershøy Erindringens nutid Man overskuer ikke Thomas Kiærs lærreder i ét splitsekund, i ét blik. Man må virkelig bruge øjnene - og hovedet! Man må gå på opdagelse i hans billeder,

Læs mere

Simon Thrane. Tekster af. Bente Hammershøy

Simon Thrane. Tekster af. Bente Hammershøy Simon Thrane Tekster af Bente Hammershøy Forsiden: #11, Uden tel, 60 x 60 cm Side 2: #1, Weniger Lärm, 120 x 100 cm Side 3: #12, The Glider, 100 x 100 cm Bente Hammershøy Profil med mindre støj Overskri

Læs mere

een ssgr Fo Marianne

een ssgr Fo Marianne Marianne Fossgreen Mylder et udvalg af stentøj Bente Hammershøy Form og figur Marianne Fossgreen Keramikeren Marianne Fossgreen kører gerne parløb med sin kunstnerkollega Kissa Tindal, der gør det i teks

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Bent Hedeby. Tekster af. Bente Hammershøy

Bent Hedeby. Tekster af. Bente Hammershøy Bent Hedeby Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Hedeby + Hagen H+H = Storladen kunst Som sin kollega, Søren Hagen, har Bent Hedeby Sørensen også korte, præcise titler på sine værker. De i kataloget

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Bente Hammershøy. To naturer

Bente Hammershøy. To naturer Flemming Holm Bente Hammershøy To naturer To øfødte kunstnere har sat hinanden stævne i Galleri Brænderigården. Det er færingen Gunleif Grube og fynboen Flemming Holm. Med fare for at blive beskyldt for

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Jan Esmann. Bente Hammershøy. Skulptør med pensel. Tekster af

Jan Esmann. Bente Hammershøy. Skulptør med pensel. Tekster af Jan Esmann Skulptør med pensel Tekster af Bente Hammershøy Forsiden: Side 2: #3, uden tel, 100 x 130 cm #19, uden tel, 100 x 130 cm Bente Hammershøy Skulptør med pensel To store serier af malerier er,

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER Reminiscens - vejen til Udstillingsintroduktion. - Offernedlæggelser - hellige ceremonier overgangsritualer omkring liv og død - menneske og dyreofringer

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Fri dsjob i skyerne, 2015. 60 x 50 cm.

Fri dsjob i skyerne, 2015. 60 x 50 cm. Simon Fensholm Fri dsjob i skyerne, 2015. 60 x 50 cm. Bente Hammershøy På surrealis sk tomandshånd Simon Fensholm To unge kunstnere damerne først Iris Bendt Hedal *1986 og Simon Fensholm * 1985 sæ er fra

Læs mere

Med tekst af Leo Tandrup. Kjeld Ulrich

Med tekst af Leo Tandrup. Kjeld Ulrich Med tekst af Leo Tandrup Kjeld Ulrich Galleri Brænderigården Horsens 3. - 24. maj 2008 # 85/83/151/150: 100 x 81 cm, 2007. Forsiden: #2, 150 x 150 cm,, 2008. Til højre: #47, 100 x 180 cm, 2006. En dør

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Fuldt hus. Bente Hammershøy. Galleri Brænderigården Horsens

Fuldt hus. Bente Hammershøy. Galleri Brænderigården Horsens Bente Hammershøy Fuldt hus Surrealismen er ikke fraværende her i 2009. Kigger man ud over kunstmuseernes tilbud, er det den kunstneriske retning, der p.t. er inde i varmen med dens repræsentanter fra storhedstiden

Læs mere

Ingerlise Vikne. På kanten af virkeligheden

Ingerlise Vikne. På kanten af virkeligheden Ingerlise Vikne På kanten af virkeligheden Bente Hammershøy På kanten af virkeligheden Det er ikke realiteter, ikke virkeligheden, norskfødte, men i Danmark bosiddende, Ingerlise Vikne *1961 viser i sin

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

På kant(en) med kunsten

På kant(en) med kunsten Denne artikel skal referreres til som: På kant(en) med kunsten. Jane Bykær. www.psykoanalysen.dk. Udgivet november 2016. På kant(en) med kunsten Vi lever i en viden-tid, hvor ideen om viden eller muligheden

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

Skulpturen som mit redskab

Skulpturen som mit redskab Skulpturen som mit redskab I mine værker undersøger jeg grundvilkåret at være her i verden. Værkerne er ofte konkrete åbne strukturer. Aftryk og spor fra processen er en essentiel del af skulpturernes

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7 QuickGuide 1.1 Betjenings Muligheder Side 3 1.2 Smart Client Side 4 1.3 Web Client Side 5 1.4 Mobil Client Side 6 2.1 Smart Client Login Side 7 2.2 Smart Client Live visning Side 8 2.3 Smart Client afspilning

Læs mere

Esther Vohnsen Lige et øjeblik! Bente Hammershøy

Esther Vohnsen Lige et øjeblik! Bente Hammershøy Esther Vohnsen Lige et øjeblik! Bente Hammershøy Bente Hammershøy Lige et øjeblik! Et par af Galleri Brænderigårdens store forcer er kvalitet og nysgerrighed og villighed til at dele dem med galleriets

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Nis Schmidt. Bente Hammershøy. 80 års fødselsdags uds lling. Tekster af

Nis Schmidt. Bente Hammershøy. 80 års fødselsdags uds lling. Tekster af Nis Schmidt 80 års fødselsdags uds lling Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Intenst maleri med kant Helhedsindtrykket af Nis Schmidts værker er knivskarphed, lethed trods det indtrængende indhold

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk GRAFISK DESIGn Webdesign Min chef ville gerne have lavet en webside til firmaets udlejningshus i Italien. Huset på 200 m² er et traditionelt toskansk landhus i tre etager og ligger i gåafstand fra middelalderlandsbyen

Læs mere

Katalogtekst Bente Hammershøy

Katalogtekst Bente Hammershøy Katalogtekst Bente Hammershøy 2 Bente Hammershøy Surrealis sk Vanitas Kom i Galleri Brænderigården l fernisering lørdag d. 4. februar kl. 13 16 og se John Mirlands univers udført med akryl dels på lærred

Læs mere

Billedforslag -l udsmykning af FinTech Lab Juli 2017 Rosenmeier

Billedforslag -l udsmykning af FinTech Lab Juli 2017 Rosenmeier Billedforslag -l udsmykning af FinTech Lab Juli 2017 Rosenmeier Copenhagen FinTech Lab er et upfront og nytænkende Fin Tech kontorlandskab på 1000 kvm. på Chris-anshavn, hvor man kan leje sig ind for kortere

Læs mere

Erik Bille Christiansen. Tekst af kunsthistoriker Bente Hammershøy

Erik Bille Christiansen. Tekst af kunsthistoriker Bente Hammershøy Erik Bille Christiansen Tekst af kunsthistoriker Bente Hammershøy Forsiden: # 1, The End, 200 x 160 cm Side 2: # 13, Stilhed, 70 x 50 cm Bagsiden: # 30, Face to face, 24 x 18 cm Bente Hammershøy Passion

Læs mere

Vandværker Del. Vandværker. Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010. Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse

Vandværker Del. Vandværker. Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010. Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse Del Vandværker Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010 Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse Del 1 Indhold Indhold: 1 Før besøget på museet Lær og læs om vand, om koncept-kunst, samtids-kunst

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

by Klein/Wedel Fotografens hemmelige tricks: Sådan kommer også du til at se fantastisk ud på billeder.

by Klein/Wedel Fotografens hemmelige tricks: Sådan kommer også du til at se fantastisk ud på billeder. by Klein/Wedel Fotografens hemmelige tricks: Sådan kommer også du til at se fantastisk ud på billeder. bykleinwedel.dk Er du hende, der altid kigger med misundelse på de andres billeder og tænker: Så lækker

Læs mere

Forårsbrev. til medlemmer af Rønnebæksholm Venneforening April 2007. Bjørn Enevoldsen

Forårsbrev. til medlemmer af Rønnebæksholm Venneforening April 2007. Bjørn Enevoldsen Forårsbrev til medlemmer af Rønnebæksholm Venneforening April 2007 Bjørn Enevoldsen Udstillinger og aktiviteter 31. marts - 29. april: Den censurerede jubilæumsudstilling Samarbejdet med Næstved Kunstforening

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

BEDSTE TIPS Lyt til Mister Maker og følg hans råd og vejledning. Send dine bedste kreationer ind til vores Galleri. Du vinder måske en præmie!

BEDSTE TIPS Lyt til Mister Maker og følg hans råd og vejledning. Send dine bedste kreationer ind til vores Galleri. Du vinder måske en præmie! P2 Entertainment Lynstartsguide til appen Mister Maker: Lad os lavet noget! TIL FORÆLDRE I Mister Maker: Lad os lavet noget! finder man mange unikke og sjove funktioner, som giver børnene mulighed for

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen 90940 SOFT COTTON Version 1 90940 HÆKLEDE BOGSTAVER GARNKVALITET Soft Cotton (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m) HÆKLEFASTHED Ca 15 fm og 18 omg på hæklenål nr. 4 = 10 cm GARNALTERNATIV Super Soft Cotton

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Åbningstale v. Palle Rønde Møller Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Eriks udstilling her på museet åbnede 13. dec.1986 og sluttede 22. febr. 1987. Det er næsten

Læs mere

Dancers by Malerier på lærreder af den fi neste uld. Sådan forklarer kunstneren Monica Ritterband konceptet bag den nye tæppekollektion Dancers. Dancers består af 5 hovedmotiver abstraktioner over dansere

Læs mere

Jacob Hoff. maleri 2008-2011

Jacob Hoff. maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Introduktion Denne pixiebog præsenterer et udvalg af billeder malet i perioden 2008-2011. Der er tale om værker fra en periode, hvor jeg har insisteret

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Prøv at gå på opdagelse i hendes værker og udpeg, i hvilke værker hun har brugt sin egen krop.

Prøv at gå på opdagelse i hendes værker og udpeg, i hvilke værker hun har brugt sin egen krop. Kirsten Justesen MY BODY IS MY TOOL Målgruppe: Folkeskolen 7-10. kl. Kroppen i kunsten Som forberedelse til et besøg på Rønnebæksholm og udstillingen MY BODY IS MY TOOL kan man se portrætfilmen om kunstneren

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF Indre og ydre landskaber Fotografisk Center 16. august 21. september Udstillingen vises i Museumsbygningen Tonje Bøe Birkeland: Plate #4, Papa Westray,

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Skønhed En engel gik forbi

Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Af Dorthe Jørgensen unı vers Skønhed En engel gik forbi Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Tilrettelægning: Jørgen Sparre Omslag: Jørgen

Læs mere

Thomas Kiær Memoirermapper. Bente Hammershøy

Thomas Kiær Memoirermapper. Bente Hammershøy Thomas Kiær Memoirermapper Bente Hammershøy Bente Hammershøy Memoirermapper Hukommelsen er bred og vid og trofast som inspiration for Thomas Kiærs malerier. Hans fastholden af motivdele i sit oeuvre (samlede

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Hendrik Krock: Pan og Syrinx. 1722. Indledning I materialet her kan du hente inspiration til hvordan, du kan forberede jeres besøg på Sorø Kunstmuseum

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 6/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 6/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 6/201 5 Henriette Hagelskjær 8. august - 6. september 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Henriette Hagelskjær

Læs mere

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006 Farver og former Farver betyder en stor del i dit værk, om det er et grafisk værk, eller et kunstbillede, det vigtig ved at bruge farver er at det giver værket liv, det beskriver sin stemningen og giver

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere