Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden årgang Marts 2009 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1"

Transkript

1 Amager Fugleforening Et godt sted at være Din lokale fugleforening siden årgang Marts 2009 Nr. 1

2 Amager Fugleforening Foreningen er stiftet den 23. marts Foreningen er tilknyttet Danske Fugleforeninger Medlemsblad: Oplag 100 stk. Redaktør: John Strange Petersen, Enigheds Allé 1, 2700 Brønshøj Tlf.: Bladet udkommer: 1. marts, 15. maj, 1. september og 1. december. Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest 14 dage før udgivelsen. Artikler anvendt i bladet må gerne viderebringes med angivelse af kilde. Foreningens bestyrelse Formand: Jeff Bech, Ugandavej 125, HF Uganda 11, 2770 Kastrup Tlf.: Næstformand: Bent Hansen. Tlf.: Kasserer: Kamma Hansen. Tlf.: Sekretær: Kate Bruun Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Tina Fey, Jørn Dreier, Henrik Fugl Thomsen Suppleanter: Martin Dreymann, Henrik Bruun Rasmussen Førsteopdræt: Formand Flemming Just. Tlf.: Spidsnæb: Martin Dreymann Krumnæb: Bent Hansen Bibliotek: Grete & Jørn Dreier Webmaster: Jeff Bech, Eddy Dyrkjær Foreningens hjemmeside: 2

3 3

4 Aktivitetskalender marts Klubaften foredrag 2. april Klubaften foredrag 7. maj Klubaften medlemsaften & sommerbanko Maj Besøg hos opdrættere på Amager Juli August Sommertur vi skal ud og se fugle Skovtur turen går til Grøn verden 3. september Klubaften udstillingssnak/tips 13. september Fuglebørs September Udstilling september 1. oktober Klubaften foredrag 5. november Klubaften foredrag 4. december Klubaften juleafslutning m/banko Sidste onsdag i måneden er der fuglecafé på Tømmerupvej OBS! Alle ingredienser til Paul de Nils opmadningsfoder kan fås hos MAXSØ, Islevdalvej 100, 2610 Rødovre. Tlf.:

5 Nyt fra formanden Så er der jo gået et stykke tid siden sidste blad, og der er også sket flere ting i foreningen, og ikke mindst har vi taget hold på et nyt år. Der har været holdt generalforsamling, og der var mødt rigtig mange frem, både til spisningen og selve mødet (referatet kan læses side 9-10). Vi har udvidet bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, og vi har allerede været afholdt det første bestyrelsesmøde, og der kom mange nye forslag til aktiviteter frem, bl.a. opretter vi nogle varietetsgrupper som så kan benytte huset til deres aktiviteter, og der kan blive hjemmebesøg af dyrlægen, flere åbent hus hos medlemmerne, varietetsudstilling, og meget mere, men det vil i blive orienteret om efterhånden som vi får det på plads. Også en stor tak til Mona for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen for at I andre kunne nyde kaffe og kage? Hjemmeside, John har valgt at stoppe med at lave hjemmeside, og der skal da også lyde en stor tak til ham for det store arbejde, han har lagt i hjemmesiden. Vi har så samtidig valgt at starte den nye hjemmeside i en ny udformning, og det er så Eddy & Jeff, der står for den: der kan I se resultatet og kommentarer er altid velkomne, der har fra 1. jan. til 15. feb. været besøgende, så det lover jo en god start. Jeg håber, at I alle vil støtte op om vores kommende aktiviteter, så vi kan få en aktiv forening, hvor det drejer sig om vores hobby nemlig fuglene. Man har også på regionsplan genoptaget møderne, og Kamma og jeg deltog i et møde i 08, det var nu ikke den store oplevelse, men lad os nu se, om ikke det bliver mere interessant den 11. marts, hvor der er et nyt møde. Så er der jo også LDF s Kongres i april på Fyn som iflg. programmet bliver anderledes end det plejer, der deltager for foreningen Bent og Jeff. Og husk at vi jo skal have udstilling/fuglebørs i september, men husk også, at uden hjælpere kan det ikke lade sig gøre. Jeff Bech / Formand Amager Fugleforening et godt sted at være siden 23. marts

6 Ny redaktør Det er jo nok ikke nogen hemmelighed mere, at jeg over de næste par år eller tre afvikler mit fuglehold. Jeg har haft fugle i ca. 50 år, og gennem de sidste par år er interessen faldet markant. Interessen er simpelt hen skiftet til fotografering særlig af fugle i felten og sommerfugle. De fugle, jeg har, får så lov til at gå og hygge sig, til de ikke kan mere (naturlig afgang). Jeg har lavet vores medlemsblad siden 2001, og det har for det meste været sjovt, men de sidste par år er gejsten langsomt sivet ud af mig, så 2009 er mit absolut sidste år som redaktør af medlemsbladet. Hvis der skulle være nogen, der har lyst til at lave vores blad, er du/i velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen John Strange Petersen Silkehale. Admiral. Korttået træløber. 6

7 Sælges: 1,1 Pennat parakit 08 kr. 600,00 1,0 Rødbrystet (Splendid) 07 kr. 200,00 0,1 Stanley 06 kr. 400,00 0,1 Lutino Rosella 07 kr. 450,00 1,0 Elegant 07 kr. 200,00 4,5 Timor Zebrafinker 08 kr. 100 pr. par 5,5 Sivastrilder 08 kr. 100,00 stk. 3 stk. kanelfarvet sølvæb samlet kr. 300,00 1,1 Kapucinersisken 08 kr. 900,00 Købes eller byttes med ovenstående: 0,2 Guldbrystet astrild 0,1 Lille Cubafinke 0,2 Rødbrystet (Splendid) (udfarvet) helst med fast ring 1,1 Mosaik kanarie Kamma & Bent Hansen Tlf

8 Åbent hus i februar Den 7. februar var der som sædvanligt åbent hus hos Jeff, der kunne ses eng. undulater, gedeparakitter og nymfeparakitter. Der var et godt fremmøde, og da vi havde kigget på fugle og unger, så varmede vi os med kaffe, og der var en livlig snak om fugle. FARVECENTRET v/klaus Petersen Amagerbrogade København S Tlf.: Fax SE VORES STORE UDVALG Tapet Maling Træbeskyttelse Automaling Gulvtæpper Gulvvinyl Rullegardiner Persienner VI UDLEJER OGSÅ DAMPANLÆG TAPETBORD GULVSLIBEMASKINE TÆPPEMASKINER 8

9 Amager Fugleforening generalforsamling d Formanden Jeff Bech (JB) bød velkommen og konstaterede, der var 27 stemmeberettigede fremmødt. Punkt 1: Flemming Just (FJ) blev valgt til ordstyrer. FJ Konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indkaldt Punkt 2: Stemmetællere blev Susanne Knudsen (SK) og Tina Fey (TF). Punkt 3: Formandens (JB) beretning. Beretningen var fremsendt til samtlige medlemmer sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. FJ spurgte, om der var noget at indvende til beretningen. John Strange Petersen (JS) roste Fuglemarkedet, det var et stort og flot arbejde af FJ og Martin Dreymann (MD). JS stillede spørgsmålstegn ved, at der stadig ikke var styr på diverse oplysninger om foredragsholder og andre aktiviteter, hverken på de grå sider i Dansk Fuglehold eller i vort eget blad. JB tog det til efterretning. JS ville ønske, at der både i Dansk Fuglehold og vores lokale blad stod mere fyldestgørende om foredrag, samt at der var skrevet af gæster var velkommende. JS mente, at vor nye hjemmeside, som vi har fået pr , ikke var særlig brugervenlig. Hjemmesiden var forvirrende, med alle de roterende muligheder m.m. FJ nu som menigt medlem af foreningen gav JS ret i kritikken. JS efterlyste de nye regler for førsteopdræt. FJ lovede, at førsteopdrætudvalget ville drage omsorg for at de nye førsteopdrætsregler, ville blive fremsendt, så det kunne komme i det lokale blad. JB takkede JS, for det store arbejdede han havde med bladet og hjemmesiden. JB overrakte JS en gave som tak. FJ og MD fik også en gave for det store arbejde med Fuglebørsen. TF forespurgte til udvidelse af bestyrelsen til 7 personer. FJ svarer, at det var fuldt lovlig. Formandens beretning blev herefter vedtaget Punkt 4: Regnskabet var også udsendt inden generalforsamlingen. FJ spurgte om der var spørgsmål hertil. Ole Simonsen (OS) stillede spørgsmål til det store beløb på diverse. Kamma Hansen (KH) svarer at div. består af bestyrelsesmøder, forsikring telefonpenge, reol til huset, Fuglecafe-huset m.m. JB oplyser af forsikringen er afmeldt, da vi har tegnet en ny igennem Dansk Fuglehold. Regnskabet blev herefter godkendt. Punkt 5: Amager Fugleforenings kontingent for 2010 blev ikke forhøjet. Kontingent til DF er kr. 100,00 årligt pr. medlem. 9

10 Punkt 6: Forslag fra bestyrelsen, Nyt stk. 3 til 5 Hvis en eller flere i bestyrelsen under udførelse af foreningens arbejde, bliver erstatningspligtig vil Amager Fugleforening dække udgiften. Forslaget blev sendt til afstemning, det blev enstemmigt vedtaget. Punkt 7: Der var ingen forslag fra medlemmerne. Punkt 8: Valg af bestyrelse: KH medtog genvalg som kasserer. Mona Jensen modtog ikke genvalg Henrik Fugl Thomsen (HFT) blev valgt for 2 år Jørn Dreier (JD) modtog genvalg for 2 år TF blev valgt for 1 år Kate Bruun Rasmussen (KBR) blev valgt for 1 år MD valgt som suppleant for 1 år Henrik Bruun Rasmussen (HBR)blev valgt som suppleant for 1 år. FJ modtog genvalg som revisor for 1 år MD modtog genvalg som revisor for 1 år SK blev valgt som revisor suppleant for 1 år Førsteopdrætsudvalget Første opdrætsudvalget (1 år) FJ modtog genvalg MD modtog genvalg Bent Hansen (BH) modtog genvalg. Punkt 9: Uddeling af AF s førsteopdrætsdiplomer OS fik diplom for Aymaraparakit og Gulsidet Conure BH fik overrakt foreningprisen for FJ afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Ref. Bent Hansen 10

11 Kongelundens Dyreklinik Medicinsk og kirurgisk behandling af mindre husdyr Røntgendiagnostik Bedst tlf.tid Kongelundsvej Kastrup Telefax

12 Mine fugle De sidste par år har jeg efter ynglesæsonen givet mit beskedne bidrag til bladet. Af Johnny Petersen I år (2008) har jeg kun haft to par fugle at yngle med, nemlig de to par jeg scorede præmier med på udstillingen i 2007 brilleamazonerne og de sortkappede caiquer. Træerne vokser ikke ind i himlen, som man siger, men jeg er da glad for de unger, de har givet mig. Amazonerne fik i år kun én unge. Jeg var forvænt med over deres nu fem ynglesæsoner at få hhv. fem-fem-firefem unger og nu i 2008 én unge. Der er heldigvis mange år tilbage i den slags fugle, men som nævnt er jeg glad for, hvad jeg får, og næste år er der en ny sæson Caiquerne mine favoritfugle sjove, nysgerrige, måske lidt vanskeligere end amazonerne. De lagde fire æg i Der kom to unger, og det er det normale i de forløbne sæsoner. Begge arter lever nær Amazonas-floden. Det er et kæmpe område, og der er heller ikke megen lighed mellem disse to arter. Caiquerne størrelse er godt 20 cm og amazonerne lidt større. Amazonernes redekasse har bundmålet 22 x 22 cm og 40 cm i højden. Da de i sin tid fik deres første fem unger, var jeg noget bekymret om nu også kassens bundmål var for lille, men som ungerne voksede, fyldte de hele bunden ud og ved udflyvningen var det fem flotte fugle med flot fjerdragt. Kassen hænger indendørs, og når ungerne forlader reden, varer det en del dage, før de tør vove sig ud i volieren. Jeg fodrer også indendørs, og i den tid hvor ungerne ikke er ude i volieren, er der en basken af en eller to unger, der panisk 12

13 tror, jeg er kommet for at æde dem. Det er da godt, de ikke alle sammen forlader reden på samme tid. Der går mere end en uge fra første til sidste unge er ude. Caique-ungerne er som forældrene ikke så bange af sig, de skal dog lige vænne sig til livet udenfor reden, som de sammen med forældrene overnatter i. Her er også forskellen på de to gøjearter. Caiquerne bruger soverede, så reden er i brug året rundt. En måned senere: Jeg har nu taget caiqueungerne fra, over i en anden voliere og de skal så senere kønstestes, så det bliver muligt at få den ene byttet, så der bliver to par. Jeg har også lige importeret to stk. blommehovedet ædelparakitter fra Jylland. Disse var jeg så heldig at købe både ubeslægtede og kønstestede. Det sparede tid og arbejde sammenlignet med før i tiden, da disse fugle først er udfarvede og kønsvisende i toårsalderen. OBS! Ny hjemmeside OBS! Alle med link til Amager Fugleforening skal være opmærksom på, at den nye adresse er uden bindestreg. Den nye adresse er: 13

14 Anerkendelse af AF førsteopdræt Da der ikke er indløbet protest imod nedennævnte opdræt er disse nu registreret i AF s opdrætsregister som værende førsteopdræt. Fuglenavn: Aymaraparakit Latinsk navn: Bolborhynchus aymara Opdrætter: Ole Simonsen Fuglenavn: Gulsidet conure Latinsk navn: Pyrrhura hypoxantha Opdrætter: Ole Simonsen 14

15 Nyheder i det kommende år Som I kan læse i nyt fra formanden, så vil der komme en del nye tiltag i år. Vi vil oprette varietetsgrupper for div. fuglearter, og så kan man lave nogle aktiviteter som passer netop for dem, så er det muligt at gå mere i dybden. Men det vil selvfølgelig ikke gå ud over de fælles aktiviteter, som vi har i foreningsbygningen, På nuværende tidspunkt starter Eddy & Jeff en undulatgruppe, så hvis du har undulater og vil være med så kontakt Jeff. Hvis du vil være med til at starte en gruppe, så kontakt formanden for at høre nærmere om, hvordan du gør. Der vil også være flere hjemmebesøg, så hvis du vil ha besøg en lørdag eftermiddag i et par timer, så kontakt bestyrelsen. Vi vil til sommer holde en åbent hus dag for alle på Amager. Der vil komme en varietetsudstilling i maj måned. En medlemskonkurrence om opdræt??? Vi vil få moderniseret vores pr.- materiel og få det brugt noget mere. Og i det hele taget vil vi gøre os mere synlige. OG hvis DU har nogle forslag, så kontakt bestyrelsen, så vi kan få det med i vores plan. Bestyrelsen Kontaktpersoner Småfugle Flemming Just tlf Undulater Jeff Bech tlf Parakitter/papegøjer Bent Hansen tlf Bibliotek Grete & Jørn Dreier tlf fordi livet ikke kan tages om! SKOTTEGÅRDEN

16 Malerfirmaet Benny Kessler Vi maler alt * Godt håndværk med laugsgaranti * Rimelige priser * Altid tilbud først * Salg af alle typer maling, direkte fra lager Kontor, værksted og butik RODOSVEJ 6, KØBENHAVN S v/ Amagerbrogade 199 Åbningstider Man., ons., fre.: Tirs., tors., lør.: Lukket 16

17 AF førsteopdræt Nedenstående opdræt er anmeldt til AF s førsteopdrætsudvalg som værende formodet AF førsteopdræt. Fuglenavn: Rødbrystet conure Latinsk navn: Pyrrhura perlata Opdrætter: Bent Hansen Arten har ifølge AF s førsteopdrætsudvalg ikke tidligere været opdrættet og vil såfremt der ikke senest 2 måneder efter offentliggørelsen tilgår opdrætsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protest mod opdrættets rigtighed blive anerkendt som værende AF førsteopdræt. 17

18 Anmeldelse af førsteopdræt til Amager Fugleforening Mener du, at du har et førsteopdræt i foreningen eller på landsplan, skal du kontakte førsteopdrætsudvalget. Udvalget består af: Kontaktpersoner: JUST, tlf Bent Hansen, tlf Martin Dreymann, tlf Udvalget kontaktes når den første unge er gået af reden (på pind). Opdrættet kontrolleres første gang inden ungen/ungerne er 10 dage. Anden gang mellem 30 og 180 dage. Ved første kontrol betales kr. 200 som dækker de udgifter, der er ved opdrætsregistreringen, hvis opdrættet ikke kan godkendes vil kr. 100 blive tilbagebetalt. Har du spørgsmål eller du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte førsteopdrætsudvalget. Regler for præmiering af førsteopdræt revideret foråret 2009 Førsteopdrætsudvalget, bestående af Just, Bent Hansen og Martin Dreymann, har udarbejdet nogle mindre tidssvarende justeringer i teksten om førsteopdræt. Bestyrelsen har haft dem til gennemlæsning og godkendt dem. Nogle få justeringer er: Der skal ikke dokumenteres med fotografering. Førsteopdræt eller forældrene skal så vidt muligt udstilles på førstkommende udstilling i Amager Fugleforening. Førsteopdræt skal først registreres i Amager Fugleforening og efterfølgende år kan det anmeldes til andre foreninger. Ved første kontrol betales kr. 200 til registrering af opdrættet, ved afslag betales kr. 100 tilbage. Den fulde ordlyd af de nye opdrætsregler, gældende fra foråret 2009, kan udleveres ved medlemsmøderne. Førsteopdrætsudvalgets kontaktperson: Just

19 19

20 Amager Fugleforenings FRØ- OG MATERIELINDKØB Det går strygende med opnåede rabatter som tilfalder AFs kasse. I de to sidste mdr. af 2008 var der et ubeskåret tilskud til vores foreningskasse på kr I de to første mdr. af 2009 er der et ubeskåret tilskud på kr Hvis alle AFs medlemmer købte frø og fuglemateriel ville vores foreningskasse få penge til selskabeligheder, udflugter, foredrag, fælles bespisninger, udstillinger, OSV., OSV., OSV. Alt overskud og opnåede rabatter tilfalder AFs kasse ubeskåret. På med tryk på GÆSTELOGIN og efterfølgende på FUGLE, kan du se hvilke frø typer og fuglematerialer, der kan bestilles. Bestilling til Just på eller hvor du kan få oplyst priser eller stille spørgsmål. Når der samlet er bestillinger for kr , er transporten gratis og der kan forhandles rabatter som ubeskåret tilfalder AFs kasse. Når varerne bestilles hos leverandøren, skal betalingen fra jer overføres til Justs konto (kontonummer oplyses af JUST) eller betales kontant, I vil få besked pr. mail eller telefon. Frø kan opvares i tør og opvarmet kælder til I har behov for at bruge jeres frø. Varerne kan I afhente selv eller få udleveret på medlemsmøderne den første torsdag i hver måned efter aftale med Just. Der vil i fremtiden ligge bestillingssedler fremme på medlemsmøderne. Efterfølgende er der nogle priseksempler, men der er mange andre produkter at vælge imellem. Frøene er alle PRESTIGE. TROPEBLANDING avl 1 kg. kr. 15. KANARIE avl 1 kg. kr. 20. UNDULAT avl 1 kg. kr. 15. FUGLEGRIT 1 kg. kr. 10. FUGLESKALLER m/kul 1 kg. kr. 10. TRÆKUL 500 g. kr

21 UNDULAT 25 kg. kr UNDULAT m/vitaminer 25 kg. kr UNDULAT avl. 25 kg. kr KANARIE ekstra 25 kg. kr KANARIE m/vitaminer 25 kg. kr KANARIE, avl u/raps 25 kg. kr. 304 VOLIEREBLANDING 25 kg. kr SKOVFUGLEBLANDING u/raps 25 kg. kr VILD/UKRUDTSBLANDING 15 kg. kr PARAKIT m/sol. 25 kg. kr PARAKIT u/sol. 25 kg. kr PAPEGØJE avl. 20 kg. kr PAPEGØJE m/nød. 15 kg. kr AUSTRALSKE PRAGTFINKER 20 kg. kr AFRIKANSKE PRAGTFINKER 20 kg. kr EUROPÆISKE FINKER 20 kg. kr FINKEBLANDING 25 kg. kr SISKEN EKSTRA 15 kg. kr TROPEBLANDING 25 kg. kr TROPEBLANDING avl. 25 kg. kr INSECT PATEE 2 kg. kr UNI PATE Premium 5 kg. kr UNIPATE 5 kg. kr Hjælp jer selv med kvalitetsfrø og hjælp Amager Fugleforenings økonomi. JUST

22 Opdræt af nymfeparakitter i mange varieteter. Jeff Bech Kamerunvej 4, 2770 Kastrup tlf.: Rødkappet parakit Rødbrystet græsparakit Svaleparakitter Rødbrystet turkis Bourkes græsparakit Aymara parakit Undulater Tropefugle Bent Hansen Tlf GUMSE-UNDULATER Opdræt af udstillingsundulater Normaltegnede, Isabel, Skyggevinget Mine undulater bliver ringmærket med DUK-ring, da jeg er medlem af Dansk Undulat Klub. Tina Fey Tlf.: Nordiske fugle SiskNer Finker Dværgduer Hvide vagtler JUST % rabat til AF-medlemmer Opdræt af udstillingsundulater Mona Jensen Opdræt af udstillingsundulater i mange varieteter. Jeff Bech Kamerunvej 4, 2770 Kastrup tlf.: GOULDSAMADINER Flere forskellige slags JUST % rabat til AF-medlemmer Rosella parakitter Dværgpapegøjer Dion Nielsen

23 23

24 Medlemsmøderne afholdes på: Amager Landevej 71 Fuglecafeen findes på: Tømmerupvej 34 Kontingent Kontingent Indmeldelsesgebyr 25 kr. 25 kr. Junior (indtil 16 år) 200 kr. 225 kr. Pensionist (65 år) 200 kr. 225 kr. Pensionist-ægtepar 225 kr. 250 kr. Senior 275 kr. 300 kr. Familie 325 kr. 350 kr. ANNONCEPRISER /1 side (185x120 mm) kr. 150,- pr. blad (4 blade kr. 600,-) 1/2 side (92,5x120 mm) kr. 75,- pr. blad (4 blade kr. 300,-) 1/4 side (46,25x120 mm) kr. 50,- pr. blad (4 blade kr. 200,-) Yderligere oplysninger hos Jeff Bech, tlf eller Bent Hansen, tlf Næste blad kommer i midten af maj

Et godt sted at være

Et godt sted at være Amager Fugleforening Et godt sted at være Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang December 2009 Nr. 4 Amager Fugleforening Foreningen er stiftet den 23. marts 1953. Foreningen er tilknyttet Danske

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2015 Jun. Jul. Aug. 47. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2015 Jun. Jul. Aug. 47. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 2-2015 Jun. Jul. Aug. 47. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 VAT 10. 2. 2005 Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 11 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

40. Årgang 2015 Feb. Nr. 1

40. Årgang 2015 Feb. Nr. 1 Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Feb. Nr. 1 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Bestyrelsen: Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail:

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere