Del 1 Navigation i Refworks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1 Navigation i Refworks"

Transkript

1 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette foldere 3) Navigere i RefWorks 4) Importere referencer fra udvalgte databaser 5) Lave egen reference (kapitel fra bog) 6) Lave en reference til en hjemmeside 7) Lave en bibliografi Del 2 Kommunikationen mellem Word og RefWorks 8) Download / installering af Write-N-Cite III (i it-lokale, i gruppelokale, på egen pc) 9) Lave referencer i dokument, ved hjælp af Write-N-Cite III 10) Indsætte sidetal i henvisninger 11) Generere litteraturliste i et word-dokument Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

2 Del 1 Navigation i Refworks 1 - Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) Sådan kommer du i gang: Adgang: Klik på 'User Login' i topbaren Klik på 'Sign up for an Individual Account' Indtast registreringsdata, vælg et login og password som du kan huske. VIGTIGT: Når du opretter dig som bruger, skal du bruge en pc på University College Nordjylland. Du kan kun benytte en . Kort efter modtager du en med dine data sammen med en kode til fjernadgang Denne kode skal du benytte hvis du sidder uden for UCN s netværk f.eks. derhjemme eller på rejse. 2 - Oprette foldere VIGTIGT: Folder = flag /emneord, som sættes ved en reference. Der kan sættes flere flag ved hver reference. En folder er altså ikke det samme som en mappe i windows. Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

3 3 - Navigere i RefWorks VIGTIGT: Når man sletter en folder slettes referencerne ikke kun de flag som placeres ved selve folderen. De unikke ID-numre der var knyttet til de enkelte referencer vil ikke blive genbrugt til nye referencer. 4 - Importere referencer fra udvalgte databaser a. Bibliotek.dk VIGTIGT: For at kunne importere fra Bibliotek.dk skal der ændres i bibliotek.dk s indstillinger. Dette skal kun gøres 1 gang på din egen PC. Hvis du opretter et login til Bibliotek.dk, kan du via dette login hente dine bibliotek.dk-indstillinger, når du bruger en pc i f.eks undervisningslokaler, grupperum og bibliotek. Ellers skal du gøre det, hver gang. 1) Gå ind på bibliotek.dk 2) vælg fanebladet Min profil 3) vælg Mine indstillinger 4) vælg fanen Bestil og import 5) Nederst på denne side vælger du Ja tak, jeg vil gerne have mulighed for eksport til RefWorks 6) Gem indstillinger Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

4 Når du har fundet materialet, klikker du på Eksportér til RefWorks Herefter importeres referencen direkte til din RefWorks-konto: Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

5 VIGTIGT: Generelt ved import af referencer fra databaser, gælder det at du bør tjekke om dataene har lagt sig i de rigtige felter. Og det gælder især ift. bibliotek.dk. I feltet udgave skrives udelukkende tallet for udgave eks. skrives 2 hvis det er 2. udgave. Derudover skal du være opmærksom på feltet Ref Type. Ved Import fra bibliotek.dk, lægges alle bøger i feltet Book, Whole. Er bogen redigeret, skal i stedet vælges Book, Edited ellers vil redaktør i den endelige referenceliste fremstå som forfattere. b. CINAHL with Full Text Den ønskede reference udvælges til eksport ved at klikke på Add to folder Klik på Folder, hvilket resulterer i dette skærmbillede. Den/de ønskede referencer i folderen vælges til eksport ved at klikke på eksport-ikonet Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

6 Vælg Direct export to RefWorks og klik på save. Herefter importeres referencen / referencerne direkte til RefWorks. c. Import via søgning i RefWorks (eks. Pubmed) Det er muligt fra RefWorks at søge i udvalgte databaser og bibliotekskataloger. Muligheden findes under fanebladet Search. Vælg her Online Catalog or Database. Pubmed ligger øverst, dernæst de databaser, som vi mener, er relevante for vores brugere. VIGTIGT: Denne funktion kan ikke erstatte en søgning i f.eks. Pubmed. Funktionen skal kun bruges til at søge allerede kendt litteratur mhp. Eksport til RefWorks. VIGTIGT: Benyt boksen Quick Search for til søgninger på især engelske titler, da der i Advanced Search for kan opstå problemer med apostroffer og bindestreg m.m. i titlen Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

7 5 - Lave egen reference (kapitel fra bog) Bogen vi før fandt i bibliotek.dk med Grit Niklasson som redaktør, har forfattere til hvert kapitel. Derfor kunne referencer fra denne bog også være på kapitelniveau. Den nemmeste måde at gribe sagen an på er at betragte denne post som en hovedpost. Klik på edit. Nu er der mulighed for at kopiere referencen, for hvert af de kapitler der ønskes en reference for. Den nye kopierede post skal nu redigeres. Først vælges Ref Type Book, Section. Herved ændres felterne, så de netop passer til et bogkapitel. Dette betyder også at nogle af felterne er forkert udfyldte. Redaktør og bogtitel skal flyttes, hvilket nu giver mulighed for at indtaste titel på kapitel og kapitelforfatter. Der skal desuden indføres start- og slutside 6 - Lave en reference til et site på internet Inden du kan importere internet-sites som referencer, skal du via Refworks tilføje et bogmærke / foretrukken i din internetbrowser. Dette bogmærke hedder: RefGrab-It. Se figur nedenfor. Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

8 Alternativt kan du installere RefGrab-It som et Plug-In. Læs evt. mere om det inde i RefWorks under Tools. Find det ønskede site (5) og vælg RefGrab-It via dine favoritter klik derefter på Import to Refworks Vær kritisk og redigér evt. posten færdig selv! Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

9 7 - Lave en bibliografi En bibliografi/referenceliste kan hurtigt laves fra Refworks. Klik på Bibliography vælg det ønskede Output Style (f.eks. Vancouver/Uniform UCN, Sund) vælg herefter det ønskede format. Nu skal du vælge om det er alle referencer i din database, referencerne fra en specifik folder eller såfremt du har lavet en midlertidig My List herefter klikkes på Create Bibliography Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

10 Del 2 Kommunikationen mellem Word og RefWorks 8 - Download / installering af Write-N-Cite III (i it-lokale, i gruppelokale, på egen pc) Write-N-Cite III er et lille og helt uskadeligt program der skal installeres på PC en, således at RefWorks kan arbejde sammen med dit tekstbehandlingssystem. Ved standardinstallation placeres en genvej på skrivebordet. I Word ældre end 2007 placeres et lille ikon i værktøjslinjen. I Word 2007 ser man ikke dette ikon. Når du åbner Write-N-Cite III fra Word, bliver du bedt om adgangskode til den RefWorksdatabase du ønsker at citere fra (et dokument kan kun arbejde sammen med en enkelt RefWorks-database, men en Refworks-database kan godt arbejde sammen med flere Word-dokumenter på én gang). Som udgangspunkt ligner det du laver slet ikke det færdige resultat. Du er i gang med at indsætte nogle koder i dit word-dokument. Du kan når som helst vha. Write-N-Cite III få omdannet koderne til det færdige produkt nemlig et word-dokument indeholdende referencer og en litteraturliste. 9 - Lave referencer i dokument, ved hjælp af Write-N-Cite III Referencer, som også kaldes bibliografiske referencer eller litteraturhenvisninger, er forfatterens henvisninger til de værker, han/hun har brugt som udgangspunkt for sin egen artikel/bog. Det kan være trykte kilder*, hjemmesider på internettet eller personlig kommunikation fra en anden person. Referencer optræder dels inde i selve forfatterens tekst, hvor de skrives i forkortet form, dels i fuld udformning i litteraturlisten (6) Referencer i Vancouver: Referencer i teksten markeres med tal i parentes ( ). Hvis forfatternavnet bruges i teksten, skal referencen også angives på denne måde. Referencer i Harvard: Referencer i teksten markeres ved forfatters efternavn og årstal - det kan enten være med forfatternavnet som en del af teksten og årstallet i parentes, eller med forfatternavn og årstal i parentes. Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

11 10 - Indsætte sidetal i henvisninger Sidehenvisninger i Vancouver Vancouver er det, RefWorks kalder en Numeric Output Style. Ifølge RefWorks kan du ikke indsætte sidetal i dette format! Den bedste løsning vi pt. kan foreslå, er at du sætter tallene umiddelbart efter hæfteklammerne. Når du har opdateret bibliography for allersidste gang, kan du manuelt sætte sidetallene inden for parenteserne. Eller følg anvisningerne i de Redaktionelle krav til skriftlige opgaver, som er udarbejdet i UCN (7) s. 12) Sidehenvisninger i Harvard Hvis du bruger Harvard, skal du sætte cursoren inden for hæfteklammerne. Gå ind i din Write-N- Cite III og du vil i øverste højre hjørne se et link Edit Citation dette link er ikke til stede hvis cursoren ikke står i citationen. Benyt feltet Text after. Dette felt udfyldes således at det opfylder redaktionelle retningslinier for indsættelse af sidetal i Harvard-format. Hvis du vælger Harvard i Target Output Style kan du se hvordan den færdige reference kommer til ud når du formaterer dokumentet. Når du er tilfreds klikker du på Save to Word 11 - Generere litteraturliste i et word-dokument Litteraturlisten er den samlede oversigt over den litteratur, forfatteren har brugt. Den står sidst i bogen/artiklen (6). I bl.a. BINKO kan du også se konkrete eksempler på litteraturlister i hhv. Vancouver og Harvard. Klik på Bibliography via Write-N- Cite III, når du vil generere din litteraturliste. Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

12 References 1. Niklasson G, red. Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund; Shaw SN. Interprofessional primary care: Patients' perspectives. J Interprof Care. 2006;20(2): Nisbet G, Hendry GD, Rolls G, Field MJ. Interprofessional learning for pre-qualification health care students: An outcomes-based evaluation. J Interprof Care. 2008;22(1): Skytte M. Det flerkulturelle samfund. I: Niklasson G, red. Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund; s Rygestop og rygning - få gode råd og hjælp [Internet]. Sundhedsstyrelsen [lokaliseret 3/15/2010]. Tilgængelig fra: 6. BINKO - basismodul i informationskompetence [Internet]. Odense: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet [lokaliseret 03/15/2010]. Tilgængelig fra: Tilgængelig fra: 7. Redaktionelle krav til skriftlige opgaver: udarbejdet af repræsentanter fra efter- og videreuddannelsen, professionsbacheloruddannelserne og biblioteket. [Internet]. Aalborg: University College Nordjylland; 2010 [Lokaliseret 03/15/2010]. Tilgængelig fra: elle_krav_til_skriftlige_opgaver.aspx. Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

13 Øvelser ØVELSE A: OPRET DIN EGEN KONTO ØVELSE B: Lav følgende foldere: Klinisk undervisning ; Modul ; Bachelorprojekt ØVELSE C: Omdøb folderen Modul til Modul, tværfagligt ØVELSE D1: Find (1) i bibliotek.dk. Importér referencen til din RefWorks Konto i folderen Modul, Tværfagligt. Justér referencen i forhold problematikkerne, som er nævnt i den grå boks. ØVELSE D2:Find (2) i Cinahl. Importér referencen til folderen Modul, tværfagligt. ØVELSE D3: Find (3) i PubMed (via RefWorks). Importér referencen til folderen Modul: Tværfagligt ØVELSE E: Lav en reference med (4). Referencen placeres i folderen: Modul, tværfagligt ØVELSE F: Find det ønskede site (5) og vælg RefGrab-It via dine favoritter (eller Plug-in) klik derefter på Import to RefWorks ØVELSE G: Lav en bibliografi i Vancouver-format indeholdende alle referencerne i din database. ØVELSE H: (Download) og installér / aktivér Write-N-Cite III fra skrivebordet ØVELSE I: Hent på bibliotekets hjemmeside øvelsesdokumentet og indsæt vha. Write-N- Cite III referencer fra din egen RefWorks-konto. ØVELSE J: Indsæt sidetal i øvelsesdokumentet på reference 2 og 3. I denne forbindelse foreslår vi, at du vælger Harvard UCN, Sund januar ØVELSE K: Generér i slutningen af øvelsesdokumentet en litteraturliste over de anvendte referencer. Vi foreslår, at du vælger Harvard UCN, Sund januar 2010 Grith R.Christensen, Hanne Westerkam & Karen Rask Mortensen februar

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Disposition Hvad er Zotero? (Slide 3-5) Zotero s hjemmeside

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere