Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1 Navigation i RefWorks 2.0"

Transkript

1 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags 3) Naviger i RefWorks 4) Importer referencer fra udvalgte databaser o Bibliotek.dk Lav bogkapitel o Cinahl Plus with Full Text o PubMed 5) Lav en reference til en hjemmeside 6) Lav en bibliografi Del 2 Kommunikationen mellem Word og RefWorks 2.0 7) Installer Write-N-Cite 4 på din egen pc 8) Lav referencer i dit dokument ved hjælp af Write-N-Cite 4 9) Indsæt sidetal i henvisninger 10) Generere en litteraturliste i dit word-dokument ved hjælp af Write-N-Cite 4 OBS dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i Windows 2007/ Word Der er ikke taget højde for funktionaliteter på en Mac computer.

2 Del 1 Navigation i Refworks Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) Sådan kommer du i gang: Adgang: Klik på 'Sign up for a New Account' Indtast registreringsdata, vælg et login og password - som du kan huske VIGTIGT: Når du opretter dig første gang som bruger, skal du anvende en pc, der er tilkoblet netværket på University College Nordjylland. Du kan kun benytte en . Kort efter modtager du en med dine data. ØVELSE A 2 - Opret folders / tags VIGTIGT: Folder = tag / flag /emneord, som sættes ved en reference. Der kan sættes flere tags ved hver reference. En folder er altså ikke det samme som en mappe i Windows. Det er også muligt at oprette subfolders. ØVELSE B + C

3 3 - Naviger i RefWorks VIGTIGT: Når man sletter en folder slettes referencerne ikke kun de tags som placeres ved selve referencen. De unikke ID-numre der var knyttet til de enkelte referencer vil ikke blive genbrugt til nye referencer. 4 - Importer referencer fra udvalgte databaser Bibliotek.dk Fremsøg den ønskede titel Find den post der svarer til det ønskede materiale ved at klikke på mere information

4 I den højre menu finder du muligheden for bl.a. at eksportere posten til RefWorks Klik nu på Eksportér til RefWorks ØVELSE D

5 Lav bogkapitel Bogen vi før fandt i Bibliotek.dk med Grit Niklasson som redaktør, har forfattere til hvert kapitel. Derfor kunne referencer fra denne bog også være på kapitelniveau. Den nemmeste måde at gribe sagen an på er at betragte denne post som en skabelon post. Klik på edit-knappen. Nu er der mulighed for at kopiere referencen (duplicate), for hvert af de kapitler der ønskes en reference for. Den nye kopierede post skal nu redigeres. Først vælges Ref Type Book, Section. Herved ændres felterne, så de netop passer til et bogkapitel. Dette betyder også at nogle af felterne er forkert udfyldte. Redaktør og bogtitel skal flyttes, hvilket nu giver mulighed for at indtaste titel på kapitel og kapitelforfatter. Der skal desuden indføres start- og slutside. Til slut gemmes kapitelreferencen ØVELSE E VIGTIGT: Generelt ved import af referencer fra databaser gælder det, at du bør tjekke om data har lagt sig i de rigtige felter. Og det gælder især ift. Bibliotek.dk. I feltet udgave skrives udelukkende tallet for udgave eks. skrives 2 hvis det er 2. udgave. Derudover skal du være opmærksom på feltet Ref Type. Ved Import fra Bibliotek.dk, lægges alle bøger i feltet Book, Whole. Er bogen redigeret, skal i stedet vælges Book, Edited ellers vil redaktør i den endelige referenceliste fremstå som forfattere. VIGTIGT (når du anvender Windows 2007 / Explorer 9 ): Hvis du ønsker at tilrette titeloplysninger skal du først klikke på kompatibilitetsvisning i adressefeltet når ikonet er blåt er der mulighed for redigering.

6 CINAHL Plus with Full Text Den ønskede reference udvælges til eksport ved at klikke på Add to folder Klik på Folder el. Folder View, hvilket resulterer i dette skærmbillede. Den/de ønskede referencer i folderen vælges til eksport ved at klikke på eksport-ikonet Vælg Direct export to RefWorks og klik på Save. Herefter importeres referencen / referencerne direkte til RefWorks. ØVELSE F

7 PubMed - import via søgning i RefWorks Det er muligt fra RefWorks at søge i udvalgte databaser og bibliotekskataloger. Muligheden findes under fanebladet Search. Vælg her Online Catalog or Database. PubMed ligger øverst, dernæst de databaser, som vi mener, er relevante for vores brugere. VIGTIGT: Denne funktion kan ikke erstatte en søgning i f.eks. PubMed. Funktionen skal kun bruges til at søge allerede kendt litteratur mhp. eksport til RefWorks. VIGTIGT: Benyt boksen Quick Search til søgninger, da der i Advanced Search for bl.a. kan opstå problemer med apostroffer og bindestreg m.m. i titlen. ØVELSE G

8 5 - Lav en reference til hjemmeside Vores anbefaling er, at det bedst kan svare sig at taste oplysninger for hjemmesider ind i en ny reference (New Reference). VIGTIGT brug kun referencetype Web Page når teksten der refereres til er i HTML - så snart tekst på en hjemmeside låses i pdf-format skal du vælge Book, Whole og vinge af i electronic under Additional Fields når du redigerer referencen Ønsker du at benytte RefWorks import-funktion af hjemmesider - RefGrab-It - kommer nedenfor en vejledning. (Denne variation af RefGrab-It er kompatibel med IE og Firefox). RefGrab-It kan ikke importere PDF-filer. Højreklik på RefGrab-It og føj dernæst til favoritter

9 Alternativt kan du installere RefGrab-It som et Plug-In. Læs evt. mere om det inde i RefWorks under Tools. Vær kritisk og redigér evt. posten færdig selv! (I dette eksempel er det f.eks. vigtigt selv at tilføje Sundhedsstyrelsen som forfatter) VIGTIGT (når du anvender Windows 2007 / Explorer 9 ): Inden du kan anvende RefGrab-it til at importere data fra en hjemmeside, skal du først klikke på kompatibilitetsvisning i adressefeltet og dernæst trykke på F5 for at opdatere denne indstilling.

10 7 - Lav en bibliografi En bibliografi / referenceliste kan hurtigt laves fra RefWorks. Klik på Bibliography vælg det ønskede Output Style (f.eks. Vancouver/Uniform UCN, Sund) vælg herefter den ønskede filtype. Nu skal du vælge, hvilke referencer du vil medtage i bibliografien: alle referencer i din database eller referencerne fra en specifik folder eller såfremt du har lavet en midlertidig My List, referencerne herfra. Herefter klikkes på Create Bibliography. Vi anbefaler Word da vi i øjeblikket oplever problemer med html-formatet. ØVELSE H

11 Del 2 Kommunikationen mellem Word og RefWorks Installer Write-N-Cite 4 på din egen pc På bibliotekets hjemmeside finder du nyeste installationsguide til PC og MAC 9 - Lav referencer i dit dokument ved hjælp af Write-N-Cite 4 Referencer, også kaldet bibliografiske referencer eller litteraturhenvisninger, er dine henvisninger til de værker, som du har brugt til dit projekt, opgave m.m. Referencer kan være trykte kilder, hjemmesider på internettet eller personlig kommunikation fra en anden person. Referencer optræder dels inde i selve dokumentets brødtekst, hvor de skrives i forkortet form, dels fuldt udskrevet i litteraturlisten, bagerst i dokumentet. (1) Referencer i Vancouver: Referencer i teksten markeres med et tal i parentes. Hvis forfatternavnet bruges i teksten, skal referencen stadig angives på denne måde. Referencer i Harvard: Referencer i teksten markeres ved forfatters efternavn og årstal i en parentes - det kan enten være med forfatternavnet som en del af teksten og årstallet i parentes, eller med forfatternavn og årstal i parentes. ØVELSE I

12 Sidehenvisninger i Vancouver University College Nordjylland, Biblioteket, Sundhedsuddannelserne 10 - Indsæt sidetal i henvisninger OBS RefWorks understøtter ikke sidetal i Vancouver, da Vancover er en Numeric Output Style. Se løsning i Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelser, UCN januar 2013(2) p. 12). Vælg fanebladet RefWorks i Word Klik på Log In og log ind i den RefWorks konto, som du vil citere fra. Placer markøren det sted i teksten, hvor henvisningen skal indsættes. Klik på Insert Citation og vælg Insert New. Vælg den ønskede reference i den korrekte folder eller ved benyttelse af søgefunktionen. Klik på OK. Du er nu nødt til manuelt at indskrive sidehenvisningen udenfor den parentes, som RefWorks genererer. Eks. (2) p. 12). Sidehenvisninger i Harvard Vælg fanebladet RefWorks i Word Klik på Log In og log ind i den RefWorks konto, som du vil citere fra. Placer markøren det sted i teksten, hvor henvisningen skal indsættes Klik på Insert Citation og vælg Insert New. Vælg den ønskede reference i den korrekte folder eller ved benyttelse af søgefunktionen. Benyt feltet Suffix til at indskrive det pågældende sidetal. Klik på OK. ØVELSE J

13 11 Generer en litteraturliste i dit Word-dokument ved hjælp af Write-N-Cite 4 Litteraturlisten er den samlede oversigt over den litteratur, som du har anvendt. Den står sidst i bogen/artiklen (1). I bl.a. BINKO kan du se konkrete eksempler på litteraturlister i hhv. Vancouver og Harvard Output-style. Vælg fanebladet RefWorks i Word Klik på Log In og log ind i den RefWorks konto, som du vil anvende til din litteraturliste. Placer markøren det sted i teksten, hvor litteraturlisten skal indsættes. Vælg den ønskede output style (Harvard UCN eller Vancouver UCN) i menupunktet Style Vælg Bibliography Options og vælg dernæst Insert Bibliography RefWorks generer nu litteraturlisten ud fra de henvisninger du har placeret i dokumentet via Write-n-Cite ØVELSE K VIGTIGT hvis du sletter en henvisning i teksten, fjernes den ikke fra referencelisten før du har klikket på Reapply Output Style. Reapply Output Style er også vigtig for at opdatere referencernes kronologi i Vancouver

14 Øvelser ØVELSE A: Opret din egen konto ØVELSE B: Lav følgende folders: RW kursus ; Bachelor ØVELSE C: Under Mappen Bachelor laves undermappen indledning ØVELSE D: Find (3) i bibliotek.dk. Importér referencen til din RefWorks Konto i folder RW kursus. Justér referencen i forhold problematikkerne, som er nævnt i den grå boks på side 5 ØVELSE E: Lav en reference med (4). Referencen placeres i folder RW kursus ØVELSE F: Find (5)i Cinahl Plus with Full Text. Importér referencen til folder RW kursus. Tjek om der er data, som skal tilrettes. ØVELSE G: Find (6) i PubMed (via RefWorks). Importér referencen til folder RW kursus. Tjek om der er data, som skal tilrettes. ØVELSE H: Lav en bibliografi i Vancouver UCN, Sund januar 2010 output style, indeholdende alle referencerne i din database. ØVELSE I: Hent på bibliotekets hjemmeside øvelsesdokumentet og indsæt ved hjælp af Write-N- Cite 4 referencer fra din egen RefWorks-konto. ØVELSE J: Indsæt sidetal i øvelsesdokumentet på reference 2 og 3. I denne forbindelse foreslår vi, at du vælger Harvard UCN, Sund januar ØVELSE K: Generér i slutningen af øvelsesdokumentet en litteraturliste over de anvendte referencer. Vi foreslår, at du vælger Vancouver UCN, Sund januar 2010

15 References 1. Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet. BINKO : Basismodil i informationskompetence [Internet]. [Odense]: Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet [cited 2014 sep 11]. Available from: 2. University College Nordjylland. Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelser, UCN januar [Internet]. Aalborg: University College Nordjylland; 2013 [cited 2014 sep 11]. Available from: einfo%2fselma+lagerloefs+vej%2ffind+dit+hold%2fsygeplejerskeuddannelsen%2f2013+redakti onelle+krav+til+skriftlig+opgaver.pdf. 3. Niklasson G, editor. Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund; ISBN: Skytte M. Det flerkulturelle samfund. In: Niklasson G, editor. Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund; p ISBN: Shaw SN. Interprofessional primary care: Patients' perspectives. J Interprof Care. 2006;20(2): Nisbet G, Hendry GD, Rolls G, Field MJ. Interprofessional learning for pre-qualification health care students: An outcomes-based evaluation. J Interprof Care. 2008;22(1):57-68.

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Disposition Hvad er Zotero? (Slide 3-5) Zotero s hjemmeside

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere