haft en traumatisk barndom og ungdom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "haft en traumatisk barndom og ungdom."

Transkript

1 8 si brochureny:layout 1 06/03/ Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne mennesker med stof- eller alkoholmisbrug, der har haft en traumatisk barndom og ungdom.

2 8 si brochureny:layout 1 06/03/ Page 3 Misbrugsbehandling af do Behandling af både afhængighed og af psykiske, p Voksne med senfølger efter en traumatisk barndom og ungdom har ikke nødvendigvis en bestemt diagnose eller et bestemt syndrom. Senfølgerne viser sig ofte som en lang række af psykiske og sociale symptomer. Derfor skal misbrugsbehandling af disse dobbeltbelastede voksne mennesker ikke kun ske med fokus på misbruget, men skal også inddrage psykiske, psykosociale og psykiatriske forhold, som personen har med sig, således at behandlingen kan ske ud fra en helhedsbetragtning. Behandlingen består af individualterapi, kropsterapi, socialrådgivning samt speciallægebehandling. Tidlige traumer bearbejdes, således at klienten opnår en både intellektuel og følelsesmæssig forståelse af det skete. Denne bearbejdning fungerer som løftestang for målet om stoffrihed og udviklingen af sociale kompetencer i klientens nuværende liv.

3 8 si brochureny:layout 1 06/03/ Page 4 dobbeltbelastede voksne e, psykosociale og psykiatriske vanskeligheder KKUC s traumeterapi arbejder med at udvikle klientens livskvalitet. Hvad det indebærer, udvikles sammen med klienten i en række samtaler. På den måde opbygges også et forpligtende engagement hos klienten til at følge behandlingen, hvilket er forudsætningen for blive behandlet i KKUC. I traumeterapien arbejdes der med at opbygge relationer til andre mennesker.

4 Bearbejdelse af traumer Målsætningen med traumeterapeutisk behandling er en bearbejdelse af traumer, der hæmmer personens livskvalitet At opnå og fastholde stof- og alkoholfrihed At opnå en større grad af konstruktiv adfærd At styrke selvtillid At opbygge en positiv selvværdsfølelse At skabe basis for at kunne indgå i sociale relationer KKUC s traumeterapi er baseret på den opfattelse, at ethvert menneske har et iboende vækstpotentiale. Ødelægges det sunde vækstpotentiale ved traumatiske overgreb i barndommen eller ungdomsårene, udvikles en selvdestruktiv adfærd. Den selvdestruktive adfærd opfatter vi som en måde, mennesker kan bruge til at udholde, og dermed overleve, den følelsesmæssige smerte og magtesløshed, barndommens trau matiske overgreb medfører. I traumeterapien arbejder klienten sig frem til en forståelse af sin destruktive adfærd som den mest positive overlevelsesmekanisme, klienten har været i stand til at gennemføre. Metoden, der anvendes til det arbejde, kaldes positiv reformulering. At forholde sig positivt til destruktionsmekanismerne er et brud med traditionel forståelse og behandling af misbrugere.

5 KKUC s traumeterapi - skridt for skridt Behandlingen i traumeterapien indledes med et individuelt skøn for at undgå at generalisere de problemstillinger, klienten præsenterer for os. Det individuelle skøn er blandt andet også en sikkerhed for at undgå, at klienten bliver sygeliggjort gennem diagnosesystemet og derved kan risikere at blive fremmedgjort for sig selv og sin historie. Behandlingsfilosofien er at møde klienten med respekt og anerkendelse af, at klientens pro - blemstillinger og destruktive adfærd er de mest positive overlevelses strategier, klienten har været i stand til at håndtere ud fra den livssituation, han eller hun befinder sig i. Mobiliseringsfase Klienten engageres i behandlingen ved at fokusere på klientens mentaliseringskapacitet og personlighedsfunktion, f.eks. diagnose, psykoedukation, terapeutiske mål, sociale omstændigheder, medicinering, kriseplan m.v. Arbejdsfase Det terapeutiske arbejde stimulerer klientens tiltagende mentaliseringskapacitet. Tidlige traumer bearbejdes på et følelsesmæssigt niveau. Relationsarbejde under - støtter kvalitativ forandring i klientens nuværende relationer. Afslutningsfase Behandlingen skifter fokus til håndtering af, at terapien ophører, og til fastholdelse af behandlingens udbytte. Øget livskvalitet Erfaringen med en intensiv, langvarig terapeutisk kontakt er, at klientens livskvalitet øges. Almindeligvis varer behandlingen et til to år og kan derfor foregå samtidig med uddannelse eller arbejde.

6 8 si brochureny:layout 1 06/03/ Page 7 Det teoretiske grundlag Det teoretiske udgangspunkt i traumeterapien er en kombination af strukturelle synspunkter, som de fremtræder i systemisk familieterapi, og interpersonelle synspunkter, som de kendes fra udviklingspsykologiske teorier og tilknytningsteorierne. Inden for de sidste par år er den neuroaffektive udviklingspsykologi også integreret i den terapeutiske proces. Denne nye teori giver en opdateret viden om neuroaffektiv forståelse af følelser og om, hvordan man skaber afstemningsprocesser i den psykoterapeutiske proces.

7 Det strukturelle synspunkt viser sig bl.a. ved, at det terapeutiske arbejde udgår fra et diagnostisk interview, hvor terapeuten tegner et familiediagram, som giver et overblik over fa - miliedynamik, misbrugsproblematik og grænsevanskeligheder i opvækstfamilien. Til arbejdet med at forholde sig positivt til destruktionsmekanismerne anvendes positiv reformulering, som også stammer fra den systemiske teori. Til at forstå de spor, som overgreb og omsorgssvigt sætter i personens psyke, arbejdes bl.a. med at anskue per sonlig hedsforandringerne gennem offerkrænker-redder-dynamikken. I denne dynamik skifter de involverede parter mellem indre og ydre positioner på samme tid. Det interpersonelle synspunkt viser sig i relationen mellem psykoterapeuten og klienten gennem de kontinuerlige delprocesser, der foregår i terapien. Disse delprocesser kan synes at forløbe på en improviseret måde, fordi de små skridt, der skal til for at nå et mål, er uforud sigelige, og fordi målet i sig selv ikke altid er klart og kan ændre sig uden varsel. Lærings- og forandringsprocesserne foregår i de øjeblikke, hvor psykoterapeuten og klienten syn - kroniserer sig med hinanden gennem det relationelle samspil. Al udvikling foregår igennem at føle sig mødt og rummet. Neuroaffektiv udviklings - psykologi bygger bro mellem tilknytningsteori og de senere årtiers hjerneforskning og forklarer, hvordan modning foregår på tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig arousalregulering, affekt - afstemning og mentalisering. Arousal betyder vågenhed. Det er et ord for hjernens parathed til at reagere passende i forhold til den påvirkning, vi er udsat for. Affektafstemning betyder evnen til at dele følelsestilstande med andre. Begrebet henviser til samspilsmønstre mellem spædbarnet og om sorgs - personen nonverbalt og verbalt. Mentalisering betyder omtanke. Vores evne til at se os selv udefra og andre indefra. Vi tænker os om og bliver mere bevidste om, hvordan vi kan tage ansvar for vore tanker og følelser. Vi forsøger at forstå, hvorfor andre tænker og føler, som de gør, og hvorfor vi tænker og føler, som vi gør. Den terapeutiske indsats består i at afstemme dialogen med det autonome nervesystem og organisere indre og ydre relationelle processer gennem gensidig regulering. Metoden indeholder en kombination af psykoterapi og krops - terapi tilpasset til hver enkelt klient. Læs mere om traumeterapien på

8 Misbrug, spiseforstyrrelser, selvbeskadigelser, selvbebrejdelser, ludomani, prostitution, promiskuitet, ligegyldighed, stress, vold Positiv reformulering af destruktiv adfærd At se det positive formål bag den selvdestruktive adfærd Et brud med traditionel forståelse og behandling af misbrugere KKUC Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Vingårdstræde København K Telefon

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion. INTERVIEW AF REDAKTØR JØRGEN CARL Bro over to forskningsområder En ny psykologisk disciplin er ved at blive født, konstaterer to psykologer begejstret. Hjerneforskning og udviklingspsykologien mødes i

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård Kursuskatalog Interne kurser Gelerts gård Dette katalog indeholder beskrivelsen af de kurser pædagoger, terapeuter, assistenter og PAU etc. skal gennemgå som basis for at arbejde på Gelerts gård. Kataloget

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere