Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh"

Transkript

1 Udlændinge Styrelsen 6/2003 DK Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh Rapport fra fact-finding mission til Bangkok i Thailand, Dhaka og Cox s Bazar i Bangladesh og Maungdaw i Burma Oktober november 2003 København, december 2003 Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Tlf.: Hjemmeside: E-post:

2 Oversigt over fact finding-rapporter m.v. udgivet i 2002 og 2003 Forhold for kurdere, statsløse palæstinensere samt retsforhold m.m. i Syrien Februar 2002: 1 Menneskeretsforhold, værnepligtsforhold samt ind- og udrejseforhold i Sudan Februar 2002: 2 De tidligere OPON-styrker i Aserbajdsjan m.m. Marts 2003: 3 Security and Human Rights Situation, Entry and Exit Procedures and Personal Documentation in Sri Lanka Maj 2002: 4 Report on political situation, security and human rights in Rwanda 2002 Maj 2002: 5 Politiske forhold, sikkerhedssituation og menneskerettighedsforhold i Afghanistan Juni 2002: 6 Report on political, security and human rights developments in southern and central Somalia, including South West State of Somalia, and Puntland State of Somalia Juli 2002: 7 Fact finding mission to Amman and Ankara regarding Iraqi asylum seekers August 2002: 8 Politiske forhold, sikkerhedssituationen og menneskerettighedsforhold i Afghanistan November 2002: 9 Sikkerheds- og beskyttelsesforhold for minoritetsbefolkninger, kvinder og børn i Somalia Marts 2003: 1 Menneskerettighedsforhold i Burundi Maj 2003: 2 Dobbeltstraf mv. i Serbien Maj 2003:3 Joint British-Danish Fact Finding Mission to Damascus, Amman and Geneva on Conditions in Iraq August 2003: 4 Indrejse- og opholdsbetingelser for statsløse palæstinensere i Libanon November 2003: 5 Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh December 2003: 6

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING METODE NAVNE ANVENDT I DENNE RAPPORT LÆSEVEJLEDNING ANVENDTE FORKORTELSER DE VIGTIGSTE KILDER BURMAS POLITISKE UDVIKLING SPDC S OG OPPOSITIONENS FORHOLD TIL ROHINGYAERNE ROHINGYAERNE ROHINGYAERNES OPRINDELSE OG HISTORIE ROHINGYAERNES LEVEFORHOLD I BURMA SIKKERHEDSSITUATIONEN FOR ROHINGYAER I BURMA MENNESKERETTIGHEDSSITUATIONEN FOR ROHINGYAER I BURMA RETSSIKKERHEDEN FÆNGSELSFORHOLD OG TORTUR MANGLENDE ADGANG TIL STATSBORGERSKAB OG KONSEKVENSERNE AF DETTE BEVÆGELSESFRIHED TVANGSARBEJDE KONFISKERING AF JORD MODELLANDSBYER VILKÅRLIGE SKATTER Licenssystemet Brug af ulovlige afgifter Tvangsmæssige skatter INDBLANDING I PRIVATLIVET INDGÅELSE AF ÆGTESKAB RELIGIONSFRIHED SÆRLIGT UDSATTE GRUPPER MODSTANDERE AF STYRET REPATRIEREDE FLYGTNINGE ANDRE GRUPPER IND- OG UDREJSE FORHOLD I BURMA NYE FLYGTNINGE/IMMIGRANTSTRØMME TIL BANGLADESH ROHINGYAER I BANGLADESH

4 11.1 FLYGTNINGE I BANGLADESH Modstand imod repatriering Frivillig repatriering ILLEGALE IMMIGRANTER I BANGLADESH Leveforhold for rohingyaer i Bangladesh Politiske modstandsgrupper i Bangladesh og deres aktiviteter i dag UDSTEDELSE AF DOKUMENTER I BANGLADESH KONSULTEREDE PERSONER, ORGANISATIONER OG MYNDIGHEDER LITTERATURLISTE BILAG 1: KORT OVER BURMA BILAG 2: KORT OVER DELSTATEN RAKHINE

5 1. Indledning Der har i de seneste år været et lille men konstant antal personer, der søger asyl i Danmark med henvisning til, at de tilhører den etniske gruppe rohingya fra Burma. I en årrække har det været Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis at give opholdstilladelse i form af konventionsstatus til denne gruppe af asylansøgere. På grundlag af de forklaringer, der er fremkommet i asylsagerne, er der opstået tvivl om, hvorvidt personer fra denne gruppe, der søger asyl i Danmark er rohingyaer fra Burma. På denne baggrund blev det besluttet, at Udlændingestyrelsen skulle gennemføre en fact-finding mission med formålene: At afdække rohingyaernes sikkerhedsmæssige og menneskeretlige forhold i Burma, At afdække rohingyaernes situation i Bangladesh og At indsamle oplysninger om rohingyaernes sproglige og kulturelle forhold. Selve fact-finding missionen fandt sted fra 11. til 27. oktober 2003, hvor delegationen besøgte henholdsvis Bangkok i Thailand og Dhaka og Cox s Bazar i Bangladesh. Delegationen fik endvidere mulighed for at foretage et orienteringsbesøg med UNHCR som værter til det nordlige af delstaten Rakhine i Burma 1. Dette besøg fandt sted fra 17. til 21. november Metode Kilderne, der er konsulteret i forbindelse med missionen, er udvalgt med henblik på at sikre tilstrækkelig variation og repræsentativitet. Der er tilstræbt en vis bredde i kildegrundlaget, således at internationale repræsentationer, internationale organisationer og NGO er så vidt muligt er repræsenterede. Kilderne er udvalgt efter konsultation med en række enkeltpersoner og organisationer. Der kan her blandt andet nævnes; de danske ambassader i Thailand og Bangladesh, Amnesty International s kontor i London, UNHCR i Genève og udlændingemyndighederne i Holland og Belgien. Det skal dog bemærkes, at kun få internationale organisationer har oplysninger om menneskeretslige forhold i det nordlige Rakhine i Burma. Det er delegationens opfattelse, at UNHCR, ICRC og internationale NGO er, der arbejder i området, besidder oplysninger om de sikkerhedsmæssige og menneskeretslige forhold i området. På grund af den politiske situation i landet er disse organisationer dog ikke i en position, der tillader dem at offentliggøre disse oplysninger. Lokalbefolkningen, som delegationen mødte ved besøget i Burma, udtalte sig heller ikke om sådanne forhold. Delegationen har derfor hovedsagligt indhentet oplysninger om kulturelle og sproglige forhold fra besøget i Burma. En del oplysninger fra besøget stammer endvidere fra egne observationer. 1 Delstaten Rakhine er en oversættelse af det engelske Rakhine state. 3

6 Herudover har delegationen indhentet oplysninger fra sikkerhedsmæssige og menneskeretlige forhold fra organisationer og personer, der befinder sig uden for Burma. Delegationen har blandt andet haft mulighed for at mødes med rohingya flygtninge, der opholder sig i flygtningelejrene Kutapalong og Nayapara i Bangladesh og med nyindrejste rohingya-immigranter i Bangladesh. Flere kilder, som delegationen har været i kontakt med uden for Burma, har dog givet udtryk for, at de frygter repressalier fra den burmesiske regering eller den bangladeshiske regering, såfremt de står åbent frem med deres oplysninger. De har af denne grund valgt at forblive anonyme. For at supplere oplysningerne om menneskerettigheder i Burma har delegationen derfor valgt at støtte sig til relevante skriftlige kilder, i det omfang sådanne kilder har været tilgængelige. De informationer, som fremgår af denne rapport, er søgt gengivet så tæt på kildens udsagn som muligt. De fleste interviews er foretaget på engelsk. Kun i få tilfælde har det været nødvendigt at anvende tolk. Alle informationer er blevet noteret ned under interviewet og eventuelle misforståelser eller uklarheder er søgt rettet ved efterfølgende henvendelse til kilden. 1.2 Navne anvendt i denne rapport Den politiske udvikling i Burma har medført en del debat om brug af navne. Det nuværende styre ændrede landets bynavne i For eksempel ændredes hovedstadens navn fra Rangoon til Yangon og hovedstaden i delstaten Rakhine (se nedenfor) ændredes fra Akyab til Sittwe. Den mest kontroversielle navneændring har været ændringen af landets navn i 1989 fra Burma til Myanmar 3. En del lande og organisationer har valgt ikke at anerkende denne navneændring, som et udtryk for, at de ikke anerkender det styre, der leder landet i dag 4. Det danske Udenrigsministerium anvender for eksempel navnet Burma 5. En del kilder, der har bidraget til denne rapport herunder FN organisationer og repræsentanter for den burmesiske regering, gør dog brug af navnet Myanmar. For læsevenlighedens skyld bruges i denne rapport konsekvent Burma. Dette betyder, at de steder, hvor kilden har brugt betegnelsen Myanmar, er dette blevet ændret til Burma. Det område, rohingyaerne er bosat i, blev oprindeligt kaldt Arakan. Navnet blev ændret i 1974 fra Arakan division til delstaten Rakhine 6. Denne navneændring opfattes af flere muslimer som et tegn på diskriminering og fremhævelse af den buddhistiske minoritet i området 7. Arakan State bruges derfor stadig i en del litteratur af modstandere af styret i Burma og af NGO er, der støtter rohingyaernes sag. Udlændingestyrelsen har dog valgt at anvende den officielle betegnelse for området; Rakhine. Denne betegnelse anvendes også af de internationale organisationer, der opererer i området. 2 Lonely Planet, Myanmar (Burma), 8th edition September Den engelske oversættelse er hhv.: Union of Myanmar og Union of Burma 4 Smith, Martin, Burma (Myanmar): The Time for Change, Minority Rights Group International, maj Oplysningerne er indhentet fra Udenrigsministeriets landekontor. 6 Smith, Martin, Burma (Myanmar): The Time for Change, Minority Rights Group International, maj ARNO, Manifesto of Arakan Rohingya National Organisation Arakan, (Burma),

7 Ved brug af andre navne, som er blevet ændret af styret, anvendes også den nuværende officielle betegnelse i denne rapport. For eksempel anvendes Yangon i stedet for Rangoon. Endvidere er betegnelsen rohingya om den muslimske gruppe, der er bosiddende i delstaten Rakhine i Burma, meget omdiskuteret. Ifølge oplysninger fra UNHCR, Yangon anvendes betegnelsen rohingya ikke i Burma, hvor de i stedet kaldes muslimer fra Rakhine. Ifølge Forum-Asia er der ikke enighed i Burma om brug af betegnelsen rohingya blandt den muslimske befolkning. Betegnelsen rohingya opfattes ofte som en person, der er relateret til en militant muslimsk modstandsgruppe. Mange muslimer, især dem der lever uden for de tre distrikter Maungdaw, Buthidoung og Rathedoung, ønsker ifølge organisationen ikke at blive kaldt rohingya, men kalder sig arkanesiske muslimer. Deres kultur er meget mere påvirket af den dominerende etniske gruppe i Rakhine. Derimod er det i Maungdaw og Butidaung ifølge Forum- Asia mere almindeligt, at befolkningen refererer til sig selv som rohingyaer. Det var også delegationens opfattelse, at begrebet rohingya ofte bruges uden for Burma, men at betegnelsen sjældent bruges i Burma. I denne rapport er det dog fastholdt at bruge betegnelsen rohingya, idet de personer, der søger asyl i Danmark, selv betegner sig som tilhørende denne gruppe. 1.3 Læsevejledning Denne rapport består af udsagn fra forskellige kilder, delegationen har interviewet. Det er tilstræbt at gengive kilderne så præcist som muligt i overensstemmelse med gængs praksis for Udlændingestyrelsens fact-finding rapporter. Dette betyder, at det er læserens ansvar at udlede de egentlige konklusioner af rapporten. For at hjælpe brugeren med dette arbejde og give denne et grundlag for at vurdere kilderne, gennemgås kilderne kort i afsnit 3. 5

8 2. Anvendte forkortelser AIA ARIF ARNO ILO ICRC RMMRU MSF NaSaKa NDF NGO NLD RSO RNO SLORC SPDC UNHCR WFP Arakan Independance Alliance Arakan Rohingya Independence Front Arakan Rohingya National Organisation International Labour Organisation International Committee of the Red Cross Refugee and Migratory Movements Research Unit Médicins Sans Frontières (Nay-Sat Kut-kwey) eller Border Immigration Headquater (BIHQ) er en særlig enhed, der opererer i Rakhine og som er ansvarlig for immigration, told og grænsekontrol. National Democratic Front Non Governmental Organisation National League for Democracy Rohingya Solidarity Organisation Rohingya National Army State Law and Order Restauration Council State Peace and Development Council United Nations High Commissioner for Refugees World Food Programme 6

9 3. De vigtigste kilder Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) ARNO er en politisk organisation, der blandt andet arbejder for en forbedring af rohingyaernes forhold i Burma. Ifølge Nurul Islam, præsident for ARNO, blev organisationen etableret i marts 1998 ved en sammenlægning af Arakan Rohingya Independence Front (ARIF) og Rohingya Solidarity Organisation (RSO). ARNO samarbejder nu med National United Party of Arakan (NUPA), under paraply organisationen Arakan Independance Alliance (AIA). NUPA er en organisation, der repræsenterer buddhisterne fra Rakhine. Ifølge Islam har ARNO deres eget netværk i Rakhine, hvor de får oplysninger om menneskerettighedssituationen i området. Kilden blev foreslået af Chris Lewa, Forum-Asia, Den danske Ambassade i Bangkok og de belgiske udlændingemyndigheder. Forum-Asia Forum-Asia er en organisation med base i Bangkok. Organisationen blev dannet i 1991 af ledende menneskerettighedsorganisationer i Asien med det formål, at fremme samarbejdet mellem menneskerettighedsorganisationer i regionen og udvikle regionale svar på fælles problemer. Forum- Asia arbejder blandt andet med kapacitetsopbygning for lokale menneskerettighedsorganisationer 8. Forum-Asia forskere har direkte adgang til kilder i den nordlige del af delstaten Rakhine i Burma. Organisationen indsamler beretninger fra et netværk af informanter i området. Almindeligvis bekræftes al information med to uafhængige kilder, før den offentliggøres. Dette er ifølge Chris Lewa, forsker for Forum-Asia, dog ikke altid muligt. Forum-Asia gør til tider brug af information fra Kaladan News Network men kun efter, at oplysningerne er blevet bekræftet af andre kilder 9. Chris Lewa blev anbefalet til delegationen af Amnesty International, London, de belgiske udlændingemyndigheder og Den danske Ambassade i Bangkok som værende den person, der har mest viden om rohingyaernes forhold i Burma og Bangladesh. CONCERN CONCERN er en irsk NGO. Organisationen har været involveret i flygtningeoperationen for rohingyaerne i Bangladesh siden Nu arbejder organisationen i de to tilbageværende flygtningelejre i Bangladesh. Den er involverede i mad-for-arbejde programmer, vand- og sanitetsprogrammer og i uddeling af nødhjælp (ikke-mad) og er ansvarlige for uddannelsesprogrammet i begge lejre. CONCERN var indtil august 2003 ansvarlig for helbredsprogrammer for børn under 10 år i Kutapalong Pjece Forum-Asia 9 Kaladan News Network er et nyhedsbureau, der holder til i det sydøstlige Bangladesh og blandt andet består af Kaladan News og Narinjara News. De begyndte at producere nyheder fra delstaten Rakhine i Ifølge redaktør Fayas Ahamed på Kaladan Press Network har nyhedsbureauet to rapportere i hvert af de tre distrikter i det nordlige Rakhine. Oplysninger om forholdene i området videregives til deres kontor i Teknaf, Bangladesh. Ifølge Ahamed kontrolleres oplysningernes troværdighed så vidt muligt. 10 UNHCR Cox s Bazar 7

10 Médicins Sans Frontières (MSF) MSF er en uafhængig international hjælpeorganisation, som yder medicinsk støtte og lægehjælp til befolkningerne i over 80 lande. Organisationen blev etableret af en gruppe franske læger. De fleste af MSF s medlemmer er læger og andet sundhedspersonale. MSF-Holland har arbejdet med rohingyaerne i Bangladesh siden flygtningeoperationens begyndelse i Organisationen har publiceret flere pressemeddelelser og rapporter om forholdende i flygtningelejrene 11. Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) 12 RMMRU er et forskningsforum, som er tilknyttet universitetet i Dhaka, Bangladesh og er ledet af Dr. C. R. Abrar. RMMRU har eksisteret siden Hovedformålet med RMMRU s arbejde er at forske, undervise og udøve lobbyvirksomhed. Et vigtigt mål for RMMRU er at arbejde for etableringen af en national flygtningelov i Bangladesh og endvidere blandt andet arbejde for Bangladesh s tiltrædelse af Flygtningekonvention af RMMRU støttes af Oxford University i England. Kilden blev anbefalet af Den danske Ambassade i Dhaka og Chris Lewa, Forum-Asia. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) UNHCR, FN s flygtningehøjkommissariat, har til formål at yde beskyttelse til alle flygtninge i verden. Organisationen har været formelt involveret i flygtningearbejdet med rohingyaer i Bangladesh siden I 1994 begyndte UNHCR at arbejde med reintegration af flygtningene i det nordlige Rakhine i Burma. UNHCR har underskrevet samarbejdsaftaler med både Burma og Bangladesh. I Burma er det UNHCR s rolle at monitorere repatrieringen og integrationen af rohingyaer i lokalsamfundet. UNHCR monitorerer til stadighed situationen for rohingyaerne i det nordlige af delstaten Rakhine og søger at opretholde dialogen med styret omkring forskellige tiltag, der kan forbedre vilkårene for den muslimske minoritet. I Bangladesh er UNHCR ansvarlig for beskyttelsen af næsten flygtninge i to flygtningelejre; Nayapara og Kutupalong. UNHCR er i den forbindelse behjælpelig med repatriering til Burma. Delegationen har haft møder med UNHCR s repræsentationer i Genève, Bangkok, Dhaka, Cox s Bazar, Yangon og Maungdaw 11 Se for eksempel: Médecins Sans Frontieres, 10 Years for the Rohingya in Bangladesh: Past, Present and Future, marts RMMRU, Refugee and Migratory Movements Research Unit, Pjece 8

11 4. Burmas politiske udvikling 13 Briterne indledte besættelsen af Burma i 1824 og øgede deres territoriale indflydelse i landet efter hver af de tre krige, der fulgte. I 1885 fik briterne kontrol med hele landet. I begyndelsen af 2. Verdenskrig allierede burmesiske nationalister, ledet af General Aung San, og 29 ligestillede sig med de japanske styrker for at drive briterne ud af landet. I slutningen af krigen skiftede den burmesiske hær dog side og allierede sig med briterne. General Aung San krævede fuldstændig uafhængighed af England efter krigen, og en ny forfatning blev skrevet i Landet blev erklæret selvstændigt den 4. januar General Aung San blev dog myrdet sammen med de fleste andre ledere, før forfatningen blev effektueret. Landet blev herefter ledet af en civil regering under ministerpræsident U Nu indtil Denne periode var præget af politisk uro og interne kampe. U Nu indsatte kortvarigt militæret i 1958 for at genetablere den politiske orden. Den civile regering blev væltet ved et militært kup i 1962, og et militært socialistisk styre under general Ne Win blev introduceret. Denne politik havde alvorlige konsekvenser for landets økonomi. Den økonomiske nedtur kastede landet ud i politisk uro. I marts 1988 var der store massedemonstrationer i det daværende Rangoon med det formål at etablere et nyt styre. Styret slog demonstrationerne ned, men på trods af dette fortsatte de i løbet af I august 1988 dræbte militæret mere end demonstranter. Det var efter disse demonstrationer Aung San Suu Kyi, datter af general Aung San, begyndte sin karriere som politisk leder for oppositionen. Burmas forfatning, der blev vedtaget den 3. januar 1974, har været suspenderet siden den 18. december 1988, hvor det seneste styre kom til magten. Et nationalt konvent blev påbegyndt den 9. januar 1993 for at skabe en ny forfatning, men processen er siden blevet indstillet 14. U Nu fratrådte i juli 1988, og i september 1988 blev landet erklæret i undtagelsestilstand. Grupper loyale mod U Nu overtog ledelsen af landet under et nyt styre kaldet State Law and Order Restauration Council (SLORC). Dette styre fraveg den socialistiske politiske kurs. SLORC sendte hæren ind for at knuse demonstrationerne og mere end personer blev dræbt. SLORC ledede landet, der var i undtagelsestilstand, indtil afholdelsen af parlamentsvalget i maj Valget resulterede i en overvældende sejr til National League for Democracy (NLD) ledet af Aung San Suu Kyi. Partiet vandt 392 ud af 485 pladser i parlamentet på trods af, at Aung San Suu Kyi var under husarrest. Styret nægtede dog efterfølgende at anerkende oppositionens valgsejr og fængslede 13 Dette afsnit bygger på en sammenskrivning af informationer fra følgende kilder: U.S. Department of state, Country Reports on Human Rights Practices Burma, marts 2003, Immigration and Nationality Directorate UK Ministry of Home Affairs, Myanmar Extended bulletin 1/2002, juni 2002, General Assembly, Situation of Human Rights in Myanmar Note by the Secretary General, 5. august 2003, Smith, Martin, Burma (Myanmar): The Time for Change, Minority Rights Group International, maj 2002, U.S. Department of State, Background Note: Burma, marts 2003, Keesing s Records of World Events, CIA World Factbook 2003 og møde med Udenrigsministeriets landekontor. 14 US Department of State, Background Note: Burma, marts

12 mange medlemmer af oppositionen. General Than Shwe efterfulgte i 1992 Saw Maung som styrets leder. I 1997 skiftede styret navn til State Peace and Development Council (SPDC). Dette havde dog ingen indflydelse på den overordnede politiske linje. Aung San Suu Kyi blev løsladt fra husarrest i 1995, men blev senere tilbageholdt igen. I 2002 fik hun og hendes tilhængere tilladelse til at rejse frit rundt i landet. I februar 2003 fik Amnesty International lov til at besøge landet, hvilket Amnesty havde ansøgt om tilladelse til siden Dette blev af flere af landets kritikere tolket positivt, og der var på dette tidspunkt en vis optimisme at spore fra landets kritikere. Optimismen blev nedtonet efter 30. maj 2003, hvor Aung San Suu Kyi og hendes sympatisører blev angrebet af regeringsvenlige demonstranter under en rejse inde i landet. Flere af hendes tilhængere blev dræbt og Aung San Suu Kyi blev igen sat i husarrest. Khin Nyunt overtog i august 2003 landets ledelse efter general Than Shwe. I samme måned præsenterede Khin Nyunt et syv punkts Road map for Democracy, hvoraf det blandt andet fremgår, at styret vil genetablere en national forsamling, der skal lave et udkast til en ny forfatning med det mål at lede landet imod frie og retfærdige valg. Flere andre lande og politiske grupper har præsenteret road maps for Burma herunder Thailand, Indonesien og etniske grupper. Det nye Road map for Democracy er blevet kritiseret for at være ukonkret 15, blandt andet fordi det ikke indeholder en tidsplan for gennemførelse af reformer i landet. Ved rapportens afslutning var Ang San Suu Kyi stadig i husarrest. Burma er gennem længere tid blevet stærkt kritiseret for krænkelser af menneskerettighederne. Landets styre bliver kritiseret for at være ansvarlig for gentagne arrestationer af politiske modstandere, for udførelsen af tortur, for drab på civile og for omfattende brug af tvangsarbejde. Disse krænkelser har specielt været rettet mod landets etniske minoriteter. Dette har resulteret i, at store dele af den burmesiske befolkning lever som enten internt fordrevne eller som flygtninge i nabolandene. Blandt andet af denne grund har Burma gennem længere tid været underlagt sanktioner fra flere lande herunder EU SPDC s og oppositionens forhold til rohingyaerne En repræsentant fra det thailandske udenrigsministerium vurderede, at Burma nu er i en situation, hvor man er nødt til at reagere på det pres, der er fra omverdenen. Dette begrundedes med, at landet nu er ude i sin hidtil værste økonomiske krise og står alene om at komme ud af krisen. Samtidig har Kina, der hidtil har været et af styrets støtter, sendt et signal til landet om, at det er nødvendigt med reformer. 15 Udenrigsministeriets landekontor 16 Se blandt andet Amnesty International, Myanmar, 2002 og Smith, Martin, Burma (Myanmar): The Time for Change, Minority Rights Group International, maj

13 Ifølge Chris Lewa, Forum-Asia, har SPDC s politik været direkte rettet mod ekskludering af rohingyaer. Styret betragter dem som illegale immigranter fra Bangladesh og har ingen sympati for denne befolkningsgruppe. Lewa var samtidig af den opfattelse, at oppositionen under National League for Democracy (NLD) ikke tager rohingyaernes problem alvorligt. NLD har ifølge Lewa den opfattelse, at de interne problemer i Rakhine skal løses af partnerne selv, når et NLD-ledet demokrati er blevet introduceret i Burma. UNHCR, Bangkok var delvist enige i denne analyse. De oplyste, at organisationen på kort sigt ikke har meget håb om, at rohingyaernes situation i Burma ændres, da end ikke den politiske opposition i Burma, ledet af Aung San See Kyi, taler rohingyaernes sag. En repræsentant fra en international NGO i Thailand var også af den opfattelse, at rohingyaer står svagt i forhold til den politiske opposition i Burma, blandt andet fordi de er i konflikt med den i forvejen marginaliserede buddhistiske befolkningsgruppe i delstaten Rakhine; Rakhinebuddhisterne. Rohingyaer diskrimineres ifølge kilden af Rakhine-buddhister, der eksempelvis ikke ønsker, at rohingya politiske grupper deltager i oppositionsbevægelsen. Kilden oplyste, at ved en nyligt afholdt konference i Thailand for etniske minoriteter i Burma, forlod repræsentanter for Rakhine-buddhisterne konferencen, fordi repræsentanter for rohingyaerne deltog. Andre dele af oppositionen ønsker ifølge kilden ikke at involvere sig i denne konflikt og ignorerer rohingyaernes problemer. Chris Lewa, Forum-Asia, havde kendskab til ubekræftede forlydender om, at SPDC har forsøgt at overtale nogle indflydelsesrige rohingyaer til at søge om statsborgerskab som muslimer fra Rakhine. Det er også blevet rapporteret, at nogle SPDC ledere sidst i september 2003 organiserede nogle rohingya-ledere til at vise støtte til styrets road-map. Lewa fandt det dog usandsynligt, at SPDC for alvor har intentioner om at give statsborgerskab til rohingya-befolkningen. 11

14 5. Rohingyaerne Rohingyaerne er betegnelsen for en muslimsk befolkningsgruppe, hvoraf størstedelen er bosat i det nordlige af delstaten Rakhine i Burma. I delstaten Rakhine lever udover muslimer en stor befolkningsgruppe, der hedder Rakhine-buddhister. Endvidere findes små grupper af chin, mro, khami, kamas, chatma og dynet/dainet i delstaten Rakhine. Der er ingen officielle befolkningsopgørelser over området, men det siges af Rakhine buddhisterne udgør to tredjedele og muslimerne en tredjedel af befolkningen 17. Det nordlige Rakhine er opdelt i tre distrikter; Maungdaw, Buthidaung og Rathedaung. De tre distrikter er gennemskåret af en bjergkæde, der løber fra nord til syd, og som besværliggør kommunikation mellem distrikterne. Området er ligeledes gennemskåret af en mængde floder, der tjener som vigtige transportveje for området. Herudover er området kun tilgængeligt via nogle få veje. Den muslimske befolkningsgruppe i disse tre distrikter udgør ca personer, hvilket ifølge UNHCR svarer til ca. 97% af befolkningen i Maungdaw og ca. 95% af befolkningen i Buthidaung. Rathedaung antages, at en lavere procentdel end i de to første distrikter er muslimer 18. Maungdaw har, udover den største andel af muslimer, også den største befolkningstæthed af de tre distrikter. Rohingyaerne i Burma taler en særlig dialekt, der minder meget om sproget, der tales i det sydøstlige Bangladesh; Chittagong-bangla. Denne dialekt er væsentlig forskellig fra den dialekt Rakhine-buddhister taler. Den er også forskellig fra burmesisk. Udover Burma lever der ifølge kildernes oplysninger rohingyaer som immigranter og flygtninge i Bangladesh, Thailand, Malaysia, Saudi Arabien, Pakistan, Dubai og Japan. Endvidere findes der nogle få i rohingyaer Europa 19. I Bangladesh lever størstedelen af rohingyaerne i Chittagong-provinsen, der ligger i den sydøstlige del af landet. Der er henholdsvist og flygtninge (oktober 2003) i to flygtningelejre og herudover opholder et ukendt antal rohingyaer sig i området som illegale immigranter (se afsnit om Rohingyaer i Bangladesh). Ifølge en international NGO med sæde i Thailand findes der også nogle få hundrede rohingyaer i Dhaka. En repræsentant fra det thailandske udenrigsministerium var af den mening, at der kun findes meget få rohingyaer i Thailand. UNHCR Bangkok bekræftede dette, idet de oplyste, at de kun havde kendskab til omkring 100 rohingyaer i Thailand. Ifølge Forum-Asia opholder der sig mindst rohingyaer i Malaysia. Forum-Asia oplyste, at organisationen havde kendskab til en NGO, der opgjorde tallet af rohingyaer i Malaysia til Lewa, Chris, Conflict, discriminstion and humanitarian challenges in Northern Arakan State, Forum-Asia, Bangkok, Delivered at the EU Burma Day 2003 Conference, Brussels 8 th October UNHCR, UNHCR in Myanmar Operations in Northern Rakhine State: An Area Profile, Yangon UNHCR, International NGO i Thailand, Forum-Asia, samt en repræsentant fra det thailandske udenrigsministerium. 12

15 Ifølge Forum-Asia er der tillige et stort antal rohingyaer i Pakistan ( i 1994), og der findes også et stort antal i Saudi Arabien og Dubai. Ifølge Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) s præsident Nurul Islam findes der ca rohingyaer i Pakistan og i Saudi Arabien. 5.1 Rohingyaernes oprindelse og historie Der findes ikke en samstemmende udlægning af rohingyaernes oprindelse, idet den fremstilles forskelligt af forskellige parter 20. Eksempelvis er den officielle burmesiske opfattelse af rohingyaernes oprindelse, at hovedparten stammer fra illegale immigranter, der under britisk herredømme i Burma og i tiden derefter er migreret fra det område, der nu kaldes Bangladesh til Burma. Andre kilder har en mere kompleks forklaring på rohingyaernes oprindelse 21. Af Human Rights Watch s omfattende rapport fra maj 2000 om rohingyaernes situation i Bangladesh og delstaten Rakhine fremgår det, at migration af muslimer til Burma har fundet sted siden det ottende århundrede og at der har været flygtningestrømme fra det, der nu kaldes nordlige Rakhine til det nuværende Bangladesh i flere omgange. Flygtningestrømme der ifølge organisationen var resultat af etniske og religiøse konflikter udløst af bredere politiske kampe i området. Rohingyaerne tilhørte ifølge HRW s rapport Mrauk-U (Mrohaung) kongeriget, som var uafhængigt af både det burmesiske kongerige i Irrawaddy deltaet, det centrale Burma, Bengal og Mongulerne imod vest. Muslimske handlende kom til området i det ottende århundrede og nogle bosatte sig langs kysten i dette kongedømme. I det tolvte og trettende århundrede migrerede nogle af disse grupper til det område, der i dag er det nordlige Rakhine. Samtidig kom der også immigranter ind i dette område fra det muslimske Bengal. I 1400 tallet, da Mrauk-U blev invaderet af styrker fra det burmesiske kongerige, søgte kong Narmeikhla hjælp fra Bengal og slog burmeserne tilbage ved hjælp af den muslimske hær. Dette betød en styrkelse af forholdet mellem Mrauk-U og Bengal. Mrauk-U s konge begyndte blandt andet at anvende muslimske navne ved hoffet, og muslimske embedsmænd begyndte at spille en stor rolle i styret. I 1784 erobrede den burmesiske konge Bodawpaya det nordlige Rakhine og indlemmede området i sit kongedømme Ava i det centrale Burma. Dette udløste den første flygtningestrøm af muslimer fra Burma til Cox s Bazar området i det nuværende Bangladesh. Mange af de rohingyaer, der flygtede fra Burma til Cox s Bazar i denne periode blev ifølge HRW s rapport integrerede i området og flyttede ikke tilbage. Under den britiske besættelse af Burma fra 1824 til 1942, var der relativt få konflikter i det nordlige Rakhine område. Briterne administrerede Burma som en provins til Indien, og migration mellem Indien og Burma var relativ fri. I denne periode immigrerede en del arbejdere fra det daværende Indien til Burma. 20 Se endvidere oversigten i Baten,Peggy, Rohingya s Burma s Arkanese Muslims, Commissariaat-General Brussels, 2001 og Smith, Martin, Burma (Myanmar): The Time for Change, Minority Rights Group International, maj Human Rights Watch, Burma/Bangladesh Burmese refugees in Bangladesh: Still no durable Solutions, maj

16 Den anden flygtningestrøm af rohingyaer til Bangladesh fandt ifølge HRW s rapport sted under Anden Verdenskrig i forbindelse med briternes retræte og den japanske invasion af Burma. I forbindelse med landets uafhængighedskamp blev de grupper, som man mente havde været særligt privilegerede under den britiske besættelse, udsat for overgreb fra lokalbefolkningen. I Rakhine, dengang kaldet Arakan, angreb buddhistiske og muslimske befolkningsgrupper hinanden, hvilket resulterede i, at buddhistiske befolkningsgrupper blev fortrængt til den sydlige del af Rakhine, mens muslimske befolkningsgrupper bosatte sig i den nordlige del. Efter at Burma blev uafhængigt i 1948, optrappedes konflikten mellem rohingyaerne og den burmesiske regering. Lige efter uafhængigheden arbejdede en gruppe af muslimer fra Arakan for, at indlemme regionerne Maungdaw og Buthidaung i Østpakistan (det nuværende Bangladesh). Regeringen modsatte sig dette og responderede blandt andet ved at behandle rohingyaerne som illegale immigranter. Immigrationsmyndighederne introducerede begrænsninger i bevægelsesfriheden for rohingyaerne, som ligeledes blev nægtet adgang til statsborgerskab og adgang til militæret. Rakhine-buddhister overtog endvidere jobs i den civile administration fra muslimer fra Rakhine. I begyndelsen af 1950erne sluttede nogle rohingyaer sig til væbnede oprørsgrupper; Mujahids. Disse grupper var skyld i, at grupper af lokale rohingyaer og rakhine buddhister blev nødt til at flytte fra deres landsbyer. Den tredje flygtningestrøm fra Burma fandt ifølge HRW s rapport sted i Efter general Ne Win tog magten i Burma i 1962, begyndte han at opløse rohingyaernes organisationer. I 1977 gennemførte styret, hvad der kaldtes operation Nagamin (dragekonge). Dette var et forsøg på, forud for en landsdækkende befolkningsregistrering, at registrere alle statsborgere og udfinde dem, der ifølge styret ikke kvalificerede som statsborgere. I maj 1978 var rohingyaer flygtet til det nuværende Bangladesh i forbindelse med denne operation. Flygtningene fortalte, at den burmesiske hær tvangsmæssigt havde sendt dem i eksil blandt andet ved at udsætte dem for omfattende vold, voldtægter og mord. Størstedelen af disse flygtninge vendte hjem efter kort tid. Den fjerde og sidste omfattende flygtningestrøm af rohingyaer fra Burma til Bangladesh fandt sted i 1991 og 1992, hvor flygtede. Amnesty International interviewede mere end hundrede flygtninge i Bangladesh om, hvilke overgreb fra det burmesiske militær, de havde været udsat for 22. Flygtningene rapporterede om voldsomme overgreb i form af; mishandling, drab, voldtægter og politisk og religiøst motiverede arrestationer. Mishandling og drab fandt ofte sted i forbindelse med militærets brug af tvangsarbejdere og bærere (portere). Flere muslimske flygtninge rapporterede om, at alle deres ejendele blev konfiskeret af militæret, og at de var blevet truet på livet i forbindelse med flugten, såfremt de vendte tilbage til Burma. Der var rapporter om, at militæret ødelagde landsbyer og moskéer og anholdt ledere og medlemmer af politiske partier. Drab på muslimer fandt blandt andet sted, når en person var blevet for svag til at deltage i tvangsarbejde, eller hvis han eller hun nægtede at gøre som militæret sagde, for eksempel hvis han eller hun nægtede at give sine afgrøder eller husdyr til militæret. Medlemmer, militæret påstod tilhørte muslimske politiske grupper, blev også dræbt. 22 Amnesty International, Myanmar No law at all Human rights violations under military rule, oktober

17 Flygtninge blev ved hjælp fra UNHCR og NGO er etableret i flygtningelejre i Bangladesh. Bangladesh har ikke underskrevet FN s Flygtningekonvention fra 1951 eller protokollen fra Det var Bangladesh s ønske, at flygtningene skulle vende tilbage til Burma hurtigst muligt, og landet indledte hurtigt forhandlinger om dette med Burmas styre. UNHCR begyndte at monitorere repatrieringen i 1992, men trak sig midlertidigt ud af operationen i 1992, da det blev klart, at Bangladesh s regering brugte magt i forbindelse med repatrieringen. Organisationen blev imidlertid involveret igen efter at have underskrevet en forhandlingsaftale med Bangladesh s regering. I 1994 fik UNHCR adgang til monitorering af situationen i distrikterne Buthidaung, Rathedaung og Maungdaw i delstaten Rakhine i Burma. I perioden 1994 til 1997 repatrierede personer til Burma. 5.2 Rohingyaernes leveforhold i Burma Delegationen fik den opfattelse fra besøget i den nordlige del af Rakhine, at dele af den muslimske befolkning lever på et absolut eksistensminimum. Blandt andet er dele af befolkningen fuldstændig afhængige af at arbejde om dagen for at kunne spise om aftenen. De dage, hvor de ikke får arbejde, er de nødt til at låne fra andre eller gå i seng uden mad. Dette betyder, at flere familier oparbejder gæld for at kunne overleve. Forum-Asia oplyste, at en stor del af rohingyaerne lider af underernæring og fejlernæring og at en større del af rohingyaerne lider af sygdomme relateret til underernæring, end det er tilfældet for andre minoritetsgrupper i Rakhine. En undersøgelse, refereret af en international kilde, af ernæringsforholdene for børn under 5 år blandt den muslimske befolkning i det nordlige Rakhine viste, at mere en 60 % af børnene lider af fejlernæring og mange af disse lider af hertil relaterede fysiske og psykiske følger. Ifølge UNHCR er 55% af lokal befolkningen og 90 % af de returnerede flygtninge i det nordlige Rakhine jordløse. Ifølge UNHCR er det et problem for rohingyaerne, at de ikke taler burmesisk. Dette betyder for eksempel, at de er nødsaget til at støtte sig til mellemmænd, når de skal henvende sig til myndighederne i området. Rohingyaer har ifølge Forum-Asia adgang til grundskole op til 5. klasse, hvor der undervises på burmesisk. Der findes sådanne skoler i de fleste landsbyer. I nogle landsbyer findes der mellemskole (5. til 7. klasse) og gymnasium (8. til 10. klasse). Der er et universitet i Sittwe, delstaten Rakhines hovedstad. Ifølge organisationen er mange grundskolelærere, i det nordlige Rakhine, Rakhine buddhister, der diskriminerer rohingyaerne. Rohingyaerne har derfor i praksis ikke altid har adgang til skoler. Det er ifølge organisationen almindeligt, at rohingyaer sender deres børn i madrasaer (muslimske skoler). Delegationen blev under besøget i Burma bekendt med rohingyaer, der ikke sendte deres børn i skole, fordi de ikke havde råd. I forbindelse med skolegangen skal de betale for skoleartikler såsom: bøger, papir og blyanter og skoleuniformer. Udgifterne overskred disse rohingyaers økonomiske formåen. Chris Lewa, Forum-Asia, fandt ikke, at rohingyaerne er særlig godt organiseret. Samfundet er ifølge Lewa fragmenteret, måske som et resultat af befolkningens undertrykkelse. Hun gav som eksempel, 15

18 at nogle rohingyaer kan finde på uretmæssigt at anklage naboer for forskellige forbrydelser og anmelde dem til myndighederne for deres egen vindings skyld eller for at opnå beskyttelse. Myndighederne i Burma bruger også rohingyer som interne agenter i samfundet. Ifølge Lewa er rohingyaerne organiseret som et konservativt muslimsk samfund. Den sociale organisation af gruppen følger traditionelle muslimske normer. Samfundet er almindeligvis domineret af ældre mænd. De kulturelle og religiøse traditioner forhindrer kvinder i at deltage i det sociale og økonomiske liv i samfundet. 16

19 6. Sikkerhedssituationen for rohingyaer i Burma Indledningsvis skal nævnes, at Burma gennem en længere årrække er blevet kritiseret og fortsat kritiseres fortsat for at være ansvarlig for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne. Dette gælder især overgreb rettet mod landets minoriteter 23. FN s særlige rapportør for menneskerettigheder Mr. Paulo Sérgio Pinheiro peger i sin rapport fra november 2003 på følgende forhold i Burma, der fortsat giver grund til bekymring: arrestationer af politiske modstandere, tilbageholdelse af politiske fanger efter de har udstået deres straf, mishandling af tilbageholdte personer, mangel på retssikkerhed, religiøs intolerance og tvangsrekruttering 24. UNHCR, Bangkok var af den opfattelse, at den generelle situation for rohingyaer i Burma er temmelig dårlig. Rohingyaerne bliver stadig ikke betragtet som statsborgere i Burma, og de udsættes fortsat i et vist omfang for tvangsarbejde. UNHCR var dog af den mening, at overgreb fra det burmesiske militærs side af en så alvorlig karakter, som fandt sted i begyndelsen af 1990erne, ikke længere finder sted. Dette skyldes ifølge organisationen blandt andet tilstedeværelsen af UNHCR, internationale organisationer og NGO er i området. Organisationen påpegede, at der ikke siden 1990erne er sket overordnede strukturelle ændringer i rohingyaernes situation i Burma. Organisationen kan derfor ikke udelukke, at sikkerheds- og menneskeretssituationen for rohingyaerne igen vil blive forværret, såfremt UNHCR trækker sig ud af området. UNHCR var af den opfattelse, at muslimer fra det nordlige Rakhine stort set ikke findes i den burmesiske hær. Dette betyder formodentligt, at tvangsrekruttering ikke er et problem for rohingyaer i Burma. Chris Lewa, Forum-Asia, fandt ikke, at der er sket væsentlige forbedringer af menneskerettighedsforholdene for rohingyaer i delstaten Rakhine. Lewa var af den opfattelse, at restriktioner imod rohingyaer i Burma er blevet skærpet, og adgangen til mad også er blevet dårligere. Michelle LaBonte, førstesekretær på den amerikanske ambassade i Dhaka, var af den mening, at forholdene for rohingyaer i Burma ikke var forbedret. LaBonte fandt, at rohingyaer i Bangladesh lever under svære forhold, og at det faktum, at mange repatrierede flygtninge vender tilbage fra Burma til Bangladesh, viser at situationen i Burma fortsat er meget dårlig. Det forhold, at det samme styre leder landet, tyder også på, at der ikke har fundet strukturelle forandringer sted i Burma, der grundlæggende kan forbedre forholdene for etniske og andre grupper. 23 Se for eksempel: Smith, Martin, Burma (Myanmar): The Time for Change, Minority Rights Group International, maj 2002, U.S. Department of state, Country Reports on Human Rights Practices Burma, marts 2003 og rapporter fra FN s rapportør for menneskerettigheder Paulo Sergio Pinheiro fra 5. august 2003 og 27. December 2002, Human Rights Documentation Unit National Coalition Government of the Union of Burma, Human Rights Yearbook Burma Statement by Mr. Paulo Sérgio Pinheiro, Special Rapporteur on the situation on human rights in Myanmar, 58 th Session of the General Assembly Third Committee, Item 117, 12. november

20 Nyligt indkomne immigranter som delegationen mødtes med i Cox s Bazar fandt, at situationen var meget dårlig for rohingyaerne. De nævnte, at rohingyaer i Burma ikke kan få arbejde, ikke kan bevæge sig frit og konstant er bange for politiet og NaSaKa 25. Dr. Abrar, Refugees and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), var af den opfattelse, at det er meget svært at sige noget konkret om menneskerettighedssituationen i det nordlige Rakhine, fordi, det forhold at styret i Burma stadig er ved magten, betyder, at det er svært at få informationer om menneskerettighedssituationen. Dr. Abrar var ikke overbevist om, at UNHCR er nok tilstede i felten i Burma til at kunne monitorere menneskerettighedssituationen tilstrækkeligt. Han bemærkede i den forbindelse, at terrænet i delstaten Rakhine er svært tilgængeligt, og at det kræver utroligt meget tid og mange ressourcer at følge op på enkelte sager. Nurul Islam, præsident for ARNO, var også forbeholden overfor UNHCR s monitorering af sikkerhedssituationen for rohingyaer i Burma. Han var af den opfattelse, at UNHCR får informationer om overgreb fra alle distrikter i Rakhine i Burma, men at organisationen herefter ikke foretager sig videre ved disse. Islam fandt imidlertid, at situationen for rohingyaer i Burma er forbedret, siden UNHCR og andre organisationer kom til Rakhine. 25 NaSaKa (Nay-Sat Kut-kwey) eller Border Immigration Headquater (BIHQ) er en særlig enhed, der opererer i det nordlige Rakhine, og som er ansvarlig for immigration, told og grænsekontrol. 18

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma P7_TA-PROV(2010)0196 Burma Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, - der henviser

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling) UUI Alm.del Bilag 52 Offentligt Religiøs forfølgelse Bidrag til åben høring i Folketingets Udenrigsudvalg 12.11.14 Religionsfrihed og

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 26. juli 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Rapport om forhold for personer med tilknytning til det tidligere Habyarimana-styre i Rwanda

Rapport om forhold for personer med tilknytning til det tidligere Habyarimana-styre i Rwanda Udlændinge Styrelsen 4/2005 DK Rapport om forhold for personer med tilknytning til det tidligere Habyarimana-styre i Rwanda Fact-finding mission til Rwanda 8. 18. marts 2005 København, Maj 2005 Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE:

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE: INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL af Michala Bendixen, Refugees Welcome, Trampolinhuset 10.10.2016 LÆS MERE: AKTUELT 20.09.16: Ny praksis: Somaliere mister opholdstilladelse efter 4

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

Fred og konflikter i Myanmar

Fred og konflikter i Myanmar Fred og konflikter i Myanmar Myanmar sidste fem år: 2012: Våbenhvile for den længste væbnede konflikt i det 20 ende århundrede. 2012-2015: Første demokratiske valg i årtier. 2015: Aung San Suu Kyi s parti

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (2016/2809(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (2016/2809(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2016)0316 Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Myanmar, navnlig situationen

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Stakkels Sir Radcliffe

Stakkels Sir Radcliffe Brikker i et spil Den 1. august kl. 00.00 satte Indien og Bangladesh punktum for verdens mest bizarre grænsestrid. På begge sider af grænsen blev 162 enklaver opløst og overdraget til det land, de lå i.

Læs mere

Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.

Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse. Flygtningenævnets præmisser Statsborgere fra Somalia: Nævnet stadfæstede i foråret 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende et ægtepar og deres to medfølgende børn fra Somalia. Indrejst i 2012. Den

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne Tema Temaet for projektet er uddannelse af unge blandt Igorot folket i Cordillera-regionen

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 272 Offentligt (01) Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Ikke-vestlige borgeres baggrunde Næstved Bibliotek og Borgerservice Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Ikke-vestlige borgeres baggrunde Næstved Bibliotek og Borgerservice Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Ikke-vestlige borgeres baggrunde Næstved Bibliotek og Borgerservice Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp DFH Integration hvem er vi Formiddagens program > Flygtninges

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Flygtningenævnets afgørelser

Flygtningenævnets afgørelser 1989, Flygtningenævnets afgørelser Et ægtepar og deres to mindreårige børn fra Somalia Nævnet stadfæstede i begyndelsen af 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en familie fra Somalia. Indrejst

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Nævnet stadfæstede i foråret 2010 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Indrejst i 2009.

Nævnet stadfæstede i foråret 2010 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Indrejst i 2009. Statsborger fra Iran: Nævnet stadfæstede i foråret 2010 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Indrejst i 2009. Flygtningenævnet udtalte: Uanset om ansøgeren har forklaret

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2.

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2. Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere