rdtaxaplan Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rdtaxaplan Vejledning"

Transkript

1 ravnø data - svendborgvej ringe rd@ravno.dk

2 2009 Ravnø Data

3 Indhold 1. rdtaxaplan Oversigt Hovedmenu Godt at vide, inden du går videre Værktøjslinjen i rapporterne Køreplanen Masterplanen Kørsler Hvordan får jeg ændringer over i Køreplanen? Manuelle kørsler Automatiske kørsler Flytning og kopiering af kørsler Turen Opsætning af tur mod Køreplanen Returkørsel mod Bilag Bilaget Opbygning Sammentælling Kundekortet Rekvirenten Indstillinger Opsætninger Tabeller...20 Side 3

4 Side 4

5 Brugervejledning 1. rdtaxaplan rdtaxaplan hjælper dig med at styre dine tilbagevendende kørsler, så din køreplan kan ajourføres med et minimum af indtastningsarbejde. Kørelister indeholder personoplysninger og medbragt gods, f. eks. Kørestol. rdtaxaplan leverer faktureringsoplysninger og bilag med et klik. rdtaxaplan opdaterer automatisk, så du altid anvender den sidste nye version Oversigt Når du åbner rdtaxaplan, skal du logge på. Angiv Firma, Brugernavn og Adgangskode, klik på. Hver bruger kan kun logge på systemet fra én PC. Hvis der er oprettet flere brugere, kan de anvende systemet samtidig. rdtaxaplan styres via en enkel hovedmenu. Denne menu vises, når du åbner rdtaxaplan Hovedmenu Køreplan Masterplan Kundekort Rekvirenter Den daglige køreplan - kalenderen. Køreplanen viser for hver dag hvilke ture, der er planlagt. Den bliver løbende ajourført på baggrund af de kørsler, der er oprettet i Masterplanen. Der skal blot sættes vognnummer på, inden køreplan og køresedler foreligger. Turene kan nemt redigeres, ligesom der frit kan indlægges løse ture Masterplanen er en central del af rdtaxaplan. Her opretter du alle kørsler, der kan forventes at gentages i et eller andet mønster hver torsdag i en periode på et antal datoer frem i tiden. Disse kørselskabeloner kopierer du til Køreplanen, enten manuelt med få klik eller du kan lade systemet opdatere køreplanen automatisk et valgfrit antal dage frem i tiden. Kundekortene indeholder informationer om faste passagerer, Fra- og Til-adresser til køreplanen og rekvirent/betaler til bilag. Rekvirenter bestiller og betaler turene. Kontaktoplysninger, Att., EAN og ønsket gruppering af kørselsbilagene vedligeholdes her. Side 5

6 Bilag Indstillinger Dokumentation for gennemførte kørsler. Bilag til fakturaer. Om ønsket på individniveau. Her indstilles rdtaxaplan s få systemopsætninger rdtaxaplan afsluttes med klik på til højre i hovedmenuen Godt at vide, inden du går videre Når der i teksten står markér en kørsel, en tur eller lignende, skal du klikke på linien, så hele linien bliver blå. Er der en grå firkant til venstre i linien, klikker du på denne for at markere linien. Når du skal redigere et felt i en linie, er der flere muligheder. klik på feltet, så det bliver blåt begynd at skrive. Den eksisterende tekst slettes og erstattes med den nye. Klik en gang til teksten er markeret med blå klik en tredje gang og du kan nu rette i den eksisterende tekst uden at slette den. Hvis du er ved at redigere et felt og fortryder, trykker du på Esc på tastaturet. Feltet hopper nu tilbage til det oprindelige indhold. Har du ændret et felt og forladt det, virker denne funktion ikke længere. Sletning af rækker f. eks en hel tur. Hvis der er en Slet -knap anvendes denne ellers markér turen, tryk på Delete på tastaturet og turen inklusive evt. passagerer slettes Værktøjslinjen i rapporterne I systemets rapporter for eksempel Køreplan eller Bilag er der en værktøjslinie i toppen. Den åbner op for en række muligheder: Tænd / sluk for evt. rapportoversigt Bladring frem eller tilbage mellem flere sider Opdatér rapporten Udskriv rapporten Se udskrift Sideopsætning Eksportér rapporten til Excel eller PDF Side 6

7 2. Køreplanen Når du åbner køreplanen, starter den på dags dato. Vælg anden dato i boksen øverst. Køreplanen er opdateret med alle kørsler, der er oprettet og aktiveret i Masterplanen. Manuelt oprettede enkeltkørsler er naturligvis også i planen. De tre faneblade viser hver deres måde af Køreplanen: Redigering Her sætter du vogn-nummer og foretager de ændringer, der måtte være, hurtigt og nemt. Forskellig detaljeringsgrad yder støtte til planlægning af vogne. Ændringer foretager du med knapperne i bunden af billedet. Klik på, eller for at ændre i køreplanen. Se mere om ændring af køreture under 4 Turen på side 12. Køreplan Dagens samlede kørsel i ét blik. Side 7

8 Køreliste Detaljerede kørelister én til hver vogn. Køreplan og Kørelister kan printes, gemmes som PDF eller eksporteres til Excel. Ud over at redigere køreturene her i Køreplan kan du også vedligeholde alle auto -ture fra Masterplanen. Side 8

9 3. Masterplanen Masterplanen er et hjælpeværktøj til at vedligeholde køreplanen med et minimum af indtastningsarbejde. Gennem Masterplanen vedligeholdes den daglige Køreplan hurtigt og nemt. I Masterplanen opereres med tre begreber kørsler, ture og passagerer. Kørsel Tur Passager En kørsel består af et antal ture. Når en kørsel bliver lagt i Køreplanen, er det turene, der bliver kopieret over til Køreplanen. En kørsel har et navn det gør det nemmere at finde den og den kan sættes til at kopiere automatisk. En tur er betegnet ved et afgangstidspunkt og sted samt et ankomsttidspunkt og sted. Felterne kan frit udfyldes eller stå tomme. På turen kan angives oplysninger om pris og rekvirent. Til en tur kan tilføjes et antal passagerer. En passager kan ligesom en tur indeholde destinationer og tider. Derudover kan passagerer indeholde betalingsoplysninger, oplysninger om medbragt gods. En passager kan være navngivet eller blot indeholde information om x antal. Når en kørsel er færdigopbygget i Masterplanen, skal den lægges over i Køreplanen. Dette kan gøres ved at på 2 måder Manuelle Angive et antal datoer, turene skal køres. Automatiske Sætte kørslen til at foregå på en fast ugedag. Her kan systemet sættes til automatisk at lægge turene i Køreplanen et valgfrit antal dage frem i tiden. For hver enkelt kørsel kan du se hvilke datoer, den allerede er lagt i Køreplanen. I Masterplanen vedligeholdes varige ændringer i kørslerne enkelte ændringer på specielle datoer foretages i Køreplanen. Det kan være ændringer som en passager skal ikke mere med eller en ny kommer til, ændringer i tider og steder, priser eller rekvirent. Når du har ændret på en kørsel, kan du skubbe ændringerne over i Køreplanen vælg ikrafttrædelsesdato for automatiske kørsler og opdatér. Hvis du ikke foretager dig noget vil ændringer foretaget i automatiske kørsler have virkning fra den næste opdatering. Hvis systemet er sat til at ajourføre Køreplanen 28 dage frem, vil ændringerne altså slå igennem om 4 uger. Sagt på en anden måde, vil ændringerne her ikke slå igennem på allerede fastlagte køreture. Side 9

10 3.1. Kørsler Masterkørsler er skabeloner, der gør oprettelse af ture i Køreplanen hurtig og nem et langt stykke automatisk. Vinduet Masterplan giver hele tiden oversigt over, hvad skabelonen vil lægge i Køreplanen og hvilke bilag, den giver anledning til. Øverst til venstre vises, hvilke masterkørsler, der er oprettet grupperet efter manuelle og efter hvilke ugedage, de skal køres. Under oversigten er der knapper, der udfører funktioner på den enkelte masterkørsel. Fanen Fakturering viser, hvad kørslen vil generere af bilagslinjer. Øverst til højre på fanen Køreplan vises, hvilke køreture, der vil blive lagt i køreplanen ved aktivering af kørslen eller ved opdatering af køreplanen. Nederst til højre ligger de enkelte ture, kørslen består af. Her er mulighed for at oprette, ændre eller slette ture. Her kan den enkelte tur også lægges i køreplanen på valgte datoer. Endelig er der nederst i midten link direkte til Køreplanen. Her kan de køreture, der er lagt i køreplan, baseret på masterkørslens ture, redigeres eller slettes direkte. Vælg tur i Ture -oversigten og se straks, hvilke datoer, turen er planlagt. Side 10

11 3.2. Hvordan får jeg ændringer over i Køreplanen? Ændringer, der kun berører en tur på en bestemt dato, foretages i Køreplanen under den pågældende dato eller fra Masterplanen under Køreplan planlagte ture se hvordan du opretter eller redigerer ture i 4 Varige ændringer foretages i Masterplanen og skubbes eventuelt over i Køreplanen Manuelle kørsler Ændringer foretages direkte i Masterplanen. Når du er færdig med disse, klikker du på de datoer, den ændrede kørsel skal køres på. og angiver Hvis kørslen allerede er planlagt, vil eventuelt sammenfaldende datoer blive ændret. Er en kørsel planlagt til den og den og du ændrer og angiver den og den som datoer, sker følgende i Køreplanen: beholdes uændret indsættes med de nye oplysninger ændres til de nye oplysninger i Masterplanen Automatiske kørsler Når du har foretaget ændringer i en masterkørsel, kan de lægges ud i Køreplanen fra en valgfri dato dog kun inden for den planlagte periode se evt. under 8.1 Opsætninger side 20. Ændringer foretages direkte i Masterplanen. Når du er færdig med disse, vælger du datoen for ikrafttræden. Hvis turen er aktiv skal den først stoppes. Vælg turen og klik på. Angiv dato for stop og klik Dernæst skal turen aktiveres igen klik på på Gem.. Angiv startdato og klik Opdateringen starter så på den valgte dato og ruller frem til det opsatte antal dage frem i tiden. Alle planlagte kørsler i denne periode bliver opdateret. Hvis du ikke foretager dig noget med hensyn til opdatering af køreplanen, træder ændringerne i kraft med næste opdatering altså det antal dage frem, kalenderen er sat til. Se evt. under 8.1 Opsætninger side Flytning og kopiering af kørsler Når du har oprettet en kørsel i Masterplanen, kan den flyttes eller kopieres. Markér kørslen vælg hvad den skal flyttes eller kopieres til klik på Kopiér eller Flyt. Funktionen er anvendelig, hvor der for eksempel skal oprettes en række kørsler, der skal køres alle ugens 5 hverdage. Opret mandags-kørslen og kopier den til tirsdag, onsdag osv. Side 11

12 4. Turen Når du skal ændre på en køretur, er det samme vindue, du anvender, uanset om det er i Køreplanen eller i Masterplanen. Eneste forskel er øverst til venstre, hvor du ser, om det er i Masterplanen eller i Køreplanen på en bestemt dato du ændrer. Ændringer i Masterplanen vil berøre alle fremtidige ture, der automatisk lægges i Køreplanen, mens ændringer i Køreplanen kun berører denne ene tur. Øverst i vinduet kan du angive tider og steder for turen. Herunder findes to faner: Køreplan Skal der yderligere oplysninger til at danne køreplaner angives de her Udfyld de felter, der er relevante. Senere kommer nogle eksempler på opsætninger og hvilke effekter det får på både Køreplan og Bilag Side 12

13 Bilag Her angives oplysninger, der skal anvendes på bilag: 4.1. Opsætning af tur Opsætning af en tur er delt i 2 dels mod Køreplanen og dels mod Bilag. Når opsætningen er færdig klik på og ændringerne er gemt mod Køreplanen Du kan angive de oplysninger, der skal anvendes i Køreplanen, enten på turen eller på den enkelte passager. Du behøver ikke at udfylde alle værdier for at få en meningsfuld Køreplan. Hvis for eksempel et antal passagerer skal hentes på forskellige adresser og bringes til samme destination, kan denne opsætning anvendes Opsætningen danner denne rubrik i Køreplanen Et antal passagerer fra samme til samme sted: Opsætningen giver følgende i Køreplanen Side 13

14 På en tur med en enkelt passager vælger du frit: Køreplanen viser Godsfeltet fortæller, om der for eksempel skal anvendes liftvogn: De opsætninger, der anvendes i Køreplanen, er samtidig den dokumentation for kørte ture, der kommer på Bilag Returkørsel Mange kørsler består af to ture ud og hjem. Masterplanen har en funktion Returkørsel, der er målrettet dette. Opret først ud-turen som beskrevet ovenfor. Når denne tur er færdig, markérer du den og klikker på. Systemet danner nu en ny køretur den anden vej. Det danner ligeledes passagerliste, hvor destinationerne bliver vendt om. Det eneste, der mangler nu er tidspunkter tilret disse og kørslen er færdig mod Bilag Bilaget kan anvendes dels som fakturabilag, dels som dokumentation for gennemført kørsel. Oplysningerne til dokumentation hentes fra køreplanen, mens du angiver oplysninger omkring priser og betalere på fanen Bilag. Systemet benytter sig af 4 priskoder. Passager Her angiver du såvel pris som rekvirent på den enkelte passager. Denne opsætning Side 14

15 vil give dette på bilaget Tur Her er der tale om en fast pris på turen uafhængig af passagerer. Her angiver du prisen direkte på turen og der vil ikke blive detaljeret dokumentation på bilaget Billet Alle passagerer skal opkræves samme beløb. Der udstedes en billet til hver passager prisen angives på turen rekvirent kan angives på turen eller på den enkelte passager Her er der igen fuld dokumentation i bilaget Bemærk: Hvis der både angives rekvirent på turen og enkelte passagerer, vil rekvirenten fra passageren blive anvendt. Fordeling Fordeling anvendes, når en fast pris på en tur skal fordeles på de enkelte passagerer. Du angiver prisen og rekvirent på turen fordelingstal på hver enkelt passager. Bilaget viser følgende Ønsker du at fjerne en rekvirent fra en passager, så klik på det røde kryds til højre for rekvirenten. Side 15

16 5. Bilaget rdtaxaplan leverer automatisk sammentællinger af antal kørte ture for en given, selvvalgt tidsperiode. Sammentællingerne kan umiddelbart bruges som dokumentation og vedlægges som bilag til fakturaer. Samtidig beregnes totaler pr rekvirent. For hver rekvirent kan der sorteres/grupperes pr. kommunenummer Opbygning Bilagene henter sine informationer fra Køreplanen, så de kan naturligvis kun vise, hvad der lagt ind her. Oplysningerne beregnes ud fra den enkelte køreturs Priskode. Systemet dokumenterer al kørsel så detaljeret som muligt. Hvis der ikke kan findes navn på passagerer, angives dette med * i kundenummer og ** i navn Sammentælling Sammentællingerne sker i en selvstændig rapport for hver rekvirent. For hver rekvirent sker sammentællingen af antal kørte ture med én linie: for hver passager for hvert Afgangssted for hvert Ankomststed for hvert kilometertal for hver pris. Når du klikker på Bilag i hovedmenuen, vises bilag for indeværende måned. Du kan selv vælge en anden periode øverst i skærmbilledet. I venstre side ser du de rekvirenter, der har haft kørsler i den aktuelle periode. For hver rekvirent er alle kørsler i Side 16

17 perioden vist til højre. Kørslerne dokumenteres så vidt muligt på navngivne passagerer. Er der på en tur blot angivet et antal passagerer, angives dette som x Passagerer i kundenavn. Er der ikke mulighed for at dokumentere på navn eller antal. Angives dette med * i Kundenummer og ** i Kundenavn. Skift gruppering oven over rapporten Kørselsdokumentationen kan udskrives samt eksporteres som Adobe pdf-fil og til Excel regneark Klik på i værktøjslinien øverst for udskrift., vælg Excel eller Acrobat (PDF) file, og angiv filens navn, samt hvor den skal gem- Klik på pilen ved mes. Side 17

18 6. Kundekortet Til venstre i Kundekort finder du kunderne klik på kolonneoverskrifterne for at ændre sortering. På stamkortet noteres Kundens kontaktoplysninger adresse, telefoner etc. oplysninger efter behov. Fanerne Kørte ture og Planlagte ture viser, som navnet angiver, ture for den enkelte kunde. Udfyld stamoplysningerne. Oplysningerne under Bilag, når systemet danner bilag. De oplysninger, der angives her, vil automatisk blive kopieret ud i alle køreture og anvendt til at generere bilag. Vælg evt. hjemkommune og/eller Rekvirent/Att. i listen Under Køreplan angives informationer, der kopieres til alle køreture for denne passager. Udfyld om ønsket Kørselsadresser. Angiv her de adresser, hvor kunden typisk afhentes fra og køres til efter endt tur. Medbringer kunden bagage eller hjælpemidler notér i boksen Bagage. Yderligere felter udfyldes efter behov Telefoner og Bemærkning. Klik på, og du er klar til at indtaste data for den nye kunde. Nederst er en oversigt over de Masterkørsler, kunden er involveret i. Side 18

19 7. Rekvirenten Rekvirenter er firmaer, institutioner eller personer, der bestiller kørsel og får en samlet faktura, f. eks pr måned. Rekvirenter betalere vedligeholdes under menupunkt Rekvirenter. Ligesom på Kundekortet vil mange oplysninger herfra automatisk blive anvendt til at danne Bilag. Betegnelsen i listen til venstre er det navn, du finder rekvirenten under andre steder i rdtaxaplan i de forskellige rullelister. I detaljer til højre angives navn og adresse m.v. som anvendes på bilag Attention-person og EAN-nummer udfyldes, hvis det er relevant for rekvirenten. En ny rekvirent oprettes ved at tildele den et navn i listen til venstre udfyld detaljerne. Ikke-anvendte rekvirenter slettes ved at markere den i listen og tryk Delete på tastaturet. Side 19

20 8. Indstillinger Øverst til venstre angiver du oplysninger om dit firma de anvendes omkring i systemet, hvor det kan være relevant Opsætninger Den automatiske opdatering af Køreplanen kan slås fra fjern flueben ud for Opdatér automatisk ved opstart. Sætter du fluebenet igen, virker den automatiske opdatering fra næste genstart af programmet. Angiv hvor mange dage, systemet skal være forud. Ændring virker fra næste genstart. Systemet kan gemme køreplanen mellem 3 og 12 måneder vælg selv hvor længe Tabeller Systemet anvender to tabeller Kommuner og Postnumre. Tabellerne ligger klar, når systemet startes op første gang, men kan om ønsket redigeres. Klik på Kommuner eller Postnumre under Arkiver. Der kan tilføjes nye værdier sidst i tabellen, ændres ved at overskrive en værdi eller slettes ved at markere en række og trykke Delete på tastaturet. Fortryd eller gem ændringer. Side 20

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17 CRBook Aftalekalender CRSoft 2018 Afsnit 0: Side 1 af 17 Forord CRBook er et styringsinstrument for indgåelse af aftaler. Programmet er opbygget omkring en Outlook lignende kalender og man kan anvende

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Manual Datalogisk, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev, Telefon:

Manual Datalogisk, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev, Telefon: Manual Datalogisk, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev, Telefon: 70203311 Generelt kan anvendes til markregistrering, tidsregistrering og eller registrering af observationer. Hjemmeside Næsgaard Mobile

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

BRUGERMANUAL TIL N-PDF

BRUGERMANUAL TIL N-PDF BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Ovennævnte link & procedure kan af administratoren es til den enkelte montør (se afsnit C9).

Ovennævnte link & procedure kan af administratoren  es til den enkelte montør (se afsnit C9). MobilService APP A) Opret genvej på smartphone startskærm - I browseren indtastes firmaets eksterne IP adresse (f.eks. 172.23.345.12:8080) - Når MobilService siden vises vælges menuen og på denne 1) Gem

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Denne manual beskriver, hvordan man opretter og vedligeholder en beredskabsplan

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

CleanIT Care. Brugervejledning. Hvad hvis. Version

CleanIT Care. Brugervejledning. Hvad hvis. Version CleanIT Care Brugervejledning Hvad hvis Version 28.03.2011 Indledning... 2 Medarbejdere... 2 Ansættelse... 2 Fratrædelse... 2 Sygdom og andet fravær... 2 Kommuner / Erhvervs- og Selskabsstyrelsen... 3

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere