Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver"

Transkript

1 Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

2 Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske Arkiv 8 Grindsted Lokalhistoriske Arkiv 9 Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv 9 Sdr. Omme Egnsarkiv 10 Stenderup-Kroager Lokalhistoriske Arkiv 11 Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv 11 Esbjerg Kommune 13 Bramming Byhistoriske Arkiv 13 Darum Sognearkiv 13 Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv 14 Esbjerg Byhistoriske Arkiv km Ringkøbing-Skjern Kommune Kort & Matrikelstyrelsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret Varde Kommune Fanø Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Idrætsarkiv 19 Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv 20 Grimstrup Sognearkiv 21 Guldager Sognearkiv 21 Gørding Sognearkiv 22 Historisk Samling fra Besættelsestiden 22 Hjerting Lokalarkiv 25 Hjortlund Sognearkiv 27 Hostrup Sognearkiv 27 Hunderup Sognearkiv 28 Hviding Sognearkiv 28 Jernved Sognearkiv 28 Kalvslund Sognearkiv 29 Ribe Byhistoriske Arkiv 30 Historisk Arkiv i Seem Sogn 31 Skads Sognearkiv 32 Billund Kommune Vejen Kommune Spandet Sognearkiv 32 Vejrup Sognearkiv 32 Vester Nebel Sognearkiv 33 Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn 33 Vilslev Jedsted Sognearkiv 34 Fanø Kommune 35 Sognearkivet i Nordby 35 Sønderho-arkivet 35 Ringkøbing-Skjern Kommune 36 Aadum Sogns Arkiv 36 Varde Kommune 37 Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv 37 Alslev Sognearkiv 38 Ansager Lokalhistoriske Arkiv 39 Billum Lokalhistoriske Arkiv 39 Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv 39 Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv 40 Fåborg Lokalhistoriske Arkiv 41 Horne Sogns Lokalhistoriske Arkiv 42 Janderup Lokalhistoriske Arkiv 43 Næsbjerg Sognearkiv 44 Skovlund Sognearkiv 44 Thorstrup Sognearkiv 45 Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv 45 Varde Lokalhistoriske Arkiv 46 Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv 46 Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv 47 Øse Sognearkiv 47 Årre Lokalhistoriske Arkiv 48 Vejen Kommune 50 Historisk Arkiv for Brørup og Omegn 50 Bække-Veerst Lokalarkiv 51 Lokalhistorisk Arkiv Holsted 53 Hovborg Lokalhistoriske Arkiv 54 Lindknud Lokalhistoriske Arkiv 54 Vejen Lokalhistoriske Arkiv 55 Aastrup Sognearkiv 55 2 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

3 Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2011 Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) Bestyrelsens beretning, aflagt på RALs generalforsamling den 29. marts 2012 Inden vi går over til den ordinære beretning vil jeg udtale mindeord. De gælder Børge O. Andersen fra Tistrup, der døde i slutningen af juli 2011, 89 år gammel. I midten af 1980erne blev han leder af Tistrup Lokalarkiv, og da RAL i 1989 manglede en repræsentant fra den nordlige del af Ribe Amt, blev han nævnt som en god kandidat. Han stillede op, blev valgt og var i de næste fire år som RAL-bestyrelsesmedlem aktiv i vores uddannelsesudvalg. Hans eget kendskab til arkivarbejde var begrænset, da han begyndte i arkivet, så han vidste om nogen, hvor vigtig uddannelse var, og hvor meget det hjalp, når man anvendte generelle, velbeskrevne systemer. Det synspunkt slog kraftigt igennem i uddannelsesudvalget i de år, han var medlem af det. Selv om det måske ikke direkte påvirkede arkivarbejdet, er der grund til at nævne hans samlergen. Privat havde han en imponerende samling kuglepenne, som vi fik lejlighed til at se, når vi holdt bestyrelsesmøder i privaten. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og med mig mindes Børge O. Andersen. Ære være Børge O. Andersen. Det er måske symptomatisk, vi de seneste par år har måttet indlede vore årsmøder med mindeord. Ikke alene er de fleste pionerer blandt arkivfolkene væk, men også efterfølgerne er begyndt at trække sig eller gå på pension. Disse generationsskifter er ikke altid uden problemer, så forhåbentlig har I overvejelser i gang i jeres respektive arkiver for dette helt specielle problem, som jo på et tidspunkt vil ramme os alle: Husk at have/få flere inddraget, så det hele ikke står og falder med én mand/dame. Om 2011 er der at sige, at det takket være opbakning fra arkiverne heldigvis viste sig muligt at fastholde ordningen med arkivkonsulent. Den store bevilling fra amtet er via Kulturministeriet og Esbjerg Kommune blevet overført til konsulentordningen, og hvad der manglede i at udfylde den økonomiske ramme, er blevet betalt af jer arkiver. At vi råder over en konsulent, gør mange ting nemmere. Det gælder ikke mindst hele kursusområdet, som Richard Bøllund assisteret af Uddannelsesudvalget har stort held med. Ikke mange områder i Danmark har så aktiv uddannelsesvirksomhed som vores kreds. Det har bl.a. betydet, at arkiver uden for det tidligere Ribe Amt har søgt om medlemskab, så de kan komme på kursus til medlemspris (konsulenten har de ikke adgang til at trække på uden videre). Det er bestyrelsens håb, I har lyst til at fortsætte med konsulentordningen også i fremtiden. Alene de tekniske udfordringer tilsiger det. Efter megen kursusaktivitet fornemmer jeg, at de fleste RAL-medlemmer om ikke er blevet forelskede i Arkibas4 så i det mindste fortrolige med programmet. Hvad I har oplevet indtil nu, er kun begyndelsen på en længere digitaliseringsrejse husk på, at allerede nu gælder for mange, at findes noget ikke digitalt og på Internettet, eksisterer det slet ikke. Så vante er vi efterhånden blevet til at gå på Internettet og søge, at det er en meget udbredt holdning. Og det bliver kun værre, hvis det er nogen trøst! I bestyrelsen er vi opmærksomme på udviklingen og forsøger uddannelsesmæssigt at ruste jer bedst muligt. Måske skal vi gå skridtet videre, f.eks. finde en ordning med skanning af fotos til rimelige priser, hvis man ikke lige selv har kræfter, teknisk viden, udstyr eller lyst til at binde an med opgaven selv. Der kan være andre, tilsvarende tekniske tilbud, det kan være relevant for RAL at udbyde til medlemmerne en meningstilkendegivelse her i aften kan f.eks. være en måde at give bestyrelsen en måde at arbejde videre på. Egentlig sætter spørgsmålet om digitalisering mange tanker i gang eller som en deltager her fra vores område formulerede det på et af SLAs modulkurser i ledelse:»er den største udfordring ikke aldersgabet mellem os arkiv- Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

4 folk og så den digitale ungdom«? Deri ligger meget stof til eftertanke, for de unge når man ikke med selv det flotteste, originale sort-hvide foto. Det er en udfordring for arkiverne at følge med teknisk og økonomisk, men den største udfordring for os arkivfolk ligger uden tvivl på det mentale område: Hvordan får vi fanget de unges opmærksomhed? Måske er problemet ikke så stort vi har jo så mange materialer i vore samlinger, der ligger lige til højrebenet. Mon ikke I alle i det forgangne år har haft besøg af ikkearkivvante brugere, som med store forventninger er mødt op for at finde historien om deres familie. På fjernsynet har de nemlig med egne øjne set, hvordan man bare går ind i en bygning, hvor der står arkiv på døren, og så går ud igen efter en time og er i familie med både slavehandlere på Guldkysten og mormoner i Utah som man så får betalt en rejse for at opspore historien bag. I lokalarkiverne har vi ikke fjernsynets muligheder for at nå ud til hele landet, men vi har tilsvarende historier, som kan fange lokalt. Og så har vi et billedmateriale, folk elsker at se og hjælpe os med at identificere. Hvorfor ikke også trække på disse muligheder for PR det gamle ord om, at den, der lever skjult, lever godt, holder ikke vand længere. I dag skal man være synlig for at kunne leve og overleve og det gælder ikke mindst lokalarkiverne. Udfordringerne for lokalarkiverne kan også være mere lokale og meget konkrete. En del lokalarkiver holder til i skoler, der er lukket og skal sælges. Hvilke muligheder er der for genhusning det spørgsmål er der ofte ikke svar på. Andre siger: Kan vi ikke bare digitalisere det hele og så smide originalerne (altså arkivalierne) ud? Det er næppe løsningen tænk bare på, at staten netop nu er ved at afslutte indretningen af et nyt rigsarkiv. Statens Arkiver har regnet på prisen af en digitalisering det vil koste det samme som 35 Storebæltsbroer at få sat strøm til samlingerne i Statens Arkiver, og vel vil det ikke koste det samme med lokalarkivernes samlinger, men prisen vil være høj, og der vil være krav til en koncentreret arbejdsindsats i en lang periode. En anden ting er arkivaliernes autencitet. Forhandlingsprotokollerne fra Danmarks første andelsmejeri i Hjedding skal kunne ses i original, og i Åstrup Sognearkiv ligger en enestående bondedagbog, ført at Poul Andersen. Den fortjener også at kunne studeres i originalform. I den digitale verden ser alt ens ud begrebet bog giver ikke megen mening, for alt er flade skærmbilleder. Derfor skal et lokalarkiv også i fremtiden have lokaler, hvor man både kan opbevare originale arkivalier og mødes med folk. Apropos nye lokaler: Det er rart at se, at der gøres brug af arkivkonsulenten i sådanne processer, og at der lyttes til hans råd. Nyindretningen af Nordby Sognearkiv er et godt eksempel herpå. Endnu et eksempel på hjælp, man kan få fra konsulenten og han er også parat til at hjælpe, hvor der måtte være uenighed om og i arkivspørgsmål. Richard Bøllund vil selv fortælle mere detaljeret om sine arbejdsopgaver i 2012, men jeg vil lige nævne en enkelt ting: Arkivernes årsberetninger blev sidste år kun publiceret digitalt. Da vi tilmed kunne få opsætningen lavet i Esbjerg Kommune, blev der sparet mange penge, og der kom flere funktioner med end i en traditionel opsat bog. Også i år vil beretningerne alene blive produceret og formidlet digitalt. Bestyrelsens beretning for 2011 er blevet længere end normalt, så det må være på tide at runde af. Det vil jeg gøre ved på vegne af RALs bestyrelse at takke jer medlemmer for aktiv deltagelse i foreningens forskellige aktiviteter fra kurser og foredrag til generalforsamlingen, der i de fleste foreninger sjældent er et trækplaster. Der skal desuden lyde en stor tak til Richard Bøllund for det store arbejde, han yder for lokalarkiverne i det tidligere Ribe Amt, samt RALs bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde. 4 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

5 Konsulentens beretning Til Indhold Traditioner er godt, men af og til skal man vove sig ud i noget nyt. Det var tilfældet ved sidste års generalforsamling, hvor RAL havde valgt at henlægge mødet på Fanø og byde de fremmødte på»sakkuk«en noget eksotisk og anderledes ret, som der siden er blevet talt en del om. Her i området er det vel kun Fanø, som i kulinarisk henseende skiller sig ud med denne særegne»egnsret«derfor er vi i år vendt tilbage til de traditionelle gule ærter, som med de forskellige varianter, vi efterhånden har været udsat for, må betragtes som en mere universel egnsret. I 2011 sagde vi farvel til en anden, årelang tradition nemlig den trykte udgave af årsberetningerne fra Ribe Amts Lokalarkiver, som hidtil fandtes bagerst i årbogen fra Historisk Samfund samt som små selvstændige tryksager. Trykningen måtte opgives af flere grunde. For det første var skriftstørrelsen så lille, at ingen efterhånden kunne læse dem. For det andet var trykningen af beretningerne efterhånden blevet en dyr affære, og sideantallet ville ikke kunne øges uden ekstraomkostninger. Derfor besluttede RALs bestyrelse at opgive trykningen, men på ingen måde opgive beretningerne. De blev i stedet for i 2011 publiceret på en helt ny måde, hvor man både kunne læse dem på en computerskærm eller printe beretningerne helt eller delvis ud. Den elektroniske publiceringsform har også givet nye interaktive muligheder med klikbare kort og en dynamisk indholdsfortegnelse samt muligheden for at forstørre tekst og billeder på skærmen. Apropos publicering af billeder så stiller det krav til kvalitet og størrelse uanset publiceringsform. Blandet andet i forbindelse med beretningerne, men også i andre sammenhænge kan jeg se, at det af og til kniber med at få skannet billederne i en god kvalitet. Derfor skrev jeg i efteråret en anvisning til at skanne billeder i en bedre kvalitet, som blev bragt i årets sidste nummer af RAL-Nyt samt i et nyhedsbrev for arkiverne i Esbjerg Kommune. Jeg kan i øvrigt meddele, at SLA har indkøbt et antal skannere, og er begyndt at afholde skanningskurser, så man har muligheden for at prøve tingene af i praksis. Jeg er flere gange blevet spurgt, om der ikke også vil blive afholdt den type skannings-kurser i RAL-regi. Det er der ikke umiddelbart planer om. For det første kræver det de tekniske faciliteter og indkøb af et antal skannere, som i løbet af få år bliver forældede. For det andet vil det kun gøre kursisterne klogere på én bestemt type skanner og redigeringsprogram, og da jeg ved, at det er meget forskelligt hardware og software, som benyttes i arkiverne, vil jeg nøjes med de generelle, overordnede anvisninger, man skal være opmærksom på i forbindelse med skanninger. Kursusaktiviteten er fortsat med uformindsket styrke i Arkibas-kurser har der været afholdt otte af i løbet af året et enkelt måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger, ellers er de stort set alle fuldt besatte. Der er mange gengangere på Arkibas-kurserne, idet folk gerne lige vil have tingene genopfrisket, men der kommer også løbende nye folk til i arkiverne, som har brug for uddannelse. Modulkursus 1 i SLAs Arkivuddannelse blev afholdt i Helle-hallen i marts måned med deltagelse af hele 38 personer. Det blev dog overgået af et formidlings-kursus, som blev afholdt i Hjerting i november måned med 59 deltagere. Der blev trangt i den tidligere staldbygning i Hjerting, men det var et godt kursus med gode oplæg af folk fra forskellige arkiver. Der er allerede talt en del om fortsættelse af dette kursus, idet de fleste var tilfredse med formen og indholdet. Der er også nok af nye emner at tage fat på til et eventuelt formidlingskursus 2. Endeligt var der i 2011 et kursus i Esbjerg med introduktion til slægtsforskningskilder, som også var en god og udbytterig aften for de 42 deltagende personer. Af øvrige ting, der er værd at nævne, har året for mit vedkommende, også været præget af mit engagement i Historisk Atlas og i Arkibas. Som medlem af henholdsvis redaktionsudvalg og bestyrelse, har jeg deltaget i flere møder herom på landsplan. For Arkibas s vedkommende har det drejet sig om at forberede ansøgningen, der skal Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

6 skaffe penge til videreudviklingen af Arkibas og til Arkibas.dk, der skal være med til at synliggøre arkivernes registreringer for omverdenen. I løbet af 2011 er denne mulighed allerede opstået, idet arkiver med egen hjemmeside nu kan præsentere deres data via mini-arkibas. Med dannelsen af Foreningen Historisk Atlas i 2011 har arbejdet her bl.a. bestået i at få organiseringen på plads. I redaktionsudvalget har jeg desuden været med til at udforme retningslinjerne for den fremtidige brug og indholdsberigelse på den digitale platform. Derudover har jeg assisteret og fungeret som lokalredaktør for de arkiver i området, som ønsker eller har beriget Historisk Atlas med nye lokaliteter. Historisk Atlas er et tilbud der gælder alle arkiver, så man skal overveje, om man ikke har nogle spændende steder i ens område, der kan skrives en lille, god historie om. Som konsulent har jeg i det forgangne år også været benyttet som»døråbner«for arkiver, der skulle forhandle vanskelige lokaleforhold på plads med kommunen. Her har jeg kunnet bidrage med en skrivelse, som måske har gjort det lettere for arkiverne at få deres ønsker i gennem. Som»udefrakommende«kan det være med til at løsne op, hvis tingene er gået i hårdknude. I Sdr. Omme og Nordby er der i hvert fald fundet tilfredsstillende løsninger på deres lokaleproblemer. Problemer som måske også kan blive aktuelle for flere arkiver i årene fremover, og som nødigt skal stjæle al opmærksomhed og fokus fra det egentlige arkivarbejde. Til sidst vil jeg bare rette en stor tak til RALs bestyrelse, som yder god opbakning til konsulenten, og til alle de arkivfolk, der yder en stor og frivillig indsats for at værne om vores alle sammens lokalhistorie. Linda Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn i samtale med konsulent Richard Bøllund ved RALs generalforsamling den 29. marts 2012 i Skovpavillonen, Holsted. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen. 6 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

7 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver Billund Kommune Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund Tlf.: Åbningstid: Tirsdag kl samt efter aftale Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund Tlf.: / Hjemmeside: har været et godt år. Vi har haft meget at lave og bliver ikke arbejdsløse de første mange år. Vi har haft 62 afleveringer, og 93 besøgende har skrevet sig i gæstebogen. Flere har dog besøgt os uden at skrive. Desuden har vi også fået mange henvendelser via Internettet, efter vi fik vores nye hjemmeside i september. Planerne om at få affotograferet hele den nordlige del byen blev vi ikke færdige med, så det fortsætter næste år. Vi arbejder også med at få skannet vore billeder og få dem, der ikke er taget af pressefotografer, tilføjet vore registreringer. Efter skanningen bliver billederne kopieret til en CD og gemt i to eksemplarer. Af afleveringer var den største fra Menighedsbørnehaven, da den lukkede i maj. Afleveringen indeholdt forhandlingsprotokoller, videoer, billedserier, dias og fotos. Alt er registreret, og hele billedmaterialet er digitaliseret. Af henvendelser kan nævnes en lidt usædvanlig: En dag modtog vi en fra USA, fra en kvinde, der er født og opvokset i sognet, indtil hun var ca. 20 år. Derefter, viste det sig, havde hun virkelig været meget omkring. Henvendelsen gik ud på, om vi havde nogle oplysninger om hendes bedsteforældre. Da vi i et slægtsforskningsprogram har samlet oplysninger om over personer fra sognet, kunne vi give hende oplysninger om bedstemoderen, der er født i sognet, og ud af en slægt, der kan føres tilbage til omkring år Disse oplysninger sendte vi til hende, som til gengæld sendte os en biografi over hende selv to A4 sider samt billeder af hende, familien og deres bolig i USA. Desuden en invitation til at komme forbi, hvis vi kommer på de kanter. I året, der er gået, har vi igen været på banen for at gøre opmærksom på vores arbejde. Vi havde en fin udstilling i februar og marts om kirkerne i sognet, som var en del af Arkivsamvirkets fællesudstilling i Billund-centret. Udstillingen blev besøgt af over 500 gæster og var en stor succes. I juni var vi med på Torvedagen med en udstilling af konfirmationsbilleder, hvor folk kunne sætte navne på. Det blev virkelig noget af et tilløbsstykke, og nu har vi navne på konfirmanderne fra næsten alle årene i perioden I november lavede vi en udstilling i Den Gamle Skole sammen med Lokalhistorisk Forening med emnet»livet i sognet fra 1940 til 1950«. Udstillingen stod året ud Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

8 og blev godt besøgt, også af skoleklasser, så vi har fået et samarbejde med historielærerne på begge skoler. Det er rart, når det lykkes, for det er et stort arbejde at forberede en udstilling. I løbet af året blev vi kontaktet af biblioteket, som ikke længere vil gemme aviserne. Vi sagde ja tak til at overtage dem, og er godt i gang med at klippe det ud af aviserne, som er interessant. Når biblioteket skiller sig af med de indbundne aviser fra tidligere årgange, vil arkivet gerne overtage dem. Filskov Lokalhistoriske Arkiv Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted Åbningstid: Mandag kl samt efter aftale med lederen Leder: Verner Søvang Pedersen, Engdraget 4, Filskov, 7200 Grindsted Tlf.: / Arkivets postadresse: Engdraget 4, Filskov, 7200 Grindsted Det er blevet tiden til, at vi må til at profilere os kraftigere i lokalområdet. Tidligere har det været således, at vores medlemmer og de opkrævede medlemskontingenter er tilgået Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistoriske Forening, uden arkivet har haft mulighed for at få andel i disse kontingenter, og arkivets eneste indtægt har således været tilskuddet fra Billund Kommune. Arkivets bestyrelse har besluttet, at vi skal klare os selv fremover og benytte de muligheder, vi har, for at få tilgang af nye medlemmer i Filskov-området. Vi har stadig en stor mængde materiale efter Åge Jacobsen, der endnu ikke er registreret. Så længe registreringen ikke er fuldendt, er det vanskelig at bruge oplysningerne, der ligger i materialet, men det er vores håb, at vi kan få et par hjælpende hænder fremover, så vi kan få tilendebragt denne opgave og fremover koncentrere os om det løbende indleverede og øvrige aktiviteter. Den 8. juni 2011 var vi inviteret af Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn til at deltage i en udflugt til Vester Palsgaard Skovmuseum. De deltagende fik en rigtig god oplevelse med afsluttende kaffebord. Havde vejret artet sig lidt bedre, havde det været 100%. Man kan vist godt sige, at regnen stod ned i tove så der blev ikke set så meget udendørs af den smukke natur. Efter udflugten til skovmuseet blev vi»pålagt«at arrangere næste års tur, så det skal vi i gang med. Hver mandag formiddag er der blevet arbejdet med opgaverne i arkivet, som også har været åbent for alle den første torsdag i måneden. Der har været flere gæster i løbet af året, så det er blevet til mange gode historier og meget god snak om gamle dage ligesom der har været flere indleveringer året igennem. Arkivet har deltaget i den fælles udstilling i Billundcentret ligesom sidste år. Dette år havde vi valgt temaet:»minkenes indtog i Filskov«. Alle kommunens arkiver deltog i udstillingen med hvert sit emne, så der var mange spændende informationer at hente. Til næste år, i 2012, laver vi en mindeseance ved de to mindesten på Vildkærvej og Brunbjergvej for de nedskudte engelske flyvere. Spejderne fra Filskov FDF deltager, og aftenen sluttes af med kaffebord og et foredrag af forfatteren Erik Knoth, Fredericia. Han har skrevet flere bøger om 2. Verdenskrig og har tillige haft en finger med i den nye film omkring Hvidsten-gruppen, der netop har haft premiere med meget gode anmeldelser. Filskov Skoles 50 års jubilæum markeres også næste år den 8. september Arkivet planlægger at lave en udstilling i multirummet på Filskov Skole med gamle skolebilleder og der laves en gammel skolestue med borde/ bænke, og en lidt nyere med skoleinventar fra rne. Arkivets leder har gennem året været til en del møder i Billund Kommunes Arkivudvalg, som bl.a. gik ind i problematikken om manglende lokaler til arkivet i Sdr. Omme. Arkivudvalget er ligeledes gået ind i sagen om Grindsted Lokalhistoriske Arkiv. Der er truffet aftale med JyskeVestkysten om, at arkiverne i Billund Kommune på skift skal komme med billedmateriale og lokalhistorisk stof (ca. 300 ord) én gang om måneden.»stoffet«vil blive bragt den første søndag hver måned. Når vi skal levere, vil vi formentlig vælge noget om skolejubilæet. Vi har ligeledes gennem året skrevet i det 8 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

9 lokale blad INFO, hvor vi bringer stort og småt om de ting, der rører sig i arkivet. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv Grindsted Bibliotek, Tinghusgade 16, 7200 Grindsted Arkivet er midlertidigt lukket. Det er blevet sagt, at sandheden kun kan skrives anonymt eller posthumt, men som pensionist er man jo i den situation, at der ikke løbes nogen større risiko ved at løfte en flig af sløret. Hvilke overvejelser politikerne gør sig om fremtiden for kommunens lokalarkiver, er der ikke kommet nogen udmelding om. I december måned 2010 traf jeg ved et arrangement oppositionens spidskandidat, som foruden at være 2. viceborgmester også er medlem af børne- og kulturudvalget. Hun lod mig vide, at hun havde fået den fremragende idé, at arkiverne skulle høre under museet. Da jeg for det første altid har ment, at arkiverne skal være selvstændige, og da jeg derudover ikke ser nogen statsstøttet fremtid for det lokale museum, sendte jeg hende dagen efter en mail med mine synspunkter. Jeg fik nu ikke nogen tilbagemelding. Arkivets lokalesituation er endnu uafklaret. Efter i et par år at være blevet holdt hen af kommunen og ikke mindst af skiftende bibliotekschefer, stod det dog ved begyndelsen af 2011 klart, at arkivet ikke får plads i det nye idræts- og kulturcenter. Da et andet arkiv i kommunen stod helt uden lokaler, fik arkiverne et møde i stand med børne- og kulturudvalget. Mødet fik sådan set et nogenlunde fornuftigt forløb. At formanden for børne- og kulturudvalget var af den mening, at arkivets manglende magasinplads kunne løses ved, at arkivet fik plads i museet fjernmagasin, fortalte jo blot, at tingene ikke nødvendigvis bliver nemmere, når udenforstående følger trang til at tilrettelægge detaljerne. I øvrigt mente kulturudvalget, at arkivet kunne blive i de nuværende lokaler. Som det blev fremført af udvalgsformanden:»de nye brugere af bygningen skal tåle arkivet«. Jeg fandt egentlig udfaldet af mødet tilfredsstillende, indtil jeg fra anden side hørte, at udvalgsformanden nu udtalte, at arkivets forbliven i de nuværende bygninger kun var noget, han ville arbejde for. Det fik mig til at mene, at børne- og kulturudvalgets udmelding på mødet vist er af samme værdi som en utæt redningsbåd i rum sø. Som frivillig og ulønnet arkivleder fandt jeg nu tiden inde til at overveje, hvad jeg fremover kunne ønske at bruge mine kræfter på. Livet varer jo ikke evigt. Overvejelserne mundede ud i, at jeg frasagde mig arbejdet som arkivleder. I forståelse med arkivets bestyrelse sendte jeg min opsigelse, og aftalen blev, at jeg skulle fratræde, når arkivet var kommet på andre hænder. I mellemtiden skulle jeg tage mig af det nødvendigste arbejde. Jeg forhørte mig hos arkivets medarbejdere, om én af dem ønskede at overtage hvervet. Det var ikke tilfældet. På grund af formandens sygdom hengik nu nogen tid, men i skrivende stund ser det ud til, at en helt anden kreds vil påtage sig at drive arkivet videre. Vi vil ønske arkivets nye bestyrelse, ledelse og medarbejdere held og lykke med arbejdet. Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl og 3. onsdag hver måned kl Leder: Ditte Kragh, Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig Tlf.: Arkivets postadresse: Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig Hjemmeside: blev et godt år for arkivet i Hejnsvig. Hele året har der været stor interesse i form af mange kontakter både i form af besøg, telefoniske henvendelser, forespørgsler fra hele landet og et stort antal afleveringer. I januar lavede vi en udstilling om de mange gravhøje, der har været i sognet. Mange af dem blev udgravet omkring år 1900 af de såkaldte»vorbassedrenge«, som egentligt burde kaldes»gilbjergdrenge«, som begav sig af med det, mens egnens befolkning hjalp dem med det praktiske det gav en ekstra skilling til karlene og landmændene. Udstillingen havde ca. 90 besøgende den første dag, og fremvisning af vore mange billeder var et tilløbsstykke. Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

10 Rent arbejdsmæssigt går det godt. Arkivet har i årets løb fået to nye medarbejdere, som møder op (næsten) hver onsdag formiddag sammen med de fire-fem andre trofaste medarbejdere, deriblandt arkivets leder siden oprettelsen, Hans Jensen, som stadig gør et stort stykke arbejde, så arkivet har fået ca. 80 % af billederne registreret i Arkibas. Vi håber at blive færdige med billederne i det kommende år sammen med en stor del af arkivalierne, men der skal også være plads til hyggeligt samvær. Sdr. Omme Egnsarkiv Sdr. Omme Skole, Skole Allé 4, 7260 Sdr. Omme Åbningstid: Efter aftale Leder: Hans Møbjerg, Stakrogevej 75, 7260 Sdr. Omme Tlf.: / Billedet viser Karen Jensdatter og Niels Nielsen, Gilbjerggård, som var bedstefar til»vorbassedrengene«. Niels Nielsen døde i 1910, 106 år gammel. Hustruen Karen blev 94 år. Foto: Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv. Der kom mange kommentarer, som vi senere kunne bruge i arkivet. Det gav også utallige henvendelser senere hen, da mange fandt ud af, at de lå inde med billeder og arkivalier, som kunne være interessante for en større kreds. I februar og marts blev der arrangeret en fælles udstilling for kommunens arkiver i Billund-centret. Det var en meget flot og varieret udstilling, hvor vi bidrog med en del af gravhøj-udstillingen. Arkiverne blev enige om, at det samarbejde skal fortsætte i Senere på forsommeren meldte arkivet sig til mini-arkibas. Det medførte, at vores gamle hjemmeside blev skiftet ud med en nyere, da de ikke arbejdede godt sammen. Der er stor søgning på siden, og mange henvendelser er et resultat af folks søgninger i mini-arkibas, da den henvender sig til en større kreds rundt om i landet begyndte med, at arkivet stod i flyttekasser samtidigt med, at der blev kæmpet for at få et nyt lokale stillet til rådighed. Det endte med, at skolen blev pålagt at finde et lokale til arkivet, og den fandt frem til et lokale på 12 m², hvilket vi dog ikke ville godtage. Derfor fik vi aftalt en besigtigelse af lokalerne på skolen, hvor repræsentanter fra kommunen, arkivudvalget samt arkivkonsulent Richard Bøllund deltog. Turen endte i det gamle hjemmeværnslokale, og med opsætning af nogle skillevægge kunne der her indrettes et arkivlokale på ca. 30 m² med yderligere et depotrum på ca. 8 m² lidt derfra. Lokalerne stod klar i efteråret, og flyttekasserne med arkivalierne blev flyttet ind i arkivet før jul. Udpakningen af arkivalierne er begyndt, og der er indkøbt nyt kontorinventar og EDB-udstyr. Der er lang vej igen, inden vi er helt på plads i det nye arkiv, idet arkivet har mistet mange af de personer, som hjalp til, inden arkivet blev husvild og sat i depot. Arkivet har dog fortsat modtaget enkelte indleveringer, og med de nye lokaler og større synlighed tror vi, at flere får lyst til at aflevere materiale til arkivet fremover. Der har i årets løb også været flere henvendelser til arkivet om oplysninger af forskelligt art, som er blevet besvaret efter bedste evne. 10 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2013. Sydvestjyske Arkiver

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2013. Sydvestjyske Arkiver ISSN: 2246-0764 a r f t y N Nr. 2-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 2-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk:

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Beretning 2014 Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Samarbejdsgrundlag Arkivsamvirket i Vordingborg blev grundlagt i 2007 som et samarbejdsforum for kommunens syv lokalarkiver. Samvirket

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

1, Magne Juhl: Om en jordemoder i Vilslev og Jernved sogne samt om sølvstobe givet til hendes 4 døtre. FRA 1993 side 85-91.

1, Magne Juhl: Om en jordemoder i Vilslev og Jernved sogne samt om sølvstobe givet til hendes 4 døtre. FRA 1993 side 85-91. Oversigt over slægts- og lokalhistoriske arbejder Af Magne Juhl Bøger: A, Personer fra Jernved Sogn. Trykt i 6 bind i 20 eksemplarer. Afleveret til en række arkiver og biblioteker i 2004. Omtalt i bl.a.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere