Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09"

Transkript

1 Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 25

2 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

3 VÆKSTHUSET: GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Vi står med et stærkt tilbud til vores borgere og virksomheder. Rammerne for et tættere samarbejde mellem kommunerne og Væksthuset er på plads, og nu handler det om at fylde dem ud, så iværksættere og virksomheder får de bedste muligheder for at vokse og skabe arbejdspladser. Kurt Hockerup Væksthus Hovedstadsregionen er et kendt navn hos målgruppen og har siden sin start i 2007 formået at skabe tilbud, der gør en forskel for regionens mindre virksomheder med vækstambitioner. Det viser en analyse, som Erhvervs og Byggestyrelsen gennemførte i slutningen af Analysen viser også, at kunderne har et klart billede af Væksthusets rolle i erhvervsservicesystemet, og dertil skal lægges en tilfredshedsprocent på procent. Her to og et halvt år efter at jeg klippede snoren over til Væksthuset på en solbeskinnet augustdag, mener jeg, at visionen om at skabe et målrettet tilbud til gavn for alle regionens vækstvirksomheder er lyk ke des. ET STÆRKT TILBUD Gør udfordringer til muligheder. Det er overskriften på Væksthusets arbejde, hvor virksomheder bliver udfordret på deres forretningsudvikling og får stillet skarpt på, hvor de skal sætte ind for at skabe vækst. Det er også overskriften for det arbejde, Væksthuset og de 29 kommuner i regionen skal i gang med, når kommunerne overtager driften fra At ansvaret for både den generelle og specialiserede erhvervsservice bliver samlet hos kommunerne giver endnu bedre muligheder for at udvikle et enstrenget og komplementært erhvervsservicetilbud. Kræfterne bliver lagt sammen, og vi får en helhed, som gør, at vi kommer til at stå med et stærkt tilbud til vores borgere og virksomheder. Vi har et fælles ansvar for, at rammevilkårene for et godt erhvervsliv i vores region er på plads, og vi skal i arbejdstøjet, hvis vi vil udnytte mu lighederne til fulde. I bestyrelsen lægger vi vægt på samarbejdet med kommunerne, og vi vil indgå gensidigt forpligtende aftaler med hver enkelt kommune, der fastsætter fælles strategiske mål og mål for regio nal forankring af Væksthuset gennem vækstforløb, arrangementer og netværk. SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS Derudover er det afgørende, at vi får et stærkere samarbejde mellem de mange aktører, som skaber viden og hjælper virksomhe derne til vækst. Der er brug for, at vi sammen løfter, udvikler og definerer vær dikæden, så de mange iværksættere og virksomheder altid får den bedste hjælp. I 2010 tager vi de første skridt, når vi sammen med den lo kale erhvervsservice søsætter et erhvervsfremmeakademi. Akademiet sætter i første omgang fo kus på udviklingen af lokale erhvervsstrategier, og hvordan de hæn ger sammen regionalt målet er at løfte det sam lede kompetence niveau. Rammerne for et tættere samarbejde på erhvervsområdet er på plads. Og nu glæder jeg mig til at diskutere indholdet, når Væksthusets direktør og jeg i løbet af foråret besøger alle kommuner i regionen. Kurt Hockerup Borgmester, Vallensbæk Kommune Bestyrelsesformand, Væksthus Hovedstadsregionen RESULTATER I virksomheder gjorde brug af Væksthusets tilbud Brugertilfredshed % 77 % af Væksthusets kunder er efter vækstforløbet blevet henvist til private rådgivere eller offentlige aktører 9 % af kunderne var tilfredse med den private rådgiver eller offentlige aktør, de blev henvist til 7 % af Væksthusets samarbejdspartnere var tilfredse med samarbejdet.

4 OVERBLIK: 2009 I TAL 750 virksomheder har i 2009 gennemført et vækstforløb hos Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstforløbene fordeler sig geografisk bredt i hele regionen og fordelingen er bredere end i 200. I 2010 arbejder vi videre med at blive endnu mere synlige og forankre Væksthuset i hele regionen. Antal vækstforløb fordelt på kommuner: Vækstforløb i 2009 fordelt på brancher (tal i %): Industri Engros og detail Design Information og kommunikation Forskning og tekniske ydelser Erhvervs- og forretningsservice Bygge og anlæg Industri Engros og detail Sundhed og sociale ydelser Design Information og kommunikation Undervisning Forskning og tekniske ydelser Erhvervs- og forretningsservice Engros og detail Kultur Engros Bygge og detail og anlæg Industri Information og kommunikation Transport Information Sundhed og kommunikation og sociale ydelser Erhvervs- og forretningsservice Design Erhvervs- og forretningsservice Hotel og restaurant IndustriUndervisning Forskning og tekniske Industri ydelser Anden service Design Kultur Bygge og anlæg Design Landbrug Forskning Transport og tekniske ydelser Sundhed og sociale Forskning ydelser og tekniske ydelser Bygge og anlæg Bygge og Hotel anlæg og restaurant Undervisning Sundhed og sociale ydelser Sundhed Anden og sociale service ydelser Kultur Undervisning Undervisning Landbrug Et Transport Kultur godt råd Kultur på vejen Erhvervs- og forretningsservice Hotel og restaurant Transport Transport Væksthus Hovedstadsregionen Hotel og restaurant har en telefonisk hotline. Her Anden service Hotel og restaurant sidder der hver dag Anden en service vækstkonsulent klar til at svare på store Landbrug og små faglige Anden spørgsmål service fra virksomheder og iværksættere. Vores hotline Landbrug har i 2009 registreret mere end 550 Landbrug længerevarende samtaler. Albertslund Allerød Ballerup 20 Bornholm 29 Brøndby 5 Dragør 1 Egedal 10 Fredensborg 10 Frederiksberg 5 Frederikssund 10 Furesø 19 Gentofte Gladsaxe 1 Glostrup 12 Gribskov Halsnæs 5 Helsingør 1 Herlev 11 Hillerød 1 Hvidovre 1 Høje-Taastrup 1 Hørsholm 1 Ishøj 5 København 0 Lyngby-Taarbæk 7 Rudersdal 29 Rødovre 7 Tårnby Vallensbæk 12 2 Henvisning til lokal 1 1 erhvervsservice fordelt på kommuner (tal i %): København Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm) Gentofte København IværksætterKontaktpunktet (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Rudersdal Hørsholm) 5 København Gentofte Lyngby-Taarbæk København København Erhverv.net IværksætterKontaktpunktet (Allerød, Fredensborg, Bornholm Furesø, (Albertslund, Gribskov, Brøndby, Halsnæs, Glostrup, Erhverv.net Helsingør, Herlev, Hillerød, (Allerød, Hvidovre, Hørsholm) Fredensborg, Høje-Taastrup, Furesø, Ishøj, Gribskov, Rødovre, Halsnæs, Vallensbæk) Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Furesø, Hørsholm) Ballerup/Gladsaxe Gribskov, Halsnæs, Gentofte Helsingør, Hillerød, Hørsholm) Gentofte Rudersdal IværksætterKontaktpunktet Egedal (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Gentofte 5 IværksætterKontaktpunktet Herlev, Lyngby-Taarbæk Hvidovre, Høje-Taastrup, (Albertslund, Ishøj, Rødovre, Brøndby, Vallensbæk) Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Frederikssund Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) IværksætterKontaktpunktet Rudersdal Bornholm (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rudersdal Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) 5 Lyngby-Taarbæk Ballerup/Gladsaxe Rudersdal 5 Lyngby-Taarbæk Bornholm Bornholm Egedal Lyngby-Taarbæk Ballerup/Gladsaxe Ballerup/Gladsaxe Frederikssund Bornholm Egedal Egedal Ballerup/Gladsaxe Frederikssund Frederikssund Væksthuset får dagligt henvendelser fra iværksættere og Egedal virk somheder, der ligger uden for vores målgruppe, men ønsker vejledning. Dem henviser vi til den lokale erhvervsser Frederikssund vice. I 2009 henviste vi flere end 70 iværksættere og virksomheder. Henvisningerne fordeler sig på kommuner som vist i figuren til venstre. *De resterende vækstforløb ligger uden for hovedstadsregionen 7

5 VÆKSTHUSKUNDE: Arbejdsglæde gav vækst Storm Management A/S blev grundlagt ved lidt af en tilfældighed. Mit mål var egentlig bare at have det sjovt, erkender stifteren, den 2-årige Ane Storm Ry. Men en dag hørte hun pludselig sig selv sige nej tak til et fast job i en stor dansk koncern. Beslutningen kickstartede en udvikling, som Væksthuset er blevet en vigtig del af. Henvisninger til private rådgivere og offentlige aktører i 2009 (tal i %): En central del af Væksthusets arbejde består i at henvise virksomhederne til et bredt net værk af private rådgivere og offentlige aktører. Henvisningerne i 2009 fordeler sig som vist i figuren nedenfor Salg/markedsføring/PR/kommunikation Banker/ventureselskaber/business angles Øvrige samarbejdspartnere Revisor/bogføring Danmarks Eksportråd Patent- og Varemærkestyrelsen Advokat Ledelse/HR/netværk/mentorer Universiteter/ offentlige aktører Strategi/virksomhedsmæglere Patentbureauer/ IPR Innovation/design»Det kræver ikke ret meget at starte en vidensvirksomhed som min. Dybest set bare en telefon, en PC, en stak visitkort og en hjemmeside. Men hvis du skal vokse, kommer alt det andet: Du skal være dygtig til at få nye kunder, finde medarbejdere og til at sælge,«fortæller Ane Storm Ry om de vilkår, som hun har til fælles med mange andre iværksættere. 5 MARKANT ÆNDRING Hendes egen historie begyndte, da den virksomhed, som hun 5var ansat i, lukkede i Hun stod pludselig på gaden uden job og skulle videre. Et foredrag blev den første kontakt til en potentiel kunde. Med en overbevisning om at hendes arbejdsglæde kunne drive værket, blev Storm Management A/S en realitet. Da hun efter nogle år hørte sig selv sige pænt nej tak til et vellønnet job hos en af de store danske internationale koncerner, ændrede hendes holdning sig markant.»nu var min virksomhed ikke en tilfældighed længere. Jeg måtte til at gøre tingene ordentligt,«siger Ane Storm Ry, der er cand.oceon. og Master i Management Development fra CBS. AMBITIONER Siden er det gået stærkt for konsulentvirksomheden, som lever af at rådgive virksomheder i procesoptimeringsværktøjet Lean Six Sigma. 7»Jeg havde aldrig hørt om Væksthuset og tænkte, at det nok er nogle kedelige gamle offentligt ansatte, der 19 uddeler offentlige støttekroner. Men her sad en konsulent, som havde haft en masse succes i det private erhvervsliv og aktivt valgt, at han ville være med til at skabe vækst på en anden måde i det danske samfund. Det var da vildt inspire rende, og jeg tænkte: Ham må jeg have et møde med,«siger hun. EN BOLDSPILLER Kontakten blev starten på et længerevarende samarbejde. Væksthusets sparring har især hjulpet Storm Management med at blive bedre til salg og marketing. 11»Pludselig er der en at spille bold med, en som kigger på os udefra og kan sige:»det må I kunne gøre bedre.«så prøver man at blive bedre til næste gang, for man vil jo gerne have ros,«griner hun. KNUS ER DET BEDSTE Virksomheden har fået analyseværktøjer, der kan 10kortlægge styrker og svagheder, og får i øjeblikket bistand til at sammensætte sin første professionelle bestyrelse. 2 Væksthuset har desuden givet tilskud til en privat performance coach, der skal få de ansatte til at tænke»når vi vokser«i stedet for «hvis vi vokser«, forklarer Ane Storm Ry, der stadig har arbejdsglæde som et mål. Salg/markedsføring/PR/kommunikation Bank/ventureselskab/business angel Øvrige samarbejdspartnere Revisor/bogføring Danmarks Eksportråd Patent- og Varemærkestyrelsen Advokat Ledelse/HR/netværk/mentor Universitet/offentlig aktør Strategi/virksomhedsmægler Patentbureau/IPR Innovation/design GTS Institut Connect Denmark GTS institutter Connect Denmark Storm Management leverer rådgivning inden for procesoptimering Storm Management er en Børsen Gazelle-virksomhed 2009 Virksomheden har 1 ansatte. Ambitionen om at vokse til ansatte fik et skub fremad, da Ane Storm Ry på et kursus mødte en af Væksthusets konsulenter.»det bedste er, når man får et knus af en af sine kolleger og mærker, at de er glade for at være en del af det her,«siger hun. Ane Storm Ry, Storm Management A/S 9

6 INNOVATIONSKRAFT: Nytænkning skaber vækst I 2009 har Væksthuset arbejdet med en række perspek tivrige vækstvirksomheder, og vores udviklingsprojekter er kommet i fulde omdrejninger i tæt samarbejde med vores partnere. Ud over vækstforløb, samarbejde og information tilbyder Væksthuset en række udviklingsinitiativer, hvor virksomheder med vækstpotentiale får et målrettet intensivt forløb i forlængelse af vores andre tilbud: Cleantech Partnerskab partnerskaber mellem store og små cleantechvirksomheder Early Warning hjælp til kriseramte virksomheder Fashion Accelerator udviklingsprogram, der klæder modevirksomheder på til internationale markeder Fødevarer på Bornholm fremtidens innovative erhverv Innovation Center Copenhagen brugerdreven innovation i samarbejde mellem kommuner og private virksomheder Klyngeudvikling i udkantsområder fokus på bornholmske virksomheder Rapid Rough Right kommuner hjælper private velfærdsløsninger på vej Spin-off udvikling af minimum ti nye spin-offvækstvirksomheder Vækst i kompetenceklynger uddannelse i at facilitere klyngeudvikling Dansk økonomi er dybt afhængig af nye vækstvirksomheder. Cirka 0 procent af de nye jobs bliver skabt i nye virksomheder. Det vidner om en høj fl eksibilitet og tilpasningsevne til markedsvilkårene, som igen viser, at innovation og etablering af nye virksomheder er vigtigt for dansk samfundsøkonomi. Væksthuset har fat i virksomheder med høje vækstforventninger og et stort drive. Vi bidrager til deres udvikling ved at hjælpe, støtte og sparre gennem udvikling af vækstplaner, tilbud om at deltage i intensive internationaliseringsforløb, udvikling af innovative løsninger målrettet markedets krav og meget mere. Sammen med virksomhederne arbejder vi med at fastholde og udvikle deres evne til at være innovative og skabe forretning. På den måde bidrager vi til at udvikle regionen og gøre den attraktiv. ØGET SAMARBEJDE MED VIDENINSTITUTIONER Krise eller ej det er afgørende, at virksomhederne arbejder med innovation, og vi skal blive endnu bedre til at udbrede ny forskning og teknologi. Som Væksthus skal vi have kendskab til en bred vifte af teknologier, og vi skal være i stand til at matche virksomhedernes behov med de rigtige videninstitutioner. Det er en udfordrende opgave, som vi søger at løse gennem samarbejder med blandt andet universiteter, godkendte teknologiske serviceinstitutter og det private rådgivermarked. RUM TIL NYTÆNKNING For at øge innovationskraften er det også vigtigt, at virksomhederne løfter medarbejdernes innovationskompetencer. Der er behov for at styrke de kreative rammer og udvikle bedre processer for ideudvikling, implementering, evaluering og læring ligesom der er behov for at styrke innovationskulturen. I mange virksomheder gemmer der sig gode ideer til nye forretningsmuligheder i skrivebordsskufferne. Nogle af dem skal vi hjælpe med at se dagens lys i projektet Spin off, hvor en række større virksomheder allerede nu har innovative forretningskoncepter på vej. BRUG KUNDERNE AKTIVT Overraskende få inddrager kunder og leverandører i udviklingen af nye løsninger. I 2010 lancerer Væksthuset to nye projekter med fo kus på brugerdreven innovation i samspil mellem det offentlige og private virksomheder. Vi er projektleder på»lev Vel innovation til ældre«, der er et storstilet samarbej de mellem virksomheder, sygehuse, universiteter, kommuner og pati entforeninger. Det er vores hidtil største projekt og vidner om, at Vækst huset er blevet en førende projekt ope ratør. De tre første år er normalt afgørende for, om en virksomhed over lever. Væksthuset er ved at have tre år på bagen, og vi har opbygget et godt fundament, som vi skal bruge til at udvikle erhvervslivet i regio nen mange år fremover. Marlene Haugaard Direktør, Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard: Krise eller ej det er afgørende, at virksomhederne arbejder med innovation

7 OFFENTLIG/PRIVAT INNOVATION: Kommuner hjælper private velfærdsløsninger på vej Projekter i Innovation Center Copenhagen Velfærdsteknologisk Bydel i samarbejde med Københavns Kommune Mobil Genvej i samarbejde med Gentofte Kommune Science, Skole, Samfund i samarbejde med Ballerup Kommune Velfærdsteknologi i Ældreplejen i samarbejde med Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Se Børns Behov i samarbejde med Furesø Kommune. Gennem Innovation Center Copenhagen arbejder regio nens kommuner og mindre virksomheder sammen om at udvikle nye velfærds løsninger og blive klogere på, hvad der skaber værdi og kvalitet for borgerne. HUSK MADPAKKEN! I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er det slut med opslagstavler og et hav af sedler med alt fra påmindelser til efterlysninger. Virksomheden Assemble står bag et it-system, som gør det nemmere for forældre og pædagoger at kommunikere og planlægge børne nes hverdag. Robotstøvsugere specielt udviklede til ældre mennesker, der sparer hjem mehjælperens kræfter og gør de ældre mere selvhjulpne. En løsning til mobiltelefonen, der gør det nemmere for forældre og pædagoger at informere og planlægge børnenes hverdag. Et samarbejde mel lem folkeskolen og virksomheder om ny, virtuel undervisning, der enga gerer eleverne og er med til at sikre fremtidens innovative arbejdskraft. Det er nogle af de projekter, Væksthus Hovedstadsregionen har gen nemført siden 200 i regi af Innovation Center Copenhagen. UDGANGSPUNKT I BRUGERNES BEHOV Målet er at skabe nye og bedre produkter og ydelser til det store marked, som velfærdsområdet udgør.»mange mindre virksomheder opfatter det offentlige marked som uigen nemskueligt. Projekterne giver dem mulighed for at få en indgang til det offentlige og udvikle løsninger sammen med brugerne i kommunen, så de bliver realiserbare, relevante og får et bredere markedspotentiale,«for tæller konsulentchef Jens Nedergaard fra Væksthuset. Kommunerne får på den måde et godt indblik i, hvad der skaber værdi og kvalitet for borgere og medarbejdere, og et bedre afsæt for at vide, hvad de skal efterspørge i forhold til ny service. OFFENTLIG PRIVAT DATING Projektleder Line Groes sammenligner innovationscentret med et datingbureau, der hjælper kommuner og virksomheder med at finde hinanden og blive gensidigt attraktive.»der er mange punkter, hvor de to parter er forskellige, men ét punkt har de til fælles de er optagede af brugernes fremtidige behov. Med den viden kan kommunerne gøre borgerne mere tilfredse og virksomhederne kan gøre deres produkter mere målrettede. Det er derfor, den brugerdrevne proces er så central den er motoren, der skaber viden både til det offentlige og private«. Væksthuset har også iværksat andre projekter om velfærdsinnovation. For eksempel projektet»lev Vel«, der sætter fokus på det gode ældreliv og hurtige innovationsforløb, hvor iværksættere får mulighed for at teste prototyper i samarbejde med kommunerne. Via mobiltelefonen får forældrene nu al praktisk information og adgang til barnets dagbog, hvor de kan følge med i, hvordan dagen går, hvilke ak tiviteter, der er i gang, og hvad barnet skal spise. Det giver pædagoger ne større frihed, at forældrene er ansvarlige for at hente informationen selv. Børnene møder mere velforberedte, og forældrene kommer tættere på dagligdagen i institutionen. Antallet af forældreklager er faldet. For direktør i Assemble, Morten Svendsen, har den tætte dialog med brugerne i udviklingsfasen betydet en mere målrettet løsning. Og samarbejdet med Innovation Center Copenhagen har givet dokumentation for effekten.»vi har fået dokumentation for, at vores løsning lever op til brugernes ønsker og skaber positive effekter for både forældre og pædagoger. Det er afgørende i vores videre dialog med andre kunder.«12 1

8 VÆKSTHUSETS KOMPETENCER: Værktøj, viden og netværk under samme tag Væksthus Hovedstadsregionen har 21 vækstkonsulenter med spidskompetencer inden for områderne ledelse og strategi, teknologi og innovation, økonomi og finansiering, salg og markedsføring og internationalisering. De har alle en baggrund i det private erhvervsliv, og mange har været selvstændige. Det har været en øjenåbner for mange af de virksomheder, jeg har været i kontakt med, at krisen giver lejlighed til at byde ind hos nye kunder. På grund af opbruddet i markedet er mange ude og søge nye leverandører og genforhandle aftaler. Vi hjælper vores kunder med at se muligheder i forandringerne og giver dem energi til at gå videre. Henrik Tørnquist, vækstkonsulent, salg og markedsføring Der er rigtig mange faktorer, der skal spille sammen, for at en virksomhed kan vokse. Gennem vores vækstforløb tager vi ledelsen en tur op i helikopteren, kortlægger virksomheden hele vejen rundt og finder de ømme punkter. Jeg kan mærke, at vi er med til at skabe klarhed. Ledelsen får et godt afsæt til at gå videre med konkrete opgaver sammen med en rådgiver vi har peget på eller en fra deres eget netværk. Kim Meyer-Karlsen, vækstkonsulent, ledelse og strategi I det forgangne år har vi oplevet, at en række banker er begyndt at bede mindre virksom heder om at henvende sig til Væksthuset, når de kommer til dem med ønsket om at låne. Det krav udspringer af den usikre situation, som både banker og virksomheder befinder sig i. Vi klæder virksomhederne på til mødet med banken, hjælper dem med at beskrive deres forretningsplaner. Det betyder færre overraskelser i samarbejdet mellem bank og virksomhed. Max Damgaard, vækstkonsulent, økonomi og finansiering Der bliver talt meget om innovation blandt politikere og forsk ere, men det er ikke rigtig slået igennem hos de mindre virksomheder. Jeg møder mange virksomheder, der gerne vil tæn ke nyt, men ikke tør og ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Finanskrisen er en kærkommen lejlighed til at få gjort noget. Væksthuset sørger for værktøjer, viden og netværk, så virksomhederne tør springe ud i det. Vi ind gyder mod og det fortsætter vi med i Kaare Trudsø, vækstkonsulent, innovation og ledelse 1 15

9 GRØN FORRETNING: Underskoven vokser i Væksthuset Sammen med Væksthuset sætter sværvægtere som Novozymes, Grundfos og Mærsk skub i udviklingen af regionens nye grønne virksomheder. Bæredygtigt byggeri Miljøeffektiv teknologi, bæredygtige produkter eller slet og ret cleantech. Kært barn har mange navne, og hele verden efterspørger energiog miljøløsninger i et hidtil ukendt omfang. Det er godt nyt for de mange mindre virksomheder inden for området, som har et stort vækstpotentiale. I 2009 løb Væksthuset projektet Cleantech Partnerskab i gang. Projektet giver cleantechiværksættere mulighed for at indgå partnerskaber med en række af Danmarks største virksomheder og på den måde få adgang til netværk, viden og salgskompetencer. 5 mindre virksomheder har indtil nu været igennem et forberedende forløb hos Væksthuset for at blive klar til at lege med de store, og der er skrevet under på to partnerskabskontrakter. CLEANTECH ER I VÆKST En bølgehøvl, bakterier, der spiser jordforurening, et forbrændingsanlæg til biobrændsel det er bare nogle af de produkter, der indgår i Cleantech Partnerskab. Projektleder Palle Weidlich definerer cleantech bredt som nogle, der gør noget godt for miljøet, for eksempel inden for støj, forurening og energibesparelse. Produktet hos de virksomheder, der får en plads i projektet, skal være unikt, personen bag virksom heden skal have gennemslagskraft, og så skal finansieringen være på plads.»cleantech er et vækstområde, der har masser af innovative løsninger og ideer at byde på,«siger Palle Weidlich.»I Danmark har vi en række store cleantechvirksomheder, som for eksempel Vestas, og en underskov af mindre virksomheder, der blandt andet udspringer fra universiteterne, men vi mangler mellemstore spillere på området. Her kan de store være fødselshjælpere og få de små til at vokse.«virksomhederne, DER HAR SAGT JA TIL AT INDGÅ PARTNERSKABER: Danfoss, Dansk Shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IBM, IRD, KU-Life, Multidata, Mærsk, Novozymes og Rockwool. Altiflex står bag en nyskabelse inden for aflukning af byggerier, der allerede har vundet stor udbredelse. Deres løsning betyder energibesparelse, mindre affald og bedre sikkerhed i byggefasen. Virksomheden har indgået et Cleantech Partnerskab med Rockwool.»Vi har haft stor gavn af samarbejdet med Væksthuset, der har hjulpet os med sparring hele vejen rundt om forretningen. Gennem deres netværk har vi blandt andet fået en bestyrelse og adgang til en række vigtige kontakter, deriblandt partnerskabet med Rockwool,«siger direktør Lasse Ramskov. Næste skridt er udvikling af et franchisekoncept, der skal bringe Altiflex ud på nye markeder. Altiflex har 1 ansatte og har udtaget patent i 2 lande. 1 17

10 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK: Regionen rundt på tre dage Væksthuset og den lokale erhvervs service i verdensomspænd ende entrepreneur-kampagne. DET SKETE I 09 I løbet af året gav vi virksom hederne i regionen viden og inspiration gennem mere end 25 events. Salgsdag, Procesdag og Global Business Day. Heldagskonferencer med mulighed for at vælge specialiserede spor og opdyrke netværk. Global Entrepreneurship Week. Sammen med den lokale erhvervs ser vice, DI og Connect Denmark holdt vi events spredt over regio nen. Iværk&Vækst09. Væksthuset var hovedsponsor på messen, og vi mødte hundred vis af ambitiøse iværksættere og virksomheder på vores fælles stand med den lokale erhvervsservice. Vækstmøder. Korte arrangementer holdt i samarbejde med den lo kale erhvervsservice, hvor vi satte spot på alt fra PR, internationalisering og ledelse til onlinesalg og generationsskifte. For andet år i træk deltog millioner af mennesker verden over i Global Entrepreneurship Week i uge 7, og her i landet blev entrepreneur-ånden fejret med mere end 100 events. Som vores bidrag til ugen havde Væksthuset og den lokale erhvervsservice arrangeret Salgs Tour 09. På tre dage nåede vi at gøre holdt i Lyngby, Rønne, Jørlunde, Høje-Taastrup, Hillerød og København, hvor flere end 700 deltagere fik rusket op i salgsvanerne med foredrag og workshops. Tourens hovedtaler var den engelske superiværksætter og investeringsekspert Julie Meyer, der gav sit bud på, hvad den succesrige opstartsvirksomhed består af.» Jeg synes, at Julie Meyers præsen tation var meget inspire rende. Hun har virkelig åbnet mine øjne for noget, jeg kan bruge i min virksomhed. Jeg talte med hende i pausen, og hun har invite ret mig til London, fordi hun mener, at jeg skal møde nogle i hendes netværk.«jean Pierre Ferraro, direktør, Secure Vision Group Vi har fået flotte tilbagemeldinger fra del tagerne, der var glade for at få relevant, ny viden med hjem. Julie Meyer indfriede forventningerne og arrangementet tiltrak rigtig mange virksom heder mange, som vi ikke kendte på forhånd. Der blev netværket, fundet kunder og samarbejdspartnere, og vi ser frem til at lave flere arrangemen ter sammen med Væksthuset. Dorthe Absalon, funktionschef i Erhverv.net Think big, start small and move fast! Superiværksætteren Julie Meyer understregede, hvor afgørende det er at tænke stort fra starten, hvis virksomheden skal rigtigt ud over rampen. 1 19

11 VÆKSTHUSKUNDE: Nyt greb på forretningen Før var Copenhagen Software én blandt mange softwareudviklere. I dag er de et konsulenthus med en skarp profil og missionen om at blive Danmarks førende inden for deres felt. Vækstambitionerne fejler ikke noget hos virksomheden, der har brugt Væksthuset til at skabe fokus. Det var tre unge ildsjæle, der efter datalogistudiet besluttede sig for at starte virksomhed og springe ud som integrationspartner for et stort webbaseret regnskabssystem.»vi er dygtige programmører og regnede med, at så kunne vi nok også klare det her med at drive virksomhed,«fortæller Rune Ibsen, partner i Copenhagen Software.»Men efter et års tid kunne vi se, at vi stak i alt for mange retninger, og at vores forretning ikke tog den fart, vi havde regnet med. Vi havde brug for nogle udefra med den rette forretningsindsigt og de rigtige erfaringer til at skubbe os videre i processen.«afhængigheden af én stor kunde var en stopklods, og ingen af de tre så sig selv som fødte sælgere. Spørgsmålet til Væksthuset var derfor, hvordan de skulle komme ud af den situation. FRA GENERALISTER TIL SPECIALISTER»Før løste vi alle opgaver, men nu satser vi udelukkende på at udvikle softwareapplikationer til SaaS (Software as a Service, red.) og blive Danmarks førende inden for området. Et område som alle i branchen spår et kæmpe potentiale,«siger Rune Ibsen. Sammen med konsulenten fra Væksthuset fik Copenhagen Software analyseret sine styrker og svagheder og dannet sig et overblik over mar kedet. Resultatet blev et nyt forretningsfokus med udgangspunkt i de tre datalogers spidskompetencer. Salg via netværk var også en af de vigtige ting på dagsordenen. NETVÆRK BANER VEJEN»Det er godt at have en udefra at spille bold op ad en, der ikke er en del af dagligdagen i virksomheden. Væksthuset har hjulpet os et langt stykke af vejen og sat os i kontakt med kompetente folk, som nu sidder i vores advisory board. Vi har fået nye kunder, og vi har kontakt til Microsoft, der bruger os som oplægsholdere i forskellige sammenhænge. Det var aldrig sket, hvis ikke konsulenten havde udfordret os og fået vores øjne op for, hvor vigtigt netværk er.«via tilbuddet»vækst gennem rådgivning«har Copenhagen Software fået penge til at købe rådgivning hos et kommunikationsbureau, der skal hjælpe dem med at udvikle en ny profil og skabe omtale.»processen har givet vitalitet til firmaet, og nu henvender kunderne sig, fordi vi har en specialiseret viden. Væksthusets råd har virket, og det er meget motiverende,«afslutter Rune Ibsen, der regner med, at Copenhagen Software skal vokse til ti mand inden for de næste par år. Copenhagen Software har potentialet og kompeten cer ne til at udvikle morgendagens innovative løsninger. De har viljen til at udvikle deres forretning, men manglede fokus. Vækst huset er ef terhånden så etableret og har så stor en kontaktflade, at vi er bindeleddet mellem virk somheder inden for forskellige brancher, som bliver kunder, samarbejds- og spar ringpartnere på kryds og tværs. Det er især tilfældet med Copenhagen Software, som vi har introduceret til et bestyrel sesmedlem, flere kunder og privat rådgivning. Per Nygaard, vækstkonsulent, Væksthus Hovedstadsregionen Rune Ibsen og Stig Irming-Pedersen er begge partnere i Copenhagen Software. De regner med at vokse til ti mand inden for de næste år. Hvem er Væksthusets målgruppe? Virksomheder, der har mindre end fem ansatte og ambition om at beskæftige mindst ti ansatte inden tre år Virksomheder, der har mindst fem ansatte og ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller omsætning på mindst 20 % i tre år Virksomheder, der har eksportambitioner Virksomheder, der af andre grunde anses for at have vækstpotentiale 20 21

12 VÆKSTHUSET: REGNSKAB 2009 Resultatopgørelse 1. januar 1. december 2009 NOTE INDTÆGTER tkr. Tilskud Erhvervs- og Byggestyrelsen Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Personale (løn og medarbejderudvikling) Eksterne konsulenter Markedsføring EDB og småanskaffelser Øvrige omkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Balance Pr. 1. december 2009 NOTE AKTIVER tkr. Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, driftsmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse: Bestyrelsesformand: Borgmester Kurt Hockerup, Vallensbæk Kommune Næstformand: Borgmester Ove Dalsgaard, Ballerup Kommune Øvrige medlemmer: Byrådsmedlem Jens Ive, Rudersdal Kommune Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune Director of Business Solutions Kim Palvig, Scanjour Adm. direktør Mai Buch, Competencehouse Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Afdelingschef Poul Høj, Danske Bank Læge Ikram Sarwar, medlem af Københavns Borgerrepræsentation Medarbejderrepræsentant: Vækstkonsulent Allan Lyhne, Væksthus Hovedstadsregionen Fakta 2 medarbejdere Etableret 1. maj 2007 En erhvervsdrivende fond Ejet af de 29 kommuner i regionen Finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorer i København, Hillerød, Høje-Taastrup og Rønne ÅRETS RESULTAT AKTIVER I ALT Note 1 Resultatkontrakt 2009 samt bonus for 2009 Note 2 Herunder projektindtægter Note Herunder projektudgifter Note Hardware, software, møbler og småanskaffelser Note 5 Husleje, kontorhold, forsikring og øvrige omkostninger Note Husleje, kontorhold, forsikring og øvrige omkostninger Note Årets negative resultat er dækket ind af ikke forbrugte midler fra tidligere år på resultatkontrakten, som skal anvendes efterfølgende år. PASSIVER Egenkapital Grundkapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Leverandører af varer og konsulentydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst.

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst. 10. februar 2017 s årlige rapport 2016 Væksthus Hovedstadsregionen udgiver årligt denne rapport som et overbliksværktøj. Det vil sige én rapport, der sammenfatter vores mangeartede indsats i hver enkelt

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Hovedstadsregionens rolle

Væksthus Hovedstadsregionens rolle Bornholm Væksthus Hovedstadsregionens rolle Væksthuset er sat i verden for at hjælpe dig til at skabe kontrolleret vækst i din virksomhed Du står i spidsen for en vækstorienteret virksomhed, I har brug

Læs mere

Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune

Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

VORES KUNDER VOKSER MERE. Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen

VORES KUNDER VOKSER MERE. Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen VORES KUNDER VOKSER MERE Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen 1 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN: EN INVESTERING I DIN VIRKSOMHED» 1.000 VIRKSOMHEDER

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

24. april Væksthusets årlige rapport for Hvidovre kommune

24. april Væksthusets årlige rapport for Hvidovre kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Hvidovre kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Årsstatistik for Iværksætterhuset. 1. januar december 2015.

Årsstatistik for Iværksætterhuset. 1. januar december 2015. Årsstatistik for Iværksætterhuset. januar 204-3. december 205. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: ) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Årsberetning 2007. Vækst med vilje

Årsberetning 2007. Vækst med vilje Årsberetning 2007 Vækst med vilje 3 Bestyrelsesformand Kurt Hockerup Forord 1. maj 2007 slog Væksthus Hovedstadsregionen dø rene op. Det er de 29 kommuner i Region Hovedstaden, der har etableret Væksthuset

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST

Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Cleantech fra hele verden

Cleantech fra hele verden Cleantech fra hele verden 14. januar 2010 Væksthusene gør udfordringer til muligheder Mission Vi aktiverer vækstpotentialet hos virksomheder og iværksættere i Hovedstadsregionen Vision Sammen med vores

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drømmer du om at starte virksomhed eller om at se din virksomhed vokse? Vækst med succes START VIRKSOMHED START VÆKST

Drømmer du om at starte virksomhed eller om at se din virksomhed vokse? Vækst med succes START VIRKSOMHED START VÆKST Drømmer du om at starte virksomhed eller om at se din virksomhed vokse? eller virksomhedsejer helt gratis kan få konkret rådgivning, deltage i foredrag og workshops og få den nyeste viden med hjem inden

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & sjælland

Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & sjælland Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007 Hovedstaden & Sjælland Indhold 3 Introduktion 3 Kampagnepakke 4 Kampagneprodukter 7 Informationsmøder 7 Hotline 7 Sortering i virksomhedslister 8 Bestilling

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Oplæg for KKR Hovedstaden behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Hvem er vi? 2000 Unge & Sorg Rådgivningsafdeling i Kbh. 2004 Unge & Sorg Afdeling i Aarhus 2007 Unge & Sorg Afdeling i Odense

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus Hovedstadsregionen Der er 5 Væksthuse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Tabellen nedenfor viser, at de kommuner, der er medlemmer af Erhverv.net, havde en lavere iværksætterrate og færre iværksættere pr. indbygger end Region Hovedstaden.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen til Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

OFFENTLIGT REFERAT. Væksthus Hovedstadsregionen Bestyrelsesmøde den 18. april 2007 22. april 2007 MHD/bbo Deltagere:

OFFENTLIGT REFERAT. Væksthus Hovedstadsregionen Bestyrelsesmøde den 18. april 2007 22. april 2007 MHD/bbo Deltagere: OFFENTLIGT REFERAT Væksthus Hovedstadsregionen c/o Symbion, boks 70 Fruebjergvej 3 2100 København Ø Tlf.: 2178 3537 mh@vhhovedstadsregionen.dk Cvr: 29832978 Konto: 2191 6879200480 www.startvaekst.dk Væksthus

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere