Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013"

Transkript

1 Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni

2 Agenda Dansk Energi Smart Grid Hvad er Smart Grid Regeringens Smart Grid Nationale Smart Grid projekter VE-direktivet Fremtidens elektrikere side 2

3 Dansk Energi Dansk Energi Erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark Afdelinger Politisk sekretariat Juridisk sekretariat Analyseafdeling Energispareindsats Dansk Energi Forskning og Uddannelse Teknisk afdeling Elforsk Uddannelse side 3

4 Energiselskabernes organisation side 4

5 Dansk Energi Medlemsforeninger Dansk Energi, brancheforening for Netselskaber i Danmark Dansk Elhandel, brancheforening for elhandelsselskaber Dansk Energi - Produktion, brancheforening for produktionsselskaber Dansk Elbil Alliance Dansk Energi Gas Dansk Energi - Branchefællesskabet for Intelligent Energi (ienergi) Desuden tilknyttet Dansk Energi Associerede medlemmer side 5

6 Netselskaber 2013 (oktober 2012) side 6

7 Forsyningspligtselskaber Energi Nord Forsyning A/S Frederikshavn Forsyningspligt A/S Nyfors Energi A/S EnergiMidt Forsyning A/S Scanenergi Elsalg A/S Lokalenergi Forsyning A/S Forsyning A/S Elgas A.m.b.A. Energi Fyn Forsyningspligt A/S SEAS-NVE Strømmen Forsyningspligtområdet er identisk med netselskabsområdet side 7

8 400 kv hele landet: Energinet.dk Transmissionsselskaber Frem til 2012 Øst for Storebælt: Energinet.dk KE Transmission A/S SEAS-NVE A.m.b.A./ SEAS Transmission A/S Energinet.dk ØSTKRAFT Net A/S Øvrig transmission: Vestjyske Net A/S FynsNet a.m.b.a NV Net Amba Midtjyske Net A/S Sydøstjyske Net A/S Syd Net A/S N1 A/S side 8

9 Det danske gassystem Dansk Energi Gas DONG Energi Danmark TRE-FOR Energi Nord SE Sydfyns Elforsyning OK E.On Nordjysk Elhandel Shell Kilde: Gasmarked.dk side 9

10 Kim Andersen Uddannet Akademi Ingeniør år i rådgiverbranchen Rådgiver for kommunale og private elforsyning (11 år) Tårnby Overdækningen (2 år) Elforsyningen Køge Kommune (5 år) SEAS (4 år) SEAS/NVE (4 år) 2 år i rådgiverbranchen Dansk Energi - Chefkonsulent Branchefællesskabet for intelligent energi (ienergi) Fremtidigt elsystem på Færøerne Konsulent opgave for elselskaber i Jylland side 11

11 Hvad er Smart Grid? side 12

12 side 13

13 Fremtiden side 14

14 Smart Grid Styring af elproduktionen Første prioritet Aktive elkunder Automatisering og styring Varmepumper El-biler Energieffektivisering Solceller side 15

15 Intelligent el-system side 16

16 kw kw I fremtiden Døgnvariationskurve for forbruget ud af en 0,4 kv udføring Elbiler (40% af hustande har EV) Varmepumper Normalt forbrug Maks. Tilladelig belastning Time Døgnvariationskurve for forbruget ud af en 0,4 kv udføring Elbiler (40% af hustande har EV) Varmepumper Normalt forbrug Maks. Tilladelig belastning Time side 17

17 Wind power Demand Wind power Demand side 18

18 Vind, Sol, Varmepumper Centrale kraftværker Decentrale kraftværker Vindmøller side 19

19 I fremtiden bliver vi små fleksible forbrugere! Stort potentiale for varmepumper i områder uden kollektiv varmeforsyning Grøn: Fjernvarme, Gul: Naturgas, Rød: Oliefyr i område IV (potentielt varmepumpe) Kilde: ENS Energidata (www.ens.dk) og BBR side 20

20 side 21

21 Systemansvarlig transmissionsselskab side 22

22 side 23

23 Hjælper det Tror I på Smart Grid? side 24

24 Fremtiden ifølge Der findes ingen alternativ strategisk retning for dansk energipolitik Kun uenighed om hvem som skal betale og hvem som skal have tilskud side 25

25 Smart Grid Dansk Energi & Energinet.dk 27. April 2012 side 26 Kim Andersen Dansk Energi, Præsentation af arbejdet omkring delanbefaling 22, 23 & 24

26 Nationalt: Energipolitiske udfordringer Nye nationale mål: 2020: 50% af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vind 2020: Danmarks udslip af drivhusgasser reduceres med 40% ift : Kul udfases fra danske kraftværker 2030: Oliefyr udfases 2035: 100% vedvarende energi i el- og varmeforsyningen 2050: 100% vedvarende energi i Danmark side 27

27 Energiaftalen 22. marts 2012 To karakteristika - bred og lang side 28

28 Energiaftalen Mål: Mere end 50% vind i MW havvind, 500 MW kystnære, 1800 MW landvind (netto 500 MW) Mål: Et energieffektivt samfund Energiselselskabernes spareforpligtelse fordobles til 2020 Mål: Vedvarende energi i energiforsyningen Kul til biomasse i kraftvarmeværkerne Øget og mere ligeligt tilskud til biogas Tilskud til sol og bølger Diverse virkemidler Velfungerende internationalt elmarked Stærke transmissionsforbindelser Smarte elnet og flernaflæste timemålere Fleksibelt forbrug side 29

29 Offentlig-privat politikudvikling Efterår 2010 klima- og energiministeren nedsætter smart grid-netværk Efterår 2011 netværket fremlægger sine anbefalinger Forår 2012 status viser fremdrift i 28 ud af 35 anbefalinger Efterår 2012 workshop med netværk+ hos Energinet.dk Forår 2013 lancering af smart grid-strategi Konklusion: Lang proces, men strategien er bredt accepteret af energibranchen, og smart grid er i Danmark gået fra FUD til politik

30 Hvorfor smart grid? Smart grid-potentialet kan løse en del af energisystemets fremtidige udfordringer omkostningseffektivt. Balancering i transmissionsnettet mere vind Flaskehalse i distributionsnettet nyt elforbrug

31 Udvikling af elmarkederne Udvikling af elmarkederne afgørende for at skabe et prissignal til forbrugerne

32 Fjernaflæste timeelmålere Gled ud af Vækstplan DK.. men: - Klart regeringsmandat - Jf. energiaftalen skal der søges indgået en aftale med distributionsselskaberne - Smart grid-strategi leverer argumenterne. - Hjemmel for ministeren forhandles nu reglerne senere Politiske parametre: Pris for forbrugerne og manglende fordele for små forbrugere

33 Politiske rammevilkår Tilskud og afgifter - lagring, varmepumper, dynamiske afgifter Regulering - Timemåling, timeafregning Sikkerhed om kursen - Bred energiaftale med markant udbygning af VE - Billiggørelse af grøn omstilling

34 Markedsløsninger aktivering af forbrugerne Smart grid kan ikke indføres ved lov! forbrugerne skal se en værdi i at stille fleksibilitet til rådighed med et minimum af involvering - Nye elprisprodukter evt. i kombination med andre produkter - Home automation inkl. energibesparelser og andre services - Grønt image

35 De vigtigste initiativer Energibranchen skal drive smart grid-udviklingen ved at udvikle energimarkederne, så prissignalerne forstærkes og slår igennem i konkrete elprodukter Det politiske system skal fremme den basale infrastruktur og hjælpe til at fremme investeringssikkerhed via politisk commitment

36 Erhvervspotentialet Danske styrkepositioner - Systemløsninger - Markedsløsninger - Store demonstrationsmiljøer - Top 6 FUD-investeringer i EU og højeste pr indbygger (30 euro) - Politisk stabilitet Markedsforventninger (euro): EU: 5 mia voksende til 56 mia. i 2020 USA: mia. indtil 2030 (modernisering inkl. smart grid) Kina: Gennemsnitligt 7 mia. om året mio. smart meters

37 Smart Grid projekter side 38

38 READY projektet (NEAS Energy, EA-Energianalyse m.fl) ( ) Hovedformålet med READY projektet er udviklingen af en Smart Grid klar Virtual Power Plant (VPP) server. VPP serveren skal være en enhed, som kan kontrollere tusindvis af varmepumper, men som fungerer som én kontrollerbar enhed for operatøren, således at reguleringen af varmepumperne kan bydes ind i markeder til gavn for elsystemet Smart City Kalundborg (SEAS-NVE, SPIRAE, DE m.fl.) (120 mio. DKK: ) Projektet skal demonstrere og derved omdanne energiforsyningen i Kalundborg til en åben platform, hvor forskellige leverandører af energi og services kan tilbyde innovative løsninger indenfor energi og miljø. eflex (DONG Energy) (Afsluttet) DONG Energy Eldistribution testede, om 155 familier var villige til at flytte rundt på deres elforbrug. Nyudviklet ITudstyr, en social medieplatform og antropologer giver viden om, hvad der skal til for at stimulere et mere fleksibelt forbrug. Der er behov for denne indsigt i forbrugsmønstre, fordi energisystemet står over for en radikal forandring. Innovation Fur (EnergiMidt, Skive kommune) ( ) Innovation Fur skal være et unikt udstillingsvindue for fremtidens teknologier. Fur bliver stedet, hvor en række IT- og energiprojekter afprøves i fuld skala. Visionen er at demonstrere, hvordan moderne teknologi og energirigtige løsninger kan være med til at skabe fremtidens energivenlige og bæredygtige samfund ipower (DTU-CEE, DONG Energy, DE, m.fl.) (120 mio. DKK: ) Bredt projekt. Analyser, udvikling og demonstration af IT-systemer til aggregering og handel med fleksibelt forbrug på markedsbaserede vilkår. Projektet ønsker med sine resultater at reducere usikkerhed for SMV ere i opbygning af forretning på Smart Grid aktiviteter Celleprojektet (Energinet.dk, SydEnergi, SPIRAE m.fl.) (100 mio. DKK: ) Demonstration af styring og regulering af decentral produktion i real-tid, via online overvågning af distributionsnet. Mulighed for forskellig regulering af aktiv og reaktiv effektflow, inkl. muilighed for overgang til område-ø-drift side 39 og blackstart support til transmissionsnettet. PowerHub (DONG Energy) (igangværende) Det overordnede mål med Power Hub-projektet er at indsamle erfaringer og viden som basis for at Power Hub på længere sigt vil kunne styre elforbrugende og -producerende enheder de steder i samfundet, hvor det er praktisk muligt og økonomisk fordelagtigt for alle involverede. EcoGrid.eu (Energinet.dk, Østkraft m.fl.) (156 mio. DKK: ) Europas største Demonstrationsprojekt indenfor Smart Grid. Fleksibelt forbrug til støtte på overordnet elsystem niveau, der kan åbne op for øget integration af vindkraft Teknologier inden for elmarked, aktive Kim Andersen, distributionsnet Chefkonsulent og forbrugeradfærd bliver udviklet og afprøvet.

39 ipower (DTU-CEE, DONG Energy, DE, m.fl.) (120 mio. DKK: ) Bredt projekt. Analyser, udvikling og demonstration af IT-systemer til aggregering og handel med fleksibelt forbrug på markedsbaserede vilkår. Projektet ønsker med sine resultater at reducere usikkerhed for SMV ere i opbygning af forretning på Smart Grid aktiviteter side 40

40 ipower ipower - en vigtig brik i fremtidens danske Smart Grid ipower er en samarbejdsplatform med deltagelse af 16 virksomheder og 10 universiteter ipower vil medføre samfundsmæssige besparelser, fordi man med et Smart Grid undgår at skulle foretage omfattende investeringer i distributionsnettet ipower betyder, at alle husstande automatisk kobles på den billigst tilgængelige el ipower kan åbne for dansk eksport af teknologier til henholdsvis Smart Grid og intelligent styring af fremtidens hvidevarer og elbiler mv side 41

41 C:\Users\kan\Desktop\_iPower_rough3.mp side 42

42 EcoGrid EcoGrid på Bornholm: Prototype på hvordan et Smart Grid kan styre el-bruget deltagere 30 MW Vind 16 MW centrale værker (biomasse) 2 MW Biogas 1 MW solceller side 43

43 EcoGrid Installatører skal undervises i opsætning og brug af udstyret, hvorefter egentlige installationer på begyndes. Incitament El-prisen forskellige tariffer side 44

44 EcoGrid Økonomisk incitament for at flytte forbruget. Styrbare enheder Opvaskemaskine, varmepumpe, el-vandvarmer, el-radiatorer og el-bil, kan indstilles til at køre, når strømmen er billigst. Manuelt styrbare enheder Opvaskemaskine, tørretumbler og vaskemaskine kan startes manuelt, når strømmen er billig. Ikke-styrbare enheder Visse apparater vil der ikke være fornuft i at styre efter prisniveauer. Det kan være lamper, TV, computere og køkkenmaskiner side 45

45 Smart City Kalundborg Formålet at demonstrere den optimerede anvendelse af vedvarende energi og decentral energiproduktion og energistyringsmuligheder Opfylde de nationale og regionale energimål. Energy Services Hub (ESH) vil forvandle distribuerede ressourcer elektriske køretøjer (elbiler) solceller (PV) bygninger en elektrisk færge Til produkter som kan understøtte til optimeringen af netdrift side 46

46 Smart City Kalundborg Deltagere SEAS-NVE Kalundborg Kommune Spirea ABB Schneider Electric Danfoss 100 mio. DKK EUDP støtte ca. 45 % Egenfinansiering ca. 55 % side 47

47 side 48

48 side 49

49 Solcelle-anlæg Kilde: IEA En times solskin ~ det årlige globale energiforbrug side 50

50 VE-direktivet VE-direktivet Vedvarende energikilder skal sikre en effektiv reduktion af EU s drivhusgasudledning. Direktivet om fremme af vedvarende energi (VE-direktivet) har til formål gradvist at øge andelen af vedvarende energikilder i EU s samlede energiforbrug til 20 % i Direktivet indgår som et vigtigt element i EU-Kommissionens samlede klima- og energipakke til at nedbringe EU s drivhusgasudledning. Direktivet er desuden med til at forbedre EU s forsyningssikkerhed side 51

51 Ny lovgivning for små VE - anlæg Solcelleanlæg: Ny model for støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg Overgangsordning for eksisterende små solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg Der foreslås en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. I overgangsperioden kan de omfattede anlæg uændret fortsætte med den årsbaserede nettomålerordningen, hvorefter solcelleanlæg overgår til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen. Eksisterende anlæg vil fortsat kunne anvende de erhvervsmæssige skatteregler i resten af anlæggenes levetid. Efter overgangsperioden overgår øvrige VE-anlæg til timebaseret nettoafregning med afregning af overskudsproduktion efter de eksisterende regler i VE-loven side 52

52 Solcelle-anlæg Økonomi Virksomhedsordningen Afskrivning Håndværkerfradrag Anlæg P 6kWpeak Setpunkt i invertere Anlæg der svare til årsforbruget side 53

53 Installeret kapacitet (MW) Akkumuleret kapacitet solceller i DK Inst. Kapacitet (MW) 5% vækst per måned 15 MW vækst per måned År-Måned side 54

54 Ny lovgivning for små VE - anlæg Overgangsordning og skæringsdato Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet frem til dagen før lovforslagets fremsættelse samt for de anlæg, som overholder alle følgende kriterier: At der er indgået bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen, At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslagets fremsættelse (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet.dk s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret), og At anlægget er nettilsluttet senest 6 måneder efter fremsættelsestidspunktet side 55

55 Ny lovgivning for små VE - anlæg Dato for etablering af anlæg efter den gamle nettoafregningsordning I henhold til BEK nr /11/2012 Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, skal anlæg være nettilsluttet senest 20. maj 2013, for at disse kan nettoafregnes efter den gamle nettoafregningsordning. Under behandlingen af lovforslag L86, som bl.a. vedrører pristillæg til VE-anlæg og afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg, blev fristen for at få pristillæg og opnå afgiftsfritagelse i henhold til den gamle nettoafregningsordning ændret fra 20. maj 2013 til 31. december Loven er vedtaget i LOV nr af 23/12/2012. Energistyrelsen forbereder opdatering af nettoafregningsbekendtgørelsen, således at anlæg skal være nettilsluttet senest 31. december 2013 for at disse kan afregnes efter den gamle nettoafregningsordning. Energistyrelsen har tilkendegivet, at de vil udarbejde en ændring til bekendtgørelse om nettoafregning for egen producenter af elektricitet, således at den bliver i overensstemmelse med den vedtagne lov side 56

56 Ny lovgivning for små VE - anlæg Solcelleanlæg over 400 kw afregnes efter gældende regler. Begrænsningen på 6 kw installereret effekt ophæves for solceller, men bibeholdes for øvrige private VE-anlæg. Den nuværende afgrænsning af nettoafregningsordning til private og ikkeerhvervsmæssige anlæg ophæves side 57

57 Ny lovgivning for små VE - anlæg Nye solcelleanlæg og øvrige VE-anlæg Den nuværende årsnettoafregning erstattes af timenettoafregning for alle VE-anlæg. Ny støttesats på 130 øre/kwh og elprisprognosen Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kwh. Den overskydende elproduktion fra solcelleanlæg op til 400 kw afregnes med en midlertidigt forhøjet sats på 130 øre/kwh i 10 år fra nettilslutning side 58

58 Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Regeringen fremsætter den 20. marts 2013 lovforslaget i Folketinget, og det vil have virkning fra dags dato. For elektricitet fra solcelleanlæg, som er nettilsluttet efter den 19. november 2012, dog senest den 19. marts 2013, ydes der pristillæg som i lov nr. 2 Nyt lovforslag nr. 3 For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år side 59

59 Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg etableret på taget af bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og nettilsluttet inden den 1. januar 2014 ydes et pristillæg efter lov nr. 2 udgør 130 øre pr. kwh. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes pristillægget på samme måde. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, og den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kw eller derunder pr. husstand. Gælder pristillægget i lov nr. 2 Disse anlæg kan forsat etableres på jorden side 60

60 side 61 Altinget Energi & Klima Trælse solceller Af Rasmus Helveg Petersen (R), klima- og energiordfører Solcellerne fylder alt for meget i energidebatten herhjemme. Jeg er efterhånden godt og grundigt træt af solcellerne, der afsporer vores arbejde for en grøn omstilling. For lad det være sagt med det samme: solceller er en dyr måde at fremstille strøm på, og hvis vi gav den samme støtte til al grøn strøm, som vi giver for den billigste af slagsen, så ville der ikke sidde mange solceller på tagene rundt omkring. Solceller er nemlig ikke lige så effektive som vindmøller, når det gælder om at fremstille CO2-fri strøm. Vi har imidlertid en tradition herhjemme for at støtte forskellige grønne energiformer, og i tilfældet solceller har vi støttet via den såkaldte nettomålerordning. Ordningen blev konstrueret på et tidspunkt hvor solcellerne var relativt dyre, og derfor kunne det næsten ikke betale sig at sætte dem op. Nu har vi så sidestillet prisen for solcellestrøm med prisen for strøm fra landvindmøller. Det vil formentlig betyde, at spekulationen ophører, for solcellerne er som sagt ikke nær så effektive som møllerne. Hvad kan man lære af det? For det første, så spekuleres der i grønne tilskudsordninger, og hvis vi giver lov, så er folk parate til at investere i grønne anlæg for at tjene penge. For det andet, at vi som politikere skal være omhyggelige med at prioritere. Det afgørende i den grønne omstilling kan ikke være hvilken teknologi, vi anvender - men hvilken pris omstillingen koster forbrugerne. Og der har solcellerne været trælse - vi kunne have fået mere grøn strøm for pengene ved at bruge de samme penge på vindmøller.

61 Antal Effekt [kw] side 62

62 side 63

63 Potentialet: 7700 danske arbejdspladser i det intelligente elsystem i side 64

64 Fremtiden Energieffektivisering Smart grid/små VEanlæg Lynbeskyttelse Solceller Elektriske installationer El-biler EMC Sikkerhed Miljø side 65

65 side 66

66 Tak for opmærksomheden side 67

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende.

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 69 Offentligt N O T AT 19. juni 2013 Kommunale solcelleanlæg Den 11. juni 2013 indgik regeringen en aftale med V, DF, EL og K om begrænsning af udgiften

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev af Marianne Bender, Energitjenesten Aftale om Solcelleordningen på plads Både den kendte nettomålerordning og virksomhedsordningen er blevet så attraktive, at mange har fået interesse i at investere i

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere