Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde. RefWorks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde. RefWorks"

Transkript

1 Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde RefWorks Niels Erik Frederiksen Statsbiblioteket Revideret udgave marts

2 Indhold - RefWorks Indledning Oprettelse af databasen s. 2 - Opbyggelse af databasen Import af referencer Direkte s. 8 - Via tekstfil s Manuel indskrivning s Søgning i Refworks s Strukturering af databasen s Tilføjelse af vedhæftede filer s Udfærdigelse af referencer og litteraturlister Formatér en litteraturliste i RefWorks s Formatér referencer og litteraturliste v.h.a. Write-N-Cite sammen med Word (Windows) og Word (Mac) s Ny udgave af Write-N-Cite til Windows s Formatér referencer og litteraturliste ved brug af andre tekstbehandlingsprogrammer f.eks. OpenOffice eller RTF s Output Styles s Ekstra tips & tricks s. 82-2

3 RefWorks Et webbaseret referencehåndteringsværktøj Hvad kan man med RefWorks? 1. Opbygge sin egen database over referencer, både ved import fra elektroniske bibliografier/databaser, bibliotekskataloger m.m. og ved manuel indtastning 2. Formatere referencer og litteraturlister til artikler, bøger og opgaver i overensstemmelse med internationale standarder 3. Logge sig på sin egen database fra en hvilken som helst computer i verden, blot den er koblet til internettet 2

4 Sådan bliver man bruger af RefWorks Ansatte og studerende ved Aarhus Universitet kan gratis få adgang til RefWorks. For at registrere sig som bruger, skal man anvende en PC inden for Aarhus Universitets IP-adresser*, men herefter kan RefWorks benyttes uden for campus med en ekstra Group Code (fremgår af din velkomstmail fra RefWorks - eller kan oplyses af Du kan altså bruge programmet, uanset hvor du befinder dig. Alt i forbindelse med RefWorks er meget enkelt. Det gælder også registreringen. Gå ind på følgende URL: og vælg linket Sign up for an Individual Account *) Af denne indgang fremgår det, at registreringen sker via Statsbiblioteket RefWorks User Login for Statsbiblioteket 4

5 Registrering (fortsat) Herefter skal følgende formular udfyldes: Når man klikker på Register åbner programmet, og man kan gå i gang. 5

6 RefWorks åbningsside Sådan ser din første åbningsside ud umiddelbart efter, du har oprettet din database I det følgende vil de vigtigste funktioner blive gennemgået 6

7 Importér referencer til RefWorks I RefWorks findes der tre forskellige måder at importere referencer på: Direkte eksport fra online database Import via tekstfiler Manuel indskrivning i RefWorks 7

8 Direkte eksport fra online database RefWorks er koblet sammen med en lang række databaser (bibliografier, tidsskrifter, bibliotekskataloger mm.), så man let kan eksportere udvalgt reference-materiale til egen database. Som oftest er det meget enkelt at overføre de referencer, man har fundet i en given database til RefWorks, men metoden kan variere fra udbyder til udbyder. I det følgende tages udgangspunkt i bibliografien Historical Abstracts fra EBSCO. 8

9 Direkte eksport fra online database På søgeresultatsiden i Historical Abstracts kan man udvælge referencer ved at aktivere linket Add to folder (1) For at overføre de udvalgte referencer til RefWorks skal man klikke på Folder-linket øverst (2). Herved kommer man til Folder list (se næste side) 9

10 Direkte eksport fra online database På siden Folder List markeres tjekboksene ud for de referencer, der ønskes eksporteret (1). Efterfølgende klikkes på eksport-ikonet (2) 10

11 Direkte eksport fra online database Herved fremkommer nedenstående side, hvor man først vælger Direct Export to RefWorks (1) og dernæst klikker på knappen Save (2) 11

12 Direkte eksport fra online database Så snart referencerne er indløbet, kommer RefWorks med en melding (1) 1. Importside: Når der klikkes på View Last Imported Folder fremvises posterne (2) 2. De fremviste poster: Herfra kan referencerne gemmes i den eller de mapper, man måtte ønske. Herom senere. 12

13 Direkte eksport fra bibliotek.dk I bibliotek.dk skal man først registrere, at man ønsker at kunne gemme udvalgte poster til brug for et referencehåndteringsværktøj. Det gøres på følgende måde: Gå ind i Mit bibliotek.dk og klik på undermenuen Indstillinger. Herunder vælges fanebladet Bestil og import Nederst på siden findes oplysninger om import til RefWorks, EndNote og Reference Manager. Mærk Ja af i tjekboksen og gem oplysningen 13

14 Direkte eksport fra bibliotek.dk De referencer, der ønskes eksporteret til RefWorks markeres på søgeresultatsiden 14

15 Direkte eksport fra bibliotek.dk Efter at have markeret de ønskede poster, går man til siden Min kurv (1), udvælger de titler man ønsker overført (2) og klikker på linket nederst (3). Derefter overføres posterne automatisk til RefWorks-databasen 15

16 Direkte eksport fra Ud for de poster, man ønsker at overføre, klikker man på det tilhørende link Tilføj (1) Derved placeres posten på bestillingslisten (2), og herfra skal posten overføres til Huskelisten via knappen Føj til huskeliste (3) 16

17 Direkte eksport fra Herefter åbnes Huskeliste og igen markeres de poster, der skal overføres til RefWorks Slutteligt klikkes der blot på knappen Eksporter til RefWorks, hvorved posterne automatisk overføres til RefWorks-databasen 17

18 Import af tekstfiler Endnu findes der databaser, hvor man ikke direkte kan eksportere til RefWorks, men ofte vil man her kunne gemme udvalgte poster som en tekstfil på sin computer, og derfra importere den til RefWorks. Følgende eksempel tager udgangspunkt i Web of Science På vanlig vis markeres de poster, der skal overføres (1) og lægges efterfølgende i Marked List via knappen Add to Marked List (2). Siden Marked List åbnes via linket øverst (3) 18

19 Import af tekstfiler På den fremkomne side kan man udvælge de oplysninger som man gerne vil have med over i databasen, f.eks. abstract, times cited mm. Når valget er foretages klikkes der på knappen Save to File ud for rullemenuen Other Reference Software 19

20 Import af tekstfiler Her klikkes der på knappen Save (1), hvorved et lille popup-vindue fremkommer (2) Denne fil gemmes lokalt på egen PC (3) og importeres herfra til RefWorksdatabasen (se efterfølgende) 20

21 Import af tekstfiler Når posterne skal importeres til RefWorks, går man ind under References og vælger Import 21

22 Import af tekstfiler På importsiden vælges først importfilter, her Thomson Reuters (Udgiver Web of Science) (1) Under rullemenuen til Database vælges Web of Science (2) Derefter indsættes tekstfilen via knappen Gennemse.. (3) Til slut klikkes på Import nederst på siden (4) 22

23 Import af tekstfiler Efter at have klikket på importknappen fremkommer følgende side: Klik på knappen View Last Imported Folder for at se de importerede referencer. 23

24 Import af tekstfiler Fra denne side kan referencerne gemmes i den mappe, man måtte ønske (herom senere) 24

25 Import af tekstfiler Når det drejer sig om mindre filer kan man vælge copy/paste-metoden, forstået på den måde, at man i tekstfilen kopierer hele teksten, og efterfølgende indsætter den i feltet Import Data from the following Text (højreklik -> Paste/Indsæt). 25

26 Manuel indskrivning Hvis databasen/katalogen ikke giver mulighed for at sende de udvalgte referencer til RefWorks, kan man foretage en manuel indskrivning i RefWorks ved at gå ind under References og vælge Add New Reference. 26

27 Manuel indskrivning På siden, hvor den manuelle katalogisering foregår, findes et væld af felter. Hvilke felter, der skal udfyldes, vælger man selv. Vær blot opmærksom på, at få indsat de bibliografiske oplysninger, der skal indgå i noter og litteraturlister. Derudover er det vigtigt, at man vælger den rette ressourcetype i feltet Ref Type. En reference citeres jo forskelligt alt efter om det drejer sig om f.eks. en artikel, bog eller webside.* * Ønsker man f.eks. at henvise til et kapitel/afsnit i en bog/antologi skal man under RefType vælge Book, Section 27

28 Søg i RefWorks-databasen Når man har fået samlet mange referencer i sin RefWorksdatabase, er det hensigtsmæssigt at kunne foretage søgninger, så man hurtigt kan få fat i de relevante referencer. Her giver RefWorks mulighed for såvel enkel søgning som udvidet søgning. Den enkle søgefunktion findes øverst til højre på RefWorkssiden: Når flere ord skrives ind i søgefeltet indsætter RefWorks automatisk et OR mellem ordene. I dette tilfælde betyder det, at alle de poster, der enten indeholder ordet roman eller coins eller begge, fremkommer på søgeresultatsiden. RefWorks foretager desuden automatisk trunkering. Findes der poster, der f.eks. indeholder ordet romantic, vil de også figurere i søgeresultatet 28

29 Udvidet (avanceret) søgning Går man ind under Search og vælger Advanced, udvides søgemulighederne. Her kan man bl.a. vælge mellem en AND-, OR- eller NOT-søgning, ligesom man kan afgrænse søgningen til bestemte mapper. 29

30 Strukturering af RefWorks-databasen Når nye mapper skal oprettes, gamle slettes eller omdøbes, skal man gå ind under Folders og vælge Organize Folders * * Hvis man blot skal oprette en ny mappe er det tilstrækkeligt at vælge indgangen Create New Folder 30

31 Strukturering af RefWorks-databasen På siden Organize Folders kan man oprette nye mapper og omdøbe eller slette eksisterende mapper. Mappen Last Imported indeholder alle de sidst importerede referencer, ved næste import skubbes dette svarsæt ud i "References not in a Folder". Når en ny mappe skal oprettes klikkes der på Create New Folder (se næste side). 31

32 Strukturering af RefWorks-databasen Create New Folder Herefter fremkommer siden Create New Folder (1), hvor navnet på den nye mappe indskrives her Tycho Brahe. RefWorks kommer med beskeden Successfully created the folder Tycho Brahe (2) Klik OK og siden Organize Folders fremkommer igen (3), nu med den nye mappe indplaceret

33 Strukturering af RefWorks-databasen. Hvordan referencer lægges i den ønskede mappe Først skal man have lokaliseret de referencer, man ønsker at udvælge. Dette kan gøres på tre forskellige måder 1. Via søgefunktionen (se ovenfor) 2. Via View Folder 3. Via View All References

34 Strukturering af RefWorks-databasen. Hvordan referencer lægges i den ønskede mappe Som eksempel vælges her View Folder, og herunder References Not in a Folder 34

35 Strukturering af RefWorks-databasen. Hvordan referencer lægges i den ønskede mappe På siden References Not in a Folder markeres først de referencer, man ønsker at overføre (1) Dernæst klikker man på rullemenuen Put in Folder (2) og vælger den ønskede mappe her Tycho Brahe 35

36 Strukturering af RefWorks-databasen. Se indholdet i den nye mappe. For at se indholdet i den nye mappe skal man gå ind under Folders ned til View og vælge navnet på mappen her Tycho Brahe 36

37 Strukturering af RefWorks-databasen. Se indholdet i den nye mappe Herefter fremkommer en side med mappens referenceindhold 37

38 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference Når du ønsker at vedhæfte en fil til din reference, vælger du linket Edit. 38

39 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference På Edit Reference-siden hentes filen ind via knappen Gennemse og efterfølgende klikkes på knappen Add attachment 39

40 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference Herefter fremkommer følgende. Hust at klikke på knappen Save Reference 40

41 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference I referencelisten er der nu tilføjet en klips-ikon (1), og i Full View under Attachments en filtype-ikon (2). Via denne ikon kan filen hentes frem. 41

42 Udfærdigelse af noter og litteraturlister I det følgende gennemgås tre forskellige måder at formatere sine litteraturlister på: Formatér en litteraturliste i RefWorks Formatér referencer og litteraturliste ved hjælp af Write-N- Cite Formatér referencer og litteraturliste ved hjælp af One Line/Cite View 42

43 Formatér en litteraturliste i RefWorks Når man ønsker at udfærdige en litteraturliste i RefWorks, skal man klikke på Bibliography 43

44 Formatér en litteraturliste i RefWorks Først vælges Output Style. Klik på rullemenuen og vælg den ønskede formatering (1) Her: Chicago (Reference List) 14th Ed. Dernæst markeres feltet Format a Bibliography from a List of References (2) I File Type to Create (3) kan man vælge mellem seks forskellige fil-typer (Text, HTML, RTF, Word-Windows eller Word-Mac og OpenOffice) Endelig skal man udvælge de referencer, man ønsker indført på listen (4). Her vælges mappen New Art History Det hele afsluttes med et klik på Create Bibliography (5) 44

45 Formatér en litteraturliste i RefWorks Det formaterede dokument åbner i et nyt vindue, og herfra kan det downloades. Litteraturlisten kan nu kopieres og indsættes i den Word-fil, man måtte ønske (artikel, speciale etc.) 45

46 Formatér en litteraturliste i RefWorks Hvis den formaterede litteraturliste ikke åbner i et separat vindue (afhænger af browserens sikkerhedsindstillinger), kan man klikke på linket Download it og efterfølgende gemme dokumentet på sin PC. Man kan også sende listen via . 46

47 Sammensat litteraturliste My List Såfremt man ønsker at udfærdige en litteraturliste, hvor kun en del af en mappes referencer indgår, eller hvor referencerne hentes fra flere forskellige mapper, kan man anvende den såkaldte My List. De ønskede referencer markeres (1, 2 og 3), og der klikkes på Add to My List (4). 47

48 Sammensat litteraturliste My List Herefter udfærdiges litteraturlisten som ovenfor beskrevet, men fremfor at vælge en specifik mappe fra Choose a Folder-menuen markeres My List. Litteraturlisten vil herefter indeholde de referencer, man har lagt ind i denne midlertidige mappe. Så snart man forlader RefWorks tømmes My List og er således tom, næste gang man logger på programmet. 48

49 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Med Write-N-Cite kan man indsætte referencehenvisninger i sin tekst (Word-fil) direkte fra RefWorks Write-N-Cite formaterer herefter referencehenvisninger og litteraturliste og indsætter det i teksten For at anvende Write-N-Cite skal man være online, så man kan etablere forbindelse til RefWorks. Dette gælder dog ikke seneste Windows-version. Her kan man arbejde offline (se senere). Write-N-Cite er et program, som man kan downloade fra RefWorks 49

50 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Herfra kan man downloade programmet: Efter at have downloaded Write-N-Cite skal man blot åbne sit Word-program, og herfra kan man så åbne Write-N-Cite (se næste side) 50

51 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Write-N-Cite for Windows installerer en knap i Word-programmet hvorfra Write-N-Cite kan åbnes. Programmet kan også åbnes fra den almindelige programmenu eller fra Skrivebordet (desktop) 51

52 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Man logger sig ind på Write-N-Cite med samme adgangskode, som man valgte til RefWorks Øverst kan man markere feltet Always on top, hvis man ønsker, at Write-N-Cite skal være ekstra let at nå. 52

53 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Write-N-Cite åbner siden med alle referencerne. Hvis man ønsker en specifik mappe, går man ind i View, hvor man under Folder kan vælge den ønskede mappe. 53

54 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Sådan tager opsætningen sig ud, når man har åbnet Write-N-Cite fra sit Word-program. Husk evt. at skubbe Write-N-Cite-vinduet ned, så der kan skrives i Wordprogrammet 54

55 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Når man vil have indsat en henvisning, klikker man blot på Cite ud for den pågældende artikel 55

56 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Write-N-Cite har indsat henvisningen. Den vil senere blive formateret i overensstemmelse med det format, man vælger (se senere) Man kan se, hvordan formateringen tager sig ud, ved at klikke på linket Edit Citation. Her kan man også ændre og tilføje nye oplysninger i noten (se næste side) 56

57 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite I pop-up-vinduet kan man i øverste rullemenu vælge formatering. Her: Chicago (Reference List) 14th ED. Under Preview ser man, hvordan henvisningen fremtræder I feltet under er der mulighed for helt at gemme referencen. I så fald kommer den kun til at optræde i den afsluttende litteraturliste Derudover har man mulighed for at tilføje flere oplysninger i henvisningen. Man kan indsætte tekst før og efter henvisningen, angive specifikt sidetal mm. 57

58 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Sidehenvisning Edit Citation Fig. 1 Ønsker man at indsætte sidehenvisninger i en reference, er der to felter at vælge mellem - Text After og Specific Page. Bruger du fodnoter, skal du anvende feltet Specific Page (fig. 1), mens det modsatte er tilfældet, når du indsætter henvisninger i selve teksten (In-Text Citation). Her skal du bruge Text After feltet (fig. 2). Fig. 2 58

59 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Herefter kan man skrive videre i teksten Når man er færdig med sin artikel, gemmer man den på vanlig vis Når dokumentet er gemt klikker man på linket Bibliography i Write-N-Cite 59

60 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Her kan man vælge den formatering, man ønsker se rullemenuen (1) Efterfølgende klikkes på Create Bibliography (2) 60

61 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Bemærk: Write-N-Cite har ændret filnavnet ved at sætte et Final foran det oprindelige navn.* Den originale fil (uden bibliografi) eksisterer fortsat under det oprindelige navn. Hvis der er behov for at foretage ændringer, skal man blot kassere Final-dokumentet og vende tilbage til originalen. Write-N-Cite kan ikke arbejde i et allerede formateret dokument. * Gælder ikke den nye udgave til Windows. Se senere. 61

62 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Er man tilfreds med resultatet, og ønsker man ikke at foretage flere tilføjelser eller rettelser, fremtræder hermed den endelige tekst (Final ) med noter og bibliografi. 62

63 Ny udgave af Write-N-Cite I 2008 fremkom RefWorks med en ny Write-N-Cite udgave (III for Windows). På to områder er der tale om væsentlige ændringer Man kan nu arbejde offline uafhængigt af internettet Kodning og efterfølgende formatering foretages i et og samme Word-dokument 63

64 Brug Write-N-Cite offline For at man senere skal kunne arbejde offline, er det vigtigt at man under installationen af Write-N-Cite markerer feltet Allow Working Offline. 64

65 Brug Write-N-Cite offline For at arbejde offline skal man have installeret RefWorksdatabasen lokalt. Dette sker ved at gå ind i menuen Tools og her vælge Create/Update Offline Database. Databasen gemmes og hentes igen frem ved at åbne Write-N-Cite og markere feltet Work Offline (se følgende side). 65

66 Brug Write-N-Cite offline Når feltet Work Offline er valgt er man ikke længere afhængig af at være koblet på internettet. (Indtil videre er dette dog kun muligt i Windows-udgaven) 66

67 Ny udgave af Write-N-Cite I den nye udgave af Write-N-Cite foretages indsættelse af referencekoder og den efterfølgende formatering i et og samme Word-dokument. Her kan man skifte til ny output style uden at skulle fjerne formatering. Ligeledes kan man skrive videre i dokumentet, indsætte nye henvisninger (koder) og samtidig bevare den tidligere formatering. Når de nytilførte koder skal formateres, vender man blot tilbage til Bibliography og vælger den ønskede output style. 67

68 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View Alle tekstbehandlingsprogrammer kan anvende One Line/Cite View. Bruger man ikke Word, og ønsker man at indsætte referencer i selve teksten, er det denne metode, man skal tage i brug i stedet for Write- N-Cite. I RefWorks vælges One Line/Cite View i rullemenuen ( Switch to: ) 68

69 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View I One Line/Cite View vælges den ønskede reference ved at klikke på linket Cite 69

70 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View Efter at have klikket på Cite-linket fremkommer et pop-up-vindue med en referencenote svarende til den, der i Write-N-Cite blev indsat direkte i teksten. Her skal man imidlertid en lille omvej via kopier/sæt ind (copy/paste) - se næste side. Først klikker man på Select Citation 70

71 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View Efter at have valgt Select Citation fremhæves referencen. Herefter vælges Rediger - Kopier i browserens topmenu Efter at have taget en kopi, skal man huske at slette referencen fra pop-up-vinduet ved at klikke på Clear 71

72 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View Herefter aktiverer man sit tekstbehandlingsprogram I tekstbehandlingsprogrammet vælges Rediger Sæt ind, og referencen indsættes. Den endelige formatering sker senere, når det specifikke format vælges Når artiklen er færdigskrevet, gemmes den på vanlig vis 72

73 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View I pop-up-vinduet vælges Bibliography. Man kan også vælge linket Bibliography i det oprindelige RefWorks-vindue 73

74 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View På den fremkomne side vælges først Output Style (formatering) (1). Her: Nature Dernæst markeres feltet Format Paper and Bibliography (2) Tekstfilen fremfindes via knappen Gennemse under Document to Format (3) Og det hele afsluttes med et klik på knappen Create Bibliography (4) 74

75 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View Tekstfilen er hermed formateret og klar til offentliggørelse. 75

76 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View Hvis den formaterede tekstfil ikke åbner i separat vindue (afhænger af browserens sikkerhedsindstillinger), kan man klikke på linket Download it eller sende listen via . 76

77 Output Styles De enkelte tidsskrifter og forlag har som oftest helt specifikke krav til hvordan litteraturhenvisninger skal anføres: Nogle kræver henvisningen indsat direkte i teksten (In-text). Her vil standarden ofte være forfatterens efternavn efterfulgt af publikationsåret (Rasmussen, 2003). Af den efterfølgende litteraturliste vil de nærmere bibliografiske data så fremgå Andre kræver henvisningerne placeret i fodnoter (Notes) med mere detaljerede oplysninger - 1) Bruno Rasmussen, Tiden går. Noget om kirkehistorie og salmer. Frederiksberg: Unitas, 2005 I RefWorks har man mulighed for at vælge mellem mange forskellige Output Styles - standarder, der afspejler ovennævnte krav mht. litteraturhenvisninger 77

78 Output Styles 1. Notes, bibliography Eksempler på Output Styles, der gør det muligt at arbejde med henvisninger indsat i en fodnote (Notes) med en afsluttende litteraturliste (Bibliography): Chicago 15th Edition (Notes & Bibliography) MHRA - Modern Humanities Research Association (Notes & Bibliography) MLA 6th Edition MLA 6th Edition - Single Spaced Reference List Turabian 6th Edition, Notes 78

79 Output Styles (fortsat) 2. In-text, bibliography Output Styles, der kun arbejder med litteraturhenvisninger indsat i selve teksten (In-text) med efterfølgende litteraturliste (Bibliography). Der findes mange flere i RefWorks, de nedenfor nævnte hører blot til de mest udbredte: APA 5th American Psychological Association, 5th Edition Chicago 15th Edition (Author-Date System) Harvard Harvard - British Standard Hiof flere typer Turabian (Reference List) 6th Edition Uniform Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Vancouver 79

80 Output Styles (fortsat) 3. Notes only Endelig findes der Output Styles, der kun anvender fodnoter uden efterfølgende litteraturliste: Academy of Management Executive (Notes only) History of Political Thoughts Journal of Political Thought New Left Review SBL Society of Biblical Literature (Notes-Bibliography) 80

81 Output Styles I RefWorks kan man tilrette den enkelte Output Style ved at gå ind under Bibliography, udvælge den standard, der ligger nærmest den ønskede style og efterfølgende klikke på Edit-knappen. Under RefWorks Help-menu kan man finde en detaljeret gennemgang af hvordan tilretninger foretages. Hjælp gives også ved henvendelse til Niels Erik Frederiksen: eller John Kruuse: såfremt man er ansat eller studerende ved Aarhus Universitet 81

82 Skræddersy RefWorks til dansk alfabetisering Når de danske bogstaver æ,ø og å alfabetisk skal indsættes i korrekt rækkefølge i litteraturlisten, er det nødvendigt at indstille RefWorks til Danish. Dette sker via topmenuen Tools (1), hvor linket Customize vælges. På den fremkomne side vælges Danish under Startup Options Language/Locale (2). 82

83 Ekstra værktøj - RefGrab-It Også fra almindelige websider, hvor der ikke findes eksportmuligheder til RefWorks kan man indhente bibliografiske oplysninger til RefWorks via det såkaldte RefGrab-It. Indholdet af disse oplysninger varierer dog alt efter hvordan de pågældende websider er programmeret RefGrab-It nås via Tools i topmenuen. På den fremkomne side skal man blot pege på linket RefGrab-It, højreklikke og vælge Føj til foretrukne.. 83

84 Ekstra værktøj - RefGrab-It Når man efterfølgende ønsker at gemme bibliografiske oplysninger fra en webside skal man blot klikke på linket RefGrab-It, som nu ligger placeret i linksamlingen Foretrukne 84

85 Ekstra værktøj - RefGrab-It Herefter fremkommer en side med WEB PAGE INFO. Som nævnt varierer antallet af bibliografiske oplysninger fra side til side. Dog vil der altid være indplaceret et link til den valgte side. Oplysningerne kan importeres til RefWorks ved klik på Import (1) Under fanebladet OTHER INFO (2) findes ofte yderligere oplysninger, f.eks. bøger af samme forfatter eller bøger om samme emne (se næste slide) 85

86 Ekstra værktøj - RefGrab-It (fortsat) I dette tilfælde klikker man videre via linket Books, hvorefter en side med bibliografiske oplysninger på den valgte bog samt relaterede værker fremkommer Efter import til RefWorks har man mulighed for at vælge Full view, og her fremgår det, at posterne er beriget med mange flere bibliografiske oplysninger bl.a. abstracts 86

87 SLUT Med venlig hilsen Niels Erik Frederiksen 87

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 2 Sådan finder du program og manual... 2 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indtastning

Læs mere

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer

RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer RefWorks Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer Vejledningen henvender sig til studerende og medarbejdere i VIA der har behove for at kunne styre sine referencer (bøger, artikler og

Læs mere

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word.

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word. Bibliotekerne RefWorks manual udarbejdet af Bibliotek og Informationscenteret på VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Senest opdateret 4. februar 2010 Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks...

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse

FAQ: EndNote. Indholdsfortegnelse FAQ: EndNote Indholdsfortegnelse Korporationer som forfatter... 2 Tilføjelse af sidetal til enkeltreferencer:... 3 Import og eksport af referencer mellem PURE og Endnote... 4 Import af styles... 8 Fjernelse

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012

Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012 Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012 biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 1/25 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Start

Læs mere

Vejledninger til BørneIntra version 2.4

Vejledninger til BørneIntra version 2.4 Vejledninger til BørneIntra version 2.4 1 2 Indhold Ikon-index...3 Aktivitetsplaner...5 Beskeder...8 Børn... 16 Dokumenter... 22 Editor... 30 Familie... 33 Fotoalbum... 38 Grupper (stuer)... 46 Import

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 2.5 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere