Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden årgang Marts 2009 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1"

Transkript

1 Amager Fugleforening Et godt sted at være Din lokale fugleforening siden årgang Marts 2009 Nr. 1

2 Amager Fugleforening Foreningen er stiftet den 23. marts Foreningen er tilknyttet Danske Fugleforeninger Medlemsblad: Oplag 100 stk. Redaktør: John Strange Petersen, Enigheds Allé 1, 2700 Brønshøj Tlf.: Bladet udkommer: 1. marts, 15. maj, 1. september og 1. december. Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest 14 dage før udgivelsen. Artikler anvendt i bladet må gerne viderebringes med angivelse af kilde. Foreningens bestyrelse Formand: Jeff Bech, Ugandavej 125, HF Uganda 11, 2770 Kastrup Tlf.: Næstformand: Bent Hansen. Tlf.: Kasserer: Kamma Hansen. Tlf.: Sekretær: Kate Bruun Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Tina Fey, Jørn Dreier, Henrik Fugl Thomsen Suppleanter: Martin Dreymann, Henrik Bruun Rasmussen Førsteopdræt: Formand Flemming Just. Tlf.: Spidsnæb: Martin Dreymann Krumnæb: Bent Hansen Bibliotek: Grete & Jørn Dreier Webmaster: Jeff Bech, Eddy Dyrkjær Foreningens hjemmeside: 2

3 3

4 Aktivitetskalender marts Klubaften foredrag 2. april Klubaften foredrag 7. maj Klubaften medlemsaften & sommerbanko Maj Besøg hos opdrættere på Amager Juli August Sommertur vi skal ud og se fugle Skovtur turen går til Grøn verden 3. september Klubaften udstillingssnak/tips 13. september Fuglebørs September Udstilling september 1. oktober Klubaften foredrag 5. november Klubaften foredrag 4. december Klubaften juleafslutning m/banko Sidste onsdag i måneden er der fuglecafé på Tømmerupvej OBS! Alle ingredienser til Paul de Nils opmadningsfoder kan fås hos MAXSØ, Islevdalvej 100, 2610 Rødovre. Tlf.:

5 Nyt fra formanden Så er der jo gået et stykke tid siden sidste blad, og der er også sket flere ting i foreningen, og ikke mindst har vi taget hold på et nyt år. Der har været holdt generalforsamling, og der var mødt rigtig mange frem, både til spisningen og selve mødet (referatet kan læses side 9-10). Vi har udvidet bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, og vi har allerede været afholdt det første bestyrelsesmøde, og der kom mange nye forslag til aktiviteter frem, bl.a. opretter vi nogle varietetsgrupper som så kan benytte huset til deres aktiviteter, og der kan blive hjemmebesøg af dyrlægen, flere åbent hus hos medlemmerne, varietetsudstilling, og meget mere, men det vil i blive orienteret om efterhånden som vi får det på plads. Også en stor tak til Mona for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen for at I andre kunne nyde kaffe og kage? Hjemmeside, John har valgt at stoppe med at lave hjemmeside, og der skal da også lyde en stor tak til ham for det store arbejde, han har lagt i hjemmesiden. Vi har så samtidig valgt at starte den nye hjemmeside i en ny udformning, og det er så Eddy & Jeff, der står for den: der kan I se resultatet og kommentarer er altid velkomne, der har fra 1. jan. til 15. feb. været besøgende, så det lover jo en god start. Jeg håber, at I alle vil støtte op om vores kommende aktiviteter, så vi kan få en aktiv forening, hvor det drejer sig om vores hobby nemlig fuglene. Man har også på regionsplan genoptaget møderne, og Kamma og jeg deltog i et møde i 08, det var nu ikke den store oplevelse, men lad os nu se, om ikke det bliver mere interessant den 11. marts, hvor der er et nyt møde. Så er der jo også LDF s Kongres i april på Fyn som iflg. programmet bliver anderledes end det plejer, der deltager for foreningen Bent og Jeff. Og husk at vi jo skal have udstilling/fuglebørs i september, men husk også, at uden hjælpere kan det ikke lade sig gøre. Jeff Bech / Formand Amager Fugleforening et godt sted at være siden 23. marts

6 Ny redaktør Det er jo nok ikke nogen hemmelighed mere, at jeg over de næste par år eller tre afvikler mit fuglehold. Jeg har haft fugle i ca. 50 år, og gennem de sidste par år er interessen faldet markant. Interessen er simpelt hen skiftet til fotografering særlig af fugle i felten og sommerfugle. De fugle, jeg har, får så lov til at gå og hygge sig, til de ikke kan mere (naturlig afgang). Jeg har lavet vores medlemsblad siden 2001, og det har for det meste været sjovt, men de sidste par år er gejsten langsomt sivet ud af mig, så 2009 er mit absolut sidste år som redaktør af medlemsbladet. Hvis der skulle være nogen, der har lyst til at lave vores blad, er du/i velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen John Strange Petersen Silkehale. Admiral. Korttået træløber. 6

7 Sælges: 1,1 Pennat parakit 08 kr. 600,00 1,0 Rødbrystet (Splendid) 07 kr. 200,00 0,1 Stanley 06 kr. 400,00 0,1 Lutino Rosella 07 kr. 450,00 1,0 Elegant 07 kr. 200,00 4,5 Timor Zebrafinker 08 kr. 100 pr. par 5,5 Sivastrilder 08 kr. 100,00 stk. 3 stk. kanelfarvet sølvæb samlet kr. 300,00 1,1 Kapucinersisken 08 kr. 900,00 Købes eller byttes med ovenstående: 0,2 Guldbrystet astrild 0,1 Lille Cubafinke 0,2 Rødbrystet (Splendid) (udfarvet) helst med fast ring 1,1 Mosaik kanarie Kamma & Bent Hansen Tlf

8 Åbent hus i februar Den 7. februar var der som sædvanligt åbent hus hos Jeff, der kunne ses eng. undulater, gedeparakitter og nymfeparakitter. Der var et godt fremmøde, og da vi havde kigget på fugle og unger, så varmede vi os med kaffe, og der var en livlig snak om fugle. FARVECENTRET v/klaus Petersen Amagerbrogade København S Tlf.: Fax SE VORES STORE UDVALG Tapet Maling Træbeskyttelse Automaling Gulvtæpper Gulvvinyl Rullegardiner Persienner VI UDLEJER OGSÅ DAMPANLÆG TAPETBORD GULVSLIBEMASKINE TÆPPEMASKINER 8

9 Amager Fugleforening generalforsamling d Formanden Jeff Bech (JB) bød velkommen og konstaterede, der var 27 stemmeberettigede fremmødt. Punkt 1: Flemming Just (FJ) blev valgt til ordstyrer. FJ Konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indkaldt Punkt 2: Stemmetællere blev Susanne Knudsen (SK) og Tina Fey (TF). Punkt 3: Formandens (JB) beretning. Beretningen var fremsendt til samtlige medlemmer sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. FJ spurgte, om der var noget at indvende til beretningen. John Strange Petersen (JS) roste Fuglemarkedet, det var et stort og flot arbejde af FJ og Martin Dreymann (MD). JS stillede spørgsmålstegn ved, at der stadig ikke var styr på diverse oplysninger om foredragsholder og andre aktiviteter, hverken på de grå sider i Dansk Fuglehold eller i vort eget blad. JB tog det til efterretning. JS ville ønske, at der både i Dansk Fuglehold og vores lokale blad stod mere fyldestgørende om foredrag, samt at der var skrevet af gæster var velkommende. JS mente, at vor nye hjemmeside, som vi har fået pr , ikke var særlig brugervenlig. Hjemmesiden var forvirrende, med alle de roterende muligheder m.m. FJ nu som menigt medlem af foreningen gav JS ret i kritikken. JS efterlyste de nye regler for førsteopdræt. FJ lovede, at førsteopdrætudvalget ville drage omsorg for at de nye førsteopdrætsregler, ville blive fremsendt, så det kunne komme i det lokale blad. JB takkede JS, for det store arbejdede han havde med bladet og hjemmesiden. JB overrakte JS en gave som tak. FJ og MD fik også en gave for det store arbejde med Fuglebørsen. TF forespurgte til udvidelse af bestyrelsen til 7 personer. FJ svarer, at det var fuldt lovlig. Formandens beretning blev herefter vedtaget Punkt 4: Regnskabet var også udsendt inden generalforsamlingen. FJ spurgte om der var spørgsmål hertil. Ole Simonsen (OS) stillede spørgsmål til det store beløb på diverse. Kamma Hansen (KH) svarer at div. består af bestyrelsesmøder, forsikring telefonpenge, reol til huset, Fuglecafe-huset m.m. JB oplyser af forsikringen er afmeldt, da vi har tegnet en ny igennem Dansk Fuglehold. Regnskabet blev herefter godkendt. Punkt 5: Amager Fugleforenings kontingent for 2010 blev ikke forhøjet. Kontingent til DF er kr. 100,00 årligt pr. medlem. 9

10 Punkt 6: Forslag fra bestyrelsen, Nyt stk. 3 til 5 Hvis en eller flere i bestyrelsen under udførelse af foreningens arbejde, bliver erstatningspligtig vil Amager Fugleforening dække udgiften. Forslaget blev sendt til afstemning, det blev enstemmigt vedtaget. Punkt 7: Der var ingen forslag fra medlemmerne. Punkt 8: Valg af bestyrelse: KH medtog genvalg som kasserer. Mona Jensen modtog ikke genvalg Henrik Fugl Thomsen (HFT) blev valgt for 2 år Jørn Dreier (JD) modtog genvalg for 2 år TF blev valgt for 1 år Kate Bruun Rasmussen (KBR) blev valgt for 1 år MD valgt som suppleant for 1 år Henrik Bruun Rasmussen (HBR)blev valgt som suppleant for 1 år. FJ modtog genvalg som revisor for 1 år MD modtog genvalg som revisor for 1 år SK blev valgt som revisor suppleant for 1 år Førsteopdrætsudvalget Første opdrætsudvalget (1 år) FJ modtog genvalg MD modtog genvalg Bent Hansen (BH) modtog genvalg. Punkt 9: Uddeling af AF s førsteopdrætsdiplomer OS fik diplom for Aymaraparakit og Gulsidet Conure BH fik overrakt foreningprisen for FJ afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Ref. Bent Hansen 10

11 Kongelundens Dyreklinik Medicinsk og kirurgisk behandling af mindre husdyr Røntgendiagnostik Bedst tlf.tid Kongelundsvej Kastrup Telefax

12 Mine fugle De sidste par år har jeg efter ynglesæsonen givet mit beskedne bidrag til bladet. Af Johnny Petersen I år (2008) har jeg kun haft to par fugle at yngle med, nemlig de to par jeg scorede præmier med på udstillingen i 2007 brilleamazonerne og de sortkappede caiquer. Træerne vokser ikke ind i himlen, som man siger, men jeg er da glad for de unger, de har givet mig. Amazonerne fik i år kun én unge. Jeg var forvænt med over deres nu fem ynglesæsoner at få hhv. fem-fem-firefem unger og nu i 2008 én unge. Der er heldigvis mange år tilbage i den slags fugle, men som nævnt er jeg glad for, hvad jeg får, og næste år er der en ny sæson Caiquerne mine favoritfugle sjove, nysgerrige, måske lidt vanskeligere end amazonerne. De lagde fire æg i Der kom to unger, og det er det normale i de forløbne sæsoner. Begge arter lever nær Amazonas-floden. Det er et kæmpe område, og der er heller ikke megen lighed mellem disse to arter. Caiquerne størrelse er godt 20 cm og amazonerne lidt større. Amazonernes redekasse har bundmålet 22 x 22 cm og 40 cm i højden. Da de i sin tid fik deres første fem unger, var jeg noget bekymret om nu også kassens bundmål var for lille, men som ungerne voksede, fyldte de hele bunden ud og ved udflyvningen var det fem flotte fugle med flot fjerdragt. Kassen hænger indendørs, og når ungerne forlader reden, varer det en del dage, før de tør vove sig ud i volieren. Jeg fodrer også indendørs, og i den tid hvor ungerne ikke er ude i volieren, er der en basken af en eller to unger, der panisk 12

13 tror, jeg er kommet for at æde dem. Det er da godt, de ikke alle sammen forlader reden på samme tid. Der går mere end en uge fra første til sidste unge er ude. Caique-ungerne er som forældrene ikke så bange af sig, de skal dog lige vænne sig til livet udenfor reden, som de sammen med forældrene overnatter i. Her er også forskellen på de to gøjearter. Caiquerne bruger soverede, så reden er i brug året rundt. En måned senere: Jeg har nu taget caiqueungerne fra, over i en anden voliere og de skal så senere kønstestes, så det bliver muligt at få den ene byttet, så der bliver to par. Jeg har også lige importeret to stk. blommehovedet ædelparakitter fra Jylland. Disse var jeg så heldig at købe både ubeslægtede og kønstestede. Det sparede tid og arbejde sammenlignet med før i tiden, da disse fugle først er udfarvede og kønsvisende i toårsalderen. OBS! Ny hjemmeside OBS! Alle med link til Amager Fugleforening skal være opmærksom på, at den nye adresse er uden bindestreg. Den nye adresse er: 13

14 Anerkendelse af AF førsteopdræt Da der ikke er indløbet protest imod nedennævnte opdræt er disse nu registreret i AF s opdrætsregister som værende førsteopdræt. Fuglenavn: Aymaraparakit Latinsk navn: Bolborhynchus aymara Opdrætter: Ole Simonsen Fuglenavn: Gulsidet conure Latinsk navn: Pyrrhura hypoxantha Opdrætter: Ole Simonsen 14

15 Nyheder i det kommende år Som I kan læse i nyt fra formanden, så vil der komme en del nye tiltag i år. Vi vil oprette varietetsgrupper for div. fuglearter, og så kan man lave nogle aktiviteter som passer netop for dem, så er det muligt at gå mere i dybden. Men det vil selvfølgelig ikke gå ud over de fælles aktiviteter, som vi har i foreningsbygningen, På nuværende tidspunkt starter Eddy & Jeff en undulatgruppe, så hvis du har undulater og vil være med så kontakt Jeff. Hvis du vil være med til at starte en gruppe, så kontakt formanden for at høre nærmere om, hvordan du gør. Der vil også være flere hjemmebesøg, så hvis du vil ha besøg en lørdag eftermiddag i et par timer, så kontakt bestyrelsen. Vi vil til sommer holde en åbent hus dag for alle på Amager. Der vil komme en varietetsudstilling i maj måned. En medlemskonkurrence om opdræt??? Vi vil få moderniseret vores pr.- materiel og få det brugt noget mere. Og i det hele taget vil vi gøre os mere synlige. OG hvis DU har nogle forslag, så kontakt bestyrelsen, så vi kan få det med i vores plan. Bestyrelsen Kontaktpersoner Småfugle Flemming Just tlf Undulater Jeff Bech tlf Parakitter/papegøjer Bent Hansen tlf Bibliotek Grete & Jørn Dreier tlf fordi livet ikke kan tages om! SKOTTEGÅRDEN

16 Malerfirmaet Benny Kessler Vi maler alt * Godt håndværk med laugsgaranti * Rimelige priser * Altid tilbud først * Salg af alle typer maling, direkte fra lager Kontor, værksted og butik RODOSVEJ 6, KØBENHAVN S v/ Amagerbrogade 199 Åbningstider Man., ons., fre.: Tirs., tors., lør.: Lukket 16

17 AF førsteopdræt Nedenstående opdræt er anmeldt til AF s førsteopdrætsudvalg som værende formodet AF førsteopdræt. Fuglenavn: Rødbrystet conure Latinsk navn: Pyrrhura perlata Opdrætter: Bent Hansen Arten har ifølge AF s førsteopdrætsudvalg ikke tidligere været opdrættet og vil såfremt der ikke senest 2 måneder efter offentliggørelsen tilgår opdrætsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protest mod opdrættets rigtighed blive anerkendt som værende AF førsteopdræt. 17

18 Anmeldelse af førsteopdræt til Amager Fugleforening Mener du, at du har et førsteopdræt i foreningen eller på landsplan, skal du kontakte førsteopdrætsudvalget. Udvalget består af: Kontaktpersoner: JUST, tlf Bent Hansen, tlf Martin Dreymann, tlf Udvalget kontaktes når den første unge er gået af reden (på pind). Opdrættet kontrolleres første gang inden ungen/ungerne er 10 dage. Anden gang mellem 30 og 180 dage. Ved første kontrol betales kr. 200 som dækker de udgifter, der er ved opdrætsregistreringen, hvis opdrættet ikke kan godkendes vil kr. 100 blive tilbagebetalt. Har du spørgsmål eller du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte førsteopdrætsudvalget. Regler for præmiering af førsteopdræt revideret foråret 2009 Førsteopdrætsudvalget, bestående af Just, Bent Hansen og Martin Dreymann, har udarbejdet nogle mindre tidssvarende justeringer i teksten om førsteopdræt. Bestyrelsen har haft dem til gennemlæsning og godkendt dem. Nogle få justeringer er: Der skal ikke dokumenteres med fotografering. Førsteopdræt eller forældrene skal så vidt muligt udstilles på førstkommende udstilling i Amager Fugleforening. Førsteopdræt skal først registreres i Amager Fugleforening og efterfølgende år kan det anmeldes til andre foreninger. Ved første kontrol betales kr. 200 til registrering af opdrættet, ved afslag betales kr. 100 tilbage. Den fulde ordlyd af de nye opdrætsregler, gældende fra foråret 2009, kan udleveres ved medlemsmøderne. Førsteopdrætsudvalgets kontaktperson: Just

19 19

20 Amager Fugleforenings FRØ- OG MATERIELINDKØB Det går strygende med opnåede rabatter som tilfalder AFs kasse. I de to sidste mdr. af 2008 var der et ubeskåret tilskud til vores foreningskasse på kr I de to første mdr. af 2009 er der et ubeskåret tilskud på kr Hvis alle AFs medlemmer købte frø og fuglemateriel ville vores foreningskasse få penge til selskabeligheder, udflugter, foredrag, fælles bespisninger, udstillinger, OSV., OSV., OSV. Alt overskud og opnåede rabatter tilfalder AFs kasse ubeskåret. På med tryk på GÆSTELOGIN og efterfølgende på FUGLE, kan du se hvilke frø typer og fuglematerialer, der kan bestilles. Bestilling til Just på eller hvor du kan få oplyst priser eller stille spørgsmål. Når der samlet er bestillinger for kr , er transporten gratis og der kan forhandles rabatter som ubeskåret tilfalder AFs kasse. Når varerne bestilles hos leverandøren, skal betalingen fra jer overføres til Justs konto (kontonummer oplyses af JUST) eller betales kontant, I vil få besked pr. mail eller telefon. Frø kan opvares i tør og opvarmet kælder til I har behov for at bruge jeres frø. Varerne kan I afhente selv eller få udleveret på medlemsmøderne den første torsdag i hver måned efter aftale med Just. Der vil i fremtiden ligge bestillingssedler fremme på medlemsmøderne. Efterfølgende er der nogle priseksempler, men der er mange andre produkter at vælge imellem. Frøene er alle PRESTIGE. TROPEBLANDING avl 1 kg. kr. 15. KANARIE avl 1 kg. kr. 20. UNDULAT avl 1 kg. kr. 15. FUGLEGRIT 1 kg. kr. 10. FUGLESKALLER m/kul 1 kg. kr. 10. TRÆKUL 500 g. kr

21 UNDULAT 25 kg. kr UNDULAT m/vitaminer 25 kg. kr UNDULAT avl. 25 kg. kr KANARIE ekstra 25 kg. kr KANARIE m/vitaminer 25 kg. kr KANARIE, avl u/raps 25 kg. kr. 304 VOLIEREBLANDING 25 kg. kr SKOVFUGLEBLANDING u/raps 25 kg. kr VILD/UKRUDTSBLANDING 15 kg. kr PARAKIT m/sol. 25 kg. kr PARAKIT u/sol. 25 kg. kr PAPEGØJE avl. 20 kg. kr PAPEGØJE m/nød. 15 kg. kr AUSTRALSKE PRAGTFINKER 20 kg. kr AFRIKANSKE PRAGTFINKER 20 kg. kr EUROPÆISKE FINKER 20 kg. kr FINKEBLANDING 25 kg. kr SISKEN EKSTRA 15 kg. kr TROPEBLANDING 25 kg. kr TROPEBLANDING avl. 25 kg. kr INSECT PATEE 2 kg. kr UNI PATE Premium 5 kg. kr UNIPATE 5 kg. kr Hjælp jer selv med kvalitetsfrø og hjælp Amager Fugleforenings økonomi. JUST

22 Opdræt af nymfeparakitter i mange varieteter. Jeff Bech Kamerunvej 4, 2770 Kastrup tlf.: Rødkappet parakit Rødbrystet græsparakit Svaleparakitter Rødbrystet turkis Bourkes græsparakit Aymara parakit Undulater Tropefugle Bent Hansen Tlf GUMSE-UNDULATER Opdræt af udstillingsundulater Normaltegnede, Isabel, Skyggevinget Mine undulater bliver ringmærket med DUK-ring, da jeg er medlem af Dansk Undulat Klub. Tina Fey Tlf.: Nordiske fugle SiskNer Finker Dværgduer Hvide vagtler JUST % rabat til AF-medlemmer Opdræt af udstillingsundulater Mona Jensen Opdræt af udstillingsundulater i mange varieteter. Jeff Bech Kamerunvej 4, 2770 Kastrup tlf.: GOULDSAMADINER Flere forskellige slags JUST % rabat til AF-medlemmer Rosella parakitter Dværgpapegøjer Dion Nielsen

23 23

24 Medlemsmøderne afholdes på: Amager Landevej 71 Fuglecafeen findes på: Tømmerupvej 34 Kontingent Kontingent Indmeldelsesgebyr 25 kr. 25 kr. Junior (indtil 16 år) 200 kr. 225 kr. Pensionist (65 år) 200 kr. 225 kr. Pensionist-ægtepar 225 kr. 250 kr. Senior 275 kr. 300 kr. Familie 325 kr. 350 kr. ANNONCEPRISER /1 side (185x120 mm) kr. 150,- pr. blad (4 blade kr. 600,-) 1/2 side (92,5x120 mm) kr. 75,- pr. blad (4 blade kr. 300,-) 1/4 side (46,25x120 mm) kr. 50,- pr. blad (4 blade kr. 200,-) Yderligere oplysninger hos Jeff Bech, tlf eller Bent Hansen, tlf Næste blad kommer i midten af maj

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers Fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers Fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers Fugleforening 39. ÅRGA G - 2014 - februar - nr. 1 Formand: Søren Søgaard Ting Parken 97 8950 Ørsted Tlf. 2034 9815 Mail: stenaltvej 29@hotmail.com Næstformand: Kent Mathiesen

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere