Naturgassens afløser. Bilag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgassens afløser. Bilag 1"

Transkript

1 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel Mobil Naturgassens afløser Lars Bøgeskov Hyttel Nordjylland Tel Mobil Bilag 1 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax Restriktioner og muligheder for sæsonvarmelagre og anvendelse af grundvand til varmepumper ved fjernvarmeværker i Region Midtjylland MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax Slutrapport, Bilag 1 Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 SJÆLLAND Aggerupvej 1 DK 4330 Hvalsø Tel Fax CVR:

2 Side 2 af 88

3 Indholdsfortegnelse 1 Gennemgang af værkerne i Region Midtjylland Brædstrup Fjernvarme Vildbjerg Varmeværk Ry Varmeværk Rye Kraftvarmeværk Studstrupværket Herningværket Grenå Kraftvarmeværk Energi Randers Ans Fjernvarmeværk Aulum Fjernvarme Bjerringbro Varmeværk Bording Kraftvarme Ikast El- og Varmeforsyning, Isenvad Ikast El- og Varmeforsyning, Ikast Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Brande Fjernvarme Reno Syd, Skanderborg Durup Fjernvarme Effektmarked Ejstrupholm Varmeværk Energigruppen Jylland Engesvang-Moselund Varmeværk Feldborg Kraftvarmeværk Frederiks Varmeværk Fur Kraftvarmeværk Gassum-Hvidsten Kraftvarme Glyngøre Fjernvarme Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Haderup Kraftvarmeværk Hammershøj Fjernvarmeværk Hedensted Fjernvarme Struer forsyning Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Hvam Kraftvarmeværk Hvide Sande Fjernvarme Side 3 af 88

4 1.36 Skive Fjernvarme Karup Varmeværk Klejtrup Varmeværk Klinkby Kraftvarme Kloster Kraftvarmeværk Kølvrå Fjernvarmecentral Lading-Fajstrup Kraftvarmeværk Langå Kraftvarmeværk Laurbjerg Kraftvarmeværk Lem Varmeværk Lemvig Varmeværk Løgstrup Varmeværk Mejlby Kraftvarmeværk Mellerup Kraftvarmeværk Måbjergværket Møldrup Varmeværk Nørre Nissum Kraftvarme Nørre Snede Varmeværk Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk Rask Mølle Varmeværk Ringkøbing Fjernvarmeværk Ringkøbing Fjernvarmeværk (Rindum) Rødkærsbro Fjernvarmeværk Sevel Kraftvarmeværk Fårvang Varmeværk Silkeborg Kraftvarmeværk Skals Kraftvarmeværk Skjern Fjernvarmecentral Spjald Fjernvarmecentral Stoholm Fjernvarmeværk Thorsø Fjernvarmeværk Tim Kraftvarmeværk Troldhede Kraftvarmeværk Tørring Kraftvarmeværk Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Uldbjerg Kraftvarme Viborg Kraftvarme Videbæk Energiforsyning Side 4 af 88

5 1.74 Værum-Ørum Kraftvarmeværk Ørum-Grønbjerg Kraftvarmeværk Ørum Varmeværk Ådum Kraftvarmeværk Side 5 af 88

6 Side 6 af 88

7 1 Gennemgang af værkerne i Region Midtjylland Nærværende bilagsrapport er bilag 1 til hovedrapporten i projektet Naturgassens afløser. I bilaget vurderes mulighederne for at etablere grundvandsvarmepumper i en afstand af 1-2 km fra fjernvarmeværkerne i Region Midtjylland. Analysen er baseret på oplysninger fra Miljøportalen/arealinformation. Alle temaer på de følgende kort benytter følgende signaturer: Side 7 af 88

8 1.1 Brædstrup Fjernvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket ligger i område med drikkevandsinteresser samt nær et nitratfølsomt grundvandsområde. Der er ingen umiddelbar oplysninger om ydelse/kapacitet for boringerne. Geologien er umiddelbart sådan, at der i den nye boring er truffet blandede lagserier af moræneler, grus- og sandlag. Der er tegn på, at det primære grundvandsmagasin er ca meter under terræn i kote ca Området er generelt tilhørende kategorien: Områder med drikkevandsinteresser, men det er ikke kategoriseret som område med særlige drikkevandsinteresser. Området er beliggende tæt på et grundvandsområde, der betegnes som nitratfølsomt, p.g.a. den relativt dårlige beskyttelse af grundvandsmagasinet. Det må på grundlag af ovenstående data formodes, at det vil være muligt at få lov til at anvende grundvand i forbindelse med etablering af et grundvandsvarmepumpe-projekt. Side 8 af 88

9 1.1.2 Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart konfliktende naturinteresser i området Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager Der er ca. 50 meter til grundvandsspejl. Baseret på de ret få data om grundvand, kunne der være mulighed for etablering af en grundvands varmepumpe løsning. Der er blandede lagserier med både ler og smeltevandssand mv. Der er foretaget temperaturresponstest, som viser at en borehulslagerløsning er mulig at etablere, selvom der ikke er 100% optimale jordbundsforhold i relation til varmekapacitet-varmeledningsevne. Side 9 af 88

10 1.2 Vildbjerg Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men grænsende op til område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart konfliktende naturinteresser i nærområdet Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager Der er ca. 2 meter til grundvandsspejl. Der er blandede lagserier med Primært vandmættet smeltevandssand mv. Baseret på grundvand, kunne der være mulighed for etablering af en grundvands varmepumpe løsning. Det terræn nære grundvandsniveau medfører, at det ikke vurderes relevant at etablere sæsonvarmelager som damvarmelager eller borehulslager. Side 10 af 88

11 1.3 Ry Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket ligger i område med drikkevandsinteresser, samt nær et nitratfølsomt vandindvindingsområde. Geologien er umiddelbart sådan, at der i den nye boring er truffet blandede lagserier af moræneler og sandlag. Der er fundet grundvand i ca meters dybde Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i området, som forhindrer anvendelsen. Dog skal der rettes opmærksomhed mod en evt. påvirkningen af moseområdet sydøst for værket Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager De umiddelbare oplysninger om ydelse/kapacitet viser, at der i en af boringerne er prøvepumpet med 10 m 3 /time, hvor der var en vandspejlssænkning på mindre end en meter. Geologien er umiddelbart sådan, at der i den nye boring er truffet blandede lagserier af moræneler i de øverste 5-10 meter og herefter sandlag. Der er fundet grundvand i ca meters dybde. Side 11 af 88

12 Baseret på søvand og evt. grundvand, kunne der også være mulighed for etablering af en grundvands varmepumpe løsning. De umættede sandlag har ikke den bedste varmekapacitet og varmetransmissionsevne, men det er muligt at etablere enten damvarmelager eller borehulslager, hvor borehulslageret vil blive dimensioneret ud fra sandlagenes termodynamiske egenskaber. Side 12 af 88

13 1.4 Rye Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket ligger i et område med drikkevandsinteresser samt i et nitratfølsomt vandindvindingsområde Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i området, som forhindrer anvendelsen. Dog skal man være opmærksom på en evt. påvirkning af vandløbet nordøst for området Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager En del boringer er ført til grundvand relativt tæt på Ry Kraftvarmeværk (inden for meters afstand). Blandt andet har Gl. Rye vandværk tre boringer, ca. 300 meter syd-sydøst for Rye Kraftvarmeværk. Dybden af boringerne i området er mellem ca meter, hvor terrænkoten svinger mellem Ca. 44 DNN til 60 DNN. Boringerne ved Gl. Rye vandværk er prøvepumpet med 56 m 3 pr. time, hvor vandspejlssænkningen er målt til ca. 9 meter. Geologien er umiddelbart sådan, at der i den nye boring er truffet blandede lagserier af moræneler og sandlag. Der er fundet grundvand i ca meters dybde. Side 13 af 88

14 Baseret på grundvand, kunne der være mulighed for etablering af en grund-vands varmepumpe løsning. De umættede lag består primært af sand og grus og selvom det ikke er 100% optimale jordbundsforhold i relation til borehulslager, varmekapacitet og varmeledningsevne er det muligt at etablere et borehulslager eller alternativt et damvarmelager. Baseret på søvand og evt. grundvand, kunne der også være mulighed for etablering af en grundvands varmepumpe løsning. Side 14 af 88

15 1.5 Studstrupværket Beskyttelsesniveau grundvand Området ligger i et område med begrænsede grundvandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i området, som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager Der er store variationer i grundvandsniveauet i området (fra ca. 5 til meter under terræn) og området er præget af primært lerlag i de øverste meter og herunder smeltevandssand. Baseret på de geologiske og hydrogeologiske forhold vil det være muligt at etablere en grundvandsvarmepumpeløsning. Der kan være mulighed for at etablere et borehulslager, hvor specielt de øvre lerlag på op til 20 meters tykkelse vil være relevante. Et damvarmelager vil være mere problematisk pga. de store mængder ler, som kan være vanskelige i relation til udgravning og efterfølgende stabilitet af specielt siderne. Side 15 af 88

16 1.6 Herningværket Beskyttelsesniveau grundvand Ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og grænsende op til nitratfølsomme indvindingsområder mod syd Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i området, som forhindrer anvendelsen. Dog skal man være opmærksom på påvirkningen af moseområderne mod nordvest og øst for værket Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager Grundvandsniveauet i området er generelt ca. 2-4 meter under terræn. Baseret på geologiske og hydrogeologiske forhold vil det være muligt at etablere en grundvandsvarmepumpeløsning. Der er ikke mulighed for at etablere et borehulslager eller damvarmelager. Årsagen er højt grundvandsniveau, som medfører varmetab via grundvandets strømning. Desuden giver grundvandsniveauet uhensigtsmæssige anlægsforhold. Side 16 af 88

17 1.7 Grenå Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i området, som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 2-5 meter under terræn. Der er primært kalksandsten niveauet fra 1-2 meter under terræn og dybere. Der er umiddelbart ikke mulighed for at pumpe tilstrækkelige mængder vand ud fra kalkmagasinet, men der kan være sprækkede lag m.v. som alligevel kan give tilstrækkelige vandmængder. En grundvandsvarmepumpeløsning kan ikke helt udelukkes på grundlag af de foreliggende data. Et borehulslager eller damvarmelager vurderes ikke at være relevant som følge af det terrænnære grundvand. Side 17 af 88

18 1.8 Energi Randers Beskyttelsesniveau grundvand Værket ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i området, som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager Grundvandet i området er terrænnært, specielt i området lige omkring kraftvarmeværket. Der er blandende lagserier af ler og sand ned til ca meter under terræn, herunder træffes kalksand. Grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant evt. baseret på grundvand og havvand fra Randers Fjord. Damvarmelager og borehulslager vil være problematisk dels på grund af høj grundvandsstand og dels på grund af den bynære beliggenhed. Side 18 af 88

19 1.9 Ans Fjernvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Naturværdierne i området knytter sig primært til området omkring Tange Sø Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager Der er grundvand fra ca. 3-5 meter under terræn. Prøvepumpninger til Ans Vandværk viser, at der er en sænkning ved pump-ning med f.eks. 40 m 3 pr. time på ca. 18 meter. Det vil være muligt at anvende en grundvandsvarmepumpeløsning, som en del af varmeforsyningen. Et borehulslager vil være problematisk, men kan dog ikke helt udelukkes. På grund af siltede og lerede lag helt op til 1-2 meter under terræn, vurderes det umiddelbart ikke realistisk at etablere et damvarmelager. Baseret på Tange Sø, kunne der også være mulighed for etablering af en grundvands varmepumpe løsning. Side 19 af 88

20 1.10 Aulum Fjernvarme Beskyttelsesniveau grundvand Området omkring værket og sydvest for værket ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Naturværdierne i området knytter sig primært de våde områder omkring åen umiddelbart nord for værket Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 2-5 meter under terræn. Der er primært kalksandsten i et niveau fra 1-2 meter under terræn og dybere. Der er umiddelbart ikke mulighed for at pumpe tilstrækkelige mængder vand ud fra kalkmagasinet, men der kan være sprækkede lag m.v. som alligevel kan give tilstrækkelige vandmængder, så en grundvandsvarmepumpeløsning kan ikke helt udelukkes på grundlag af de foreliggende data. Et borehulslager eller damvarmelager vurderes ikke at være relevant som følge af det terrænnære grundvand. Side 20 af 88

21 1.11 Bjerringbro Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Området omkring værket er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Området syd for værket nær Gudenåen er udpeget som et område med begrænsede drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Naturværdierne knytter sig til området omkring Gudenåen syd for området. Ved udnyttelse af grundvand i området skal der redegøres for evt. påvirkning af Gudenåens vandføring Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 2-5 meter under terræn. Der er dog ikke tale om et frit magasin men derimod et artesisk magasin der er dækket af op til 50 meter smeltevandsler i området. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant, tidligere prøvepumpninger har vist over 50 m 3 pr. time. Et borehulslager vil ligeledes være interessant at etablere i smeltevandslerlagene, hvorimod det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Side 21 af 88

22 1.12 Bording Kraftvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket er centralt placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser samt i nitratfølsomt indvindingsområde Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturværdier i nærområdet, som forhindrer anvendelsen. Side 22 af 88

23 1.13 Ikast El- og Varmeforsyning, Isenvad Beskyttelsesniveau grundvand Værket er centralt placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Evt. påvirkning af nærliggende vandløb bør undersøges. Side 23 af 88

24 1.14 Ikast El- og Varmeforsyning, Ikast Beskyttelsesniveau grundvand Værket er centralt placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser samt i nitratfølsomt indvindingsområde Beskyttelsesniveau natur Værket er placeret i byområde og der er ikke naturinteresser i nærområdet, som forhindrer udnyttelsen. Side 24 af 88

25 1.15 Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Området er placeret kystnært i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart beskyttet natur i nærområdet, som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 2-4 meter under terræn. Det er et sand magasin uden andre betydende lagserier. Der er i to boringer ved det gamle mejeri prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på 0-3 meter. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant, tidligere prøvepumpninger har vist over 50 m3 pr. time. Et borehulslager vil ikke være interessant at etablere i smeltevandssandlagene, ligesom det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Der er også mulighed for at anvende havvand til en kombineret varmepumpeløsning, hvor havvandet afhængig af muligheder for dybdemæssig placering af vandindtag kan dække en større eller mindre del af fjernvarmen. Side 25 af 88

26 1.16 Brande Fjernvarme Beskyttelsesniveau grundvand Området er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Evt. påvirkning af Brande Å skal undersøges nærmere Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 0-3 meter under terræn. Det er et sand magasin, men med mange lerstriber. Der er i to boringer ved det gamle mejeri prøvepumpet med m3. pr. time med en vandspejlssænkning på 2-4 meter. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Et borehulslager vil ikke være interessant t etablere i smeltevandssandlagene, ligesom det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Side 26 af 88

27 1.17 Reno Syd, Skanderborg Beskyttelsesniveau grundvand Området omkring affaldsforbrændingen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet, som forhindrer udnyttelsen. Side 27 af 88

28 1.18 Durup Fjernvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser og nær nitratfølsomme indvindingsområder. Området syd for byen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen, dog skal påvirkningen af det nærliggende vandløb undersøges Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 0-2 meter under terræn. Det er et sand magasin men det er med mange lerstriber. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Et borehulslager vil ikke være interessant at etablere i smeltevandssandlagene, ligesom det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Side 28 af 88

29 1.19 Effektmarked Beskyttelsesniveau grundvand Området omkring værket er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen. De nærmeste våde naturområder er placeret nord for værket. Side 29 af 88

30 1.20 Ejstrupholm Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Området omkring værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Et område med særlige drikkevandsinteresser er lokaliseret syd for byen Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Det er et sand magasin men med mange silt og lerstriber. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Det bør også indgå i overvejelserne om der evt. er muligt at anvende vand fra Ejstrup Sø til supplement. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca meter. Et borehulslager vil ikke være interessant at etablere i smeltevandssandlagene, ligesom det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Side 30 af 88

31 1.21 Energigruppen Jylland Energigruppen Jylland driver en række fjernvarmeværker i Herning-området. Nedenstående kort viser, at hovedparten af anlæggene er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser, hvilket umiddelbart giver værkerne karakteren 3, svarende til at, det sandsynligvis ikke vil være muligt at placere grundsvandsvarmepumper nær værkerne. Dertil kommer, at de vestligste af værkerne, som kunne være interessante, ligesom de øvrige værker baserer deres energiproduktion på biogas og biomasse jf. nedenstående kort fra Energimidts hjemmeside. Side 31 af 88

32 Kortet viser en oversigt over Energigruppen Jyllands energianlæg i Herning området. Kilde: Side 32 af 88

33 1.22 Engesvang-Moselund Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Området omkring værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser og i et nitratfølsomt indvindingsområde Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Det er et sand magasin men med mange silt og lerstriber. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Det bør også indgå i overvejelserne om det evt. er muligt at anvende vand fra Bølling sø som supplement. Der er prøvepumpet med 5-25 m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca. 2-7 meter. Et borehulslager vil ikke være interessant at etablere i smeltevandssandlagene, ligesom det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Side 33 af 88

34 1.23 Feldborg Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Området omkring værket er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Der er et nitratfølsomt indvindingsområde sydvest for området Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen. Dog skal der redegøres for påvirkningen af nærliggende vandløb med tilhørende engarealer Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 1-3 meter under terræn. Det er et sand magasin med få andre lagstriber af ler og silt. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca. 3-5 meter. Et borehulslager vil ikke være interessant at etablere i smeltevandssandlagene, ligesom det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Side 34 af 88

35 1.24 Frederiks Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen. Side 35 af 88

36 1.25 Fur Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser og grænsende op til område med særlige drikkevandsinteresser mod nord Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 1-2 meter under terræn. Det er et sand magasin med lagserier af ler, som varierer i tykkelse. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca. 4-8 meter. Et borehulslager vil ikke være interessant at etablere i smeltevandssandlagene, ligesom det vil være anlægsmæssigt problematisk at etablere et damvarmelager. Side 36 af 88

37 1.26 Gassum-Hvidsten Kraftvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket er centralt placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen. Side 37 af 88

38 1.27 Glyngøre Fjernvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket er centralt placeret i et område med begrænsede drikkevandsinteresser, grundet risiko for saltvandsindtrængning Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 1-5 meter under terræn. Det er et sand magasin med lagserier af ler, grus, der varierer i tykkelse. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant, evt. også baseret på Limfjorden. Der er prøvepumpet med m3. pr. time med en vandspejlssænkning på ca. 5-7 meter. Et borehulslager vil ikke være interessant at etablere i smeltevandssandlagene. Det vil være muligt at etablere et damvarmelager. Side 38 af 88

39 1.28 Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen, dog skal påvirkningen af nærliggende vandløb undersøges Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Det er et sand magasin med lagserier af ler og grus, som varierer i tykkelse. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca4-20 meter. Der er store lokale variationer både med hensyn til geologi og vandmagasinsydelser. Et borehulslager kan ikke afvises at være relevant på grundlag af de umiddelbare tilgængelige data. Det vil også være muligt at etablere et damvarmelager. Side 39 af 88

40 1.29 Haderup Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 4-8 meter under terræn. Det er et sand magasin med lagserier af ler og grus, som varierer i tykkelse. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca meter. Et borehulslager kan ikke afvises at være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Det vil ikke umiddelbart være hensigtsmæssigt at etablere et damvarmelager pga. den høje grundvandsstand. Side 40 af 88

41 1.30 Hammershøj Fjernvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området nord for byen er klassificeret som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen. Beskyttede eng- og mosearealer er placeret syd for byen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært sand, grus og lidt lerindhold ned til grundvandsmagasinet. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca. 2-3 meter. Et borehulslager kan ikke afvises at være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil også kunne etableres. Side 41 af 88

42 1.31 Hedensted Fjernvarme Nedenstående kort viser placeringen af Daka og Løsning Fjernvarme. Daka leverer overskudsvarme til Løsning Fjernvarme baseret på biomasse. Daka er placeret til venstre på kortet, mens placeringen af Hedensted Fjernvarme ses i kortets højre side Beskyttelsesniveau grundvand Daka er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen. Dog skal påvirkningen af Gesager Å undersøges Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 2-5 meter under terræn. Det er et groft sand/grusmagasin, som starter nede under et lerlag ca meter under terræn. En grundvandsvarmepumpeløsning vil være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca meter. Et borehulslager kan ikke afvises at være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Det vil ikke umiddelbart være hensigtsmæssigt at etablere et damvarmelager pga. de ca. 20 meter ler, silt i de øvre jordlag. Side 42 af 88

43 1.32 Struer forsyning Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser, samt i et nitratfølsomt indvindingsområde Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært sand, ler og silt ned til grundvandsmagasinet som er i ca meters dybde (det er et magasin under tryk). En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant evt. kombineret med en varmepumpe baseret på fjordvand. Der er prøvepumpet med 8-9 m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca. 5-7meter. Der er dog ikke meget friplads i nærheden af varmeværket, men evt. kunne en løsning med anvendelse af fjordvand inddrages. Et borehulslager kan ikke afvises at være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere på grund af de registrerede silt/ler lag i de øvre jordlag. Side 43 af 88

44 1.33 Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser, men på grænsen til et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært sand, ler og silt ned til grundvandsmagasinet som er i ca. 20 meters dybde (det er et magasin under tryk). En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca. 6-18meter. Der er dog ikke meget friplads i nærheden af varmeværket, men evt. kunne inddrages en løsning med anvendelse af fjordvand. Et borehulslager kan ikke afvises at være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere på grund af de registrede silt/ler lag i de øvre jordlag. Side 44 af 88

45 1.34 Hvam Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området syd og øst for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer udnyttelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært sand med lerstriber ned til grundvandsmagasinet. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er prøvepumpet med m 3 pr. time med en vandspejlssænkning på ca meter. Et borehulslager kan ikke afvises at være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil også kunne være hensigtsmæssigt at etablere. Side 45 af 88

46 1.35 Hvide Sande Fjernvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der er udpeget beskyttede hedearealer vest for området, som dog ikke bør forhindre udnyttelsen. Side 46 af 88

47 1.36 Skive Fjernvarme Skive fjernvarme har to værker. Det nordlige er baseret på naturgas og spildolie, mens det sydlige værk anvender træpiller til forgasning Beskyttelsesniveau grundvand Begge værker er placeret i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Begge værker er beliggende i byområde. Dog skal der redegøres for påvirkningen af specielt Karup Å og nærliggende moseområder Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 1-8 meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært sand med lerstriber ned til grundvandsmagasinet. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant, evt. en løsning baseret på både grundvand og fjordvand. Et borehulslager vil umiddelbart ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere som følge af det terrænnære grundvand. Side 47 af 88

48 1.37 Karup Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med begrænsede drikkevandsinteresser grundet nærheden til Karup Å Beskyttelsesniveau natur Der skal redegøres for en evt. påvirkning af Karup Å Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 2-5 meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært sand, med lerstriber ned til grundvandsmagasinet. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant, evt. en løsning baseret på både grundvand og fjordvand. Et borehulslager vil umiddelbart ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere som følge af det terrænnære grundvand. Side 48 af 88

49 1.38 Klejtrup Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området vest for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser, som forhindrer anvendelsen. Dog skal der redegøres for en evt. påvirkning af Skals Å og Klejtrup Sø Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært sand med ler og silt striber ned til grundvandsmagasinet. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant, evt. en løsning baseret på både grundvand og søvand. Et borehulslager vil umiddelbart ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere som følge af det terrænnære grundvand. Side 49 af 88

50 1.39 Klinkby Kraftvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser, som forhindrer anvendelsen. Dog skal der redegøres for en evt. påvirkning af det nærliggende vandløb. Side 50 af 88

51 1.40 Kloster Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Værket grænser op til internationalt naturbeskyttelsesområde omkring Stadil Fjord. Ved grundvandsindvinding i området skal det påvises, at levevilkårene for udpegningsgrundlaget omkring fjorden ikke forringes. Side 51 af 88

52 1.41 Kølvrå Fjernvarmecentral Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser, som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 5-8 meter under terræn. Der er umættede lagserier af primært smeltevandssand. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 5-7 meter. Et borehulslager vil umiddelbart ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere som følge af det terrænnære grundvand. Side 52 af 88

53 1.42 Lading-Fajstrup Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser, som forhindrer anvendelsen. Side 53 af 88

54 1.43 Langå Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Det er udpeget nitratfølsomme vandindvindingsområder vest for værket Beskyttelsesniveau natur Der skal redegøres for mulig påvirkning af vandføringen i Gudenåen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn, meget afhængig af hvor i området der måles. Der er umættede lagserier af primært smeltevandssand. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 2-16 meter. Et borehulslager vil ved en egnet placering med f.eks. 20 meter eller mere til grundvand være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ligeledes kunne etableres. Side 54 af 88

55 1.44 Laurbjerg Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Det er udpeget nitratfølsomme vandindvindingsområder nordvest for værket. Området syd for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser, som forhindrer anvendelsen i området nord for værket Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn, meget afhængig af hvor i området der måles. Der er umættede lagserier af primært smeltevandssand. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med 7-32 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 1-11 meter. Et borehulslager vil ved en egnet placering med f.eks. 20 meter eller mere til grundvand være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige data. Et damvarmelager vil ligeledes kunne etableres. Side 55 af 88

56 1.45 Lem Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 0,5-1 meter under terræn. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 5-15 meter. Et borehulslager vil ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes ikke være hensigtsmæssigt pga. terræn nært grundvandsspejl. Side 56 af 88

57 1.46 Lemvig Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn, afhængig af om det er tæt ved fjorden. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant, evt. grundvand kombineret med fjordvand. Der er foretaget prøvepumpning med op til 150 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 3-10 meter. Et borehulslager vil være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed. Side 57 af 88

58 1.47 Løgstrup Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn, afhængig af om der måles på den vestlige eller østlige del af byen. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 1-10 meter. Et borehulslager vil være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed. Side 58 af 88

59 1.48 Mejlby Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området vest for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet. Dog skal påvirkningen af de nærliggende vådområder undersøges nærmere Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 25 meter under terræn. De umættede lag over grundvandsspejlet består primært af sand, sandet ler og grus. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 4-6 meter. Et borehulslager vil være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed. Side 59 af 88

60 1.49 Mellerup Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser og nær et nitratfølsomt indvindingsområde. Området vest for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Området omkring Randers Fjord øst for værket er udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde, som ikke må påvirkes i negativ retning ved etablering af anlægget Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn, afhængig af om der måles tæt ved fjorden. De umættede lag over grundvandsspejlet består primært af sand. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 1-4 meter. Et borehulslager vil kunne være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed. Side 60 af 88

61 1.50 Måbjergværket Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser og nær nitratfølsomt indvindingsområde Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen. Side 61 af 88

62 1.51 Møldrup Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. De umættede lag over grundvandsspejlet består primært af sand. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med 10 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 1 meter. Et borehulslager vil være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed. Side 62 af 88

63 1.52 Nørre Nissum Kraftvarme Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området sydvest for værket er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. De umættede lag over grundvandsspejlet består primært af ler. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med 8-14 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på 0-2 meter. Et borehulslager vil kunne være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed, men det kan anlægsmæssigt være uhensigtsmæssigt at etablere pga. store lermængder. Side 63 af 88

64 1.53 Nørre Snede Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området øst for værket er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet, som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. De umættede lag over grundvandsspejlet består primært af sand. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med 15 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på ca. 3-4 meter. Et borehulslager vil være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed. Side 64 af 88

65 1.54 Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et nitratfølsomt indvindingsområde med drikkevandsinteresser. Området vest for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. De umættede lag over grundvandsspejlet består primært af sand, med silt og lerstriber. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med 90 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på ca. 16 meter. Et borehulslager vil være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes være en mulighed. Side 65 af 88

66 1.55 Rask Mølle Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området vest for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 2-3 meter under terræn. De umættede lag over grundvandsspejlet består primært af sand, ler og gruslag. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med 32 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på ca. 3 meter. Et borehulslager vil ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes ikke være en mulighed. Side 66 af 88

67 1.56 Ringkøbing Fjernvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 1-3 meter under terræn. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant, evt. kombineret med fjordvand. Der er foretaget prøvepumpning med m 3 pr. time og vandspejlssænkning på ca. 2-4 meter. Et borehulslager vil ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes ikke være en mulighed. Side 67 af 88

68 1.57 Ringkøbing Fjernvarmeværk (Rindum) Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Området øst for værket er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 1-3 meter under terræn. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med ca. 30 m 3 pr. time og vandspejlssænkning på ca. 6 meter. Et borehulslager vil ikke være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil ligeledes ikke være en mulighed. Side 68 af 88

69 1.58 Rødkærsbro Fjernvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca meter under terræn. De umættede lag over grundvandsniveau er primært bestående af sand. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med ca m 3 pr. time og vandspejlssænkning på ca meter. Et borehulslager vil ikke kunne være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil være en mulighed. Side 69 af 88

70 1.59 Sevel Kraftvarmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen. Dog skal der tages hensyn til påvirkningen af det nærliggende vandløb. Side 70 af 88

71 1.60 Fårvang Varmeværk Beskyttelsesniveau grundvand Værket er placeret i et nitratfølsomt indvindingsområde i et område med drikkevandsinteresser Beskyttelsesniveau natur Der ikke umiddelbart naturinteresser i nærområdet som forhindrer anvendelsen Geologi/Hydrogeologi i relation til grundvandsvarmepumpe og sæsonvarmelager I området er grundvandsniveauet ca. 20 meter under terræn. De umættede lag over grundvandsniveau er primært bestående af sand og lerlag. En grundvandsvarmepumpeløsning kan være relevant. Der er foretaget prøvepumpning med ca m 3 pr. time og vandspejlssænkning på ca.1-3 meter. Et borehulslager vil være relevant på grundlag af de umiddelbart tilgængelige grundvandsdata. Et damvarmelager vil også være en mulighed. Side 71 af 88

Varmepumpe som supplement (eller 100%!) Sæsonlager (damvarmelager/borehulslager)

Varmepumpe som supplement (eller 100%!) Sæsonlager (damvarmelager/borehulslager) Varmepumpe og sæsonlager muligheder : Varmepumpe som supplement (eller 100%!) Sæsonlager (damvarmelager/borehulslager) Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Lars Bøgeskov Hyttel 1 77 Fjernvarmeværker

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Maabjerg BioEnergy. mandag den 25. maj 2005

Maabjerg BioEnergy. mandag den 25. maj 2005 Maabjerg BioEnergy mandag den 25. maj 2005 Baggrund / Historie Stigende krav til husdyrproducenter - fordi Det meste af Ringkøbing er udpeget som særligt s fosforfølsomt Der stilles krav om reduktion af

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til

VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Sjoerd og Martine Ydema Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk (sendt til sjoerd.ydema@post.tele.dk)

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage ren jord i råstofgrav på matr.nr. 272 Hønning, Arrild, Tønder Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage ren jord i råstofgrav på matr.nr. 272 Hønning, Arrild, Tønder Kommune. Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej 56 6780 Skærbæk Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: curt.kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76 63 19 22 Dato: 24. november 2010 Journal nr.:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Naturgassens afløser Kortfattet resumé Projektet er støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Kortfattet resumé Projektet er støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Kortfattet resumé Projektet er støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 6 Naturgassens afløser En undersøgelse af mulighederne for at erstatte kedeldrift på naturgasfyrede

Læs mere

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg 20. marts 2015 Sagsnr.: 2015030021 Tlf. direkte: 62259570 energiplaner@naturgas.dk HMN Naturgas I/S' høringssvar

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Søerne 5 målsatte søer i vanddistriktet afvander til Køge Bugt: Gjorslev Møllesø og Dybsø har afløb via Møllerenden og Sigerslev Mose, Ejlemade Sø samt Ulse Sø indgår i Tryggevælde Å-systemet. Tabel 2.9.3

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

-* Ingen radius når beregningsmetode er Iterativ eller BNBO er samlet med andre

-* Ingen radius når beregningsmetode er Iterativ eller BNBO er samlet med andre BILAG 1 Ans 61807 77. 1087 77. 1157 6.00 10.00-16.75-16.45-22.75-26.45 Glacial smeltevandssand Sand mest fint Bunden af magasinet er 10 m under filteret. Iterativ Iterativ 2.24 29.5 19.5 Glacial smeltevandssand

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

I dele af Cowi s rapport omkring sygehusplaceringen er der omkring Aulum stillet tvivl om den nødvendige forbrugskapacitet er tilstede mv.

I dele af Cowi s rapport omkring sygehusplaceringen er der omkring Aulum stillet tvivl om den nødvendige forbrugskapacitet er tilstede mv. Til Regionsrådet i RegionMidtjylland I dele af Cowi s rapport omkring sygehusplaceringen er der omkring Aulum stillet tvivl om den nødvendige forbrugskapacitet er tilstede mv. Som formand for Aulum-Haderup

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum Regionshuset Horsens Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade 87 7171 Uldum Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber. 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg

Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber. 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg Notat Per Alex Sørensen Nordtjylland Mobil +45 4058 2498 pas@planenergi.dk Vedrørende: Dato: Deltagere: Referent: Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding TEKNIK OG MILJØ SØGÅRD ANDELSBRUG AMBA Blåbjergvej 1 7280 Sønder Felding E-mail: sa79@firma.tele.dk Att.: Ole Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding Byggeri,

Læs mere

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Hvordan vil det se ud, hvis vi i højere grad nedsiver?

Hvordan vil det se ud, hvis vi i højere grad nedsiver? Rørcenterdage, Teknologisk Institut, d. 17. og 18. juni 2009 - A1 LAR Lokal afledning af regnvand Hvordan vil det se ud, hvis vi i højere grad nedsiver? Jan Jeppesen (1,2) (1) Alectia A/S, Denmark (2)

Læs mere

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg nr. 79 til Regionplan 2000-2012 Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Viborg Amtsråd Januar 2005 VIBORG AMT - Miljø & Teknik J.nr. 8-52-6-2-10-03 Tillæg nr.79 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldsbehandlingen i regionen. Nedenfor kan du finde telefonnumre, hjemmesider og e- mail adresser på kommunerne

Læs mere

1. anlægget placeres på matrikel nr. 6dz Filskov By, Filskov 2. anlægget omfatter 1 boring etableret til en dybde af 120 meter under terræn

1. anlægget placeres på matrikel nr. 6dz Filskov By, Filskov 2. anlægget omfatter 1 boring etableret til en dybde af 120 meter under terræn Kaj Petersen Stationsvej 13B, Filskov 7200 Grindsted Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 2 boringer 11. nov. 2014 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Læs mere

Forsyning Helsingør Vand A/S

Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Hellebæk Vandværk R I S I K O V U R D E R I N G I F O R H O L D T I L G A M L E D E P O T P Å S K I B S T R U P December 2015 383265-15_v1_Risikovurdering_Skibstrup notat.docx

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Råstofplan 2012. UDKAST! Debatoplæg

Råstofplan 2012. UDKAST! Debatoplæg Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2012 (1-34-76-1-09) Råstofplan 2012 for Region Midtjylland UDKAST! Debatoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperioden løber fra den xx januar xx marts/april

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4 DANICA EJENDOMME NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk GRUNDVANDSHÅNDTERING OG KONTROL I ANLÆGSFASEN ANSØGNING

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk TEKNIK OG MILJØ Knud Rahbek Paarupvej 38 6933 Kibæk Email: hoejlyst@mail.tele.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 806 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-20-14

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Jan Hedegaard Hygildvej 6 Hallundbæk 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1876 Boringens beliggenhed Hygildvej6, 7361 Ejstrupholm (Se

Læs mere

Silkeborg Kommune giver tilladelse til etablering af 2 indvindingsboringer på matr. nr. 2a Tandskov, til vask og vådsortering af råstoffer.

Silkeborg Kommune giver tilladelse til etablering af 2 indvindingsboringer på matr. nr. 2a Tandskov, til vask og vådsortering af råstoffer. #brevflet# #cpr# Morten Bak A/S Tandskovvej 19 8600 Silkeborg 17. marts 2014 Tilladelse til etablering af 2 boringer og indvinding af grundvand til vask af råstoffer til Morten Bak A/S matr. nr. 1ø Tandskov,

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Fokuspunkt 2005 Fokuspunkt Overvågningsområdernes grundvandstypologi I vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2004 "Basisanalyse del 1" er opstillet

Læs mere