DS/EN 1993 FU: UDGAVE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN 1993 FU:2009 1. UDGAVE 2009"

Transkript

1 DS/EN 93 FU:09 1. UDGAVE 09

2 Forord Denne DS/EN 93 FU er udarbejdet af Dansk Standard og er en forkortet udgave af den kompiette DS/EN 93 Eurocode 3: Stalkonstruktioner, sam i det f01gende er benrevnt Eurocode 3. Den komplette Eurocode 3-serie bestar af et antal dele (se 1.1.1),dertilsammen udg0r det detaljerede projekteringsgrundlag for stalkonstruktioner. Den danske udgave af den komplette udgave af Eurocode 3 bestar derudover af et nationalt titelblad og et nationalt forord. I tillreg hertil har Erhvervs- og Byggestyrelsen udgivet et dansk nationalt anneks samt tillreg til dette, sam fastsretter betingelserne for implementeringen og indeholder de nationale valg, der er greldende i Danmark. Disse valg er i det f01gende betegnet NDP (Nationally Determined Parar:neters). Den foreliggende DS/EN 93 FU indeholder dele af Eurocode 3-serien, sam g0r det muligt at beregne de fleste konstruktioner alene pa grundlag af den. En konstruktion, der tilfredsstiller kravene ids/en 93 FU, vii ogsa tilfredsstille de tilsvarende krav i Eurocode 3. F01gende dele af Eurocode 3 er omfattet af denne DS/EN 93 FU: DS/EN Generelle regler samt reglerfor bygningskonstruktioner DS/EN Generelle regler- Supplerende reglerfor rustfrit stal DS/EN Samlinger DS/EN Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen. DS/EN 93 FU omhandler ikke brandteknisk dimensionering, tyndpladekonstruktioner og udmattelse. Endvidere vii DS/EN 93 FU alene ofte ikke vrere tilstrrekkeligt grundlag ved dimensionering af broer, master, tarne, siloer, krankonstruktioner m.m. DS/EN 93 FU f01ger kapitel-, punkt- og afsnitsinddelingen i de ovenfor nrevnte komplette udgaver. Hvor tekst fra den komplette udgave af Eurocode 3 er udeladt i den forkortede udgave, vii der derfol vrere huller i afsnits- og punktnummereringen. Kun hvor sproglige og redaktionelle hensyn g0r det n0dvendigt, afviger formuleringerne fra de tilsvarende formuleringer ide komplette eurocodes. Det nationale anneks og tillceg hertil (indtil udgivelsestidspunktet) samt supplerende kommentarer er indarbejdet ids/en 93 FU. Tekst fra annekser og tillreg star med orange skrift. ~ DS/EN 93 FU erforsynet med kommentarer. Disse kan indeholde: - forklaringer tit og baggnmdfor teksten iden komplette eurocode - angivelse af, at teksten idenforkortede udgave er NDP-tekst, se ovenfor - henvisninger tit DS/EN eller andre steder, hvor etproblem er behandlet mere detaljeret - supplerende vejledning. Kommentarerne har ingen normmcessig status. Kommentarerne er skrevet med indrykning og i kursiv som denne tekst.

3 DS/EN FU, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner 9 1 Generelt Emne Normative referencer Forudsretninger Forskellen mellem principper og anvendelsesregler Begreber og definitioner Sym boler Konventioner for koordinatakser Beregni ngsgru ndlag. 2.1 Krav. 2.2 Principperfor beregninger i grrensetilstande. 2.3 Grundlreggende va riable. 2.4 Eftervisning ved partialkoefficientmetoden. 2.5 Dimensionering understlzlttet af prlzlvning. Materialer. 3.1 Generelt. 3.2 Konstru ktionssta I. 5 Beregning. 5.1 Modellering af konstruktionen. 5.2 Global beregning. 5.3 Imperfektioner. 5.4 Beregningsmetoder under hensyntagen til ikke-linerere materialeegenskaber. 5.5 Klassifikation af tvrersnit. 5.6 Tvrersnitskrav ved global plastisk beregning. 6 Brudgrrenseti Istande. 6.1 Generelt. 6.2 Brereevne af tvrersnit. 6.3 Brereevne aftrykpavirkede elementer. 6.4 Trykpavirkede sammensatte elementer med konstant tvrersnit. 7 Anvendelsesgrrensetilstande. 7.1 Generelt. 7.2 Anvendelsesgrrensetilstande for bygninger. Anneks B (informativt) Metode 2: Interaktionsfaktorer k ij for interaktionsformler i 6.3.3(4). Anneks BB (informativt) - Udknrekning af elementer i bygningskonstruktioner DS/EN FU, Supplerende regler for rustfrit stal Generelt Emne Normative referencer Sym bol er 59

4 3 Materia ler Rustfrie konstruktionsstal Bolte... 4 Anvendelsesg raensetilstande. 4.1 Generelt. 4.2 Bestem melse af ud bpj ninger. Brudgraensetilstande. 5.1 Generelt. 5.2 Klassifikation af tvrersnit. 5.3 Brereevne af tvre rsn it. 5.4 Elementers brereevne mht. udknrekning. 5.5 Bpjnings- og trykpavirkede elementer med konstant tvrersnit Forskyd ni ngsbre reevne. Udform ning af sam Iinger. 6.1 Generelt. 6.2 Boltesa m Iinge r. 6.3 Beregning af svejsespm me OStEN FU, Sam linger 71 1 Em ne Anvendelsesom rade Normative referencer Sym bol er.' Oimensioneringsg rundlag Forudsretninger Generelle krav Pafprte krrefter og momenter Sam lingers brereevne Dimensioneri ngsforudsretn inger Forskydningspavirkede samlinger pavirket af stpd, svingninger og/eller skiftende last Excentricitet i systemknudepunkter Samlinger med bolte, nitter eller charnieredorne Bolte, mptrikker og underlagsskiver An kerbolte Kategorier af boltesamlinger Placering af huller til bolte og nitter Regningsmressig brereevne af samlingselementer Gruppe af samlingselementer Lange samlinger Friktionssamlinger med 8.8 eller 10.9 bolte Fradrag for huller til samlingselementer Modholdskrrefter Fordeling af krrefter mellem samlingselementer i brudgrrensetilstanden Samlinger med charnieredorne 89

5 4 Svejsesam Iinger Generelt Svejsematerialer Geometri og dimensioner Regningsmressig brereevne af kants!zlmme StumpS!Zlmmes regningsmressige brereevne Props!Zlmme regningsmressige brereevne Fordeling af krrefter Fastg!Zlrelser til uafstivede flanger Lange samlinger Excentrisk belastede enkelte kants!zlmme eller ensidige stumps!zlmme med del vis gennemsvejsn ing, Vinkelprofiler fastgjort ved en flig Svejsning i koldformede loner 98 5 Beregning, klassifikation og modellering Global beregning 99 6 Brerende sam linger i H- eller I-profiler Generelt 99 7 Sam linger i rorprofiler OStEN FU, Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen Valg af materialer med henblik pa brudsejhed Generelt Fremgangsmade Maksimale tilladte tykkelsesvrerdier 103

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere