Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse 1. Baggrund Sejerø Golfklub blev stiftet i 2006 efter at baneejer Jørgen Jørgensen havde anlagt Sejerø Golfbane. Klubben lejede adgang til golfbanen for sine medlemmer medens baneejer stod for pasning af banen og drift med markedsføring og servicering af golfgæster. I løbet af de næste fem år faldt standarden på banen og golfgæsternes antal blev mindre år for år. I 2011 var standarden så ringe, at klubben mistede medlemmer og derfor indledte forhandlinger med baneejer for at få skabt en forandring til det bedre. I 2012 overtog golfklubben ansvaret for banen og hele driften af denne. Vi har i dag en meget velholdt bane, der bliver rost af vores gæster. Vi har nu årligt 250+ besøgende på golfbanen. På kan man læse en artikel om et besøg i Danmarks mindste golfklub. Sejerø Golfklub (SGK) er Danmarks mindste med knap 70 medlemmer. Rekrutteringsgrundlaget er øens 350 fastboende samt nogle hundrede sommerhusejere. Medlemmerne afspejler den almindelige tendens i golfklubber med 65% af vores seniorer, der er over 60 år. Men samtidig har vi 10 juniorer, hvilket er halvdelen af børnene i Sejerø Skole. I klubben er der masser af initiativ og virkelyst, som udmønter sig i, at klubben drives hundrede procent på frivillig basis. Vi har 25 aktive frivillige som: klipper fairways, rough og green, passer træningsbane med opsamling af bolde og klipning, passer klubhus med informationsmateriale, øl og vand samt toiletter, vedligeholder og reparerer vores maskiner og udstyr, sælger golfpakker og kommunikerer med gæster om færge, spisesteder, overnatningsmuligheder og lignende, modtager gæster ved færgen og sørger for at de kommer ud til golfbanen og til frokost på den lokale restaurant, underviser og træner med vores juniorer og varetager den almindelig klubdrift med medlemmer, regnskaber, hjemmeside, brochurer, markedsføring, turneringer og klubsammenkomster. Da klubben i 2014 skulle forlænge aftalen med baneejer blev vi mødt med nogle økonomiske krav, der lå ud over klubbens formåen. På trods af forhandlinger gennem 10 måneder med såvel Kalundborg Kommune og andre mæglere lykkedes det ikke at opnå en ny aftale. Sejerø Golfklub står derfor i 2015 uden bane og baneejer har meddelt, at han i foråret vil pløje banen op og drive landbrug på arealet. 2. Projekt Ny golfbane på Sejerø Da forhandlingerne med baneejer Jørgen Jørgensen i starten af december 2014 brød endelig sammen, fik bestyrelsen henvendelse fra nogle landmænd på øen, som foreslog, at Sejerø Golfklub Mastrupvej Sejerø CVR: Formand: Peter Rasmussen Kasserer: Jens Thomassen Web: Mail: Bank: Sparekassen Sjælland Regnr: 0516 Konto: Side 1/9

2 vi kiggede på muligheden for placering af en golfbane på noget af deres jord. Samtidig meddelte de, at de var villige til at gå ind i arbejdet med at anlægge en bane. Bestyrelsen fandt den opbakning så positiv, at den nedsatte en projektgruppe, der har arbejdet med at udvikle projektet Ny Golfbane på Sejerø. Projektet målsætning er: At genetablere en 9 hullers golfbane på Sejerø til ibrugtagning i 2016, og herunder at kunne tilbyde organiseret motion for øens beboere og gæster, at kunne tilbyde øens børn aktiviteter udendørs, at styrke det sociale sammenhold på øen, og at tiltrække golfspillere og gæster til Sejerø og her igennem skabe omsætning på færgen, i restauranter, i Brugsen og hos udlejere af ferieboliger. Projektgruppen har undersøgt fire forskellige arealer på Sejerø og vurderet dem ud fra terræn, adgangsforhold, opbevaring af maskiner samt servicering af medlemmer og gæster. Valget faldt på et område ved Kongstrup By, der støder op til Spisehuset, der er en af øens restauranter, og hvor der også er ferieboliger til udlejning. Arealet er på 9,4 ha i to niveauer med en niveauforskel på 11 meter. Det består af matriklerne 5a, 5f og 7d, Kongstrup By, Sejerø. Arealet ejes af henholdsvis Kobberhøjgård ApS og Strandgården I/S. Begge ejere er indstillet på at indgå aftale om udlejning af arealerne til Sejerø Golfklub med en løbetid på 15 år. Sejerø Golfklub vil kunne starte anlæg af golfbanen efter høsten i 2015 og dermed have indvielse af banen i Projektet er opdelt i de efterfølgende delprojekter. 9 hullers golfbane I bilag 1 er vist et udkast til en 9 hullers golfbane med en længde på 2065 meter. Det bliver en par 30 bane med 3 par 4 huller og 6 par 3 huller. I udkastet er der lagt vægt på at udnytte arealets beskaffenhed og samtidig få en god logistik fra hul til hul. Der er lagt vægt på, at spillere med god course management tilgodeses, da flere af hullerne tilgodeser præcision i slagene frem for længde. Arealmæssigt vil golfbanen bruge m 2 til greens, m 2 til fairways og m 2 til rough ud af det samlede areal på m 2. De resterende m 2 vil blive brugt til beplantning. Hullerne er samtidig lagt, så de skaber mindst mulig gene for naboer. Ved hul 6 og hul 9 vil der ved teested blive opsat net for at undgå drives ind til nabo eller ud på Kongstrupvej.. Banen vil blive anlagt direkte i terrænet ligesom de gamle linksbaner med udnyttelse af de konturer, der findes på arealet. Der vil ikke ske nogen opbygning af greens eller forhindringer i arealet. Projektgruppen har været i kontakt med konsulent fra ProDana om græsblandinger til henholdsvis greens, fairways, teesteder og rough. Det er også besluttet, at det skal være en bane, hvor der ikke skal sprøjtes og anvendes pesticider. Side 2/9

3 På arealet er der en markvej med tinglyst vejret. Denne markvej vil ikke blive berørt og vil indgå i banen som en naturlig forhindring, som der bliver taget hensyn til i klubbens lokale regler. Banens layout, som det fremgår af bilag 1, er udarbejdet i samarbejde med banekonsulent fra DGU, så den kan godkendes af DGU. Træningsanlæg På terrænet vil der blive anlagt træningsfaciliteter bestående af en puttinggreen, en kombineret indspils- og puttinggreen og tre slagbure med net til slagtræning. Der er i første omgang ikke plads til en drivingrange på arealet, da der ikke vil kunne opnås tilstækkelig længde til dette formål. Men projektgruppen vil åbne dialog med ejeren af et naboareal om at leje et område, der kan bruges som driving range. Den ene puttinggreen vil blive anlagt i forbindelse med klubbens terrasse, medens de øvrige træningsfaciliter vil blive placeret som vist i bilag 1. Klubben vil anlægge nogle områder på banen, hvor der hvert år sås majs og solsikker for at skabe afveksling og samtidig tilgodese dyrelivet i området. Faciliteter på golfbanen Det er meningen at anlægge et antal parkeringspladser i forlængelse af de nuværende parkeringspladser foran Spisehuset, som kan anvendes af såvel Golfklubben som Spisehuset. På arealet op til Spisehuset er det planen at anlægge en terrasse til brug for klubbens medlemmer og gæster. Det skal her være muligt at få servering fra Spisehuset. Her vil det være muligt at se ud over terrænet og følge spillerne. Terrassen møbleres med klubbens eksisterende havemøbler suppleret med nogle ekstra borde og stole. Der kan blive tale om at anskaffe nogle parasoller. I forbindelse med arealet ligger en gammel træbygning, der er i en dårlig stand. Projektgruppen planlægger at renovere vægge og lægge nyt tag samt etablere en port. Bygningen vil så kunne bruges til klubbens maskiner og opbevaring af materialer og udstyr. Klubben vil lave en aftale med Spisehuset om anvendelse af deres toiletfaciliteter. Endvidere skal det undersøges, om der kan etableres et toilet i maskinhuset. På selve banen vil vi gerne etablere et muldtoilet ved hul 3 s green. Klubbens maskinpark Klubbens nuværende maskinpark består af en Jacobsen AR5 rotorklipper, en Jacobsen GPlex 3 greenklipper samt en lille traktor. Side 3/9

4 Alle maskiner har en del år på bagen, men er blevet vedligeholdt af en mekaniker. Det er svært at vurdere deres levetid, men klubben skal til at tænke på at supplere med endnu en fairwayklipper. Det vil lette den daglige drift og samtidig være med til at fremtidssikre vedligeholdelsen af banen. I anlægsbudgettet er der derfor medtaget anskaffelse af en brugt fairwayklipper. Subsidiært kan der være tale om at anskaffe en slagleklipper, der kan trækkes af klubbens traktor til klipning af rough. 3. Økonomi Anlægsbudget Anlægsbudgettet for projektet er baseret på de ovennævnte delprojekter. Det er opdelt i prioriteter, hvor det vigtigste selvfølgelig er anlægget af selve banen. Prioritet 2, der omfatter faciliteter i forbindelse med banen, er vigtigt for at kunne leve op til en standard, der kan tiltrække gæster og skabe et godt klubliv for medlemmerne. Prioritet 3 Maskiner er nice-to-have, men er ikke et must for at få en bane op at stå i Budgettet er udarbejdet ud fra informationer fra de personer, der har været involveret i projektarbejdet. I forbindelse med den endelige projektering vil der blive indhentet tilbud på de enkelte poster. Side 4/9

5 Noter til budgettet: 1) Græsfrø er baseret på frøblandinger fra ProDana og er beregnet ud fra anbefalinger fra deres konsulent for golfbaner om hvor mange kilo frø, der skal anvendes pr. 100 m 2 for henholdsvis greens, fairways og rough. Priser på græsfrø varierer hen over året, og der vil live indhentet tilbud fra henholdsldsvis Prodana Seeds A/S og Progræs ApS i den endelige projektering inden anlæg af banen. 2) Der skal lejes såmaskine med stennedlægger. Prisen omfatter leje af maskine og transport til og fra Sejerø 3) Konsulentydelser omfatter opmåling af bane, revisionserklæring i forbindelse med støttemidler og professionel vejledning til renovering og anlæg. 4) Golfklubbens terrasse på ca. 40 m 2 anlægges i forbindelse med spisehuset, så servering kan ske på terrassen. 5) Golfklubbens maskinhus etableres ved renovering af eksisterende bygning på Kongstrupvej 20 Side 5/9

6 6) Klubben ønsker at anlægge et muldtoilet i hjørnet ved green til hul 3. 7) Til supplering af nuværende maskiner skal klubben bruge en ekstra fairwayklipper. Der satses på køb af brugt maskine. Den angivne budgetpris er baseret på tilbud på nettet fra henholdsvis Svenningsens Maskinforretning A/S og fra Maskinbladet.dk. Maskinen skal først anskaffes i efteråret Finansiering Til finansiering af projektet er det golfklubbens hensigt at søge støtte og/eller lån til at supplere klubbens egne midler, der primært vil bestå af frivillig arbejdskraft. Den samlede finansiering skal gerne være på plads til den 1. august, så vi kan påbegynde anlægsarbejdet. Frivillig arbejdskraft Til anlæg af selve golfbanen er det vurderet, at der skal ydes en indsats på timer. Til renovering af maskinhus skal der bruges timer og til anlæg af terrasse skal der bruges 50 timer. Til anlæg af parkeringspladser skal der bruges 30 timer. Den samlede frivillige arbejdskraft vil beløbe sig til timer. Ø-støtte Fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil vi søge om støtte fra Ø-støttemidlerne. Støtten ydes som direkte støtte eller lån, der er rente og afdragsfri i en årrække. Ansøgningsfristen er den 13. marts For Ø-støtten gælder, at op til 80% af støttebeløbet kan udbetales på forhånd medens de sidste 20% først udbetales når projektet er afsluttet og godkendt. Regnskabet skal være revideret af en revisor. Ø-LAG De danske Småøer har deres egen Ø-LAG, der kan finansiere op til 50% af et projekt som decideret støtte. Den resterende del af finansieringen kan komme fra andre støttemuligheder eller ved frivillig arbejdskraft. Medregnes den frivillige arbejdskraft vil det samlede anlægsbudget nærme sig ,- kr. Ansøgningsfristen er den 13. april. Der kan gå op til 4 måneder inden der er svar på en ansøgning. LAG midler udbetales først, når projektet er afsluttet. Man skal derfor selv sørge for mellemfinansiering. Kalundborg Kommune Golfklubben vil søge om støtte fra Kalundborg kommune til selve etableringen og specielt til bistand med tilladelser. Side 6/9

7 5. Projektplanen Den efterfølgende projektplan indeholder milepælene for etablering af den ny golfbane på Sejerø. For hver milepæl vil der være en række aktiviteter, der skal gennemføres. Aktiviteterne vil blive udvidet og beskrevet i takt med, at den nødvendige information bliver til rådighed. Milepælsplan: Aftaler og tilladelser Finansiering Projektering Anlæg af golfbane Der er udarbejdet aftaler for leje af arealerne til golfbanen. Aftalerne sendes til godkendelse i DGU og hos ejerne. Underskrevne aftaler skal foreligge 31. marts 2015 Der skal indhentes de nødvendige offentlige tilladelser til etablering af golfbanen. Der afholdes møde med Kalundborg Kommune om udarbejdelse af ansøgninger og udarbejdelse af evt. lokalplan. Tilladelser skal foreligge til den 31. juli 2015 Der skal søges om midler fra flere forskellige kanaler. Ansøgninger udfærdiges i takt med deadlines for disse. Der vil også være uopfordrede ansøgninger. Der føres løbende en oversigt over opnået finansiering og betingelserne for denne. Afhængig af den opnåede finansiering ved milepælens afslutning beslutter bestyrelsen det endelig ambitionsniveau for golfbanen. Den samlede finansiering skal være på plads til 31. august 2015 Der skal udarbejdes dokumentation for den endelige placering af huller og træningsfaciliteter på arealet. Endelige tegninger af golfbane skal foreligge 30. juni 2015 Der skal udarbejdes plan for renovering af maskinhus med styklister for materialer og priser på disse. Plan for renovering skal foreligge den 31. maj 2015 Der skal udarbejdes tegninger og plan for anlæggelse af parkeringspladser og terrasse. Materialebehov og priser skal fastlægges. Aktiviteten skal være afsluttet den 31. maj 2015 Bygningen, der skal bruges til maskinhus, er tilgængelig og renovering kan påbegyndes så snart tilladelser foreligger. Aktiviteten skal være afsluttet den 31. oktober 2015 Arealet foran Spisehuset ligger hen i græs. Her kan anlæg af terrasse og parkeringspladser påbegyndes så snart tilladelser foreligger. Aktiviteten skal være afsluttet senest den 30. september 2015 Side 7/9

8 På arealerne. der skal bruges til golfbanen er der sået raps og vinterbyg. Så snart der er høstet kan anlægsarbejdet gå i gang. I første omgang skal arealet pløjes og derefter harves sammen med tromling af arealerne. Herefter vil de være klar til såning. Underskrevne aftaler skal foreligge 31. marts 2015 Såning påbegyndes så snart arealerne er klar efter pløjning og harvning. I første omgang afsættes greens og disse sås. Herefter sås fairways og til sidst rough. Til såning lejes en speciel såmaskine med stennedlægger. Såning skal være afsluttet til den 30. september 2015 Færdiggørelse af golfbane Golfbanen skal måles op og der skal placeres markeringer for henholdsvis gult og rødt teested. Opmålingen skal ske i henhold til DGUs retningslinier og danne grundlag USGA godkendelse og udarbejdelse af konverteringstabeller. Aktiviteten skal være afsluttet 29. februar 2016 På baggrund af den endelig opmåling skal der laves scorekort og baneguide for banen samt skilte til placering på teesteder. Samtidig udarbejdes ny brochure og flyers for Sejerø Golfklub og den ny golfbane på Sejerø, så markedsføring kan påbegyndes. Aktiviteten skal være afsluttet 31. marts 2016 Indvielse af Sejerø Ny Golfbane Indvielse af Sejerø Ny Golfbane sker med en reception i Spisehuset og en match mellem repræsentanter for Kalundborg Kommune, Dansk Golfunion og Sejerø Golfklub. Indvielse af golfbanen sker den 16. april Sejerø Golfklubs betydning for øen På Sejerø er gennemsnitsalderen hos de fastboende omkring 62. Vi er et samfund af pensionister og ser flere og flere ældre, som vælger at bruge en stor del af deres tid på øen i længere perioder eller som tilflyttere. Her er golfklubben det eneste tilbud om organiseret motion. Vi har ikke noget fitnesscenter eller tilsvarende tilbud. I golfklubben får man sin motion sammen med jævnaldrende, der er et fællesskab, som animerer deltagerne til at komme ud og spille samt deltage i det frivillige arbejde i klubben. Golfklubben har derfor en vigtig rolle for at opretholde og forbedre sundheden for alle på Sejerø. Sejerø skole har 22 elever fra 0-7 klasse. Vi har fra 2013 haft 12 juniorer (halvdelen af børnene i skolen) til at spille golf med ugentlig træning og spil med forældre. Efter syvende klasse skal eleverne på efterskole, og vi har set elever vælge at tage til Samsø, hvor de kan fortsætte med at udvikle deres golfspil. For børnene er golf den eneste udendørs sport, som de kan dyrke på Sejerø. Alternativet er at tage over til fastlandet for at svømme, dyrke gymnastik eller lignende. I golfklubben har vi i 2013 og 2014 haft over 250 gæster. En del er kommet på en Sejerø Golfpakke, der omfatter færge, greenfee og frokost på en lokal restaurant. Den anden del er Side 8/9

9 feriegæster i sommerhuse eller lystsejlere der ligger i havnen. Alle vores gæster medvirker til at skabe omsætning i havnen, på færgen, på spisesteder, i brugsen og mange andre steder. De er grundlaget for at vi kan opretholde vigtige funktioner og tilbud på Sejerø. Det er vigtigt for Sejerø at have restaurant og spisemuligheder det meste af året til gavn for de fastboende, sommergæster, håndværkere og endags turister. For restauranter på Sejerø har problemet altid været at skaffe nok omsætning, så man har et tilbud, der omfatter frokost, eftermiddagskaffe, is og drikkevarer samt middagstilbud i en god kvalitet. Placeringen af den nye golfbane i Kongstrup indbyder til et samarbejde mellem Sejerø Golfklub og Spisehuset. Herved kan golfklubben gennem sine medlemmer og gæster være med til at sikre grundlaget for et godt café- og restauranttilbud på Sejerø. Der ingen tvivl om, at golfklubben og golfbanen er et vigtigt aktiv for Sejerø, som vi ikke vil eller kan undvære. Vi glæder os derfor til at kunne spille på en ny bane i Bestyrelsen i Sejerø Golfklub 1. marts Side 9/9

10 Slagbure Puttinggreen 9 2 Net ved teested Sejerø Golfklubs ny Bane 9 huller Par 30 Totale areal 9,4 ha Huller fra gul tee: 1 par m 2 par m 3 par m 4 par m 5 par m 6 par m 7 par m 8 par m 9 par m Ialt par m Net ved teested 5 Geodatastyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen

11 Bilag 2 Driftsbudgetter Realiseret Budget Indtægter: Fuldtids Senior Fuldtids junior Hverdags senior Hverdags junior Greenfeemedlemmer Sejerø juniorer Prøvemedlemmer Medlemmer i alt Støttemedlemmer Fordele v. indskudsbeviser Kontingenter i alt: Tilskud Kalundborg Kom Tilskud Sponsorater Hulsponsorer Golfpakker Greenfee SommerGreenfee Salg af øl, vand og udstyr Turneringer Indtægter træning Øvrige indtægter Øvrige indtægter i alt Overskud Sejerø Runden Indtægter i alt Side 1/2

12 Udgifter: Bilag 2 Driftsbudgetter Realiseret Budget Baneleje Træningsbane Indkøb maskiner Golfbane Gødning Topdressing Drivmidler Vedligehold maskiner Anlæg/bygninger Drift af bane Turneringer Trænerudgifter Indkøb golfudstyr Kontingent DGU Golfbox Udgifter medlemmer Golfpakkeudgifter Indkøb af salgsvarer Sponsorarrangementer 0 Salgsomkostninger Markedsføring Administration Bankomkostninger Øvrige udgifter Golfklub udgifter Udgifter Sejerø Runden Udgifter i alt Primært driftresultat Afskrivninger maskiner Øvrige afskrivninger Afskrivninger i alt Samlet driftresultat Side 2/2

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 OMSÆTNING Lejeindtægter mv. Basisleje 57.000 Leje 1 5.844.000 Leje 2 1.018.000 I alt 6.919.000 0 Kontingenter Begyndere 100 3.000 300.000

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage.

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage. VELKOMMEN På The Scandinavian får du en golfoplevelse ud over det sædvanlige. Centralt for hovedstad og lufthavn finder du den tyste og naturskønne oase, hvor golfspillere kan møde andre, der også nærer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 SCT. KNUDS GOLFKLUB Klub nr: 11 - stiftet 1954 Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 BANER: 18 huller, Par: 72 CR/slope herrer gul: 71,1/130

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf Projektet er et delprojekt i Blåvandshuk Idrætscenter`s

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Hvorfor et sikkert tilbud?

Hvorfor et sikkert tilbud? Boligtilbuddet drejer sig om en 3-soveværelses lejlighed på 145 m2 + ca. 80 m2 privat tagterrasse. Prisen er nedsat fra oprindelig 350.000 euro til nu 210.000 euro. En prisnedsættelse på 40 procent. Hvorfor

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

SPONSORTYPER PRISER PR. ÅR EAGLE Sponsorpakke 30.000,- BIRDIE Sponsorpakke 20.000,- PAR Sponsorpakke 10.000,- BUSINESS Sponsorpakke 10.

SPONSORTYPER PRISER PR. ÅR EAGLE Sponsorpakke 30.000,- BIRDIE Sponsorpakke 20.000,- PAR Sponsorpakke 10.000,- BUSINESS Sponsorpakke 10. WWW..DK BGC-SPONSORATER BANEN GOLFHOTEL SPONSORTYPER PRISER PR. ÅR EAGLE Sponsorpakke 30.000,- BIRDIE Sponsorpakke 20.000,- PAR Sponsorpakke 10.000,- BUSINESS Sponsorpakke 10.000,- INDIVIDUELLE AFTALER

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Banebesøg/Hjortespring. I storbyens. Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven. 82 Dansk GOLF 2012 3

Banebesøg/Hjortespring. I storbyens. Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven. 82 Dansk GOLF 2012 3 I storbyens Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven 82 Dansk GOLF 2012 3 tekst/ Foto Thomas Vennekilde Uret i bilen viser 6.37, da jeg drejer af hovedvejen, kører ind i skoven og

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub Klub nr: 22 - stiftet 1968 Golfbanevej 3 - Uge edegaard - 6360 Tinglev www.sdj-golf klub.dk sonderjylland@mail.dk Tlf. +45 74687525 - Fax. +45 74687505 BANER: 18 huller, Par: 71

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit

Nyhedsbrev for Hvideklit Nyhedsbrev for Hvideklit Nyt fra bestyrelsen Nr. 9 september 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Klubdag 3 Juniorer og begyndere 4 Nyt fra proen 5 Økonomi 6 Banen nyt fra green-keeper Både Green-fee

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union.

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union. 1 - Udgave Denne 11. udgave af Royal Golf Center - Rules and Regulations of Etiquette er gældende fra 22. oktober 2014 og erstatter 10. udgave fra 5. november 2009. 2 - Åbning - Overdækket driving range

Læs mere