Nr. 2 september Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden"

Transkript

1 Nr. 2 september 2006 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Fra bestyrelsen: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther Oplysning til nye beboere Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nyt fra hjemmeside/webmaster Brev til kommunen om sti ved badmintonhallen Fra udvalgene Arealudvalget: Arbejdsdag kl.10 Legepladsudvalget Indsamling af affald og udlån af foreningens redskaber

2 Du danske sommer jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig. Snart kolde farver i sky og vand, snart nøgne piger ved hver en strand. Mer mer mer jeg dog dig elsker, hver gang du ler. Det kan ellers være at sommeren så endelig kom. Pyh, det var næste for meget, men også kun næsten. Bestyrelsen har haft 2 anlægsgartnere ude og så på vores stier, der trænger til at blive rettet op og en ny P-plads til at aflaste parkeringspladsen A, se hjemmesiden Selv her kan vi se, at der er godt gang i byggeriet, idet den ene gartner trods 5 6 rykkere endnu ikke er kommet med et tilbud. Den anden ville gerne lave en P-plads, men var ikke meget for at byde på stierne. Det var for besværligt. Udsigten til at nogle af stierne bliver rettet op i år er ikke store. Inden tilbudsmaterialet er på plads, er det blevet efterår og så er det nok ikke årstiden til at lave flisearbejde. Bestyrelsen arbejder hårdt på at få vedtægts/deklarationsændringer, vinduer på facaderne færdig, så vi kan få vores ekstraordinær generalforsamling på plads, men det er nu ikke bare lige. Tilladelse hos kommunen til at anlægge P-plads lå på det forkerte kontor ca. l måned før vi fik besked om, at ansøgningen nu er sendt videre til rette kontor. Kommunen har givet afslag til at oprette ekstra P-plads ved P-plads A. Vi arbejder på at få den et andet sted. Anmodning hos NESA om forholdsordre vedrørende evt. flytning af en lygtepæl har nu 3 mdr. på bagen trods rykker. Jo, der er gang i Danmark. Nej, det er ikke nemt at være kunde! Vi har haft og har stadig besøg af byens store børn i lysthuset. Gartneren forsøger at holde glasskår, papir affald o.l. nede. Samlede for et stykke tid siden en hel bærepose med glasskår, så jeg vil anbefale alle at have fodtøj på, når I benytter området omkring lysthuset. En anden dag samlede gartneren 30 tomme årgangs ølflasker. Jo den stærke øl 10 %. Jeg har fra en af grundejerne hørt, at hun i et forsøg på at skaffe tryghed for hendes barn omkring legepladsen/lysthuset blev skræmt/truet væk af de unge mennesker. Det er jeg personligt meget meget ked af at høre, da det er vores fællesareal og det er os der bestemmer, hvem der opholder sig her. Hvis der ikke er en vært fra Favrholmvænget til stede, så har de ikke noget at gøre her og slet ikke med den uro og svineri, de efterlader. Hvis I kommer ud for at blive truet væk, vil jeg på det kraftigste anbefale, at I ringer efter politiet. Bestyrelsen forsøger at få Hillerød kommune til at genanlægge stien mellem Frederiksborg Hallen og Badmintonhallen, så bl.a. vores børn får en sikker vej til Byskolen igen. Men vi er oppe imod højere magter. Der er givet dispensation, så det ser ikke godt ud. Men vi giver ikke op! Der bliver i nær fremtid sat 2 oplysningstavler op. En på hver stamvej, så alle nemmere kan finde frem til det hus, de skal besøge. 2

3 Bestyrelsen har netop nu modtaget det sidste tilbud fra en af gartnerne vedrørende opretning af stier. Beløbene er så store, at vi har valgt at tage det op på næste generalforsamling. Helge, formand Nye beboere får altid nyhedsbrev på papir, indtil de opgiver deres mail-adresse. Derefter på mail, da det holder omkostningerne på nyhedsbrevet nede. Ønsker man at få nyhedsbrev på papir fortsat, får man det Nyhedsbrevet findes også på hjemmesiden under Bestyrelsen Hjemmeside/ Webmaster: Ud over vores eksisterende hjemmeside: er det er lykkedes at få et af de større hjemmesidesystemer (TYPO3) til at fungere på vores web-server (foreløbig med testindhold). Det foreløbige resultat kan ses på: Bemærk; www er erstattet af cms. Indsættes www kan siden ikke ses. Fordelen ved det nye system er, at det er nemt at indsætte og vedligeholde indholdet. Det er desuden nemt at opdele hjemmesiden i områder, der er offentligt tilgængelige, samt områder hvor kun beboerne har adgang. Dette medfører, at vi f.eks. kan oprette billedgallerier med ideer til indretning, hvor alle oplysninger, for at mindske tyveririsiko, reserveres for beboerne (der kræves login, som det kendes fra , for at se oplysninger), samt have private meddelelses- diskussions- og chatområder uden offentlig adgang. Her sætter kun fantasien begrænsninger. Det er herudover muligt at have flere hjemmeside-redaktører. F. eks. kan de enkelte udvalg få rettigheder til at vedligeholde deres egne sider. Ligeledes kan specielle grupper få deres eget område som kun de selv kan se og vedligeholde. Det vil således være muligt at få en væsentligt mere dynamisk hjemmeside, og dermed forhåbentligt en øget kommunikationen i vores grundejerforening. Interesserede kan se mere om systemet på: og Skulle der være beboere der er interesseret i at deltage i udviklingen af hjemmesiden, er man mere end velkommen til at henvende sig til undertegnede på: Det fremtidige arbejde vil komme til at dreje sig om udarbejdelse af overordnet design og struktur, samt udvikling af skabeloner og tilføjelsesprogrammer (hvilket vil medføre programmering i PHPog TypoScript). Bent Jessen Webmaster 3

4 Hillerød Kommune Rådhuset Frederiksværksgade Hillerød Att.: Teknisk Udvalg Hillerød, den 8. august 2006 Vedrørende nedlagt sti mellem badmintonhal og Frederiksborghallen. Det er med stor undren, at vi i Grundejerforeningen Favrholm har måttet konstatere, at ovennævnte sti ikke er blevet retableret i forbindelse med udvidelse af Frederiksborgcentret. I oktober 2005 rettede jeg på vegne af Grundejerforeningen Favrholm telefonisk henvendelse til Hillerød Kommune, Byg og Service, Anja Harboe vedrørende den nedlagte sti. Jeg fik den forklaring, at stien ville blive etableret bag om badmintonhallen, da det fremgik af byggetilladelse til Frederiksborgcentret, at den omhandlende sti skulle retableres og at anlæggelsen ville blive påbegyndt uge Da jeg i løbet af foråret konstaterede, at der intet skete, rettede jeg igen henvendelse til Anja Harboe den 21. juni Her fik jeg den forklaring, at Frederiksborgcentret kan vente med at etablere en sti, til der foreligger en helhedsplan for området. Det fremgår endvidere af mødereferat i Teknisk Udvalg den 16. januar 2006, at man giver tilladelse til dispensation, til der foreligger en ny lokalplan for området. Denne dispensation er svær at acceptere for beboerne i området (Amtsmandsvang) Stien er et led i stisystemet fra Amtsmandsvang til Byskolen. Den manglende stiforbindelse betyder at skolebørnene skal ud på Milnersvej for at komme til og fra skole. Det omhandlende sti system blev netop forbedret i forbindelse med nedlæggelse af Trollesmindeskolen, hvor kommunen prioriterede trafiksikkerheden højt.. Jeg skal derfor på vegne af Grundejerforeningen Favrholm anmode kommunen om At stien hurtigst mulig anlægges (alternativt at der anlægges en sti gennem Postmosen) At Grundejerforeningerne Favrholm og Kildedalen ligesom de øvrige grundejerforeninger i lokalområdet høres i forbindelse med skiltning og belysning af stier. På vegne af Grundejerforeningen Favrholm Jørgen Krieger 4

5 Arealudvalg: Invitation til arbejdsdag Søndag d. 8. oktober kl (vi mødes ved pavillonen) Arealudvalget har igennem længere tid diskuteret hvorledes fællesarealet kan forskønnes. Vi har identificeret en lang række områder, hvor der kan sættes ind og har i samarbejde med bestyrelsen i første omgang valgt at prioritere nedenstående områder: 1. Fælde træer langs søen o Formålet med dette er at sikre et bedre udsyn til søen samt ud over markerne og hestefoldene. o Ved at fælde en del af træerne skabes der samtidig bedre betingelser for at søen på sigt kan genoprettes og blive til en rigtig sø igen med bl.a. ænder og svaner. 2. Opsætte bænk på udsigtsbakke bag ved pavillonen o Således at beboerne kan sidde og nyde udsigten ud over markerne og hestefoldene syd for Favrholmvænget. 3. Hybenbuske foran pavillonen skæres ned til ca. 30 cm o Formålet med dette er, at gøre området ved pavillonen mere åbent således at det bliver mindre attraktivt for udefra-kommende unge at hænge ud her. Der har igennem årene været en del problemer med disse unge, bl.a. larm og hærværk, og dette initiativ kan forhåbentligt være med til at reducere disse problemer. 4. Plante kaprifolier ved trådhegn ved vand-reservoiret o Formålet med dette er at skjule vand-reservoiret, som efter vores vurdering ikke er særlig kønt. 5. Oprette surbundsbede (den gl. sandkasse udvides og et tilsvarende etableres). Rododendron plantes, flis plus evt. bunddækningsplanter. o Formålet med dette er at skabe lidt større variation på de store fællesarealer. 6. Plante syrener langs husmurene vestlige parkeringsplads. o Murene ved den vestlige parkeringsplads er domineret af store røde murstensgavle, hvilket ser lidt kedeligt og monotont ud. 7. Øvrige: o Der er også blevet diskuteret, at gartneren, uafhængigt af denne arbejdsdag, skal plante nogle træer langs murene ved den sydlige parkeringsplads samt ved alleen langs Salpetermosevej. Detaljerne er dog endnu ikke klarlagt. Der vil i løbet af dagen blive serveret både mad og drikke. Vi ser frem til en hyggelig dag samt høre mere om jeres ideer til hvordan fællesarealerne kan forskønnes. P.S. Folk må meget gerne medbringe økser, motorsave, save, flishuggere, hækkesakse m.m. Vel mødt - Arealudvalget 5

6 Legepladsudvalget: Arbejdsdagen d. 18 juni var præget af godt vejr og højt humør. Selve indsatsen var koncentreret omkring legeredskaber og området bag lysthuset. Den store borg blev malet, en rutschebane og et gyngestativ sløjfet og udlagt til bed samt buske, træer og bjørneklo fjernet ud til marken v. lysthuset. Lidt kræfter gik der også med at fjerne kantafmærkningen til boccia-banen og sørge for mad og drikke til de fremmødte. Desværre nåede nye gynger ikke frem, men forhåbentlig bliver de skiftet i løbet af efteråret. Næste arbejdsdag planlægges og tilrettelægges af parkudvalget der har masser af nye gode ideer til at gøre vores dejlige område endnu bedre at færdes på for både børn, unge, voksne og ældre. Vi håber at rigtig mange vil benytte lejligheden til at se de andre beboere fra en anden vinkel, nyde områdets mange faciliteter samt hjælpe med at holde området pænt og fællesudgifterne nede! Kort over området 6

7 Indsamling af papir og andet affald Papir opsamles i de 5 grå containere, der er opstillet rundt omkring, se kort over området, tømmes hver 5. uge Kommunen afhenter affald i området på følgende datoer: Storskrald: Flishugning: Haveaffald: Vi forsøger at være med i ordningen igen, så det relevante affald kan sættes på de to afmærkede pladser på stamvej 1 og ved papircontaineren ved carportene over for nr.98 + langs Salpetermosevej som de andre grundejere læs kommunens vejledning mht. emballage o.s.v. 1-2 dage før afhentningsdatoen, og man skal selv rydde op efter sig. Opslagstavle er sat op på gavlen til skuret, hvor alle kan sætte ting til salg/køb, fundet og glemt og hvad der ellers kan komme på tale. Affaldsstativ købt af kommunen og sat op ved skuret. Vi betaler for at få det tømt, idet det er den eneste måde vi lovligt kan komme af med hundelortene. Til udlån Værktøj etc. Grundejerforeningen har følgende genstande til udlån: 7 m stige,50 m haveslange med vogn, pælespade, almindelig spade, skovl, stor kraftig trillebør, sækkevogn, ske til rensning af tagrender, flere borde, hvis I skal holde fest og 8 stabelstole. Hvis du vil låne noget af dette, skal du blot henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, da vi har nøglen til skuret, som også passer til låsen på stolperne på brandvejene. Nyhedsbrevet er sat sammen af Lene i nr. 66 og Anni i nr. 90. Er der flere, der vil have nyhedsbrevet på mail eller har kommentarer/indlæg, bedes I maile til Anni: eller Lene. Det kan også ses på vores hjemmeside: 7

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere