DS/EN DK NA:2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN DK NA:2012"

Transkript

1 DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN DK NA og erstatter dette I en overgangsperiode frem til kan såvel dette NA, som DS/EN DK NA anvendes. Tidligere udgaver, tillæg og oversigt over samtlige udarbejdede NA er kan findes på Dette NA fastsætter betingelserne for implementeringen af DS/EN i Danmark for byggeri efter Byggeloven eller byggelovgivningen. Andre parter kan sætte dette NA i kraft med en henvisning hertil. Dette NA indeholder de nationale valg, der er gældende i Danmark. I dette NA er angivet: Oversigt over mulige nationale valg samt punkter, hvortil der er supplerende information Nationale valg Supplerende (ikke modstridende) informationer, som kan være til hjælp for brugeren af eurocoden. Ny tekst, der erstatter afsnittene hhv Der er med nummerering henvist til de afsnit i eurocoden, hvortil der er valg og/eller supplerende information. Overskriften/emne er i det omfang, det er muligt, den samme som overskriften på afsnittet i eurocoden efterfulgt af en præcisering, hvor dette er fundet hensigtsmæssigt. Side 1 af 15

2 Oversigt over mulige nationale valg samt supplerende information Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationale valg er mulige og hvilke informative annekser, der er gældende/ikke gældende. Endvidere er det angivet, til hvilke punkter der er givet supplerende information. Den supplerende information findes sidst i dette dokument. Anvendelse af anneks B 5.2(5) Lastarrangementer - Vejledning ved fastlæggelse af lastarrangementer ved kunstig fjernelse eller omfordeling af snelast 5.2(6) Lastarrangementer - Yderligere supplerende vejledning i forbindelse med regnvand samtidig med snelast 5.2(7) Lastarrangementer - Eksponeringskoefficienten C e 5.2(8) Lastarrangementer - Termisk koefficient C t Ingen vejledning Ingen supplerende vejledning Nationalt valg Ingen supplerende vejledning Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information 1.1(2) Emne og anvendelsesområde - Ikke relevant Sne for højder over 1500 m 1.1(3) Emne og anvendelsesområde - Anvendelse af anneks A Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 1.1(4) Emne og anvendelsesområde - Anvendes ikke Anvendelse af anneks B 2(3) Klassifikation af - Definition af exceptionelle sne Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 2(4) Klassifikation af - Betingelser for anvendelse af exceptionelle Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle sne 3.3(1) Exceptionelle forhold Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 3.3(3) Exceptionelle forhold Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 4.1(1) Karakteristiske værdier - Nationalt valg Note 1 Terrænværdi 4.1(1) Karakteristiske værdier - Ikke relevant Europæisk snekort 4.1(2) Karakteristiske værdier - Ikke relevant Statistisk analyse af snedata 4.2(1) Andre repræsentative værdier - Nationalt valg Lastkombinationsfaktorer 4.3(1) Behandling af exceptionelle sne på jorden Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 5.2(2) Lastarrangementer - Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle Dimensionering bør ikke forudsætte snerydning Side 2 af 15

3 Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information 5.3.1(1) Formfaktorer, Generelt- Supplerende information Alternative lastarrangementer ved snefygning 5.3.3(4) Formfaktorer, Sadeltage Nationalt valg 5.3.4(3) Formfaktorer, Trugformede tage - Anvendelse af anneks B Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 5.3.4(4) Formfaktorer, Trugformede tage - Ekstra vejledning Ingen vejledning 5.3.5(1) Formfaktorer, Cylindriske tage - Uændret Note 1 Øvre grænse for formfaktor ved cylindriske tage 5.3.5(1) Formfaktorer, Cylindriske tage - Nationalt valg Note 2 Hensyntagen til snefangere 5.3.5(3) Formfaktorer, Cylindriske tage - Nationalt valg Lastarrangement for ujævnt fordelt sne Formfaktorer, Tage som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker samt ophobning ved fremspring og forhindringer 5.3.6(1) Note (1) Note 2 Formfaktorer, Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker - Interval for µ w Formfaktorer, Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker - Interval for længde af drive 5.3.6(3) Formfaktorer, Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker - Omfordelt sne Hele afsnittet erstattes af nyt afsnit Jf. ovenfor nyt afsnit Jf. ovenfor nyt afsnit Jf. ovenfor nyt afsnit 6.2 Lokale effekter Hele afsnittet erstattes af nyt afsnit (2) Lokale effekter, Ophobning ved fremspring og forhindringer 6.3(1) Lokale effekter, Udhængende sne på kanten af et tag 6.3(2) Lokale effekter, Udhængende sne på kanten af et tag - Faktor k Anneks A Tabel A.1 Note 2 Anneks B Anneks C Dimensioneringstilfælde og lastarrangementer til brug på forskellige placeringer Formfaktorer for snelast ved exceptionelle sneophobninger Europæiske snekort for snelast på jorden Jf. ovenfor nyt afsnit Uændret Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke gældende Udhængende sne anvendes ikke Udhængende sne anvendes ikke, k=0 Der anvendes ikke exceptionelle Der anvendes ikke exceptionelle Side 3 af 15

4 Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information Anneks D Korrektion af terrænværdi for returperiode Uændret Anneks E Rumvægten af sne Intet nationalt valg De anbefalede værdier anvendes Anneks F Alternative lastarrangementer for omfordelt Supplerende information snelast Anneks G Tagsammenskæringer Supplerende information Note: Uændret: Der foretages ikke nationalt valg, og evt. anbefaling i normen følges. Intet valg: Ikke relevant: Eurocoden anbefaler ikke værdier/valg, men giver mulighed for at fastsætte nationale værdier/valg. Disse er ikke valgt. Bruges ikke i Danmark. Side 4 af 15

5 Nationale valg 4.1(1) Note 1 Karakteristiske værdier Terrænværdi Karakteristisk terrænværdi s k = 1,0 kn/m (1) Andre repræsentative værdier - Lastkombinationsfaktorer Vælges lig lastkombinationsfaktorerne i dansk nationalt anneks til DS/EN (7) Lastarrangementer - Eksponeringskoefficienten C e Eksponeringsfaktoren C e afhænger af omgivelsernes topografi og konstruktionens størrelse, og den bestemmes ved: C e = C top C s hvor C top er faktor for topografi C s er faktor for størrelse Faktoren C top findes af tabel 5.1.a NA Tabel 5.1.a NA Anbefalede værdier for C top for forskellige topografier Topografi Vindblæst a) 0,8 Normal b) 1,0 Afskærmet c) 1,25 a) Vindblæst topografi: Flade, fritliggende områder, som er udsatte til alle sider uden eller med kun lidt afskærmning fra terræn, højere bygværker eller træer. Topografien kan regnes vindblæst, når konstruktionens højde mindst er 15 m højere end lokale lægivere i terrænet. Det er især afgørende at vurdere forholdene ved vind i den østlige sektor se figur 5.3.c NA. b) Normal topografi: Områder, hvor vinden ikke bevirker væsentlig fjernelse af sne på bygværker på grund af terræn, andre bygværker eller træer. c) Afskærmet topografi: Områder, hvor det betragtede bygværk er væsentligt lavere end det omgivende terræn eller omgivet af høje træer og/eller omgivet af bygværker, som er højere. Faktoren C s fås af følgende: For afskærmet topografi: C s = 1,0 Side 5 af 15

6 For vindblæst og normal topografi, idet l 1 og l 2 er længden af henholdsvis den længste og den korteste side af bygningen: For 2h > l 1 (jf. figur 5.1.b NA): C s = 1,0 For 2h l 1 (jf. figur 5.1.b NA): for l 2 10h for 10h < l 2 < 20h for l 2 20h Figur 5.1.b NA Dimensioner på bygning 5.3.3(4) Formfaktorer, Sadeltage For vind- og sneudsatte konstruktioner regnes der tillige med et ekstra lastarrangement med formfaktor nul på vindsiden og µ w på læsiden af taget som vist i figur 5.3.b NA. Lastarrangementet tager hensyn til, at vinden kan ophobe særlig meget sne på læ tagflade, når alle nedenstående betingelser er opfyldt: bygningens orientering skal være som vist på figur 5.3.c NA facadehøjden i vindsiden er højst 10 m 2 gange bygningens kiphøjde, h, er mindre end bygningens udstrækning på tværs af vindretningen, l, se figur 5.3.c NA, dvs. 2h < l bygningens dybde, b, er større end bygningens kiphøjde, h, se figur 5.3.b NA, dvs. b > h terrænet i vindside er åbent, svarende til at ruheden højst svarer til terrænkategori II iht. DS/EN (tabel 4.1) i en afstand af 400 m. Reglerne i punkt 5.3.3(4) skal ikke kombineres med reglerne for tagsammenskæringer i anneks G. Side 6 af 15

7 Figur 5.3.b NA - Formfaktor for læside afhængigt af taghældning Formfaktoren µ w, der aflæses af figur 5.3.b NA, kan beregnes af følgende formler: µ w = 0,8 for 0º α 5º µ w = 0,6 + 0,04α for 5º < α < 15º µ w = 1,2 for 15º α 30º µ w = 2,4 0,04α for 30º < α < 60º µ w = 0 for 60º α Figur 5.3.c NA - Sneophobning på læ tagflade (skraveret) kan antages kun at forekomme, når tagfladen i vindsiden vender mod retninger fra NNØ til SØ, svarende til at betydende snefygning kun forekommer ved vind fra østlige retninger Side 7 af 15

8 5.3.5(1) Note 1 Formfaktorer, Cylindriske tage - Øvre grænse for formfaktor ved cylindriske tage Som øvre værdi benyttes μ 3 = 2, (1) Note 2 Formfaktorer, Cylindriske tage Hensyntagen til snefangere Hvis snefangere eller andre konstruktionsdele hindrer nedglidning af sne, bør snelasten øges (3) Formfaktorer, Cylindriske tage - Lastarrangement for ujævnt fordelt sne På cylindriske tagflader suppleres lastarrangementet for ujævnt fordelt snelast i figur 5.6 i DS/EN :2007 med følgende lastarrangement, vist i figur 5.6.b NA og figur 5.6.c NA For β 0 60 regnes med en trekantformet fordeling, som er nul i kippen, og med formfaktoren µ 3 henholdsvis µ 3 /2 ved overgangen mellem taget og de lodrette sider. For β 0 > 60 regnes med en trekantformet fordeling, som er nul i kippen, og med formfaktoren µ 3 henholdsvis µ 3 /2, hvor β = 60. For β > 60 er formfaktoren 0. Figur 5.6.b NA - Formfaktoren på cylindrisk tagflade 0 > 60º Figur 5.6.c NA - Formfaktoren på cylindrisk tagflade 60º 0 Side 8 af 15

9 5.3.6 Formfaktorer, Tage som støder op og ligger tæt ved højere bygværker samt ophobning ved fremspring og forhindringer (1)NA Konstruktionen med lægiver er illustreret på figur 5.7.a NA. Globale lægivere påvirker afgørende vindstrømningen omkring hele konstruktionen. Lokale lægivere påvirker kun vindstrømningen omkring selve lægiveren. Reglerne i dette afsnit gælder, når to gange lægiverens højde er mindre end lægiverens vandrette udstrækning på tværs af vindretningen. Når dette ikke er opfyldt, vil vinden primært løbe rundt om lægiveren, og sneophobningerne reduceres. NOTE: Tilsvarende regler gælder også, når mindre bygninger støder op til eller ligger tæt ved cylinderformede bygninger. (2)NA Parameteren a bestemmer, om lægiveren er lokal (a 0,2) eller global (a 0,4), og findes af udtrykket idet (se også figur 5.7.a NA): { } h w er facadehøjde i vindsiden, h w regnes ikke mindre end 1,5 m. b w er afstand fra lægiverens facadehøjde i vindsiden. h sw er lægiverens facadehøjde for α sw 60. For α sw = 90 regnes h sw til kippen. For 60 < α sw < 90 findes h sw ved interpolation. (3)NA Formfaktorer for snelast på konstruktion med lægiver er givet i følgende udtryk og vist i figur 5.7.a NA: µ 1 aflæses af figur 5.1 i DS/EN , idet de pågældende taghældninger anvendes µ 2 = µ s + µ w (5.7) hvor µ s er formfaktoren for snelast på grund af nedskridende sne fra det øverste tag µ w er formfaktoren for snelast på grund af vindens virkning. Denne formfaktor afhænger af sneens specifikke tyngde γ, der for denne beregning sættes til 2 kn/m 3 (4)NA På vindsiden af en lægiver gælder, se figur 5.7.aNA: l sw = min{b w ;2h sw } dog 5 m l sw 15 m dog µ ww µ 1 Side 9 af 15

10 µ ww 2 for a 0,2 µ ww 10a for 0,2 < a < 0,4 µ ww 4 for a 0,4 (5) NA På læ side i forhold til lægiver gælder, se figur 5.7.a NA: l sl = 5 h sl dog 5 m l sl 15 m dog µ 1 µ wl 2 µ sl = 0 hvis h sl < 0,5 m µ sl = 0 for α sl 15 µ sl = µ 1 (α sl ) b sl / l sl for α sl > 15 NOTE: For lave værdier af h sw kan lasttilfældet i anneks F, F(3), blive dimensionsgivende. Figur 5.7.a NA Konstruktion med lægiver, hvis facadehøjde er h sw i vindsiden, og hvis højde til kip er h sl i læ siden (6) NA Hvis der på læsiden af et tag er flere lokale lægivere, skal lasten på læsiden i visse tilfælde øges. Dette tages i betragtning med et ekstra lastarrangement, når alle nedenstående betingelser er opfyldt: bygningens orientering skal være som vist på figur 5.3.c NA facadehøjden i vindsiden er højst 10 m Side 10 af 15

11 2 gange bygningens kiphøjde, h, er mindre end bygningens udstrækning på tværs af vindretningen, l, se figur 5.8.a NA, dvs 2h < l lægivernes højde er mindst 0,5 m den fri afstand mellem lægiverne er mellem 3 og 7 gange bredden, v, af disse lægiverne er placeret på læsiden. Formfaktoren, µ w, for det ekstra lastarrangement, fås af: µ w = 1,0 for 0º α 35º µ w = 1 (α-35)/25 for 35º < α < 60º µ w = 0 for 60º α Denne last påføres på læsiden af lægiverne, se figur 5.8.a NA. Figur 5.8.a NA Tætsiddende lokale lægivere med vind fra østlige retninger jf. figur 5.3.c NA Hvis den frie afstand er større end 10 gange bredden af lægiverne, afhænger vindforholdene omkring hver enkelt lægiver ikke af de øvrige lokale lægivere, og reglerne i afsnit anvendes på hver enkelt lægiver. Disse regler finder ligeledes anvendelse, hvis den frie afstand mellem de lokale lægivere er 0. For mellemliggende frie afstande mellem de lokale lægivere kan der interpoleres. Reglerne for lokale lægivere skal ikke kombineres med reglerne i punkt 5.3.3(4) og heller ikke med reglerne for tagsammenskæringer i anneks G. Side 11 af 15

12 Anneks A, Tabel A.1, Note 2 Dimensioneringstilfælde og lastarrangementer til brug på forskellige placeringer - Anvendelse af anneks B (exceptionel snelast) Der regnes ikke med exceptionelt snefald eller snefygning i Danmark, så ingen anvisninger er angivet for tilfælde B1 og B3. Side 12 af 15

13 Supplerende (ikke modstridende) informationer 5.3.1(1) Formfaktorer, Generelt, Alternative lastarrangementer ved snefygning NOTE: Omfordelte sne skal desuden omfatte specifikationerne i anneks F. Anneks F Alternative lastarrangementer for omfordelt snelast (1)NA For konstruktioner, der er følsomme over for variationer i snelasten, fx konstruktioner med udkragninger og vridningsfølsomme konstruktioner, undersøges desuden et lasttilfælde, hvor halvdelen af snelasten regnes som bunden last, og den anden halvdel af snelasten regnes som fri last. (2)NA Der benyttes samme partialkoefficient for både den bundne og den frie del af snelasten. For et tag med udkragninger fås således bl.a. følgende lastsituationer: Figur F.1 NA Konstruktion med udkragning For en vridningsfølsom konstruktion fås bl.a. følgende lastsituation : Figur F.2 NA Vridningsfølsom konstruktion NB: μ = μ 1 (3)NA For en tagflade, hvor hældningen reduceres fra α 2 til α 3, se figur F.3 NA, kan der tages hensyn til risikoen for ophobning ved snefygning som vist på figuren. Tilfælde (ii) er ækvivalent med tilfælde (ii) i 5.3.4(3), der benyttes, hvis α 3 < 0. Side 13 af 15

14 Figur F.3 NA - Formfaktorer for tagflade med ændring i hældning Anneks G Tagsammenskæringer (1)NA Ved tagsammenskæringer kan der forekomme ophobning af sne på såvel vindsiden som læ side. (2)NA Formfaktoren i det skraverede område på figur G.1 NA øges med 100 % i forhold til formfaktoren µ 1 iht (2) for den pågældende taghældning. Når der regnes med ophobning på læ tagflade jf (4), øges formfaktoren µ w illustreret på figur 5.3.b NA med 50 %. Figur G.1 NA - Bygning med tagsammenskæring. Området med forøgede formfaktorer er markeret Side 14 af 15

15 (3)NA Når vinden blæser på langs af en lang tagflade, kan der også ske ophobning på vindsiden af sidebygningen. Når afstanden a 2 på figur G.2 NA er større end 5h 1 (h 1 er lodret afstand fra hovedbygnings tagskæg til sidebygningens kip, se figur G.2 NA), regnes med ophobning af sne med w = 2 på vindsiden af global lægiver, og l s = 2 h 1. Figur G.2 NA - Bygning med tagsammenskæring. Området med forøgede formfaktorer er markeret Side 15 af 15

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1- GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-: Generelle

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Foreløbig udgave Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Indhold Indledning...2 Normudvikling...3 Før 1988...3 1988-2009...3 Fra 2009...4 Typiske

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Danske normregler for snelast 1916-2010

Danske normregler for snelast 1916-2010 ISBN 978-87-90856-28-1 9 788790 856281 Rapporten gennemgår udviklingen af reglerne for snelast i danske normer fra 1916 til i dag. Udviklinge en af normreglerne er dels beskrevet i hovedtræk og dels ved

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Forebyg sneskader på haller og store tage

Forebyg sneskader på haller og store tage Forebyg sneskader på haller og store tage 1 Indhold Pjecen er udarbejdet af Træinformation for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udgiver Erhvervs- & Byggestyrelsen 2011 Design Bysted A/S Indledning 5 Sådan

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

Forebyg sneskader på haller og store tage

Forebyg sneskader på haller og store tage Forebyg sneskader på haller og store tage 1 Indhold Pjecen er udarbejdet af Træinformation for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udgiver Erhvervs- & Byggestyrelsen 2011 Design Bysted A/S Indledning 5 Sådan

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Jørgen Munch-Andersen Skader på bygninger med store spænd Årsager Sneophobning under snefygning hvor og hvornår Konstruktive mangler ift. normregler ved

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Oversigt over Eurocodes

Oversigt over Eurocodes Eurocode systemet Oversigt over Eurocodes Tidsplan for implementering Nationale annekser Forkortede udgaver Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Ændringer i forhold til DS 409:?

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

DS/EN 1997-2 DK NA:2013

DS/EN 1997-2 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1997-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra fra 2013-05-15.

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Udredning vedr. sneskader ifm. Snestormen februar 2007

Udredning vedr. sneskader ifm. Snestormen februar 2007 Notat Udredning vedr. sneskader ifm. Snestormen februar 2007 Afdelingen for Byggeteknik og Design Erik Steen Pedersen Jørgen Nielsen 30. okt. 2007 Journal nr. 721-083 Baggrund I februar 2007 indtraf en

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning

Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning DS-information DS/INF 1991-1-2 1. udgave 2013-04-16 Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning ved dimensionering af bærende konstruktioner Application of parametric fire exposure methods for the design

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

SBi 2008:21. Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007

SBi 2008:21. Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007 SBi 2008:21 Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007 Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007 Jørgen Nielsen Erik Steen Pedersen SBi 2008:21

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DANSK STANDARD 1.UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

DS/EN DK NA:2017

DS/EN DK NA:2017 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske nationale anneks for bygningskonstruktioner til DS/EN 1993-5. Indholdet er

Læs mere

Kollapset af Club Danmark Hallen

Kollapset af Club Danmark Hallen Dansk Byggeri November 2011 Kollapset af Club Danmark Hallen Erik Steen Pedersen Club Danmark Hallen Valby Sport- og kultur-arrangementer 177m lang, 78m bred, 16 m høj Længdeaksen peger NNØ Hovedhal med

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Historik DS415 (DS409) NSK CC ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2. 1,75 1,8 1,8 cu 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3 1,5 Q 1,5 1,4* 1,4* Side 4

Historik DS415 (DS409) NSK CC ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2. 1,75 1,8 1,8 cu 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3 1,5 Q 1,5 1,4* 1,4* Side 4 Side 2 Side 3 Agenda Historik - partialkoefficienter på jords styrke og på variabel last Definition af karakteristisk parameter Baggrund for reduktion af partialkoefficient for variabel last (trafiklast)

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A:

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A: A1 PROJEKTGRUNDLAG Rev. A Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr.: 17.06.134 Ændringer rev. A: - A1.6.2 Permanente laster: Tagkonstruktioner over ny spisesal og fitnessrum forberedes for last

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner ESEUROCODESEUROCODESEURCOD

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner ESEUROCODESEUROCODESEURCOD dansk standard DS/EN 1992 FU:2010 Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner 1. UDgavE 2010 UROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE ESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Notat Dato August 2012 Projektnummer 1177727 HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN - OPLÆG TIL FASE 2 NÆRMERE UNDERSØGELSER - OPLÆG TIL FASE

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

10. Læforhold omkring en nedbørmåler

10. Læforhold omkring en nedbørmåler 10. Læforhold omkring en nedbørmåler Nedbør er en af de vanskeligste meteorologiske variable at måle. Der er en række fejlkilder, hvoraf den største er vindeffekten, der hidrører fra vindens påvirkning

Læs mere