Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09"

Transkript

1 Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 25

2 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

3 VÆKSTHUSET: GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Vi står med et stærkt tilbud til vores borgere og virksomheder. Rammerne for et tættere samarbejde mellem kommunerne og Væksthuset er på plads, og nu handler det om at fylde dem ud, så iværksættere og virksomheder får de bedste muligheder for at vokse og skabe arbejdspladser. Kurt Hockerup Væksthus Hovedstadsregionen er et kendt navn hos målgruppen og har siden sin start i 2007 formået at skabe tilbud, der gør en forskel for regionens mindre virksomheder med vækstambitioner. Det viser en analyse, som Erhvervs og Byggestyrelsen gennemførte i slutningen af Analysen viser også, at kunderne har et klart billede af Væksthusets rolle i erhvervsservicesystemet, og dertil skal lægges en tilfredshedsprocent på procent. Her to og et halvt år efter at jeg klippede snoren over til Væksthuset på en solbeskinnet augustdag, mener jeg, at visionen om at skabe et målrettet tilbud til gavn for alle regionens vækstvirksomheder er lyk ke des. ET STÆRKT TILBUD Gør udfordringer til muligheder. Det er overskriften på Væksthusets arbejde, hvor virksomheder bliver udfordret på deres forretningsudvikling og får stillet skarpt på, hvor de skal sætte ind for at skabe vækst. Det er også overskriften for det arbejde, Væksthuset og de 29 kommuner i regionen skal i gang med, når kommunerne overtager driften fra At ansvaret for både den generelle og specialiserede erhvervsservice bliver samlet hos kommunerne giver endnu bedre muligheder for at udvikle et enstrenget og komplementært erhvervsservicetilbud. Kræfterne bliver lagt sammen, og vi får en helhed, som gør, at vi kommer til at stå med et stærkt tilbud til vores borgere og virksomheder. Vi har et fælles ansvar for, at rammevilkårene for et godt erhvervsliv i vores region er på plads, og vi skal i arbejdstøjet, hvis vi vil udnytte mu lighederne til fulde. I bestyrelsen lægger vi vægt på samarbejdet med kommunerne, og vi vil indgå gensidigt forpligtende aftaler med hver enkelt kommune, der fastsætter fælles strategiske mål og mål for regio nal forankring af Væksthuset gennem vækstforløb, arrangementer og netværk. SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS Derudover er det afgørende, at vi får et stærkere samarbejde mellem de mange aktører, som skaber viden og hjælper virksomhe derne til vækst. Der er brug for, at vi sammen løfter, udvikler og definerer vær dikæden, så de mange iværksættere og virksomheder altid får den bedste hjælp. I 2010 tager vi de første skridt, når vi sammen med den lo kale erhvervsservice søsætter et erhvervsfremmeakademi. Akademiet sætter i første omgang fo kus på udviklingen af lokale erhvervsstrategier, og hvordan de hæn ger sammen regionalt målet er at løfte det sam lede kompetence niveau. Rammerne for et tættere samarbejde på erhvervsområdet er på plads. Og nu glæder jeg mig til at diskutere indholdet, når Væksthusets direktør og jeg i løbet af foråret besøger alle kommuner i regionen. Kurt Hockerup Borgmester, Vallensbæk Kommune Bestyrelsesformand, Væksthus Hovedstadsregionen RESULTATER I virksomheder gjorde brug af Væksthusets tilbud Brugertilfredshed % 77 % af Væksthusets kunder er efter vækstforløbet blevet henvist til private rådgivere eller offentlige aktører 9 % af kunderne var tilfredse med den private rådgiver eller offentlige aktør, de blev henvist til 7 % af Væksthusets samarbejdspartnere var tilfredse med samarbejdet.

4 OVERBLIK: 2009 I TAL 750 virksomheder har i 2009 gennemført et vækstforløb hos Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstforløbene fordeler sig geografisk bredt i hele regionen og fordelingen er bredere end i 200. I 2010 arbejder vi videre med at blive endnu mere synlige og forankre Væksthuset i hele regionen. Antal vækstforløb fordelt på kommuner: Vækstforløb i 2009 fordelt på brancher (tal i %): Industri Engros og detail Design Information og kommunikation Forskning og tekniske ydelser Erhvervs- og forretningsservice Bygge og anlæg Industri Engros og detail Sundhed og sociale ydelser Design Information og kommunikation Undervisning Forskning og tekniske ydelser Erhvervs- og forretningsservice Engros og detail Kultur Engros Bygge og detail og anlæg Industri Information og kommunikation Transport Information Sundhed og kommunikation og sociale ydelser Erhvervs- og forretningsservice Design Erhvervs- og forretningsservice Hotel og restaurant IndustriUndervisning Forskning og tekniske Industri ydelser Anden service Design Kultur Bygge og anlæg Design Landbrug Forskning Transport og tekniske ydelser Sundhed og sociale Forskning ydelser og tekniske ydelser Bygge og anlæg Bygge og Hotel anlæg og restaurant Undervisning Sundhed og sociale ydelser Sundhed Anden og sociale service ydelser Kultur Undervisning Undervisning Landbrug Et Transport Kultur godt råd Kultur på vejen Erhvervs- og forretningsservice Hotel og restaurant Transport Transport Væksthus Hovedstadsregionen Hotel og restaurant har en telefonisk hotline. Her Anden service Hotel og restaurant sidder der hver dag Anden en service vækstkonsulent klar til at svare på store Landbrug og små faglige Anden spørgsmål service fra virksomheder og iværksættere. Vores hotline Landbrug har i 2009 registreret mere end 550 Landbrug længerevarende samtaler. Albertslund Allerød Ballerup 20 Bornholm 29 Brøndby 5 Dragør 1 Egedal 10 Fredensborg 10 Frederiksberg 5 Frederikssund 10 Furesø 19 Gentofte Gladsaxe 1 Glostrup 12 Gribskov Halsnæs 5 Helsingør 1 Herlev 11 Hillerød 1 Hvidovre 1 Høje-Taastrup 1 Hørsholm 1 Ishøj 5 København 0 Lyngby-Taarbæk 7 Rudersdal 29 Rødovre 7 Tårnby Vallensbæk 12 2 Henvisning til lokal 1 1 erhvervsservice fordelt på kommuner (tal i %): København Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm) Gentofte København IværksætterKontaktpunktet (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Rudersdal Hørsholm) 5 København Gentofte Lyngby-Taarbæk København København Erhverv.net IværksætterKontaktpunktet (Allerød, Fredensborg, Bornholm Furesø, (Albertslund, Gribskov, Brøndby, Halsnæs, Glostrup, Erhverv.net Helsingør, Herlev, Hillerød, (Allerød, Hvidovre, Hørsholm) Fredensborg, Høje-Taastrup, Furesø, Ishøj, Gribskov, Rødovre, Halsnæs, Vallensbæk) Erhverv.net (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Furesø, Hørsholm) Ballerup/Gladsaxe Gribskov, Halsnæs, Gentofte Helsingør, Hillerød, Hørsholm) Gentofte Rudersdal IværksætterKontaktpunktet Egedal (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Gentofte 5 IværksætterKontaktpunktet Herlev, Lyngby-Taarbæk Hvidovre, Høje-Taastrup, (Albertslund, Ishøj, Rødovre, Brøndby, Vallensbæk) Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Frederikssund Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) IværksætterKontaktpunktet Rudersdal Bornholm (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rudersdal Ishøj, Rødovre, Vallensbæk) 5 Lyngby-Taarbæk Ballerup/Gladsaxe Rudersdal 5 Lyngby-Taarbæk Bornholm Bornholm Egedal Lyngby-Taarbæk Ballerup/Gladsaxe Ballerup/Gladsaxe Frederikssund Bornholm Egedal Egedal Ballerup/Gladsaxe Frederikssund Frederikssund Væksthuset får dagligt henvendelser fra iværksættere og Egedal virk somheder, der ligger uden for vores målgruppe, men ønsker vejledning. Dem henviser vi til den lokale erhvervsser Frederikssund vice. I 2009 henviste vi flere end 70 iværksættere og virksomheder. Henvisningerne fordeler sig på kommuner som vist i figuren til venstre. *De resterende vækstforløb ligger uden for hovedstadsregionen 7

5 VÆKSTHUSKUNDE: Arbejdsglæde gav vækst Storm Management A/S blev grundlagt ved lidt af en tilfældighed. Mit mål var egentlig bare at have det sjovt, erkender stifteren, den 2-årige Ane Storm Ry. Men en dag hørte hun pludselig sig selv sige nej tak til et fast job i en stor dansk koncern. Beslutningen kickstartede en udvikling, som Væksthuset er blevet en vigtig del af. Henvisninger til private rådgivere og offentlige aktører i 2009 (tal i %): En central del af Væksthusets arbejde består i at henvise virksomhederne til et bredt net værk af private rådgivere og offentlige aktører. Henvisningerne i 2009 fordeler sig som vist i figuren nedenfor Salg/markedsføring/PR/kommunikation Banker/ventureselskaber/business angles Øvrige samarbejdspartnere Revisor/bogføring Danmarks Eksportråd Patent- og Varemærkestyrelsen Advokat Ledelse/HR/netværk/mentorer Universiteter/ offentlige aktører Strategi/virksomhedsmæglere Patentbureauer/ IPR Innovation/design»Det kræver ikke ret meget at starte en vidensvirksomhed som min. Dybest set bare en telefon, en PC, en stak visitkort og en hjemmeside. Men hvis du skal vokse, kommer alt det andet: Du skal være dygtig til at få nye kunder, finde medarbejdere og til at sælge,«fortæller Ane Storm Ry om de vilkår, som hun har til fælles med mange andre iværksættere. 5 MARKANT ÆNDRING Hendes egen historie begyndte, da den virksomhed, som hun 5var ansat i, lukkede i Hun stod pludselig på gaden uden job og skulle videre. Et foredrag blev den første kontakt til en potentiel kunde. Med en overbevisning om at hendes arbejdsglæde kunne drive værket, blev Storm Management A/S en realitet. Da hun efter nogle år hørte sig selv sige pænt nej tak til et vellønnet job hos en af de store danske internationale koncerner, ændrede hendes holdning sig markant.»nu var min virksomhed ikke en tilfældighed længere. Jeg måtte til at gøre tingene ordentligt,«siger Ane Storm Ry, der er cand.oceon. og Master i Management Development fra CBS. AMBITIONER Siden er det gået stærkt for konsulentvirksomheden, som lever af at rådgive virksomheder i procesoptimeringsværktøjet Lean Six Sigma. 7»Jeg havde aldrig hørt om Væksthuset og tænkte, at det nok er nogle kedelige gamle offentligt ansatte, der 19 uddeler offentlige støttekroner. Men her sad en konsulent, som havde haft en masse succes i det private erhvervsliv og aktivt valgt, at han ville være med til at skabe vækst på en anden måde i det danske samfund. Det var da vildt inspire rende, og jeg tænkte: Ham må jeg have et møde med,«siger hun. EN BOLDSPILLER Kontakten blev starten på et længerevarende samarbejde. Væksthusets sparring har især hjulpet Storm Management med at blive bedre til salg og marketing. 11»Pludselig er der en at spille bold med, en som kigger på os udefra og kan sige:»det må I kunne gøre bedre.«så prøver man at blive bedre til næste gang, for man vil jo gerne have ros,«griner hun. KNUS ER DET BEDSTE Virksomheden har fået analyseværktøjer, der kan 10kortlægge styrker og svagheder, og får i øjeblikket bistand til at sammensætte sin første professionelle bestyrelse. 2 Væksthuset har desuden givet tilskud til en privat performance coach, der skal få de ansatte til at tænke»når vi vokser«i stedet for «hvis vi vokser«, forklarer Ane Storm Ry, der stadig har arbejdsglæde som et mål. Salg/markedsføring/PR/kommunikation Bank/ventureselskab/business angel Øvrige samarbejdspartnere Revisor/bogføring Danmarks Eksportråd Patent- og Varemærkestyrelsen Advokat Ledelse/HR/netværk/mentor Universitet/offentlig aktør Strategi/virksomhedsmægler Patentbureau/IPR Innovation/design GTS Institut Connect Denmark GTS institutter Connect Denmark Storm Management leverer rådgivning inden for procesoptimering Storm Management er en Børsen Gazelle-virksomhed 2009 Virksomheden har 1 ansatte. Ambitionen om at vokse til ansatte fik et skub fremad, da Ane Storm Ry på et kursus mødte en af Væksthusets konsulenter.»det bedste er, når man får et knus af en af sine kolleger og mærker, at de er glade for at være en del af det her,«siger hun. Ane Storm Ry, Storm Management A/S 9

6 INNOVATIONSKRAFT: Nytænkning skaber vækst I 2009 har Væksthuset arbejdet med en række perspek tivrige vækstvirksomheder, og vores udviklingsprojekter er kommet i fulde omdrejninger i tæt samarbejde med vores partnere. Ud over vækstforløb, samarbejde og information tilbyder Væksthuset en række udviklingsinitiativer, hvor virksomheder med vækstpotentiale får et målrettet intensivt forløb i forlængelse af vores andre tilbud: Cleantech Partnerskab partnerskaber mellem store og små cleantechvirksomheder Early Warning hjælp til kriseramte virksomheder Fashion Accelerator udviklingsprogram, der klæder modevirksomheder på til internationale markeder Fødevarer på Bornholm fremtidens innovative erhverv Innovation Center Copenhagen brugerdreven innovation i samarbejde mellem kommuner og private virksomheder Klyngeudvikling i udkantsområder fokus på bornholmske virksomheder Rapid Rough Right kommuner hjælper private velfærdsløsninger på vej Spin-off udvikling af minimum ti nye spin-offvækstvirksomheder Vækst i kompetenceklynger uddannelse i at facilitere klyngeudvikling Dansk økonomi er dybt afhængig af nye vækstvirksomheder. Cirka 0 procent af de nye jobs bliver skabt i nye virksomheder. Det vidner om en høj fl eksibilitet og tilpasningsevne til markedsvilkårene, som igen viser, at innovation og etablering af nye virksomheder er vigtigt for dansk samfundsøkonomi. Væksthuset har fat i virksomheder med høje vækstforventninger og et stort drive. Vi bidrager til deres udvikling ved at hjælpe, støtte og sparre gennem udvikling af vækstplaner, tilbud om at deltage i intensive internationaliseringsforløb, udvikling af innovative løsninger målrettet markedets krav og meget mere. Sammen med virksomhederne arbejder vi med at fastholde og udvikle deres evne til at være innovative og skabe forretning. På den måde bidrager vi til at udvikle regionen og gøre den attraktiv. ØGET SAMARBEJDE MED VIDENINSTITUTIONER Krise eller ej det er afgørende, at virksomhederne arbejder med innovation, og vi skal blive endnu bedre til at udbrede ny forskning og teknologi. Som Væksthus skal vi have kendskab til en bred vifte af teknologier, og vi skal være i stand til at matche virksomhedernes behov med de rigtige videninstitutioner. Det er en udfordrende opgave, som vi søger at løse gennem samarbejder med blandt andet universiteter, godkendte teknologiske serviceinstitutter og det private rådgivermarked. RUM TIL NYTÆNKNING For at øge innovationskraften er det også vigtigt, at virksomhederne løfter medarbejdernes innovationskompetencer. Der er behov for at styrke de kreative rammer og udvikle bedre processer for ideudvikling, implementering, evaluering og læring ligesom der er behov for at styrke innovationskulturen. I mange virksomheder gemmer der sig gode ideer til nye forretningsmuligheder i skrivebordsskufferne. Nogle af dem skal vi hjælpe med at se dagens lys i projektet Spin off, hvor en række større virksomheder allerede nu har innovative forretningskoncepter på vej. BRUG KUNDERNE AKTIVT Overraskende få inddrager kunder og leverandører i udviklingen af nye løsninger. I 2010 lancerer Væksthuset to nye projekter med fo kus på brugerdreven innovation i samspil mellem det offentlige og private virksomheder. Vi er projektleder på»lev Vel innovation til ældre«, der er et storstilet samarbej de mellem virksomheder, sygehuse, universiteter, kommuner og pati entforeninger. Det er vores hidtil største projekt og vidner om, at Vækst huset er blevet en førende projekt ope ratør. De tre første år er normalt afgørende for, om en virksomhed over lever. Væksthuset er ved at have tre år på bagen, og vi har opbygget et godt fundament, som vi skal bruge til at udvikle erhvervslivet i regio nen mange år fremover. Marlene Haugaard Direktør, Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard: Krise eller ej det er afgørende, at virksomhederne arbejder med innovation

7 OFFENTLIG/PRIVAT INNOVATION: Kommuner hjælper private velfærdsløsninger på vej Projekter i Innovation Center Copenhagen Velfærdsteknologisk Bydel i samarbejde med Københavns Kommune Mobil Genvej i samarbejde med Gentofte Kommune Science, Skole, Samfund i samarbejde med Ballerup Kommune Velfærdsteknologi i Ældreplejen i samarbejde med Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Se Børns Behov i samarbejde med Furesø Kommune. Gennem Innovation Center Copenhagen arbejder regio nens kommuner og mindre virksomheder sammen om at udvikle nye velfærds løsninger og blive klogere på, hvad der skaber værdi og kvalitet for borgerne. HUSK MADPAKKEN! I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er det slut med opslagstavler og et hav af sedler med alt fra påmindelser til efterlysninger. Virksomheden Assemble står bag et it-system, som gør det nemmere for forældre og pædagoger at kommunikere og planlægge børne nes hverdag. Robotstøvsugere specielt udviklede til ældre mennesker, der sparer hjem mehjælperens kræfter og gør de ældre mere selvhjulpne. En løsning til mobiltelefonen, der gør det nemmere for forældre og pædagoger at informere og planlægge børnenes hverdag. Et samarbejde mel lem folkeskolen og virksomheder om ny, virtuel undervisning, der enga gerer eleverne og er med til at sikre fremtidens innovative arbejdskraft. Det er nogle af de projekter, Væksthus Hovedstadsregionen har gen nemført siden 200 i regi af Innovation Center Copenhagen. UDGANGSPUNKT I BRUGERNES BEHOV Målet er at skabe nye og bedre produkter og ydelser til det store marked, som velfærdsområdet udgør.»mange mindre virksomheder opfatter det offentlige marked som uigen nemskueligt. Projekterne giver dem mulighed for at få en indgang til det offentlige og udvikle løsninger sammen med brugerne i kommunen, så de bliver realiserbare, relevante og får et bredere markedspotentiale,«for tæller konsulentchef Jens Nedergaard fra Væksthuset. Kommunerne får på den måde et godt indblik i, hvad der skaber værdi og kvalitet for borgere og medarbejdere, og et bedre afsæt for at vide, hvad de skal efterspørge i forhold til ny service. OFFENTLIG PRIVAT DATING Projektleder Line Groes sammenligner innovationscentret med et datingbureau, der hjælper kommuner og virksomheder med at finde hinanden og blive gensidigt attraktive.»der er mange punkter, hvor de to parter er forskellige, men ét punkt har de til fælles de er optagede af brugernes fremtidige behov. Med den viden kan kommunerne gøre borgerne mere tilfredse og virksomhederne kan gøre deres produkter mere målrettede. Det er derfor, den brugerdrevne proces er så central den er motoren, der skaber viden både til det offentlige og private«. Væksthuset har også iværksat andre projekter om velfærdsinnovation. For eksempel projektet»lev Vel«, der sætter fokus på det gode ældreliv og hurtige innovationsforløb, hvor iværksættere får mulighed for at teste prototyper i samarbejde med kommunerne. Via mobiltelefonen får forældrene nu al praktisk information og adgang til barnets dagbog, hvor de kan følge med i, hvordan dagen går, hvilke ak tiviteter, der er i gang, og hvad barnet skal spise. Det giver pædagoger ne større frihed, at forældrene er ansvarlige for at hente informationen selv. Børnene møder mere velforberedte, og forældrene kommer tættere på dagligdagen i institutionen. Antallet af forældreklager er faldet. For direktør i Assemble, Morten Svendsen, har den tætte dialog med brugerne i udviklingsfasen betydet en mere målrettet løsning. Og samarbejdet med Innovation Center Copenhagen har givet dokumentation for effekten.»vi har fået dokumentation for, at vores løsning lever op til brugernes ønsker og skaber positive effekter for både forældre og pædagoger. Det er afgørende i vores videre dialog med andre kunder.«12 1

8 VÆKSTHUSETS KOMPETENCER: Værktøj, viden og netværk under samme tag Væksthus Hovedstadsregionen har 21 vækstkonsulenter med spidskompetencer inden for områderne ledelse og strategi, teknologi og innovation, økonomi og finansiering, salg og markedsføring og internationalisering. De har alle en baggrund i det private erhvervsliv, og mange har været selvstændige. Det har været en øjenåbner for mange af de virksomheder, jeg har været i kontakt med, at krisen giver lejlighed til at byde ind hos nye kunder. På grund af opbruddet i markedet er mange ude og søge nye leverandører og genforhandle aftaler. Vi hjælper vores kunder med at se muligheder i forandringerne og giver dem energi til at gå videre. Henrik Tørnquist, vækstkonsulent, salg og markedsføring Der er rigtig mange faktorer, der skal spille sammen, for at en virksomhed kan vokse. Gennem vores vækstforløb tager vi ledelsen en tur op i helikopteren, kortlægger virksomheden hele vejen rundt og finder de ømme punkter. Jeg kan mærke, at vi er med til at skabe klarhed. Ledelsen får et godt afsæt til at gå videre med konkrete opgaver sammen med en rådgiver vi har peget på eller en fra deres eget netværk. Kim Meyer-Karlsen, vækstkonsulent, ledelse og strategi I det forgangne år har vi oplevet, at en række banker er begyndt at bede mindre virksom heder om at henvende sig til Væksthuset, når de kommer til dem med ønsket om at låne. Det krav udspringer af den usikre situation, som både banker og virksomheder befinder sig i. Vi klæder virksomhederne på til mødet med banken, hjælper dem med at beskrive deres forretningsplaner. Det betyder færre overraskelser i samarbejdet mellem bank og virksomhed. Max Damgaard, vækstkonsulent, økonomi og finansiering Der bliver talt meget om innovation blandt politikere og forsk ere, men det er ikke rigtig slået igennem hos de mindre virksomheder. Jeg møder mange virksomheder, der gerne vil tæn ke nyt, men ikke tør og ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Finanskrisen er en kærkommen lejlighed til at få gjort noget. Væksthuset sørger for værktøjer, viden og netværk, så virksomhederne tør springe ud i det. Vi ind gyder mod og det fortsætter vi med i Kaare Trudsø, vækstkonsulent, innovation og ledelse 1 15

9 GRØN FORRETNING: Underskoven vokser i Væksthuset Sammen med Væksthuset sætter sværvægtere som Novozymes, Grundfos og Mærsk skub i udviklingen af regionens nye grønne virksomheder. Bæredygtigt byggeri Miljøeffektiv teknologi, bæredygtige produkter eller slet og ret cleantech. Kært barn har mange navne, og hele verden efterspørger energiog miljøløsninger i et hidtil ukendt omfang. Det er godt nyt for de mange mindre virksomheder inden for området, som har et stort vækstpotentiale. I 2009 løb Væksthuset projektet Cleantech Partnerskab i gang. Projektet giver cleantechiværksættere mulighed for at indgå partnerskaber med en række af Danmarks største virksomheder og på den måde få adgang til netværk, viden og salgskompetencer. 5 mindre virksomheder har indtil nu været igennem et forberedende forløb hos Væksthuset for at blive klar til at lege med de store, og der er skrevet under på to partnerskabskontrakter. CLEANTECH ER I VÆKST En bølgehøvl, bakterier, der spiser jordforurening, et forbrændingsanlæg til biobrændsel det er bare nogle af de produkter, der indgår i Cleantech Partnerskab. Projektleder Palle Weidlich definerer cleantech bredt som nogle, der gør noget godt for miljøet, for eksempel inden for støj, forurening og energibesparelse. Produktet hos de virksomheder, der får en plads i projektet, skal være unikt, personen bag virksom heden skal have gennemslagskraft, og så skal finansieringen være på plads.»cleantech er et vækstområde, der har masser af innovative løsninger og ideer at byde på,«siger Palle Weidlich.»I Danmark har vi en række store cleantechvirksomheder, som for eksempel Vestas, og en underskov af mindre virksomheder, der blandt andet udspringer fra universiteterne, men vi mangler mellemstore spillere på området. Her kan de store være fødselshjælpere og få de små til at vokse.«virksomhederne, DER HAR SAGT JA TIL AT INDGÅ PARTNERSKABER: Danfoss, Dansk Shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IBM, IRD, KU-Life, Multidata, Mærsk, Novozymes og Rockwool. Altiflex står bag en nyskabelse inden for aflukning af byggerier, der allerede har vundet stor udbredelse. Deres løsning betyder energibesparelse, mindre affald og bedre sikkerhed i byggefasen. Virksomheden har indgået et Cleantech Partnerskab med Rockwool.»Vi har haft stor gavn af samarbejdet med Væksthuset, der har hjulpet os med sparring hele vejen rundt om forretningen. Gennem deres netværk har vi blandt andet fået en bestyrelse og adgang til en række vigtige kontakter, deriblandt partnerskabet med Rockwool,«siger direktør Lasse Ramskov. Næste skridt er udvikling af et franchisekoncept, der skal bringe Altiflex ud på nye markeder. Altiflex har 1 ansatte og har udtaget patent i 2 lande. 1 17

10 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK: Regionen rundt på tre dage Væksthuset og den lokale erhvervs service i verdensomspænd ende entrepreneur-kampagne. DET SKETE I 09 I løbet af året gav vi virksom hederne i regionen viden og inspiration gennem mere end 25 events. Salgsdag, Procesdag og Global Business Day. Heldagskonferencer med mulighed for at vælge specialiserede spor og opdyrke netværk. Global Entrepreneurship Week. Sammen med den lokale erhvervs ser vice, DI og Connect Denmark holdt vi events spredt over regio nen. Iværk&Vækst09. Væksthuset var hovedsponsor på messen, og vi mødte hundred vis af ambitiøse iværksættere og virksomheder på vores fælles stand med den lokale erhvervsservice. Vækstmøder. Korte arrangementer holdt i samarbejde med den lo kale erhvervsservice, hvor vi satte spot på alt fra PR, internationalisering og ledelse til onlinesalg og generationsskifte. For andet år i træk deltog millioner af mennesker verden over i Global Entrepreneurship Week i uge 7, og her i landet blev entrepreneur-ånden fejret med mere end 100 events. Som vores bidrag til ugen havde Væksthuset og den lokale erhvervsservice arrangeret Salgs Tour 09. På tre dage nåede vi at gøre holdt i Lyngby, Rønne, Jørlunde, Høje-Taastrup, Hillerød og København, hvor flere end 700 deltagere fik rusket op i salgsvanerne med foredrag og workshops. Tourens hovedtaler var den engelske superiværksætter og investeringsekspert Julie Meyer, der gav sit bud på, hvad den succesrige opstartsvirksomhed består af.» Jeg synes, at Julie Meyers præsen tation var meget inspire rende. Hun har virkelig åbnet mine øjne for noget, jeg kan bruge i min virksomhed. Jeg talte med hende i pausen, og hun har invite ret mig til London, fordi hun mener, at jeg skal møde nogle i hendes netværk.«jean Pierre Ferraro, direktør, Secure Vision Group Vi har fået flotte tilbagemeldinger fra del tagerne, der var glade for at få relevant, ny viden med hjem. Julie Meyer indfriede forventningerne og arrangementet tiltrak rigtig mange virksom heder mange, som vi ikke kendte på forhånd. Der blev netværket, fundet kunder og samarbejdspartnere, og vi ser frem til at lave flere arrangemen ter sammen med Væksthuset. Dorthe Absalon, funktionschef i Erhverv.net Think big, start small and move fast! Superiværksætteren Julie Meyer understregede, hvor afgørende det er at tænke stort fra starten, hvis virksomheden skal rigtigt ud over rampen. 1 19

11 VÆKSTHUSKUNDE: Nyt greb på forretningen Før var Copenhagen Software én blandt mange softwareudviklere. I dag er de et konsulenthus med en skarp profil og missionen om at blive Danmarks førende inden for deres felt. Vækstambitionerne fejler ikke noget hos virksomheden, der har brugt Væksthuset til at skabe fokus. Det var tre unge ildsjæle, der efter datalogistudiet besluttede sig for at starte virksomhed og springe ud som integrationspartner for et stort webbaseret regnskabssystem.»vi er dygtige programmører og regnede med, at så kunne vi nok også klare det her med at drive virksomhed,«fortæller Rune Ibsen, partner i Copenhagen Software.»Men efter et års tid kunne vi se, at vi stak i alt for mange retninger, og at vores forretning ikke tog den fart, vi havde regnet med. Vi havde brug for nogle udefra med den rette forretningsindsigt og de rigtige erfaringer til at skubbe os videre i processen.«afhængigheden af én stor kunde var en stopklods, og ingen af de tre så sig selv som fødte sælgere. Spørgsmålet til Væksthuset var derfor, hvordan de skulle komme ud af den situation. FRA GENERALISTER TIL SPECIALISTER»Før løste vi alle opgaver, men nu satser vi udelukkende på at udvikle softwareapplikationer til SaaS (Software as a Service, red.) og blive Danmarks førende inden for området. Et område som alle i branchen spår et kæmpe potentiale,«siger Rune Ibsen. Sammen med konsulenten fra Væksthuset fik Copenhagen Software analyseret sine styrker og svagheder og dannet sig et overblik over mar kedet. Resultatet blev et nyt forretningsfokus med udgangspunkt i de tre datalogers spidskompetencer. Salg via netværk var også en af de vigtige ting på dagsordenen. NETVÆRK BANER VEJEN»Det er godt at have en udefra at spille bold op ad en, der ikke er en del af dagligdagen i virksomheden. Væksthuset har hjulpet os et langt stykke af vejen og sat os i kontakt med kompetente folk, som nu sidder i vores advisory board. Vi har fået nye kunder, og vi har kontakt til Microsoft, der bruger os som oplægsholdere i forskellige sammenhænge. Det var aldrig sket, hvis ikke konsulenten havde udfordret os og fået vores øjne op for, hvor vigtigt netværk er.«via tilbuddet»vækst gennem rådgivning«har Copenhagen Software fået penge til at købe rådgivning hos et kommunikationsbureau, der skal hjælpe dem med at udvikle en ny profil og skabe omtale.»processen har givet vitalitet til firmaet, og nu henvender kunderne sig, fordi vi har en specialiseret viden. Væksthusets råd har virket, og det er meget motiverende,«afslutter Rune Ibsen, der regner med, at Copenhagen Software skal vokse til ti mand inden for de næste par år. Copenhagen Software har potentialet og kompeten cer ne til at udvikle morgendagens innovative løsninger. De har viljen til at udvikle deres forretning, men manglede fokus. Vækst huset er ef terhånden så etableret og har så stor en kontaktflade, at vi er bindeleddet mellem virk somheder inden for forskellige brancher, som bliver kunder, samarbejds- og spar ringpartnere på kryds og tværs. Det er især tilfældet med Copenhagen Software, som vi har introduceret til et bestyrel sesmedlem, flere kunder og privat rådgivning. Per Nygaard, vækstkonsulent, Væksthus Hovedstadsregionen Rune Ibsen og Stig Irming-Pedersen er begge partnere i Copenhagen Software. De regner med at vokse til ti mand inden for de næste år. Hvem er Væksthusets målgruppe? Virksomheder, der har mindre end fem ansatte og ambition om at beskæftige mindst ti ansatte inden tre år Virksomheder, der har mindst fem ansatte og ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller omsætning på mindst 20 % i tre år Virksomheder, der har eksportambitioner Virksomheder, der af andre grunde anses for at have vækstpotentiale 20 21

12 VÆKSTHUSET: REGNSKAB 2009 Resultatopgørelse 1. januar 1. december 2009 NOTE INDTÆGTER tkr. Tilskud Erhvervs- og Byggestyrelsen Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Personale (løn og medarbejderudvikling) Eksterne konsulenter Markedsføring EDB og småanskaffelser Øvrige omkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Balance Pr. 1. december 2009 NOTE AKTIVER tkr. Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, driftsmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse: Bestyrelsesformand: Borgmester Kurt Hockerup, Vallensbæk Kommune Næstformand: Borgmester Ove Dalsgaard, Ballerup Kommune Øvrige medlemmer: Byrådsmedlem Jens Ive, Rudersdal Kommune Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune Director of Business Solutions Kim Palvig, Scanjour Adm. direktør Mai Buch, Competencehouse Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Afdelingschef Poul Høj, Danske Bank Læge Ikram Sarwar, medlem af Københavns Borgerrepræsentation Medarbejderrepræsentant: Vækstkonsulent Allan Lyhne, Væksthus Hovedstadsregionen Fakta 2 medarbejdere Etableret 1. maj 2007 En erhvervsdrivende fond Ejet af de 29 kommuner i regionen Finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorer i København, Hillerød, Høje-Taastrup og Rønne ÅRETS RESULTAT AKTIVER I ALT Note 1 Resultatkontrakt 2009 samt bonus for 2009 Note 2 Herunder projektindtægter Note Herunder projektudgifter Note Hardware, software, møbler og småanskaffelser Note 5 Husleje, kontorhold, forsikring og øvrige omkostninger Note Husleje, kontorhold, forsikring og øvrige omkostninger Note Årets negative resultat er dækket ind af ikke forbrugte midler fra tidligere år på resultatkontrakten, som skal anvendes efterfølgende år. PASSIVER Egenkapital Grundkapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Leverandører af varer og konsulentydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Årsberetning 2007. Vækst med vilje

Årsberetning 2007. Vækst med vilje Årsberetning 2007 Vækst med vilje 3 Bestyrelsesformand Kurt Hockerup Forord 1. maj 2007 slog Væksthus Hovedstadsregionen dø rene op. Det er de 29 kommuner i Region Hovedstaden, der har etableret Væksthuset

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Living Labs og hvordan får kommunen mere velfærd ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Baggrund: Gennem de sidste 3 år, har vi oplevet at: Flere og flere kommuner udtrykker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere