Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Husk at deltage i Trivselsmåling 2013 Ny rygepolitik Overblik, retning og konkret handling En naturlig del af dagligdagen Tablets til elever og ansatte på Fursund Skole Én indgang til kommunen for alle virksomheder Det skal være fedt at gå på arbejde Kursus center i kolonihavestil RENT LIV for børn og unge Der er højt til loftet i Terapihaven I form til at sidde stille Danmarks bedste piger Skive Løbet Jubilæer Sportsforeningen Kunstforeningen Personaleforeningen Min passion: Msungu i Kenya Sammen ad nye veje I Skive Kommune har vi høje ambitioner om at levere en solid og effektiv indsats for sundhed, ældrepleje, børnepasning, undervisning, infrastruktur, vækst og udvikling osv. Samtidig skal vi håndtere en række udfordringer. En del af udfordringerne kender vi fra tidligere år. Økonomien bliver strammere, der bliver færre arbejdspladser i kommunen, befolkningstallet falder osv. Selvom situationen kan virke velkendt, er det alligevel min oplevelse, at vi nu står overfor en ny situation, som vi skal forholde os til for i fællesskab at finde de nye veje frem som kommune. Jeg oplever, at tingene spidser til. Tempoet stiger, og situationen forekommer til tider at være præget af uforudsigelighed. Der bliver generelt mere konkurrence i samfundet. Vi skal som kommune i stigende grad kæmpe om borgere, virksomheder, medarbejdere, ressourcer, indflydelse og opmærksomhed. Folk og arbejdspladser flytter til de større byer og længere østpå i landet. Vi lever også i en tid med store muligheder. Der er større mobilitet i befolkningen, folk er interesseret i de spændende jobs, vi kan tilbyde i kommunen. Der er nye teknologiske muligheder inden for bl.a. telemedicin, velfærdsteknologi og digital kommunikation, som netop i disse år er ved at nå et niveau og en udbredelse, så de for alvor kan bruges og gøre en forskel i den kommunale virksomhed. Også mange fagområder udvikler sig kraftigt. Vi bliver hele tiden klogere og dygtigere til mange ting. Det giver os nye forudsætninger for at opnå vores mål, selvom de økonomiske ressourcer ikke er ligeså store som ambitionerne. Skiveånden Noget andet som, jeg synes, karakteriserer vores situation kommer i højere grad indefra. I Skive Kommune har vi det, som vi rundt om i organisationen er begyndt at tale om som skiveånden. Det er et udtryk for oplevelsen af, at der i Skive Kommune er en særlig kultur præget af tillid og dialog, uformelle omgangsformer, en meget lav magtdistance og en vilje til at løse opgaver og problemstillinger i fællesskab. Det er en meget værdifuld egenskab ved vores organisation, som spiller en central rolle i vores evne til at nå vores mål både nu og i fremtiden. Det er vigtigt, at vi ser fremad og forholder os til det samlede billede af vores situation. For Skive Kommune er der der for behov for en ny slags strategi, hvor vi anlægger et helhedsperspektiv og på én gang forholder os både til vores økonomi, vores service til borgerne, vores indsats for at udvikle egnen og til den måde, vi organiserer os og arbejder på. Efter grundige overvejelser og drøftelser i direktionen, sammen med politikerne, cheferne og medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED, om kommunens overordnede vilkår, udfordringer, styrker og muligheder, er vi nu ved at lægge sidste hånd på denne nye strategi for Skive Kommune. Strategien er et udtryk for, at vi i Skive Kommune aktivt tager hånd om de udfordringer, vi ser, og selv skaber de løsninger, som er de bedste for os, vores borgere og vores egn. For at vi kan udrette noget som kommune, er det vigtigt, at vi gør det i et stadig tættere samarbejde mellem ledere og medarbejdere, mellem kolleger, på tværs af sektorer, mellem kommunen og erhvervslivet osv. Derfor har strategien fået titlen Sammen ad nye veje. Strategien behandles politisk senere på året og vil efter godkendelse i byrådet kunne findes på intranettet. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Camilla Mulvad Svensson, Thomas Køser, Malene Brink og Clourbox. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: november 2013 Deadline næste nummer: 30. oktober 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ trivsel ] GNIST Husk at deltage i Trivselsmåling 2013 Fra den 19. september til den 8. oktober kører hele Skive Kommune trivselsmåling, så hvis du ikke allerede har besvaret undersøgelsen, har du stadig muligheden! I Skive Kommune har vi løbende fokus på trivsel, og den fælles trivselsmåling gennemføres hvert tredje år. Trivselsmåling 2013 er et værktøj, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om trivsel, samarbejde og fællesskab på kommunens arbejdspladser. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Rambøll Management Consulting og består af en række spørgsmål, der omhandler dit job og dine arbejdsopgaver, dit arbejdsliv, fællesskabet og din ledelse. Anonymitet Rambøll og Skive Kommune garanterer, at din besvarelse behandles anonymt, og der bliver kun udarbejdet en rapport for en arbejdsplads, hvis der er minimum fem besvarelser. Deltag i undersøgelsen Undersøgelsen besvares online, og på nuværende tidspunkt skulle du gerne have modtaget log-on-informationer enten på eller i et personligt log-onbrev, som udleveres på din arbejdsplads. Vi håber, at du vil give din mening til kende, da en høj svarprocent sikrer et godt udgangspunkt for de efterfølgende opfølgningsaktiviteter. /rila Ny rygepolitik Hoved-MED har vedtaget en ny rygepolitik. Der er lagt op til en stramning, med følgene hovedpunkter: Udgangspunktet er, at arbejdstiden er røgfri. Dog kan det enkelte lokal-med eller fælles-med beslutte, hvornår og hvordan der må ryges udendørs på arbejdspladsen. Alle institutioner, hvor der er børn og unge under 18 år, er røgfrie både indendørs og udendørs. E-cigaretter og andre cigaretlignende produkter sidestilles med almindelige cigaretter. Rygepolitikken blev taget op til revision fordi Folketinget vedtog en ny rygelov i Skive Kommunes nye rygepolitik lever således op til både rygeloven 2012 og Skive Kommunes overordnede sundhedspolitik, som Skive Byråd vedtog i december Fakta [ Rygepolitik ] Rygepolitikken er kapitel 5.3 i Personalepolitikken. Du kan læse både rygepolitik og hele personalepolitikken på Intranettet, der er et link fra forsiden. Eller klik på Medarbejder > Personalepolitik > 5. Sundhed og trivsel. Skive Kommunes sundhedspolitik ligger på > Sundhed Sygdom. Lokal-MED og/eller fælles-med tager stilling til om, der skal træffes yderligere beslutninger i forhold til rygning på den lokale arbejdsplads. 3

4 GNIST [ digitalisering ] Overblik, retning og konkret handling Skive Kommune sætter fælles retning på digitaliseringen I et samarbejde på tværs af organisationen har Skive Kommune udviklet en ny digitaliseringsstrategi. Strategien sætter retning på digitaliseringsarbejdet og giver et overblik over, hvilke konkrete digitaliseringsinitiativer forvaltningerne vil arbejde med over de næste to år. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation. Foto af informationsmedarbejder Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Gennem de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier stilles i disse år krav til kommunerne om obligatoriske digitale løsninger i samspillet mellem borgerne og kommunen. Samtidig vokser der i organisationen mange idéer op til områder, hvor digital understøttelse af arbejdsprocesser kan hjælpe os med at løse de daglige arbejdsopgaver mere effektivt eller understøtte en højere kvalitet i opgaveløsningen. For Skive Kommune er det vigtigt, at der er plads til at løse både de obligatoriske opgaver og de opgaver, der vokser ud af behov i organisationen. Koordinering nødvendigt For at koordinere indsatsen på digitaliseringsområdet har direktionen nedsat en IT-strategigruppe. Det er her arbejdet med digitaliseringsstrategien har været forankret, og IT-strategigruppens formand, vicekommunaldirektør Christian Bertelsen, siger: - Vi har allerede gang i mange digitaliseringsinitiativer i Skive Kommune. Arbejdet med digitaliseringsstrategien er foregået i et samarbejde på tværs af forvaltninger, og det har været en spændende proces, der har givet os et fælles overblik over, hvad der er vigtigt i de enkelte forvaltninger, og hvor det er vigtigt, at vi løfter i flok og er skarpe, når det handler om at koordinere vores indsats og lære af hinanden. Strategien giver overblik over mange af de initiativer, der er sat i gang eller snart sættes i gang i forvaltningerne, fx talegenkendelsessystem, rekrutteringssystem, nyt digitalisering af byrådsarbejdet, digital forældrekommunikation i daginstitutionerne, velfærdsteknologiske løsninger, nyt bibliotekssystem og digitalisering af byggesager. Derudover suppleres den af en række lokale strategier og initiativer. Digitale kompetencer og udvikling For at kommunen får fuldt udbytte af digitaliseringen og dens muligheder, er det helt centralt, at hele organisationen tænker i digitaliseringsmuligheder. En væsentlig forudsætning for det er digital kompetenceudvikling. - Som organisation skal vi være godt klædt på til digitaliseringen. Derfor er kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere en vigtig del af digitaliseringsarbejdet over de kommende år. Vi skal være gode til at få øje på nye områder, hvor vi kan drage nytte af digitaliseringens muligheder. Her skal vi involvere medarbejderne i udviklingsarbejdet, fx igennem dialog i MED-systemet, så vi får skabt løsninger, der fungerer optimalt i vores daglige arbejde. Det kræver, at vi hele tiden tænker digital kompetenceudvikling ind i arbejdet, og at det foregår i et tempo, hvor vi som organisation kan følge med, siger Christian Bertelsen. Nye arbejdsprocesser og høj effektivitet Kravene til kommunerne om at levere effektive digitale løsninger til borgerne Fakta [ IT-strategigruppen ] IT-strategigruppen Vicekommunaldirektør, Christian Bertelsen (fmd.) IT-chef, Michael Hviid (sekr.) Sekretariatschef, Finn Dissing Familiechef, Svend Frøslev Arbejdsmarkedschef, Lars Harder Sekretariatschef, Jenny Humeniuk Myndighedschef, Elsebeth Hummelgaard Stadsarkitekt, Jan Ipland Sekretariatschef, Lone Knudsen HR og Kommunikationschef, Ricki Laursen Sekretariats- og dagtilbudschef, Lotte Junker Pedersen 4

5 [ digitalisering ] GNIST Vicekommunaldirektør Christian Bertelsen. og have effektive interne arbejdsgange understøttet af solide digitale løsninger er mange. Det arbejdes der fokuseret med rundt omkring i organisationen. - Vi skal turde prøve nye teknologier og nye digitalt understøttede processer af. Digitalisering er ikke kun et spørgsmål om at sætte strøm til eksisterende processer. Det er vigtigt, at vi også kigger på vores arbejdsgange, og ser hvordan vi med den rette digitale understøttelse kan arbejde smartere. Her synes jeg, at introduktionen til næste år af et online rekrutteringssystem, der kan støtte organisationens håndteringen af ansøgninger og kontakten med ansøgerne, er et godt eksempel. Som det er i øjeblikket, modtager vi til mange typer af stillinger over 100 ansøgninger, og her vil digital understøttelse af arbejdsgangen med registrering og besvarelse af ansøgninger give en stor tidsmæssig gevinst for ansættelsesudvalgene. Men det vil selvfølgelig også kræve, at vi tilpasser vores arbejdsproces omkring rekruttering, og lærer at bruge det nye system, udtaler Christian Bertelsen. Også økonomi er en vigtig faktor når man taler digitalisering, uddyber Christian Bertelsen: - Der tales meget om økonomi og digitalisering, bl.a. fordi der i forbindelse med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier sættes tal på konkrete besparelser, men det er vigtigt, at vi ser på digitalisering og økonomi i et langt bredere perspektiv. Kommunens økonomi er under konstant pres, bl.a. pga. af den demografiske udvikling og det generelle pres på økonomien i det offentlige. Digitalisering er et væsentligt område, når vi skal kunne klare de krav til effektivitet og kvalitet som vi stilles overfor. God service til borgere og virksomheder I samspillet med borgere og virksomheder bliver effektive digitale løsninger af større og større betydning både i kommunens rolle som myndighed og serviceorganisation. - Vi skal levere brugervenlige digitale løsninger til borgerne, hvor både sik- Fakta [ Indsatsområder ] De fem digitale indsatsområder Digital ledelse og kompetenceudvikling Borger- og virksomhedsbetjening Velfærdsteknologi Interne arbejdsgange Offentligt samarbejde Læs digitaliseringsstrategien i sin helhed på intranettet: Forside > IT > Digitaliseringsstrategi. kerhed og funktionalitet er i top. En stor del af borgerne forventer, at vi leverer selvbetjeningsløsninger og mulighed for fx at følge deres sagsbehandling online, og det er en vigtig del af baggrunden for, at vi ønsker at sætte fart på digitaliseringen. Men vi skal selvfølgelig stadig huske at stille hjælp til rådighed for de borgere, der ikke er selvkørende i det digitale univers, afslutter Christian Bertelsen. Digitalisering er på dagsordenen overalt i organisationen, her på Fursund Skole, hvor eleverne ved starten af det nye skoleår er blevet udstyret med tablets. 5

6 GNIST [ digitalisering ] En naturlig del af dagligdagen digitalisering på den lokale dagsorden I Myndighedsafdelingen, der har ansvaret for visitation af ydelser på ældreområdet og for kommu-nens hjælpemiddeldepot, er arbejdet med digitalisering en aktiv del af medarbejdernes hverdag. Myndighedschef Elsebeth Hummelgaard. Tekst og foto konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Myndighedschef Elsebeth Hummelgaard siger: - Digitalisering skal være en naturlig del af vores arbejde. Vi skal tale om det, afdramatisere det, og tænke: Det er bare sådan vi arbejder!. Det betyder, at digitalisering er højt på dagordenen både i virksomhedsplanen og i det daglige arbejde. Vi skal høste gevinsterne Myndighedschefen lægger ikke skjul på, at områdets økonomiske nulvækst, er en væsentlig motivation i arbejdet: - Vi får ikke flere medarbejdere, selvom vi får flere opgaver. Det taler vi åbent om, for hvis vi ikke får høstet gevinsterne i de processer, som vi forsøger at optimere med IT-understøttelse, så får vi jo stressede medarbejdere, siger Elsebeth Hummelgaard. Alle klædes på til opgaven For at sikre at alle kan løfte opgaven, og kan finde ud af at bruge de systemer og IT-redskaber, som afdelingen har til rådighed, lægges der vægt på løbende kompetenceudvikling. - Vi har jævnligt IT-undervisning på dagsordenen både på vores teammøder og afdelingsmøder. I Myndighedsafdelingen har man nedsat en taskforce bestående af afdelingens teamledere og med en af afdelingens administrative medarbejdere som tovholder. Derudover gøres der et stort stykke arbejde af alle medarbejdere, for at få mest muligt ud af de digitale løsninger. - Jeg oplever virkelig, at alle er med, og at vi har en kultur, hvor man er rigtig gode til at hjælpe hinanden og trække på dem, der er særligt gode til et program eller til fx at bruge vores nye tablets. Visitation fra A til Å på tablets Nye teknologiske muligheder som tablets gør det lettere at optimere afdelingens arbejdsprocesser, men det sker ikke uden at man arbejder bevidst på det. - Et af vores seneste tiltag er, at alle medarbejdere har fået udleveret tablets, så visitationen i fremtiden kommer til at foregå fuldt elektronisk. Udfordringen her er optimeringen af vores arbejdsgange. Vi skal fx vænne os til, at vi kan gå direkte ind og se på billeder af hjælpemidler sammen med borgeren under visitationssamtalen, og egentlig sidde og færdiggøre visitationen ude hos borgeren, siger Elsebeth Hummelgaard. Støtte til borgerne I det hele taget ligger der en stor opgave for afdelingen ude hos borgerne. - Når det drejer sig om digitalisering, så starter vi med medarbejderne. For at vi kan nå ud til borgerne, må vi selv mestre de digitale løsninger. Vi servicerer en gruppe af borgere, hvor mange har brug for en ekstra hånd med computeren. Som vi ser det, må vi have en udfarende rolle i forhold til borgerne og vejlede dem i brugen af fx den digitale postkasse, hvor al information fra os og andre offentlige myndigheder i fremtiden vil blive samlet, afslutter Elsebeth Hummelgaard. 6

7 [ digitalisering ] GNIST Tablets til elever og ansatte på Fursund Skole Mandag d. 19. august blev mere end 100 tablets delt ud på Fursund Skole. De mange tablets er en del af et projekt, der blandt andet involverer Innovation Fur, Microsoft og selvfølgelig Fursund Skole. Tekst af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Fotos: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling På legepladsen ved Fursund Skole leger omkring 130 børn. Der er ikke lang tid til, at de skal have en tablet hver. Den skal bruges i udeundervisningen, men håbet er, at de med tiden kan blive inkorporeret i alle undervisningstimerne. - Det er jo et fantastisk læreapparat, og vi håber, at børnene går hen og bliver mere nysgerrige og videbegærlige. Det er en fantastisk grønspættebog, som man kan arbejde med på kryds og tværs, siger skoleinspektør Gert Slyngborg. Samarbejde over flere år Gennem de næste tre år vil der være et samarbejde mellem Eksperimentariet og Fursund Skole, som skal sørge for løbende kurser til lærerne, og samtidig er skolen en forsøgsskole for Eksperimentariet. Derfor vil der være en ph.d.-studerende knyttet til projektet i perioden efter jul og frem til slutningen af samarbejdsperioden. Det at indføre tablets i undervisningen falder også meget godt i spænd med den nye undervisningsreform. - Med den nye reform skal skolerne være bedre til at komme ud i verden, fordi vi lever i så globalt et samfund. Men samtidig er det lokale også vigtigt. Derfor bruger vi ordet glokalt, som betyder, at vi gør begge dele, og det er blevet muligt med de nye tablets, siger Gert Slyngborg. 7

8 GNIST [ kort nyt ] Én indgang til kommunen for alle virksomheder Positiv respons får kommunen til at give alle virksomheder én indgang til kommunen. Tekst af Journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Siden 2011 har Skiveegnens største virksomheder haft muligheden for at benytte sig af en kontaktperson på direktørniveau ved Skive Kommune. Det har givet en positiv dialog med virksomhederne, som har resulteret i, at ordningen nu er blevet udvidet, så alle virksomheder i kommunen har direkte adgang til en kontaktperson. Kontaktpersonen er chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling Hanne Greisen. Hun fortæller: - Skive Kommune ligger i forvejen ganske højt, når de lokale virksomheder skal vurdere vores service i forhold til dem. Det skyldes bl.a. god dialog med det lokale erhvervsliv og et højt serviceniveau fra bl.a. Teknisk Forvaltning. Det er derfor naturligvis ikke hensigten, at denne service skal erstatte den daglige gode kontakt, der allerede er mellem virksomhederne og de enkelte medarbejdere og afdelinger i Skive Kommune. Virksomhederne kan kontakte mig i særligt komplicerede sager. Sager, hvor der eksempelvis hurtigt skal sammensættes et hold af specialister på tværs fra eksempelvis Teknisk Forvaltning og konsulenter fra Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter. I disse tilfælde kan jeg bruges som koordinator og overlader derefter løsning af opgaven til de medarbejdere, der normalt løser opgaven. Kommunaldirektør Per Mathiasen tilføjer: - Kontaktpersonen er tænkt som et tilbud til virksomhederne for eksempel i forbindelse med nye større sager og tjener det formål at hjælpe med at finde vej til rette afdeling samt koordinere en given opgave. som skal håndteres af flere afdelinger. Kontaktpersonen skal desuden fungere som en livline, hvis en sag af den ene eller anden grund ikke opleves at have den fornødne fremdrift. Dialogen med vores virksomheder har været yderst positiv. På den baggrund har vi besluttet at udvide denne service og tilbyde den til alle egnens virksomheder. Det skal være fedt at gå på arbejde Mens elever og vikarer passede opgaverne, var alle medarbejdere på Balling Ældrecenter til internt trivselsmøde. Under overskriften Det skal være fedt at gå på arbejde havde Anni Overgaard, leder af Balling Ældrecenter, og medarbejderrepræsentant Bettina Thorgaard tilrettelagt et forløb, som både bød på praktiske øvelser og gruppediskussioner. I fællesskab fik medarbejderne formuleret seks guldkorn om det, der gør det fedt at gå på arbejde: Indflydelse på eget arbejde arbejdstid, tilrettelæggelse, kolleger, redskaber Mening i arbejdet værdier og mål, mening med produktet Forudsigelighed oplys om de store linjer, undgå uvished og ængstelse Social støtte praktisk og psykisk, når der er behov Belønning løn, anseelse, påskønnelse, udvikling- og karrieremuligheder Krav match kravene Der blve gået til opgaven med stor iver, dyb koncentration og samarbejde. Inden guldkornene blev formuleret blev medarbejderne delt i tre grupper, som hver skulle bygge et tårn af skumfiduser og spaghetti. Gruppen med det højeste tårn vandt! /mabr Der var stor opfindsomhed og ikke ret mange skumfiduser forsvandt undervejs. 8

9 [ mødelokaler ] GNIST Kursuscenter i kolonihavestil Det tidligere asylcenter på Marienlystvej har fået en kraftig ansigtsløftning og kan nu byde kursister velkomne. På Kursuscenter Marienlyst er der udover muligheden for at afholde kurser også plads til afvikling af teambuilding, udendørsaktiviteter samt sociale arrangementer. Tekst og foto: Praktikant Mette Manicus, HR og Kommunikation Kursuscentrer ligger på Marienlystvej sammen med de midlertidige flygtningeboliger. Selvom flygtningeboligerne og kursuscentret deler adresse er de to centre helt adskilte. Kaare Knak (billedet) er projektleder for renoveringen og udlejning af kursuscentret. En idé på skrivebordet om et kursuscenter blev til et beskæftigelsesprojekt af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Det tidligere asylcenter på Marienlystvej stod nærmest ubrugt og faldefærdigt hen, da projektet gik i gang i september Siden da har 5-6 medarbejdere, med tømrermester Kurt Christensen som supervisor, haft deres daglige gang på centret. Renoverings- og vedligeholdelsesprojektet fungerer som et tilbud om opkvalificering af ledige, hvor der er mulighed for at snuse til forskellige områder i forbindelse med driften af kursuscentret. Den daglige leder er pedel Erling Dalsgaard. Han får hjælp af en fleksjobber, som servicerer ved kurser og holder kursuscentret rent og pænt. Der er kræset for indretningen Blandt de største opgaver har været renovering af kursuslokalet, der er blevet indrettet lyst og venligt med mulighed for brug af projektor og internetforbindelse. Derudover er den største bygning blevet delt i to, hvor der i den ene ende er fire grupperum, hvor der er kræset for indretningen, så rummene fremstår i kolonihavestil med genbrugsmøbler. Her- Fakta [ mødelokaler ] Leje af kursuscenter er: En hel dag: 800 kr. Halv dag: 600 kr. Weekend: kr. udover er der to toiletter samt et køkken til rådighed for kursisterne. Den anden ende af hovedbygningen består af opholdsstue, køkken og værelser til brug som midlertidige flygtningeboliger, når der er behov for dette. Udendørsarealerne er også under fornyelse. Der er etableret et større område med bevoksning, hvor stier fører ind til en bålplads, og ved kursuslokalet er der er bygget en stor træterrasse. Fagligt socialt eller begge dele Det nye kursuscenter åbner mange muligheder. Faciliteterne på området gør det muligt at tilrettelægge en kursusdag, lige som man vil. Naturen gør det muligt at kombinere det faglige med det sociale i og med, at der er mulighed for at benytte sig af de grønne områder, bålplads, en gåtur til fjorden eller bare nyde den fantastiske udsigt. Centret kan byde op til personer velkommen. BOMI og Produktionsskolen tilbyder forplejning på stedet, hvilket kan indeholde alt fra tapas, smørrebrød til kød man selv vil grille på stedet eller man kan bestille en RENT LIV-platte fra rådhusets kantine. Der er dog også mulighed for, at man selv kan medbringe og tilberede mad på stedet. - Vi håber, at Kursuscentret vil blive flittigt brugt både af medarbejderne i Skive Kommune og andre til for eksempel private formål, siger Kaare Knak, som er teamleder i Jobstart og projektleder for kursuscenter-projektet. Beskæftigelsesprojektet kører fortsat på stedet, og der er mange tanker og ideer om fremtiden. Heriblandt at etablere et udekøkken i forbindelse med en mindre overdækket terrasse. Derudover skal blomsterkummer sættes i stand og plantes til, samtidig med overvejelser om etablering af blomsterbede og eventuelt en terapihave. Mangler du lokaler til den næste temadag, den næste fødselsdag eller familiefest så kontakt Kaare Knak, Jobstart, Kursuscentret består af et stort kursuslokale (ovenfor) og fire mindre grupperum som har hver sin farve rød, gul, grøn og her (øverst) det blå grupperum. 9

10 GNIST [ Rent liv ] RENT LIV for børn og unge Frem til den 20. september er der i skolerne og daginstitutionerne fokus på RENT LIV. Børnene kommer både til at lære mere om den egn, de kommer fra, men de får også viden, som de kan bruge hjemme i hverdagen. Tekst og foto af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. RENT LIV er dog ikke kun noget, børnene kommer til at møde i dette efterår. Planen er, at børnene i både daginstitutioner og skoler regelmæssigt gennem deres opvækst vil støde på RENT LIV. Princippet og idéerne skal videreudvikles, sådan at det hver gang er nye oplevelser og erfaringer, børnene og de unge får. For børn er det meget lærerigt at komme ud af klasselokalet og lære noget i et nyt og inspirerende miljø. Derfor er der sørget for masser af oplevelser og læring, som børnene og de unge også vil kunne tage med hjem, fortæller Kirsten Jørgensen, udviklingskonsulent ved Skoleafdelingen. F.eks. skal der læres om sund og spændende madlavning i det Omrejsende Madcirkus, og på torve-torsdage vil der på udvalgte skoler være torve med bier, lam og høns, og her vil børnene kunne smage på honning, oste og marmelade. Samtidig med alle aktiviteterne, skal skolerne og daginstitutionerne også have mere at gøre med deres lokalområder. De skal finde samarbejdspartnere, som bor i lokalområdet for at udvide deres netværk og inddrage den lokale natur. Det kan de bruge i forløb fremadrettet, men også i undervisningen, når der ikke er fokus på RENT LIV. Fakta [ RENT LIV ] RENT LIV har fire temaer, nemlig Fjorden, Maden, Energien og Livet. Ved hvert tema er der aktiviteter, som kan laves og tilpasses de forskellige aldersgrupper. Ved fjorden kan man fordybe sig i land møder vand, og komme af sted på en MiniGalathea-tur eller man kan lave naturkunst i strandkanten. Under temaet maden tager Det Omrejsende Madcirkus rundt til forskellige skoler, og derudover er der Take Away Outdoor Køkken. Med energien kan børnene fordybe sig i et energihus, og til sidst er der temaet livet, hvor der kan downloades en app om RENT LIV, som har til formål at give børn og unge et større kendskab til den egn, de bor på. 10

11 [ Rent liv] GNIST RENT LIV kogebog: På hjemmesiden for RENT LIV til børn og unge ligger der en digital kogebog. Det er den, børnene bruger, når de laver mad i Det Omrejsende Madcirkus, og samtidig er det en flot og illustrativ bog, som vil gå sikkert ind hos børnene. Den er opdelt på en nem og overskuelig måde med årstider og muligheder for at klikke sig ind på opskrifter, der indeholder forskellige planter, som kan plukkes i naturen. Det kan for eksempel være brændenælder, hyldeblomster eller kantareller. Både børn, unge, børnehaver og skoler kan sende opskrifter ind, og de vil komme til at blive en del af kogebogen. Derudover er det planen, at der for hver plante i kogebogen skal laves en oversigt over, hvor på Skiveegnen de kan findes. RENT LIV fest: Onsdag d. 28. august var der RENT LIV fest for alle børnene i skoler og daginstitutioner. O.-10. klassetrin mødtes på Strandtangen, mens dagpleje- og børnehavebørn mødtes i Skive anlæg. For de små var der underholdning med Mek Pek og Habbasutterne. Der var skrevet en sang til anledningen, som borgmester Flemming Eskildsen sang for på. Skoleeleverne på Strandtangen havde Martin Brygmann som konferencier, og han guidede dem sikkert gennem dagens opgaver, som havde rod i de fire temaer for RENT LIV, nemlig Fjorden, Maden, Energien og Livet. Ved frokosttid samledes alle børnene på Strandtangen til, det der forventes at blive godkendt til børnenes rekordbog som Danmarks største picnic. 11

12 Der er højt til loftet i Terapihaven Inspiration fra Sverige var medvirkende til, at Skive Kommune i foråret 2012 tog initiativ til at igangsætte det første forløb i en ny Terapihave. Resultaterne har været positive, og i efteråret 2013 kører det fjerde hold. Tekst: Praktikant Mette Manicus, HR og Kommunikation. Foto: Pia Vetche. Terapihaven er et nyt tilbud til borgere, som er sygemeldte/arbejdsledige, og som samtidig har psykiske udfordringer så som stress og middelsvær depression. Sarah Thorsen, socialrådgiver og psykoterapeut (Sygedagpengeafdelingen) og Pia Vetche, socialrådgiver og superviser (Huset) er kursuslederne i Terapihaven, og det er dem, der leder forløbet gennem de 12 uger, det varer. Det overordnede mål med at være i haven er, at borgerne skal blive klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Tre hold, af tre måneders varighed, er indtil nu gennemført. Mellem 10 og 15 borgere har mødtes hver tirsdag, onsdag og torsdag i den kolonihave, der ligger på Engvang i Skive, som danner rammen om Terapihaven. Haven er primitiv, der er forskellige bede, en stor græsplæne, en overdækket terrasse, en bålplads samt et drivhus. Sarah Thorsen og Pia Vetche fortæller, at der kommer borgere i Terapihaven med mange forskellige problemstillinger. Nogle har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, mens andre måske først lige er blevet sygemeldte. De to vigtigste forudsætninger for at deltage er, at man møder op, og at man er motiveret for at tage de udfordringer op, som man konfronteres med i haven, og at man er indstillet på at undersøge mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på trods af de forhindringer et sygdomsforløb forårsager. Masser af frisk luft Når borgerne er i haven, arbejdes der med mindfulness (begge ledere er mindfulness instruktører), og der tages udgangspunkt i den situation, den enkelte befinder sig i, således at der arbejdes med den enkeltes problemstillinger såvel individuelt som i grupper. Det at opholde sig ude i frisk luft, og de gode muligheder, der er for at benytte området omkring åen og fjorden til gåture, er af afgørende betydning. Der stilles ikke høje krav om, at borgerne skal passe de forskellige bede i haven, men haveaktiviteter indgår i de øvelser, der praktiseres, og der er mulighed for at få sit eget stykke jord, som man kan pleje, i det omfang man kan overskue. Praktikanter fra Jobstart hjælper med at slå græsset og holde de grønne områder. Hen imod slutningen af kurset fokuseres der på at lave målsætninger for fremtiden, og der udarbejdes handleplaner. Kursuslederne har ingen beslutningskompetencer, men gør i samarbejde med borgeren status og skriver anbefalinger til fremtidig beskæftigelse; disse videregives til borgernes sagsbehandlere på det afsluttende møde, som foregår en af de sidste uger i haven. Sarah Thorsen og Pia Vetche er begge udlånt til projektet fra deres afdelinger; de er meget engagerede i projektet og kan se, at Terapihaven giver gode resultater. De får mange positive tilbagemeldinger, men det vigtigste er, at folk faktisk kommer videre og finder realistiske mål for fremtiden. På de tre hold der har været gennemført i haven, har det været imponerende at fremmødet har været så højt. Uanset vind og vejr og andre praktiske besværligheder er ca % af folk mødt, og det er meget få dage, det har været nødvendigt at trække inden døre. - Det er fantastisk at være ude, det siger alle. Hvis du har det rigtig hårdt psykisk, så kan det være en stor lettelse at der er højt til loftet, siger Sarah Thorsen. Og i Terapihaven er der højt til loftet, der er luft, ro og plads til at forholde sig til sine tanker, og til hvordan disse relaterer sig til den virkelighed, man befinder sig i uden for Terapihaven. 12

13 [ kort nyt ] GNIST Danmarks bedste piger I Durup bor Anna og Manfred Dølby på henholdsvis 93 og 92. I maj havde de jernbryllup, og lige så glade de er for hinanden, lige så glade er de for den hjemmepleje, der kommer hjemme hos dem. Kaffebordet står klar, og rundt om i sofaer og stole sidder Anna og Manfreds hjemmehjælpere og snakker. Normalt er de her ikke alle sammen, men på mærkedage inviterer Anna og Manfred dem over til en kop formiddagskaffe og en lille snak. Anna og Manfred har efterhånden haft hjælp i ti år. De får gjort rent hver fjortende dag, hver morgen er der morgenhjælp, og to gange om dagen skal der dryppes øjne. - Vi kan ikke længere undvære hjemmeplejen, men det er da rart at have så søde piger her, at man går hen og begynder at savne dem, hvis der går for lang tid mellem deres vagter her. De er simpelthen Danmarks bedste piger, smiler han. /camu I form til at sidde stille På en solskinsrig og varm eftermiddag fejrede Kultur- og Familieforvaltningen sin 1 års fødselsdag under temaet Job og Krop. Ud over at fejre jubilæet for den nye forvaltning var formålet at sætte fokus på det sociale sammenhold på arbejdspladsen gennem motion. Dagen igennem var der masser af tips og ideer til hvordan kroppen kan tunes, så den er i stand til at sidde stille på en administrativ arbejdsplads. /mabr Elever og lærere fra Skole Idræt instruerede de forskellige hold i alternative idrætsgrene som golf-rundbold, ballonbold og stafetter. Efter de fysiske anstrengelser, en kop kaffe og rigeligt med vand, var både krop og hoved klar til et foredrag. Chris MacDonald var ikke bare underholdende, han leverede et foredrag, der var tankevækkende og sprængfyldt med motivation og engagement. Opvarmning for fuld musik. Der blev gået til den også selvom der allerede var 30 grader varmt i hallen inden instruktøren startede. Her kæmper de røde riddere mod de blå til døden, dvs. når stofbolden hænger fast på vesten 13

14 GNIST [ jubilarer ] 40 års jubilæum 25 års jubilæum Karen Marie Thorhauge, Borgerservice, 12. juni 2013 Ellen Margrete Thorgaard, Vestsalling Skole og Dagtilbud, 1. juni 2013 Anne Marie V. Nielsen, Jebjerg Ældrecenter, 25. juli 2013 Charlotte H. Andersen, Dagplejen, 1. september 2013 Else Larsen, Kultur og Fritid, 1. august 2013 Eva Balling, Skivehus Skole, 1. august 2013 Grethe Jensen, Hem Ældrecenter, 7. juni 2011 Jan M. Pedersen, BOMI, 5. september 2013 Jette B. Slettum, Toeren/Korpset, 1. juni 2013 Julie Laursen, Løn og Personale, 1. august 2013 Kristine Hyldig, Roslev/Oddense Udegruppe, 13. juni 2013 Lone M. Clemmensen, Ådalskolen, 4. maj 2013 Susanne Andersen, Dagplejen, 25. juni 2013 Søren K. Schmidt, Brårup Skole, 27. august 2011 Vibeke Anette Vilsgaard, CKU Skive-Viborg, 1. september 2013 Aase E. Mehlsen, Dagplejen, 25. juli 2013 Godt gang i Skiveløbet Den 7. og 8. september blev det 41. Skiveløb afholdt. Igen i år var der masser af deltagere, og her fra Skive Kommune var et stort hold på mere end 250 deltagere. I alt deltog mere end motionister, og som noget nyt i år var der triatlon. Det bestod af 500 meter svømning, 25 kilometer cykling og 5,3 kilometer løb. Triatlonnet havde 84 deltagere, så det er kommet meget flot fra start. Skive Kommunes egne deltagere hyggede med hinanden og familiemedlemmer i teltet, og igen i år vandt IT-afdelingen konkurrencen for Kommunens mest motionsglade afdeling/institution, med en deltagelsesprocent på 94%. De fik en pokal og en flot kurv med lækkerier til at dele i afdelingen. /camu Fotos: Thomas Køser og Anny Lavrsen Kure 14

15 [ sportsforening ] GNIST Vanddag ved Lyby Strand Sportsforeningen havde d. 18. juni planlagt en vanddag ved Lyby Strand, hvor der var mulighed for at stå på vandski, sejle med vandscooter, blive trukket efter speedbåd på en stor oppustet pude eller blot ønskede en sejltur. Vejret op til dagene viste sig bestemt ikke fra sin bedste side, og der var flere overvejelser om aflysning af arrangementet. Men heldigvis viste vejret sig fra sin allerbedste side til arrangementet. 20 grader og en helt blik-stille fjord skød oplevelserne helt i top. Ca. 20 medlemmer var mødt op, og der var heftig aktivitet i nogle timer sidst på eftermiddagen. Især Carlos og Martin gjorde indtryk med deres kunnen på vandski. Flot gået. Andre forsøgte på vandski men det blev ved forsøget. Den oppustelige pude efter speedbåden gav nogle gevaldige flyveture, når man blev smidt i fjorden. Det er altså svært at holde sig fast, når der sejles som en fuld sørøver. Mange fik sig en lang sejltur ud på fjorden og kunne nyde det gode vejr. Vandscooteren var også en af de helt store oplevelser en helt vild acceleration og masser af fart ud over fjorden. Efter et par timer på fjorden kunne vi alle slappe af på stranden med sandwich og øl/vand. En herlig dag som helt sikkert fortjener en gentagelse. SPORTSFORENINGENS KALENDER Aktivitetskalender 25. september 2013: Gokart og human football 28. oktober 2013: Bowling 22. november 2013: Håndboldtur Ligaen herrer Skive fh Mors Thy Håndbold Fodboldgolf Fodboldgolf er efterhånden blevet en tradition i sportsforeningen, og som sædvanligt gik turen til Ejsing Fodboldgolf. Siden sidst vi var på banen, var der etableret yderligere 18 huller, så der var rig mulighed for at boltre sig på banerne. Men men men et kraftigt blæsevejr gjorde betingelserne næste umulige. Bolden rullede selv af sted i stormen, og den var bestemt ikke nem at styre. Efter en lille times tid på banen havde alle fået nok af den kraftige vind, og vi vendte tilbage til klubhuset. Her afsluttede vi dagen med en god gang grillmad. Vi vender stærkt tilbage på et senere tidspunkt. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. På Facebook finder du billeder fra tidligere arrangementer, invitation til nye arrangementer og foreningens vedtægter. Foreningens hjemmeside er lukket. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 15

16 GNIST [ kunstforeningen ] September-oktober udstiller: Jonna Stenvad Jonna Stenvad er en kunstner, som bevæger sig på den muntre side af skalaen, når det drejer sig om at udtrykke sig kreativt. Hun udviser en dejlig fantasi og sans for farvesammensætning. Hun arbejder meget med farverne og formerne og kommer rigtig godt ned i lagene og i dybden med maleriet. Jonna Stenvad er vild med former, og det kommer ikke som nogen overraskelse, når man ser på hendes billeder. Om det er krukker, portrætter eller frodige damer, så bugner det med former de gode runde af slagsen. (Citat fra Udstiller: Erik Mogensen Udstillingen af Erik Mogensen har været en meget succesfuld udstilling, og det samme var ferniseringen. Kunstforeningen bestyrelse overvejer at gentage succesen med fernisering ved andre kommende udstillinger. Julekalender Igen i år har vi en julekalender i hele december måned med værker af Anette Walter Fassing, som også var leverandør til sidste års julekalender. Generalforsamling Husk generalforsamlingen den første tirsdag i december måned og tænk over, om du evt. kunne tænke dig at træde ind i bestyrelsen i det nye år. 16

17 [ personaleforening ] GNIST PERSONALEFORENINgENS KALENDER Oktober: Smag forskellige Malaga-vine i kantinen på Den Blå Diamant. Se datoen på November: Salg af billetter til Hjerl Hede. Flere oplysninger senere på Januar 2014 Skitur til Zell Am See Marts 2014 Generalforsamling Husk at tjekke hjemmesiden på Ønsker du at blive medlem så gå på under Medlemskab. Husk du er først medlem, Her KAN når Du beløbet Se personaleforeningens til kontingent blevet trukket på din lønseddel. KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Husk at tjekke hjemmesiden PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Her kan du se personaleforeningens kommende arrangementer og få flere oplysninger herom. post NAvN TelefON ArBejDSplADS Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Personaleforeningens Tove Høgedal bestyrelses /2014 Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige poster Susanne NavnM. Dybdal Telefon 3695 Vikarkorpset Arbejdsplads Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Formand Leif Hanne Berg Mark Rådhusbetjent Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Ønsker du at blive medlem Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter så gå på under Medlemskab. Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Husk du er først medlem, når beløbet til kontingent er blevet trukket på din lønseddel. Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 17

18 GNIST [ personaleforening ] ØLSMAGNING på MIDTSKIWS Personaleforeningen havde inviteret John Smith fra Staarup Haandbryg til en aften med ølsmagning på Midtskiws. Der var 50 tilmeldte og 36 var mødt op. Aftenen startede med en underholdende beskrivelse af Johns baggrund for at blive ølbrygger, og uden at afsløre opskrifterne, gav han en detaljeret beskrivelse af processen. Vi fik smagt på En Jenle, Høtyv, Landsvale, Humlebier og Bukkebruse. Et par øl var ledsaget af små smagsprøver på spegepølse fra Højslev Slagter og Johns hjemmelavede maltknækbrød. Der var mulighed for at give karakter til øllene, så man kunne huske hvilke øl, man bedst synes om og evt. købe med rabat efter Johns foredrag. Foreningen var vært ved sandwich, og mange benyttede lejligheden til at hyggesnakke med kollegaerne. 18

19 [ personaleforening ] GNIST Personaleforeningens skitur 2014 Hotel Pinzgauerhof Zell am See + Incl. ½ pension Tag din ægtefælle eller kollega med på en smuttur til Østrig og nyd 2,5 dag på ski fra d til d Prisen er 2500 kr for medlemmer, 4500 kr for ikke medlemmer og inkluderer fly, transfer, overnatning i dobbeltværelse og ½ pension, samt liftkort Tilmelding foregår ved personlig henvendelse til Preben Aarup, Jobcenter senest d Det fulde beløb betales ved tilmeldingen KUN 20 pladser, først til mølle God placering i folhold til skiløb og indkøb Nyt wellnessområde Mulighed for gletcher skiløb Gode børnebakker 19

20 GNIST [ min passion ] Bagsidens Min passion Msungu i Kenya Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Lotte Junker Pedersen og hendes datter Olivia på seks år, drog til Kenya i tre måneder. Begge var frivillige i et skoleprojekt i et slumkvarter i byen Nakuru. Det blev en stor oplevelse for både mor og datter. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: Privat - Når vi gik ned af gaden, var der altid en eller anden, der råbte msungu efter os, smiler Lotte Junker Pedersen, som til daglig er dagtilbudschef i Kultur- og Familieforvaltningen. Msungu er et ord på kiswahili, som bruges om hvide fremmede. - Især Olivia tiltrak meget opmærksomhed, når vi gik i byen. På skolen fandt vi egentlig hurtig en hverdag, og selvom Olivia ikke taler hverken engelsk eller kiswahili, så fandt hun og skolebørnene meget hurtigt måder at kommunikere på, fortæller Lotte. Olivia og Lotte fik muligheden, for at tage af sted som frivillige, ved at bruge tre måneders udskudt barselsorlov og en lille arv efter Lottes far. Frivillig i Østafrika - For mange år siden var jeg seks måneder i Tanzania på udveksling. Så da jeg undersøgte mulighederne for at tage ud som frivillig, søgte jeg et land i Østafrika. Mit ønske var, at Olivia og jeg skulle have en masse tid sammen og på en måde, hvor vi begge fik en oplevelse væk fra vores daglige hverdag. Og det fik vi opfyldt i Kenya gennem organisationen Projects Abroad, smiler Lotte, og fortsætter; - Hjemmefra havde jeg selvfølgelig gjort mig en masse tanker om opholdet, men det der overraskede mig mest var, hvordan Olivia blev modtaget, og hvor ligetil hun selv åbnede op overfor skole- Lotte Junker Pedersen børnene. Det at få sådan en oplevelse i børnehøjde er simpelthen uvurderlig. En pizza for ¼ månedsløn - Kontrasterne i Kenya er enorme. Vi boede privat hos et middelklasse ægtepar. Og hver dag tog vi en minibus til slumkvarteret, hvor skolen lå. Betalingen for at gå i skole er meget høj, men den skole vi arbejdede på, var gratis for børnene, og den var tænkt som en før-skole for 3-7 årige børn. Men flere af børnene var helt op til 10 år, fordi forældrene ikke havde råd til at betale for anden skolegang. - Af og til tog vi bussen ind til centrum af Nakuru. Her er som i en moderne storby pizzarestauranter og internet caféer på hvert gadehjørne. En pizza koster 500 shilling (30 danske kroner), mens en lærer tjener 2000 shilling om måneden. Matematik i mellemklassen Fakta [ Kenya ] Nakuru er den fjerde største by i Kenya med ca indbyggere. Byen ligger i den midt-vestlige del af landet og er måske mest kendt for nationalparken med Lake Nakuru. Projects Abroad er en organisation, der understøtter lokale udviklingsprojekter gennem frivilligt arbejde. Organisationen startede i England i 1992 og åbnede kontor i København i Projects Abroad har mere end 15 projekter i 28 udviklingslande over hele verden. Læs mere på Olivia og kammeraterne fra første klasse Frokost i skolegården, som hver dag bestod af ris og bønner. Børnene spiste i hold, fordi der ikke var tallerkner nok. 20

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Hvad skete der med alle de idéer, vi luftede den dag i januar? Er de mon ligeså stille drevet over? Eller er vi bare stille og roligt kommet i mål?

Hvad skete der med alle de idéer, vi luftede den dag i januar? Er de mon ligeså stille drevet over? Eller er vi bare stille og roligt kommet i mål? Der var engang et stormøde i Ejstrupholm En eftermiddag i januar 2013 stimlede alle medarbejdere fra kommunens fire administrationsbygninger sammen i Ejstrupholm Hallen. Det var startskuddet til at opfinde

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

MAJ 2015. Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er som bekendt en lukkedag. For tilmeldte børn i området, er der pasning i Nøddehegnet.

MAJ 2015. Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er som bekendt en lukkedag. For tilmeldte børn i området, er der pasning i Nøddehegnet. MAJ 2015 KOM MAJ, - DU SØDE MILDE. Så er vi allerede nået til maj måned det betyder forhåbentlig sol og varme og at foråret er rigtig på vej, hvor alt springer ud, så maj måned er mere end velkommen. Nu

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere