Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser"

Transkript

1 Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt over de forskellige adgangskrav... 2 Nye uddannelser... 3 Ændringer i adgangskrav... 4 Ændringer i optagelsessystemet (kvotesystemet)... 5 Generel information til ansøgere... 7 Supplering... 7 Vinteroptag... 7 Optagelsesprøver... 7 Optag hvert andet år... 8 Studiestart... 8 Forbehold for manglende søgning på korte og mellemlange videregående uddannelser... 8 Anden information... 9 Statens uddannelsesstøtte (SU)... 9 Befordringsrabat... 9 Ansøgere med funktionsnedsættelse (handicappede)... 9 Tilgængelighed... 9 Der er en verden udenfor Studievalg Ansøgning om bolig

2 Forord Her finder du en række oplysninger, du kan få brug for i forbindelse med din ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse i Adgangskravene til uddannelserne i 2010 vil fremgå af den konkrete præsentation af uddannelsesudbuddet på optagelse.dk. Det gælder såvel de centralt fastsatte generelle og specifikke krav som de lokalt fastsatte krav. Derudover vil du i dette notat kunne læse om nye uddannelser og kommende ændringer i adgangskrav til de enkelte uddannelser. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristerne er hhv. 15. marts og 5. juli. Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk Krav til kundskaber i dansk Ved ansøgning om optagelse på universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser skal du være opmærksom på, at universitetet kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået. Universitetet kan således kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag senest inden studiestart, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Nogle universiteter stiller endvidere krav om, at Studieprøven skal være bestået med bestemte karakterer. Spørg på det universitet, hvor du ønsker at søge optagelse. Krav til kundskaber i engelsk Ved ansøgning om optagelse på de bachelor- og kandidatuddannelser, som universiteterne udbyder på engelsk, eller hvor væsentlige dele af uddannelsen foregår på engelsk, skal du være opmærksom på, at du skal have kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Universitetet kan i den forbindelse tillige kræve, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve. Spørg på det universitet, hvor du ønsker at søge optagelse. Oversigt over de forskellige adgangskrav: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen), jf. bilag 1 Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser Kulturministeriet: Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved Danmarks Biblioteksskole Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Danmarks Designskole og Designskolen Kolding Bekendtgørelse om kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik 2

3 Nye uddannelser (titlerne er link til UddannelsesGuiden.dk) Humanistiske uddannelser Informations- og kommunikationsvidenskab ved Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelige uddannelser Psykologi ved Syddansk Universitet Sociologi og kulturanalyse ved Syddansk Universitet Uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet Naturvidenskabelige uddannelser Global Business Informatics (engelsksproget) ved IT-Universitetet It og datamanagement ved Syddansk Universitet Naturvidenskab og it ved Københavns Universitet Sundhedsvidenskabelige uddannelser Farmaceut ved Syddansk Universitet Der tages forbehold for endelig godkendelse af bacheloruddannelsen i farmaci. Se Syddansk Universitets hjemmeside for opdaterede oplysninger vedrørende uddannelsen eller på Lægevidenskab ved Aalborg Universitet Der tages forbehold for endelig godkendelse af bacheloruddannelsen i lægevidenskab. Se Aalborg Universitets hjemmeside for opdaterede oplysninger vedrørende uddannelsen eller på Teknisk-videnskabelige uddannelser Energi ved Aalborg Universitet IT, Communication and New Media (engelsksproget) ved Aalborg Universitet Lærings- og oplevelsesteknologi ved Syddansk Universitet Velfærdsteknologi ved Syddansk Universitet Professionsbacheloruddannelser Professionsbacheloruddannelse i beredskab og forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement Diplomingeniør i fødevareanalyse Professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation Professionsbacheloruddannelse i medie- og sonokommunikation Erhvervsakademi uddannelser Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi 3

4 Ændringer i adgangskrav m.v. Generelt er det nye studieretningsfag i gymnasiet Bioteknologi på A niveau tilføjet de specifikke adgangskrav til en række uddannelser som en erstatning/supplement til Kemi på B og C niveau Fra 2010 Professionsbachelor uddannelser Professionsbachelor, Afspændingspædagog Erhvervsakademiuddannelser Laborant Fra 2009 vil adgangskravet udover en gymnasial uddannelse være en adgangsgivende samtale. Den fra 2010 varslede skærpelse af de specifikke adgangskrav bortfalder. Særlige karakterkrav til en række bacheloruddannelser Udover de specifikke adgangskrav kræver enkelte bacheloruddannelser, at du har bestået din gymnasiale eksamen med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 2,0 (7-trins-skalaen). For optagelsen i 2010 kræver følgende bacheloruddannelser særlige karakterkrav (7-trinsskalaen): Universitet Uddannelse Karakterkrav Københavns Universitet Økonomi Gennemsnittet af gennemsnitskarakter for matematik A og eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Veterinærmedicin Eksamensgennemsnit ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Farmaceut Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Handelshøjskolen i København Asian Studies Programme (Chinese/English) Asian Studies Programme (Japanese/English) Business Language and Culture (SPRØK) (English) Eller: Gennemsnittet af karaktererne i matematik A, fysik B og enten kemi B eller bioteknologi A skal være på mindst 6,0. For ansøgere, der skal supplere i kemi og/eller matematik i juli/august, medregnes henholdsvis kemi på C-niveau og/eller matematik på B- niveau Kinesisk A med et gennemsnit på mindst 6,0 Japansk A med et gennemsnit på mindst 6,0 Hvis det valgte 2. fremmedsprog er fransk fortsættersprog B eller tysk fortsættersprog B, kræves et gennemsnit på mindst 6,0 i det valgte fag 4

5 IT-Universitetet i København Erhvervsøkonomipsykologi, HA (psyk.) Erhvervsøkonomivirksomhedskommunikation, HA (kom.) Softwareudvikling Digitale medier og design Global Business Informatics Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 Dansk A med et gennemsnit på mindst 6,0 Matematik A med et gennemsnit på mindst 6,0, og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 Garantikvotienter på nogle videregående uddannelser Nogle uddannelsesinstitutioner har indført garantikvotienter på nogle af deres bacheloruddannelser. Garantikvotient betyder, at uddannelsesinstitutionen har fastsat et mindste eksamensgennemsnit, der garanterer tilbud om optagelse. Har du dette eksamensgennemsnit eller et højere gennemsnit, er du altså helt sikker på at få tilbudt en plads, hvis du søger om optagelse og i øvrigt opfylder adgangskravene til uddannelsen. Du kan få nærmere oplysninger om garantikvotienter på og hos den uddannelsesinstitution, som du søger optagelse på. Ændringer i optagelsessystemet (kvotesystemet) Bonus for tidlig studiestart justering af eksamensgennemsnit For optagelsen 2010 kan du gange dit eksamensresultat med 1,08, hvis din adgangsgivende gymnasiale eksamen er fra 2008, eller nyere. Ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2007 og frem, og som er forhindret i at påbegynde en uddannelse inden for 2-års-fristen, kan efter ansøgning til uddannelsesinstitutionen få forlænget denne frist med op til 4 år på grund af følgende dokumenterede forhold: 1. Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår. 2. Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer. 3. Adoption eller barsel. 4. Længerevarende sygdom. 5. Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende. Hvis dit eksamensresultat ikke er givet efter 7-trins-skalaen, vil justeringen blive foretaget efter omregningen til 7-trins-skalaen. Du skal søge om fristforlængelse på den søgte uddannelsesinstitution. Reglerne kan især få betydning for optagelse på nogle af de mest populære uddannelser, der traditionelt kræver en høj adgangskvotient. 5

6 Betinget optagelse På nogle uddannelser vil det være muligt at søge betinget optagelse, selvom du mangler et fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakterkrav. Nogle uddannelsesinstitutioner vil give dig en forhåndsgaranti på optagelse, således at du er sikker på en plads på uddannelsen, når du har bestået suppleringsfagene. Den betingede optagelse afhænger af, om du kan nå at supplere inden studiestart eller umiddelbart derefter. Hvis du f.eks. har matematik på B-niveau, og uddannelsen kræver et A- niveau, så kan du supplere på et GS-kursus i sommerferien, de såkaldte turbokurser. Det samme gælder, hvis du skal have bestemte karakterer i bestemte fag for at opfylde adgangskravene. Din endelige optagelse og ret til at starte på studiet er dog uden undtagelse betinget af, at du består eksamen i fagene på det krævede niveau eller med den krævede karakter inden studiestart eller umiddelbart derefter. Du skal søge betinget optagelse på normal vis 15. marts / 5. juli. Du skal selv søge optagelse på et suppleringskursus. Vær opmærksom på, at udbuddet af disse suppleringskurser er begrænset til få kursussteder. Nogle uddannelser kræver, at du senest 5. juli indsender dokumentation for, at du er tilmeldt GS. Muligheden for at søge betinget optagelse gælder ikke på alle uddannelser. Ordningen kan kun gennemføres på uddannelsesområder, der har god kapacitet. På visse uddannelser med adgangsbegrænsning kan der kun gives betinget optag, hvis du mangler at løfte ét fag ét niveau. Spørg for en sikkerheds skyld på den uddannelsesinstitution, du ønsker optagelse på. Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte uddannelser, adgangskrav m.v. på samt Godkendte danske heltidsuddannelser er uden deltagerbetaling Hvis du søger om optagelse på en godkendt dansk heltidsuddannelse (en bachelor- eller kandidatuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse), og du er dansk statsborger eller statsborger i et EU/EØS-land, skal du ikke betale for deltagelse i undervisningen og i de prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 6

7 Generel information til ansøgere Supplering Gymnasial Supplering (GS) Hvis du har en adgangsgivende eksamen, der ikke opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil søge, har du mulighed for at supplere til de niveauer og karakterer, der er adgangsgivende for uddannelsen, i de fag du mangler. GS-kurser og prøver er gratis, så længe du påbegynder undervisningen senest 1. oktober i kalenderåret 2 år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Kursus og prøver skal være afsluttet senest et år efter, at du har påbegyndt kurset. Det vil sige, at hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen i juni 2010, skal du senest påbegynde GS-kurset 1. oktober 2012, og prøverne til GS-kurset skal være afsluttet senest 1. oktober Du kan få yderligere oplysninger om de enkelte GS-kurser, tilmelding og undervisningssteder på eller hos GS-koordinatorerne på følgende adresser: Nørresundby Gymnasium og HF Studievej Nørresundby tlf fax: VUC Århus Ingerslevs Boulevard 3 Postboks Århus C tlf fax Odense Katedralskole Jernbanegade Odense C tlf fax KVUC Vognmagergade København K tlf fax Gentofte HF Dahlénsstræde Gentofte tlf eller fax Niels Brock Kultorvet København K tlf Vil du vide mere om GS-supplering, kan du også læse på UddannelsesGuiden.dk og Vinteroptag En række uddannelser har også optagelse om vinteren. Spørg på uddannelsesinstitutionen, hvis det kunne være relevant for dig. Vinteroptagelse foregår ikke via Den Koordinerede Tilmelding, men via den enkelte uddannelsesinstitution. Optagelsesprøver eller lignende Bemærk, at der ved visse uddannelser alene kan søges om optagelse den 15. marts og ikke 5. juli, da der afholdes optagelsesprøver mv.i løbet af foråret. 7

8 Optag hvert andet år Bemærk, at enkelte uddannelser kun har optag hvert andet år. Spørg på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at søge optagelse. Studiestart De fleste uddannelser har studiestart én gang om året om sommeren. Enkelte uddannelser har dog studiestart både sommer og vinter eller kun vinter. Du kan få mere information om studiestart på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at søge optagelse. Forbehold for manglende søgning på korte og mellemlange videregående uddannelser Optagelse på den ønskede uddannelse er afhængig af, at tilstrækkeligt mange søger uddannelsen, så institutionen kan oprette og gennemføre uddannelsen. Hvis den uddannelse, du har søgt optagelse på, ikke vil blive udbudt, vil institutionen straks informere dig herom. Vi opfordrer dig også på denne baggrund til allerede i første omgang at søge mindst 2 steder, når uddannelsen findes flere steder i landet. 8

9 Anden information Statens uddannelsesstøtte (SU) Du kan få SU, når du er optaget på en videregående uddannelse. SU består af stipendium, studielån og slutlån. Slutlån kan du få, når du ikke har flere klip til en uddannelse. Hvor meget du kan få i stipendium, afhænger af, om du bor for dig selv elle bor hos dine forældre. SU skal altid søges gennem det uddannelsessted, du er optaget på. SU kan normalt først søges, når du har bekræftet, at du vil have studiepladsen. Du kan søge via selvbetjeningssystemet minsu på eller via et ansøgningsskema på samme hjemmeside. Befordringsrabat Studerende på videregående uddannelser kan få rabat på abonnementskort til busser og tog i Danmark, og over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene. For at opnå denne rabat, skal du være tilmeldt SU-systemet, dvs. at du får SU, har valgt SU fra eller er i lønnet praktik som led i uddannelsen. Er disse betingelser opfyldt, får du automatisk en meddelelse om, at du har ret til rabat. Det er dit bevis over for trafikselskaberne på, at du har ret til rabat. Du skal selv betale et minimumsbeløb, og der er også et maksimum for rabatten. I meddelelsen står de måneder, hvor du kan købe SU-kort. Meddelelsen skal medbringes, når du køber abonnementskortet. Studerende har også mulighed for at få befordringsrabat i indtil 12 måneder, efter at de har brugt mulighederne for at få SU. Det er en betingelse, at den studerende deltager aktivt i uddannelsen. Der kan både gives befordringsrabat, når de studerende har opbrugt deres SU-klip, og når de ikke længere kan få slutlån. De studerende skal søge om den ekstra befordringsrabat på det uddannelsessted, de er indskrevet på. Ansøgere med funktionsnedsættelse (handicappede) Studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få specialpædagogisk støtte (SPS) på videregående, offentligt anerkendte, SU-berettigede uddannelser. SPS gives for eksempel til indkøb af hjælpemidler eller som løn til for eksempel tolk eller sekretær. Du kan først søge om specialpædagogisk støtte (SPS), når du er optaget på eller har fået et forhåndstilsagn om optagelse på en videregående uddannelse. Du kan få et ansøgningsskema på dit uddannelsessted, som du evt. sammen med den SPSansvarlige skal udfylde. Du skal medbringe dokumentation for din funktionsnedsættelse for eksempel kopi af lægejournal, talepædagogisk test eller anden form for dokumentation fra en fagperson. Se Tilgængelighed Undervisningsministeriet har to hjemmesider, der gør det lettere for kommende studerende at orientere sig om tilgængeligheden på det ønskede uddannelsessted. Den ene er en bred orientering om tilgængelighed og uddannelse: Den anden hjemmeside er en oversigt over den fysiske tilgængelighed på de fleste videregående uddannelsessteder: 9

10 Der er en verden udenfor Den Koordinerede Tilmelding omfatter de fleste videregående uddannelser. Men der findes dog stadig uddannelser, som ikke er med. Det gælder uddannelser inden for landbrugssektoren, shippingområdet, postvæsenet, forsvaret, politiet og enkelte andre. Se en beskrivelse af alle uddannelser på UddannelsesGuiden.dk. Kontakt uddannelsesinstitutionen for at få detaljerede oplysninger om uddannelsens indhold, adgangskrav og optagelseskriterier. Studievalg På de 7 regionale Studievalg-centre kan du få generel information om videregående uddannelser i hele landet. Studievalg-centrene kan give overblik over uddannelsernes indhold og vejledning om valg af uddannelse. Du kan endvidere få information om adgangskrav, optagelsesregler, herunder kvote 2 kriterier, gymnasiale suppleringskurser og SU samt om åben uddannelse og støtteordningen Statens Voksenuddannelse (SVU). Du kan også få råd og vejledning i at udfylde ansøgningsskemaerne og information om dokumentation og levnedsbeskrivelse m.v. Desuden kan du få generel information om mulighederne for støtte og hjælpemidler til studerende med fysiske eller psykiske handicap. Støtteordningen hedder SpecialPædagogisk Støtte (SPS). I dagene op til ansøgningsfristerne den 15. marts og 5. juli vil centrene holde ekstra åbent. Besøg Studievalg-centrenes hjemmesider og få mere information om adresse, telefonnumre og åbningstider m.v. på Ansøgning om bolig Det er en fordel at søge bolig samtidig med du søger optagelse på en videregående uddannelse. Se artiklen på uddannelsesguiden om at finde en bolig. 10

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere