GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR"

Transkript

1 Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån Referater fra bestyrelsesmøder kan ses på Navne på bestyrelsesmedlemmer fra , se i det sidste nyhedsbrev - eller på hjemmesiden Generalforsamling i marts - dato følger Velkomstpakke med alle relevante oplysninger for nye beboere fås ved henvendelse hos formanden Hans Eklund i nr. 110

2 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund Affaldshåndtering har også i år været diskuteret mange gange på bestyrelsesmøderne - nu vil vi gøre noget ved det. I første omgang drejer det sig om papirindsamling. Vi har aftalt med kommunen at vi får leveret 5 store containere til placering rundt om i bebyggelsen. Til gengæld undgår vi at alle huse skal have en ikke særligt køn papirbøtte stående i indgangspartiet. Vi vil følge op med regler for storskrald, haveaffald og flisning. Bestyrelsen har igen i år udført - synes jeg - et godt og solidt stykke arbejde. Arbejdet er naturligvis en belønning i sig selv, men vi har også nydt hinandens selskab ved en god og - det tør man nok sige - solid dansk julefrokost! Carportene har i årets løb fået nye tagplader og fremstår nu i pæn stand og i en flot mørkegrøn farve. Tak til alle som har deltaget i arbejdet - det er nu også jeres egne carporte - men tak alligevel. Deklarations- eller vedtægtsændring? Trænger vi til nye og reviderede regler? Hvem skal vedligeholde bede i umiddelbar tilknytning til de enkelte parceller? Skal plankeværker være malet i saltgrøn trykimprægneringsfarve som det står i deklarationen? Må man opsætte parabolantenner og i givet fald hvor? Bestyrelsen arbejder på et forslag til et nyt regelsæt. Ejendomspriserne slår i disse år alle rekorder. Vi nærmer os 3 mio. kr. for en hytte her i vænget. Så må det være på tide at stille krav (igen) om en velfungerende infrastruktur i form af gode og sikre cykel- og gangstier til og fra centrum, stationen, skoler og sportsfaciliteter. Vi vil også gerne have en god kollektiv trafikdækning af lokalområdet med frekvente busforbindelser som et reelt alternativ til bilen i forbindelse med fx indkøb. Og som den måske eneste løsning for ikke-bilisten. Fliserne på vores stier ligger ikke overalt som de skal. Hvor stort problemet reelt er, har vi endnu ikke et samlet overblik over. Når morgenavisens forside bringer billeder fra Pakistan rammes jeg altid af anfægtelser mht. det lokale fliseproblems sande natur. Men ok, vi må forholde os til den del af verden, hvor vi lever. Bestyrelsen vil indhente overslagspriser på flisegenopretning. Det bliver en dyr omgang sammenlignet med prisen for årets julegave, se under å. Den er der måske også råd til. Gartneromkostningerne udgør ca. halvdelen af kontingentet til grundejerforeningen. Derfor er det vigtigt med en god gartner, og det synes jeg at vi har. Bestyrelsen har derfor forlænget kontrakten med JJ Havehjælp for yderligere 1 år. Næste gang agter vi dog at sende arbejdet i udbud. De store grønne områder har en stor rekreativ værdi for os alle. Derfor er det vigtigt at vi passer godt på dem. Kørsel som forårsager skader på fællesarealet er for egen regning og risiko. Det gælder for øvrigt også avisbuddet. Hjemmesiden, er et godt informationsværktøj for bestyrelse, udvalg og beboere. Her kan man læse referater og nyhedsbreve og få oplyst, hvad der sker i de forskellige udvalg, fx hvornår der er festival, åbent hus, arbejdsweekends og generalforsamling. Idealistiske og innovative idéer og initiativer, impulsive og individualistiske indfald, interessante informationer samt inspirerende illustrationer modtages gerne af bestyrelsen. 2

3 Jul og nytår nærmer sig. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle i Favrholmvænget en god jul og et godt nyt år! Pas på egne og andres øjne under fyrværkeriet - og pas på de ny tage på carportene! Kommunevalget har resulteret i et sammenlægningsudvalg som har til opgave at forberede fusionen mellem Hillerød, Skævinge og Uvelse. Den 1. januar 2007 bliver sammenlægningsudvalget til et byråd for den nye Hillerød Kommune. Grundejerforeningen har en interesse i at følge, deltage og give input til denne sammenlægningsproces, hvor kursen sættes for den nye kommunes udvikling. Bestyrelsen er opmærksom på dette. Lysthuset er ofte benyttet af unge mennesker, i sær i sommerhalvåret, og det er jo dejligt. Der findes en grill og der er bænke og borde. Desværre går det ikke altid som man kunne tænke sig. Udefra kommende gæster, som selvfølgelig er velkomne såfremt de er sammen med venner her i bebyggelsen, har medført såvel ballade som hærværk. Det vil vi ikke acceptere. Jeg håber, at vores egne unge kan hjælpe til med at holde orden. Mosebryg, udgivet af beboerne i Favrholmvænget; sådan hed vores oprindelige blad. Nu om dage hedder det så Nyhedsbrevet Mosebryg, det smager forhåbentlig stadig en smule af det gamle bryg, selv om ambitionsniveauet ikke er helt det samme som før. Men præcis som den gamle redaktør gjorde, mangler også den nuværende redaktion lidt flere bidrag til nyhedsbrevet. Nr. 50 af det oprindelige Mosebryg udkom i maj 1986, det år vi i Favrholmvænget kunne fejre de første 10 år. Mosebryg nr. 100 udkom i november I 2006 kan vi så fejre Favrholmvængets 30-årsdag! Naboen, hvem er det? Det er der vel ingen som ikke ved. Men kender du din nabo? Ok, det kan komme lidt an på, hvem din nabo er (og hvem du selv er), om det er en som man kan få lidt øjenkontakt med, en som siger hej, når man selv siger hej etc. Det er ikke altid lige nemt, men vi bor jo ret tæt sammen, og vi har derfor gode forudsætningerne for et rigtig godt naboskab. Det skal vi udnytte, og det bliver det tit. Ole s knold. Jeppe Aakjærs digt om Ole, - Ole sad på en knold og sang - har (måske?) lagt navn til vores lille bakke i Favrholmvænget. Digtet handler om frihedstrang og udlængsel. Gad vide om vores børn kan mærke dette, de flytter jo i hvert fald hjemmefra på et tidspunkt, og lader os andre blive tilbage (fårene står der endnu og glor). Projekt Fælleshus er ikke glemt. På sidste generalforsamling blev et skitseforslag præsenteret, og det blev besluttet at gå videre med arbejdet med henblik på at kunne præsentere et endeligt forslag på den næste generalforsamling. Spørgsmålet om et forsamlingshus, som det hed den gang, blev i øvrigt diskuteret for første gang på generalforsamlingen i Et konkret forslag blev udarbejdet, men det lykkedes ikke at få den nødvendige tilslutning. Såfremt alle 101 husstande var gået med ville det den gang have kostet kr. i kontant indskud og en månedlig, delvis fradragsberettiget udgift, på 75 kr. Det er nok lidt dyrere i dag, men sagt med Benny Andersen: Fælleshus bygges i flok, hvis man er mange nok! Rod? Roder det? Roder det i et bed? Roder det uden for din nabos hus? Roder det på fællesarealet? Hvad gør du så? Ringer du til kommunen? Til gartneren? Til grundejerforeningens formand? Løber 3

4 du hjem efter dit kamera? Eller rydder du simpelt hen bare lidt op? En lille og fuldstændig anonym indsats - for Favrholmvænget? Hos din nabo (som måske er syg) kan du jo evt. ringe på og spørge, om du kan hjælpe. Saltning af glatte veje (inkl. brandveje) og p-pladser udføres af vores gartner efter behov. Da det som regel er noget, som skal udføres temmelig tidligt om morgenen for at få maksimal effekt, er det nu aftalt, at det er gartneren som skønner, om det er nødvendigt at salte. Trailerparkeringspladser er stadig noget, som vi snakker om, men det er mit indtryk, at vi ikke har de store problemer med trailers på parkeringspladserne. Har du brug for at låne en trailer, så spørg en nabo! Udvalgene, dvs. arealudvalget, carportudvalget, festudvalget og legepladsudvalget, skal have stor tak for indsatsen i det forløbne år. Mht. arealudvalget ser jeg frem til konkrete resultater i det næste år, carportudvalget kan vi snart ikke forlange mere af, festudvalget har igangsat endnu et nyt initiativ fælles motion! -, og legepladsudvalget har bl.a. arbejdet med en forbedret sikkerhed på legepladserne. Alle udvalg har plads til flere medlemmer! Velkommen til Favrholmvænget! I det omfang vi får oplysninger om nyindflyttere, kommer en eller flere repræsentanter for bestyrelsen på besøg og overrækker en velkomstpjece til de nye beboere. Pjecen indeholder grundejerforeningens og antenneforeningens vedtægter, carportkontrakt, deklaration, navne & adresser, oplysninger om faste arrangementer, et kort over vænget samt det sidste nr. af Nyhedsbrevet Mosebryg. De samme oplysninger findes også på vores hjemmeside. Årets julegave, et kogesæt for 140 kr. til ofrene for jordskælvet i Pakistan, kunne tidligere på ugen købes via bl.a. Politiken. Målet var at indsamle penge til kogesæt, dvs. 1,4 mio. kr. På mindre end 60 timer blev indsamlet over 1,7 mio. kr! Sikkert også med bidrag fra os i Favrholmvænget. Kogesæt-indsamlingen er dermed afsluttet langt hurtigere end ventet, men behovet for anden hjælp og bistand er enormt. Årets julegave til støtte for jordskælvsofrene kan derfor nås endnu, fx ved at klikke ind på Hans Eklund formand, nr Indsamling af papir Hillerød Kommune har besluttet at indføre indsamling af papir ved husstanden. Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at alle enfamiliehuse og rækkehuse skal have en plastbeholder på 140 l som tømmes hver 5. uge. Dette vil ikke være hensigtsmæssigt i Favrholmvænget. Bestyrelsen har derfor diskuteret andre muligheder med kommunen. Det blev besluttet, at vi i stedet opstiller 5 stk. 650 l containere rundt om i bebyggelsen. På kortet på sidste side kan du se, hvor vi i første omgang har tænkt at de skal stå. Containerne bliver leveret i januar

5 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering Favrholm-motionisterne Vi startede d. 16. oktober i år, og vinteren over mødes vi fortsat hver søndag kl Mødested ved opslagstavlen udenfor det fælles redskabsrum. Alle er velkommen til at møde op. Afhængig af hvad de fremmødte har lyst til, er der mulighed for at gå, lunte, løbe en kort eller en længere tur. Hovedsagen er at for rørt sig, og at man har nogen at gøre det sammen med. Der har indtil dato været et fremmøde på fra 3-12 personer, så det må vel siges at være en succes. Houselooking søndag den 9. april 2006 kl Festudvalget vil i det nye år invitere beboerne til et houselooking arrangement. Vi vil i god tid inden udseende en løbeseddel, hvor du kan tilmelde dig, hvis du har lyst til at fremvise hus eller have. Måske har du bygget om, eller lavet en anderledes indretning, som andre kunne blive inspireret af. Hvis du bare vil med rundt og se kan du møde op på et nærmere udpeget mødested. Rigtig gode julehilsener fra Festudvalget 4. Til udlån Grundejerforeningen har følgende genstande til udlån: 7 m stige 50 m haveslange med vogn pælespade almindelig spade skovl stor kraftig trillebør sækkevogn ske til rensning af tagrender flere borde, hvis I skal holde fest og 8 stabelstole. Hvis du vil låne noget af dette, skal du blot henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, da vi har nøglen til skuret, som også passer til låsen på stolperne på brandvejene Opslagstavle er sat op på gavlen til skuret, hvor alle kan sætte ting til salg/køb, fundet og glemt og hvad der ellers kan komme på tale. Et affaldsstativ er købt af kommunen og sat op ved skuret. Vi betaler for at få det tømt, idet det er den eneste måde vi lovligt kan komme af med hundelortene Nyhedsbrevet er sat sammen af Helge i nr. 3 og Anni i nr. 90. Er der flere, der vil have nyhedsbrevet på mail eller har kommentarer/indlæg, bedes I maile til Anni: Det kan også ses på vores hjemmeside: 5

6 6

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Nr. 33 Stenmagle Assentorp Vandløse www.stenmagle.dk April 2008 Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug En flot byport? Vi ville gerne have en meget flottere, men nu er der sat lidt blomster. - Se

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Møllehøj Information September 2013

Møllehøj Information September 2013 Møllehøj Information September 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere