Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09"

Transkript

1 Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 25

2 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

3 VÆKSTHUSET: GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Vi står med et stærkt tilbud til vores borgere og virksomheder. Rammerne for et tættere samarbejde mellem kommunerne og Væksthuset er på plads, og nu handler det om at fylde dem ud, så iværksættere og virksomheder får de bedste muligheder for at vokse og skabe arbejdspladser. Kurt Hockerup Væksthus Hovedstadsregionen er et kendt navn hos målgruppen og har siden sin start i 2007 formået at skabe tilbud, der gør en forskel for regionens mindre virksomheder med vækstambitioner. Det viser en analyse, som Erhvervs og Byggestyrelsen gennemførte i slutningen af Analysen viser også, at kunderne har et klart billede af Væksthusets rolle i erhvervsservicesystemet, og dertil skal lægges en tilfredshedsprocent på procent. Her to og et halvt år efter at jeg klippede snoren over til Væksthuset på en solbeskinnet augustdag, mener jeg, at visionen om at skabe et målrettet tilbud til gavn for alle regionens vækstvirksomheder er lyk ke des. ET STÆRKT TILBUD Gør udfordringer til muligheder. Det er overskriften på Væksthusets arbejde, hvor virksomheder bliver udfordret på deres forretningsudvikling og får stillet skarpt på, hvor de skal sætte ind for at skabe vækst. Det er også overskriften for det arbejde, Væksthuset og de 29 kommuner i regionen skal i gang med, når kommunerne overtager driften fra At ansvaret for både den generelle og specialiserede erhvervsservice bliver samlet hos kommunerne giver endnu bedre muligheder for at udvikle et enstrenget og komplementært erhvervsservicetilbud. Kræfterne bliver lagt sammen, og vi får en helhed, som gør, at vi kommer til at stå med et stærkt tilbud til vores borgere og virksomheder. Vi har et fælles ansvar for, at rammevilkårene for et godt erhvervsliv i vores region er på plads, og vi skal i arbejdstøjet, hvis vi vil udnytte mu lighederne til fulde. I bestyrelsen lægger vi vægt på samarbejdet med kommunerne, og vi vil indgå gensidigt forpligtende aftaler med hver enkelt kommune, der fastsætter fælles strategiske mål og mål for regio nal forankring af Væksthuset gennem vækstforløb, arrangementer og netværk. SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS Derudover er det afgørende, at vi får et stærkere samarbejde mellem de mange aktører, som skaber viden og hjælper virksomhe derne til vækst. Der er brug for, at vi sammen løfter, udvikler og definerer vær dikæden, så de mange iværksættere og virksomheder altid får den bedste hjælp. I 2010 tager vi de første skridt, når vi sammen med den lo kale erhvervsservice søsætter et erhvervsfremmeakademi. Akademiet sætter i første omgang fo kus på udviklingen af lokale erhvervsstrategier, og hvordan de hæn ger sammen regionalt målet er at løfte det sam lede kompetence niveau. Rammerne for et tættere samarbejde på erhvervsområdet er på plads. Og nu glæder jeg mig til at diskutere indholdet, når Væksthusets direktør og jeg i løbet af foråret besøger alle kommuner i regionen. Kurt Hockerup Borgmester, Vallensbæk Kommune Bestyrelsesformand, Væksthus Hovedstadsregionen RESULTATER I virksomheder gjorde brug af Væksthusets tilbud Brugertilfredshed % 77 % af Væksthusets kunder er efter vækstforløbet blevet henvist til private rådgivere eller offentlige aktører 9 % af kunderne var tilfredse med den private rådgiver eller offentlige aktør, de blev henvist til 7 % af Væksthusets samarbejdspartnere var tilfredse med samarbejdet.

4 OVERBLIK: 2009 I TAL 750 virksomheder har i 2009 gennemført et vækstforløb hos Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstforløbene fordeler sig geografisk bredt i hele regionen og fordelingen er bredere end i 200. I 2010 arbejder vi videre med at blive endnu mere synlige og forankre Væksthuset i hele regionen. Antal vækstforløb fordelt på kommuner: Vækstforløb i 2009 fordelt på brancher (tal i %): Industri Engros og detail Design Information og kommunikation Forskning og tekniske ydelser Erhvervs- og forretningsservice Bygge og anlæg Industri Engros og detail Sundhed og sociale ydelser Design Information og kommunikation Undervisning Forskning og tekniske ydelser Erhvervs- og forretningsservice Engros og detail Kultur Engros Bygge og detail og anlæg Industri Information og kommunikation Transport Information Sundhed og kommunikation og sociale ydelser Erhvervs- og forretningsservice Design Erhvervs- og forretningsservice Hotel og restaurant IndustriUndervisning Forskning og tekniske Industri ydelser Anden service Design Kultur Bygge og anlæg Design Landbrug Forskning Transport og tekniske ydelser Sundhed og sociale Forskning ydelser og tekniske ydelser Bygge og anlæg Bygge og Hotel anlæg og restaurant Undervisning Sundhed og sociale ydelser Sundhed Anden og sociale service ydelser Kultur Undervisning Undervisning Landbrug Et Transport Kultur godt råd Kultur på vejen Erhvervs- og forretningsservice Hotel og restaurant Transport Transport Væksthus Hovedstadsregionen Hotel og restaurant har en telefonisk hotline. Her Anden service Hotel og restaurant sidder der hver dag Anden en service vækstkonsulent klar til at svare på store Landbrug og små faglige Anden spørgsmål service fra virksomheder og iværksættere. Vores hotline Landbrug har i 2009 registreret mere end 550 Landbrug længerevarende samtaler. Albertslund Allerød Ballerup 20 Bornholm 29 Brøndby 5 Dragør 1 Egedal 10 Fredensborg 10 Frederiksberg 5 Frederikssund 10 Furesø 19 Gentofte Gladsaxe 1 Glostrup 12 Gribskov Halsnæs 5 Helsingør 1 Herlev 11 Hillerød 1 Hvidovre 1 Høje-Taastrup 1 Hørsholm 1 Ishøj 5 København 0 Lyngby-Taarbæk 7 Rudersdal 29 Rødovre 7 Tårnby Vallensbæk 12 2 Henvisning til lokal 1 1 erhvervsservice fordelt på kommuner (tal i %): København Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm) Gentofte København IværksætterKontaktpunktet (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Rudersdal Hørsholm) 5 København Gentofte Lyngby-Taarbæk København København Erhverv.net IværksætterKontaktpunktet (Allerød, Fredensborg, Bornholm Furesø, (Albertslund, Gribskov, Brøndby, Halsnæs, Glostrup, Erhverv.net Helsingør, Herlev, Hillerød, (Allerød, Hvidovre, Hørsholm) Fredensborg, Høje-Taastrup, Furesø, Ishøj, Gribskov, Rødovre, Halsnæs, Vallensbæk) Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Furesø, Hørsholm) Ballerup/Gladsaxe Gribskov, Halsnæs, Gentofte Helsingør, Hillerød, Hørsholm) Gentofte Rudersdal IværksætterKontaktpunktet Egedal (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Gentofte 5 IværksætterKontaktpunktet Herlev, Lyngby-Taarbæk Hvidovre, Høje-Taastrup, (Albertslund, Ishøj, Rødovre, Brøndby, Vallensbæk) Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Frederikssund Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) IværksætterKontaktpunktet Rudersdal Bornholm (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rudersdal Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) 5 Lyngby-Taarbæk Ballerup/Gladsaxe Rudersdal 5 Lyngby-Taarbæk Bornholm Bornholm Egedal Lyngby-Taarbæk Ballerup/Gladsaxe Ballerup/Gladsaxe Frederikssund Bornholm Egedal Egedal Ballerup/Gladsaxe Frederikssund Frederikssund Væksthuset får dagligt henvendelser fra iværksættere og Egedal virk somheder, der ligger uden for vores målgruppe, men ønsker vejledning. Dem henviser vi til den lokale erhvervsser Frederikssund vice. I 2009 henviste vi flere end 70 iværksættere og virksomheder. Henvisningerne fordeler sig på kommuner som vist i figuren til venstre. *De resterende vækstforløb ligger uden for hovedstadsregionen 7

5 VÆKSTHUSKUNDE: Arbejdsglæde gav vækst Storm Management A/S blev grundlagt ved lidt af en tilfældighed. Mit mål var egentlig bare at have det sjovt, erkender stifteren, den 2-årige Ane Storm Ry. Men en dag hørte hun pludselig sig selv sige nej tak til et fast job i en stor dansk koncern. Beslutningen kickstartede en udvikling, som Væksthuset er blevet en vigtig del af. Henvisninger til private rådgivere og offentlige aktører i 2009 (tal i %): En central del af Væksthusets arbejde består i at henvise virksomhederne til et bredt net værk af private rådgivere og offentlige aktører. Henvisningerne i 2009 fordeler sig som vist i figuren nedenfor Salg/markedsføring/PR/kommunikation Banker/ventureselskaber/business angles Øvrige samarbejdspartnere Revisor/bogføring Danmarks Eksportråd Patent- og Varemærkestyrelsen Advokat Ledelse/HR/netværk/mentorer Universiteter/ offentlige aktører Strategi/virksomhedsmæglere Patentbureauer/ IPR Innovation/design»Det kræver ikke ret meget at starte en vidensvirksomhed som min. Dybest set bare en telefon, en PC, en stak visitkort og en hjemmeside. Men hvis du skal vokse, kommer alt det andet: Du skal være dygtig til at få nye kunder, finde medarbejdere og til at sælge,«fortæller Ane Storm Ry om de vilkår, som hun har til fælles med mange andre iværksættere. 5 MARKANT ÆNDRING Hendes egen historie begyndte, da den virksomhed, som hun 5var ansat i, lukkede i Hun stod pludselig på gaden uden job og skulle videre. Et foredrag blev den første kontakt til en potentiel kunde. Med en overbevisning om at hendes arbejdsglæde kunne drive værket, blev Storm Management A/S en realitet. Da hun efter nogle år hørte sig selv sige pænt nej tak til et vellønnet job hos en af de store danske internationale koncerner, ændrede hendes holdning sig markant.»nu var min virksomhed ikke en tilfældighed længere. Jeg måtte til at gøre tingene ordentligt,«siger Ane Storm Ry, der er cand.oceon. og Master i Management Development fra CBS. AMBITIONER Siden er det gået stærkt for konsulentvirksomheden, som lever af at rådgive virksomheder i procesoptimeringsværktøjet Lean Six Sigma. 7»Jeg havde aldrig hørt om Væksthuset og tænkte, at det nok er nogle kedelige gamle offentligt ansatte, der 19 uddeler offentlige støttekroner. Men her sad en konsulent, som havde haft en masse succes i det private erhvervsliv og aktivt valgt, at han ville være med til at skabe vækst på en anden måde i det danske samfund. Det var da vildt inspire rende, og jeg tænkte: Ham må jeg have et møde med,«siger hun. EN BOLDSPILLER Kontakten blev starten på et længerevarende samarbejde. Væksthusets sparring har især hjulpet Storm Management med at blive bedre til salg og marketing. 11»Pludselig er der en at spille bold med, en som kigger på os udefra og kan sige:»det må I kunne gøre bedre.«så prøver man at blive bedre til næste gang, for man vil jo gerne have ros,«griner hun. KNUS ER DET BEDSTE Virksomheden har fået analyseværktøjer, der kan 10kortlægge styrker og svagheder, og får i øjeblikket bistand til at sammensætte sin første professionelle bestyrelse. 2 Væksthuset har desuden givet tilskud til en privat performance coach, der skal få de ansatte til at tænke»når vi vokser«i stedet for «hvis vi vokser«, forklarer Ane Storm Ry, der stadig har arbejdsglæde som et mål. Salg/markedsføring/PR/kommunikation Bank/ventureselskab/business angel Øvrige samarbejdspartnere Revisor/bogføring Danmarks Eksportråd Patent- og Varemærkestyrelsen Advokat Ledelse/HR/netværk/mentor Universitet/offentlig aktør Strategi/virksomhedsmægler Patentbureau/IPR Innovation/design GTS Institut Connect Denmark GTS institutter Connect Denmark Storm Management leverer rådgivning inden for procesoptimering Storm Management er en Børsen Gazelle-virksomhed 2009 Virksomheden har 1 ansatte. Ambitionen om at vokse til ansatte fik et skub fremad, da Ane Storm Ry på et kursus mødte en af Væksthusets konsulenter.»det bedste er, når man får et knus af en af sine kolleger og mærker, at de er glade for at være en del af det her,«siger hun. Ane Storm Ry, Storm Management A/S 9

6 INNOVATIONSKRAFT: Nytænkning skaber vækst I 2009 har Væksthuset arbejdet med en række perspek tivrige vækstvirksomheder, og vores udviklingsprojekter er kommet i fulde omdrejninger i tæt samarbejde med vores partnere. Ud over vækstforløb, samarbejde og information tilbyder Væksthuset en række udviklingsinitiativer, hvor virksomheder med vækstpotentiale får et målrettet intensivt forløb i forlængelse af vores andre tilbud: Cleantech Partnerskab partnerskaber mellem store og små cleantechvirksomheder Early Warning hjælp til kriseramte virksomheder Fashion Accelerator udviklingsprogram, der klæder modevirksomheder på til internationale markeder Fødevarer på Bornholm fremtidens innovative erhverv Innovation Center Copenhagen brugerdreven innovation i samarbejde mellem kommuner og private virksomheder Klyngeudvikling i udkantsområder fokus på bornholmske virksomheder Rapid Rough Right kommuner hjælper private velfærdsløsninger på vej Spin-off udvikling af minimum ti nye spin-offvækstvirksomheder Vækst i kompetenceklynger uddannelse i at facilitere klyngeudvikling Dansk økonomi er dybt afhængig af nye vækstvirksomheder. Cirka 0 procent af de nye jobs bliver skabt i nye virksomheder. Det vidner om en høj fl eksibilitet og tilpasningsevne til markedsvilkårene, som igen viser, at innovation og etablering af nye virksomheder er vigtigt for dansk samfundsøkonomi. Væksthuset har fat i virksomheder med høje vækstforventninger og et stort drive. Vi bidrager til deres udvikling ved at hjælpe, støtte og sparre gennem udvikling af vækstplaner, tilbud om at deltage i intensive internationaliseringsforløb, udvikling af innovative løsninger målrettet markedets krav og meget mere. Sammen med virksomhederne arbejder vi med at fastholde og udvikle deres evne til at være innovative og skabe forretning. På den måde bidrager vi til at udvikle regionen og gøre den attraktiv. ØGET SAMARBEJDE MED VIDENINSTITUTIONER Krise eller ej det er afgørende, at virksomhederne arbejder med innovation, og vi skal blive endnu bedre til at udbrede ny forskning og teknologi. Som Væksthus skal vi have kendskab til en bred vifte af teknologier, og vi skal være i stand til at matche virksomhedernes behov med de rigtige videninstitutioner. Det er en udfordrende opgave, som vi søger at løse gennem samarbejder med blandt andet universiteter, godkendte teknologiske serviceinstitutter og det private rådgivermarked. RUM TIL NYTÆNKNING For at øge innovationskraften er det også vigtigt, at virksomhederne løfter medarbejdernes innovationskompetencer. Der er behov for at styrke de kreative rammer og udvikle bedre processer for ideudvikling, implementering, evaluering og læring ligesom der er behov for at styrke innovationskulturen. I mange virksomheder gemmer der sig gode ideer til nye forretningsmuligheder i skrivebordsskufferne. Nogle af dem skal vi hjælpe med at se dagens lys i projektet Spin off, hvor en række større virksomheder allerede nu har innovative forretningskoncepter på vej. BRUG KUNDERNE AKTIVT Overraskende få inddrager kunder og leverandører i udviklingen af nye løsninger. I 2010 lancerer Væksthuset to nye projekter med fo kus på brugerdreven innovation i samspil mellem det offentlige og private virksomheder. Vi er projektleder på»lev Vel innovation til ældre«, der er et storstilet samarbej de mellem virksomheder, sygehuse, universiteter, kommuner og pati entforeninger. Det er vores hidtil største projekt og vidner om, at Vækst huset er blevet en førende projekt ope ratør. De tre første år er normalt afgørende for, om en virksomhed over lever. Væksthuset er ved at have tre år på bagen, og vi har opbygget et godt fundament, som vi skal bruge til at udvikle erhvervslivet i regio nen mange år fremover. Marlene Haugaard Direktør, Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard: Krise eller ej det er afgørende, at virksomhederne arbejder med innovation

7 OFFENTLIG/PRIVAT INNOVATION: Kommuner hjælper private velfærdsløsninger på vej Projekter i Innovation Center Copenhagen Velfærdsteknologisk Bydel i samarbejde med Københavns Kommune Mobil Genvej i samarbejde med Gentofte Kommune Science, Skole, Samfund i samarbejde med Ballerup Kommune Velfærdsteknologi i Ældreplejen i samarbejde med Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Se Børns Behov i samarbejde med Furesø Kommune. Gennem Innovation Center Copenhagen arbejder regio nens kommuner og mindre virksomheder sammen om at udvikle nye velfærds løsninger og blive klogere på, hvad der skaber værdi og kvalitet for borgerne. HUSK MADPAKKEN! I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er det slut med opslagstavler og et hav af sedler med alt fra påmindelser til efterlysninger. Virksomheden Assemble står bag et it-system, som gør det nemmere for forældre og pædagoger at kommunikere og planlægge børne nes hverdag. Robotstøvsugere specielt udviklede til ældre mennesker, der sparer hjem mehjælperens kræfter og gør de ældre mere selvhjulpne. En løsning til mobiltelefonen, der gør det nemmere for forældre og pædagoger at informere og planlægge børnenes hverdag. Et samarbejde mel lem folkeskolen og virksomheder om ny, virtuel undervisning, der enga gerer eleverne og er med til at sikre fremtidens innovative arbejdskraft. Det er nogle af de projekter, Væksthus Hovedstadsregionen har gen nemført siden 200 i regi af Innovation Center Copenhagen. UDGANGSPUNKT I BRUGERNES BEHOV Målet er at skabe nye og bedre produkter og ydelser til det store marked, som velfærdsområdet udgør.»mange mindre virksomheder opfatter det offentlige marked som uigen nemskueligt. Projekterne giver dem mulighed for at få en indgang til det offentlige og udvikle løsninger sammen med brugerne i kommunen, så de bliver realiserbare, relevante og får et bredere markedspotentiale,«for tæller konsulentchef Jens Nedergaard fra Væksthuset. Kommunerne får på den måde et godt indblik i, hvad der skaber værdi og kvalitet for borgere og medarbejdere, og et bedre afsæt for at vide, hvad de skal efterspørge i forhold til ny service. OFFENTLIG PRIVAT DATING Projektleder Line Groes sammenligner innovationscentret med et datingbureau, der hjælper kommuner og virksomheder med at finde hinanden og blive gensidigt attraktive.»der er mange punkter, hvor de to parter er forskellige, men ét punkt har de til fælles de er optagede af brugernes fremtidige behov. Med den viden kan kommunerne gøre borgerne mere tilfredse og virksomhederne kan gøre deres produkter mere målrettede. Det er derfor, den brugerdrevne proces er så central den er motoren, der skaber viden både til det offentlige og private«. Væksthuset har også iværksat andre projekter om velfærdsinnovation. For eksempel projektet»lev Vel«, der sætter fokus på det gode ældreliv og hurtige innovationsforløb, hvor iværksættere får mulighed for at teste prototyper i samarbejde med kommunerne. Via mobiltelefonen får forældrene nu al praktisk information og adgang til barnets dagbog, hvor de kan følge med i, hvordan dagen går, hvilke ak tiviteter, der er i gang, og hvad barnet skal spise. Det giver pædagoger ne større frihed, at forældrene er ansvarlige for at hente informationen selv. Børnene møder mere velforberedte, og forældrene kommer tættere på dagligdagen i institutionen. Antallet af forældreklager er faldet. For direktør i Assemble, Morten Svendsen, har den tætte dialog med brugerne i udviklingsfasen betydet en mere målrettet løsning. Og samarbejdet med Innovation Center Copenhagen har givet dokumentation for effekten.»vi har fået dokumentation for, at vores løsning lever op til brugernes ønsker og skaber positive effekter for både forældre og pædagoger. Det er afgørende i vores videre dialog med andre kunder.«12 1

8 VÆKSTHUSETS KOMPETENCER: Værktøj, viden og netværk under samme tag Væksthus Hovedstadsregionen har 21 vækstkonsulenter med spidskompetencer inden for områderne ledelse og strategi, teknologi og innovation, økonomi og finansiering, salg og markedsføring og internationalisering. De har alle en baggrund i det private erhvervsliv, og mange har været selvstændige. Det har været en øjenåbner for mange af de virksomheder, jeg har været i kontakt med, at krisen giver lejlighed til at byde ind hos nye kunder. På grund af opbruddet i markedet er mange ude og søge nye leverandører og genforhandle aftaler. Vi hjælper vores kunder med at se muligheder i forandringerne og giver dem energi til at gå videre. Henrik Tørnquist, vækstkonsulent, salg og markedsføring Der er rigtig mange faktorer, der skal spille sammen, for at en virksomhed kan vokse. Gennem vores vækstforløb tager vi ledelsen en tur op i helikopteren, kortlægger virksomheden hele vejen rundt og finder de ømme punkter. Jeg kan mærke, at vi er med til at skabe klarhed. Ledelsen får et godt afsæt til at gå videre med konkrete opgaver sammen med en rådgiver vi har peget på eller en fra deres eget netværk. Kim Meyer-Karlsen, vækstkonsulent, ledelse og strategi I det forgangne år har vi oplevet, at en række banker er begyndt at bede mindre virksom heder om at henvende sig til Væksthuset, når de kommer til dem med ønsket om at låne. Det krav udspringer af den usikre situation, som både banker og virksomheder befinder sig i. Vi klæder virksomhederne på til mødet med banken, hjælper dem med at beskrive deres forretningsplaner. Det betyder færre overraskelser i samarbejdet mellem bank og virksomhed. Max Damgaard, vækstkonsulent, økonomi og finansiering Der bliver talt meget om innovation blandt politikere og forsk ere, men det er ikke rigtig slået igennem hos de mindre virksomheder. Jeg møder mange virksomheder, der gerne vil tæn ke nyt, men ikke tør og ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Finanskrisen er en kærkommen lejlighed til at få gjort noget. Væksthuset sørger for værktøjer, viden og netværk, så virksomhederne tør springe ud i det. Vi ind gyder mod og det fortsætter vi med i Kaare Trudsø, vækstkonsulent, innovation og ledelse 1 15

9 GRØN FORRETNING: Underskoven vokser i Væksthuset Sammen med Væksthuset sætter sværvægtere som Novozymes, Grundfos og Mærsk skub i udviklingen af regionens nye grønne virksomheder. Bæredygtigt byggeri Miljøeffektiv teknologi, bæredygtige produkter eller slet og ret cleantech. Kært barn har mange navne, og hele verden efterspørger energiog miljøløsninger i et hidtil ukendt omfang. Det er godt nyt for de mange mindre virksomheder inden for området, som har et stort vækstpotentiale. I 2009 løb Væksthuset projektet Cleantech Partnerskab i gang. Projektet giver cleantechiværksættere mulighed for at indgå partnerskaber med en række af Danmarks største virksomheder og på den måde få adgang til netværk, viden og salgskompetencer. 5 mindre virksomheder har indtil nu været igennem et forberedende forløb hos Væksthuset for at blive klar til at lege med de store, og der er skrevet under på to partnerskabskontrakter. CLEANTECH ER I VÆKST En bølgehøvl, bakterier, der spiser jordforurening, et forbrændingsanlæg til biobrændsel det er bare nogle af de produkter, der indgår i Cleantech Partnerskab. Projektleder Palle Weidlich definerer cleantech bredt som nogle, der gør noget godt for miljøet, for eksempel inden for støj, forurening og energibesparelse. Produktet hos de virksomheder, der får en plads i projektet, skal være unikt, personen bag virksom heden skal have gennemslagskraft, og så skal finansieringen være på plads.»cleantech er et vækstområde, der har masser af innovative løsninger og ideer at byde på,«siger Palle Weidlich.»I Danmark har vi en række store cleantechvirksomheder, som for eksempel Vestas, og en underskov af mindre virksomheder, der blandt andet udspringer fra universiteterne, men vi mangler mellemstore spillere på området. Her kan de store være fødselshjælpere og få de små til at vokse.«virksomhederne, DER HAR SAGT JA TIL AT INDGÅ PARTNERSKABER: Danfoss, Dansk Shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IBM, IRD, KU-Life, Multidata, Mærsk, Novozymes og Rockwool. Altiflex står bag en nyskabelse inden for aflukning af byggerier, der allerede har vundet stor udbredelse. Deres løsning betyder energibesparelse, mindre affald og bedre sikkerhed i byggefasen. Virksomheden har indgået et Cleantech Partnerskab med Rockwool.»Vi har haft stor gavn af samarbejdet med Væksthuset, der har hjulpet os med sparring hele vejen rundt om forretningen. Gennem deres netværk har vi blandt andet fået en bestyrelse og adgang til en række vigtige kontakter, deriblandt partnerskabet med Rockwool,«siger direktør Lasse Ramskov. Næste skridt er udvikling af et franchisekoncept, der skal bringe Altiflex ud på nye markeder. Altiflex har 1 ansatte og har udtaget patent i 2 lande. 1 17

10 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK: Regionen rundt på tre dage Væksthuset og den lokale erhvervs service i verdensomspænd ende entrepreneur-kampagne. DET SKETE I 09 I løbet af året gav vi virksom hederne i regionen viden og inspiration gennem mere end 25 events. Salgsdag, Procesdag og Global Business Day. Heldagskonferencer med mulighed for at vælge specialiserede spor og opdyrke netværk. Global Entrepreneurship Week. Sammen med den lokale erhvervs ser vice, DI og Connect Denmark holdt vi events spredt over regio nen. Iværk&Vækst09. Væksthuset var hovedsponsor på messen, og vi mødte hundred vis af ambitiøse iværksættere og virksomheder på vores fælles stand med den lokale erhvervsservice. Vækstmøder. Korte arrangementer holdt i samarbejde med den lo kale erhvervsservice, hvor vi satte spot på alt fra PR, internationalisering og ledelse til onlinesalg og generationsskifte. For andet år i træk deltog millioner af mennesker verden over i Global Entrepreneurship Week i uge 7, og her i landet blev entrepreneur-ånden fejret med mere end 100 events. Som vores bidrag til ugen havde Væksthuset og den lokale erhvervsservice arrangeret Salgs Tour 09. På tre dage nåede vi at gøre holdt i Lyngby, Rønne, Jørlunde, Høje-Taastrup, Hillerød og København, hvor flere end 700 deltagere fik rusket op i salgsvanerne med foredrag og workshops. Tourens hovedtaler var den engelske superiværksætter og investeringsekspert Julie Meyer, der gav sit bud på, hvad den succesrige opstartsvirksomhed består af.» Jeg synes, at Julie Meyers præsen tation var meget inspire rende. Hun har virkelig åbnet mine øjne for noget, jeg kan bruge i min virksomhed. Jeg talte med hende i pausen, og hun har invite ret mig til London, fordi hun mener, at jeg skal møde nogle i hendes netværk.«jean Pierre Ferraro, direktør, Secure Vision Group Vi har fået flotte tilbagemeldinger fra del tagerne, der var glade for at få relevant, ny viden med hjem. Julie Meyer indfriede forventningerne og arrangementet tiltrak rigtig mange virksom heder mange, som vi ikke kendte på forhånd. Der blev netværket, fundet kunder og samarbejdspartnere, og vi ser frem til at lave flere arrangemen ter sammen med Væksthuset. Dorthe Absalon, funktionschef i Erhverv.net Think big, start small and move fast! Superiværksætteren Julie Meyer understregede, hvor afgørende det er at tænke stort fra starten, hvis virksomheden skal rigtigt ud over rampen. 1 19

11 VÆKSTHUSKUNDE: Nyt greb på forretningen Før var Copenhagen Software én blandt mange softwareudviklere. I dag er de et konsulenthus med en skarp profil og missionen om at blive Danmarks førende inden for deres felt. Vækstambitionerne fejler ikke noget hos virksomheden, der har brugt Væksthuset til at skabe fokus. Det var tre unge ildsjæle, der efter datalogistudiet besluttede sig for at starte virksomhed og springe ud som integrationspartner for et stort webbaseret regnskabssystem.»vi er dygtige programmører og regnede med, at så kunne vi nok også klare det her med at drive virksomhed,«fortæller Rune Ibsen, partner i Copenhagen Software.»Men efter et års tid kunne vi se, at vi stak i alt for mange retninger, og at vores forretning ikke tog den fart, vi havde regnet med. Vi havde brug for nogle udefra med den rette forretningsindsigt og de rigtige erfaringer til at skubbe os videre i processen.«afhængigheden af én stor kunde var en stopklods, og ingen af de tre så sig selv som fødte sælgere. Spørgsmålet til Væksthuset var derfor, hvordan de skulle komme ud af den situation. FRA GENERALISTER TIL SPECIALISTER»Før løste vi alle opgaver, men nu satser vi udelukkende på at udvikle softwareapplikationer til SaaS (Software as a Service, red.) og blive Danmarks førende inden for området. Et område som alle i branchen spår et kæmpe potentiale,«siger Rune Ibsen. Sammen med konsulenten fra Væksthuset fik Copenhagen Software analyseret sine styrker og svagheder og dannet sig et overblik over mar kedet. Resultatet blev et nyt forretningsfokus med udgangspunkt i de tre datalogers spidskompetencer. Salg via netværk var også en af de vigtige ting på dagsordenen. NETVÆRK BANER VEJEN»Det er godt at have en udefra at spille bold op ad en, der ikke er en del af dagligdagen i virksomheden. Væksthuset har hjulpet os et langt stykke af vejen og sat os i kontakt med kompetente folk, som nu sidder i vores advisory board. Vi har fået nye kunder, og vi har kontakt til Microsoft, der bruger os som oplægsholdere i forskellige sammenhænge. Det var aldrig sket, hvis ikke konsulenten havde udfordret os og fået vores øjne op for, hvor vigtigt netværk er.«via tilbuddet»vækst gennem rådgivning«har Copenhagen Software fået penge til at købe rådgivning hos et kommunikationsbureau, der skal hjælpe dem med at udvikle en ny profil og skabe omtale.»processen har givet vitalitet til firmaet, og nu henvender kunderne sig, fordi vi har en specialiseret viden. Væksthusets råd har virket, og det er meget motiverende,«afslutter Rune Ibsen, der regner med, at Copenhagen Software skal vokse til ti mand inden for de næste par år. Copenhagen Software har potentialet og kompeten cer ne til at udvikle morgendagens innovative løsninger. De har viljen til at udvikle deres forretning, men manglede fokus. Vækst huset er ef terhånden så etableret og har så stor en kontaktflade, at vi er bindeleddet mellem virk somheder inden for forskellige brancher, som bliver kunder, samarbejds- og spar ringpartnere på kryds og tværs. Det er især tilfældet med Copenhagen Software, som vi har introduceret til et bestyrel sesmedlem, flere kunder og privat rådgivning. Per Nygaard, vækstkonsulent, Væksthus Hovedstadsregionen Rune Ibsen og Stig Irming-Pedersen er begge partnere i Copenhagen Software. De regner med at vokse til ti mand inden for de næste år. Hvem er Væksthusets målgruppe? Virksomheder, der har mindre end fem ansatte og ambition om at beskæftige mindst ti ansatte inden tre år Virksomheder, der har mindst fem ansatte og ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller omsætning på mindst 20 % i tre år Virksomheder, der har eksportambitioner Virksomheder, der af andre grunde anses for at have vækstpotentiale 20 21

12 VÆKSTHUSET: REGNSKAB 2009 Resultatopgørelse 1. januar 1. december 2009 NOTE INDTÆGTER tkr. Tilskud Erhvervs- og Byggestyrelsen Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Personale (løn og medarbejderudvikling) Eksterne konsulenter Markedsføring EDB og småanskaffelser Øvrige omkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Balance Pr. 1. december 2009 NOTE AKTIVER tkr. Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, driftsmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse: Bestyrelsesformand: Borgmester Kurt Hockerup, Vallensbæk Kommune Næstformand: Borgmester Ove Dalsgaard, Ballerup Kommune Øvrige medlemmer: Byrådsmedlem Jens Ive, Rudersdal Kommune Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune Director of Business Solutions Kim Palvig, Scanjour Adm. direktør Mai Buch, Competencehouse Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Afdelingschef Poul Høj, Danske Bank Læge Ikram Sarwar, medlem af Københavns Borgerrepræsentation Medarbejderrepræsentant: Vækstkonsulent Allan Lyhne, Væksthus Hovedstadsregionen Fakta 2 medarbejdere Etableret 1. maj 2007 En erhvervsdrivende fond Ejet af de 29 kommuner i regionen Finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorer i København, Hillerød, Høje-Taastrup og Rønne ÅRETS RESULTAT AKTIVER I ALT Note 1 Resultatkontrakt 2009 samt bonus for 2009 Note 2 Herunder projektindtægter Note Herunder projektudgifter Note Hardware, software, møbler og småanskaffelser Note 5 Husleje, kontorhold, forsikring og øvrige omkostninger Note Husleje, kontorhold, forsikring og øvrige omkostninger Note Årets negative resultat er dækket ind af ikke forbrugte midler fra tidligere år på resultatkontrakten, som skal anvendes efterfølgende år. PASSIVER Egenkapital Grundkapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Leverandører af varer og konsulentydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt.

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt. R E I D R N O A T L S L I Æ H J S S E C N C O I U G S E I R Forord Vækstforum Sjælland ønsker vækst. Vækstforum ønsker flere arbejdspladser. Vækstforum ønsker, at den erhvervspolitiske indsats tager udgangspunkt

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

VÆKST 2014 KREATIVITET, INNOVATION OG FOKUSEREDE LØSNINGER ANNONCETILLÆG

VÆKST 2014 KREATIVITET, INNOVATION OG FOKUSEREDE LØSNINGER ANNONCETILLÆG VÆKST 2014 KREATIVITET, INNOVATION OG FOKUSEREDE LØSNINGER ANNONCETILLÆG FORORD DET ER IKKE DEN STORE, SOM SPISER DEN LILLE DET ER DEN HURTIGE, SOM SPISER DEN LANGSOMME Verden er omskiftelig, og uden vækst

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Marts 10 FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL Partnerskaber Få en stærk forretning med partnerskaber i franchising Side 8 FOTO: JAHN

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet!

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! HØJTUDDANNEDE SOM VIDENFACILITATORER I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! VÆKSTFORUM resultat VIDENMETRO - METODEN Der er opgaver

Læs mere

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst 12130 indledning indhold Denne casesamling indeholder en beskrivelse af 16 iværksættervirksomheder med tilknytning til

Læs mere