Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver"

Transkript

1 Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

2 Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske Arkiv 8 Grindsted Lokalhistoriske Arkiv 9 Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv 9 Sdr. Omme Egnsarkiv 10 Stenderup-Kroager Lokalhistoriske Arkiv 11 Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv 11 Esbjerg Kommune 13 Bramming Byhistoriske Arkiv 13 Darum Sognearkiv 13 Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv 14 Esbjerg Byhistoriske Arkiv km Ringkøbing-Skjern Kommune Kort & Matrikelstyrelsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret Varde Kommune Fanø Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Idrætsarkiv 19 Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv 20 Grimstrup Sognearkiv 21 Guldager Sognearkiv 21 Gørding Sognearkiv 22 Historisk Samling fra Besættelsestiden 22 Hjerting Lokalarkiv 25 Hjortlund Sognearkiv 27 Hostrup Sognearkiv 27 Hunderup Sognearkiv 28 Hviding Sognearkiv 28 Jernved Sognearkiv 28 Kalvslund Sognearkiv 29 Ribe Byhistoriske Arkiv 30 Historisk Arkiv i Seem Sogn 31 Skads Sognearkiv 32 Billund Kommune Vejen Kommune Spandet Sognearkiv 32 Vejrup Sognearkiv 32 Vester Nebel Sognearkiv 33 Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn 33 Vilslev Jedsted Sognearkiv 34 Fanø Kommune 35 Sognearkivet i Nordby 35 Sønderho-arkivet 35 Ringkøbing-Skjern Kommune 36 Aadum Sogns Arkiv 36 Varde Kommune 37 Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv 37 Alslev Sognearkiv 38 Ansager Lokalhistoriske Arkiv 39 Billum Lokalhistoriske Arkiv 39 Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv 39 Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv 40 Fåborg Lokalhistoriske Arkiv 41 Horne Sogns Lokalhistoriske Arkiv 42 Janderup Lokalhistoriske Arkiv 43 Næsbjerg Sognearkiv 44 Skovlund Sognearkiv 44 Thorstrup Sognearkiv 45 Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv 45 Varde Lokalhistoriske Arkiv 46 Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv 46 Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv 47 Øse Sognearkiv 47 Årre Lokalhistoriske Arkiv 48 Vejen Kommune 50 Historisk Arkiv for Brørup og Omegn 50 Bække-Veerst Lokalarkiv 51 Lokalhistorisk Arkiv Holsted 53 Hovborg Lokalhistoriske Arkiv 54 Lindknud Lokalhistoriske Arkiv 54 Vejen Lokalhistoriske Arkiv 55 Aastrup Sognearkiv 55 2 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

3 Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2011 Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) Bestyrelsens beretning, aflagt på RALs generalforsamling den 29. marts 2012 Inden vi går over til den ordinære beretning vil jeg udtale mindeord. De gælder Børge O. Andersen fra Tistrup, der døde i slutningen af juli 2011, 89 år gammel. I midten af 1980erne blev han leder af Tistrup Lokalarkiv, og da RAL i 1989 manglede en repræsentant fra den nordlige del af Ribe Amt, blev han nævnt som en god kandidat. Han stillede op, blev valgt og var i de næste fire år som RAL-bestyrelsesmedlem aktiv i vores uddannelsesudvalg. Hans eget kendskab til arkivarbejde var begrænset, da han begyndte i arkivet, så han vidste om nogen, hvor vigtig uddannelse var, og hvor meget det hjalp, når man anvendte generelle, velbeskrevne systemer. Det synspunkt slog kraftigt igennem i uddannelsesudvalget i de år, han var medlem af det. Selv om det måske ikke direkte påvirkede arkivarbejdet, er der grund til at nævne hans samlergen. Privat havde han en imponerende samling kuglepenne, som vi fik lejlighed til at se, når vi holdt bestyrelsesmøder i privaten. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og med mig mindes Børge O. Andersen. Ære være Børge O. Andersen. Det er måske symptomatisk, vi de seneste par år har måttet indlede vore årsmøder med mindeord. Ikke alene er de fleste pionerer blandt arkivfolkene væk, men også efterfølgerne er begyndt at trække sig eller gå på pension. Disse generationsskifter er ikke altid uden problemer, så forhåbentlig har I overvejelser i gang i jeres respektive arkiver for dette helt specielle problem, som jo på et tidspunkt vil ramme os alle: Husk at have/få flere inddraget, så det hele ikke står og falder med én mand/dame. Om 2011 er der at sige, at det takket være opbakning fra arkiverne heldigvis viste sig muligt at fastholde ordningen med arkivkonsulent. Den store bevilling fra amtet er via Kulturministeriet og Esbjerg Kommune blevet overført til konsulentordningen, og hvad der manglede i at udfylde den økonomiske ramme, er blevet betalt af jer arkiver. At vi råder over en konsulent, gør mange ting nemmere. Det gælder ikke mindst hele kursusområdet, som Richard Bøllund assisteret af Uddannelsesudvalget har stort held med. Ikke mange områder i Danmark har så aktiv uddannelsesvirksomhed som vores kreds. Det har bl.a. betydet, at arkiver uden for det tidligere Ribe Amt har søgt om medlemskab, så de kan komme på kursus til medlemspris (konsulenten har de ikke adgang til at trække på uden videre). Det er bestyrelsens håb, I har lyst til at fortsætte med konsulentordningen også i fremtiden. Alene de tekniske udfordringer tilsiger det. Efter megen kursusaktivitet fornemmer jeg, at de fleste RAL-medlemmer om ikke er blevet forelskede i Arkibas4 så i det mindste fortrolige med programmet. Hvad I har oplevet indtil nu, er kun begyndelsen på en længere digitaliseringsrejse husk på, at allerede nu gælder for mange, at findes noget ikke digitalt og på Internettet, eksisterer det slet ikke. Så vante er vi efterhånden blevet til at gå på Internettet og søge, at det er en meget udbredt holdning. Og det bliver kun værre, hvis det er nogen trøst! I bestyrelsen er vi opmærksomme på udviklingen og forsøger uddannelsesmæssigt at ruste jer bedst muligt. Måske skal vi gå skridtet videre, f.eks. finde en ordning med skanning af fotos til rimelige priser, hvis man ikke lige selv har kræfter, teknisk viden, udstyr eller lyst til at binde an med opgaven selv. Der kan være andre, tilsvarende tekniske tilbud, det kan være relevant for RAL at udbyde til medlemmerne en meningstilkendegivelse her i aften kan f.eks. være en måde at give bestyrelsen en måde at arbejde videre på. Egentlig sætter spørgsmålet om digitalisering mange tanker i gang eller som en deltager her fra vores område formulerede det på et af SLAs modulkurser i ledelse:»er den største udfordring ikke aldersgabet mellem os arkiv- Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

4 folk og så den digitale ungdom«? Deri ligger meget stof til eftertanke, for de unge når man ikke med selv det flotteste, originale sort-hvide foto. Det er en udfordring for arkiverne at følge med teknisk og økonomisk, men den største udfordring for os arkivfolk ligger uden tvivl på det mentale område: Hvordan får vi fanget de unges opmærksomhed? Måske er problemet ikke så stort vi har jo så mange materialer i vore samlinger, der ligger lige til højrebenet. Mon ikke I alle i det forgangne år har haft besøg af ikkearkivvante brugere, som med store forventninger er mødt op for at finde historien om deres familie. På fjernsynet har de nemlig med egne øjne set, hvordan man bare går ind i en bygning, hvor der står arkiv på døren, og så går ud igen efter en time og er i familie med både slavehandlere på Guldkysten og mormoner i Utah som man så får betalt en rejse for at opspore historien bag. I lokalarkiverne har vi ikke fjernsynets muligheder for at nå ud til hele landet, men vi har tilsvarende historier, som kan fange lokalt. Og så har vi et billedmateriale, folk elsker at se og hjælpe os med at identificere. Hvorfor ikke også trække på disse muligheder for PR det gamle ord om, at den, der lever skjult, lever godt, holder ikke vand længere. I dag skal man være synlig for at kunne leve og overleve og det gælder ikke mindst lokalarkiverne. Udfordringerne for lokalarkiverne kan også være mere lokale og meget konkrete. En del lokalarkiver holder til i skoler, der er lukket og skal sælges. Hvilke muligheder er der for genhusning det spørgsmål er der ofte ikke svar på. Andre siger: Kan vi ikke bare digitalisere det hele og så smide originalerne (altså arkivalierne) ud? Det er næppe løsningen tænk bare på, at staten netop nu er ved at afslutte indretningen af et nyt rigsarkiv. Statens Arkiver har regnet på prisen af en digitalisering det vil koste det samme som 35 Storebæltsbroer at få sat strøm til samlingerne i Statens Arkiver, og vel vil det ikke koste det samme med lokalarkivernes samlinger, men prisen vil være høj, og der vil være krav til en koncentreret arbejdsindsats i en lang periode. En anden ting er arkivaliernes autencitet. Forhandlingsprotokollerne fra Danmarks første andelsmejeri i Hjedding skal kunne ses i original, og i Åstrup Sognearkiv ligger en enestående bondedagbog, ført at Poul Andersen. Den fortjener også at kunne studeres i originalform. I den digitale verden ser alt ens ud begrebet bog giver ikke megen mening, for alt er flade skærmbilleder. Derfor skal et lokalarkiv også i fremtiden have lokaler, hvor man både kan opbevare originale arkivalier og mødes med folk. Apropos nye lokaler: Det er rart at se, at der gøres brug af arkivkonsulenten i sådanne processer, og at der lyttes til hans råd. Nyindretningen af Nordby Sognearkiv er et godt eksempel herpå. Endnu et eksempel på hjælp, man kan få fra konsulenten og han er også parat til at hjælpe, hvor der måtte være uenighed om og i arkivspørgsmål. Richard Bøllund vil selv fortælle mere detaljeret om sine arbejdsopgaver i 2012, men jeg vil lige nævne en enkelt ting: Arkivernes årsberetninger blev sidste år kun publiceret digitalt. Da vi tilmed kunne få opsætningen lavet i Esbjerg Kommune, blev der sparet mange penge, og der kom flere funktioner med end i en traditionel opsat bog. Også i år vil beretningerne alene blive produceret og formidlet digitalt. Bestyrelsens beretning for 2011 er blevet længere end normalt, så det må være på tide at runde af. Det vil jeg gøre ved på vegne af RALs bestyrelse at takke jer medlemmer for aktiv deltagelse i foreningens forskellige aktiviteter fra kurser og foredrag til generalforsamlingen, der i de fleste foreninger sjældent er et trækplaster. Der skal desuden lyde en stor tak til Richard Bøllund for det store arbejde, han yder for lokalarkiverne i det tidligere Ribe Amt, samt RALs bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde. 4 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

5 Konsulentens beretning Til Indhold Traditioner er godt, men af og til skal man vove sig ud i noget nyt. Det var tilfældet ved sidste års generalforsamling, hvor RAL havde valgt at henlægge mødet på Fanø og byde de fremmødte på»sakkuk«en noget eksotisk og anderledes ret, som der siden er blevet talt en del om. Her i området er det vel kun Fanø, som i kulinarisk henseende skiller sig ud med denne særegne»egnsret«derfor er vi i år vendt tilbage til de traditionelle gule ærter, som med de forskellige varianter, vi efterhånden har været udsat for, må betragtes som en mere universel egnsret. I 2011 sagde vi farvel til en anden, årelang tradition nemlig den trykte udgave af årsberetningerne fra Ribe Amts Lokalarkiver, som hidtil fandtes bagerst i årbogen fra Historisk Samfund samt som små selvstændige tryksager. Trykningen måtte opgives af flere grunde. For det første var skriftstørrelsen så lille, at ingen efterhånden kunne læse dem. For det andet var trykningen af beretningerne efterhånden blevet en dyr affære, og sideantallet ville ikke kunne øges uden ekstraomkostninger. Derfor besluttede RALs bestyrelse at opgive trykningen, men på ingen måde opgive beretningerne. De blev i stedet for i 2011 publiceret på en helt ny måde, hvor man både kunne læse dem på en computerskærm eller printe beretningerne helt eller delvis ud. Den elektroniske publiceringsform har også givet nye interaktive muligheder med klikbare kort og en dynamisk indholdsfortegnelse samt muligheden for at forstørre tekst og billeder på skærmen. Apropos publicering af billeder så stiller det krav til kvalitet og størrelse uanset publiceringsform. Blandet andet i forbindelse med beretningerne, men også i andre sammenhænge kan jeg se, at det af og til kniber med at få skannet billederne i en god kvalitet. Derfor skrev jeg i efteråret en anvisning til at skanne billeder i en bedre kvalitet, som blev bragt i årets sidste nummer af RAL-Nyt samt i et nyhedsbrev for arkiverne i Esbjerg Kommune. Jeg kan i øvrigt meddele, at SLA har indkøbt et antal skannere, og er begyndt at afholde skanningskurser, så man har muligheden for at prøve tingene af i praksis. Jeg er flere gange blevet spurgt, om der ikke også vil blive afholdt den type skannings-kurser i RAL-regi. Det er der ikke umiddelbart planer om. For det første kræver det de tekniske faciliteter og indkøb af et antal skannere, som i løbet af få år bliver forældede. For det andet vil det kun gøre kursisterne klogere på én bestemt type skanner og redigeringsprogram, og da jeg ved, at det er meget forskelligt hardware og software, som benyttes i arkiverne, vil jeg nøjes med de generelle, overordnede anvisninger, man skal være opmærksom på i forbindelse med skanninger. Kursusaktiviteten er fortsat med uformindsket styrke i Arkibas-kurser har der været afholdt otte af i løbet af året et enkelt måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger, ellers er de stort set alle fuldt besatte. Der er mange gengangere på Arkibas-kurserne, idet folk gerne lige vil have tingene genopfrisket, men der kommer også løbende nye folk til i arkiverne, som har brug for uddannelse. Modulkursus 1 i SLAs Arkivuddannelse blev afholdt i Helle-hallen i marts måned med deltagelse af hele 38 personer. Det blev dog overgået af et formidlings-kursus, som blev afholdt i Hjerting i november måned med 59 deltagere. Der blev trangt i den tidligere staldbygning i Hjerting, men det var et godt kursus med gode oplæg af folk fra forskellige arkiver. Der er allerede talt en del om fortsættelse af dette kursus, idet de fleste var tilfredse med formen og indholdet. Der er også nok af nye emner at tage fat på til et eventuelt formidlingskursus 2. Endeligt var der i 2011 et kursus i Esbjerg med introduktion til slægtsforskningskilder, som også var en god og udbytterig aften for de 42 deltagende personer. Af øvrige ting, der er værd at nævne, har året for mit vedkommende, også været præget af mit engagement i Historisk Atlas og i Arkibas. Som medlem af henholdsvis redaktionsudvalg og bestyrelse, har jeg deltaget i flere møder herom på landsplan. For Arkibas s vedkommende har det drejet sig om at forberede ansøgningen, der skal Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

6 skaffe penge til videreudviklingen af Arkibas og til Arkibas.dk, der skal være med til at synliggøre arkivernes registreringer for omverdenen. I løbet af 2011 er denne mulighed allerede opstået, idet arkiver med egen hjemmeside nu kan præsentere deres data via mini-arkibas. Med dannelsen af Foreningen Historisk Atlas i 2011 har arbejdet her bl.a. bestået i at få organiseringen på plads. I redaktionsudvalget har jeg desuden været med til at udforme retningslinjerne for den fremtidige brug og indholdsberigelse på den digitale platform. Derudover har jeg assisteret og fungeret som lokalredaktør for de arkiver i området, som ønsker eller har beriget Historisk Atlas med nye lokaliteter. Historisk Atlas er et tilbud der gælder alle arkiver, så man skal overveje, om man ikke har nogle spændende steder i ens område, der kan skrives en lille, god historie om. Som konsulent har jeg i det forgangne år også været benyttet som»døråbner«for arkiver, der skulle forhandle vanskelige lokaleforhold på plads med kommunen. Her har jeg kunnet bidrage med en skrivelse, som måske har gjort det lettere for arkiverne at få deres ønsker i gennem. Som»udefrakommende«kan det være med til at løsne op, hvis tingene er gået i hårdknude. I Sdr. Omme og Nordby er der i hvert fald fundet tilfredsstillende løsninger på deres lokaleproblemer. Problemer som måske også kan blive aktuelle for flere arkiver i årene fremover, og som nødigt skal stjæle al opmærksomhed og fokus fra det egentlige arkivarbejde. Til sidst vil jeg bare rette en stor tak til RALs bestyrelse, som yder god opbakning til konsulenten, og til alle de arkivfolk, der yder en stor og frivillig indsats for at værne om vores alle sammens lokalhistorie. Linda Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn i samtale med konsulent Richard Bøllund ved RALs generalforsamling den 29. marts 2012 i Skovpavillonen, Holsted. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen. 6 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

7 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver Billund Kommune Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund Tlf.: Åbningstid: Tirsdag kl samt efter aftale Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund Tlf.: / Hjemmeside: har været et godt år. Vi har haft meget at lave og bliver ikke arbejdsløse de første mange år. Vi har haft 62 afleveringer, og 93 besøgende har skrevet sig i gæstebogen. Flere har dog besøgt os uden at skrive. Desuden har vi også fået mange henvendelser via Internettet, efter vi fik vores nye hjemmeside i september. Planerne om at få affotograferet hele den nordlige del byen blev vi ikke færdige med, så det fortsætter næste år. Vi arbejder også med at få skannet vore billeder og få dem, der ikke er taget af pressefotografer, tilføjet vore registreringer. Efter skanningen bliver billederne kopieret til en CD og gemt i to eksemplarer. Af afleveringer var den største fra Menighedsbørnehaven, da den lukkede i maj. Afleveringen indeholdt forhandlingsprotokoller, videoer, billedserier, dias og fotos. Alt er registreret, og hele billedmaterialet er digitaliseret. Af henvendelser kan nævnes en lidt usædvanlig: En dag modtog vi en fra USA, fra en kvinde, der er født og opvokset i sognet, indtil hun var ca. 20 år. Derefter, viste det sig, havde hun virkelig været meget omkring. Henvendelsen gik ud på, om vi havde nogle oplysninger om hendes bedsteforældre. Da vi i et slægtsforskningsprogram har samlet oplysninger om over personer fra sognet, kunne vi give hende oplysninger om bedstemoderen, der er født i sognet, og ud af en slægt, der kan føres tilbage til omkring år Disse oplysninger sendte vi til hende, som til gengæld sendte os en biografi over hende selv to A4 sider samt billeder af hende, familien og deres bolig i USA. Desuden en invitation til at komme forbi, hvis vi kommer på de kanter. I året, der er gået, har vi igen været på banen for at gøre opmærksom på vores arbejde. Vi havde en fin udstilling i februar og marts om kirkerne i sognet, som var en del af Arkivsamvirkets fællesudstilling i Billund-centret. Udstillingen blev besøgt af over 500 gæster og var en stor succes. I juni var vi med på Torvedagen med en udstilling af konfirmationsbilleder, hvor folk kunne sætte navne på. Det blev virkelig noget af et tilløbsstykke, og nu har vi navne på konfirmanderne fra næsten alle årene i perioden I november lavede vi en udstilling i Den Gamle Skole sammen med Lokalhistorisk Forening med emnet»livet i sognet fra 1940 til 1950«. Udstillingen stod året ud Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

8 og blev godt besøgt, også af skoleklasser, så vi har fået et samarbejde med historielærerne på begge skoler. Det er rart, når det lykkes, for det er et stort arbejde at forberede en udstilling. I løbet af året blev vi kontaktet af biblioteket, som ikke længere vil gemme aviserne. Vi sagde ja tak til at overtage dem, og er godt i gang med at klippe det ud af aviserne, som er interessant. Når biblioteket skiller sig af med de indbundne aviser fra tidligere årgange, vil arkivet gerne overtage dem. Filskov Lokalhistoriske Arkiv Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted Åbningstid: Mandag kl samt efter aftale med lederen Leder: Verner Søvang Pedersen, Engdraget 4, Filskov, 7200 Grindsted Tlf.: / Arkivets postadresse: Engdraget 4, Filskov, 7200 Grindsted Det er blevet tiden til, at vi må til at profilere os kraftigere i lokalområdet. Tidligere har det været således, at vores medlemmer og de opkrævede medlemskontingenter er tilgået Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistoriske Forening, uden arkivet har haft mulighed for at få andel i disse kontingenter, og arkivets eneste indtægt har således været tilskuddet fra Billund Kommune. Arkivets bestyrelse har besluttet, at vi skal klare os selv fremover og benytte de muligheder, vi har, for at få tilgang af nye medlemmer i Filskov-området. Vi har stadig en stor mængde materiale efter Åge Jacobsen, der endnu ikke er registreret. Så længe registreringen ikke er fuldendt, er det vanskelig at bruge oplysningerne, der ligger i materialet, men det er vores håb, at vi kan få et par hjælpende hænder fremover, så vi kan få tilendebragt denne opgave og fremover koncentrere os om det løbende indleverede og øvrige aktiviteter. Den 8. juni 2011 var vi inviteret af Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn til at deltage i en udflugt til Vester Palsgaard Skovmuseum. De deltagende fik en rigtig god oplevelse med afsluttende kaffebord. Havde vejret artet sig lidt bedre, havde det været 100%. Man kan vist godt sige, at regnen stod ned i tove så der blev ikke set så meget udendørs af den smukke natur. Efter udflugten til skovmuseet blev vi»pålagt«at arrangere næste års tur, så det skal vi i gang med. Hver mandag formiddag er der blevet arbejdet med opgaverne i arkivet, som også har været åbent for alle den første torsdag i måneden. Der har været flere gæster i løbet af året, så det er blevet til mange gode historier og meget god snak om gamle dage ligesom der har været flere indleveringer året igennem. Arkivet har deltaget i den fælles udstilling i Billundcentret ligesom sidste år. Dette år havde vi valgt temaet:»minkenes indtog i Filskov«. Alle kommunens arkiver deltog i udstillingen med hvert sit emne, så der var mange spændende informationer at hente. Til næste år, i 2012, laver vi en mindeseance ved de to mindesten på Vildkærvej og Brunbjergvej for de nedskudte engelske flyvere. Spejderne fra Filskov FDF deltager, og aftenen sluttes af med kaffebord og et foredrag af forfatteren Erik Knoth, Fredericia. Han har skrevet flere bøger om 2. Verdenskrig og har tillige haft en finger med i den nye film omkring Hvidsten-gruppen, der netop har haft premiere med meget gode anmeldelser. Filskov Skoles 50 års jubilæum markeres også næste år den 8. september Arkivet planlægger at lave en udstilling i multirummet på Filskov Skole med gamle skolebilleder og der laves en gammel skolestue med borde/ bænke, og en lidt nyere med skoleinventar fra rne. Arkivets leder har gennem året været til en del møder i Billund Kommunes Arkivudvalg, som bl.a. gik ind i problematikken om manglende lokaler til arkivet i Sdr. Omme. Arkivudvalget er ligeledes gået ind i sagen om Grindsted Lokalhistoriske Arkiv. Der er truffet aftale med JyskeVestkysten om, at arkiverne i Billund Kommune på skift skal komme med billedmateriale og lokalhistorisk stof (ca. 300 ord) én gang om måneden.»stoffet«vil blive bragt den første søndag hver måned. Når vi skal levere, vil vi formentlig vælge noget om skolejubilæet. Vi har ligeledes gennem året skrevet i det 8 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

9 lokale blad INFO, hvor vi bringer stort og småt om de ting, der rører sig i arkivet. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv Grindsted Bibliotek, Tinghusgade 16, 7200 Grindsted Arkivet er midlertidigt lukket. Det er blevet sagt, at sandheden kun kan skrives anonymt eller posthumt, men som pensionist er man jo i den situation, at der ikke løbes nogen større risiko ved at løfte en flig af sløret. Hvilke overvejelser politikerne gør sig om fremtiden for kommunens lokalarkiver, er der ikke kommet nogen udmelding om. I december måned 2010 traf jeg ved et arrangement oppositionens spidskandidat, som foruden at være 2. viceborgmester også er medlem af børne- og kulturudvalget. Hun lod mig vide, at hun havde fået den fremragende idé, at arkiverne skulle høre under museet. Da jeg for det første altid har ment, at arkiverne skal være selvstændige, og da jeg derudover ikke ser nogen statsstøttet fremtid for det lokale museum, sendte jeg hende dagen efter en mail med mine synspunkter. Jeg fik nu ikke nogen tilbagemelding. Arkivets lokalesituation er endnu uafklaret. Efter i et par år at være blevet holdt hen af kommunen og ikke mindst af skiftende bibliotekschefer, stod det dog ved begyndelsen af 2011 klart, at arkivet ikke får plads i det nye idræts- og kulturcenter. Da et andet arkiv i kommunen stod helt uden lokaler, fik arkiverne et møde i stand med børne- og kulturudvalget. Mødet fik sådan set et nogenlunde fornuftigt forløb. At formanden for børne- og kulturudvalget var af den mening, at arkivets manglende magasinplads kunne løses ved, at arkivet fik plads i museet fjernmagasin, fortalte jo blot, at tingene ikke nødvendigvis bliver nemmere, når udenforstående følger trang til at tilrettelægge detaljerne. I øvrigt mente kulturudvalget, at arkivet kunne blive i de nuværende lokaler. Som det blev fremført af udvalgsformanden:»de nye brugere af bygningen skal tåle arkivet«. Jeg fandt egentlig udfaldet af mødet tilfredsstillende, indtil jeg fra anden side hørte, at udvalgsformanden nu udtalte, at arkivets forbliven i de nuværende bygninger kun var noget, han ville arbejde for. Det fik mig til at mene, at børne- og kulturudvalgets udmelding på mødet vist er af samme værdi som en utæt redningsbåd i rum sø. Som frivillig og ulønnet arkivleder fandt jeg nu tiden inde til at overveje, hvad jeg fremover kunne ønske at bruge mine kræfter på. Livet varer jo ikke evigt. Overvejelserne mundede ud i, at jeg frasagde mig arbejdet som arkivleder. I forståelse med arkivets bestyrelse sendte jeg min opsigelse, og aftalen blev, at jeg skulle fratræde, når arkivet var kommet på andre hænder. I mellemtiden skulle jeg tage mig af det nødvendigste arbejde. Jeg forhørte mig hos arkivets medarbejdere, om én af dem ønskede at overtage hvervet. Det var ikke tilfældet. På grund af formandens sygdom hengik nu nogen tid, men i skrivende stund ser det ud til, at en helt anden kreds vil påtage sig at drive arkivet videre. Vi vil ønske arkivets nye bestyrelse, ledelse og medarbejdere held og lykke med arbejdet. Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl og 3. onsdag hver måned kl Leder: Ditte Kragh, Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig Tlf.: Arkivets postadresse: Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig Hjemmeside: blev et godt år for arkivet i Hejnsvig. Hele året har der været stor interesse i form af mange kontakter både i form af besøg, telefoniske henvendelser, forespørgsler fra hele landet og et stort antal afleveringer. I januar lavede vi en udstilling om de mange gravhøje, der har været i sognet. Mange af dem blev udgravet omkring år 1900 af de såkaldte»vorbassedrenge«, som egentligt burde kaldes»gilbjergdrenge«, som begav sig af med det, mens egnens befolkning hjalp dem med det praktiske det gav en ekstra skilling til karlene og landmændene. Udstillingen havde ca. 90 besøgende den første dag, og fremvisning af vore mange billeder var et tilløbsstykke. Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

10 Rent arbejdsmæssigt går det godt. Arkivet har i årets løb fået to nye medarbejdere, som møder op (næsten) hver onsdag formiddag sammen med de fire-fem andre trofaste medarbejdere, deriblandt arkivets leder siden oprettelsen, Hans Jensen, som stadig gør et stort stykke arbejde, så arkivet har fået ca. 80 % af billederne registreret i Arkibas. Vi håber at blive færdige med billederne i det kommende år sammen med en stor del af arkivalierne, men der skal også være plads til hyggeligt samvær. Sdr. Omme Egnsarkiv Sdr. Omme Skole, Skole Allé 4, 7260 Sdr. Omme Åbningstid: Efter aftale Leder: Hans Møbjerg, Stakrogevej 75, 7260 Sdr. Omme Tlf.: / Billedet viser Karen Jensdatter og Niels Nielsen, Gilbjerggård, som var bedstefar til»vorbassedrengene«. Niels Nielsen døde i 1910, 106 år gammel. Hustruen Karen blev 94 år. Foto: Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv. Der kom mange kommentarer, som vi senere kunne bruge i arkivet. Det gav også utallige henvendelser senere hen, da mange fandt ud af, at de lå inde med billeder og arkivalier, som kunne være interessante for en større kreds. I februar og marts blev der arrangeret en fælles udstilling for kommunens arkiver i Billund-centret. Det var en meget flot og varieret udstilling, hvor vi bidrog med en del af gravhøj-udstillingen. Arkiverne blev enige om, at det samarbejde skal fortsætte i Senere på forsommeren meldte arkivet sig til mini-arkibas. Det medførte, at vores gamle hjemmeside blev skiftet ud med en nyere, da de ikke arbejdede godt sammen. Der er stor søgning på siden, og mange henvendelser er et resultat af folks søgninger i mini-arkibas, da den henvender sig til en større kreds rundt om i landet begyndte med, at arkivet stod i flyttekasser samtidigt med, at der blev kæmpet for at få et nyt lokale stillet til rådighed. Det endte med, at skolen blev pålagt at finde et lokale til arkivet, og den fandt frem til et lokale på 12 m², hvilket vi dog ikke ville godtage. Derfor fik vi aftalt en besigtigelse af lokalerne på skolen, hvor repræsentanter fra kommunen, arkivudvalget samt arkivkonsulent Richard Bøllund deltog. Turen endte i det gamle hjemmeværnslokale, og med opsætning af nogle skillevægge kunne der her indrettes et arkivlokale på ca. 30 m² med yderligere et depotrum på ca. 8 m² lidt derfra. Lokalerne stod klar i efteråret, og flyttekasserne med arkivalierne blev flyttet ind i arkivet før jul. Udpakningen af arkivalierne er begyndt, og der er indkøbt nyt kontorinventar og EDB-udstyr. Der er lang vej igen, inden vi er helt på plads i det nye arkiv, idet arkivet har mistet mange af de personer, som hjalp til, inden arkivet blev husvild og sat i depot. Arkivet har dog fortsat modtaget enkelte indleveringer, og med de nye lokaler og større synlighed tror vi, at flere får lyst til at aflevere materiale til arkivet fremover. Der har i årets løb også været flere henvendelser til arkivet om oplysninger af forskelligt art, som er blevet besvaret efter bedste evne. 10 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2011

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2012. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2012. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2012 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2015 Bestyrelsen Navn Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009 Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2009 NYHEDSBREV 1/2009 Årsmødet: 35 medlemmer

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale ÅRSBERETNING 2012 Indledning Året har været præget af indsamlinger af institutioners arkivalier i forbindelse med nedlægninger og sammenlægninger. Især har skole- og institutionssammenlægninger resulteret

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Transportruter. for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus. Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen

Transportruter. for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus. Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen Transportruter 1 for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen Rutebeskrivelser 2 Rutebeskrivelser 5 ruter, samt Grindsted rute Filskov Fanø 3 3 Ruter køres

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Fælles udstilling for alle arkiver i Rådhushallen april i anledning af Rådhusets 75 års jubilæum:

Fælles udstilling for alle arkiver i Rådhushallen april i anledning af Rådhusets 75 års jubilæum: 1 ÅRSBERETNING for Lokalarkiverne i Aarhus Kommune 2016. udvalgets Sammensætning: Vest: Svend-Erik Christiansen Brabrand-Årslev Lokalhistoriske formand til 1.5.2016. Udtrådt af udvalget Niels Løgager Åby-Åbyhøj

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Reduktion i antallet af afstemningssteder.

Reduktion i antallet af afstemningssteder. Reduktion i antallet af afstemningssteder. Indledning Der fremsættes forslag til reduktion af afstemningssteder på grund af dels udviklingen og anvendelsen af digitale valg, dels vanskeligheder med at

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2016 kl.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2016 kl. Referat Generalforsamling for året 2015 i Egnssamlingens Støtteforening Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2016 kl. 18:00 Dagsorden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens

Læs mere

15. april Generalforsamling i Søby Brunkulsleje, ca. 30 personer deltog.

15. april Generalforsamling i Søby Brunkulsleje, ca. 30 personer deltog. Årsberetning for Arkivsamvirket i Herning Kommune 2015 Der har i 2015 været afholdt følgende kurser: 14. februar Arkibas, registreringer af billeder 28. februar Arkibas, registreringer af arkivalier 22.

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest DGI Sydvest Nyhedsbrev November 2012 Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg Tilmeldingerne til DGI s landsstævne i Esbjerg den 4.-7. juli 2013 strømmer ind. En reduceret pris og kraftig PR indsats

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild.

Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild. Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild. Formandens beretning: Også i år vil jeg indlede med et tilbageblik på de arrangementer

Læs mere