Compress LWM RF A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compress LWM RF A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013"

Transkript

1 + B C D E F G B C D E F G 46 db kw kw kw db /2013

2 + + + B C D E F G B C D E F G /2013

3 Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 811/2013 og (EU) 812/2013. Produktdata Symbol Enhed luft-vand-varmepumpe nej vand-vand-varmepumpe nej brine-vand-varmepumpe ja lavtemperaturvarmepumpe nej udstyret med supplerende forsyningsanlæg? ja varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ja nominel nytteeffekt (gennemsnitlige klimaforhold) Prated kw 6 nominel nytteeffekt (koldere klimaforhold) Prated kw 7 nominel nytteeffekt (varmere klimaforhold) Prated kw 6 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Prated kw 7 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) Prated kw 7 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) Prated kw 6 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (gennemsnitlige klimaforhold) η S % 125 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (koldere klimaforhold) η S % 128 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (varmere klimaforhold) η S % 124 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) η S % 172 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) η S % 175 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) η S % 170 energieffektivitetsklasse ++ energieffektivitetsklasse (lavtemperaturanvendelse) ++ klasse for temperaturstyring III temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning % 1,5 angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 C og udetemperatur på Tj Tj = - 7 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,3 Tj = - 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,8 Tj = + 2 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,4 Tj = + 2 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,8 Tj = + 7 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,6 Tj = + 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,9 Tj = + 12 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,7 Tj = + 12 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,9 Tj = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,3 Tj = bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 5,8 Tj = driftsgrænse Pdh kw 5,3 Tj = driftsgrænse (lavtemperaturanvendelse) Pdh kw 5,7 For luft-vand-varmepumper: Tj = 15 C (hvis TO < 20 C) Pdh kw - For luft-vand-varmepumper: Tj = 15 C (hvis TO < 20 C) (lavtemperaturanvendelse) Pdh kw - bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) T biv C -7 bivalenttemperatur (varmere klimaforhold) T biv C 3 bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) T biv C -7 cyklusintervalydelse for opvarmning (gennemsnitlige klimaforhold) Pcych kw - cyklusintervalydelse for opvarmning (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pcych kw - koefficient for effektivitetstab -

4 Produktdata Symbol Enhed koefficient for effektivitetstab Tj = - 7 C Cdh 1,0 angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 C og udetemperatur på Tj Tj = - 7 C COPd 2,85 Tj = - 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,33 Tj = - 7 C PERd % - Tj = + 2 C (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 3,25 Tj = + 2 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,51 Tj = + 2 C PERd % - Tj = + 7 C (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 3,64 Tj = + 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,69 Tj = + 7 C PERd % - Tj = + 12 C (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,02 Tj = + 12 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,87 Tj = + 12 C PERd % - Tj = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 2,85 Tj = bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,33 Tj = bivalenttemperatur PERd % - Tj = driftsgrænse COPd 2,67 Tj = driftsgrænse (lavtemperaturanvendelse) COPd 4,23 Tj = driftsgrænse PERd % - For luft-vand-varmepumper: Tj = 15 C (hvis TO < 20 C) COPd - For luft-vand-varmepumper: Tj = 15 C (hvis TO < 20 C) (lavtemperaturanvendelse) COPd - For luft-vand-varmepumper: Tj = 15 C (hvis TO < 20 C) PERd % - For luft-vand-varmepumper: Driftsgrænse TO C - For luft-vand-varmepumper: Driftsgrænse (lavtemperaturanvendelse) - cyklusintervalydelse for opvarmning (gennemsnitlige klimaforhold) COPcyc - cyklusintervalydelse for opvarmning (koldere klimaforhold) COPcyc - cyklusintervalydelse for opvarmning (varmere klimaforhold) COPcyc - cyklusintervalydelse for opvarmning (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPcyc - cyklusintervalydelse for opvarmning (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) COPcyc - cyklusintervalydelse for opvarmning (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) COPcyc - cyklusintervalydelse for opvarmning PERcyc % - temperaturgrænse for vandopvarmning WTO C 62 elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand slukket tilstand P OFF kw 0,006 termostat fra-tilstand P TO kw 0,006 i standbytilstand P SB kw 0,006 krumtaphusopvarmningstilstand P CK kw 0,000 supplerende forsyningsanlæg nominel nytteeffekt Psup kw 0,7 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Psup kw 0,8 energiinputtype el andet ydelsesregulering fast lydeffektniveau inde W db 46

5 Produktdata Symbol Enhed lydeffektniveau ude W db - årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimaforhold) Q HE kwh 3769 årligt energiforbrug (koldere klimaforhold) Q HE kwh 4769 årligt energiforbrug (varmere klimaforhold) Q HE kwh 2318 årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Q HE kwh 2984 årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) Q HE kwh 3819 årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) Q HE kwh 1852 emission af kvælstofilter (kun for gas og olie) NO x mg/kwh - for luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude m³/h - for luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude (lavtemperaturanvendelse) m³/h - for brine-vand-varmepumper: Nominel brinegennemstrømning, varmeveksler ude m³/h 1 for brine-vand-varmepumper: Nominel brinegennemstrømning, varmeveksler ude (lavtemperaturanvendelse) m³/h 1 dagligt brændselsforbrug Q fuel kwh - årligt brændselsforbrug FC GJ - yderlige data for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning angivet forbrugsprofil andre forbrugsprofiler dagligt elforbrug (gennemsnitlige klimaforhold) Q elec kwh 5,578 dagligt energiforbrug (koldere klimaforhold) Q elec kwh 5,578 dagligt energiforbrug (varmere klimaforhold) Q elec kwh 5,578 dagligt energiforbrug (andre forbrugsprofiler, gennemsnitlige klimaforhold) Q elec kwh - dagligt energiforbrug (andre forbrugsprofiler, koldere klimaforhold) Q elec kwh - dagligt energiforbrug (andre forbrugsprofiler, varmere klimaforhold) Q elec kwh - årligt elforbrug EC kwh 1227 årligt elforbrug (gennemsnitlige klimaforhold) - årligt elforbrug (koldere klimaforhold) - årligt elforbrug (varmere klimaforhold) - årligt elforbrug (andre forbrugsprofiler, gennemsnitlige klimaforhold) EC kwh - energieffektivitet ved vandopvarmning η wh % 84 energieffektivitet ved vandopvarmning (koldere klimaforhold) η wh % 84 energieffektivitet ved vandopvarmning (varmere klimaforhold) η wh % 84 energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning (andre forbrugsprofiler) η wh % - energieffektivitet ved vandopvarmning (andre forbrugsprofiler, koldere klimaforhold) η wh % - energieffektivitet ved vandopvarmning (andre forbrugsprofiler, varmere klimaforhold) η wh % - energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning (anden belastningsprofil) - dagligt brændselsforbrug Q fuel kwh - årligt brændselsforbrug FC GJ - angivelse om driftskapacitet uden for spidsbelastningstider Ikke solarrelateret beholdervolumen (Vbu) Vbu l - stilstandstab S W - vandindhold V l 185,0 blandingsvand ved 40 C V40 l nej

6 Produktdata Symbol Enhed blandingsvand ved 40 C (andre forbrugsprofiler) V40 l - indstilling af temperaturstyring indstilling af temperaturstyring (andre forbrugsprofiler) - Economy Specifikke forholdsregler omkring montering og vedligeholdelse, samt genbrug og/eller bortskaffelse, er beskrevet i monterings- og betjeningsvejledningerne. æs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.

7 Systemdatablad: Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningen (EU) 811/2013. Den energieffektivitet, som angives på dette datablad for produktgrupperingen, afviger muligvis fra den faktiske energieffektivitet efter installationen i en bygning, eftersom denne påvirkes af andre faktorer, så som varmetab i fordelingssystemet og produktdimensioneringen sammenholdt med bygningens størrelse og egenskaber. ngivelser til beregning af årsvirkningsgrad ved rumopvarmning I Værdi for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning 125 % II Faktor for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke 0,00 III Værdien af det matematiske udtryk 294/(11 Prated) 4,45 IV Værdien af det matematiske udtryk 115/(11 Prated) 1,74 V Differens mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold 3 % VI Differens mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold 1 % Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for varmepumpen I = % Temperaturstyring (fra datablad for temperaturstyringen) + 2 1,5 % Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 % Supplerende kedel (fra datablad for kedlen) ( - I) x II = 3 - % Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (i %) Bidrag fra solenergi (III x - + IV x 0,185 ) x 0,45 x ( - /100) x 0,81 = % (fra datablad for solvarmekomponent) Solfangerstørrelse (i m 2 ) Beholderens vandindhold (i m 3 ) Solfangereffektivitet (i %) Beholderklasse: + = 0,95, = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold: % Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, 90 %, + 98 %, 125 %, % Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under koldere klimaforhold: V = 130 % under varmere klimaforhold: VI = 126 %

8 ngivelser til beregning af energieffektivitet ved vandopvarmning I Værdien for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent 84 % II Værdien af det matematiske udtryk (220 Qref)/Qnonsol) - III Værdien af det matematiske udtryk (Qaux 2,5)/(220 Qref) - Energieffektiviteten ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning I = 1 84 % ngivet forbrugsprofil Bidrag fra solenergi (fra datablad for solvarmekomponent) (1,1 x I 10 %) x II III I = % Energieffektivitet ved vandopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold 3 84 % Klasse for energieffektivitet ved vandopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold Forbrugsprofil M: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 33 %, C 36 %, B 39 %, 65 %, %, 130 %, % Forbrugsprofil : G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 34 %, C 37 %, B 50 %, 75 %, %, 150 %, % Forbrugsprofil X: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 35 %, C 38 %, B 55 %, 80 %, %, 160 %, % Forbrugsprofil XX: G < 28 %, F 28 %, E 32 %, D 36 %, C 40 %, B 60 %, 85 %, %, 170 %, % Energieffektivitet ved vandopvarmning under koldere klimaforhold: ,2 x 2 - = 84 % under varmere klimaforhold: ,4 x 2 - = 84 %

Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A A B C D E F G 47 8 9 8 9 7 8 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 811/2013 og (EU) 812/2013. Produktdata

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Compress 5000 LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 5000 LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A A B C D E F G 60 53 49 54 48 47 46 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Følgende produktdata er i overensstemmelse

Læs mere

Compress 6000 AW AW 17 kw m. AWM A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Compress 6000 AW AW 17 kw m. AWM A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 ompress 6000 W W 17 kw m. WM d 9 10 11 kw kw kw 53 d 2015 811/2013 ompress 6000 W W 17 kw m. WM 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ompress 6000 W W 17 kw m. WM ølgende

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM d 5 5 6 kw kw kw 53 d 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ompress 6000 W W 7 kw m. WM ølgende

Læs mere

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 46 d 7 6 6 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger 6000 6 WM R ølgende produktdata er i overensstemmelse med kravene

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW 22 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering

Læs mere

Condens 5000 W C5000W24-4+110L 8738207697 XXL A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013

Condens 5000 W C5000W24-4+110L 8738207697 XXL A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013 Ι ondens 5000 W 5000W24-4110L 47 d 23 kw 2015 811/2013 Ι ondens 5000 W 5000W24-4110L 5000W24-4110LMed indbygget styring 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ondens

Læs mere

A +++ A ++ A + B C D E F G

A +++ A ++ A + B C D E F G Ι ZSB 14 4 C 23 B C D E F G 2015 811/2013 Systemdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Fiche DHP-AQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Fiche DHP-AQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fiche DHP-AQ www.heating.danfoss.com Page 1 Produkt datablad (Iht. følgende EU regulativer nr. 811/2013, 812/2013,813/2013 og 814/2013) SP SP SP SP SP DHP-AQ HP 18 Symbol

Læs mere

alpha innotec SW 232H kw kw db - db

alpha innotec SW 232H kw kw db - db alpha intec 50 10074642 alpha intec 10074642 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 3,5 Temperaturstyring

Læs mere

alpha innotec SW 232H kw kw db - db

alpha innotec SW 232H kw kw db - db 50 10074642 10074642 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 3,5 Temperaturstyring Klasse (Tabel 1) VII

Læs mere

103609H1822 NOVELAN LAD 99-HID kw kw db 65 db

103609H1822 NOVELAN LAD 99-HID kw kw db 65 db 44 65 103609H18 14 16 103609H18 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 126 3,5 Temperaturstyring Klasse

Læs mere

100545HT kw. 19 kw. 16 kw

100545HT kw. 19 kw. 16 kw alpha intec 100545HT202 LW 180AHT 2 15 19 44 57 16 alpha intec 100545HT202 LW 180AHT 2 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt

Læs mere

alpha innotec PWZS 82H1S XL 8 kw 8 kw 43 8 kw db - db

alpha innotec PWZS 82H1S XL 8 kw 8 kw 43 8 kw db - db 10071242 8 8 43 8 10071242 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 134 3,5 8 Temperaturstyring Klasse

Læs mere

100606HMD02 alpha innotec LWD 70A/RX-HMD 1R kw kw db 57 db

100606HMD02 alpha innotec LWD 70A/RX-HMD 1R kw kw db 57 db alpha intec 44 57 100606HMD02 LWD 70A/RXHMD 1R 7 7 8 alpha intec 100606HMD02 LWD 70A/RXHMD 1R pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt

Læs mere

100625LUX01 alpha innotec LW 160 H-AV-LUX kw kw db 42 db

100625LUX01 alpha innotec LW 160 H-AV-LUX kw kw db 42 db alpha intec 42 100625LUX01 LW 160 HAVLUX 2.1 14 14 12 11 15 14 alpha intec 100625LUX01 LW 160 HAVLUX 2.1 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel

Læs mere

100776HSV kw. 6 kw. 6 kw

100776HSV kw. 6 kw. 6 kw alpha intec 100776HSV941 LWAV 82R1/3HSV 9M1/3 5 6 44 50 6 alpha intec 100776HSV941 LWAV 82R1/3HSV 9M1/3 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel

Læs mere

alpha innotec SW 302H kw kw db - db

alpha innotec SW 302H kw kw db - db 50 10074842 10074842 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 140 3,5 Temperaturstyring Klasse (Tabel 1)

Læs mere

alpha innotec SW 262H kw kw db - db

alpha innotec SW 262H kw kw db - db 50 10074742 10074742 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 3,5 Temperaturstyring Klasse (Tabel 1) VII

Læs mere

100602H1402 alpha innotec LWD 7070A-HMD kw kw db 60 db

100602H1402 alpha innotec LWD 7070A-HMD kw kw db 60 db 44 60 100602H1402 10 12 100602H1402 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 127 3,5 Temperaturstyring

Læs mere

alpha innotec LWC kw kw db 54 db

alpha innotec LWC kw kw db 54 db 55 54 10044246 9 9 11 12 12 13 10044246 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 116 1,5 11,19 Temperaturstyring

Læs mere

103560VS46. 5 kw. 6 kw. 7 kw

103560VS46. 5 kw. 6 kw. 7 kw 103560VS46 5 6 55 47 7 103560VS46 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 121 1,5 5,9 Temperaturstyring

Læs mere

alpha innotec SWCV 92H kw kw db - db

alpha innotec SWCV 92H kw kw db - db 47 1007641 8 1007641 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 155 3,5 7,5 Temperaturstyring Klasse (Tabel

Læs mere

103540WPR02 NOVELAN LA 7.1-WPR-Net kw kw db 58 db

103540WPR02 NOVELAN LA 7.1-WPR-Net kw kw db 58 db 5 103540WPR02 LA 7.1WPRNet 6 6 9 9 103540WPR02 LA 7.1WPRNet pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 111

Læs mere

100431LUX02 alpha innotec LW 90ARX-LUX kw kw db 63 db

100431LUX02 alpha innotec LW 90ARX-LUX kw kw db 63 db 63 0431LUX02 LW 90ARXLUX 2.0 8 8 11 0431LUX02 LW 90ARXLUX 2.0 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated )

Læs mere

100750LUXP02 alpha innotec LWP 450-LUX kw kw db 63 db

100750LUXP02 alpha innotec LWP 450-LUX kw kw db 63 db 63 100750LUXP02 LWP 450LUX 40 36 25 27 100750LUXP02 LWP 450LUX pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated )

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw U-direktiv for energieffektivitet Som for elektriske apparater skal fabrikanter, efter 26. september 2015, mærke energiforbrugsrelevante varmeproducenter og beholdere med en produktetiket, en rp-etiket.

Læs mere

Produktinformation som foreskrevet i EU regulativ nr. 811/2013 og nr. 812/2013

Produktinformation som foreskrevet i EU regulativ nr. 811/2013 og nr. 812/2013 Produktinformation som foreskrevet i EU regulativ nr. 811/2013 og nr. 812/2013 Produktblad (i henhold til EU regulativ nr. 811/2013) Varmepumpe, 35 C fremløbstemperatur (a) Leverandørs navn eller varemærke

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke HS Tarm A/S (HS PLUS) (b) Leverandørens modelidentifikation HS PLUS 11 MH (c) Rumopvarmning: middeltemperatur

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.first_page_labels_necessary_dk

Læs mere

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 4/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 239/136 Den Europæiske Unions Tidende 6.9.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.(commission

Læs mere

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A T for VI VV, 7,, og 1 ølgende data er i overensstemmelse med kravene i U-forordningerne /2013, /2013 og /2013 om supplering af uropa-parlementets og Rådets direktiv 2010/30/U Type VI VV VI VV7 VI VV VI

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke BAXI (b) Leverandørens

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut,

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw U-direktiv for energieffektivitet Som for elektriske apparater skal fabrikanter, efter 26. september 2015, mærke energiforbrugsrelevante varmeproducenter og beholdere med en produktetiket, en rp-etiket.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen

Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 12. november 2013 Baggrund: 2

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefa 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7569430 Vitoladens 333-F, VP3U 7502830 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk. Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 7. oktober 2015 Indhold Hjælp og vejledninger

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler?

Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet, NOx-udledning og energimærkning

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke BAXI (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw U-direktiv for energieffektivitet Som for elektriske apparater skal fabrikanter, efter 26. september 2015, mærke energiforbrugsrelevante varmeproducenter og beholdere med en produktetiket, en rp-etiket.

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke BAXI (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw U-direktiv for energieffektivitet Som for elektriske apparater skal fabrikanter, efter 26. september 2015, mærke energiforbrugsrelevante varmeproducenter og beholdere med en produktetiket, en rp-etiket.

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

BILAG. Bilag I-X. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

BILAG. Bilag I-X. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2015 C(2015) 2623 final ANNEXES 1 to 10 BILAG Bilag I-X til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og

Læs mere

WPF C 35 C A +++ A ++ A + A B C D A ++ A kw kw. 53 db

WPF C 35 C A +++ A ++ A + A B C D A ++ A kw kw. 53 db 55 C 35 C A A A A B C D A A 53 db 20 16 16 kw 21 17 17 kw 2015 811/2013 Produktdatablad: Varmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013 klimaforhold for klimaforhold for Energiforbrug rumopvarmning ved gennemsnitlige

Læs mere

WPF 07 cool 55 C 35 C A +++ A ++ A + A B C D A ++ A kw kw. 44 db

WPF 07 cool 55 C 35 C A +++ A ++ A + A B C D A ++ A kw kw. 44 db 55 C 35 C A A A A B C D A A 44 db 9 7 7 kw 9 8 8 kw 2015 811/2013 Produktdatablad: Varmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013 klimaforhold for klimaforhold for Energiforbrug rumopvarmning ved gennemsnitlige

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann A/S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefa 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Z011460 - Vitocal 200-S AWB-AC 201.B07 5,6 kw A2/W35, 230V 7542014

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

PRODUKTDATA COMPACT P - SERIEN BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Passiv varmegenvinding. Ventilation < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMPACT P - SERIEN BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Passiv varmegenvinding. Ventilation < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMPACT P - SERIEN BY NILAN Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning FREMTIDENS VENTILATIONS-

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

WPL 10 AC 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 59 db

WPL 10 AC 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 59 db 55 C 35 C A B C D E F G 6 6 5 kw kw 59 db 2015 811/2013 Produktdatablad: Varmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013 klimaforhold for klimaforhold for Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for Nominel

Læs mere

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G WPF 23 sæt 55 C 35 C A A A B C D E F G 2015 812/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt x A A A A B C D E F G 2015 811/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt 185366 Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h 5,4 WPF 13

Læs mere

WPF 23 Set 55 C 35 C A +++ A ++ A + A B C D A ++ A +++

WPF 23 Set 55 C 35 C A +++ A ++ A + A B C D A ++ A +++ WPF 23 Set 55 C 35 C A B C D 2019 811/2013 Produktdatablad: Varmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013 klimaforhold for klimaforhold for WPF 23 Set 185366 A A WPF 13 M 55 C 35 C A B C D 53 db 15 12 12

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/83 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefax 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7521643 Vitoladens 300-W, VP3C 7452257 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

WPL 25 AC 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

WPL 25 AC 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db 55 C 35 C A A A B C D E F G A A 22 15 8 kw 21 15 8 kw 54 db 2015 811/2013 Produktdatablad: Varmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013 klimaforhold for klimaforhold for Energiforbrug rumopvarmning ved gennemsnitlige

Læs mere

PRODUKTDATA COMPACT P - SERIEN BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Passiv varmegenvinding. Ventilation < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMPACT P - SERIEN BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Passiv varmegenvinding. Ventilation < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMPACT P - SERIEN BY NILAN Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning FREMTIDENS VENTILATIONS-

Læs mere

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking Oktober2017 Vejledning til installatører ç~; Energistyrelsen LOVKRAV Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking Som installatør eller entreprenør er det dit ansvar og lovpligtigt at

Læs mere

BILAG I. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af

BILAG I. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2011 K(2011) 2875 endelig BILAG I til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 4.5.2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014.

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014. De$e dokument indeholder en forklarende tekst 3l en powerpoint- præsenta3on om reglerne, når man reklamerer, markedsfører og sælger anlæg 3l rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vi i daglig tale kalder

Læs mere

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig PROUKTT VU 250 Y NILN olig ktiv varmegenvinding Ventilation < 325 m 3 /h Produktion af varmt brugsvand VU 250 Produktbeskrivelse VU 250 suger den varme fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 72/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 206/2012 af 6. marts 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Side 3. Indbefattede anlæg

Side 3. Indbefattede anlæg Side 1 Side 2 Forord EU forordning 811/2013 af 18. februar 2013 definerer kravene til energimærkning af anlæg til rumopvarmning og energimærkning af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Forordningen

Læs mere

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut cnc@teknologisk.dk Indhold 1. Forordningen og omfattede produkter

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 21.7.2015 L 193/43 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1187 af 27. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af kedler

Læs mere

WPC 07 A +++ A ++ A + A F G. 9 kw. 8 kw. 44 db /2013

WPC 07 A +++ A ++ A + A F G. 9 kw. 8 kw. 44 db /2013 9 kw 8 kw 44 d 8 kw 0 d 2019 811/2013 abrikant elastningsprofil nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold

Læs mere

WPC 13 A +++ A ++ A + A F G. 16 kw. 13 kw. 0 db /2013

WPC 13 A +++ A ++ A + A F G. 16 kw. 13 kw. 0 db /2013 16 kw 13 kw 50 d 13 kw 0 d 2019 811/2013 abrikant elastningsprofil nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold

Læs mere

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

WPC 04 cool A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 6 kw. 5 kw. 43 db 2015 811/2013

WPC 04 cool A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 6 kw. 5 kw. 43 db 2015 811/2013 WP 04 cool 6 kw 5 kw 43 d 5 kw 2015 811/2013 abrikant elastningsprofil nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige for nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige for nergieffektivitetsklasse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 239/162 Den Europæiske Unions Tidende 6.9.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

LWZ 304 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 4,00 kw. 4 kw. 56 db /2013

LWZ 304 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 4,00 kw. 4 kw. 56 db /2013 4,00 kw 4 kw 56 d 4 kw 56 d 2015 811/2013 abrikant elastningsprofil nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige

Læs mere

LWZ 304 Trend A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 3,20 kw. 4 kw. 59 db /2013

LWZ 304 Trend A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 3,20 kw. 4 kw. 59 db /2013 3,20 kw 4 kw 59 d 4 kw 59 d 2015 811/2013 abrikant elastningsprofil nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.5.2014 L 147/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 518/2014 af 5. marts 2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010,

Læs mere

WPC 10 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 13 kw. 10 kw. 48 db /2013

WPC 10 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 13 kw. 10 kw. 48 db /2013 13 kw 10 kw 48 d 10 kw 2015 811/2013 abrikant elastningsprofil nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere