Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst"

Transkript

1 Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af mødesteder for samvær og sundhed for ufaglærte, enlige og andre sårbare mænd i landdistrikterne. Dettee vil ske gennem partnerskabet Forum for Mænds Sundhed, er er et stærkt samarbejdee imellem Selskab for Mænds Sundhed, pa tientforeninger, fagforeninger og andre NGO organisationer og private virksomheder og andre private aktører samt kommuner og regioner. Mænds Mødesteder er en nutidig version af skuret i baghaven som samlingssted. Det er ikkemødestedet er at tilvejebringe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan arbejdee med meningsfulde projekter i kommercielle mødesteder, der er tilgængelige for alle mænd. De primære p opgaver på deres eget tempo i selskab med andre mænd. En vigtigg målsætning er at fremme fysisk og mental sundhed for deltagerne, gennem at sætte sundhed og velvære på dagsordenen. Mænds Mødesteder vil skabe en ramme, hvor mænd kan blive bedre til at tale om deres fysiske og psykiske tilstande, og eventuelt finde f og bede om støtte og finde relevante r øvrige tilbud mv. Målet er at forbedre mænds sundhed, hvilket b.la.. omfatter at drikke mindre, ryge mindre, tage færre risici og samtidig bidrage til at mændene er mindre isolerede og ensomme ogg i forlængelse heraf undgår at få depressioner eller får hjælp, når de lider af depression. Det må også gerne medvirke til færre familieopløsninger og mere kontakt med børn efter en skilsmisse, mindre arbejdsløs ved at hed/sygefravær på grund af mindre fysisk og psykisk sygdom. Men det vigtige her er måden, som sundhedsbudskaber og information leveres på. Vi mange af de mænd, der her er målgruppen,, ikke ønsker eller er modtagelige m for mange af de eksifor megen sterende tilbud. De er ofte imod enhver form for moraliseren, bebrejdende toner og alt snak om tingene. De vil gerne have meget konkrete valgmuligheder, der kan anvendes i deres hverdag, som den er. Det er også et af projektets mål i sammenhæng med andre projekter og partnernes daglige arbejde med mænds sundhed at udvikle og afprøve sådanne tilbud. Baggrund: Ulighed i sundhed er enorm, når økonomi/uddannelse, geografi og samliv krydses med køn: Mænd i Danmark lever 4 5 år kortere end kvinder, har store overdødelighed af og rammes hyp pigst af de fleste sygdomme. Fx har mænd ca. 40 større dødelighed af kræft og hjerte kar sygdomme. Men dødeligheden rammer skævt. De 25 pct. dårligst stillede mænd lever 10 år korte bedst re end de 25 pct. bedst stillede mænd og forskellen øges. De lever 13 år kortere end de stillede kvinder. 1

2 Mange ufaglærte og enlige mænd bor i landdistrikterne, hvor der er kommuner med over 20 pct. flere mænd end kvinder. Næsten halvdelen af alle ufaglærte mænd (45 pct.) er enlige, og enlige mænd lever omkring 7 år kortere end mænd i parforhold. Til sammenligning kan nævnes, at der fx i Billund, Lolland og Ringkøbing Skjern kommuner bor 20 pct. flere mænd end kvinder i alderen 19 til 30, mens der i Købehavn og Frederiksberg kommuner bor henholdsvis ca. 15 og 20 pct. flere kvinder end mænd i samme alder. Mænds sundhed er således i høj grad også et forhold, der vedrører landdistrikterne. Vi har dokumentation for, at mænd reagerer senere på sygdomssymptomer og går langt mindre til praktiserende læge mænd bruger den praktiserende læge 30 pct. mindre end kvinder. Vi ved også, at mænd er underforbrugere af forebyggende tiltag og dårligere til pasning af medicinsk behandling. Alle disse forhold er mere udbredte hos de dårligst stillede og enlige og generelt i landdistrikterne. De ældre mænd i denne gruppe er sundhedsmæssigt, både fysisk og mentalt, vigtige, da selvmordsfrekvensen for mænd vokser dramatisk med alderen f.eks. begår mænd over 80 år fem gange så hyppigt selvmord som kvinder. Mange ældre mænd mister følelse af formål med livet ved tabet af deres arbejde, partner, status, arbejdskammerater, indkomst mv. Samtidig må vi konstatere at sundhedsvæsnet og samfundet i øvrigt ikke har opdaget mænds særlige behov, og slet ikke de sårbare mænd i landdistrikterne. Vi ved, at de sundhedsinformationer og tilbud, som har medvirket til at forbedre de øvrige samfundsgruppers helbred, sjældent er tilpasset til eller anvendes af disse mænd. Der mangler relevante og målrettede tilbud om aktiviteter i lokalsamfundet, der specifikt appellerer til disse mænd. Om Mænds Mødesteder Projekt Ufaglærte og enlig mænds mødesteder for samvær og sundhed i landdistrikter vil bygge på erfaringer fra Australien og Irland, hvor man gennem flere år har arbejdet med Men s Sheds. I Australien er der omkring 900 Men s Sheds og i Irland er der over 100 og i Storbritannien flere end 50. De findes også i Canada og USA. Således er problemstillingerne om mænds sundhed i landdistrikter en global udfordring, der er påbegyndt et intenst og målrettet arbejde med i mange lande. Dette projekt er derfor også en mulighed for, at Danmark kommer på banen i en international Fænomenet begyndte i Australien, hvor det viste sig, at mænd fandt det tiltrækkende at mødes om praktiske opgaver, hvis de havde et bestemt sted eller et værksted, hvor der er redskaber og noget meningsfuldt arbejde der skulle gøres gerne som længerevarende projekter. Mændene i Mens Sheds i dag, reparerer fx cykler, istandsætter møbler og biler, får mulighed for at udveksle minder og stimulerer hinanden i forhold til nye tiltag fx motion, rejser mv. Deltagerne i Mens Sheds er både mænd, der bor alene eller bor sammen med partnere, og i alle aldre. Der er gode eksempler på at yngre ofte arbejdsløse mænd finder en slags mentor blandt de ældre mænd, som kan støtte dem til at få job og få deres liv til at hænge sammen blandt andet i forhold livsstil og relationer til børn og øvrig familie. 2

3 Mødestederne vil tilbyde noget nyt og ikke afprøvet i en dansk sammenhæng. Mødestederne vil skabe nye måder at arbejde sammen med andre på lokalt og med et formål men uden at der er opstillet krav men med brugerne i centrum. Perspektiv Det helt overordnede perspektiv er, at vi med projektet kan være med til at finde veje til at nå de mænd, som sjældent nås af sundhedsvæsnet, og som er den gruppe, der markant halter længere og længere bagud sundhedsmæssigt i forhold til hele den øvrige del af befolkningen. Dermed er projektet med til at finde nye velfærdsmodeller i Danmark og med i en bestræbelse på at finde løsninger på globale problemer. Resultatet af modelprojektet vil blive opsamlet og videreformidlet til alle landdistrikter i Danmark, bl.a. gennem partnerskabet i Forum for Mænds Sundhed. Samtidig har projektet også perspektiver for andre områder, hvor der bor mange sårbare mænd det er bl.a. i store boligkomplekser uden for storbyerne i Danmark. Her vil modellen muligvis kunne komme i anvendelse også. Resultaterne vil også blive formidlet videre i det internationale samarbejde under Global Action on Men s Health, hvor samarbejdspartnerne fra Australien, Irland og USA vil være meget interesserede i de danske erfaringer. Baggrund for at gennemføre projektet Selskab for Mænds Sundhed har igennem mere end 10 år arbejdet med at sætte fokus på ulighed i sundhed for mænd. Arbejdet har været målrettet vidensformidling og motivation af sundhedsprofessionelle, organisationer, fagforeninger og private aktører til at fokusere på mænds sundhed. Selskab for Mænds Sundhed har stor erfaring med at arbejde i partnerskaber på tværs af fag og sektorer. Desuden har vi en opdateret viden og tilknytning til international forskning og initiativer inden for området mænd og sundhed. Vi har været og er repræsenteret i styre og følgegrupper i projekter målrettet mænd og sundhed lokalt såvel som nationalt, og har projektværktøjskassen i orden. Samtidig repræsenterer Forum for Mænds Sundhed, der skal gennemføre projektet, i skrivende stund 27 forskellige organisationer fra et bredt udsnit i befolkning og samfund: Faglige og interesseorganisationer, patientorganisationer, forskningsmiljøer, regioner, kommuner, styrelse, behandlingsenhed, private virksomheder og medier mv. Det vil sige, at vi allerede på forhånd har forpligtede aktører på de væsentligste praksisområder i projektet (se Bilag 3). Desuden er vi i konkret dialog med Syddjurs og Stevns kommuner om samarbejde om Mænds Mødesteder. Endelig er der hos hovedansøger en årrækkes danske og internationale forskningserfaringer på områderne mænds fysiske og psykiske sundhed, mænds sundhedspsykologi, kommunikation med manden, den mandlige patient og en række tilstødende forskningsområder: Desuden har hovedansøger som vicepræsident i European Men s Health Forum og som medlem af ledelsen i Global 3

4 Action on Men s Health direkte adgang til relevante organisationer, miljøer og forskningsgrupper, der arbejder netop med denne problemstilling (Se Bilag 4). Mål: Målene i projektet er: At der er udviklet og afprøve en dansk model af Mænds mødesteder. At projektet har skabt samarbejde lokalt mellem mindst 3 samarbejdspartnere omkring hvert mødested At projektets resultater dokumenteres og videreformidles ud i alle relevante aktører i landdistrikterne i Danmark Målsætningen for Mænds mødesteder er, at der indenfor 3 år er etableret 10 nye velfungerende mødesteder i flere landdistrikter. Projektets opgaver Projektets vigtige opgaver er: At uddybe indhold og form i en dansk udgave af Mænds Mødesteder gennem udveksling med partnere i Australien og Irland og tilpasse et konkret koncept for et Mænds Mødesteder i Danmark bl.a. gennem forskellige former for interview med forskellige aktører At identificere og indgå aftaler med lokale samarbejdspartnere private og offentlige At etablere to Mænds mødesteder gennem bl.a. støtte fra det lokale erhvervsliv, fagforeninger og offentlige og andre private organisationer Udvikle, markedsføre og sikre rekruttering til Mænds mødesteder At sikre driften af de to mødesteder i projektperioden Dokumentere og kvalitetssikre aktiviteterne i Mænds mødesteder Beskrive og formidle den danske Mænds Mødesteder model til alle landdistrikter og andre lokalområder med lignende problemstillinger, både nationalt og internationalt Tidsplan De vigtigste milepæle i projektet er skitseret nedenfor og den vil løbende udvikles i forhold til den dynamik som projekter altid har. Marts maj 2014: Identifikation og indgået aftaler med lokale samarbejdspartnere og indhente udenlandske erfaringer i forhold til den værdibaserede og praktiske tilgang til etablering Marts juni 2014: Udvikle indhold og markedsføring af mødestedet overfor relevante lokale aktører fx arbejdsløshedskasser, praktiserende læger, fagforeningers seniorklubber, lokale byggemarkeder m.fl., samt offentlige institutioner, det måtte være relevante August oktober 2014: De første aktiviteter igangsat Oktober januar 2015: Drift, kvalitetssikring, fortsat rekruttering og udvikling 4

5 Januar februar 2015: Dokumentation og formidling Organisering Projektets ejer er Selskab for Mænds Sundhed, som er vært for Forum for Mænds Sundhed. Projektejers ansvar er at sikre projektets økonomi, faglige indhold samt at kvalitetssikre dokumentationen. Personlig ansvarlig er formand for Forum for Mænds Sundhed, chefpsykolog Svend Aage Madsen. Projektets styregruppe, der er økonomisk ansvarlig, har Svend Aage Madsen og Regitze Siggaard som ledende medlemmer og udpeges i øvrigt af Forum for Mænds Sundheds bestyrelse. Projektet organiseres med en arbejdsgruppe med deltagelse af lokal projektleder, en bruger (når projektet kører) to til tre andre relevante personer, herunder en kommunikationsansvarlig. Arbejdsgruppen har ansvar for at sikre aktiviteterne i projektet og indhente sparring fra referencegruppen og projektejer. Til at styrke arbejdet identificeres lokale og relevante personer, der vil indtræde i en referencegruppe. Gruppen har som formål at sikre et lokalt ejerskab samt at bidrage med kommunikationskanaler til potentielle deltagere og give faglig bistand til arbejdsgruppen. Referencegruppen er fx repræsentanter fra fagforbund, det lokale beskæftigelsesråd, erhvervslivet, lokale organisationer m.fl. Der søges oprettet en brugergruppe, der vil fungere som sparringspartner til projektlederen. Med venlig hilsen Svend Aage Madsen Formand for Selskab for Mænds Sundhed Formand for Forum for Mænds Sundhed Chefpsykolog, Rigshospitalet Tlf: og

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere