Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Husk at deltage i Trivselsmåling 2013 Ny rygepolitik Overblik, retning og konkret handling En naturlig del af dagligdagen Tablets til elever og ansatte på Fursund Skole Én indgang til kommunen for alle virksomheder Det skal være fedt at gå på arbejde Kursus center i kolonihavestil RENT LIV for børn og unge Der er højt til loftet i Terapihaven I form til at sidde stille Danmarks bedste piger Skive Løbet Jubilæer Sportsforeningen Kunstforeningen Personaleforeningen Min passion: Msungu i Kenya Sammen ad nye veje I Skive Kommune har vi høje ambitioner om at levere en solid og effektiv indsats for sundhed, ældrepleje, børnepasning, undervisning, infrastruktur, vækst og udvikling osv. Samtidig skal vi håndtere en række udfordringer. En del af udfordringerne kender vi fra tidligere år. Økonomien bliver strammere, der bliver færre arbejdspladser i kommunen, befolkningstallet falder osv. Selvom situationen kan virke velkendt, er det alligevel min oplevelse, at vi nu står overfor en ny situation, som vi skal forholde os til for i fællesskab at finde de nye veje frem som kommune. Jeg oplever, at tingene spidser til. Tempoet stiger, og situationen forekommer til tider at være præget af uforudsigelighed. Der bliver generelt mere konkurrence i samfundet. Vi skal som kommune i stigende grad kæmpe om borgere, virksomheder, medarbejdere, ressourcer, indflydelse og opmærksomhed. Folk og arbejdspladser flytter til de større byer og længere østpå i landet. Vi lever også i en tid med store muligheder. Der er større mobilitet i befolkningen, folk er interesseret i de spændende jobs, vi kan tilbyde i kommunen. Der er nye teknologiske muligheder inden for bl.a. telemedicin, velfærdsteknologi og digital kommunikation, som netop i disse år er ved at nå et niveau og en udbredelse, så de for alvor kan bruges og gøre en forskel i den kommunale virksomhed. Også mange fagområder udvikler sig kraftigt. Vi bliver hele tiden klogere og dygtigere til mange ting. Det giver os nye forudsætninger for at opnå vores mål, selvom de økonomiske ressourcer ikke er ligeså store som ambitionerne. Skiveånden Noget andet som, jeg synes, karakteriserer vores situation kommer i højere grad indefra. I Skive Kommune har vi det, som vi rundt om i organisationen er begyndt at tale om som skiveånden. Det er et udtryk for oplevelsen af, at der i Skive Kommune er en særlig kultur præget af tillid og dialog, uformelle omgangsformer, en meget lav magtdistance og en vilje til at løse opgaver og problemstillinger i fællesskab. Det er en meget værdifuld egenskab ved vores organisation, som spiller en central rolle i vores evne til at nå vores mål både nu og i fremtiden. Det er vigtigt, at vi ser fremad og forholder os til det samlede billede af vores situation. For Skive Kommune er der der for behov for en ny slags strategi, hvor vi anlægger et helhedsperspektiv og på én gang forholder os både til vores økonomi, vores service til borgerne, vores indsats for at udvikle egnen og til den måde, vi organiserer os og arbejder på. Efter grundige overvejelser og drøftelser i direktionen, sammen med politikerne, cheferne og medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED, om kommunens overordnede vilkår, udfordringer, styrker og muligheder, er vi nu ved at lægge sidste hånd på denne nye strategi for Skive Kommune. Strategien er et udtryk for, at vi i Skive Kommune aktivt tager hånd om de udfordringer, vi ser, og selv skaber de løsninger, som er de bedste for os, vores borgere og vores egn. For at vi kan udrette noget som kommune, er det vigtigt, at vi gør det i et stadig tættere samarbejde mellem ledere og medarbejdere, mellem kolleger, på tværs af sektorer, mellem kommunen og erhvervslivet osv. Derfor har strategien fået titlen Sammen ad nye veje. Strategien behandles politisk senere på året og vil efter godkendelse i byrådet kunne findes på intranettet. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Camilla Mulvad Svensson, Thomas Køser, Malene Brink og Clourbox. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: november 2013 Deadline næste nummer: 30. oktober 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ trivsel ] GNIST Husk at deltage i Trivselsmåling 2013 Fra den 19. september til den 8. oktober kører hele Skive Kommune trivselsmåling, så hvis du ikke allerede har besvaret undersøgelsen, har du stadig muligheden! I Skive Kommune har vi løbende fokus på trivsel, og den fælles trivselsmåling gennemføres hvert tredje år. Trivselsmåling 2013 er et værktøj, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om trivsel, samarbejde og fællesskab på kommunens arbejdspladser. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Rambøll Management Consulting og består af en række spørgsmål, der omhandler dit job og dine arbejdsopgaver, dit arbejdsliv, fællesskabet og din ledelse. Anonymitet Rambøll og Skive Kommune garanterer, at din besvarelse behandles anonymt, og der bliver kun udarbejdet en rapport for en arbejdsplads, hvis der er minimum fem besvarelser. Deltag i undersøgelsen Undersøgelsen besvares online, og på nuværende tidspunkt skulle du gerne have modtaget log-on-informationer enten på eller i et personligt log-onbrev, som udleveres på din arbejdsplads. Vi håber, at du vil give din mening til kende, da en høj svarprocent sikrer et godt udgangspunkt for de efterfølgende opfølgningsaktiviteter. /rila Ny rygepolitik Hoved-MED har vedtaget en ny rygepolitik. Der er lagt op til en stramning, med følgene hovedpunkter: Udgangspunktet er, at arbejdstiden er røgfri. Dog kan det enkelte lokal-med eller fælles-med beslutte, hvornår og hvordan der må ryges udendørs på arbejdspladsen. Alle institutioner, hvor der er børn og unge under 18 år, er røgfrie både indendørs og udendørs. E-cigaretter og andre cigaretlignende produkter sidestilles med almindelige cigaretter. Rygepolitikken blev taget op til revision fordi Folketinget vedtog en ny rygelov i Skive Kommunes nye rygepolitik lever således op til både rygeloven 2012 og Skive Kommunes overordnede sundhedspolitik, som Skive Byråd vedtog i december Fakta [ Rygepolitik ] Rygepolitikken er kapitel 5.3 i Personalepolitikken. Du kan læse både rygepolitik og hele personalepolitikken på Intranettet, der er et link fra forsiden. Eller klik på Medarbejder > Personalepolitik > 5. Sundhed og trivsel. Skive Kommunes sundhedspolitik ligger på > Sundhed Sygdom. Lokal-MED og/eller fælles-med tager stilling til om, der skal træffes yderligere beslutninger i forhold til rygning på den lokale arbejdsplads. 3

4 GNIST [ digitalisering ] Overblik, retning og konkret handling Skive Kommune sætter fælles retning på digitaliseringen I et samarbejde på tværs af organisationen har Skive Kommune udviklet en ny digitaliseringsstrategi. Strategien sætter retning på digitaliseringsarbejdet og giver et overblik over, hvilke konkrete digitaliseringsinitiativer forvaltningerne vil arbejde med over de næste to år. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation. Foto af informationsmedarbejder Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Gennem de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier stilles i disse år krav til kommunerne om obligatoriske digitale løsninger i samspillet mellem borgerne og kommunen. Samtidig vokser der i organisationen mange idéer op til områder, hvor digital understøttelse af arbejdsprocesser kan hjælpe os med at løse de daglige arbejdsopgaver mere effektivt eller understøtte en højere kvalitet i opgaveløsningen. For Skive Kommune er det vigtigt, at der er plads til at løse både de obligatoriske opgaver og de opgaver, der vokser ud af behov i organisationen. Koordinering nødvendigt For at koordinere indsatsen på digitaliseringsområdet har direktionen nedsat en IT-strategigruppe. Det er her arbejdet med digitaliseringsstrategien har været forankret, og IT-strategigruppens formand, vicekommunaldirektør Christian Bertelsen, siger: - Vi har allerede gang i mange digitaliseringsinitiativer i Skive Kommune. Arbejdet med digitaliseringsstrategien er foregået i et samarbejde på tværs af forvaltninger, og det har været en spændende proces, der har givet os et fælles overblik over, hvad der er vigtigt i de enkelte forvaltninger, og hvor det er vigtigt, at vi løfter i flok og er skarpe, når det handler om at koordinere vores indsats og lære af hinanden. Strategien giver overblik over mange af de initiativer, der er sat i gang eller snart sættes i gang i forvaltningerne, fx talegenkendelsessystem, rekrutteringssystem, nyt digitalisering af byrådsarbejdet, digital forældrekommunikation i daginstitutionerne, velfærdsteknologiske løsninger, nyt bibliotekssystem og digitalisering af byggesager. Derudover suppleres den af en række lokale strategier og initiativer. Digitale kompetencer og udvikling For at kommunen får fuldt udbytte af digitaliseringen og dens muligheder, er det helt centralt, at hele organisationen tænker i digitaliseringsmuligheder. En væsentlig forudsætning for det er digital kompetenceudvikling. - Som organisation skal vi være godt klædt på til digitaliseringen. Derfor er kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere en vigtig del af digitaliseringsarbejdet over de kommende år. Vi skal være gode til at få øje på nye områder, hvor vi kan drage nytte af digitaliseringens muligheder. Her skal vi involvere medarbejderne i udviklingsarbejdet, fx igennem dialog i MED-systemet, så vi får skabt løsninger, der fungerer optimalt i vores daglige arbejde. Det kræver, at vi hele tiden tænker digital kompetenceudvikling ind i arbejdet, og at det foregår i et tempo, hvor vi som organisation kan følge med, siger Christian Bertelsen. Nye arbejdsprocesser og høj effektivitet Kravene til kommunerne om at levere effektive digitale løsninger til borgerne Fakta [ IT-strategigruppen ] IT-strategigruppen Vicekommunaldirektør, Christian Bertelsen (fmd.) IT-chef, Michael Hviid (sekr.) Sekretariatschef, Finn Dissing Familiechef, Svend Frøslev Arbejdsmarkedschef, Lars Harder Sekretariatschef, Jenny Humeniuk Myndighedschef, Elsebeth Hummelgaard Stadsarkitekt, Jan Ipland Sekretariatschef, Lone Knudsen HR og Kommunikationschef, Ricki Laursen Sekretariats- og dagtilbudschef, Lotte Junker Pedersen 4

5 [ digitalisering ] GNIST Vicekommunaldirektør Christian Bertelsen. og have effektive interne arbejdsgange understøttet af solide digitale løsninger er mange. Det arbejdes der fokuseret med rundt omkring i organisationen. - Vi skal turde prøve nye teknologier og nye digitalt understøttede processer af. Digitalisering er ikke kun et spørgsmål om at sætte strøm til eksisterende processer. Det er vigtigt, at vi også kigger på vores arbejdsgange, og ser hvordan vi med den rette digitale understøttelse kan arbejde smartere. Her synes jeg, at introduktionen til næste år af et online rekrutteringssystem, der kan støtte organisationens håndteringen af ansøgninger og kontakten med ansøgerne, er et godt eksempel. Som det er i øjeblikket, modtager vi til mange typer af stillinger over 100 ansøgninger, og her vil digital understøttelse af arbejdsgangen med registrering og besvarelse af ansøgninger give en stor tidsmæssig gevinst for ansættelsesudvalgene. Men det vil selvfølgelig også kræve, at vi tilpasser vores arbejdsproces omkring rekruttering, og lærer at bruge det nye system, udtaler Christian Bertelsen. Også økonomi er en vigtig faktor når man taler digitalisering, uddyber Christian Bertelsen: - Der tales meget om økonomi og digitalisering, bl.a. fordi der i forbindelse med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier sættes tal på konkrete besparelser, men det er vigtigt, at vi ser på digitalisering og økonomi i et langt bredere perspektiv. Kommunens økonomi er under konstant pres, bl.a. pga. af den demografiske udvikling og det generelle pres på økonomien i det offentlige. Digitalisering er et væsentligt område, når vi skal kunne klare de krav til effektivitet og kvalitet som vi stilles overfor. God service til borgere og virksomheder I samspillet med borgere og virksomheder bliver effektive digitale løsninger af større og større betydning både i kommunens rolle som myndighed og serviceorganisation. - Vi skal levere brugervenlige digitale løsninger til borgerne, hvor både sik- Fakta [ Indsatsområder ] De fem digitale indsatsområder Digital ledelse og kompetenceudvikling Borger- og virksomhedsbetjening Velfærdsteknologi Interne arbejdsgange Offentligt samarbejde Læs digitaliseringsstrategien i sin helhed på intranettet: Forside > IT > Digitaliseringsstrategi. kerhed og funktionalitet er i top. En stor del af borgerne forventer, at vi leverer selvbetjeningsløsninger og mulighed for fx at følge deres sagsbehandling online, og det er en vigtig del af baggrunden for, at vi ønsker at sætte fart på digitaliseringen. Men vi skal selvfølgelig stadig huske at stille hjælp til rådighed for de borgere, der ikke er selvkørende i det digitale univers, afslutter Christian Bertelsen. Digitalisering er på dagsordenen overalt i organisationen, her på Fursund Skole, hvor eleverne ved starten af det nye skoleår er blevet udstyret med tablets. 5

6 GNIST [ digitalisering ] En naturlig del af dagligdagen digitalisering på den lokale dagsorden I Myndighedsafdelingen, der har ansvaret for visitation af ydelser på ældreområdet og for kommu-nens hjælpemiddeldepot, er arbejdet med digitalisering en aktiv del af medarbejdernes hverdag. Myndighedschef Elsebeth Hummelgaard. Tekst og foto konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Myndighedschef Elsebeth Hummelgaard siger: - Digitalisering skal være en naturlig del af vores arbejde. Vi skal tale om det, afdramatisere det, og tænke: Det er bare sådan vi arbejder!. Det betyder, at digitalisering er højt på dagordenen både i virksomhedsplanen og i det daglige arbejde. Vi skal høste gevinsterne Myndighedschefen lægger ikke skjul på, at områdets økonomiske nulvækst, er en væsentlig motivation i arbejdet: - Vi får ikke flere medarbejdere, selvom vi får flere opgaver. Det taler vi åbent om, for hvis vi ikke får høstet gevinsterne i de processer, som vi forsøger at optimere med IT-understøttelse, så får vi jo stressede medarbejdere, siger Elsebeth Hummelgaard. Alle klædes på til opgaven For at sikre at alle kan løfte opgaven, og kan finde ud af at bruge de systemer og IT-redskaber, som afdelingen har til rådighed, lægges der vægt på løbende kompetenceudvikling. - Vi har jævnligt IT-undervisning på dagsordenen både på vores teammøder og afdelingsmøder. I Myndighedsafdelingen har man nedsat en taskforce bestående af afdelingens teamledere og med en af afdelingens administrative medarbejdere som tovholder. Derudover gøres der et stort stykke arbejde af alle medarbejdere, for at få mest muligt ud af de digitale løsninger. - Jeg oplever virkelig, at alle er med, og at vi har en kultur, hvor man er rigtig gode til at hjælpe hinanden og trække på dem, der er særligt gode til et program eller til fx at bruge vores nye tablets. Visitation fra A til Å på tablets Nye teknologiske muligheder som tablets gør det lettere at optimere afdelingens arbejdsprocesser, men det sker ikke uden at man arbejder bevidst på det. - Et af vores seneste tiltag er, at alle medarbejdere har fået udleveret tablets, så visitationen i fremtiden kommer til at foregå fuldt elektronisk. Udfordringen her er optimeringen af vores arbejdsgange. Vi skal fx vænne os til, at vi kan gå direkte ind og se på billeder af hjælpemidler sammen med borgeren under visitationssamtalen, og egentlig sidde og færdiggøre visitationen ude hos borgeren, siger Elsebeth Hummelgaard. Støtte til borgerne I det hele taget ligger der en stor opgave for afdelingen ude hos borgerne. - Når det drejer sig om digitalisering, så starter vi med medarbejderne. For at vi kan nå ud til borgerne, må vi selv mestre de digitale løsninger. Vi servicerer en gruppe af borgere, hvor mange har brug for en ekstra hånd med computeren. Som vi ser det, må vi have en udfarende rolle i forhold til borgerne og vejlede dem i brugen af fx den digitale postkasse, hvor al information fra os og andre offentlige myndigheder i fremtiden vil blive samlet, afslutter Elsebeth Hummelgaard. 6

7 [ digitalisering ] GNIST Tablets til elever og ansatte på Fursund Skole Mandag d. 19. august blev mere end 100 tablets delt ud på Fursund Skole. De mange tablets er en del af et projekt, der blandt andet involverer Innovation Fur, Microsoft og selvfølgelig Fursund Skole. Tekst af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Fotos: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling På legepladsen ved Fursund Skole leger omkring 130 børn. Der er ikke lang tid til, at de skal have en tablet hver. Den skal bruges i udeundervisningen, men håbet er, at de med tiden kan blive inkorporeret i alle undervisningstimerne. - Det er jo et fantastisk læreapparat, og vi håber, at børnene går hen og bliver mere nysgerrige og videbegærlige. Det er en fantastisk grønspættebog, som man kan arbejde med på kryds og tværs, siger skoleinspektør Gert Slyngborg. Samarbejde over flere år Gennem de næste tre år vil der være et samarbejde mellem Eksperimentariet og Fursund Skole, som skal sørge for løbende kurser til lærerne, og samtidig er skolen en forsøgsskole for Eksperimentariet. Derfor vil der være en ph.d.-studerende knyttet til projektet i perioden efter jul og frem til slutningen af samarbejdsperioden. Det at indføre tablets i undervisningen falder også meget godt i spænd med den nye undervisningsreform. - Med den nye reform skal skolerne være bedre til at komme ud i verden, fordi vi lever i så globalt et samfund. Men samtidig er det lokale også vigtigt. Derfor bruger vi ordet glokalt, som betyder, at vi gør begge dele, og det er blevet muligt med de nye tablets, siger Gert Slyngborg. 7

8 GNIST [ kort nyt ] Én indgang til kommunen for alle virksomheder Positiv respons får kommunen til at give alle virksomheder én indgang til kommunen. Tekst af Journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Siden 2011 har Skiveegnens største virksomheder haft muligheden for at benytte sig af en kontaktperson på direktørniveau ved Skive Kommune. Det har givet en positiv dialog med virksomhederne, som har resulteret i, at ordningen nu er blevet udvidet, så alle virksomheder i kommunen har direkte adgang til en kontaktperson. Kontaktpersonen er chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling Hanne Greisen. Hun fortæller: - Skive Kommune ligger i forvejen ganske højt, når de lokale virksomheder skal vurdere vores service i forhold til dem. Det skyldes bl.a. god dialog med det lokale erhvervsliv og et højt serviceniveau fra bl.a. Teknisk Forvaltning. Det er derfor naturligvis ikke hensigten, at denne service skal erstatte den daglige gode kontakt, der allerede er mellem virksomhederne og de enkelte medarbejdere og afdelinger i Skive Kommune. Virksomhederne kan kontakte mig i særligt komplicerede sager. Sager, hvor der eksempelvis hurtigt skal sammensættes et hold af specialister på tværs fra eksempelvis Teknisk Forvaltning og konsulenter fra Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter. I disse tilfælde kan jeg bruges som koordinator og overlader derefter løsning af opgaven til de medarbejdere, der normalt løser opgaven. Kommunaldirektør Per Mathiasen tilføjer: - Kontaktpersonen er tænkt som et tilbud til virksomhederne for eksempel i forbindelse med nye større sager og tjener det formål at hjælpe med at finde vej til rette afdeling samt koordinere en given opgave. som skal håndteres af flere afdelinger. Kontaktpersonen skal desuden fungere som en livline, hvis en sag af den ene eller anden grund ikke opleves at have den fornødne fremdrift. Dialogen med vores virksomheder har været yderst positiv. På den baggrund har vi besluttet at udvide denne service og tilbyde den til alle egnens virksomheder. Det skal være fedt at gå på arbejde Mens elever og vikarer passede opgaverne, var alle medarbejdere på Balling Ældrecenter til internt trivselsmøde. Under overskriften Det skal være fedt at gå på arbejde havde Anni Overgaard, leder af Balling Ældrecenter, og medarbejderrepræsentant Bettina Thorgaard tilrettelagt et forløb, som både bød på praktiske øvelser og gruppediskussioner. I fællesskab fik medarbejderne formuleret seks guldkorn om det, der gør det fedt at gå på arbejde: Indflydelse på eget arbejde arbejdstid, tilrettelæggelse, kolleger, redskaber Mening i arbejdet værdier og mål, mening med produktet Forudsigelighed oplys om de store linjer, undgå uvished og ængstelse Social støtte praktisk og psykisk, når der er behov Belønning løn, anseelse, påskønnelse, udvikling- og karrieremuligheder Krav match kravene Der blve gået til opgaven med stor iver, dyb koncentration og samarbejde. Inden guldkornene blev formuleret blev medarbejderne delt i tre grupper, som hver skulle bygge et tårn af skumfiduser og spaghetti. Gruppen med det højeste tårn vandt! /mabr Der var stor opfindsomhed og ikke ret mange skumfiduser forsvandt undervejs. 8

9 [ mødelokaler ] GNIST Kursuscenter i kolonihavestil Det tidligere asylcenter på Marienlystvej har fået en kraftig ansigtsløftning og kan nu byde kursister velkomne. På Kursuscenter Marienlyst er der udover muligheden for at afholde kurser også plads til afvikling af teambuilding, udendørsaktiviteter samt sociale arrangementer. Tekst og foto: Praktikant Mette Manicus, HR og Kommunikation Kursuscentrer ligger på Marienlystvej sammen med de midlertidige flygtningeboliger. Selvom flygtningeboligerne og kursuscentret deler adresse er de to centre helt adskilte. Kaare Knak (billedet) er projektleder for renoveringen og udlejning af kursuscentret. En idé på skrivebordet om et kursuscenter blev til et beskæftigelsesprojekt af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Det tidligere asylcenter på Marienlystvej stod nærmest ubrugt og faldefærdigt hen, da projektet gik i gang i september Siden da har 5-6 medarbejdere, med tømrermester Kurt Christensen som supervisor, haft deres daglige gang på centret. Renoverings- og vedligeholdelsesprojektet fungerer som et tilbud om opkvalificering af ledige, hvor der er mulighed for at snuse til forskellige områder i forbindelse med driften af kursuscentret. Den daglige leder er pedel Erling Dalsgaard. Han får hjælp af en fleksjobber, som servicerer ved kurser og holder kursuscentret rent og pænt. Der er kræset for indretningen Blandt de største opgaver har været renovering af kursuslokalet, der er blevet indrettet lyst og venligt med mulighed for brug af projektor og internetforbindelse. Derudover er den største bygning blevet delt i to, hvor der i den ene ende er fire grupperum, hvor der er kræset for indretningen, så rummene fremstår i kolonihavestil med genbrugsmøbler. Her- Fakta [ mødelokaler ] Leje af kursuscenter er: En hel dag: 800 kr. Halv dag: 600 kr. Weekend: kr. udover er der to toiletter samt et køkken til rådighed for kursisterne. Den anden ende af hovedbygningen består af opholdsstue, køkken og værelser til brug som midlertidige flygtningeboliger, når der er behov for dette. Udendørsarealerne er også under fornyelse. Der er etableret et større område med bevoksning, hvor stier fører ind til en bålplads, og ved kursuslokalet er der er bygget en stor træterrasse. Fagligt socialt eller begge dele Det nye kursuscenter åbner mange muligheder. Faciliteterne på området gør det muligt at tilrettelægge en kursusdag, lige som man vil. Naturen gør det muligt at kombinere det faglige med det sociale i og med, at der er mulighed for at benytte sig af de grønne områder, bålplads, en gåtur til fjorden eller bare nyde den fantastiske udsigt. Centret kan byde op til personer velkommen. BOMI og Produktionsskolen tilbyder forplejning på stedet, hvilket kan indeholde alt fra tapas, smørrebrød til kød man selv vil grille på stedet eller man kan bestille en RENT LIV-platte fra rådhusets kantine. Der er dog også mulighed for, at man selv kan medbringe og tilberede mad på stedet. - Vi håber, at Kursuscentret vil blive flittigt brugt både af medarbejderne i Skive Kommune og andre til for eksempel private formål, siger Kaare Knak, som er teamleder i Jobstart og projektleder for kursuscenter-projektet. Beskæftigelsesprojektet kører fortsat på stedet, og der er mange tanker og ideer om fremtiden. Heriblandt at etablere et udekøkken i forbindelse med en mindre overdækket terrasse. Derudover skal blomsterkummer sættes i stand og plantes til, samtidig med overvejelser om etablering af blomsterbede og eventuelt en terapihave. Mangler du lokaler til den næste temadag, den næste fødselsdag eller familiefest så kontakt Kaare Knak, Jobstart, Kursuscentret består af et stort kursuslokale (ovenfor) og fire mindre grupperum som har hver sin farve rød, gul, grøn og her (øverst) det blå grupperum. 9

10 GNIST [ Rent liv ] RENT LIV for børn og unge Frem til den 20. september er der i skolerne og daginstitutionerne fokus på RENT LIV. Børnene kommer både til at lære mere om den egn, de kommer fra, men de får også viden, som de kan bruge hjemme i hverdagen. Tekst og foto af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. RENT LIV er dog ikke kun noget, børnene kommer til at møde i dette efterår. Planen er, at børnene i både daginstitutioner og skoler regelmæssigt gennem deres opvækst vil støde på RENT LIV. Princippet og idéerne skal videreudvikles, sådan at det hver gang er nye oplevelser og erfaringer, børnene og de unge får. For børn er det meget lærerigt at komme ud af klasselokalet og lære noget i et nyt og inspirerende miljø. Derfor er der sørget for masser af oplevelser og læring, som børnene og de unge også vil kunne tage med hjem, fortæller Kirsten Jørgensen, udviklingskonsulent ved Skoleafdelingen. F.eks. skal der læres om sund og spændende madlavning i det Omrejsende Madcirkus, og på torve-torsdage vil der på udvalgte skoler være torve med bier, lam og høns, og her vil børnene kunne smage på honning, oste og marmelade. Samtidig med alle aktiviteterne, skal skolerne og daginstitutionerne også have mere at gøre med deres lokalområder. De skal finde samarbejdspartnere, som bor i lokalområdet for at udvide deres netværk og inddrage den lokale natur. Det kan de bruge i forløb fremadrettet, men også i undervisningen, når der ikke er fokus på RENT LIV. Fakta [ RENT LIV ] RENT LIV har fire temaer, nemlig Fjorden, Maden, Energien og Livet. Ved hvert tema er der aktiviteter, som kan laves og tilpasses de forskellige aldersgrupper. Ved fjorden kan man fordybe sig i land møder vand, og komme af sted på en MiniGalathea-tur eller man kan lave naturkunst i strandkanten. Under temaet maden tager Det Omrejsende Madcirkus rundt til forskellige skoler, og derudover er der Take Away Outdoor Køkken. Med energien kan børnene fordybe sig i et energihus, og til sidst er der temaet livet, hvor der kan downloades en app om RENT LIV, som har til formål at give børn og unge et større kendskab til den egn, de bor på. 10

11 [ Rent liv] GNIST RENT LIV kogebog: På hjemmesiden for RENT LIV til børn og unge ligger der en digital kogebog. Det er den, børnene bruger, når de laver mad i Det Omrejsende Madcirkus, og samtidig er det en flot og illustrativ bog, som vil gå sikkert ind hos børnene. Den er opdelt på en nem og overskuelig måde med årstider og muligheder for at klikke sig ind på opskrifter, der indeholder forskellige planter, som kan plukkes i naturen. Det kan for eksempel være brændenælder, hyldeblomster eller kantareller. Både børn, unge, børnehaver og skoler kan sende opskrifter ind, og de vil komme til at blive en del af kogebogen. Derudover er det planen, at der for hver plante i kogebogen skal laves en oversigt over, hvor på Skiveegnen de kan findes. RENT LIV fest: Onsdag d. 28. august var der RENT LIV fest for alle børnene i skoler og daginstitutioner. O.-10. klassetrin mødtes på Strandtangen, mens dagpleje- og børnehavebørn mødtes i Skive anlæg. For de små var der underholdning med Mek Pek og Habbasutterne. Der var skrevet en sang til anledningen, som borgmester Flemming Eskildsen sang for på. Skoleeleverne på Strandtangen havde Martin Brygmann som konferencier, og han guidede dem sikkert gennem dagens opgaver, som havde rod i de fire temaer for RENT LIV, nemlig Fjorden, Maden, Energien og Livet. Ved frokosttid samledes alle børnene på Strandtangen til, det der forventes at blive godkendt til børnenes rekordbog som Danmarks største picnic. 11

12 Der er højt til loftet i Terapihaven Inspiration fra Sverige var medvirkende til, at Skive Kommune i foråret 2012 tog initiativ til at igangsætte det første forløb i en ny Terapihave. Resultaterne har været positive, og i efteråret 2013 kører det fjerde hold. Tekst: Praktikant Mette Manicus, HR og Kommunikation. Foto: Pia Vetche. Terapihaven er et nyt tilbud til borgere, som er sygemeldte/arbejdsledige, og som samtidig har psykiske udfordringer så som stress og middelsvær depression. Sarah Thorsen, socialrådgiver og psykoterapeut (Sygedagpengeafdelingen) og Pia Vetche, socialrådgiver og superviser (Huset) er kursuslederne i Terapihaven, og det er dem, der leder forløbet gennem de 12 uger, det varer. Det overordnede mål med at være i haven er, at borgerne skal blive klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Tre hold, af tre måneders varighed, er indtil nu gennemført. Mellem 10 og 15 borgere har mødtes hver tirsdag, onsdag og torsdag i den kolonihave, der ligger på Engvang i Skive, som danner rammen om Terapihaven. Haven er primitiv, der er forskellige bede, en stor græsplæne, en overdækket terrasse, en bålplads samt et drivhus. Sarah Thorsen og Pia Vetche fortæller, at der kommer borgere i Terapihaven med mange forskellige problemstillinger. Nogle har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, mens andre måske først lige er blevet sygemeldte. De to vigtigste forudsætninger for at deltage er, at man møder op, og at man er motiveret for at tage de udfordringer op, som man konfronteres med i haven, og at man er indstillet på at undersøge mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på trods af de forhindringer et sygdomsforløb forårsager. Masser af frisk luft Når borgerne er i haven, arbejdes der med mindfulness (begge ledere er mindfulness instruktører), og der tages udgangspunkt i den situation, den enkelte befinder sig i, således at der arbejdes med den enkeltes problemstillinger såvel individuelt som i grupper. Det at opholde sig ude i frisk luft, og de gode muligheder, der er for at benytte området omkring åen og fjorden til gåture, er af afgørende betydning. Der stilles ikke høje krav om, at borgerne skal passe de forskellige bede i haven, men haveaktiviteter indgår i de øvelser, der praktiseres, og der er mulighed for at få sit eget stykke jord, som man kan pleje, i det omfang man kan overskue. Praktikanter fra Jobstart hjælper med at slå græsset og holde de grønne områder. Hen imod slutningen af kurset fokuseres der på at lave målsætninger for fremtiden, og der udarbejdes handleplaner. Kursuslederne har ingen beslutningskompetencer, men gør i samarbejde med borgeren status og skriver anbefalinger til fremtidig beskæftigelse; disse videregives til borgernes sagsbehandlere på det afsluttende møde, som foregår en af de sidste uger i haven. Sarah Thorsen og Pia Vetche er begge udlånt til projektet fra deres afdelinger; de er meget engagerede i projektet og kan se, at Terapihaven giver gode resultater. De får mange positive tilbagemeldinger, men det vigtigste er, at folk faktisk kommer videre og finder realistiske mål for fremtiden. På de tre hold der har været gennemført i haven, har det været imponerende at fremmødet har været så højt. Uanset vind og vejr og andre praktiske besværligheder er ca % af folk mødt, og det er meget få dage, det har været nødvendigt at trække inden døre. - Det er fantastisk at være ude, det siger alle. Hvis du har det rigtig hårdt psykisk, så kan det være en stor lettelse at der er højt til loftet, siger Sarah Thorsen. Og i Terapihaven er der højt til loftet, der er luft, ro og plads til at forholde sig til sine tanker, og til hvordan disse relaterer sig til den virkelighed, man befinder sig i uden for Terapihaven. 12

13 [ kort nyt ] GNIST Danmarks bedste piger I Durup bor Anna og Manfred Dølby på henholdsvis 93 og 92. I maj havde de jernbryllup, og lige så glade de er for hinanden, lige så glade er de for den hjemmepleje, der kommer hjemme hos dem. Kaffebordet står klar, og rundt om i sofaer og stole sidder Anna og Manfreds hjemmehjælpere og snakker. Normalt er de her ikke alle sammen, men på mærkedage inviterer Anna og Manfred dem over til en kop formiddagskaffe og en lille snak. Anna og Manfred har efterhånden haft hjælp i ti år. De får gjort rent hver fjortende dag, hver morgen er der morgenhjælp, og to gange om dagen skal der dryppes øjne. - Vi kan ikke længere undvære hjemmeplejen, men det er da rart at have så søde piger her, at man går hen og begynder at savne dem, hvis der går for lang tid mellem deres vagter her. De er simpelthen Danmarks bedste piger, smiler han. /camu I form til at sidde stille På en solskinsrig og varm eftermiddag fejrede Kultur- og Familieforvaltningen sin 1 års fødselsdag under temaet Job og Krop. Ud over at fejre jubilæet for den nye forvaltning var formålet at sætte fokus på det sociale sammenhold på arbejdspladsen gennem motion. Dagen igennem var der masser af tips og ideer til hvordan kroppen kan tunes, så den er i stand til at sidde stille på en administrativ arbejdsplads. /mabr Elever og lærere fra Skole Idræt instruerede de forskellige hold i alternative idrætsgrene som golf-rundbold, ballonbold og stafetter. Efter de fysiske anstrengelser, en kop kaffe og rigeligt med vand, var både krop og hoved klar til et foredrag. Chris MacDonald var ikke bare underholdende, han leverede et foredrag, der var tankevækkende og sprængfyldt med motivation og engagement. Opvarmning for fuld musik. Der blev gået til den også selvom der allerede var 30 grader varmt i hallen inden instruktøren startede. Her kæmper de røde riddere mod de blå til døden, dvs. når stofbolden hænger fast på vesten 13

14 GNIST [ jubilarer ] 40 års jubilæum 25 års jubilæum Karen Marie Thorhauge, Borgerservice, 12. juni 2013 Ellen Margrete Thorgaard, Vestsalling Skole og Dagtilbud, 1. juni 2013 Anne Marie V. Nielsen, Jebjerg Ældrecenter, 25. juli 2013 Charlotte H. Andersen, Dagplejen, 1. september 2013 Else Larsen, Kultur og Fritid, 1. august 2013 Eva Balling, Skivehus Skole, 1. august 2013 Grethe Jensen, Hem Ældrecenter, 7. juni 2011 Jan M. Pedersen, BOMI, 5. september 2013 Jette B. Slettum, Toeren/Korpset, 1. juni 2013 Julie Laursen, Løn og Personale, 1. august 2013 Kristine Hyldig, Roslev/Oddense Udegruppe, 13. juni 2013 Lone M. Clemmensen, Ådalskolen, 4. maj 2013 Susanne Andersen, Dagplejen, 25. juni 2013 Søren K. Schmidt, Brårup Skole, 27. august 2011 Vibeke Anette Vilsgaard, CKU Skive-Viborg, 1. september 2013 Aase E. Mehlsen, Dagplejen, 25. juli 2013 Godt gang i Skiveløbet Den 7. og 8. september blev det 41. Skiveløb afholdt. Igen i år var der masser af deltagere, og her fra Skive Kommune var et stort hold på mere end 250 deltagere. I alt deltog mere end motionister, og som noget nyt i år var der triatlon. Det bestod af 500 meter svømning, 25 kilometer cykling og 5,3 kilometer løb. Triatlonnet havde 84 deltagere, så det er kommet meget flot fra start. Skive Kommunes egne deltagere hyggede med hinanden og familiemedlemmer i teltet, og igen i år vandt IT-afdelingen konkurrencen for Kommunens mest motionsglade afdeling/institution, med en deltagelsesprocent på 94%. De fik en pokal og en flot kurv med lækkerier til at dele i afdelingen. /camu Fotos: Thomas Køser og Anny Lavrsen Kure 14

15 [ sportsforening ] GNIST Vanddag ved Lyby Strand Sportsforeningen havde d. 18. juni planlagt en vanddag ved Lyby Strand, hvor der var mulighed for at stå på vandski, sejle med vandscooter, blive trukket efter speedbåd på en stor oppustet pude eller blot ønskede en sejltur. Vejret op til dagene viste sig bestemt ikke fra sin bedste side, og der var flere overvejelser om aflysning af arrangementet. Men heldigvis viste vejret sig fra sin allerbedste side til arrangementet. 20 grader og en helt blik-stille fjord skød oplevelserne helt i top. Ca. 20 medlemmer var mødt op, og der var heftig aktivitet i nogle timer sidst på eftermiddagen. Især Carlos og Martin gjorde indtryk med deres kunnen på vandski. Flot gået. Andre forsøgte på vandski men det blev ved forsøget. Den oppustelige pude efter speedbåden gav nogle gevaldige flyveture, når man blev smidt i fjorden. Det er altså svært at holde sig fast, når der sejles som en fuld sørøver. Mange fik sig en lang sejltur ud på fjorden og kunne nyde det gode vejr. Vandscooteren var også en af de helt store oplevelser en helt vild acceleration og masser af fart ud over fjorden. Efter et par timer på fjorden kunne vi alle slappe af på stranden med sandwich og øl/vand. En herlig dag som helt sikkert fortjener en gentagelse. SPORTSFORENINGENS KALENDER Aktivitetskalender 25. september 2013: Gokart og human football 28. oktober 2013: Bowling 22. november 2013: Håndboldtur Ligaen herrer Skive fh Mors Thy Håndbold Fodboldgolf Fodboldgolf er efterhånden blevet en tradition i sportsforeningen, og som sædvanligt gik turen til Ejsing Fodboldgolf. Siden sidst vi var på banen, var der etableret yderligere 18 huller, så der var rig mulighed for at boltre sig på banerne. Men men men et kraftigt blæsevejr gjorde betingelserne næste umulige. Bolden rullede selv af sted i stormen, og den var bestemt ikke nem at styre. Efter en lille times tid på banen havde alle fået nok af den kraftige vind, og vi vendte tilbage til klubhuset. Her afsluttede vi dagen med en god gang grillmad. Vi vender stærkt tilbage på et senere tidspunkt. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. På Facebook finder du billeder fra tidligere arrangementer, invitation til nye arrangementer og foreningens vedtægter. Foreningens hjemmeside er lukket. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 15

16 GNIST [ kunstforeningen ] September-oktober udstiller: Jonna Stenvad Jonna Stenvad er en kunstner, som bevæger sig på den muntre side af skalaen, når det drejer sig om at udtrykke sig kreativt. Hun udviser en dejlig fantasi og sans for farvesammensætning. Hun arbejder meget med farverne og formerne og kommer rigtig godt ned i lagene og i dybden med maleriet. Jonna Stenvad er vild med former, og det kommer ikke som nogen overraskelse, når man ser på hendes billeder. Om det er krukker, portrætter eller frodige damer, så bugner det med former de gode runde af slagsen. (Citat fra Udstiller: Erik Mogensen Udstillingen af Erik Mogensen har været en meget succesfuld udstilling, og det samme var ferniseringen. Kunstforeningen bestyrelse overvejer at gentage succesen med fernisering ved andre kommende udstillinger. Julekalender Igen i år har vi en julekalender i hele december måned med værker af Anette Walter Fassing, som også var leverandør til sidste års julekalender. Generalforsamling Husk generalforsamlingen den første tirsdag i december måned og tænk over, om du evt. kunne tænke dig at træde ind i bestyrelsen i det nye år. 16

17 [ personaleforening ] GNIST PERSONALEFORENINgENS KALENDER Oktober: Smag forskellige Malaga-vine i kantinen på Den Blå Diamant. Se datoen på November: Salg af billetter til Hjerl Hede. Flere oplysninger senere på Januar 2014 Skitur til Zell Am See Marts 2014 Generalforsamling Husk at tjekke hjemmesiden på Ønsker du at blive medlem så gå på under Medlemskab. Husk du er først medlem, Her KAN når Du beløbet Se personaleforeningens til kontingent blevet trukket på din lønseddel. KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Husk at tjekke hjemmesiden PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Her kan du se personaleforeningens kommende arrangementer og få flere oplysninger herom. post NAvN TelefON ArBejDSplADS Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Personaleforeningens Tove Høgedal bestyrelses /2014 Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige poster Susanne NavnM. Dybdal Telefon 3695 Vikarkorpset Arbejdsplads Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Formand Leif Hanne Berg Mark Rådhusbetjent Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Ønsker du at blive medlem Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter så gå på under Medlemskab. Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Husk du er først medlem, når beløbet til kontingent er blevet trukket på din lønseddel. Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 17

18 GNIST [ personaleforening ] ØLSMAGNING på MIDTSKIWS Personaleforeningen havde inviteret John Smith fra Staarup Haandbryg til en aften med ølsmagning på Midtskiws. Der var 50 tilmeldte og 36 var mødt op. Aftenen startede med en underholdende beskrivelse af Johns baggrund for at blive ølbrygger, og uden at afsløre opskrifterne, gav han en detaljeret beskrivelse af processen. Vi fik smagt på En Jenle, Høtyv, Landsvale, Humlebier og Bukkebruse. Et par øl var ledsaget af små smagsprøver på spegepølse fra Højslev Slagter og Johns hjemmelavede maltknækbrød. Der var mulighed for at give karakter til øllene, så man kunne huske hvilke øl, man bedst synes om og evt. købe med rabat efter Johns foredrag. Foreningen var vært ved sandwich, og mange benyttede lejligheden til at hyggesnakke med kollegaerne. 18

19 [ personaleforening ] GNIST Personaleforeningens skitur 2014 Hotel Pinzgauerhof Zell am See + Incl. ½ pension Tag din ægtefælle eller kollega med på en smuttur til Østrig og nyd 2,5 dag på ski fra d til d Prisen er 2500 kr for medlemmer, 4500 kr for ikke medlemmer og inkluderer fly, transfer, overnatning i dobbeltværelse og ½ pension, samt liftkort Tilmelding foregår ved personlig henvendelse til Preben Aarup, Jobcenter senest d Det fulde beløb betales ved tilmeldingen KUN 20 pladser, først til mølle God placering i folhold til skiløb og indkøb Nyt wellnessområde Mulighed for gletcher skiløb Gode børnebakker 19

20 GNIST [ min passion ] Bagsidens Min passion Msungu i Kenya Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Lotte Junker Pedersen og hendes datter Olivia på seks år, drog til Kenya i tre måneder. Begge var frivillige i et skoleprojekt i et slumkvarter i byen Nakuru. Det blev en stor oplevelse for både mor og datter. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: Privat - Når vi gik ned af gaden, var der altid en eller anden, der råbte msungu efter os, smiler Lotte Junker Pedersen, som til daglig er dagtilbudschef i Kultur- og Familieforvaltningen. Msungu er et ord på kiswahili, som bruges om hvide fremmede. - Især Olivia tiltrak meget opmærksomhed, når vi gik i byen. På skolen fandt vi egentlig hurtig en hverdag, og selvom Olivia ikke taler hverken engelsk eller kiswahili, så fandt hun og skolebørnene meget hurtigt måder at kommunikere på, fortæller Lotte. Olivia og Lotte fik muligheden, for at tage af sted som frivillige, ved at bruge tre måneders udskudt barselsorlov og en lille arv efter Lottes far. Frivillig i Østafrika - For mange år siden var jeg seks måneder i Tanzania på udveksling. Så da jeg undersøgte mulighederne for at tage ud som frivillig, søgte jeg et land i Østafrika. Mit ønske var, at Olivia og jeg skulle have en masse tid sammen og på en måde, hvor vi begge fik en oplevelse væk fra vores daglige hverdag. Og det fik vi opfyldt i Kenya gennem organisationen Projects Abroad, smiler Lotte, og fortsætter; - Hjemmefra havde jeg selvfølgelig gjort mig en masse tanker om opholdet, men det der overraskede mig mest var, hvordan Olivia blev modtaget, og hvor ligetil hun selv åbnede op overfor skole- Lotte Junker Pedersen børnene. Det at få sådan en oplevelse i børnehøjde er simpelthen uvurderlig. En pizza for ¼ månedsløn - Kontrasterne i Kenya er enorme. Vi boede privat hos et middelklasse ægtepar. Og hver dag tog vi en minibus til slumkvarteret, hvor skolen lå. Betalingen for at gå i skole er meget høj, men den skole vi arbejdede på, var gratis for børnene, og den var tænkt som en før-skole for 3-7 årige børn. Men flere af børnene var helt op til 10 år, fordi forældrene ikke havde råd til at betale for anden skolegang. - Af og til tog vi bussen ind til centrum af Nakuru. Her er som i en moderne storby pizzarestauranter og internet caféer på hvert gadehjørne. En pizza koster 500 shilling (30 danske kroner), mens en lærer tjener 2000 shilling om måneden. Matematik i mellemklassen Fakta [ Kenya ] Nakuru er den fjerde største by i Kenya med ca indbyggere. Byen ligger i den midt-vestlige del af landet og er måske mest kendt for nationalparken med Lake Nakuru. Projects Abroad er en organisation, der understøtter lokale udviklingsprojekter gennem frivilligt arbejde. Organisationen startede i England i 1992 og åbnede kontor i København i Projects Abroad har mere end 15 projekter i 28 udviklingslande over hele verden. Læs mere på Olivia og kammeraterne fra første klasse Frokost i skolegården, som hver dag bestod af ris og bønner. Børnene spiste i hold, fordi der ikke var tallerkner nok. 20

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel.

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel. Nedenfor ses en oversigt over de forslag, der er indkommet via FKnet kampagnen Attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte i Frederiksberg Kommune anonymt eller med angivelse af kontaktoplysninger har kunnet

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 3 / 2 o 14 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere