Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen"

Transkript

1 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005

2 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank Tlf , Fax: DIREKTØR Svend-Erik Andreasen Tlf: BESTYRELSEN: Formand: Niels-Anton Svendsen Tlf: Næstformand: Elmer S. Gade Tlf: Søren Pind Tlf: Jette Sloth Tlf: Niels Henry Andersen Tlf: Lisbeth Holmgaard Tlf: Lonnie Malmberg Tlf LOKALE AFDELINGER: KØBENHAVN OG ROSKILDE: Kristian Siversleth Tlf: FREDERIKSBORG: Lisbeth Holmgaard Tlf: VESTSJÆLLAND: Leif Møller Tlf: STORSTRØM: Arne Høegh Tlf FYN: Ingemann Jensen Tlf: VEJLE OG SØNDERJYLLAND: Niels Henry Andersen Tlf RINGKØBING OG RIBE: Elmer S. Gade Tlf: VIBORG: Erik Batram Jensen Tlf: ÅRHUS: Jette Sloth Tlf: kontor: NORDJYLLAND: Hanne Frandsen Tlf: RÅDGIVNING: Socialrådgiver Irene Skovhus Tlf: Social, økonomisk og juridisk rådgivning: Tirsdag og onsdag (telefonrådgivning) kl Torsdag (med åben rådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl HJERNESKADEFORENINGENS TELEFONRÅDGIVNING Ved henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager, samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. KOLOFON HovedCirklen Brøndby Møllevej Brøndby ISSN Tlf Fax Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg Redaktion: Lisbeth Holmgaard, Marianne Schirrmacher Annoncetegning: Plus Tryk, Postboks 441, 8660 Skanderborg, tlf hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet til. Deadline 2005: Nr. 3: 15. august 2005 Protektor for Hjerneskadeforeningen Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Næste nummer udkommer september 2005 Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens synspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Redaktion af dette blad sluttede den Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. De hyppigste årsager er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infek tionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop, samt organiske opløsningsmidler.

3 AF NIELS-ANTON SVENDSEN, LANDSFORMAND Glæde - trods alt LEDER Foto: Henning Kaag Hjerneskadeforeningens øverste myndighed Repræsentantskabet var samlet til det årlige møde på Vejlefjord den april. Vejlefjord er jo et velkendt sted for mange af vores medlemmer og ligger utrolig smukt placeret ned mod Vejle Fjord og er en god ramme for det årlige Repræsentantskabsmøde. Det blev et par gode, aktive og debatterende dage, hvor især den kommende kommunalreform naturligvis kom til at spille en fremtrædende rolle. Der blev rejst flere spørgsmål end der kunne gives svar på. Men efter en god debat og gruppedrøftelser har Hovedbestyrelsen fået god inspiration til at gå i gang med at udarbejde forslag til ny struktur for Hjerneskadeforeningen. Igen i år oplevede vi, at der var flere kandidater til Hovedbestyrelsen, end der var pladser. Jeg har sagt det før, det er meget glædeligt, at så mange stiller sig til rådighed. Det mener jeg er et meget sundt tegn! Desværre betyder det jo også at nogle, der gerne ville, ikke bliver valgt. Sådan er demokratiet, men der skal lyde en stor tak fra mig til alle der stillede sig til rådighed for arbejdet i Hovedbestyrelsen og det bliver der meget af, med de store udfordringer vi står over for. De store ændringer vi vil opleve, når amterne nedlægges, dannelse af større kommuner og hele den ny ansvars- og opgavefordeling vil få meget stor indflydelse på vores arbejde fremover og sidst men ikke mindst for de borgere, der får brug for hjælp fra det offentlige. Som jeg skrev i sidste nummer, har Hjerneskadeforeningen forsøgt på snart alle mulige måder at give udtryk for vores store og velbegrundede bekymring for fremtiden, ikke mindst hvad angår forslaget om at samle specialrådgivning, udredning og vidensfunktion i det såkaldte VISO. Den 21. april havde HjerneSagen og Hjerneskadeforeningen fælles foretræde for Folketingets Socialudvalg. På vores hjemmeside kan du læse de papirer, vi gav udvalget. Det resulterede i, at Socialudvalget bad Socialministeren om svar på vores spørgsmål. Ministerens svar kan du også læse på hjemmesiden, men det var bestemt ikke opløftende! Men vi fortsætter kampen indtil sidste blodsdråbe! I DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) er man også i fuld gang med at forberede de store ændringer. DSI s amtskredse skal nedlægges og erstattes af DSI-kredse i samtlige landets nye kommuner, der alle skal have et handicapråd. Hjerneskadeforeningen bør arbejde på at blive repræsenteret i så mange kommuner som muligt, og det er ikke for tidligt at begynde at tænke på, hvem af vores medlemmer, der kunne have lyst og interesse for at gå ind i det lokale DSI-arbejde. På nær et godt Repræsentantskabsmøde kan jeg se, at der ikke er meget opløftende i denne leder, men jeg vil ikke efterlade dig i dårligt humør! Derfor skal jeg til slut nævne nogle få af alle de ting, vi skal glæde os over: Vores EU-projekt kører godt og har fået navn. Det hedder Hoved-huset Repræsentantskabsmødet besluttede at ændre foreningens vedtægter, så vi nu kan optage foreninger som medlem. Det får i første omgang betydning for Hovedtropperne, der nu bliver en selvstændig forening, men som fortsat vil være med i Hjerneskadeforeningen via et foreningsmedlemsskab. Den 5. juni rejser 10 af vores medlemmer til Bretagne i Frankrig og deltager sammen med 90 andre fra 10 forskellige lande i det årlige BIF arrangement. Til august står Brain Storm igen til søs, og starter med at sejle matchrace mod et team fra Velux. Lad os krydse fingre for at vores hold går af med sejren!! Sidst og allermest skal vi glæde os over den forestående sommer, så jeg vil ønske jer alle en rigtig god, varm og solbeskinnet sommer sammen med familie og venner!! INDHOLD BAGSIDEN HER FINDER DU FORENINGEN OG LEDEREN HOVEDHUSET HJERNESKADE OG MEDITATION - KAN MAN DET? AKTIVITETSLANDSTRÆF DET SOCIALE HJØRNE KURSUS HOVEDTROPPERNE NYT INFORMATØR-KURSUS BAN VEJEN HJERNESKADEFORENINGEN OG TEAM VELUX I BRAINSTORM PÅ ØRESUND HER ER VI ALLE LIGE NYT FRA AMTSKREDSENE OPFORDRING 3

4 HovedHuset: De grundlæggende principper i HovedHuset er: - At alle kan noget - At alle er noget - At der er brug for alle - At det nytter noget Af projektleder Ulla Hasling Kombineret arbejds- og værested for hjerneskaderamte Fotos: Henning Kaag Det nye klubhus for hjerneskaderamte i København, Roskilde og Frederiksborg Amter bliver etableret i løbet af sommeren Når dette nummer af Hovedcirklen er på gaden, er HovedHuset måske allerede en realitet. Ved redaktionens slutning blev der arbejdet på højtryk for at finde lokaler, der opfylder kravene til både beliggenhed, pris og faciliteter. Som nævnt i sidste nummer af Hovedcirklen, har Hjerneskadeforeningen fået tilsagn om støtte fra Den Europæiske Socialfond til etablering af et klubhus, baseret på Fountainhouse-modellen for hjerneskaderamte i Storkøbenhavn. Huset bliver en klub og en arbejdsplads, hvor medlemmer og medarbejdere i fællesskab løser de opgaver, der er forbundet med den daglige drift. Grundsynspunktet er, at alle er i besiddelse af ressourcer, som kan bruges både af Teksten fortsættes side 6 4

5 Siden marts måned har HovedHusets arbejdsgruppe holdt jævnlige møder. Gruppen har fungeret som tænketank og deltaget aktivt i det forberedende arbejde. Her har kreativiteten fået frit løb, og diverse arbejdsopgaver er blevet fordelt indbyrdes. Ida-Kristine Appelquist, Formand Hovedtropperne: Vi har brug for DIG i HovedHuset. Hvis du bor i Københavns, Roskilde eller Frederiksborg Amt og kunne tænke dig at blive medlem af HovedHuset, så udfyld kuponen på side 7 og send den til Hjerneskadeforeningens kontor. Så kan vi nemt få fat på dig, når huset er etableret. Vi vil også gerne have dig med i den forberedende arbejdsgruppe. Hvis du vil bidrage til arbejdet i arbejdsgruppen, så sæt et kryds i feltet på kuponen. 5

6 Lone Høgenhaug, Hårlev: I vores gruppe har vi bl.a. arbejdet med at finde et navn til det nye klubhus. Valget faldt på HovedHuset, som vi mener har en rigtig god symbolværdi. Hvert medlem af arbejdsgruppen fik tildelt et geografisk område i jagten efter lokaler. Man har kontaktet ejendomsmæglere, studeret lokalaviser og tænkt kreative tanker i forhold til mulige placeringer. (Ved redaktions slutning var de endelige lokaler ikke fundet endnu). Henning Kaag, Skodsborg: hensyn til fællesskabet og én selv. De stærke sider styrkes og bidrager til at få det enkelte medlem til gradvist at flytte fra det mere beskyttede miljø til en erhvervsvirksomhed. Andre medlemmer vil fortsætte med at varetage faste arbejdsopgaver i huset, idet der hele tiden fokuseres på dét, man kan, frem for dét, man ikke kan. Herudover kommer huset til at fungere som en social klub, hvor medlemmerne kan nyde hinandens selskab og dyrke fælles interesser sammen. Der blev allerede på et tidligt tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe - en fortrop af kommende brugere som siden foråret har deltaget aktivt i det forberedende arbejde til HovedHuset. Bl.a. har man arbejdet med informationsarbejde, navngivning af huset, fundraising, lokalesøgning og talrige andre opgaver. Hvis du vil være med til at påvirke aktiviteterne i HovedHuset helt fra begyndelsen, så meld dig som bruger af huset ved at indsende kuponen på side 7 til kontoret i Brøndby eller ved at sende en mail. Du er også velkommen til at ringe til et af de følgende medlemmer af arbejdsgruppen, hvis du har spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig. Kontakt: Projektleder Ulla Hasling, Hjerneskadeforeningen Tlf , mobil , Frederik Mellentin, tlf eller mobil Ida-Kristine Appelquist, mobil Jeg glæder mig til, at huset er etableret. Jeg har tilmeldt mig som deltager i HovedHuset, og det synes jeg også, at du skulle gøre, hvis du ikke er en af de mange, der allerede har gjort det. Lars Klarskov, Værløse: I arbejdsgruppen er vi i fuld gang med at lede efter egnede lokaler til Hoved- Huset. Så snart vi har fået overdraget nøglerne, kan vi gå i gang med at male og indrette lokalerne. 6

7 Henrik Christensen, København S: Saml frimærker!!! Saml frimærker, støt Afrika eller få et frivilligt arbejde i Dansk Flygtningehjælp bare gør det seriøst! Vi har fået midler til at realisere nogle af disse drømme. Konkret er det midler fra EU, der muliggør, at vi lejer os et sted/hus (HovedHuset), som skal fungere som central for vore bestræbelser på at leve godt sammen og hver især. Huset skal så have nogle få lønnede medarbejdere, der bl.a. skal hjælpe os med at realisere nogle af de drømme, der er nævnt i indledningen. Men samtidig er det os selv, der skal lave hovedparten af det praktiske arbejde med rengøring og i øvrigt med at få huset til at fungere. I fællesskab kan vi (næsten) alt, og i HovedHuset kan vi udnytte hinandens stærke sider. Det vil nok ende med, at nogle af os hjerneskadede kan få en fastere tilknytning (i form af beskyttede stillinger o.l.) til arbejdsmarkedet med de mange muligheder, det indebærer. Som konsekvens af, at jeg er blevet skadet, er min selvtillid lille, men den er bl.a. afhængig af, om jeg har noget fornuftigt at lave. Derfor vil jeg bruge den hjælp, HovedHuset kan give, til at få etableret nogle rammer omkring ulandshjælp til hjerneskadede i den tredje verden. Du kan også gøre noget - f.eks. ved at skrive dig op som mulig bruger af huset eller ved at gå ind i forberedelsesgruppen. HovedHuset Klubhus i Storkøbenhavn Interesseskema Ja, jeg er interesseret i at blive medlem af HovedHuset. Jeg forpligter mig ikke til noget ved min underskrift, men tilkendegiver alene min interesse: Navn: Adresse: Telefon: Fødselsår: Jeg er (sæt kryds): I arbejde Førtidspensionist Ledig kontanthjælpsmodtager Ledig dagpengemodtager Sygedagpengemodtager På revalideringsydelse Andet Jeg vil gerne allerede nu indgå i Hovedhusets forberedende arbejdsgruppe, og på den måde være med til at sætte mit præg på Hovedhuset og dets aktiviteter. Dato: Bemærkninger: Underskrift: Indsendes til Hjerneskadeforeningen, Brøndby Møllevej 8, 2605 Brøndby 7

8 Af amtskredsformand Niels Henry Andersen, Vejle- og Sønderjyllands amter Hjerneskade og meditation - kan man det?? Hvor skulle man vide det fra, for der er kun meget lidt viden om dette. Derfor var det vel nærmest grænseoverskridende da vores medlemsmøde i efteråret turde tage emnet op og prøve af. Forud for denne oplevelse var der gået noget forberedelse. Vi havde i amtskredsen fået en aftale med Ingrid Ann Watson, om at det ville vi prøve. Ingrid Ann lavede et oplæg til et forløb til vores medlemsmøde i tæt samarbejde med bestyrelsen. Vi ville jo ikke bare ville springe ud dette, og dermed risikere at det blev en dårlig oplevelse, vi ville gerne sammen med Ingrid Ann få et forløb, så det blev en god oplevelse, der kunne få vores medlemmer til at bruge denne teknik i fremtiden. Bestyrelsen var dog også enige i, at det kunne være frugtbart at prøve grænsen af, og se om det ville have en positiv virkning på de hjerneskadede. Alle var jo både overbevist og vidende om at rigtigt mange mennesker gør brug af denne form for koble af hver dag, bare de ikke har en hjerneskade. Vi blev enige med Ingrid Ann om programmet, så det var lidt med bævrende hjerter vi kom til medlemsmødet. Jeg vil bruge forfærdelig mange linier på at beskrive mødeforløbet, der er et rigtigt godt referat på hjemmesiden, men det blev en ubetinget succes. Flere af vores medlemmer havde haft en meget meget god oplevelse, og var meget interesseret i at få det gentaget, fordi de følte at de slappede af både fysisk og mentalt. Det udviklede sig derhen at amtskredsen søgte midler ved landskontoret til at kunne starte en samværsgruppe, som ville arbejde med meditation. Det lykkedes at få lidt midler, det lykkedes at få 8 hjerneskadede medlemmer på listen, og i samarbejde med AOF i vejle fik vi også bragt de fysiske rammer i orden, så gruppen kan mødes under ordnede forhold. Det har været, det er fortsat en meget stor oplevelse for deltagerne at få denne meditation, det er en ny verden de har mødt, en verden som de selv skaber, en verden hvor de ikke er hjerneskadet, men det absolutte center. Det betyder at de alle er afstressede og i balance når der er gået et par gode timer, men dejlig musik, gode historier og socialt samvær, så er de klar til at møde den grumme virkelige verden, men nu med fornyet energi. Vi kan fra Amtskredsen kun anbefale at man prøver at arbejde med meditation rundt omkring, men gør det nu forsigtigt, gør det med professionelle rådgivere der ved hvad de har med at gøre, det er meget vigtigt, fordi kun på den måde sikres en god oplevelse. Så drømmer vi videre her i Vejle, om en verden hvor alt er grønt, det er det jo, om en verden hvor vi selv er center, sådan er det vel, om en verden hvor alle hjerneskadede ikke er begrænset i handling og udfoldelse, det er en virkelig drøm. 8

9 Aktivitetslandstræf for Hjerneskadeforeningens medlemmer Foreningen tilbyder igen aktivitetslandstræf, et kursus for børn, unge og voksne. Hvor: Atletion, Århus Hvornår: Fredag d. 9. september kl til søndag d. 11. september 2005 kl Pris: kr. 900 pr. deltager. Prisen dækker ophold, foredrag/oplæg om det nye liv, aktiviteter, besøg på Kunstmuseet Aros, entre og transport under opholdet ekskl. drikkevarer. MAX 60 personer kan deltage. Krav: Familien skal være selvhjulpne. Dette kursus er fyldt med aktiviteter, inspirationer, oplevelser og samværd. Vi vil bo i dobbeltværelser på Atletion, som ligger i den smukke Marselisborg skov. Herfra vil vi blive kørt ud til de forskellige aktiviteter, som man skal melde sig til på forhånd. Af aktiviteter kan nævnes: petanque kreativitet billedkunst visitkort/brevpapir på EDB varmtvandsmotion sejlads naturoplevelser i skoven aktiviteter i gymnastiksalen sekvenstræning - stavgang bueskydning kørestolsløb fotografering med digitalkamera og dogmefilm optaget på digital videokamera fordelt på fredag og lørdag. Der vil være instruktør til alle aktiviteterne. Fredag aften vil psykolog Annemarie Ostenfeldt holde et oplæg om den hjerneskaderamte families nye liv. Lørdag eftermiddag tager vi på Aros kunstmuseum med rundvisning af guider og om aftenen underholdning og samvær. Søndag sammenfatning og evaluering af aktiviteter og resultater samt en naturoplevelse inden frokost. Hjemrejse efter frokost. For at kunne deltage i dette arrangement, kræves der medlemskab af Hjerneskadeforeningen. Er der flere tilmeldte, end der er plads til, vil det være efter først til mølle princippet, og det vil være indbetaling af kursusbeløbet der gælder. HUSK: Tilmeldingen er bindende. Tilmeldingsblanket kan hentes på Hjerneskadeforeningens hjemmeside: eller ved henvendelse til kursusleder Jette Sloth mandag og torsdag mellem kl på Sidste frist for tilmelding og betaling er mandag d. 1. august 2005 med posten. Hvis man har brug for yderligere oplysninger, er man velkommen til at kontakte Jette mandag og torsdag mellem kl på Nærmere oplysninger vil blive tilsendt kursusdeltagerne i uge 33 ( ) 9

10 Det sociale hjørne v/socialrådgiver Irene Skovhus, Nyheder fra det sociale område Kære medlemmer I dette nummer af Hovedcirklen vil jeg introducere jer for nyere lovgivning indenfor det sociale område. Desuden vil jeg præsentere jer for tre nye pjecer udgivet af socialministeriet. Hvis I har uddybende eller afklarende spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte mig i min telefontid på Mine telefontider er som følgende: Tirsdag og onsdag (telefonrådgivning) kl Torsdag (med åben rådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl Valgfrihed for ledsagerordning Fra den 1. januar 2005 er det blevet muligt for alle med en ledsagerordning selv at vælge, hvem der skal være deres ledsager. Kommunen skal godkende og ansætte den pågældende, som normalt ikke må være en person med meget nær tilknytning til den, der skal ledsages. Ledsageren skal på lige fod med andre ledsagere have en introduktion til arbejdet. Derudover kan alle over 18 år med en ledsagerordning tilbydes et kontant tilskud, hvis de selv vil tilrettelægge hjælpen og selv vil aflønne deres ledsager. Denne nye ordning er et led i bestræbelserne for at give borgerne valgfrihed. Fordele ved selv at vælge ledsager kan være, at man kan få en bedre mulighed for, at få en ledsager som man f.eks. deler interesser med. En anden fordel kan være, at man kan få bedre muligheder for at få hjælp på tidspunkter, hvor kommunen måske tidligere har haft svært ved at stille en ledsager til rådighed. Husk det er frivilligt, om man vil benytte sig af dette tilbud. Nye tilskudsregler for medicin Folketinget har vedtaget, at der fra d. 1. april 2005 gælder nye regler om tilskud til medicin. De nye regler indebærer, at medicintilskuddets størrelse beregnes ud fra prisen på den billigste medicin blandt flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer. Det betyder således, at man fortsat kan få dækket sine medicinudgifter med op til 85 % efter reglerne om helbredstillæg, hvis man vælger det billigste lægemiddel. Hvis man vælger at købe en dyrere medicin på apoteket, skal man selv dække prisforskellen. Hvis du ønsker mere uddybende information, kan du altid spørge personalet på apotekerne. Du kan også læse mere om ændringerne i en ny folder fra lægemiddelstyrelsen: medicintilskudfolder/medicinfolder.pdf Nye regler om støtte til køb af bil I januar 2005 trådte der nye regler om støtte til køb af bil i kraft. En af de vigtigste forbedringer er, at man nu kan få betalt udgifter til reparation af bilens særlige indretning. Det gælder også udskiftning og montering af disse hjælpemidler. Dette gælder dog kun særlig nødvendig indretning som er bevilliget og installeret særskilt efter bilbekendtgørelsens bestemmelse om særlig indretning. Særlig indretning som bilen er født med er ikke omfattet. Vær opmærksom på, at man stadig selv skal vedligeholde bilens særlige indretning og betale for reparation og service af selve bilen. Det er nu også, som noget helt nyt, muligt at vælge at købe en brugt handicapbil. Den brugte handicapbil må dog maksimalt være to år gammel. Det kan være en fordel i de situationer, hvor den brugte bil allerede er indrettet, så den kan anvendes fra indkøbstidspunktet. Hvorvidt man vælger en brugt eller ny bil, står én frit for. Mens man i den tidligere lovgivning temmelig ensidigt fokuserede på bilansøgerens såkaldte gangdistance, skal der nu gives støtte til køb af bil på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes. Det er således indbygget i de nye regler, at der skal ske en samlet vurdering af funktionsevnen. Det betyder, at man ud over diagnose, gangdistance og transportbehov også skal tage hensyn til eksempelvis selvhjulpenhed, familiearbejds- og fritidsforhold, boligforhold og alder. Som udgangspunkt er det en klar forbedring i forhold til de hidtil gældende regler. En forbedring er, at det af vejledningen fremgår, at der skal ske en helhedsvurdering af, hvilken bil der er den billigst egnede for ansøgeren. I denne vurdering er det nævnt, at fx adgangsforhold til boligen, carportens størrelse og bilens holdbarhed bør tages i betragtning. Læs mere om de nye regler i bekendtgørelse og vejledning om støtte til køb af bil efter servicelovens 99 på www. social.dk. Klik videre på Lovgivning - regler og afgørelser - alle gældende 10

11 - serviceydelser- social service - BEK 122- tekstudgave - BEK 1308 af 14/12/2004. Pjecer til borgerne om deres rettigheder - Hvis du vil klage og Sådan forløber din sag Socialministeriet har udarbejdet to pjecer henvendt direkte til borgerne, som fortæller om klagemuligheder og sagsbehandlingstid på det sociale område. Pjecerne kan rekvireres gratis hos socialministeriets lovekspedition på tlf , bestilles via eller downloades via socialministeriets hjemmeside: Nedenfor en kort introduktion til begge pjecerne. Hvis du vil klage Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet Alle, der har modtaget en afgørelse fra kommunen eller amtet, har ret til at klage. Det er dig selv eller din værge, der kan klage i din sag. Hvis du vil have en anden til at klage for dig, skal du give vedkommende en skriftlig fuldmagt. Når du klager, går det ikke ud over behandlingen af din sag. Kommunen skal respektere, at du bruger din ret til at klage. I pjecen Hvis du vil klage kan du læse om de almindelige klageregler for sager på det sociale område. Reglerne gælder også for sager om aktivering, kontanthjælp og sygedagpenge. Sådan forløber din sag Om de regler der gælder, når kommunen eller amtet behandler sociale sager Der er regler for, hvordan kommunen eller amtet skal behandle din sag. I pjecen Sådan forløber din sag kan du læse om, hvad der sker, når din sag behandles. Og du kan læse om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen. Pjecen beskriver således de almindelige regler for sager på det sociale område. Reglerne gælder også for sager om aktivering, kontanthjælp og sygedagpenge. For nogle sager gælder der særlige regler. På sidste side i pjecen kan du se, hvor du kan finde mere information. Hvad kan man få hjælp til, ved at ringe til Hjerneskadeforeningens socialrådgiver? Socialrådgiveren giver råd og vejledning i den sociale lovgivning og de tilstødende love: Serviceloven (f.eks. hjemmehjælp, boligændring, invalidebil, ledsager osv.) Aktivloven (f.eks. revalidering, job med løntilskud, fleksjob, kontanthjælp osv.) Pensionsloven Sygedagpengeloven A-kasse lovgivningen Rådgivning og vejledning betyder at man kan få hjælp til: At finde ud af lovgivningens regler; Hvad er jeg berettiget til? Hvem kan/skal hjælpe mig? Hvor kan jeg henvende mig, når jeg har brug for hjælp? Osv. Vejledning om procedurer for ansøgning, sagsbehandling og klage Pjece til forældre til et barn med handicap guide til hjælp og støtte Der melder sig mange spørgsmål, når man har et barn med handicap. Socialministeriet udgiver nu en pjece, som skaber overblik over mulighederne for hjælp. Pjecen gennemgår de vigtigste tilbud om hjælp og støtte fra den offentlige sektor, dvs. fra social-, sundheds-, kultur- og undervisningsområderne. I Pjecen kan man slå op på barnets alderstrin eller på de støttetilbud og informationer, der måtte være relevante nu og her. Pjecen kan rekvireres hos Komitéen for Sundhedsoplysning på tlf eller via Guiden kan også frit downloades fra Den sociale portal: ved det offentlige (kommune, amt mm.). Vejledning om forberedelse af møder med sagsbehandler og andre fagpersoner. Hvis I har spørgsmål, som har principiel betydning for landsforeningens medlemmer kan socialrådgiveren i særlige tilfælde påtage sig egentlig sagsbehandling og ved fuldmagt indgå på borgerens vegne i forhandlinger med myndighederne. At henvise til andre instanser, der er relevante i en given problemstilling. Og meget andet. 11

12 Kursus Hvordan kommer vi videre på trods af en hjerneskade? Igen i år er det lykkedes Hjerneskadeforeningen at finde midler til at afholde et kursus for mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Denne gang bliver kurset tilbudt til medlemmer af foreningen i hele landet. Kurset bliver afholdt på Hotel Ryttergården Rønne Bornholm. Kurset løber fra den 30. september til søndag den 2. oktober Vi glæder os til igen at møde Lars Siert der om lørdagen kommer og fortæller om Hvordan man som skadet og som familie kommer videre på trods af en hjerneskade. Søndag efter morgenmaden pakker vi bussen med vor bagage og så skal vi på en kort sightseeing på Bornholm inden turen går til Sjælland via Ystad. Der bliver fælles bustransport fra Hillerød (Ny Carlsbergvej) og fra København v/ hovedbanegården fredag den 30. september 2005 om eftermiddagen (endelig tidspunkt vil deltagerne få oplyst ved fremsendelse af program for kurset). Vi regner med at være i København søndag den 2. oktober ved tiden og i Hillerød ved tiden. Der er plads til 40 deltagere. Såfremt man benytter kørestol, da oplys det venligst. Deltagerprisen er kr. 500 pr person som dækker transport fra Hillerød/København tur retur samt fuld forplejning fra fredag aften til søndag morgen. Tilmelding (efter først til mølleprincippet) dog senest den 15. juli til Frede Schulz på Tlf eller Program samt deltagerliste vil blive tilsendt ultimo juli. 13

13 AF IDA-KRISTINE APPELQUIST LANDSFORMAND HOVEDTROPPERNE Så er det endelig forår og sommer... HER FINDER DU HOVEDTROPPERNE HOVEDTROPPERNE LANDSBESTYRELSE: Landsformand Ida-Kristine Appelquist Tlf Så er det endelig forår med dejlig dansk forårsvejr; lidt regn, lidt sol og lidt blæst. Det danske vejr er aldrig kedeligt! Lidt ligesom den tid Hovedtropperne nu går i møde. Når I sidder med dette blad i hånden, er Hovedtropperne blevet dannet som en selvstændig forening Hvad betyder det så? I første omgang betyder det ikke det helt store. Hovedtropperne vil stadig have en tæt tilknytning til Hjerneskadeforeningen. En tilknytning som er helt nødvendig, og som der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved. På længere sigt betyder det, at vi skal finde en egen identitet, det der gør Hovedtropperne til noget særligt, vi skal finde vores egne symboler og kendemærker. Vi skal i højere grad ud at gøre en forskel. Det betyder også, at vi har brug for jeres hjælp. Når Hovedtropperne er en selvstændig forening, bliver det afgørende, at vi ved, hvor mange medlemmer vi har. Derfor vil jeg bede jer indtrængende om at sende jeres fødselsdata til Marianne på Hjerneskadeforeningens kontor. Det er meget vigtigt at vi får disse oplysninger, så vi i fremtiden ved hvem af jer, der er Hovedtropper, og hvem der ikke er. Fra landsbestyrelsens side er vi i fuld sving med at planlægge kurser til jer medlemmer. Det bliver nogle spændende og meget forskellige kurser, vi kan tilbyde i år, så hold øje med postkassen det bliver ikke kedeligt! skal placeres i Københavnsområdet. Det hedder Hovedhuset og kommer forhåbentlig til at indeholde en væld af aktiviteter, som I selv kan være med til at præge i stor udstrækning. Målet med huset er jo at få så mange så muligt ud på arbejdsmarkedet igen, og vi er godt i gang med at finde egnede lokaler. De samvirkende invalideorganisationers ungdom er også begyndt at røre på sig. Her har man haft møde i de 4 forskellige nyoprettede udvalg. Der er et arbejdsmarkedspolitisk udvalg, et socialudvalg, et uddannelsespolitisk udvalg og et tilgængelighedsudvalg. Hvis du har interesse og vil deltage i et af disse udvalg, eller bare nysgerrig efter at få mere at vide, så tøv ikke med at tage kontakt til mig, så skal jeg sørge for kontakten. Næstformand Jennifer Nielsen Tlf , Mobil: BESTYRELSESMEDLEMMER: Ann Frydendal Dorthe Christensen Jane Højgaard Vistesen UNGDOMSAFDELINGER: KØBENHAVN/ROSKILDE/ FREDERIKSBORG: Lars Klarskov Jensen Tlf VESTSJÆLLAND: Ida-Kristine Appelquist Tlf STORSTRØM: Helle Jensen Tlf VIBORG: Jane Højgaard Vistesen, Tlf ÅRHUS: Anne Mette Madsen Eskedal Tlf , Mobil NORDJYLLAND: Anne Juhl Andersen tlf HJØRRING: Lone Jensen mobil FYN: Dorthe Christensen mobil Så har vi nu fundet et navn til vores nye aktivitetshus, som I første omgang 15

14 Af: Ida-Kristine Appelquist Nyt Informatør-kursus Vil du styrke din koncentrationsevne, dit selvværd og dine evner til at kommunikere? Vil du gøre en indsats for, at Hovedtropperne bliver kendt af både skadede og ikke-skadede? Så er Hovedtroppernes Informatør-kursus det helt rigtige for dig! Informatør-kurset henvender sig til alle Hovedtropper, der vil lære at stille sig op foran en forsamling og fortælle om at være hjerneskadet, og hvad Hovedtropperne har at tilbyde mennesker, der har været ude for en hjerneskade. Gennem forskellige oplæg og workshops, hvor du skal prøve at holde foredrag for de øvrige kursusdeltagere og foran et video-kamera, bliver du trænet i at komme ud med dit budskab, at bevare overblikket, og at kunne klare uforudsete spørgsmål, når du kommer ud og skal holde foredrag. Dine nye kundskaber vil også være til nytte i mange situationer i dit privatliv. Du vil nemlig kunne bruge teknikkerne hvis du f.eks. skal holde tale til en fest, du er til jobsamtale eller i andre situationer, hvor du er i rampelyset. Du vil føle større selvsikkerhed i disse situationer, og dit selvværd vil stige. Som informatør vil du blive forsynet med præsentationsmateriale, du kan tage udgangspunkt i, når du holder foredrag. Desuden vil landsbestyrelsen hjælpe med at finde arrangementer, hvor du kan holde foredrag. Informatør-kurset består af 2 moduler som vil blive afholdt i løbet af efteråret. Helle Laurvig Palsbirk, som vi havde glæde af på vores seneste informatørkurser, er instruktør på begge moduler. Hun er bl.a. praktiserende Coach og underviser i præsentations-teknikker. Det første modul bliver holdt på Vordingborg Vandrehjem, Præstegårdsvej 16, 4760 Vordingborg fra fredag aften d til søndag d Kun deltagere fra første modul får adgang til andet modul, som holdes i slutningen af oktober (også på Vordingborg Vandrehjem). Der er en egen betaling på 800 kr. for kurset, hvori overnatning i dobbeltværelse og fuld forplejning indgår. Forud for det første modul forfalder 400 kr. til betaling, og den resterende egen betaling forfalder forud for det andet modul. Hvis du har behov for at få en hjælper med på kurset, skal du huske at tilmelde ham/hende også. Priserne er de samme for hjælpere som for skadede. Såfremt du deltager uden hjælper forudsætter vi, at du er selvhjulpen. Der er plads til 18 deltagere på kurset. Hvis der er flere end 18 tilmeldinger, forbeholder landsbestyrelsen sig ret til at vælge, hvem der kommer med. Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ida-Kristine Appelquist, eller Søren Pind: Her kan du også få tilsendt tilmeldingsskema eller brug hjemmesiden Bindende tilmeldingsfrist: 1. juli Ban vejen... for dit fremtidige job BAN VEJEN er et dynamisk kursus, hvor du vil udvikle færdigheder, som øger dine chancer for at komme i job. Hvis du ønsker forandring i din tilværelse og er parat til at opleve, tænke og handle på nye måder, så er BAN VEJEN lige noget for dig. Du får kompetente underviseres input og coaching, og meget af undervisningen foregår via learning by doing. Idéen er at du både får professionel bistand og selv skaber dine løsninger. Der vil være opgaver i den virkelige verden, mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde med andre deltagere. Du vil også møde virksomheder og personer som har erfaring med det at søge job, når man har et handicap. Få det bedste frem i dig selv På BAN VEJEN er fokus på din personlige udvikling og din tro på, at det kan lade sig gøre. Ved at arbejde med din personlige udvikling vil du blive mere bevidst om, hvad det er der skaber muligheder for dig og lære at tackle forhindringer på en konstruktiv måde. Artiklen fortsættes på side 21 17

15 Af Lone Ellersgaard, Communications Maneger, Velux A/S Hjerneskadeforeningen og Team VELUX i Brainstorm på Øresund Der venter deltagerne en sejlsportsoplevelse i verdensklasse når Hjerneskadeforeningen og Team VELUX mødes på Øresund. Som et led i Hjerneskadeforeningens årlige sommersejlads Brainstorm møder deltagerne de internationalt anerkendte sejlere fra Team VELUX til tempofyldt sejlads og minimatchrace på en aktivitetsdag den 24. august I år er det syvende gang, at Hjerneskadeforeningen drager ud på sin årlige sommersejlads, som gennem årene har bragt deltagerne vidt omkring i de danske farvande. Brainstorm har givet en række meget positive erfaringer med sejlsporten som et værktøj til at skabe oplevelser for deltagerne samt og udvikle deres sociale netværk og kompetencer. I år er sejladsen i august udvidet med en aktivitetsdag arrangeret i samarbejde med Team VELUX, som er et af de mest vindende sejlsportshold i Danmark. Holdet har vundet DM guld hvert år i perioden og VM guld hvert år i perioden Team VELUX sejler både i Danmark og i udlandet i bådtyperne X-99 og X-37 og er blandt de allerbedste sejlhold i landet. Vi er glade for at kunne tilføre den årlige Brainstorm-sejlads et action - element, hvor man for alvor kan mærke suset. Vi glæder os til at sejle i Team VELUX X-99 både, som er en del mere strømlinede end vores egne familiebåde, siger Thomas Højland, som koordinerer Brainstorm-sejladsen for Hjerneskadeforeningen og har deltaget i sejladserne gennem en årrække. At sejle er at leve Thomas Højland mener, at sejlturen er meget værdifuld for deltagerne. På havet kan medlemmerne af Hjerneskadeforeningen få skumsprøjt i håret og føle at de lever- dette passer godt med Hjerneskadeforeningens motto Liv der reddes, skal også leves og det maritime ordsprog At sejle er at leve. Når vi sejler i flere både under Brainstorm-sejladsen, så opstår der altid en konkurrencementalitet blandt deltagerne. De vil gerne have sat alle sejl for at komme før i havn end de andre både. Det bliver en stor oplevelse at sejle hurtigt sammen med nogle af Danmarks bedste sejlere i Team VELUX, siger Thomas Højland. Brainstorm-sejladsen varer en uge og der sejles omkring fem timer om dagen. Der sejles typisk med to eller tre både og der deltager hjerneskadede og lige så mange hjælpere eller pårørende. På båden inddrages alle i det praktiske liv ombord på en moderne sejlbåd i det omfang, de har mulighed for det. Og ved at deltage i madlavning, indkøb og praktisk sømandskab opbygger hele mandskabet et fællesskab baseret på samarbejde og gensidig tillid. For os er det en fornøjelse at bidrage til at skabe mere livskvalitet for deltagerne i Brainstorm-sejladsen. Alle sejlere ved hvordan en god frisk sejltur kan rense sindet og skabe positive sociale relationer. Med kerneværdier som mere lys og frisk luft handler VELUX dybest set om livskvalitet, siger direktør Niels Henrik Findsen fra VELUX Danmark. Tag med en tur på Øresund Alle pladser på årets Brainstormsejlads er for længst revet væk, men samarbejdet med Team VELUX gør det nu muligt at give flere medlemmer af Hjerneskadeforeningen en oplevelse til søs. Foreningens medlemmer inviteres som publikum til aktivitetsdagen onsdag 24. august i Skovshoved Havn nord for København. Arrangementet starter kl. 12 med frokost i et telt på havnen. Herefter fortæller Team VELUX om livet i 18

16 sejlsportens elite, hvordan man får livet som semi-professionel sejler til at gå op med familielivet - og hvordan sejl-sæsonen hidtil er forløbet. Herefter er der mulighed for at stå til søs og følge Team VELUX og Brainstorm-deltagerne på nærmeste hold. VELUX har chartret en båd som sejler ud fra Skovshoved Havn med publikum og følger sejladserne på Øresund. Efter cirka 1½ time til søs lægges der til kaj og der afholdes en lille præmieoverrækkelses-ceremoni hvor vinderen af dagens mini-matchrace kåres. Arrangementet ventes af være afsluttet kl Hvis vejret i august arter sig, så er der lagt op til en dejlig sejloplevelse for alle deltagere. Tilmelding skal skriftligt ske til Hjerneskadeforeningens kontor: Hjerneskadeforeningen, Brøndby Møllevej 8, 2605 Brøndby og pladser fordeles efter først-til-mølle princippet. Deadline for tilmelding er 2. august I år er brainstorm-sejladsen i august udvidet med en aktivitetsdag arrangeret i samarbejde med Team VELUX, som er et af de mest vindende sejlsportshold i Danmark. Holdet har vundet DM guld hvert år i perioden og VM guld hvert år i perioden (Foto: Per Heegaard). 19

17 Uanset hvor du befinder dig i forhold til jobsøgning, så vil BAN VEJEN give dig redskaber til at du kommer videre. Skab nye netværk og få arbejdserfaring På BAN VEJEN vil du blive en effektiv netværker og få udbygget dit netværk med de rigtige arbejdspladskontakter. For mange er manglende erfaring en hindring for at komme i arbejde. Derfor er praktik en del af BAN VEJEN kurset. Ved at komme i praktik får du prøvet kræfter med dig selv og dine kompetencer. På kurset vil der også være fokus at du får viden om kompensationsordninger, så du kan fjerne forhindringer, og øge dine chancer for at komme i job. Hvem kan deltage? For at kunne deltage skal du ønske at gøre en aktiv indsats for at komme i job have færdiggjort en uddannelse og helst være under 36 år aftale med AF ellers sagsbehandler at du deltager, samt sørge for betaling af kursusafgift på kr have telefon og Internet være indstillet på et 3 måneders praktikforløb søge job, mens du er på kurset skrive en ansøgning til kursusleder Thomas Grønborg. Rekvirer et ansøgningsskema på dk og send det så vi har det inden 18. juli Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om BAN VEJEN, er du velkommen til at kontakte Thomas Grønborg på tlf.: eller på mail Projekt BAN VEJEN for dit fremtidige job gennemføres af DSI-Ungdom med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ønsker du yderligere information, kan du også kontakte projektleder Steffen Møller Fjordside på tlf.: eller på mail Camilla De Jesus er sekretær på projektet og har tlf.: og mail Du kan læse mere om BAN VEJEN på af Karen Lund Her er vi alle lige Tredje torsdag i måneden og Café Bøtten i Vejle holdt åbent unge fra Vejle og Sønderjyllands amter mødes og nye venskaber opstår! Om der mangler noget? Jae, lidt flere piger! 16. september sidste år åbnede Café Bøtten i Vejle. Café Hovedtropperne kaldte vi den i starten. Vi der satte den på skinner, Hjerneskadeforeningen og Vejle Amts Aktivprojekt. Vi syntes det var sådan et godt navn. Brugerne af caféen var ikke enige. De omdøbte den til Bøtten, for som de sagde nu vender bøtten! Caféen er åben 3. torsdag i hver måned og har til huse i fagforeningen 3F s hus, Sjællandsgade 30 i Vejle. Da vi startede, var det SID s hus. Siden har SID og Kvindeligt arbejderforbund i Danmark slået sig sammen til 3F. Så nu er det 3F s hus. Og vi er stadig velkomne til at bruge det dejlige og handicapvenlige hus. Da vi forberedte caféen sidste sommer tænkte vi, at de unge havde brug for en masse spændende oplevelser uden for huset. Vi var også et par stykker som mente, at 5 unge pr gang i gennemsnit nok ville være det realistiske. Vi tog fejl i begge dele: 1. Der kommer omkring unge hver gang 2. Indtil nu har de unge haft mest behov for bare at være sammen og hygge sig For unge ramte og deres eventuelle hjælpere er adgangen til caféen åben. Vi andre skal spørge om lov. Som en af caféens mødre fik jeg lov til at være med en aften. Bortset fra, at jeg var ved at blive tæsket synder og sammen i Backgammon og kun med nød og næppe undgik samme skæbne i Røvhul (ja, sådan er der altså et kortspil, der hedder på disse kanter) så var det en dejlig aften, som jeg vil fortælle lidt om. En aften i Café BøttenBente café-bestyrer og jeg dukker op lidt i fire med et par kasser sodavand, kasser med spil, ghettoblaster, nyindkøbt frituregryde og andet godt. Mens de ansatte i fagforeningen har travlt med at gøre sig færdige på ugens lange åbningsdag, forvandler vi deres kantine til Cafe 21

18 Bøtten. Ingen café uden kaffe. Og det er vi udgået for. Så Mette-cafébestyrer skynder sig hen i Føtex og køber nye forsyninger. Med god hjælp fra en af de ansatte i 3F får vi den store kaffemaskine til at fungere, så der er kaffe på kanderne, da de første unge dukker op lidt i halv fem. De slår sig hjemmevant ned ved et bord, tænder en smøg, finder en kop kaffe og får gang i spillekortene. Ude bagved tømmer Bente opvaskemaskinen og gør klar til at modtage pizzaerne, der er bestilt til klokken seks. 9 store familiepizzaer. Mon det er nok? En halv times tid senere er der fyldt i caféen: 19 unge, de 5 med hjælpere. Nogen har været med næsten hver gang, andre kun en enkelt. Der kommer gang i Backgammon, kort, snak, musik, sodavand og mobiltelefoner. Snakken går på kryds og tværs. En ringer og melder afbud, men pludselig dukker han alligevel op. Der var noget, der trak! --Endelig kommer pizzaerne! Og efter forbavsende kort tid er der kun de tomme kasser tilbage ( selvom der ikke var så meget efterspørgsel på den med de grønne oliven!) Undervejs kigger endnu en ung forbi. Han har ikke været med før, og skulle lige se, hvad der foregår. Efter maden trækker et par stykker sig tilbage til de grønne sofaer og ghettoblasteren ude i receptionen. Andre genoptager deres spil eller bliver siddende ved bordene og snakker videre. De er ved at kende hinanden nu. En lille gruppe går målbevidst over gården og ned ad trappen til kælderrummet med de lilla krostole, billardbordet og dartskiverne. Et par stykker griber rutineret billardkøerne, stiller keglerne op og lægger kuglerne i position. Andre, knap så rutinerede, følger trop og kaster sig ud i spillet med dødsforagt. Nogen nøjes med at følge slagets gang fra side linien! På en af væggene hænger tre dartskiver, og de nye pile kommer hurtigt i brug. Åh, shit. De dér tal er da heller ikke til at læse!. Den medbragte hjælper er ved at komme i vanskeligheder! Hvad får mon café-gæsterne til at køre langt nogen rigtig langt - til fagforeningshuset på havnen i Vejle? En af dem fortæller, at det er for at få nye venner i stedet for dem, der er flyttet. I Sønderjylland, hvor han kommer fra sker der ingenting! Flere fortæller, at de kommer i caféen, fordi Her er alle lige! Her mødes man på lige fod. Der er ingen der kigger, fordi man bevæger sig anderledes eller taler lidt anderledes. Her forstår man hinanden og behøver ikke hele tiden at skulle forklare. Som én af pigerne siger: Vennerne i det nye liv kan bedre rumme den, jeg er nu! Når man snakker med de andre i caféen kan man også få nye ideer til, hvordan man bedst tackler sine følger af hjerneskaden, Og så er det godt at møde nogen på ens egen alder, når nu de gamle venner ikke rigtig er der mere. At der er faste bestyrere i caféen er de unge glade for; så kan de bruge energien på at være sammen med de andre unge. Om der mangler noget? Ja, flere piger! Der bliver udvekslet mobiltelefonnumre og adresser. Klokken otte tager de første af sted igen. En halv time senere er der bare Bente og mig tilbage. Kassen gøres op, opvaskemaskinen tømmes igen, vi rydder op efter os, sikrer at alarmen er sat til og kører hjem efter en meget dejlig aften. Tanker i bilen hjem I bilen hjem tænker jeg på en artikel i Horsens Folkeblad, som jeg læste for nogle måneder siden. I den udtalte borgmesteren i Horsens ( der også er formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget i Kommunernes Landsforening) at han ikke mente, det kunne lade sig gøre at samle unge i tilbud som Café Bøtten. Han syntes ideen er sympatisk, men troede ikke på, det kunne lade sig gøre. Han mente ikke de unge ville køre langt efter et tilbud som Bøtten og det ville de være nødt til, fordi der ikke er så mange unge med erhvervede hjerneskader -. Han mente heller ikke, de unge nødvendigvis har noget til fælles udover deres handicap. Jeg kører og tænker på en af de unge, som talte om friheden ved bare at være sammen med ligestillede uden hele tiden at skulle forklare sig. Det blev der meget mindre sygesnak af. Jeg tænker også på de café-gæster, der gerne ville mødes med andre unge med andre slags handicap, sclerose f.eks. Men ikke med unge, der har et medfødt handicap og ikke har prøvet at leve et helt almindeligt liv først. Og så tænker jeg, at der er brug for mange forskellige spændende tilbud: Forskellige slags boliger, der er til at betale. Samværs- og sportstilbud af forskellige slags. Aktivitetshuse og almindelige caféer, hvor man kan komme ind i kørestol - og komme på toilettet. Arbejdspladser, hvor der bliver set på hvad man kan, og hvor tingene bliver tilrettelagt, så ens kunnen kan komme i spil - sådan som vi alle sammen har brug for det. Karen Lund Aktivprojektet Efterskrift Efterfølgende har Caféen været omtalt i lokalpressen og borgmesteren i Horsens har inviteret Hjerneskadeforeningen og Aktivprojektet til en snak om mulighederne for at lave caféer for sen-skadede i kommunerne. 23

19 Nyt fra amtskredsene VIBORG AMTSKREDS V/ ERIK BARTRAM JENSEN Samarbejde med Hjernesagen Vi har tidligere haft fællesarrangementer med Hjernesagen her i kredsen, og vi fortsætter nu dette med to foredrag i august og september. Foredraget i august bliver med neuropsykolog Torben Diehm Reese, der vil fortælle om psykiske følger af at få en hjerneskade. Mødet afholdes på Voksenspecialskolen i Skive. Foredraget i september bliver med pensioneret overlæge Jørn Meier, der selv er ramt af apopleksi. Emnet hedder: fra læge til patient om apopleksi. Mødet afholdes i Viborg, den 21. september, kl Festsalen VUC (voksenspecialskolen). Kontaktperson: Erik Bartram Jensen, tlf / Spil og motion Vi har indledt et samarbejde med idrætsklubben B67 i Viborg for at få mulighed for at få et sted, hvor vi kan dyrke spil og motion og samtidig kan integreres med almindelige mennesker. Her er mulighed for fodbold, volleyball, kroket og stavgang, og vi har søgt om penge til at få anlagt en Petanque bane. Vi har dannet et handicapudvalg i klubben bestående af Frank Frederiksen, Jane H. Vistesen, og Erik Bartram Jensen. Kontaktperson: Erik Bartram Jensen, tlf / Cafemøder I De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, holder vi stadig cafemøder mandage og torsdage fra kl Udover hyggesnak med en kop kaffe spiller vi også kort og skak. Vi holder sommerferie i ugerne 27, 28, 29, og 30. Kontaktperson: Jane H. Vistesen, tlf / Selvhjælpsgrupper Vi mener der er behov for flere selvhjælpsgrupper i foreningen, så derfor har vi inviteret Anne Diemer fra De Frivilliges Hus i Thisted til at inspirere til arbejdet i selvhjælpsgrupper. Det gør hun torsdag den 16. juni, kl , i De Frivilliges Hus i Viborg. Kontaktperson: Erik Bartram Jensen, tlf / Hjernelapperne Gruppen der besøger nyskadede fungerer stadig godt. Kontaktperson : Ulla Kyed, tlf / De små grå Aktivtetsudvalget De Små Grå er stadig meget aktive. Det arrangerer f.eks. Grillaften den 12.august kl. 17, ved Naturskolen ved Hald. Tilmelding til kontaktpersonen: Jette Nielsen, tlf / FREDERIKSBORG AMTSKREDS V/ LISBETH HOLMGAARD TAK for penge: I februar måned uddelte Frederiksborg amt 115 midler og Hjerneskadeforeningen var heldige at modtage til netværksarbejde samt kulturelle arrangementer, ligesom vi sammen med Hjernesagen og SIND modtog kr som tilskud til vores fællesarrangement hvor Peter Lund Madsen den 16. november kommer til Frederikssund og holder foredrag. Fredag den 29. april holdt Lions i Frederikssund 40 års jubilæum og i forbindelse var Hjerneskadeforeningen i Frederiksborg amtskreds inviteret til en hyggelig eftermiddag i Elværket i Frederikssund, hvor der var besøg af lokale lurblæsere og ikke mindst, hvor Hjerneskadeforeningen i Frederiksborg amtskreds fik overrakt en check på kr kr. Nyt Hjerneskadecenter i Frederiksborg amt Den 28. april var en stor dag for Hjerneskaderamte i Frederiksborg amt. Det var dagen hvor det nye Hjerneskadecenter Nordsjælland blev officielt indviet. I forbindelse med indvielsen udtalte formanden for Frederiksborg amts socialudvalg, at Det nyudviklede system med helsetræning i hjemmet skulle gerne betyde, at svært hjerneskadede forøger deres chance for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Patienter med hjerneskader, der bliver behandlet i deres eget hjem har langt større mulighed for at genvinde deres færdigheder end patienter, der genoptræner i et sygehusmiljø. Det viser den seneste forskning. Det er baggrunden for etab- 25

20 leringen af et nyt hjerneskadecenter i Frederiksborg Amt. Omkring 20 patienter i den erhvervsaktive alder forventer fremover blive tilbudt genoptræning i tilknytning til centeret. Det nye hjerneskadecenter målretter og tilrettelægger genoptræningen på en helt anden måde end set tidligere, fortalte Hans Andersen. Ved at møde patienten på patientens hjemmebane så at sige, bliver genoptræningen tilpasset helt præcist i forhold til den enkeltes situation. Samtidig ved man, at patienterne er langt mindre stressede og formår at udnytte deres ressourcer bedre, når de befinder sig eget hjem, og dermed øges chancerne betydeligt for at hjælpe flere hjerneskadede tilbage til et mere normalt liv. Hjerneskadeforeningen er utrolig glade for dette flotte initiativ her i VORES amt, vi er ikke i tvivl om at det er et helt unikt tilbud til hjerneskaderamte. Samtidig vil vi her benytte lejligheden til at TAKKE såvel amtets politikere for den opmærksomhed man her i amtet har på problematikken omkring folk med en erhvervet hjerneskade men også amtets medarbejdere skal her have en meget stor TAK for deres engagement, og store velvilje til at medinddrage Hjerneskadeforeningen både i processen hvor tankerne om det nye center blev skabt, i opstartfasen og også i tiden fremover. Mødestedet i Helsingør Mødestedet er for skadede mellem 30 år og ca. 65 år og man skal være selvhjulpen. Mødestedet drives udelukkende af de medlemmer at Hjerneskadeforeningen som ønsker at benytte stedet. Mødestedet er 100% brugerstyret. Alle mødestedets medlemmer er med til at beslutte hvilke aktiviteter der skal iværksættes. Vi mødes den 3. onsdag i måneden fra kl til i Aktivitetshuset Fiolgade 17C i Helsingør. Mødestedet starter igen efter sommerferien onsdag den 17. august i Aktivitetshuset. Hvis du ønsker at deltage i gymnastik efter sommerferien skal tilmelding ske inde den 1. september, Gymnastikken vil begynde mandag den kl Vil du høre mere om Hjerneskadeforeningens mødested i Helsingør så kontakt: Kirsten Stockmarr på tlf eller Lyspunktet: Lyspunktet har til formål at samle mennesker der har pådraget sig en hjerneskade(f.eks. trafikuheld, blodpropper, hjerneblødning, arbejde med opløsningsmidler, epilepsi, afasi, sclerose og lignende) til fælles glæde og adspredelse i hverdagen og er oprettet som et fritidstilbud (aktiviteterne foregår fortrinsvis i dagtimerne) for selvhjulpne senhjerneskadede i alderen fra ca år, som jo er for gamle til at være med blandt de unge og for unge til at være med blandt de gamle. Lyspunktet er 100 % brugerstyret, og det er alene medlemmerne, der bestemmer og forbereder alle aktiviteter. Alle selvhjulpne senhjerneskadede i Frederiksborg Amt kan deltage. Af de aktiviteter som foregår i Lyspunktet kan nævnes: Mandage: Idræt kl Vi mødes i Hillerød Firmasport, Skovledet 100, kl. 9,30, hvor vi hyggesnakker og drikker kaffe, derefter tager vi til Egedammen. Her vil der være pulstræning, eller orienteringsløb (i eget tempo, så alle kan deltage) på programmet. Orienteringsløbet foregår i Store Dyrehave. Onsdage: Bowling kl i Slots Bowl Københavnsvej 23 i Hillerød. Deltagerbetaling Kr pr. gang alt incl. Afbud skal ske senest tirsdag, inden kl til Bowlingbestyrer: Lars på tlf Onsdage i Lige uger: Madlavning kl Vi mødes på Byskolen, Carlsbergvej i Hillerød, Hvor vi hygger os med at bage og lave mad. Udgifterne afholdes af deltagerne. Fredage: EDB kl på Grønnegadecenteret i Hillerød. Alle kan deltage lige fra begyndere til øvede. Vil du høre mere om Lyspunktet kan du kontakte Lars Larsen, tlf.: eller Onsdagsklubben: Hver onsdag (deraf navnet) mødes en række mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, i Frederikssund. Onsdagsklubben er 100% brugerstyret. Vi drikker kaffe, får en snak og en god latter, vi mener nemlig at det drejer sig om at få livskvalitet ind, i en til tider problematisk hverdag. Vi er p.t. ca. 20 medlemmer af Onsdagsklubben. Vi arrangerer museums besøg, teater, spise sammen arrangementer og meget andet og alt foregår for det meste på onsdage. Man planlægger aktiviteterne et _ år frem i tiden. Man skal være selvhjulpen og det kræver medlemskab af Hjerneskadeforeningen at være med i Onsdagsklubben og dens aktiviteter. Har du lyst til at komme og hilse på deltagerne, inden du beslutter dig endeligt, så kontakt Sanny. Onsdagsklubben program efter sommerferien er endnu ikke fastlagt, dog mødes vi igen onsdag den 10. august i Elværket, hvor vi vil gå ud og spise sammen efter en forhåbentlig rigtig god sommerferie. Den 17. august er der normalt møde i klubben på Elværket i Frederikssund. Hvis du vil høre mere om Onsdagsklubben kan du kontakte Sanny Freund tlf

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

2014 nyhedsbrev nr. 2.

2014 nyhedsbrev nr. 2. 2014 nyhedsbrev nr. 2. Onsdagklubben Hver onsdag mødes en række senhjerneskaderamte mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Vi planlægger aktiviteter et halvt

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur 15.000 år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Nyhedsbrev Oktober 2016 Aktivitetskalender 4. kvartal 2016 Torsdagscafé hver

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Hundeførerweekend på Himmerlandsgården. Kursus for dig og din hund maj 2017 (Bededagsferien)

Hundeførerweekend på Himmerlandsgården. Kursus for dig og din hund maj 2017 (Bededagsferien) 24 november 2016 Hundeførerweekend på Himmerlandsgården Kursus for dig og din hund 12-14 maj 2017 (Bededagsferien) En forlænget weekend med fart over feltet, fyldt med træningstilbud og inspiration til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Academy Program forår 2015

Academy Program forår 2015 Academy Program forår 2015 I dette første halvår har vi igen fornøjelsen af at præsentere jer for nye spændende produkter, som Davines laboratorier i Parma har udviklet. Lige siden Davines blev grundlagt,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere