Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver"

Transkript

1 Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

2 Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske Arkiv 7 Grindsted Lokalhistoriske Arkiv 8 Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv 9 Sdr. Omme Egnsarkiv 10 Stenderup-Kroager Lokalhistoriske Arkiv 11 Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv 11 Esbjerg Kommune 12 Bramming Byhistoriske Arkiv 12 Darum Sognearkiv 12 Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv 13 Esbjerg Byhistoriske Arkiv 13 Esbjerg Idrætsarkiv 19 Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv 20 Grimstrup Sognearkiv 20 Guldager Sognearkiv 21 Gørding Sognearkiv 21 Historisk Samling fra Besættelsestiden 22 Hjerting Lokalarkiv 25 Hjortlund Sognearkiv 26 Hostrup Sognearkiv 26 Hunderup Sognearkiv 27 Hviding Sognearkiv 27 Jernved Sognearkiv 27 Kalvslund Sognearkiv 28 Ribe Byhistoriske Arkiv 29 Historisk Arkiv i Seem Sogn 30 Skads Sognearkiv 31 Spandet Sognearkiv 31 Vejrup Sognearkiv 32 Vester Nebel Sognearkiv 32 Lokalhistorisk Arkiv for V. Vedsted Sogn 33 Vilslev Jedsted Sognearkiv 33 Fanø Kommune 34 Sognearkivet i Nordby 34 Sønderho-arkivet 35 Varde Kommune Fanø Kommune Esbjerg Kommune Billund Kommune Vejen Kommune Varde Kommune 36 Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv 36 Alslev Sognearkiv 37 Ansager Lokalhistoriske Arkiv 38 Billum Lokalhistoriske Arkiv 39 Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv 39 Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv 40 Fåborg Lokalhistoriske Arkiv 41 Horne Sogns Lokalhistoriske Arkiv 41 Janderup Lokalhistoriske Arkiv 42 Næsbjerg Sognearkiv 43 Skovlund Sognearkiv 43 Thorstrup Sognearkiv 44 Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv 45 Varde Lokalhistoriske Arkiv 45 V. Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv 47 Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv 47 Øse Sognearkiv 48 Årre Lokalhistoriske Arkiv km Kort & Matrikelstyrelsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret Vejen Kommune 50 Aastrup Sognearkiv 50 Historisk Arkiv for Brørup og Omegn 50 Lokalhistorisk Arkiv Holsted 52 Hovborg Lokalhistoriske Arkiv 53 Lindknud Lokalhistoriske Arkiv 54 2 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2010

3 Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2010 Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) Bestyrelsens beretning Endnu et år er gået, og det er igen blevet tid til at gøre status over et års arbejde i Ribe Amts Lokalarkiver. Et år præget af kursusvirksomhed som altid, og endnu et år præget af eftervirkninger af strukturreformen i Efter årsmødet sidste år konstituerede RALs bestyrelse sig uændret, dvs. med undertegnede som formand, Linda Vesterbæk som næstformand og Jens Erik Starup som kasserer. Anni Skov Christensen og Anne Lorenzen har udgjort RALs uddannelsesudvalg sammen med arkivkonsulent Richard Bøllund. Kursusvirksomheden har igen i år fyldt meget i virksomheden, ikke mindst i forlængelse af indførelsen af Arkibas4 i alle arkiver. Ét er selve indføringen af systemet, et andet er anvendelsen af det, for selv om det i og for sig er ganske enkelt at anvende, bliver det noget mere problematisk, når begreber som proveniens, henvisninger, stedkoder m.m. også skal bringes i anvendelse. Med 59 medlemmer har der derfor ligget en stor udfordring for RAL i at sørge for et løbende tilbud til medlemmerne om uddannelse jeg skal ikke gå nærmere i detaljer, for Richard Bøllund vil selv komme ind på det i sin beretning. Blot vil jeg nævne, at uden RAL var mængden af kursustilbud til lave priser ikke blevet til noget. RAL gør virkelig en forskel for medlemmerne på uddannelsesområdet. Vi er nemlig så heldige at kunne beholde en konsulentordning for arkiverne i det gamle Ribe Amt. Ordningen kom i stand i slutningen af 1980rne takket være en bevilling fra Ribe Amt resten blev betalt af Esbjerg Byhistoriske Arkiv (dvs. Esbjerg Kommune), da tilskuddet fra amtet blev udbetalt dertil. Med amternes nedlæggelse ved strukturreformen i 2007 blev konsulentbevillingen sammen med andre, tilsvarende bevillinger overført til Kulturministeriet i en fireårig periode, og i den mellemliggende tid skulle man så finde ud af om, hvordan det fremtidige system skulle skrues sammen. Detaljer blev afsløret i begyndelsen af 2010 det blev sådan, at samlede beløb over kr. blev overført til staten, beløb under kr. indgik i statens bloktilskud til kommunerne. Tilskuddet til konsulentordningen faldt under kr. det består nemlig af to tilskud: Et løntilskud og et driftstilskud for 2010s vedkommende ca og kr. Med bloktilskudsordningen ligger muligheden for, at kommunerne kan anvende pengene, som de vil, men heldigvis meldte Esbjerg Kommune hurtigt ud, at man ville lade pengene følge det oprindelige formål. Det betød i første omgang, at broderparten af lønsummen var sikret. På den baggrund var det, RAL kontaktede jer medlemmer for at høre, om I var parate til at medfinansiere ordningen, dvs. dække mankoen, da Esbjerg Byhistoriske Arkiv ikke har mulighed for at betale beløbet. Ved en sådan fælles, kollektiv indsats vil vi ikke miste det aktiv, konsulentordningen er for arkiverne. Det var heldigvis bortset fra Vejen Byhistoriske Arkiv alle arkiver i det gamle Ribe Amt med på. Arkiverne i Varde Kommune har foreløbig tegnet sig for ét år. På den baggrund kan konsulentordningen fortsætte uændret. I kan altså ringe som hidtil, få besøg af arkivkonsulenten som før uden det koster. Richard Bøllund har kontor ved siden af mig, og jeg kan høre de mange telefonopkald og på reservation af min bil mærke, at I også gerne vil have hans besøg. Bistanden drejer sig ikke alene om Arkibas, men også lokalespørgsmål. Som en anden udløber af strukturreformen er kommunerne i gang med at lukke skoler og/eller sælge andre offentlige bygninger, som arkiverne typisk har haft til huse i. Derfor er der udfordringer også på dette område. Endvidere er en række af RALs medlemmer aktive bidragsydere til Historisk Atlas, og også den opgave er arkivkonsulenten engageret i og Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

4 arkiverne behjælpelig med. Alt sammen gratisydelser, som ellers skulle være faktureret til det enkelte arkiv, men som der nu er forudbetalt for. Ændringer vil der dog forekomme. Hidtil er arkivernes årsberetninger blevet trykt i Fra Ribe Amt, men da det på grund af et stigende antal arkiver, voksende fortællelyst og øget aktivitet i arkiverne er blevet nødvendigt at sætte teksten med mindre og mindre bogstaver, begyndte der at indkomme klager. At anvende en større skrift ville gøre beretningerne dyrere, og det besluttede RALs bestyrelse ikke at gå ind for. På den baggrund opsagde vi samarbejdet med Historisk Samfund for Ribe Amt m.h.t. arkivernes årsberetninger, så fra 2011 vil de ikke længere foreligge i trykt form, men alene være at finde i en digital udgave på RALs hjemmeside, hvorfra de så kan ses over hele kloden og printes, når der er brug for det. Det vil endvidere påvirke RALs portoregning i positiv retning, at en sådan omlægning har fundet sted porto er og bliver dyr. Om 2010 må det sammenfattende siges, at det har været endnu et godt år på den lokalhistoriske arbejdsmark. På vegne af RALs bestyrelse er der derfor grund til at takke jer medlemmer for aktiv deltagelse i de forskellige aktiviteter selv til sådan noget som generalforsamlingen, der normalt ikke er et trækplaster i foreninger, kan RAL samle en stor skare. Også en tak til RALs bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde samt til Historisk Samfund for Ribe Amt for samarbejdet om udgivelse af arkivernes årsberetninger, som nu ophører. Endelig skal der lyde en stor tak til Richard Bøllund for det store arbejde, han yder for lokalarkiverne i det tidligere Ribe Amt. Konsulentens beretning 2010 har været et godt år ikke mindst fordi det lykkedes at sikre en fortsat konsulentordning efter ophøret af den 4-årige overgangsperiode siden amtets nedlæggelse. Det er rart, at bevillingshaverne stadigvæk har øjne på, at der skal ydes støtte og uddannelse til lokalarkiverne. Samtidigt skal RALs bestyrelse have ros for at have strikket en model sammen, der betyder, at arkiverne i området også fremover har adgang til gratis konsulentbistand. Endeligt har også arkivsamvirkerne i de fem kommuner ryddet en sten af vejen ved at indvilge i at betale et mindre beløb af de sparsomme kommunale tilskud i abonnementsudgift. Dermed slipper det enkelte arkiv for udgiften, og vi undgår det administrative bøvl, hvis der i stedet skulle afregnes efter hvert konsulentbesøg eller -opkald. Konsulentordningen er slet ikke noget, man kan tage for givet og da slet ikke i disse økonomiske trængselstider. Man kan også bare tage et kig rundt i landet. Her er det ikke mange steder, arkiverne er begunstiget af gratis konsulentbistand. I kan også spørge jer selv: Hvorfra ville vi få viden og læring uden RALs kurser? Hvordan ville vores registreringer se ud i Arkibas uden de lokale Arkibaskurser? Hvor skulle vi spørge efter råd og vejledning? Til at tage toppen af disse spørgsmål har der stadig været fuld opmærksomhed på opretholdelsen af de lokale kurser, som der ikke bliver mindre tilstrømning til. Der er næsten altid fuldt besat på de kurser, som afholdes i RAL-regi. Af Arkibas-kurser har der i 2010 været afholdt 11 med tilsammen 80 passerende kursister. Det endda selvom deltagergebyret blev hævet for disse kurser i løbet af Økonomien i kurserne hang ikke sammen længere, og det er bare ikke muligt at holde et deltagergebyr nede på 200,- kr., når der tales heldagskursus inklusiv fuld forplejning. Hvor vi også tidligere kunne låne undervisningslokaler kvit og frit gennem Esbjerg Kommune, er der rimeligvis også kommet en mindre betaling på for dette. Til gengæld har jeg presset på, så der i det benyttede undervisningslokale er blevet opsat en ny router, så det trådløse Internet er med langt færre»klumper«. Det tillader en hurtigere og bedre afvikling af Arkibas4, som dog endnu ikke er helt fejlfrit, men som jeg dog fornemmer, de fleste efterhånden forliger sig godt med. 4 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2010

5 Fra RALs årsmøde 2011 på Fanø, hvor sognepræst Jørn Martinsen, Nordby, efter generalforsamlingen stod for den»åndelige føde«oven på en omgang»sakkuk«- egnsretten fra Fanø. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen. Tilstrømningen til modulkurserne har også været helt overvældende. Det er næsten så, medarbejderne på SLAs sekretariat får skrivekrampe, når de skal udskrive kursusbeviser til deltagerne på kurserne arrangeret af RAL. I 2010 har RAL arrangeret og afholdt to modulkurser i området begge gange i Helle-hallen og begge havde karakter af en form for grundlæggende registreringsuddannelse. Det første modul 2 om de skrevne arkivalier blev afholdt i januar, og det andet modul 3 afholdt i efteråret drejede sig om billeder. Det er min opfattelse, at arkivmedarbejderne får meget ud af disse kurser, som hver især strækker sig over to dage. Der bliver i hvert fald diskuteret lystigt, når deltagerne opdeles i grupper og får nogle spørgsmål med nogle konkrete eksempler fra arkivverdenen. Med næsten 50 deltagere på begge de afholdte modulkurser er det lige før, vi sprænger alle rammer. Noget andet, der sprænger rammer, er Historisk Atlas, som bare ser ud til at vokse og vokse. Det, som begyndte som Historisk Atlas Fyn, og som spredte sig til Syddanmark, er nu ved at blive hele Danmarks Historiske Atlas. Det lader til, at den model for organisering af et ABM-samarbejde, som vi har udviklet her i området, har været til inspiration for øvrige dele af landet. Arkiverne her i området har efterhånden bidraget med en del»prikker«og historiske oplysninger til Historisk Atlas. Det er bl.a. oplysninger om kirker, gårde og landsbyer. Senest er også kommet en hel del søulykker på fra det sydvestjyske område, ligesom der i øjeblikket er ved at blive forfattet nogle tekster om kroer. Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

6 Pt. er det kun arkiverne i Varde, Fanø og Esbjerg kommuner som er formelle samarbejdspartnere i Historisk Atlas, men man kan kun håbe, at de øvrige to kommuner, Billund og Vejen, bliver involveret, så den»bare plet«ned gennem det sydlige Jylland også kan blive fyldt med spændende beskrivelser. Vi kommer ikke uden om, at den digitale platform er vejen ud til omverdenen. Ikke at det kan stå alene, for der laves heldigvis stadigvæk mange gode udstillinger og øvrige formidlingstiltag ude i arkiverne, men vil man for alvor nå ud til masserne, er det i dag via Internettet. Noget af det vi har hørt om i 2010, er udviklingen af mini-arkibas, som kan synliggøre arkivets Arkibas-registreringer for omverdenen. Det er en midlertidig løsning, indtil den landsdækkende Arkibas-side er udviklet, og det kræver også, at arkivet har sin egen hjemmeside. Det er der måske også hjælp til, for som SLA har annonceret, er de på vej med en hjemmesideløsning til lokalarkiverne i et såkaldt CMS-system. Det vil formentligt være klar i løbet af 2011 og er en ting, jeg også holder godt øje med, for er der noget, som trænger til en fornyelse og opdatering, så må det være RALs egen hjemmeside. Jeg skal dog igen fremkomme med en opfordring til at bidrage med nyt til hjemmesiden det kan være diverse nyheder fra arkivet, historiske fortællinger eller andet for det er trods alt indholdet, som er vigtigere end udseendet på hjemmesiden. Nu hvor vi er ved digitalisering, så blev 2010 også året, hvor beretningerne fra RAL for sidste gang udkom på tryk i form af de små grønne hæfter samt i tillæg til årbogen fra Historisk Samfund. Fremover vil beretningerne udkomme elektronisk som pdf-fil eller lignende. Der vil i nær fremtid blive fundet en løsning på det, men uanset hvilken udgivelsesform vil beretningerne fra arkiverne fortsat blive indhentet, redigeret og offentliggjort. Til sidst skal lyde en tak til alle, som har deltaget på kurserne i 2010 og til alle arkiver, som med iver og virkelyst gør arbejdet med lokalarkiverne sjovt, spændende og udfordrende. Ikke mindst en tak til RALs bestyrelse, som inspirerer og er behagelig at arbejde sammen med. Efter generalforsamlingen stod menuen på Fanøs helt specielle egnsret»sakkuk«. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen. 6 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2010

7 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver Billund Kommune diskussioner og udveksling af historier. Det har også affødt afleveringer, da mange af deltagerne gerne ville bidrage til puslespillet om Billunds historie. I forbindelse med Kulturnatten havde vi også en udstilling i Billund Centret med billeder af de huse, vi havde forsøgt at finde om eftermiddagen. Desuden nogle luftfotos af Billund fra forskellige år. Den udstilling blev et sandt tilløbsstykke og skabte igen diskussioner og historier. Det var et fint arrangement. Vi havde planer om at fotografere villaerne i den nordlige del af byen, men det har vi ikke nået, så måske næste år. Det er ikke opgivet. Vi har omorganiseret arkivet, så vi har fået bedre arbejdspladser, men det har taget noget af bordpladsen. Der kommer også flere og flere henvendelser over , og der har vi hjulpet mange med oplysninger. I det hele taget mærker vi stor interesse for vore arkivalier, hvilket gør arbejdet mere spændende. Projekter for det kommende år er en udstilling sammen med de øvrige arkiver i kommunen og indskanning af de over billeder, vi har registreret, samt alle de dias, der dukker op i krogene. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. Tlf.: Åbningstid: Tirsdag kl samt efter aftale Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund Tlf.: ( ) har været et godt år i arkivet. Vi har haft meget at lave og har fået 67 afleveringer. Desuden har 88 besøgende skrevet sig i vores gæstebog, men der har været flere besøg, særlig i forbindelse med Kulturnatten. Ved Kulturnatten var vi om eftermiddagen arrangør af en byvandring, hvor vi forsøgte at finde det Billund, der for længst er forsvundet. Det blev en fin tur med mange deltagere, mange Filskov Lokalhistoriske Arkiv Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted Åbningstid: Mandag kl samt efter aftale med lederen Leder: Verner Søvang Pedersen, Engdraget 4, Filskov, 7200 Grindsted. Tlf.: Arkivets postadresse: Engdraget 4, Filskov, 7200 Grindsted Efter et lidt hektisk forår/forsommer 2010, hvor vores daværende arkivleder lige inden sommerferien tog orlov og over sommeren besluttede sig for at stoppe, har vi forsøgt at»finde vores egne ben«. Årsagen til den tidligere arkivleders beslutning tjener ikke noget formål at komme yderligere ind på her. Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

8 Da den tidligere arkivleder havde afleveret sin nøgle på første møde efter sommerferien, måtte bestyrelsen konstituere sig. Vi var så heldige, at vores suppleant havde deltaget i samtlige møder, og Johs. Antonsen kunne derfor indtræde som nyt bestyrelsesmedlem umiddelbart på mødet. Efter konstitueringen ser arkivets bestyrelse således ud: Verner Søvang Pedersen (formand/arkivleder), Vera Styrbro (næstformand), Hugo Eriksen (kasserer og deltager i det lokale sogneråd/kontaktudvalg), Mary Ottesen og Johs. Antonsen. Eneste problem er, at arkivlederen stadig er på arbejdsmarkedet og derfor har meget svært ved at deltage i møder i dagtimerne, men det klarer de øvrige medlemmer af bestyrelsen uden at kny. Der er god grund til at takke bestyrelsen for en god opbakning, et fantastisk gåpåmod og for den gode stemning, der hersker på vores møder. Der bliver virkeligt gået til den på mandagsmøderne og bestyrelsesmøderne (den 1. torsdag i hver måned) for at finde hoved og hale på de indleverede arkivalier. Det leder frem til: Hvad har arkivet så beskæftiget sig med det seneste halve år? Som tidligere nævnt fik vi et kæmpestort læs arkivalier fra afdøde Aage Jacobsen, og det har været og er noget af et puslespil at få registreret og arkiveret hvad skal gemmes, og hvad skal ikke, er der mulighed for at finde tingene andre steder osv.? Læsset bestod af et utal af kasser og mapper, og der er som nævnt blevet gået til den på mandagsmøderne. De enkelte mapper osv. er nu manuelt registreret, og herefter forestår arbejdet med den nærmere sortering og endelige registrering i edb-systemet. Vi har deltaget i en udstilling om Filskov på centeret i Billund sammen med de øvrige arkiver i kommunen, og vi synes selv, vi havde fået en god lille udstilling op at stå. Den fortalte noget om»den Skæve Bane«, Filskov Kro, Filskov Flyveplads og ellers lidt om Filskov i almindelighed. Jeg er vidende om, at personer helt fra Stuer har været for at se udstillingen og rost den ikke blot Filskovs del, men hele udstillingen i øvrigt. Den 2. marts havde vi Jan Svendsen, journalist og forfatter fra Brande, til et foredrag om sin bog»tørvene triller«og vi fik, sammen med de 36 deltagere, et par hyggelige og fornøjelige timer ud af det. Foredraget var blevet til i samarbejde med Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistorisk Forening (GOSLF) og Naturfredningsforeningen, Grindsted-afdeling. Vi kunne sagtens have været flere mennesker til foredraget. Selv om vi ikke skulle stå for annonceringen, tillod vi os dog at sætte en gratis annonce i vor lokale INFO, og det gav da et par besøgende fra lokalområdet. Filskov Skole har 50 års jubilæum i september 2012, og det vil vi gerne gøre lidt ud af. Vi har gennem året indsamlet skolebilleder, konfirmationsbilleder og øvrigt materiale om skolens tilblivelse osv. Lørdag den 2. april 2011 mellem kl holdt vi åbent og vi fik en del materiale ud over det, vi allerede har. Hvad vi skal lave i anledning af skolens jubilæum, skal vi så efterfølgende have besluttet. Bliver det et skrift, et lille hæfte eller andet? det må omfanget af materialet være med til at bestemme, men en beslutning skal træffes i 2011 umiddelbart inden sommerferien. Vi har et lille problem med at promovere Filskov Lokalhistoriske Arkiv. Når man bliver medlem, er det af GOSLF, og her går kontingentet ligeledes til. Vi arbejder på at finde en løsning, hvor vi selv opkræver kontingent og fører medlemskartotek og så betaler et beløb pr. medlem til GOSLF. Det må kræve en yderligere snak med de involverede personer/foreninger, og vi håber at finde en løsning på det i løbet af Grindsted Lokalhistoriske Arkiv Grindsted Bibliotek, Tinghusgade 16, 7200 Grindsted. Tlf.: Åbningstid: 1. og 3. onsdag hver måned kl (juli måned undtaget) samt efter aftale. Læsestuen er åben i bibliotekets åbningstid Leder: Jens Erik Starup, Horsbølvej 13, 7200 Grindsted. Tlf.: Hjemmeside: For Grindsted Lokalhistoriske Arkiv må 2010 betegnes som et roligt år rent arkivmæssigt. Antallet af afleveringer var 8 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2010

9 Missionshuset i Grindsted, som blev bygget lige vest for kirken i 1915, nedrives og erstattes af et nyt, moderne byggeri. Foto: Jens Erik Starup. beskedent og indeholdt kun en mindre mængde materiale. Hvis man holder sig til antallet af indskrevne i besøgsprotokollen, så havde 35 mennesker slået vejen forbi arkivet i årets løb. Antallet af henvendelser til arkivet via blev til 90. Det daglige gennemsnitlige besøgstal på arkivets hjemmeside var 85. Vi har i 2010 haft fire arrangementer, hvor vi har vist billeder fra arkivets billedsamling. Desuden har vi afholdt et ganske velbesøgt møde, hvor vi fortalte om egnens herregårde. Registreringsarbejdet er fortsat i En stor del af arkivets samling er fra gammel tid registreret på kartotekskort. Dette system er selvfølgelig brugbart, men målet er, at hele samlingen med tiden bliver registreret i Arkibas. Arkivets lokalesituation er her ved årsskiftet endnu uafklaret. I forbindelse med byggeriet af et nyt såkaldt idræts- og kulturcenter i Grindsted har vi i årets løb brugt en del energi på at gøre opmærksom på, at der ved udformningen af dette ikke var tænkt på arkivet. Vi kan konstatere, at vores henvendelser til Billund Kommune enten ikke blev besvaret eller også ikke førte til noget konkret resultat. Vi kan for 2011 håbe, at arkivets lokalesituation bliver afklaret. Under alle omstændigheder har vi behov for mere plads i arkivets magasin. INDSÆTTES: Grindsted.jpg Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl og 3. onsdag hver måned kl Leder: Ditte Kragh, Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig Tlf.: Arkivets postadresse: Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig Hjemmeside: Arkivet har i 2010 haft travlt med oprettelse og overførsel af registreringer fra Arkibas3 til Arkibas4. Fire arkivmedarbejdere har været på de nødvendige Arkibas4 kurser i Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

10 Esbjerg. Alt arbejdet, samtidig med revisionen af data fra Arkibas3, betyder, at vi måske først kan melde helt afsluttet i Et nøjagtigt antal af de samlede indleverede arkivalier i 2010 må vente til næste år pga. sammenblandingen af de to Arkibas-systemer. Fra Grindsted Lokalhistoriske Arkiv har vi modtaget og journaliseret mindst 500 forskellige arkivfonds med alt fra medlemsprotokoller og dokumenter til breve og billeder m.v. Indleveringerne fra Grindsted var fra Hejnsvig Sogn i tiden før Hejnsvig Lokalhistoriske Forening og Sognearkiv blev nemlig først etableret i Indgåede arkivalier og forespørgler via , telefon og ved personlig fremmøde sker næsten hver uge. Arkivet har nu farvefotos af alle gravstenene på Hejnsvig og Vesterhede kirkegårde. Fra Hejnsvig er der i alt 648 gravsten. På listen er opført navne, som kan sorteres alfabetisk eller efter dato og årstal. Den ældst fødte på gravstenene er fra Fra Vesterhede Kirke, som er opført i 1912, har arkivet farvefotos af i alt 350 gravsten. Den ældste er født i Årets emne til Arkivernes Dag var gravhøje i Hejnsvig gl. Sogn, hvilket var en succes. Arkivlokalet var stopfyldt af besøgende, der skulle se udstillingen af billeder. Ifølge optællinger fra omkring år 1900 skulle der have været omkring 200 gravhøje i sognet der er i dag måske stykker tilbage. Resten er gemt i skovområder og mindre forhøjninger pløjet ned af landbruget. Fra museerne på Koldinghus og i Grindsted fik vi fotokopier med billeder og breve om hvor og ved hvilke gravhøje, der var fundet Danefæ. Vores udstilling om gravhøje har også været i Billund Centret sammen med de seks øvrige arkiver i kommunen det var også en succes. Om gravhøjene i Hejnsvig og Vorbasse sogne år 1900 forsøger John Kvist i et hæfte på 11 sider at besvare spørgsmålene om, hvad og hvem Vorbasse-drengene var. Heri er der fyldestgørende oplysninger indsamlet på åstedet ud fra fund af oldsager. En mand, Niels Nielsen, kaldet Niels Gilbjerg fra den lille landsby af samme navn, blev særlig kendt, fordi han opnåede den høje alder af 107 år. Han begyndte så småt at grave i de nærliggende høje. Hans to sønner Jens og Niels delte fødegården. Jens Nielsens søn, Kristian, og hans svoger Jeppe Enemark, der boede nær ved, skal efter sigende have udgravet flere hundrede høje. Gravearbejdet foregik mest om vinteren, og de lejede en række tjenestekarle som hjælpere så fjernt fra som Egtved og Jordrup sogne. Opgravningerne skete i store dele i Jylland. I et opråb fra Nationalmuseet i 1892 skrives, at der var foretaget store højplyndringer på strækningen mellem Lunderskov over Bramming til Esbjerg og ligeledes ved Nr. Snede, hvor gravhøjene samlede sig særlig tæt ved Hærvejen. Efter Søren Kjærs udsagn er der udgravet mindst høje. I de otte nævnte sogne blev der af Nationalmuseet i optegnet følgende: Veerst 60 høje eller højtomter, Bække 140, Lindknud 205, Randbøl 288, Vorbasse 257, Hejnsvig 230, Grindsted 104, Egtved 262 i alt Da ikke alle disse høje er udgravet af Vorbasse-drengene, kan det skønnes, at de har været i andre egne, men hvor? Selv var de yderst tavse med, hvor de færdedes og med hvad, de havde fundet. Uddraget her fortæller lidt om gravrøverne i hæftet om»vorbasse-drengene«, som kan fås på arkivet, kan man læse meget mere om de spændende ting, der blev fundet, og om handel med Danefæ. Heri kan man også læse om opgravede skeletter, drikkelag, købmands-handel, Donslund Mølle, slåskampe osv. Sdr. Omme Egnsarkiv Sdr. Omme Skole, Skole Allé 4, 7260 Sdr. Omme Åbningstid: Efter aftale Leder: Hans Møbjerg, Stakrogevej 75, 7260 Sdr. Omme Tlf.: ( ) Sdr. Omme Egnsarkiv har ingen årsberetning for 2010, da arkivet er sat i depot, og vi ved ikke om, og i så fald hvornår, vi kommer i gang igen. Arkivet blev ca. 1. juli 2010 bedt om at pakke alt ned, og vi fik anvist et sted, hvor vores arkivalier kunne stå i depot. Det betyder, at vi pt. har ca. 50 flyttekasser placeret et sted, hvor det ikke kan lade sig gøre at arbejde eller drive et arkiv. Fra Billund Kommune vil man gerne leve op til aftalen om at stille egnede lokaler til rådighed. Vi fik at vide, at 10 Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver 2010

11 vi kunne få et lokale på skolen. Lokalet blev besigtiget af to fra arkivets bestyrelse sammen med Jens Erik Starup fra Grindsted Lokalhistoriske Arkiv. Lokalet er på ca. 14 m 2, og vi takkede nej til det, da vi ikke mener, det lever op til vores behov. Efterfølgende var hele Arkivudvalget for Billund Kommune til møde med Børne- og Kulturudvalget. Her blev det fortalt, at en løsning var lige om hjørnet, da der på skolen nu var fire-fem lokaler, der kunne komme på tale. Ca. to uger efter kom beskeden, at vi kunne få det først tilbudte lokale på 14 m 2 plus et lille depotrum, et stykke fra det andet lokale! Her står vi nu situationen ser stadig ikke alt for munter ud. Stenderup-Kroager Lokalhistoriske Arkiv Plejecentret Engbo, Storegade 39A, Stenderup-Kroager, 7200 Grindsted Tlf.: Åbningstid: Tirsdag kl samt efter aftale Leder: Finn Eg, Ansager Landevej 31, Krogager, 7200 Grindsted. Tlf.nr.: Registreringsarbejdet er nu fuldt gennemført for alle materialer. Senest er det avisartikler, kort samt lyd- og videooptagelser. Arkivet har haft en ekskursion i Stenderup- Krogager for at efterse fortidsminder. Vi har også lavet en digital lydoptagelse med Henry L. og Marie Madsen. Af indleveringer har vi modtaget en protokol fra Venstrevælgerforeningen 1932, billedmateriale fra familien Jochumsen, konfirmandbilleder (komplet årrække ) samt billedmateriale om tørvegravning. Arkivet har haft 68 besøgende. Flere henvendelser har drejet sig om hjælp og materiale til studerende, slægtsforskere, forfattere m.v. Fra Kort & Matrikelstyrelsen har vi indkøbt matrikelkort for Billund Kommune. Arkivet har afholdt to foredrag i 2010 for henholdsvis en pensionistforening og en aftenhøjskole. Af fremtidige arrangementer planlægger vi en kirkegårdsvandring og et årsskrift for Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv Østergade 18, 6623 Vorbasse Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl samt efter aftale Leder: Jørgen Møller, Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse Tlf.: Arkivets postadresse: Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse Hjemmeside: Også 2010 blev et aktivt år. Udover at vi næsten har fået afviklet den registreringspukkel, som opstod inden vi kunne bruge Arkibas4, har indsatsen i 2010 været præget af arbejde med formidling. I maj måned kunne vi præsentere en udstilling i forbindelse med Vorbasse Biblioteks og Svømmehals 25 års jubilæum. Linjerne blev trukket fra græsrodsarbejdet omkring byggeri af den første idrætshal over Fritidscenter med bibliotek og svømmehal til det store anlæg, der eksisterer i dag med to haller, mødelokaler m.m. Også i maj deltog arkivets repræsentant i TV-Syds udsendelse om Vorbasse. I slutningen af november afholdt vi en fortælleaften om»østergades gamle huse og deres beboere«. Sven Tygesen delte ud af sin enorme viden, så de 85 tilhørere fik et levende indtryk af både mennesker og huse. Den samlede fortælling var så stor, at vi besluttede at gemme anden halvdel til februar Sidst på året forberedte vi en udstilling om Skjoldbjerg Kirke, som kunne markere sin 90-års fødselsdag i januar Året igennem har vi arbejdet på at afdække kunstneren William Johnsens liv og på at registrere hans værker. Dette arbejde er langt fra færdigt. Desuden har vi optaget to video-interviews. I december udgav vi for første gang en lokalhistorisk kalender under overskriften»glimt af det, der var«. Salget gik over al forventning, og på kort tid var alle 250 eksemplarer solgt. Kalenderen har efterfølgende givet meget positiv respons. Undervejs er der også blevet plads til nogle kursusdage. Alt i alt har det været et godt år for arkivet i Vorbasse. Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2014 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2013. Sydvestjyske Arkiver

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2013. Sydvestjyske Arkiver ISSN: 2246-0764 a r f t y N Nr. 2-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 2-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk:

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

1, Magne Juhl: Om en jordemoder i Vilslev og Jernved sogne samt om sølvstobe givet til hendes 4 døtre. FRA 1993 side 85-91.

1, Magne Juhl: Om en jordemoder i Vilslev og Jernved sogne samt om sølvstobe givet til hendes 4 døtre. FRA 1993 side 85-91. Oversigt over slægts- og lokalhistoriske arbejder Af Magne Juhl Bøger: A, Personer fra Jernved Sogn. Trykt i 6 bind i 20 eksemplarer. Afleveret til en række arkiver og biblioteker i 2004. Omtalt i bl.a.

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Beretning 2014 Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Samarbejdsgrundlag Arkivsamvirket i Vordingborg blev grundlagt i 2007 som et samarbejdsforum for kommunens syv lokalarkiver. Samvirket

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere