Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse 1. Baggrund Sejerø Golfklub blev stiftet i 2006 efter at baneejer Jørgen Jørgensen havde anlagt Sejerø Golfbane. Klubben lejede adgang til golfbanen for sine medlemmer medens baneejer stod for pasning af banen og drift med markedsføring og servicering af golfgæster. I løbet af de næste fem år faldt standarden på banen og golfgæsternes antal blev mindre år for år. I 2011 var standarden så ringe, at klubben mistede medlemmer og derfor indledte forhandlinger med baneejer for at få skabt en forandring til det bedre. I 2012 overtog golfklubben ansvaret for banen og hele driften af denne. Vi har i dag en meget velholdt bane, der bliver rost af vores gæster. Vi har nu årligt 250+ besøgende på golfbanen. På kan man læse en artikel om et besøg i Danmarks mindste golfklub. Sejerø Golfklub (SGK) er Danmarks mindste med knap 70 medlemmer. Rekrutteringsgrundlaget er øens 350 fastboende samt nogle hundrede sommerhusejere. Medlemmerne afspejler den almindelige tendens i golfklubber med 65% af vores seniorer, der er over 60 år. Men samtidig har vi 10 juniorer, hvilket er halvdelen af børnene i Sejerø Skole. I klubben er der masser af initiativ og virkelyst, som udmønter sig i, at klubben drives hundrede procent på frivillig basis. Vi har 25 aktive frivillige som: klipper fairways, rough og green, passer træningsbane med opsamling af bolde og klipning, passer klubhus med informationsmateriale, øl og vand samt toiletter, vedligeholder og reparerer vores maskiner og udstyr, sælger golfpakker og kommunikerer med gæster om færge, spisesteder, overnatningsmuligheder og lignende, modtager gæster ved færgen og sørger for at de kommer ud til golfbanen og til frokost på den lokale restaurant, underviser og træner med vores juniorer og varetager den almindelig klubdrift med medlemmer, regnskaber, hjemmeside, brochurer, markedsføring, turneringer og klubsammenkomster. Da klubben i 2014 skulle forlænge aftalen med baneejer blev vi mødt med nogle økonomiske krav, der lå ud over klubbens formåen. På trods af forhandlinger gennem 10 måneder med såvel Kalundborg Kommune og andre mæglere lykkedes det ikke at opnå en ny aftale. Sejerø Golfklub står derfor i 2015 uden bane og baneejer har meddelt, at han i foråret vil pløje banen op og drive landbrug på arealet. 2. Projekt Ny golfbane på Sejerø Da forhandlingerne med baneejer Jørgen Jørgensen i starten af december 2014 brød endelig sammen, fik bestyrelsen henvendelse fra nogle landmænd på øen, som foreslog, at Sejerø Golfklub Mastrupvej Sejerø CVR: Formand: Peter Rasmussen Kasserer: Jens Thomassen Web: Mail: Bank: Sparekassen Sjælland Regnr: 0516 Konto: Side 1/9

2 vi kiggede på muligheden for placering af en golfbane på noget af deres jord. Samtidig meddelte de, at de var villige til at gå ind i arbejdet med at anlægge en bane. Bestyrelsen fandt den opbakning så positiv, at den nedsatte en projektgruppe, der har arbejdet med at udvikle projektet Ny Golfbane på Sejerø. Projektet målsætning er: At genetablere en 9 hullers golfbane på Sejerø til ibrugtagning i 2016, og herunder at kunne tilbyde organiseret motion for øens beboere og gæster, at kunne tilbyde øens børn aktiviteter udendørs, at styrke det sociale sammenhold på øen, og at tiltrække golfspillere og gæster til Sejerø og her igennem skabe omsætning på færgen, i restauranter, i Brugsen og hos udlejere af ferieboliger. Projektgruppen har undersøgt fire forskellige arealer på Sejerø og vurderet dem ud fra terræn, adgangsforhold, opbevaring af maskiner samt servicering af medlemmer og gæster. Valget faldt på et område ved Kongstrup By, der støder op til Spisehuset, der er en af øens restauranter, og hvor der også er ferieboliger til udlejning. Arealet er på 9,4 ha i to niveauer med en niveauforskel på 11 meter. Det består af matriklerne 5a, 5f og 7d, Kongstrup By, Sejerø. Arealet ejes af henholdsvis Kobberhøjgård ApS og Strandgården I/S. Begge ejere er indstillet på at indgå aftale om udlejning af arealerne til Sejerø Golfklub med en løbetid på 15 år. Sejerø Golfklub vil kunne starte anlæg af golfbanen efter høsten i 2015 og dermed have indvielse af banen i Projektet er opdelt i de efterfølgende delprojekter. 9 hullers golfbane I bilag 1 er vist et udkast til en 9 hullers golfbane med en længde på 2065 meter. Det bliver en par 30 bane med 3 par 4 huller og 6 par 3 huller. I udkastet er der lagt vægt på at udnytte arealets beskaffenhed og samtidig få en god logistik fra hul til hul. Der er lagt vægt på, at spillere med god course management tilgodeses, da flere af hullerne tilgodeser præcision i slagene frem for længde. Arealmæssigt vil golfbanen bruge m 2 til greens, m 2 til fairways og m 2 til rough ud af det samlede areal på m 2. De resterende m 2 vil blive brugt til beplantning. Hullerne er samtidig lagt, så de skaber mindst mulig gene for naboer. Ved hul 6 og hul 9 vil der ved teested blive opsat net for at undgå drives ind til nabo eller ud på Kongstrupvej.. Banen vil blive anlagt direkte i terrænet ligesom de gamle linksbaner med udnyttelse af de konturer, der findes på arealet. Der vil ikke ske nogen opbygning af greens eller forhindringer i arealet. Projektgruppen har været i kontakt med konsulent fra ProDana om græsblandinger til henholdsvis greens, fairways, teesteder og rough. Det er også besluttet, at det skal være en bane, hvor der ikke skal sprøjtes og anvendes pesticider. Side 2/9

3 På arealet er der en markvej med tinglyst vejret. Denne markvej vil ikke blive berørt og vil indgå i banen som en naturlig forhindring, som der bliver taget hensyn til i klubbens lokale regler. Banens layout, som det fremgår af bilag 1, er udarbejdet i samarbejde med banekonsulent fra DGU, så den kan godkendes af DGU. Træningsanlæg På terrænet vil der blive anlagt træningsfaciliteter bestående af en puttinggreen, en kombineret indspils- og puttinggreen og tre slagbure med net til slagtræning. Der er i første omgang ikke plads til en drivingrange på arealet, da der ikke vil kunne opnås tilstækkelig længde til dette formål. Men projektgruppen vil åbne dialog med ejeren af et naboareal om at leje et område, der kan bruges som driving range. Den ene puttinggreen vil blive anlagt i forbindelse med klubbens terrasse, medens de øvrige træningsfaciliter vil blive placeret som vist i bilag 1. Klubben vil anlægge nogle områder på banen, hvor der hvert år sås majs og solsikker for at skabe afveksling og samtidig tilgodese dyrelivet i området. Faciliteter på golfbanen Det er meningen at anlægge et antal parkeringspladser i forlængelse af de nuværende parkeringspladser foran Spisehuset, som kan anvendes af såvel Golfklubben som Spisehuset. På arealet op til Spisehuset er det planen at anlægge en terrasse til brug for klubbens medlemmer og gæster. Det skal her være muligt at få servering fra Spisehuset. Her vil det være muligt at se ud over terrænet og følge spillerne. Terrassen møbleres med klubbens eksisterende havemøbler suppleret med nogle ekstra borde og stole. Der kan blive tale om at anskaffe nogle parasoller. I forbindelse med arealet ligger en gammel træbygning, der er i en dårlig stand. Projektgruppen planlægger at renovere vægge og lægge nyt tag samt etablere en port. Bygningen vil så kunne bruges til klubbens maskiner og opbevaring af materialer og udstyr. Klubben vil lave en aftale med Spisehuset om anvendelse af deres toiletfaciliteter. Endvidere skal det undersøges, om der kan etableres et toilet i maskinhuset. På selve banen vil vi gerne etablere et muldtoilet ved hul 3 s green. Klubbens maskinpark Klubbens nuværende maskinpark består af en Jacobsen AR5 rotorklipper, en Jacobsen GPlex 3 greenklipper samt en lille traktor. Side 3/9

4 Alle maskiner har en del år på bagen, men er blevet vedligeholdt af en mekaniker. Det er svært at vurdere deres levetid, men klubben skal til at tænke på at supplere med endnu en fairwayklipper. Det vil lette den daglige drift og samtidig være med til at fremtidssikre vedligeholdelsen af banen. I anlægsbudgettet er der derfor medtaget anskaffelse af en brugt fairwayklipper. Subsidiært kan der være tale om at anskaffe en slagleklipper, der kan trækkes af klubbens traktor til klipning af rough. 3. Økonomi Anlægsbudget Anlægsbudgettet for projektet er baseret på de ovennævnte delprojekter. Det er opdelt i prioriteter, hvor det vigtigste selvfølgelig er anlægget af selve banen. Prioritet 2, der omfatter faciliteter i forbindelse med banen, er vigtigt for at kunne leve op til en standard, der kan tiltrække gæster og skabe et godt klubliv for medlemmerne. Prioritet 3 Maskiner er nice-to-have, men er ikke et must for at få en bane op at stå i Budgettet er udarbejdet ud fra informationer fra de personer, der har været involveret i projektarbejdet. I forbindelse med den endelige projektering vil der blive indhentet tilbud på de enkelte poster. Side 4/9

5 Noter til budgettet: 1) Græsfrø er baseret på frøblandinger fra ProDana og er beregnet ud fra anbefalinger fra deres konsulent for golfbaner om hvor mange kilo frø, der skal anvendes pr. 100 m 2 for henholdsvis greens, fairways og rough. Priser på græsfrø varierer hen over året, og der vil live indhentet tilbud fra henholdsldsvis Prodana Seeds A/S og Progræs ApS i den endelige projektering inden anlæg af banen. 2) Der skal lejes såmaskine med stennedlægger. Prisen omfatter leje af maskine og transport til og fra Sejerø 3) Konsulentydelser omfatter opmåling af bane, revisionserklæring i forbindelse med støttemidler og professionel vejledning til renovering og anlæg. 4) Golfklubbens terrasse på ca. 40 m 2 anlægges i forbindelse med spisehuset, så servering kan ske på terrassen. 5) Golfklubbens maskinhus etableres ved renovering af eksisterende bygning på Kongstrupvej 20 Side 5/9

6 6) Klubben ønsker at anlægge et muldtoilet i hjørnet ved green til hul 3. 7) Til supplering af nuværende maskiner skal klubben bruge en ekstra fairwayklipper. Der satses på køb af brugt maskine. Den angivne budgetpris er baseret på tilbud på nettet fra henholdsvis Svenningsens Maskinforretning A/S og fra Maskinbladet.dk. Maskinen skal først anskaffes i efteråret Finansiering Til finansiering af projektet er det golfklubbens hensigt at søge støtte og/eller lån til at supplere klubbens egne midler, der primært vil bestå af frivillig arbejdskraft. Den samlede finansiering skal gerne være på plads til den 1. august, så vi kan påbegynde anlægsarbejdet. Frivillig arbejdskraft Til anlæg af selve golfbanen er det vurderet, at der skal ydes en indsats på timer. Til renovering af maskinhus skal der bruges timer og til anlæg af terrasse skal der bruges 50 timer. Til anlæg af parkeringspladser skal der bruges 30 timer. Den samlede frivillige arbejdskraft vil beløbe sig til timer. Ø-støtte Fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil vi søge om støtte fra Ø-støttemidlerne. Støtten ydes som direkte støtte eller lån, der er rente og afdragsfri i en årrække. Ansøgningsfristen er den 13. marts For Ø-støtten gælder, at op til 80% af støttebeløbet kan udbetales på forhånd medens de sidste 20% først udbetales når projektet er afsluttet og godkendt. Regnskabet skal være revideret af en revisor. Ø-LAG De danske Småøer har deres egen Ø-LAG, der kan finansiere op til 50% af et projekt som decideret støtte. Den resterende del af finansieringen kan komme fra andre støttemuligheder eller ved frivillig arbejdskraft. Medregnes den frivillige arbejdskraft vil det samlede anlægsbudget nærme sig ,- kr. Ansøgningsfristen er den 13. april. Der kan gå op til 4 måneder inden der er svar på en ansøgning. LAG midler udbetales først, når projektet er afsluttet. Man skal derfor selv sørge for mellemfinansiering. Kalundborg Kommune Golfklubben vil søge om støtte fra Kalundborg kommune til selve etableringen og specielt til bistand med tilladelser. Side 6/9

7 5. Projektplanen Den efterfølgende projektplan indeholder milepælene for etablering af den ny golfbane på Sejerø. For hver milepæl vil der være en række aktiviteter, der skal gennemføres. Aktiviteterne vil blive udvidet og beskrevet i takt med, at den nødvendige information bliver til rådighed. Milepælsplan: Aftaler og tilladelser Finansiering Projektering Anlæg af golfbane Der er udarbejdet aftaler for leje af arealerne til golfbanen. Aftalerne sendes til godkendelse i DGU og hos ejerne. Underskrevne aftaler skal foreligge 31. marts 2015 Der skal indhentes de nødvendige offentlige tilladelser til etablering af golfbanen. Der afholdes møde med Kalundborg Kommune om udarbejdelse af ansøgninger og udarbejdelse af evt. lokalplan. Tilladelser skal foreligge til den 31. juli 2015 Der skal søges om midler fra flere forskellige kanaler. Ansøgninger udfærdiges i takt med deadlines for disse. Der vil også være uopfordrede ansøgninger. Der føres løbende en oversigt over opnået finansiering og betingelserne for denne. Afhængig af den opnåede finansiering ved milepælens afslutning beslutter bestyrelsen det endelig ambitionsniveau for golfbanen. Den samlede finansiering skal være på plads til 31. august 2015 Der skal udarbejdes dokumentation for den endelige placering af huller og træningsfaciliteter på arealet. Endelige tegninger af golfbane skal foreligge 30. juni 2015 Der skal udarbejdes plan for renovering af maskinhus med styklister for materialer og priser på disse. Plan for renovering skal foreligge den 31. maj 2015 Der skal udarbejdes tegninger og plan for anlæggelse af parkeringspladser og terrasse. Materialebehov og priser skal fastlægges. Aktiviteten skal være afsluttet den 31. maj 2015 Bygningen, der skal bruges til maskinhus, er tilgængelig og renovering kan påbegyndes så snart tilladelser foreligger. Aktiviteten skal være afsluttet den 31. oktober 2015 Arealet foran Spisehuset ligger hen i græs. Her kan anlæg af terrasse og parkeringspladser påbegyndes så snart tilladelser foreligger. Aktiviteten skal være afsluttet senest den 30. september 2015 Side 7/9

8 På arealerne. der skal bruges til golfbanen er der sået raps og vinterbyg. Så snart der er høstet kan anlægsarbejdet gå i gang. I første omgang skal arealet pløjes og derefter harves sammen med tromling af arealerne. Herefter vil de være klar til såning. Underskrevne aftaler skal foreligge 31. marts 2015 Såning påbegyndes så snart arealerne er klar efter pløjning og harvning. I første omgang afsættes greens og disse sås. Herefter sås fairways og til sidst rough. Til såning lejes en speciel såmaskine med stennedlægger. Såning skal være afsluttet til den 30. september 2015 Færdiggørelse af golfbane Golfbanen skal måles op og der skal placeres markeringer for henholdsvis gult og rødt teested. Opmålingen skal ske i henhold til DGUs retningslinier og danne grundlag USGA godkendelse og udarbejdelse af konverteringstabeller. Aktiviteten skal være afsluttet 29. februar 2016 På baggrund af den endelig opmåling skal der laves scorekort og baneguide for banen samt skilte til placering på teesteder. Samtidig udarbejdes ny brochure og flyers for Sejerø Golfklub og den ny golfbane på Sejerø, så markedsføring kan påbegyndes. Aktiviteten skal være afsluttet 31. marts 2016 Indvielse af Sejerø Ny Golfbane Indvielse af Sejerø Ny Golfbane sker med en reception i Spisehuset og en match mellem repræsentanter for Kalundborg Kommune, Dansk Golfunion og Sejerø Golfklub. Indvielse af golfbanen sker den 16. april Sejerø Golfklubs betydning for øen På Sejerø er gennemsnitsalderen hos de fastboende omkring 62. Vi er et samfund af pensionister og ser flere og flere ældre, som vælger at bruge en stor del af deres tid på øen i længere perioder eller som tilflyttere. Her er golfklubben det eneste tilbud om organiseret motion. Vi har ikke noget fitnesscenter eller tilsvarende tilbud. I golfklubben får man sin motion sammen med jævnaldrende, der er et fællesskab, som animerer deltagerne til at komme ud og spille samt deltage i det frivillige arbejde i klubben. Golfklubben har derfor en vigtig rolle for at opretholde og forbedre sundheden for alle på Sejerø. Sejerø skole har 22 elever fra 0-7 klasse. Vi har fra 2013 haft 12 juniorer (halvdelen af børnene i skolen) til at spille golf med ugentlig træning og spil med forældre. Efter syvende klasse skal eleverne på efterskole, og vi har set elever vælge at tage til Samsø, hvor de kan fortsætte med at udvikle deres golfspil. For børnene er golf den eneste udendørs sport, som de kan dyrke på Sejerø. Alternativet er at tage over til fastlandet for at svømme, dyrke gymnastik eller lignende. I golfklubben har vi i 2013 og 2014 haft over 250 gæster. En del er kommet på en Sejerø Golfpakke, der omfatter færge, greenfee og frokost på en lokal restaurant. Den anden del er Side 8/9

9 feriegæster i sommerhuse eller lystsejlere der ligger i havnen. Alle vores gæster medvirker til at skabe omsætning i havnen, på færgen, på spisesteder, i brugsen og mange andre steder. De er grundlaget for at vi kan opretholde vigtige funktioner og tilbud på Sejerø. Det er vigtigt for Sejerø at have restaurant og spisemuligheder det meste af året til gavn for de fastboende, sommergæster, håndværkere og endags turister. For restauranter på Sejerø har problemet altid været at skaffe nok omsætning, så man har et tilbud, der omfatter frokost, eftermiddagskaffe, is og drikkevarer samt middagstilbud i en god kvalitet. Placeringen af den nye golfbane i Kongstrup indbyder til et samarbejde mellem Sejerø Golfklub og Spisehuset. Herved kan golfklubben gennem sine medlemmer og gæster være med til at sikre grundlaget for et godt café- og restauranttilbud på Sejerø. Der ingen tvivl om, at golfklubben og golfbanen er et vigtigt aktiv for Sejerø, som vi ikke vil eller kan undvære. Vi glæder os derfor til at kunne spille på en ny bane i Bestyrelsen i Sejerø Golfklub 1. marts Side 9/9

10 Slagbure Puttinggreen 9 2 Net ved teested Sejerø Golfklubs ny Bane 9 huller Par 30 Totale areal 9,4 ha Huller fra gul tee: 1 par m 2 par m 3 par m 4 par m 5 par m 6 par m 7 par m 8 par m 9 par m Ialt par m Net ved teested 5 Geodatastyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen

11 Bilag 2 Driftsbudgetter Realiseret Budget Indtægter: Fuldtids Senior Fuldtids junior Hverdags senior Hverdags junior Greenfeemedlemmer Sejerø juniorer Prøvemedlemmer Medlemmer i alt Støttemedlemmer Fordele v. indskudsbeviser Kontingenter i alt: Tilskud Kalundborg Kom Tilskud Sponsorater Hulsponsorer Golfpakker Greenfee SommerGreenfee Salg af øl, vand og udstyr Turneringer Indtægter træning Øvrige indtægter Øvrige indtægter i alt Overskud Sejerø Runden Indtægter i alt Side 1/2

12 Udgifter: Bilag 2 Driftsbudgetter Realiseret Budget Baneleje Træningsbane Indkøb maskiner Golfbane Gødning Topdressing Drivmidler Vedligehold maskiner Anlæg/bygninger Drift af bane Turneringer Trænerudgifter Indkøb golfudstyr Kontingent DGU Golfbox Udgifter medlemmer Golfpakkeudgifter Indkøb af salgsvarer Sponsorarrangementer 0 Salgsomkostninger Markedsføring Administration Bankomkostninger Øvrige udgifter Golfklub udgifter Udgifter Sejerø Runden Udgifter i alt Primært driftresultat Afskrivninger maskiner Øvrige afskrivninger Afskrivninger i alt Samlet driftresultat Side 2/2

Velkommen til SEJERØ GOLFKLUB. Golf er en sport for livet SEJERØ GOLFKLUB

Velkommen til SEJERØ GOLFKLUB. Golf er en sport for livet SEJERØ GOLFKLUB Velkommen til SEJERØ GOLFKLUB Golf er en sport for livet SEJERØ GOLFKLUB Velkommen til Danmarks mindste og (måske) smukkest beliggende golfbane Vores bane ligger ydmygt, smilende og indbydende placeret

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010 Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner Horsens Golf Klub 2010 Side: 1 Baggrund for tilfredshedsundersøgelse - Det blev i løbet af foråret 2010 besluttet, at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Målsætninger for banen. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er en parkbane. Banens forhindringer skal bestå af søer, vandløb, bunkers og løvfældende træer. Greens skal bestå

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 OMSÆTNING Lejeindtægter mv. Basisleje 57.000 Leje 1 5.844.000 Leje 2 1.018.000 I alt 6.919.000 0 Kontingenter Begyndere 100 3.000 300.000

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Resultat før afskrivning og renter

Resultat før afskrivning og renter RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober 2007-30. september 2008 Regnskab Budget Regnskab Budget Note Indtægter Kontingenter 1 3.971.600 3.975.000 3.697.140 4.125.000 Medlemsindskud 473.900 360.000 428.300

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er vi meget opmærksomme på den udvikling, der i øjeblikket sker på Djursland på golfområdet. Djursland

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: LILLE GRØNT GOLF KØREKORT Når du har gennemført pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Lille Grønne Golf Kørekort. Det giver

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Velkommen til IGK Hvem er IGK Ishøj Golfklub blev grundlagt 2004 og har pt. ca.

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015 Bestyrelses- og managerrapport Odense Golfklub Juli 2015 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016 Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle CVR-nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2016 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling. Fårevejle, den 26.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Velkommen til Sorø Golfklub en af Danmarks smukkeste golfbaner

Velkommen til Sorø Golfklub en af Danmarks smukkeste golfbaner Velkommen til Sorø Golfklub en af Danmarks smukkeste golfbaner 2 Velkommen til Sorø Golfklub MEDLEMSSKABER VI HAR PLADS TIL ALLE Sorø betager og udfordrer Velkommen til en af Danmarks smukkeste beliggende

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Blåvandshuk Golfcenter

Blåvandshuk Golfcenter BANEGUIDE kr. 20,- Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter I sommeren 1994 blev vor 18-hullers golfbane officielt indviet, og den fremstår i dag som et komplet golf anlæg med en 9-hullers par-3 bane, driving

Læs mere

Referat vedr. bestyrelsesmødet den 16. april 2014 kl. 17.00 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat vedr. bestyrelsesmødet den 16. april 2014 kl. 17.00 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat vedr. bestyrelsesmødet den 16. april 2014 kl. 17.00 Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Deltagere: Kirsten Egelund Pedersen, René Baarts, Ib Møller, Charles Gjørup, Jette Skott Suppleanter:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

Medlemsmøde 26. November 2014

Medlemsmøde 26. November 2014 Medlemsmøde 26. November 2014 Velkomst & Dagsorden Velkomst Økonomi pr. 31.10 og prognose årsregnskab Medlemstal & MGP status Medlemsskaber, vedtægter & betalinger -> GF2015 Stander i foyer og ombygning

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 25. april 2014 Arrangør: Odense-PI Velkommen til Fyn og til Fyn Open i golf Myter om golf har der i årenes løb været mange af. Golf er for de rige og Golf er kun

Læs mere

Prøvemedlemskab 2014

Prøvemedlemskab 2014 Prøvemedlemskab 2014 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2014 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: RØDT GOLF KØREKORT Når du har bestået pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Røde Golf Kørekort. Det giver dig ret til at

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 Odsherred Golfklub Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 1 Overordnede mål og strategier Det helt overordnede mål for Odsherred Golfklub i 2014 bliver at skaffe nye medlemmer. Det nuværende antal medlemmer

Læs mere

BANERAPPORT INTRODUKTION

BANERAPPORT INTRODUKTION Holbæk Golf Klub, 25. Juni 2012 INTRODUKTION Undertegnede banekonsulent besøgte Holbæk Golfklub (HGK) mandag den 25. juni 2012 med henblik på rådgivning omkring roughpleje på golfbaner samt tilsyn med

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. DAGSORDEN: 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole H. Clausen Ole H. Clausen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Kalø Golf Club Dyrhøjgårdsvej 4 8410 Rønde. CVR nr: 16087785

Kalø Golf Club Dyrhøjgårdsvej 4 8410 Rønde. CVR nr: 16087785 Kalø Golf Club Dyrhøjgårdsvej 4 8410 Rønde CVR nr: 16087785 Årsregnskab 2014-2015 1 Kalø Golf Club Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring 2 Regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse og

Læs mere

Kellers Park Golf Club Golfoplevelser ud over det sædvanlige!

Kellers Park Golf Club Golfoplevelser ud over det sædvanlige! Samarbejdskatalog 2016 Kellers Park Golf Club Golfoplevelser ud over det sædvanlige! Værdiskabende profilering og samarbejde... 03 Tee-skilte... 04 Indspilsgreen... 05 Flag / Hulkopper... 06 Putting green...

Læs mere

Hornbæk Golfklub Økonomisk oversigt 2015-2017 Pris-/inflationsregulering 1,0% Regnskab Budget Arbejds- Budget Ingen regulering af kontingent 2015 2016 budget 2016 2017 Indtægter Kontingenter 6.083 6.600

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Henrik Leth Peter Norskov Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens næstformand Børge Munksgaard bød de 62 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner Hovedsponsor: indhold Hensynet til sikkerheden Ingen 100 procents garanti Golfbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor langt slår en spiller? Banens topografi

Læs mere

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM)

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) SGM skal være den foretrukne klub i Sydsjælland. Vi skal tiltrække nye medlemmer, øvede som begyndere. Vi vil sikre vore medlemmer en god golfoplevelse

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Golfklubben Storstrømmen Juli 2016

Bestyrelses- og managerrapport. Golfklubben Storstrømmen Juli 2016 Bestyrelses- og managerraort Golfklubben Storstrømmen Juli 2016 Om raorten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarrocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfsilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Introduktion Therese Kølbæk, der er en af klubbens mest talentfulde ungdomsspillere, gennemfører for tiden en bachelor uddannelse i USA. I forbindelse med denne

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Standerhejsning og Kop & Kande åbningsturnering

Standerhejsning og Kop & Kande åbningsturnering Standerhejsning og Kop & Kande åbningsturnering Husk tilmelding til åbningsturnering den 9. april 2017. Sidste tilmelding er torsdag den 6. april 2017 kl. 18,00 Kl. 9,30 Kl. 10,00 Velkomst og standerhejsning

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 19. maj 2014 kl. 17:00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Turneringsansvarlig

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere