rdtaxaplan Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rdtaxaplan Vejledning"

Transkript

1 ravnø data - svendborgvej ringe

2 2009 Ravnø Data

3 Indhold 1. rdtaxaplan Oversigt Hovedmenu Godt at vide, inden du går videre Værktøjslinjen i rapporterne Køreplanen Masterplanen Kørsler Hvordan får jeg ændringer over i Køreplanen? Manuelle kørsler Automatiske kørsler Flytning og kopiering af kørsler Turen Opsætning af tur mod Køreplanen Returkørsel mod Bilag Bilaget Opbygning Sammentælling Kundekortet Rekvirenten Indstillinger Opsætninger Tabeller...20 Side 3

4 Side 4

5 Brugervejledning 1. rdtaxaplan rdtaxaplan hjælper dig med at styre dine tilbagevendende kørsler, så din køreplan kan ajourføres med et minimum af indtastningsarbejde. Kørelister indeholder personoplysninger og medbragt gods, f. eks. Kørestol. rdtaxaplan leverer faktureringsoplysninger og bilag med et klik. rdtaxaplan opdaterer automatisk, så du altid anvender den sidste nye version Oversigt Når du åbner rdtaxaplan, skal du logge på. Angiv Firma, Brugernavn og Adgangskode, klik på. Hver bruger kan kun logge på systemet fra én PC. Hvis der er oprettet flere brugere, kan de anvende systemet samtidig. rdtaxaplan styres via en enkel hovedmenu. Denne menu vises, når du åbner rdtaxaplan Hovedmenu Køreplan Masterplan Kundekort Rekvirenter Den daglige køreplan - kalenderen. Køreplanen viser for hver dag hvilke ture, der er planlagt. Den bliver løbende ajourført på baggrund af de kørsler, der er oprettet i Masterplanen. Der skal blot sættes vognnummer på, inden køreplan og køresedler foreligger. Turene kan nemt redigeres, ligesom der frit kan indlægges løse ture Masterplanen er en central del af rdtaxaplan. Her opretter du alle kørsler, der kan forventes at gentages i et eller andet mønster hver torsdag i en periode på et antal datoer frem i tiden. Disse kørselskabeloner kopierer du til Køreplanen, enten manuelt med få klik eller du kan lade systemet opdatere køreplanen automatisk et valgfrit antal dage frem i tiden. Kundekortene indeholder informationer om faste passagerer, Fra- og Til-adresser til køreplanen og rekvirent/betaler til bilag. Rekvirenter bestiller og betaler turene. Kontaktoplysninger, Att., EAN og ønsket gruppering af kørselsbilagene vedligeholdes her. Side 5

6 Bilag Indstillinger Dokumentation for gennemførte kørsler. Bilag til fakturaer. Om ønsket på individniveau. Her indstilles rdtaxaplan s få systemopsætninger rdtaxaplan afsluttes med klik på til højre i hovedmenuen Godt at vide, inden du går videre Når der i teksten står markér en kørsel, en tur eller lignende, skal du klikke på linien, så hele linien bliver blå. Er der en grå firkant til venstre i linien, klikker du på denne for at markere linien. Når du skal redigere et felt i en linie, er der flere muligheder. klik på feltet, så det bliver blåt begynd at skrive. Den eksisterende tekst slettes og erstattes med den nye. Klik en gang til teksten er markeret med blå klik en tredje gang og du kan nu rette i den eksisterende tekst uden at slette den. Hvis du er ved at redigere et felt og fortryder, trykker du på Esc på tastaturet. Feltet hopper nu tilbage til det oprindelige indhold. Har du ændret et felt og forladt det, virker denne funktion ikke længere. Sletning af rækker f. eks en hel tur. Hvis der er en Slet -knap anvendes denne ellers markér turen, tryk på Delete på tastaturet og turen inklusive evt. passagerer slettes Værktøjslinjen i rapporterne I systemets rapporter for eksempel Køreplan eller Bilag er der en værktøjslinie i toppen. Den åbner op for en række muligheder: Tænd / sluk for evt. rapportoversigt Bladring frem eller tilbage mellem flere sider Opdatér rapporten Udskriv rapporten Se udskrift Sideopsætning Eksportér rapporten til Excel eller PDF Side 6

7 2. Køreplanen Når du åbner køreplanen, starter den på dags dato. Vælg anden dato i boksen øverst. Køreplanen er opdateret med alle kørsler, der er oprettet og aktiveret i Masterplanen. Manuelt oprettede enkeltkørsler er naturligvis også i planen. De tre faneblade viser hver deres måde af Køreplanen: Redigering Her sætter du vogn-nummer og foretager de ændringer, der måtte være, hurtigt og nemt. Forskellig detaljeringsgrad yder støtte til planlægning af vogne. Ændringer foretager du med knapperne i bunden af billedet. Klik på, eller for at ændre i køreplanen. Se mere om ændring af køreture under 4 Turen på side 12. Køreplan Dagens samlede kørsel i ét blik. Side 7

8 Køreliste Detaljerede kørelister én til hver vogn. Køreplan og Kørelister kan printes, gemmes som PDF eller eksporteres til Excel. Ud over at redigere køreturene her i Køreplan kan du også vedligeholde alle auto -ture fra Masterplanen. Side 8

9 3. Masterplanen Masterplanen er et hjælpeværktøj til at vedligeholde køreplanen med et minimum af indtastningsarbejde. Gennem Masterplanen vedligeholdes den daglige Køreplan hurtigt og nemt. I Masterplanen opereres med tre begreber kørsler, ture og passagerer. Kørsel Tur Passager En kørsel består af et antal ture. Når en kørsel bliver lagt i Køreplanen, er det turene, der bliver kopieret over til Køreplanen. En kørsel har et navn det gør det nemmere at finde den og den kan sættes til at kopiere automatisk. En tur er betegnet ved et afgangstidspunkt og sted samt et ankomsttidspunkt og sted. Felterne kan frit udfyldes eller stå tomme. På turen kan angives oplysninger om pris og rekvirent. Til en tur kan tilføjes et antal passagerer. En passager kan ligesom en tur indeholde destinationer og tider. Derudover kan passagerer indeholde betalingsoplysninger, oplysninger om medbragt gods. En passager kan være navngivet eller blot indeholde information om x antal. Når en kørsel er færdigopbygget i Masterplanen, skal den lægges over i Køreplanen. Dette kan gøres ved at på 2 måder Manuelle Angive et antal datoer, turene skal køres. Automatiske Sætte kørslen til at foregå på en fast ugedag. Her kan systemet sættes til automatisk at lægge turene i Køreplanen et valgfrit antal dage frem i tiden. For hver enkelt kørsel kan du se hvilke datoer, den allerede er lagt i Køreplanen. I Masterplanen vedligeholdes varige ændringer i kørslerne enkelte ændringer på specielle datoer foretages i Køreplanen. Det kan være ændringer som en passager skal ikke mere med eller en ny kommer til, ændringer i tider og steder, priser eller rekvirent. Når du har ændret på en kørsel, kan du skubbe ændringerne over i Køreplanen vælg ikrafttrædelsesdato for automatiske kørsler og opdatér. Hvis du ikke foretager dig noget vil ændringer foretaget i automatiske kørsler have virkning fra den næste opdatering. Hvis systemet er sat til at ajourføre Køreplanen 28 dage frem, vil ændringerne altså slå igennem om 4 uger. Sagt på en anden måde, vil ændringerne her ikke slå igennem på allerede fastlagte køreture. Side 9

10 3.1. Kørsler Masterkørsler er skabeloner, der gør oprettelse af ture i Køreplanen hurtig og nem et langt stykke automatisk. Vinduet Masterplan giver hele tiden oversigt over, hvad skabelonen vil lægge i Køreplanen og hvilke bilag, den giver anledning til. Øverst til venstre vises, hvilke masterkørsler, der er oprettet grupperet efter manuelle og efter hvilke ugedage, de skal køres. Under oversigten er der knapper, der udfører funktioner på den enkelte masterkørsel. Fanen Fakturering viser, hvad kørslen vil generere af bilagslinjer. Øverst til højre på fanen Køreplan vises, hvilke køreture, der vil blive lagt i køreplanen ved aktivering af kørslen eller ved opdatering af køreplanen. Nederst til højre ligger de enkelte ture, kørslen består af. Her er mulighed for at oprette, ændre eller slette ture. Her kan den enkelte tur også lægges i køreplanen på valgte datoer. Endelig er der nederst i midten link direkte til Køreplanen. Her kan de køreture, der er lagt i køreplan, baseret på masterkørslens ture, redigeres eller slettes direkte. Vælg tur i Ture -oversigten og se straks, hvilke datoer, turen er planlagt. Side 10

11 3.2. Hvordan får jeg ændringer over i Køreplanen? Ændringer, der kun berører en tur på en bestemt dato, foretages i Køreplanen under den pågældende dato eller fra Masterplanen under Køreplan planlagte ture se hvordan du opretter eller redigerer ture i 4 Varige ændringer foretages i Masterplanen og skubbes eventuelt over i Køreplanen Manuelle kørsler Ændringer foretages direkte i Masterplanen. Når du er færdig med disse, klikker du på de datoer, den ændrede kørsel skal køres på. og angiver Hvis kørslen allerede er planlagt, vil eventuelt sammenfaldende datoer blive ændret. Er en kørsel planlagt til den og den og du ændrer og angiver den og den som datoer, sker følgende i Køreplanen: beholdes uændret indsættes med de nye oplysninger ændres til de nye oplysninger i Masterplanen Automatiske kørsler Når du har foretaget ændringer i en masterkørsel, kan de lægges ud i Køreplanen fra en valgfri dato dog kun inden for den planlagte periode se evt. under 8.1 Opsætninger side 20. Ændringer foretages direkte i Masterplanen. Når du er færdig med disse, vælger du datoen for ikrafttræden. Hvis turen er aktiv skal den først stoppes. Vælg turen og klik på. Angiv dato for stop og klik Dernæst skal turen aktiveres igen klik på på Gem.. Angiv startdato og klik Opdateringen starter så på den valgte dato og ruller frem til det opsatte antal dage frem i tiden. Alle planlagte kørsler i denne periode bliver opdateret. Hvis du ikke foretager dig noget med hensyn til opdatering af køreplanen, træder ændringerne i kraft med næste opdatering altså det antal dage frem, kalenderen er sat til. Se evt. under 8.1 Opsætninger side Flytning og kopiering af kørsler Når du har oprettet en kørsel i Masterplanen, kan den flyttes eller kopieres. Markér kørslen vælg hvad den skal flyttes eller kopieres til klik på Kopiér eller Flyt. Funktionen er anvendelig, hvor der for eksempel skal oprettes en række kørsler, der skal køres alle ugens 5 hverdage. Opret mandags-kørslen og kopier den til tirsdag, onsdag osv. Side 11

12 4. Turen Når du skal ændre på en køretur, er det samme vindue, du anvender, uanset om det er i Køreplanen eller i Masterplanen. Eneste forskel er øverst til venstre, hvor du ser, om det er i Masterplanen eller i Køreplanen på en bestemt dato du ændrer. Ændringer i Masterplanen vil berøre alle fremtidige ture, der automatisk lægges i Køreplanen, mens ændringer i Køreplanen kun berører denne ene tur. Øverst i vinduet kan du angive tider og steder for turen. Herunder findes to faner: Køreplan Skal der yderligere oplysninger til at danne køreplaner angives de her Udfyld de felter, der er relevante. Senere kommer nogle eksempler på opsætninger og hvilke effekter det får på både Køreplan og Bilag Side 12

13 Bilag Her angives oplysninger, der skal anvendes på bilag: 4.1. Opsætning af tur Opsætning af en tur er delt i 2 dels mod Køreplanen og dels mod Bilag. Når opsætningen er færdig klik på og ændringerne er gemt mod Køreplanen Du kan angive de oplysninger, der skal anvendes i Køreplanen, enten på turen eller på den enkelte passager. Du behøver ikke at udfylde alle værdier for at få en meningsfuld Køreplan. Hvis for eksempel et antal passagerer skal hentes på forskellige adresser og bringes til samme destination, kan denne opsætning anvendes Opsætningen danner denne rubrik i Køreplanen Et antal passagerer fra samme til samme sted: Opsætningen giver følgende i Køreplanen Side 13

14 På en tur med en enkelt passager vælger du frit: Køreplanen viser Godsfeltet fortæller, om der for eksempel skal anvendes liftvogn: De opsætninger, der anvendes i Køreplanen, er samtidig den dokumentation for kørte ture, der kommer på Bilag Returkørsel Mange kørsler består af to ture ud og hjem. Masterplanen har en funktion Returkørsel, der er målrettet dette. Opret først ud-turen som beskrevet ovenfor. Når denne tur er færdig, markérer du den og klikker på. Systemet danner nu en ny køretur den anden vej. Det danner ligeledes passagerliste, hvor destinationerne bliver vendt om. Det eneste, der mangler nu er tidspunkter tilret disse og kørslen er færdig mod Bilag Bilaget kan anvendes dels som fakturabilag, dels som dokumentation for gennemført kørsel. Oplysningerne til dokumentation hentes fra køreplanen, mens du angiver oplysninger omkring priser og betalere på fanen Bilag. Systemet benytter sig af 4 priskoder. Passager Her angiver du såvel pris som rekvirent på den enkelte passager. Denne opsætning Side 14

15 vil give dette på bilaget Tur Her er der tale om en fast pris på turen uafhængig af passagerer. Her angiver du prisen direkte på turen og der vil ikke blive detaljeret dokumentation på bilaget Billet Alle passagerer skal opkræves samme beløb. Der udstedes en billet til hver passager prisen angives på turen rekvirent kan angives på turen eller på den enkelte passager Her er der igen fuld dokumentation i bilaget Bemærk: Hvis der både angives rekvirent på turen og enkelte passagerer, vil rekvirenten fra passageren blive anvendt. Fordeling Fordeling anvendes, når en fast pris på en tur skal fordeles på de enkelte passagerer. Du angiver prisen og rekvirent på turen fordelingstal på hver enkelt passager. Bilaget viser følgende Ønsker du at fjerne en rekvirent fra en passager, så klik på det røde kryds til højre for rekvirenten. Side 15

16 5. Bilaget rdtaxaplan leverer automatisk sammentællinger af antal kørte ture for en given, selvvalgt tidsperiode. Sammentællingerne kan umiddelbart bruges som dokumentation og vedlægges som bilag til fakturaer. Samtidig beregnes totaler pr rekvirent. For hver rekvirent kan der sorteres/grupperes pr. kommunenummer Opbygning Bilagene henter sine informationer fra Køreplanen, så de kan naturligvis kun vise, hvad der lagt ind her. Oplysningerne beregnes ud fra den enkelte køreturs Priskode. Systemet dokumenterer al kørsel så detaljeret som muligt. Hvis der ikke kan findes navn på passagerer, angives dette med * i kundenummer og ** i navn Sammentælling Sammentællingerne sker i en selvstændig rapport for hver rekvirent. For hver rekvirent sker sammentællingen af antal kørte ture med én linie: for hver passager for hvert Afgangssted for hvert Ankomststed for hvert kilometertal for hver pris. Når du klikker på Bilag i hovedmenuen, vises bilag for indeværende måned. Du kan selv vælge en anden periode øverst i skærmbilledet. I venstre side ser du de rekvirenter, der har haft kørsler i den aktuelle periode. For hver rekvirent er alle kørsler i Side 16

17 perioden vist til højre. Kørslerne dokumenteres så vidt muligt på navngivne passagerer. Er der på en tur blot angivet et antal passagerer, angives dette som x Passagerer i kundenavn. Er der ikke mulighed for at dokumentere på navn eller antal. Angives dette med * i Kundenummer og ** i Kundenavn. Skift gruppering oven over rapporten Kørselsdokumentationen kan udskrives samt eksporteres som Adobe pdf-fil og til Excel regneark Klik på i værktøjslinien øverst for udskrift., vælg Excel eller Acrobat (PDF) file, og angiv filens navn, samt hvor den skal gem- Klik på pilen ved mes. Side 17

18 6. Kundekortet Til venstre i Kundekort finder du kunderne klik på kolonneoverskrifterne for at ændre sortering. På stamkortet noteres Kundens kontaktoplysninger adresse, telefoner etc. oplysninger efter behov. Fanerne Kørte ture og Planlagte ture viser, som navnet angiver, ture for den enkelte kunde. Udfyld stamoplysningerne. Oplysningerne under Bilag, når systemet danner bilag. De oplysninger, der angives her, vil automatisk blive kopieret ud i alle køreture og anvendt til at generere bilag. Vælg evt. hjemkommune og/eller Rekvirent/Att. i listen Under Køreplan angives informationer, der kopieres til alle køreture for denne passager. Udfyld om ønsket Kørselsadresser. Angiv her de adresser, hvor kunden typisk afhentes fra og køres til efter endt tur. Medbringer kunden bagage eller hjælpemidler notér i boksen Bagage. Yderligere felter udfyldes efter behov Telefoner og Bemærkning. Klik på, og du er klar til at indtaste data for den nye kunde. Nederst er en oversigt over de Masterkørsler, kunden er involveret i. Side 18

19 7. Rekvirenten Rekvirenter er firmaer, institutioner eller personer, der bestiller kørsel og får en samlet faktura, f. eks pr måned. Rekvirenter betalere vedligeholdes under menupunkt Rekvirenter. Ligesom på Kundekortet vil mange oplysninger herfra automatisk blive anvendt til at danne Bilag. Betegnelsen i listen til venstre er det navn, du finder rekvirenten under andre steder i rdtaxaplan i de forskellige rullelister. I detaljer til højre angives navn og adresse m.v. som anvendes på bilag Attention-person og EAN-nummer udfyldes, hvis det er relevant for rekvirenten. En ny rekvirent oprettes ved at tildele den et navn i listen til venstre udfyld detaljerne. Ikke-anvendte rekvirenter slettes ved at markere den i listen og tryk Delete på tastaturet. Side 19

20 8. Indstillinger Øverst til venstre angiver du oplysninger om dit firma de anvendes omkring i systemet, hvor det kan være relevant Opsætninger Den automatiske opdatering af Køreplanen kan slås fra fjern flueben ud for Opdatér automatisk ved opstart. Sætter du fluebenet igen, virker den automatiske opdatering fra næste genstart af programmet. Angiv hvor mange dage, systemet skal være forud. Ændring virker fra næste genstart. Systemet kan gemme køreplanen mellem 3 og 12 måneder vælg selv hvor længe Tabeller Systemet anvender to tabeller Kommuner og Postnumre. Tabellerne ligger klar, når systemet startes op første gang, men kan om ønsket redigeres. Klik på Kommuner eller Postnumre under Arkiver. Der kan tilføjes nye værdier sidst i tabellen, ændres ved at overskrive en værdi eller slettes ved at markere en række og trykke Delete på tastaturet. Fortryd eller gem ændringer. Side 20

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere