Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web service baseret integration mellem CICS og Windows"

Transkript

1 DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister Udarbejdet af: Studie nr. Navn Underskrift S Bobbi B. Nielsen

2 Resumé Denne rapport belyser implementeringen af Web services i et testmiljø hos KMD. Hvor KMD har et ønske om, måske, at anvende Webservices i fremtiden. Der bliver i dette projekt kigget på implementeringen af en CICS Web-service baseret løsning. Denne løsning kan kun i nogen grad erstatte den allerede eksisterende løsning (ZSRØR). Endvidere har jeg beskæftiget mig med konvertering af gamle servicebeskrivelser, således de kunne anvendes i Web Service løsningen Executive summary This report highlights the implementation of Web services in a test environment at KMD. KMD might have the desire, perhaps, to use Web services in the future. It is in this project, I had worked with the implementation, of a CICS Web service based solution. This solution, can only partially, replaces the existing solution (ZSRØR). Furthermore, I have been dealing with conversion of old service descriptions, so they could be used in Web Services solution. 2/41

3 Forord Dette projekt er lavet i sammenarbejde KMD, som et kandidatspeciale. Arbejdet er udført blandt andet fordi KMD A/S ønskede at få belyst netop brugen af Web services i deres system. På dette projekt har Hubert Baumister været vejleder fra DTU side. På KMD har jeg hele CICS gruppen anno 2009/2010 at takke for hjælpen med dette projekt. 3/41

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Forord... 3 Indholdsfortegnelse Rapportopbygning Overordnet struktur Problemområde Teori Analyse Implementering Konklusion Perspektivering Problemområde Problemidentifikation Problemer med at skifte til Web-service Generelle afgrænsninger Teori Webservices generelt Teknologien bag webservices Opsætning og design webservices CICS og CICS webservices Valg af mapping level ZSRØR ZSRØR servicebeskrivelse Analyse Fremgangsmodel Opsætning af CICS webservice Simpel socket forbindelse Anvend.net 3.5 framework Medtag brugernavn fra Windows Logning Afvejninger Andres implementering af Web-services DSB Autotaks Test-setup Mainframe-side Windows computer side Implementering Dataopsamling og tests Opsætning af testmiljø Simpel kommunikation Send og modtag data Eget framework vs.net Framework Mapping level CICS som service provider og service requester Konklusion Perspektivering Offload til zaap PL/1 til WSDL En applikation skifter fra ZSRØR til webservices Litteraturliste Bilagsoversigt /41

5 Tabeloversigt Tabel 1 Data til sammenligning af ZSRØR,.NET og min egen løsning Tabel 2 Data fra afvikling test med mapping level Figuroversigt Figur 1: Overordnet rapportstruktur... 6 Figur 2 Beskrivelse af systemet... 8 Figur 3 Eksampel på adgang til 3 parts systemer via et Web Service... 9 Figur 4 Web Service struktur Figur 5 CICS som requester Figur 6 CICS data flow Figur 7 ZSRØR opbygning Figur 8 viser det flow WSDL et skal igennem for at blive til en proxy i klient programmet Figur 9 Tegning over den løsning der er blevet implementeret i et test miljø hos KMD Figur 10 Graf med transaktioner per sekund Figur 11 Graf med CPU forbrug per transaktion Figur 12 Procentvis graf med CPU forbrug fordelt /41

6 1 Rapportopbygning Dette afsnit beskriver rapportens opbygning, samt giver en afklaring på centrale begreber anvendt gennem rapporten. 1.1 Overordnet struktur Formålet med dette afsnit er at give læseren et overblik over hvorledes rapporten er struktureret, samt hvilket indhold, der findes i rapportens forskellige dele. Rapportens overordnede struktur er illustreret i nedenstående Figur 1, og uddybet i de følgende afsnit. Teori Analyse Problemområde Implamentering og databehandling Konklusion Perspektivering Figur 1: Overordnet rapportstruktur Problemområde Denne del af rapporten beskriver den problemstilling, der ligger til grund for rapporten og projektet med KMD A/S. Det er i dette afsnit at projektet bliver defineret Teori Teoriafsnittet vil give læseren indblik i de teorier, der bliver anvendt til implementeringen. Her under også en grundig beskrivelse af teorierne Analyse I denne del af rapporten vil jeg analyserer mig frem til hvordan, de forskellige problemstillinger kan løses. Endvidere vil jeg præsentere den fremgangsmåde jeg vil følge Implementering I dette afsnit fokus på implementeringen, af løsningerne. Dette afsnit indeholder også data opsamling og diskussion heraf Konklusion Rapportens konklusionsdel vil indeholde en opsummering af de delkonklusioner, der er fremkommet gennem rapporten. 6/41

7 1.1.6 Perspektivering Som afslutning på rapporten, vil jeg i perspektiveringsafsnittet diskutere diverse aspekter, der ligger i forlængelse af, eller udover, rapportens rammer. 7/41

8 2 Problemområde 2.1 Problemidentifikation I dag anvendes på KMD et egenudviklet stykke software (ZSRØR) til at Windows platforme kan forbinde og hente data fra CICS (Customer Information Control System). Der ønskes udarbejdet et design og en prototype til en løsning, som er baseret på Web-services og åbne standarder og hvis funktionaliteter ligner ZSRØRs funktionaliteter. ZSRØR anvender i dag er repository som indeholder alle servicebeskrivelser. Det er ønsket et også CICS WS skal anvende det samme repository. Ved netop at anvende det samme repository, undgår man, at skrive de ca servicebeskrivelser om manuelt. For at CICS WS kan anvende samme service repository som ZSRØR, skal der udvikles et værktøj, der kan konverterer den struktur, som servicebeskrivelserne ligger i, til WSDL. Det er derfor vigtigt, at servicebeskrivelserne kommer til, at eksistere, som WSDL, som er standard der bliver anvendt i Web-service UDDI et. Endvidere skal der findes/udvikles et værktøj, som kan konvertere fra WSDL til PL/1 struktur, således at de Windows applikationer der bruger ZSRØR stadig kan anvendes. Figur 2 Beskrivelse af systemet På Figur 2 ses en tegning over den eksisterende ZRRØR-løsning, kombineret med den nye Webservice-løsning. Det fremgår af, den del af tegningen markeret ønsket at der bliver brugt CICS Web-service (CICS WS) til kommunikations i stedet for den kommunikationslogik, som i dag bliver anvendt til ZSRØR. ZSRØR bruger et helt sæt af dll-filer som skal installeres på klienten for at ZSRØR kan fungere. Dette er en ting man også gerne vil ud over, ved at anvende et.net Framework. Ved at bruge.net Framework bruges udelukkende filer der er supporteret af Microsoft. 8/41

9 Når en af KMDs udviklere skal lave en ny Windows applikation, som skal anvende adgang til CICSprogrammer, har udvikleren i dag mulighed for at få ZSRØR til at generere et skelet program, hvilket gøres ud fra servicebeskrivelsen. Systemet er i dag sådan opbygget, at det umiddelbart, er begrænset til, at skelet kode skal gøre i sprogene C, C++ og Visual Basic. Hos KMD ønsker man fremadrettet at Web-services-løsningen skal kunne udvikle skeletkode til C# I servic-repository ligger alle servicebeskrivelser som PL/1 kode. Denne PL/1 kode bliver i dag anvendt af ZSRØR, til at generere skelekoden. Den nye løsning skal anvende WSDL filerne til at generere skeletkode. I dag bruges CICS kun som service provider. Hos KMD ønsker man, at få belyst, muligheden for, om CICS ville kunne anvendes som service requester i KMDs system. Ved at anvende CICS som service requester, til at hente og sende data til et system, som ligger uden for KMD s interne services. Disse serveces ville så kunne præsentere som en service i CICS. Web-servicen k anvendes af KMD s udviklere. KMD udvikler Webservice request CICS Webservices Provider 3 parts system fx dsb.dk CICS kald Webservice request CICS Webservices Requester Webservice request 3 parts system fx krak.dk Figur 3 Eksampel på adgang til 3 parts systemer via et Web Service På Figur 3 ses et eksampel på, hvordan CICS kunne bruges som service requester. I tilfældet på figur 3 hentes data fra både Krak og DSB, som bliver præsenteret for udvikleren i en enkelt service. Udvikleren kan nu bruge sit KMD brugernavn og password til at få data fra DSB og Krak. Samtidig ønskes det, at der føres en log, der kan angive præcist, hvilken bruger, der har requested hvilke data hvornår. Denne log funktion ønskes på CICS siden, således den kan kombineres med det logningssystem, som allerede findes i KMD. 2.2 Problemer med at skifte til Web-service Hos KMD anvender man i dag ZSRØR. Den model ZSRØR er implementeret efter ligner til forveksling Web-service-modellen. Der er dog to store forskelle; den største er UDDI et/ service repository/ service broker, ikke har servicebeskribelserne liggende som WSDL filer. Så her vil der komme en udfordring med at konvertere alle servicebeskrivelserne til WSDL. Det ville være en naturlig fremgangsmåde, at udvikle, et stykke software, til at automatiserer en sådan konvertering, alene fordi UDDI et indeholder mere en servicebeskrivelser, samt at en manuel løsning ville være en meget stor og meget tidskrævende løsning. 9/41

10 Fordi der kommer nye applikationer til en gang i mellem, kunne det være en løsning at nøjes med at lave de nye services efter Web-servicemodellen. Den anden forskel ligger i den måde, hvorpå ZSRØR-klienten kommunikerer med serverne. Dette sker gennem en KMD udviklet tekstprotokol. Dette giver dog ikke noget problem, efter som der bliver brugt SOAP, hvis der skiftes til Web-servicemodellen. En anden udfordring, som der vil opstå, er den måde, hvorpå CICS pipelines bliver vedligeholdt. Normalt er det kun et portnummer til en CICS. Men hvis nogle CICS skal kørerer Web-service sammen med ZSRØR services, kommer der til at være to portnumre til disse CICS regioner, dette vil kunne give en udfordring i den database som holder styr på hvilke portnumre der hører til hvilke CICS. En ting mere, der kommer til at give udfordringer, er alle de programmer, der i dag anvender ZSRØR dll-filer disse programmer vil skal alle sammen kodes om, så de derved kommer til at understøtte Web-service. 2.3 Generelle afgrænsninger Den nye løsning skal opfylde følgende krav: - Medtage credentials fra Windows maskinen til CICS Web-service. - Føre en log, som angiver, præcist hvilken bruger, der har haft adgang til hvilke data og præcist hvornår. - Håndtere minimum 300 transaktioner per sekund (på CICS siden). - Få CICS til at hente data fra tredjeparts databaser og SAP PI/IX. - Være kompatibel med Windows XP, Windows Vista samt Windows 7. - Det skal være nemt at bruge en ZSRØR baseret Windows klient sammen med den nye løsning. - Det skal også undersøges, hvorvidt den nye løsning kan bruges som grundlag for at erstatte ZSRØR i fremtiden. 10/41

11 3 Teori I dette afsnit præsenteres teorien og koncepterne bag de forskellige bygge sten, der har gjort det muligt at gennemføre projektet. 3.1 Webservices generelt Web-services er en kommunikationsmodel der kan vælges, når der skal udveksles informationer fra applikation til applikation. I modsætning til den kommunikation der forgår mellem en Webserver og en browser, giver Web-service ikke noget grafisk tilbage til brugeren. Web-services er ikke platforms- eller applikations- afhængige, eftersom der bliver anvendt en åben standard til kommunikationen. Her er der tale om HTTP, XML, SOAP og WDSL. WSDL Service Broker (UDDI) WSDL Service Requester SOAP Req. SOAP Res. Service Provider Figur 4 Web Service struktur På venstre side er Service requesteren (PC der køre.net Framework applikationen) til højre er Service provideren (Mainframe med CICS Web-service). Øverst er service brokeren, som indeholder en liste over, hvilke services der findes i systemet, samt tilhørende WSDL filer. Denne liste bliver opdateret, hver gang service provideren har en ny service, som kan tilbydes. Samtidig med at service brokerens liste bliver opdateret, modtages en WSDL fil fra service provideren. Listen samt WDSL filerne bliver så udstillet, så service requesteren kan få fat i den. (F. eks. via en FTP eller HTTP server.) Service requesteren kan nu hente WDSL filen og derved få informationer om, hvorledes der skal kommunikeres med en given service (adresse, input og output) Teknologien bag webservices Med Web-service teknologien er det muligt at bruge eksisterende forretningslogik og efterfølgende udstille det som en Web-service. Dette gør der ikke er behov for at investere stor summer, for at kunne tilbyde forretningslogik over internettet. Web-service er opbygget af flere kendte teknologier. 11/41

12 XML Extensible Markup Language, som er en åben standard specifikation, lavet af W3C. XML er designet specifikt til webdokumenter. XML tillader, at udvikleren laver sine egne tags, som så kan bære data fra system til system SOAP Simple Object Access Protocol, er en XML baseret protokol til at pakke requests og respons ind i, inden det bliver sendt ud over et netværk. Det kan sammenlines med en almindelig kuvert som man bruger til at sende breve. SOAP er ikke operativsystem afhængig, det eneste der kæves i den anden ende er en brevåbner WSDL Web-services Description Language. Er et XML-formateret sprog, som anvendes til beskrivelse af Web-servicen og dens muligheder. Her er tale om den fi,l der indeholder strukturen på input og output, samt adressen på serveren, der udbyder Web-servicen. Basalt set er det denne fil, der indeholder opskriften på, hvordan requester og provider skal snakke sammen UDDI Universal Description, Discovery and Integration, er den telefonbog, der indeholder alle WSDLfilerne. Der er her, en klient kan se, hvilke Web-service der kan tilbydes. Når en ny Web-service kan tilbydes af en provider, skal provideren selv meddele UDDI et, at der findes en ny service Opsætning og design webservices Angående Web-service opsætning af er der tre designmuligheder en Web-service kan designes på. Alt efter hvad der er adgang til, inden man går i gang, er der forskellige løsninger til forskellige scenarier. - Top-down method hvor servicen bliver skabt ud fra en eksisterende WSDL fil. - Bottom-UP method hvor WSDL filen bliver lavet ud fra den applikation, man ønsker at udstille som en service. - Meet in the middle method (MIM) er en løsning, hvor der bliver lavet et WSDL fra en eksisterende applikation. Denne WSDL kan så modificeres for at give requesteren et anderledes data interface end det, der var tiltænkt i applikationen. - For at den modificerede WSDL kan bruges sammen med den applikation, der er udstillet som service, skal der laves en Wrapper. Wrapperen forbinder strukturen i XML et med servicen. Denne løsning kan anvendes, hvis der ikke er mulighed for at lave servicen om. 12/41

13 3.2 CICS og CICS webservices CICS er en transaktions server, som i stor stil bliver anvendt på IBM Mainframes, som kører Z/OS. Det er et system, der er udviklet med det formål at kunne håndtere mange samtidige transaktioner. En transaktion kunne bestå i en opgave såsom, at hente data fra et datasæt /database eller afvikle batch job. Når CICS bliver anvendt i et firma, er der minimum tale om tre CICS: Udvikling. Test. Produktion. Men der kan i princippet være lige så mange man ønsker. Man kunne f. eks. vælge at lægge en CICS ind foran sin produktions CICS, og denne CICS kunne så håndtere al adgangskontrol. Et CICS-kald kommer altså til at se således ud: Pipeline Access CICS(CICS 1) Requester CB1 CB2 CB3 Giv adgang til produktions CICS Pipeline Produktions CICS (CICS 2) CB1 CB2 CB3 Forretnings logik (Hent data) Figur 5 CICS som requester På Figur 5 ses et eksempel hvor to CICS er lagt i forlængelse af hinanden. Som det kan ses rammer requesteren en pipeline. En "pipeline" i CICS er den kommunikationskanal CICS anvender til at ind- og udgående trafik. En CICS kan godt have flere pipelines. F.eks. kan der godt defineres en til Web-service og en til FTP-trafik. CICS Web-service er den del, som gør det muligt at anvende en CICS transaktion via et XML kald. For at kunne udføre denne opgave, skal der løses nogle andre opgaver først. CICS skal vide hvordan inputs / outputs fra XML et skal mappes over til CICS transaktionen. Denne information skrives i en "bind"-fil og samtidig, med den bliver lavet, laves en WSDL fil. Denne WDSL fil indeholder beskrivelse af, hvilke felter der skal sendes, samt hvilke der forventes at komme retur fra CICS. WSDL et sendes nu til service brokeren, så at en klient kan få fat i den. Herefter skal der defineres en pipeline i CICS som afventer requests til Web-servicen. 13/41

14 TEST CICS Web Services CB1 Pipeline CB2 CB3 Data mapper CICS Applikation HTTP Request Bind file Figur 6 CICS data flow På figur 6 ses det flow, som et reguest via Web-services medfører. Først bliver XML en behandlet, hvorefter "bind"-filen bliver anvendt for at kunne mappe data over til CICS applikationen. Men inden Web-servicen kan tages i brug, skal der som bekendt, laves en WSDL og en "bind"-fil. Til dette formål findes et lille værktøj som IBM har lavet: DFHLS2WS. DFH er det akronym, som IBM har valgt for CICS, LS er for Language structure, 2 er for til og WS er for Web- service. DFHLS2WS skaber så, ud fra en program kode, en WSDL fil samt en "bind"-fil efter "bind" filen er blevet loadet af CICS, er CICS Web-services klar til sit første kald Valg af mapping level Når DFHLS2WS skal afvikles, er mapping level et af de parametre der skal sættes. Mapping er det regelsæt, der bestemmer, hvordan der bliver mappet, mellem den datastruktur, der findes i den applikation, der er udstillet som Web-service, og WDSL et. I CICS er der mulighed for at vælge mellem 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, og 2.2. Desto højere mapping level der vælges, jo mere komplekse datastrukturer kan der anvendes i PL/1 koden. 3.3 ZSRØR ZSRØR er et af KMD udviklet produkt. ZSRØR bruges af Windows-maskiner til at kommunikere med CICS TS. Med andre ord bruges ZSRØR til at flytte outputtet fra et CICS program til en Windows maskine, samt tage inputtet fra Windows maskinen og sende det til CICS programmet. CICS programmet kaldes med en veldefineret input og output struktur. Derfor skal Windowsmaskinen kende denne struktur. Dette kan læses i ZSRØR s servicebeskrivelser. ZSRØR klienten har adgang til et repository med servicebeskrivelser, som alle er i form af PL/1 kode. ZSRØR ligner på mange måder Web-servicemodellen. ZSRØR, anvender dog TCP socket + Tekst + ZSRØR servicebeskrivelser til kommunikation. Hvorimod en Web-service anvender http + XML + WSDL for at kommunikere. 14/41

15 Ved brug af ZSRØR vil udvikleren af CICS programmer ikke mærke noget til det. I CICS udviklerens øjne er der bare tale om et CICS program; han kan ikke se, om det bliver kaldt fra en 3270 terminal eller fra en Windows-maskine. Udvikleren på Windows siden ser heller ikke, om der er tale om en løsning hvor han snakker med en CICS region. For udvikleren på Windows siden har adgang til en dll-fil, som kan kaldes med en datastruktur, denne dll-fil vil så svare med en anden datastruktur. På den måde er ZSRØR sprogneutralt; eneste krav er, at sproget skal kunne kalde en dll-fil ZSRØR servicebeskrivelse En ZSRØR servicebeskrivelse er det dokument, der ligger i ZSRØR s servicerepository, som beskriver, hvordan en given service(cics program) skal kontaktes. Her er tale om et dokument, der blandt andet beskriver, hvilke input og output der er til servicen. Servicebeskrivelse er meget lig med WDSL et i en Web-service-løsning. Servicebeskrivelsen skal være tilgængelig, for at en Windows program, der anvender ZSRØR, kan afvikles. Dette skyldes at ZSRØR selv henter servicebeskrivelsen når ZSRØR s dll-filer bliver kaldt. 15/41

16 4 Analyse Denne analyse skal danne grundlag for hvorvidt Web-service kan implementere hos KMD. Dette vil jeg gøre ved at kigge på hvordan Web-service kan spille sammen med ZSRØR. ZSRØR er en teknologi man i dag anvender hos KMD. Min analyse består opdeling af Web-service systemet, samt en fremgangsmåde til at nå der. Afsnit 4.2 kan det læses hvilke valg jeg har fortaget samt hvorfor. Endelig kigger jeg på hvordan andre har valgt at implementer Web-service. Windows klient (service requester) Mainframe (Service provider) ZSRØR Servicebeskrivelser Windows applikation Proxy datakonvertering datakonvertering CICS service Kommunikations modul TCP Socket Kommunikations modul Figur 7 ZSRØR opbygning På figur 7 ses en oversigt over hvordan ZSRØR interfacet virker med CICS. Det der skal genbruges fra denne løsning er ZSRØR servicebeskrivelserne. Disse servicebeskrivelser ligger i dag som PL/1 datastrukturer. I løsningen hvor der anvendes Web-service vil disse skulle ligge som WSDL filer. Hos KMD har man i dag ca forskellige CICS transaktioner, som man kan få adgang til enten via en 3270 terminal, eller via et KMD produkt, som hedder ZSRØR. For at kunne anvende ZSRØR skal man installere en klient på den pc, man ønsker at opnå adgang til. Eller der skal sættes en proxy foran ZSRØR, som så udbyder ZSRØR servicen som en Web-service. Denne løsning anvendes i dag til nye applikationer, der bliver udviklet i.net Framework. Derfor vil det være en fordel, hvis disse applikationer kunne bruge Web-service direkte til CICS; på den måde ville ZSRØR-leddet blive sprunget over. I ZSRØR er der dog implementeret både sikkerhedsfunktioner og logningsfunktioner. Disse ville man også komme uden om ved at kalde CICS Web-service direkte, frem for at gå igennem en proxy, der er sat op for an ZSRØR. Jeg vil anvende teorien omkring Web-services, for på den måde kunne få udstillet forskellige CICS services. En af de services, jeg har valgt, er zx Dette er en service, der på baggrund af et brugernavn henter data omkring brugeren, så som navn, kommunenummer samt hvilken CICS servicen er blevet kørt på. På den måde vil vise at Web-service-delen formår at bringe input videre til CICS servicen, som så kan slå op i en database over brugere.. 16/41

17 4.1 Fremgangsmodel Opsætning af CICS webservice For at kunne sætte en Web-service op skal der først vælges en applikation, som kan laves til en service. KMD har en masse CICS applikationer, som er udviklet udelukkende til test formål. Bland andet findes der en, som hedder ZX Et simpelt program som ikke tager noget input fra brugeren, men som returnerer oplysninger om den bruger, der har kaldt programmet. I og med at programmet ikke forventer noget input, vil dette også være tilfældet, når det er blevet udstillet som en service. For at lave Web-servicen bruges først DFHLS2WS med en bottom up løsning. Den WSDL, der kommer ud af det, kan så bruges som guide til at kommunikere med Web-servicen (ZX23800). Efter som CICS programmet kræver et argument (et brugernavn) laves et fix i "bind"- filen så den altid sender den samme bruger med til servicen. På den måde, laves en service, der altid henter de samme oplysninger. Nemlig dem der tilhører den bruger der er hardkodet ind i "bind"-filen. Nu skal der sættes en pipeline op, i CICS, så den afventer om der kommer nogle requestes på CICS Web-services delen Simpel socket forbindelse At lave et program, der bruger den Web-service, der lige er blevet sat op, kræver, at der bliver åbnet en socket forbindelse til serveren. Når forbindelsen er blevet etableret, skal der sendes en http Post med en SOAP i indholdet. SOAP en kan skrives ved at tage udgangspunkt i WSDL et, som blev genereret af DFHLS2WS. På denne måde bliver det data, der bliver sendt, samt de eventuelle afhængigheder til frameworks reduceret til et minimum. Næste skridt er nu at ændre "bind"-filen og wrapperen således, at det bliver muligt at sende inputs til Web-servicen. Her kan det med fordel vælges at gøre det muligt at ændre bruger id, så at det er det id, der bliver sendt med XML et, der bestemmer, hvilke data der bliver hentet Anvend.net 3.5 framework I.NET Framework findes der et værktøj, som hedder WSDL.exe. Dette værktøj kan bruges til at generere blandt andet C# kode. Denne kode kan så kompileres til den dll-fil, som igen kan anvendes i et Visual Studio projekt. Klient program WSDL fra service broker WSDL.exe Visual studio reference Proxy Figur 8 viser det flow WSDL et skal igennem for at blive til en proxy i klient programmet Nå først der er kommet styr på denne proces, er næste skridt at begynde at lave tests. Hertil skal der laves et program, der kan sende og modtage så mange transaktioner per sekund så muligt. 17/41

18 Samtidigt skal der holdes styr på tiden og på hvor mange transaktioner der er sendt gennem systemet. Der skal også laves en datalogningsfunktion, så data kan gemmes til senere data behandling. En anden applikation der skal laves er en, som gør det muligt, at teste forskellen på mappnings levels, for at kunne afklare, om der er nogen forskel på om DFHLS2WS er blevet kørt med mappnings level 1.0 eller Medtag brugernavn fra Windows Der er et ønske om at medtage brugernavnet fra Windows klienten; dette vil kunne løses ved hjælp af.net Framework. I.NET Framework er der mulighed for at bruge et namespace, der hedder system.security.principal, som er en del af.net Framework class library. Ved at anvende denne funktion vil jeg overføre brugernavnet, så jeg kan sende det videre med SOAP en Logning I ZSRØR findes der mulighed for at logge fejl, data og svartsider. For at opnå de samme lognings parametre i en Web-service-løsning, skal der implementeres et lognings framework. Dette kunne være et allerede kendt framework, eller der kunne udvikles et fra bunden. Kigges der på de krav som KMD har til logning. Så ville der rigtige være at gøre det på klient siden. På den måde vil det blive muligt at logge alt hvad det sker. Samtidig vil der også blive brug for et system på server siden som logger hvem der har adgang til hvad. Klinten skal således kun logge data og fejl. 4.2 Afvejninger Til klient programmet vælges sproget C#. C#er ikke det eneste sprog der kan anvendes i forbindelse med udviklingen af.net Framework applikationer. Til dette formål kunne også bruges Visual Basic, C++ eller Java. C# er valgt, fordi sproget er designet specielt til at udvikle.net Framework applikationer. Eftersom det er et krav fra KMD s side at, applikationen skulle kunne afvikles under Windows XP, Windows Vista og Windows 7, faldt valget på C# med.net Framework. Den første applikation vil dog blive udviklet uden at bruge Web-servicedelen i.net Framework, dette sker for at gøre applikationen så simpel som muligt. Der er her tale om en applikation, der kun har til formål at sende en SOAP besked til serviceprovideren og herefter modtage den SOAP envelope, der kommer tilbage. Som provider er CICS valgt. CICS er valgt fordi der er den transaktionsserver der anvendes hos KMD og netop den version af CICS (v 3.2), som understøtter Web-service. Samtidig er CICS den transaktionsserver, man fra KMD s side valgt at benytte. Derfor er det også den, der er interesse i at teste Web-service af på. Der, hvor CICS er valgt som requester, er det fordi det er den nemmeste måde at gøre det gennemsigtigt for brugeren, således han ikke ved om han får fat i en KMD service eller en service fra en tredjepart. 18/41

19 4.3 Andres implementering af Web-services DSB DSB har valgt implementering af webservices i DSB's kontor for bilet udskrivning. Her har man blandt andet implementeret en Web-service. Denne service giver mulighed for at både DSB telefonsalg og DSB netbutik kan anvende muligheden for at få billetter printet og sendt til kunden. Så nu er det ikke kun kunder der handler i netbutikken der kan få billetter tilsendt, nu er det også kunder der køber deres billetter via telefonsalget. Det man rent praktisk har gjort hos DSB er: man har taget en allerede kendt applikation, nemlig den der printer billetterne ud fra netbutikken. Denne applikation har man så udstillet som en webservice, på den måde er det muligt, både at bruge applikationen fra netbutikken og fra telefonsalgsafdelingen Autotaks Hos Autotaks.dk har man også valgt at implementere webservices. Her har man EJB-baseret serverer. Der snakker sammen Delphi klienter og Windows klienter. Autotaks.dk er et system hvor forsikringsselskaber, taksatorer og værksteder kan ind reportere oplysninger om skader på biler. Her iblandt hvilke dele der skal skiftes ved en given skade, samt en pris på reparationen. I det gamle Autotaks system anvendte man en Mainframe baseret løsning. Hvor man kun kunne få adgang via en 3270 terminal. I deres nye løsning har de valgt at skifte deres Mainframe løsning ud til en EJB-løsning. Dette er valgt for at kunne anvende Web-services. På det tidspunkt hvor autotaks tog beslutningen kunne Web-services ikke anvendes sammen med Mainframe baseret systemer. I dag bruger autotaks så Web-services, som bliver tilbudt til forsikringsselskaberne, taksatorerne og værkstederne. 19/41

20 5 Test-setup Test-setupet består af to sider; en side som kører på Mainframen og en anden side som kører lokalt på en PC. På KMD s Mainframe findes der en LPAR, som hedder KMDUDV2. Denne er til udvikling og kun udvikling. På denne LPAR kører der så indtil flere CICS regioner. De CICS regioner som er blevet brugt under arbejdet med dette projekt, hedder BCCICSTP og BCCICSTO. I CICS en er der så sat to pipelines op, en så den kan forbindes til via ZSRØR og en så man kan snakke Webservice med den. På PC siden findes en arbejdsstation med ZSRØR, Microsoft Visiual Studio 2008 og.net Framework 3.5 SP1, hertil er der tilføjet en dll-fil som hedder system.web.services.dll. Det sprog, der bliver kodet i, er C#. 5.1 Mainframe-side Består af: - En LPAR der kører z/os - 2 CICS regioner, en der kan bruges som provider, og en der kan anvendes som requester. - Unix system services, med tilhørende FTP server. Til udveksling af WSDL - DFHLS2WS. Værktøj til at, udstille CICS programmer, som en Web-service, samt generere WSDL og "bind" filer. 5.2 Windows computer side Består af: - En PC med Windows XP - Microsoft Visual Studio Express (C#) - ZSRØR klient 20/41

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

estruktur og GroupWise installation

estruktur og GroupWise installation Dokumentation VTU estruktur og GroupWise installation IT Quality A/S Tel.: +45 70 222 444 Stamholmen 193D Fax: +45 70 222 445 2650 Hvidovre E-mail: info@itq.dk Denmark Homepage: www.itq.dk Formål... 3

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

1B fil database. //globale variabler DateTime tid; // erklærer en variabel af typen datetime DateTime dag; // erklærer en variabel af typen datetime

1B fil database. //globale variabler DateTime tid; // erklærer en variabel af typen datetime DateTime dag; // erklærer en variabel af typen datetime 1B fil database using System; //eksterne klasser using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks;

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 Ethereal Intro && Ethereal HTTP René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at anvende programmet Wireshark til at analysere trafik over

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

EasyRun En løbers bedste ven

EasyRun En løbers bedste ven En løbers bedsteven Anders Arnfast 06525, Martin Søberg 0655, Ken Falk 06504 09 . INDHOLD. Indhold... 2 2. Introduktion... 3 Opsætning... 3 3. System arkitekturdesign... 4 4. Hardware Design... 5 Ethernet

Læs mere

Google App Engine. Google App Engine som platform. Claus Myglegaard Vagner og Jacob von Eyben

Google App Engine. Google App Engine som platform. Claus Myglegaard Vagner og Jacob von Eyben GoogleAppEngine GoogleAppEnginesomplatform ClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Abstract CloudcomputingerenteknologidervinderfremidengenerelleITinfrastruktur. SocialemediersåsomLinkedIn,TwitterogFacebookharøgetbehovetfor

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

RMI introduktion. Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation).

RMI introduktion. Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation). Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk RMI introduktion Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation). Den beskriver teorien bag RMI, viser et simpelt kode eksempel og forklarer

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

dmasark Aflevering - Uge 50

dmasark Aflevering - Uge 50 dmasark Aflevering - Uge 50 Michael Lind Mortensen, 20071202, DAT4 Michael Dahl, 20073943, DAT4 Katalog: http://www.daimi.au.dk/ u073943/dmasark/uge6/ 13. december 2007 Indhold 1 PingClient implementation

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LUDUS WebDokumentArkiv Installationsvejledning

Indholdsfortegnelse. LUDUS WebDokumentArkiv Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Forhold der skal være på plads... 2 1.1 Adaptive Server Anywhere... 2 1.2 LUDUS Web DokumentArkiv Installations parametre... 2 2. Installation... 3 2.1 Installationsoplysninger...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

1 Domæne 2 1.1 Design valg... 2 1.1.1 User... 2. 2 Klassediagran 5

1 Domæne 2 1.1 Design valg... 2 1.1.1 User... 2. 2 Klassediagran 5 INDHOLD 1 Domæne 2 1.1 Design valg.................................... 2 1.1.1 User.................................... 2 2 Klassediagran 5 3 Serbio 7 3.1 Kommunikation..................................

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse til og fra vores

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 30.09.16 Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Navision Stat 7.x. GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CPS/MIL Opr

Navision Stat 7.x. GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CPS/MIL Opr Side 1 af 9 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 21.06.16 GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Maps Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Maps Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Maps Installationsvejledning Indhold Installationsvejledning... 2 Systemkrav... 2 Installationen... 2 Ideer

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning

LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Webserverprogrammering

Webserverprogrammering Webserverprogrammering WSP fortsat - dag 11 Behandling af XML (StAX) Syndikering og RSS med XML JAXB - XML Java-objekter Projekthjælp Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

ADIS, WS og Meta Service

ADIS, WS og Meta Service ADIS, WS og Meta Service Om ADIS, Web Services, Værktøjer og Meta Service. Michael Jacobsen Technology Network Management Agenda ADIS og dens udvidelse ISOagriNET Web Service med eller uden fuldt objektmodel

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Webservices Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Nyt fra version

Læs mere

TDC Erhverv Cloud Storage. Brugermanual. EMC² CIFS-ECS Ver August 2016

TDC Erhverv Cloud Storage. Brugermanual. EMC² CIFS-ECS Ver August 2016 TDC Erhverv Cloud Storage Brugermanual EMC² CIFS-ECS Ver. 1.2 August 2016 December 2010 Indholdsfortegnelse Brugermanual TDC Erhverv Cloud Storage CIFS-ECS 1. Formål... 3 2. EMC CIFS-ECS... 3 3. Forudsætninger...

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

UDP Server vejledning

UDP Server vejledning Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores nye UDP Server. UDP Server vejledning Pligtaflevering - Version 1.4 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse

Læs mere