Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk"

Transkript

1 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

2 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende for en succesfuld behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk, at behandleren har indsigt i de særlige forhold, der gælder inden for elitesport. DIF og TD har derfor i fællesskab etableret et landsdækkende netværk af specielt kvalificerede psykologer og psykiatere med speciale inden for spiseforstyrrelser. TEAM DANMARK TD og specialforbundene har et fælles ansvar for at sikre behandlingstilbud til elitesportsfolk i international elite og/eller andre, der indgår i TD s bruttogrupper med daglig træning i TD-regi og som derudover er godkendt til TD s serviceydelser f.eks. idrætsmedicinsk behandling. Behandlingsudgifterne fordeles så vidt muligt mellem TD, specialforbundet og elitesportsudøveren. Kontaktperson TD: Koordinerende klinisk diætist Anna Ottsen, telefon , Danmarks Idræts-Forbund DIF og specialforbundene har et fælles ansvar for at sikre behandlingstilbud til elitesportsfolk i den nationale elite. DIF kan efter aftale med specialforbundet yde tilskud på op til kr. 5000,- til et behandlingsforløb - typisk til en udredning (se nedenfor) hos en psykolog i DIF og TD's netværk. Betingelsen for at opnå dette tilskud er, at DIF inden udøverens første konsultation i samarbejde med specialforbundet har vurderet og godkendt sagen. Øvrige omkostninger i forbindelse med et behandlingsforløb betales af specialforbundet, klubben og udøveren. Kontaktperson Danmarks Idræts-Forbund: Konsulent Helle Carlsen, telefon , Specialforbundene Specialforbundene kan ved behov anbefale elitesportsfolk i klubelite at benytte DIF og TD's netværk af psykologer og psykiatere med henblik på behandling af spiseforstyrrelser. Omkostninger i forbindelse med et behandlingsforløb betales af udøveren.

3 Behandlingskoncept 3 Behandlingskoncept Når der konstateres eller er mistanke om en spiseforstyrrelse hos en elitesportsudøver, skal specialforbundet kontakte hhv. TD eller DIF for rådgivning og evt. økonomisk støtte til det videre forløb. Herefter vil forløbet se ud som følgende: Behandlingsforløb Udredning omfatter en diagnostisk afklaring og udarbejdelse af et forslag til behandlingsforløb. TD/DIF modtager en kopi at udredningen. Dels for at kunne bistå med relevant eksperthjælp (TD) og dels for at kunne danne sig et samlet overblik over problemets omfang i dansk elitesport. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt. Et behandlingsforløb består typisk af terapisessioner à 50 minutter i et kontinuerligt forløb tilpasset den enkelte sportsudøvers særlige problemer og situation. Netværkssamtaler: I et behandlingsforløb bør der indgå to til tre netværkssamtaler, hvor udøveren og terapeuten mødes med relevante personer f.eks. forældre/kæreste, (lands)træner, konsulent og diætist for at sikre et optimalt behandlingsforløb. Egen praktiserende læge bør være en del af netværket omkring en elitesportsudøver med en spiseforstyrrelse således, at relevant somatisk opfølgning f.eks. blodprøver sikres. Egen læge kan ved behov henvise til en specialenhed eller til en psykiater. Psykoterapi og spiseforstyrrelser Når man arbejder med spiseforstyrrelser, er det et velkendt fænomen, at den uregelmæssige spisning og eventuelle vægttab påvirker ikke bare de fysiske, men også de mentale funktioner hos individet. I behandling af en person med en spiseforstyrrelse vil der derfor typisk blive arbejdet tosporet således, at der både er et konkret fokus på kost, spisevaner og vægt, men også på de mere psykologiske temaer. Hvilke terapiformer, der typisk anvendes ved behandlingen af en spiseforstyrrelse, er meget forskelligt og afhænger bl.a. også af, hvilken spiseforstyrrelse, der er tale om. Generelt vil en psykolog arbejde ud fra sin viden om spiseforstyrrelser og tilpasse sin metode til den enkelte person. Psykologen vil typisk bruge sin viden fra flere hovedretninger (se "Hvad er psykoterapi?"), når hun arbejder både med den spiseforstyrrede, men også med dennes familie, kæreste, venner, træner eller andre. Hvad er psykoterapi? Psykoterapi er en behandling, der består af regelmæssige samtaler hos en psykolog. Samtaleforløbet kan variere fra få samtaler til et forløb, der strækker sig over flere år. Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og psykologen. Begge deltager i arbejdet, men klienten er hovedpersonen, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om. Terapiens rammer aftales normalt på forhånd således, at mål, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagte fra starten, men som naturligvis om nødvendigt kan justeres undervejs. Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Overordnet kan man tale om fire forskellige psykoterapeutiske hovedretninger: 1. Den psykoanalytiske/psykodynamiske terapi. Fokus er på det indre i individet, hvor målsætningen er at sigte mod en egentlig personlighedsændring og ikke kun en fjernelse af symptomet. Psykoanalysen er traditionelt en meget langvarig og tidskrævende behandling. Den psykodynamiske terapi er inspireret af psykoanalysen, men adskiller sig bl.a. fra denne ved f.eks. at have kortere terapeutiske forløb. 2. Den humanistiske/oplevelsesorienterede/ eksistentielle terapi centralt i denne terapi står den særlige medmenneskelige relation mellem klient og terapeut, hvor den specifikke lidelse eller dens årsag er mindre central. 3. Den familie-/systemorienterede terapi har fokus på klientens ressourcer og opfatter klienten som en del af større systemer, der påvirker klienten, som f.eks. familien, skolen og samfundet. Retningen vil typisk forsøge at inddrage forskellige dele af systemet i behandlingen. 4. Den kognitive/adfærds terapi arbejder primært med at ændre tænkningen hos klienten, hvilket også kan gøres gennem adfærdsmæssige øvelser. Retningen arbejder med at udvikle specifikke behandlingsprogrammer for særlige lidelser som f.eks. spiseforstyrrelser. Mange psykologer har kendskab til flere retninger og metoder.

4 6 Spiseforstyrrelser i idrætten sport

5 DIF og TD's netværk af psykologer og psykiatere DIF og TD s netværk af psykologer og psykiatere 2006 København Anne Kirsten Hansen Adresse Psykologerne v. Kongens Nytorv, Store Kongensgade 36-38, 2. tv., 1264 København K Telefon Mobil Website Uddannelse cand. psych. Er uddannet børne-, ungdoms- og voksenpsykolog. Er uddannet i EMDR, hypnoterapi, kognitiv terapi og traumebehandling Erfaring Har arbejdet som psykolog i 25 år, heraf de seneste 15 år som privat-praktiserende. Har mange års erfaring med unge med spiseforstyrrelser, men også med problemstillinger såsom stress, identitetskriser, depressioner mm. Arbejde Privatpraktiserende psykolog Behandlings- I terapien benyttes en kombination af flere forskellige metoder metode tilpasset den enkelte. (Har ikke ydernummer) Lene Haulund Hansen Adresse Genuavej 35, kld.., 2300 København S Mobil Uddannelse cand. psych., autoriseret psykolog Erfaring 6 års indgående erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder arbejde på en specialenhed for behandling af spiseforstyrrelser og deltagelse i et forskningsprojekt omhandlende behandling af spiseforstyrrelser. Arbejde Rigshospitalets anoreksiklinik. Sideløbende en mindre klinisk praksis med klienter henvist af Team Danmark. Behandlings- Terapien er en kombination af flere metoder, som afhænger metode af personen og hvilken spiseforstyrrelse, der er tale om. København Speciallæge i Psykiatri Birgit Severin Adresse Lyngbyvej 11, lejl. 106, 2100 København Ø Telefon Fax Uddannelse Læge, derefter speciallægeuddannet i psykiatri. Gruppeanalytisk uddannelse, danske og udenlandske kurser i spiseforstyrrelser. Erfaring Har siden 1978 behandlet patienter med spiseforstyrrelser og har gennem de seneste 20 år behandlet patienter, der ønsker en ambulant behandling for en psykiatrisk lidelse (angst, spiseforstyrrelser, depression etc.) i speciallægepraksis. Arbejde Privatpraktiserende speciallæge. Behandlings- Planlægges efter den enkeltes problemer, ønsker og motivation. metode Behandlingsmetoderne er indsigtsgivende terapi, kognitiv terapi og psykoeducation. En sjælden gang kan en supplerende medikamentel behandling komme på tale.

6 6 DIF og TD s netværk af psykologer og psykiatere 2006 Fyn Linda Lassen Adresse Østerøvej 71, 5800 Nyborg Telefon Website Uddannelse Folkeskolelærer, cand. psych., gestaltterapeut og specialist i psykoterapi. Erfaring Har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, som også var et hovedtema i studieårene. Arbejder med terapeutiske forløb med børn og voksne. Har skrevet en fagbog om overspisning og har behandlet emnet spiseforstyrrelser både faglitterært og skønlitterært. Behandlings- Tilgangen til behandling er den eksistentialistiske, hvor der lægges vægt metode på patientens egne valg, ansvar og oplevelser. Samtalen er det vigtigste værktøj. Humor, nysgerrighed og respekt for forskellighed er ledetråde. Århus Christina Schlander Adresse Privatpraktiserende psykolog Niels Juels Gade 41, 3, 8200 Århus N. Telefon Uddannelse Cand. psyk. - Autoriseret psykolog Erfaring Har mange års erfaring fra både offentligt og privat reg. Arbejder overvejende med hehandling af spiseforstyrrelser og forskellige former for stresshåndtering. Behandlings- Den terapeutiske ramme er psykodynamisk. Metoden tilpasses altid det omhandlende menneske og den problematik, der gør sig gældende. Esbjerg Berith Bro Adresse Bådsmandsvænget 29, 6710 Esbjerg V Telefon Uddannelse cand. psych. Erfaring Har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser. Specialist og supervisor i psykotraumatologi. Har været ansat i kommunalt regi, bl.a. på Esbjerg Sygehus. Siden 2003 som privatpraktiserende psykolog. Behandlings- Arbejder overvejende med kognitive, adfærdspsykologiske metoder. metode

7 DIF og TD s netværk af psykologer og psykiatere Anette Elena Poulsen Adresse Kongensgade 6, 6700 Esbjerg Telefon Fax Uddannelse Folkeskolelærer og cand. psych. Specialist i psykoterapi. Erfaring Har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, bl.a. fra ophold på et hospital i Los Angeles med et program for spiseforstyrrelser. Behandlings- Bredt spektrum af terapeutiske tilgange, bl.a. gestaltterapi og metode selvpsykologi. Frederikshavn Bjørn Danielsen Adresse Psykologisk rådgivningsklinik, Istedvej 5, 9900 Frederikshavn Telefon Fax Uddannelse Folkeskolelærer, cand. pæd. psych. Erfaring Har mange års erfaring med behandling af en lang række psykiske sygdomme, herunder spiseforstyrrelser. Har erfaring fra lukket afdeling og samarbejder med en psykiater. Behandlings- Overvejende kognitiv terapi. metode

8 Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark, marts 2007 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Pædagogisk bearbejdelse: DIF Udvikling & Rådgivning og Team Danmarks Sportsafdeling

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere