MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK FIGHTER 1210 LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK"

Transkript

1 MOS DK 7- R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK

2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelet... Funktioner... Indstilling af forskellige driftsniveauer... Generelt for installatøren Transport og opbevaring... Opstilling... Vejledende værdier for kollektorer... Installationskontrol... Drift af el-kedel... Kuldebærer/varmeoptagerpumpe... Styring Generelt... Indstillinger... Udtørringsproces... Rørtilkobling Generelt... Rørtilkobling (kuldebærer/varmeoptager)... Rørtilkobling (varmebærer/centralvarmesystem).. Installationsprincip... Rørtilkobling (varmtvandsbeholder)... Ventilationsgenvinding... Pumpekapacitetsdiagram, varmebærerside... 7 El-tilslutning Tilkobling... Ekstern styring af el-varmelegemet... Effekt ved levering... Tilslutning af udendørs føler... Igangsætning og justering Forberedelser... 9 Påfyldning og udluftning af kuldebærersystemet.. 9 Påfyldning af centralvarmesystemet... 9 Opstart og kontrol... Efterjustering, varmebærerside... Efterjustering, kuldebærerside... Tømning af varmtvandsbeholderen... Indstilling af varmeautomatik Indstilling med diagram... Forskydning, varmekurve -... Forskydning, varmekurve... Forskydning, varmekurve +... Til Boligejeren Til montøren Styring Generelt... Indstilling af varme... Ændring af rumtemperatur... Udgangsværdier for varmeautomatik... Kort... 7 Varmeproduktion... 7 Varmtvandsproduktion... 7 Reservestilling... 7 Tilgængelig information på displayet... Komponenternes placering Komponentplacering... El-skema kw-udførelse El-diagram kw-udførelse... El-skema - kw-udførelse El-skema - kw-udførelse... Kredsløbsdiagram Kredsløbsdiagram... Komponentliste Komponentliste... 7 Dimensioner Mål og opstillingskoordinater... Tekniske data Tekniske data... 9 Tilbehør Medleveret tilbehør... Ekstra tilbehør... Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Lav temperatur på eller manglende varmtvand... Lav rumtemperatur... Høj rumtemperatur... Indikationer... Starthjælp til cirkulationspumpe... Aftapning, varmebærerside... Aftapning, kuldebærerside... Kontrol af anode... Udskiftning af anode...

4 Til boligejeren Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen bør De gennemlæse afsnittet Til Boligejeren i denne Monterings- og Betjeningsvejledning. er en varmepumpeunit til produktion af varme og varmtvand i villaer- og rækkehuse. Som varmekilde kan bl.a. jord, undergrund eller sø anvendes. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Ifyldes af montøren, når varmepumpen er installeret Serienummer (9), skal altid oplyses ved henvendelse til NIBE. 9 - kw Installationsdato Korrosionsbeskyttelse Montører Emalje: Rustfri Type kuldebærervæske - Blandingsforhold / frysepunkt Aktiv borehulsdybde/kollektorlængde Igangsætningskontrol Temperatur på kuldebærer (frem/retur) / Indstill. pumpe (Nominel temperaturdiff. - C) Temperatur på varmebærer (ind/ud) / Indstill. pumpe (Nominel temperaturdiff. - C) Indstillinger Menu Grund indst. Rum *... b Temp... VB-r... VV start... KB-r... - Kurvehældning... 9 Rum-komp *... b VB-Frem min.... b VB-Frem maks.... Menu Grund indst. 9b VP-min.... 9b TS-min.... VB diff VP... Diff VP-TS... VP-interval... VVB-stop... XVV-stop... XVV-interval... 7 Parallel... Shunt... Dato Underskrift * Tilbehør

5 Systembeskrivelse Funktionsprincip Til boligejeren består af varmepumpe, emaljeret varmtvandsbeholder, el-kassette, cirkulationspumper samt computerstyring med display. tilsluttes til hhv. kuldebærer- og varmebærerkredsløbet. Varmeoptagelsen fra varmekilden (undergrund, jord, sø) sker gennem et lukket kuldebærersystem, hvor der cirkulerer frostsikret vand. Grundvand kan også anvendes som varmekilde, hvilket imidlertid kræver en mellemliggende varmeveksler. Kuldebærervæsken afgiver sin energi til kølemediet i varmepumpens fordampningsenhed, hvorefter dampen igen bliver komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er forøget, løber nu ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til varmebærerkredsløbet og efter behov til varmtvandsbeholderen. Efter kondensatoren er der en indbygget el-kassette, som kobles ind, hvis der foreligger et større behov for varme. Varmtvandscirkulation Varmebærersiden og aftapningssiden til varmt vand skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. Varmtvandsbeholder Dobbeltkappe Kuldebærer (KB) ind Omskifterventil Varmebærer (VB) frem Kuldebærerpumpe Kuldebærer (KB) ud Varmebærer (VB) retur El-kassette Varmebærerpumpe Fordamper Koldt modul Kondensator Kompressor Ekspansionsventil

6 Til boligejeren Frontpanel Frontpanelet Display C VB-Fram 9 () C Varmvatten C Fremløb 7() C Varmtvand C Funktionsknapper B Lampeindikatorer D - + Hæve/Sænke varme E R Kontakt A NB! Kontrollér, at der findes vand i varmepumpen, inden kontakten (A) sættes i position eller R.

7 Til boligejeren Frontpanel A B C Kontakt Kontakt med indstillinger ( R). Varmepumpe helt afbrudt. Normalindstilling: Samtlige styrefunktioner indkoblet. R Reserveindstilling. Kun VB-pumpe og el-trin i drift. Funktionsknapper Kanal Valg af vinduesmenu. Hæve Forøgelse af aktuel værdi. Sænke Sænkning af aktuel værdi. Driftsstilling Ind- og udkobling af ekstravarme og/eller rumvarme. Se nedenstående afsnit. Ekstra VV (Bør ikke anvendes) Midlertidig eller periodevis forøgelse af varmtvandstemperaturen. Display Under normal drift vises følgende på displayet: VB Frem: Aktuel varmebærertemperatur (temperaturen på vandet fra varmepumpen). Varmt vand: Aktuel varmtvandstemperatur. Funktioner D E Lampeindikatorer Rumvarme Konstant lys viser, at rumopvarmningen er tilladt (cirkulationspumpe i drift). Varmepumpe Konstant lys viser, at kompressoren er i drift. Varmt vand Konstant lys viser at der produceres varmt brugsvand. Hurtige blink viser at midlertidig forhøjelse af varmtvandstemperaturen er valgt (ca. C i en periode på timer). Langsomme blink viser at periodevis forhøjelse af varmtvandstemperaturen er valgt (ca. C iht. valgt tidsinterval). Ekstravarme Konstant lys viser at suppleringsvarmen er aktiveret. Langsomme blink viser at suppleringsvarme er standby. Hurtige blink viser at kun suppleringsvarme er indkoblet. Alarm Hurtige blink viser, at der er opstået en fejl. Hæve/Sænke varme Med drejeknappen Hæve/Sænke varme hæves eller sænkes fremløbstemperaturen til centralvarmeanlægget. Indstilling af forskellige driftsniveauer Normalindstilling (grundindstilling): Suppleringsvarme starter efter behov. Opvarmning af brugsvand starter efter behov. Lysdioder: Rumvarme: Konstant lys Varmtvand: Konstant lys ved produktion af varmt vand Suppleringsvarme Blinker / Konstant lys Ingen suppleringsvarme: Tryk en gang på knappen Driftstilling. Lysdioder: Rumvarme: Konstant lys Varmtvand: Konstant lys ved produktion af varmt vand Suppleringsvarme Slukket Ingen opvarmning Tryk en gang til på knappen Driftstilling. Lysdioder: Rumvarme: Slukket Varmtvand: Konstant lys ved produktion af varmt vand Suppleringsvarme Slukket Ved næste tryk på knappen Driftstilling returneres til normalindstilling. Normalindstilling: Ekstra varmtvand ikke indkoblet Midlertidig forhøjet varmtvandstemperatur: Tryk en gang på knappen Ekstra VV. Så blinker lysdioden varmtvand hurtigt. Her hæves temperaturen i varmtvandsbeholderen til ca C under en periode på timer. Periodisk forhøjelse af varmtvandstemperatur: Tryk en gang til på knappen Ekstra VV. Så blinker lysdioden Varmt vand langsomt. Her hæves temperaturen i varmtvandsbeholderen til ca C under en periode iht. menu. Ved næste tryk på Ekstra VV returneres til normal indstilling.

8 Til boligejeren Styring Generelt Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solens stråler og varmeafgivelsen fra mennesker og apparater tilstrækkelig til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udendørs, desto varmere skal radiatorerne / gulvstrengene være. Denne tilpasning sker automatisk, da er udstyret med en computerstyring til sikring af optimal og sikker drift. Varmepumpen skal imidlertid først indstilles på den korrekte grundindstilling. Styring af varmeproduktionen sker normalt efter princippet flydende kondensering, dvs. den varme, der er behov for til opvarmning ved en bestemt udetemperatur, produceres på baggrund af indsamlede værdier fra ude- og fremløbsfølere. Som tilvalg kan der også anvendes rumfølere til kompensering af afvigelser i rumtemperaturen. Varmtvandsproduktionen prioriteres og styres ved hjælp af temperaturfølere i vandvarmeren og i driftspressostaten. For generel information og sikrere styring af funktionerne findes der også følere til ind- og udgående kuldebærertemperaturer (kollektor). Udgående kuldebærertemperatur kan minimumbegrænses, hvis dette ønskes (f.eks. ved grundvandssystem). Indstilling af varme Indstillingen sker dels ved programmering af Kurvehældning, se afsnittet Tilgængelig information samt indstillinger på displayet, og dels ved indstilling af Forskydning af varmekurve ved hjælp af drejeknappen Hæve/Sænke varme på panelet. NB!Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. Efterjustering af indstillingen. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges varmekurveværdien et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, mindskes varmekurveværdien et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Hæve / Sænke varme et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Hæve / Sænke varme et trin mod uret. Ændring af rumtemperaturen Manuel ændring af rumtemperaturen. Ønsker man varigt eller midlertidigt at forøge eller sænke indendørstemperaturen i forhold til tidligere indstillet temperatur, drejer man drejeknappen Hæve / Sænke varme højre eller venstre om. En streg svarer til en ændring af rumtemperaturen på grad. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Disse skal derfor også stilles højere. Udgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet (se næste side), vedrører indstillingen af kurvehældningen. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Hæve/sænke varme stilles på -. Værdien inden i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. For et gulvvarmesystem monteret i trædæk går man ud fra tallet foran parentesen, men i så fald skal man sænke denne værdi med to enheder. Hæve/sænke varme stilles i dette tilfælde på -. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempler på valg af udgangsværdier: Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område (). Kurve vælges på displayet og drejeknappen Hæve/sænke varme stilles på -. Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område (). Kurve vælges på displayet og drejeknappen Hæve/sænke varme stilles på -. Hus med gulvvarme** monteret i trædæk Århus = Område (). Kurve ( = ) vælges på displayet og drejeknappen Hæve/sænke varme stilles på -. Ved gulvvarme med trægulv skal der sikres mod for høj temperatur efter gulvleverandørens anvisninger. * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. Eksempel og ovenstående gælder et system, hvor fremløbstemperaturen skal være hhv. ca. C og C på den koldeste dag.

9 Til boligejeren Styring 7 Eksempler: () Aalborg Århus Kort Odense Varmeproduktion Helsingør København Regulering af varmetilførslen til huset sker iht. valgt indstilling på computerstyringen (kurvehældning og forskydning). Efter justering tilføres huset korrekt varmemængde iht. den aktuelle udendørstemperatur. Varmepumpens fremløbstemperatur (Fremløb) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi (værdien i parentes på displayet). Ved undertemperatur udregner computerstyringen et underskud i form af gradminutter, hvilket betyder, at indkoblingen af varmeproduktionen fremskyndes alt efter den aktuelle undertemperaturs størrelse. Varmeproduktionen har trin, et for varmepumpen og tre for el-kassetten. El-kassettens effekt er ved levering sat til kw (-, kw), men den kan stilles om til 9 kw. Varmtvandsproduktion Ved behov for varmt vand prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i stilling varmtvand. I denne stilling er der ingen varmeproduktion. Ved stort varmtvandsbehov er maks.- tiden for varmtvandsproduktion ca. minutter. Derefter produceres der varme i ca. minutter, inden evt. yderligere opvarmning af varmtvand foregår. Hvis el-kassetten er tilkoblet med henblik på varmeproduktion inden varmtvandsproduktion, ligger denne fast et trin under varmtvandsdrift. Start af varmtvandsproduktion sker, når varmtvandsføleren er sunket til den indstillede starttemperatur (-9 C). For at opretholde maks. varmtvandstemperatur stoppes forløbet ved hjælp af varmepumpens driftspres-sostat. Desuden kan påfyldning ske, når varmepumpen har nået sit stopniveau for varmedrift samtidigt med, at der mangler mindre end C til start af varmtvand. Dette for at minimere antal starter. NB! Den viste varmtvandstemperatur måles på den nederste del af vandvarmerens yderkappe. Dette gør, at der ikke er tale om den nøjagtige varmtvandstemperatur. Som regel ligger den udgående varmtvandstemperatur over den viste værdi. Ved midlertidigt større varmtvandsbehov findes der en funktion kaldet Ekstra vv, som gør, at temperaturen kan forøges til ca. C i en periode på timer (et tryk på knappen Ekstra VV ). Temperaturforøgelsen over C sker ved hjælp af elkassetten. En funktion til periodisk forøgelse af varmtvands temperaturen findes også (to tryk på knappen Ekstra VV ). En midlertidig forøgelse til ca. C sker i denne stilling ved hjælp af el-kassetten i intervaller mellem og 9 dage. Reservestilling For også at kunne producere varme, hvis kuldebærerkredsløbet er frakoblet, eller i forbindelse med evt. service kan varmepumpen stilles i reservestilling. I denne stilling produceres der ikke varmtvand. Kompressoren og kuldebærersystemet er frakoblet, og det er kun varmebærerkredsløbet og el-varmelegemet, der er aktive. Temperaturen styres af termostaten (). For at aktivere denne indstilling stilles kontakten () i stilling R.

10 Til boligejeren Styring Tilgængelig information samt indstillinger på displayet er forsynet med et tolinjers LCD-display. Ved hjælp af dette display og de tilhørende knapper kan varmepumpen styres. Kanalvalg Ved at trykke på knappen Kanal ruller man frem gennem de herunder anførte visningsniveauer til den ønskede information. Værdier, der er vist i parentes, forklares også i parentes herunder. Hvis en værdi kan indstilles, vises det nedenunder med et [P] (Programmerbar) ud for værdien. Såfremt den næste værdi ikke kan ændres, rulles der frem til næste menu ved at trykke på Kanalvalg. Indstilling For at ændre en værdi skal der først trykkes én gang på knappen Hæve. Herved placeres der en markør (streg) under værdien. Nu er det muligt enten at hæve eller sænke værdien ved tryk på knapperne Hæve eller Sænke. Fremløb 7() C Varmtvand C I normalstilling vises ovenstående information på varmepumpens LCD-display. Fremløb Aktuel fremløbstemperatur. (Beregnet fremløbstemperatur.) Varmtvand Indikation af varmtvandstemperaturen. Udetemp Aktuel udendørstemperatur Rum Aktuel rumtemperatur. Vises kun, hvis rumføler er tilsluttet. [P] (Indstillet sætværdi på rumføler.) Indstillingsområde: C. b Udetemp - C Rum,() C Udetemp - C Temp () C Udetemp Aktuel udendørstemperatur Temp Temperatursænkning: Varmekurven sænks med eksempelvis grader, når kontakten i rumtermostaten (tilbehør) slutter. Hvis rumtermostaten er tilsluttet, kan rumføler ikke tilsluttes. [P] (Indstillet sætværdi på rumtermostaten.) Indstillingsområde: C. NB! Indfør de valgte værdier på side i denne monteringsvejledning. Oplysningerne er vigtige ifb. med evt. service.

11 Til boligejeren Styring 9 Tilgængelig information samt indstillinger på displayet a Retur 7() C VV start 9() C Retur Aktuel temperatur på indkommende varmebærer. [P] (Maks. tilladt returtemperatur.) Indstillingsområde: C samt A. Indstilling af Retur Maksimal tilladt returtemperatur til kompressordrift. Ønskes en ændring, trykkes der en gang på knappen Hæve. Der vises en markør under tallet for Retur. Tryk derefter på knappen Hæve eller Sænke for at opnå den ønskede værdi. Hvis A -værdien (automatisk indirekte kontrol af returtemperaturen) vælges, vil driftspressostaten indirekte begrænse returtemperaturen. Tryk på knappen Kanal for at gå videre. VV start Aktuel temperatur i underste del af varmtvandsbeholderens yderkappe. [P] (Valgt startniveau for varmtvandsproduktion.) Indstillingsområde: -9 C. Indstilling af VV-start Tryk på knappen Kanal. En markør vises i parentesen for VV start. Tryk derefter på knappen Hæve eller Sænke for at vælge starttemperatur for opvarmning af varmtvand. Tryk på knappen Kanal for at gå videre. Varmekurve 9 Rum-komp C Varmekurve [P] Indstillet varmekurve. Indstillingsområde: -. Indstilling af varmekurve Tryk en gang på knappen Hæve. En markør placeres herefter under tallet for kurvehældning. Tryk derefter på knappen Hæve eller Sænke for at opnå den ønskede kurvehældning. Tryk på knappen Kanal for at gå videre. Rum-komp [P] Ved C afvigelse i rumtemperaturen ændres sætværdien Fremløb med den indikerede værdi. En højere værdi giver hurtigere reaktion ved over- eller undertemperatur i boligen. Normalværdi for radiatorsystemer er. Indstillingsområde: C Indstilling af Rum-komp (Gælder kun, hvis rumføler er tilkoblet.) Efter indstilling af kurvehældning trykkes på knappen Kanal. Markørens streg ses nu under tallet for Rum-komp. Tallet ændres ved hjælp af knapperne Hæve eller Sænke. En højere værdi giver hurtigere reaktion ved over- eller undertemperatur i lejligheden. Normalværdi for radiatorsystemer er. Brine I + C Brine U (-) C Brine I Temperaturen på indkommende kuldebærer. Brine U Temperaturen på udgående kuldebærer. [P] (Min. tilladt temp. på kuldebærer der løber ud fra VP.) Denne værdi bør kun ændres af en fagmand, idet den anvendes til min.-begrænsning med alarm, f.eks. som frostsikringsfunktion ved grundvandssystemer eller udblæsningsluftsystemer. Ved grundvandssystemer med mellemliggende varmeveksler kan den egnede værdi være C. Ved indstilling på laveste værdi (-) er min.- begrænsningen og alarmen frakoblet. Indstillingsområde: - + C.

12 Til boligejeren Styring Tilgængelig information samt indstillinger på displayet b Fremløb min. C Fremløb maks. C Denne menu er en undermenu til menu a og aktiveres ved at placere markøren under værdien for Kurvehældning (eller Rum-komp, hvis en rumføler er tilsluttet) og trykke på knappen Kanal. Fremløb min. [P] Indstilling af fremløbsledningens beregnede min.-temperatur. Indstillingsområde: C. Forindstillet værdi: C Fremløb maks. [P] Indstilling af fremløbsledningens beregnede maks.-temperatur. Indstillingsområde: 7 C. Forindstillet værdi er C. Denne værdi skal derfor i reglen forøges ved anvendelse af radiatorsystemer. På grund af fremløbstemperaturens normale svingninger i forhold til den beregnede, kan den aktuelle værdi ligge under hhv. over den indstillede værdi. Ved f.eks. gulvvarme med flydende kondensering kan en passende værdi være min. C og maks. C. Indstilling af Fremløb min. og Fremløb maks. Tryk en gang på knappen Hæve. En markør placeres herefter under tallet for Fremløb min.. Tryk derefter på knappen Hæve eller Sænke for at opnå den ønskede værdi for Fremløb min.. Tryk på knappen Kanal for at gå videre til Fremløb maks. og foretag ændring, hvis det ønskes. VP starter: Tæller varmepumpens antal starter (akkumulerende). VP stop: Viser driftstilstanden: VP stop, VP til, VP start X minutter eller Høj returtemp. 7 VP-tid: Viser det totale antal driftstimer for varmepumpen. TS-tid: Viser det totale antal timer for ekstravarmen. VP starter VP stop VP-tid TS-tid h h Grundindst. Danmark Grundindst.: For at gå tilbage til grundindstillingerne ændres til ved hjælp af knappen Hæve, og der trykkes på knappen Driftsindstilling. De to cifre til højre angiver hvilken driftsindstilling der er valgt. Det midterste cifre viser driftsindstilling for rumopvarmning. betyder Normalindstilling. betyder Ingen Suppleringsvarme. betyder Ingen opvarmning. Det højre cifre viser driftstilling for varmtvand. betyder Normalindstilling. betyder Midlertidig forhøjet varmtvandstemperatur. betyder Periodisk forhøjelse varmtvandstemperatur. Danmark: Valgt sprog. Indstilling af sprog Ved næste tryk på knappen Kanal kommer man til sprogvalg. For at ændre sprog trykkes på knappen Hæve. Når det ønskede sprog er valgt, trykkes på knappen Kanal. Derefter kommer man tilbage til visning.

13 Til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset, kan dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. placeres på et fast underlag, helst betongulv eller betonfundament. For at eliminere støj skal i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørtrækningen skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge ind til sove- og opholdsrum. Varmepumpestørrelse Opstilling Vejledende værdier for kollektorer Overfladejordvarme, anbefalet kollektorlængde Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol på anlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Det ovenstående gælder for lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Drift med el-varmelegeme Aggregatet kan anvendes udelukkende som el-opvarmet kedel til at producere varme og varmtvand, f.eks. inden kollektorinstallationen er klar. Varmtvandstemperaturen er i dette tilfælde forindstillet på C. Se afsnittet Indstillinger, menu. Kuldebærerpumpe Kuldebærerpumpen følger normalt varmepumpens drift. Der findes en speciel funktionsindstilling med kontinuerlig drift i dage, hvorefter systemet automatisk går tilbage til normalindstilling (kan anvendes, inden stabil cirkulation er opnået). Se afsnittet Indstillinger, menu. m x x m 7 x x7 m, x7 x m x x m Gælder for PEM-slange x, PN,. Til størrelse, PEM-slange x, PN,. Kollektorslangens længde varierer alt efter forholdene i jorden / undergrunden og varmesystemet, f.eks. radiatorer eller gulvvarme. Maks. længde pr. kollektor bør ikke overstige m. Er der flere kollektorer, parallelkobles disse med mulighed for justering af flowet. Kollektorslangen skal lægges i en dybde på m, og afstanden mellem de enkelte slangelængder skal være mindst, m.

14 Til montøren Styring For at gå frem til nedenstående menuer holdes knappen Kanal nede i ca. 7 sekunder. Derefter trykker man igen på Kanal, indtil man kommer til den ønskede visning. For at ændre værdi på en variabel i en visning, trykkes først en gang på knappen Hæve, hvorefter der vises en markør under den øverste værdi. Nu kan værdien ændres ved at trykke på knapperne Hæve eller Sænke. Ved at trykke en gang til på Kanal, flyttes markøren til den nederste værdi. Denne kan nu også ændres. Styring af el-effekten for bedste komfort foretages af computerstyringen. Denne beregner underskuddet i fremløbstemperaturen i form af gradminutter. Generelt Indstillinger Har den faktiske fremløbstemperatur f.eks. ligget grader under den beregnede fremløbstemperatur i minutter, så registrerer computerstyringen x = gradminutter. Ved standardindstilling skal antallet af gradminutter andrage ( + ), inden el-varmelegemets første trin kobles til. Derefter kobles de følgende trin ind med yderligere gradminutters difference. Effekttrinnene er derefter koblet til, indtil underskuddet af gradminutter for det aktuelle trin er udlignet. Dette er ensbetydende med, at fremløbstemperaturen skal ligge lige så mange gradminutter over det beregnede fremløbsniveau, som den før lå under niveauet. På denne måde opnår man den middelfremløbstemperatur, som computerstyringen har beregnet. 9a GM 9b GM [P] Aktuel værdi på antal gradminutter. Denne værdi kan f.eks. ændres for at fremskynde start af varmeproduktion. Indstillingsområde: - +. VP- min TS- min Denne menu er en undermenu til menu 9 og aktiveres ved med Hæve -knappen at sætte markøren under værdien for GM og trykke på knappen Kanal. Evt. ekstravarme aktiveres først med sit første trin, når summen af de i denne menu indstillede VP- min og TS- min er opnået. Evt. øvrige trin kobles ind mellem gradminutter og gradminutter med jævne intervaller. VP- min [P] Gradminutunderskud, inden varmepumpen kan starte. Grundindstilling:. Indstillingsområde:. TS- min [P]Yderligere gradminutsunderskud, inden ekstravarmens (TS) første trin kan kobles til. Grundindstilling:. Indstillingsområde:. VB diff VP [P] Største temperaturafvigelse fra nominel værdi for varmebærer (VB), inden tvangsstyring af varmepumpen iværksættes. Grundindstilling:. Indstillingsområde:. Diff VP-TS [P] Afvigelsen nedad fra VB diff VP, for hvilken værdi tvangstyring af ekstravarme (TS) iværksættes. Grundindstilling:. Indstillingsområde:. VB diff VP Diff VP-TS VP-int m VVB-stop C VP-int [P] Min. tidsinterval i minutter mellem start af varmepumpen. Grundindstilling:. Indstillingsområde:. VVB-stop [P] Stoptemperatur for varmtvandspåfyldning ved drift udelukkende med ekstravarme. Grundindstilling:. Indstillingsområde: 7.

15 Til montøren Styring Indstillinger DriftP Viser status for driftspressostat ( = tilsluttet, = afbrudt). HP/MS Viser status for højtrykspressostat/ motorværn ( = tilsluttet, = afbrudt). Giver vedvarende alarm. Manuel nulstilling af motorværn. LP Viser status for lavtrykspressostat ( = tilsluttet, = afbrudt). Giver vedvarende alarm. XVV-stop C XVV-interval d XVV-stop [P] Ekstra varmtvand stoptemperatur. Grundindstilling:. Indstillingsområde:. XVV-int: [P] Interval i døgn for periodisk ekstra varmtvand. Grundindstilling:. Indstillingsområde: 9. DriftP HP/MS LP Brine-pumpe EP-drift: Brine-pumpe Tvangsdrift af kuldebærerpumpe. Foretag ændring fra til med knappen Hæve samt tryk på knappen Driftsposition. erstattes så med Brine. Returnerer til normalposition efter dage eller ved genstart. EP-drift Ønskes der udelukkende drift med el-opvarmet kedel (f.eks. inden kollektorinstallationen er klar), skift så fra til og tryk på knappen Driftsposition. eren erstattes så med EP. Alternativerne må ikke bruges. Vælg den rigtige driftsstilling, inden EP-drift aktiveres. (EP-drift låser driftsstillingsfunktionen). Knap for Driftsposition Kal. Ude [P] Kalibrering af udendørsføler. Rum [P] Kalibrering af rumføler. BrinI [P] Kalibrering af kuldebærerføler frem. BrinUd [P] Kalibrering af kuldebærerføler retur. Indstillingsværdi for alle størrelser: - +. Man: Manuel test af udgange. Foretag ændring fra Man til Man eller Man for at kunne teste forskellige funktioner. For at gå ud af menuen skal indstillingen Man foreligge. Man 9 xx Man L S- S+ x Kal.Ude Rum BrinI BrinUd Man: Relæ : Startkontaktor, VP Relæ 9: Driftskontaktor, VP Relæ : Kuldebærerpumpe Relæ xx: Omskifterventil vv Relæ :Varmebærerpumpe Relæ L: Ikke aktiv Relæ S-: Ekstravarme Relæ S+: Ekstravarme Relæ x: Ej aktiv NB! Indfør de valgte værdier på side i denne monteringsvejledning. Oplysningerne er vigtige ved evt. service.

16 Til montøren Styring (også med tilbehør) Indstillinger 7 Servicetid Parallel Shunt Servicetid Skift fra til for at forcere forløbet gange. Returnerer minutter efter sidste tastetryk. Parallel Drejepotentiometer Hæve/Sænke varme til forskydning af varmekurve (parallelforskydning). Tryk for at returnere til visning 9 på knappen Kanal. Man kommer så til den oprindelige visning, hvorefter knappen Kanal skal holdes nede i ca. 7 sekunder for igen at komme til servicepositionen, visning 9. Shunt eller Shunt Styring, normal, ekstravarme elkedel eller oliefyr. Shunt = Styring, dobbelte kurver. Ingen funktion i. NB! Shunten skal være sat på. Udtørringsproces Ved visse betongulve er det vigtigt, at man til at begynde med holder den rigtige temperatur i gulvet. Dette, for at gulvet skal tørre rigtigt. har en funktion til denne udtørringsproces. Processen kan inddeles i to perioder, hvor antal dage og temperatur indstilles for den pågældende periode. I kanal 9 foretages denne indstilling. 9 EHP-int d Fremløb C EHP-int Viser antal dage med trin. Fremløb Viser fremløbstemperaturen med trin. 9b EHP-int d Fremløb C EHP-int Viser antal dage med trin. Fremløb Viser fremløbstemperaturen med trin. Det er muligt at indstille antal dage fra til og temperaturen fra til C. Når tørreprocessen er slut, går automatisk over til normal styring. Hvis der opstår en strømafbrydelse under tørreprocessen, lagres aktuel tid og temperatur. Når strømmen kommer igen, fortsætter tørreprocessen med de indstillinger, som gjaldt ved strømafbrydelsen. Tørreprocessen gennemføres således fuldt ud.

17 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til montøren Rørtilkobling Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. Varmepumpen kan kun arbejde op til en returtemperatur på ca. C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. C. Da ikke er udstyret med spærreventiler, skal sådanne monteres uden for varmepumpen for at lette evt. fremtidig service. Ved montage af FLM skal rør for varmebærer og varmtvandsbeholder samt evt. varmtvandscirkulation trækkes bagud. Afstanden mellem og væg skal være mm. Rørtilkobling (varmebærer/ centralvarmesystem) Rørtilkobling på varmebærersiden sker i toppen. Behørigt sikkerhedsudstyr, spærreventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt), samt det medfølgende snavsfilter skal monteres. Ved tilkobling til et system med termostater i alle radiatorer (rør) kan man enten montere en buffertank, overstrømningsventil eller demontere et antal termostater, så der garanteres tilstrækkeligt flow. Rørtilkobling (kuldebærer/varmeoptager) Ved dimensionering af kollektorplacering skal der tages hensyn til geografiske forhold, undergrund/jordart samt varmepumpens dækningsgrad. Ved placering af kollektorslangen skal man sørge for, at denne er konstant stigende mod varmepumpen for at undgå luftlommer. Hvis dette ikke er muligt, skal man udstyre høje punkter med udluftningsmuligheder. Samtlige kuldebærerrør i opvarmede rum kondensisoleres. Niveaubeholderen (NK) placeres som højeste punkt i kuldebærersystemet og på indkommende rør før kuldebærerpumpen. Bemærk, at der kan forekomme kondensdråber fra niveaubeholderen. Placér derfor beholderen, så det øvrige udstyr ikke beskadiges. Da temperaturen på kuldebærersystemet kan være lavere end C, skal dette system frostsikres ved iblanding af f.eks. ethylenglycol- eller IPA-sprit i vandet. Blandingsforholdet skal være ca. % etanol og resten vand. Som vejledende værdi for volumenberegning anvendes liter færdigblandet kuldebærervæske pr. meter kollektorslange (gælder for PEM-slange x, PN,). Niveaubeholderen skal mærkes med det frostsikringsmiddel, der bruges. Kuldebærerkredsløbet kobles efter eget valg ind på venstre eller højre side. De nederste sideplader skiftes i overensstemmelse med hvilken side man har valgt til tilkoblingen. De vedlagte tilslutningsrør til kuldebæreren fastgøres med klammer i de udstansede flige, der bøjes ned på den aktuelle side. Spærreventilerne skal monteres så tæt på varmepumpen som muligt. Montér det medleverede snavsfilter på indløbsledningen. Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der pga. snavs og frostrisiko i fordamperen foranstaltes en mellemliggende frostsikret kreds. Dette kræver en ekstra varmeveksler. Installationsprincip Systemet skal forsynes med passende ventiler. P F Radiator/ Gulvvarme Radiator/ Gulvvarme EXP ACK Varme, retur Varme, frem SF VVC VV KV NK Niveaubeholder SF Smudsfilter KV Koldt vand VV Varmt vand VVC Varmtvandscirkulation P Manometer M Miljøpressostat Exp Ekspansionsbeholder F Fremløbsføler (monteres til punkt 9) EXP SF P M Kuldeb. ind Kuldeb. ud

18 Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Til montøren Rørtilkobling Rørtilkobling (varmtvandsbeholder) Varmtvandsbeholderen skal forsynes med påkrævet ventiludstyr. Hvis der skal installeres boblebad eller anden væsentligt større forbrugsenhed for varmtvand skal varmepumpen suppleres med en elektrisk varmtvandsbeholder. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Varmtvandscirkulation Varmvatten- Ventilationsvarmegenvinding For at sikre optimal indeklima kan FLM monteres som ekstra tilbehør, sammen med kanalsystem. (Kontakt Vølund). For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. P EXP Udblæsningsluft Avluft Ø Ø Udsugningsluft Frånluft Ø Ø SF FLM SÄV NK AV Brine Köldb Ind in SF Brine Köldb Ud ut Kuldebærer Köldbärare ind Kuldebærer Köldbärare ud ut FIGHTER NK Niveaubeholder SF Snavsfilter EXP Ekspansionsbeholder SÄV Sikkerhedsventil AV Spærreventil

19 Tilgængelig trykopstilling Til montøren Rørtilkobling 7 Pumpekapacitetsdiagram, varmebærerside kpa Trykfald Tryckfall mvp kw kpa Trykfald Tryckfall mvp kw 7 Flöde Flow Flöde Flow 7 l/h 7 7 l/h kpa Tryckfall Trykfald mvp 7 7 kw kpa Trykfald Tryckfall mvp, kw 7 Flöde Flow Flöde Flow 7 l/h 7 7 l/h Trykfald Tryckfall kpa mvp kw 7 7 Flöde Flow l/h

20 Til montøren El-tilslutning Tilkobling Ved evt. isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Varmepumpen tilsluttes på klemme (9) til V - faset, nul + jord via el-skab med sikringer. har ikke flerpolet afbryder på den elektriske strømforsyning. Derfor skal installationen tilkobles via en foranstillet ekstern afbryder. Tilkobling af varmepumpen må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal foregå under opsyn af autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik D (kompressordrift). Vedr. sikringernes størrelse se tekniske data. VB-Fram 9 () C Varmvatten C Effekt ved levering har et el-varmelegeme med en fabriksindstilling på kw (, el-varmelegeme med en effekt på kw). Omkobling til andre effekttrin sker ved tilslutning af kabler i el-varmelegemeboksen (maks. 9 kw). Se afsnittet El-skema. Tilslutning af udendørs føler Den udendørs føler placeres i skygge på nordeller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren tilsluttes med to-leder til pos. 7 og på relækortets (9) klemme (). Kablets mindste tværsnitsareal skal være, mm op til m, f.eks. EKKX eller LiYY. Tilslutning sker bagtil på computerstyringen. Hvis udefølerens kabel trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger, skal der anvendes afskærmet kabel. - + R SELV B + B A RTG EXT.EL. 9 + A UG 7 NB! El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. Ekstern styring af el-varmelegemet Udkobling af hele el-effekten sker ved at tilslutte en ekstern potentialefri afbryderkontakt til klemme () pos. og. Udkobling af hele el-effekten, men med mulighed for at anvende Ekstra varmtvand under udkoblingsperioden sker ved at tilslutte en ekstern potentialefri afbryderkontakt til klemme () pos. og. Trinvis udkobling af el-effekten sker ved at tilslutte tilbehørsdelen Effektdetektor EBV til klemme () pos. og. Hvis såvel kompressor som tilbehør skal blokeres, skal tilslutning pos. og kobles sammen. Derefter tilsluttes de og tilslutning pos. til hver side af den kontakt, der styrer blokeringen.

21 Til montøren Igangsætning og justering 9 Forberedelser Inden igangsætning skal det kontrolleres, at varme/ kuldebærerkredsløb samt brugsvand er fyldt og godt udluftet. Kontrollér rørsystemets tæthed. Påfyldning og udluftning af kuldebærersystemet Ved påfyldning af kuldebærersystemet blandes vand med ca. % frostsikringsmiddel i en åben beholder. Tilslutning sker med påfyldningspumpe og slanger som vist på figuren. Ventilen på hovedledningen mellem servicetilslutningerne lukkes, og påfyldningen sker via tilslutning under niveaubeholderen (NK), som er demonteret, indtil væsken kommer tilbage via returslangen. Derefter udføres følgende indstillinger på styrepanelet. Sæt kontakten i stilling. Gå til menuen Brine-pumpe, EP-drift i servicemenuen. Stil Brine-pumpe i stilling og tryk på SÄV NK Varmtvandsbeholder Dobbeltkappe Kuldebærer (KB) ind SF Varmtvandscirkulation Omskifterventil Knap for Driftsposition Driftsposition. Stil EP-drift i stilling og tryk på Driftsposition. Varmepumpen kan ikke starte nu pga. driftsposition EP (kun el-drift). Kuldebærerpumpen er nu i drift sammen med påfyldningspumpen. Væsken kan cirkulere via blandingsbeholderen, indtil der kommer luftfri væske ud af returslangen. Stop nu kuldebærerpumpen ved at stille Brine-pumpe tilbage i position. Stop påfyldningspumpen og rengør sien i snavsfilteret. Start derefter påfyldningspumpen igen. Mens påfyldningspumpen stadig er i drift, åbnes ventilen på hovedledningen mellem servicetilslutningerne (for at fjerne luften mellem tilslutningsstederne). Luk derefter ventilen ved returslangen. Tryksætning af systemet sker nu ved hjælp af påfyldningspumpen (maks. bar). Luk derefter ventilen, hvor niveaubeholderen skal sidde, og stop påfyldningspumpen. Efter fjernelse af påfyldningsslanger monteres niveaubeholderen. Fyld denne op til ca. 7 % med væske. Luk derefter påfyldningsstudsen og lad ventilen under beholderen åbne. Stil tilbage til normalindstilling ved at stille EP i stilling. AVT SÄV KV NK BK / JK Kuldebærerpumpe Luk Kuldebærer (KB) ud AVT Fordamper Koldt modul Ekspansionsventil Aftapning Sikkerhedsventil Koldtvand Niveaubeholder SF BK JK VV Kondensator Kompressor El-kassette Påfyldning af varmebærersystemet Varmebærer (VB) frem Varmebærer (VB) retur Varmebærerpumpe Snavsfilter Undergrundskollektor Jordkollektor Varmtvand Varmebærersystemet fyldes op med vand til nødvendigt tryk og udluftes.

22 Til montøren Igangsætning og justering Opstart og kontrol Sæt kontakten i stilling. Kontrollér indstillingen på computerstyringen og justér, så der foreligger varmebehov. Gå til menuen Brine-pumpe, EP-drift i servicemenuen. Stil Brine-pumpe i stilling og tryk på Driftsposition. Stil EP-drift i stilling og tryk på Driftsposition. Kontrollér, at kulde- og varmebærerpumpe er udluftede. Ved behov hjælpes pumperne i gang. Gå til menu Brine I, Brine U. Kontrollér, at temperaturerne svarer til jord-/undergrundstemperaturen, hvilket viser kuldebærerflowet. Gå til menuen Brine-pumpe, EP-drift i servicemenuen. Stil EP-drift i position, så kompressoren starter, og gå til menu Brine I, Brine U. Aflæs kuldebærertemperaturerne. Differencen mellem disse temperaturer bør udgøre C, når systemet er kommet i balance. Stor difference tyder på et lavt kuldebærerflow. Lille difference tyder på et højt kuldebærerflow. Den første periode, hvor varmepumpen er i drift, bør man være specielt opmærksom på kuldebærersystemets væskeniveau. Det kan være påkrævet med efterfyldning. Aflæs varmebærertemperaturerne Fremløb og Retur. Differencen mellem disse temperaturer bør - ved flydende kondensering - udgøre C, når varmepumpen varmer varmtvand uden elbidrag. Stor difference tyder på et lavt varmebærerflow. Udfyld igangsættelsesrapporten på side. Indstil computerstyringen ud fra husets behov. Efterjustering, varmebærerside I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og udluftning kan være nødvendig. Hvis der høres en boblende lyd fra varmepumpen, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft elimineret), kan varmeautomatikken indstilles på den ønskede værdi. Efterjustering, kuldebærerside Væskeniveauet i niveaubeholderen () skal kontrolleres. Hvis niveauet er faldet, skal ventilen under beholderen lukkes. Derefter kan påfyldning ske gennem tilslutningen øverst på niveaubeholderen. Efter påfyldning åbnes ventilen igen. En forøgelse af trykket sker ved at lukke ventilen på den indkommende hovedledning, når kuldebærerpumpen (KBP) er i drift og niveaubeholderen (NK) er åben, så væske kan suges ned fra beholderen. Tømning af varmtvandsbeholderen Beholderen tømmes ud fra hævertprincippet. Dette kan hhv. ske gennem en aftapningsventil, der monteres på den indkommende koldtvandsledning, eller ved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutningen.

23 Til montøren Indstilling af varmeautomatik Indstilling med diagram Forskydning varmekurve - er udstyret med udetemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udendørstemperatur. Forholdet mellem udetemperatur og fremløbstemperatur indstilles ved hjælp af computerstyringen, se afsnittet Styring Indstilling af varme. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udendørstemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Drejeknappen Hæve/Sænke varme (forskydning af varmekurve) indstilles derefter. Passende værdi for gulvvarme er - og for radiatorsystemer -. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + C 7 - KURVLUTNING VARMEKURVE C FORSKYDNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR UDETEMPERATUR VARMEKURVE Forskydning varmekurve KURVLUTNING VARMEKURVE FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + C C FORSKYDNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR UDETEMPERATUR VARMEKURVE Forskydning varmekurve + KURVLUTNING VARMEKURVE FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + C C FORSKYDNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR UDETEMPERATUR VARMEKURVE

24 - + R Til montøren Komponenternes placering * * 97 ** VB-Fram 9 () C Varmvatten C * LEK LEK * Kun, kw ** Ikke kw og kw LEK

25 - + R Til montøren Komponenternes placering 9 VL-Temp 7() C WW-Temp C 7 7! LEK LEK LEK 7

26 Til montøren El-diagram kw-udførelse P V V Re Re Re 7 9 Re Re Re Re Re Re 9 9 kw roter Rød Anschluss tilsl. x kw kw 9 Hvid weißer tilsl. Anschluss x kw kw 7 P T T A B R A A B B N L L L M 9

27 Til montøren El-skema kw-udførelse P 7 9 kw roter Rød Anschluss tilsl. x x kw Hvid weißer Anschluss tilsl. x kw kw V V Re Re Re Re Re Re Re 7 Re Re * 9 kw Rød roter Anschluss tilsl. x x kw 9 weißer Hvid tilsl. Anschluss x kw kw 7 P T T A B R A A B B N L L L M 9

28 Til montøren Kredsløbsdiagram X9 L X9 L X9 L A R X9 A A X9 X9 N PE B B B X9 TAH X9 X X P X Re9 X9 Re X9 X9 9 X9 T 7 Re X9 7 X9 Re X9 - kw -phasig -faset Re X9 Re X9 Re7 X X9 X9 X9 X X X X 9 X9 X 9 X X9 9 X X X X * 7 C S R X L X L X L T 7 kw X N kw kw --phasig kw -faset 9 7 C S R * Ej kw

29 Til montøren Komponentliste 7 Driftstermostat, reserveindstilling Kuldebærertilslutning, ind (f) Kuldebærertilslutning, ud (r) Klemrække, pumper, omskifterventil 7 Servicetilslutning, højtryk Kontakt, - R 9 Tilslutningsklemme, strømtilførsel Kontaktor, el-kassette trin * Startkondensator, kompressor * Startrelæ Klemrække, kompressorstyring * Driftskondensator, kompressor Udendørsføler Varmebærerpumpe 7 Fordamper Kondensator 9 Omskifterventil, varmesystem / varmtvandsbeholder El-kassette 9 kw, effekt fra fabrik kw (-, kw) Overopvarmningsbeskyttelse, el-varmelegeme Motorværn 7 Kompressor Driftspressostat 9 Relækort med netdel Klemrække, relækort Koblingsklemme, miljøpressostat Højtrykspressostat Computerstyring med display inkl. føler Kuldebærerpumpe 7 Ekstern trykføler for kollektor, tilbehør Anode (emalje) 9 Nulstilling, motorværn Lavtrykspressostat Servicetilslutning, lavtryk Ekspansionsventil Sikkerhedsventil, kuldebærerside Klap (emalje) Snavsfilter (KB) R indv. Tørfilter 7 Kontaktor, el-kassette trin Kontaktor, kompressor start 9 Kontaktor, kompressor drift 7 Tilslutning, varme frem ø mm udv. 7 Tilslutning, varme retur ø mm udv. 7 Varmtvandscirkulation (VVC) Rustfri: Ø mm udv. Emalje: G 7 Koldt vand Rustfri: Ø mm udv. Emalje: G 7 Varmt vand Rustfri: Ø mm udv. Emalje: G 7 Udluftningsventil, dobbeltkappe 7 Aftapning for varmesystemet 77 Udluftningsventil, kuldebærersystem Snavsfilter (VB) R indv. Niveaubeholder, tilslutning til system, R udv. Temperaturføler, Brine I, kuldebærer frem, ind 7 Temperaturføler, Brine U, kuldebærer retur, ud Temperaturføler, varmtvand 9 Temperaturføler, Fremløb, varmebærer frem 9 Temperaturføler, Retur, varmebærer retur 9 Typeskilt/serienummer 9 Typeskilt, køledel 97** Startstrømsbegrænser Kabelgennemføring, strømtilførsel * Kun kw ** Ej kw og kw

30 HM flow 9 () C Hot water C - + R Til montøren Mål Mål og opstillingskoordinater Til højre for varmepumpen skal der af servicehensyn være fri plads. Når FLM monteres på, bør afstand til væg udgøre mm For at muliggøre inspektion og eventuel udskifning af anode skal der være et frit område på mm over varmepumpen.

31 Til montøren Tekniske data 9 IP Størrelse 7, Afgivet/Tilført effekt* ved / C **,/,,/,,/,9,/,,7/, Afgivet/Tilført effekt* ved / C **,9/,,/, 7,/,,/, 9,9/,9 Driftsspænding (V) x Startstrøm (A) Maks. driftstrøm, kompressor (A), (-faset),,,7 7,9 Sikring (inkl. el-varmel. kw) (A) Sikring (inkl. el-varmel. 9 kw) (A) Effekt, kuldebærerpumpe (W) 7 7 Effekt, varmebærerpumpe (W) Tilslutning kuldebærer udv. Ø (mm) Tilslutning varmebærer udv. Ø (mm) Påkrævet monteringshøjde (mm) 9 *** Volumen, vandvarmer (liter) Volumen, dobbeltkappe (liter) Maks. tryk i varmtvandsbeholderen (MPa), ( bar) Maks. tryk i yderkappen (MPa), (, bar) Kølemediemængde (R7C) (kg),,7,,, Kuldebærerflow (l/sek),,,,, Trykfald, fordamper (kpa) 9 Tilgængel. tryk, kuldebærersystem (kpa) 7 Maks. tryk kuldebærersystem (bar) Driftstemperatur kuldebærersystem( C) - + Varmebærerflow (l/sek),,,,, Trykfald, kondensator (kpa),7,,,, Maks. temp. (frem-/returløb) ( C) / Driftspressostat (bar) Lukkeværdi, pressostat HP (bar) 7 Difference, pressostat HP (bar) -7 Lukkeværdi, pressostat LP (bar), Difference, pressostat LP (bar) +, Nettovægt (kg) * Kun kompressoreffekt. ** Vedr. kuldebærertemperatur frem / varmebærertemperatur frem iht. EN. *** Med fødder og rørkoblinger afmonteret bliver højden ca. 9 mm

32 A LEK LEK LEK Til montøren Medleveringssæt/Tilbehør Medleveret tilbehørssæt NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel 7 LEK LEK Niveaubeholder med sikkerhedsventil Smudsfilter Udendørsføler LEK LEK Tilslutningsrør kuldebærer, med isolering Conex-koblinger Ekstra tilbehør Klips Effektvakt Till Begränsning Effektføler EBV Art.-nr. Rumtermostat RT Art.-nr. Ström Marginal A V Ventilationsmodul FLM Art.-nr. 9 Niveauføler NV Art.-nr. 9 Rumføler RG Art.-nr. 9 7 LEK LEK LEK El-anode Art.-nr. 9

33 Til montøren Afhjælpning af driftsforstyrrelser Ved fejlfunktion eller driftsforstyrrelser kan man som en første afhjælpningsforanstaltning kontrollere nedenstående punkter: Årsag: Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: Årsag: Lav varmtvandstemperatur eller manglende varmtvand Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: For meget varmtvand aftappet. Vent, til vandvarmeren igen er opvarmet. Kompressor og/eller el-varmelegeme varmer ikke. Kontrollér og skift evt. defekte gruppe- og hovedsikringer. Starttemperatur på computerstyringen () for lavt indstillet. Justér starttemperaturindstillingen. Evt. jordfejlsafbryder udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. NB! Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives. 9 Årsag: Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: Lav rumtemperatur Kompressor og el-kassette varmer ikke. Kontrollér og skift evt. defekte gruppe- og hovedsikringer. Kompressoren går ikke på grund af for lavt indstillede værdier på styrekurven. Kontrollér og øg evt. Hæve/Sænke varme (drejeknap på frontpanelet) eller Kurvehældning. Kompressor står stille på grund af, at intern overophedningssikring er udløst. Automatisk nulstilling efter en god times afkøling. Evt. jordfejlsafbryder udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet gentagne gange, tilkaldes el-installatør. Høj rumtemperatur Fejlindstilling af Kurvehældning og/eller Hæve/Sænke varme. Justér indstillingen. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af ovenstående, bør en installatør kontaktes.

34 Til montøren Afhjælpning af driftsforstyrrelser Alarmlampe blinker og teksten HP/MS-alarm vises på displayet Årsag: Dårlig cirkulation i varmebærerkredsløbet. Afhjælpning: Kontrollér varmebærerpumpen (). Lad evt. radiatortermostater åbne. Kontrollér, at snavsfilteret () ikke er tilstoppet. Når fejlen er afhjulpet, stilles kontakten () i stilling og derefter i stilling. Hvis alarmlampen stadig blinker, er motorværnet udløst af følgende årsager. Årsag: Afhjælpning: Faseudfald eller midlertidig forstyrrelse på el-nettet. Kontrollér sikringerne. Indikationer Alarmlampe blinker og teksten LPalarm vises på displayet Årsag: Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: Årsag: Afhjælpning: Opstart af koldt anlæg. Anvend position Drift med el-opvarmet kedel. Dårlig cirkulation i kuldebærersystemet på grund af dårlig udluftning / lavt tryk eller isprop (hvis der er dannet en isprop, bliver kuldebærerpumpen () varm). Udluft og påfyld mere væske. Vent i nogle timer. Cirkulationspumpe () fungerer ikke. Kontrollér cirkulationspumpen. Årsag: Overbelastet kompressor (7). Afhjælpning: Tilkald autoriseret servicepersonale. Årsag: Mekanisk fejl på kompressoren (7). Afhjælpning: Tilkald autoriseret servicepersonale. Årsag: Defekt motorværn (). Afhjælpning: Tilkald autoriseret servicepersonale. Årsag: Afhjælpning: Finsikring på relækort defekt. Skift sikringen. NB! Fejltilstanden må ikke nulstilles gentagne gange, da der er risiko for, at motorvindingerne bliver overophedet. Årsag: Afhjælpning: Manglende kølemedie eller anden fejl på kuldekredsløbet. Tilkald autoriseret servicepersonale. Årsag: Tilstoppet fordamper på grund af for lav koncentration af frostsikringsmiddel. Afhjælpning: Kontrollér kuldebærervæskens frysepunkt. Efter afhjælpning kontrolleres på displayet, at differencen mellem Brine I og Brine U er - C, når kompressoren er i drift. (se Styring Tilgængelig information på displayet, punkt ). Når fejlen er afhjulpet, stilles kontakten () i stilling og derefter i stilling. Ved fejl på temperaturføleren indikeres dette på displayet med f.eks. ude fejl

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS DK 427-1 411178 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS DK 5- MONTEINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING - + Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN da IVT 490, IVT 495 TWIN Brugervejledning Art. nr.: 11162 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt en varmepumpe fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmepumpe vil opfylde dine forventninger og sikre dig

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware Flex Sun Brugervejledning TacWare VVS Grossisten A/S Industrivej 61 7080 Børkop Telefon 72 41 41 41 Fax 72 41 41 99 Aktuel visning Driftstatus Valg af temperatur visning manuel drift Programmering Dette

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning 1 Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- & Driftvejledning Neotherm Minishunt Indholdsfortegnelse Tekniske data... 2 Deltegning... 3 Anvendelse... 4 Monteringsvejledning...

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1301-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere