Er du klar over det, mand?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du klar over det, mand?"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren 2013

2 Er du klar over det, mand? sundhedsfremme målrettet mænd med kort eller ingen uddannelse Der er brug for at gå nye veje for at øge ligeheden i sundhed blandt mænd med kort eller ingen uddannelse. Mændene lever fortsat 4-5 år kortere end kvinderne, de har en overdødelighed i den kritiske alder mellem år og at de ofteste rammes af langt de fleste kroniske sygdomme! Der skal derfor skabes målrettede tilbud til mænd i forhold til ændring af livsstil, risikoadfærd og brug af sundhedsvæsnet. Der er fx brug for at der gøres en særlig indsats for sårbare mænd: ufaglærte, håndværkere, lavtlønnede, arbejdsløse og enlige mænd. Disse mænd lever næsten 13 år kortere end de bedst stillede kvinder, og 10 år kortere end de bedst stillede mænd. Og denne skævhed øges i disse år. Der er dokumentation for, at 45 % af de ufaglærte mænd i dag er enlige og enlige mænd lever omkring 7 år kortere en gifte. Og vi ved, at de i høj grad bor i landdistrikterne, hvor der er kommuner med over 20 pct. flere mænd end kvinder. Sammenlagt kan man sige, at ulighed i sundhed viser sig allermest dramatisk, når vi kombinerer økonomi, uddannelse, demograf og samliv med køn. Og her ser det rigtig skidt ud for mændene i dag. Hvis der skabes mere lighed i sundhed for mændene, vil det markant påvirke den samlede danske middellevetid, og skabe bedre muligheder for mændene, deres familier OG arbejdspladserne, og det vil styrke samfundsøkonomien. Nye veje Sundhedsstyrelsen udgav i 2011 en rapport, der ikke kunne dokumentere nogen løsninger for hvilke aktiviteter, hvordan og hvad man skal igangsætte og implementere får at få mænd til at ændre sundhedsadfærd. Erfaringer fra de sidste 10 års arbejde omkring Mens Health Week, har vist at det nytter at gøre noget målrettet også overfor de kortuddannede mænd. Kommuner, fag- og interesseorganisationer, regioner samt patientorganisationer har fået erfaringer med tilbud som kan inddrage og motivere mændene til at sætte fokus på deres egen sundhed. Samtidig har organisationerne fået erfaringer med en målgruppe, der traditionelt ikke har kontakt med sundhedsvæsenet, kommunen eller fagforeningen i forhold til sundhed. Der er således skabt grobund for at få udviklet nye metoder og bæredygtige modeller for hvordan mænd, og de som har et medansvar for deres sundhed, kan udvikle et samarbejde. På baggrund af bla. 3F store projekt Ulighed i sundhed, er det dokumenteret at arbejdspladsen er et godt sted at starte en fokuseret indsats. I løbet af det 3-årige projekt blev ca ufaglærte og faglærte mænd testet for deres sundhed ad 2 omgange. 1. sundhedstjek viste dramatisk dårlige sundhedsparametre fx at andelen af svært overvægtige var 21 %, 27 % spiste grøntsager dagligt og 30 % røg dagligt!desuden angav ca. hver 5 mand at han ikke havde en god arbejdsevne. En

3 parameter, som betyder større risiko for nedslidning.. Flere kvinder end mænd deltog konkret i aktiviteterne på arbejdspladserne men mændene fik alligevel sundere adfærd, så de har i høj grad også selv taget vare på egen sundhed. Formodentlig fordi de blev motioveret af at arbejdspladsen havde fokus på sundhed og trivsel. Der mangler derfor både viden og konkrete metoder, som kan realiseres for at støtte og hjælpe mændene. Forum for Mænds Sundhed vil derfor udvikle og gennemføre en målrettet indsats vi kalder Er du klar over det, mand? Mål for indsatsen Målet med indsatsen er, at bidrage til at mændene tidligt gøres opmærksom på mulighederne for at styrke deres sundhed og samtidig at udvikle tilbud, som inddrager mændenes behov, deres kommunikationsmåder, syn på hjælp og reaktionsmønstre i forhold til sundheds- og trivselsproblemer. Målet nås gennem 2 indsatser: En målrettet informationsindsats og rådgivning i forhold til mænd med kort- eller ingen uddannelse Uddannelse af sundhedsprofessionelle, så sundhedsvæsnet i alle dets afskygninger kan lære at møde mændene der, hvor de er, og hvor de får mest udbytte af det Målrettet informationsindsats og rådgivning Indsatsen vil baseret på en kvalitativ undersøgelse af mændene, deres behov, ønsker og motiver i forhold til at styrke sundheden. Udfra undersøgelsen udvikles en målrettet informationsindsats bla. baseret på erfaringer fra European Men s Health Forum s hjemmeside om prostatakræft, hvor mændene anonymt kan henvende sig og få hjælp og støtte. Indsatsen vil bestå at aktiviteter på flere forskellige platforme (it) samt opfølgende arbejde. Der udvikles og afprøves en opsøgende informationsindsats i udsatte boligområder og i landdistrikter, hvor mændene kontaktes direkte i forhold til en afklaring og hjælp til at ændre adfærd. Der arbejdes målrettet med at finde og skabe nye informationssteder og kanaler for de mænd, der ikke har eller er knyttet til arbejdspladser eller andre fora for informaton og motivation til ændret sundhedsadfærd. Det kan fx være i samarbejde med Superligaen eller andre sportsaktivteter, koncerter, messer for mænd og meget mere. I samarbejde med fagforbund udvikles og afprøves en model, hvor medlemmer kan blive en del af et fællesskab, fx en trivselsklub, der organiseres lokalt og der udvikles særlige tilbud til arbejdsløse medlemmer. Det er netop i fagforeningerne, at mange medlemmer føler sig trygge og derfor vil det være sandsynligt at man med fordel kunne skabe aktiviteter omkring sundhed, der

4 tiltrak mændene. Eksempler fra kommuner fx Fars køkkenskole viser desuden, at man kan få mændene med, når man tilbyder fællesskaber, hvor sundheden ikke er målet men fællesskabet/eller noget de alligevel skal og giver mening og så er sundheden en sidegevinst. Endelig udvikles en række events og konkurrencer, med det formål at få aktiveret arbejdspladser, jobcentre og andre steder, hvor mændene har deres dagligdag. I forbindelse me 3F s projekt deltog alene 53 arbejdspladser i sundhedsprojektet. Dertil vil bidrag fra de mere end 30 kommuner, 18 organisationer og patientforeninger bag Mens Health Week være et væsentligt afsæt for dette. Uddannelse af sundheds- og arbejdsmiljøprofessionelle Der udvikles og gennemføres en kursusrække for de sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner samt arbejdsmiljø repræsentanter fra arbejdspladser. Uddannelsen vil indeholde alle aspekter af mænds sundhed, samt hvordan kommunikation og tilbud bedst tilrettelægges, så mændene også bliver tiltrukket af disse og får udbytte af aktiviteter. Desuden indgår erfaringsudveksling og formidling af best practise på området. Det planlægges at gennemføre kursusrækker i alle 17 kommuner, der huser ghettoområder i Danmark. Organisering Forum for Mænds Sundhed varetager projektledelsen og projektet forankres i et sekretariat. Svend Aage Madsen, formand for Selskab for Mænds Sundhed og Lighedsambassadør er projektejer for projektet. Der nedsættes en referencegruppe med deltagelse af repræsentanter fra Servicestyrelsen, boligsociale selskaber, STOP-linjen, arbejdsmiljørepræsentanter, fagforbund, etniske sundhedsformidlere, kommunale medarbejdere fx sundhedskonsulenter og sundhedsplejersker, faglige selskaber fx Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk selskab, Dansk Sygeplejeråd og Selskab for Almen Medicin m.fl. Perioden for indsatsen er 3 år, hvilket anses for at være nødvendig og tilstrækkeligt til at nå målene. Investering Det anslås at indsatsen i alt vil kræve en investering på 3 mio/år i 3 år. Midlerne vil anvendes til følgende poster: Planlægning og gennemførsel af kvalitativ undersøgelse af mænd med kort eller ingen uddannelse i forhold til sundhedsopfattelse, behov og ønsker for sundhedstilbud. Undersøgelsen vil resulterer i en række anbefalinger til hvordan informationsindsatsen bedst tilrettelægges og gennemføres

5 Udvikling og gennemførsel af informationsindsats, herunder udvikling af materialer (hjemmeside, apps, film og anden visuel formidling) samt events, der sætter fokus på mænds sundhed fx Mens Health Week, 90- dages battle mv. Opbygning af opsøgende rådgivningslinje, der har særlige kompetencer i forhold til mænd med kort eller ingen uddannelse Opbygning af trivselsklubber lokalt og aktiviteter i den forbindelse Udvikling, rekruttering og gennemførsel af kurser i kommuner og regioner med mange udsatte mænd Projektledelse og koordinering Transport, mødeaktivitet Dokumentation og formidling Evaluering Tidsplan Projektet forventes påbegyndt 1/ og afsluttes 31/

6 FORUM FOR MÆNDS SUNDHED vil gerne gøre noget effektivt ved, at alt for mange mænd dør unødigt tidligt. Vi har vidst det længe. Men der er endnu ikke gjort noget specifikt for at forhindre de mange tusind mænds for tidlige død. Hvad vi ved: Uligheden i sundhed er markant, når økonomi, uddannelse, geografi og samliv møder køn: Mænd i Danmark lever 4-5 år kortere end kvinder, har stor overdødelighed af og rammes hyppigst af de fleste sygdomme. De 25 pct. dårligst stillede mænd lever 10 år kortere end de 25 pct. bedst stillede mænd og forskellen øges. De dårligst stillede mænd lever 13 år kortere end de bedst stillede kvinder. 45 pct. af de ufaglærte mænd er enlige, og enlige mænd lever omkring 7 år kortere end mænd parforhold. Mange ufaglærte og enlige mænd bor i landdistrikterne, hvor der er kommuner med over 20 pct. flere mænd end kvinder. Mænds sygdomme og for tidlige død rammer hele familien. Men det er også et samfundsproblem: Omkring mænd i Danmark dør årligt før de fylder 65 år næsten dobbelt så mange som kvinder. De mænd mangler også på arbejdsmarkedet. Med ens levetid vil der på 10 år være flere levende mænd under 65 år. Hvad vi vil gøre: Men det behøver ikke være sådan. Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der vil: Sætte bedre sundhed og et længere liv for mænd på dagsordnen. Arbejde for sundhedstilbud, der passer bedre til mænd. I tæt samarbejde med virksomheder, fag- og interesseorganisationer udvikle sundhedstilbud for mændpå arbejdspladsen, især til ufaglærte mænd. Skabe tilbud til mænd, der er uden for arbejdsmarkedet. Skabe uddannelse og kompetencer hos sundhedspersonalet til at møde mænd Etablere og bruge handlekraftige netværk, der kan gøre en forskel for mænds sundhed. Skabe målrettede tilbud til mænd i forhold til ændring af livsstil, risikoadfærd og brug af sundhedsvæsnet specielt til ufaglærte, lavtlønnede, arbejdsløse og enlige mænd. Give specifikke tilbud til mandlige patienter, hvis særlige behov ofte ikke er tilgodesete. Samarbejde med politikere om at finde politiske tiltag, der kan gavne mænds sundhed. Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der vil samle interesseorganisationer, faglige organisationer, virksomheder, patientforeninger, forskningsmiljøer, regioner, kommuner og medier mv. I dag er vi 24 organisationer: Sundhedsstyrelsen, 3F, Dansk Metal, Netdoktor, Selskab for Mænds Sundhed, Falck Health Care, Danmarks Lungeforening, PROPA, Sex og Sundhed, Mandecentret, Dansk Psykologforening, Kost- og Ernæringsforbundet, Dansk Tandplejerforening, Dialog Mod Vold, Dansk Psykiatrisk Selskab samt Ålborg, Vejle, Hedensted, Tårnby, Horsens, Ringkøbing-Skjern, Helsingør, Ishøj og Vallensbæk kommuner flere er på vej. Kontakt til Forum for Mænds Sundhed: Svend Aage Madsen - tlf.: ) & Regitze Siggaard - tlf )

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere